DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice Szprotawa NIP Wiechlice, dnia Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego nowy system informatyczny firmy Consalnet Sp. z o.o. z systemami jej dwóch partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. firma Consalnet sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na wdrożenie całego systemu B2B, w tym na: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, Zakup nowych środków trwałych, Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, Analizy przygotowawcze i usługi doradcze, Szkolenia specjalistyczne. OPIS PROJEKTU: Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi automatyzację procesów realizowanych pomiędzy firmą Consalnet sp. z o. o. a jej partnerami. Wdrożenie u Zamawiającego rozwiązania B2B usprawni procesy zarządzania relacjami z partnerami, przygotowania materiałów do druku, realizacji zamówienia i sprzedaży oraz monitorowania stanu należności/rozliczeń. Przedmiot zapytania ofertowego: Część.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa i opis Jednostka Ilość miary (szt.) (a) (b) (c) (d) Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Microsoft SQL Svr Standard Core 202 All Lng Embedded Microsoft Volume License 2 Licenses Core License lub równoważne szt. 2 Liczba dwóch licencji wynika z potrzeby przekazania dwóm pracownikom zajmujących się kontaktami z klientami dostępu do systemu. 2 Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Nośnik SQL 202 lub równoważny Zgodny z zamawianymi licencjami. Nośnik niezbędny przy zakupie licencji. Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Handel, Logistyka, Business Intelligence Jest to nowoczesna, inteligentna platforma ERP, obsługująca kluczowe procesy biznesowe w firmie, którą można dopasować do indywidualnych 3 potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Z tego też względu Zamawiający zaplanował zakup licencji na korzystanie z tego systemu. Moduł ten w połączeniu systemem zarządzania procesem druku pozwoli na automatyzację procesów Handlowych: tj. wystawianie faktur dla parterów a także możliwość monitorowania stanów magazynowych i zamawiania towarów w celu utrzymania ciągłości produkcji. 3

2 Licencjonowanie tego modułu polega na sprzedaży liczby licencji dla poszczególnych użytkowników. W firmie Consalnet z funkcjonalności systemu korzystać będzie docelowo 3 osób pracowników zajmujących się kontaktami z klientami firmy. 4 Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Finanse i Księgowość Moduł obsługiwać będzie księgowość finansową w pełnym zakresie, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz polskimi przepisami. Uzyskane przy jego pomocy informacje umożliwią bieżący wgląd w sytuację finansową firmy. Moduł umożliwia rejestrację wszystkich dokumentów sprzedaży i zakupu. System automatycznie zapisuje w księgach rachunkowych dowody księgowe wynikające z dekretacji dokumentów sprzedażowych. Schematy skonstruowane są w sposób umożliwiający poprawne dekretowanie dokumentów o różnych formach płatności. Moduł umożliwia przygotowanie pełnego rozliczenia z klientem partnerem. szt. 2 Partner automatycznie pobierać będzie dokumenty - faktury za zamówiony wcześniej towar, gdzie dokument może zostać automatycznie wprowadzony do systemu informatycznego partnera. Ponadto moduł zapewni prezentację w platformie B2B informacji o stanie rozliczeń między firmą i partnerem wg stanu z systemu firmy. System posiadający wgląd w stan rozrachunków umożliwia kontrolowanie stanu należności i zobowiązań partnera. Liczba dwóch licencji wynika z potrzeby przekazania obu pracownikom dostępu do systemu. 5 Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Windows Server Standard 202 SNGL OLP NL 2Proc (na serwer dla platformy Comarch ERP XL) lub równoważny W ramach realizacji projektu Zamawiający planuje nabyć jedną sztukę oprogramowania serwerowego - system operacyjny do serwera Zakłada się że podstawowym oprogramowaniem serwera będzie oprogramowanie w wersji umożliwiającej w pełni profesjonalną pracę i obsługę serwera. Brak oprogramowania uniemożliwi używanie serwera, tym samym jest niezbędne do wdrożenia innowacyjnego systemu B2B, w wyniku którego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i przyczyni się do automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. 6 Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Platforma Platforma jest fundamentem systemu i podstawą na której instalowane będą moduły rozszerzające oprogramowania do zarządzania firmą. Platforma pozwala na parametryzację poszczególnych modułów w zakresie instalacji. Platforma jest otwarta na inne, zewnętrzne rozwiązania. Oznacza to łatwą integrację z aplikacjami trzecimi, np. oprogramowaniem dostawców i odbiorców. To również szybka i prosta integracja z innymi urządzeniami, np. centralami telefonicznymi. Rozbudowany interfejs programistyczny typu API umożliwia dopisywanie rozwiązań branżowych, specyficznych dla każdej firmy. System ma stanowić łatwe, przyjazne, skuteczne i poręczne narzędzie w codziennej pracy. Na komfort i efektywność pracy wpływają użyteczne rozwiązania, takie jak filtry z konstruktorem na listach, czy wyszukiwarka znajdująca dowolny ciąg znaków w systemie. 7 Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie

3 8 9 0 materiałów do druku i sprzedaży - moduł: DMS (z ang. Document Management System) Moduł ten stanowi sposób optymalizacji procesów biznesowych poprzez mechanizmy efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów. Funkcjonalność tego modułu umożliwi wielopoziomowe zarządzanie plikami. Pozwoli nie tylko archiwizować dokumenty tworząc scentralizowaną bazę, ale poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwi wersjonowanie dokumentów i automatyczne ich rozsyłanie. Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Kontrahenci Będzie stanowił scentralizowaną bazę informacji opartą o pełen zakres dokumentów handlowych związanych z danym podmiotem. Będzie kompleksowym źródłem informacji odnośnie historii dokumentów (zamówienia, oferty, wiadomości) oraz indywidualnych ustaleń związanych z procesem współpracy z kontrahentem, np. indywidualnej polityki rabatowej. Moduł Kontrahenci zostanie wyposażony w funkcjonalność zarządzania uprawnieniami kontrahenta w zakresie dostępu do konta ftp lub panelu klienckiego, oraz mechanizm sprawdzający poprawność danych Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Przygotowanie do produkcji Moduł ten wspomoże proces przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie optymalizując koszty i czas produkcji. System pomoże reagować w sytuacjach kryzysowych. Moduł produkcji stanowi efektywne narzędzie wspierające wybór optymalnej ścieżki produkcyjnej i szacujące czasu realizacji zlecenia. Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Zamówienia specjalizowane Moduł ten pozwala tworzyć i kontrolować zamówienia na każdym etapie realizacji. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii moduł ten daje możliwość samodzielnego projektowanie formularza produktów w zamówieniu, dostosowanych do specyfiki najbardziej złożonym produkcji w branży dekoracyjnej i budowlanej. Moduł zamówień specjalizowanych gwarantuje automatyzację wymiany specjalistycznych informacji pomiędzy partnerami w zakresie działań sprzedażowych, wspomagając Zamawiającego i partnerów w profesjonalnej obsłudze klienta. Stworzone drzewo kosztów umożliwia: - proste zdefiniowanie złożonego produktu, - precyzyjne określenie wszystkich kosztów (np. kosztów półproduktów, usług czy kosztów pracy pracownika), - automatyczne przeliczanie kosztów, marży/narzutu i cen w komórkach drzewa, - szybką automatyczną kalkulację wielu produktów, - przeprowadzenie symulacji kosztów względem dostawców. Na podstawie drzewa produktu system automatycznie generuje listę towarów i półproduktów, które powinny zostać zamówione u dostawców lub zarezerwowane na magazynie. Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Administracja Jest to moduł dostępowy i umożliwiać będzie zarządzanie i parametryzowanie słownikami oraz innymi modułami odpowiadającymi za procesy biznesowe realizowane przez Zamawiającego we współpracy z Partnerami. Po wdrożeniu systemu, moduł umożliwi wykonywanie powyższych czynności z poziomu użytkownika (administratora) sytemu, bez

4 2 3 konieczności udziału dostawcy (wykonawcy) projektowanego rozwiązania informatycznego. Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Windows Server Standard 202 User CAL (licencje dostępowe) lub równoważne Zakupione zostanie oprogramowanie serwerowe licencje dostępowa do serwerowych baz danych dla administracyjnych stanowisk komputerowych w firmie. Wydatek jest niezbędny do wdrożenia innowacyjnego systemu B2B, w wyniku którego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami będą realizowane w formie elektronicznej i przyczyni się do automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Liczba 5-stu licencji wynika z potrzeby przekazania 5-stu pracownikom zajmujących się kontaktami z klientami dostępu do systemu. Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Platforma Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży Platforma Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży jest fundamentem Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży i podstawą na którym instalowane są moduły rozszerzające oprogramowanie do zarządzania firmą. Platforma pozwala na parametryzację poszczególnych modułów w zakresie instalacji. Powyższa platforma stanowi jeden z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych projektowanego systemu B2B, na którym instalowane będą moduły rozszerzające oprogramowanie systemu dedykowanego dla branży w której działa zamawiający. Jest ona niezbędnym elementem dla funkcjonowania systemu B2B i jego modułów, stanowi również podstawę do integracji systemów Partnerów z systemem Zamawiającego. 5 Część 2. Zakup nowych środków trwałych Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa i opis Jednostka Ilość miary (szt.) (a) (b) (c) (d) Zakup serwera dla potrzeb bazy danych Systemu typu COMARCH ERP XL Serwery stanowią krytyczny element dla działania systemu, dlatego też będą działały równolegle. Prawidłowo dobrany pod względem wydajności oraz optymalnie skonfigurowany serwer ma zasadnicze znaczenie dla jakości funkcjonowania całego wdrażanego systemu. Parametry serwera zostały dobrane tak, aby nie tylko odpowiadać planowanemu obciążeniu, ale również zapewnić stosowny margines wydajności, który pozwoli obsłużyć rosnące potrzeby firmy (co nastąpi w wyniku realizacji projektu). Serwer typu PowerEdge R520 lub równoważny - 2xIntel Xeon E GHz, 5M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W - 4x 8GB RDIMM, 600 MHz, - 4x46GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 5K RPM Hybrid Hard Drive (Hot-plug) - PERC H70 Integrated RAID Controller, 52MB NV Cache - 6X DVD-ROM Drive SATA - Wysokowydajny zasilacz sieciowy (2 jednostki) 750W 2 Zakup macierzy dyskowej Macierz dyskowa do zarządzania plikami jest niezbędna do prawidłowego

5 3 4 działania systemu, gdyż na niej będą się znajdowały wszystkie dokumenty, pliki partnerów związane z zamówieniami. Macierz dyskowa to podstawowy komponent systemu pamięci masowych. Macierz stanowić będzie wspólne repozytorium danych dla wielu komputerów o różnych systemach operacyjnych i różnych systemach plików (w odróżnieniu od serwerów, które działają tylko pod jednym wybranym systemem operacyjnym). Macierz zapewni ponadto znaczne zwiększenie wydajności i liczby obsługiwanych operacji plikowych oraz wpłynie na podniesienie niezawodności poprzez nadmiarowy zapis danych na wielu dyskach równocześnie. Zastosowanie macierzy umożliwi również wirtualizację pamięci masowych. Macierz jest urządzeniem masowego przechowywania danych cyfrowych, zapewniające dużą pojemność oraz dostępność do danych archiwizowanych przez spółkę, w tym zwłaszcza danych dotyczących zamówień. Głównymi zaletami macierzy dyskowej są: rozmiar przestrzeni dyskowej oraz łatwość zarządzania urządzeniami składowymi. Korzystną cechą jest ponadto fakt scentralizowania przechowywanych danych szczególnie widoczne jest to w rozległych systemach monitoringu, w których poszczególne rejestratory rozmieszczone są na całym obszarze objętym ochroną Macierz dyskowa typu PV MD3200i External 8x2TB lub równoważna - karta typu SAS HBA 6Gbps - Wysokowydajny zasilacz sieciowy (2 jednostki) Zakup zasilacza typu UPS Zasilacz typu UPS jest urządzeniem podtrzymującymi działanie pracy serwera w przypadku odcięcia prądu oraz stanowi zabezpieczenie serwerów przed wszelkimi przepięciami. Stanowi krytyczny element dla działania wszystkich serwerów i macierzy, dlatego też będzie działały równolegle. Dzięki jego zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejszy się ryzyko utraty danych znajdujących się aktualnie na serwerze. Współpracując z serwerami typu UPS sygnalizować będzie występujące problemy z zasilaniem. Na taki sygnał serwer reagować będzie automatycznym zamykaniem systemu operacyjnego. Minimalne wymagania: Zasilacz typu Dell UPS, Rack/Tower, 2700W, 3U, 230V lub równoważny Zakup serwera dla potrzeb bazy danych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży Serwery stanowi krytyczny element dla działania systemu, dlatego też będzie działał równolegle. Prawidłowo dobrany pod względem wydajności oraz optymalnie skonfigurowany serwer ma zasadnicze znaczenie dla jakości funkcjonowania całego wdrażanego systemu. Parametry serwera zostały dobrane tak, aby nie tylko odpowiadać planowanemu obciążeniu, ale również zapewnić stosowny margines wydajności, który pozwoli obsłużyć rosnące potrzeby firmy (co nastąpi w wyniku realizacji projektu). Serwer typu PowerEdge R520 lub równoważny - 2xIntel Xeon E GHz, 5M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W - 4x 8GB RDIMM, 600 MHz, - 4x46GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 5K RPM Hybrid Hard Drive (Hot-plug) - PERC H70 Integrated RAID Controller, 52MB NV Cache - 6X DVD-ROM Drive SATA - Wysokowydajny zasilacz sieciowy (2 jednostki) 750W

6 Część 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B Etap 2 - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa i opis Jednostka Ilość miary (rbh) (a) (b) (c) (d) Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Instalacja bazy danych oraz konfiguracja systemu typu MS SQL, Instalacja systemu na serwerze, Instalacja klientów w systemie, Konfiguracja systemu na serwerze Zakup tej usługi jest elementem niezbędnym do właściwego wdrożenia systemu. Profesjonalnie z konfigurowany i zaprojektowany system baz rbh 50 danych, administrowany i archiwizowany na bieżąco pozwoli efektywnie wymieniać dane między użytkownikami a serwerem oraz między systemami partnerów a systemem osadzonym na tym systemie operacyjnym oraz pozwoli m.in. uniknąć sytuacji uszkodzenia czy wręcz utraty danych. 2 Implementacja systemu typu Comarch ERP XL Finanse i Księgowość Zakup tych usług pozwoli wdrożyć moduły systemu B2B, które będą stanowić rdzeń całego systemu określając jego funkcjonalność. Konfiguracja a następnie implementacja modułów mobilnego Finanse i Księgowość systemu rbh 50 pozwoli w pełni dostosować je do wymagań wnioskodawcy gwarantując prawidłowe działanie całego systemu B2B. 3 Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji. Migracja danych obejmuje kartoteki kontrahentów, płatności, plan kont oraz BO Migracja danych to jeden z najważniejszych punktów projektu w szczególności, jeśli chodzi o dane historyczne, które przed wprowadzeniem do systemu należy poddać weryfikacji. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przed uruchomieniem systemu musi rbh 00 nastąpić faza migracji danych, która odbywać się będzie na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Migracja danych obejmuje kartoteki kontrahentów i kartoteki towarów oraz zamówienia. Migrowane dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości Zamawiającego i sieci zgodnie z wymaganiami baz relacyjnych. 4 Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - konifguracja stanowisk roboczych dla użytkowników systemu Zakup tych usług w sposób pełny pozwoli dokonać implementacji nowego systemu. Stworzone zostaną instrukcje stanowiskowe - dokumentacja dla rbh 40 użytkowników systemu i administratora. Zakup tych usług zagwarantuje prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie systemu. 5 Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Implementacja modułów: Handel i Logistyka Business Intelligence Zakup tych usług pozwoli wdrożyć moduły systemu B2B, które będą stanowić rdzeń całego systemu określając jego funkcjonalność. Konfiguracja a rbh 250 następnie implementacja modułów handel i logistyka systemu pozwoli w pełni dostosować je do wymagań wnioskodawcy gwarantując prawidłowe działanie całego systemu B2B. 6 Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Implementacja i konfiguracja platformy wymiany danych i integracji z poszczególnymi modułami systemu zarządzania procesem druku Innowacyjny system B2B będzie połączeniem modułów różnych systemów rbh 250

7 7 8 9 informatycznych, w związku z czym niezbędny jest zakup usług eksperckich, które pozwolą skonfigurować i dostosować do siebie zakupywane moduły gwarantując tym samym możliwość automatycznej wymiany danych w odniesieniu do wskazanych w projekcie procesów biznesowych. Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Przygotowanie autorskiej platformy EDI do ustandaryzowanej elektronicznej wymiany danych typu "PP-EDIConvert" Aby systemy partnerów mogły wymieniać między sobą dane należy zaimplementować komponenty programowe, które będą łączyły się z serwerem i odpowiadały za automatyczną wymianę danych zgodną ze standardem typu EDIFACT. Dla każdego z partnerów należy przygotować indywidualnie metody integrujące. Opisane komponenty programowe są niezbędnym elementem do realizacji założeń automatyzacji we współpracy B2B między partnerami. Konfiguracja i implementacja platformy jest wydatkiem koniecznym do wdrożenia Elektronicznej Wymiany Danych, co stanowi jeden z głównych celów realizacji niniejszego projektu. Wdrożenie Systemu wspierąjacego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Konfiguracja i Implementacja zakupywanych modułów Handlowych Zakup tych usług pozwoli wdrożyć moduły systemu B2B, które będą stanowić rdzeń całego systemu określając jego funkcjonalność. Konfiguracja, a następnie implementacja modułów handlowych systemu pozwoli w pełni dostosować je do wymagań Zamawiającego gwarantując prawidłowe działanie całego systemu B2B. Moduły handlowe odpowiadać będą za przetwarzanie złożonych z zewnątrz zamówień i przekazanie informacji do kolejnych modułów. W skład modułów handlowych będą wchodzić moduły: Kontrahenci, Zarządzanie relacjami z kontrahentami, Oferty, Zamówienia i DMS. Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Testowaniem systemu B2B wraz konfiguracją stanowisk roboczych Zakup tych usług w sposób pełny pozwoli dokonać implementacji nowego systemu. Stworzone zostaną instrukcje stanowiskowe - dokumentacja dla użytkowników systemu i administratora. Zakup tych usług zagwarantuje prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie systemu. Testowanie to złożony proces, a przy tak rozległym projekcie objąć musi wiele zmian i współpracę z wieloma modułami. Najważniejszym elementem jest prawidłowe i wnikliwe przeprowadzenie testów przed uruchomieniem systemu. Poziom skomplikowania i pracochłonność testów jest proporcjonalna do ilości powiązanych podmiotów i ich systemów. Testy integracyjne muszą się odbyć w powiązaniu z wieloma różnymi systemami, które muszą współdziałać bez zarzutu, mając na uwadze newralgiczne dane. Testy muszą się zacząć od najniższego poziomu, są to tzw. testy jednostkowe weryfikacja funkcjonalności pojedynczych modułów, w oderwaniu od reszty systemu, pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi założeniami i zakresem danych. Wszystkie testy muszą się odbywać na ówcześnie przygotowanym środowisku i zasymulowanych danych. Na tej fazie wychodzą potrzeby walidacji danych czy zabezpieczeń funkcji, przecieki pamięci, odporność na błędne dane. Testy integracyjne polegają na weryfikacji interfejsów i mechanizmów integracji pomiędzy elementami składowymi systemu B2B. rbh 200 rbh 20 rbh 50

8 0 2 3 Niestety im większy rozmiar integracji tym trudniej zlokalizować problemy i tym więcej czasu należy poświęcić na analizę. Usługa zakłada wykonanie również testów systemowych, a ich celem jest sprawdzenie czy zintegrowany już system B2B spełnia wymagania funkcjonalne oraz wymagania systemowe zawarte w specyfikacji. Wykonane zostaną również testy akceptacyjne, tj. walidacja systemu pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, który na swoim środowisku wykonuje przypadki testowe, przy udziale przedstawicieli projektu. Ich kluczowym celem jest sprawdzenie niezawodności systemu, który będzie odpowiadał za operacje gospodarcze w organizacji, jak i w sieci B2B. Kiedy system zostaje zaakceptowany i wszelkie uprawnienia zgodności są zatwierdzone, następuje uruchomienie na środowisku produkcyjnym. Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Interfejs wymiany danych między Systemem wspierąjacym przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży a systemem typu Comarch ERP XL Innowacyjny system B2B będzie połączeniem modułów różnych systemów informatycznych, w związku z czym niezbędny jest zakup eksperckich usług informatycznych, które pozwolą skonfigurować i dostosować do siebie nabywane systemy, gwarantując tym samym możliwość automatycznej wymiany danych w odniesieniu do wskazanych w projekcie procesów biznesowych. Konfiguracja między systemami jest uzasadniona ze względu na konieczność ich wzajemnego ujednolicenia i usprawnienia poszczególnych procesów za jakie systemy są odpowiedzialne. Tak więc działanie to jest równie ważne jak konfiguracja systemów między partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży- Konfiguracja i Implementacja zakupywanych modułów Produkcyjnych Zakup tych usług pozwoli wdrożyć moduły systemu B2B, które będą stanowić rdzeń całego systemu określając jego funkcjonalność. Konfiguracja a następnie implementacja modułów produkcyjnych systemu pozwoli w pełni dostosować je do wymagań Zamawiającego gwarantując prawidłowe działanie całego systemu B2B. Moduły produkcyjne odpowiedzialne będą za fizyczną realizację zlecenia i dostarczanie informacji o szczegółach procesu (m.in. o statusie realizowanego zamówienia). Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Instalacja i konfiguracja platformy systemowej dla modułów systemu wspierającego przygotowania materiałów do druku i sprzedaży: systemu operacyjnego typu Windows, usług sieciowych i dodatkowych elementów Zakup tej usługi jest elementem niezbędnym do właściwego wdrożenia systemu zarządzania procesem druku. Profesjonalnie z konfigurowany i zaprojektowany system baz danych, administrowany i archiwizowany na bieżąco pozwoli efektywnie wymieniać dane między użytkownikami a serwerem oraz między systemami partnerów a Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży osadzonym na tym systemie operacyjnym oraz pozwoli m.in. uniknąć sytuacji uszkodzenia czy wręcz utraty danych. Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Migracją danych z poprzednich systemów dla poszczególnych modułów Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży rbh 50 rbh 90 rbh 80 rbh 60

9 Przed uruchomieniem systemu musi nastąpić faza migracji danych, która odbywać się będzie na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Migrowane dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości Zamawiającego i sieci zgodnie z wymaganiami baz relacyjnych. W ramach tej usługi przenoszone będą takie dane jak indeksy, stany magazynowe, faktury oraz płatności partnerów. Dane zgromadzone w dotychczas eksploatowanym systemie (szczególnie dane stałe o charakterze normatywnym), zostaną przeniesione do nowego systemu. Działanie to polegać będzie na przekształceniu danych pochodzących z jednej lub kilku tabel i umieszczenie ich w tabeli o postaci odpowiadającej określonemu wcześniej standardowi modułów systemu. Migracja danych to jeden z najważniejszych punktów projektu w szczególności, jeśli chodzi o dane historyczne, które przed wprowadzeniem do systemu należy poddać weryfikacji. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Część 4. Analizy przygotowawcze i usługi doradcze Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa i opis Jednostka Ilość miary (rbh) (a) (b) (c) (d) Analiza przedwdrożeniowa (Analiza procesu, analiza technologiczna, analiza biznesowa) szt. Analiza przedwdrożeniowa pozwoli na poznanie specyfiki firmy, jej potrzeb i problemów, dlatego też jest to krytyczny element w budowie systemu. Zebrane informacje będą potrzebne przy projektowaniu i wdrażaniu systemu. Najważniejszym celem analizy jest poznanie rzeczywistego przebiegu głównych procesów handlowych oraz będących ich następstwem procesów produkcyjnych oraz procesów realizowanych we współpracy z partnerami, które to procesy będą modelowane w nowym, zintegrowanym systemie informatycznym. rbh 250

10 Część 5. Szkolenia specjalistyczne Etap 2 - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa i opis Jednostka Ilość miary (rbh) (a) (b) (c) (d) Szkolenie kadry menadżerskiej z systemu typu Comarch ERP XL Szkolenie to obejmie członków zarządu firmy (3 osoby) oraz osób odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie poszczególnych działów firmy, rbh 55 działów objętych systemem B2B. Szkolenie pracowników z systemu wspierającego przygotowanie 2 materiałów do druku i sprzedaży Szkolenie będzie przeprowadzone dla 0 pracowników Wnioskodawcy, rbh 40 którzy będą mieli dostęp do modułów funkcjonalnych systemu. 3 Szkolenie kadry menadżerskiej z systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży Szkolenie to obejmie członków zarządu firmy (3 osoby) oraz osób rbh 40 odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie poszczególnych działów firmy, działów objętych systemem. 4 Szkolenie pracowników z systemu typu Comarch ERP XL Szkolenie będzie przeprowadzone dla 0 pracowników Wnioskodawcy, którzy będą mieli dostęp do modułów funkcjonalnych systemu. rbh 60 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg następujących opcji: oferta na część:, 3, 4, 5, oferta na część: 2 oferta na część:, 2, 3, 4, 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów/zamówień Planowany termin realizacji: dla etapu maksymalnie do r. dla etapu 2 maksymalnie do r. Kryteria wyboru ofert:. obligatoryjne: Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego Ważność oferty: min 60 dni (od daty wystawienia) Wypełnienie formularza danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (pełna nazwa i adres siedziby) oraz podpisana 2. punktowe: Oferty będą porównane cenowo w następujących zakresach: część:, 3, 4, 5 zapytania ofertowego część: 2 zapytania ofertowego Kryteria wyboru Cena netto Znaczenie Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

11 C min A n = x 00 x 00% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Waga kryterium: 00% Miejsce/sposób składania ofert (proszę wybrać jedną z trzech możliwości):. Osobiście w siedzibie firmy Consalnet sp. z o.o., ul. Sosnowa 4, Wiechlice 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy ul. Sosnowa 4, Wiechlice, Szprotawa 3. Na adres mailowy: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Consalnet sp. z o.o. do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Consalnet sp. z o.o. do akceptacji oferty i nie zobowiązuje firmy Consalnet sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Consalnet sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Consalnet sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

12 Załącznik nr - Formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe (pieczęć)*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla Consalnet sp. z o. o., Ul. Sosnowa 4 Wiechlice, Szprotawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na wdrożenie całego systemu B2B, w tym na zakup następujących elementów projektu (wg opisu w zapytaniu ofertowym): Część.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa Jednostka Cena PLN Wartość PLN Ilość (szt.) miary (netto)* netto (d*e)* (a) (b) (c) (d) (e) (f) Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Microsoft SQL Svr Standard Core 202 All Lng szt. 2 Embedded Microsoft Volume License 2 Licenses Core License lub równoważne 2 Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Nośnik SQL 202 lub równoważny 3 Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Handel, Logistyka, Business 3 Intelligence 4 Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Finanse i Księgowość szt. 2 5 Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Windows Server Standard 202 SNGL OLP NL 2Proc (na serwer dla platformy Comarch ERP XL) lub równoważny 6 Zakup licencji modułu typu Comarch ERP XL - Platforma 7 Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: DMS 8 Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Kontrahenci 9 Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie

13 0 2 3 materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Przygotowanie do produkcji Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Zamówienia specjalizowane Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - moduł: Administracja Zakup licencji serwerowych pod system typu Comarch ERP XL - Windows Server Standard 202 User CAL (licencje dostępowe) lub równoważne Zakup licencji programowych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Platforma Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży 5 RAZEM CENA NETTO (PLN)*: VAT*: Cena brutto*: Część 2. Zakup nowych środków trwałych Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa Jednostka Cena PLN Wartość PLN Ilość (szt.) miary (netto)* netto (d*e)* (a) (b) (c) (d) (e) (f) Zakup serwera dla potrzeb bazy danych Systemu typu COMARCH ERP XL 2 Zakup macierzy dyskowej 3 Zakup zasilacza typu UPS 4 Zakup serwera dla potrzeb bazy danych Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży RAZEM CENA NETTO (PLN)*: VAT*: Cena brutto*: 3. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B Etap 2 - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa Jednostka miary Ilość (rbh) Cena PLN za usługę (netto)* (a) (b) (c) (d) (e) Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Instalacja bazy danych oraz konfiguracja systemu typu MS SQL, Instalacja systemu na serwerze, Instalacja klientów w systemie, rbh 50

14 Konfiguracja systemu na serwerze Implementacja systemu typu Comarch ERP XL Finanse i Księgowość Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Migracja danych z wcześniej używanych aplikacji. Migracja danych obejmuje kartoteki kontrahentów, płatności, plan kont oraz BO Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - konfiguracja stanowisk roboczych dla użytkowników systemu Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Implementacja modułów: Handel i Logistyka Business Intelligence Wdrożenie systemu typu Comarch ERP XL - Implementacja i konfiguracja platformy wymiany danych i integracji z poszczególnymi modułami systemu zarządzania procesem druku Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Przygotowanie autorskiej platformy EDI do ustandaryzowanej elektronicznej wymiany danych typu "PP-EDIConvert" Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Konfiguracja i Implementacja zakupywanych modułów Handlowych Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Testowaniem systemu B2B wraz konfiguracją stanowisk roboczych Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Interfejs wymiany danych między Systemem wspierającym przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży a systemem typu Comarch ERP XL Wdrożenie systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży- Konfiguracja i Implementacja zakupywanych modułów Produkcyjnych Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Instalacja i konfiguracja platformy systemowej dla modułów systemu wspierającego przygotowania materiałów do druku i sprzedaży: systemu operacyjnego typu Windows, usług sieciowych i dodatkowych elementów Wdrożenie Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży - Migracją danych z poprzednich systemów dla poszczególnych modułów Systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży rbh 50 rbh 00 rbh 40 rbh 250 rbh 250 rbh 200 rbh 20 rbh 50 rbh 50 rbh 90 rbh 80 rbh 60 RAZEM CENA NETTO (PLN)*: VAT*: Cena brutto*:

15 Część 4. Analizy przygotowawcze i usługi doradcze Etap - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa Jednostka miary Ilość (rbh) Cena PLN za usługę (netto)* (a) (b) (c) (d) (e) Analiza przedwdrożeniowa (Analiza procesu, analiza technologiczna, analiza biznesowa) szt. rbh 250 RAZEM CENA NETTO (PLN)*: VAT*: Cena brutto*: Część 5. Szkolenia specjalistyczne Etap 2 - Planowany termin realizacji: maksymalnie do r. Nazwa Jednostka miary Ilość (rbh) Cena PLN za usługę (netto)* (a) (b) (c) (d) (e) Szkolenie kadry menadżerskiej z systemu typu Comarch ERP XL rbh 55 2 Szkolenie pracowników z systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży rbh 40 3 Szkolenie kadry menadżerskiej z systemu wspierającego przygotowanie materiałów do druku i sprzedaży rbh 40 4 Szkolenie pracowników z systemu typu Comarch ERP XL rbh 60 RAZEM CENA NETTO (PLN)*: VAT*: Cena brutto*: Składamy następujące oświadczenia:. Potwierdzamy gotowość wykonania poszczególnych działań we wskazanym terminie. 2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ważność oferty:...(minimum 60 dni od daty wystawienia)*... Osoba sporządzająca ofertę* *informacje obligatoryjne. W przypadku składania oferty częściowej puste pola proszę wpisać nie dotyczy / nd

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo