STANY NAGŁE W PSYCHIATRII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANY NAGŁE W PSYCHIATRII"

Transkrypt

1 STANY NAGŁE W PSYCHIATRII Mariusz Furgał, Janusz Heitzman 16 Pacjent lat 46, hospitalizowany psychiatrycznie po raz trzeci. Na oddział przyjęty z powodu ciągu alkoholowego oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W trakcie przyjęcia niespokojny, agresywny słownie, bez poczucia choroby, niechętnie wyraził zgodę na leczenie. Przy przyjęciu podstawowe parametry życiowe były w normie, pobrano krew do badań laboratoryjnych. Ze względu na nasilający się niepokój pacjenta zabezpieczono go kaftanem bezpieczeństwa. Pacjent zgłaszał, że jest mu duszno, odczuwa ból w okolicy klatki piersiowej. Wezwano lekarza internistę, który zalecił wykonanie EKG, wynik wykazał zawał mięśnia sercowego. Stanami nagłymi w psychiatrii możemy nazwać takie sytuacje, które bezpośrednio wiążą się z zagrożeniem życia czy zdrowia człowieka, albo takie okoliczności, gdzie objaw nie jest zagrażający, ale natychmiastowe udzielenie pomocy może przynieść wyraźną poprawę stanu psychopatologicznego i funkcjonowania chorego. Do najczęściej występujących stanów nagłych w psychiatrii możemy zaliczyć: tendencje i próby samobójcze, zachowania agresywne i autoagresywne, silne pobudzenie ze zdezorganizowanym działaniem, nagłe stany lęku, stany, w których objawy psychopatologiczne są przejawem zagrażającego pacjentowi schorzenia somatycznego. Lekarz psychiatra jest zwykle kolejnym elementem łańcucha pomocy. Pierwsza interwencja w wielu z powyższych sytuacji podejmowana jest przez pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną, centra interwencji kryzysowej oraz pracowników szkół i ośrodków opiekuńczych. Do najczęst- 243

2 szych błędów popełnianych przez przedstawicieli tych służb, ale też lekarzy psychiatrów, należą: brak diagnozy zagrażających życiu somatycznych uwarunkowań występujących nagle zaburzeń psychicznych; nieuzasadnione podanie silnych leków uspokajających lub neuroleptyków, zacierające obraz kliniczny, utrudniające diagnozę lub w wypadku intoksykacji powodujące zagrożenie życia pacjenta; stosowanie środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, kaftana bezpieczeństwa itd. bez próby wcześniejszego nawiązania kontaktu z zabezpieczaną osobą i oceny realnego zagrożenia przemocą; w wypadku podejrzenia intoksykacji przewożenie pacjenta do szpitala psychiatrycznego zamiast do oddziałów toksykologicznych, co wydłuża oczekiwanie na pomoc; nadmierny lęk dotyczący samouszkodzeń, myśli i deklaracji popełnienia samobójstwa prowadzący do nagłych nieuzasadnionych skierowań do szpitali psychiatrycznych. Badanie psychiatryczne w stanie nagłym trwa zwykle dłużej niż rutynowa wizyta psychiatryczna. Często już samemu badaniu towarzyszy konieczność dokonywania interwencji terapeutycznych. Czas trwania takiej wizyty może wynosić kilka godzin. Dlatego też w chwili przystąpienia do badania wykluczyć należy te stany, które mogą bezpośrednio zagrozić życiu badanego. Najczęściej należą do nich: ciężka choroba somatyczna, uraz głowy, przypadkowe lub samobójcze nadużycie leków, objawy ostrej intoksykacji lub objawy odstawienne, w tym zwłaszcza alkoholowe. Od samego początku konsultacji należy też zwracać uwagę na ewentualną konieczność siłowego zabezpieczenia pacjenta przed wyrządzeniem sobie krzywdy, opuszczeniem pomieszczenia, stosowaniem przemocy w stosunku do badającego lub innych osób. Osoby udzielające w takich sytuacjach pomocy muszą niejednokrotnie podejmować działania wbrew woli pacjenta, w tym używać wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Stykają się ze skierowaną do siebie agresją pacjenta, narażeni są na gwałtowne, nieprzewidywalne, niekontrolowane zachowania. Mogą mieć znaczne trudności w kontakcie z pacjentem. Muszą podejmować trudne decyzje dotyczące ewentualnego zabezpieczenia pacjenta, hospitalizacji itp. 244

3 16.1. Tendencje i próby samobójcze Zagadnienia dotyczące samobójstw zostały szerzej omówione w następnym rozdziale niniejszego podręcznika. Szczególną, wartą dodatkowego omówienia sytuację stanowi zagrożenie popełnienia samobójstwa przez pacjenta w warunkach oddziału psychiatrycznego. Myśli i tendencje samobójcze mogą pojawiać się nie tylko u pacjentów przyjmowanych do oddziału psychiatrycznego w stanie głęboko obniżonego nastroju, poczucia lęku i niepokoju. Mogą one towarzyszyć np. zaburzeniom osobowości i być wyrazem nieprawidłowej reakcji adaptacyjnej na stres związany z hospitalizacją. Jeśli to możliwe, pacjenta, o którym wiadomo, że może chcieć odebrać sobie życie, należy umieścić w sali obserwacyjnej. Pozwala to na natychmiastową reakcję. Pacjent ma również wówczas poczucie, że nie jest sam ze swoim problemem i że komuś zależy na tym, aby mu pomóc w walce z przerażającymi go często myślami. Nadmierne obawy i zbytni nadzór mogą nasilić tendencje samobójcze u niektórych chorych. Pomimo usilnych starań i zabiegów próby samobójcze w ramach oddziałów stacjonarnych zdarzają się stosunkowo często. Ważne jest, aby w takiej sytuacji zachować możliwie największy spokój. Pielęgniarka natychmiast musi powiadomić lekarza dyżurnego, zadbać także o innych pacjentów, aby nie wywołać wśród nich niepotrzebnej paniki i niepokoju. Pacjent, który próbował odebrać sobie życie przez zażycie większej ilości leków (często przyniesionych z domu czy z przepustki), powinien niezwłocznie zostać przeniesiony do sali, w której można go stale obserwować. Jeśli można się z nim porozumieć, pielęgniarka powinna spróbować dowiedzieć się, jakie leki zażył i kiedy. W sytuacji, kiedy pacjent jest nieprzytomny, powinna ułożyć go w bezpiecznej pozycji. Do momentu przybycia lekarza pielęgniarka dla zaoszczędzenia czasu powinna przygotować zestaw do płukania żołądka, wkłucia dożylnego, zorientować się, czy ma potrzebne numery telefonów do transportu pacjentów czy do oddziału toksykologii, na który pacjent może być przekazany. Próba samobójcza przez zadzierzgnięcie lub powieszenie wymaga natychmiastowego przecięcia pętli. Stąd też w trakcie dyżuru dobrze jest wiedzieć, gdzie znajdują się odpowiednio ostre nożyczki. W wypadku zadzierzgnięcia przecinana jest pętla wokół szyi, w wypadku powieszenia sznur, na którym wisi pacjent. Brak funkcji życiowych wymaga podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 245

4 16.2. Pobudzenie, agresja i zdezorganizowane zachowanie Należy pamiętać, że znakomita większość pacjentów psychiatrycznych nie jest agresywna ani niebezpieczna. Wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi agresję i niekontrolowane, gwałtowne pobudzenie spotyka się głównie w psychozach, niektórych zaburzeniach osobowości, uzależnieniach i zaburzeniach związanych z organicznym uszkodzeniem mózgu w wyniku urazu czy procesu chorobowego. Agresja wynikać może zarówno z lęku i poczucia zagrożenia, jak i z psychotycznych przeżyć pacjenta. Może być też wynikiem reakcji na realny konflikt pomiędzy pacjentami. Często do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wystarczy poświęcenie pacjentowi trochę czasu, porozmawianie z nim, wytłumaczenie mu jego wątpliwości i niepokojów. W razie konieczności należy mu ułatwić kontakt z lekarzem dyżurnym. Pielęgniarka bywa też mediatorem między pacjentami, musi umieć rozładowywać napięcia i łagodzić konflikty między nimi. W sytuacjach, kiedy rozmowa i perswazja nie pomagają, a pacjent staje się bardzo agresywny, należy zadbać o bezpieczeństwo jego i innych pacjentów. Współpacjentów dobrze jest poprosić, aby starali się dodatkowo nie rozdrażniać chorego. Można im zaproponować, aby udali się do swoich sal. W przypadku pacjentów psychotycznych bezcelowe jest tłumaczenie, że to, co czują i spostrzegają, nie jest prawdziwe. Należy w takiej sytuacji niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego, który powinien podjąć dalsze kroki. Zdarza się, że agresja pacjenta w stosunku do innych chorych, personelu czy samego siebie jest tak silna, że ze względu na zagrożenie, jakie niesie ona za sobą, niezbędne jest zastosowanie przymusu bezpośredniego. Bywa, że konieczna jest pomoc grupy interwencyjnej czy policji. W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że zachowanie, które prezentuje pacjent, jest wynikiem jego choroby lub problemów emocjonalnych. W trakcie stosowania przymusu należy do chorego zwracać się stanowczo, ale z szacunkiem 5. W sytuacji, kiedy u pacjenta zostanie zastosowane unieruchomienie, konieczna jest stała obserwacja pacjenta, jego zachowania, ale także parametrów życiowych. Przy unieruchamianiu pacjenta pasami należy pamiętać o tym, by robić to w kilka osób, najlepiej tak, by każdą z kończyn i głowę zabezpieczała inna osoba. Pacjentowi powinno się wytłumaczyć, co jest powodem jego unieruchomienia. Pozycja leżąca powinna być w miarę wygodna, tak by w razie potrzeby łatwo zapewnić możliwość wkłucia dożylnego. Głowa powinna być lekko uniesiona. Pacjenta należy obserwować i zapewnić mu kontakt z personelem. Nie można go zostawiać bez dozoru w obecności innych pacjentów. Pasy powinny być okre- 5 Zasady stosowania przymusu bezpośredniego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. 246

5 sowo zwalniane. Należy pamiętać, by zwalniając pacjenta z pasów dwie ostatnie kończyny uwalniać jednocześnie, by uniknąć ryzyka uszkodzenia kończyny, gdyby pacjent gwałtownie się wyrwał. Stosując przymus bezpośredni, musimy uważać, aby nasze własne emocje nie wymykały się spod kontroli. W takich sytuacjach bowiem lęk czy agresja są naturalnie doświadczanymi emocjami. Stosowanie przymusu bezpośredniego nie może być pretekstem do odreagowania lub odegrania się na pacjencie Silny lęk Nagły, silny lęk jest przeżyciem zdecydowanie negatywnym i powodem do szybkiego poszukiwania pomocy. Rzadko bywa to stan, w którym zagrożone jest życie czy zdrowie pacjenta. W nagłych przypadkach z lękiem stykamy się zazwyczaj w zaburzeniu lęku napadowego i psychozach. Lękowi oprócz trwogi i poczucia zagrożenia towarzyszą wówczas liczne zjawiska somatyczne, takie jak tachykardia, poczucie duszenia się, uderzenia zimna i gorąca, pocenie się, drżenia, zawroty głowy, mdłości lub wymioty, drętwienia palców. Dla zaburzenia lęku napadowego charakterystyczna jest obawa przed zbliżającą się śmiercią lub utratą kontroli. W psychozach podłożem lęku bywają doznania urojeniowe czy omamowe. W napadzie lęku zwykle nie musimy działać wbrew woli pacjenta. Doraźna pomoc polega na podaniu środków przeciwlękowych, uspokojeniu pacjenta, że zagrożenie jest pozorne. W lęku napadowym zwykle podaje się benzodiazepiny, w stanach psychotycznych także neuroleptyki. Ważne jest, by w takiej sytuacji różnicować zaburzenia lękowe ze stanami somatycznymi, w obrazie których lęk może występować (np. niewydolność oddechowa) Zaburzenia somatyczne Niektóre zaburzenia somatyczne, które mogą być nagłym zagrożeniem dla życia czy zdrowia pacjenta, oprócz manifestacji somatycznych powodują nagłe zaburzenia psychiczne. Należy zawsze pamiętać o takiej możliwości, gdyż nawet bardzo skuteczne leczenie objawowe środkami psychotropowymi może w takiej sytuacji prowadzić do braku właściwej diagnozy i nasilenia zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta. Do takich sytuacji należy silny lęk pojawiający się w przebiegu schorzeń kardiologicznych, głównie zawału serca czy poważnych zaburzeń rytmu serca. 247

6 Lęk może towarzyszyć epizodom hipoglikemii czy aktywności guza chromochłonnego. W wielu sytuacjach znacznego rozstroju zdrowia somatycznego pojawiają się zaburzenia świadomości w postaci zespołu majaczeniowego. Taka sytuacja ma miejsce np. w encefalopatii wątrobowej czy zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Gdy mamy do czynienia z zespołem majaczeniowym, poszukiwanie ewentualnej przyczyny somatycznej jest podstawową regułą postępowania. W wielu intoksykacjach, nie tylko w tych wywołanych środkami psychotropowymi, występują intensywne objawy psychopatologiczne. Szczególnymi somatycznymi zaburzeniami, które mają nie tylko reprezentacje psychopatologiczne, ale i związek z leczeniem psychofarmakologicznym, są opisane w rozdziale 18 złośliwy zespół neuroleptyczny i zespół serotoninowy. Zaburzeniem psychicznym mającym silną manifestację somatyczną jest także ostra śmiertelna katatonia Ratownictwo medyczne a zaburzenia psychiczne Postępowanie w stanach nagłych ma szczególne znaczenie dla ratownictwa medycznego. Sytuacje, z którymi styka się ratownik medyczny, z reguły są silnie nasycone emocjonalnie. Ludzie w chwili nagłego zagrożenia zdrowia i życia przeżywają intensywne emocje. Gdy ich normalne sposoby radzenia sobie z emocjami zawodzą, może dojść do dekompensacji psychicznej. Można się oczywiście spotkać z reakcjami zupełnie konstruktywnymi w obliczu zagrożenia, jednak nieraz ratownik oprócz ratowania zdrowia fizycznego będzie miał do czynienia z koniecznością poradzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi osoby ratowanej. Dużym problemem w czasie akcji ratowniczych może być czasem trudność w nawiązaniu kontaktu i brak współpracy z osobą, z którą ze względu na poziom przeżywanych emocji nie można się porozumieć. Jeśli nawiązanie kontaktu nie jest możliwe i mamy wątpliwości, czy dana osoba chce współpracować, należy traktować tę sytuację jako stan zagrożenia, w którym osoba ratowana nie jest w stanie reagować adekwatnie z powodu zaburzeń psychicznych. Jeśli taki stan zagraża jej życiu, mamy prawo stosować przymus bezpośredni zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Kierujemy się tutaj potrzebą szybkiego zażegnania niebezpieczeństwa, pozostawiając decyzję co do dalszego postępowania lekarzowi. Agresja jest stanem wymagającym od ratownika podjęcia działań w celu ochrony albo ofiary agresji, albo osoby przejawiającej zachowania agresywne. Ważne jest, aby pamiętać w takiej sytuacji o własnym bezpieczeństwie. Zgodnie z ustawą w czasie stosowania przymusu wobec osoby 248

7 z zaburzeniami psychicznymi do pomocy są zobowiązane policja i straż pożarna. Należy pamiętać o możliwości korzystania z tej pomocy i nie przeceniać własnych sił. Może to bowiem zaszkodzić i ratownikowi i osobie ratowanej. Gdy istnieje realna możliwość wystąpienia agresji, należy pokazać w sposób niekonfrontacyjny własną przewagę i gotowość jej użycia. Niezbędne jest wyraźne pokazanie, jakie są granice nieakceptowanych zachowań, jeszcze na etapie agresji na poziomie werbalnym. Należy obserwować własne przeżycia. Czasem jeszcze przed etapem okazywania agresji pojawia się nieokreślony niepokój, który może być sygnałem ostrzegawczym, pozwalającym nam uprzedzić reakcje osoby agresywnej. Gdy zachowania agresywne przechodzą na poziom przekraczania granic fizycznych, należy podejmować zdecydowaną akcję. Gdy dochodzi do agresji, jak najszybciej należy zapewnić właściwe siły (wezwać pomoc), jedna osoba musi objąć dowodzenie, aby nie dopuścić do chaotycznych działań. Należy unikać wszelkich niespodzianek uniemożliwić pacjentowi dostęp do niebezpiecznych narzędzi, ciężkich przedmiotów (popielniczki, figurki itp.), wrzątku, prądu, a nawet zrewidować pacjenta w celu upewnienia się, czy nie ma broni. Jeśli pacjent nie reaguje na polecenia zaprzestania agresji, należy użyć przymusu bezpośredniego, pamiętając równocześnie o kontrolowaniu własnej agresji i niedopuszczeniu do działań odwetowych wobec pacjenta. Gdy konieczne jest negocjowanie z osobą agresywną czy konfrontacja z osobą usiłującą popełnić samobójstwo, ważne jest, aby przejąć inicjatywę i w maksymalnym stopniu kontrolować sytuację. W tym celu należy podjąć rozmowę na jakikolwiek temat, jaki zaakceptuje osoba agresywna czy autoagresywna. Rozmowę, jeśli uda się ją nawiązać, należy przeciągać jak najdłużej zwiększa się wtedy szansa, że emocje prowadzące do agresji lub autoagresji osłabną, zachowanie przestanie być impulsywne. Pamiętać należy też o umiejętności słuchania i empatii w takiej sytuacji. Na negocjatorze spoczywa olbrzymia odpowiedzialność i ogromna jest presja emocji, które muszą być kontrolowane. Należy zachowywać spokojny ton rozmowy i nie dawać wyrazu swojemu zniecierpliwieniu czy lękowi. Schemat postępowania ratownika i pielęgniarki w nagłych stanach psychiatrycznych prezentuje rycina 4. Interwencjom w stanach nagłych towarzyszą intensywne emocje. Odczuwać możemy lęk, agresję, bezradność, przeżywamy niejednoznaczność wyborów. Osoba pomagająca pacjentowi w ostrym stanie musi być świadoma swoich przeżyć. Pomaga to w dystansowaniu się od nich i ograniczeniu ich wpływu na racjonalność podejmowanych decyzji. Nikt nie jest w stanie w warunkach silnego napięcia funkcjonować bezbłędnie. Do naszych obowiązków należy minimalizowanie możliwych skutków błędów. Służy temu m.in. praca nad zrozumieniem własnych emocji i motywów działania w różnych sytuacjach klinicznych. Można samodzielnie 249

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych. Direct constraint - new paramedics eligibility.

Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych. Direct constraint - new paramedics eligibility. Przymus bezpośredni - nowe uprawnienia ratowników medycznych Direct constraint - new paramedics eligibility. Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz, Maja Chrzanowska-Wąsik Streszczenie Ustawa z dnia 3

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU Światowa Organizacja Zdrowia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU GENEWA WARSZAWA 2003 1 Tytuł oryginału angielskiego: PREVENTING SUICIDE

Bardziej szczegółowo

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA

1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH 2. PRZEMOC TO ZŁO, KTÓRE SIĘ POWTARZA 2 3 1. JAK POZNAĆ, CZY JAKIEŚ ZACHOWANIE JEST FORMĄ PRZEMOCY? O PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH Przemoc może mieć różne oblicza - od słów po czyny. To na tyle trudny temat, że często nie chcemy o nim rozmawiać,

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE SPECIALIST NURSING Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej Nr 1(7) Wydawnictwo DUX ISSN: 2300-4444 Luty 2015 POZIOM DEPRESJI U CHORYCH PO UDARZE MÓZGU W DWÓCH GRUPACH WIEKOWYCH

Bardziej szczegółowo