OFERTA UCZESTNICTWA STUDIUM PODYPLOMOWE. Certyfikacja EFC European Financial Consultant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UCZESTNICTWA STUDIUM PODYPLOMOWE. Certyfikacja EFC European Financial Consultant"

Transkrypt

1 OFERTA UCZESTNICTWA STUDIUM PODYPLOMOWE Certyfikacja EFC Szanowni Państwo, W imieniu ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w Warszawie przedstawiam propozycję uczestnictwa w innowacyjnym studium w Małopolsce. Jest to szansa na podniesienie kwalifikacji Państwa oraz kadry Państwa organizacji. Dotychczas studium podyplomowe EFC organizowała jedynie Europejska Akademia Planowania Finansowego w Warszawie. Teraz, otrzymują Państwo od AOF niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w studium oraz podniesienia kwalifikacji w swoim zawodzie na terenie Krakowa, co wpływa na: Zmniejszenie angażowanego przez Państwo czasu, Zmniejszenie kosztów, związanych z dojazdem i zabezpieczeniem noclegu. Ponadto, w jeszcze niższej cenie, otrzymują Państwo studium o tym samym zakresie merytorycznym, prowadzone przez tych samych wykładowców co w Warszawie. Zapraszam do uczestnictwa, Z poważaniem, Szczepan Brzeski, Dyrektor zarządzający ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 1 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe

2 Studium Certyfikowany Doradca Finansowy to możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu EFC. W ramach projektu uczestnik podchodzi do egzaminu na międzynarodowy certyfikat doradcy finansowego EFC European Financial Consultant. to szansa na dynamiczny rozwój, budowę profesjonalnego wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa MSP, którego pracownicy podniosą swoje kwalifikacje w ramach kursu. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (dla osób, które mają ukończone studia wyższe- licencjackie lub magisterskie). Swój własny plan finansowy! Uczestnicy ucząc się tworzyć plan finansowy, piszą go dla siebie nawzajem. Plan finansowy jest jednocześnie pracą dyplomową. Dlaczego warto uczestniczyć w Studium EFC? Zajęcia prowadzone są przez wykładowców krajowych i/lub zagranicznych z doświadczeniem w budowaniu planów finansowych dla osób indywidualnych, gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw. Zajęcia praktyczne koncentrują się głównie na kształtowaniu umiejętności budowania budżetów dla klientów, praktycznego sporządzania planów finansowych krótkoterminowych, a także wieloletnich (5-40 lat). Uczestnicy studium nabywają również umiejętności kontaktu z klientem, ustalania jego profilu, analizy sytuacji finansowej klienta i diagnozy jego potrzeb finansowych przy wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego na potrzeby szkolenia w EAFP oraz dla praktycznego użytkowania przez Doradców Finansowych. W tym zakresie szkolenia, większość zajęć odbywa się w formie praktycznej (60% zajęć to ćwiczenia, warsztaty i gry finansowe). Osoby uczestniczące w Studium EFC posiądą kompleksową znajomość produktów finansowych oraz warunków funkcjonowania na rynku polskim i Unii Europejskiej, posiądą umiejętność doboru produktów do realizacji planu finansowego klienta (poprzez wykorzystanie odpowiednich metod wyceny produktów, budowy wariantów rozwiązywania problemów, stawianie właściwych hipotez i trafny dobór kryteriów optymalizacji). 2 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 2

3 Informacje o Studium Podyplomowym Certyfikowany Doradca Finansowy W Studium mogą brać udział osoby, które zdały egzamin na Certyfikat EFG, posiadają wykształcenie średnie i minimum rok pracy w zawodzie lub wykształcenie wyższe. Osoby ze średnim wykształceniem biorące udział w studium po zakończeniu otrzymują certyfikat zawodowy Doradcy Finansowego EFC. Natomiast osoby legitymujące się wyższym wykształceniem oprócz międzynarodowego certyfikatu zawodowego Doradcy Finansowego EFC, uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia organizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. W ramach kursu planuje się organizację 12 zjazdów (realizowanych w formie 24 dni szkoleniowych, łącznie ok. 192 godziny dydaktyczne) oraz przeprowadzenie egzaminu certyfikującego EFC oraz obronę prac dyplomowych. Uczestnictwo w studium Certyfikowany Doradca Finansowy to jedyna możliwość uzyskania certyfikatu EFC w Małopolsce (dotychczas egzaminy oraz szkolenia przygotowawcze organizowane były poza granicami Małopolski, głównie w Warszawie, co zdecydowanie wpływało na podniesienie kosztów). Certyfikat jest bardzo prestiżowym dokumentem, zapewniającym, iż jego właściciel jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym, charakteryzującym się szeroką znajomością zagadnień rynku finansowego oraz wysoką jakością i skutecznością pracy. Obecnie w Polsce jest jedynie około 150 osób posiadających EFC. Duża część z nich aktywnie działa zawodowo zajmując się przygotowywaniem planów finansowych i aktualnie znaczną część ich dochodu stanowi wynagrodzenie od Klienta za przygotowanie planu finansowego oraz związane z tym profesjonalne doradztwo finansowe, a także etyczna sprzedaż produktów finansowych. Zakres merytoryczny studium Certyfikowany Doradca Finansowy Zajęcia w trakcie studium obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z następujących tematów: Elementy ekonomii (makro i mikroekonomia, polityka gospodarcza i polityka pieniężna). Wykorzystanie regulacji prawnych w pracy doradcy finansowego. Przepisy prawa podatkowego - optymalizacja podatkowa. Matematyka Finansowa. Analiza sprawozdań finansowych, ocena projektów inwestycyjnych. Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Inwestycje i ich finansowanie (lokowanie kapitału w produktach giełdowych i poza giełdą, fundusze inwestycyjne. Inwestycje w instrumenty finansowe - rodzaje i narzędzia analizy, 3 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 3

4 Oferta uczestnictwa w Studium Podyplomowym EFC pozyskiwanie i interpretacja danych o rynkach oraz produktach finansowych w pracy doradcy finansowego). Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie. Analiza ryzyka w planowaniu finansowym. Dobór produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i celów gospodarstw domowych. Planowanie emerytalno-rentowe (emerytura w planowaniu finansów osobistych). Ubezpieczenia zdrowotne. Umiejętność kontaktu z klientem (psychologia sprzedaży, negocjacje, komunikacja interpersonalna i umiejętność wykonywania analizy potrzeb). Składniki budżetu gospodarstwa domowego, źródła pochodzenia i optymalne ich wykorzystanie elementy analizy finansowej. Sporządzanie planu finansowego. System software'owy przy sporządzaniu planu finansowego (Excel, oprogramowanie). Etyka pracy doradcy finansowego. Seminarium dyplomowe. Kadra szkoleniowa Podkreślamy złożoność egzaminu oraz konieczność bardzo dobrego przygotowania merytorycznego podczas zajęć w ramach studium, tak aby uczestnicy uzyskali wymaganą ilość punktów na egzaminie który uprawnia do uzyskania certyfikatu. Dr Marek Mazur Dr Beata Witkowska Mgr Dorota Winczewska Mgr Jarosław Palusiński Dr Michał Matusewicz Mgr Marcin Remisiewicz Mgr Paweł Cymcyk Mgr Łukasz Martyniec Dr Kamil Liberadzki Mgr Urszula Słowik Mgr Ryszard Kępski Mgr Beata Matusiak Egzamin na certyfikat EFC Ostatniego dnia szkolenia studenci podchodzą do pisemnego egzaminu na Certyfikat EFC. Egzamin trwa 120 min i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru pytań stanowią zadania z matematyki finansowej. Kolejne to pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć. Po zdanym egzaminie słuchacze podchodzą do obrony pracy dyplomowej. 4 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 4

5 Obrona pracy dyplomowej Studium przygotowuje słuchaczy do napisania pracy dyplomowej w postaci profesjonalnego planu finansowego dla konkretnego gospodarstwa domowego. Po zakończeniu cyklu zajęć jest przeprowadzany egzamin. Czas trwania: 120 minut. Kurs obejmuje 100 pytań testowych i zadań praktycznych. Po zdaniu egzaminu, Uczestnicy otrzymują Certyfikat EFC nadawany przez European Federation of Financial Proffesionals, uprawniające do posługiwania sie tytułem Doradcy Finansowego. Jednocześnie osoby posiadające certyfikat stają się członkami prestiżowej międzynarodowej społeczności certyfikowanych Doradców Finansowych, a na gruncie krajowym prekursorami wprowadzania i upowszechniania międzynarodowych standardów Doradztwa i Planowania Finansowego. Odbierając Certyfikat FFP, każdy Doradca Finansowy podpisuje "Oświadczenie Wiążące", będące jednocześnie wnioskiem o członkostwo, w uropean Federation of Financial Professionals FFP. Każdy członek FFP, zobowiązany jest do przestrzegania "Zasad Etycznych uropean Federation of Financial Professionals", które określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających wyżej wymieniony Certyfikat. Cennik Cena studium za jedną osobę zależy od ilości osób zgłoszonych z jednej firmy: ,00 zł brutto/osoba w przypadku jednej osoby ,00 zł brutto/osoba w przypadku dwóch osób z tej samej firmy ,00 zł brutto/osoba w przypadku trzech osób z tej samej firmy Możliwy system ratalny przykładowy dla kwoty 5 999,00 zł: 4 raty po 1541,74 zł lub 6 rat po 1041,83 zł lub 12 rat po 541,91 zł Cena obejmuje: przeprowadzenie zajęć 192 godz. dydaktycznych, konsultacje z wykładowcami, wyposażenie Uczestników w materiały dydaktyczne, egzamin na Certyfikat (jedna dodatkowa poprawka w cenie), obrona prac dyplomowych, wydanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, kawa i herbata między zajęciami. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w studium! Kontakt: Klaudia Kulis, Specjalista ds. rekrutacji, tel , 5 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 5

6 Doświadczenie ART OF FINANCE: Szkolenia Z roku na rok AOF realizuje coraz więcej szkoleń, zarówno własnych jak i na zlecenia instytucji zewnętrznych. W 2012 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla 86 firm oraz doradziliśmy 90 klientom. Nasze realizacje to dotychczas zarówno pojedyncze duże projekty szkoleniowe np. 13-sto dniowe szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy (100 godzin), lub cykl szkoleń dla MARR S.A. (4 edycje, łącznie 16 dni); jak i mniejsze ale częściej realizowane moduły np. realizacja ponad 45 edycji 4 dniowego szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy UE. Wysoka jakość szkoleń potwierdzane jest licznymi rekomendacjami. Wybrane szkolenia dla branży finansowej realizowane przez AOF: Profesjonalny Doradca Finansowy Sposoby identyfikowania i ograniczania ryzyka w działalności bankowej - raportowanie Rentowności klientów i produktów instytucji finansowych Savoir vivre w kontaktach z klientem w branży finanse i bankowość Kredytowanie osób fizycznych Kredytowanie działalności gospodarczej i rolniczej Rachunki bankowe Skuteczny lider przywództwo i zarządzanie w sektorze finansów Strategie marketingowe w bankowości i finansach i ich zastosowanie Ochrona danych osobowych w bankowości i finansach Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL Od 2007 r. ART OF FINANCE jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Wybrani dotychczasowi klienci usług szkoleniowych z terenu woj. małopolskiego: 6 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 6

7 Doświadczenie ART OF FINANCE: kurs Profesjonalny Doradca Finansowy Od marca 2011 AOF realizuje otwarty projekt szkoleniowy przygotowanie oraz przeprowadzenie certyfikacji EFG Profesjonalny Doradca Finansowy. Wykładowcami w ramach kursu są pracownicy najlepszych uczelni wyższych m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktycy specjaliści z wieloletnim stażem w sektorze doradztwa biznesowego i finansowego m.in. Paweł Cymcyk analityk, częsty gość TVN CNBC Biznes (poniżej). ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe posiada akredytację Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP POLSKA. Odbiorcami realizowanych dotychczas 10 edycji kursów było 140 właścicieli, przedstawicieli kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw m.in.: AEGON TU na Życie S.A, AVIVA TU Sp. z o.o., EXPANDER Sp. z o.o., XELION DORADCY FINANSOWI, ALIOR Bank i inni. 7 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe 7

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych EFG European Financial Guide Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą brać udział osoby, które mają wykształcenie kierunkowe- ekonomia, finanse, rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG

DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG Studia podyplomowe na kierunku DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG Studium zakończone Certyfikatem EFG - European Financial Guide Kierownik studiów: dr Marek Kulczycki Cele studiów: Nabycie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo