Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku"

Transkrypt

1 Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Zagraniczne inwestycje polskich firm w 2012 roku mogą być warte około 5 mld euro, czyli mniej więcej tyle, ile w zeszłym roku powiedziała dziennikarzom 6 grudnia wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji Polskie inwestycje zagraniczne - stan i wyzwania. W 2011 roku polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) sięgnęły 5,143 mld euro, co było wynikiem o 312 mln euro mniejszym niż w roku 2010, ale jednak znacząco wyższym niż w latach wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanych 29 października w dokumencie Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2011 roku. Największy udział w tej sumie miały inwestycje w udziały (3,7 mld euro), natomiast reinwestowane zyski wyniosły 262 mln euro. Pozostała część, głównie w postaci udzielonych kredytów, była warta 1,181 mld euro. Wysokość inwestycji zagranicznych wyróżnia Polskę w regionie Polska pozostaje największym inwestorem zagranicznym regionu Europy Środkowo-Wschodniej: w 2011 roku należności Polski z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych przekroczyły 50 mld dolarów, co okazało się sumą dwukrotnie wyższą od drugich w regionie Węgier (należności z tytułu BIZ w wysokości 25,73 mld dolarów) oraz trzykrotnie wyższą od odpowiedniej sumy dla Czech (15,47 mld dolarów) wynika za danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zawartych w nowej publikacji World Investment Report To [ten relatywnie wysoki poziom inwestycji zagranicznych] stawia nas w innej pozycji w kontaktach gospodarczych. Jesteśmy witani jako potencjalny inwestor, jako twórca miejsc pracy, jako potencjalny płatnik podatków powiedziała dziennikarzom Antoniszyn-Klik.

2 Należności Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach (źródło: Polskie inwestycje zagraniczne stan i wyzwania, Prezentacja badania prof. UMK, dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego i współpracowników, na podstawie danych UNCTAD World Investment Report 2012) W tym kontekście ciekawie brzmi spostrzeżenie dr Mariusza-Jana Radło ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zawarte w prezentacji badania Determinants of FDI and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises wygłoszonej podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki. Rozwój polskich BIZ zbliżony jest do tego, który charakteryzuje kraje rozwinięte, co pośrednio potwierdza tezę, że polska gospodarka przechodzi do trzeciej fazy na ścieżce rozwoju inwestycji i w kolejnych latach można oczekiwać dalszego wzrostu polskich BIZ czytamy w prezentacji badania, które Radło wykonał wraz z dr hab. Oskarem Kowalewskim. Geograficzna struktura polskich BIZ: widać dominację Europy, choć zjawisko wehikułów inwestycyjnych może zamazywać obraz Nawet krótka analiza przepływów polskich BIZ z podziałem na kraje i strefy ekonomiczne wystarczy, by zauważyć, że oficjalne dane nie do końca opisują charakter i strukturę polskich inwestycji za granicą. Badanie oparte na danych dla BIZ spółek ulokowanych w Polsce nie odzwierciedla całości aktywności polskich firm za granicą podkreśla Radło w swojej prezentacji. Według naukowca SGH, duża część polskich inwestycji zagranicznych odbywa się za pośrednictwem spółek lokowanych w krajach o korzystnych regulacjach podatkowych oraz regulacjach korzystnych dla tworzenia struktur holdingowych. W efekcie oficjalne statystyki i

3 badania pomijają dużą część inwestycji realizowanych przez podmioty polskie za pośrednictwem wspomnianych spółek. Możliwym rozwiązaniem w ocenie Radło byłyby takie zmiany regulacji, które w większym niż obecnie stopniu umożliwiłyby polskim firmom tworzenie międzynarodowych struktur holdingowych z centrami zlokalizowanymi w kraju macierzystym. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach (w mln EUR) (źródło: NBP, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2011 roku) Nawet jeśli statystyki BIZ są w pewnym stopniu niedokładne, pokazują pewne wyraźne trendy w geograficznym rozkładzie polskich inwestycji bezpośrednich na przestrzeni ostatnich lat. Przede wszystkim, od przystąpienia Polski do UE w 2004 widać relatywny wzrost należności Polski z tytułu BIZ w krajach Unii Europejskiej: udział tych należności w ogólnej sumie należności Polski z tytułu BIZ wzrósł do 77,7 proc. w 2011 roku z 46,1 proc. w 2005 wynika za danych NBP. Co za tym idzie, w tym samym okresie wzrósł udział należności Polski z tytułu BIZ przypadający na Europę: w 2011 sięgnął on 92,1 proc. całości tych należności, podczas gdy sześć lat wcześniej wynosił 90,3 proc. Wzrost ten odbył się kosztem Azji (udział tego kontynentu w całości należności Polski z tytułu BIZ spadł do 2,5 proc. z 4,1 proc.) i Afryki (tutaj odpowiedni udział spadł do 0,4 proc. z 1,4 proc.). Jedynym kontynentem, który podobnie jak Europa zyskał na znaczeniu w kontekście polskich BIZ, była Ameryka Północna: udział należności Polski z tytułu BIZ na tym kontynencie wzrósł do 4,4 proc. w 2011 roku z 2,8 proc. w 2005 roku. Atrakcyjne rynki i branże dla polskich inwestycji zagranicznych na przykładzie Chin i Czech Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, zapytana o najbardziej preferowane kraje dla przyszłych inwestycji polskich firm, powiedziała: Najbardziej byśmy się cieszyli, gdyby były to kraje, które będą się najszybciej rozwijały, czyli kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz kraje afrykańskie. Mamy jednak także bardzo duże inwestycje u naszych sąsiadów. W szczególności Chiny są ostatnio wymieniane przez ekspertów jako bardzo atrakcyjny rynek do inwestowania. Choć Chiny to rynek, na który trudno się wchodzi (ze względu na m.in. skomplikowane regulacje podatkowe, złożone procedury uzyskiwania licencji i pozwoleń, liczne obostrzenia w prowadzeniu firmy, jak również różnice kulturowe), jest jednym z rynków najbardziej obiecujących piszą w komunikacie prasowym Polskie firmy nie powinny obawiać się inwestowania w Chinach eksperci światowej firmy doradczej Deloitte. Należy przy tym pamiętać, że warunki gospodarcze w Chinach będą się w najbliższych latach prawdopodobnie zmieniać zapowiada

4 partner zarządzający Deloitte na wschodnie Chiny Paul Siu. Zmiany, które będziemy mogli oglądać w Chinach w niedalekiej przyszłości, obejmują rosnącą klasę średnią, która będzie napędzała wzrost gospodarczy ( ) umiędzynarodowienie waluty chińskiej oraz dalszą liberalizację rynku finansowego prognozuje Paul Siu. Polska obecność w Chinach była do tej pory ograniczona do około 200 spółek z udziałem kapitału polskiego, w większości małych firm handlowych. W Chinach zainwestowały m.in. KGHM, Kopex, Bioton, Amber Foods Polska czy Polfa Łódź oraz inne, mniejsze przedsiębiorstwa, głównie z sektora energetycznego, surowcowego i farmaceutycznego. To wciąż mało, biorąc pod uwagę potencjał tak dużego europejskiego kraju jakim jest Polska ocenia cytowany w komunikacie Tomasz Konik, partner w Deloitte, lider Chinese Services Group Poland. Innym ciekawym kierunkiem inwestycyjnym dla polskich firm mogłyby być Czechy sugerują eksperci Deloitte w swoim webcaście Eksport i inwestycje polskich firm w Czechach. Jak osiągnąć sukces?. Rynek czeski zdaje się mieć wszystkie te zalety, których brakuje rynkowi chińskiemu, np. bliskie położenie geograficzne, bliskość kulturową, stabilne przepisy i sytuację ekonomiczną, relatywnie niskie koszty wejścia, jak również względną zamożność czeskich konsumentów, która idzie w parze z większą siłą nabywczą wylicza starszy menedżer Deloitte Andrzej Przeczek. Jak z kolei wyglądają perspektywiczne branże dla polskich inwestorów zagranicznych? Eksperci podkreślają, że to zależy każdorazowo od sytuacji w kraju przeznaczenia danej inwestycji, ponieważ każdy kraj ma swoją specyfikę. Sektory gospodarki, które mają obecnie przed sobą dobre perspektywy w Chinach i które mogą liczyć na zachęty inwestycyjne od chińskich władz to wyspecjalizowana technologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, zootechnika, rybołówstwo, wszechstronne wykorzystanie zasobów naturalnych, infrastruktura, produkcja oszczędzająca wodę i energię, jak również przedsięwzięcia venture capital podają eksperci Deloitte, Konik i Siu. W Czechach natomiast sektory, które przyciągnęły już dużą liczbę polskich firm to sektor paliwowy, spożywczy i restauracyjny, energetyka, sprzedaż detaliczna (głównie odzieży i obuwia), sektor chemiczny, IT oraz finansowy podają menedżerowie Deloitte w webcaście. Szczególnie atrakcyjnym elementem czeskiej gospodarki jest segment konsumencki podkreśla Przeczek. Czeski PKB per capita utrzymuje się na poziomie około 80 proc. UE, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest stosunkowo wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród Czechów, który z kolei powoduje, że są atrakcyjnym rynkiem dla firm ukierunkowanych na masowego klienta uważa specjalista Deloitte. Źródło redakcja ekonomiczna PAP

5 Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Biuro Komunikacji Społecznej Ostatnia zmiana: Agnieszka Steindl Rejestr zmian Poprzednia Następna

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Magdalena Stawicka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Instytut Ekonomii IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYKŁADEM AKTYWNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RYNKACH

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Witold Wiliński Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Wpływ procesów integracyjnych na

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Uniwersytet Wrocławski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Wstęp Celem artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu gospodarczego z 2008 roku na

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Warszawa, styczeń 2014 Szanowni Państwo! Przekazujemy na Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marcin Boroń Nr albumu: 13026 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych... 93 dr inż. Katarzyna Puchalska Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Kryzys gospodarczy a napływ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH RAPORT Z BADANIA Włodzimierz

Bardziej szczegółowo