ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Analiza systemu VOD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Analiza systemu VOD"

Transkrypt

1 Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu "Usprawnienie procesu świadczenia usług pomiędzy Connectis Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie - Systemu Video Outsourcing Delivery (VOD)" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, firma. zwraca się z prośbą o złożenie oferty w następującym zakresie: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Celem wdrażanego w ramach projektu systemu B2B jest zapewnienie maksymalnej efektywności procesu rekrutacji specjalistów IT, dedykowanych do konkretnych projektów informatycznych, zlecanych przez Partnerów biznesowych. oraz proces komunikacji z Partnerami. System B2B przewiduje automatyzację wskazanych procesów biznesowych. a) Analiza systemu VOD Analiza powinna zawierać szczegółowy opis wszystkich procesów, zaprojektowanie ich automatyzacji z uwzględnieniem elektronicznej wymiany danych w standardzie mp4 oraz wdrożeniem zautomatyzowanych usług elektronicznych w formule SaaS. Analiza powinna zawierać opis posiadanych aktualnie systemów informatycznych po stronie Spółki Connectis oraz po stronie jej partnerów biznesowych, a także powinna uwzględniać uwarunkowania techniczne wymiany danych pomiędzy tymi systemami. W zakres analizy powinien wejść także szczegółowy opis każdego z modułów systemu oraz ich funkcjonalności. Analiza powinna zostać oparta na wyodrębnieniu dobrych praktyk, czyli czynności będących pożądanymi elementami wzorcowego procesu inżynierii wymagań. Powinna składać się z następujących dokumentów specyfikacji wymagań: pozyskiwanie wymagań, analiza i negocjacja wymagań, opisywanie wymagań, modelowanie systemu, weryfikacja wymagań, zarządzanie wymaganiami. Na podstawie wskazanych kryteriów wyodrębniony zostanie dokument analizy. Usługa stworzenia analizy systemu powinna zawierać możliwość/funkcjonalność zarządzania wersją, która przewiduje, że: - sposób i format przechowywania Wersji Dokumentacji Analizy Systemu B2B będzie określony w Protokole Przekazania, - wykonawca zobowiąże się do przechowywania Dokumentacji w utrzymywanym przez siebie repozytorium oraz ich wersjonowania w taki sposób, aby na każde żądanie spółki udostępniać archiwalną dokumentację, -. będzie miała prawo wykonywać samodzielnie, bądź zlecać podmiotom innym, niż Wykonawca wykonywanie modyfikacji dokumentacji Analizy. Wykonawca zapewni gwarancję na stworzenie dokumentu Analizy: - Gwarancja udzielana będzie na okres 12 miesięcy. Nieprawidłowości w dokumentacji zgłaszane będą w godzinach od 09:00 do 17:00. Zgłoszenia będą realizowane do 2 dni roboczych, licząc od daty i godziny Zgłoszenia. Wykonawca zapewni System Obsługi Serwisowej - aplikację webową do rejestracji i 1

2 śledzenia statusu zgłoszeń, która będzie dostępna dla spółki Connectis przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. b) Projekt architektury systemu VOD. Po opracowaniu analizy systemu B2B konieczne jest opracowanie architektury tego systemu. Dokument Architektury: - powinien zawierać wykaz oczekiwanych od systemu atrybutów jakościowych (takich jak bezpieczeństwo lub modyfikowalność) z przypisanymi priorytetami, - powinien zawierać przeanalizowany pod kątem stosownych miar jakościowych (takich jak maksymalna przepustowość) oraz formalnie oceniony pod kątem atrybutów jakościowych, - powinien opisywać Moduły tworzące dane, które powinny być oddzielone od modułów używających danych, - powinny cechować dobrze określone procesy lub zadania, które nie muszą odzwierciedlać struktury modułowej. Oznacza to, że procesy mogą tworzyć wątki przebiegające przez wiele modułów, natomiast określony moduł może obejmować procedury, które zostały wywołane jako część więcej niż jednego procesu. Z architektury powinien wynikać specyficzny zbiór reglamentowanych zasobów. Rozstrzygnięcie przydziału tych zasobów powinno być jasno wyspecyfikowane, upowszechnione i utrzymywane. Zakres dokumentu Dokument powinien zawierać opis rozwiązań architektonicznych, specyficznych ograniczeń oraz zasad, które zostały przyjęte, jako podstawa budowy Systemu B2B. Dokument powinien adresować w szczególności rozwiązania mające na celu spełnienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla Systemu. Architektura proponowanego rozwiązania dla Systemu powinna zostać przedstawiona w rozbiciu na poniższe perspektywy: - perspektywa biznesowa określająca uwarunkowania, założenia oraz cele, w jakich i, dla których realizowany jest projekt, - perspektywa funkcjonalna - określająca przyjęte założenia funkcjonalne, w tym zdefiniowanie użytkowników systemu, typów i zbiorów informacji, które system będzie przetwarzał, zasad współpracy z zewnętrznymi systemami oraz założeń dotyczących wymagań jakościowych, - perspektywa procesów - definiująca, główne procesy realizowane w Systemie, - perspektywa logiczna - określająca podział na moduły oraz ich logiczną budowę i składniki. c) Oprogramowanie systemu VOD System VOD został podzielony na trzy moduły: I. Budowa VideoCV II. VideoRekrutacja III. VideoKomunikacja 2

3 Każdy z modułów stanowi integralną część systemu VOD i będzie użytkowników: skierowany do dwóch grup Kandydatów/IT Specialist (ITS) - specjalistów IT poszukujących pracy czy wykonania ad hoc specjalistycznego zlecenia, zarejestrowanych w bazie Connectis lub obecnych pracowników Connectis; (co istotne w bazie specjalistów IT firmy Connectis można zarejestrować się w każdej chwili na stronie internetowej: Klientów - partnerów biznesowych Connectis, poszukujących specjalistów IT do pracy na zasadzie outsourcingu świadczonego przez Wnioskodawcę. FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU VOD USPRAWNIAJĄCE PROCESY BIZNESOWE I moduł Budowa VideoCV 1. Rejestracja Kandydata/ITS w systemie VOD - jako warunek konieczny działania systemu, 2. Logowanie Kandydata/ITS do systemu VOD - Kandydat/ITS po rejestracji uzyskuje spersonalizowany login i hasło, za pomocą których loguje się do systemu VOD, otrzymując możliwość generowania własnego Video CV, 3. Utworzenie Video CV - Kandydat/ITS może utworzyć sześć 30-sto sekundowych nagrań - części składowych VideoCV, w tym celu Kandydat/ITS wybiera kolejno pytania i odpowiada na nie, zaznaczając poszczególne sekcje: (1) O mnie, (2) Moje doświadczenie, (3) Moje kompetencje, (4) Dlaczego ja, (5) Moje zainteresowania, (6) Moje oczekiwania. W systemie dostępne będzie Vademecum zawierające informacje, porady i instrukcje dotyczące korzystania z systemu oraz specyfiki nagrań video. W efekcie Vademecum zapewni niezbędną pomoc w tworzeniu własnej prezentacji VideoCV, 4. Edycja VideoCV - system VOD umożliwi wielokrotną powtórną modyfikację, a także kasowanie utworzonych nagrań poszczególnych części VideoCV oraz ich uaktualnianie w miarę bieżących potrzeb kandydatów, 5. Uzupełnienie VideoCV - system VOD zapewni funkcjonalność w postaci uzupełniania VideoCV o dodatkowe wpisy tekstowe, dodania profilu kompetencyjnego w formie pisemnej oraz pozostałe dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje Kandydata/ITS itp., 6. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość utworzenia VideoCV w odpowiedzi na otrzymane od Partnera Wnioskodawcy VideoZapytanie. W takim przypadku kandydat będzie zobligowany stworzyć konstrukcję VideoCV dopasowaną do Pytań potencjalnego pracodawcy zawartych w VideoZapytaniu, 7. Moduł statystyczny - wskaże statystyki systemu VOD: ilość odwiedzin przyszłych pracodawców/klientów, liczbę VideoCV w systemie itp., 8. Bezpieczeństwo - odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zawartych w systemie wraz z odpowiednimi mechanizmami kontroli dostępu do danych. 3

