Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów. Raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów. Raport"

Transkrypt

1 ADVISORY Dlaczego Polska Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej w ocenie inwestorów Raport KPMG SP. Z O. O.

2 Spis treści Wstęp 1 Metodologia i wyniki 2 Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce i na świecie 4 Bezpośrednie inwestycje na świecie ( ) 4 BIZ w ujęciu wartościowym 5 Rosja i Polska liderami w przyciąganiu BIZ w regionie 6 BIZ per capita 6 Napływ BIZ do Polski w latach Dynamika BIZ w Polsce w latach Formy BIZ w Polsce 8 Opinie inwestorów zagranicznych o Polsce 9 Ocena dotychczasowych inwestycji w Polsce 9 Kluczowe kryteria wyboru i ryzyka 10 Kwalifikacje pracownika 11 Alternatywne lokalizacje 12 Prawdy i mity 13 Konkurencja 14 Podsumowanie 15

3 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 1 Wstęp Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) przyczyniają się do długotrwałego rozwoju ekonomicznego i mogą mieć szczególnie istotny wpływ na transfer technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, a także wzrost produktywności i zwiększenie eksportu. Czy Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów? Jaką opinię o Polsce mają firmy, które już tu zainwestowały? Czy ponownie podjęłyby decyzję o wejściu do Polski? W niniejszym raporcie podjęliśmy próbę udzielenia odpowiedzi na te ważne nie tylko z gospodarczego, ale też społeczno-politycznego punktu widzenia pytania. Naszą ambicją było ukazanie zagadnienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie tylko z perspektywy danych statystycznych, których gromadzeniem zajmują się takie instytucje jak UNCTAD na świecie i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w naszym kraju, ale przede wszystkim spojrzenie na lokowanie inwestycji w Polsce oczami samych inwestorów. Staraliśmy się zebrać i uporządkować ich dotychczasowe doświadczenia i na tej podstawie określić poziom atrakcyjności Polski na inwestycyjnej mapie świata. Mamy nadzieję, że raport i zaprezentowane w nim wyniki rzucą nowe światło na sposób postrzegania naszego kraju przez zagraniczne podmioty. Pragniemy podziękować wszystkim przedsiębiorstwom, które zgodziły się uczestniczyć w badaniu i podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie korzyści i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dziękujemy również firmie SMG/KRC Millward Brown Company partnerowi badania. Mirosław Proppé, Dyrektor Advisory Dr Mariusz Strojny, Kierownik projektu Advisory

4 2 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Metodologia i wyniki Metodologia Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w okresie październik-listopad 2005 roku i polegał na badaniu kwestionariuszowym członków kierownictwa 32 inwestorów zagranicznych, którzy dokonali swoich inwestycji w Polsce w latach Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody CATI przez firmę SMG/KRC Millward Brown Company na zlecenie i w oparciu o metodologię badawczą KPMG. Drugi etap polegał na analizie danych statystycznych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej 1 i na świecie w oparciu o dane UNCTAD, PAIiIZ oraz innych organizacji (m.in.: EUROSTAT, OECD, Economist Intelligence Unit). Etap ten był realizowany w okresie grudzień 2005 styczeń Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej rosną szybciej niż w Chinach Chociaż poziom inwestycji zagranicznych w ujęciu wartościowym stanowił w 2004 roku w krajach naszego regionu zaledwie około 3/4 inwestycji jakie napłynęły w tym samym czasie do Chin - to już tempo wzrostu w badanym okresie ( ) było wyższe niż w Chinach i wyniosło 54%. W tym samym czasie dynamika wzrostu inwestycji w Unii Europejskiej była ujemna. Polska w czołówce, ale też w ogonie inwestycyjnym Polska jest, obok Rosji, liderem w regionie jeśli chodzi o wartość przyciągniętych inwestycji bezpośrednich. W 2004 roku stanowiły one 13% wszystkich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast wypadamy bardzo słabo jeśli przeliczymy inwestycje zagraniczne na obywatela (per capita) oraz jeśli spojrzymy na dynamikę wzrostu BIZ od 2000 roku. W pierwszej kategorii słabiej wypadają jedynie kraje leżące za naszą wschodnią granicą (Rosja, Ukraina i Białoruś). Natomiast jeśli chodzi o dynamikę wzrostu BIZ wypadamy (w badanym okresie) najsłabiej spośród wszystkich Państw w regionie objętych badaniem. Inwestorzy zagraniczni zadowoleni z inwestycji w Polsce Ponad 80% inwestorów zagranicznych ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie efekt swoich dotychczasowych inwestycji w Polsce, a jednocześnie żadna z badanych firm nie oceniała ich w sposób negatywny. Co więcej, 3/4 zagranicznych inwestorów obecnych już w Polsce zamierza wzmocnić obecność na tym rynku poprzez dalsze inwestycje w bliższej lub dalszej przyszłości. Przygniatająca większość badanych firm uważa, że wchodząc do Polski podjęła słuszną decyzję i nie zamierza się stąd wycofywać. 1 Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.

5 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 3 Trzy kluczowe atuty Polski Polska przyciąga inwestorów zagranicznych trzema głównymi atutami: relatywnie niskimi kosztami pracy, korzystną lokalizacją geograficzną na szlakach tranzytowych oraz dużą, jak na Europę Środkowo-Wschodnią, wielkością rynku wewnętrznego. Warto zwrócić uwagę, że są to elementy niezależne od aktualnych wydarzeń i decyzji politycznych (może z wyjątkiem kosztów pracy). To co pozytywnie zaskoczyło większość inwestorów nie miało związku z podatkami, regulacjami prawnymi, infrastrukturą, ale z wysokimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pracy polskich kadr. Wydaje się, że zagraniczni inwestorzy traktują Polskę jako kraj o niskich kosztach pracy podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy krajem o niskich kosztach pracy i wysokich kwalifikacjach pracowników. Prawdy i mity o Polsce W trakcie badania udało się zweryfikować kilka obiegowych opinii o Polsce. W oczach inwestorów zagranicznych nie jest prawdą, że: polscy pracownicy są mało wydajni, trudno jest coś załatwić bez łapówki, Polacy nie znają języków obcych, a podatki są zbyt wysokie. Potwierdziły się natomiast opinie o wszechobecnej biurokracji, niewydolnym sądownictwie, słabej infrastrukturze czy skomplikowanym systemie podatkowym.

6 4 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce i na świecie KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Dyrektor dużej firmy motoryzacyjnej: Duże zaangażowanie ludzi oraz szybka chłonność nowych technologii. Bezpośrednie inwestycje zagranicznie (BIZ) obejmują kapitał zainwestowany w danym kraju w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem powiązanych z inwestorem zagranicznym podmiotów. BIZ obejmują przede wszystkim inwestycje kapitałowe, ale również reinwestowane zyski i pożyczki wewnątrzkorporacyjne. BIZ mają charakter inwestycji długoterminowych i mogą przybierać formę przejęcia firm, inwestycji typu greenfield, prywatyzacji, joint-ventures czy też form mieszanych. Bezpośrednie inwestycje na świecie ( ) Od 2000 roku nastąpił znaczący spadek wartości globalnego napływu inwestycji zagranicznych - z 1,4 biliona dolarów do 633 miliardów dolarów w 2003 roku. Rok 2004 zapoczątkował odwrócenie trendu spadkowego. Regres w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie ma w opinii ekspertów kilka przyczyn. Jedną z najważniejszych jest spadek wartości transgranicznych fuzji i przejęć. To zjawisko ma z kolei swe źródła w spowolnieniu wzrostu gospodarczego na wiodących rynkach świata (rzutującym na obroty i zyski transnarodowych korporacji), giełdowej bessie i wyhamowaniu procesów prywatyzacyjnych 2. mln USD Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD 2 Zbigniew Zimny, Słowo wstępne do prezentacji raportu światowego raportu inwestycyjnego: Narodowa i międzynarodowa polityka w zakresie BIZ i jej znaczenie dla rozwoju", Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju, 4 września 2003 r.

7 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 5 Dynamika napływu BIZ do Europy Środkowo-Wschodniej była w okresie wyższa niż w Chinach. BIZ w ujęciu wartościowym Wartość bezpośrednich inwestycji, jakie napłynęły do regionu Europy Środkowo- Wschodniej w 2004 roku stanowiła 16% (21% z uwzględnieniem Rosji) łącznej wartości BIZ Unii Europejskiej. W skali światowej udział ten jest około trzykrotnie mniejszy. Jednak w przeciwieństwie do tendencji ogólnoświatowych napływ BIZ do naszego regionu nie zmniejszył się tak drastycznie, a w przypadku wielu krajów (np. Estonii, Węgier) nawet znacząco wzrósł w stosunku do 2000 roku. Napływ BIZ do Europy Środkowo-Wschodniej jest mniejszy niż ma to miejsce w przypadku Chin. Jednakże, tempo przyrostu BIZ między 2000 a 2004 rokiem było w naszym regionie wyższe niż w przypadku Chin (odpowiednio 54% i 48%). Świadczy to o ogromnym potencjale naszego regionu w dalszym ciągu w dużym stopniu niewykorzystanym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie (w mln USD) Wzrost między Świat % EU % EU % Czechy % Estonia % Węgry % Łotwa % Litwa % Polska % Słowacja % Słowenia % Bułgaria % Chorwacja % Rumunia % Chiny % Indie % Rosja % Ukraina % Białoruś % Europa Śr.- Wsch % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD.

8 6 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Rosja i Polska liderami w przyciąganiu BIZ w regionie Spośród wszystkich analizowanych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej najwięcej inwestycji zagranicznych napłynęło w 2004 roku do Rosji i Polski. Niemal co czwarty dolar zainwestowany tutaj zasilił gospodarkę Rosji, co ósmy Polskę i co dziesiąty Rumunię. Najmniej zagranicznych inwestycji bezpośrednich przyciągnęła Białoruś. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD mln BIZ per capita W przypadku BIZ per capita pozycja Polski i Rosji nie wygląda już tak dobrze. Zdecydowanym liderem deklasującym pozostałe kraje w regionie jest Słowenia, której udało się przyciągnąć ponad 2500 USD na jednego mieszkańca. Dla całej UE średnia wartość BIZ wyniosła w 2004 roku niecałe 500 USD. Poziom inwestycji bezpośrednich per capita w Polsce był kilkakrotnie niższy niż w Czechach i na Węgrzech i wyniósł zaledwie 160 USD. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD

9 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 7 Napływ BIZ do Polski w latach Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych od początku lat dziewięćdziesiątych międzynarodowy biznes zainwestował w Polsce już ponad 84 miliardy USD, a według danych UNCTAD było to prawie 61 miliardów USD 3. Kwota ta nie tylko daje Polsce czołowe miejsce na tle innych krajów regionu, lecz co ważniejsze świadczy o tym, że gospodarka w Polsce cały czas się rozwija i jest atrakcyjna dla inwestorów. Średnia dynamika wzrostu BIZ w tym okresie wyniosła 47%. Największy wzrost zanotowaliśmy w latach (ponad 200%). Najgorszy wynik odnotowaliśmy w latach (-39%). mln USD Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ oraz NBP (dane za 2005 r.). 3 Rozbieżności wynikają z faktu, iż UNCTAD czerpie dane z banków centralnych, a PAIiIZ szacuje BIZ według własnej odmiennej metodologii.

10 8 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Dynamika BIZ w Polsce w latach W ostatnich latach dynamika wzrostu BIZ w Polsce była ujemna i najniższa w Europie Środkowo-Wschodniej. Małym pocieszeniem jest fakt, że w analogicznym okresie ( ) krajów Unii Europejskiej zanotowały pięciokrotnie gorszy wynik (spadek BIZ o 22,7%). Wszystkie uwzględnione w badaniu kraje (łącznie z Białorusią) zanotowały kilkunasto lub kilkudziesięcio procentowy wzrost. Częściowo winnym tego stanu był bardzo wysoki poziom BIZ w Polsce w bazowym 2000 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD. Formy BIZ w Polsce Niemal połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach miała formę fuzji i przejęć. Druga w kolejności forma, na którą zdecydowało się niemal 37% inwestorów zagranicznych to inwestycje typu greenfield czyli budowa firmy lub zakładu produkcyjnego od podstaw. W rezultacie uczestnictwa w prywatyzacji weszło do polski 14% inwestorów zagranicznych. Inne formy BIZ wybrały nieliczne przedsiębiorstwa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ.

11 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 9 Opinie inwestorów zagranicznych o Polsce KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Dyrektor dużej firmy spożywczej: Wysoka kultura pracy i poziom zawodowy, pracownicy są lepiej zorganizowani niż początkowo sądziliśmy. Ocena dotychczasowych inwestycji w Polsce Trzy czwarte przebadanych przez nas inwestorów zagranicznych pozytywnie ocenia efekty swoich inwestycji w Polsce. Co dziesiąty inwestor ocenia je nawet bardzo pozytywnie. Natomiast żadna z ankietowanych firm nie ocenia skutków wejścia na polski rynek negatywnie lub bardzo negatywnie. Wyniki te zdają się potwierdzać wcześniejsze nasze obserwacje, według których region Europy Środkowo-Wschodniej jest jedną z najatrakcyjniejszych obecnie lokalizacji na świecie - mogących konkurować z rynkami Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Pytanie: Jak ogólnie oceniają Państwo efekty swojej inwestycji w Polsce? Niemal 80% badanych inwestorów zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe na polskim rynku. Najwięcej, bo aż 56% już w ciągu najbliższego roku. Co piąta firma myśli o tym w dłuższej perspektywie. Również niemal co piąta badana firma nie zamierza zmieniać swojego zaangażowania kapitałowego w Polsce. Co ciekawe, żadna z 32 przebadanych firm nie zamierza ograniczać swojej obecności w Polsce. Świadczy to o pozytywnych wynikach, jakie udało się osiągnąć już po pierwszych kilku latach obecności na naszym rynku. Potwierdza się tym samym opinia o Polsce jako bardzo atrakcyjnej lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Pytanie: Czy zamierzają Państwo zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w Polsce?

12 10 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Pytanie: Gdyby mieli Państwo możliwość ponownego wyboru kraju do inwestowania, jaką podjęli by Państwo decyzję? Ponad 80% badanych przez nas inwestorów zagranicznych, gdyby miało szanse ponownego wyboru lokalizacji - ponownie wybrałoby Polskę. Pomimo przeszkód natury biurokratycznej, infrastrukturalnej i administracyjnej inwestycje w Polsce okazały się trafnym wyborem. Jedynie pojedyncze przedsiębiorstwa wskazywały na inne kraje. Natomiast 12,5% badanych nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Kluczowe kryteria wyboru i ryzyka Na podstawie uzyskanych od inwestorów odpowiedzi zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe kryteria decydujące o wyborze Polski na miejsce inwestycji. Są to kolejno: koszty pracy i lokalizacja geograficzna (po 22,6%) oraz wielkość rynku wewnętrznego (21,4%). Co ósmy respondent podkreślał też wagę kwalifikacji polskich pracowników. Jedynie 6% wskazań padło na obecność kluczowych konkurentów i kooperantów na naszym rynku. Pomoc ze strony państwa, a także kwestie związane z infrastrukturą nie miały w opinii naszych respondentów pierwszoplanowego znaczenia. Warto podkreślić, iż spośród trzech kluczowych motywów dokonywania inwestycji zagranicznych w Polsce, Państwo ma wpływ (i to znacznie ograniczony) jedynie na koszty pracy. Natomiast lokalizacja i wielkość rynku są dane. Może to prowadzić do wniosku o konieczności zwiększenia intensywności promocji kraju i dalszego obniżania kosztów pracy. Pytanie: Jakie były najważniejsze kryteria, które zdecydowały o wyborze Polski na miejsce inwestycji Państwa firmy? (można było wymienić tylko 3 główne)

13 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 11 Najważniejszymi obszarami ryzyka, jakich obawiali się inwestorzy zagraniczni było funkcjonowanie aparatu administracyjno-sądowo-politycznego. Niemal co piąta badana przez nas firma obawiała się w najwyższym stopniu kwestii administracyjnych i polskiej biurokracji. Po 15% badanych stwierdziło, że najbardziej obawiało się regulacji prawnych/sądownictwa oraz otoczenia politycznego. Stopy podatkowe i koszty uzyskania przychodu były kluczowym czynnikiem ryzyka dla zaledwie co 10 respondenta. Pytanie: Z jakimi kwestiami wiązali Państwo największe ryzyko dokonując inwestycji w Polsce? Pytanie: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie przy wchodzeniu na polski rynek? Kwalifikacje pracowników Zadaliśmy badanym przedsiębiorstwom pytanie co ich najbardziej zaskoczyło zaraz po wejściu do Polski. Aby uniknąć ryzyka zasugerowania odpowiedzi - potraktowaliśmy to pytanie jako otwarte. Respondenci mogli udzielić dowolnej odpowiedzi - zgodnie z pierwszym skojarzeniem. Okazało się, że w przypadku aż ponad 60% wszystkich inwestorów zagranicznych - tym co ich najbardziej zaskoczyło były wysokie kwalifikacje pracowników. Tak przygniatający udział pojedynczej kwestii wyraźnie wskazuje na to, że zagraniczne przedsiębiorstwa nadal nie zdają sobie sprawy z kwalifikacji zawodowych zasobów pracy dostępnych w naszym kraju. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszty pracy są głównym motywem dokonywania inwestycji w Polsce - promocja wysokich kwalifikacji Polaków powinna stać się priorytetem w działalności agend rządowych specjalizujących się w przyciąganiu inwestorów zagranicznych, którzy często myślą o Polsce w kategorii: niski koszt - niskie kwalifikacje pracowników.

14 12 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Alternatywne lokalizacje Niemal połowa przedsiębiorstw przed dokonaniem inwestycji w Polsce rozpatrywała alternatywne lokalizacje. Niewiele więcej niż co trzecia firma działająca dziś w Polsce od początku była zdecydowana na wejście na nasz rynek. Pytanie: Czy przed dokonaniem inwestycji w Polsce rozpatrywali Państwo inną lokalizację? Spośród inwestorów zagranicznych, którzy brali pod uwagę alternatywne lokalizacje w stosunku do Polski, co czwarty wskazywał na Czechy. Na kraje bałtyckie wskazywało dalsze 17% inwestorów. Węgry i Słowacja uzyskały po ok. 9% wskazań. Natomiast pozostałe kraje w regionie Europy Środkowo- Wschodniej uzyskały razem 13%. Łącznie na wszystkie kraje w tym regionie wskazało ponad 70% inwestorów. Pozostałe alternatywne lokalizacje uzyskały minimalne wskazania - co świadczy o tym, że Polska w staraniach o przyciąganie zagranicznych inwestycji z powodzeniem konkuruje z innymi krajami regionu. Pytanie: Jeśli tak, w jakim kraju/regionie?

15 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 13 KPMG: Co zaskoczyło Państwa pozytywnie w Polsce? Prezes zarządu dużej firmy elektronicznej: Duże zaangażowanie całej grupy pracowniczej, byli otwarci, nie było oporu przed inwestorem, a wręcz zaufanie. Prawdy i mity Spośród dziewięciu obiegowych opinii o Polsce, które były przedmiotem badania cztery zostały zakwalifikowane raczej jako fałsz, natomiast pięć zostało potwierdzonych. Największym mitem jest opinia jakoby polscy pracownicy byli mało wydajni. Z taką opinią nie zgadza się ponad 84% badanych inwestorów. Ponad 71% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że trudno jest coś załatwić bez łapówki. Większość respondentów obala również mit o tym, że Polacy nie znają języków obcych oraz że podatki są zbyt wysokie (choć w obu przypadkach różnice nie były tak wyraźne). Udało się potwierdzić natomiast cztery inne opinie. Przede wszystkim, że sądownictwo w Polsce jest nieskuteczne, a biurokracja wszechobecna (po 87% odpowiedzi potwierdzających), infrastruktura i transport stanowią poważny problem w prowadzeniu działalności, a system podatkowy jest nadmiernie skomplikowany. W kwestii pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników opinie były podzielone niemal po równo.

16 14 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Pytanie: Jak oceniają Państwo krajowych konkurentów? Konkurencja Dokładnie połowa badanych inwestorów zagranicznych czuje presję konkurencyjną ze strony lokalnych konkurentów. Dla co piątego inwestora konkurencja lokalna nie jest obecnie groźna, ale w przyszłości dostrzega takie zagrożenie. Firmy krajowe nie stanowią poważnego zagrożenia dla mniej niż 1/3 badanych. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG na początku 2005 roku nt. Ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw zadaliśmy polskim firmom, które weszły na rynki zagraniczne pytanie o źródła ich przewagi konkurencyjnej 4. Analogiczne pytanie zadaliśmy tym razem inwestorom zagranicznym działającym w Polsce. Nie jest zaskoczeniem, że w obu badaniach uzyskaliśmy diametralnie różne rezultaty wynikające z odmiennych modeli biznesowych. Polskie firmy działające za granicą budują swoją pozycję w oparciu o dwa filary: wysoką jakość produktów i usług (72%) oraz przewagę kosztową (62%). Natomiast inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce bardziej równomiernie rozkładają swoją przewagę konkurencyjną. Jej głównym źródłem pozostaje międzynarodowa struktura korporacyjna - zapewniająca niezbędne zasoby i wiedzę, a także rynki zbytu. Drugim, równie ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm zagranicznych jest technologia i know-how (na ten element wskazuje aż sześciokrotnie więcej firm zagranicznych niż miało to miejsce w przypadku firm polskich). Na wysoką jakość i przewagę kosztową wskazuje odpowiednio co druga i co trzecia badana firma. Pytanie: W czym upatrują Państwo swoją przewagę konkurencyjną w działalności na rynkach zagranicznych, w tym w Polsce? 4 Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, raport KPMG, Warszawa 2005.

17 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy 15 Podsumowanie Pomimo dobrych perspektyw dla Polski i całego regionu Europy Środkowo- Wschodniej dalszy napływ inwestycji zagranicznych zależeć będzie od wielu czynników. Obecnie priorytetem na liście niemal każdego inwestora są Chiny. Wydają się to potwierdzać zarówno dane statystyczne, jak i nagłówki w mediach. Należy jednak pamiętać, że w latach 70-tych podobną popularnością wśród inwestorów zagranicznych cieszyła się Brazylia, która też budziła wielkie nadzieje w związku z tanią siłą roboczą, ogromnym rynkiem i rosnącym uprzemysłowieniem. Ale od czasu kryzysu w latach 80-tych nie tylko Brazylia, ale niemal cały region Ameryki Łacińskiej walczy o odzyskanie swego dawnego blasku. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (miliardy USD) Napływ BIZ Napływ BIZ jako % PKB Skumulowana wartość BIZ Skumulowana wartość BIZ per capita (w USD) Udział w ogólnoświatowej wartości napływu BIZ (w %) Udział w skumulowanej wartości ogólnoświatowego BIZ (w %) , , , , , , Źródło: Economist Intelligence Unit. Co więc czeka Polskę w nadchodzących latach? Według szacunków Economist Intelligence Unit napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich będzie utrzymywał się w latach na dość wysokim i stabilnym poziomie (w przedziale 8,5 9,0 miliardów USD). Jednak w zestawieniu z PKB procentowy udział BIZ z roku na rok będzie się zmniejszał - z poziomu 3,1% do 2,2%. Również, biorąc pod uwagę trendy ogólnoświatowe zarówno napływ jak i skumulowana wartość napływu BIZ w stosunku do wartości ogólnoświatowych się obniżą. Czy to oznacza powolne wyczerpywanie się potencjału Polski w przyciąganiu zagranicznych inwestorów?

18 16 Inwestycje w Polsce - Raport badawczy Nie do końca. Z pewnością obecność Polski w Unii Europejskiej i dalszy rozwój gospodarczy kraju sprzyjać będą wzrostowi wynagrodzeń, a co za tym idzie wzrostowi kosztów pracy, które są obecnie głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów zagranicznych. Jeśli temu procesowi nie będzie towarzyszyła modernizacja gospodarki i rozwój sektorów wiedzochłonnych w miejsce pracochłonnych - coraz trudniej będzie pozyskiwać najbardziej atrakcyjne inwestycje. Z naszych badań wynika, że inwestorzy zagraniczni nie do końca są świadomi wysokich kwalifikacji i kompetencji polskich pracowników. Pomimo to, coraz więcej firm inwestuje nie tylko w fabryki, ale i w centra badawczo-rozwojowe. Można w związku z tym zaryzykować stwierdzenie, że pierwsza fala inwestycji zagranicznych, których motywem była potrzeba obecności na naszym rynku oraz dążenie do obniżenia kosztów wytwarzania będzie coraz słabsza, a jej miejsce zacznie zajmować druga fala inwestycji, której motywem przewodnim będą wiedza (centra badawcze), usługi (centra outsourcingowe) i technologia (centra rozwojowe). Obie fale inwestycji zagranicznych będą napływały stabilnym i szerokim strumieniem pod warunkiem zredefiniowania kluczowych kompetencji strategicznych naszego kraju w oczach potencjalnych inwestorów zagranicznych. Niskie koszty są ważnym, ale coraz mniej istotnym motywem inwestycyjnym. Dlatego należy koncentrować się na podkreślaniu innych zalet Polski: lokalizacji, wielkości rynku, tradycji i jakości, bliskości społeczno-kulturowej, a przede wszystkim wysokich kompetencji i wiedzy pracowników. Ponadto, warto zastanowić się czy na globalnym rynku inwestycji zagranicznych nie lepiej występować jako cały region. W porównaniu z gigantami wyłaniających się rynków światowych, a mianowicie Brazylią, Rosją, Indiami i Chinami, czyli tak zwanymi krajami BRIC, Polska jest zbyt mała. Natomiast występując jako region mamy o wiele większe szanse bycia dostrzeżonym. Europa Środkowo-Wschodnia jako całość posiada ludność, która stanowi 90% wielkości Rosji, ale jest bogatsza od niej o niemal 30% (patrząc na wielkości PKB). Poza demografią i makroekonomią, jest jeszcze więcej czynników przemawiających za tą lokalizacją: bliskość do Europy Zachodniej, polityczna i gospodarcza stabilność, odpowiedni poziom rozwiązań infrastrukturalnych, włącznie z podatkami, regulacjami prawnymi i ładem korporacyjnym. Aby nie zostać w przyszłości przyćmionym krzykliwą reklamą otaczającą Chiny i inne duże wyłaniające się rynki, może zamiast konkurować z naszymi sąsiadami zacząć z nimi współpracować i wspólnie promować ciągle nie do końca odkryty region Europy Środkowo-Wschodniej?

19

20 kpmg.pl KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa Tel Fax Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie są skierowane do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami KPMG Sp. z o.o. jest polską firmą członkowską KPMG International, podmiotu prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH RAPORT Z BADANIA Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Uniwersytet Wrocławski Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego Wstęp Celem artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu gospodarczego z 2008 roku na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora motoryzacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marcin Boroń Nr albumu: 13026 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2013 na przykładzie sektora

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Warszawa, styczeń 2014 Szanowni Państwo! Przekazujemy na Państwa ręce

Bardziej szczegółowo