Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012"

Transkrypt

1 Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012 Marek Łangalis Październik 2012

2 Wstęp Dobór wskaźników Wyniki w poszczególnych kategoriach Zmiana PKB Bezrobocie Inflacja Deficyt / nadwyżka budżetowa Wartość eksportu Wartość importu Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych Ranking Pozycja Polski w latach Źródła

3 Wstęp W 2011 roku, z którego zostały pobrane wszystkie dane do obecnej edycji rankingu, wiele państw zanotowało dużo lepsze wyniki niż rok wcześniej. Wbrew pozorom gospodarka miała się dobrze, a obraz medialny wywołany głównie sytuacją w jednym peryferyjnym kraju (Grecja) zaciemniał dość pozytywną całość. W poprzedniej edycji 44 spośród 50 zanotowało wzrost gospodarczy, w obecnej o 3 więcej. Tylko Grecja (po raz kolejny) oraz Japonia i Portugalia miały spadek PKB. W stosunku do 2010 r. większość wskaźników uległa znacznej poprawie. PKB na osobę zwiększyło z USD do poziomu Średnie bezrobocie spadło z 8,8% do 8,4% (w Polsce niestety wzrosło). Więcej osób pracujących o wyższych dochodach wpłynęło na polepszenie się sytuacji budżetów państw. Średni deficyt sfery publicznej spadł aż z 4,6% do 2,8%. Jest to rewelacyjny wynik, notowany wcześniej przed wybuchem kryzysu gospodarczego w 2008 roku. To mogłoby oznaczać, że świat odbudowuje się po recesji. Tym bardziej, że jeden z podstawowych wskaźników koniunktury (czyli handel zagraniczny) wzrósł łącznie o ok. 4,5 biliona dolarów. Również zwiększyły się bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rok wcześniej było to średnio 11,5 miliarda dolarów na państwo, w 2011 z kolei 13,3 miliarda dolarów. Jedyny wskaźnik, który był gorszy od poprzedniego roku to inflacja przyspieszyła o 0,2 punktu procentowego. Niestety dla Polski, nie można jej już nazywać zieloną wyspą na tle czerwonej Europy. Już 5 państw zanotowało szybszy wzrost gospodarczy od nas, a wynik Turcji (+8,5%) oraz Estonii (+7,6%) musi robić wrażenie. W Europie właściwie tylko Grecja i Portugalia były czerwonymi latarniami, reszta jakoś sobie radziła. Szybszy wzrost gospodarczy (dla niektórych państw trochę zaskakujący) pozwolił na poprawienie pozostałych wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji budżetów państwowych. Niektóre kraje zanotowały nawet spektakularne nadwyżki (np. Węgry z nadwyżką na poziomie 4,2% w stosunku do Produktu Krajowego Brutto jest to jednak działanie raczej jednorazowe wynikające z włączenia funduszy emerytalnych do budżetu państwa). Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012 przygotowany przez Instytut Globalizacji obejmuje swoim zakresem 50 państw, w tym również Polskę, mających największy wpływ na gospodarcze wydarzenia na świecie. Tym, co go odróżnia od innych tego typu rankingów to całkowite oparcie się o obiektywne i mierzalne wskaźniki gospodarcze. 3

4 1. Dobór wskaźników Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2011 został oparty na 8 podstawowych, obiektywnie mierzalnych, wskaźnikach mających wpływ na życie gospodarze w danym kraju: - roczna zmiana Produktu Krajowego Brutto, - wielkość Produktu Krajowego Brutto na osobę, - wielkość bezrobocia na koniec danego roku, - całoroczną inflację, - zrównoważenie dochodów i wydatków centralnego budżetu krajowego w danym roku, - całoroczną wartość eksportu towarów, - całoroczną wartość importu towarów, - napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Żadnemu z tych 8 wskaźników nie przypisano większej wagi kosztem pozostałych. Dobór wskaźników, o czym świadczą wyniki, nie premiuje ani dużych ani małych państw. Wszystkie 8 wskaźników ma istotny wpływ na kondycję gospodarczą poszczególnych państw. Zmiana PKB odpowiada za przyrost lub spadek wartości dodanej w całej gospodarce. Wielkość PKB na osobę oddaje zamożność społeczeństwa danego kraju. Dzięki mierzeniu PKB na osobę według parytetu siły nabywczej (Purchaising-Power Parity) wyniki w poszczególnych państwach można ze sobą porównywać. Kolejny wskaźnik bezrobocie oddaje wykorzystanie potencjału ludzkiego do powiększania swojego dochodu. Za dużym bezrobociem, oprócz pojawienia się luki PKB, kryje się również wiele problemów społecznych, które mogą znaleźć swoje ujście w następnych latach. Uwzględnienie inflacji konsumenckiej (Consumer Price Index) pokazuje stabilność waluty oraz przewidywalność prowadzenia działalności zarobkowej w danym państwie (stałe ceny). Z kolei równowaga budżetowa pozwala na ocenę dalekowzrocznej polityki fiskalnej władz centralnych. Nierównowaga budżetowa w dłuższym okresie może prowadzić do trudności z dostępem do kredytu dla przedsiębiorców i osób fizycznych (tzw. efekt wypierania), nałożenia wyższych podatków na obywateli (celem spłacenia długów publicznych), nieefektywnej alokacji inwestycji państwowych oraz problemów demograficznych (nadmierny fiskalizm młodego pokolenia). Kolejną kategorią jest eksport dóbr, która pokazuje jak wielką popularnością cieszą się na świecie produkty z danego państwa. Z kolei import dóbr oddaje w pewnym 4

5 stopniu otwartość gospodarczą na świat oraz zamożność społeczeństwa. Ostatnia kategoria napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jest obrazem atrakcyjności inwestycyjnej kraju dla zagranicznych inwestorów. Ocenianie z osobna każdego ze wskaźników może wypaczyć obraz kraju. Niektóre państwa wyspecjalizowały się w osiągnięciu dobrego wyniku w kilku kategoriach. Jednak obiektywna ocena wszystkich 8 razem wziętych wskaźników pozwala dostrzec, które państwa na świecie posiadają obecnie oraz w najbliższej przyszłości największy potencjał rozwoju gospodarczego. Okres przeprowadzonego badania (początek października 2012) powoduje, że w późniejszym czasie może następować korekta niektórych danych statystycznych (urzędy statystyczne potrafią nawet robić korekty do danych publikowanych 3 lata wstecz), dlatego też nie należy tych danych traktować jako raz danych, tylko należy je porównywać z aktualnie publikowanymi danymi. 5

6 2. Wyniki w poszczególnych kategoriach 2.1 Zmiana PKB Średnia zmiana Produktu Krajowego Brutto w państwach przyjętych do rankingu wyniosła + 3,0%, co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do zeszłego roku (+3,6%). Podobnie jak w zeszłym roku liderem są Chiny (wzrost na poziomie 9,0%), zaskakująca może być druga pozycja Argentyny (+8,9%) oraz trzecia Turcji (+8,5%). Turcy pokazują, że nie trzeba być w Unii Europejskiej, żeby szybko się rozwijać. Znów na ścieżkę szybkiego rozwoju powróciły kraje nadbałtyckie (Estonia +7,6%; Litwa +5,9%; Łotwa + 5,5%) należy mieć nadzieję, że jest to długotrwały trend, a nie jednorazowe odbicie. Polska zajęła solidne 13 miejsce (w zeszłym roku 21) ze stabilnym wzrostem na poziomie 4,3%. Niestety w następnym roku prawdopodobnie nie uda się powtórzyć tak dobrego wyniku. Również dość solidnie wypadły bogate państwa europejskie po reformach: Szwedzi ze wzrostem na poziomie 4% oraz Niemcy z 3,1%. To pokazuje, że nawet bogate państwa, gdy przyjmą odpowiednią strategię (zrównoważony budżet, obniżka podatków) mogą liczyć na sukces. Podobnie jak w zeszłym roku, na ostatnim miejscu znalazła się Grecja, której gospodarka znów skurczyła się, tym razem aż o 6,9% (rok wcześniej było to 4,5%). Wydaje się, że dalsza próba podtrzymywania greckiego trupa na powierzchni (zamiast pozwolić zbankrutować i zacząć od nowa) nie przynosi zamierzonych skutków, powodując straty zarówno dla nowych wierzycieli Grecji jak i samych Greków. rankingu Państwo Zmiana PKB 1 Chiny 9,2% 2 Argentyna 8,9% 3 Turcja 8,5% 4 Estonia 7,6% 5 Indie 6,8% 6 Indonezja 6,5% 7 Chile 5,9% 8 Litwa 5,9% 9 Łotwa 5,5% 10 Ukraina 5,2% 11 Hongkong 5,0% 12 Singapur 4,9% 13 Polska 4,3% 14 Rosja 4,3% 15 Wenezuela 4,2% 16 Tajwan 4,0% 17 Szwecja 4,0% 18 Meksyk 3,9% 19 Filipiny 3,9% 20 Korea Południowa 3,6% 21 Słowacja 3,3% 22 RPA 3,1% 23 Niemcy 3,1% 24 Pakistan 3,0% 25 Finlandia 2,7% 26 Brazylia 2,7% 27 Austria 2,7% 28 Rumunia 2,5% 29 Kanada 2,4% 30 Australia 2,1% 31 Iran 2,0% 32 Szwajcaria 1,9% 33 Stany Zjednoczone 1,8% 34 Belgia 1,8% 35 Węgry 1,7% 36 Francja 1,7% 37 Bułgaria 1,7% 38 Czechy 1,7% 39 Norwegia 1,5% 40 Irlandia 1,4% 41 Nowa Zelandia 1,3% 42 Holandia 1,1% 43 Dania 0,8% 44 Wielka Brytania 0,8% 45 Włochy 0,4% 46 Hiszpania 0,4% 47 Tajlandia 0,1% 48 Japonia -0,8% 49 Portugalia -1,7% 50 Grecja -6,9% Średnia 3,0% 6

7 2.2 PKB na osobę Produkt Krajowy Brutto na osobę mierzony parytetem siły nabywczej zwiększył się w stosunku do średniej z poprzedniego rankingu aż o 1254 USD. Czołówkę, jak zawsze, stanowią praktycznie najbogatsze państwa świata z Singapurem, Norwegią i Hongkongiem na czele, który wyprzedził w stosunku do zeszłego roku Stany Zjednoczone. Na samym dole, też podobnie jak w zeszłym roku, znalazły się cztery te same państwa azjatyckie, których obywatele należą do najbiedniejszych (Indonezja, Filipiny, Indie, Pakistan). Polska z USD na mieszkańca znalazła się na 29, o jednym niżej niż w zeszłym roku (wyprzedziła nas Estonia), pomimo wzrostu o 1248 USD. Spośród państw europejskich najlepszym wynikiem mogą pochwalić się kraje nie będące członkami Unii Europejskiej, a więc Norwegia i Szwajcaria. Społeczeństwa tych dwóch państw konsekwentnie odrzucają możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej, nie chcąc dzielić się owocami swojej pracy z brukselskimi urzędnikami. Gdyby Polsce udało się utrzymać dynamikę wzrostu przez jeszcze około 3 lat (a będzie to niezwykle trudne), to mogłaby przegonić najbiedniejsze państwa tzw. starej Unii Europejskiej, a więc Portugalię i Grecję. rankingu Państwo PKB na osobę (PPP) USD 1 Singapur Norwegia Hongkong Stany Zjednoczone Szwajcaria Holandia Austria Australia Irlandia Szwecja Kanada Niemcy Belgia Tajwan Dania Wielka Brytania Finlandia Francja Japonia Korea Południowa Hiszpania Włochy Nowa Zelandia Czechy Grecja Portugalia Słowacja Estonia Polska Węgry Litwa Argentyna Chile Łotwa Rosja Meksyk Turcja Bułgaria Iran Wenezuela Rumunia Brazylia RPA Tajlandia Chiny Ukraina Indonezja Filipiny Indie Pakistan Średnia

8 2.3 Bezrobocie Pomimo wolniejszego wzrostu PKB w stosunku do zeszłego roku, bezrobocie spadło dość dynamicznie (z 8,8% do 8,4%). Problem braku możliwości podjęcia pracy jest widoczny głównie w państwach europejskich, gdzie wysokie koszty pozapłacowe utrudniają wielu grupom (szczególnie młodzieży) wejście na rynek pracy. Aż 8 państw spośród dziesięciu z największym bezrobociem to członkowie Unii Europejskiej (Hiszpania, Grecja, Łotwa, Litwa, Irlandia, Słowacja, Portugalia i Estonia). Z kolei wśród dziesięciu państw o najniższym bezrobociu pochodzących z Unii Europejskiej są tylko dwa (Austria i Holandia). Najniższe bezrobocie notuje trzeci rok z rzędu Tajlandia. Biorąc pod uwagę stosunkowo mały PKB na mieszkańca (ok. 9,4 tys USD) kraj ten charakteryzuje się jeszcze ciągle małą wydajnością pracy. Jednak na drugim, trzecim i czwartym miejscu o najniższym bezrobociu znajdują się najbogatsze państwa na świecie (mierzone PKB na mieszkańca), czyli Singapur, Szwajcaria i Norwegia, co tylko potwierdza hipotezę, że bogactwo bierze się z pracy, a nie np. z dotacji unijnych. Polska odnotowała spadek w rankingu w stosunku do zeszłego roku (z 34 na 36 pozycję), z ciągle wyższym bezrobociem od średniej. Należy odnotować, że jeszcze trzy lata temu Stany Zjednoczone miały 5,8% bezrobocia, podczas gdy dzisiaj jest to 9,0%. Jest to chyba wystarczający dowód na to, że reformy pobudzania tamtejszego rynku pracy, pomimo wpompowania ogromnych pieniędzy podatników, poniosły całkowite fiasko. rankingu Państwo Bezrobocie 1 Tajlandia 0,7% 2 Singapur 2,0% 3 Szwajcaria 2,8% 4 Norwegia 3,3% 5 Hongkong 3,4% 6 Korea Południowa 3,4% 7 Chiny 4,1% 8 Austria 4,2% 9 Tajwan 4,4% 10 Holandia 4,4% 11 Japonia 4,6% 12 Australia 5,1% 13 Meksyk 5,2% 14 Pakistan 6,0% 15 Brazylia 6,0% 16 Niemcy 6,0% 17 Dania 6,1% 18 Rosja 6,5% 19 Nowa Zelandia 6,5% 20 Indonezja 6,6% 21 Czechy 6,7% 22 Filipiny 7,0% 23 Chile 7,1% 24 Argentyna 7,2% 25 Belgia 7,2% 26 Rumunia 7,4% 27 Kanada 7,5% 28 Szwecja 7,5% 29 Finlandia 7,8% 30 Ukraina 7,9% 31 Wielka Brytania 8,0% 32 Wenezuela 8,1% 33 Włochy 8,4% 34 Stany Zjednoczone 9,0% 35 Francja 9,6% 36 Polska 9,6% 37 Turcja 9,8% 38 Indie 9,8% 39 Węgry 11,0% 40 Bułgaria 11,3% 41 Iran 12,3% 42 Estonia 12,5% 43 Portugalia 12,7% 44 Słowacja 13,5% 45 Irlandia 14,4% 46 Litwa 15,4% 47 Łotwa 16,2% 48 Grecja 17,3% 49 Hiszpania 21,7% 50 RPA 23,9% Średnia 8,4% 8

9 2.4 Inflacja Inflacja konsumencka, wzrosła w stosunku do zeszłego roku o 0,2 punktu procentowego. Tradycyjnie tylko Japonia zanotowała spadek cen, pozostałe państwa widziały tylko wzrost. Pomimo wielu prób kreacji dodatkowego kredytu, inflacja ciągle wydaje się być pod kontrolą. Spośród państw Unii Europejskiej tylko Rumunia i Estonia zanotowały wzrost cen powyżej 5%. W zeszłym roku prognozowaliśmy, że skutki ekspansji kredytowej i kreacji pieniądza uwidocznią się dopiero w perspektywie 2-3 lat, należy zatem poczekać do przyszłego roku na to, czy ciągle udaje się w miarę trzymać ceny w ryzach. W Polsce niestety inflacja znacząco wzrosła, z 3,1% do 4,3%, co spowodowało spadek w tej kategorii aż o 7 pozycji. Należy zwrócić uwagę, na to co robią azjatyckie tygrysy, a więc Singapur, Hongkong i Chiny wszystkie te państwa miały stosunkowo wysoką inflację. Czyżby wzrost gospodarczy w tych państwach był stymulowany przez politykę pieniężną. Jeżeli tak jest to może się okazać, że korekta przyjdzie dość szybko. rankingu Państwo Inflacja CPI 1 Japonia -0,3% 2 Szwajcaria 0,2% 3 Irlandia 1,2% 4 Norwegia 1,3% 5 Tajwan 1,4% 6 Czechy 1,9% 7 Francja 2,1% 8 Holandia 2,5% 9 Niemcy 2,5% 10 Dania 2,8% 11 Kanada 2,9% 12 Włochy 2,9% 13 Szwecja 3,0% 14 Hiszpania 3,1% 15 Stany Zjednoczone 3,1% 16 Finlandia 3,3% 17 Grecja 3,3% 18 Chile 3,3% 19 Australia 3,4% 20 Bułgaria 3,4% 21 Meksyk 3,4% 22 Belgia 3,5% 23 Austria 3,6% 24 Portugalia 3,6% 25 Tajlandia 3,8% 26 Węgry 3,9% 27 Korea Południowa 4,0% 28 Nowa Zelandia 4,0% 29 Słowacja 4,1% 30 Litwa 4,1% 31 Łotwa 4,2% 32 Polska 4,3% 33 Wielka Brytania 4,5% 34 Filipiny 4,7% 35 RPA 5,0% 36 Estonia 5,1% 37 Singapur 5,2% 38 Hongkong 5,3% 39 Indonezja 5,4% 40 Chiny 5,4% 41 Rumunia 5,8% 42 Turcja 6,5% 43 Brazylia 6,6% 44 Ukraina 8,0% 45 Rosja 8,4% 46 Indie 8,9% 47 Argentyna 9,8% 48 Pakistan 13,7% 49 Iran 21,5% 50 Wenezuela 26,1% Średnia 5,0% 9

10 2.5 Deficyt / nadwyżka budżetowa Równowaga budżetowa ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego w państwie. Permanentna nierównowaga budżetowa połączona z rosnącymi zobowiązaniami społecznymi może doprowadzić do bardzo niekorzystnych zjawisk w przyszłości w postaci załamania obecnych systemów emerytalnych. W 2011 roku wiele państw zanotowało w tej dziedzinie znaczną poprawę. Jeszcze w poprzedniej edycji tylko 7 państw potrafiło mniej wydać niż ściągnęło ze swoich obywateli. W tej takich państw było już 10. A średni deficyt spadł z 4,6% do 2,8% w stosunku do PKB. Również Polska w tej materii się poprawiła (awans o 4 pozycje), ale ciągle możemy uchodzić za kraj z ogromnym deficytem. Biorąc pod uwagę dość stabilny wzrost gospodarczy nasz deficyt jest zaskakująco wysoki, co niestety składnia ku konkluzji, że wzrost napędzany jest kredytami rządowymi, które poprawiają statystykę. Na samym dnie, jeżeli chodzi o wydatki państwowe w stosunku do wpływów znajdują się Irlandia oraz Stany Zjednoczone. Ich wydatki rosną w zastraszającym tempie. Oby jednak w Polsce nie powielano wzorców irlandzkich w tej tylko jednej materii. Tradycyjnie od lat na czele tego rankingu znajduje się Norwegia, która dysponuje gigantycznymi wpływami ze sprzedaży gazu i które to wpływy przeznacza na przyszłe zobowiązania emerytalne. rankingu Państwo Deficyt/nadwyżka budżetowa do PKB 1 Norwegia 13,7% 2 Singapur 7,3% 3 Węgry 4,2% 4 Hongkong 4,1% 5 Korea Południowa 1,8% 6 Rosja 1,6% 7 Chile 1,4% 8 Estonia 1,0% 9 Szwajcaria 0,4% 10 Szwecja 0,1% 11 Iran -0,2% 12 Turcja -0,2% 13 Filipiny -0,8% 14 Finlandia -0,8% 15 Indonezja -0,8% 16 Niemcy -0,8% 17 Chiny -1,2% 18 Tajlandia -1,6% 19 Dania -1,9% 20 Bułgaria -2,0% 21 Austria -2,6% 22 Brazylia -2,6% 23 Ukraina -2,7% 24 Argentyna -3,0% 25 Czechy -3,1% 26 Łotwa -3,1% 27 Meksyk -3,4% 28 Tajwan -3,6% 29 Włochy -3,8% 30 Belgia -3,9% 31 Rumunia -4,1% 32 Portugalia -4,2% 33 Australia -4,4% 34 Kanada -4,4% 35 RPA -4,6% 36 Holandia -4,7% 37 Słowacja -4,8% 38 Polska -5,1% 39 Francja -5,2% 40 Nowa Zelandia -5,4% 41 Wenezuela -5,4% 42 Litwa -5,6% 43 Pakistan -6,4% 44 Wielka Brytania -8,5% 45 Hiszpania -8,9% 46 Indie -9,0% 47 Grecja -9,1% 48 Japonia -9,8% 49 Stany Zjednoczone -10,1% 50 Irlandia -12,8% Średnia -2,8% 10

11 2.6 Wartość eksportu W poprzednim roku udało się zauważyć wzrost obrotów handlowych. Jest o tyle pocieszające, że ten wzrost zawsze poprzedza ogólne poprawienie koniunktury gospodarczej. Czyżby zatem miał nadejść koniec kryzysu? Po raz trzeci z rzędu największym eksporterem na świecie zostały Chiny, z wynikiem wyższym o 327 miliardy USD (w ciągu dwóch lat Chiny zwiększyły swój eksport o 701 miliardów USD). Drugie miejsce udało się utrzymać Stanom Zjednoczonym, przed Niemcami. Niemcy, które jeszcze trzy lata wcześniej były liderem rankingu dziś są na trzecim miejscu, pomimo zwiększenia eksportu o 150 mld USD. Co cieszy Polska również zanotowała wzrost eksportu i to aż o ok. 38 mld USD, co pozwoliło jednak na awans tylko o jedną pozycję w rankingu. Najsłabiej w konkurencji międzynarodowej radziły sobie małe państwa bałtyckie (Łotwa i Estonia) oraz Pakistan, Bułgaria i Grecja. Wysoki eksport dóbr nie jest domeną tylko dużych państw, szesnastomilionowa Holandia jest na 7 miejscu, siedmiomilionowy Hongkong na 12, a czteroipółmilionowy Singapur na 13. Państwa te posiadają jedne z największych portów morskich na świecie i są to również państwa z jednym z największych PKB na osobę. Co ciekawe pomimo dość niskiej produkcji w tych krajach udaje się uzyskiwać rewelacyjne wyniki z handlu zagranicznego. Singapur obsługuje Malezję, Hongkong Chiny, a Holandia część Europy. rankingu Państwo Wartość Eksportu w mld USD 1 Chiny 1 904,0 2 Stany Zjednoczone 1 497,0 3 Niemcy 1 408,0 4 Japonia 788,0 5 Francja 587,1 6 Korea Południowa 556,5 7 Holandia 551,8 8 Włochy 523,9 9 Rosja 520,9 10 Wielka Brytania 479,7 11 Kanada 462,4 12 Hongkong 427,9 13 Singapur 414,8 14 Meksyk 349,7 15 Belgia 344,9 16 Szwajcaria 312,5 17 Tajwan 307,1 18 Hiszpania 303,6 19 Indie 299,4 20 Australia 272,1 21 Brazylia 256,0 22 Tajlandia 221,6 23 Indonezja 201,5 24 Polska 193,9 25 Szwecja 192,9 26 Austria 173,6 27 Norwegia 162,4 28 Turcja 143,5 29 Czechy 138,5 30 Iran 131,8 31 Irlandia 118,7 32 Dania 111,7 33 RPA 104,5 34 Węgry 103,1 35 Wenezuela 92,6 36 Słowacja 86,7 37 Argentyna 84,3 38 Chile 81,7 39 Finlandia 78,8 40 Ukraina 69,4 41 Rumunia 62,7 42 Portugalia 55,8 43 Filipiny 47,2 44 Nowa Zelandia 37,5 45 Litwa 28,7 46 Grecja 28,2 47 Bułgaria 28,1 48 Pakistan 25,4 49 Estonia 16,8 50 Łotwa 12,0 Średnia 308,0 11

12 2.7 Wartość importu Import dóbr pokazuje jak bardzo kraj jest otwarty na produkty innych państw. W historii znane jest wiele przypadków zamykania granic dla towarów zza granicy (co często prowadziło później do konfliktów zbrojnych). Deficyt w handlu zagranicznym powoduje obniżenie Produktu Krajowego Brutto, więc może się czasem wydawać, że import może mieć szkodliwe skutki dla gospodarki, a ograniczenie importu może ratować miejsca pracy. Jednak zgodnie z teorią przewagi komparatywnej zlecenie produkcji w innym państwie może stanowić bardzo pozytywne zjawisko dla kraju importera: siła robocza może znaleźć pracę przy bardziej złożonych technologicznie projektach, dzięki czemu zwiększa się dobrobyt kraju (pomimo negatywnego oddziaływania na sam poziom PKB). Stany Zjednoczone, które mają największy deficyt w handlu zagranicznym (ok. 740 mld USD) i są największym światowym importerem dóbr mogą pochwalić się bardzo wysokim PKB na mieszkańca. Największymi importerami są również duzi eksporterzy (Chiny i Niemcy). Chiny, pomimo wielu barier dla importu, po raz drugi znalazły się na drugim miejscu. Dalszy rozwój tego kraju może doprowadzić w przeciągu 3-4 lat do zdobycia pozycji lidera. Polska z importem na poziomie 208 miliardów USD zajęła 23 miejsce, podobnie jak w eksporcie awansując o jedną pozycję. Najmniejszymi importerami są tradycyjnie kraje nadbałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia, których chłonność rynku oraz siła nabywcza są po prostu bardzo małe. Jednak inne małe państwa jak Hongkong czy Singapur są odpowiednio na 10 i 13 miejscu. rankingu Państwo Wartość Importu w mld USD 1 Stany Zjednoczone 2 236,0 2 Chiny 1 743,0 3 Niemcy 1 198,0 4 Japonia 808,4 5 Francja 688,5 6 Wielka Brytania 639,5 7 Włochy 556,4 8 Korea Południowa 524,4 9 Holandia 493,1 10 Hongkong 482,6 11 Indie 461,4 12 Kanada 461,0 13 Singapur 366,3 14 Hiszpania 363,1 15 Belgia 355,1 16 Meksyk 350,8 17 Rosja 322,5 18 Szwajcaria 294,1 19 Tajwan 279,4 20 Australia 243,4 21 Turcja 232,9 22 Brazylia 219,6 23 Polska 208,0 24 Tajlandia 196,3 25 Austria 183,3 26 Szwecja 179,6 27 Indonezja 166,1 28 Czechy 133,2 29 RPA 102,6 30 Dania 102,1 31 Węgry 93,9 32 Norwegia 88,5 33 Ukraina 83,2 34 Finlandia 80,4 35 Portugalia 77,3 36 Iran 76,1 37 Rumunia 73,1 38 Słowacja 72,0 39 Chile 70,9 40 Argentyna 70,7 41 Irlandia 68,0 42 Grecja 66,0 43 Filipiny 62,7 44 Wenezuela 46,4 45 Pakistan 35,8 46 Nowa Zelandia 35,5 47 Bułgaria 30,9 48 Litwa 30,8 49 Estonia 17,1 50 Łotwa 14,8 Średnia 315,7 12

13 2.8 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wreszcie ruszyły zagraniczne inwestycje. Po dwóch latach z rzędu spadku tej pozycji, mamy średni wzrost o ok. 1,8 miliarda USD. Po raz drugi z rzędu liderem w przyciąganiu inwestycji były Chiny, a na kolejnych miejscach znalazły się Brazylia i Indie. Niegdysiejszy lider, Stany Zjednoczone, dopiero na czwartej pozycji. To pokazuje, że w wyniku działań rozszerzania rynku na cały świat, niedługo dziesiątki milionów osób będzie mogło poprawić swój byt (Chińczycy, Brazylijczycy i Hindusi). Odwrót od tradycyjnych miejsc inwestycji (Stany Zjednoczone, Francja) wynika z przyjętego modelu rozwoju przez te państwa, polegającego na rozszerzaniu zdobyczy socjalnych, co nie jest specjalnie lubiane przez inwestorów zagranicznych (zwiększenie kosztów). Polska przyciągnęła o 2,4 miliarda USD inwestycji zagranicznych więcej niż rok wcześniej, co również dało awans o jedną pozycję. Najmniej inwestycji przyciągnęła Wenezuela, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę ogólny klimat polityczny panujący w tym kraju. rankingu Państwo Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w mld USD 1 Chiny 100,7 2 Brazylia 62,9 3 Indie 58,3 4 Stany Zjednoczone 57,3 5 Wielka Brytania 36,1 6 Kanada 27,2 7 Indonezja 24,0 8 Rosja 22,5 9 Singapur 20,4 10 Meksyk 18,6 11 Rumunia 16,2 12 Niemcy 15,3 13 Chile 13,8 14 Polska 12,6 15 Argentyna 12,4 16 RPA 12,4 17 Australia 12,1 18 Hiszpania 11,3 19 Francja 10,6 20 Turcja 10,3 21 Litwa 7,3 22 Hongkong 7,0 23 Irlandia 7,0 24 Korea Południowa 7,0 25 Japonia 6,1 26 Słowacja 5,7 27 Holandia 5,6 28 Włochy 5,6 29 Bułgaria 5,3 30 Czechy 4,9 31 Tajwan 4,4 32 Tajlandia 4,1 33 Austria 4,1 34 Węgry 3,2 35 Belgia 3,1 36 Ukraina 3,1 37 Szwecja 3,1 38 Filipiny 2,9 39 Szwajcaria 2,7 40 Pakistan 2,4 41 Grecja 2,4 42 Finlandia 2,2 43 Nowa Zelandia 2,0 44 Iran 1,8 45 Portugalia 1,7 46 Estonia 0,9 47 Norwegia 0,8 48 Dania 0,8 49 Łotwa 0,7 50 Wenezuela 0,6 Średnia 13,3 13

14 3. Ranking 2012 Podliczenie wyników w poszczególnych kategoriach złożyło się na obraz całego rankingu. Punkty w rankingu odpowiadają średniej liczbie punktów zdobywanych w poszczególnych kategoriach. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50, a minimalna 1 punkt. Obok miejsca rankingu znajduje się progres lub regresja w stosunku do zeszłego roku. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się gospodarczo państwem na świecie za 2011 rok okazały się Niemcy, wyprzedzając nieznacznie (0,25 punktu) zeszłorocznego lidera Singapur. Trzecie miejsce, podobnie jak przed rokiem zajął Hongkong. Zmiany nie było też na czwartym miejscu (Chiny). Niemcy poprawiały swoją pozycję w rankingu od lat (4 miejsce w 2009 roku, 5 miejsce rok później, 2 w 2011). Jest to skutek dość rozsądnych ewolucyjnych reform, dyscypliny budżetowej oraz tradycyjne trzymanie inflacji w ryzach. Niemiecka gospodarka nie realizuje eksperymentów gospodarczych wypracowanych w innych państwach (np. zwiększanie budżetu federalnego w USA), tylko z konsekwencją pracuje na swój sukces. To pokazuje jaki potencjał tkwi w naszym sąsiedzie. Po przeciwległej stronie znów znajduje się Grecja. Gdy inne gospodarki odbijają się od dna, Grecja upada tak nisko, że już niżej się nie da. W pierwszej dziesiątce znajduje się pięć państw azjatyckich, trzy europejskie. Niestety w ostatniej dziesiątce reprezentantów Europy jest aż 5. Polska zanotowało awans o 2 pozycje, co jest wynikiem stabilnego wzrostu rankingu gospodarczego oraz niezłych wyników handlu zagranicznego. Państwo RANKING punkty 1 (+1) Niemcy 40,13 2 (-1) Singapur 39,88 3 (0) Hongkong 37,75 4 (0) Chiny 36,88 4 (+2) Korea Południowa 36,88 6 (+2) Szwajcaria 35,50 7 (+7) Tajwan 33,63 8 (+2) Kanada 33,50 9 (-2) Stany Zjednoczone 33,38 10 (-5) Holandia 32,88 11 (+9) Rosja 32,13 12 (+3) Meksyk 31,88 13 (+6) Norwegia 31,50 14 (-5) Australia 31,13 15 (-4) Japonia 31,00 16 (+1) Francja 30,63 17 (-1) Szwecja 30,50 18 (+3) Austria 30,00 19 (+7) Chile 29,00 20 (+4) Indonezja 28,25 20 (-7) Włochy 28,25 22 (0) Belgia 27,63 23 (0) Wielka Brytania 27,50 24 (-6) Brazylia 27,25 25 (0) Czechy 26,25 26(+1) Turcja 26,13 27 (+2) Polska 25,00 28 (-16) Tajlandia 24,38 29 (-1) Dania 24,25 30 (+1) Finlandia 24,13 31 (-2) Indie 24,00 32 (+1) Argentyna 23,25 33 (-1) Hiszpania 23,00 34 (+2) Węgry 22,00 35 (+2) Irlandia 20,63 36 (-7) Rumunia 19,00 37 (-2) Słowacja 18,75 38 (-4) Filipiny 18,63 39 (-1) RPA 18,25 39 (+2) Ukraina 18,25 39 (+3) Estonia 18,25 42 (+6) Litwa 17,38 43 (+2) Bułgaria 16,63 44 (-1) Iran 15,88 45 (-5) Nowa Zelandia 15,75 46 (-7) Portugalia 14,13 46 (+3) Łotwa 14,13 48 (-1) Wenezuela 12,75 49 (-3) Pakistan 12,00 50 (0) Grecja 11,63 14

15 3.1 Pozycja Polski w latach Edycja rankingu Porównywana dziedzina PKB 4,8% 1,7% 3,8% 4,3% PKB/capita (w USD) Bezrobocie 9,5% 9,1% 9,0% 9,6% Inflacja 4,2% 3,5% 3,1% 4,3% Deficyt (% do PKB) -3,9% -7,1% -7,9% -5,1% Eksport (w mld USD) 177,4 136,7 155,9 193,9 Import (w mld USD) 201,8 149,6 173,8 208,0 BDI (w mld USD) 16,5 11, ,6 Pozycja w rankingu W ciągu ostatnich czterech edycji rankingu, Polska pozycja jest dosyć stabilna w drugiej połówce stawki. W tych czterech latach PKB na głowę stale systematycznie rośnie, inflacja krąży wokół 4%, wzrost gospodarczy waha się w podobnym przedziale. Niestety, co niepokojące, zaczęło rosnąć bezrobocie, co może świadczyć o złych rozwiązaniach systemowych (zwiększenie podatków, które może się bardziej uwidocznić w przyszłorocznej edycji rankingu). Wreszcie udało się spowolnić wzrost deficytu budżetowego, na razie był to wynik obcięcia przepływu środków do Otwartych Funduszy Emerytalnych, ale miejmy nadzieję na jakiś dłuższy trend w tym zakresie. Po spadku eksportu w 2009 roku, można zauważyć silne odbicie, co tylko świadczy o tym, że polskie produkty znajdują coraz więcej nabywców za granicą. Odwrócił się też niekorzystny trend spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ciągle trzeba jednak powtarzać, że Polska nie wykorzystuje swojego potencjału, kraju który mógłby podążać drogą choćby Korei Południowej (5 miejsce w rankingu). Stawiając na inwestycje tylko państwowe można stracić właściwy kontekst gospodarowania. Inwestycje będą podlegać decyzjom politycznym, a nie rynkowym. Zwiększanie podatków i kosztów pracy (wzrost składki rentowej) doprowadzi raczej do zwiększenia bezrobocia, niż załatania dziury budżetowej. Tym bardziej, że nieadekwatne jest ciągle mówienie o zielonej wyspie. Nasi sąsiedzi również rozwijają się w niezłym tempie, a kraje bałtyckie nawet znacznie szybciej. Oby nie doszło do takiej sytuacji, że kolejnym rankingu Polska będzie najwolniej rozwijającym się państwem w regionie, bo po wielkich projektach finansowanych również z Unii Europejskiej oraz EURO 2012 może przyjść wielkie rozczarowanie, wynikające z braku potrzeb ludności do korzystania z tych drogich obiektów. 15

16 4. Źródła OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, WTO Światowa Organizacja Handlu, IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Eurostat Europejski Urząd Statystyczny, CIA Centralna Agencja Wywiadowcza, GUS Główny Urząd Statystyczny, United Nations Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNCTAD Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Grupo de Monitoreo Macroeconomico Grupa Monitoringu Makroekonomicznego z siedzibą w Urugwaju, Australian Bureau of Statistics Australijski Urząd Statystyczny, Instituto Brasiliero de Geografia e Estatistica Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki, China National Bureau of Statistics Chiński Urząd Statystyczny, Instituto Nacional de Estadisticas de Chile Urząd Statystyczny Chile, Instituto Nacional de Estadistica y censos de la Republica Argentina Urząd Statystyczny Argentyny, National Statistics Office Urząd Statystyczny Filipin, India Statistics Urząd Statystyczny Indii 16

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2013

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2013 Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2013 Marek Łangalis Październik 2013 Wstęp... 3 1. Dobór wskaźników... 4 2. Wyniki w poszczególnych kategoriach... 6 2.1 Zmiana PKB...

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach GEOGRAFIA EKONOMICZNA MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO dr Anna Bernaciak MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3)

Bardziej szczegółowo

Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok

Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok Energetyczne statystyki światowe za 2015 rok Autor: Jacek Balcewicz ("Energetyka Gigawat" - Zmierzch węgla już widać węgiel tani, ale jeszcze nie najtańszy spadek Ukrainy na wszystkich frontach w produkcji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE

POSTAWY PROZDROWOTNE POSTAWY PROZDROWOTNE ne badanie GfK Styczeń 2015 1 Metodologia 2 Kraje, metodologia, wielkość próby Łącznie przebadano ponad 28,000 respondentów w wieku 15+ w 23 krajach Zastosowano wywiady online lub

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego?

Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego? Ile dzieli Polskę od cudu gospodarczego? Andrzej Rzońca Jeremi Mordasewicz Warszawa, 13 listopada 2007 r. 1. Komu służy wzrost gospodarczy? W dłuższym okresie dochody osób najbiedniejszych podążają za

Bardziej szczegółowo

PKB PKB PKB PKB. Od strony popytu: PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana stanu zapasów

PKB PKB PKB PKB. Od strony popytu: PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana stanu zapasów 2014-01-13 MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 4) wskaźnik urbanizacji 5) udział zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Plan Kartkówka Praca pisemna wszystko, co chcielibyście wiedzieć Jak pisać? Jak pokazywać dane? Zadania do rozwiązania w grupach Praca

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Tetiana Poplavska KrDUMg1013

Tetiana Poplavska KrDUMg1013 Tetiana Poplavska KrDUMg1013 THE GINI COEFFICIENT Współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej Wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu Został wymyślony

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii w źródłach odnawialnych pozostaje nadal domeną najbogatszych gospodarek świata. Pracują tydzień w roku i...

Produkcja energii w źródłach odnawialnych pozostaje nadal domeną najbogatszych gospodarek świata. Pracują tydzień w roku i... Produkcja energii w źródłach odnawialnych pozostaje nadal domeną najbogatszych gospodarek świata. Pracują tydzień w roku i... mają się świetnie Autor: Jacek Balcewicz ( Energia Gigawat nr 8/2012) Polska

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 7/2008 21 lutego 2008 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo