System obiegu informacji o pacjencie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obiegu informacji o pacjencie"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne e - Rejestracja Rejestracja Poradnia Izba Przyjęć/SOR Oddział Anestezjologia Blok Operacyjny Blok Porodowy Zakażenia Szpitalne Dokumentacja medyczna Rozliczanie z płatnikami Sprawozdania NFZ Gruper Statystyka Medyczna Archiwum papierowe Archiwum cyfrowe Zlecenia Zlecenia Transport Sanitarny/Lotniczy Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe / Zakłady Rehabilitacja Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Bank Kwi Strona 1 z 100

2 24 Apteka Apteczka oddziałowa Magazynek oddziałowy Żywienie Harmonogramy Pracy Strona 2 z 100

3 1 Funkcjonalności Ogólne Rejestrowanie danych medycznych wizyty, badania uzyskane informacje zapisywane są w Systemie. System umożliwia rejestrowanie przynajmniej danych o: przeprowadzonych procedurach medycznych, wystawionych dokumentach, orzeczeniach, zwolnieniach lub zaświadczeniach, zleceniach na badania, zabiegach, konsultacjach. System umożliwia przeglądanie baz danych wg różnych kryteriów a w szczególności: nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania pacjenta (miejscowość ewentualnie województwo), rodzaju zrealizowanej dla pacjenta procedury medycznej, kodu ICD-10, ICD-9, Płci, wieku pacjenta, oraz na poziomie danej komórki organizacyjnej lub lekarza realizującego dane świadczenie. Przechowywanie plików z badań pacjenta w tym multimedialnych (rysunki, obrazy, filmy, dźwięki), a także plików w formacie DOC, PDF, XLS, itp. System umożliwia administratorowi Systemu tworzenie i edycję formularzy wykorzystywanych podczas ewidencji danych medycznych System musi umożliwiać wprowadzenie nagłówka z nazwą i logiem Zamawiającego, który będzie drukowany na wszystkich dokumentach, w miejscach do tego przeznaczonych i określonych przez np. NFZ Ostateczny wygląd/parametry interface-u Systemu dla użytkownika zostanie uzgodniony w trakcie wdrożenia. System powinien informować personel o tworzonych zleceniach (na zabiegi, badania, podanie leków itp.) a także o dokonanych w nich zmianach na bieżąco po ich wystawieniu/zatwierdzeniu w sposób czytelny i jednoznaczny (np. zmiana koloru ekranu lub/oraz dźwięk) wraz z komunikatem czego dotyczy powiadomienie. Strona 3 z 100

4 System powinien umożliwiać integrację z czytnikami skanującymi dane z dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta ubezpieczenia lub inne) dla usprawnienia procesu rejestracji pacjentów oraz potwierdzenia ich tożsamości w Systemie. System powinien umożliwiać integrację z urządzeniami wytwarzającymi (np. wydruk) znaki identyfikacyjne dla pacjentów oraz skanującymi te znaki. Znaki identyfikacyjne powinny umożliwiać ustalenie, tylko przez osoby uprawnione, przynajmniej następujących danych o pacjencie: imię i nazwisko, data urodzenia. System umożliwia dynamiczne ograniczanie listy wyboru zgodnie z wyszukiwaną frazą podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne. System umożliwia przeglądanie dokumentacji medycznej pacjenta, zarówno ze szpitala jak i z przychodni, na jednej liście uporządkowanej wg dat, bez konieczności przechodzenia między modułami systemu. System umożliwia tworzenie szablonów tekstów standardowych dla poszczególnych użytkowników systemu, wykorzystywanych podczas ewidencji danych medycznych System umożliwia grupowanie szablonów tekstów standardowych użytkownika według grup zdefiniowanych przez użytkownika. System umożliwia fakturowanie usług przynajmniej w oparciu o: zarejestrowane w Systemie umowy z płatnikami oraz istniejące dane poniesionych kosztów dla rozliczenia pacjentów nieubezpieczonych. Strona 4 z 100

5 2 e - Rejestracja e-rejestracja w szczególności umożliwi: pacjentowi samodzielną rejestrację na wizytę do lekarza specjalisty za pomocą Internetu. z chwilą uruchomienia Systemu wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu będą mogły zapisać się poprzez specjalną funkcjonalność Portalu Zamawiającego na wizytę w poradni, rejestracja przez Internet jest możliwa po podaniu unikalnego identyfikatora i hasła. Hasło będzie przydzielane przez wbudowaną funkcję Portalu po weryfikacji przez personel rejestracji podczas wizyty pacjenta i weryfikacji jego danych osobowych. Obsługa profilu użytkownika umożliwi w szczególności: zmianę hasła dostępu do systemu, aktualizację podstawowych danych użytkownika systemu (pacjenta), Prezentacja informacji o realizowanych usługach i ich dostępności w szczególności umożliwi: opis usługi, godziny pracy, zakres usług lista usług świadczonych w jednostce, miejsca realizacji usług, dostępność usług (możliwe terminy realizacji usług), warunki szczególne udzielania usług (np. że do danego badania trzeba przyjść na czczo itp.) 4 System umożliwia wyszukiwanie usług i terminów dostępności usług. Strona 5 z 100

6 Proces rejestracji pacjenta przez Internet obejmuje w szczególności: autoryzację pacjenta, przegląd dostępności usług, zgłoszenie wniosku o rezerwację terminów wizyt zgodnie z preferencjami pacjenta (specjalność lekarza bądź konkretnego lekarza, termin wizyty), otrzymanie potwierdzenia rezerwacji (poprzez , sms). Pacjent w każdej chwili może sprawdzić kiedy ma zaplanowane wizyty oraz dokonać ich zmiany lub odwołania. System umożliwia wydruk potwierdzenia rezerwacji zawierającego w szczególności: datę i godzinę usługi, dane pacjenta, numer rezerwacji, miejsce realizacji usługi. System automatycznie wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty/ odwołaniu/ przesunięciu terminu wizyty ze względu na nieplanowaną absencję personelu medycznego. Podczas rejestracji w systemie pacjent dokonuje wyboru, czy chce otrzymywać przypomnienie, oraz wybiera sposób otrzymania przypomnienia w szczególności: za pomocą wiadomości lub wiadomości tekstowej sms. Przykładowo przypomnienie będzie zawierało przynajmniej: datę i godzinę wizyty, numer gabinetu, nazwisko i imię lekarza, określenie rodzaju wizyty (zabieg, porada, konsultacja). Strona 6 z 100

7 3 Rejestracja 1 System umożliwia definiowanie dowolnej liczby poradni. 2 System umożliwia definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych poradni / lekarzy (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) z uwzględnieniem urlopów, dni świątecznych. 3 System umożliwia definiowanie listy lekarzy i ich specjalności. 4 System umożliwia definiowanie średniego czasu trwania wizyty System umożliwia wprowadzenie w harmonogramie nieobecności lekarza i jego zastępstw. System umożliwia modyfikację przynajmniej następujących parametrów pracy poradni: planowanie lub zapisywanie wizyty wg planu pracy poradni, przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy, przyjmowanie pacjentów poza limitem, automatyczne nadawanie numerków. System umożliwia prowadzenie wspólnej numeracji kartotek pacjentów w ramach wszystkich poradni lub oddzielnej numeracji w ramach poszczególnych poradni. Strona 7 z 100

8 System umożliwia rejestrację Pacjenta z możliwością nanoszenia przynajmniej zakresu danych pacjenta: osobowe, adresowe, przynależność do oddziału NFZ, dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu pacjenta, zatrudnieniu, rodzaj i nr dokumentu uprawniającego do leczenia, specyficzne dane dot. pacjentów z krajów Unii Europejskiej przyjmowanych w ramach przepisów o koordynacji. System umożliwia gromadzenie informacji o podmiocie kierującym (lekarz - numer prawa wyk. zawodu lekarza, poradnia kod resortowy, jednostka kierująca numer umowy) System umożliwia szybkie wyszukiwanie pacjentów przy zadanych kryteriach: PESEL (NIP) Nazwisko i Imię Data urodzenia Nr identyfikacyjny 11 System umożliwia utworzenie historii zdrowia i choroby pacjenta. 12 System umożliwia prowadzenie rejestru pacjentów do poszczególnych poradni na dany dzień. 13 System umożliwia planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. 14 System umożliwia przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę: NFZ, pacjent płaci sam, kontrahent komercyjny, medycyna pracy, inni <słownik>, (np. UM Stołecznego Warszawy). Strona 8 z 100

9 System umożliwia wpisanie skierowania z jednostek kierujących (wewnętrznych i zewnętrznych). System umożliwia wprowadzenie informacji o trybie przyjęcia i zgodzie pacjenta na leczenie. W przypadku braku zgody pacjenta możliwość ewidencji numeru artykułu będącego podstawą przyjęcia pacjenta bez jego zgody. System umożliwia planowanie wizyt, badań pacjentów możliwość wizualizacji danych np. w postaci grafika planu wizyt itp. System umożliwia wydrukowanie potwierdzenia rejestracji z datą, godziną i nazwiskiem pracownika, a także miejscem wykonywania świadczenia. 19 System wyróżnia w terminarzu wizyty, które zostały wykonane System udostępnia informację o ilości zaplanowanych wizyt w danym dniu, gabinecie i na danego pracownika. System umożliwia dopisania wyświetlanego komentarza w trakcie rejestracji pacjenta, który będzie widoczny zarówno z widoku rejestratora jak również pracownika wykonującego świadczenie. System umożliwia umawianie terminu wizyty pacjenta w poszczególnych poradniach do danego lekarza z możliwością zaawansowanego poszukiwania wolnych terminów uwzględniających harmonogramy pracy poszczególnych poradni i lekarzy oraz preferencji godzinowych określonych przez pacjenta : umawianie automatyczne na pierwszy wolny termin (z możliwymi preferencjami dot. daty i godziny), umawianie na określony dzień (i godzinę), umawianie pacjentów bez kolejki, przypadki pilne, przygotowanie listy pacjentów do danego gabinetu. System umożliwia obsługę zmian w harmonogramie. lista pacjentów, których terminy badań uległy zmianie np. w wyniku choroby lekarza, w przypadkach losowych np. brak pełnej obsady gabinetów lekarskich rozdział pacjentów na inne gabinety, możliwość podmiany zdefiniowanego w grafiku lekarza w przypadku nagłej nieobecności lekarza. 24 Wydruk potwierdzenia umówienia wizyty. 25 System umożliwia zmianę umówionego terminu lub anulowanie wizyty. Strona 9 z 100

10 System umożliwia rejestrację pacjenta do poradni, bądź do lekarza w konkretnej poradni. System umożliwia rejestrację pacjenta do konkretnego gabinetu w ramach jednej poradni. System umożliwia w trakcie rejestracji pacjenta podgląd wolnych i zajętych terminów w oparciu o kalendarz z oznaczonymi kolorystycznie statusami dni (poradnia nie pracuje, wszystkie terminy zajęte, wolne terminy). System uwzględnia przynajmniej następujące rodzaje statusu wizyty: zaplanowana, wykonywana, zakończona, wizyta odwołana, wizyta zaplanowana niezrealizowana. System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres wg statusów wizyty. System zapewnia możliwość przeglądu wizyt pacjenta za dowolny okres dla całej przychodni, poszczególnych poradni, czy lekarzy wg statusów wizyty. System umożliwia na żądanie użytkownika automatyczne przepisanie wizyt zaplanowanych na dzień bieżący na wizyty aktualne/bieżące. System umożliwia tworzenie słownika zasadniczych podmiotów kierujących do Poradni. 34 System umożliwia anulowania zarezerwowanej wizyty z podaniem przyczyny. 35 System umożliwia tworzenia słownika przyczyn anulowania rezerwacji. Strona 10 z 100

11 36 System umożliwia generowanie przynajmniej następujące zestawienia: ilość przyjętych pacjentów wg rodzajów wizyt, ilość przyjętych pacjentów z podziałem na poradnie, ilość wykonanych porad z podziałem na typy porad, miesięczne lub roczne podsumowanie wykonanych wizyt, zestawienia wg wybranych rozpoznań lub grup rozpoznań, zestawienia wg skierowań z poradni do poradni lub do szpitala, zestawienia brakujących danych. 37 System umożliwia automatyczne tworzenie historii wszystkich wizyt pacjenta. 38 System umożliwia tworzenie zbiorczego raportu ze wszystkich wizyt pacjenta System umożliwia automatyczne tworzenie list pacjentów umówionych do poszczególnych lekarzy lub poradni. System umożliwia generowanie zestawień ilości zleceń w poszczególnych poradniach oraz wg ich rodzajów. System umożliwia generowanie zestawień ilościowych i kwotowych wykonanych usług (zbiorcze lub z podziałem na zleceniodawców lub pacjentów). 42 System umożliwia generowanie zestawień kwotowych wystawionych faktur. Strona 11 z 100

12 4 Poradnia 1 2 System umożliwia obsługę gabinetów wszystkich specjalizacji zgodnie z strukturą organizacyjną Zamawiającego. System umożliwia potwierdzenie przyjęcia do poradni pacjenta zarejestrowanego w rejestracji. 3 System umożliwia przegląd i aktualizację danych pacjenta System umożliwia przegląd pobytów szpitalnych: historia choroby, podawane leki, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań diagnostycznych, wykonane zabiegi. System umożliwia odnotowanie wykonanych świadczeń: wybór świadczeń powiązanych z poradnią, możliwość wpisania informacji rozliczeniowych, możliwość wprowadzenia wartości punktowej, typu porady. System umożliwia prowadzenie podręcznej apteczki gabinetowej, rejestracji podanych leków oraz zużytych materiałów z automatyczną aktualizacją apteczki poradni oraz magazynku poradni. System umożliwia w trakcie wydruku recepty oznaczenia leków, które mają być drukowane na osobnych receptach. System umożliwia odnotowanie ewentualnych wstrząsów spowodowanych zaaplikowaniem leku. 9 System umożliwia odnotowanie podania leku własnego pacjenta, System umożliwia wprowadzenie zaplanowanych leków w tym recepturowych. Leki wprowadzane na receptę, wybierane będą z bazy leków, z możliwością wprowadzenia dawek, sposobu przyjmowania i dawkowania. System umożliwia ewidencję wystawionych recept zgodnie z obowiązującymi przepisami. System umożliwia odnotowanie rozpoznań wg ICD-10: przyczyny rozpoznania, odnotowanie rozpoznań przewlekłych, Strona 12 z 100

13 13 System blokuje zamknięcia wizyty pacjenta w przypadku braku karty zgłoszenia choroby nowotworowej/zakaźnej/psychicznej, jeśli pacjent ma rozpoznanie nowotworowe/zakaźne/ psychiczne. 14 System umożliwia odnotowanie informacji o wydanym zwolnieniu System umożliwia wydruk: historii choroby, karty konsultacyjnej, zaświadczenia (orzeczenia lekarskiego), innych wymaganych dokumentów. System sygnalizuje zdarzenia lub wystąpienie pewnych warunków za pomocą kolorów pól (np. wystawiono skierowanie, nie wprowadzono procedur). System umożliwia wprowadzanie danych dotyczących wizyty (rozpoznania głównego, wstępnego, dodatkowego, kodu choroby, wyników badań, zaleceń, leków, skierowań do innych pracowni lub szpitala, zleceń konsultacyjnych, zleceń badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonanych procedur medycznych, procedur kontraktowych). System umożliwia rejestrowanie jednostek chorobowych z możliwością uszczegółowienia ich przez pracownika medycznego. System umożliwia rejestrację pomiarów temperatury/ciśnienia - przegląd w formie graficznej pomiarów. Rejestracja wykonanych czynności i usług, na podstawie słowników koniecznych do sprawozdawania świadczenia do NFZ. 21 System umożliwia generowanie zlecania elektronicznie badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 22 System umożliwia korzystanie z szablonów zleceń. 23 System umożliwia odnotowanie wydania wyniku badania. 24 System umożliwia wprowadzenie wyników zewnętrznych. 25 System umożliwia wprowadzanie opisowego wyniku badania. 26 System umożliwia wprowadzanie wyniku badania na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów. Strona 13 z 100

14 27 System umożliwia definiowanie własnych szablonów wyników. 28 System umożliwia wprowadzanie zleceń doraźnych i stałych na wykonanie procedur medycznych. 29 Możliwość wystawiania faktury pacjentowi za wizytę i wykonane świadczenia. Strona 14 z 100

15 5 Izba Przyjęć/SOR 1 System umożliwia zdefiniowanie wielu Izb Przyjęć. 2 Księga Główna prowadzona w Systemie umożliwia rejestrację pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. 3 System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Głównej. 4 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Głównej. 5 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Głównej. 6 System umożliwia rejestrację alertów na karcie pacjenta. Komunikat umieszczony w karcie pacjenta zostaje wyświetlony użytkownikowi podczas wyboru pacjenta z listy pacjentów dostępnej w systemie. 7 System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Głównej. 8 System umożliwia rejestrację pacjenta o nieustalonej tożsamości (NN) System umożliwia rejestrację danych o skierowaniu pacjenta w zakresie zgodnym z wymaganiami a w szczególności: data wystawienia skierowania, lekarz kierujący <słownika lekarzy zewnętrznych / kierujących>, jednostka kierująca <słownik jednostek kierujących>, zaznaczenie hospitalizacji <na wniosek sądu lub prokuratora, ze zgodą, bez zgody, bez skierowania>, rozpoznanie ze skierowania <słownik ICD 10>, informacje o statusie pacjenta (pacjent ubezpieczony, leczony na podstawie przepisów o koordynacji, leczony na podstawie zgody administracyjnej). System umożliwia automatyczne wypełnienie danych dokumentu skierowania na podstawie wyboru lekarza kierującego Strona 15 z 100

16 System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów leczonych na podstawie przepisów o koordynacji a w szczególności: dane dokumentu <data wystawienia, nr ewidencyjny osoby, nr dokumentu, rodzaj uprawnienia>, okres obowiązywania dokumentu <data początku, data końca>, podstawa uprawnienia <rodzaj dokumentu, dokument, kategoria osoby, podstawa prawna, kraj instytucji właściwej, typ kodu identyfikacyjnego, kod identyfikujący instytucji>. System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów leczonych na podstawie zgody administracyjnej a w szczególności: data wydania zgody, numer dokumentu zgody, organ wydający. System umożliwia rejestrację wymaganych danych dodatkowych o skierowaniu pacjenta w przypadku pacjentów nieubezpieczonych a w szczególności umożliwia rejestrację hospitalizacji rozliczanej w oparciu o: Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawę z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej. Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu. System umożliwia rejestrację przyjęcia pacjenta w trybach określonych przez płatników. 15 System umożliwia konfigurację domyślnego trybu przyjęcia pacjenta. 16 System umożliwia zmianę kartoteki pacjenta wpisanego do Księgi Głównej w przypadku wyboru niewłaściwej kartoteki przy przyjęciu z adnotacją osoby dokonującej zmiany. Strona 16 z 100

17 17 18 System umożliwia zmianę danych skierowania / danych pacjenta po zapisaniu go w Księdze Głównej z adnotacją osoby dokonującej zmiany oraz opisem przyczyny naniesionej zmiany. System umożliwia zamknięcie Księgi Głównej bieżącego roku wraz z możliwością utrzymania numeracji dla pacjentów przebywających w szpitalu. 19 System umożliwia eksport danych z Księgi Głównej. 20 System umożliwia przegląd danych w Księgach Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów. 21 System umożliwia obsługę Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych System umożliwia prowadzenie Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. System umożliwia Ambulatoryjnych. System umożliwia Ambulatoryjnych. obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Odmów i Porad przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Odmów i Porad System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowanie odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych wraz z wydrukiem odpowiedniego oświadczenia. System umożliwia odnotowanie pomocy doraźnej udzielonej na SOR/Izbie Przyjęć wpis do odpowiednich Ksiąg wraz z wydrukiem Karty Informacyjnej z udzielonej pomocy. System umożliwia odnotowanie informacji o miejscu skierowania pacjenta a w szczególności: na oddział szpitalny, do domu, do innego ośrodka specjalistycznego. 30 System umożliwia eksport danych z Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. Strona 17 z 100

18 31 System umożliwia obsługę Księgi Oczekujących. 32 System umożliwia prowadzenie Księgi Oczekujących z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. 33 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Oczekujących. 34 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Oczekujących System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Oczekujących z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowanie pacjentów z zaplanowanym późniejszym terminem przyjęcia do szpitala z wymaganymi informacjami a w szczególności: procedura na którą pacjent oczekuje (na oddział szpitalny na przyjęcie do którego pacjent oczekuje, na świadczenia ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne, do pracowni lub inne), planowana data wykonania świadczenia, data powiadomienia / przypomnienia pacjentowi o planowanym przyjęciu, numer wpisu do kolejki oczekujących, aktualna pozycja pacjenta w kolejce. 37 System umożliwia wydruk informacji o terminie planowanego przyjęcia System umożliwia odnotowanie zmiany terminu planowanego przyjęcia w Księdze Oczekujących z wymaganymi informacjami a w szczególności: data dokonania zmiany, nowa planowana data przyjęcia pacjenta, przyczyna zmiany terminu, informacja o tym czy pacjent został powiadomiony o zmianie terminu. System umożliwia skreślenie wpisu w Księdze Oczekujących wraz z informacjami: data skreślenia wpisu, przyczyna skreślenia. Strona 18 z 100

19 System umożliwia automatyczne obliczanie statystyk z Księgi Oczekujących z informacji w szczególności: procedura / miejsce wykonywania, data oceny kolejki, liczba oczekujących pacjentów, średni czas oczekiwania, liczba pacjentów wypisanych z kolejki, rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce, przypadek pilny / przypadek stabilny. System umożliwia automatyczne obliczanie statystyk z Księgi Oczekujących z minimalnym zakresem filtrów: miejsce wykonywania, kolejki aktywne / kolejki wszystkie, miesiąc sprawozdawczy, przegląd statystyk tylko z ostatniego miesiąca. System umożliwia przeglądnie danych archiwalnych o pacjentach wpisanych w przeszłości do Księgi Oczekujących z minimalnym zakresem informacji: numer wpisu w Księdze Oczekujących, nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL pacjenta, data wpisu. System umożliwia wyszukiwanie danych archiwalnych o pacjentach z minimalnym zakresem filtrów: oddział, zakres dat wpisu, zakres dat modyfikacji, zakres dat planowanego przyjęcia, wpisy otwarte / zamknięte / wszystkie. 44 System umożliwia eksport danych z Księgi Oczekujących. 45 System umożliwia wygenerowanie komunikatu o kolejkach oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia w formacie zgodnym z aktualnie obowiązującym. 46 System umożliwia obsługę Księgi Zgonów. 47 System umożliwia prowadzenie Księgi Zgonów z rejestracją pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. Strona 19 z 100

20 48 System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawanie numeru Księgi Zgonów. 49 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Zgonów. 50 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Zgonów System umożliwia wpis pacjenta do Księgi Zgonów z wykorzystaniem danych w jego kartotece. System umożliwia odnotowania wymaganych informacji o zgonie a w szczególności: data, godzina i minuta zgonu, miejsce zgonu, lekarz stwierdzający zgon, czy wydano kartę zgonu, czy przeprowadzono sekcję zwłok, powód nie przeprowadzenia sekcji zwłok, przyczyna bezpośrednia zgonu <słownik ICD 10>, lekarz stawiający diagnozę <słownika lekarzy> stwierdzający przyczynę zgonu, przyczyna wtórna zgonu <słownika ICD 10>, przyczyna bezpośrednia zgonu <słownika ICD 10>, opis <dodatkowe pole tekstowe>. System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Zgonów na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 54 System umożliwia eksport danych z Księgi Zgonów. 55 System umożliwia prowadzenie i przegląd Księgi Przepustek. 56 System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Przepustek na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 57 System umożliwia eksport danych z Księgi Przepustek. 58 System umożliwia prowadzenie i przegląd Księgi Depozytów 59 System umożliwia automatyczne wypełnianie Księgi Depozytów na podstawie informacji z Ksiąg Chorych Oddziału poszczególnych oddziałów szpitala. 60 System umożliwia eksport danych z Księgi Depozytów. Strona 20 z 100

21 61 62 System umożliwia wydruk wymaganych dokumentów z zakresu danych gromadzonych w Systemie (w tym pierwszej i ostatniej strony historii choroby). System umożliwia wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w systemie informatycznym szpitala. 63 System umożliwia wydruk faktury dla pacjentów nieubezpieczonych. Strona 21 z 100

22 6 Oddział Księgi Chorych Oddziału prowadzone w Systemie umożliwiają rejestrację pełnego zakresu danych, określonych odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku Księgi Chorych Oddziału oddziału neonatologicznego, System musi umożliwiać rejestrację dodatkowo następujących danych: Szczepienie przeciwko gruźlicy (data szczepienia lub powód nieszczepienia), Szczepienie przeciwko WZW typu B (data szczepienia lub powód nieszczepienia), Stan przy urodzeniu: waga, długość, wiek ciążowy, grupa krwi matki, grupa krwi ojca, Choroba hemolityczna, Stan ogólny dziecka (noworodka wg skali Apgar), Urazy porodowe, Wady rozwojowe. System umożliwia odmowę lub anulowanie przyjęcia na oddział wycofanie danych pacjenta na SOR/Izbę Przyjęć, System umożliwia automatyczne bądź ręczne nadawania numeru Ksiąg Chorych Oddziału. 5 System umożliwia obsługę prefiksów w numeracji w Księdze Chorych Oddziału. 6 System umożliwia przegląd aktualnego stanu licznika Księgi Chorych Oddziału. 7 System umożliwia eksport danych z Księgi Chorych Oddziału. 8 9 System umożliwia potwierdzenia wpisu do Księgi Chorych Oddziału wraz z odnotowaniem w szczególności: lekarza prowadzącego pacjenta < słownik lekarzy>, sali na której pacjent będzie przebywał, łóżka pacjenta. System umożliwia wprowadzenie informacji o rzeczywistym opuszczeniu oddziału przez pacjenta przy wypisie jak i przeniesieniu na inny oddział. 10 System umożliwia przegląd danych zgromadzonych w kartotece pacjenta. Strona 22 z 100

23 11 System umożliwia przegląd danych zgromadzonych w dokumencie skierowania System umożliwia zmianę lekarza prowadzącego pacjenta, przeniesienia pacjenta do innej sali, na inne łóżko. System umożliwia odnotowanie rozpoznań zasadniczych oraz współistniejących przynajmniej w podziale na: rozpoznania przy przyjęciu, rozpoznanie do wypisu, przyczyny zgonu: bezpośrednia, wyjściowa, wtórna w przypadku zgonu pacjenta wraz z możliwością dodatkowego ręcznego opisu rozpoznania wybranego z klasyfikacji ICD 10. System umożliwia zamknięcie Księgi Chorych Oddziału dla pacjenta w trybach: wypis ze szpitala, przeniesienie/wycofanie przeniesienia na inny oddział, przeniesienie w trybie nagłym na inny oddział (bez uzupełnienia danych przeniesienia z poprzedniego oddziału), zgon, wyjście ze szpitala (dla oddziałów dziennych). System umożliwia wycofanie zamknięcia Księgi Chorych Oddziału dla pacjenta w przypadku pomyłki. System umożliwia wybór rozpoznania do wypisu spośród zarejestrowanych wcześniej rozpoznań pacjenta. System umożliwia automatyczną aktualizację danych w Księdze Głównej na podstawie wpisów w Księdze Chorych Oddziału. System umożliwia odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp. System umożliwia ewidencję danych do rozliczenia kontraktowanych usług z płatnikami. Strona 23 z 100

24 System umożliwia prowadzenie Historii Choroby przynajmniej w podziale na: dane związane z przyjęciem, wywiad wstępny, przebieg choroby, stosowane leczenie, epikryza (możliwość korzystania ze słownika tekstów standardowych), zalecenia, wynik leczenia, zastosowanie przymusu bezpośredniego. System umożliwia ewidencję zużytych leków i materiałów oraz automatyczną aktualizację stanów magazynowych w apteczce oddziałowej, magazynku podręcznym. System umożliwia automatyczne przesyłanie danych do/z innych elementów/modułów Systemu w tym w szczególności: poradni, pracowni, zakładów, diagnostyki, kuchni itp.. Strona 24 z 100

25 7 Anestezjologia System umożliwia tworzenie zlecenia interwencji anestezjologicznych na oddziałowych. Wypełniany w systemie formularz zleceń imiennych na interwencję anestezjologiczną zawiera przynajmniej poniższe dane: <Dane wprowadzane automatycznie i niezmienialne> identyfikator zlecenia jednostka zlecająca <oddział> data wystawienia <bieżąca> godzina wystawienia <bieżąca> dane lekarza zlecającego <zalogowany> dane pacjenta <imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia> nr księgi głównej nr księgi chorych oddziału <Dane wprowadzane przez użytkownika> rodzaj zabiegu < słownik> System w sposób automatyczny z oddziałów wysyła zlecenie imienne na interwencję anestezjologiczną do oddziału anestezjologii. Realizowane jest to poprzez jednoznaczny komunikat o nowym zleceniu. Umożliwiona także jest jednoznaczna identyfikacja nowych zleceń na liście. Strona 25 z 100

26 4 Obsługa zleceń imiennych na interwencję anestezjologiczną pochodzących z oddziałów szpitala w tym wprowadzanie danych dotyczących wykonanych zabiegów w zakresie nie mniejszym niż: <dane z obsługiwanego zlecenia - wprowadzane automatycznie i niezmienialne> PEŁNE DANE ZE ZLECENIA <Dane wprowadzane przez użytkownika> data wykonania zabiegu <bieżąca>, godzina wykonania zabiegu <bieżąca>, lekarz wykonujący zabieg <słownik>, pielęgniarka wykonująca zabieg <słownik>, nazwa/nr procedury / usługi niemedycznej <słownik>, rodzaj znieczulenia <słownik>, użyte leki <kilka pozycji, dane z apteczki oddziałowej>, użyte materiały <kilka pozycji, dane z magazynku podręcznego> 5 System umożliwia stosowanie słownika tekstów standardowych do obsługi zleceń. 6 System umożliwia prowadzenie rejestru utrzymania czystości sal operacyjnych. 7 System umożliwia ewidencję zużytych leków i materiałów na pacjenta oraz automatyczną aktualizację stanów magazynowych w apteczce oddziałowej, magazynku podręcznym. 8 System umożliwia prowadzenie zapisów o konsultacji przed znieczuleniem. 9 System umożliwia prowadzenie karty znieczuleń do wykonywanych zabiegów System umożliwia prowadzenie zapisów w karcie znieczuleń dotyczących zabiegów operacyjnych bez ograniczeń związanych z przypisaniem pacjenta do konkretnej jednostki/oddziału. System umożliwia tworzenie raportów dotyczących zabiegów anestezjologicznych zgodnych z obowiązującymi u Zamawiającego formularzami a w szczególności: książka wykonanych zabiegów, zestawienie (dzienne, miesięczne, roczne) wykonanych procedur z podziałem na jednostki zlecające, wykaz (miesięczny, roczny) znieczuleń podczas zabiegów operacyjnych. Strona 26 z 100

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo