Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C"

Transkrypt

1 Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

2 Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Dane techniczne Wymiary i przyłącza Podstawowe wyposażenie techniczne do sterowania pracą kotła Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Podłączenie hydrauliczne System odprowadzania spalin KAS 110/ Podgrzewacze wody użytkowej Wskazówki projektowe Wymagania dotyczące wody grzewczej Przykłady zastosowania kotłów EcoTherm Plus WGB Schemat połączeń elektrycznych Deklaracja zgodności Wskazówki dotyczące oszczędzania energii / ochrony środowiska Jakość urządzeń Urządzenia firmy BRÖTJE są kontrolowane zgodnie z surową normą zakładową i zgodnie z surowymi wymaganiami jakościowymi, znacznie wykraczającymi poza powszechnie obowiązujące normy. Już na etapie projektowania urządzeń stawia się na najwyższą jakość poszczególnych elementów składowych, którą się stale nadzoruje podczas ich powstawania i w procesie produkcyjnym, aż po kontrolę produktu finalnego.

3 Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Wykorzystanie ciepła kondensacji W przypadku gazu ziemnego wartość ciepła spalania jest wyższa od wartości opałowej o ok. 11% i dzięki dużej zawartości pary wodnej w spalinach stwarza warunki do uzyskania dodatkowego ciepła. Inną przesłanką do optymalnego wykorzystania ciepła spalania jest duża i utrzymująca się na stałym poziomie w całym zakresie obciążenia kotła stała zawartość CO 2 w spalinach. Duża zawartość CO 2 gwarantuje odpowiednio wysoki poziom punktu rosy i dzięki temu zwiększa zakres temperatury, w którym spaliny mogą ulegać kondensacji. Osiąganie tego stanu umożliwiają nowoczesne palniki modulujące ze wstępnym zmieszaniem. Rys.1: Stosunek ciepła spalania H O /do wartości opałowej H U dla różnych rodzajów gazu ziemnego 100% 100% Podstawowym warunkiem uzasadniającym stosowanie kotłów kondensacyjnych jest możliwie najniższa temperatura na powrocie do kotła. Im zimniejsza jest woda powracająca do kotła, tym wyższa jest efektywność odzyskiwania ciepła i tym większe są korzyści z zastosowania techniki kondensacyjnej. Rys. 2 pokazuje zależność pomiędzy temperaturą na powrocie, wykorzystaniem energii i ilością skroplin. Rys. 2: EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 03

4 Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Temperatura na powrocie W praktyce ważne jest to, aby instalacja ogrzewania mogła pracować w sposób pozwalający uzyskiwać niską temperaturę wody na powrocie. Idealne warunki stwarzają systemy niskotemperaturowe, w których układ temperatur na zasilaniu / na powrocie wynosi 40/30 C. W takich warunkach, w całym sezonie grzewczym podczas pracy kotła zachodzi proces kondensacji. Ale także przy układzie temperatur wody grzewczej 70/50 C uzyskuje się 100% roczną efektywność grzewczą w wyniku występowania zjawiska kondensacji przez cały czas pracy instalacji, patrz rys. 3. Rys. 3: Nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego w instalacji z układem temperatur 80/60 C osiąga się znacznie wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Ze względu na niższe wartości temperatur systemowych w okresie przejściowym kocioł kondensacyjny może się jeszcze wykazać 96% roczną efektywnością grzewczą, tzn. wykorzystuje zjawisko kondensacji w takim wymiarze rocznego czasu pracy instalacji, patrz rys.4. Rys. 4: Taupunkttemperatur (CO2 = 8,6 %) 04 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

5 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania 2. Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Zakres zastosowania Niskoszumowy, modulowany palnik gazowy Długie okresy pracy palnika w szerokim zakresie modulacji od % Najwyższy poziom techniki gwarantujący minimalny poziom emisji Kocioł EcoTherm Plus WGB jest wiszącym, gazowym kotłem kondensacyjnym przeznaczonym do pracy z płynnie regulowaną temperaturą bez jej dolnego ograniczenia, z modulowanym palnikiem ze wstępnym zmieszaniem wykonanym ze stali szlachetnej i wymiennikiem ciepła ze stopu aluminium i krzemu. Nominalne moce kotła wynoszą 50, 70, 90 i 110 kw. Zastosowany w EcoTherm Plus WGB modulowany palnik ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze stali szlachetnej jest wyjątkowo cichy. Zapłon w tym palniku następuje elektrycznie. Jako paliwo stosować można gaz ziemny E (GZ50) i Lw (GZ41.5) oraz gaz płynny. Palnik modulowany, poza zmniejszeniem poziomu emisji, pozwala także na znaczne wydłużenie cykli pracy. Jeżeli dokona się optymalnego doboru urządzeń grzewczych i grzejników, to nawet w okresie przejściowym palnik włącza się tylko kilka razy w ciągu godziny. Dzięki temu unika się kolejnych strat związanych z postojem urządzenia. Taki sposób pracy znajduje odzwierciedlenie także w znormalizowanym wskaźniku emisji, określanym odpowiednio do nominalnej sprawności użytkowej η Ν zgodnie z normą DIN 4702, część 8. Zaletą modulowanego trybu pracy palnika ze wstępnym zmieszaniem jest minimalizacja emisji tlenków azotu (NO x ) i tlenku węgla (CO). Szczególnie niski poziom emisji tych substancji występuje przy 23% wykorzystaniu mocy palnika. Ponieważ taka moc palnika wykorzystywana jest również w warunkach pracy przerywanej (załącz wyłącz) przy niższym zapotrzebowaniu mocy, to poziom emisji pozostaje niski także przy wyższych wartościach temperatury zewnętrznej. Rys. 5: Widok kotła (bez ścianki przedniej i osłony regulatora) WGB 50 D EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 05

6 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Rys. 6: Widok kotła (bez ścianki przedniej i osłony regulatora) Wymiennik ciepła z jednego odlewu Przepływowa miska zbiorcza skroplin W kotłach EcoTherm Plus WGB stosowany jest wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminium i krzemu, który sprawdził się w urządzeniach korzystających z techniki kondensacyjnej. Wymiennik ten jest całkowicie nową, zoptymalizowaną konstrukcją. Zapewnia lepszą wymianę ciepła przy niedużej masie i niewielkich wymiarach. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości i sposób wykonania metodą odlewniczą gwarantują długą trwałość użytkową i optymalne warunki wymiany ciepła. Powiększone konstrukcyjnie powierzchnie wymiany ciepła gwarantują systematyczne schładzanie spalin i optymalny rozkład temperatury w całym wymienniku ciepła. W kotłach EcoTherm Plus WGB o mocy 90 i 110 kw zastosowano w ramach systemu Multilevel, znane z kotła EcoTherm Plus WGB 70, czteroczłonowe wymienniki ciepła. W celu optymalnego wykorzystania ciepła kondensacji powierzchnia skraplania się pary wodnej została wyraźnie powiększona w wyniku zastosowania przepływowej miski zbiorczej skroplin. Woda powrotna, zanim trafi na powrót wymiennika ciepła, jest w tym rozwiązaniu prowadzona najpierw przez miskę zbiorczą skroplin wyposażoną w dodatkowe powierzchnie wymiany ciepła. 06 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

7 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Rys. 7: Widok kotła (bez ścianki przedniej i osłony regulatora) WGB 90/110 C adapter systemu spalinowego z otworami pomiarowymi zawór odpowietrzający elektroda zapłonowa i jonizacyjna wziernik rura zasilająca transformator zapłonowy (pod pokrywą) tłumik zasysania powietrza dysza gazowa wentylator zawór gazowy czujnik ciśnienia syfon regulator Sposób dostawy Kocioł EcoTherm Plus WGB dostarczany jest w postaci kompletnie zmontowanej jednostki z obudową, w opakowaniu kartonowym. W zakres dostawy kotła Eco- Therm Plus WGB wchodzi elektroniczny system sterowania pracą kotła i palnika wraz z układem regulacji pogodowej (po zamontowaniu dostarczonego razem z kotłem czujnika temperatury zewnętrznej). Wprowadzanie nastaw i obsługa kotła EcoTherm Plus WGB odbywa się za pomocą zintegrowanego regulatora systemowego ISR Plus z dużym wyświetlaczem, na którym wyświetlane są komunikaty tekstowe. Wyświetlacz jest podświetlany i służy jednocześnie do przekazywania informacji zintegrowanego systemu diagnostycznego. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 07

8 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Ważne wskazówki: Regulacja zawartości CO 2 w spalinach Czujnik przepływu gazu (GSW) Regulacja sprzężona ilości gazu i powietrza (modulacja) Regulacja ilości powietrza do spalania Regulacja ilości gazu Brak konieczności zapewnienia minimalnego przepływu przez kocioł Podczas rozruchu kotła EcoTherm Plus WGB należy sprawdzić zawartość CO 2 w spalinach przy obciążeniu minimalnym oraz maksymalnym i w razie potrzeby wyregulować do wartości podanych w instrukcji montażu! W celu zapewnienia prawidłowego wyregulowania zawartości CO 2 należy najpierw uzyskać w kotle EcoTherm Plus WGB temperaturę roboczą! W Polsce nie ma obowiązku montowania czujników przepływu gazu lecz w przyszłości taki przepis może być wprowadzony. W Niemczech taki przepis obowiązuje od 2004 r. i tylko w celu zasygnalizowania informujemy, że zgodnie z instrukcją roboczą G 600-B przepisów TRGI istnieje tam obowiązek montowania czujników przepływu gazu we wszystkich nowych i w znacznym stopniu zmienionych instalacjach gazowych. Czujnik ten ma zadanie zapobiegać skutkom manipulowania przy instalacji doprowadzenia gazu i jednocześnie zapewniać większe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieszczelności. Zalecenia dotyczące montażu czujników przepływu gazu mogą się różnić w zależności od dostawcy gazu. Z tego względu przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy zasięgnąć informacji we właściwym zakładzie gazowniczym odnośnie sposobu zamontowania czujnika przepływu gazu. Czujnik musi zostać dobrany przez wykonawcę instalacji ogrzewania z uwzględnieniem rodzaju stosowanego gazu. Dobierając GSW do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE należy korzystać z wartości podanych w rozdziale Dane techniczne. Dane te odnoszą się wyłącznie do gazowych kotłów kondensacyjnych określonego typu. Jeżeli z tego samego przewodu gazowego zasilane będą także inne urządzenia, to czujnik przepływu gazu należy dobrać odpowiednio do sumarycznego przepływu przez wszystkie podłączone urządzenia odbiorcze. Wykorzystując informacje z czujnika temperatury na zasilaniu kotła sterownik porównuje temperaturę rzeczywistą w kotle z obliczoną przez siebie wartością zadaną tej temperatury. Jeżeli stwierdzona zostanie różnica pomiędzy tymi wartościami, to wbudowany w sterownik mikroprocesor oblicza nową prędkość obrotową wentylatora. Wartość ta przekazywana jest przewodem sterującym do silnika wentylatora. Informacja o nastawionej prędkości obrotowej wentylatora wraca przewodem sygnalizacji zwrotnej do sterownika kotła. W przypadku, gdy rzeczywista temperatura w kotle nie osiągnie oczekiwanego poziomu, następuje kolejna korekcja prędkości obrotowej wentylatora. Wielkość wiodącą dla zaworu regulacyjnego ilości gazu stanowi statyczne ciśnienie na wylocie z wentylatora. Statyczne ciśnienie powietrza poprzez przewód sterujący przenoszone jest na zawór regulacyjny ilości gazu, gdzie oddziałuje bezpośrednio na membranę. Ta z kolei, po stronie gazowej, połączona jest z zaworem, który w wyniku zmiany położenia przepuszcza mniej lub więcej gazu. Dzięki temu w całym zakresie modulacji stosunek ilości gazu i powietrza jest równomierny, a podczas spalania uzyskuje się stały poziom emisji CO 2. W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE nie jest wymagany minimalny przepływ wody przez kocioł. Jest to możliwe dzięki optymalizacji wymiennika ciepła i położeniu czujnika temperatury na zasilaniu. Oprócz czujnika temperatury na zasilaniu gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE wyposażone są również w czujnik temperatury na powrocie. Pomiar temperatury na powrocie umożliwia wcześniejszą reakcję układu regulacji na zmiany temperatury. Czujnik temperatury na zasilaniu umiejscowiony jest w najgorętszym obszarze wymiennika ciepła, w pobliżu palnika. Czujnik temperatury na powrocie z kolei znajduje się w najzimniejszym miejscu, w pobliżu króćca powrotu. W ten sposób zapewniony jest szybki pomiar wzrostu temperatury. Moc palnika można łatwo ograniczać aż do jego wyłączenia.. Chociaż zapewnienie minimalnego przepływu wody przez kocioł nie jest wymagane, to ze względu na sposób wykonania instalacji ogrzewania zastosowanie zaworu upustowego może być konieczne! 08 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

9 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Okresy przeglądów, komunikaty dotyczące konserwacji Aby zagwarantować niezawodną i energooszczędną pracę wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE w dłuższym czasie, w regulatorze kotła ISR-Plus wprowadzono funkcję informacyjną dotyczącą okresów przeglądów (konserwacji). Funkcja ta jest wyłączona w momencie dostawy. W razie konieczności sprawdzenia przez serwisanta stanu eksploatacyjnego kotła można dokonać odczytu szeregu różnych parametrów, jak np. ilość godzin pracy lub liczba obrotów wentylatora. Jeżeli parametry te nie osiągną w ciągu dwunastu miesięcy swoich dopuszczalnych wartości maksymalnych, to najpóźniej po tym okresie na wyświetlaczu regulatora pojawi się komunikat wskazujący na konieczność wykonania przeglądu. Brak reakcji na ten komunikat i niewykonanie prac konserwacyjnych lub naprawczych może prowadzić do zwiększenia zużycia paliwa i uszkodzenia kotła. Szkody powstałe w wyniku zaniechania przeprowadzenia konserwacji nie są objęte gwarancją. Podczas konserwacji należy korzystać z instrukcji roboczej firmy BRÖTJE Prace konserwacyjne dotyczące instalacji grzewczych. Opisano w niej szczegółowo cały proces przeglądu i konserwacji gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Rys. 8: Wartości emisji kotła EcoTherm Plus WGB mg/kwh mg/kwh 150 Wartości graniczne zgodnie z normą DIN 4702 EN Wartości graniczne wymagane do uzyskania znaku Błękitnego Anioła RAL-UZ 61 Wartości graniczne zgodne ze szwajcarskimi przepisami dot. zachowania czystości powietrza Znormalizowane wartości emisji kotła EcoTherm Plus WGB 50 D TLENEK AZOTU (NOX) 80 < TLENEK WĘGLA (CO) 60 < 10 Multilevel Jeden system dla wszystkich przypadków Jeden system dla wszystkich przypadków Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wykonane w systemie Multilevel składają się w zasadzie z takich samych modułów konstrukcyjnych. W zależności od mocy kotła stosowane są zawsze takie same palniki, moduły regulacyjne i wymienniki ciepła. Układ konstrukcyjny tych elementów jest w naściennych kotłach EcoTherm Plus WGB oraz kotłach EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK dokładnie taki sam, jak w kondensacyjnej, gazowej centrali grzewczej EcoCondens BBS. Oprócz zapewnienia większej uniwersalności, konsekwentne wykorzystywanie takich samych elementów konstrukcyjnych niesie ze sobą zalety dla instalatorów i serwisantów. Zgodnie z zasadą: Raz się nauczyć wszystko zrozumieć - wszystko wiedzieć wystarczy jedno szkolenie, aby móc zainstalować, konserwować i naprawiać urządzenia wykonane w systemie Multilevel. Niezależnie od tego, czy chodzi o kocioł o mocy 15kW, czy 500kW. Uzupełnieniem systemu Multilevel firmy BRÖTJE jest nowy, zintegrowany regulator systemowy ISR Plus, który pełni funkcje sterowania pracą kotła i obiegów c.o. oraz diagnozowania systemu. Wszystkie kondensacyjne i standardowe kotły firmy BRÖTJE wyposażone w zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus charakteryzują się zatem identycznym sposobem obsługi. Nastawianie parametrów i obsługa wszystkich kotłów firmy BRÖTJE ze zintegrowanym regulatorem systemowym ISR-Plus podczas rozruchu i konserwacji przebiega zawsze zgodnie z takim samym podstawowym schematem działania. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 09

10 Dane techniczne 3. Dane techniczne EcoTherm Plus Model WGB 50 D WGB 70 D WGB 90 C WGB 110 C Numer identyfikacyjny urządzenia (numer CE) 0085BL0514 Stopień ochrony IPx4D Kategoria gazu II 2HL3P Kategoria urządzenia B 23, B 33, C 13X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83 Zakres nominalnego obciążenia cieplnego (E/GZ50, Lw/GZ41.5) kw 12,0 50,0 17,0 70,0 20,0 90,0 25,0 110,0 Zakres nominalnej mocy cieplnej 80/60 C kw 11,5 48,5 16,4 67,9 19,4 87,3 24,3 106,8 50/30 C kw 12,8 51,9 18,3 72,5 21,4 93,1 26,7 113,5 Sprawność znormalizowana 75/60 C % /30 C % Wskaźnik ph skroplin **** **** **** **** Ilość skroplin 50/30 C l/h 3,88 5,33 6,6 7,9 50/30 C l/m 3 0,72 0,76 0,63 0,67 ph Znormalizowany wskaźnik emisji NO x e N mg/kwh < 20 < 20 < 25 < 25 Znormalizowany wskaźnik emisji CO e N mg/kwh < 10 < 10 < 20 < 20 Dane do projektowania komina wg DIN 4705 Temperatura spalin (80/60 C) obciążenie maks. C obciążenie min. C Temperatura spalin (50/30 C) obciążenie maks. C obciążenie min. C Zawartość CO 2 gaz ziemny E, Lw % 8,5 8,5 8,5 8,5 Propan % 10,0 10,0 10,0 10,0 Masowy strumień spalin gaz ziem. 80/60 C g/s 5,9 24,6 8,4 34,4 9,8 44,3 12,3 54,1 gaz ziem. 50/30 C g/s 5,5 23,5 7,8 32,9 9,2 42,4 11,4 51,9 Propan 80/60 C g/s 5,6 23,5 9,4 32,8 14,1 42,2 16,4 51,6 Propan 50/30 C g/s 5,2 22,4 8,8 31,3 13,4 40,4 15,5 49,4 Zapotrzebowanie na ciąg mbar Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 1,1 1,1 1,6 1,8 Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 G 6 G 6 G 6 G 6 Parametry przyłączeniowe Dobór czujnika przepływu gazu gaz ziem. Lw (GZ41.5) m 3 /h brak brak gaz ziem. E (GZ50) m 3 /h Ciśnienie na przyłączu gazu ziemnego gaz ziem. E (GZ50) mbar min. 16 maks. 25 gaz ziem. Lw (GZ41.5) mbar min. 17,5 maks. 23 Propan mbar Parametry przyłączeniowe gaz ziemny E (GZ50) H U B 9,45 kwh/m 3 m 3 /h 1,3 5,3 1,8 7,4 2,12 9,5 2,65 11,6 Parametry przyłączeniowe gaz ziemny Lw (GZ41.5) H U B 8,13 kwh/m 3 m 3 /h 1,5 6,2 2,1 8,6 2,46 11,1 3,1 13,5 Ciśnienie na przyłączu propanu parametry przyłączeniowe propan H U 12,87 kwh/kg kg/h 0,9 3,9 1,55 5,4 2,3 7,0 2,72 8,55 H U 24,64 kw/m 3 m 3 /h 0,49 2,0 0,81 2,8 1,22 3,65 1,42 4,46 Zapotrzebowanie powietrza (przy CO 2 = 8,5 %) gaz ziemny m 3 /h l/min Przyłącze elektryczne V/Hz 230 V 50 Hz Maks. pobór mocy elektr. 100 %, bez pompy W Regulacja w stanie czuwania ( stand-by ) W 5,5 5,5 5,5 5,5 Średnica króćca spalinowego mm 110/ / / /160 Masa kotła netto (bez wody) kg Pojemność wodna l 4,7 5,8 7,8 7,8 Wysokość mm Głębokość mm Szerokość mm Kolor biały, RAL 9016 Przyłącza Przyłącza gazowe 1" 1" 1" 1" Zasilanie instalacji c.o. 1" 1" 1" 1" Powrót instalacji c.o. 1" 1" 1" 1" Parametry wody grzewczej/układu hydraulicznego c.o. Zakres regulacji temperatury wody grzewczej C Ciśnienie robocze min. bar 1,0 1,0 1,0 1,0 Ciśnienie robocze maks. bar 4,0 4,0 4,0 4,0 10 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

11 Wymiary i przyłącza 4. Wymiary i przyłącza Rys. 9 Wymiary i przyłącza kotła WGB 50/70 D 90/110 C skropliny Model WGB 50/70 D 90/110 C HV zasilanie c.o. G 1 1/2" HR powrót c.o. G 1 1/2 " Gas przyłącze gazowe G 1" KA przyłącze odprow. skroplin 25 mm rozstaw otworów 288 C wymiary w mm Model WGB 50 D WGB 70 D WGB 90/110 C wymiar A A wymiar C EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 11

12 Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą kotła 5. Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą kotła Zakres dostawy W zakres dostawy gazowych urządzeń kondensacyjnych BRÖTJE wchodzi zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus z dużym, podśw. wyświetlaczem i komunikatami w formie tekstowej. Układ regulacji obejmuje w pełni elektron. sterowanie pracą palnika i kotła. Za pomocą regulatora ISR-Plus obsługiwany jest gazowy kocioł kondensacyjny. Wszystkie wymagane parametry kotła są programowane odpowiednio do miejsca jego użytkowania. Możliwa jest nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o. z pompą obiegową. Ponadto istnieje możliwość zaprogramow. dla tego obiegu okresów pracy z temp. nominalną i obniżoną. Regulator systemowy ISR-Plus umożliwia także zadanie temperatury dla funkcji podgrzewania c.w.u. ISR-Plus służy do uruchamiania kotła, ustawiania jego parametrów i sterowania jego pracą. System diagnostyczny nadzoruje, analizuje i wyświetla informacje o wszystkich stanach pracy i funkcjach. Zintegrowany regulator systemowy może obsługiwać maks. 4 programy sterowania czasowego, co oznacza, że po zamontowaniu dodatkowego modułu zaworu miesz. CIM C typu Clip-In, drugi obieg c.o. (z zaworem miesz.) również może być sterowany przez regulator ISR-Plus odpowiednio do własnego programu i własnej krzywej grzania. Funkcje systemu regulacyjnego i diagnostycznego można poszerzyć za pomocą modułów typu Clip-In, czyli montowanych na wtyk : moduł zaworu miesz. CIM C, który służy do sterowania pracą obiegu c.o. z zaworem miesz., moduł CI Solar (CISO C) do sterowania pracą obiegu solarnego pracującego na potrzeby podgrzewania c.w.u., moduł temperatury CITF C do regulacji temp. na zasilaniu, moduł sygnału napięciowego CISP C, moduł sygnału prądowego CIST C do podłączenia zewn. regulatora lub moduł przekaźnikowy CIR C jako dodatkowe wejście I-O, moduł Bus CIB C magistrali komunikacyjnej, interfejs pomiędzy układem regulacyjnym a zewn. regulatorami ISR. Dzięki zastosowaniu modułu Bus CIB C można podłączyć inne moduły regulacyjne ISR, jak regulator kaskadowy ISR BCA, regulator strefowy ISR ZR1/2 umożliwiający podłączenie dodatkowych obiegów z zaworami miesz., regulator EC MSR zaworu mieszającego z dodatkowym układem regulacyjnym dla podgrzewacza c.w.u., regulator wielofunkcyjny ISR SSR (np. do podłączenia systemu solar. wspomagającego pracę obiegu c.o.). Więcej informacji w rozdz. 6 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych niniejszego opracowania. Rys. 10: Panel obsługowy zintegrowanego regulatora systemowego ISR-Plus Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.w.u. Przycisk ESC (przerwanie operacji) Przycisk kontroli kominiarskiej Pokrętło Włącznik główny Przycisk odblokowania automatu palnikowego Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o. Display Przycisk OK (zatwierdzenie operacji) Przycisk wyświetlania informacji Manometr Rys. 11: Wykres krzywych grzania Temperatura na zasilaniu C ,5 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0, C Temperatura zewnętrzna 12 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

13 Podstawowe elementy wyposażenia do sterowania pracą kotła Wyposażenie podstawowe/funkcja Zintegrowany regulator Systemowy ISR-Plus i system diagnozowania z podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami tekstowymi Uwagi Zakres dostawy wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE Regulacja temperatury w kotle stała, modulowana Bez czujnika temperatury zewnętrznej płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewnętrznej QAC 34 (w zakresie dostawy kotłów WGB) fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 przy 70/50 C Możliwość wyboru krzywej grzania 1,5 przy 40/30 C korekcja temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu maks. + 3 C (równoległe przesunięcie krzywej grzania) 1. obieg c.o. (z pompą obiegową) program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB) uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temp. zewn.) automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (wymagany RGT) automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu 2. obieg c.o. (z mieszaczem) Tylko po zamontowaniu dodatkowego modułu zaworu mieszającego CIM C* program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (RGT lub RGB) uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temp. zewn.) automatyczna adaptacja krzywej grzania Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* (wymagany RGT) automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu Podgrzewanie c.w.u. bezwzględny priorytet Z czujnikiem podgrzew., zawartym w zestawie do ładowania LS- * za pomocą pompy ładującej W zestawie do ładowania LS- * lub do samodzielnego montażu za pomocą zaworu przełączającego (tylko WGB-K) W zakresie dostawy kotła WGB-K obniżona temperatura ładowania podgrzewacza c.w.u. wybieg pompy funkcja dezynfekcji termicznej funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Pozostałe funkcje ochrona przed mrozem Kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u. ochrona przed taktowaniem palnika funkcja kontroli kominiarskiej funkcja kontroli technicznej zewnętrzna sygnalizacja zakłóceń w pracy Komunikat zbiorczy o zakłóceniach jako sygnał zwrotny (wyjście beznapięciowe) zdalny przełącznik telefoniczny TFS* Uruchamianie i wyłączanie obiegu c.o. za pomocą telefonu * wyposażenie dodatkowe EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 13

14 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych 6. Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Regulator pokojowy RGT W przypadku zastosowania regulatora pokojowego RGT (wyposażenie dodatkowe) możliwe jest zdalne nastawianie parametrów wszystkich funkcji dostępnych w regulatorze głównym. Regulator pokojowy RGT podłącza się do modułu regulacyjnego w kotle za pomocą 3-żyłowego przewodu. Regulator pokojowy RGT został zaprojektowany do zdalnej obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Za jego pomocą można realizować następujące funkcje: regulacja temp. w pomieszczeniu i sterowanie czasowe (z uwzg. i bez uwzględniania temperatury w pomieszczeniu) regulacja temp. w podgrzew. c.w.u. i sterowanie czasowe pracą podgrzew. c.w.u. wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniu, temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i innych zegar roczny (z programem urlopowym i automatycznym przełączaniem pomiędzy czasem letnim i zimowym) parametryzacja krzywych temperatury zewnętrznej nastawianie automatycznego przełączania pomiędzy trybem letnim/zimowym parametryzacja i sterowanie pracą dodatkowego obiegu c.o. z zaworem mieszającym (tylko po zamontowaniu modułu zaworu mieszającego CIM C) wyświetlacz tekstowy możliwość stosowania jako programatora Regulator pokojowy RGB Moduły typu Clip-In Moduł zaworu mieszającego CIM C Moduł Bus CIB C Przewodowy regulator zdalny przeznaczony do współpracy z regulatorem ISR. Z wewnętrznym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu do regulacji z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem mierzonej temperatury w pomieszczeniu, pokrętłem do zmiany zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu, przełącznikiem wyboru trybu pracy i przyciskiem obecności. Łatwym sposobem poszerzenia funkcji wchodzącego w zakres dostawy zintegrowanego regulatora systemowego są tzw. moduły Clip-In, które po prostu montuje się na wtyk w centralnym systemie regulacyjnym i diagnostycznym, i łączy za pomocą wtyku (Plug and Play). Uwaga: maksymalnie można zamontować 2 różne moduły Clip-In. Moduł zaworu mieszającego umożliwia obsługę 2. obiegu c.o. (np. ogrzewania podłogowego) z gazowego kotła kondensacyjnego EcoTherm Plus WGB firmy BRÖTJE. Obieg ten może pracować z własnym programem temperatury i sterowania czasowego. Moduł CIM C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Moduł CIM C obsługiwany jest za pomocą zintegrowanego regulatora systemowego ISR-Plus w kotle EcoTherm Plus WGB. Zakres dostawy modułu zaworu mieszającego CIM C obejmuje czujnik temperatury na zasilaniu oraz gniazdo i przewody do podłączenia pompy i zaworu mieszającego. W jednym gazowym kotle kondensacyjnym firmy BRÖTJE. można zamontować tylko jeden moduł CIM C. Kolejne obiegi c.o. z zaworem mieszającym można podłączyć po zamontowaniu modułu Bus CIB C i odpowiedniego regulatora strefowego ISR ZR 1/ ISR ZR 2. Moduł Bus (CIB C) umożliwia podłączenie dodatkowych regulatorów oraz wymianę danych pomiędzy nimi i kotłem EcoTherm Plus WGB. Moduł CIB C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Można stosować następujące moduły: ISR ZR 1/2, ISR BCA, ISR SSR. 14 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

15 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Moduł Solar / moduł przekaźnikowy CI Solar (CISO C) Moduł sygnału prądowego/moduł przekaźnikowy CIST C Moduł sygnału napięciowego/moduł przekaźnikowy CISP C Moduł temperatury / moduł przekaźnikowy CITF C Moduł sygnału przełączającego / moduł przekaźnikowy CIR C Moduł Solar (CISO C) umożliwia podłączenie i sterowanie poprzez zintegrowany regulator systemowy ISR Plus kotła EcoTherm Plus WGB pracą instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. Moduł CISO C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Za jego pomocą można realizować następujące funkcje: podgrzewanie c.w.u. za pomocą instalacji solarnej z ładowaniem podgrzewacza c.w.u. poprzez kocioł gazowy licznik czasu pracy wejście czujnika kolektora słonecznego wyjście do sterowania pracą pompy kolektora słonecznego 2 dodatkowe programowane wyjścia funkcje ochronne: ochrona przed przegrzaniem, ochrona przeciw zamarzaniu, okresowe uruchamianie pompy, nocne wychłodzenie poprzez kolektor słoneczny Moduł sygnału prądowego/moduł przekaźnikowy CIST C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CIST C dysponuje wejściem sygnałowym 4 20 ma do podłączenia np. zewnętrznego regulatora c.o. o prądowym sygnale wyjściowym 4 20 ma. Ponadto moduł CIST C jest wyposażony w 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analogowego organu nastawczego (dodatkowy gazowy zawór bezpieczeństwa), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maks. 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł sygnału napięciowego/moduł przekaźnikowy CISP C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CISP C dysponuje dodatkowym wejściem sygnałowym 0 10 V do podłączenia np. zewnętrznego regulatora c.o. o napięciowym sygnale wyjściowym 0 10 V. Ponadto moduł CISP C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analogowego organu nastawczego (dodatkowy gazowy zawór bezpieczeństwa), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGBS można zamontować maksymalnie 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł temperatury / moduł przekaźnikowy CITF C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CITF C dysponuje dodatkowym wejściem sygnałowym do czujnika temperatury, np. do regulacji temperatury za sprzęgłem hydraulicznym. Ponadto moduł CITF C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. pompa sprzęgła hydraulicznego, sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analogowego organu nastawczego (dodatkowy gazowy zawór bezpieczeństwa), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maksymalnie 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). Moduł sygnału przełączającego / moduł przekaźnikowy CIR C jest wymagany do poszerzenia funkcji wejścia i wyjścia w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł CIR C dysponuje dodatkowym przekaźnikowym wejściem sygnałowym do podłączenia przełącznika np. zapotrzebowania na ciepło kurtyny powietrznej. Ponadto moduł CIR C posiada 3 wyjścia przekaźnikowe, za pomocą których można realizować następujące dodatkowe funkcje, np. sygnał alarmowy, komunikat roboczy, wyjście sygnału analogowego organu nastawczego (dodatkowy gazowy zawór bezpieczeństwa), pompa kurtyny powietrznej. Do poszerzenia funkcji, w układzie regulacyjnym kotła EcoTherm Plus WGB można zamontować maksymalnie 2 różne moduły CI (np. CIB C, CIM C, CIST C, itd.). EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 15

16 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Układ do instalacji wysokotemperaturowych HTS C ISR ZR 1, regulator strefowy do 1 ob. grzew. z mieszaczem Płytka przekaźnikowa HTS C umożliwia np.: podłączenie układu regulacji w instalacji obsługującej pływalnię lub włączenie funkcji kurtyny powietrznej lub podłączenie dodatkowych podgrzewaczy c.w.u. do kotła EcoTherm Plus WGB Układ HST C podłącza się bezpośrednio do centralnego systemu regulacyjnego i diagnostycznego kotła EcoTherm Plus WGB. Pogodowa regulacja temp. na zasilaniu obiegu grzew. z mieszaczem z programem tygodniowym. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR- Plus, z regulatorami EuroControl poprzez magistralę lokalną LPB oraz z EcoTherm Plus WGB poprzez moduł CIB. Okablowany, z zabezp. oraz wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego wraz z czujnikiem temp. na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pokojowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 180x230x110 mm (szer. x wys. x głęb.). ISR ZR 2, regulator strefowy do 2 ob. grzewczych z mieszaczem Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM C Zdalny przełącznik telefoniczny TFS Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceń w pracy TSM-S przekazywanych w formie komunikatów głosowych Pogodowa regulacja temperatury na zasilaniu 2 obiegów grzewczych z mieszaczem z programem tygodniowym. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR-Plus, z regulatorami EuroControl poprzez magistralę lokalną LPB oraz z EcoTherm Plus WGB poprzez moduł CIB. Okablowany, z zabezpieczeniem oraz wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego wraz z czujnikiem temperatury na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pokojowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 300x230x110 mm (szer. x wys. x głęb.). Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM C jest płytką przekaźnikową przeznaczoną do zamontowania w kotle EcoTherm Plus WGB. Moduł BSM C dysponuje trzema stykami bezpotencjałowymi, za których pośrednictwem przetwarzane są komunikaty eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy. Zdalny przełącznik telefoniczny TFS dysponuje dwoma kanałami roboczymi z menu tekstowym w jednym z czterech języków do wyboru. Przełącznik jest zabezpieczany kodem i przystosowany do współpracy z automatyczną sekretarką. Za pomocą zdalnego przełącznika telefonicznego można telefonicznie przełączyć kocioł EcoTherm Plus WGB na pracę w trybie ogrzewania względnie w stan gotowości do pracy. Telefoniczny moduł sygnalizacji zakłóceń w pracy TSM-S z głosowym odczytywaniem komunikatów o zakłóceniach w pracy wymaga zastosowania modułu BSM C. Komunikaty wysyłane przez moduł BSM C odbierane są przez moduł TSM-S i przekazywane za pośrednictwem sieci telefonicznej w formie komunikatu głosowego. 16 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

17 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Czujnik c.w.u. WWF Wtyczka ST HP C ISR BCA, regulator kaskadowy ISR SSR, regulator systemowy Instalacje wielokotłowe (kaskady) Funkcje ISR BCA Czujnik c.w.u. WWF jest niezbędny do podgrzew. wody przez podgrzewacz nie posiadający własnego układu regulacyjnego. Po podłączeniu czujnika c.w.u. do regulatora systemowego ISR-Plus, w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz c.w.u. uaktywniana jest funkcja priorytetu dla podgrzewania c.w.u. Czujnik c.w.u. jest wykorzystywany np. w przypadku zastosowania zewn. pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Zakres dostawy obejmuje czujnik temp. c.w.u. z przewodem przyłączeniowym o długości 6 m oraz przewód z wtykiem (3-biegunowy, o dł. 2,6 m) do podłączenia pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Wtyczka ST HP C służy do podłączenia drugiej pompy w równoległym układzie elektrycznym z pompą zamontowaną w kotle, np. dla potrzeb zasilania obiegu c.o. w przypadku rozdziału systemu (wymiennik ciepła). Regulator do pogodowej regulacji układu kaskadowego maks. 15 kotłów w połączeniu z regulatorami ISR. Alternatywnie możliwa jest regulacja z wykorzystaniem złącza 0-10 V regulatora nadrzędnego. Regulator może sterować pracą 1 obiegu c.o. bez mieszacza lub 1 z mieszaczem. Wyjście regulacyjne obiegu z mieszaczem można wykorzystać alternatywnie do regulacji podgrzewania c.w.u. za pomocą systemu ładowania. 4 programy tygodniowe dla różnych funkcji. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możliwość komunikacji z ISR-Plus i poprzez moduł CIB z kotłem EcoTherm Plus WGB. Okablowany, z zabezp. elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego, z 2 czujnikami temp. na powrocie i zasilaniu kaskady kotłów oraz czujnikiem c.w.u. Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory pomieszczeniowe RGB/RGT lub RGTF. Każdy gazowy kocioł kondens., który będzie sterowany przez regulator kaskadowy ISR BCA musi zostać indywidualnie wyposażony w moduł Bus (CIB C) zapewniający odpowiednią komunikację. Wymiary 300 x 230 x 100 (szer. x wys. x głęb.). Pogodowy regulator do 2 ob. grzew. z mieszaczem, zasobnika buforowego, instalacji podgrzew. wody pitnej z podgrzewaczem pojemnościowym, instalacji solar. z maks. 2 strefami kolektorów, basenu. Dodatkowo: funkcje przeznaczone do alternatywnych urządzeń grzewczych, Triac, wyjście 0-10 V do pompy solarnej, 4 wielofunkcyjne wyjścia, 5 programów tyg. do różnych funkcji. Funkcja kaskadowa do maks. 15 kotłów w połączeniu z ISR lub regulacją EuroControl poprzez lokalną magistralę LPB, wyświetlacz z menu tekstowym, możliwość komunikacji z ISR-Plus, regulatorami EuroControl poprzez LPB oraz z Eco- Therm Plus WGB poprzez CIB. Okablowany, z zabezp. elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu naściennego, z 2 czujnikami przylgowymi i 4 czujnikami zanurzeniowymi oraz czujnikiem kolektora. Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory pomieszczeniowe RGB/RGT lub RGTF. Wymiary 380 x 230 x 110 (szer. x wys. x głęb.). Ekonomiczna eksploatacja dzięki modulacyjnemu dopasowaniu mocy w zakresie 10% 100% łącznej mocy kotłów. Optymalne pokrycie zapotrzebowania na ciepło podczas obciążenia szczytowego. Niezawodna dyspozycyjność mocy zadanej także w przyp. awarii poszczeg. kotłów. Możliwość wymiany poszczególnych kotłów bez przerywania pracy całej instalacji Zredukowane wartości emisji dzięki mniejszej liczbie uruchomień palnika na stopniu podstawowym Sterowanie pracą układu kaskadowego maks. 15 gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE (dalej nazywanych kotłami). Regulacja kaskadowa ISR BCA nie może być stosowana do kotłów typoszeregu Kompakt. Płynne sterowanie pracą kotłów w zależności od warunków pogodowych Automatyczne i ręczne przełączanie kolejności pracy (sekwencji) kotłów Możliwość programowania strategii pracy kotłów i czasu pracy palników Uruchamianie i wyłączanie kotłów w zależności od bilansu mocy EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 17

18 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Funkcje ISR BCA (ciąg dalszy) ISR BCA Strategia pracy układu kaskadowego Niezależna praca kotłów Regulacja temp. w kotle w zależności od zapotrzebowania obiegów c.o. podłączonych do systemu lub zapotrzeb. zgłaszanego przez regulatory zewn. (wejście H1) Sterowanie pracą obiegu c.o. z mieszaczem lub bez mieszacza możliwość nastawienia ograniczenia temperatury na zasilaniu program tygodniowy szybkie obniżanie/podwyższanie temperatury w pomieszczeniu automatyczne przełączanie pomiędzy pracą w trybie letnim i zimowym automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciągu dnia kompatybilność z regulatorami pomieszczeniowymi RGT, RGTF i RGB adaptacja krzywych grzania za pomocą regul. pomieszczeniowych RGT, RGTF i RGB podgrzewanie c.w.u. także w systemie ładowania funkcja ochrony przed zamarzaniem funkcja ochronna pompy ZAŁ./WYŁ. obiegu c.o. poprzez zdalny przełącznik telefoniczny możliwość podłączenia maks. 40 obiegów c.o. z zaworami mieszającymi wyposażonych w moduły ISR ZR 1/2 wejście sygnału napięciowego 0 10 V dla wartości zadanej kotła podawanej przez zewnętrzny regulator obiegu c.o. Za pomocą tej funkcji wybiera się optymalny dla instalacji sposób pracy kotłów w powiązaniu ze strategią czasu pracy. Sposób pracy kotłów opisuje sterowanie poszczególnymi kotłami w układzie kaskadowym. Strategia czasu pracy określa kryteria uruchamiania i wyłączania kotłów kaskady. Przełączenie następuje dopiero wtedy, gdy osiągnięty zostanie zadany stan pracy z uwzględnieniem mocy nominalnej poszczególnych kotłów oraz dolnej i górnej granicy pasma mocy (45% - 90%). Ponadto na moment przełączenia wywiera wpływ opóźnienie uruchomienia kotła i funkcja blokady ponownego uruchomienia kotła. W sumie jest do dyspozycji 6 możliwych kombinacji, 2 sposoby pracy kotłów (autonomiczny i powiązany) oraz trzy strategie czasu pracy. Moduł ISR BCA podaje kotłom wartość temperatury zadanej w kotle. Zespoły sterujaco-regulacyjne poszczególnych kotłów regulują swoją moc niezależnie od siebie w zakresie od 0% do 100%, tak aby osiągnąć wartość zadaną. Dzięki temu możliwa jest praca poszczególnych kotłów poza pasmem mocy. Średnia moc rzeczywista mieści się jednak w określonym paśmie mocy. Taki sposób pracy kotłów jest korzystny w instalacjach, w których występują krótkotrwałe okresy szczytowego obciążenia. Abb. 12: Niezależna praca kotłów ISR BCA t KS=wartość zadana temp. w kotle t KI=wartość rzeczywista temp. w kotle P Ist=wartość rzeczywista mocy nominalnej 18 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

19 Sterowanie pracą kotła i obiegów grzewczych Zależna praca kotłów W przypadku tego sposobu pracy dokonuje się rozróżnienia pomiędzy kotłem prowadzącym i kotłami sekwencyjnymi (nadążnymi). Kocioł prowadzący otrzymuje z modułu ISR BCA wartość zadaną temperatury i przetwarza ją na moc. Kotły sekwencyjne przejmują tę wartość jako maksymalne ograniczenie mocy i stale pracują w zależności od kotła prowadzącego. Uwzględniane są różne moce nominalne i odpowiednio do nich dopasowywane są prędkości uruchamiania kotłów sekwencyjnych. Wszystkie kotły pracują w paśmie mocy. W przypadku zależnej pracy kotłów uzyskuje się i utrzymuje bardzo dokładne temperatury na zasilaniu. Rys 13: Zależna praca kotłów ISR BCA t KS=wartość zadana temp. w kotle t KI=wartość rzeczywista temp. w kotle P Ist=wartość rzeczywista mocy nominalnej Strategia czasu pracy 1 Strategia czasu pracy 2 Strategia czasu pracy 3 Kotły sekwencyjne są uruchamiane jak najpóźniej i wyłączane jak najwcześniej. Oznacza to, że pracuje jak najmniej kotłów lub, że palniki w kotłach sekwencyjnych pracują bardzo krótko. W przypadku niezależnej pracy kotłów strategia czasu pracy 1 jest korzystna w instalacjach, w których występują krótkotrwałe okresy szczytowego obciążenia. Kotły sekwencyjne są uruchamiane i wyłączane jak najpóźniej. Oznacza to, że liczba uruchomień i wyłączeń kotłów będzie jak najmniejsza. Ta strategia czasu pracy jest korzystna dla instalacji o równomiernym rozkładzie obciążenia podstawowego i szczytowego. Kotły sekwencyjne są uruchamiane jak najwcześniej i wyłączane jak najpóźniej, co oznacza, że pracuje jak najwięcej kotłów, a czas pracy palników w kotłach sekwencyjnych jest długi. Ta strategia czasu pracy jest idealna dla równomiernego obciążenia kotłów wykorzystujących w wysokim stopniu ciepło kondensacji przez długą pracę poszczególnych kotłów z obciążeniem częściowym. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 19

20 Podłączenie hydrauliczne 7. Podłączenie hydrauliczne Zestaw odcinający ADH 25/40 Hydrauliczne podłączenie kotła w instalacji jednokotłowej Instalacje wielokotłowe (kaskady) Zalety podłączenia kotłów z wykorzystaniem pomp obiegów kotłowych: Zestaw odcinający ADH 25/40 w wykonaniu przelotowym (montaż natynkowy) służy do podłączenia kotłów EcoTherm Plus WGB 50 D, 70 D, 90 C i 110 C do systemu ogrzewania. Zestaw odcinający ADH 25/40 składa się z zaworu gazowego o średnicy 1 z termicznie uruchamianym zabezpieczeniem odcinającym i z zaworów odcinających o średnicy 1½ przeznaczonych dla zasilania c.o. i powrotu c.o. oraz z zaworów spustowych. Zestaw odcinający ADH 25/40 montuje się na uszczelkę płaską. Zewnętrzne naczynie wzbiorcze podłącza się za pośrednictwem zestawu ADH 25/40 po stronie tłocznej pompy na zasilaniu kotła EcoTherm Plus WGB. Obiegi grzewcze podłączane są bezpośrednio do rozdzielacza ciśnieniowego. Pompa kotłowa ze sprzęgłem hydraulicznym lub bezciśnieniowym rozdzielaczem wymagana jest tylko wtedy, gdy obiegi grzewcze oddziałują na siebie ze względu na różną wielkość i w ten sposób nie zapewniają poprawnego działania instalacji lub gdy obiegi grzewcze powinny pracować przy mniejszej różnicy temperatur wzgl. z większym masowym natężeniem przepływu. W instalacjach wielokotłowych korzystne jest wyposażenie kotłów w pompę kotła i zawór zwrotny. Instalację ogrzewania można podłączyć poprzez sprzęgło hydrauliczne. bardzo małe zużycie energii elektrycznej, ponieważ przeważnie pracuje tylko jeden kocioł z odpowiednio małą pompą. lepsze możliwości regulacji w porównaniu z instalacjami posiadającymi tylko jedną pompę. odcięcie hydrauliczne dzięki współpracy pompy i zaworu zwrotnego. możliwość realizacji zasilania awaryjnego (praca tylko jednego kotła). wykorzystanie ciepła resztkowego dzięki wybiegowi pompy po wyłączeniu palnika. WGB 50 D WGB 70 D WGB 90 C WGB 110 C maks. strumień masowy; Δϑ = 10 K kg/h maks. strumień masowy; Δϑ = 20 K kg/h Sprzęgło hydrauliczne Do prawidłowego działania gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE nie jest konieczne stosowanie sprzęgła hydraulicznego, ponieważ kotły te nie wymagają zapewnienia minimalnej ilości wody w obiegu oraz nie wymagają różnicy temperatur systemowych < 50 C. Jednak zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach z gazowymi kotłami kondensacyjnymi może być uzasadnione szczególnie wówczas, gdy w instalacjach tych występować będą silne wahania lub nieznane wartości przepływu masowego wody. 20 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

21 Podłączenie hydrauliczne Rys. 14: Opór hydrauliczny kotła WGB 50/70 D 90/110 C W nieznanych instalacjach, w przypadku rozwiązań instalacji hydraulicznej sprawiających problemy lub w instalacjach wielokotłowych zastosowanie sprzęgła hydraulicznego do rozdzielenia obiegu związanego ze źródłem ciepła i obiegów związanych z odbiornikami tego ciepła może okazać się wskazane. Zaleta takiego rozwiązania wynika z tego, że gazowy kocioł kondensacyjny i obieg odbiorczy mogą pracować niezależnie od siebie z różnymi natężeniami przepływu wody, zapewniając tym samym optymalną pracę całego układu. Sprzęgło hydrauliczne dobierane jest według największego masowego natężenia przepływu, z reguły w obiegu odbiorczym. Należy także zwrócić uwagę na to, że średnia prędkość przepływu nie powinna przekraczać 0,2 m/s. Wartości, które należy uwzględnić przy projektowaniu, podane są przez producenta w odpowiednich tabelach. Czujnik do ustalania kolejności załączania kotłów w instalacjach kaskadowych montowany jest w górnej części sprzęgła hydraulicznego. Zapewnia to optymalną regulację pracy kotłów w zależności od obciążenia. Sprzęgło hydrauliczne, zastosowane w hydraulicznie kompleksowych lub nieznanych instalacjach, może być więc także rozwiązaniem problemów występujących w takich instalacjach. Pokazane w rozdziale 12 Przykłady rozwiązań instalacji schematy hydrauliczne i elektryczne, szczególnie te z rozdziałem systemów i/lub sprzęgłem hydraulicznym, stanowią tylko wyciąg z dużego katalogu możliwych rozwiązań. W przypadku projektowania instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym lub instalacji wielokotłowych należy korzystać z materiałów informacyjnych firmy BRÖTJE Instalacje grzewcze ze sprzęgłem hydraulicznym. Zawierają one zestawienie od najprostszych do kompleksowych schematów hydraulicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi. Δp [mws] przepływ masowy wody [kg/h] Bei W przypadku Verwendung zastosowania einer hydraulischen sprzęgła Weiche hydraulicznego kann die Pumpe zur pompa Umwälzung obiegu des pierwotnego Primärkreises (kotłowego) (Wärmeerzeugerkreises) może zostać dobrana anhand na podstawie von Abb. 14 rys. ausgelegt 14. Straty werden. ciśnienia Druckverluste w sprzęgle in der Weiche hydraulicznym und i w rurociągach den Rohrleitungen można przy können tym dabei z reguły in der Regel pominąć. vernachlässigt in werden. Stosowane w kotłach EcoTherm Plus WGB 50/70 D 90/110 C pompy to np.: Grundfos UPS Grundfos UPS Pompę należy dobierać odpowiednio do systemu grzewczego. EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C 21

22 System odprowadzania spalin KAS 110/ System odprowadzania spalin KAS 110/160 Zakres zastosowania Numer CE Zastosowanie dostępnych na rynku i posiadających odpowiednie dopuszczenie zestawów systemu odprowadzenia spalin o średnicy 110/160 umożliwia kotłom kondensacyjnym EcoTherm Plus WGB 50/70 D 90/110 C pracę zarówno zależną jak i niezależną od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania. W ten sposób do zainstalowania kotłów kondensacyjnych można wykorzystać dotąd nieużywane wnęki, nawet wówczas, gdy w bezpośredniej bliskości nie ma przewodu kominowego. Systemy odprowadzania spalin KAS 110/160 są dopuszczone do stosowania razem z ga- zowymi kotłami kondensacyjnymi. Oddzielne dopuszczenie nie jest konieczne CPD Tabela doboru zestawów podstawowych Zestaw podstawowy KAS 110/160 2 KAS 110/160 2 KAS 110/160 5 S/R mit LAA 160 Praca zależna od powietrza w pomiesz. Praca niezależna od powietrza w pomiesz. Wyprowadz. DN 110 przez kanał kominowy Pionowe przejście przez dach Rys. 15: Możliwości podłączenia KAS 110/160 KAS 110/160 2 S/R KAS 110/160 2 KAS 110/160 5 S/R KAS 110/160 5 S/R Dopuszcz. dług. przewodów spalin. w systemie KAS 110 (DN 110/160) KAS 110/160 2** KAS 110/160 5 KAS 110/160 2 Zestaw podstawowy z LAA 160 przewód jednościenny przewód przewód jednościenny w szachcie kominowym koncentryczny w szachcie kominowym praca niezależna praca niezależna z LAA, praca zależna od pow. w pomieszcz. od pow. w pomieszcz. od pow. w pomieszcz. Kocioł wiszący WGB Typ 50 D 70 D 90 C 110 C 50 D 70 D 90 C 110 C 50 D 70 D 90 C 110 C maks. długość w poziomie (m) maks. długość całkowita przewodu spalinowego (m) maks. liczba zmian kierunku bez zmniejszenia długości całkowitej* * Wraz z zestawem podstawowym ** Podane długości przewodów obowiązują dla wymiaru przewodu kominowego min. 200 x 200 mm Objaśnienia: LAA = Adapter zasysania powietrza Warunki brzegowe: zawartość CO2 8,5 %, temperatura spalin ~ 65 C (przy układzie 80/60) lub ~ 45 C (przy układzie 50/30). W przypadku podłączenia do systemu LAS lub do systemów wrażliwych na wilgoć, przy określaniu maksymalnych, dopuszczalnych długości konieczne jest korzystanie z danych producenta systemu. Należy wykonać stosowne pomiary zgodnie z DIN 4705, część 1 i 3 (DIN EN ) lub dobór zgodnie z dopuszczeniem systemu powietrzno-spalinowego LAS. 22 EcoTherm Plus WGB 50/70 D + 90/110 C

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.1.7. EcoTherm PLUS WGB 38-110 Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny z płynnie obniżaną temperaturą do pracy w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przepływu wody Wymiennik ciepła

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych rötje podstawowe dane techniczne... IntroCondens WHS,, oraz IntroCondens WHC / i /, do / kw Zakres dostawy: Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne ... EcoTherm Kompakt WBS, WBC i WGB-K H, do / kw Zakres dostawy Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą kotła Palnik modulacyjny z dmuchawą, o pełnym, wstępnym zmieszaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Seria C Kondensacyjne gazowe kotły wisza ce typu WGB z modulowanym palnikiem o wste pnym zmieszaniu 3,5 38 kw NOWOŚĆ INFORMACJA TECHNICZNA Dane techniczne Wskazówki projektowe Przykładowe instalacje Jeden

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne . Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne... EcoTherm PLUS H WGB EVO,9-8 kw Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB WGB-K, Seria C

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB WGB-K, Seria C Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny, Seria C Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................ 3 2. Informacje o urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne ... EcoTherm PLUS H,9- kw Zakres dostawy: Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą do pracy w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania mininalnego przepływu wody W pełni automatyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza. EcoCondens BBS Seria C

Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza. EcoCondens BBS Seria C Informacja techniczna Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Seria C Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................ 3 2. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9

atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9 atmocraft Gazowe kotły grzewcze atmocraft VK/9 Technika systemowa Vaillant. Znany i sprawdzony system w nowym zastosowaniu Nowoczesne wzornictwo i sprawdzone technologie Kotły atmocraft to nowy, atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Vitodens 200 B2HB. Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control.

Vitodens 200 B2HB. Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control. Vitodens 200 B2HB Vitodens 200 B2HB charakterystyka urządzenia, schematy hydrauliczne. Opis procesu Lambda Pro Control. I tu wpisz temat prezentacji 28.10.2016 1 Charakterystyka urządzenia Zdobywca złotego

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis

c kocioł sklep rado Saunier Duval Isotwin Condens F 30-B/1 Kocioł kondensacyjny z montażem gratis Model : S00017340 Producent : Saunier Duval Kod u producenta: S00017340 Producent: Saunier Duval Gwarancja: 2 lata Pakowanie: oryginalne opakowanie producenta ( karton + styropiany zabezpieczające) Opis

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMANN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 00-W Typ BHA, BKA Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, 3, do 35,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja kotłowni Automatyzacja kotłowni gazowej SB H P H P SB M AI AO DI DO Automatyzacja kotłowni Kotły: 1. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

atmovit classic, atmovit combi

atmovit classic, atmovit combi atmovit classic, atmovit combi Gazowy, stojący, żeliwny, jednostopniowy kocioł grzewczy classic Gazowy, stojący, żeliwny kocioł grzewczy z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody C combi atmovit classic pewne

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa ProCon E gazowy kocioł kondensacyjny wersja V1.0 01.2016 Karta katalogowa ProCon E 25 35 gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : Typ kotła : Typ palnika : Wymiennik kotła: Klasa energetyczna ProCon E 25

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

mm

mm Dane techniczne Typ (125) (150) (200) (250) (300) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-112 25-136 39-182 44-227 51-273 Moc nominalna 40/30 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-123 28-150 44-200 49-250

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw

GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw GAZOWE KONDENSACYJNE KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 65 kw VU ecotec plus O MOCACH 80 DO 120 kw...9 Wyposażenie wymagane...9 Wyposażenie dodatkowe... 94 VKK ecocraft/ exclusiv... 95 Wyposażenie wymagane... 96 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne

2. Program produkcyjny kotłów i urządzeń grzewczych Brötje podstawowe dane techniczne 2.6. Regulatory Urządzenia grzewcze Regulatory ścienne Kondensacyjne gazowe Kondensacyjne gazowe Olejowe kondensacyjne Olejowy kondensacyjny/ Olejowo-gazowy niskotemperaturowy Funkcje WGB EVO H WGB H SGB

Bardziej szczegółowo

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy

SUPRAPUR. Pomoce projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny stojący. Kaskada. Kocioł pojedynczy Pomoce projektowe SUPRAPUR Gazowy kocioł kondensacyjny stojący Kocioł pojedynczy Kaskada KBR 120-3 A KBR 160-3 A KBR 200-3 A KBR 240-3 A KBR 280-3 A MKB 240-3 A MKB 320-3 A MKB 400-3 A MKB 480-3 A MKB

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe

MYNUTE S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (dotyczy modelu TURBO) MODELE: MYNUTE S 24 C.A.I. kocioł dwufunkcyjny, standardowy, z otwartą komorą spalania MYNUTE S 24 C.S.I.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania Kompakt II Przeznaczenie MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Możliwości instalacji:

Możliwości instalacji: Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z wiszącego kotła kondensacyjnego ecotec, który zasila instalację grzejnikową lub podłogową oraz zasobnik c.w.u. Pracą poszczególnych urządzeń zarządza sterownik

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego VU ecotec plus?

Dlaczego VU ecotec plus? Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Dlaczego VU ecotec plus? Aby z klasą oszczędzać energię. VU ecotec plus Ponieważ wybiega w przyszłość. ecotec VU 466/4-5 i VU 656/4-5 Cechy szczególne: Możliwość ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 109,3%) MODELE: MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

MYNUTE GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

MYNUTE GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) MODELE: 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny 15 R.S.I. kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny, z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE

5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE 5.1 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY KONDENSACYJNE PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl VICTRIX 26 2 I v.2011 Dwufunkcyjny wiszący przepływowy kocioł kondensacyjny sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK

EcoCondens Kompakt BBK Prosp_EcoConBBK_E_pl.qxp:Prospekt_BBK_210x297 19-04-11 10:45 Page 1 EcoCondens Kompakt BBK Dobre połączenie: ochrona środowiska plus technika 03 Czysto, sprawnie, ekologicznie. Oszczędne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60. Innovation has a name. Kondensacyjny Gazowo- Słoneczny Podgrzewacz Wody SGE - 40/60 Solar control Kondensacyjny gazowo-słoneczny podgrzewacz wody, ze zintegrowanym solarnym wymiennikiem ciepła do pomieszczeń, sprawność 107%

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Gazowe kotły. kondensacyjne NIEDŹWIEDŹ CONDENS. Trwałość, niezawodność, długowieczność. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Kotły kondensacyjne Gazowe kotły kondensacyjne Trwałość, niezawodność, długowieczność. W POLSCE Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Seria kotłów kondensacyjnych Najlepszy wybór dla rynku wymian.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E

Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Kompakt WBS, seria E EcoTherm Kompakt WBC, seria E EcoCondens Kompakt BBK, seria E Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................

Bardziej szczegółowo

ATLAS D / ATLAS D CONDENS

ATLAS D / ATLAS D CONDENS ATLAS D / ATLAS D CONDENS KONWENCJONALNE / KONDENSACYJNE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE ŻELIWNE KOTŁY OLEJOWE BEZ / LUB Z WBUDOWANYM PALNIKIEM MODELE BEZ / LUB ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. WYMIENNIK Z WYSOKIEJ

Bardziej szczegółowo

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

4.5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy).5 Jeden obieg grzewczy bez mieszacza z oddzielną pompą obiegu grzewczego i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Pompa obiegu grzewczego

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw

Wytyczne projektowe. Gazowy kocioł kondensacyjny 1,9 do 35,0 kw VIESMNN VITODENS Gazowy kocioł kondensacyjny,9 do 5,0 kw Wytyczne projektowe VITODENS 200-W Typ B2H, B2K Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący,,2 do 5,0 kw, przystosowany do gazu ziemnego i płynnego VITODENS

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna

EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna EcoCondens Kompakt BBK Gazowa, kondensacyjna centrala cieplna BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW

ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW ecotec Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne VU i VUW Nieustanne dążenie do doskonałości Tworzenie doskonałości to Vaillant. Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które tworzą teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE BLUEHELIX WISZĄCE JEDNO- I DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE DOSKONAŁY STOSUNEK CENY DO MOŻLIWOŚCI WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ MODULOWANY PALNIK SFERYCZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Moc nominalna [kw]* Typ kotła

Moc nominalna [kw]* Typ kotła KOTŁY GAZOWE KONDENSACYJNE CENNIK 09.017 HT GAS.- HT GAS.- kw Wysokowydajny, dwufunkcyjny, wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy z palnikiem modulacyjnym PREMIX z zapłonem elektronicznym, z wbudowanym zasobnikiem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza

EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza EcoCondens BBS serii E Gazowa, kondensacyjna centrala grzewcza BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju energii

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Kaskady kotłów Modula III

Kaskady kotłów Modula III Kaskady kotłów Kaskady 2 lub kotłów (8 do 70 kw)...... Zalety i korzyści Spalanie z niewielką ilością substancji szkodliwych Emisja substancji szkodliwych, daleko poniżej granicy otrzymania znaku Blauer

Bardziej szczegółowo

HERCULES CONDENSING 26 2 E

HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 2 E Z przesłaniem spełniania potrzeb naszych Klientów narodziła się seria kondensacyjnych kotłów stojących z wbudowanym zasobnikiem, noszących nazwę antycznego bohatera. Nowa linia

Bardziej szczegółowo

QUADRIFOGLIO B

QUADRIFOGLIO B Gazowe stojące kotły kondensacyjne -0 kw QUADRIFOGLIO B -0 QUADRIFOGLIO B -0 STOJĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE PRZYSTOSOWANE DO PRACY W KASKADZIE Zawór zwrotny na wlocie powietrza w układzie powietrzno-spalinowym

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M Glen Dimplex Thermal Solutions M Cennik 2 Pure Powietrzna pompa ciepła przeznaczona do grzania. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado KOTŁY GAZOWE O MOCY KW > NOWOŚĆ!! Vaillant VUW 240/5-3+montaż gratis

c kocioł sklep rado KOTŁY GAZOWE O MOCY KW > NOWOŚĆ!! Vaillant VUW 240/5-3+montaż gratis KOTŁY GAZOWE O MOCY 20-40 KW > Model : 0010016513 Producent : Vaillant Opis pełny Producent: Vaillant Gwarancja: 2 LATA Pakowanie: oryginalne opakowanie producenta ( karton + styropiany zabezpieczające)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze

szacht mat oszczędzasz czas i pieniądze PAKIET SZACHT-MAT 3318086 3318031 Kolejne ułatwienie instalacyjne Ariston, pakiet kominowy SZACHT-MAT do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego w szacht. Korzystając ze schematu obok dobierz odpowiednią

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III

Gazowy kocioł kondensacyjny Modula III Gazowy kocioł kondensacyjny Gazowy kocioł kondensacyjny 45 do 115 kw Zalety i korzyści Duży zakres modulacji 20-100 % Temperatura spalin tylko dwa do ośmiu stopni powyżej temperatury powrotu, tzn. zdecydowane

Bardziej szczegółowo

c kocioł sklep rado > THELIA CONDENS AS 18+ZASOBNIK+CZUJNIK ZASOBNIKA+montaż gratis

c kocioł sklep rado > THELIA CONDENS AS 18+ZASOBNIK+CZUJNIK ZASOBNIKA+montaż gratis Model : 0010019417 Producent : Saunier Duval W SKŁAD PAKIETU WCHODZI: KOCIOŁ THELIA CONDENS AS 18A ZASOBNIK FE 120/6BM CZUJNIK TEMP.ZASOBNIKA NTC Wiszące kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300

Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Informacja na temat... Komfortowa Centrala Solarna CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 1 Podstawy Według EEciepłoG (Odnawialna - Energia Ustawa o cieple) od roku 2009 w nowych budynkach min. 15% zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny

EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny EcoTherm Kompakt WBS/WBC/WBK serii E Gazowy, kocioł kondensacyjny BRÖTJE Pewność jest naszą mocną stroną 02 Dlaczego? Ponieważ stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do klienta. Do każdego rodzaju

Bardziej szczegółowo

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku;

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku; VICTRIX ZEUS 26 1 I Victrix Zeus 26 to jedyny kocioł zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy mnimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy

Bardziej szczegółowo

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe Palniki gazowe Seria RG GG MG Palniki 2-paliwowe Seria MK Seria RG W pełni automatyczny palnik gazowy, przetestowany i zatwierdzony według normy DIN EN 676 nadaje się

Bardziej szczegółowo

EcoTherm Plus WGB E 2,9 110 kw

EcoTherm Plus WGB E 2,9 110 kw EcoTherm Plus WGB 15-110 E 2,9 110 kw Elementy obudowy 6 1 41 2 30 5 3 4 Elementy kotła i palnika WGB 15-38 kw 14 15 12 13 19 45 8 14a 25 17 18 29 7 20 27 11 16 28 10 21 14a 24 9 23 16 2 z 7 Elementy orurowania

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Kompakt II Wiszący kocioł standardowy

Kompakt II Wiszący kocioł standardowy Kompakt II Wiszący kocioł standardowy Katalog produktów Sprawność wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TurBo dwufunkcyjny, z zamkniętą

Bardziej szczegółowo

C Kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny przepływowy. Szerokość 400. Wysokość mm KOTŁY. Przyjazne ciepło

C Kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny przepływowy. Szerokość 400. Wysokość mm KOTŁY. Przyjazne ciepło C 260-01 made in Italy Panarea Compact Kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny przepływowy Szerokość 400 mm Wysokość 700 mm G ł ę b o k o ś ć 250 mm KOTŁY Przyjazne ciepło PL Kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo