LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu"

Transkrypt

1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNOŚĆ Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Adamek Danuta Medycyna ginekologia onkologiczna Aleksiejczyk Michał Budownictwo szacowanie nieruchomości Aleksiejczyk Ryszard Budownictwo wycena nieruchomości Ambroszko Wojciech Technika samochodowa Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Angelow Anna Instalacje sanitarne Antas Wacław Budownictwo Araszkiewicz Henryk Medycyna instalacje sanitarne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne utrzymanie obiektów budowlanych rozbiórka obiektów budowlanych neurologia, neurotraumatologia, neurochirurgia Balcerzak-Abresz Danuta Psychologia Banasik-Paczyńska GraŜyna Medycyna Banyś Jerzy Medycyna, diabetologia, schorzenia sercowo-naczyniowe Bańkosz Agnieszka Psychologia psychologia kliniczna Bar Beniamin Badania odsłuchowe nagrań zakłóconych badania audio, spisywanie treści, poprawa jakości nagrań, wykonywanie kopii audio Bar Władysław (grafoskopia) Grafologia

2 Barańczuk Ryszard Nurkowanie szkolenie, wypadki nurkowe, odnajdywanie i identyfikacja obiektów podwodnych, oględziny obiektów podwodnych, orzecznictwo w zakresie posiadanych uprawnień nurkowych, szkoleniowych i nieszkoleniowych, metodyka nauczania nurkowania Bartosz Henryk Maszynoznawstwo budowa maszyn rolniczych Technika samochodowa technika i budowa po samochodowych ora rekonstrukcja wypad drogowych Bąk Marek Technika samochodowa wycena warości oraz kalkulacja kosztów napraw pojazdów samochodowych Bernad Włodzimierz (grafoskopia) badanie (analiza rękopisów i podpisów, badania porównacze maszynopisów, pieczątek, identyfikacja maszyn do pisania/ Bezak Jerzy Medycyna Ortopedia Bębas ElŜbieta Księgowość Rachunkowość Białoborska Marta Budownictwo konstrukcje stalowe Biłas Mikołaj Technika samochodowa wycena wartości pojazdów samochodowych i kalkulacja kosztów napraw powypadkowych Binek Aldona badania fizykochemiczne identyfikacja, porównanie oraz ustalanie środków odurzających i substancji psychotropowych, wyrobów alkoholowych, pozostałości popoŝarowych, subtancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych, farb, lakierów i tworzyw sztucznych, środków źrących, mikrośladów i włókien Birecka Joanna Medycyna - psychiatria Psychiatra Biuro Usług Medycznych Jarosław Mazurek specjalista medycyny sądowej Medycyna sądowa medycyna sądowa Bocianowska Maria Medycyna dermatologia, wenerologia Bocianowski Jan Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Bondyra Halina Medycyna - neurologia Neurologia Borowik Mariusz Medycyna sądowa medycyna sądowa

3 Brachmański Stefan Fonoskopia i akustyka przemysłowa autentyzacja nagrań, identyfikacja i weryfikacji głosu mówcy, sporządzanie stenogramu, oczyszczanie nagrań z szumu Broniarz Henryk Filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo Broniek Roman badania fizykochemiczne fizykochemia Bryłkowski Robert Technika samochodowa Brzastowska ElŜbieta Budownictwo ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych; szacowanie nieruchomości i ekspertyzy ekonomicznofinansowe Budzanowski Kazimierz Budownictwo budownictwo Budzynowski Jan Kominiarstwo budowa, konserwacja, eksploatacja systemów kominowych, urządzeń grzewczych kominowych wentylacyjnych Bugiel Janusz Geodezja geodezja Burak Michał Biologia biologia klasyczna i genetyka Burek Ryszard Badania zapisów wizualnych badania zapisów wideo, badania fotograficzne Bydlińska Urszula Budownictwo budownictwo sanitarne Chełmoński Adam Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Chmiel-Sobieralska Julitta Budownictwo Specjalność architektoniczna Chmielewski Andrzej Technika chemiczna korozja metali, zabezpieczenia antykorozyjne powłokowe Chmulak Agnieszka Księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych

4 Chmulak Janina Księgowość Chodorski Jacek Medycyna - chirurgia Chrzan Tadeusz Górnictwo i geologia rachunkowość i finanse obejmujące handel i usługi, spółki z o.o., przemysł i budownictwo, spółdzielczość oraz jednostki budŝetowe neurochirurgia, neurotraumatologia i chirurgia dziecięca szkody górnicze, geologia inŝynieryjna Ciechomski Kazimierz Medycyna - chirurgia chirurgia ortopedyczna Cieszyńska Ewa Budownictwo wycena nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych; sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych, przygotowanie dokumentacji projektowej procesu inwestycyjnego, ustanawianie odrębnej własności lokali Cieśliński Jan Technika samochodowa Cwojdziński Stanisław Technika samochodowa techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena warości pojazdów, ocena jakości napraw samochodowych Czarny-Ogórkowska Ewa Medycyna przemysłowa medycyna przemysłowa Czerepak Marek Medycyna - psychiatria psychiatria Czerwiński Mirosław Rolnictwo przestrzeganie trybu przyznawania i wykorzystywania środków unijnych przeznaczonych dla rolnictwa w ramach instrumentów wslnej polityki Unii Europejskiej Dancewicz Andrzej Meteorologia meteorologia i klimatologia Danilewicz Agnieszka Psychologia Psychologia dzieci i młodzieŝy Daroszewski Jacek Medycyna endokrynologia, choroby wewnętrzne Dąbrowski Adam Genetyka molekularna genetyka molekularna Delczyk Jan Rolnictwo ustalanie wysokości szkód w uprawach rolnych i budynkach gospodarstw rolnych

5 Demczuk Aleksander Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo, BHP i zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności Dinehin Maria Medycyna - neurologia neurologia Dobosz Jerzy Ryszard Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna ochrona środowiska naturalnego Domanasiewicz Adam Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna, medycyna ratunkowa Domińska Marzena badania fizykochemiczne fizykochemia Drogosz-Rynowiecki Dominik Medycyna - psychiatria psychiatria DroŜdŜ Mariusz Telekomunikacja telekomunikacja porozumiewawcza, cyfrowe przetwarzanie dźwięku i sygnałów akustycznych Informatyka bezpieczeństwo syst informatycznych i zabezpieczanie poufn elektronicznych Dulna Maria Medycyna - psychiatria psychiatria Dutkowski Andrzej Technika samochodowa wypadki drogowe, technika motoryzacyjna oraz analiza wypadków w uŝytkowaniu maszyn Dyduch Bogusław Systemy zabezpieczeniowe Systemy zabezpieczenia mienia i osób (TV przemysłowa, alarmy, sieć komputerowa, sygnalizacja p- poŝ) Działa Krzysztof Leśnictwo leśnictwo i zieleń Dziechciaruk Janusz (grafoskopia) ekspertyza pisma, ekspertyza Dziedziczko Józef Budownictwo Dziurzyński Krystian Technika samochodowa budowa dróg i mostów, inŝynieria ruchu Odczyty z tarcz tachografów, odczyty tachografów cyfrowych, analiza pracy kierowców, rekonstrukcja wypadków drogowych Ejma Maria Medycyna - neurologia neurologia Elsner Teresa Ewa Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna Technologia i normy utrzymania czystości obiektów, usługi porządkowe

6 Erbert-Cybulska Katarzyna Psychologia Fijałkowska Bernadetta Księgowość Filipek Krzysztof Jan Technika samochodowa psychologia dzieci i młodzieŝy (moŝliwości intelektualne dzieci i młodzieŝy, trudności w nauce, problemy szkolne, emocjonalne, wychowawcze, adaptacyjne i rodzinne) wynagrodzenia w samodzielnych publicznych ZOZ rekonstrukcja wypadków drogowych Firkowski Wojciech Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Francikiewicz Stanisław Budownictwo Franczak Frąszczak Ryszard Jerzy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (grafoskopia) Frąszczak Piotr Grafologia badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym Frąszczak Zdzisław podłoŝu budownictwo ogólne, wycena nieruchomości przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń; organizacja miejsc i stanowisk pracy; wymogi dot. przprowadzania szkoleń z zakresu bhp; sporządzanie dokumentacji powypadkowej; ocena ryzyka zawodowego wg przyjętych metod i zasad określających stopień zagroŝenia dla stanowiska i miejsca pracy ekspertyza, ekspertyza pisma ręcznego i maszynowego badanie i odcisków pieczątek badania traseologiczne Galecka Krystyna Psychologia psychologia Gajewski Krzysztof Technika samochodowa analiza zapisów analogowych oraz cyfrowych urządzeń rejestrujących Gajewski Sławomir Medycyna ortopedia i traumatologia projektowanie, budowa, badania doświadczalne pojazdów szynowych oraz urządzeń podlegających obciąŝeniom statycznym, Gałąź Ryszard Maszynoznawstwo dynamicznym

7 Gałka Tytus Medycyna - psychiatria psychiatria Garncarek-Lange Dorota Wacława Medycyna onkologia kliniczna i choroby wewnętrzne Gawryś Grzegorz Medycyna, endokrynologia Gąsiorowska Jolanta Medycyna, gastrologia Geringer De Oedenberg Henryk Zootechnika hodowla zwierząt, w szczególności hodowla koni Gibasiewicz Andrzej Balistyka i broń badanie broni i amunicji Giebel Otto Medycyna weterynaryjna w tym myślistwo choroby drobiu, technologia produkcji drobiu Gliniak Andrzej Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych Glińska Anita Medycyna - psychiatria psychiatria Głowicki Robert Wynalazczość, ochrona własności przemysłowej i intelektualnej wynalazczość Rolnictwo Rolnictwo Głuszkowski Ryszard Maszynoznawstwo materiałoznawstwo, wycena rynkowa maszyn i urządzeń, maszyny i sprzęt rolniczy Wycena rynkowa sprzętu gospodarstwa domowego wycena rynkowa spr gospodarstwa domow Gołygowska Janina Księgowość rachunkowość i finanse Gorzelanny Jacek Psychologia psychologia Gosk Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia urazowa Gosk-Bierska Izabela Medycyna angiologia Grabowska-Chudy Teresa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne uprawa drzew i krzewów owocowych, przechowywanie owoców, ekonomika i organizacja produkcji Gramza Mateusz Sadownictwo sadowniczej

8 Grobelny Romuald Chemia analiza chemiczna róŝnych materiałów biorąc pod uwagę ich własności fizykochemiczne oraz ocena uŝytecznośći i oddziaływań na organizmy Ŝywe i środowisko Gruszecka- Marczyńska Katarzyna Medycyna Grygiel Grzegorz Psychologia zwierząt, reumatologia ocena skutków postępowania ludzi w przypadkach niewłaściwego traktowania zwierząt, odpowiedzialności człowieka w przypadku ataku zwierzęcia oraz ocena patologii w zachowaniu zwierząt w sytuacjach obejmujących interakcje człowiek zwierzę Grzela Adam Bankowość bankowość Grzybowski Witold daktyloskopia badania daktyloskopijne Gwiazda-Gryboś ElŜbieta Medycyna okulistyka Halama Piotr Medycyna Hans Bogdan Budownictwo ginekologia połoŝnictwo wycena i rozliczanie robót, wycena nieruchomości, wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Herda-Bernasińska Joanna Psychologia Psychologia Herezo Tadeusz Budownictwo budownictwo wodnoinŝynieryjne Hojka Krzysztof Budownictwo Wycena nieruchomości Hryniewiecki Tadeusz Technika samochodowa Idźkowski Zygmunt Budownictwo Iglewski Tadeusz Technika samochodowa technika samochodowa, wypadki drogowe Budownictwo miejskie i przemysłowe technika ruchu drogowego, wypadki drogowe Iwko Jacek Chemia chemia ogólna, nieorganiczna, technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych, recykling, chemia środowiska Jabłońska Zenona Medycyna urologia chirurgia ogólna Jadczyk Piotr Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna biologiczne aspekty ochrony środowiska toksykologia środowiska, biologia sanitarna, mikrobiologia środowiska Jagodzińska Jadwiga Psychologia psychologia

9 Jakubowska Beata Psychologia psychologia Jamroziak Krzysztof Balistyka i broń balistyka końcowa Janicki Bogdan Budownictwo Budownictwo ogólne, kosztorysowanie oraz rozliczanie robót Jarocki Sławomir Balistyka i broń balistyka, broń myśliwska Myślistwo wykonywanie polowa Jasiulewicz Czesław Budownictwo Szacowanie nieruchomości Jaźwiec Przemysław Medycyna Jędrzejczak Halina Księgowość Józefkiewicz Jerzy (grafoskopia) Radiologia i diagnostyka obrazowa specjalność prowadzenie ksiąg rachunkowych badanie i pisma Juskowiak Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Juźwiak Radosław Biologia biologia klasyczna i genetyka Kacalak Jacek Medycyna - psychiatria psychiatria Kaczmarczyk Tomasz Budownictwo wycena nieruchomości Geodezja geodezja Kaczmarek Jarosław Piotr Księgowość rachunkowość, analiza finansowa, controlling, finanse i ekonomika przedsiębiorstw Kaczmarek-Stec Jolanta Psychologia psychologia kliniczna Kaczmarski Adam Psychologia psychologia Kapuściński Jarosław Medycyna otolaryngologia Karłowska Ewa Medycyna - neurologia neurologia Karp Dariusz Optyka Kasprzak Waldemar Technika samochodowa Kawińska Beata Budownictwo technologia i optyka okularowa technika samochodowa, techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy procesy inwestycyjne, nadzór robót sanitarnych, odbiory robót budowlanych na

10 podstawie umów zawieranych w trybie k.c; ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków kontraktowych FIDiC; realizacja i rozliczanie umów na roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych pochodzących z UE; zamówienia publiczne Kazubiński Janusz Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych Kilan Radosław Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Kiliś-Pstrusińska Katarzyna Medycyna Kinicki Waldemar Technika samochodowa, nefrologia pediatryczna technika samochodowa, badania mechanoskopowe pojazdów, wypadki drogowe Klag Józef Bezpieczeństwo i Higiena Pracy BHP ogólne Kobyłecki Józef Adam Budownictwo Budownictwo ogólne, konstrukcyjno-inŝynieryjne, szacowanie nieruchomości Kociara Wiesław Medycyna - neurologia neurologia Kociński Jerzy Geodezja geodezja Kolanko Jerzy Elektronika Elektronika uŝytkowa (RTV, komputery, telefony komórkowe); urządzenia i maszyny wyposaŝone w elektronikę; urządzenia pomiarowe elektroniczne i elektryczne Kordyś Robert daktyloskopia kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych - daktyloskopia Korpanty-Dańda Joanna Medycyna, reumatologia Korzycki Ryszard Złotnictwo, wycena biŝuterii jubilerstwo, wycena kamieni szlachetnych Kosendiak Tomasz Elektrotechnika elektryczno-elektroniczne urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem drogowym Kosikowska Wanda Psychologia psychologia Kosior Piotr Medycyna stomatologia zachowawcza z endodoncją

11 Kossek Agata Medycyna - neurologia neurologia Kościelna Regina Psychologia psychologia Kot Teresa Księgowość rozliczenia finansowe eksportu usług budowlanych, zasady wynagradzania pracowników skierowanych do pracy za granicą, rachunkowość, płace Kotecki Leszek Medycyna pediatria Kowalewska BoŜena Medycyna Kozdrowski Dariusz Technika samochodowa, hematologia Rekonstrukcja wypadków drogowych, mechanoskopijne badania pojazdów, fotografia kryminalistyczna Kozłowska Agnieszka Medycyna - psychiatria psychiatria Krajewski Krzysztof Telekomunikacja telekomunikacja Kroczak Lesław Medycyna medycyna, specjalność: medycyna sądowa w zakresie oględzin zewnętrznych zwłok oraz szczątków ludzkich na miejscu ich znalezienia; sądowo lekarskie oględziny osób pokrzywdzonych i sprawców; kwalifikacja obraŝeń na podstawie dokumentacji medycznej; retrospektywne obliczenia stęŝenia alkoholu we krwi Krotofil Tomasz (grafoskopia) badanie i pisma Królik Andrzej Balistyka i broń badanie broni, balistyka Kruk-Ołpińska Barbara Psychologia psychologia Krupa Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Krzysztofiak Grzegorz Ochrona przeciwpoŝarowa Kubielas Grzegorz Medycyna ochrona przeciwopoŝarowa pielęgniarstwo, pielęgniarstwo anestozjologiczne i intensywna terapia

12 Kuczer Robert Chemia Kula Marcin Technika samochodowa chemiczne badania płynów ustrojowych na obecność alkoholu analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym Kuliczkowski Maciej Balistyka i broń badanie broni i balistyka Kulpa Tomasz Medycyna - chirurgia Chirurgia ogólna i naczyniowa Kuriata Eugeniusz Informatyka ochrona informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo technologii podpisu elektronicznego Kusch Krzysztof budownictwo szacowanie nieruchomości; konstrukcyjno-budowlana Kuźniar Maciej daktyloskopia badania daktyloskopijne Kwaśnica Andrzej badania fizykochemiczne Ladra Tomasz Informatyka fizykochemia, kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe technologia komputerowa, w tym nowoczesne technologie; technologia GSM - odczyt zawartości pamięci telefonów i kart SIM; analiza kryminalna w zakresie informatyki Lenkiewicz Beata Księgowość finanse i rachunkowość Leśkow Stefan Medycyna chirurgia urazowa i ortopedia Leśniakowski Konrad Medycyna, gastroenterologia i hepatologia Liber Arkadiusz Informatyka Informatyka Libura Grzegorz (grafoskopia) badanie porównawcze pisma ręcznego Lis Barbara Medycyna organizacja ochrony zdrowia medycyna rodzinna Lis Leonard Maszynoznawstwo mechanizacja rolnictwa Lisik Dorota Medycyna choroby zakaźne

13 Litońska-Stawirej Anna architektura krajobrazu urządzanie, projektowanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, kosztorysowanie, szacowanie znisczeń i uszkodzeń roślin; ekspertyzy rewaloryzacyjne i konserwatorskie załoŝeń ogrodowych Luśnia Tomasz (grafoskopia) grafologia, badanie Łabuś Krystyna Bankowość bankowość i obrót papierami wartościowymi Ławicki Tadeusz Przemysł spoŝywczy Łomot Marek Technika samochodowa przetwórstwo rolnospoŝywcze, maszyny i aparatura przemysłu spoŝ. technika samochodowa, wypadki drogowe Łukasiewicz Tadeusz badania fizykochemiczne kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe Łuków-Turkowska Bogusława Pedagogika pedagogika Łyszczak Maria Medycyna otolaryngologia foniatria Machniewski Dominik Budownictwo budownictwo zabytkowe Madera Franciszek Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Malik Tadeusz Geodezja gedezja Majchrowski Leszek Medycyna - chirurgia Majchrowski Zbigniew Fonoskopia i akustyka przemysłowa ortopedia chirurgia urazowa medycyna sportowa hałasy i wibracje Grochowska Dominika Księgowość Rachunkowość i księgowość Majewski Jan eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu komunikacyjnego eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu komunikacyjnego Malewski Jerzy Górnictwo i geologia górnictwo i geologia Maszynoznawstwo Ochrona środowiska naturalnego i InŜynieria sanitarna specjalność mechani maszyn, ślusarstwo blacharstwo ochrona środowiska zasobów naturalnych gospodarka odpadam Malus-Gronowska Danuta Medycyna kardiologia

14 Marczyński Leszek Budownictwo nadzorowanie prac budowlanych, projektowanie i opracowywanie technologii związanych z montaŝem i układaniem okładzin ceramicznych, klinkierowych i z kamienia naturalnego, uszczelnianiem na róŝnych obiektach budowlanych, w tym basenach kąpielowych Markiewicz Janusz Balistyka i broń badanie broni i amunicji Informatyka przestępczość kompu Markiewicz Janusz badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania mechanoskopijne Masztalska Ewa Budownictwo budownictwo i architektura (wykonywanie planów urbanistycznych i realizacyjnych budownictwa miejskiego i wiejskiego), wykonywanie projektów budowlanych, wycena nieruchomości budowlanych Maślanka Zbigniew Księgowość księgowość i finanse Matkowski Krzysztof Rolnictwo ochrona roślin, uszkodzenie płodów rolnych, ocena materiału wegetatywnego, mikologia Matulewicz Stanisław Psychologia psychologia Mazurczyk Zbigniew Medycyna - psychiatria psychiatria Mazurec Jerzy Medycyna Mazurkiewicz Wojciech Instalacje sanitarne implantologia stomatologiczna; implantoprotetyka instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, cieplne i wodociągowokanalizacyjne Metner Elwira Medycyna kardiologia Michalak Stanisława Krystyna Budownictwo wycena nieruchomości Michalewicz Beata Psychologia Psychologia Michalski Marek Materiałoznawstwo Michałowski Ryszard Technika samochodowa wytrzymałość i badanie materiałów wycena wartości pojazdów samochodowych; kalkulacja kosztów napraw powypadkowych Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn, urz pojazdów Mielcarek Marek Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

15 Mielnicka GraŜyna Medycyna Mierzwiak- Rogozińska Halina Medycyna okulistyka Miksiewicz Krzysztof Technika samochodowa Milan Kazimiera Medycyna Miller Jacek Budownictwo wycena wartości pojazdów samochodowych i kalkulacja kosztów napraw powypadkowych medycyna przemysłowa sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych, planów zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane Minkiewicz Jacek Medycyna - chirurgia Miszczyszyn Mariusz Wycena maszyn i urządzeń Miszczyszyn Mariusz Technika samochodowa Modrzejewski Szymon Budownictwo chirurgia urazowo ortopedyczna wycena maszyn, urządzeń i pojazdów ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena warości pojazdów, ocena jakości napraw samochodowych ocena wpływu robót strzałowych prowadzonych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych na budynki i obiekty kubaturowe Moskal Jan Medycyna sądowa medycyna sądowa Moskalczuk Adam badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania traseologiczne Mroziewska Katarzyna Psychologia Psychologia Muchalski Bronisław Budownictwo budownictwo ogólne Mućko Kamil Medycyna Murawski Wojciech Grafologia badanie porównawcze pisma ręcznego Murmyłło Marcin Medycyna choroby płuc (pulmonologia) i Muskała Tadeusz Budownictwo Specjalność konstrukcyjnobudowlana

16 Narkiewicz Augustyn Księgowość prawo handlowe - łączenie i rozliczanie przejęć spółek prawa handlowego, prawo bilansowe i podatkowe; ocena programów inwestycyjnych, wycena przedsiębiorstw, finansowe rozliczenia wewnątrz korporacyjne, ceny transferowe, wymogi międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, konsolidacja sprawozdań, audyt wewnętrzny, projekty finansowane ze środków UE Negrusz-Kawecka Marta Medycyna kardiologia Niemiec Andrzej Informatyka informatyka, oprogramowanie uŝytkowe Nikiel Marek Medycyna - neurologia neurologia NiŜyński Jacek badania fizykochemiczne fizykochemia Noceń-Rychlewska Barbara Medycyna nefrologia Nosek-Baran GraŜyna Medycyna Nowak Adam daktyloskopia kryminalistyczne badanie linii papilarnych - daktyloskopia Nowak Tomasz badania fizykochemiczne fizykochemia Nowicki Krzysztof Budownictwo kosztorysowanie, wycena nieruchomości Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem wycena maszyn i urz trwale zwiazanych z gruntem, kosztoryso wycena nieruchomoś Nowik Hanna Psychologia Psychologia kliniczna Obałek Maria Psychologia psychologia Oborska-Wyroślak Ewa Księgowość płace Obuszko Zdzisław Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Medycyna - chirurgia onkologia Ochman Maria Medycyna onkologia Olszewski Ryszard Medycyna weterynaryjna w tym weterynaria, myślistwo

17 myślistwo Olszowiec Waldemar Medycyna - chirurgia chirurgia ortopedyczna Orlicz ElŜbieta Medycyna choroby zakaźne Orłowski Wiesław Technika samochodowa technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków i zdarzeń drogowych; wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Ossowska GraŜyna Medycyna - neurologia neurologia Ostrowski Janusz Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn i urządzeń technicznych Otfinowski Janusz Budownictwo Owarzany Stanisław Budownictwo wycena nieruchomości budowlanych konstrukcyjno-budowlana, ocena i badanie stanu technicznego obiektów budowlanych Owczarek Irena Medycyna kardiologia Pacholska Dorota Medycyna okulistyka Paciorek Anna Księgowość rachunkowość w rolnictwie, spółdzielczości, spółkach prawa handlowego Pająk Iwona Medycyna i kardiologia, hipertensjologia Palmowska Małgorzata Język migowy Paluch Ryszard Antropologia Ergonomia przewlekłe choroby u ruchu i przewlekłe ch obwodowego układu nerwowego wywołan sposobem wykonywa pracy Panek Cezary Medycyna psychiatria Parcia Ryszard Rzeczoznawstwo majatkowe rzeczoznawstwo majątkowe Patkowski Janusz Medycyna astmologia alergologia

18 Pawełczyk Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia Pawlaczek Alfred Technika samochodowa technika samochodowa, wypadki drogowe Wycena maszyn i urządzeń wycena maszyn i urz Pawlikowska ElŜbieta Budownictwo budownictwo ogólne Pękalski Marcin Technika samochodowa Filatelistyka, numizmatyka, Pieńkowski Robert medalierstwo technika samochodowa, wypadki drogowe numizmatyka i medalierstwo Pietrzyk Jan Geodezja geodezja Piotrowski Ryszard Informatyka Płocharz-Zbroniec Joanna (grafoskopia) przestępczość komputerowa, technik komputerowych i kart płatniczych, rozpoznawanie oryginalnego i nielegalnego oprogramowania klasyczne badania, w tym: analiza porównawcza rękopisów i podpisów, identyfikacja osób na podstawie badań pisma; weryfikacja autentyczności podpisów; badania porównawcze maszynopisów, identyfikacja grupowa i indywidualna maszyn do pisania oraz pieczątek, badania porównawcze pieczątek Płoszaj Robert badania fizykochemiczne kryminalistyczne badania elektrotechniczno-poŝarowe daktyloskopia badania daktyloskop Płudowski Lesław Bankowość bankowość Początek Karol Medycyna Polecki Arkadiusz Górnictwo i geologia geologia i geologia inŝynieryjna Popławski Janusz Pedagogika pedagogika Potoczek Stanisław Medycyna hematologia Przesławski Marek Technika samochodowa technika samochodowa i wypadki drogowe Maszynoznawstwo maszynoznawstwo, rzeczoznawstwo mas

19 Puchalski Maciej Księgowość Rachunkowość i finanse Pustelnik Urszula Pismo dla niewidomych Pismo punktowe L. Braille'a dla niewidomych Pyka Małgorzata Psychologia psychologia Radwan Piotr Technika samochodowa Rakoczy Artur Badania odsłuchowe audio Rataj Maciej Budownictwo Rodziewicz Zbigniew Technika samochodowa technika samochodowa ruch drogowy szkody komunikacyjne badania odsłuchowe audio budownictwo ogólne, prawo budowlane; ocena i ekspertyza w zakresie utrzymania stanu technicznego obiektów technika ruchu drogowego i wypadków drogowych Rogalska- Towarnicka Teresa Psychologia psychologia Rogowski Adam Rolnictwo uprawa i nawoŝenie roślin, wycena szkód w uprawach i zbiorach, wycena gruntów rolnych, ocena materiału wegetatywnego, warunki chowu zwierząt, budowa,eksploatacja, wycena maszyn i narzędzi rolniczych Rogowski Wojciech Budownictwo Wycena nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem; wycena przedsiębiorstw Rojewski Andrzej Technika samochodowa ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Romanowicz Bogusław Medycyna - chirurgia chirurgia urazowa ortopedia Rutkiewicz Jacek Medycyna - chirurgia chirurgia Rutkowska Anna Przemysł spoŝywczy ekonomika i organizacja Księgowość stosowanie prawa podatkowego - poda dochodowego od osó prawnych Rychlewski Dariusz Medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Rychlik-Golema Wiesława Medycyna badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym Sagan Andrzej podłoŝu, angiologia badania oznakowań identyfikacyjnych, badania zamków, zamknięć, kłódek,ustalanie przebiegu zdarzenia na podstawie pozostawionych śladów

20 Sarniak Anna Medycyna - psychiatria psychiatria Sąd Okręgowy we Wrocławiu RODK RODK Senczyno Andrzej Budownictwo nieruchomości oraz wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Sendyka Maria Psychologia psychologia Serwacka-śłobińska Beata Medycyna - neurologia neurologia Sidorowicz Alicja Medycyna kardiologia Sieczkowski Marian Kolejnictwo Sikorski Piotr Technika samochodowa bezpieczeństwo, technika i zasady prowadzenia ruchu kolejowego wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych Skiba Krzysztof daktyloskopia badania daktyloskopijne Skowrońska- Witczak Urszula Psychologia Psychologia Skubikowska GraŜyna (grafoskopia) badanie i pisma Skubikowski Tadeusz badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków róŝnych narzędzi na twardym podłoŝu badania oznakowań identyfikacyjnych, badania mechanoskopijne Słończewski Bohdan Medycyna Bezpieczeństwo i Smacka Renata Higiena Pracy BHP ogólne Sokolska-Stanek Beata Biologia biologia klasyczna i genetyka Sokołowski Jerzy Medycyna - chirurgia chirurgia urazowoortopedyczna Sołtysiak Zdzisław Medycyna weterynaryjna w tym myślistwo patologia weterynaryjna i parazytologia Spurek Marta Księgowość prowadzenie ksiąg rachunkowych Spuziak Wiesław Budownictwo budownictwo komunikacyjne Standio Ewa Budownictwo wycena nieruchomości Staniszewska Ewa Księgowość prowadzenie ksiąg rachunkowych Stapińska-Zamiara Jolanta i

21 (grafoskopia) Stawarski Andrzej Medycyna pediatria Stawiarski Przemysław Budownictwo kierowanie robotam budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów; wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń oraz jakość produktów i usług w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych chirurgia urazowa Stec Aleksander Medycyna - chirurgia ortopedia budowa, konserwacja, eksploatacja systemów kominowych, urządzeń grzewczych kominowych Stefański Marek Kominiarstwo wentylacyjnych infromatyka, bezpieczeństwo Stolarski Marek Piotr Informatyka komputerowe ekspertyzy techniczne pojazdów samochodowych i Struś Mieczysław Technika samochodowa wypadków drogowych Suligowski Leszek Psychologia psychologia Suszek Edyta Medycyna - psychiatria psychiatria Szczepaniak Andrzej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - BHP - badania wypadków - ocena ryzyka zawodowego - przestrzeganie przez pracodawców pr.pracy Szczęsna Krystyna Księgowość rachunkowość i finanse Szemborski Henryk Dzieła sztuki ocena autentyczności dzieł sztuki i antyków, wycena wartości materialnej dzieł sztuki i antyków. obejmujące dziedziny: malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne i sztuka uŝytkowa, medalierstwo artystyczne powstałych od XVI do XX wieku Szozda Ryszard Medycyna medycyna przemysłowa ergonomia organizacja ochrony zdrowia orzecznictwo lekarskie choroby płuc (pulmonologia) Szuba Marek Elektrotechnika elektroenergetyka Ślęzak Józef Budownictwo wycena nieruchomości Ślósarz Wiesław Seksuologia seksuologia Świtalski Walenty Wiktor Geodezja geodezja Tabisz BoŜena Geodezja geodezja i kartografia Tarantowicz Piotr Medycyna - neurologia neurologia Bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i hig pracy przy wykonyw robót budowlanych

22 Tomiałowicz Marek Medycyna ginekologia i połoŝnictwo Toporowska ElŜbieta Medycyna - neurologia neurologia Trachimowicz Zbigniew Geodezja geodezja Trzebińska Maria Instalacje sanitarne instalacje sanitarne, urządzenia cieplne i zdrowotne Tuchendler Renata Medycyna i endokrynologia Ugorski Wojciech Medycyna i kardiologia Ujma-Czapska Barbara Medycyna - neurologia neurologia neurologia dziecięca Walijewska Iga Medycyna - psychiatria psychiatria Warszawski Mirosław Medycyna - neurologia neurologia Warwas Jolanta Medycyna okulistyka Warwas Krzysztof Medycyna - chirurgia chirurgia dziecięca Waszczyk Dorota Psychologia psychologia dzieci i młodzieŝy Waszkiewicz Katarzyna (grafoskopia) badanie i pisma Wawrzyniak Dorota (grafoskopia) badanie i pisma Wąsek Rafał Ochrona przeciwpoŝarowa poŝarnictwo Wepsięć Michał Medycyna sądowa medycyna sądowa Wiącek Wiesław Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przemysł rolno-spoŝywczy Wiczkowski Jerzy Rzeczoznawstwo majątkowe wycena nieruchomości i praw majątkowych, wycena przedsiębiorstw Wicher Andrzej medycyna - chirurgia chirurgia ogólna Wieruszewski Tomasz Medycyna - neurologia neurologia Wilbik Dariusz Psychologia Psychologia Wiszniowski Edward Księgowość zarządzanie finansami, bankowość i wycena przedsiębiorstw Wiśniewski Maciej Budownictwo Szacowanie nieruchomości ekonomia, rachunkowość i Wolny Maciej Księgowość finanse publiczne Budownictwo szacowanie i wycena nieruchomości i ruch

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNO Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Aleksiejczyk Michał Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNOŚĆ II Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Aleksiejczyk Michał

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

nagrań, wykonywanie kopii 10

nagrań, wykonywanie kopii 10 1 Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia 2 Aleksiejczyk Ryszard Budownictwo wycena nieruchomości 3 Aleksiejczyk Michał Budownictwo szacowanie nieruchomości Ambroszko Wojciech Technika Ruch drogowy,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 12 stycznia 2016 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 12 stycznia 2016 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 12 stycznia 2016 r. Spis dziedzin/specjalizacji: Antropologia Archeologia Architektura/architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 9 czerwca 2016 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 9 czerwca 2016 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 9 czerwca 2016 r. Spis dziedzin/specjalizacji: Antropologia Archeologia Architektura/architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu stan na dzieo 12 listopada 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu stan na dzieo 12 listopada 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu stan na dzieo 12 listopada 2015 r. Lp. Imię Nazwisko Dziedzina Specjalizacja Przerwa Koniec kadencji 1. Abramowicz Magdalena Psychologia

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski Program 2014/2015 I ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS 1 Anatomia Prof. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni wykonywania Telefon Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i stopień specjalizacji 1

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY 1. Benedyk Jerzy 45-267 Opole ul. Grota Roweckiego 11 E/5 opole.rzeczoznawcy@gmail.com 77 455 30 94 601 553 094 2. Blak Maciej 31.12.2016 r. 3. Ciężki Kazimierz Czesław 4. Dudra Mikołaj 5. Dworak Mirosław

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog Nr Umowy z NFZ: 0901001602200801 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Czackiego 2 Lp. Nazwa Poradni Miejsce wykonywania świadczenia Telefon 1 DIABETOLOGICZNA Imię

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 8.12.2016 r. Terminy przyjęć

Bardziej szczegółowo

Wykaz dyscyplin (specjalności) biegłych sądowych

Wykaz dyscyplin (specjalności) biegłych sądowych A. Nauki humanistyczne i społeczne A.1. A.2. A.3. Nauki humanistyczne A.1.1 Nauki humanistyczne - Archeologia A.1.2 Nauki humanistyczne - Bibliologia / księgoznawstwo / literaturoznawstwo A.1.3 Nauki humanistyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i stopień specjalizacji 1

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 18 lutego 2016 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 18 lutego 2016 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 18 lutego 2016 r. Spis dziedzin/specjalizacji: Antropologia Archeologia Architektura/architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

I 30 zalicz. 1,5 30 zalicz. 1,5 10 Przysposobienie biblioteczne Dr Ryszard Żmuda I 2 zalicz.

I 30 zalicz. 1,5 30 zalicz. 1,5 10 Przysposobienie biblioteczne Dr Ryszard Żmuda I 2 zalicz. PROGRAM 2010/2011 WOJSKOWO LEKARSKI I ROK STUDIÓW 1 Anatomia Prof. Stanisław Orkisz I 20 80 zalicz. 11 30 80 egzamin 12 2 Biologia medyczna Prof. Tomasz Ferenc I 4 20 zalicz. 4 20 egzamin 4 3 Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON: 013076183 NIP: 952-17-54-367 KRS : 00008915

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH sesja w terminie: 1.05.-30.06.2012 DZIEDZINY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa placówki Telefon Adres

Nazwa placówki Telefon Adres ZAKONTRAKTOWANI PRZEZ NFZ Podstawowa opieka zdrowotna Nazwa placówki Telefon Adres NZOZ Jedynka s.c. 18 414 95 12 ul. Kazimierza Wielkiego 9a NZOZ Centrum Medyczne "Batorego" 18 442 00 06 ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

projektowanie, budowa i utrzymanie obiektów budowlanych budowa obiektów budowlanych bez ograniczeń, projektowanie bez ograniczeń

projektowanie, budowa i utrzymanie obiektów budowlanych budowa obiektów budowlanych bez ograniczeń, projektowanie bez ograniczeń LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH Z NADANIA WOJEWODY POMORSKIEGO Lp. Imię i nazwisko Specjalność Zakres 1 Leszek Niedostatkiewicz 2 Maciej Niedostatkiewicz 3 Aleksander Wojtczak sanitarna 4 Michał Fijałkowski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY

ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY ZESTAWIENIE NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA PUŁAWY Numer pokoju Nazwa wydziału 1 Punkt Obsługi Interesanta 2 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Nazwisko i imię pracownika Wolska

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301. Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul.

Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301. Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i specjalizacji 1 DIABETOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301. Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul.

Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301. Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Nr Umowy z NFZ: 0901001602201301 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni Telefon Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i stopień

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo