Raport z analizy przypadków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy przypadków"

Transkrypt

1 LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: PT1-LEO Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1

2 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp Krajowe analizy przypadków: PortugaIia Hiszpania Wielka Brytania Włochy Polska Rumunia Niemcy

3 1. Wstęp Niniejszy raport z analizy przypadków został utworzony w ramach drugiego pakietu roboczego (analizy przypadków) europejskiego projektu TOI Best Form (nr PT1-LEO ) przez lidera projektu: XXI Inveslan S.L. Celem projektu Best Form jest doskonalenie umiejętności doradców biznesowych i, w rezultacie, rozwój przedsiębiorczości między imigrantami poprzez przetestowanie i wdrożenie modelu CBBA (Community Based Business Advice), utworzonego przez projekt SIED, w różnych kontekstach imigranckich. Cel ten jest zgodny z założeniami i inicjatywami przeprowadzanymi przez Komisję Europejską w związku z wdrażaniem strategii Europa 2020, ze szczególnym uwzględnieniem celów związanych z ogólnym wzrostem i umocnieniem Mobilności. W tym zakresie, jak uznaje sama Komisja Europejska, firmy prowadzone przez migrantów stanowią ogromną szansę dla gospodarki kontynentalnej i zasługują na większą uwagę oraz oddanie, by móc w pełni wykorzystać ich potencjał społeczny i gospodarczy. Celem niniejszego raportu jest określenie najlepszych praktyk i największych sukcesów na poziomie krajowym na obszarze doradztwa zawodowego skierowanego do imigrantów w krajach partnerskich: Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce, Rumunii i Niemczech. Wcześniej każdy z krajów partnerskich przeprowadził co najmniej dwie analizy przypadków, zaprezentowane w krajowych raportach z analiz przypadków. 3

4 2. Krajowa analiza przypadków 2.1 PORTUGALIA Sociedade Portuguesa de Inovaçao (SPI) oraz Asociaçao de Solidaridade International (ASI) 4

5 2.1 Analiza przypadków Portugalia Analiza przypadków zidentyfikowanych przez partnerów portugalskich: - Promocja Przedsiębiorczości pośród Imigrantów (PEI); - Program K CIDADE; - Partnerstwo (pani Leonor Gomes); - Ideiateca consultores (pan Manuel Forjaz). 2 analizy przypadków związane są ze skutecznymi inicjatywami wsparcia biznesowego grup defaworyzowanych: - Promocja przedsiębiorczości imigrantów skierowana szczególnie do społeczności imigranckich; - K CIDADE program skupiający się na uprawomocnieniu na poziomie społeczności i instytucji w miejscach związanych z ubóstwem i przemocą, będącymi skutkiem wykluczenia społecznego (co często wiąże się ze społecznościami imigrantów). 2 pozostałe analizy przypadków związane są z indywidualnymi doradcami biznesowymi: - panem Manuelem Forjazem; - panią Leonor Gomes. Te dwie osoby zajmują się wsparciem biznesowym i inicjatywami związanymi z imigrantami (takimi jak projekt Podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych lub ) i stanowią konkretne przykłady realnego radzenia sobie z problemami ze wsparciem nowo otwartych firm. 5

6 2.1.1 Projekt PEI Analiza przypadku 1 Projekt PEI Promocja Przedsiębiorczości pośród Imigrantów (www.empreendedorismoimigrante.com) 6

7 2.1.1 Prezentacja PEI Cele: Promocja rozwoju przedsiębiorczego podejścia do życia, umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie; Promocja rozwoju umiejętności zarządzania personelem, społecznością i firmą, które uznawane są najważniejsze do prowadzenia firmy; Promocja prowadzenia firmy w zrównoważony sposób; Promocja nawiązywania kontaktów między potencjalnymi przedsiębiorcami i programami wsparcia przedsiębiorców, które już są prowadzone przez różnego rodzaju organizacje; Promocja formalizacji firm funkcjonujących w ramach nieformalnej gospodarki; Tworzenie sieci mentorów, wspierających przedsiębiorców będących imigrantami. Charakterystyka: Aby promować współpracę między stowarzyszeniami biznesowymi i organizacjami imigranckimi, mającą na celu walkę z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w społecznościach imigranckich, projekt PEI przeprowadził następujące działania główne: Utworzenie i przeszkolenie zespołu trenerów i pośredników mediacji międzykulturowych na obszarze przedsiębiorczości; Mobilizację i zdolność budowania instytucji promujących przedsiębiorczość; Szkolenie potencjalnych przedsiębiorców; Utworzenie programu mentoringowego, wspierającego zakładanie firm przez przedsiębiorców będących imigrantami. Nie obierając sobie za grupę docelową żadnej konkretnej społeczności imigrantów, projekt skierowany był do grup najczęściej spotykanych w warunkach portugalskich: Brazylijczyków, Afrykanów (z krajów portugalskojęzycznych) oraz imigrantów z krajów Europy Wschodniej (Ukraińców i Rumunów). 7

8 2.1.1 Prezentacja PEI Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Program mentoringowy, który zgromadził odnoszących sukcesy przedsiębiorców i przeszkolił ich, by mogli pełnić rolę doradców biznesowych imigrantów, chcących założyć własne firmy; Wykorzystanie profilu na Facebooku w charakterze strony internetowej projektu, co pomogło dotrzeć do szerszej grupy docelowej, umożliwiając skuteczniejsze interakcje między beneficjentami projektu; Współpraca z organizacjami powszechnymi, takimi jak banki (na przykład BCP przeprowadził kilka sesji pytań i odpowiedzi na temat mikrokredytów), władze publiczne (samorządy, biura pracy itp.), a także przedstawiciele sektora prywatnego (za pośrednictwem programu mentoringowego), co zapewniło bardziej zrównoważone podstawy do otwierania firm przez imigrantów. Wyciągnięte wnioski: Projekt BEST FORM będzie wykorzystywał portale społecznościowe (Facebook, Hi5, Linkedin, Orkut itp.) jako narzędzie do rozpowszechniania informacji oraz platformę umożliwiającą interakcje między przedsiębiorcami będącymi imigrantami, a także między nimi oraz potencjalnymi mentorami i trenerami; Zaangażowanie organizacji powszechnych, a w szczególności banków, może zwiększyć korzyści oraz atrakcyjność kursów pilotażowych BEST FORM, zapewniając trenerom więcej informacji o kwestiach istotnych dla przedsiębiorców imigrantów (mikrokredyty, jak uzyskać linię kredytową itp.); Program mentoringowy kładzie nacisk na wagę doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych przez doradców biznesowych pracujących z przedsiębiorcami będącymi imigrantami. 8

9 2.1.2 Program K'CIDADE Analiza przypadku 2 K CIDADE Utworzenie programu społeczności miejskich (www.empreendedorismoimigrante.com) 9

10 2.1.2 Prezentacja K'CIDADE Cele: Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach miejskich i podmiejskich w Portugalii; Danie szansy defaworyzowanym społecznościom miejskim na poprawę ich bytu; Szkolenie w ramach społeczności, by zapewniały aktywne środowisko dla zrównoważonego rozwoju; Promocja zrównoważonych i dynamicznych inicjatyw rozwoju lokalnego z naciskiem na uczestnictwo i uprawomocnienie społeczności; Projekt kieruje się następującymi zasadami: zintegrowane, długoterminowe podejście, uprawomocnienie, trwałość, uczestnictwo oraz monitoring i ocena. Charakterystyka: Uruchomiona w 2004 roku inicjatywa była prowadzona przez Fundację Agi Khana i obejmowała szereg formalnych partnerów, takich jak : Fundacja Calouste a Gulbenkiana; Ministerstwo Pracy i Solidarności Społecznej; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Samorządy miejskie Lizbony i Sintry; Patriarchat Lizbony; Stowarzyszenie Dzieci Powiatu Sintry; Inicjatywa ta została również wsparta przez *EQUAL / Komisję Europejską, współpracując z wieloma partnerami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Program K CIDADE ma szeroką grupę docelową, choć skupia się na grupach defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, do której to grupy należą społeczności imigrantów. *Inicjatywa EQUAL była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i współfinansowana przez kraje członkowskie UE w latach Inicjatywa skupiała się na wsparciu innowacyjnych programów międzynarodowych oraz walce z dyskryminacją i nierównością na rynku pracy. 10

11 2.1.2 Prezentacja K'CIDADE Charakterystyka (c.d.): Program K CIDADE opiera się na koncepcji pomocy dla samopomocy, tj. społeczności są własnymi pośrednikami zrównoważonego rozwoju. Projekt podzielony został na trzy główne obszary: Obywatelstwo i spójność społeczna; Edukacja i szkolenie; Rozwój gospodarczy. Główne działania prowadzone w ramach projektu to: Koordynacja sieci lokalnych; Szkolenie i umacnianie organizacji lokalnych; Wdrażanie projektów innowacji w ramach społeczności; Utworzenie centrów innowacji w ramach społeczności. Jedną z najbardziej użytecznych inicjatyw był Program Tworzenia Biznesu, który oferował dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie grupom defaworyzowanym w ramach bardziej złożonej struktury (z naciskiem na definicję zrównoważonych projektów, a nie wykonalność pomysłów biznesowych). 11

12 2.1.2 Prezentacja K'CIDADE Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Podejście systemowe nacisk na uprawomocnienie społeczności lokalnych, umacnianie sieci lokalnych oraz rozpowszechnianie koncepcji samopomocy, przekształcając członków defaworyzowanych społeczności w aktywnych uczestników własnego rozwoju społecznego i gospodarczego; Kompleksowe podejście nacisk nie tylko na kwestie gospodarcze, ale i problemy osobiste (takie jak budowa pewności siebie); Powiększone partnerstwo zaangażowanie organizacji pozarządowych, władz publicznych, organizacji prywatnych i międzynarodowych. Pozytywne rezultaty i napotkane problemy: Programy K CIDADE to przykład skutecznej i udanej sieci lokalnej, służącej do tworzenia lepszych warunków dla osób defaworyzowanych, szczególnie gdy trudno jest im poprawić własną sytuacją i warunki bytowe; Program również określił warunki realnej alternatywy dla osób borykających się z błędnym kołem ubóstwa i wykluczenia społecznego; Społeczności lokalne zostały znacznie zmobilizowane przez program K CIDADE, rozwijając kilka inicjatyw, w których osoby z danych społeczności biorą aktywny udział i odgrywają kluczową rolę; Problemy przypominają te napotykane w ramach innych, podobnych programów, czyli ograniczone zasoby finansowe oraz trudności w osiągnięciu samowystarczalności, przez co trudno sprawić, by program faktycznie zmieniał ludzkie życie. 12

13 2.1.2 Prezentacja K'CIDADE Wyciągnięte wnioski: Projekt BEST FORM, inspirując się K CIDADE, powinien w szczególności zwrócić uwagę na: Aktywne zaangażowanie lokalnych organizacji na etapie kursów pilotażowych; Włączenie koncepcji pomocy dla samopomocy do treści szkoleniowej kursów pilotażowych, by doradcy biznesowi szkoleni w ramach BEST FORM zapamiętali, że ich wsparcie przedsiębiorców będących imigrantami nie ogranicza się do kwestii gospodarczych, ale może wiązać się z projektami osobistymi; Kwestię uprawomocnienia stowarzyszeń związanych z imigrantami w trakcie działań rozpowszechniających i badawczych, by odczuły, że odgrywają kluczową rolę w rozwoju osobistym swoich członków; Rozpowszechnianie instytucjonalnego czynnika umacniającego w postaci modelu community-based business support (CBBS) z zastrzeżeniem, że CBBS wykracza poza rozwój umiejętności doradców biznesowych. 13

14 2.1.3 Manuel Forjaz Analiza przypadku 3 Doradca biznesowy: Manuel Forjaz Odnaleziony dzięki projektowi Leonardo: Podnoszenie umiejętności doradców biznesowych (UBA) 14

15 2.1.3 Manuel Forjaz prezentacja Charakterystyka: Pan Forjaz jest dyrektorem naczelnym i udziałowcem Ideiateca Consultores, firmy założonej w 1997 roku, zajmującej się sprzedażą i zarządzaniem usługami doradczymi. Piastuje szereg kluczowych stanowisk w wielu znanych firmach, takich jak Unilever czy Bertrand, działających głównie w obszarze marketingu i zarządzania. Ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Portugalii i ma tytuł magistra studiów afrykańskich Wyższej Szkoły Pracy i Biznesu (ISCTE). Ukończył również kurs w zakresie zdolności przywódczych na Harvardzie, a także studia podyplomowe w Institut Européen d Administration des Affaires. Pan Forjaz ma rozległe doświadczenie, nabyte zarówno w środowisku akademickim, jak i świecie biznesu. Świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego (wsparcie indywidualne) i szkolenia przedsiębiorców (program szkoleniowy Przedsiębiorczość w 50 godzin ), obejmujące pomysły, wskazówki i rozwiązania skierowane do imigrantów, szczególnie za pośrednictwem partnerstwa Często pełni rolę anioła biznesowego potencjalnych przedsiębiorców, szczególnie pośród społeczności imigranckich. Imigranci najczęściej trafiają do niego przez multidyscyplinarny zespół z CDCA (Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira). Charakterystyka imigrantów, którym doradza pan Forjaz: Niewielka wiedza o rozwoju biznesowym w kraju zamieszkania; Niewielkie zasoby finansowe; Pochodzą głównie z Brazylii, Afryki i Europy Wschodniej. 15

16 2.1.3 Manuel Forjaz prezentacja Pozytywne rezultaty i napotkane problemy : Praca nad kwestiami związanymi z motywacją była kluczowym czynnikiem decydującym o skuteczności inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości według pana Forjaza: przedsiębiorczość ma raczej niewiele wspólnego z doktoratem w dziedzinie fizyki kwantowej. Wiąże się za to z rozsądkiem, energią, nastawieniem zwycięzcy i poczuciem przyzwoitości, a także przekonaniem, że osiągnie się wyznaczone cele. ; Działalność w zakresie doradztwa biznesowego na zasadach wolontariatu praca z grupami defaworyzowanymi oznacza, że doradcy muszą poświęcić część swojego czasu jako wolontariusze, co często jest trudne w przypadku osób skupionych na zarządzaniu swoją firmą i jej rozwoju. Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Przedsiębiorczość jest dla wszystkich - pan Forjaz wierzy, że każdy może zostać przedsiębiorcą, więc po prostu pomaga ludziom w szybszym zostawaniu tym, kim i tak w końcu by się stali; Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości nie ma uniwersalnego rozmiaru podejście do szkolenia przedsiębiorców różni się w zależności od osoby szkolonej i jej pochodzenia, wiedzy itp. Uważa się, że właśnie to ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu, a nie korzystanie z ogólnej metody szkoleniowej przeznaczonej dla wszystkich; Gromadzenie umiejętności na obszarze szkolenia, biznesu i przedsiębiorczości pan Forjaz ma rozległe doświadczenie jako przedsiębiorca na tych trzech obszarach, co składa się na wyjątkowe doświadczenie, pomagające mu szkolić odnoszących sukcesy przedsiębiorców; Indywidualne nastawienie każdego z przedsiębiorców potencjalni przedsiębiorcy, z którymi spotyka się pan Forjaz, wykazują duże zainteresowanie przedsiębiorczością, więc nie ma potrzeby przekonywania ich do udziału w szkoleniu. 16

17 2.1.3 Manuel Forjaz prezentacja Wyciągnięte wnioski: Niniejsza analiza przypadków jest ważna dla BEST FORM z wielu powodów: Niezwykle istotna dla skuteczności projektu jest charakterystyka trenerów należy położyć nacisk na trenerów, którzy łączą specjalistyczną wiedzę akademicką z doświadczeniem w charakterze przedsiębiorców i sukcesem w świecie biznesowym; Kwestie motywacyjne to kluczowy aspekt rozwoju skutecznego doradcy biznesowego doradcy biznesowi mają budować pewność siebie swoich klientów, zachęcając ich, by się nie poddawali i przeprowadzając ich przez ostatni etap otwierania własnej firmy; Wykorzystanie indywidualnych, konkretnych doświadczeń do tworzenia treści szkoleniowych BEST FORM aktywny udział pana Forjaza oraz innych doradców zawodowych może doprowadzić do powstania dostosowanej do indywidualnych potrzeb treści, współgrającej z kontekstem socjoekonomicznym społeczności imigranckich w Portugalii. 17

18 2.1.4 Leonor Gomes Analiza przypadku 4 Doradca biznesowy: Leonor Gomes Odnaleziona dzięki projektowi Leonardo: Podnoszenie umiejętności doradców biznesowych (UBA) 18

19 2.1.4 Leonor Gomes prezentacja Charakterystyka: Pani Gomes jest doradcą biznesowym, współpracującym z K CIDADE (Programem rozwoju miejskiego), a także partnerstwem Ukończyła studia ekonomiczne i ma własną firmę o nazwie EASYBUS, oferującą usługi w zakresie transportu pasażerskiego. Jako doradca biznesowy grup defaworyzowanych (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności imigranckich), pani Gomes skupia się na: Budowaniu zaufania potencjalnych przedsiębiorców; Uprawomocnieniu przedsiębiorców, by osiągali własne założenia, realizowali pomysły biznesowe, wykorzystywali zasoby finansowe i byli w stanie rozwiązać problemy związane z firmą; Wsparciu konceptualizacji biznes planu, znalezieniu potencjalnych partnerów i mobilizacji zasobów. Wsparcie przedsiębiorców przez panią Gomes przybiera formę indywidualnych spotkań w ramach programu szkoleniowego Otwieranie firmy w 50 godzin, prowadzonego przez partnerstwo 19

20 2.1.4 Leonor Gomes prezentacja Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Bezpośrednie kontakty z potencjalnymi przedsiębiorcami kontakty podczas rozmów i sesji indywidualnych umożliwiają budowę relacji interpersonalnych z przedsiębiorcą w oparciu o wzajemne zaufanie oraz inicjatywy dostosowane do indywidualnych potrzeb; Kontakty z innymi instytucjami związanymi z przedsiębiorczością takimi jak Portugalskie Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców (ANJE), które pomaga organizować dodatkowe wsparcie przy otwieraniu firmy przez osoby z grup defaworyzowanych; Jednoczesne prowadzenie szkolenia i działań wspierających biznes pracując nad swoim pomysłem na firmę, przedsiębiorcy uczęszczają na kurs szkoleniowy, pomagający im rozwijać umiejętności miękkie, zwiększając tym samym ich szanse na sukces zawodowy i osobisty; Wsparcie dla przedsiębiorców na etapie początkowym (do chwili, gdy zaczną być widoczne rezultaty) to kluczowy element do wypracowania wysokiego odsetka powodzenia między nowymi firmami przedsiębiorców będących imigrantami. Pozytywne rezultaty i napotkane problemy : Umiejętność nawiązywania kontaktów przez panią Gomes zwiększa szansę na otworzenie przez imigrantów własnych firm; Niski poziom umiejętności i kwalifikacji przedsiębiorców będących imigrantami stanowi dodatkowe wyzwanie dla wsparcia biznesowego, szczególnie w zakresie zrozumienia formalnej dynamiki biznesu; Obszary biznesowe, wybierane przez imigrantów są bardzo jednorodne i konkurencyjne, przez co pomysły na firmę przedsiębiorców imigrantów są narażone na duże ryzyko; Zewnętrzny kontekst gospodarczy negatywnie wpływa na odsetek powodzenia przedsiębiorstw prowadzonych przez imigrantów. 20

21 2.1.4 Leonor Gomes prezentacja Wyciągnięte wnioski: Na podstawie osobistych doświadczeń pani Gomes można wyciągnąć następujące wnioski, przydatne dla przyszłych działań BEST FORM: Osobiste zainteresowanie i zaangażowanie to kluczowe czynniki dla skutecznego doradcy biznesowego, pracującego ze społecznościami defaworyzowanymi; Budowa zaufania oraz rozwój kompetencji interpersonalnych to najważniejsze umiejętności doradców biznesowych, pracujących z imigrantami; Bardzo pożądane jest, by osoby korzystające z usług doradców biznesowych miały dostęp do szerszej sieci (stowarzyszeń, najważniejszych osób, władz lokalnych) w celu zwiększenia szansy na uzyskanie wsparcia dla nowo otwartych firm przedsiębiorców będących imigrantami. 21

22 2. Krajowa analiza przypadków 2.2 HISZPANIA XXI Inveslan S.L. 22

23 2.2 Analiza przypadków HISZPANIA Analiza przypadków zidentyfikowanych przez partnerów hiszpańskich: - Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales (MITA); - Asociación Bulgaro Española (ABE) Cirilo y Metodio Obie instytucje mają ponadpięcioletnie doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości, doradztwa i pomocy imigrantom w zakładaniu i rozwoju własnych firm. Poza tym, MITA ONG została oficjalnie uznana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością za instytucję zbliżającą się do miana europejskiej doskonałości w zakresie jakości i zaangażowania. 23

24 2.2.1 MITA Analiza przypadku 5 Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales MITA 24

25 2.2.1 Prezentacja MITA Wstęp: Adres: C/ Alberche, 14 Bajo 3; MADRYT. HISZPANIA. Tel: (+34) ; Fax: (+34) Instytucja MITA powstała w 1998 roku w Léridzie w Hiszpanii i zajęła się doradztwem na rzecz miejscowych imigrantów, chcących założyć własne, małe firmy. MITA zaczęła nawiązywać kontakty z miejscowymi bankami oszczędnościowymi i podpisywać z nimi umowy, które ułatwiałyby tym imigrantom dostęp do kredytów. W 2000 roku MITA przeniosła się do Madrytu. W 2003 roku organizacja obsługiwała 60 klientów dziennie i pomagała w uzyskaniu ponad 30 małych kredytów miesięcznie. Pod koniec tego samego roku organizacja otrzymała od królowej Zofii nagrodę dla najaktywniejszej instytucji na obszarze wsparcia społecznego. W 2007 roku MITA opublikowała podręcznik przeznaczony dla przedsiębiorców ze środowisk imigranckich. Rok później organizacja otrzymała nagrodę dla najlepszego stowarzyszenia pracującego z imigrantami. W tym samym roku MITA uruchomiła stronę zawierającą bazę danych firm utworzonych przez imigrantów. Celem strony jest promocja w społeczeństwie hiszpańskim produktów i usług oferowanych przez tę grupę przedsiębiorców. 25

26 2.2.1 Prezentacja MITA Charakterystyka doradców: Pracownicy tej organizacji to osoby zawodowo zajmujące się różnymi obszarami. MITA oferuje również możliwość działania w ramach organizacji na zasadzie wolontariatu. Ta oferta adresowana jest do młodych osób, które ukończyły studia na kierunku ekonomii lub biznesu i chcą w ten sposób po raz pierwszy zetknąć się z rynkiem pracy. Współpracownikami MITA są ważne krajowe organizacje i banki: Charakterystyka klientów: MITA oferuje swoje usługi różnego rodzaju grupom, nie tylko imigrantom. Kobiety oraz osoby bez dostępu do zasobów również są grupami docelowymi organizacji. Najczęściej wspierani imigranci pochodzą z Ameryki Południowej: Kolumbii, Ekwadoru i Peru. Imigranci ci mają różne wykształcenie. W niektórych przypadkach mają dyplomy szkół wyższych, w innych wykształcenie średnie, a w jeszcze innych podstawowe. Jeżeli chodzi o płeć, udział kobiet i mężczyzn jest mniej więcej równy. Większość klientów potrzebuje wsparcia w zakresie pomysłu na firmę. Zgłaszają się do organizacji z zapytaniem, w jakie obszary biznesowe najlepiej inwestować. Poszukują również informacji finansowych jak uzyskać kredyt i jak go spłacać. 26

27 2.2.1 Prezentacja MITA Usługi: MITA oferuje następujące usługi: Tworzenie biznes planów. Zarządzanie i obsługa małych kredytów. Szkolenie w różnych zakresach: zarządzania biznesowego i tworzenia firm, szans biznesowych itp. Usługi administracyjne: obsługa licencji, zezwoleń itp. Indywidualne usługi doradcze. Monitoring otworzonych firm. Doradztwo Usługi te można podzielić na 4 zasadnicze grupy: Szkolenie: Warsztaty, konferencje. Małe kredyty, obsługa. Monitoring otworzonych firm 27

28 2.2.1 Prezentacja MITA Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Zasoby MITA to organizacja typu non-profit. Funkcjonuje w ramach dwóch oddziałów w Madrycie i Lleidzie. MITA inwestuje również na rynkach masowego odbiorcy, wykorzystując szereg mediów na poziomie krajowym i lokalnym, w tym gazety i Internet. Nastawienie doradcy biznesowi są profesjonalistami, posiadającymi wiedzę w kwestiach biznesowych, co zwiększa ich wiarygodność. Komunikacja doradcy posiadają rozwinięte umiejętności prezentacji i komunikacji, zarówno w związku ze spotkaniami indywidualnymi, jak i w szerszym gronie, szczególnie przydatne do prezentacji swojej oferty usług. Dobrze również radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów. Wiedza doradcy biznesowi czerpią nie tylko ze swojego doświadczenia, ale również szeregu wyników badań, zgromadzonych przez organizację, co daje im unikalne, świeże spojrzenie na najpowszechniejsze i najpilniejsze kwestie mające wpływ na MŚP. Przedmiot zainteresowania zrozumienie obecnego położenia klientów to najważniejsze zadanie doradców w MITA. 28

29 2.2.1 Prezentacja MITA Rezultaty: DANE: REZULTATY Z 2008 ROKU: Wsparcie 2800 przedsiębiorców. Utworzenie 250 biznes planów. 120 podań o małe kredyty. Utworzenie 85 małych firm. 20 warsztatów na temat otwierania firmy. Podręcznik dla przedsiębiorców będących imigrantami, opublikowany przez IEPALA we współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Pracy. Podręcznik ten promuje otwieranie własnych, małych firm przez imigrantów. SIEĆ PRZEDSIĘBIORCÓW IMIGRANTÓW: Celem strony internetowej jest promocja małych firm otwieranych przez imigrantów oraz świadczonych przez nich usług. Na stronie użytkownicy znajdą katalog i działy wydarzeń, wiadomości i danych kontaktowych. Strona zawiera również forum dyskusyjne. 29

30 2.2.1 Prezentacja MITA Przykłady: Oto kilka przykładów imigrantów wspieranych przez tę organizację: Ángela z Peru Ángela otworzyła dom starców Agua Viva. Firma ta otrzymała od władz Madrytu nagrodę Firma o szerokim tle społecznym. W 2003 roku, gdy Ángela nie była w stanie znaleźć wsparcia dla swojego pomysłu na firmę, skontaktowała się z MITA i organizacja wydała jej gwarancję bankową, dzięki której otrzymała wreszcie kredyt na otwarcie firmy. Fernando z Wenezueli Fernando otworzył firmę Lácteas Aragüany, która sprzedaje tradycyjny wenezuelski ser. Wieści na temat Ángeli 30

31 2.2.2 ABE - Cirilo y Metodio Analiza przypadku 6 Asociación Búlgaro Española (ABE) Cirilo y Metodio 31

32 2.2.2 Prezentacja ABE Cirilo y Metodio Wstęp: Adres: C/ Picos de Europa, 15 Tel.: (+34) / ABE to organizacja typu non-profit, założona w 2006 roku. Jej celem jest promocja i utrzymywanie tożsamości społeczności bułgarskiej na poziomie międzynarodowym poprzez promowanie dobrego wizerunku tego kraju. Innym jej założeniem jest doprowadzenie do pełnej integracji imigrantów w Hiszpanii, zachęcając ich do prowadzenia dialogu międzykulturowego oraz udzielając wsparcia na obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i prawnym. Działania ABE obejmują tworzenie projektów i akcji na różnych obszarach. Charakterystyka doradców biznesowych: ABE zatrudnia doświadczonych pracowników. Większość z nich to kobiety z wykształceniem wyższym. Niektóre z nich pochodzą z Bułgarii. Organizacja zatrudnia mediatora społecznego, prawnika, osobę zajmującą się tematyką socjalną, osobę zajmującą się kontaktami zewnętrznymi, doradcę zawodowego oraz dwie osoby funkcjonujące na obszarze samozatrudnienia. W organizacji mogą również pracować wolontariusze, którzy zajmują się wszystkimi obszarami: szkoleniem, doradztwem, pracą, kulturą i rozrywką, tłumaczeniami i administracją. 32

33 2.2.2 Prezentacja ABE - Cirilo y Metodio Charakterystyka klientów: ABE wspiera i oferuje swoje usługi głównie społecznościom imigranckim. Klienci organizacji pochodzą z 19 różnych krajów, ale najczęściej jest to Bułgaria, Rumunia, Ekwador i Maroko. Klienci pochodzą z różnych środowisk kulturowych. W niektórych przypadkach mają wykształcenie średnie, w innych wyższe. W porównaniu z innymi imigrantami, osoby z krajów europejskich częściej mają wykształcenie wyższe. Bardzo często imigranci mają problemy z oficjalnym uznaniem wykształcenia i jako że nie mają przez to dostępu do rynku pracy, decydują się na samozatrudnienie jako ostatnią szansę na życie w Hiszpanii. Większość klientów generalnie ma niedostateczną wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i potrzebuje wsparcia w różnych obszarach: kwestiach prawniczych i finansowych (np. podatkowych i dotyczących źródeł finansowania, tj. kredytów i pożyczek). Według informacji zebranych podczas wywiadów, przeprowadzonych przy okazji tworzenia krajowego raportu z analizy potrzeb, doradcy biznesowi w ABE uważają, że tego typu doradztwo imigrantom musi być bliskie i spersonalizowane. Ponadto, konieczny jest większy nacisk na umiejętności społeczne: empatię, komunikację werbalną i niewerbalną, zaangażowanie i pełne poczucie odpowiedzialności. 33

34 2.2.2 Prezentacja ABE - Cirilo y Metodio Usługi: ABE świadczy różnego rodzaju usługi, spośród których można wyróżnić: - Ogólne doradztwo społeczne, edukacyjne i prawne. - Tworzenie projektów dotyczących rynku pracy i włączenia społecznego. - Materiały i dokumenty informacyjne dotyczące praw imigrantów i relacji między Hiszpanią a Bułgarią. - Organizacja konferencji, warsztatów, spotkań itp. - Kampanie podnoszące świadomość publiczną w zakresie integracji imigrantów i tematów międzykulturowych. Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Zasoby ABE to organizacja typu non-profit, której siedziba znajduje się w Madrycie. ABE do promocji organizacji wykorzystuje portale takie jak Facebook i Twiter. Nastawienie zatrudniani doradcy biznesowi są doświadczonymi profesjonalistami, posiadającymi wiedzę w kwestiach biznesowych, co zwiększa ich wiarygodność. Niektórzy z nich pochodzą z Bułgarii, a wykorzystanie języka ojczystego ułatwia im nawiązywanie relacji z klientami. Komunikacja doradcy posiadają rozwinięte umiejętności prezentacji i komunikacji, zarówno w związku ze spotkaniami indywidualnymi, jak i w szerszym gronie, szczególnie przydatne do prezentacji swojej oferty usług. Dobrze również radzą sobie z nawiązywaniem kontaktów. Wiedza Doradcy biznesowi posiadają dyplomy szkół wyższych i wiedzę konieczną do pracy w danym obszarze. Przedmiot zainteresowania zrozumienie obecnego położenia klientów to najważniejsze zadanie doradców w ABE, którzy dążą również do pełnego włączenia imigrantów do rynku pracy i hiszpańskiego społeczeństwa. 34

35 2.2.2 Prezentacja ABE - Cirilo y Metodio Rezultaty: Emprendedores inmigrantes en red ABE wdraża projekt Emprendedores Inmigrantes en Red, oficjalnie wspierany przez władze regionalne Madrytu. Celem tego narzędzia jest zapewnienie pomocy imigrantom, którzy chcą otworzyć własną firmę. Wsparcie to obejmuje pełne doradztwo indywidualne i monitoring (bezpośredni z wykorzystaniem Internetu). Ostateczne założenia to poprawa zdolności imigrantów do tworzenia własnych firm i dzielenie się doświadczeniami między nowymi i starymi przedsiębiorcami. Oferowane usługi: Doradztwo w zakresie pomysłów na firmę, badań rynkowych, inwestycji początkowych, zarządzania procedurami administracyjnymi, zasobami finansowymi itp. Szkolenie: specjalistyczne szkolenie w zakresie zakładania firm. Monitoring: poszukiwanie możliwych siedzib dla firmy itp. 35

36 2.2.2 Prezentacja ABE - Cirilo y Metodio Wyciągnięte wnioski: Niezwykle ważne jest nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami, organizacjami świadczącymi usługi biznesowe, a nawet władzami krajowymi/regionalnymi. Sieci (rozumiane jako metodologia pracy) nieustannie zyskują na znaczeniu. Wykorzystanie portali społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, odgrywa dużą rolę w skutecznym docieraniu do imigrantów. Kolejnym istotnym aspektem jest świadczenie zindywidualizowanych usług, jako że przedsiębiorcy muszą mieć dostęp do osoby, która wyjaśnia im pewne kwestie, zapewniając doradztwo i dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie. Doradcy muszą wykazywać się elastycznością, by tworzyć długoterminowe relacje z klientami. Inwestycje w kształcenie doradców biznesowych jest ważne, gdyż doradcy powinni być na bieżąco z kwestiami mającymi znaczenie dla ich klientów. 36

37 2. Krajowa analiza przypadków 2.3 WIELKA BRYTANIA ACBBA 37

38 2.3 Analiza przypadków Wielka Brytania Analiza przypadków opisana w niniejszym raporcie obejmuje dwie bardzo różne organizacje wsparcia z Wielkiej Brytanii. Business Link to duża inicjatywa rządowa funkcjonująca już od ponad 15 lat na poziomie krajowym, do niedawna oferująca wszechstronny pakiet usług. Z kolei UCL Advances to inicjatywa University College London, wiodącego uniwersytetu brytyjskiego, obejmująca transfer wiedzy akademickiej do MŚP jako sposób na poprawę ich konkurencyjności. Choć mogliśmy wybrać dwie organizacje wspierające biznes o podobnym profilu, na przykład lokalne agencje przedsiębiorczości, woleliśmy skupić się na organizacjach różniących się pod kątem zarządzania, zakresu i oferty usług, by jak najwięcej nauczyć się na ich przykładzie. Poza wartością dwóch analiz przypadków z bardziej ogólnej perspektywy doradztwa biznesowego, szczególne znaczenie dla Best Form mają doświadczenia Business Link i UCL Advances na obszarze mniejszości etnicznych i przedsiębiorców będących imigrantami. 38

39 2.3.1 Business Link (BL) Analiza przypadku 7 Business Link (BL) 39

40 2.3.1 Prezentacja Business Link (BL) Wstęp: Organizację BL utworzył w połowie lat 90. rząd brytyjski, by stanowiła swego rodzaju portal dla szerszego zakresu usług wsparcia biznesowego dla MŚP. Oferowała kompleksowy dostęp do usług dla osób chcących założyć firmę i przedsiębiorców. Biura BL otworzono w całym kraju. Lokalne biura BL często współpracowały z izbami handlowymi i agencjami przedsiębiorczości. Organizacja BL inwestowała w badania biznesowe, by zapewnić decydentom informacje oraz doskonalić ofertę usług. Dostęp do Business Link można było uzyskać przez Internet, specjalną linię telefoniczną oraz w ramach bezpośrednich spotkań z doradcami biznesowymi. Jako agencja rządowa, BL nie była odporna na zmiany w środowisku politycznym. Jako że priorytetem rządu brytyjskiego stało sie zmniejszenie deficytu fiskalnego, budżet BL został zmniejszony i obecnie organizacja funkcjonuje głównie w Internecie. Niniejsza analiza przypadku opisywać będzie najważniejsze aspekty Business Link, bez względu na to, czy są aktualne czy nie. Charakterystyka doradców biznesowych BL: W porównaniu z większością organizacji wspierających biznes, BL zatrudnia dużą liczbę doradców i innego rodzaju pracowników. Niższe stanowiska zajmują młodzi absolwenci, skupiający się na działaniach procesowych, takich jak analiza potrzeb, badania oraz zbieranie i przetwarzanie informacji. Wyższe stanowiska zajmują menadżerowie bankowi, menadżerowie i inni profesjonaliści. Osoby na niższych stanowiskach zazwyczaj współpracowały z osobami otwierającymi firmę, a osoby zajmujące wyższe stanowiska z już istniejącymi przedsiębiorstwami. BL zatrudniała konsultantów jako ekspertów w różnych dziedzinach, przeprowadzających szkolenia i zapewniających usługi doradcze. Z punktu widzenia relacji kontraktowych z doradcami, Business Link korzystał z całego szeregu możliwych umów z doradcami wewnętrznymi, niezależnymi konsultantami oraz firmami konsultingowymi, wynajmowanymi do realizacji części programu lub wsparcia docelowego. 40

41 2.3.1 Prezentacja Business Link (BL) Charakterystyka klientów: Agencja BL została utworzona z myślą o MŚP, a w szczególności przedsiębiorstwach handlowych o dużym potencjale wzrostu. Sektor MŚP jest dość duży. W Londynie funkcjonuje ok. 800 tys. MŚP, przynoszących 370 miliardów funtów rocznie, co stanowi niemal połowę rocznego obrotu Londynu. W całym kraju istnieje ok. 3,5 miliona MŚP. - Niemal 40% MŚP ma mniej niż 4 lata, a dwie trzecie z nich ma mniej niż 10 lat. - 16,5% firm w Londynie należy do osób czarnoskórych lub przedstawicieli mniejszości etnicznych. - 16% firm w Londynie prowadzą kobiety. - Ok. 2% firm w Londynie prowadzą osoby niepełnosprawne. - Sektory biznesowe, które uznano za mające strategiczne znaczenie dla Londynu to turystyka, branża ekologiczna i twórcza. Jeżeli chodzi o nowe firmy, BL polegała na lokalnych agencjach przedsiębiorczości oraz innych specjalistach, zapewniających dostęp do wsparcia dla tego typu firm. BL zasadniczo świadczy usługi pośrednictwa oraz zapewnia informacje nowym firmom za pomocą swojej strony internetowej. Charakterystyka zapewnianego wsparcia: BL oferuje usługi w zakresie informacji, diagnostyki i pośrednictwa, obejmujące: Internetowe wsparcie biznesowe Strona internetowa zawiera podręczniki biznesowe obejmujące wszystkie aspekty otwierania i prowadzenia firmy, wraz z interaktywnymi narzędziami oraz szeregiem porad w zakresie konkretnych usług i problemów. Prowadzona jest kampania na rzecz kobiet przedsiębiorców, niepełnosprawnych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych. BL co miesiąc wysyła biuletyn do ponad 110 tys. subskrybentów całodobowego centrum kontaktowego. Wydarzenia i wystawy londyńskie W 2010 roku ponad 12 tys. osób wzięło udział w wystawach, a ponad 8 tys. w wydarzeniach zorganizowanych przez Business Link w Londynie. Intensywne wsparcie indywidualne. Pośrednictwo i konsultacje doradcy BL nie zapewniają specjalistycznego wsparcia biznesowego, ale spełniają rolę pośredników lub odsyłają klientów do specjalistów. 41

42 2.3.1 Prezentacja Business Link (BL) Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Zasoby znaczne zasoby finansowe przyznawane przez rząd pozwalały BL inwestować w odpowiednio wyposażone biura i obiekty, starszych menadżerów, personel marketingowy, doradców biznesowych i personel pomocniczy. BL inwestowała również w szeroki marketing wykorzystujący szereg mediów na poziomie krajowym i lokalnym, w tym gazety, telewizję i radio. Nastawienie doradcy biznesowi byli profesjonalistami, posiadającymi wiedzę w kwestiach biznesowych, co zwiększało ich wiarygodność. Byli dumni z marki BL. Niemniej jednak niektórzy doradcy mogli wydawać się aroganccy, zdarzały się przypadki podejścia, według którego doradca jest ekspertem. Komunikacja doradcy BL posiadali rozwinięte umiejętności prezentacji i komunikacji, zarówno w związku ze spotkaniami indywidualnymi, jak i w szerszym gronie, szczególnie przydatne do prezentacji swojej oferty usług. Dobrze również radzili sobie z nawiązywaniem kontaktów, po części dlatego, że przedsiębiorcy postrzegali BL jako drogę do zasobów. Wiedza doradcy biznesowi BL czerpali nie tylko ze swojego doświadczenia, ale również szeregu wyników badań, zgromadzonych przez organizację, co dawało im unikalne, świeże spojrzenie na najpowszechniejsze i najpilniejsze kwestie mające wpływ na MŚP. Przedmiot zainteresowania zrozumienie obecnego położenia klientów było najważniejszym zadaniem doradców BL. Nacisk kładziono na wstępną diagnozę, choć tego typu podejście procesowe narzucało sztywną strukturę relacjom z klientami, przez co część firm doświadczała wykluczenia. 42

43 2.3.1 Prezentacja Business Link (BL) Pozytywne rezultaty i napotkane problemy: Ustalono, że wpływ BL na wzrost sprzedaży i wydajność (sprzedaż na pracownika) jest statystycznie nieistotny. Intensywna pomoc miała większy wpływ na rozwój pracowników. Pomoc BL stymulowała również zmiany w zachowaniu (tj. miękkie wskaźniki wartości dodanej) w wielu firmach, szczególnie tych otrzymujących intensywne wsparcie; sugestia zmian w zachowaniu może być lepszym wskaźnikiem wydajności od wzrostu sprzedaży. Trudności/problemy obejmują między innymi ograniczenia doradców biznesowych, którzy musieli pracować w ramach bardzo sztywnych ram. Bardzo procesowe podejście mogło być czynnikiem zniechęcającym osoby ze społeczności defaworyzowanych do korzystania z usług Business Link. Szeroka promocja usług BL oraz rodzaj wiadomości marketingowych mogły przyczynić się do podniesienia oczekiwań klientów na zbyt wysoki poziom. Choć rozdzielenie usług na poszczególne produkty mogło pomóc w określeniu usług dostępnych w BL, niektórzy klienci mieli wrażenie, że wpycha się im lub sprzedaje konkretne produkty. 43

44 2.3.2 UCL Advances Analiza przypadku 8 UCL Advances 44

45 2.3.2 Prezentacja UCL Advances Wstęp: UCL Advances powstało w sierpniu 2007 roku jako nowy wydział University College London. Jego misją jest rozwój kultury przedsiębiorczości oraz interakcji biznesowych w całej uczelni. UCL Advances próbuje budować rozumienie korzyści, jakie praca ze wszystkimi formami biznesu przynosi zasadniczej misji edukacji i badań. Choć jednym z zasadniczych celów UCL Advances jest umacnianie doświadczenia edukacyjnego studentów UCL, wydział odgrywa aktywną rolę we wsparciu istniejących MŚP za pośrednictwem wielu projektów. UCL Advances z chęcią kieruje swoje działania do mniejszości etnicznych i podejmuje konkretne kroki, mające na celu realizację tego założenia. W niniejszej analizie przypadku będziemy się koncentrować na działaniach skierowanych bardziej do społeczności MŚP, a nie studentów i pracowników naukowych uczelni. Charakterystyka doradców biznesowych: Istnieją trzy kategorie osób zapewniających bezpośrednie i pośrednie wsparcie MŚP w imieniu UCL Advances: Absolwenci uniwersytetu, którzy ukończyli kierunki, pozwalające im w odpowiedni sposób zająć się klientami z MŚP. Pracownicy naukowi UCL, którzy albo opiekują się studentami podejmującymi się zadań dla MŚP lub pełnią rolę mentorów MŚP. Doświadczeni przedsiębiorcy, których zadaniem jest zapewnienie MŚP wsparcia mentoringowego. 45

46 2.3.2 Prezentacja UCL Advances Charakterystyka MŚP będących klientami UCL: Większość MŚP to dopiero co otwarte lub bardzo młode firmy, które funkcjonują na rynku od 1-3 lat. Grupa ta obejmuje również przedsiębiorstwa utworzone przez absolwentów UCL, ale większość z nich nie jest w żaden sposób związana z uczelnią. UCL Advances przyciąga firmy z szeregu różnych branż i choć żaden z sektorów biznesowych nie jest faworyzowany, najczęściej są to firmy zajmujące się ICT. Większość MŚP będących klientami UCL to firmy komercyjne, choć zdarzają się również organizacje charytatywne i społeczne. Podejmowane są działania, których celem jest zaangażowanie przedsiębiorców z mniejszości etnicznych w programy UCL. Charakterystyka udzielanej pomocy: Usługi szkoleniowe krótkie kursy w zakresie zarządzania firmą; szkolenia kadry kierowniczej oraz gościnne wykłady z przedsiębiorczości. Networking Wydarzenia związane z Forum Innowacji Technologicznych, skupiające się na innowacjach naukowych i technologiach przyszłości. Wsparcie programy oferujące intensywne wsparcie, takie jak SMILE (Selected Mentors and Interims for London Enterprises), stworzony z myślą o wsparciu MŚP we wzroście i rozwoju. Innym programem tego typu jest HELO (Higher Education London Outreach), który łączy MŚP z pracownikami i studentami UCL oraz London Business School celem zaspokojenia potrzeb biznesowych. MŚP biorące udział w programie SMILE otrzymują wsparcie ze strony doświadczonych przedsiębiorców lub wykładowców. W ramach programu HELO wsparcia udzielają głównie studenci, choć nadzorowani są przez wykładowców. SMILE oferuje mniej zorganizowane wsparcie, którego ostateczny kształt i kierunek określa sam przedsiębiorca lub jego mentor. Z kolei w przypadku HELO potencjalni klienci najpierw odbywają krótką rozmowę z menadżerem projektu z UCL Advances, który następnie znajduje studenta posiadającego wiedzę najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom klienta, tak więc zachodzi proces dopasowania. 46

47 2.3.2 Prezentacja UCL Advances Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie: Zasoby UCL Advances otrzymuje znaczne wsparcie ze strony uczelni w zakresie finansowym poprzez przydział funduszy, jak i w formie wykładowców i studentów, którzy nie otrzymują wynagrodzenia za ich wkład w programy UCL Advances. Ponadto, UCL Advances występuje o dofinansowanie z programów europejskich i krajowych. Zasoby te pozwalają organizacji zatrudniać menadżerów projektów, odpowiedzialnych za promowanie usług UCL Advances między MŚP, współpracę z potencjalnymi klientami, zarządzanie kontaktami z firmami oraz rekrutację odpowiednich studentów, wykładowców i mentorów. UCL Advances utrzymuje także kontakt z absolwentami uczelni, którzy wspierają programy ogranizacji. Nastawienie Studenci wspierający MŚP będące klientami UCL nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu doradcami biznesowymi; są aangażowani w pracę nad konkretnym zadaniem o jasno określonych założeniach i czasie trwania. Ponadto, w wielu przypadkach studenci ci wykonują własne zadania w terenie, a nie w siedzibie klienta. Przed przystąpieniem do wykonania zadania, studenci zostają ogólnie wprowadzeni w temat, najczęściej po to, by wpoić im konieczność dobrej komunikacji, rzetelności i oddania celem pełnej realizacji zadania projektowego i założeń. Dlatego też aspekty związane z nastawieniem w ramach tego typu relacji na linii firma-student mogą mieć niewielką wartość dla analizy relacji na linii MŚPdoradca biznesowy, za wyjątkiem faktu, iż studenci powinni posiadać wiedzę konieczną do sprostania konkretnym wymaganiom danego klienta. W przypadku doświadczonych przedsiębiorców, odgrywających rolę mentorów dla młodszych firm, jest za wcześnie, by w pełni zbadać aspekty związane z nastawieniem w relacji firma-mentor w ramach programu SMILE. Niemniej jednak powstało już kilka skutecznych relacji typu mentor-uczeń, przez co można założyć, że osoby wybrane do wspierania firm posiadają umiejętność nawiązywania dobrych stosunków oraz utrzymywania efektywnych relacji ze swoimi klientami. UCL Advances zapewnia mentorom pewnego rodzaju wstęp do coachingu, a wkrótce wprowadzi półdniowy kurs szkoleniowy przeznaczony dla mentorów. 47

48 2.3.2 Prezentacja UCL Advances Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie (c.d.) Wiedza Studenci uczestniczący w programie HELO wybierani są na podstawie kierunku ich studiów, by jak najlepiej dostosować zakres wiedzy studentów do wymogów projektu biznesowego. Studentów wspierają również ich wykładowcy, dzięki czemu przynajmniej techniczne i zawodowe aspekty projektu są realizowane w prawidłowy sposób. Mentorzy w ramach projektu SMILE skupiają się raczej na ludziach, współpracując z właścicielami/menadżerami i oferując im wsparcie, wyrażając swoje zdanie o ich pomysłach, opiniując je, wysuwając własne sugestie i zachęcając ich do tego, by samodzielnie znajdowali rozwiązania. Przedmiot zainteresowania Projekt HELO najczęściej zajmuje się bardzo konkretnymi kwestiami, takimi jak testowanie oprogramowania lub tworzenie prototypów. Wyznaczane jest zadanie biznesowe, które niekoniecznie obejmuje całą firmę, chyba że projekt zakłada utworzenie biznes planu lub strategii marketingowej. Reputacja Fakt, iż UCL Advances wchodzi w skład prestiżowej uczelni, zapewnia dużą wiarygodność tworzonym programom wsparcia biznesowego, co przekłada się na dużą liczbę MŚP z Londynu, zainteresowanych wzięciem w nich udziału. 48

49 2.3.2 Prezentacja UCL Advances Pozytywne rezultaty i napotkane problemy: UCL Advances ma na swoim koncie szereg sukcesów, zawsze realizując główne założenia oferowanych przez siebie programów. Poziom zaangażowania MŚP ma duże znaczenie dla UCL Advances, a celem organizacji była pomoc 200 MŚP rocznie, co udało się osiągnąć. Regularne badania ankietowe między MŚP korzystającymi z usług UCL również wskazują na wysoki poziom zadowolenia klientów dowadząc, że zapewniona pomoc wyraźnie przekłada się na rozwój biznesowy. Wyzwaniem dla UCL Advances jest próba przyciągnięcia większej ilości firm z mniejszości etnicznych do oferowanych programów. Barierą może być sposób postrzegania przez MŚP ze środowisk mniejszości etnicznych użyteczności zewnętrznych programów wsparcia oferowanych przez jednostki akademickie. Kolejną kwestią problematyczną dla zespołu UCL Advances jest radzenie sobie z oczekiwaniami MŚP biorących udział w programach; by poradzić sobie z tą kwestią, menadżerowie projektów muszą wykorzystywać swoje umiejętności interpersonalne i poświęcać znaczną ilość czasu na pielęgnowanie relacji z klientami. 49

50 2.3 Analiza przypadków: Wielka Brytania Wnioski dla Best Form: Rozwój partnerstwa i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami Kluczowe znaczenie powinno mieć nawiązywanie kontaktów z innymi firmami oferującymi usługi biznesowe; doradcy muszą mieć kontakt z szerszą grupą zawodową, by ich wiedza była na bieżąco aktualizowana i poszerzana. Muszą również wiedzieć, jakie inne usługi biznesowe są dostępne dla przedsiębiorców na obszarach ich działania. Inwestowanie w informacje Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości, świeżych informacji to jeden z najskuteczniejszych sposobów na rozpowszechnianie wiedzy między dużą ilością osób, w tym przedsiębiorcami imigrantami. Strony internetowe to nie tylko mechanizm promujący usługi, ale również zapewniający MŚP narzędzia szkoleniowe. Docenianie doświadczenia, wiedzy i umiejętności klientów Przedsiębiorcy mają doświadczenie i wiedzę, które powinni brać pod uwagę doradcy, szczególnie ci pracujący z przedsiębiorcami imigrantami, gdyż bardzo łatwo jest odrzucać propozycje i pomysły osób, które być może nie posiadają wystarczających umiejętności językowych lub nie znają przyjętych zasad kraju, w którym mieszkają. Uczenie doradców biznesowych i mentorów, jak najlepiej zarządzać relacjami z MŚP powinno być jednym z priorytetów Best Form oraz kolejnych programów tego typu. Spersonalizowane usługi Choć zamieszczanie informacji na stronie internetowej i w innych mediach to cenna forma wsparcia, wielu przedsiębiorców, w tych imigrantów, potrzebuje kontaktu z osobą, która wyjaśni im pewne sprawy i zapewnie doradztwo oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie. Doradcy muszą być elastyczni, co pozwoli im nawiązywać długofalowe relacje z klientami. Klarowna oferta usług Tak jak konieczna jest pewnego rodzaju elastyczność w relacjach z klientami, ważne jest również włączanie do programów lub pakietów oferty usług, która jasno określa rodzaj wsparcia, jaki otrzymają klienci. Kolejną istotną kwestią, pomagającą doradcom i klientom w kontrolowaniu postępów, jest przygotowanie planu działań, zawierającego realistyczne cele i ramy czasowe ich realizacji. Profesjonalni, pewni siebie doradcy biznesowi Powodzenie relacji między klientami a doradcami biznesowymi w dużej mierze zależy od wiedzy i umiejętności doradców. Dlatego też ważne jest inwestowanie w ich nieustanne kształcenie, by byli na bieżąco z problemami, jakie napotykają lokalne MŚP oraz potrafili sobie radzić z problemami zarówno osobistymi, jak i technicznymi. Niemniej jednak, doradcy nie są w stanie zająć się wszystkimi problemami, z jakimi borykają się MŚP, dlatego też konieczne jest nawiązywanie kontaktów z innymi firmami oferującymi wsparcie biznesowe, a co za tym idzie, tworzenie współpracującego ze sobą partnerstwa. 50

51 2.3 Analiza przypadków: Wielka Brytania Podsumowanie: Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuacją na poziomie krajowym, wnioski i wskazówki dla projektu Best Form można podsumować następująco: Waga bezpośredniego zaangażowania członków społeczności imigrantów Istotne jest, by przedstawiciele imigrantów brali udział w procesie doradczym, redukując tym samym bariery interkulturowe oraz przyciągając uwagę grupy docelowej doradztwa. Pod tym względem szczególnie skuteczne może być utworzenie partnerstwa z organizacjami oraz lokalnymi i ogólnokrajowymi instytucjami/pośrednikami. Innowacyjny charakter usług Warto jest skupić się na intensywnym wykorzystaniu ICT, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Google+. Narzędzia te stają się coraz popularniejsze w środowiskach imigranckich jako forma komunikacji i interakcji, więc ich wykorzystanie może okazać się bardzo przydatne dla projektu. Przygotowanie trenerów Trenerzy powinni łączyć wykształcenie z konkretnym doświadczeniem biznesowym, co ułatwi nawiązywanie kontaktów z klientami. Wykorzystanie indywidualnych i konkretnych przykładów (pozytywnych) doświadczeń Wprowadzenie koncepcji pomocy dla samopomocy. W chwili, gdy usługi stają się coraz bardziej spersonalizowane, najlepsze praktyki mogą stać się inspiracją i stymulować wyższy poziom poświęcenia i zaangażowania imigrantów. 51

52 2. Krajowa analiza przypadków 2.4 WŁOCHY Oxfam Italia 52

53 2.4 Analiza przypadków: Włochy Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, populacja imigrantów we Włoszech wzrosła ponad dwadzieścia razy. Migranci stają się coraz aktywniejsi na obszarze samozatrudnienia i własnej działalności, gdzie tworzą własne przedsiębiorstwa nawet w czasach kryzysu. Właściciele, dyrektorzy i partnerzy firm, będący migrantami, to ok osób. We Włoszech jedna na trzydzieści firm należy do migranta. Na podstawie informacji zebranych podczas rozmów, przeprowadzonych na potrzeby raportu z analizy potrzeb we Włoszech, zdecydowaliśmy się zaprezentować dwie najlepsze praktyki, jedną na poziomie krajowym i jedną na poziomie lokalnym, gdzie przeprowadzony zostanie kurs pilotażowy. Przykłady te pokazują, jak włoskie instytucje prywatne i państwowe, specjalizujące się w doradztwie biznesowym, podchodzą do szczególnych potrzeb imigrantów. Głównym celem prezentacji tych przypadków jest pomoc partnerom Best Form w zrozumieniu już istniejących elementów lub elementów wymagających we Włoszech poprawy w zakresie doradztwa biznesowego przeznaczonego dla imigrantów. Pierwszy przypadek dotyczy skutecznego doradztwa biznesowego skierowanego do przedsiębiorców imigrantów, prowadzonego przez organizację pracy na poziomie krajowym. Drugi przypadek dotyczy skutecznego kursu szkoleniowego dla imigrantów, obejmującego kwestie związane z projektem BEST FORM, prowadzonego przez izbę handlową w Arezzo we współpracy z gminą Arezzo oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Imigrantów. 53

54 2.4.1 CNA World Analiza przypadku 9 CNA World 54

55 2.4.1 Prezentacja CNA World Wstęp: CNA World to krajowy projekt promowany przez CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola impresa), którego celem jest zachęcanie, wspieranie i umacnianie tworzenia regionalnych biur zajmujących się imigracją oraz świadczących usługi w zakresie praw socjalnych i tworzenia własnych firm. Przypadek ten został wybrany jako przykład skutecznej pomocy i wsparcia w tworzeniu firm, skierowany do imigrantów na poziomie krajowym. Inicjatywa ta została wybrana po zgłoszeniu ze strony przedstawicieli CNA, którzy chcieli pokazać, że zorganizowana usługa, oferująca przedsiębiorcom imigrantom odpowiedzi na pytania oraz uwzględniająca ich potrzeby, może funkcjonować we Włoszech. CNA Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa od ponad 60 lat reprezentuje i broni interesów firm rzemieślniczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszelkiego rodzaju pracy niezależnej. Obecnie w organizacji zrzeszonych jest członków. Misją CNA jest nadawanie wartości rzemieślnictwu oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, oferując im swoje usługi jako partnera w rozwoju i promocji wzrostu ekonomicznego i społecznego. Celem, do którego dąży cała organizacja jest system społeczny, oferujący zintegrowane usługi i dostosowane do indywidualnych potrzeb doradztwo dla przedsiębiorstw, nowoczesna struktura wspierająca własnych członków oraz innowacyjne informacje i rozwiązania. CNA World to krajowy projekt promowany przez CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola impresa), którego celem jest zachęcanie, wspieranie i umacnianie tworzenia regionalnych biur zajmujących się imigracją oraz świadczących usługi w zakresie praw socjalnych i tworzenia własnych firm. Przypadek ten został wybrany jako przykład skutecznej pomocy i wsparcia w tworzeniu firm, skierowany do imigrantów na poziomie krajowym. 55

56 2.4.1 Prezentacja CNA World Usługi: Działania CNA World obejmują trzy obszary: 1. Doraźne usługi i doradztwo skierowane do przedsiębiorców będących imigrantami. 2. Doradztwo przeznaczone dla pracowników imigrantów, którzy chcieliby otworzyć własną firmę. 3. Informacje i usługi przeznaczone dla pracodawców, którzy zatrudniają imigrantów. Usługi doradcze dla pracowników pochodzących z innych krajów w zakresie: Dostępu do kredytów i dofinansowania (specjalne warunki dla przedsiębiorców będących imigrantami) Ubezpieczenia krajowego Kursów biznesowego języka włoskiego oraz kursów prezentujących prawodawstwo w zakresie korzyści i możliwości dla firm Porad prawnych Tłumaczeń Materiałów w różnych językach, informujących przedsiębiorców pochodzących z innych krajów o włoskim prawodawstwie w zakresie biznesu, by zapewnić prawidłowe i skuteczne zarządzanie 56

57 2.4.1 Prezentacja CNA World Usługi (c.d.): Usługi doradcze dla pracowników pochodzących z innych krajów, chcących otworzyć własną firmę, w zakresie: Oceny kwalifikacji zawodowych i technicznych potencjalnych przedsiębiorców oraz prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu dzięki danemu pomysłowi na firmę Prawa i przepisów dotyczących otwierania firmy Uznawania wykształcenia i doświadczenia zawodowego nabytego przez imigrantów w ich kraju ojczystym Właściwego wyboru rodzaju działalności Geomarketingu, czyli wyboru najodpowiedniejszego regionu lub obszaru działania dla danej firmy Informacje i usługi doradcze dla pracodawców zatrudniających imigrantów w zakresie: Prawa i przepisów dotyczących przyjmowania obcokrajowców do pracy, interpretacji dokumentów Formularzy w wielu językach wraz z informacjami dla pracowników pochodzących z innych krajów na temat prawa pracy, bezpieczeństwa w pracy, higieny, zdrowia, prywatności itp. Informacji dla pracowników pochodzących z innych krajów, jak nabyć wiedzę o prawie, któremu podlegają umowy o pracę oraz relacjach między instytucjami oraz urzędami. 57

58 2.4.1 Prezentacja CNA World Wiedza: Ogólne potrzeby przedsiębiorców imigrantów Wiedza skutecznego doradcy biznesowego Znajomość bieżącej sytuacji Informacje o podstawach prawnych ekonomicznej oraz do prowadzenia firmy poszczególnych rynków Umiejętność przygotowania biznes planu Nawiązywanie kontaktów Nowe szanse na dofinansowanie Wzrost zaufania między beneficjentami a doradcą biznesowym Wzrost pewności siebie, konieczny do samozatrudnienia Bariery językowe i międzykulturowe Znajomość metod i sposobów tworzenia biznes planu Umiejętność skutecznego łączenia klientów ze społeczeństwem oraz uzyskiwania dostępu do szeroko pojętych usług Posiadanie odpowiednich informacji, szczególnie w zakresie wsparcia finansowego Umiejętność tworzenia trwałych relacji Ułatwienie przejścia na samozatrudnienie Wysoki poziom wiedzy kulturowej i umiejętności językowych 58

59 2.4.1 Prezentacja CNA World Znaczenie danej analizy przypadku dla projektu Best Form Przypadek ten został wybrany, by pokazać wątpliwości dotyczące analizowanego projektu, wyrażane przez niektórych przedstawicieli CNA WORLD, z którymi przeprowadzono rozmowy: 1. Według nich nie ma potrzeby funkcjonowania odrębnych osób oferujących pomoc przy otwieraniu firmy, działających poza już istniejącymi strukturami i organizacjami. W zasadzie tego typu usługi już są oferowane przez szereg organizacji, dlatego też należałoby raczej umacniać ich rolę i pozycję. 2. Doradztwo w zakresie otwierania firmy wymaga szeregu umiejętności, wiedzy oraz zdolności, których nie może w sobie połączyć jedna osoba. Tymczasem usługi doradcze, jakie imigranci otrzymują ze strony organizacji w pełni odpowiadają ich potrzebom. 3. W gminie Arezzo brak zorganizowanych społeczności imigrantów, które byłyby w stanie odwołać się do przywódców i/lub osób działających w ich interesie, które stałyby się pośrednikiem między nimi a władzami lokalnymi. 59

60 2.4.2 Projekt INCIPIT Analiza przypadku 10 Projekt INCIPIT 60

61 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Dlaczego wybrano właśnie ten przykład?: Projekt Incipit to oryginalny projekt szkoleniowy stworzony przez Confcommercio of Arezzo, którego celem jest promocja otwierania firm przez imigrantów. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę rozwoju kultury samozatrudnienia poprzez nabywanie konkretnych umiejętności, pomagających przedsiębiorcom imigrantom w zyskaniu większej świadomości i motywacji. Projekt został wybrany jako przykład kursów szkoleniowych organizowanych przez władze lokalne, a konkretnie gminę Arezzo. Kurs szkoleniowy w swych założeniach, grupie docelowej i podejmowanej tematyce jest bardzo podobny do kursu pilotażowego, który zostanie przeprowadzony w ramach projektu BEST FORM. Dlatego też chcemy zaprezentować go jako przykład praktyki już istniejącej na tym obszarze. Ogólna prezentacja projektu INCIPIT: Pomysł na projekt INCIPIT zrodził się w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Imigrantów przy Izbie Handlowej w Arezzo, pierwszej tego typu organizacji we Włoszech, utworzonej przez stowarzyszenie handlowe. Projekt zrodził się z potrzeby wsparcia osób, które są gotowe otworzyć własną firmę po latach pracy u innych. Członkowie: Trzynastu uczestników kursu, w tym osiem kobiet i pięciu mężczyzn ze Sri Lanki, Pakistanu, Brazylii, Peru, Santo Domingo, Maroka, Rumunii i Albanii. Trenerzy: Personel dydaktyczny składa się z doradców biznesowych, eksperta w dziedzinie komunikacji, eksperta w kwestiach międzykulturowych oraz przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces biznesowy. 61

62 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Ogólna prezentacja (c.d.): Status prawny firm oraz kraj pochodzenia przedsiębiorców 2009 Osoba fiz. Spółka akcyjna Spółka z o.o. Inne Ogółem prowadząca działalność gosp. Kraj Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % pochodzenia Rumania , , , , Albania ,4 24 6, ,4 4 11,1 432 Maroko 206 9,9 5 1,4 29 5,8 3 8,3 243 Bangladesz 99 4,7 1 0, ,4 1 2,8 188 Pakistan 114 5,5 6 1,7 31 6,2 2 5,6 153 Chiny 95 4,5 9 2,6 24 4, Indie 48 2,3 11 3,1 19 3, Tunezja 56 2, , Macedonia 40 1,9 10 2, ,8 56 Polska 34 1,6 4 1,1 16 3, Serbia i 37 1, , Czarnogóra Argentyna 25 1, ,8 1 2,8 42 Brazylia 11 0,5 5 1, Bułgaria 19 0, , Egipt 10 0,5 1 0,3 9 1, Rep. 13 0,6 1 0,3 4 0,8 1 2,8 19 Dominikany Rosja 9 0,4 3 0,9 6 1, Algieria 13 0,6 2 0,6 1 0, Ukraina 7 0,3 6 1,7 3 0, Inne 150 7, , ,6 8 22,2 291 Ogółem Źródło: Osservatorio Politiche Sociali-Sez. Immigrazione su dati Camera di Commercio 62

63 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Charakterystyka Incipit składa się z dwóch części: Celem części pierwszej jest znalezienie i przeszkolenie imigrantów, którzy w swoich społecznościach mogą spełniać rolę nauczycieli, ułatwiających otwieranie firmy. Na drugim etapie projektu, przeszkoleni nauczyciele za pomocą instrumentu o nazwie Kręgi badań przekazują nabyte umiejętności innym przedsiębiorcom, by pomóc im w przezwyciężeniu trudności biurokratycznych lub problemów z otrzymaniem kredytu, ale przede wszystkim by pomóc im skrystalizować swoje pomysły oraz dokonać oceny kompetencji. W drugiej części kursu, przeszkoleni uczestnicy będą pełnili rolę nauczycieli Kręgów badań, przeprowadzanych w największych społecznościach imigranckich. Do ich obowiązków będzie należeć pomaganie uczestnikom oraz doradzanie im w kwestiach związanych z otwieraniem firmy. Elementy Kręgów badań : Analiza rynku Biznes plan Prawodawstwo w zakresie biznesu Troska o obywateli Umiejętności komunikacji na potrzeby biznesu Relacje z władzami publicznymi i bankami Główne założenie to sprawienie, by przedsiębiorcy będący imigrantami stali się w pierwszej kolejności świadomymi obywatelami Włoch, dzięki czemu staną się częścią rynku biznesowego i nabędą wszystkie umiejętności konieczne do odniesienia sukcesu. 63

64 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie : Ogólne potrzeby przedsiębiorców imigrantów Informacje o podstawach prawnych do prowadzenia firmy Potrzeby szkoleniowe Aktualne kwestie prawne, związane z imigrantami Umiejętność przygotowania biznes planu Analiza biznesowa Nawiązywanie kontaktów Networking Nowe szanse na dofinansowanie Fundusze i zasoby Wzrost zaufania między beneficjentami a doradcą biznesowym Wzrost pewności siebie, konieczny do samozatrudnienia Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne Umiejętności miękkie Bariery językowe i międzykulturowe Wymiar międzykulturowy 64

65 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Analiza SWOT: MOCNE STRONY Bezpośrednie zaangażowanie członków społeczności imigranckich. Innowacyjny charakter kursu szkoleniowego, łączącego wiedzę z zakresu doradztwa biznesowego z umiejętnościami międzykulturowymi. SŁABE STRONY Studenci mają różne wykształcenie, więc było bardzo trudno dobrać poziom lekcji odpowiedni dla wszystkich. Nowatorskość zawodu, do jakiego przygotowuje kurs, może sprawić, iż trudno będzie go utrzymać. SZANSE Sieć: Izba handlowa daje uczniom możliwość nawiązywania kontaktów ze światem przedsiębiorczości, jako że zrzesza licznych członków związanych z tym światem. Kurs szkoleniowy może wykształcić osoby wykonujące nowy zawód. ZAGROŻENIA Kurs trwający zaledwie 60 godzin może nie zapewnić wystarczającej wiedzy do poradzenia sobie na rynku pracy. Społeczności imigranckie nie są wystarczająco zakorzenione w gminie i nie mają swoich reprezentantów. 65

66 2.4.2 Prezentacja INCIPIT Znaczenie danej analizy przypadku dla projektu Best Form: Projekt wdrażany jest w kontekście, w którym przeprowadzone zostanie szkolenie pilotażowe przewidziane w ramach projektu Best Form. Projekt pokazuje, co już funkcjonuje we Włoszech, dzięki czemu będzie można uniknąć powielania treści. Projekt pomoże określić potencjalnych przyszły partnerów, co zapewni projektowi trwałość oraz ułatwi budowę sieci obejmującej uczestników szkolenia, społeczność przedsiębiorców i władze publiczne. Być może należy pomyśleć o zaproszeniu uczniów, którzy brali udział w projekcie Incipit, by pracowali nad swoimi innymi potrzebami szkoleniowymi. 66

67 2. Krajowa analiza przypadków 2.5 POLSKA Uniwersytet Łódzki 67

68 2.5 Analiza przypadków: Polska Badanie instytucji doradztwa biznesowego nastawionych na pracę z imigrantami w Polsce - W dniach (badanie przeprowadzone przez Marcina Gońdę z Instytutu Socjologii UŁ). - Wywiady z 21 doradcami biznesowymi. - Etap 1 ( ): - rozsyłanie wiadomości z angielskimi i polskimi kwestionariuszami do 223 interesariuszy (instytucji typu non-profit i komercyjnych, organizacji pozarządowych, organizacji charytatywnych, publicznych biur pracy, biur ds. cudzoziemców itp.) - niewielki odzew (4 kwestionariusze), czego powodem jest brak instytucji zajmujących się doradztwem biznesowym skierowanym do imigrantów? - Etap 2 ( ): - 2 rozmowy bezpośrednie rozmów telefonicznych. - Głównie jakościowa analiza danych. Wybrane instytucje: 1) Fundacja Ternopilska 2) Fundacja Rozwoju Oprócz Granic 68

69 2.5 Analiza przypadków: Polska Dlaczego wybrano właśnie te przykłady? Badanie potrzeb instytucji doradztwa biznesowego skierowanego do przedsiębiorców imigrantów: 1) Brak centrów doradczych utworzonych z myślą o potencjalnych przedsiębiorcach będących imigrantami: -> istniejące organizacje pozarządowe/instytucje prywatne skierowane do imigrantów oferują szereg różnych usług, głównie wsparcie związane z legalizacją pobytu/pracy (doradztwo biznesowe ma bardzo marginalne znaczenie dla ich codziennej działalności) -> publiczne biura pracy/regionalne i centralne biuro ds. cudzoziemców zajmują się jedynie legalizacją pobytu/pracy imigrantów 2) Żaden z respondentów nie jest doradcą biznesowym Brak odpowiednich przykładów instytucji do analizy przypadków. wybrane instytucje - oferują szeroki zakres usług (doradztwo prawne i międzykulturowe) skierowanych do imigrantów - przykłady bardzo niewielu instytucji świadczących usługi z zakresu doradztwa biznesowego dla imigrantów - relatywna waga doradztwa biznesowego skierowanego do imigrantów w ramach codziennej działalności 69

70 2.5.1 Fundacja Ternopilska Analiza przypadku 11 Fundacja Ternopilska 70

71 2.5.1 Prezentacja Fundacji Ternopilskiej Informacje ogólne: Organizacja pozarządowa/fundacja z siedzibą w Żyrardowie (niedaleko Warszawy) Założona w 2009 roku i prowadzona przez Mariję Jakubowicz (pochodzącą z Ukrainy) Finansowanie głównie z funduszy UE (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, program Uczenie się przez całe życie) Waga pomocy ze strony wolontariuszy (głównie ukraińskich studentów) Praca wyłącznie na rzecz imigrantów (głównie z Ukrainy) Działania nastawione na ułatwianie integracji i promocję wartości wielokulturowych Porady prawne zarówno dla imigrantów, jak i pracodawców zatrudniających imigrantów (Klub Czytelnika dla obcokrajowców) Działania edukacyjne (bezpłatne kursy języka polskiego i języków obcych; zapewnianie informacji na tematy związane z prawem, edukacją i przedsiębiorczością w Polsce) Rozpowszechnianie między imigrantami informacji o polskiej kulturze Organizowanie wydarzeń międzykulturowych Promocja kultury ukraińskiej w Polsce Współpraca z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (wsparcie prawne i finansowe dla nielegalnych imigrantów, którzy zmuszeni są wrócić do ojczyzny) Tłumaczenia Pomoc imigrantom w przedłużaniu pozwoleń na pracę/zamieszkanie Pomoc imigrantom w znalezieniu pracy Doradztwo biznesowe dla imigrantów (w razie potrzeby) 71

72 2.5.1 Prezentacja Fundacji Ternopilskiej Charakterystyka doradców biznesowych: - brak pracowników zajmujących się tylko usługami z zakresu doradztwa biznesowego. Charakterystyka klientów: - imigranci ze Wschodu (najczęściej z Ukrainy). - obcokrajowcy szukający pomocy w przedłużeniu pozwolenia na pracę/zamieszkanie. - imigranci krótkoterminowi. - rzadko: potencjalni przedsiębiorcy z innych krajów (Ukrainy) (2-3% wszystkich klientów). Charakterystyka oferowanego doradztwa biznesowego - Osobisty nauczyciel asystent (pracownik/wolontariusz) imigranta, pomagający mu w dostosowaniu się do polskich warunków socjoekonomicznych i prawnych (porady prawne w zakresie pracy/umów/prowadzenia firmy). - kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców pochodzących z innych krajów: - oficjalne dokumenty. - tłumaczenia na potrzeby biura lub sądu. - podstawowe wsparcie w kwestiach podatkowych. 72

73 2.5.2 Fundacja Rozwoju Oprócz Granic Analiza przypadku 12 Fundacja Rozwoju Oprócz Granic 73

74 2.5.2 Fundacja Rozwoju Oprócz Granic Informacje ogólne: - - Organizacja pozarządowa/fundacja z siedzibą w Warszawie. - Finansowanie z funduszy UE (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich) oraz pozyskiwanie funduszy od sponsorów (Rada Miasta Warszawy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności itp.). - Jedna z najaktywniejszych instytucji zajmujących się kwestiami związanymi z imigrantami w Polsce. - Fundacja adresowana wyłącznie do imigrantów w Polsce (głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego). - Działania: - dzielenie się wiedzą oraz podnoszenie świadomości w zakresie kultury polskiej i imigranckiej. - regionalna i międzynarodowa współpraca z instytucjami zajmującymi się obcokrajowcami. - promocja krajów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz całego regionu. - kursy języka polskiego. - badania w zakresie imigrantów w Polsce. - promocja integracji imigrantów (porady prawne w zakresie pracy/zamieszkania, usługi związane z ubezpieczeniem społecznym oraz rzadko - przedsiębiorczością). 74

75 2.5.2 Fundacja Rozwoju Oprócz Granic Charakterystyka doradców biznesowych: brak pracowników zajmujących się tylko usługami z zakresu doradztwa biznesowego. eksperci prawni, zajmujący się kwestiami związanymi z imigracją (ze wszystkimi aspektami pobytu imigrantów w Polsce, a w szczególności wymaganiami w zakresie pozwoleń na zamieszkanie/pracę). Charakterystyka klientów: imigranci z byłych krajów Związku Radzieckiego, Azji i krajów arabskich. przede wszystkim obcokrajowcy szukający pomocy przy przedłużeniu pozwolenia na pracę/zamieszkanie. rzadko: potencjalni przedsiębiorcy będący imigrantami (ok. 5% wszystkich klientów). Charakterystyka oferowanego doradztwa biznesowego organizowanie bezpłatnych porad prawnych przez Internet za pośrednictwem Centrum Karier (http://www.centrumkarier.org.pl), współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich: - głównie usługi związane z zatrudnieniem. - wsparcie prawne dla przedsiębiorców będących imigrantami: - pomoc w tworzeniu biznes planów. - oficjalne dokumenty. - tłumaczenia na potrzeby biura lub sądu. - wsparcie prawne dla polskich pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Portal informacyjny dla imigrantów (http://www.migrapolis.pl), współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (jest to jeden z najpopularniejszych portali internetowych dla obcokrajowców): - porady prawne w zakresie zamieszkania, pracy i prowadzenia firmy. 75

76 2.5.2 Fundacja Rozwoju Oprócz Granic Znaczenie danej analizy przypadku dla projektu Best Form: Brak usług w zakresie doradztwa biznesowego dla imigrantów z powodu niewielkiego zainteresowania ze strony obcokrajowców: Jeżeli już prowadzone są działania związane z doradztwem biznesowym, współfinansowane są z funduszy zewnętrznych (głównie projektów Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich). Popularność usług internetowych dla imigrantów (w tym przedsiębiorców). Brak osób zawodowo zajmujących się doradztwem biznesowym: -> brak wiedzy i doświadczenia na tym obszarze. -> ograniczona oferta usług w zakresie doradztwa biznesowego (tłumaczenie dokumentów, tłumaczenia w sądzie itp.). Zapotrzebowanie na osobistych nauczycieli, którzy pomogliby imigrantom w rozwiązywaniu problemów z administracją publiczną (wypełnianie dokumentów, tłumaczenia). 76

77 2. Krajowa analiza przypadków 2.6 RUMUNIA Uniwersytet w Piteszti 77

78 2.6 Analiza przypadków: Rumunia W oparciu o informacje zebrane na potrzeby krajowego raportu Best Form w Rumunii, udało nam się zidentyfikować kilka dobrych praktyk na poziomie krajowym. Rumuński raport krajowy Best Form skupiał się na sytuacji przedsiębiorców będących imigrantami oraz różnego rodzaju instytucji, które im pomagają. Z raportu płynął wniosek, że w rezultacie nowego rodzaju migracji która w Rumunii nadal jest nowym zjawiskiem nie ma zbyt wiele prywatnych czy publicznych instytucji, specjalizujących się na tym obszarze i pomagających imigrantom. Przypadki te rzucają światło na szczególne potrzeby imigrantów oraz problemy, z jakimi się borykają, podejmując decyzję o otwarciu firmy w Rumunii. Głównym celem prezentacji tych przypadków jest pomoc partnerstwu Best Form w zrozumieniu potrzeb Rumunii w zakresie doradztwa biznesowego. Pierwszy przypadek opisuje sukces, ilustrowany historią Donga Sonlica, imigranta z Wietnamu, który trafił do Rumunii w celu ukończeniu studiów, a obecnie prowadzi z powodzeniem dwie firmy. Drugi przypadek opisuje porażkę imigrantów z Tajlandii, którym z szeregu powodów nie udało się utrzymać własnej firmy. Trzeci przypadek opisuje skuteczną integrację konkretnej grupy etnicznej, Turków, których przykład podkreśla znaczenie kluczowych czynników sukcesu. 78

79 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Analiza przypadku 13 Odnosząca sukcesy firma, przypadek Donga Sonlica 79

80 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Ogólna prezentacja: Dang Sonlic przyjechał do Rumunii z Wietnamu w 1993 roku na stypendium (był jednym z najlepszych studentów w swoim kraju). Przyjechał do Bukaresztu, by kontynuować studia ekonomiczne, a następnie trafił do Piteszti, by nauczyć się języka rumuńskiego. Aby zapewnić sobie środki do życia w Rumunii, postanowił pożyczyć pieniądze i otworzyć niewielką firmę, jako że jego stypendium wynosiło 30 euro miesięcznie, a to kwota, która nie pozwala się utrzymać. Najpierw sprzedawał ubrania w Bukareszcie, co było pierwszym krokiem do założenia własnej firmy. Po roku wrócił do Piteszti. Zrozumiał, że jego dochody nie są na tyle pewne, by miało sens zajmowanie się tym rodzajem działalności dalej i tak, na skutek wielu czynników, zrezygnował ze sprzedaży ubrań. Jego drugim zajęciem, które wykonywał w okresie , była naprawa zagranicznych samochodów. Jako że wymagane nakłady finansowe były za wysokie, to zajęcie również porzucił. W 1996 roku, biznesman z Azji, wpadł na pomysł nowej działalności restauracji z kuchnią azjatycką, która stała się pierwszą tego typu restauracją w Piteszti. Niestety w tamtym okresie ludzie nie byli zbyt otwarci na azjatyckie specjały, więc po zaledwie 5 miesiącach restauracja została zamknięta. Niemniej jednak inwestor i Dong Sonlic nie zarzucili pomysłu otwarcia pewnego dnia restauracji azjatyckiej. 80

81 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Charakterystyka firmy: W tym samym roku, 1996, gdy Dong Sonlic był na drugim roku elektroniki na Uniwersytecie w Piteszti, na rynek rumuński wkroczyły telefony komórkowe, postanowił więc zająć się usługami związanymi z telefonami komórkowymi. Zaczął zbierać telefony w specjalistycznych sklepach, poznał ich budowę i nauczył się je naprawiać w pracowni Uniwersytetu. Po roku partner, z którym Dong Sonlic współpracował, zaproponował otwarcie wspólnie firmy. Przez dwa miesiące zdobyli pieniądze i otworzyli firmę. Przez ponad półtora roku interesy szły bardzo dobrze, ale doszło do nieporozumienia między partnerami na tle finansowym. Wspólnik Donga Sonlica wydał znaczną część pieniędzy firmy, nie mając ku temu podstaw. W końcu Dong Sonlic zaczął prowadzić firmę samodzielnie, ale po ukończeniu studiów musiał opuścić kraj, gdyż zadeklarowanym powodem pobytu w Rumunii były studia, więc gdy je skończył, jego wiza straciła ważność. Postanowił zasięgnąć porady w Wydziale ds. Imigracji i spytać, co powinien zrobić w tej sytuacji. Konsultanci poradzili mu, by opuścił kraj w przeciągu 24 godzin (co jest zgodne z prawem rumuńskim). Dong Sonlic nie był przygotowany na opuszczenie Rumunii i powrót do ojczyzny, a jedyną alternatywą był wyjazd do Mołdawii. 81

82 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Charakterystyka firmy (c.d.): Gdy znalazł się w Mołdawii, udał się do ambasady rumuńskiej, by prosić o pozwolenie na powrót do Rumunii ze względu na prowadzoną firmę oraz fakt, iż w trakcie pobytu w tym kraju nigdy nie wszedł w konflikt z prawem. Dong Sonlic musiał spędzić miesiąc w Mołdawii. Gdy wrócił do Rumunii, firma przestała przynosić zyski i musiał zająć się odbudową zaufania swoich klientów. Po roku firma zaczęła sobie radzić lepiej, co pozwoliło mu zatrudnić pracowników, których obecnie jest 14. Dong Sonlic mówi, że był bardzo wytrwały i pracował po 16 godzin dziennie, co pozwoliło mu rozwinąć swoją firmę. I faktycznie, na rynku usług mobilnych, jego firma zajmuje pierwsze miejsce w okręgu Arges. Dobry rozwój firma zawdzięcza również pracownikom, których zatrudnia, co przekłada się na sukces firmy. Tabela 1. Dane finansowe SONY SERVICE CENTER Rok Obrót (RON) Przychody (RON) Wydatki (RON) Dochód/strata (Ron) Liczba pracowników Źródło: Maj 2011, dostępne na: 82

83 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Charakterystyka firmy (c.d.): Kolejnym krokiem tej zwieńczonej sukcesem historii Wietnamczyka w Rumunii było otwarcie restauracji azjatyckiej. W 2005 roku Dong Sonlic zaczął szukać dobrej lokalizacji dla swojej restauracji, w 2006 roku kupił lokal, w 2007 roku wyremontował budynek, a w 2008 roku otworzył restaurację. Dla Donga Sonlica restauracja była bardzo ważna i bardzo zaangażował się w realizację tego przedsięwzięcia. Restauracja jest dość ekskluzywna, co Dong stara się podkreślać jest urządzona z dbałością o najdrobniejsze szczegóły i zawiera wiele dekoracji sprowadzonych z Azji. Dowodem powodzenia restauracji jest fakt, iż obecnie zatrudnia 15 osób. 83

84 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica AFC Piteszti Znajdująca się w centrum Piteszti restauracja A.F.C. jest czymś więcej niż restauracją. To odzwierciedlenie kultury azjatyckiej, oferujące zestaw najbardziej wyszukanych, egzotycznych dań. Restauracja zlokalizowana jest w centrum, ale w dość cichej okolicy. Charakterystyczne, wyszukane dekoracje tworzą relaksującą atmosferę. Nazwa: A. F. C.: Asian Flavor Company (firma smaku azjatyckiego) - Produkt: A. F. C. : Asia Food Cooking (kuchnia azjatycka) Filozofia: Jedzenie odzwierciedla cywilizację i kulturę każdego regionu, kraju i kontynentu. Każdy z nich ma własne tradycje, a gusta i smaki różnią się od siebie. Jest to wynik doświadczeń życiowych, uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, tradycji i trendów geograficznych, a także klimatu. Kuchnia nieustannie się rozwija, wraz z ewolucją człowieka. Przez wiele wieków Zachód rozwijał nauki, a Wschód skupiał się na rozwoju ducha, duszy i natury. Może właśnie dlatego kuchnia azjatycka jest tak rozległa i obejmuje bardzo zróżnicowany wachlarz składników i smaków. A. F. C. Asian food concept (koncepcja azjatyckiej kuchni): dzięki prostej architekturze, zgodnej z zasadami feng-shui (drewno i woda), z domieszką neoklasycznego ładu Piteszti, restauracja stanowi azjatycki zakątek, do którego wszystkim blisko. A. F. C. łączy w sobie kuchnie z różnych miejsc Azji, na przykład klasyczną kuchnię japońską, tajskie curry lub satay, chiński wok oraz wietnamskie pho nem. 84

85 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Kluczowy czynnik sukcesu, analiza SWOT: MOCNE STRONY Otrzymanie stypendium umożliwiającego przyjazd do Rumunii. SZANSE Wiedza. Dobra szansa na poznanie języka, kultury i rynku rumuńskiego. Dobre nastawienie biznesowe: student, Dong Sonlic, założył firmę (sprzedającą ubrania). Dobra organizacja: w 1996 roku, przed rozpoczęciem działalności, zebrał informacje na temat rynku, zdobył odpowiednią wiedzę i umiejętności. Otworzył firmę ze wspólnikiem, a potem zajął się nią sam. Motywacja i wytrwałość niepoddawanie się. Sony Service Center : - zajmuje pierwsze miejsce w rankingu usług z zakresu telefonów komórkowych w regionie Arges, - pierwsza placówka oferująca usługi z zakresu telefonów komórkowych z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem, - dynamiczny zespół profesjonalistów, - szkolenie w zakresie wykorzystania nowych technologii. Przez 3 lata przygotowywał się do otworzenia azjatyckiej restauracji w Piteszti. Restauracja została otwarta 4 lata temu i obecnie zatrudnia 15 osób. Rozwój rynku telefonów komórkowych otwarcie firmy świadczącej usługi związane z telefonami. Wpadł na pomysł otwarcia innej firmy, która funkcjonowałaby na rynku światowych kuchni, więc doszło do rozwoju tego obszaru rynku. 85

86 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Kluczowy czynnik sukcesu, analiza SWOT: SŁABE STRONY 1998: Kwestie finansowe. Brak zaufania do partnera z Sony Center Service. ZAGROŻENIA Złożoność rumuńskiego prawa (wizy, prawo pobytu w kraju) Problem z wizą, który niemal doprowadził do zamknięcia firmy zajmującej się telefonami komórkowymi. Wiele sklepów (Cosmote, Orange, Romtelecom) również funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym, z czego część znana jest na całym świecie (Orange). Ewolucja rynku telefonów komórkowych oraz pojawianie się nowych technologii, dlatego ważne jest, by pracownicy przechodzili szkolenia i byli świadomi zmian zachodzących na tym złożonym rynku. 86

87 2.6.1 Przypadek Donga Sonlica Wnioski dla projektu Best Form: Przypadek Donga Sonlica jest bardzo interesujący, gdyż zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii: Nastawienie przedsiębiorców będących imigrantami. Dong Sonlic, który przyjechał do Rumunii na studia, chciał otworzyć własną firmę. Na początku interesy nie szły dobrze, przechodził trudne okresy, ale nigdy się nie poddał. Edukacja w Rumunii okazała się wartością dodaną, gdyż dzięki niej poznał język, a także zaczął nawiązywać kontakty. Komunikacja. Komunikacja obejmuje umiejętności werbalne i niewerbalne, jakie biznesmen powinien wykorzystywać, zarządzając firmą. Wiąże się z personelem, jak również relacjami z klientami oraz filozofią i to właśnie coś, czym wykazał się ten skuteczny przedsiębiorca. Skupianie się na własnych celach. Zrozumienie rynku oraz szans, jakie oferuje, dobra organizacja wprowadzenia produktu na rynek oraz wiedza, jak zachować konkurencyjność przez cały czas. 87

88 2.6.2 ESEC Tajlandia Analiza przypadku 14 Nieudane przedsięwzięcie, ESEC Tajlandia 88

89 2.6.2 ESEC Tajlandia Ogólna prezentacja: Ta analiza przypadku obejmuje firmę, której się nie powiodło Tai si Muc, w którą zaangażowane były osoby z Tajlandii. Otworzyły firmę po rekomendacji biznesmena z ich ojczyzny i tak powstała tajska restauracja. Charakterystyka firmy: Na mocy umowy powstało partnerstwo dwóch stron 75% kapitału pochodziło z Tajlandii, a 25% od lokalnego partnera w Rumunii. Niestety partner lokalny nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i nie zasilił firmy obiecanymi zasobami, choć miał udziały w firmie. Partnerzy z Tajlandii musieli ponieść koszty konsultantów, którzy doradzili im w kwestii rodzaju działalności i jej lokalizacji, która okazała się nieodpowiednia, a także w kwestii tego, jak poradzić sobie bez pieniędzy ze strony lokalnego partnera. Musieli wyremontować restaurację (oraz ją wyposażyć), a także sprowadzić materiały z Tajlandii do Rumunii, co zajęło dużo czasu. Partner lokalny (wspólnik) nie zaoferował żadnej pomocy. Poza tym, pojawiły się problemy z wizą, która ważna była tylko 3 miesiące, a zgodnie z prawem rumuńskim nie można pozostawać w kraju po tym okresie, żeby prowadzić firmę. W rezultacie Tajowie zmuszeni byli zrezygnować z firmy i wrócić do ojczyzny. 89

90 2.6.2 ESEC Tajlandia Kluczowy czynnik sukcesu, analiza SWOT: MOCNE STRONY Umiejętność otwarcia i prowadzenia tradycyjnej, tajskiej restauracji. Jest niewiele azjatyckich restauracji w tej okolicy i w całej Rumunii. SŁABE STRONY Uwarunkowania kulturowe, językowe i społeczne w Europie i Azji znacznie się od siebie różnią. Oparcie się na radach biznesmena z Azji, nieprzeprowadzenie własnego badania rynku. Brak zaufania między partnerami; złe zarządzanie i komunikacja między nimi; partner z Rumunii nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Problemy organizacyjne: nieznajomość okresu ważności wizy, konieczność opuszczenia Rumunii, zła lokalizacja, prace remontowe SZANSE Jako że Rumunia niedawno przystąpiła do UE, oferuje wiele szans związanych z biznesem i rozwojem. Globalizacja: otwarty rynek i coraz większy popyt i konsumpcja. Nawiązywanie kontaktów: możliwość poznania imigrantów, którzy również otworzyli swoje firmy w Rumunii i poproszenia ich o radę. ZAGROŻENIA Złożoność rumuńskiego prawa. Brak doradców biznesowych w Rumunii. Problemy z uzyskaniem informacji, porady i pomocy. Skomplikowane partnerstwo większość udziałowców pozostawała za granicą, a reszta przebywała w kraju, w którym chcieli prowadzić działalność. 90

91 2.6.2 ESEC Tajlandia Wnioski dla projektu Best Form : W zasadzie zawiódł wybór partnera lokalnego, przez co biznesmeni stracili sporo czasu i pieniędzy, choć mieli umowę dotyczącą podziału kapitału. Nawet jeśli partnerzy mieli dobry pomysł na biznes i możliwości w tym zakresie, nie udało im się otworzyć firmy. Powinni byli zasięgnąć rady konsultantów przed rozpoczęciem całego przedsięwzięcia i zebrać ogólne informacje na temat przepisów oraz prowadzenia firmy w Rumunii. Nastawienie i umiejętności komunikacyjne w zakresie globalnego zarządzania firmą były niewystarczające. Niemniej jednak, dzięki wcześniej przygotowanemu raportowi Best Form mogliśmy zwrócić uwagę na fakt, że w Rumunii nie ma zbyt wiele instytucji i doradców biznesowych, którzy mogliby pomóc imigrantom w otwieraniu i prowadzeniu własnych firm. 91

92 2.6.3 Tureccy przedsiębiorcy Analiza przypadku 15 Przedsiębiorczość etniczna jako droga do bardziej przedsiębiorczej Rumunii. Przypadek tureckich przedsiębiorców. 92

93 2.6.3 Tureccy przedsiębiorcy Ogólna prezentacja: Tworząc raport Best Form zrozumieliśmy, że imigranci w Rumunii stają przed szeregiem problemów związanych z integracją w społeczeństwie i otwarciem własnej firmy. Problemem jest ich przystosowanie się do kraju, w którym przebywają oraz ich wkład w jego rozwój (nie tylko w Rumunii). Celem niniejszej analizy przypadku jest pokazanie na przykładzie integracji Turków ze społeczeństwem rumuńskim, że przedsiębiorczość może stanowić dobre rozwiązanie. Przykład ten pokazuje również, gdzie można znaleźć porady oraz jakie wnioski można wyciągnąć na poziomie międzynarodowym. Członkowie: Liczba Turków w Europie znacznie wzrosła, szczególnie w Niemczech, Francji i Holandii. Charakteryzują się przede wszystkim tym, iż w większości przypadków pracują w ramach samozatrudnienia, a wielu otwiera firmy, należące do całej rodziny lub prowadzone przez jej członków. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że Turkowie dobrze integrują się w ramach systemów państw, w których mieszkają. Biorąc pod uwagę integrację w Rumunii, ich obecność i działalność w zasadzie pomogła rumuńskiemu rynkowi odrodzić się po 1989 roku, kiedy to upadł reżim komunistyczny. Ich tolerancja, otwarte nastawienie do różnorodności kulturowej i religijnej sprawiła, że bardzo zaangażowali się w pracę na rzecz społeczności rumuńskiej i zintegrowali się z nią, otwierając własne firmy. W Rumunii żyje ponad Turków, zamieszkujących wszystkie regiony kraju. 93

94 2.6.3 Tureccy przedsiębiorcy Charakterystka firmy: Warto jest wyjaśnić początki tego zjawiska, skupiając się na rodzaju działalności, jaką tworzą. Turków żyjących w Rumunii można podzielić na dwie grupy: Stara część społeczności tureckiej, reprezentowana przez Tatarów i Turków: Jeżeli chodzi o tę konkretnie grupę, osiedliła się w Rumunii i uzyskała rumuńskie obywatelstwo. Jej przedstawiciele przyjechali tu, gdyż są historycznie związani z Rumunią (a związki te sięgają XIII wieku). Ta część nie miała problemów z integracją, ponieważ zna obyczaje panujące w Rumunii i mówi po rumuńsku. Tuż po rewolucji w 1989 roku, skromna edukacja i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości została wzmocniona w Rumunii nową gospodarką rynkową, do czego przyczyniła się także działalność Turków. Nowa część społeczności tureckiej: Ta część populacji tureckiej została zmotywowana do przyjazdu do Rumunii przez starą część społeczności tureckiej, a dodatkowymi czynnikami pomagającymi podjąć decyzję o przeprowadzce było nowe prawo (na poziomie instytucjonalnym) oraz nowe szanse oferowane przez Rumunię. Nowa część społeczności tureckiej obejmuje dwie grupy ludzi: osoby pochodzenia tureckiego i eurotureckiego. 94

95 2.6.3 Tureccy przedsiębiorcy Turcja: Pierwsza fala populacji tureckiej w Rumunii charakteryzowała się firmami o skromnym kapitale, co często obejmowało firmy rodzinne. Tego rodzaju przedsiębiorczość funkcjonuje dzięki rumuńskiemu środowisku, otwartości i tolerancji społecznej. Druga fala populacji tureckiej była bardziej zorganizowana. Osoby wchodzące w jej skład przybyły tu zachęcone przez pierwszą falę ich opinie, doświadczenia i motywację, czyli bardzo mocne czynniki, do których dochodziły szanse oferowane przez Rumunię. Druga fala przyniosła duże zmiany w zjawisku tureckiej przedsiębiorczości w Rumunii. Znaczącym przykładem jej sukcesu jest fakt, że obejmuje całą Rumunię, miasta i wieś, a nie tylko Bukareszt, co świadczy o dużym stopniu integracji obu stron. Euroturcy: Osoby te przyjechały z Niemiec, Holandii, Luksemburga itp. i charakteryzują się wysokimi możliwościami (finansowymi i kierowniczymi). Nabyły duże firmy i Rumunia otrzymała od nich bezpośrednie inwestycje, a nawet kraj stał się największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji tureckich w regionie. Ponadto, przystąpienie Rumunii do UE wzmacnia te tendencje we wszystkich sektorach, nawet pomimo kryzysu, który co prawda zwolnił i nieco zmniejszył liczbę działań, ale nie ich jakość, gdyż oba kraje łączą silne relacje. Turcję i Rumunię łączą silne związki dwustronne na obszarze gospodarczym i socjopolitycznym, potwierdzone umowami (umowa o wolnym handlu), kontraktami itp. 95

96 2.6.3 Tureccy przedsiębiorcy Wykres 1. Wykres przedstawiający podział firm tureckich ze względu na rodzaj działalności (dane z 2007 roku, które nadal są aktualne, choć zmalała liczba przedsiębiorstw budowlanych i handlowych). Wykres przedstawia procentowy podział firm tureckich funkcjonujących w Rumunii ze względu na sektor gospodarczy ich działalności. Ciężar spoczywa obecnie głównie na przemyśle i handlu (hurtowej i detalicznej sprzedaży żywności i produktów niespożywczych), choć budownictwo również ma spore znaczenie i wzrasta ilość firm usługowych (szczególnie na obszarze inwestycji i transakcji związanych z nieruchomościami, bankowością i doradztwem biznesowym). Oznacza to wzrost różnorodności oraz istotną zmianę jakościową w porównaniu z początkiem lat 90., kiedy to przeważały małe firmy spożywcze, importowe oraz dystrybucyjne. Kiedy ukończono tworzenie przepisów prawnych regulujących kwestie inwestycji i poprawił się klimat biznesowy, duże firmy zaczęły wykazywać zainteresowanie Rumunią, skupiając się głównie na sektorze usług i produkcji. Ta tendencja do zakładania większych i bardziej zróżnicowanych firm zgodna jest z tendencjami odnotowanymi w innych krajach, które doświadczyły pojawienia się w swojej gospodarce większej liczby tureckich przedsiębiorców, takich jak Niemcy. 96

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk Przedsiębiorczość w Gdańsku Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005 r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP Newsletter nr. 2 LIVORG Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie Okres

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu

PROJEKT TECLO. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Partner Projektu PROJEKT TECLO Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości Fundacja

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo