OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE ANKIETOWE FIRMY GAMIAN-EUROPE DOTYCZĄCE ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE ANKIETOWE FIRMY GAMIAN-EUROPE DOTYCZĄCE ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO"

Transkrypt

1 OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE ANKIETOE FIRMY GAMIAN-EUROPE DOTYCZĄCE ZDROIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO Chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w niniejszym oryginalnym projekcie badawczym. Pana/Pani uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne, a brak zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Zanim podejmie Pan/Pani decyzję dotyczącą udziału w badaniu, prosimy o zaznajomienie się z jego celem oraz zakresem. Niniejsze badanie koncentruje się na doświadczeniach osób dorosłych (w wieku od lat 18), u których zdiagnozowano chorobę psychiczną. Jeśli otrzymał(a) Pan/Pani tę ankietę i nie ma Pan/Pani ukończonych 18 lat, prosimy jej nie wypełniać. Jeśli nie zdiagnozowano u Pana/Pani choroby psychicznej, prosimy nie wypełniać ankiety. Nie ma Pan/Pani obowiązku uczestniczenia w niniejszym badaniu. Decyzja dotycząca wzięcia w nim udziału należy wyłącznie do Pana/Pani. Badanie jest anonimowe i nikt nie dowie się, czy Pan/Pani zdecydował(a) się w nim uczestniczyć, czy nie. yrażając zgodę na uczestnictwo, weźmie Pan/Pani udział w badaniu, które pomoże nam zrozumieć częstotliwość występowania i charakter zaburzeń zdrowia fizycznego występujących u osób, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną. ypełnienie i zwrócenie niniejszej ankiety jest jednoznaczne z wyrażaniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego badania. szystkie dane zebrane podczas badania są anonimowe. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani wypełnić ankietę, nie będzie Pan/Pani proszony(a) o podawanie danych umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak nazwisko czy adres. yniki niniejszego badania mogą być publikowane w czasopismach naukowych i prezentowane podczas konferencji naukowych, ale ze względu na anonimowy charakter ankiety nie jest możliwe określenie, kto wziął w nim udział. Jeśli chciał(a)by Pan/Pani otrzymać sprawozdanie zawierające ogólne wyniki badania, prosimy o kontakt z firmą Gamian która prześle Panu/Pani egzemplarz sprawozdania po jego opracowaniu. ypełnienie niniejszej ankiety zajmie Panu/Pani w przybliżeniu 30 minut. 1. yrażam zgodę. Rozumiem, że podane dane będą traktowane jako ściśle poufne i będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami dyrektywy E dotyczącej ochrony danych osobowych (95/46/E). Strona 1

2 Pytania ogólne: Prosimy udzielić odpowiedzi na każde pytanie (przycisk Next page (Następna strona) u dołu strony zostaje uaktywniony po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania). 2. Z jaką płcią się Pan/Pani w największym stopniu utożsamia? o Męską o Żeńską 3. jakim kraju Pan/Pani mieszka? 4.3. Jaka jest Pana/Pani narodowość? 5. którym roku się Pan/Pani urodził(a)? 6. Jaki jest Pana/Pani stan cywilny? o Żonaty lub zamężna/kolejne małżeństwo o Konkubinat/związek partnerski o Kawaler lub panna/nieżonaty lub niezamężna o Rozwiedziony(a)/w separacji o dowiec lub wdowa znany 7 Jaki jest Pana/Pani najwyższy ukończony poziom wykształcenia? o ykształcenie podstawowe (-> 12 lat) o ykształcenie średnie (-> 18 lat) o ykształcenie wyższe (licencjat) o ykształcenie wyższe (magister) 8 Jaka jest Pana/Pani sytuacja mieszkaniowa na co dzień? o Jestem właścicielem domu/mieszkania o ynajmuję dom/mieszkanie lub pokój (pokoje) o Mieszkam z rodziną o Schronisko dla bezdomnych o Dom opieki społecznej o Dom spokojnej starości o Szpital o Środowiskowy dom samopomocy/ośrodek MONAR 2

3 9. Z kim Pan/Pani mieszka? o Z moim współmałżonkiem/partnerem o Z moimi dziećmi o Z moimi rodzicami lub krewnymi o Ze znajomymi o Ze współlokatorami o Mieszkam sam(a) o Inna odpowiedź 10. Czy pracuje Pan/Pani? o Pracuję w pełnym wymiarze czasu o Pracuję w niepełnym wymiarze czasu o Praca bezpłatna (wolontariusz(ka)/stażyst(k)a) o Student stacjonarny o Szukam pracy o Emeryt(ka) o Korzystam z zasiłku o Jestem niezdolny(na) do pracy (niepełnosprawny(na)) 11. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w prowadzonym w 2010 roku badaniu firmy GAMIAN dotyczącym uprzedzeń? 12. Czy jest Pan/Pani członkiem stowarzyszenia pacjentów? (proszę podać nazwę stowarzyszenia) Pytania dotyczące Pana/Pani zdrowia psychicznego (leczenia) 13. Czy wie Pan/Pani, jaką diagnozę w zakresie zdrowia psychicznego postawił Pana/Pani lekarz w Pana/Pani przypadku? (proszę zaznaczyć tylko pierwotne rozpoznanie) o Schizofrenia o Dwubiegunowe zaburzenie afektywne o Depresja o Lęk o Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) o Nadużywanie substancji/uzależnienia o Zaburzenia odżywiania o Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw) o Zaburzenie stresowe pourazowe wiem/nie jestem pewien (pewna) 3

4 14. Kto w głównej mierze prowadzi leczenie Pana/Pani schorzenia (schorzeń) psychicznego? o Psychiatra o Psycholog o Lekarz ogólny/lekarz rodzinny o Pielęgniarka psychiatryczna 15. Kiedy miało miejsce Pana/Pani ostatnie spotkanie z osobą prowadzącą leczenie? o ostatnim miesiącu o 1-3 miesiące temu o 4-6 miesięcy temu o 7-12 miesięcy temu o Ponad 12 miesięcy temu 16. Czy w ostatnich 12 miesiącach przyjmował(a) Pan/Pani przepisane leki lub przechodził(a) jakiekolwiek inne leczenie w związku z Pana/Pani schorzeniem(ami) psychicznym? pamiętam 17. Czy w ostatnich 12 miesiącach opiekujący się Panem/Panią pracownik służby zdrowia kontaktował się z Panem/Panią w celu uzyskania informacji dotyczących postępów w leczeniu (medycznych, psychologicznych lub innych) (innymi słowy, czy miała miejsce kontrola postępów leczenia)? 18. Czy w rezultacie tej kontroli wprowadzono zmiany w leczeniu lub skierowano Pana/Panią do specjalisty/innego lekarza? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie) : zmiana leku : zmiana innego rodzaju leczenia : skierowanie o No 4

5 Pytania dotyczące Pana/Pani zdrowia fizycznego (leczenia) 19. Czy podczas wypisywania recepty psychiatra pytał Pana/Panią o leki, jakie mogły zostać Panu/Pani przepisane w związku z ewentualnym leczeniem dolegliwości somatycznych? pamiętam 20. Czy przechodzi Pan/Pani leczenie w związku z chorobą somatyczną? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie) o U lekarza ogólnego/lekarza rodzinnego o U endokrynologa/diabetologa o U lekarza chorób wewnętrznych o U kardiologa lub innego specjalisty zajmującego się chorobami serca o U okulisty przechodzę leczenia o Inna odpowiedź 21. Na jakie dolegliwości somatyczne Pan/Pani cierpi? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie) o Przybieranie na wadze/nadwaga o Palenie tytoniu o Problemy z kontrolowaniem ruchów ciała o Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (mięśnie, kości, stawy) o Problemy związane z życiem seksualnym o Choroby układu krążenia, w tym nieprawidłowy poziom ciśnienia krwi/cholesterolu lub wady serca o Cukrzyca o Nowotwór o Nadużywanie substancji/uzależnienie o Choroby oczu 22. Czy w ostatnich 12 miesiącach przepisano Panu/Pani nowy lek w związku z leczeniem Pana/Pani dolegliwości somatycznej? 23. Czy choroba somatyczna została u Pana/Pani rozpoznana przed czy po zdiagnozowaniu schorzenia (schorzeń) psychicznego? o Przed o Po 5

6 24. Czy podczas wypisywania recepty lekarz pytał Pana/Panią o leki, jakie mogły zostać Panu/Pani przepisane w związku z ewentualnym leczeniem schorzenia (schorzeń) psychicznego? wiem 25. Czy Pana/Pani zdaniem opiekujący się Panem/Panią psychiatra aktywnie troszczy się o Pana/Pani zdrowie fizyczne? o Znacznie powyżej oczekiwań o Powyżej oczekiwań o Zgodnie z oczekiwaniami o Poniżej oczekiwań o Znacznie poniżej oczekiwań 26. Czy Pana/Pani psychiatra kiedykolwiek wyjaśnił Panu/Pani, w jaki sposób choroba psychiczna może wpływać na zdrowie fizyczne? o Znacznie powyżej oczekiwań o Powyżej oczekiwań o Zgodnie z oczekiwaniami o Poniżej oczekiwań o Znacznie poniżej oczekiwań 27. Czy przekazano Panu/Pani porady dotyczące prowadzenia zdrowego trybu życia/utrzymywania dobrego zdrowia fizycznego bądź zaproponowano udzielenie tego typu informacji? 28. Czy któreś z poniższych stwierdzeń dotyczy Pana/Pani? a. Zwracam uwagę na sposób, w jaki się odżywiam b. Staram się mniej palić c. Nie palę d. Kontroluję spożycie alkoholu e. Regularnie się gimnastykuję f. Regularnie mierzę ciśnienie krwi g. Chodzę na regularne kontrole do dentysty h. Gdy istnieje taka potrzeba, przyjmuję szczepienia, np. przeciwko grypie/zapaleniu opon mózgowych/tężcowi i. Chodzę do lekarza ogólnego (lekarza rodzinnego) na badania lekarskie Tak Nie Nie wiem 6

7 29. Proszę określić, czy któryś z poniższych obszarów stanowi dla Pana/Pani przedmiot troski. każdym rzędzie należy zaznaczyć tylko jedną z pięciu kolumn ogóle nie stanowi niewielkim stopniu stanowi Stanowi dużym stopniu stanowi Nie dotyczy/ nie wiem a. Palenie tytoniu b. Spożywanie alkoholu c. Korzystanie z niedozwolonych/nielegalnych narkotyków d. Problemy związane z życiem seksualnym e. Problemy z kontrolowaniem ruchów ciała (drżenie lub trzęsienie się) f. Higiena osobista g. Higiena jamy ustnej h. Brak możliwości życia zgodnie z własną wolą i. Choroby układu krążenia, w tym nieprawidłowy poziom ciśnienia krwi/cholesterolu lub wady serca j. Cukrzyca lub nieprawidłowy poziom cukru we krwi k. Przybieranie na wadze/nadwaga l. Inne choroby lub problemy 30. Czy ma Pan/Pani bliską osobę, która zachęca Pana/Panią do troszczenia się o zdrowie fizyczne? (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie) o spółmałżonek o Dzieci o Rodzice o Znajomi o Koledzy/koleżanki z pracy o Sąsiedzi mam 31. Czy Pana/Pani zdaniem Pana/Pani problemy ze zdrowiem fizycznym są powiązane z Pana/Pani schorzeniem(ami) psychicznym lub jego (ich) leczeniem? jestem pewien (pewna) 32. Kiedy ostatnio przechodził(a) Pan/Pani poniższe badania lekarskie? każdym rzędzie należy zaznaczyć tylko jedną z pięciu kolumn 7

8 ostatnich 3 miesiącach ostatnich 6 miesiącach ostatnim roku Ponad roku temu Nigdy a. Badanie fizykalne b. Pomiar obwodu w talii c. Pomiar masy ciała d. Pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) e. Badanie problemów z kontrolowaniem ruchów ciała (drżenie lub trzęsienie się) f. Pomiar ciśnienia krwi g. Badania krwi h. Badania okulistyczne i. Badania słuchu, np. pod kątem występowania szumu w uszach j. Kontrole dentystyczne 33. Kiedy ostatni raz widział(a) się Pan/Pani z pracownikiem służby zdrowia lub opieki społecznej w związku z Pana/Pani schorzeniem SOMATYCZNYM? (włącznie z lekarzem ogólnym/lekarzem rodzinnym) o ostatnim miesiącu o 1-3 miesiące temu o 4-6 miesięcy temu o 7-12 miesięcy temu o Ponad 12 miesięcy temu choruję na schorzenie somatyczne 34. Czy napotkał(a) Pan/Pani przeszkody w leczeniu Pana/Pani dolegliwości somatycznych? Czy dotrzymuje Pan/Pani terminów wizyt związanych z badaniami fizykalnymi i testami (tj. uczęszcza na nie)? (jeśli zmienił(a) Pan/Pani datę wizyty, ale pojawił(a) się na niej, proszę zaznaczyć odpowiedź Tak ) 35. Jeśli wybrał(a) Pan/Pani odpowiedź Tak, proszę podać przyczynę. (proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które mają zastosowanie) o Opłaty za usługi (przyczyny finansowe) o Trudności z uzyskaniem zwolnienia z pracy o Brak skierowania o Brak osoby, która towarzyszyłaby mi w drodze na wizytę o Obawa przed ujawnieniem mojego schorzenia (schorzeń) psychicznego o Bariera językowa o izyta miała się odbyć wcześnie rano i zbyt późno wstałem(am) o Zapomniałem(am) o wizycie o Brak środka transportu/inny problem logistyczny widzę potrzeby udawania się na wizytę do innego lekarza w celu poddania się badaniom fizykalnym i testom 8

9 36. jakim stopniu Pana/Pani zdaniem w ramach ogólnej opieki uwzględniane jest Pana/Pani zdrowie psychiczne i fizyczne? o Znacznie powyżej oczekiwań o Powyżej oczekiwań o Zgodnie z oczekiwaniami o Poniżej oczekiwań o Znacznie poniżej oczekiwań / ogóle 9

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Symbol województwa Numer gospodarstwa domowego Nr osoby w wieku 16 74 lata w gospodarstwie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz gospodarstwa domowego

Kwestionariusz gospodarstwa domowego Kwestionariusz gospodarstwa domowego Nr kolejny ankiety w ramach województwa Numer sztywny gospodarstwa (tylko dla wcześniej badanych) RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Impressum. Das österreichische Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand

Impressum. Das österreichische Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Impressum Das österreichische Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit Hand in Hand Herausgeber: Volkshilfe Wien Weinberggasse 77, 1190 Wien Tel.: 01 / 360 64 Internet:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów 2010 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum i RIVM. W niniejszej broszurze zawarto ogólne informacje dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND)

Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Informacje dotyczące choroby neuronu ruchowego (MND) Spis treści 1. W jaki sposób te informacje mogą mi pomóc? 2. Czym jest choroba neuronu ruchowego (ang. MND)? Kto może zachorować na chorobę neuronu

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007 OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN Raport przygotowany w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PORADNIK. prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ PORADNIK prawa pacjenta LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2 Poradnik + Prawa Pacjenta Czwartek 10 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Dziennik Ustaw Nr 8 546 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Na podstawie art. 67

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie

WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania. Najczęściej zadawane pytania dotyczące udostępniania informacji - w skrócie WSIC Zintegrowany Zapis Opieki Najczęściej zadawane pytania W jaki sposób udostępniamy twoje informacje? Obecnie, wszystkie miejsca w których otrzymujesz opiekę przechowują dokumentację na twój temat.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Programie EuroAction

Witamy w Programie EuroAction Dbając o swoje serce Witamy w Programie EuroAction EuroAction to program, który ma na celu pomóc Panu(i) oraz Państwa partnerom i bliskim krewnym ograniczyć ryzyko kolejnych przypadków chorób serca w rodzinie.

Bardziej szczegółowo