4 II moduł VideoRekrutacja 1. Rejestracja Partnera w systemie VOD - możliwość rejestracji w systemie VOD jako Klient, 2. Logowanie Klienta do systemu VOD - Klient, po rejestracji uzyskuje spersonalizowany login i hasło, za pomocą których loguje się do systemu VOD, otrzymując możliwość przeglądania VideoCV, 3. Przeglądanie bazy danych VideoCV kandydatów/its - system umożliwi przeglądanie bazy ogólnodostępnych profili Kandydatów/ITS, a także wstępną selekcję VideoCV wg określonych części VideoCV, co w konsekwencji pozwoli na szybką, wstępną selekcję najbardziej odpowiednich kandydatów, 4. Przygotowanie VideoZapytania - możliwość ustalenia czasu trwania zapytania oraz ilości części składowych nagrań. W systemie dostępne będzie Vademecum zawierające pomocne informacje dotyczące instrukcji czy porad w zakresie korzystania z systemu oraz specyfiki nagrań video, 5. Edycja VideoZapytania - Partnerzy biznesowi Connectis będą mieli możliwość wielokrotnej poprawy i kasowania nagrań poszczególnych części VideoZapytania, do momentu akceptacji i wysłania zapytania do Kandydatów/ITS. Po opublikowaniu VideoZapytania dalsze modyfikacje nie będą możliwe, 6. Możliwość zamieszczania VideoZapytań na zewnętrznych tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych, znajdujących się w systemie w celu dostępu dla szerszej liczby specjalistów IT poszukujących pracy. Zatem w praktyce tablice te na bieżąco pozwolą specjalistom IT aplikować poprzez swoje VideoCv na ogłoszenia rekrutacyjne, które pojawią się w systemie VOD, 7. Dokonanie wyboru Kandydata/ITS - Klient może odtwarzać VideoCV wg określonych pytań (poszczególnych części VideoZapytania), dzięki czemu ma możliwość szybkiego porównania kandydatów pod kątem najbardziej kluczowych dla niego zagadnień. Ponadto Klient będzie miał możliwość wielokrotnego porównywania odpowiedzi poszczególnych kandydatów/its., 8. Moduł statystyczny do kontroli przez Klienta - zapewni Klientowi dostęp do statystyk systemu m.in.: ilość nowych Kandydatów/ITS, ilość odwiedzin Kandydatów/ITS, aktywność Kandydatów/ITS, itp., 9. Bezpieczeństwo - odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zawartych w systemie wraz z odpowiednimi mechanizmami kontroli dostępu do danych, zabezpieczone również na gruncie prawnym. III VideoKomunikacja 1. Rejestracja Partnera w systemie VOD - możliwość rejestracji w systemie VOD jako Klient, 2. Logowanie Klienta do systemu VOD - Klient, po dokonaniu rejestracji uzyskuje spersonalizowany login i hasło, za pomocą których loguje się do systemu VOD, otrzymując możliwość przeglądania VideoCV, 3. Utworzenie VideoPowitania - pracownik Partnera będzie miał możliwość nagrania ViedoPowitanie, zawierające wskazówki, obowiązki i zalecenia dla pracowników wynajmowanych od Connectis, 4

5 4. Utworzenie VideoKomunikatu - Pracownik Partnera będzie miał możliwość utworzenia nagrania video zawierającego niezbędne informacje o dowolnej długości, 5. Utworzenie VideoSzkolenia - Partner będzie mógł nagrać szkolenie (np. szkolenie BHP), które później będą mogli odtwarzać nowi pracownicy wynajmowani od Wnioskodawcy, 6. Selekcja pracowników do VideoPowitania, VideoKomunikatu, VideoSzkolenia - możliwość stworzenia wyselekcjonowanej listy adresatów - w efekcie Klient zarządza komunikacją do stworzonej przez siebie spersonalizowanej grupy oddelegowanych do niego pracowników/its. 7. Moduł statystyczny - umożliwi monitorowanie kto i kiedy wyświetlił komunikat na ekranie komputera, czy cała treść została odtworzona, czy poszczególne elementy szkolenia zostały odczytane itd. Stworzenie systemu B2B na tak wysokim poziomie zaawansowania jego funkcjonalności będzie wymagało wykonania przez osoby zaangażowane w projekt szeregu specjalistycznych zadań, do których należą: projektowanie architektury systemu, nadzór nad implementacją systemu, opracowanie algorytmów przetwarzania danych, optymalizacja algorytmów przetwarzania danych, dokumentacja rozwiązań architektury systemu, wykonanie architektury systemu, opracowanie procedur i algorytmów wspomagających testy systemu, optymalizacja systemu, zabezpieczenie i wersjonowanie dokumentacji elektronicznej, zabezpieczenie i wersjonowanie kodu źródłowego oprogramowania, implementacja kluczowych i najbardziej złożonych funkcjonalności systemu, implementacja oprogramowania, implementacja protokołów wymiany danych pomiędzy elementami systemu, tworzenie opisów procedur testowych, testy systemu, bieżące monitorowanie jakości tworzonego oprogramowania, administracja testowym systemem, utrzymywanie systemu testowego w nieprzerwanym działaniu, prace nad łatwością obsługi i oprawą graficzną interfejsu użytkownika systemu. Budowa systemu VOD została przewidziana z wykorzystaniem technologii Java Enterprise Edition oraz Adobe Flash. 5

6 2. Termin realizacji zamówienia: r. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Według wskazania. 4. Wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę: Minimum 2 zrealizowane analizy i projekty architektury o podobnym zakresie tematycznym w ciągu 3 ostatnich lat Wykonanie minimum dwóch systemów informatycznych o podobnym zakresie funkcjonalności w ciągu ostatnich trzech lat Zapewnienie gwarancji wysokiej jakości analizy, wysokiej jakości i bezawaryjności wykonanego systemu Uzyskanie bezpłatnych konsultacji przez co najmniej rok po wdrożeniu systemu, zgodnie z praktyką przyjętą w profesjonalnym obrocie Reakcja na zgłoszenie i rozwiązanie problemu lub zastosowanie obejścia problemu, dla każdego zgłoszonego problemu w maksymalnym czasie 48 h (przez obejście problemu rozumiane jest rozwiązanie problemu nie eliminujące całkowicie przyczyn jego powstania lub wszystkich objawów) Zapewnienie dostępności systemu na poziomie wskazanym dla poszczególnych modułów w okresie sprawozdawczym na poziomie 98,0% (dla określenia dostępności systemu przyjmuje się czas wymaganej pracy systemu - 24 godziny, 7 dni w tygodniu) Prawo do wykonywania przez spółkę Connectis samodzielnie, bądź na zlecenie podmiotom innym niż dostawca, modyfikacji systemu Automatyczna rejestracja parametrów monitorujących Obsługa zgłoszeń w trybie konsultacji w zakresie Systemu w obszarze objętym dokumentacją w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze. Podstawowym kanałem komunikacji dla usługi Hot Line będzie kanał telefoniczny. Dopuszcza się także wykorzystanie pozostałych kanałów komunikacji Zapewnienie dotrzymania warunków SLA Zapewnienie gwarancji dotrzymania terminu realizacji zamówienia (obarczonej karami za niedotrzymanie terminu dostawy) Dysponowanie specjalistami najwyższej klasy z doświadczeniem w rozproszonych systemach webowych 5. Kryteria wyboru oferty: Cena 100% 6. Termin związania ofertą: r. 7. Miejsce i termin składania ofert: FEDiS Joanna Habit, Fundusze Europejskie Doradztwo i Szkolenia 6

7 ul. Grażyny 13/15 lok. 231/232, Warszawa mail: tel Termin: r. 8. Dane Zamawiającego:., Equator II, Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa NIP: REGON: Oferent powinien przedstawić cenę realizacji niniejszego zamówienia w PLN, w wymaganym terminie realizacji oraz potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań koniecznych, wskazanych w zapytaniu ofertowym. Dla swojej ważności oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert w imieniu oferenta. Szczegółowy opis projektu i systemu B2B jest dostępny do wglądu w biurze firmy FEDiS. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo