Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów. Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów. Raport"

Transkrypt

1 ADVISORY Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów Raport KPMG SP. Z O. O.

2 Spis treści Wstęp 1 Metodologia i wyniki 2 Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce i na świecie 4 Bezpośrednie inwestycje na świecie ( ) 4 BIZ w ujęciu wartościowym 5 Rosja i Polska liderami w przyciąganiu BIZ w regionie 6 BIZ per capita 6 Napływ BIZ do Polski w latach Dynamika BIZ w Polsce w latach Formy BIZ w Polsce 8 Opinie inwestorów zagranicznych o Polsce 9 Ocena dotychczasowych inwestycji w Polsce 9 Kluczowe kryteria wyboru i ryzyka 10 Kwalifikacje pracownika 11 Alternatywne lokalizacje 12 Prawdy i mity 13 Konkurencja 14 Podsumowanie 15

3 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 1 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) przyczyniają się do długotrwałego rozwoju ekonomicznego i mogą mieć szczególnie istotny wpływ na transfer technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, a także wzrost produktywności i zwiększenie eksportu. Czy Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów? Jaką opinię o Polsce mają firmy, które już tu zainwestowały? Czy ponownie podjęłyby decyzję o wejściu do Polski? W niniejszym raporcie podjęliśmy próbę udzielenia odpowiedzi na te ważne nie tylko z gospodarczego, ale też społeczno-politycznego punktu widzenia pytania. Naszą ambicją było ukazanie zagadnienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie tylko z perspektywy danych statystycznych, których gromadzeniem zajmują się takie instytucje jak UNCTAD na świecie i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w naszym kraju, ale przede wszystkim spojrzenie na lokowanie inwestycji w Polsce oczami samych inwestorów. Staraliśmy się zebrać i uporządkować ich dotychczasowe doświadczenia i na tej podstawie określić poziom atrakcyjności Polski na inwestycyjnej mapie świata. Mamy nadzieję, że raport i zaprezentowane w nim wyniki rzucą nowe światło na sposób postrzegania naszego kraju przez zagraniczne podmioty. Pragniemy podziękować wszystkim przedsiębiorstwom, które zgodziły się uczestniczyć w badaniu i podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie korzyści i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dziękujemy również firmie SMG/KRC Millward Brown Company partnerowi badania. Mirosław Proppé, Dyrektor Advisory Dr Mariusz Strojny, Kierownik projektu Advisory

4 2 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Metodologia i wyniki Metodologia Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w okresie październik-listopad 2005 roku i polegał na badaniu kwestionariuszowym członków kierownictwa 32 inwestorów zagranicznych, którzy dokonali swoich inwestycji w Polsce w latach Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody CATI przez firmę SMG/KRC Millward Brown Company na zlecenie i w oparciu o metodologię badawczą KPMG. Drugi etap polegał na analizie danych statystycznych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej 1 i na świecie w oparciu o dane UNCTAD, PAIiIZ oraz innych organizacji (m.in.: EUROSTAT, OECD, Economist Intelligence Unit). Etap ten był realizowany w okresie grudzień 2005 styczeń Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej rosną szybciej niż w Chinach Chociaż poziom inwestycji zagranicznych w ujęciu wartościowym stanowił w 2004 roku w krajach naszego regionu zaledwie około 3/4 inwestycji jakie napłynęły w tym samym czasie do Chin - to już tempo wzrostu w badanym okresie ( ) było wyższe niż w Chinach i wyniosło 54%. W tym samym czasie dynamika wzrostu inwestycji w Unii Europejskiej była ujemna. Polska w czołówce, ale też w ogonie inwestycyjnym Polska jest, obok Rosji, liderem w regionie jeśli chodzi o wartość przyciągniętych inwestycji bezpośrednich. W 2004 roku stanowiły one 13% wszystkich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast wypadamy bardzo słabo jeśli przeliczymy inwestycje zagraniczne na obywatela (per capita) oraz jeśli spojrzymy na dynamikę wzrostu BIZ od 2000 roku. W pierwszej kategorii słabiej wypadają jedynie kraje leżące za naszą wschodnią granicą (Rosja, Ukraina i Białoruś). Natomiast jeśli chodzi o dynamikę wzrostu BIZ wypadamy (w badanym okresie) najsłabiej spośród wszystkich Państw w regionie objętych badaniem. Inwestorzy zagraniczni zadowoleni z inwestycji w Polsce Ponad 80% inwestorów zagranicznych ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie efekt swoich dotychczasowych inwestycji w Polsce, a jednocześnie żadna z badanych firm nie oceniała ich w sposób negatywny. Co więcej, 3/4 zagranicznych inwestorów obecnych już w Polsce zamierza wzmocnić obecność na tym rynku poprzez dalsze inwestycje w bliższej lub dalszej przyszłości. Przygniatająca większość badanych firm uważa, że wchodząc do Polski podjęła słuszną decyzję i nie zamierza się stąd wycofywać. 1 Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.

5 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 3 Trzy kluczowe atuty Polski Polska przyciąga inwestorów zagranicznych trzema głównymi atutami: relatywnie niskimi kosztami pracy, korzystną lokalizacją geograficzną na szlakach tranzytowych oraz dużą, jak na Europę Środkowo-Wschodnią, wielkością rynku wewnętrznego. Warto zwrócić uwagę, że są to elementy niezależne od aktualnych wydarzeń i decyzji politycznych (może z wyjątkiem kosztów pracy). To co pozytywnie zaskoczyło większość inwestorów nie miało związku z podatkami, regulacjami prawnymi, infrastrukturą, ale z wysokimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pracy polskich kadr. Wydaje się, że zagraniczni inwestorzy traktują Polskę jako kraj o niskich kosztach pracy podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy krajem o niskich kosztach pracy i wysokich kwalifikacjach pracowników. Prawdy i mity o Polsce W trakcie badania udało się zweryfikować kilka obiegowych opinii o Polsce. W oczach inwestorów zagranicznych nie jest prawdą, że: polscy pracownicy są mało wydajni, trudno jest coś załatwić bez łapówki, Polacy nie znają języków obcych, a podatki są zbyt wysokie. Potwierdziły się natomiast opinie o wszechobecnej biurokracji, niewydolnym sądownictwie, słabej infrastrukturze czy skomplikowanym systemie podatkowym.

6 4 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce i na świecie KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Dyrektor dużej firmy motoryzacyjnej: Duże zaangażowanie ludzi oraz szybka chłonność nowych technologii. Bezpośrednie inwestycje zagranicznie (BIZ) obejmują kapitał zainwestowany w danym kraju w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem powiązanych z inwestorem zagranicznym podmiotów. BIZ obejmują przede wszystkim inwestycje kapitałowe, ale również reinwestowane zyski i pożyczki wewnątrzkorporacyjne. BIZ mają charakter inwestycji długoterminowych i mogą przybierać formę przejęcia firm, inwestycji typu greenfield, prywatyzacji, joint-ventures czy też form mieszanych. Bezpośrednie inwestycje na świecie ( ) Od 2000 roku nastąpił znaczący spadek wartości globalnego napływu inwestycji zagranicznych - z 1,4 biliona dolarów do 633 miliardów dolarów w 2003 roku. Rok 2004 zapoczątkował odwrócenie trendu spadkowego. Regres w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ma w opinii ekspertów kilka przyczyn. Jedną z najważniejszych jest spadek wartości transgranicznych fuzji i przejęć. To zjawisko ma z kolei swe źródła w spowolnieniu wzrostu gospodarczego na wiodących rynkach świata (rzutującym na obroty i zyski transnarodowych korporacji), giełdowej bessie i wyhamowaniu procesów prywatyzacyjnych 2. mln USD Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD 2 Zbigniew Zimny, Słowo wstępne do prezentacji raportu światowego raportu inwestycyjnego: Narodowa i międzynarodowa polityka w zakresie BIZ i jej znaczenie dla rozwoju", Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju, 4 września 2003 r.

7 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 5 Dynamika napływu BIZ do Europy Środkowo-Wschodniej była w okresie wyższa niż w Chinach. BIZ w ujęciu wartościowym Wartość bezpośrednich inwestycji, jakie napłynęły do regionu Europy Środkowo- Wschodniej w 2004 roku stanowiła 16% (21% z uwzględnieniem Rosji) łącznej wartości BIZ Unii Europejskiej. W skali światowej udział ten jest około trzykrotnie mniejszy. Jednak w przeciwieństwie do tendencji ogólnoświatowych napływ BIZ do naszego regionu nie zmniejszył się tak drastycznie, a w przypadku wielu krajów (np. Estonii, Węgier) nawet znacząco wzrósł w stosunku do 2000 roku. Napływ BIZ do Europy Środkowo-Wschodniej jest mniejszy niż ma to miejsce w przypadku Chin. Jednakże, tempo przyrostu BIZ między 2000 a 2004 rokiem było w naszym regionie wyższe niż w przypadku Chin (odpowiednio 54% i 48%). Świadczy to o ogromnym potencjale naszego regionu w dalszym ciągu w dużym stopniu niewykorzystanym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie (w mln USD) Wzrost między Świat % EU % EU % Czechy % Estonia % Węgry % Łotwa % Litwa % Polska % Słowacja % Słowenia % Bułgaria % Chorwacja % Rumunia % Chiny % Indie % Rosja % Ukraina % Białoruś % Europa Śr.- Wsch % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD.

8 6 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Rosja i Polska liderami w przyciąganiu BIZ w regionie Spośród wszystkich analizowanych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej najwięcej inwestycji zagranicznych napłynęło w 2004 roku do Rosji i Polski. Niemal co czwarty dolar zainwestowany tutaj zasilił gospodarkę Rosji, co ósmy Polskę i co dziesiąty Rumunię. Najmniej zagranicznych inwestycji bezpośrednich przyciągnęła Białoruś. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD mln BIZ per capita W przypadku BIZ per capita pozycja Polski i Rosji nie wygląda już tak dobrze. Zdecydowanym liderem deklasującym pozostałe kraje w regionie jest Słowenia, której udało się przyciągnąć ponad 2500 USD na jednego mieszkańca. Dla całej UE średnia wartość BIZ wyniosła w 2004 roku niecałe 500 USD. Poziom inwestycji bezpośrednich per capita w Polsce był kilkakrotnie niższy niż w Czechach i na Węgrzech i wyniósł zaledwie 160 USD. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD

9 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 7 Napływ BIZ do Polski w latach Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych od początku lat dziewięćdziesiątych międzynarodowy biznes zainwestował w Polsce już ponad 84 miliardy USD, a według danych UNCTAD było to prawie 61 miliardów USD 3. Kwota ta nie tylko daje Polsce czołowe miejsce na tle innych krajów regionu, lecz co ważniejsze świadczy o tym, że gospodarka w Polsce cały czas się rozwija i jest atrakcyjna dla inwestorów. Średnia dynamika wzrostu BIZ w tym okresie wyniosła 47%. Największy wzrost zanotowaliśmy w latach (ponad 200%). Najgorszy wynik odnotowaliśmy w latach (-39%). mln USD Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ oraz NBP (dane za 2005 r.). 3 Rozbieżności wynikają z faktu, iż UNCTAD czerpie dane z banków centralnych, a PAIiIZ szacuje BIZ według własnej odmiennej metodologii.

10 8 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Dynamika BIZ w Polsce w latach W ostatnich latach dynamika wzrostu BIZ w Polsce była ujemna i najniższa w Europie Środkowo-Wschodniej. Małym pocieszeniem jest fakt, że w analogicznym okresie ( ) krajów Unii Europejskiej zanotowały pięciokrotnie gorszy wynik (spadek BIZ o 22,7%). Wszystkie uwzględnione w badaniu kraje (łącznie z Białorusią) zanotowały kilkunasto lub kilkudziesięcio procentowy wzrost. Częściowo winnym tego stanu był bardzo wysoki poziom BIZ w Polsce w bazowym 2000 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD. Formy BIZ w Polsce Niemal połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach miała formę fuzji i przejęć. Druga w kolejności forma, na którą zdecydowało się niemal 37% inwestorów zagranicznych to inwestycje typu greenfield czyli budowa firmy lub zakładu produkcyjnego od podstaw. W rezultacie uczestnictwa w prywatyzacji weszło do polski 14% inwestorów zagranicznych. Inne formy BIZ wybrały nieliczne przedsiębiorstwa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ.

11 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 9 Opinie inwestorów zagranicznych o Polsce KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Dyrektor dużej firmy spożywczej: Wysoka kultura pracy i poziom zawodowy, pracownicy są lepiej zorganizowani niż początkowo sądziliśmy. Ocena dotychczasowych inwestycji w Polsce Trzy czwarte przebadanych przez nas inwestorów zagranicznych pozytywnie ocenia efekty swoich inwestycji w Polsce. Co dziesiąty inwestor ocenia je nawet bardzo pozytywnie. Natomiast żadna z ankietowanych firm nie ocenia skutków wejścia na polski rynek negatywnie lub bardzo negatywnie. Wyniki te zdają się potwierdzać wcześniejsze nasze obserwacje, według których region Europy Środkowo-Wschodniej jest jedną z najatrakcyjniejszych obecnie lokalizacji na świecie - mogących konkurować z rynkami Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Pytanie: Jak ogólnie oceniają Państwo efekty swojej inwestycji w Polsce? Niemal 80% badanych inwestorów zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe na polskim rynku. Najwięcej, bo aż 56% już w ciągu najbliższego roku. Co piąta firma myśli o tym w dłuższej perspektywie. Również niemal co piąta badana firma nie zamierza zmieniać swojego zaangażowania kapitałowego w Polsce. Co ciekawe, żadna z 32 przebadanych firm nie zamierza ograniczać swojej obecności w Polsce. Świadczy to o pozytywnych wynikach, jakie udało się osiągnąć już po pierwszych kilku latach obecności na naszym rynku. Potwierdza się tym samym opinia o Polsce jako bardzo atrakcyjnej lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Pytanie: Czy zamierzają Państwo zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Polsce?

12 10 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Pytanie: Gdyby mieli Państwo możliwość ponownego wyboru kraju do inwestowania, jaką podjęli by Państwo decyzję? Ponad 80% badanych przez nas inwestorów zagranicznych, gdyby miało szanse ponownego wyboru lokalizacji - ponownie wybrałoby Polskę. Pomimo przeszkód natury biurokratycznej, infrastrukturalnej i administracyjnej inwestycje w Polsce okazały się trafnym wyborem. Jedynie pojedyncze przedsiębiorstwa wskazywały na inne kraje. Natomiast 12,5% badanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Kluczowe kryteria wyboru i ryzyka Na podstawie uzyskanych od inwestorów odpowiedzi zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe kryteria decydujące o wyborze Polski na miejsce inwestycji. Są to kolejno: koszty pracy i lokalizacja geograficzna (po 22,6%) oraz wielkość rynku wewnętrznego (21,4%). Co ósmy respondent podkreślał też wagę kwalifikacji polskich pracowników. Jedynie 6% wskazań padło na obecność kluczowych konkurentów i kooperantów na naszym rynku. Pomoc ze strony państwa, a także kwestie związane z infrastrukturą nie miały w opinii naszych respondentów pierwszoplanowego znaczenia. Warto podkreślić, iż spośród trzech kluczowych motywów dokonywania inwestycji zagranicznych w Polsce, Państwo ma wpływ (i to znacznie ograniczony) jedynie na koszty pracy. Natomiast lokalizacja i wielkość rynku są dane. Może to prowadzić do wniosku o konieczności zwiększenia intensywności promocji kraju i dalszego obniżania kosztów pracy. Pytanie: Jakie były najważniejsze kryteria, które zdecydowały o wyborze Polski na miejsce inwestycji Państwa firmy? (można było wymienić tylko 3 główne)

13 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 11 Najważniejszymi obszarami ryzyka, jakich obawiali się inwestorzy zagraniczni było funkcjonowanie aparatu administracyjno-sądowo-politycznego. Niemal co piąta badana przez nas firma obawiała się w najwyższym stopniu kwestii administracyjnych i polskiej biurokracji. Po 15% badanych stwierdziło, że najbardziej obawiało się regulacji prawnych/sądownictwa oraz otoczenia politycznego. Stopy podatkowe i koszty uzyskania przychodu były kluczowym czynnikiem ryzyka dla zaledwie co 10 respondenta. Pytanie: Z jakimi kwestiami wiązali Państwo największe ryzyko dokonując inwestycji w Polsce? Pytanie: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie przy wchodzeniu na polski rynek? Kwalifikacje pracowników Zadaliśmy badanym przedsiębiorstwom pytanie co ich najbardziej zaskoczyło zaraz po wejściu do Polski. Aby uniknąć ryzyka zasugerowania odpowiedzi - potraktowaliśmy to pytanie jako otwarte. Respondenci mogli udzielić dowolnej odpowiedzi - zgodnie z pierwszym skojarzeniem. Okazało się, że w przypadku aż ponad 60% wszystkich inwestorów zagranicznych - tym co ich najbardziej zaskoczyło były wysokie kwalifikacje pracowników. Tak przygniatający udział pojedynczej kwestii wyraźnie wskazuje na to, że zagraniczne przedsiębiorstwa nadal nie zdają sobie sprawy z kwalifikacji zawodowych zasobów pracy dostępnych w naszym kraju. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszty pracy są głównym motywem dokonywania inwestycji w Polsce - promocja wysokich kwalifikacji Polaków powinna stać się priorytetem w działalności agend rządowych specjalizujących się w przyciąganiu inwestorów zagranicznych, którzy często myślą o Polsce w kategorii: niski koszt - niskie kwalifikacje pracowników.

14 12 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Alternatywne lokalizacje Niemal połowa przedsiębiorstw przed dokonaniem inwestycji w Polsce rozpatrywała alternatywne lokalizacje. Niewiele więcej niż co trzecia firma działająca dziś w Polsce od początku była zdecydowana na wejście na nasz rynek. Pytanie: Czy przed dokonaniem inwestycji w Polsce rozpatrywali Państwo inną lokalizację? Spośród inwestorów zagranicznych, którzy brali pod uwagę alternatywne lokalizacje w stosunku do Polski, co czwarty wskazywał na Czechy. Na kraje bałtyckie wskazywało dalsze 17% inwestorów. Węgry i Słowacja uzyskały po ok. 9% wskazań. Natomiast pozostałe kraje w regionie Europy Środkowo- Wschodniej uzyskały razem 13%. Łącznie na wszystkie kraje w tym regionie wskazało ponad 70% inwestorów. Pozostałe alternatywne lokalizacje uzyskały minimalne wskazania - co świadczy o tym, że Polska w staraniach o przyciąganie zagranicznych inwestycji z powodzeniem konkuruje z innymi krajami regionu. Pytanie: Jeśli tak, w jakim kraju/regionie?

15 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 13 KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Prezes zarządu dużej firmy elektronicznej: Duże zaangażowanie całej grupy pracowniczej, byli otwarci, nie było oporu przed inwestorem, a wręcz zaufanie. Prawdy i mity Spośród dziewięciu obiegowych opinii o Polsce, które były przedmiotem badania cztery zostały zakwalifikowane raczej jako fałsz, natomiast pięć zostało potwierdzonych. Największym mitem jest opinia jakoby polscy pracownicy byli mało wydajni. Z taką opinią nie zgadza się ponad 84% badanych inwestorów. Ponad 71% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że trudno jest coś załatwić bez łapówki. Większość respondentów obala również mit o tym, że Polacy nie znają języków obcych oraz że podatki są zbyt wysokie (choć w obu przypadkach różnice nie były tak wyraźne). Udało się potwierdzić natomiast cztery inne opinie. Przede wszystkim, że sądownictwo w Polsce jest nieskuteczne, a biurokracja wszechobecna (po 87% odpowiedzi potwierdzających), infrastruktura i transport stanowią poważny problem w prowadzeniu działalności, a system podatkowy jest nadmiernie skomplikowany. W kwestii pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników opinie były podzielone niemal po równo.

16 14 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Pytanie: Jak oceniają Państwo krajowych konkurentów? Konkurencja Dokładnie połowa badanych inwestorów zagranicznych czuje presję konkurencyjną ze strony lokalnych konkurentów. Dla co piątego inwestora konkurencja lokalna nie jest obecnie groźna, ale w przyszłości dostrzega takie zagrożenie. Firmy krajowe nie stanowią poważnego zagrożenia dla mniej niż 1/3 badanych. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG na początku 2005 roku nt. Ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw zadaliśmy polskim firmom, które weszły na rynki zagraniczne pytanie o źródła ich przewagi konkurencyjnej 4. Analogiczne pytanie zadaliśmy tym razem inwestorom zagranicznym działającym w Polsce. Nie jest zaskoczeniem, że w obu badaniach uzyskaliśmy diametralnie różne rezultaty wynikające z odmiennych modeli biznesowych. Polskie firmy działające za granicą budują swoją pozycję w oparciu o dwa filary: wysoką jakość produktów i usług (72%) oraz przewagę kosztową (62%). Natomiast inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce bardziej równomiernie rozkładają swoją przewagę konkurencyjną. Jej głównym źródłem pozostaje międzynarodowa struktura korporacyjna - zapewniająca niezbędne zasoby i wiedzę, a także rynki zbytu. Drugim, równie ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm zagranicznych jest technologia i know-how (na ten element wskazuje aż sześciokrotnie więcej firm zagranicznych niż miało to miejsce w przypadku firm polskich). Na wysoką jakość i przewagę kosztową wskazuje odpowiednio co druga i co trzecia badana firma. Pytanie: W czym upatrują Państwo swoją przewagę konkurencyjną w działalności na rynkach zagranicznych, w tym w Polsce? 4 Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, raport KPMG, Warszawa 2005.

17 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 15 Podsumowanie Pomimo dobrych perspektyw dla Polski i całego regionu Europy Środkowo- Wschodniej dalszy napływ inwestycji zagranicznych zależeć będzie od wielu czynników. Obecnie priorytetem na liście niemal każdego inwestora są Chiny. Wydają się to potwierdzać zarówno dane statystyczne, jak i nagłówki w mediach. Należy jednak pamiętać, że w latach 70-tych podobną popularnością wśród inwestorów zagranicznych cieszyła się Brazylia, która też budziła wielkie nadzieje w związku z tanią siłą roboczą, ogromnym rynkiem i rosnącym uprzemysłowieniem. Ale od czasu kryzysu w latach 80-tych nie tylko Brazylia, ale niemal cały region Ameryki Łacińskiej walczy o odzyskanie swego dawnego blasku. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (miliardy USD) Napływ BIZ Napływ BIZ jako % PKB Skumulowana wartość BIZ Skumulowana wartość BIZ per capita (w USD) Udział w ogólnoświatowej wartości napływu BIZ (w %) Udział w skumulowanej wartości ogólnoświatowego BIZ (w %) , , , , , , Źródło: Economist Intelligence Unit. Co więc czeka Polskę w nadchodzących latach? Według szacunków Economist Intelligence Unit napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich będzie utrzymywał się w latach na dość wysokim i stabilnym poziomie (w przedziale 8,5 9,0 miliardów USD). Jednak w zestawieniu z PKB procentowy udział BIZ z roku na rok będzie się zmniejszał - z poziomu 3,1% do 2,2%. Również, biorąc pod uwagę trendy ogólnoświatowe zarówno napływ jak i skumulowana wartość napływu BIZ w stosunku do wartości ogólnoświatowych się obniżą. Czy to oznacza powolne wyczerpywanie się potencjału Polski w przyciąganiu zagranicznych inwestorów?

18 16 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Nie do końca. Z pewnością obecność Polski w Unii Europejskiej i dalszy rozwój gospodarczy kraju sprzyjać będą wzrostowi wynagrodzeń, a co za tym idzie wzrostowi kosztów pracy, które są obecnie głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów zagranicznych. Jeśli temu procesowi nie będzie towarzyszyła modernizacja gospodarki i rozwój sektorów wiedzochłonnych w miejsce pracochłonnych - coraz trudniej będzie pozyskiwać najbardziej atrakcyjne inwestycje. Z naszych badań wynika, że inwestorzy zagraniczni nie do końca są świadomi wysokich kwalifikacji i kompetencji polskich pracowników. Pomimo to, coraz więcej firm inwestuje nie tylko w fabryki, ale i w centra badawczo-rozwojowe. Można w związku z tym zaryzykować stwierdzenie, że pierwsza fala inwestycji zagranicznych, których motywem była potrzeba obecności na naszym rynku oraz dążenie do obniżenia kosztów wytwarzania będzie coraz słabsza, a jej miejsce zacznie zajmować druga fala inwestycji, której motywem przewodnim będą wiedza (centra badawcze), usługi (centra outsourcingowe) i technologia (centra rozwojowe). Obie fale inwestycji zagranicznych będą napływały stabilnym i szerokim strumieniem pod warunkiem zredefiniowania kluczowych kompetencji strategicznych naszego kraju w oczach potencjalnych inwestorów zagranicznych. Niskie koszty są ważnym, ale coraz mniej istotnym motywem inwestycyjnym. Dlatego należy koncentrować się na podkreślaniu innych zalet Polski: lokalizacji, wielkości rynku, tradycji i jakości, bliskości społeczno-kulturowej, a przede wszystkim wysokich kompetencji i wiedzy pracowników. Ponadto, warto zastanowić się czy na globalnym rynku inwestycji zagranicznych nie lepiej występować jako cały region. W porównaniu z gigantami wyłaniających się rynków światowych, a mianowicie Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami, czyli tak zwanymi krajami BRIC, Polska jest zbyt mała. Natomiast występując jako region mamy o wiele większe szanse bycia dostrzeżonym. Europa Środkowo-Wschodnia jako całość posiada ludność, która stanowi 90% wielkości Rosji, ale jest bogatsza od niej o niemal 30% (patrząc na wielkości PKB). Poza demografią i makroekonomią, jest jeszcze więcej czynników przemawiających za tą lokalizacją: bliskość do Europy Zachodniej, polityczna i gospodarcza stabilność, odpowiedni poziom rozwiązań infrastrukturalnych, włącznie z podatkami, regulacjami prawnymi i ładem korporacyjnym. Aby nie zostać w przyszłości przyćmionym krzykliwą reklamą otaczającą Chiny i inne duże wyłaniające się rynki, może zamiast konkurować z naszymi sąsiadami zacząć z nimi współpracować i wspólnie promować ciągle nie do końca odkryty region Europy Środkowo-Wschodniej?

19

20 kpmg.pl KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie są skierowane do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami KPMG Sp. z o.o. jest polską firmą członkowską KPMG International, podmiotu prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski dr inż. Małgorzata Jaworek dr Marcin Kuzel Warszawa, 5 grudnia 2013 Wartość należności Polski z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Michael Kern, Dyrektor Generalny AHK Polska Warszawa, 1 czerwca 2016 Struktura respondentów kraj i liczba firm-respondentów EŚW 1508 Polska 351 Węgry

Bardziej szczegółowo

2016 Global CEO Outlook

2016 Global CEO Outlook 2016 Global CEO Outlook Podsumowanie KPMG International kpmg.com/pl/ceooutlook Podsumowanie Siła i prędkość, z jaką innowacje technologiczne oddziałują na gospodarkę, tworzą punkt zwrotny dla środowiska

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU

POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014 Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014 Warszawa, 10. czerwca 2014 Michael Kern Dyrektor GTeneralny AHK Polska Struktura respondentów kraj i liczba firm-respondentów Serbia 97 Słowenia 71

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

POLSKA PIERWSZY RAZ NAJATRAKCYJNIEJSZA DLA INWESTORÓW W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

POLSKA PIERWSZY RAZ NAJATRAKCYJNIEJSZA DLA INWESTORÓW W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ POLSKA PIERWSZY RAZ NAJATRAKCYJNIEJSZA DLA INWESTORÓW W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/polska;pierwszy;raz;najatrakcyjniejsza;dla;inwestorow;w;eur

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r.

Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Propozycja reformy systemu emerytalnego: wprowadzenie PPK i przekształcenie OFE Europejski Kongres Finansowy 7 czerwca 2017 r. Mateusz Walewski Reforma systemu emerytalnego jest ważnym elementem Programu

Bardziej szczegółowo

PERYSKOP. Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej

PERYSKOP. Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej Wpływ kryzysu gospodarczego na handel i BIZ państw Grupy Wyszehradzkiej W maju 2012 roku ukazał się interesujący raport V4 Trade and FDI Observer dotyczący handlu i bezpośrednich zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych Wrocław, 16.02.2015 Agenda 1. POLSKA GOSPODARKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA 2. DOLNY ŚLĄSK W PORÓWNANIU DO INNYCH REGIONÓW 3. POZIOM ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ W REGIONIE 4. STRATEGICZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY Prof. dr hab. Maciej Bałtowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE ZAŁOŻENIA I EFEKTY 1. Dlaczego transformacja? 2. Istota transformacji gospodarczej. 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Styczeń 2013 KPMG w Polsce

Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Styczeń 2013 KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2013 KPMG w Polsce Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Barometr Nastrojów Managerów Firm Motoryzacyjnych Jakub Faryś Mirosław Michna 19 czerwca 2017 KPMG.pl PZPM.org.pl Badanie Barometr nastrojów managerów firm motoryzacyjnych Badanie internetowe Skierowane

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku

Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Polskie inwestycje zagraniczne stan bieżący oraz perspektywiczne kierunki i branże na przełomie 2012 i 2013 roku Zagraniczne inwestycje polskich firm w 2012 roku mogą być warte około 5 mld euro, czyli

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie

INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie INWESTORZY ZAGRANICZNI W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU Streszczenie Głównym celem badania Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 roku było zidentyfikowanie inwestorów z kapitałem zagranicznym w Małopolsce.

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich?

Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich? Brexit co to oznacza dla funduszy europejskich? KPMG.pl Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego Toruń 2008 SPIS TREŚCI -. _- SŁOWO WSTĘPNE 9 WPROWADZENIE 13 Część

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016

w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora W okresie przed 2011 r. doszło do ukształtowania

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Postępująca globalizacja polskiej gospodarki a napływ inwestycji zagranicznych do Polski stan obecny oraz prognozy

Postępująca globalizacja polskiej gospodarki a napływ inwestycji zagranicznych do Polski stan obecny oraz prognozy Postępująca globalizacja polskiej gospodarki a napływ inwestycji zagranicznych do Polski stan obecny oraz prognozy Od czasu wprowadzenia Polsce wolnego rynku oraz międzynarodowego otwarcia polskiej gospodarki,

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe czynniki rozwoju i wyzwania dla rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking gospodarek świata 2010

Ranking gospodarek świata 2010 Drukuj zamknij Ranking gospodarek świata 2010 03.11.2010, 12:04 Instytut Globalizacji ogłosił III edycję rankingu najszybciej rozwijających się państw, z którego wynika, że Państwo Środka posiada najbardziej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA,

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, 25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ POLSCE KOLEJNE 25 LAT SUKCESU Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Warszawa, Grudzień 2014 AGENDA Gdzie jesteśmy dziś i gdzie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce, I połowa Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 OGÓLNA SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU BUDOWLANYM Wielkość rynku budowlanego Po jednocyfrowych spadkach

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo