Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym"

Transkrypt

1 Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym MODINIS Projekt IANIS był współfinansowany ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

2

3 Studium interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym MODINIS Wydanie polskie Opracowanie polskie podręcznika zrealizowano w ramach projektu SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Projekt SIRMA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Tarnów 2007

4 Opinie wyrażone w niniejszym studium są opiniami jego autorów i nie muszą być tożsame z poglądami Komisji Europejskiej. Przedruk części lub fragmentów niniejszego opracowania jest dozwolony pod warunkiem wskazania źródła (Wydział egovernment, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Komisja Europejska), o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, ul. Krakowska 11a Tel , fax Tłumaczenie: ISC s.c. Redakcja techniczna: Agnieszka Stępniewska Projekt graficzny/skład i łamanie: Studio Pirus MTL

5 Spis treści 1. Wprowadzenie Tło egovernment i interoperacyjność Zakres studium Interoperacyjność w zakresie egovernment Typy interoperacyjności Zarządzanie interoperacyjnością (governance of interoperability) Interoperacyjność organizacyjna Interoperacyjność semantyczna Interoperacyjność techniczna Podsumowanie Status interoperacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej Istotne wyniki badań Wstęp Wyniki analizy literatury technicznej Wyniki analizy potrzeb informacyjnych interesariuszy Wyniki analizy przykładów dobrych praktyk interoperacyjności z zakresu egovernment Wyniki konsultacji z interesariuszami Kluczowe czynniki powodzenia i bariery Wstęp Kluczowe czynniki interoperacyjności technicznej Kluczowe czynniki rdzennej interoperacyjności technicznej Kluczowe czynniki wspierającej interoperacyjności technicznej Kluczowe czynniki interoperacyjności semantycznej Opracowywanie/uzgadnianie wspólnych definicji/słownictwa/metadanych, itd Wykorzystanie/stosowanie wspólnych definicji Utrzymanie/rozwój wspólnych definicji Kluczowe czynniki interoperacyjności organizacyjnej Wyraźny związek między procesami/usługami międzyinstytucjonalnymi a strategiami administracyjnymi większych instytucji Modelowanie i wizualizacja usług/procesów administracji publicznej Zaangażowanie użytkowników poprzez tworzenie wspólnot wymiany doświadczeń (communities of practice) w proces projektowania nowej usługi Ponowne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją wewnętrznych i międzyinstytucjonalnych procesów/usług biznesowych z sektora prywatnego Identyfikacja i dokumentacja funkcjonalności i cech wspólnych usług w instytucjach administracji publicznej Wsparcie wielokanałowego dostarczania usług Konsensus w sprawie własności, zarządzania i odpowiedzialności za międzyinstytucjonalne procesy/usługi Kluczowe czynniki zarządzania interoperacyjnością...55

6 5.5.1 Kluczowe czynniki polityczne Promocja federalizmu organizacyjnego jako modelu organizacji zróżnico- wanej przestrzeni administracyjnej we współpracujące środowisko Znaczenie międzynarodowych aspektów interoperacyjności Kluczowe czynniki natury prawnej Harmonizacja prawna (legal alignment) w celu sprostania nowym wymaga- niom narzuconym przez intensywną współpracę instytucji administracji publicznej Ochrona własności intelektualnej w projektach i pracach z udziałem wielu partnerów Upowszechnianie podpisu elektronicznego i tożsamości elektronicznej (eid) Ochrona prywatności i danych obywateli Kluczowe czynniki zarządzania Wyraźne przywództwo/własność/finansowanie/zarządzanie w obszarze interoperacyjności Elastyczność/możliwość przekazania/rekonfiguracji rozwiązań w zakresie interoperacyjności Przyjęcie wszelkich dostępnych odpowiednich standardów i propozycji standardów w obszarach, gdzie brak standaryzacji Zaangażowanie, uczestnictwo i komunikacja na szeroką skalę Wola wszystkich partnerów wprowadzenia zmian kulturowych Szkolenie pracowników związane z projektami w zakresie interoperacyjności Kluczowe czynniki ekonomiczne Koszty wdrażania/zmiany rozwiązań w zakresie interoperacyjności Polityka zamówień publicznych i finansowanie projektów z zakresu interoperacyjności Partnerstwo z sektorem prywatnym w projektach z zakresu interoperacyjności Podsumowanie wszystkich kluczowych czynników interoperacyjności Rekomendacje Rekomendacje dotyczące legislacji Rekomendacje dla władz lokalnych Rekomendacje dla władz krajowych Rekomendacje dla UE Rekomendacje dotyczące funduszy/kwestii finansowych Rekomendacje dla władz lokalnych Rekomendacje dla władz krajowych Rekomendacje dla UE Rekomendacje dotyczące kwestii polityki i zarządzania Rekomendacje dla władz lokalnych Rekomendacje dla władz krajowych Rekomendacje dla UE Rekomendacje dotyczące kwestii technicznych Rekomendacje dla władz lokalnych Rekomendacje dla władz krajowych Rekomendacje dla UE Konsultacje: Państwa komentarze, rekomendacje i uwagi Wnioski i przyszłe działania... 83

7 Metodologia A.1 Wstęp A.2 Cele studium i zastosowane metodologie A.2.1 Metodologia raportowania statusu interoperacyjności w wybranych państwach członkowskich 84 A.2.2 Metodologia wskazania kluczowych czynników powodzenia/barier i opracowania rekomendacji 87 A.3 Metody zastosowane w przypadku źródeł informacji A.3.1 Metoda zastosowana w gromadzeniu i wykorzystaniu bibliografii A.3.2 Metoda zastosowana w analizie przykładów dobrych praktyk interoperacyjności A.3.3 Metoda zastosowana w analizie potrzeb interesariuszy A.3.4 Metody zastosowane do zgromadzenia i oceny informacji zwrotnych od interesariuszy Krótkie profile 18 przykładów dobrych praktyk B.1 Wstęp B.2 Przypadek 1: Interoperacyjność elektronicznego systemu świadczeń na dzieci w Irlandii (e-enabled Child Benefit) B.3 Przypadek 2: Rejestracja obywateli w Austrii B.4 Przypadek 3: Rejestracja obywateli w regionach niemieckich B.5 Przypadek 4: Świadczenia społeczne dla obywateli belgijskich B.6 Przypadek 5: Wymiana zestandaryzowanych eformularzy poprzez EDIAKT II w Austrii B.7 Przypadek 6: Projekt automatyzacji zarządzania ruchem drogowym i wypadkami w Wielkiej Brytanii 100 B.8 Przypadek 7:...Regionalne zintegrowane usługi opieki zdrowotnej dla zachowania ciągłości leczenia w Friuli Venezia Giulia B.9 Przypadek 8: e-usługa rejestracji przedsiębiorstwa w Szwecji B.10 Przypadek 9: Kataster-on-line: bezpośredni dostęp do rejestru gruntów przez Internet w Holandii 103 B.11 Przypadek 10: Duński projekt XML B.12 Przypadek 11: ICAR: System elektronicznej współpracy między instytucjami administracji... publicznej we Włoszech B.13. Przypadek 12: e-bourgogne Regionalny współdzielony egovernment w Burgundii/ Francja. Przykład regionalnej współdzielonej platformy ezamówień B.14 Przypadek 13: Elektroniczny dowód tożsamości (eid) w Estonii B.15 Przypadek 14: efaktura (einvoicing) w Finlandii przykład regionu Południowej Karelii 109 B.16 Przypadek 15: efaktura (einvoicing) w Danii B.17 Przypadek 16: Fiński system adresowy B.18 Przypadek 17: Platforma interoperacyjności dla systemu integralnych i wielokanałowych usług samorządu regionalnego Walencji dla obywateli B.19 Przypadek 18: Wrota/portal Hamburg Status interoperacyjności w państwach członkowskich UE 116 C.1 Wstęp C.2 Raport 1: Austria C.2.1 Zarys sytuacji C.2.2 DLACZEGO strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności C.2.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 119 C.2.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 120

8 C.2.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.2.6 Bibliografia austriackiego raportu dotyczącego statusu interoperacyjności C.3 Raport 2:Belgia C.4 Raport 3: Cypr C.4.1 Zarys sytuacji C.4.2 DLACZEGO Strategie w zakresie egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 128 C.4.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 128 C.4.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 129 C.4.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.5 Raport 4: Republika Czeska C.5.1 Zarys sytuacji C.5.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment,... samorządu lokalnego i interoperacyjności 132 C.5.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 134 C.5.4 JAK Wdrażanie strategii w zakresie interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 135 C.5.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.5.6 Bibliografia czeskiego raportu dotyczącego statusu interoperacyjności C.6 Raport 5: Dania C.7 Raport 6: Estonia C.7.1 Zarys sytuacji C.7.2 DLACZEGO strategie w zakresie egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 143 C.7.3 Kluczowe zasady interoperacyjności państwowych technologii informacyjnych C.7.4 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 145 C.7.5 JAK Wdrażanie strategii w zakresie interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 146 C.7.6 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.7.6 Bibliografia estońskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.8 Raport 7: Finlandia C.9 Raport 8: Francja C.9.1 Zarys sytuacji C.9.2 DLACZEGO strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego... i interoperacyjności 156 C.9.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 156 C.9.4 JAK wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 157 C Francuskie Ramy Interoperacyjności - RGI/RGS C Protokół PRESTO: formalizacja interoperacyjności administracji (lokalnej i centralnej) C.9.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.9.6 Bibliografia francuskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.10 Raport 9: Niemcy C.10.1 Zarys sytuacji C DLACZEGO strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 165 C.10.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 167

9 C.10.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 170 C.10.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 174 C.10.7 Bibliografia niemieckiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.11 Raport 10: Grecja C.12 Raport 11: Węgry C.12.1 Zarys sytuacji C.12.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego.. i interoperacyjności 184 C.12.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 185 C.12.4 JAK wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez szerokie programy C.12.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.12.6 Bibliografia węgierskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.13 Raport 12: Irlandia C.14 Raport 13: Włochy C.15 Raport 14: Łotwa C.15.1 Zarys sytuacji C.15.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego.. i interoperacyjności 197 C.15.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 198 C.15.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 199 C.15.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 200 C.15.6 Bibliografia łotewskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.16 Raport 15: Litwa C.16.1 Zarys sytuacji C.16.2 DLACZEGO Strategie w zakresie egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 202 C.16.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 202 C.16.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 203 C.16.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 203 C.16.6 Bibliografia litewskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.17 Raport 16: Luksemburg C.18 Raport 17: Malta C.19 Raport 18: Holandia C.19.1 Zarys sytuacji C.19.2 DLACZEGO Strategie w zakresie egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 207 C.19.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 208 C.19.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 209 C.19.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 209 C.19.6 Bibliografia holenderskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.20 Raport 19: Polska C.21 Raport 20: Portugalia C.21.1 Zarys sytuacji

10 C.21.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego. i interoperacyjności 212 C.21.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 215 C.21.4 JAK wdrażanie strategii w zakresie interoperacyjności poprzez szerokie programy C.21.5 CO przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 216 C.21.6 Bibliografia portugalskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.22 Raport 21: Słowacja C.23 Raport 22: Słowenia C.23.1 Zarys sytuacji C.23.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 219 C.23.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 221 C.23.4 JAK wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 221 C.23.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 221 C.23.6 Bibliografia słoweńskiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.24 Raport 23: Hiszpania C.24.1 Zarys sytuacji C.24.2 DLACZEGO Strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego. i interoperacyjności 224 C.24.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 225 C.24.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 227 C.24.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 229 C Bibliografia hiszpańskiego raportu na temat statusu interoperacyjności 237 C.25 Raport 24: Szwecja C.25.1 Zarys sytuacji C.25.2 DLACZEGO strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego. i interoperacyjności 239 C.25.3 KTO główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 240 C.25.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 241 C.25.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność... na szczeblu lokalnym 242 C.25.6 Bibliografia szwedzkiego raportu na temat statusu interoperacyjności C.26 Raport 25: Wielka Brytania C.26.1 Zarys sytuacji C.26.2 DLACZEGO strategie na rzecz egovernment, samorządu lokalnego. i interoperacyjności 244 C.26.3 KTO Główne podmioty w obszarze egovernment, samorządu lokalnego i interoperacyjności 245 C.26.4 JAK Wdrażanie strategii na rzecz interoperacyjności poprzez programy o szerokim zasięgu 247 C.26.5 CO Przykłady projektów promujących interoperacyjność na szczeblu lokalnym C.26.6 Bibliografia brytyjskiego raportu na temat statusu interoperacyjności Aneks D: Lista dokumentów krajowych na temat egovernment i interoperacyjności

11 1. Wprowadzenie Głównym celem niniejszego studium interoperacyjności jest przedstawienie następujących zagadnień: Statusu interoperacyjności w państwach członkowskich Najistotniejszych czynników powodzenia wdrażania interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym Głównych przeszkód we wdrażaniu interoperacyjności na szczeblu lokalnym i regionalnym Rekomendacji dla interesariuszy Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących trzech zadań ujętych w programie prac: Zadanie 2.1: Przygotowanie studium Zadanie 2.2: Zebranie i organizacja materiałów Zadanie 2.3: Przeprowadzenie analizy Wyniki realizacji Zadania 2.1 zawiera Rezultat (Deliverable) D2.1, który cytuje odpowiednią bibliografię, np. standardy interoperacyjności, projekty w tym zakresie, itp. Zadania 2.2 i 2.3 były realizowane w sposób iteratywny począwszy od trzeciego miesiąca projektu, a ich wynikiem było sześć wersji niniejszego studium. Niniejsza wersja studium (Rezultat D2.7) zawiera sprawozdanie z wyników szóstej i ostatniej iteracji i jest wersją ostateczną. Studium interoperacyjności oparte jest na analizie potrzeb interesariuszy, europejskich dobrych praktyk oraz odpowiednich materiałów zebranych w tym celu, a także informacji zwrotnych od interesariuszy. Główną część niniejszego raportu otwiera wstęp do zagadnień związanych z egovernment i interoperacyjnością (rozdział 2), po którym następuje przedstawienie statusu interoperacyjności w krajach Dwudziestki Piątki (rozdział 3). Rozdział 4 prezentuje istotne wyniki badań stanowiące podstawę opracowania rezultatów niniejszego Studium. W rozdziale 5 wymienione zostały najważniejsze czynniki powodzenia wdrażania interoperacyjności oraz napotykane bariery, a w rozdziale 6 zawarto końcowe rekomendacje.

12 Informacje dla Czytelnika na temat tego, w jaki sposób może przekazać informacje zwrotne dotyczące niniejszego studium znajdują się w rozdziale 7, natomiast rozdział 8 stanowi podsumowanie głównej części raportu oraz prezentuje propozycje przyszłych działań. Opis metodologii zastosowanej do realizacji studium znajduje się w załączniku A, zaś załącznik B przedstawia zwięzły opis osiemnastu studiów przypadków dobrych praktyk poddanych dogłębnej analizie w ramach projektu MODINIS Lot 2. Załącznik C zawiera szczegółowe raporty na temat statusu interoperacyjności i profile państw członkowskich Unii Europejskiej. Bibliografia i odniesienia do dokumentów strategicznych na temat egovernment i interoperacyjności zebrane podczas badań przeprowadzonych w państwach członkowskich UE zamieszczone zostały w załączniku D. 10

13 2. egovernment i interoperacyjność 2.1 Tło W Europie koncepcja egovernment jest już mocno zakorzeniona w politykach i planach administracji wszystkich szczebli: lokalnego, regionalnego, krajowego i paneuropejskiego. Na poziomie europejskim plany działań eeuropa 2005, a obecnie i2010, podkreślają wagę egovernment i wzywają do szybkich działań. Na szczeblu krajowym w planach działań egovernment postuluje się świadczenie usług publicznych on-line odpowiadających potrzebom obywateli. Koncepcje kompleksowej obsługi (one-stop government) i wspólnego sprawowania rządów (joined-up government) zostały wzmocnione dzięki stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a zwłaszcza dzięki wykorzystaniu Internetu. Jednakże o realizacji koncepcji one-stop government i joined-up government łatwiej dyskutować niż je wdrażać. Świadczenie obywatelom usług odpowiadających ich potrzebom wymaga współpracy władz publicznych, a w konsekwencji zmiany modus operandi sektora publicznego. W rzeczy samej potrzeby obywateli w wielu przypadkach można zaspokoić jedynie poprzez agregację informacji i/lub usług dostarczanych tradycyjnie przez różne instytucje publiczne. Ponadto świadczenie usług zorientowane na klienta oznacza dostarczenie mu wielu kanałów komunikacyjnych dla tej samej usługi. Ten wielki wysiłek na rzecz modernizacji e-usług publicznych szybko uzmysłowił, jak znaczącą rolę odegra interoperacyjność. Na pierwszy rzut oka widać, że pokonanie wszystkich przeszkód we wdrażaniu interoperacyjności nie będzie łatwym zadaniem. W niektórych przypadkach chociażby władze publiczne nie udostępniają sobie wzajemnie danych ze względu na ograniczenia prawne w tym zakresie dlatego, że nie istnieją przepisy prawne nakazujące współpracę bądź obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności, które zabraniają władzom wymiany danych. Nawet, gdy istnieją odpowiednie ramy prawne, właściwe pokierowanie przepływami pracy (ang. workflow strumieniami pracy) wewnątrz i między instytucjami nie jest łatwe. Nawet, jeśli uda się rozwiązać ten problem, wszystkie współpracujące władze muszą zajmować takie samo stanowisko w sprawie danych podlegających wymianie. I w końcu, automatyczna wymiana danych powinna być technicznie wykonalna, również w przypadkach, gdy władze publiczne uczestniczące w wymianie danych używają różnych systemów informacyjnych. 11

14 Projekty w zakresie egovernment często muszą być przygotowane, wdrożone i zakończone w krótkim czasie, aby sprostać bieżącym potrzebom politycznym. Skutkiem tego, podobne projekty i programy często opracowywano jednocześnie w różnych częściach Europy, ponosząc znaczne koszty. Szczególnie często dzieje się tak w przypadku inicjatyw lokalnych i regionalnych, gdy nie bierze się pod uwagę przykładów dobrych praktyk stosowanych już gdzie indziej, które można wykorzystać po dostosowaniu do lokalnych warunków. Celem niniejszego studium jest pogłębienie zrozumienia i poszerzenie wiedzy na temat interoperacyjności w ramach egovernment poprzez popularyzację dobrych praktyk europejskich w tym zakresie. 2.2 Zakres studium Jak wspomniano powyżej, celem niniejszego studium jest pogłębienie zrozumienia zagadnień związanych z interoperacyjnością u interesariuszy na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez popularyzację dobrych praktyk europejskich w tym zakresie, przy szczególnym uwzględnieniu następujących kwestii: Interesariusze to władze publiczne zainteresowane współpracą z innymi władzami w dostarczaniu zagregowanych informacji i/lub usług; władze krajowe i europejskie zainteresowane poznaniem osiągnięć w zakresie interoperacyjności na poziomie lokalnym i regionalnym; oraz ogólnie rzecz biorąc każdy zainteresowany poznaniem dobrych praktyk w tym zakresie Do celów niniejszego studium przyjmujemy, że dobre praktyki to usługi egovernment na szczeblu lokalnym i regionalnym, w których interoperacyjność odgrywa główną rolę. Przyjmujemy, że głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszym studium są usługi egovernment, w przypadku których istnieje współpraca między władzami w celu dostarczania zagregowanych informacji czy usług. Usługi te mają dwie charakterystyczne cechy: Są to usługi egovernment a zatem cała istniejąca wiedza na temat usług egovernment ma zastosowanie również do niniejszego studium Istnieje współpraca między dwiema lub większą liczbą instytucji, z których co najmniej jedna jest władzą publiczną a zatem cała istniejąca wiedza z zakresu współpracy, integracji, procesów wewnątrz- i międzyinstytucjonalnych, itd. ma zastosowanie również do niniejszego studium. Jednym z istotnych założeń jest ograniczenie, tam, gdzie to możliwe, zakresu niniejszego studium do kwestii związanych z interoperacyjnością. Dlatego pomijamy obszary, które mogą mieć znaczenie dla usług egovernment, ale w których interoperacyjność nie odgrywa głównej roli. Przykładowo, odpowiednie środki finansowe są ważnym czynnikiem powodzenia każdego projektu z zakresu egovernment, nie będziemy jednak koncentrować się na tego typu czynnikach nie dlatego, że nie są ważne, ale dlatego, że główny nacisk kładziemy na czynniki ściśle związane z interoperacyjnością. 12

15 2.3 Interoperacyjność w zakresie egovernment W niniejszym studium stosujemy definicje egovernment i interoperacyjności stworzone przez Komisję Europejską, według których: egovernment definiuje się jako 1 : Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawy jakości usług publicznych i procesów demokratycznych oraz zwiększenia wsparcia dla polityk publicznych. Wprawdzie w niektórych pozycjach literatury dla tej szerokiej definicji preferowany jest termin egovernance, niemniej jednak chcąc pozostać w zgodzie z nazewnictwem unijnym używamy terminu egovernment. Interoperacyjność definiowana jest jako 2 : Zdolność systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i wspieranych przez nie procesów biznesowych do wymiany danych i umożliwienia dzielenia się informacjami i wiedzą. Więcej definicji i odpowiednie materiały źródłowe zawarte są w Rezultacie D2.1 Raport na temat bibliografii, właściwych standardów interoperacyjności, norm, projektów, itd. 2.4 Typy interoperacyjności Analiza interoperacyjności w zakresie egovernment wymaga zastosowania odpowiedniej typologii. Do tej pory powstało kilka typologii interoperacyjności 3 (przegląd tych typologii znajduje się w rozdziale 4.2). Dla celów niniejszego studium, ustalenia typologii interoperacyjności dokonano w oparciu o dwa główne kryteria: 1. zgodności z istniejącym dorobkiem Wspólnoty Europejskiej 2. odpowiedniości dla celów niniejszego studium (np. potrzeby systematyzacji głównych czynników powodzenia /barier i rekomendacji). W oparciu o te kryteria przyjmujemy typologię interoperacyjności wprowadzoną przez EIF (European Interoperability Framework Europejskie Standardy Interoperacyjności) 4. Rozróżniamy zatem: Techniczne aspekty interoperacyjności. Interoperacyjność techniczna (...) obejmuje kwestie techniczne połączenia systemów komputerowych i usług. Semantyczne aspekty interoperacyjności. Interoperacyjność semantyczna gwarantuje, że ( ) dokładne znaczenie informacji podlegającej wymianie jest zrozumiałe przez każdą inną aplikację, która nie została pierwotnie opracowana do tego celu. Interoperacyjność semantyczna umożliwia systemom połączenie otrzymanych informacji z innymi zasobami informacji i ich rozumienie umożliwiające przetwarzanie. Organizacyjne aspekty interoperacyjności. Interoperacyjność organizacyjna dotyczy definiowania procesów biznesowych i inicjowania współpracy jednostek administracji, które chcą wymieniać informacje, a mogą charakteryzować się różnymi strukturami wewnętrznymi i procesami oraz aspektów związanych z wymaganiami społeczności użytkowników. Ponadto wyróżniamy: Zarządzanie (governance) interoperacyjnością, pojęcie wprowadzone przez Grupę Roboczą ds. eadministracji Europejskiej Sieci Administracji Publicznej 5 European Public Administration Network (EPAN), stanowiące kolejną ważną kwestię do przeanalizowania. 13

16 Schemat 1. Typologia interoperacyjności Zarządzanie interoperacyjnością dotyczy warunków politycznych, prawnych i strukturalnych, które odnoszą się do opracowania i korzystania z interoperacyjnych aplikacji. ramy organizacyjne wspierane przez ramy semantyczne zarządzanie wspierane przez ramy techniczne Typologię interoperacyjności, z której korzystamy przedstawia schemat 1. Każdy z tych elementów został pokrótce omówiony poniżej Zarządzanie interoperacyjnością (governance of interoperability) Według Europejskiej Sieci Administracji Publicznej zarządzanie interoperacyjnością dotyczy koordynacji i uzgadniania (alignment) procesów administracyjnych i architektury informacji, które rozciągają się ponad granicami wewnątrz- i międzyinstytucjonalnymi. Jego celem jest identyfikacja i likwidacja wszelkich możliwych barier, w tym prawnych, kulturowych i innych, w celu agregacji usług i wymiany informacji. Według typowego scenariusza kilka instytucji władz publicznych wyraża wolę współpracy w celu agregacji usług egovernment, aby lepiej zaspokajać potrzeby obywateli (np. wdrażając procedury dotyczące zdarzeń życiowych, tzw. life-event). Do pytań zadawanych na tym poziomie należą następujące pytania: Czy istnieją jakieś ograniczenia natury prawnej i jak można je usunąć? Która władza jest odpowiedzialna za ustalanie i utrzymywanie odpowiednich standardów interoperacyjności? Czy dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami? Jak wypracować kulturę współpracy? Jak będzie realizowane zarządzanie zmianą? Kto decyduje o formie współpracy? Punkt wyjścia dla badań odnosi się do literatury na temat przedsiębiorstw wirtualnych. Według tego źródła koordynacja opierać się może na wielu modelach 6, np.: Model hierarchiczny, w którym jedna z instytucji inicjuje proces i decyduje o organizacji przepływu pracy. W przypadku tego modelu można wyodrębnić następujące podkategorie, w zależności od wzorca przepływu pracy uzgodnionego przez inicjatora procesu: scentralizowany, w którym jedna dominująca lub wyznaczona instytucja arbitralnie decyduje o całym wzorcu partycypatywny, w którym konsultacje w sprawie wzorca przepływu pracy prowadzone są ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces 14

17 zdecentralizowany, w którym różne instytucje niezależnie decydują o swoim udziale w całym przepływie pracy Model rynkowy, w którym brak umowy formalnej, ale instytucja inicjująca proces może wybrać dostawców usług, w tym interfejs wymiany danych, jaki oferują i przepływ pracy Model ad hoc, w którym brak wcześniej ustalonego wzorca przepływu pracy, a proces przebiega zgodnie z aktualną wolą instytucji uczestniczących w procesie. Jeżeli chodzi o rolę przepisów prawnych, znaczących wyników w tym zakresie może dostarczyć analiza dobrych praktyk (np. tych, które przedstawiono w załączniku B). I tak, przypadek Irlandii wskazuje nie tylko na konieczność określenia nowych przepisów prawnych, które należy wprowadzić, ale i na konieczność dokonania tego w krótkim czasie, aby uniknąć poważnych konfliktów między obowiązującymi przepisami a stosowaną praktyką. Tego samego dowodzi przykład dobrych praktyk w Szwecji, gdzie na skutek powolnych prac nad zmianami legislacyjnymi nastąpiło poważne opóźnienie w realizacji projektu (ponad rok straconego czasu) Interoperacyjność organizacyjna Interoperacyjność organizacyjna odnosi się do współpracy instytucji, które chcą dokonywać wymiany informacji, mając różne struktury i procesy wewnętrzne. Celem osiągnięcia interoperacyjności organizacyjnej jest pokonanie wszelkich przeszkód natury organizacyjnej, co umożliwi ustanowienie odpowiednich wewnątrz- i międzyinstystucjonalnych przepływów pracy. Jeżeli chodzi o rozwiązania organizacyjne dotyczące interoperacyjności, EIF po zbadaniu stosowania dwustronnych ustaleń odrzuca je na rzecz stosowania ustaleń wielostronnych. W przypadku tych ostatnich każdy z partnerów przyjmuje ten sam zestaw ustaleń dotyczących rozwiązań w zakresie interoperacyjności. W ten sposób jedno rozwiązanie wdrażane jest tylko jednokrotnie i odpowiada potrzebom wszystkich. Ponadto, zgodnie z sugestią EIF, zasada subsydiarności zaleca odpowiedzialność zdecentralizowaną. Oprócz tego, EIF proponuje wprowadzenie tzw. business interoperability interfaces (BII) interfejsów interoperacyjności administracji, dzięki którym administracje różnych państw członkowskich będą w stanie współdziałać na poziomie paneuropejskim na rzecz danej usługi egovernment. W zakresie rozwiązań organizacyjnych dotyczących interoperacyjności, EPAN proponuje identyfikację usługi pośredniczącej zapewniającej wspólne funkcjonalności wielu instytucjom, na zasadach współdzielenia, zgodnie z wynegocjowanymi umowami w sprawie jakości świadczonych usług (Service Level Agreements) i wytycznymi dotyczących korzystania z usług. Na przykład w Szwecji założenie nowej firmy wymagało od przedsiębiorców wizyty w dwóch instytucjach: w jednej w celu rejestracji działalności gospodarczej, a w drugiej w celu załatwienia spraw podatkowych. Przykład dobrych praktyk zastosowanych w Szwecji pokazuje zmianę odpowiednich procesów administracyjnych i wprowadzenie wspólnej eusługi świadczonej przez Bolagsverket (instytucję odpowiedzialną za sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej) i Skatteverket (instytucję odpowiedzialną za kwestie podatkowe). Obecnie cała procedura związana z rejestracją firm prowadzona jest w jednym miejscu: foretagsregistrering.se pozwala to oszczędzić czas i pieniądze klientom i instytucjom. 15

18 2.4.3 Interoperacyjność semantyczna Semantyka rozumiana jest jako znaczenie i wykorzystanie danych 7. Zatem interoperacyjność semantyczna staje się szczególnie ważna, gdy chodzi o wymianę danych między instytucjami publicznymi. Główne konflikty semantyczne związane są ze strukturą i znaczeniem danych. Według innej kategoryzacji konflikty semantyczne mogą się pojawić na poziomie danych i ich struktur 8. Konflikty na poziomie danych to różnice w domenach danych spowodowane wieloma reprezentacjami i interpretacjami podobnych danych. Możliwe są następujące konflikty na poziomie danych: Konflikty wartości danych, np. wartość obcokrajowiec w jednej bazie danych może oznaczać, że dana osoba nie jest obywatelem danego kraju, a w innej bazie danych że dana osoba nie jest obywatelem Unii Europejskiej Konflikty reprezentacji danych, np. data może być reprezentowana w jednej bazie danych jako , w drugiej jako , a w trzeciej jako 30 czerwca 2005 Konflikty jednostek danych, np. wysokość budynków może być w jednej bazie danych wyrażona w centymetrach, a w innej w calach Konflikty precyzji danych, np. wysokość budynków może być oznaczana jako wysoka, średnia, niska w jednej bazie danych, a w innej według skali A, B, C lub D. Konflikty języków danych, np. gdy informacje przechowywane są w różnych językach. Konflikty na poziomie struktury charakteryzują się różnicami w strukturach logicznych i lub niespójnościami metadanych. Możliwe są następujące konflikty na poziomie struktury: Konflikty nazewnictwa, np. termin obywatel używany jest w jednej bazie danych do oznaczenia tej samej informacji, którą w innej bazie danych oznacza termin beneficjent. Konflikty generalizacji, np. gdy w jednej bazie danych istnieje reprezentacja obywatele, a w innej bazie danych istnieją dwie osobne reprezentacje mężczyźni i kobiety. Możliwe są również inne konflikty na poziomie schematu, np. konflikty identyfikatorów jednostek (entity-identifier conflicts), konflikty strukturalno-izomorficzne (schema-isomorphism conflicts), konflikty agregacji (aggregation conflicts), niespójności struktury (schematic discrepancies), itd. Rozwiązania w zakresie interoperacyjności semantycznej i inne związane z tym badania często dzieli się na trzy szerokie kategorie 96 : podejście oparte na mapowaniu, z wykorzystaniem systemu pośredniczącego oraz oparte na zapytaniach. Podejście oparte na mapowaniu jest zwykle realizowane przez stworzenie zintegrowanej (federated) lub globalnej struktury oraz przez wprowadzenie mapowania między zintegrowaną (federated) lub globalną strukturą a obsługiwanymi strukturami lokalnymi. Podejście z wykorzystaniem systemu pośredniczącego zakłada wykorzystanie systemu, który jest dopasowany do określonej domeny, posiada zdolność mapowania lub reguły stworzone specjalnie do celów koordynacji różnych autonomicznych źródeł informacji. Jest to rozwiązanie zbliżone do wzorca rozwiązania wielostronnego proponowanego przez EIF w celu zapewnienia interoperacyjności na poziomie europejskim. Podejście oparte na zapytaniach zakłada użycie interoperacyjnych języków, zdolnych do formułowania zapytań obsługujących kilka baz danych. W przypadku egovernment jest to prawdopodobnie najmniej właściwe podejście, ponieważ może być sprzeczne z zasadą subsydiarności. 16

19 Ostatecznym celem niniejszych badań w zakresie interoperacyjności semantycznej jest zarządzanie wszystkimi konfliktami semantycznymi między różnymi systemami w sposób w pełni zautomatyzowany. Ponadto przyjmujemy, że środowisko jako takie zmienia się i nowe systemy mogą być dodawane lub usuwane w dowolnym momencie. Należy jednak zaznaczyć, że odwrotnie niż w przypadku innych dziedzin (np. ehandlu), lista wymagań interoperacyjności semantycznej w dziedzinie egovernment jest krótsza, ponieważ zwykle nie ma konkurencji między instytucjami świadczącymi te same usługi. W przypadku Belgii główną rolę odegrało uzgodnienie zawartości schematów XML oraz interpretacji danych w różnych instytucjach i różnych usługach. Każda z instytucji wypracowała własny schemat i strukturę danych w oparciu o tradycję ich wykorzystania do świadczenia usług publicznych. Instytucje musiały dojść do porozumienia, co oznacza, że musiały osiągnąć kompromis nawet za cenę zmian w podstawowych bazach danych. Prowadzono zatem negocjacje, np. w sprawie interpretacji tego, czym jest nazwisko, czym jest adres, itp. zakończone porozumieniem. Takie uzgodnione rządowe reprezentacje danych powinny być powszechnie przyjęte w instytucjach rządowych. Podobnie w przypadku Austrii uzgodnienia dotyczące powszechnie stosowanej gramatyki i standardów uznano za jedno z czterech głównych wyzwań umożliwiających prowadzenie wymiany zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych. Należy zaznaczyć, że proces definiowania standardów okazał się problematyczny w realizacji pod różnymi względami. Doświadczenia duńskie (OIOXML) pokazują żmudne wypracowywanie standardów danych, napotkane problemy językowe (w tym przypadku chodziło o wybór między duńskim a angielskim), niechęć do standaryzowania oraz brak zrozumienia i zaangażowania. Studium interoperacyjności Interoperacyjność techniczna Interoperacyjność techniczna dotyczy wszystkich kwestii technicznych (technologii, standardów, polityk) i ma na celu zagwarantowanie, że wszystkie komponenty techniczne systemów informacyjnych współpracujących instytucji będą w stanie wspólnie funkcjonować. Należy zaznaczyć, że interoperacyjność techniczna dotyczy nie tylko technologii warstwy połączeń fizycznych (np. protokołów sieci), ale również technologii, które wspierają warstwę organizacyjną i semantyczną. Istnieje wiele różnych sposobów kategoryzacji interoperacyjności technicznej. Np. brytyjskie e-gif (egovernment Interoperability Framework Ramy Interoperacyjności w zakresie egovernment) obejmują polityki i specyfikacje techniczne związane z połączeniami (interconnection), integracją danych, metadanymi do zarządzania treścią, i dostępem do eusług. Inny przykład: German Interoperability Framework (Niemieckie Ramy Interoperacyjności, SAGA ver. 2.1) proponują standardy techniczne wsparcia proponowanej architektury w obszarach modelowania procesów, modelowania danych, architektury aplikacji, klienta, prezentacji, komunikacji, połączenia z głębokim zapleczem (connection to the back end) i bezpieczeństwa. Rozwój techniczny następuje szybko, zwłaszcza w przypadku Internetu, a wytyczne w zakresie interoperacyjności technicznej na ogół zalecają wykorzystanie Internetu we wszystkich usługach egovernment. Internet sprawił, że interoperacyjność techniczna stała się łatwa do osiągnięcia 9. Często rekomendowanym sposobem osiągnięcia interoperacyjności technicznej jest wykorzystanie standardów internetowych. Przykładowo, w warstwie sieci zaleca się standard TCP/IP jako szeroko rozpowszechniony standard sieciowy umożliwiający połączenie z Internetem; w warstwie prezentacji zaleca się HTML; w warstwie wymiany danych najczęściej stosuje się XML, itd. 17

20 Jak już wspomniano, niniejsze studium zawiera informacje na temat technologii wspierających interoperacyjność semantyczną i organizacyjną w sferze interoperacyjności technicznej. W przypadku interoperacyjności semantycznej należy odnotować istotną rolę XML, standardu de facto reprezentowania informacji. XML często uważany jest za odpowiedź na wiele zagadnień związanych z interoperacyjnością. Sam XML jednakże wystarcza tylko do ustanowienia wspólnych standardów reprezentacji hierarchii danych. Konieczne są zatem dodatkowe specyfikacje w celu zdefiniowania i walidacji bardziej złożonych logicznych struktur i typów danych 10, szczególnie w przypadkach, w których potrzeba czegoś więcej niż zwykłej reprezentacji hierarchii lub prostych taksonomii. Do technologii, które można zastosować w takich przypadkach zaliczyć można mapy pojęć (topic maps) pozwalające na reprezentację pojęć (topics), ich występowania w dokumentach i asocjacji między pojęciami. Obejmują one również RDF (Resource Description Framework), który definiuje model i składnię XML do reprezentacji i transportu metadanych. Specyfikacje RDF tworzą system bazowej ontologii (lightweight ontology system) wspierania wymiany wiedzy w sieci. Jest on wykorzystywany do opisania dowolnych zasobów Internetu, takich jak witryna i jej zawartość. Ponadto OWL jest semantycznym językiem znaczników dla zasobów sieci 11, który pozwala na współdzielenie ontologii poprzez sieć. W kontekście usług sieciowych, OWL doprowadził do zdefiniowania innego ważnego standardu będącego odpowiedzią na wymagania usług sieciowych, a mianowicie OWL-S. OWL-S to ontologia do opisu usług sieciowych za pomocą informacji semantycznej. OWL-S umożliwia deklaratywne ogłoszenia (advertisements) właściwości usług i możliwości, co pozwala na automatyczne wyszukiwanie, wywoływanie (invocation) i opis usług 12. W przypadku interoperacyjności organizacyjnej istnieje duża liczba standardów w wielu obszarach, takich jak modelowanie i reorganizacja procesu. Np. w przypadku międzyinstytucjonalnych procesów administracyjnych do odpowiednich standardów specyfikacji procesów należy BPEL4WS (do orkiestracji usług sieciowych, przepływu pracy i choreografii). BPEL4WS lub BPEL (Business Process Execution Language for Web Services) pozwalają na zarządzanie wymianą informacji w formacie XML zgodnie ze zdefiniowanymi schematami XML. Ponadto, inne standardy specyfikacji procesów obejmują BPML (Business Process Modelling Language), BPMN (Business Process Modelling Notation), BPSS (Business Process Specification Schema jest częścią OASIS, oparty na ebxml (Electronic Business using extensible Mark-up Language)), WSCI (W3C Web Services Choreography Interface), WSCL (Web Service Choreography Language), XPDL (XML Process Definition Language), itd Podsumowanie Interoperacyjność jest ważna we wszystkich przypadkach, w których różne władze lub instytucje publiczne muszą współpracować w celu dostarczania obywatelom zagregowanych usług i/lub informacji (np. związanych ze zdarzeniem życiowym (life-event) lub sytuacją biznesową). A zatem interoperacyjność odgrywa szczególnie ważną rolę w realizacji korzyści płynących z egovernment oraz jest niezbędnym warunkiem realizacji koncepcji joined-up government i one-stop government. Niniejsze studium zawiera analizę interoperacyjności opartą na przykładach dobrych praktyk w krajach Europy. Analizie poddane zostanie zarządzanie interoperacyjnością oraz jej aspekty organizacyjne, semantyczne i techniczne. 18

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian"

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian" Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna XIV edycja Seminarium PIU

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES TEMAT 4: ICT W innowacyjnej administracji i usługach ugach publicznych

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

CEL: poprawa transgranicznego dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych w Europie poprzez wdrożenie interoperacyjnych rozwiązań IT

CEL: poprawa transgranicznego dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych w Europie poprzez wdrożenie interoperacyjnych rozwiązań IT e-sens Electronic Simple European Networked Services CEL: poprawa transgranicznego dostępu obywateli i przedsiębiorców do usług publicznych w Europie poprzez wdrożenie interoperacyjnych rozwiązań IT Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE

NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W EUROPIE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI KULTURA I EDUKACJA NAUCZANIE NAUCZYCIELI: STAN I PERSPEKTYWY SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r.

Kultura w programach EWT 2014-2020. Katowice, 14 marca 2014 r. Kultura w programach EWT 2014-2020 Katowice, 14 marca 2014 r. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Zasady: - partnerstwo ponadnarodowe, - poziom dofinansowania dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych,

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności?

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? dr inż. Dariusz Bogucki Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNiI dariusz.bogucki@mnii.gov.pl Warszawa 17 XI 2005 Co to jest egovernment?

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Gaździcki EUROPEJSKIE RAMY LOKALIZACYJNE Biblioteka Narodowa, 6 listopada 2014 WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁUŻYTKOWNICY IIP OBYWATELE SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji

Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji Autorzy: Jerzy Filipowicz, Tomasz Filipowicz Interoperacyjność w praktyce nieuchronna konieczność czy motor rozwoju przyjaznej administracji Do realizacji potrzeb lokalnych społeczności nie wystarczają

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW

Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Unia Europejska KOMITET REGIONÓW Bruksela, 2003 Wstęp do Komitetu Regionów Unia europejska Komitet Regionów Tworzenie Komitetu Regionów Komitet Regionów jest zgromadzeniem doradczym Unii Europejskiej;

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Elżbieta Starakiewicz BDE Intelligent Utility Network, IBM 2012 IBM Corporation Punkt widzenia IBM na sieć

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów

Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Polska a Europa - w drodze do nowoczesnych standardów Programy profilaktyczne, a rzeczywistość Finansowanie szczepień ze środków publicznych Joanna Zabielska-Cieciuch Wśród 27 krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA KOŃCOWA EFPE 2013 DOTYCZĄCA NOWYCH UNIJNYCH RAM PRAWNYCH DLA USŁUG ZAUFANIA

DEKLARACJA KOŃCOWA EFPE 2013 DOTYCZĄCA NOWYCH UNIJNYCH RAM PRAWNYCH DLA USŁUG ZAUFANIA Polska, Międzyzdroje, 07.06.2013 DEKLARACJA KOŃCOWA EFPE 2013 DOTYCZĄCA NOWYCH UNIJNYCH RAM PRAWNYCH DLA USŁUG ZAUFANIA Trzynasta edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE 2013) odbyła się

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo