Zarządzanie narracyjne czyli narracyjne narzędzia zarządzania pracownikami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie narracyjne czyli narracyjne narzędzia zarządzania pracownikami."

Transkrypt

1 Zarządzanie narracyjne czyli narracyjne narzędzia zarządzania pracownikami. Jeżeli chcesz zbudowad statek, nie zwołuj ludzi, aby zbierali drewno, nie organizuj im pracy, ale raczej naucz ich tęsknid za bezkresem oceanu. Antoine Saint Exupery: Wahania koniunktury przyniosły zmiany w wielu korporacjach funkcjonujących na naszym rynku. Zmiany te bardzo często napotykały na opór ze strony pracowników, którzy na charakter zmian nie mieli żadnego wpływu. Dotychczas stosowane narzędzia HR owe nie zawsze znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których pracownicy powinni przyjąd nową strategię firmy, bądź odnaleźd się w nowych układach zawodowych. Z pomocom menagerom przychodzi tutaj narzędzie narracji biznesowych. Dzięki ich zastosowaniu są oni w stanie przybliżyd proces zmian pracownikom i sprawid, aby najpierw we własnych umysłach, potem zaś w praktyce zaczęli według nich funkcjonowad. Cele szkolenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Uczestnicy zapoznają się z narracyjnymi narzędziami zarządzania pracownikami. Poznają siłę narracji w przekazywaniu informacji i wprowadzaniu zmian. Zaznajomią się z charakterystyką poszczególnych rodzajów narracji stosowanych do różnych celów oraz czym takie narracje cechowad się nie powinny. Przede wszystkim zaś poznają schematy budowania przekazów mających na celu przybliżenie pracownikom oczekiwanych rezultatów. Metody pracy: Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy wzbogacony zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, wystąpieo publicznych z elementami sztuki pisania scenariuszy. Dzięki dwiczeniom, dyskusjom wzbogaconym przykładami biznesowymi i filmowymi uczestnicy będą w stanie samodzielnie doświadczyd skuteczności tej metody w praktyce. Stosowane będą: Dwiczenia w parach i grupach Obserwacje i analizy przedstawionych materiałów wraz z dyskusjami na ich temat Studia przypadków. Samodzielne prezentacje Nagrania video i analiza wystąpieo na forum Szkolenie polecane jest dla: Kierowników, managerów, team-lederów oraz wszystkich innych osób, które w swojej pracy zarządzają zespołami ludzi. Korzyści po ukooczeniu szkolenia: Uczestnicy szkolenia wykorzystując zdobytą wiedzę zdobędą umiejętnośd: Świadomego tworzenia narracji w celu osiągnięcia pożądanych efektów Budowania przekazów i wypowiedzi mających na celu motywację pracowników Przygotowywania pracowników do zbliżających się zmian w organizacji

2 Pozyskiwania zaufania i skutecznego prezentowania swoich najlepszych cech pracownikom Tworzenia oraz wdrażania planu przekazywania wartości etycznych w organizacji Szybkiego i skutecznego reagowania na pocztę pantoflową i plotki w firmie Program szkolenia 1) Wprowadzenie - Narracje jako nowoczesne narzędzie biznesowe a. Narracje we współczesnym biznesie jako najlepszy sposób dotarcia treści do odbiorcy b. Jakiej komunikacji potrzebujesz? c. Czym jest narracja? d. Czy narracja różni się od innych rodzajów przekazu? e. Dlaczego opowieści i narracje są tak silnym narzędziem komunikacji? 2) Podstawowe elementy narracji a. Treściowe elementy narracji jako składniki zawartości merytorycznej b. Formalne elementy narracji jako składniki wpływające na jej odbiór c. Sposoby na wzmacnianie poszczególnych czynników 3) Narracje tożsamości budowanie autorytetu i pozyskiwanie zaufania a. Czym jest tożsamośd? - W jaki sposób przedstawid samego siebie b. Sytuacje w jakich musimy prezentowad swoją osobę c. Określenie celu życia jak poszczególne działania wpływają na ogólny obraz d. Unikalny typ narracji tożsamości oraz elementy je budujące e. Narzędzie do określania i tworzenia narracji tożsamości 4) Narracje trampolinowe motywowanie innych do działania a. Czym charakteryzuje się motywujący język. Czym jest narracja trampolinowa? b. Składowe sukcesu narracji trampolinowej c. Bohater czy idea? Na czym oprzed swoją opowieśd? d. Najczęstsze przyczyny porażek oraz jak ich unikad? e. Narzędzie do samodzielnego przygotowywania narracji trampolinowych 5) Przekazywanie wartości stosowanie narracji by zaszczepid wartości a. Czym są wartości w świecie biznesu? b. Rozróżnianie poszczególnych rodzajów wartości c. Oddzielanie wartości prywatnych od korporacyjnych d. Sposoby przekazywania wartości poprzez narracje. Struktura tworzenia narracji tożsamości e. Narzędzie do stworzenia narracji tożsamości 6) Powstrzymywanie plotek i poczty pantoflowej za pomocą narracji a. Skąd biorą się plotki? Opowiastki, które tworzą kulturę korporacji b. Przyczyny powstawania plotek i ich funkcja w organizacji c. Czy należy powstrzymywad plotki? Sposoby na walkę z niechcianymi informacjami 2

3 d. Wykorzystanie poczty pantoflowej do właściwych działao e. Schemat przygotowania narracji powstrzymującej pocztę pantoflową 7) Zasady prezentowania narracji a. Odnalezienie stylu i dobór właściwego języka b. Czy zawsze należy mówid prawdę? c. Przygotowanie się do przedstawienia i metody treningowe d. Prezentacja i przemówienie e. Sposoby łączenia różnych typów narracji w szeroko zakrojonych procesach 8) Narracja własna - praktyka a. Przygotowanie własnej narracji b. Prezentacja oraz rejestracja wystąpienia na video c. Omówienie zarejestrowanych materiałów oraz dyskusja Miejsce szkolenia Warszawa Termin 9 10 czerwca 2011 r. Czas trwania szkolenia 2 dni Cena za szkolenie 790 PLN + 23% VAT/ 2 dni szkolenia W cenę wliczono: Materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, przerwy kawowe Prowadzący Witold Prymakowski Psycholog i doktorant Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizujący się w inteligencji emocjonalnej i relacjach międzyludzkich, trener, doradca narracyjny. Od 1998 roku zajmuje się prowadzeniem prezentacji i spotkao biznesowych, konferencji oraz imprez masowych. Od ponad 4 lat jest trenerem i w swojej pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami komunikacji ze szczególnym nastawieniem na: Narracje biznesowe (storytelling), gdzie uczy ludzi sprzedawad, motywowad oraz zarządzad ludźmi za pomocą historii i opowieści. 3

4 Techniki prezentacji oraz wystąpieo publicznych podążając za światowymi trendami oraz popierając to wiedzą psychologiczną i specyfiką polskiego rynku pomaga tworzyd prezentacje i przygotowywad wystąpienia publiczne. Swoją wiedzę fachową wraz z doświadczeniem w dziedzinie komunikacji, rozwoju osobistego oraz relacji interpersonalnych przekazuje w ciekawy oraz łatwo przyswajalny sposób. 4

5 Z G Ł O S Z E N I E Na szkolenie organizowane w dniu w godz przez firmę bit Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101a, 4 piętro. DANE UCZESTNIKA: Imię i Nazwisko Stanowisko Akceptuję koszt szkolenia w wysokości: za osobę. RAZEM:..PLN Razem słownie: (+ 23% VAT) Zamawiający Firma / instytucja: Imię / nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania uczestnika Ulica: Adres: Miejscowośd: NIP: Telefon: Adres do korespondencji.. Fax: Kod pocztowy: Przesyłając powyższe zgłoszenie zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres ofert szkoleniowych i doradczych firmy bit Polska Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz prawo do ich poprawiania (dotyczy osób fizycznych). WARUNKI ZGŁOSZENIA Przesłanie zgłoszenia faksem (0-22) lub em: najpóźniej tydzieo przed rozpoczęciem szkolenia. Dokonanie przelewu na konto bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, Warszawa najpóźniej 5 dni przed szkoleniem: Volkswagen Bank direct nr: Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy do Paostwa fakturę pro-forma. Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu płatności. Zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji, nie później niż na 5 dni przed terminem szkolenia. Po tym terminie zwracamy 50% wartości szkolenia. Jednocześnie upoważniam firmę bit Polska Sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy Data i czytelny podpis Pieczątka firmy 5

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa

Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa Warsztaty Real-time marketing Newsjacking & Jak stworzyć strategię komunikacji marki w czasie rzeczywistym? 10 czerwca 2015 Warszawa PORANNY BRIEFING jak efektywnie generować buzz na temat brandu DWA ANGAŻUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej

Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej Marketing intensywnie wspierający sprzedaż. Szkolenie otwarte dla Kadry Zarządzającej Marketing i reklama SZKOLENIE OTWARTE Marketing i reklama jako narzędzia handlu w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH BOB KELLEHER WAYNE F. CASCIO

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH BOB KELLEHER WAYNE F. CASCIO 26 28 XI EDYCJA KWIETNIA 2010 HOTEL SHERATON KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR OWY SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI ECJALNYCH ŚWIAT PRACY USA 3 SESJE PLENARNE INIRUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo