PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI"

Transkrypt

1 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI Propozycja pakietu szkoleń i doradztwa z zakresu obsługi reklamacji

2 ZAWARTOŚĆ Korzyści dla uczestników szkoleń:... 2 I - Program szkolenia Profesjonalna obsługa reklamacji... 3 II - Program szkolenia Akty prawne w obsłudze reklamacji. Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wchodzące od dnia III - Obsługa reklamacji - follow up... 5 IV - Program szkolenia Zaawansowana obsługa reklamacji, czyli jak wykorzystać obsługę reklamacji do zwiększenia sprzedaży... 6 V - Program szkolenia Uprawnienie obsługi reklamacji (rekomendowany dla grupy o dużym doświadczeniu)... 7 VI - Program szkolenia Planowanie strategiczne w obsłudze reklamacji (rekomendowany dla kadry menedżerskiej)... 8 VII - Program szkolenia Zarządzanie Działem Reklamacji (rekomendowany dla kadry menedżerskiej)... 9 Komentarz do programów szkoleniowych VIII - Pakiet pomocy reklamacyjnej dla firm Informacja o trenerze prowadzącym szkolenia FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Cele szkoleń: Realizacja szkoleń służyć będzie w szczególności osiągnięciu następujących celów: Wykształcenie i przećwiczenie zdolności efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i reklamacyjnych. Wypracowanie technik umożliwiających uzyskanie większego wpływu na decyzję Klienta. Wdrożenie zmian pozwalających efektywniejsze zarządzanie reklamacjami. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ: Po szkoleniach uczestnicy powinni: Umiejętnie i efektywnie reagować w sytuacji konfliktowej i reklamacyjnej z korzyścią dla Klienta i wizerunku firmy Opanować umiejętności prowadzenia rozmów z Klientami zmierzających nie tylko do obsłużenia samej reklamacji, ale też i do uzyskania celów dodatkowych pracownika Potrafić zarządzać reklamacjami na poziomie własnym i całej organizacji str. 2

3 I - PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI 1. GENEZA REKLAMACJI NIEPOPRAWNA KOMUNIKACJA Na czym polega komunikacja Źródła i konsekwencje błędów w komunikacji z Klientem Zasady poprawnej komunikacji 2. GENEZA KONFLIKTÓW IGNOROWANIE POTRZEB Czym jest konflikt i etapy jego rozwoju Sztuka radzenia sobie z sytuacją konfliktową Pozytywne i negatywne skutki konfliktu 3. WOJNA Z KLIENTEM JAWNY ATAK NA PRACOWNIKA Dlaczego zasada oko za oko jest nieskuteczna i niedopuszczalna Zestaw technik asertywnej obrony w czasie ataku 4. PODSTAWY OBSŁUGI REKLAMACJI: Twój Klient, to trudny Klient? Reklamacja to prezent, czy koń trojański? Nieskuteczne sposoby reagowania na reklamację Strategie prowadzenia rozmów reklamacyjnych Zasada WIN-WIN w obsłudze reklamacji Poznanie czterech skutecznych kroków rozwiązywania sytuacji reklamacyjnej 5. TECHNIKI REAGOWANIA NA ZASTRZEŻENIA KLIENTA: Techniki rozprawiania się z obiekcjami Klienta Nauka odróżnienia zastrzeżeń typu "mit", od zastrzeżeń typu "fakt" Techniki asertywnego reagowania na krytykę 6. TWÓJ PROBLEM NASZA GŁOWA Sesja warsztatowa dotycząca rozwiązywania indywidualnych problemów obsługi reklamacji przez uczestników szkolenia str. 3

4 II - PROGRAM SZKOLENIA AKTY PRAWNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY PRAWNE WCHODZĄCE OD DNIA Sprzedaż konsumencka Akty prawne regulujące sprzedaż konsumencką Czym jest sprzedaż konsumencka? Prawa konsumenta Obowiązki sprzedawcy Odpowiedzialność sprzedawcy Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy Obowiązki konsumenta Prawa sprzedawcy Niezgodność z umową, a gwarancja Przykłady z życia Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami Akty prawne regulujące sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami Umowy pomiędzy przedsiębiorcami Ryzyko sprzedaży Odpowiedzialność przedsiębiorców Zwolnienie z odpowiedzialności Rękojmia, a gwarancja Przykłady z życia Sprzedaż konsumencka na odległość Akty prawne regulujące sprzedaż w handlu elektronicznym Obowiązki e-sprzedawcy Prawa konsumenta Rozsyłanie Informacji handlowych Przetwarzanie danych konsumentów Nieuczciwe praktyki rynkowe i niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych i niedozwolonych klauzul w umowach Czarna i szara lista nieuczciwych praktyk handlowych Rejestr klauzul niedozwolonych Kary Prezesa UOKiK Przykłady z życia CASE STUDY str. 4

5 Analiza różnych sytuacji reklamacyjnych zgłoszonych przez uczestników szkolenia rozwiązywanie indywidualnych problemów. III - OBSŁUGA REKLAMACJI - FOLLOW UP Cele warsztatu: Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w różnych szkoleniach z obsługi reklamacji i chcieliby sprawdzić oraz rozwinąć swoje umiejętności. Korzyści z udziału w warsztacie: Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalić swoje kompetencje w zakresie obsługi reklamacji oraz wyeliminować swoje słabe strony. Sposób prowadzenia warsztatu: Przed szkoleniem zaleca się, aby uczestnicy przesłali do trenera opis sytuacji, które stwarzają im problem w czasie obsługi reklamacji od Klientów. Wszystkie te sytuacje zostaną omówione przez trenera oraz przetrenowane przez uczestników. Na bazie pozyskanych informacji i nabytych kompetencji uczestnicy będą nabywać nowe umiejętności zależne od już posiadanej wiedzy. str. 5

6 IV - PROGRAM SZKOLENIA ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ OBSŁUGĘ REKLAMACJI DO ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY 1. WARSZTAT OBSŁUGI REKLAMACJI Doskonalenie kompetencji uczestników szkolenia trening sytuacji, z którymi uczestnicy mają problemy 2. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W CZASIE OBSŁUGI REKLAMACJI Techniki aktywnego słuchania Klienta Język korzyści w obsłudze reklamacji Rekomendacje mocne wsparcie argumentów Ostatnia szansa gdy inne argumenty zawodzą 3. NEGOCJACJE REKLAMACYJNE Uświadomienie sobie własnego celu, do którego dążymy Żelazne zasady negocjacji Wybrane techniki negocjacyjne 4. MANIPULACJE W REKLAMACJACH Zrozumienie zjawiska wywierania wpływu Wywieranie wpływu za pomocą magicznych słów Wzmacnianie swoich argumentów poprzez historyjki i cytaty Jak odpowiadać na zarzuty słowa wspomagające nasze argumenty Wywieranie wpływu poprzez komunikację niewerbalną Sztuczki Klientów analiza manipulacji stosowanych przez różnych Klientów str. 6

7 V - PROGRAM SZKOLENIA UPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA GRUPY O DUŻYM DOŚWIADCZENIU) 1. PROJEKTY CROSS-DEPARTAMENTALNE NAD ELIMINACJĄ REKLAMACJI Praca zespołowa zalety i metody Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja Zasady wprowadzania zmian w organizacji 2. ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości Metodologia rozwiązywania problemów 8D Techniki i narzędzia: Burza mózgów Multi głosowanie Diagram pokrewieństwa Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy) Lista sprawdzająca Analiza Pareto Karta przepływu Diagram strzałkowy Metoda 5 WHY Inne narzędzia 3. USPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji str. 7

8 VI - PROGRAM SZKOLENIA PLANOWANIE STRATEGICZNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ) 1. ANALIZY STRATEGICZNE DLA REKLAMACJI Analiza scenariuszowa dla reklamcji Szacowanie sił wpływu na reklamacje Kluczowe czynniki sukcesu w reklamacjach Benchmarking obsługi reklamacji Analiza doświadczenia i lojalności Partnerów Analiza SWOT 2. FORMUŁOWANIE STRATEGII DLA OBSŁUGI REKLAMACJI Określenie wizji i misji dla obsługi reklamacji Strategie zarządzania reklamacjami Wybór domeny strategicznej i strategii zarządzania reklamacjami 3. WDRAŻANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI Funkcjonalne programy działania Zarządzanie portfelem projektów strategicznych Mapa strategii Kontrola realizacji strategii str. 8

9 VII - PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ) Analiza sytuacji wewnątrz i na zewnątrz firmy Określanie zadań, których realizacja jest niezbędna dla realizacji strategii Działu Reklamacji i firmy Struktura Działu Reklamacji i wynikające z niej potrzeby kadrowe Identyfikacja najważniejszych kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę reklamacji Tworzenie opisów stanowiskowych dla specjalistów i asystentów Działu Reklamacji Szkolenie pracowników obsługujących reklamacje Motywowanie pracowników, przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu Coaching pracowników odpowiedzialnych za reklamacje Ocenianie okresowe pracowników Działu Reklamacji Praca zespołowa współpraca z innymi działami firmy Budowanie autorytetu przywódcy przez Szefa Działu Reklamacji Mierzenie satysfakcji Klientów z obsługi reklamacji str. 9

10 KOMENTARZ DO PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH Programy szkoleniowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować organizacji oraz uczestnikom szkolenia właściwy sposób przyswajania wiedzy i wdrażania jej w swojej pracy. Opierają się one na doświadczeniu Trenera, który sam przed laty przechodził drogę nabywania kompetencji, a później usprawniania procesów obsługi reklamacji. Możliwa jest pewna zmiana w doborze modułów szkoleniowych, ale w ograniczonym zakresie. Skuteczne wdrożenie wiedzy pozyskanej w czasie szkolenia gwarantowane jest wtedy, gdy pomiędzy poszczególnymi szkoleniami minie nie mniej niż 6 miesięcy, dzięki czemu uczestnicy szkolenia będą mieli czas i różne okazje do wdrożenia wiedzy w swojej pracy i nabycia przez to pożądanych kompetencji. VIII - PAKIET POMOCY REKLAMACYJNEJ DLA FIRM Dla firm delegujących swoich pracowników na nasze szkolenia przygotowaliśmy dodatkowe wsparcie dotyczące obsługi reklamacji. W ramach abonamentowej współpracy z nami otrzymujesz Certyfikat jakości obsługi reklamacji oraz pieczęć prewencyjną o wzorze: Dostępne pakiety: Abonament miesięczny 100 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) Bez ograniczeń 3 pisma na miesiąc 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism Abonament miesięczny 250 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Bez ograniczeń 10 pism na miesiąc str. 10

11 Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism Rabat na kolejne szkolenia 3% Abonament miesięczny 750 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) Mediacje z Klientami Dostęp do limitowanej wersji newslettera zawierającego najnowsze i najważniejsze wiadomości z zakresu obsługi reklamacji Dostęp do klubu menedżerów obsługi reklamacji gwarantujący udział przynajmniej raz w roku w bezpłatnym szkoleniu lub konferencji na temat obsługi reklamacji (opcja przy opłaceniu z góry całego roku) Bez ograniczeń 50 pism na miesiąc 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism 3 mediacje na miesiąc 1 raz w miesiącu 1 osoba z firmy Rabat na kolejne szkolenia 5% Umowa na pakiet pomocy reklamacyjnej podpisywana jest na okres 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy. Abonament można opłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W przypadku opłacenia całego roku z góry klient otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości jednomiesięcznej opłaty abonamentowej. Pozostałe propozycje szkoleniowe Jeżeli są Państwo zainteresowani też innymi szkoleniami biznesowymi, to zapraszamy również na naszą stronę str. 11

12 Polecamy również system informatyczny do zarządzania reklamacjami od Klientów: Wsparcie dla firm Czy wiesz, że nie zawsze musisz przyjąć reklamację od konsumenta lub innego przedsiębiorcy? Sprzedaż konsumencka: Art.7. Sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego, jeżeli kupujący wiedział o niezgodności w momencie zakupu lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć... Sprzedaż B2B: Art Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć... Pomoc w obsłudze reklamacji Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych dotyczących obsługi reklamacji. Jeżeli nie wiesz, jak poradzić sobie z reklamacją zgłoszoną przez konsumenta lub innego przedsiębiorcy, jeżeli sam masz problemy ze złożeniem reklamacji do innego przedsiębiorcy lub wreszcie, jeżeli nie masz kompetentnych pracowników obsługujących reklamację, to u nas znajdziesz odpowiednie wsparcie. Doradztwo w obsłudze reklamacji Jeżeli masz już swój wyspecjalizowany zespół, ale chcesz wprowadzić pewne usprawnienia, które pozwolą Ci osiągnąć zamierzony cel, to zwróć się do nas. Dokonamy audytu w Twojej organizacji i zaproponujemy Ci skuteczne rozwiązania usprawniające obsługę reklamacji w Twojej firmie. Outsourcing obsługi reklamacji Jeżeli nie masz możliwości, czasu lub nie chcesz zajmować się reklamacjami, a wiesz, że jesteś do tego zobowiązany, to możesz taką obsługę reklamacji zlecić naszym konsultantom. Przejmą oni za Ciebie wszelkie obowiązki obsługi reklamacji, będą w Twoim imieniu kontaktować się z Klientami i regularnie zdawać Ci raporty. Skontaktuj się z nami już teraz i ustal warunki współpracy. str. 12

13 Możliwy zakres naszej pracy: 1. Ewidencjonowania zgłoszeń reklamacyjnych. 2. Analizy i udzielania odpowiedzi na reklamacje (pisemnie i telefonicznie). 3. Analizy i udzielania odpowiedzi na odwołania klientów od negatywnych decyzji reklamacyjnych. 4. Reprezentowanie zleceniodawcy na oględzinach u reklamującego (prowadzenie wywiadu) 5. Przydzielanie zadań odpowiednim komórkom odpowiedzialnym za opiniowanie reklamacji i kontrola czasu obsługi reklamacji. 6. Okresowe raportowanie zgłoszonych reklamacji w formie tabel Excela i/lub prezentacji PowerPointa. Zapraszamy! str. 13

14 INFORMACJA O TRENERZE PROWADZĄCYM SZKOLENIA Andrzej Piróg Od kilkunastu lat związany z obsługą Klienta. Swoją karierę w tym obszarze rozpoczął od obsługi reklamacji w firmie Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. jako Menedżer ds. Reklamacji, a później w firmie Kofola Sp. z o.o. jako Customer Service Manager. Przez wiele lat doskonalił się w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak też miał okazję wdrażać szereg innowacyjnych rozwiązań polepszających jakość pracowników obsługujących reklamacje. Jako trener i doradca chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie z Klientami zmieniać rzeczywistość biznesową kreować nowe standardy w obszarze obsługi reklamacji. Jest również ekspertem w ramach europejskiego projektu Consumer Classroom. Specjalizacje trenerskie: Sprzedaż Obsługa Klienta Obsługa reklamacji Zarządzanie zespołem Planowanie strategiczne Kompetencje menedżera Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego matematyka z informatyką Uczestnik różnych szkoleń dla trenerów biznesu Udział w szkoleniach miękkich z obszarów: obsługa klienta, sprzedaż, nlp, negocjacje, badania satysfakcji klientów, zarządzanie jakością na bazie ISO, kwalifikacje webmastera str. 14

15 Doświadczenie zawodowe: Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. (obecnie PPG Deco Polska) Menedżer ds. Reklamacji; Kofola S.A. Customer Service Manager; Kubiak - przenośne źródła energii Koordynator Sprzedaży. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty) wybrane projekty szkoleniowe: Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. szereg szkoleń ze sprzedaży i obsługi klienta, coachingu, języka perswazji i negocjacji Akzo Nobel Coatings sp. z o.o. projekt szkoleń dla kluczowych partnerów firmy w ramach Akademi Nobiles Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. szkolenia sprzedażowe i coaching dla menedżerów Atlas Sp. z o.o. szkolenia z obsługi Klienta dla Autoryzowanych Glazurników ATLAS Raiffeisen Bank Polska szkolenie z obsługi klienta Anwil S.A. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Dolnośląscy lekarze przeciwdziałanie stresowi Mostostal Białystok Sp. z o.o. Akademia Lidera Malow Sp. z o.o. Akademia Lidera i Elastyczny pracownik negocjacje handlowe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zarządzanie zasobami ludzkimi kontroli Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zarządzanie czasem Decora S.A. profesjonalna obsługa klienta Bison-Bial S.A. sprzedaż i język perswazji Vitrosilicon S.A. szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach InTENSO sp. z o.o. negocjacje handlowe i język perswazji Arcelor Mittal Poland strategie negocjacyjne Kirchhoff Polska system ocen okresowych PGNiG S.A. Aspekty prawne i psychologiczne obsługi reklamacji Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. - prawne i psychologiczne aspekty reklamacji Nestlé Polska S.A. Zaawansowana obsługa reklamacji L Oréal Polska Sp. z o.o. Akty prawne w reklamacjach / Zarządzanie działem reklamacji M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o Zarządzanie działem reklamacji MAN Trucks Sp. z o.o. Zaawansowana obsługa reklamacji Pfleiderer Grajewo S.A. - Akty prawne w obsłudze reklamacji TRW Polska - Akty prawne w obsłudze reklamacji SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Sp. z o.o. - Team Building ebroker.pl - Zarządzanie czasem Hydro-Vacuum S.A. - Profesjonalna obsługa reklamacji / "trudnego" Klienta Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j. - Profesjonalna obsługa reklamacji / "trudnego" Klienta str. 15

16 Wykłady na konferencjach: Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM : IV zjazd Klubu Doskonalenia Zarządzania z tematem przewodnim: Analizy w systemach zarządzania. Temat wykładu: Badania satysfakcji Klienta a doskonalenia w procesach Nowoczesna Firma S.A.: Konferencja Strategie obsługi trudnego klienta Zareklamuj się! Temat wykładu: Manager działu reklamacji rola, wyzwania, rozwiązania Informedia Puls Biznesu: Warsztaty Efektywne zarządzanie procesem reklamacji Temat wykładu: Jak zarobić na reklamacji - Czy to możliwe Nowoczesna Firma S.A.: Kongres Sprzedaż Temat wykładu: Model sprzedaży, a budowanie relacji z Klientami Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: Warsztaty Zarządzanie reklamacjami edycja warszawska Temat wykładu: Zarządzanie strategiczne w reklamacjach Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: Warsztaty Zarządzanie reklamacjami edycja wrocławska Temat wykładu: Zarządzanie strategiczne w reklamacjach Nowoczesna Firma S.A.: Zarządzanie reklamacjami praktyka i prawo Temat wykładu: Aspekty prawne w obsłudze reklamacji Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: VIII Kongres Contact Center Temat wykładu: Zarządzanie pracownikami Działu Reklamacji Nowoczesna Firma S.A.: Zarządzanie reklamacjami praktyka i prawo. Temat wykładu: Aspekty prawne w obsłudze reklamacji str. 16

17 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Zgłaszam udział w szkoleniu pt.: odbywające się w dniach w Koszt jednostkowy szkolenia w PLN : netto Kupon rabatowy lub osoba polecająca 1 : Lp. Imię i nazwisko oraz stanowisko uczestnika szkolenia do uczestnika szkolenia Telefon do uczestnika Podstawa do udzielenia specjalnego rabatu str. 17

18 Dane do faktury i kontaktowe: Nazwa instytucji: Adres: Tel.: Numer identyfikacyjny NIP: Opiekun szkolenia po stronie Klienta (imię i nazwisko, dane kontaktowe): Oświadczam, iż kwota zł netto + vat 2 zostanie przekazana na konto firmy ARACHNEA ZNAWCY SIECI. Niniejsze zgłoszenie stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu potwierdzającego jej odbiór. Firma ARACHNEA ZNAWCY SIECI zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów szkoleń na późniejsze (ustalone w porozumieniu z zarejestrowanymi uczestnikami). Rezygnacja z udziału w szkoleniu później niż na 14 dni przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury ARACHNEA ZNAWCY SIECI. (prosimy o zaznaczenie w przypadku wyrażenia zgody) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu informowania o organizowanych seminariach, konferencjach, szkoleniach oraz usługach i produktach oferowanych przez firmę ARACHNEA ZNAWCY SIECI, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Firma ARACHNEA ZNAWCY SIECI informuje o przysługującym Państwu prawie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, a następnie odesłać podpisany na adres poczty elektronicznej Data i podpis osoby uprawnionej do akceptacji kosztów Pieczęć instytucji 2 Od stawka VAT na szkolenia wynosi 23%. str. 18

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo