System obiegu informacji o pacjencie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obiegu informacji o pacjencie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne e - Rejestracja Rejestracja Poradnia Izba Przyjęć/SOR Oddział Anestezjologia Blok Operacyjny Blok Porodowy Zakażenia Szpitalne Dokumentacja medyczna Rozliczanie z płatnikami Sprawozdania NFZ Gruper Statystyka Medyczna Archiwum papierowe Archiwum cyfrowe Zlecenia Zlecenia Transport Sanitarny/Lotniczy Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe / Zakłady Rehabilitacja Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Bank Kwi Strona 1 z 100

2 24 Apteka Apteczka oddziałowa Magazynek oddziałowy Żywienie Harmonogramy Pracy Strona 2 z 100

3 1 Funkcjonalności Ogólne Rejestrowanie danych medycznych wizyty, badania uzyskane informacje zapisywane są w Systemie. System umożliwia rejestrowanie przynajmniej danych o: przeprowadzonych procedurach medycznych, wystawionych dokumentach, orzeczeniach, zwolnieniach lub zaświadczeniach, zleceniach na badania, zabiegach, konsultacjach. System umożliwia przeglądanie baz danych wg różnych kryteriów a w szczególności: nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania pacjenta (miejscowość ewentualnie województwo), rodzaju zrealizowanej dla pacjenta procedury medycznej, kodu ICD-10, ICD-9, Płci, wieku pacjenta, oraz na poziomie danej komórki organizacyjnej lub lekarza realizującego dane świadczenie. Przechowywanie plików z badań pacjenta w tym multimedialnych (rysunki, obrazy, filmy, dźwięki), a także plików w formacie DOC, PDF, XLS, itp. System umożliwia administratorowi Systemu tworzenie i edycję formularzy wykorzystywanych podczas ewidencji danych medycznych System musi umożliwiać wprowadzenie nagłówka z nazwą i logiem Zamawiającego, który będzie drukowany na wszystkich dokumentach, w miejscach do tego przeznaczonych i określonych przez np. NFZ Ostateczny wygląd/parametry interface-u Systemu dla użytkownika zostanie uzgodniony w trakcie wdrożenia. System powinien informować personel o tworzonych zleceniach (na zabiegi, badania, podanie leków itp.) a także o dokonanych w nich zmianach na bieżąco po ich wystawieniu/zatwierdzeniu w sposób czytelny i jednoznaczny (np. zmiana koloru ekranu lub/oraz dźwięk) wraz z komunikatem czego dotyczy powiadomienie. Strona 3 z 100

4 System powinien umożliwiać integrację z czytnikami skanującymi dane z dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta ubezpieczenia lub inne) dla usprawnienia procesu rejestracji pacjentów oraz potwierdzenia ich tożsamości w Systemie. System powinien umożliwiać integrację z urządzeniami wytwarzającymi (np. wydruk) znaki identyfikacyjne dla pacjentów oraz skanującymi te znaki. Znaki identyfikacyjne powinny umożliwiać ustalenie, tylko przez osoby uprawnione, przynajmniej następujących danych o pacjencie: imię i nazwisko, data urodzenia. System umożliwia dynamiczne ograniczanie listy wyboru zgodnie z wyszukiwaną frazą podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne. System umożliwia przeglądanie dokumentacji medycznej pacjenta, zarówno ze szpitala jak i z przychodni, na jednej liście uporządkowanej wg dat, bez konieczności przechodzenia między modułami systemu. System umożliwia tworzenie szablonów tekstów standardowych dla poszczególnych użytkowników systemu, wykorzystywanych podczas ewidencji danych medycznych System umożliwia grupowanie szablonów tekstów standardowych użytkownika według grup zdefiniowanych przez użytkownika. System umożliwia fakturowanie usług przynajmniej w oparciu o: zarejestrowane w Systemie umowy z płatnikami oraz istniejące dane poniesionych kosztów dla rozliczenia pacjentów nieubezpieczonych. Strona 4 z 100

5 2 e - Rejestracja e-rejestracja w szczególności umożliwi: pacjentowi samodzielną rejestrację na wizytę do lekarza specjalisty za pomocą Internetu. z chwilą uruchomienia Systemu wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły zapisać się poprzez specjalną funkcjonalność Portalu Zamawiającego na wizytę w poradni, rejestracja przez Internet jest możliwa po podaniu unikalnego identyfikatora i hasła. Hasło będzie przydzielane przez wbudowaną funkcję Portalu po weryfikacji przez personel rejestracji podczas wizyty pacjenta i weryfikacji jego danych osobowych. Obsługa profilu użytkownika umożliwi w szczególności: zmianę hasła dostępu do systemu, aktualizację podstawowych danych użytkownika systemu (pacjenta), Prezentacja informacji o realizowanych usługach i ich dostępności w szczególności umożliwi: opis usługi, godziny pracy, zakres usług lista usług świadczonych w jednostce, miejsca realizacji usług, dostępność usług (możliwe terminy realizacji usług), warunki szczególne udzielania usług (np. że do danego badania trzeba przyjść na czczo itp.) 4 System umożliwia wyszukiwanie usług i terminów dostępności usług. Strona 5 z 100

6 Proces rejestracji pacjenta przez Internet obejmuje w szczególności: autoryzację pacjenta, przegląd dostępności usług, zgłoszenie wniosku o rezerwację terminów wizyt zgodnie z preferencjami pacjenta (specjalność lekarza bądź konkretnego lekarza, termin wizyty), otrzymanie potwierdzenia rezerwacji (poprzez , sms). Pacjent w każdej chwili może sprawdzić kiedy ma zaplanowane wizyty oraz dokonać ich zmiany lub odwołania. System umożliwia wydruk potwierdzenia rezerwacji zawierającego w szczególności: datę i godzinę usługi, dane pacjenta, numer rezerwacji, miejsce realizacji usługi. System automatycznie wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty/ odwołaniu/ przesunięciu terminu wizyty ze względu na nieplanowaną absencję personelu medycznego. Podczas rejestracji w systemie pacjent dokonuje wyboru, czy chce otrzymywać przypomnienie, oraz wybiera sposób otrzymania przypomnienia w szczególności: za pomocą wiadomości lub wiadomości tekstowej sms. Przykładowo przypomnienie będzie zawierało przynajmniej: datę i godzinę wizyty, numer gabinetu, nazwisko i imię lekarza, określenie rodzaju wizyty (zabieg, porada, konsultacja). Strona 6 z 100

7 3 Rejestracja 1 System umożliwia definiowanie dowolnej liczby poradni. 2 System umożliwia definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych poradni / lekarzy (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) z uwzględnieniem urlopów, dni świątecznych. 3 System umożliwia definiowanie listy lekarzy i ich specjalności. 4 System umożliwia definiowanie średniego czasu trwania wizyty System umożliwia wprowadzenie w harmonogramie nieobecności lekarza i jego zastępstw. System umożliwia modyfikację przynajmniej następujących parametrów pracy poradni: planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni, przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy, przyjmowanie pacjentów poza limitem, automatyczne nadawanie numerków. System umożliwia prowadzenie wspólnej numeracji kartotek pacjentów w ramach wszystkich poradni lub oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych poradni. Strona 7 z 100

8 System umożliwia rejestrację Pacjenta z możliwością nanoszenia przynajmniej zakresu danych pacjenta: osobowe, adresowe, przynależność do oddziału NFZ, dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu pacjenta, zatrudnieniu, rodzaj i nr dokumentu uprawniającego do leczenia, specyficzne dane dot. pacjentów z krajów Unii Europejskiej przyjmowanych w ramach przepisów o koordynacji. System umożliwia gromadzenie informacji o podmiocie kierującym (lekarz - numer prawa wyk. zawodu lekarza, poradnia kod resortowy, jednostka kierująca numer umowy) System umożliwia szybkie wyszukiwanie pacjentów przy zadanych kryteriach: PESEL (NIP) Nazwisko i Imię Data urodzenia Nr identyfikacyjny 11 System umożliwia utworzenie historii zdrowia i choroby pacjenta. 12 System umożliwia prowadzenie rejestru pacjentów do poszczególnych poradni na dany dzień. 13 System umożliwia planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. 14 System umożliwia przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę: NFZ, pacjent płaci sam, kontrahent komercyjny, medycyna pracy, inni <słownik>, (np. UM Stołecznego Warszawy). Strona 8 z 100

9 System umożliwia wpisanie skierowania z jednostek kierujących (wewnętrznych i zewnętrznych). System umożliwia wprowadzenie informacji o trybie przyjęcia i zgodzie pacjenta na leczenie. W przypadku braku zgody pacjenta możliwość ewidencji numeru artykułu będącego podstawą przyjęcia pacjenta bez jego zgody. System umożliwia planowanie wizyt, badań pacjentów możliwość wizualizacji danych np. w postaci grafika planu wizyt itp. System umożliwia wydrukowanie potwierdzenia rejestracji z datą, godziną i nazwiskiem pracownika, a także miejscem wykonywania świadczenia. 19 System wyróżnia w terminarzu wizyty, które zostały wykonane System udostępnia informację o ilości zaplanowanych wizyt w danym dniu, gabinecie i na danego pracownika. System umożliwia dopisania wyświetlanego komentarza w trakcie rejestracji pacjenta, który będzie widoczny zarówno z widoku rejestratora jak również pracownika wykonującego świadczenie. System umożliwia umawianie terminu wizyty pacjenta w poszczególnych poradniach do danego lekarza z możliwością zaawansowanego poszukiwania wolnych terminów uwzględniających harmonogramy pracy poszczególnych poradni i lekarzy oraz preferencji godzinowych określonych przez pacjenta : umawianie automatyczne na pierwszy wolny termin (z możliwymi preferencjami dot. daty i godziny), umawianie na określony dzień (i godzinę), umawianie pacjentów bez kolejki, przypadki pilne, przygotowanie listy pacjentów do danego gabinetu. System umożliwia obsługę zmian w harmonogramie. lista pacjentów, których terminy badań uległy zmianie np. w wyniku choroby lekarza, w przypadkach losowych np. brak pełnej obsady gabinetów lekarskich rozdział pacjentów na inne gabinety, możliwość podmiany zdefiniowanego w grafiku lekarza w przypadku nagłej nieobecności lekarza. 24 Wydruk potwierdzenia umówienia wizyty. 25 System umożliwia zmianę umówionego terminu lub anulowanie wizyty. Strona 9 z 100

10 System umożliwia rejestrację pacjenta do poradni, bądź do lekarza w konkretnej poradni. System umożliwia rejestrację pacjenta do konkretnego gabinetu w ramach jednej poradni. System umożliwia w trakcie rejestracji pacjenta podgląd wolnych i zajętych terminów w oparciu o kalendarz z oznaczonymi kolorystycznie statusami dni (poradnia nie pracuje, wszystkie terminy zajęte, wolne terminy). System uwzględnia przynajmniej następujące rodzaje statusu wizyty: zaplanowana, wykonywana, zakończona, wizyta odwołana, wizyta zaplanowana niezrealizowana. System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres wg statusów wizyty. System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres dla całej przychodni, poszczególnych poradni, czy lekarzy wg statusów wizyty. System umożliwia na żądanie użytkownika automatyczne przepisanie wizyt zaplanowanych na dzień bieżący na wizyty aktualne/bieżące. System umożliwia tworzenie słownika zasadniczych podmiotów kierujących do Poradni. 34 System umożliwia anulowania zarezerwowanej wizyty z podaniem przyczyny. 35 System umożliwia tworzenia słownika przyczyn anulowania rezerwacji. Strona 10 z 100

11 36 System umożliwia generowanie przynajmniej następujące zestawienia: ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt, ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie, ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad, miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt, zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań, zestawienia wg skierowań z poradni do poradni lub do szpitala, zestawienia brakujących danych. 37 System umożliwia automatyczne tworzenie historii wszystkich wizyt pacjenta. 38 System umożliwia tworzenie zbiorczego raportu ze wszystkich wizyt pacjenta System umożliwia automatyczne tworzenie list pacjentów umówionych do poszczególnych lekarzy lub poradni. System umożliwia generowanie zestawień ilości zleceń w poszczególnych poradniach oraz wg ich rodzajów. System umożliwia generowanie zestawień ilościowych i kwotowych wykonanych usług (zbiorcze lub z podziałem na zleceniodawców lub pacjentów). 42 System umożliwia generowanie zestawień kwotowych wystawionych faktur. Strona 11 z 100

12 4 Poradnia 1 2 System umożliwia obsługę gabinetów wszystkich specjalizacji zgodnie z strukturą organizacyjną Zamawiającego. System umożliwia potwierdzenie przyjęcia do poradni pacjenta zarejestrowanego w rejestracji. 3 System umożliwia przegląd i aktualizację danych pacjenta System umożliwia przegląd pobytów szpitalnych: historia choroby, podawane leki, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań diagnostycznych, wykonane zabiegi. System umożliwia odnotowanie wykonanych świadczeń: wybór świadczeń powiązanych z poradnią, możliwość wpisania informacji rozliczeniowych, możliwość wprowadzenia wartości punktowej, typu porady. System umożliwia prowadzenie podręcznej apteczki gabinetowej, rejestracji podanych leków oraz zużytych materiałów z automatyczną aktualizacją apteczki poradni oraz magazynku poradni. System umożliwia w trakcie wydruku recepty oznaczenia leków, które mają być drukowane na osobnych receptach. System umożliwia odnotowanie ewentualnych wstrząsów spowodowanych zaaplikowaniem leku. 9 System umożliwia odnotowanie podania leku własnego pacjenta, System umożliwia wprowadzenie zaplanowanych leków w tym recepturowych. Leki wprowadzane na receptę, wybierane będą z bazy leków, z możliwością wprowadzenia dawek, sposobu przyjmowania i dawkowania. System umożliwia ewidencję wystawionych recept zgodnie z obowiązującymi przepisami. System umożliwia odnotowanie rozpoznań wg ICD-10: przyczyny rozpoznania, odnotowanie rozpoznań przewlekłych, Strona 12 z 100

13 13 System blokuje zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku karty zgłoszenia choroby nowotworowej/zakaźnej/psychicznej, jeśli pacjent ma rozpoznanie nowotworowe/zakaźne/ psychiczne. 14 System umożliwia odnotowanie informacji o wydanym zwolnieniu System umożliwia wydruk: historii choroby, karty konsultacyjnej, zaświadczenia (orzeczenia lekarskiego), innych wymaganych dokumentów. System sygnalizuje zdarzenia lub wystąpienie pewnych warunków za pomocą kolorów pól (np. wystawiono skierowanie, nie wprowadzono procedur). System umożliwia wprowadzanie danych dotyczących wizyty (rozpoznania głównego, wstępnego, dodatkowego, kodu choroby, wyników badań, zaleceń, leków, skierowań do innych pracowni lub szpitala, zleceń konsultacyjnych, zleceń badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych procedur medycznych, procedur kontraktowych). System umożliwia rejestrowanie jednostek chorobowych z możliwością uszczegółowienia ich przez pracownika medycznego. System umożliwia rejestrację pomiarów temperatury/ciśnienia - przegląd w formie graficznej pomiarów. Rejestracja wykonanych czynności i usług, na podstawie słowników koniecznych do sprawozdawania świadczenia do NFZ. 21 System umożliwia generowanie zlecania elektronicznie badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 22 System umożliwia korzystanie z szablonów zleceń. 23 System umożliwia odnotowanie wydania wyniku badania. 24 System umożliwia wprowadzenie wyników zewnętrznych. 25 System umożliwia wprowadzanie opisowego wyniku badania. 26 System umożliwia wprowadzanie wyniku badania na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów. Strona 13 z 100

14 27 System umożliwia definiowanie własnych szablonów wyników. 28 System umożliwia wprowadzanie zleceń doraźnych i stałych na wykonanie procedur medycznych. 29 Możliwość wystawiania faktury pacjentowi za wizytę i wykonane świadczenia. Strona 14 z 100

15 5 Izba Przyjęć/SOR 1 System umożliwia zdefiniowanie wielu Izb Przyjęć. 2 Księga Główna prowadzona w Systemie umożliwia rejestrację pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. 3 System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Głównej. 4 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Głównej. 5 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Głównej. 6 System umożliwia rejestrację alertów na karcie pacjenta. Komunikat umieszczony w karcie pacjenta zostaje wyświetlony użytkownikowi podczas wyboru pacjenta z listy pacjentów dostępnej w systemie. 7 System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Głównej. 8 System umożliwia rejestrację pacjenta o nieustalonej tożsamości (NN) System umożliwia rejestrację danych o skierowaniu pacjenta w zakresie zgodnym z wymaganiami a w szczególności: data wystawienia skierowania, lekarz kierujący <słownika lekarzy zewnętrznych / kierujących>, jednostka kierująca <słownik jednostek kierujących>, zaznaczenie hospitalizacji <na wniosek sądu lub prokuratora, ze zgodą, bez zgody, bez skierowania>, rozpoznanie ze skierowania <słownik ICD 10>, informacje o statusie pacjenta (pacjent ubezpieczony, leczony na podstawie przepisów o koordynacji, leczony na podstawie zgody administracyjnej). System umożliwia automatyczne wypełnienie danych dokumentu skierowania na podstawie wyboru lekarza kierującego Strona 15 z 100

16 System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów leczonych na podstawie przepisów o koordynacji a w szczególności: dane dokumentu <data wystawienia, nr ewidencyjny osoby, nr dokumentu, rodzaj uprawnienia>, okres obowiązywania dokumentu <data początku, data końca>, podstawa uprawnienia <rodzaj dokumentu, dokument, kategoria osoby, podstawa prawna, kraj instytucji właściwej, typ kodu identyfikacyjnego, kod identyfikujący instytucji>. System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów leczonych na podstawie zgody administracyjnej a w szczególności: data wydania zgody, numer dokumentu zgody, organ wydający. System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów nieubezpieczonych a w szczególności umożliwia rejestrację hospitalizacji rozliczanej w oparciu o: Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawę z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej. Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu. System umożliwia rejestrację przyjęcia pacjenta w trybach określonych przez płatników. 15 System umożliwia konfigurację domyślnego trybu przyjęcia pacjenta. 16 System umożliwia zmianę kartoteki pacjenta wpisanego do Księgi Głównej w przypadku wyboru niewłaściwej kartoteki przy przyjęciu z adnotacją osoby dokonującej zmiany. Strona 16 z 100

17 17 18 System umożliwia zmianę danych skierowania / danych pacjenta po zapisaniu go w Księdze Głównej z adnotacją osoby dokonującej zmiany oraz opisem przyczyny naniesionej zmiany. System umożliwia zamknięcie Księgi Głównej bieżącego roku wraz z możliwością utrzymania numeracji dla pacjentów przebywających w szpitalu. 19 System umożliwia eksport danych z Księgi Głównej. 20 System umożliwia przegląd danych w Księgach Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów. 21 System umożliwia obsługę Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych System umożliwia prowadzenie Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. System umożliwia Ambulatoryjnych. System umożliwia Ambulatoryjnych. obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Odmów i Porad przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Odmów i Porad System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowanie odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych wraz z wydrukiem odpowiedniego oświadczenia. System umożliwia odnotowanie pomocy doraźnej udzielonej na SOR/Izbie Przyjęć wpis do odpowiednich Ksiąg wraz z wydrukiem Karty Informacyjnej z udzielonej pomocy. System umożliwia odnotowanie informacji o miejscu skierowania pacjenta a w szczególności: na oddział szpitalny, do domu, do innego ośrodka specjalistycznego. 30 System umożliwia eksport danych z Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. Strona 17 z 100

18 31 System umożliwia obsługę Księgi Oczekujących. 32 System umożliwia prowadzenie Księgi Oczekujących z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. 33 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Oczekujących. 34 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Oczekujących System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Oczekujących z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowanie pacjentów z zaplanowanym późniejszym terminem przyjęcia do szpitala z wymaganymi informacjami a w szczególności: procedura na którą pacjent oczekuje (na oddział szpitalny na przyjęcie do którego pacjent oczekuje, na świadczenia ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne, do pracowni lub inne), planowana data wykonania świadczenia, data powiadomienia / przypomnienia pacjentowi o planowanym przyjęciu, numer wpisu do kolejki oczekujących, aktualna pozycja pacjenta w kolejce. 37 System umożliwia wydruk informacji o terminie planowanego przyjęcia System umożliwia odnotowanie zmiany terminu planowanego przyjęcia w Księdze Oczekujących z wymaganymi informacjami a w szczególności: data dokonania zmiany, nowa planowana data przyjęcia pacjenta, przyczyna zmiany terminu, informacja o tym czy pacjent został powiadomiony o zmianie terminu. System umożliwia skreślenie wpisu w Księdze Oczekujących wraz z informacjami: data skreślenia wpisu, przyczyna skreślenia. Strona 18 z 100

19 System umożliwia automatyczne obliczanie statystyk z Księgi Oczekujących z informacji w szczególności: procedura / miejsce wykonywania, data oceny kolejki, liczba oczekujących pacjentów, średni czas oczekiwania, liczba pacjentów wypisanych z kolejki, rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce, przypadek pilny / przypadek stabilny. System umożliwia automatyczne obliczanie statystyk z Księgi Oczekujących z minimalnym zakresem filtrów: miejsce wykonywania, kolejki aktywne / kolejki wszystkie, miesiąc sprawozdawczy, przegląd statystyk tylko z ostatniego miesiąca. System umożliwia przeglądnie danych archiwalnych o pacjentach wpisanych w przeszłości do Księgi Oczekujących z minimalnym zakresem informacji: numer wpisu w Księdze Oczekujących, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL pacjenta, data wpisu. System umożliwia wyszukiwanie danych archiwalnych o pacjentach z minimalnym zakresem filtrów: oddział, zakres dat wpisu, zakres dat modyfikacji, zakres dat planowanego przyjęcia, wpisy otwarte / zamknięte / wszystkie. 44 System umożliwia eksport danych z Księgi Oczekujących. 45 System umożliwia wygenerowanie komunikatu o kolejkach oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia w formacie zgodnym z aktualnie obowiązującym. 46 System umożliwia obsługę Księgi Zgonów. 47 System umożliwia prowadzenie Księgi Zgonów z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. Strona 19 z 100

20 48 System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Zgonów. 49 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Zgonów. 50 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Zgonów System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Zgonów z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowania wymaganych informacji o zgonie a w szczególności: data, godzina i minuta zgonu, miejsce zgonu, lekarz stwierdzający zgon, czy wydano kartę zgonu, czy przeprowadzono sekcję zwłok, powód nie przeprowadzenia sekcji zwłok, przyczyna bezpośrednia zgonu <słownik ICD 10>, lekarz stawiający diagnozę <słownika lekarzy> stwierdzający przyczynę zgonu, przyczyna wtórna zgonu <słownika ICD 10>, przyczyna bezpośrednia zgonu <słownika ICD 10>, opis <dodatkowe pole tekstowe>. System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Zgonów na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 54 System umożliwia eksport danych z Księgi Zgonów. 55 System umożliwia prowadzenie i przegląd Księgi Przepustek. 56 System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Przepustek na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 57 System umożliwia eksport danych z Księgi Przepustek. 58 System umożliwia prowadzenie i przegląd Księgi Depozytów 59 System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Depozytów na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 60 System umożliwia eksport danych z Księgi Depozytów. Strona 20 z 100

21 61 62 System umożliwia wydruk wymaganych dokumentów z zakresu danych gromadzonych w Systemie (w tym pierwszej i ostatniej strony historii choroby). System umożliwia wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w systemie informatycznym szpitala. 63 System umożliwia wydruk faktury dla pacjentów nieubezpieczonych. Strona 21 z 100

22 6 Oddział Księgi Chorych Oddziału prowadzone w Systemie umożliwiają rejestrację pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku Księgi Chorych Oddziału oddziału neonatologicznego, System musi umożliwiać rejestrację dodatkowo następujących danych: Szczepienie przeciwko gruźlicy (data szczepienia lub powód nieszczepienia), Szczepienie przeciwko WZW typu B (data szczepienia lub powód nieszczepienia), Stan przy urodzeniu: waga, długość, wiek ciążowy, grupa krwi matki, grupa krwi ojca, Choroba hemolityczna, Stan ogólny dziecka (noworodka wg skali Apgar), Urazy porodowe, Wady rozwojowe. System umożliwia odmowę lub anulowanie przyjęcia na oddział wycofanie danych pacjenta na SOR/Izbę Przyjęć, System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawania numeru Ksiąg Chorych Oddziału. 5 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Chorych Oddziału. 6 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Chorych Oddziału. 7 System umożliwia eksport danych z Księgi Chorych Oddziału. 8 9 System umożliwia potwierdzenia wpisu do Księgi Chorych Oddziału wraz z odnotowaniem w szczególności: lekarza prowadzącego pacjenta < słownik lekarzy>, sali na której pacjent będzie przebywał, łóżka pacjenta. System umożliwia wprowadzenie informacji o rzeczywistym opuszczeniu oddziału przez pacjenta przy wypisie jak i przeniesieniu na inny oddział. 10 System umożliwia przegląd danych zgromadzonych w kartotece pacjenta. Strona 22 z 100

23 11 System umożliwia przegląd danych zgromadzonych w dokumencie skierowania System umożliwia zmianę lekarza prowadzącego pacjenta, przeniesienia pacjenta do innej sali, na inne łóżko. System umożliwia odnotowanie rozpoznań zasadniczych oraz współistniejących przynajmniej w podziale na: rozpoznania przy przyjęciu, rozpoznanie do wypisu, przyczyny zgonu: bezpośrednia, wyjściowa, wtórna w przypadku zgonu pacjenta wraz z możliwością dodatkowego ręcznego opisu rozpoznania wybranego z klasyfikacji ICD 10. System umożliwia zamknięcie Księgi Chorych Oddziału dla pacjenta w trybach: wypis ze szpitala, przeniesienie/wycofanie przeniesienia na inny oddział, przeniesienie w trybie nagłym na inny oddział (bez uzupełnienia danych przeniesienia z poprzedniego oddziału), zgon, wyjście ze szpitala (dla oddziałów dziennych). System umożliwia wycofanie zamknięcia Księgi Chorych Oddziału dla pacjenta w przypadku pomyłki. System umożliwia wybór rozpoznania do wypisu spośród zarejestrowanych wcześniej rozpoznań pacjenta. System umożliwia automatyczną aktualizację danych w Księdze Głównej na podstawie wpisów w Księdze Chorych Oddziału. System umożliwia odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp. System umożliwia ewidencję danych do rozliczenia kontraktowanych usług z płatnikami. Strona 23 z 100

24 System umożliwia prowadzenie Historii Choroby przynajmniej w podziale na: dane związane z przyjęciem, wywiad wstępny, przebieg choroby, stosowane leczenie, epikryza (możliwość korzystania ze słownika tekstów standardowych), zalecenia, wynik leczenia, zastosowanie przymusu bezpośredniego. System umożliwia ewidencję zużytych leków i materiałów oraz automatyczną aktualizację stanów magazynowych w apteczce oddziałowej, magazynku podręcznym. System umożliwia automatyczne przesyłanie danych do/z innych elementów/modułów Systemu w tym w szczególności: poradni, pracowni, zakładów, diagnostyki, kuchni itp.. Strona 24 z 100

25 7 Anestezjologia System umożliwia tworzenie zlecenia interwencji anestezjologicznych na oddziałowych. Wypełniany w systemie formularz zleceń imiennych na interwencję anestezjologiczną zawiera przynajmniej poniższe dane: <Dane wprowadzane automatycznie i niezmienialne> identyfikator zlecenia jednostka zlecająca <oddział> data wystawienia <bieżąca> godzina wystawienia <bieżąca> dane lekarza zlecającego <zalogowany> dane pacjenta <imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia> nr księgi głównej nr księgi chorych oddziału <Dane wprowadzane przez użytkownika> rodzaj zabiegu < słownik> System w sposób automatyczny z oddziałów wysyła zlecenie imienne na interwencję anestezjologiczną do oddziału anestezjologii. Realizowane jest to poprzez jednoznaczny komunikat o nowym zleceniu. Umożliwiona także jest jednoznaczna identyfikacja nowych zleceń na liście. Strona 25 z 100

26 4 Obsługa zleceń imiennych na interwencję anestezjologiczną pochodzących z oddziałów szpitala w tym wprowadzanie danych dotyczących wykonanych zabiegów w zakresie nie mniejszym niż: <dane z obsługiwanego zlecenia - wprowadzane automatycznie i niezmienialne> PEŁNE DANE ZE ZLECENIA <Dane wprowadzane przez użytkownika> data wykonania zabiegu <bieżąca>, godzina wykonania zabiegu <bieżąca>, lekarz wykonujący zabieg <słownik>, pielęgniarka wykonująca zabieg <słownik>, nazwa/nr procedury / usługi niemedycznej <słownik>, rodzaj znieczulenia <słownik>, użyte leki <kilka pozycji, dane z apteczki oddziałowej>, użyte materiały <kilka pozycji, dane z magazynku podręcznego> 5 System umożliwia stosowanie słownika tekstów standardowych do obsługi zleceń. 6 System umożliwia prowadzenie rejestru utrzymania czystości sal operacyjnych. 7 System umożliwia ewidencję zużytych leków i materiałów na pacjenta oraz automatyczną aktualizację stanów magazynowych w apteczce oddziałowej, magazynku podręcznym. 8 System umożliwia prowadzenie zapisów o konsultacji przed znieczuleniem. 9 System umożliwia prowadzenie karty znieczuleń do wykonywanych zabiegów System umożliwia prowadzenie zapisów w karcie znieczuleń dotyczących zabiegów operacyjnych bez ograniczeń związanych z przypisaniem pacjenta do konkretnej jednostki/oddziału. System umożliwia tworzenie raportów dotyczących zabiegów anestezjologicznych zgodnych z obowiązującymi u Zamawiającego formularzami a w szczególności: książka wykonanych zabiegów, zestawienie (dzienne, miesięczne, roczne) wykonanych procedur z podziałem na jednostki zlecające, wykaz (miesięczny, roczny) znieczuleń podczas zabiegów operacyjnych. Strona 26 z 100

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w POZ AP DILO Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Rejestracja etapu dla karty wydanej w POZ... 3 1.1. Rejestracja rozpoczęcia etapu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. Projekt z dnia 17 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt.

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dnia (adres oferenta lub pieczątka firmowa oferenta) FAX lub e-mail: I. Nawiązując do ogłoszonego przetargu na dostawę druków dla SP ZOZ w Obornikach oferuję sprzedaż za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP AP DILO Portal SZOI Katowice, grudzień 2014 Spis treści 1. Rejestracja etapu dla karty wydanej w SZP... 3 1.1. Rejestracja rozpoczęcia etapu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r. Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. (w wersji skierowanej o zwolnienie z Komisji Prawniczej) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 4 czerwca 12

poniedziałek, 4 czerwca 12 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W AOS Zasady prowadzenia dokumentacji Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Politechnika Częstochowska wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PROJEKT Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 39 2739 Poz. 203 203 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej.

Sprawdzenie zgodności kryterium wiekowego dla zakresu medycyny sportowej. ZAKRES KOD OPIS SPO 71401001 SPO 71404001 SPO 71404002 Sprawdzenie kryterium wiekowego dla świadczeń z zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych dla dzieci. Sprawdzenie czasu rezerwacji

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania globalne dla SIM części białej Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania globalne dla SIM części białej Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 5A do SIWZ Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A F U N K C J O N A L N A S I M Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną.

Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Analiza i wycena aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną. Zgodnie z porozumieniem zawartym 25.08.2015 w Grodzisku Mazowieckim: Koszt wykonania Oprogramowania Do Zarządzania Przychodnią Medyczną SIRCENT

Bardziej szczegółowo

Projekt obsługi Szybkiej ścieżki onkologicznej zakłada, że pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO, stąd:

Projekt obsługi Szybkiej ścieżki onkologicznej zakłada, że pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO, stąd: Projekt obsługi Szybkiej ścieżki onkologicznej zakłada, że pacjent w określonej grupie rozpoznań może posługiwać się jedną aktywną kartą DiLO, stąd: system służący do rejestracji wydawania i obsługi kart

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c.

Opis:... ... ... 22. Zgon matki: a. podczas ciąŝy: ciąŝa ektopowa, poronienie wczesne do 12 t.c. Pieczęć oddziału/kliniki Miejscowość, dnia... adres, tel./fax Analiza zgonu kobiety w okresie ciąŝy, porodu i połogu I. DANE OGÓLNE: 1. Imię i nazwisko matki :... 2. Data urodzenia:... Wiek:... 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Załącznik 1a Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Wymagania ogólne Lp Wymagania 1 System posiada konstrukcję modułową umożliwiającą jego późniejszą rozbudowę w przyszłości 2 3 4 5 6 System

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw rok 2010 nr 252 poz. 1697 wersja obowiązująca od 2013-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.10.252.1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Dokumentacja programu Instrukcja wykorzystania programu ezoz do współpracy z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców Zielona Góra 2012-12-31 Opis funkcjonalny Program ezoz pozwala

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2016.258 z dnia 2016.02.29 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia września 2007 r.

Szczecin, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (091) 422-45-81 LSZ-41082-1-07 P/07/098 Szczecin, dnia września 2007 r. Pan Ryszard Chmurowicz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie Tak/Nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015.

Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015. I. REJESTROWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W roku 2015 należy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków - dokumentacja medyczna SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

Wykaz druków - dokumentacja medyczna SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku Lp. Wykaz druków - dokumentacja medyczna SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku 1 Historia choroby oddziały psychiatryczne, która zawiera : - Dane identyfikacyjne szpitala i pacjenta - Oświadczenie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: OZG.0121.2.2015 (konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego)

Dotyczy: OZG.0121.2.2015 (konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego) Warszawa, 25.06.2015 Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Dotyczy: OZG.0121.2.2015 (konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zaczytanie umowy elektronicznej.... 3 3. Przygotowanie Struktury Organizacyjnej.... 4 4. Stworzenie księgi Ratownictwa Medycznego.... 5 5. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i spełnienia wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i spełnienia wymagań Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i spełnienia wymagań System HIS L.p Nazwa modułu Liczba licencji 1. Ruch Chorych izba przyjęć 1 2. Ruch Chorych oddział 14 3. Kolejka oczekujących

Bardziej szczegółowo

2. Dokumentację podpisuje pracownik zakładu zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i ustalonym w zakładzie zakresem czynności.

2. Dokumentację podpisuje pracownik zakładu zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i ustalonym w zakładzie zakresem czynności. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo