LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU. (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU. (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku)"

Transkrypt

1 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz LISTA BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 31 stycznia 2010 roku) Lp. Nazwisko i imi Telefon Miejsce pracy Kwalifikacje Kadencja 1. B aszczyk - Witt Ma gorzata - O rodek Terapii Uzale nie Os. Piastowskie Pozna, tel Bratkowski Miros aw - Poradnia Leczenia Uzale nie i Wspó uzale nie, Pl. Kolegiacki 12A, Pozna, tel Buli ska Bernadeta - Prywatny Gabinet Psychologiczny i Logopedyczny ul. Drz czewska 5, Piaski, tel Konsultacyjny przy SO Pozna, ul. Kasprowicza 3, Leszno, tel Bu ka Danuta - NZOZ Poradni Terapii Uzale nie i Wspó uzale nie Os. Zwyci stwa 108, Pozna tel Cichocka - Matuszczak Marzanna Uko czona Mi dzynarodowa Letnia Szko a Poradnictwa Fundacji im. S. Batorego Szkolenie WOTUW Pozna Psycholog Studium Pomocy Psychologicznej Studium Terapii - Poradnia Leczenia Uzale nie i Wspó uzale nie Pl. Kolegiacki 12A, Pozna, tel Cierpka W odzimierz Psychiatra I stopie specjalizacji 7. Dzikowska Gra yna O rodek Profilaktyki Promocji Psycholog kliniczny 903 Zdrowia w Czarnkowie, Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny tel Filipiak Monika - Wy sza Szko a Humanistyczna w Lesznie 9. Glapi ski Marek Lekarz psychiatra, II stopie Neuropsychiatryczny Oddzia specjalizacji Studium Terapii Leczenia Uzale nie, ul. migielska 53, Ko cian, tel Goj ewska Bawara - Centrum Psychoterapii i Szkole Psychologicznych Os. Tysi clecia 71, Pozna tel Go dzik Witold - Poradnia Zdrowia Psychicznego przy 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu, ul. Szylinga 2, Pozna tel Grodzka - Bartel Agnieszka Iwanowicz Hanna NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Opolska 58, Pozna tel Niepubliczny Specjalistyczny Zak ad Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej dla Doros ych w Pile Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Hanna Iwanowicz ul. ródmiejska 14/21, Pi a 14. Jasi ska Alina - Poradnia Terapii Uzale nie od Alkoholu Wilda ul. Czwartaków 17, Pozna tel Kawa - Szulc Anna Kie kiewicz Magdalena Szpital Powiatowy im. A. Soko owskiego w Z otowie ul. Szpitalna 28, Z otów Wojew. Szpital Neuropsychiatryczny, Pl. Psycholog II stopie specjalizacji Psychiatra II stopie specjalizacji Psychiatra do Psychiatra do Psychiatra I stopie specjalizacji

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Kocia kowski Marek Koszyczarek Ma gorzata Paderewskiego 1A, Ko cian tel Psychiatra do Pracownia Bada Psychologicznych ul. D browskiego roda Wlkp., tel Kowalczyk Jolanta - Wojew. Szpital dla Nerwowo i ul. Pozna ska 15, Gniezno (oddzia 14) Król Miko aj Krzekotowska Alina Kubiak Rafa Labus - Wasilewska Iwona 24. Lewicka - Pa czak Katarzyna Libera Karolina atkowska - Wojewoda Agnieszka Oddzia Leczenia Uzale nie Neuropsychiatryczny im. 0. Bielawskiego ul. migielska 53, Ko cian, tel NZOZ Przychodnia Terapii Uzale nie od Alkoholu i Wspó uzale nienia w rodzie Wlkp. ul. Lipowa 12, roda Wlkp., tel dla Nerwowo i ul. Pozna ska 15, Gniezno tel wew. 644 Przychodnia Terapii Uzale nie i Wspó uzale nienia ul. Ma eckiego Pozna tel Konsultacyjny Nr 1 ul. D browskiego 79, Pozna Neuropsychiatryczny Pl. Paderewskiego 1 A, Ko cian, tel NZOZ Poradnia Terapii Uzale nie i Wspó uzale nie os. Zwyci stwa 108, Pozna, tel (po godz. 16,30) - Zak ad Leczenia Uzale nie w Charcicach Przychodnia Terapii Uzale nie i Wspó uzale nie ul. Ma eckiego 11, Pozna 27. awicki Jacek - Niepubliczny Specjalistyczny Zak ad Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej dla Doros ych Al. Wojska Polskiego 49 b, Pi a, tel Maciek - Ma ci o Bo ena 29. Maciejewska Dorota Kierownik Przychodni Leczenia Uzale nie i Wspó uzale nie w remie ul. Mickiewicza 5, rem, tel Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium ul. Mickiewicza Chodzie tel Psycholog kliniczny Psycholog kliniczny do Psycholog Psychiatra I stopie specjalizacji Psycholog Studium Pomocy Psychologicznej Studium Terapii Uzale nie Warsztat: praca z rodzin osoby uzale nionej od alkoholu Trening asertywno ci Specjalista psychoterapii uzale nie Psycholog Bieg y S dowy Psycholog I stopie specjalizacji Psychiatra do Psycholog Podyplomowe Studium Terapii Uzale nie dla Bieg ych S dowych Psychologów w Katowicach Studium Pomocy

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Majorek Joanna Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharmamedica Góra l ska Dzienny Oddzia Terapii Uzale nie i Wspó uzale nienia w WSN w Ko cianie 31. Marosz Krzysztof dla Nerwowo i Oddzia XIII, ul. Pozna ska 15, Gniezno, tel Mocek Micha - Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego Pl. Paderewskiego 1A, Ko cian, tel Mocek Justyna Nowak - Szmatu a Dorota Orywa Kamilla Ossowska- Andrzejewska Karolina Paluszczak Renata Pozna ski O rodek Zdrowia Psychicznego os. Kosmonautów 110, Pozna I Liceum Ogólnokszta c ce ul. Ko ciuszki 3, Ko cian, tel ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzale nie Wolsztyn tel Wojew. Szpital dla Nerwowo i, ul. Pozna ski 15, Gniezno, tel wew. 690,601,603, adres do korespondencji: ul. M odzie y Polskiej 56B/10, Gniezno dla Nerwowo i, ul. Pozna ska Gniezno, tel Psychologicznej Studium Terapii Uzale nie Psycholog Psychiatra do Psycholog do Psycholog do Psychiatra Psychiatra do Psycholog 38. Paszkowska El bieta - - Psycholog do Peda Andrzej Konsultacyjny ul. Kasprowicza 3, Leszno, tel Pierzcha a B a ej Zak ad Karny w Rawiczu ul. 17 Stycznia 28, Rawicz, tel wew Piwkowski Stefan - Oddz. Leczenia Uzale nie Ars Medical Al. Wojska Polskiego 43, Pi a, tel Poradnia Leczenia Uzale nie, tel Podemska Justyna Szpital Powiatowy im. A. Soko owskiego w Z otowie ul. Szpitalna 28, Z otów 43. Pogodska Ludmi a - Powiatowy Zespó ds. Orzekania o Niepe nosprawno ci w Poznaniu, tel s u bowy) 44. Przywecka - Kawecka Eliza Radecka - Graja Ewa Renz - Ko akowska Maria Neuropsychiatryczny Pl. Paderewskiego 1 A Ko cian tel Poradnia Zdrowia Psychicznego Ul. Litewska 8, Pozna, tel Poradnia Leczenia Uzale nie ul. Litewska 8, Pozna, tel. Psycholog Szko a Letnia Instytutu Psychologii Zdrowia SPP Studium Terapii Uzale nie II Toru skie Forum Profilaktyki i Leczenia Uzale nie dr Psychologii, I stopie specjalizacji Szkolenie: Sta i Superwizja kliniczna KUL Psycholog do Psycholog Certyfikat ds. orzekania o niepe nosprawno ci Psychiatra (dzieci i m odzie ) do Uzale nie Podstawowy kurs

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Semik - Schwede Gra yna O rodek Leczenia Uzale nie ul. w. Marcin 39, Pozna, tel dla Nerwowo i ul. Pozna ska 15, Gniezno, tel /592 terapii systemowej Szkolenie Instytutu Psychoterapii Specjalista psychoterapii uzale nie Psycholog II stopie specjalizacji 48. Skorupska Liliana Klinika Ars Mediacal Oddzia Leczenia Uzale nie Al. Wojska Psychiatra II stopie psychiatrii Szkolenie: Sta i Superwizja Polskiego 43, Pi a, tel. 067 kliniczna -KUL , Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. S. eromskiego 7, Pi a 49. Staniszewska Joanna 50. S upczy ska Wies awa St pie Andrzej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie ul. Cze nikowska 18, Pozna, tel Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna ul. Ogrodowa 14, Czarnków, tel NZOZ O rodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego ul. Powsta ców Wlkp. 42b, Szamotu y, tel Poradnia Zdrowia Psychicznego Ul. Marcinkowskiego 5a, Leszno, Wojew. Szpital Neuropsychiatryczny w Ko cianie Pl. Paderewskiego 1A, Ko cian tel wew. 176, Adres do korespondencji: ul. Bukowa 55d, Walerianowe, Komorniki, tel Szarata Cecylia - dla Nerwowo i, ul. Pozna ska 15, Gniezno, tel , Szuta Mariusz - Szpital Powiatowy Oddzia Psychiatryczny ul. Szpitalna Z otów tel wew Szutarska - Gminny O rodek Pomocy Magdalena Spo ecznej Czerwonak 55. Szyma ska Iwona - Piastowskie Centrum Terapii Os. Piastowskie 81, Pozna, tel Tandeck Andrzej - Szpital Powiatowy w Z otowie Oddz. Psych. ul. Szpitalna 28, Z otów, tel wew Tereszkowska - owi ska Halszka NZOZ Poradnia Terapii Uzale nie i Wspó uzale nienia os. Zwyci stwa 108, Pozna, tel Psycholog do Psychiatra Psycholog kliniczny do Psycholog II stopie specjalizacji Studium Terapii Uzale nie Medycyny Klinicznej Psychiatra I stopie specjalizacji Szkolenie w psychoterapii uzale nie Psychiatra II stopie psychiatrii Psycholog 58. Tobolska Karolina dla Nerwowo i Psycholog ul. Pozna ska 15, Gniezno tel Wierszy owska Ewa Psycholog 60. Widzi ska Dorota Konsultacyjny Nr 1 przy S dzie Okr gowym w Poznaniu ul. D browskiego 79, Pozna, tel Psycholog do

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Woja ska Blandyna Wo niakowska Dorota 441 NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczna Czarnków - Psychiatra Psychiatra

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel , , - Skład, druk i rozpowszechnianie: Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, Szczecin tel./fax (91) , Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego: - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel , zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, Szczecin ISSN Cena brutto 30,00 zł

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu

PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALE NIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzale nionych od alkoholu Artyku 21.2. ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Dyrektor szkolenia: ks. dr Stanisław Tokarski Koordynator: mgr Katarzyna Ornat skarbnik@spch.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r.

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r. PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Nysie 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska,

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE BADAJĄCE KIEROWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE BADAJĄCE KIEROWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE BADAJĄCE KIEROWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1 2 3 4 5 L.p. NR firma przedsiębiorcy Adres pracowni psychologicznej

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Warszawa, lipiec 2009r. Andrychów NZOZ Zespół Poradnia Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej NEUROMED

LISTA REFERENCYJNA. Warszawa, lipiec 2009r. Andrychów NZOZ Zespół Poradnia Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej NEUROMED Warszawa, lipiec 2009r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!

NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 2/2011r. NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! Ks. Janusz

Bardziej szczegółowo

TOP lekarze i specjaliści. wg specjalizacji RAPORT SPECJALNY. abczdrowie.pl

TOP lekarze i specjaliści. wg specjalizacji RAPORT SPECJALNY. abczdrowie.pl TOP lekarze i specjaliści wg specjalizacji RAPORT SPECJALNY abczdrowie.pl MARZEC 2014 Spis treści 4. NAJBARDZIEJ POPULARNE SPECJALIZACJE MARCA 2014 ROKU 5. GINEKOLODZY Bogdan Ostrowski Tomasz Basta Robert

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. L.p. nr ewidencyjny imię i nazwisko adres jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny Warszawa, maj 2010 r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

LISTA PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14. Lp. Miasto Placówka Imię i nazwisko realizatora

LISTA PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14. Lp. Miasto Placówka Imię i nazwisko realizatora LISTA PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14 Lp. Miasto Placówka Imię i nazwisko realizatora 1. Aleksandrów Łódzki Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Ul. Warszawska 10/12 95-070 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r.

Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r. M erkuriusz s z c z o n o w s k i Na pó³metku kadencji Rozmowa z ukaszem Koperskim Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Mszczonowa, Przewodnicz¹cym KW Forum Samorz¹dowo Rzemieœlnicze, oraz Prezesem Cechu Rzemios³a

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012

POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012 POWIATOWY INFORMATOR MEDYCZNY NA ROK 2012 Szanowni Państwo, Z myślą o mieszkańcach Powiatu, Starostwo Powiatowe w Myślenicach wydało zaktualizowany Informator o umowach zawartych przez MOW NFZ na terenie

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

lekarz chorób wewnętrznych Wanda Muc lek. Eugeniusz Orczewski Szpital im. Św. Elżbiety Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej lek.

lekarz chorób wewnętrznych Wanda Muc lek. Eugeniusz Orczewski Szpital im. Św. Elżbiety Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej lek. 1 Lp. Nazwa ZOZ-u Imię i nazwisko Godziny przyjęć 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Rejonowa Przychodnia Zdrowia ul. Kościuszki 3 48-120 Baborów tel. 486-90-56 lekarz chorób wewnętrznych Wanda Muc

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy Lp. 1 Podmiot Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko- Białej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Bielsko-Biała Kontakt Stowarzyszenie Poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo