ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Nazwa Forma prawna Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej Numer KRS Numer NIP Dane teleadresowe Zamawiającego: Adres do korespondencji ul. Cienista 3, Poznań Fax Tel Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego) Paweł Gierczyński 2. ZAPYTANIE OFERTOWE Tytuł zapytania Wykonanie platformy internetowej i specjalistycznego oprogramowania oraz gry komputerowej w ramach realizacji projektu Znam swoje kompetencje! Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej w zakładce "Zapytania ofertowe" oraz w siedzibie

2 Zamawiającego. Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 3.1 Przedmiot zamówienia informacje podstawowe: Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach realizacji projektu Znam swoje kompetencje!, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Głównym celem projektu jest ułatwienie rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów wybierających drogę zawodową poprzez stworzenie nowych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych oraz zwiększenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. 1. Propozycja layoutu, budowa oraz hosting platformy internetowej używanej do informowania oraz przedstawienia założeń projektu Znam swoje kompetencje! 2. Budowa narzędzi informatycznych w ramach realizacji projektu Znam swoje kompetencje! Aplikacji do przeprowadzania testów i analizy wyników; Gry komputerowej mającej na celu aktywizacje ucznia i pobudzanie umiejętności przedsiębiorczych; Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia) Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi w zakresie projektowania stron WWW

3 Usługi hostingowe dla stron WWW Dostawcy usług aplikacyjnych Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie platformy internetowej, aplikacji do przeprowadzania testów i analizy wyników oraz gry komputerowej mającej na celu aktywizacje ucznia i pobudzanie umiejętności przedsiębiorczych. Grupa docelowa Uczniowie (w tym osoby dorosłe): szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty (w tym słuchacze centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego) oraz osoby korzystające z oferty placówek systemu oświaty (w tym szkoły dla dorosłych, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego) z terenu całego kraju. Dodatkowo osoby zajmująco się zawodowo rozwojem kompetencji.

4 Budowa informatyczna portalu Wykonawca zajmie się stworzeniem platformy internetowej. Zgodnie z założeniami PO KL ma ona informować o projekcie i przedstawiać jego założenia. Narzędzie powinno dać możliwość zdalnego zarządzania treściami. Ma służyć grupie docelowej, jako baza z produktami stworzonymi podczas realizacji. Umożliwi dodawanie aktualności i wyszukiwanie niezbędnych informacji.. Do uwierzytelnienia i autoryzacji system powinien używać mechanizmów o wysokim standardzie bezpieczeństwa (minimum stanowi certyfikat SSL oraz raport pochodzący przynajmniej z jednego narzędzia wykonującego automatyczne testy penetracyjne). Wymagania techniczne jakie będą spełniać wszystkie produkty jakie Zamawiający planuje udostępnić na platformie: Zasoby multimedialne jeden plik wykonywalny.exe, Zasoby w standardzie FLASH/HTML/JAVA Filmy w powszechnych standardach (avi, mp 4, mpg, mov) Publikacje w formacie pdf, Prezentacje z PowePoint. Strona będzie w pełni kompatybilna z najpopularniejszymi wersjami powszechnie używanych przeglądarek internetowych (dot. komputerów PC i Mac wyposażonych w Windows 7+ lub Mac OS X 10.8+). W momencie tworzenia niniejszego dokumentu są to : Internet Explorer 9+; Firefox 26+; Chrome 31+; Opera 18+; Safari 7+. Hosting portalu Wykonawca zapewni hosting platformy internetowej. Zakres: Dbałość o bezpieczeństwo serwerów (ciągłe upgrade owanie systemów serwerowych i ich oprogramowania, tworzenie w trybie miesięcznym zapasowych kopii zawartości, odtwarzanie w przypadku awarii zawartości obsługiwanych stron), Minimalna akceptowalna konfiguracja serwera wirtualnego (1 VCore, 1.7 GB RAM, 300, 10 Mbps przepustowości łącza) Łącze o symetrycznej przepustowości 10 Mbps, zapewnienie łącza od dwóch niezależnych providerów, zapewnienie 24h monitoringu łącza). Obsługa serwisowa na poziomie 4 godzin obsługi IT miesięcznie Dostępność min. 99,4% w skali roku Czas reakcji na wystąpienie problemu 2h (w godzinach roboczych w pn-pt, 9-17) oraz 3h w pozostałych

5 Zgodność ze standardem ISO/IEC 27001:2005 Oparcie infrastruktury o rozwiązania chmurowe oraz zapewnienie skalowalności rozwiązania w zależności od ilości aktywnych użytkowników portalu Budowa informatyczna oprogramowania Wykonawca stworzy oprogramowanie udostępniające testy użytkownikom, ich realizację i generowanie raportów. Będzie ono niezależnie działającą aplikacją, możliwą do zainstalowania na komputerze użytkownika. Wykonawca oprze się na narzędziu stworzonym przez Zamawiającego podczas przeprowadzenia badania nad funkcjonalnością testów. Oprogramowanie nie będzie potrzebowało połączenia z Internetem by wykorzystywać wszystkie funkcjonalności. Aplikacja ma być zrozumiała i przejrzysta. Ma posiadać skrypty do instalacji i deinstalacji oraz funkcjonalność pobierania aktualizacji z serwera. Ponadto będzie obudowana w narzędzia zabezpieczające przed przypadkowym pobraniem wirusów podczas aktulizacji, dostosowana do kilku wersji systemu operacyjnego (Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 zarówno x86 jak również x64), będzie generowała przejrzyste i zrozumiałe raporty. Nie będzie można w niej widzieć innych odpowiedzi niż własnych. Aplikacja musi zostać zrealizowana w technologii przeznaczonej do tworzenia modularnych aplikacji desktopowych (np. Windows Presentation Foundation w oparciu o wzorzec architektoniczny MVVM). W celu umożliwienia dowolnych zmian oraz ew. rozbudowy funkcjonalności przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wybrany wymagane jest dostarczenie kompletnej solucji programu Microsoft Visual Studio 2012 (lub nowszej) wraz z niezbędną dokumentacją dot. kompilacji projektu. Do uwierzytelniania i autoryzacji oprogramowanie powininno używać mechanizmów o wysokim standardzie bezpieczeństwa (minimum stanowi certyfikat SSL oraz raport pochodzący przynajmniej z jednego narzędzia wykonującego automatyczne testy penetracyjne). Oprogramowanie musi być rozwijane zgodnie z regułami procesu continous integration (minimum stanowi tutaj maszyna budująca oraz przynajmniej jeden pakiet zautomatyzowanych testów funkcjonalnych sprawdzających jego podstawową funkcjonalność). Środowisko developerskie każdego programisty pracującego nad projektem musi zostać zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem do kodu źródłowego poprzez certyfikowane rozwiązanie szyfrujące (takiej jak np. BitLocker). Odpowiednio zabezpieczone (min. za pomocą mechanizmu logowania oraz certyfikatu SSL) musi być również ew. środowisko serwerowe pełniące rolę repozytorium kodu źródłowego.

6 Layout oprogramowania Layout oprogramowania jest szczególnie istotny ze względu na grupę docelową - młodych ludzi. Wymusza to jego przejrzystość i wizualną atrakcyjność. Layout musi nawiązywać do powstałych w projekcie portalu internetowego oraz gry internetowej. Ma opierać się na opisie przeznaczenia i funkcjonalności oprogramowania czyli aplikacji udostępniającej testy użytkownikom, ich realizację i generowanie raportów. Opracowanie scenariuszy gry W ramach gry zostanie opracowanych sześć scenariuszy głównych nakierowanych na przedsiębiorczość. W ramach tego zadania Wykonawca przygotuje fabułę i koncepcje gry uwzględniając następujące wytyczne: gra ma przede wszystkim pełnić funkcję aktywizującą; gra ma promować zachowania zespołowe; gra powinna uwzględniać elementy losowości, jednakże wiodącym elementem powinna być przedsiębiorczość, kreatywność i umiejętność realizacji założonych celów przez graczy, gra powinna uczyć myślenia przedsiębiorczego i zasad gospodarowania zasobami. Gra - budowa informatyczna Layout gry Layout gry jest szczególnie istotny w grze, gdyż jest ona skierowana do młodych ludzi i musi być przejrzysta, atrakcyjna wizualnie i nowoczesna. Stworzenie layoutu gry musi uwzględniać: wspólny element dla wszystkich realizowanych scenariuszy; indywidualny layout każdego scenariusza; zaprojektowanie interfejsu użytkownika; dostarczenie elementów graficznych będących składowymi. Budowa informatyczna gry Opis technologii: Gra musi prawidłowo uruchamiać się na komputerach osobistych wyposażonych w systemy operacyjne Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 (zarówno x86 jak również x64) spełniające minimalne wymagania sprzętowe do instalacji w/w systemów operacyjnych. W celu umożliwienia dowolnych zmian oraz ew. rozbudowy funkcjonalności przez Zamawiającego lub podmiot przez niego wybrany wymagane jest dostarczenie kompletnej solucji programu Microsoft Visual Studio 2012 (lub nowszej) wraz z niezbędną dokumentacją dot. kompilacji projektu. Gra będzie samodzielnym produktem i będzie mogła funkcjonować niezależnie od

7 pozostałych elementów projektu (aplikacji do przeprowadzania testów oraz platformy internetowej). Gra będzie podzielona na następujące moduły implementacyjne: Silnik Renderujący opracowanie implementacji silnika wyświetlającego grę na ekranie komputera, obsługującego wejście/wyjście oraz dźwięk (Możliwe technologie: Unity3D, Windows Presentation Foundation); Biblioteki biznesowe mechanika gry zaimplementowana w środowisku.net jako odrębne od silnika renderującego moduły (możliwe wersje.net ); Grafiki layout, concept arts oraz wymagane 2D/3D assets do zaimplementowania w pełni funkcjonalnej wersji programu. Dodatkowo wymagane jest stworzenie scenariusza gry uwzględniającego: Listę poziomów; Mechanikę i podstawy grywalności projektu; Sztuczną inteligencję/logikę gry. Do uwierzytelniania i autoryzacji oprogramowanie powininno używać mechanizmów o wysokim standardzie bezpieczeństwa (minimum stanowi certyfikat SSL oraz raport pochodzący przynajmniej z jednego narzędzia wykonującego automatyczne testy penetracyjne). Oprogramowanie musi być rozwijane zgodnie z regułami procesu continous integration (minimum stanowi tutaj maszyna budująca oraz przynajmniej jeden pakiet zautomatyzowanych testów funkcjonalnych sprawdzających jego podstawową funkcjonalność). Środowisko developerskie każdego programisty pracującego nad projektem musi zostać zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem do kodu źródłowego poprzez certyfikowane rozwiązanie szyfrujące (takiej jak np. BitLocker). Odpowiednio zabezpieczone (min. za pomocą mechanizmu logowania oraz certyfikatu SSL) musi być również ew. środowisko serwerowe pełniące rolę repozytorium kodu źródłowego. Opieka informatyczna nad stworzonymi narzędziami Całodobowa opieka nad grą komputerową i innymi narzędziami informatycznymi stworzonymi w projekcie. W ramach opieki informatycznej przewiduje się min: wprowadzanie niezbędnych poprawek i ulepszeń do narzędzi informatycznych stworzonych w projekcie, obsługa typu helpdesk dla grup docelowych, bieżąca obsługa informatyczna gry komunikacja z użytkownikami gry, platformy oprogramowanie raportowanie o błędach pomoc wdrożeniowa w szkołach lub innych placówkach które będą chciały korzystać z narzędzi Koszt wykonania platformy, gry, aplikacji obejmuje każdorazowo także:

8 1 stworzenie modelu logicznego projektowanej platformy internetowej, aplikacji do przeprowadzania testów oraz gry (lista funkcjonalności, określenie obiektów zewnętrznych, określenie współzależności między funkcjami), 2 stworzenie modelu środowiskowego (diagram kontekstowy, lista funkcjonalności systemu), 3 stworzenie modelu funkcjonalnego (diagramy przepływu informacji, diagram relacji między obiektami, słownik obiektów i specyfikacji procesów określających wewnętrzna strukturę). Wszelkie autorskie prawa majątkowe, w tym do użytkowania i zarządzania narzędziem, będą przekazane IPII. 3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Minimalny wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do treści niniejszego zapytania ofertowego Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy PAIP lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE. Wykonanie części zamówienia objętego niniejszym zapytaniem wymaga współpracy z innymi wykonawcami. Oferent jest zobowiązany do kontaktu z tymi wykonawcami Cena brutto przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).

9 3.3.6 Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.4 Wymagania wobec Oferenta: Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki technicznoorganizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy Oferent musi spełniać wszystkie poniższe warunki: 1. posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług informatycznych o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każdy; co zostanie poświadczone referencjami bądź umowami z podmiotami na rzecz których świadczone były w/w usługi informatyczne 2. posiadać doświadczenie w zakresie tworzenia co najmniej dwóch aplikacji typu desktop lub/i SaaS mających na celu badanie kompetencji i/lub inteligencji i/lub ocen pracowniczych i/lup predyspozycji zawodowych i/lub innych nie opisanych ludzkich cech psychologicznych, co zostanie poświadczone referencjami bądź umową z podmiotem na rzecz których świadczona była w/w usługa 3. posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej jednej usługi hostingu i kolokacji infrastruktury informatycznej z SLA na poziomie 99,7%; co zostanie poświadczone referencjami bądź umową z podmiotem na rzecz których świadczona była w/w usługa 4. posiadać doświadczenie w tworzeniu oprogramowania typu desktop (oprogramowanie instalowane na komputerze użytkownika w środowisku Windows, nie wymagające połączenia z Internetem do funkcjonowania wykorzystującego wszystkie posiadane funkcjonalności) potwierdzonego referencjami bądź umową z podmiotem na rzecz których świadczona była w/w usługa 5. posiadać doświadczenie w zakresie założenia tworzenia edukacyjnych gier komputerowych typu desktop lub/i SaaS co zostanie poświadczone referencjami, publikacją gry, bądź umową z podmiotem, na rzecz których świadczona była w/w usługa. 6. posiadać do dyspozycji min. trzyosobowy zespół projektowy, gdzie kwalifikacje min. jednego programisty należącego do zespołu muszą być zweryfikowane certyfikatem renomowanej instytucji (Microsoft, Oracle, etc.) potwierdzającym umiejętności programistyczne,

10 7. posiadać do dyspozycji osobę odpowiedzialną za zarządzanie projektem informatycznym posiadającą min. dwuletnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z rozwojem oprogramowania. Jako spełnienie w/w kryteriów zostanie uznane posiadanie personelu spełniającego w/w kryteria. Poprzez posiadanie personelu spełniającego w/w kryteria Zamawiający rozumie przedłożenie przez Oferenta podpisanych przez personel życiorysów zawodowych oraz deklaracji uczestnictwa w realizacji w/w usługi. Życiorysy zawodowe muszą jednoznacznie pokazywać spełnienie jednego i/lub kilku w/w wymogów tj posiadać przynajmniej opis doświadczenia, którym posługuje się Oferent, dokładną nazwę podmiotu, na rzecz którego świadczona była usługa którą posługuje się Oferent oraz nr telefonu bądź adres osoby która może potwierdzić wpisane do życiorysu doświadczenie. Oferent jest zobowiązany do adnotacji na życiorysie zawodowym, przy konkretnym doświadczeniu warunku, które spełnia to doświadczenie poprzez wpisanie liczby porządkowej wymaganego doświadczenia np. Doświadczenie z pkt ppkt W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec PAIP, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie Wymagane oświadczenia i dokumenty: Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie: a. wykazu wykonanych usług uwzględniającego pełną nazwę, adres zleceniodawcy, nazwę zlececnia, datę wykonanie b. referencji lub innych dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy

11 i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy życiorysy zawodowe, deklaracje personelu.);; c. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); d. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: e. wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, f. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, g. Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, h. Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, i. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, j. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Dokumenty, o których mowa w pkt należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

12 3.5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia Oferenta bezpośrednio u podmiotów które wydały referencję lub podpisały umowę a w przypadku personelu u podmiotów, na rzecz których wykonały określoną prace będącą podstawą do uznania warunku doświadczenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wyłonić innego wykonawcę oraz poinformować odpowiednie organy Państwa o złożeniu fałszywych oświadczeń celem zdobycia zamówienia finansowanego ze środków publicznych. 3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia Określony we wzorze umowy załączonej do niniejszego zapytania ofertowego. Budowa informatyczna portalu do dnia Hosting portalu w okresie do dnia tj 12 miesięcy Budowa informatyczna oprogramowania do dnia Layout oprogramowanie do dnia Opracowanie założeń gry do dnia Opracowanie scenariuszy gry do dnia Layout gry do dnia Budowa informatyczna gry do dnia Opieka informatyczna w okresie do dnia tj 10 miesięcy 4. KRYTERIA OCENY OFERT W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 1.Cena 60 % 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania konkretnej usługi). 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga 60% 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 punktów.

13 2.Doświadczenie w realizacji usług informatycznych dotyczących badania kompetencji i/lub inteligencji i/lub ocen pracowniczych i/lup predyspozycji zawodowych i/lub innych nie opisanych ludzkich cech psychologicznych. 3. Doświadczenie w realizacji usług informatycznych o wartości brutto powyżej 50 tys. zł. 20 % Udokumentowane wykonanie specjalistycznego oprogramowania: pkt, 5 i więcej 20 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w 2 kryterium to 20 pkt. 20 % Doświadczenie w realizacji usług informatycznych rozumiane jest jako przedstawienie referencji dotyczących usług informatycznych o wartości powyżej 50 tys. zł. 1. Ocena kryterium: od 3 do 5 wykazanych referencji 10 pkt. powyżej 5 wykazanych referencji 20 pkt. 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu Oferta powinna zawierać:

14 (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e- mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę brutto realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) warunki (terminy ) płatności, (h) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, (i) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (j) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach; (k) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), (l) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wzorem umowy Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej punkcie lit. c). 5.2 Pozostałe wymagania oferty: Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną)

15 Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą ową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niedokonanie tego lub wykonanie po określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. Przy uzupełnianiu dokumentacji uznaje się stosowanie postanowień dotyczących sposobu doręczenia ofert. 6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 6.1 Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. do godziny Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: (a) osobiście pod adresem ul. Cienista 3 w Poznaniu, w godzinach pracy, (b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji Cienista 3, Poznań, w godzinach pracy, Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e- mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali w poszczególnych kategoriach oraz liczbie punktów oferty, która wygrała,

16 w poszczególnych kryteriach Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w przypadku w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia podjęcia się wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni roboczych Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1 Minimalny Wzór umowy załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo