PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI"

Transkrypt

1 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI Propozycja pakietu szkoleń i doradztwa z zakresu obsługi reklamacji

2 ZAWARTOŚĆ Korzyści dla uczestników szkoleń:... 2 I - Program szkolenia Profesjonalna obsługa reklamacji... 3 II - Program szkolenia Akty prawne w obsłudze reklamacji. Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wchodzące od dnia III - Obsługa reklamacji - follow up... 5 IV - Program szkolenia Zaawansowana obsługa reklamacji, czyli jak wykorzystać obsługę reklamacji do zwiększenia sprzedaży... 6 V - Program szkolenia Uprawnienie obsługi reklamacji (rekomendowany dla grupy o dużym doświadczeniu)... 7 VI - Program szkolenia Planowanie strategiczne w obsłudze reklamacji (rekomendowany dla kadry menedżerskiej)... 8 VII - Program szkolenia Zarządzanie Działem Reklamacji (rekomendowany dla kadry menedżerskiej)... 9 Komentarz do programów szkoleniowych VIII - Pakiet pomocy reklamacyjnej dla firm Informacja o trenerze prowadzącym szkolenia FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Cele szkoleń: Realizacja szkoleń służyć będzie w szczególności osiągnięciu następujących celów: Wykształcenie i przećwiczenie zdolności efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i reklamacyjnych. Wypracowanie technik umożliwiających uzyskanie większego wpływu na decyzję Klienta. Wdrożenie zmian pozwalających efektywniejsze zarządzanie reklamacjami. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ: Po szkoleniach uczestnicy powinni: Umiejętnie i efektywnie reagować w sytuacji konfliktowej i reklamacyjnej z korzyścią dla Klienta i wizerunku firmy Opanować umiejętności prowadzenia rozmów z Klientami zmierzających nie tylko do obsłużenia samej reklamacji, ale też i do uzyskania celów dodatkowych pracownika Potrafić zarządzać reklamacjami na poziomie własnym i całej organizacji str. 2

3 I - PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI 1. GENEZA REKLAMACJI NIEPOPRAWNA KOMUNIKACJA Na czym polega komunikacja Źródła i konsekwencje błędów w komunikacji z Klientem Zasady poprawnej komunikacji 2. GENEZA KONFLIKTÓW IGNOROWANIE POTRZEB Czym jest konflikt i etapy jego rozwoju Sztuka radzenia sobie z sytuacją konfliktową Pozytywne i negatywne skutki konfliktu 3. WOJNA Z KLIENTEM JAWNY ATAK NA PRACOWNIKA Dlaczego zasada oko za oko jest nieskuteczna i niedopuszczalna Zestaw technik asertywnej obrony w czasie ataku 4. PODSTAWY OBSŁUGI REKLAMACJI: Twój Klient, to trudny Klient? Reklamacja to prezent, czy koń trojański? Nieskuteczne sposoby reagowania na reklamację Strategie prowadzenia rozmów reklamacyjnych Zasada WIN-WIN w obsłudze reklamacji Poznanie czterech skutecznych kroków rozwiązywania sytuacji reklamacyjnej 5. TECHNIKI REAGOWANIA NA ZASTRZEŻENIA KLIENTA: Techniki rozprawiania się z obiekcjami Klienta Nauka odróżnienia zastrzeżeń typu "mit", od zastrzeżeń typu "fakt" Techniki asertywnego reagowania na krytykę 6. TWÓJ PROBLEM NASZA GŁOWA Sesja warsztatowa dotycząca rozwiązywania indywidualnych problemów obsługi reklamacji przez uczestników szkolenia str. 3

4 II - PROGRAM SZKOLENIA AKTY PRAWNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI. SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ZMIANY PRAWNE WCHODZĄCE OD DNIA Sprzedaż konsumencka Akty prawne regulujące sprzedaż konsumencką Czym jest sprzedaż konsumencka? Prawa konsumenta Obowiązki sprzedawcy Odpowiedzialność sprzedawcy Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy Obowiązki konsumenta Prawa sprzedawcy Niezgodność z umową, a gwarancja Przykłady z życia Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami Akty prawne regulujące sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami Umowy pomiędzy przedsiębiorcami Ryzyko sprzedaży Odpowiedzialność przedsiębiorców Zwolnienie z odpowiedzialności Rękojmia, a gwarancja Przykłady z życia Sprzedaż konsumencka na odległość Akty prawne regulujące sprzedaż w handlu elektronicznym Obowiązki e-sprzedawcy Prawa konsumenta Rozsyłanie Informacji handlowych Przetwarzanie danych konsumentów Nieuczciwe praktyki rynkowe i niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych i niedozwolonych klauzul w umowach Czarna i szara lista nieuczciwych praktyk handlowych Rejestr klauzul niedozwolonych Kary Prezesa UOKiK Przykłady z życia CASE STUDY str. 4

5 Analiza różnych sytuacji reklamacyjnych zgłoszonych przez uczestników szkolenia rozwiązywanie indywidualnych problemów. III - OBSŁUGA REKLAMACJI - FOLLOW UP Cele warsztatu: Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w różnych szkoleniach z obsługi reklamacji i chcieliby sprawdzić oraz rozwinąć swoje umiejętności. Korzyści z udziału w warsztacie: Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalić swoje kompetencje w zakresie obsługi reklamacji oraz wyeliminować swoje słabe strony. Sposób prowadzenia warsztatu: Przed szkoleniem zaleca się, aby uczestnicy przesłali do trenera opis sytuacji, które stwarzają im problem w czasie obsługi reklamacji od Klientów. Wszystkie te sytuacje zostaną omówione przez trenera oraz przetrenowane przez uczestników. Na bazie pozyskanych informacji i nabytych kompetencji uczestnicy będą nabywać nowe umiejętności zależne od już posiadanej wiedzy. str. 5

6 IV - PROGRAM SZKOLENIA ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ OBSŁUGĘ REKLAMACJI DO ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY 1. WARSZTAT OBSŁUGI REKLAMACJI Doskonalenie kompetencji uczestników szkolenia trening sytuacji, z którymi uczestnicy mają problemy 2. SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W CZASIE OBSŁUGI REKLAMACJI Techniki aktywnego słuchania Klienta Język korzyści w obsłudze reklamacji Rekomendacje mocne wsparcie argumentów Ostatnia szansa gdy inne argumenty zawodzą 3. NEGOCJACJE REKLAMACYJNE Uświadomienie sobie własnego celu, do którego dążymy Żelazne zasady negocjacji Wybrane techniki negocjacyjne 4. MANIPULACJE W REKLAMACJACH Zrozumienie zjawiska wywierania wpływu Wywieranie wpływu za pomocą magicznych słów Wzmacnianie swoich argumentów poprzez historyjki i cytaty Jak odpowiadać na zarzuty słowa wspomagające nasze argumenty Wywieranie wpływu poprzez komunikację niewerbalną Sztuczki Klientów analiza manipulacji stosowanych przez różnych Klientów str. 6

7 V - PROGRAM SZKOLENIA UPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA GRUPY O DUŻYM DOŚWIADCZENIU) 1. PROJEKTY CROSS-DEPARTAMENTALNE NAD ELIMINACJĄ REKLAMACJI Praca zespołowa zalety i metody Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja Zasady wprowadzania zmian w organizacji 2. ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości Metodologia rozwiązywania problemów 8D Techniki i narzędzia: Burza mózgów Multi głosowanie Diagram pokrewieństwa Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy) Lista sprawdzająca Analiza Pareto Karta przepływu Diagram strzałkowy Metoda 5 WHY Inne narzędzia 3. USPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji str. 7

8 VI - PROGRAM SZKOLENIA PLANOWANIE STRATEGICZNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ) 1. ANALIZY STRATEGICZNE DLA REKLAMACJI Analiza scenariuszowa dla reklamcji Szacowanie sił wpływu na reklamacje Kluczowe czynniki sukcesu w reklamacjach Benchmarking obsługi reklamacji Analiza doświadczenia i lojalności Partnerów Analiza SWOT 2. FORMUŁOWANIE STRATEGII DLA OBSŁUGI REKLAMACJI Określenie wizji i misji dla obsługi reklamacji Strategie zarządzania reklamacjami Wybór domeny strategicznej i strategii zarządzania reklamacjami 3. WDRAŻANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI Funkcjonalne programy działania Zarządzanie portfelem projektów strategicznych Mapa strategii Kontrola realizacji strategii str. 8

9 VII - PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI (REKOMENDOWANY DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ) Analiza sytuacji wewnątrz i na zewnątrz firmy Określanie zadań, których realizacja jest niezbędna dla realizacji strategii Działu Reklamacji i firmy Struktura Działu Reklamacji i wynikające z niej potrzeby kadrowe Identyfikacja najważniejszych kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę reklamacji Tworzenie opisów stanowiskowych dla specjalistów i asystentów Działu Reklamacji Szkolenie pracowników obsługujących reklamacje Motywowanie pracowników, przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu Coaching pracowników odpowiedzialnych za reklamacje Ocenianie okresowe pracowników Działu Reklamacji Praca zespołowa współpraca z innymi działami firmy Budowanie autorytetu przywódcy przez Szefa Działu Reklamacji Mierzenie satysfakcji Klientów z obsługi reklamacji str. 9

10 KOMENTARZ DO PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH Programy szkoleniowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować organizacji oraz uczestnikom szkolenia właściwy sposób przyswajania wiedzy i wdrażania jej w swojej pracy. Opierają się one na doświadczeniu Trenera, który sam przed laty przechodził drogę nabywania kompetencji, a później usprawniania procesów obsługi reklamacji. Możliwa jest pewna zmiana w doborze modułów szkoleniowych, ale w ograniczonym zakresie. Skuteczne wdrożenie wiedzy pozyskanej w czasie szkolenia gwarantowane jest wtedy, gdy pomiędzy poszczególnymi szkoleniami minie nie mniej niż 6 miesięcy, dzięki czemu uczestnicy szkolenia będą mieli czas i różne okazje do wdrożenia wiedzy w swojej pracy i nabycia przez to pożądanych kompetencji. VIII - PAKIET POMOCY REKLAMACYJNEJ DLA FIRM Dla firm delegujących swoich pracowników na nasze szkolenia przygotowaliśmy dodatkowe wsparcie dotyczące obsługi reklamacji. W ramach abonamentowej współpracy z nami otrzymujesz Certyfikat jakości obsługi reklamacji oraz pieczęć prewencyjną o wzorze: Dostępne pakiety: Abonament miesięczny 100 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) Bez ograniczeń 3 pisma na miesiąc 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism Abonament miesięczny 250 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Bez ograniczeń 10 pism na miesiąc str. 10

11 Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism Rabat na kolejne szkolenia 3% Abonament miesięczny 750 zł netto Nielimitowane telefoniczne konsultacje reklamacyjne Sporządzanie pism reklamacyjnych Pakiet dodatkowych 5 pism reklamacyjnych (po wyczerpaniu się pakietu podstawowego) Mediacje z Klientami Dostęp do limitowanej wersji newslettera zawierającego najnowsze i najważniejsze wiadomości z zakresu obsługi reklamacji Dostęp do klubu menedżerów obsługi reklamacji gwarantujący udział przynajmniej raz w roku w bezpłatnym szkoleniu lub konferencji na temat obsługi reklamacji (opcja przy opłaceniu z góry całego roku) Bez ograniczeń 50 pism na miesiąc 100 zł netto za każdy rozpoczęty pakiet dodatkowych pism 3 mediacje na miesiąc 1 raz w miesiącu 1 osoba z firmy Rabat na kolejne szkolenia 5% Umowa na pakiet pomocy reklamacyjnej podpisywana jest na okres 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy. Abonament można opłacać miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W przypadku opłacenia całego roku z góry klient otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości jednomiesięcznej opłaty abonamentowej. Pozostałe propozycje szkoleniowe Jeżeli są Państwo zainteresowani też innymi szkoleniami biznesowymi, to zapraszamy również na naszą stronę str. 11

12 Polecamy również system informatyczny do zarządzania reklamacjami od Klientów: Wsparcie dla firm Czy wiesz, że nie zawsze musisz przyjąć reklamację od konsumenta lub innego przedsiębiorcy? Sprzedaż konsumencka: Art.7. Sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego, jeżeli kupujący wiedział o niezgodności w momencie zakupu lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć... Sprzedaż B2B: Art Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć... Pomoc w obsłudze reklamacji Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych dotyczących obsługi reklamacji. Jeżeli nie wiesz, jak poradzić sobie z reklamacją zgłoszoną przez konsumenta lub innego przedsiębiorcy, jeżeli sam masz problemy ze złożeniem reklamacji do innego przedsiębiorcy lub wreszcie, jeżeli nie masz kompetentnych pracowników obsługujących reklamację, to u nas znajdziesz odpowiednie wsparcie. Doradztwo w obsłudze reklamacji Jeżeli masz już swój wyspecjalizowany zespół, ale chcesz wprowadzić pewne usprawnienia, które pozwolą Ci osiągnąć zamierzony cel, to zwróć się do nas. Dokonamy audytu w Twojej organizacji i zaproponujemy Ci skuteczne rozwiązania usprawniające obsługę reklamacji w Twojej firmie. Outsourcing obsługi reklamacji Jeżeli nie masz możliwości, czasu lub nie chcesz zajmować się reklamacjami, a wiesz, że jesteś do tego zobowiązany, to możesz taką obsługę reklamacji zlecić naszym konsultantom. Przejmą oni za Ciebie wszelkie obowiązki obsługi reklamacji, będą w Twoim imieniu kontaktować się z Klientami i regularnie zdawać Ci raporty. Skontaktuj się z nami już teraz i ustal warunki współpracy. str. 12

13 Możliwy zakres naszej pracy: 1. Ewidencjonowania zgłoszeń reklamacyjnych. 2. Analizy i udzielania odpowiedzi na reklamacje (pisemnie i telefonicznie). 3. Analizy i udzielania odpowiedzi na odwołania klientów od negatywnych decyzji reklamacyjnych. 4. Reprezentowanie zleceniodawcy na oględzinach u reklamującego (prowadzenie wywiadu) 5. Przydzielanie zadań odpowiednim komórkom odpowiedzialnym za opiniowanie reklamacji i kontrola czasu obsługi reklamacji. 6. Okresowe raportowanie zgłoszonych reklamacji w formie tabel Excela i/lub prezentacji PowerPointa. Zapraszamy! str. 13

14 INFORMACJA O TRENERZE PROWADZĄCYM SZKOLENIA Andrzej Piróg Od kilkunastu lat związany z obsługą Klienta. Swoją karierę w tym obszarze rozpoczął od obsługi reklamacji w firmie Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. jako Menedżer ds. Reklamacji, a później w firmie Kofola Sp. z o.o. jako Customer Service Manager. Przez wiele lat doskonalił się w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak też miał okazję wdrażać szereg innowacyjnych rozwiązań polepszających jakość pracowników obsługujących reklamacje. Jako trener i doradca chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie z Klientami zmieniać rzeczywistość biznesową kreować nowe standardy w obszarze obsługi reklamacji. Jest również ekspertem w ramach europejskiego projektu Consumer Classroom. Specjalizacje trenerskie: Sprzedaż Obsługa Klienta Obsługa reklamacji Zarządzanie zespołem Planowanie strategiczne Kompetencje menedżera Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego matematyka z informatyką Uczestnik różnych szkoleń dla trenerów biznesu Udział w szkoleniach miękkich z obszarów: obsługa klienta, sprzedaż, nlp, negocjacje, badania satysfakcji klientów, zarządzanie jakością na bazie ISO, kwalifikacje webmastera str. 14

15 Doświadczenie zawodowe: Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. (obecnie PPG Deco Polska) Menedżer ds. Reklamacji; Kofola S.A. Customer Service Manager; Kubiak - przenośne źródła energii Koordynator Sprzedaży. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych (wykaz kluczowych klientów, realizowane projekty) wybrane projekty szkoleniowe: Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. szereg szkoleń ze sprzedaży i obsługi klienta, coachingu, języka perswazji i negocjacji Akzo Nobel Coatings sp. z o.o. projekt szkoleń dla kluczowych partnerów firmy w ramach Akademi Nobiles Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. szkolenia sprzedażowe i coaching dla menedżerów Atlas Sp. z o.o. szkolenia z obsługi Klienta dla Autoryzowanych Glazurników ATLAS Raiffeisen Bank Polska szkolenie z obsługi klienta Anwil S.A. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Dolnośląscy lekarze przeciwdziałanie stresowi Mostostal Białystok Sp. z o.o. Akademia Lidera Malow Sp. z o.o. Akademia Lidera i Elastyczny pracownik negocjacje handlowe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zarządzanie zasobami ludzkimi kontroli Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zarządzanie czasem Decora S.A. profesjonalna obsługa klienta Bison-Bial S.A. sprzedaż i język perswazji Vitrosilicon S.A. szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji, aktów prawnych w reklamacjach i zarządzanie procesami w reklamacjach InTENSO sp. z o.o. negocjacje handlowe i język perswazji Arcelor Mittal Poland strategie negocjacyjne Kirchhoff Polska system ocen okresowych PGNiG S.A. Aspekty prawne i psychologiczne obsługi reklamacji Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. - prawne i psychologiczne aspekty reklamacji Nestlé Polska S.A. Zaawansowana obsługa reklamacji L Oréal Polska Sp. z o.o. Akty prawne w reklamacjach / Zarządzanie działem reklamacji M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o Zarządzanie działem reklamacji MAN Trucks Sp. z o.o. Zaawansowana obsługa reklamacji Pfleiderer Grajewo S.A. - Akty prawne w obsłudze reklamacji TRW Polska - Akty prawne w obsłudze reklamacji SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Sp. z o.o. - Team Building ebroker.pl - Zarządzanie czasem Hydro-Vacuum S.A. - Profesjonalna obsługa reklamacji / "trudnego" Klienta Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j. - Profesjonalna obsługa reklamacji / "trudnego" Klienta str. 15

16 Wykłady na konferencjach: Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM : IV zjazd Klubu Doskonalenia Zarządzania z tematem przewodnim: Analizy w systemach zarządzania. Temat wykładu: Badania satysfakcji Klienta a doskonalenia w procesach Nowoczesna Firma S.A.: Konferencja Strategie obsługi trudnego klienta Zareklamuj się! Temat wykładu: Manager działu reklamacji rola, wyzwania, rozwiązania Informedia Puls Biznesu: Warsztaty Efektywne zarządzanie procesem reklamacji Temat wykładu: Jak zarobić na reklamacji - Czy to możliwe Nowoczesna Firma S.A.: Kongres Sprzedaż Temat wykładu: Model sprzedaży, a budowanie relacji z Klientami Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: Warsztaty Zarządzanie reklamacjami edycja warszawska Temat wykładu: Zarządzanie strategiczne w reklamacjach Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: Warsztaty Zarządzanie reklamacjami edycja wrocławska Temat wykładu: Zarządzanie strategiczne w reklamacjach Nowoczesna Firma S.A.: Zarządzanie reklamacjami praktyka i prawo Temat wykładu: Aspekty prawne w obsłudze reklamacji Bonnier Business (Polska) Puls Biznesu: VIII Kongres Contact Center Temat wykładu: Zarządzanie pracownikami Działu Reklamacji Nowoczesna Firma S.A.: Zarządzanie reklamacjami praktyka i prawo. Temat wykładu: Aspekty prawne w obsłudze reklamacji str. 16

17 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Zgłaszam udział w szkoleniu pt.: odbywające się w dniach w Koszt jednostkowy szkolenia w PLN : netto Kupon rabatowy lub osoba polecająca 1 : Lp. Imię i nazwisko oraz stanowisko uczestnika szkolenia do uczestnika szkolenia Telefon do uczestnika Podstawa do udzielenia specjalnego rabatu str. 17

18 Dane do faktury i kontaktowe: Nazwa instytucji: Adres: Tel.: Numer identyfikacyjny NIP: Opiekun szkolenia po stronie Klienta (imię i nazwisko, dane kontaktowe): Oświadczam, iż kwota zł netto + vat 2 zostanie przekazana na konto firmy ARACHNEA ZNAWCY SIECI. Niniejsze zgłoszenie stanowi upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu potwierdzającego jej odbiór. Firma ARACHNEA ZNAWCY SIECI zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów szkoleń na późniejsze (ustalone w porozumieniu z zarejestrowanymi uczestnikami). Rezygnacja z udziału w szkoleniu później niż na 14 dni przed terminem szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury ARACHNEA ZNAWCY SIECI. (prosimy o zaznaczenie w przypadku wyrażenia zgody) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu informowania o organizowanych seminariach, konferencjach, szkoleniach oraz usługach i produktach oferowanych przez firmę ARACHNEA ZNAWCY SIECI, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Firma ARACHNEA ZNAWCY SIECI informuje o przysługującym Państwu prawie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny, a następnie odesłać podpisany na adres poczty elektronicznej Data i podpis osoby uprawnionej do akceptacji kosztów Pieczęć instytucji 2 Od stawka VAT na szkolenia wynosi 23%. str. 18

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg ZAAWANSOWANA OBSŁUGA REKLAMACJI czyli jak zarobić na reklamacjach ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia z zaawansowanej obsługi reklamacji... 2 Korzyści dla uczestników... 2

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI

AKTY PRAWNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg AKTY PRAWNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia z aktów prawnych dotyczących obsługi reklamacji... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg ZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji ZAWARTOŚĆ Dla kogo?... 2 Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników...

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski

KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Cel warsztatów: System szkoleń i treningów interaktywnych KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening Menedżerski Wyposażenie menedżerów w skuteczne narzędzia zarządzania zespołami z naciskiem na metody skutecznej motywacji

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych

Skuteczna sprzedaż usług serwisowych Szkolenie otwarte Skuteczna sprzedaż usług serwisowych 28-29 maja 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Termin szkolenia: 9-11 grudnia 2013 r. Miejsce szkolenia: Warszawa Opiekun Klienta Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 agnieszka.jaworska@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie E-usługi: jak się przygotować, by spełnić obowiązki i nie naruszyć praw konsumenta

Zaproszenie na szkolenie E-usługi: jak się przygotować, by spełnić obowiązki i nie naruszyć praw konsumenta Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zainteresować Państwa i jednocześnie serdecznie zaprosić na organizowane przez nas szkolenie pt. E-usługi: jak się praw konsumenta. Stawiamy sobie bardzo prosty cel przekazać

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany

Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Zaawansowane negocjacje biznesowe Praktyczny warsztat umiejętności interpersonalnych. Poziom zaawansowany Cele Szkolenie pozwoli uczestnikom: Data: 9-11 grudnia 2013 Miejsce: Warszawa Cena: 1650 PLN +23%

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r.

ASERTYWNA KOBIETA. Bądź szczęśliwa. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. Harmonogram spotkań: 18 marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 29 kwietnia 2016 r. ASERTYWNA KOBIETA Bądź szczęśliwa Szanowne Panie, Warsztaty z cyklu ASERTYWNA KOBIETA, skierowane są do

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH

WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH WARSZTATY - SKUTECZNA OCHRONA Jak zabezpieczać informacje i dane w jednostkach opieki i ochrony zdrowia? Szanowni Państwo, w jaki sposób skutecznie i zgodnie z prawem pozyskiwać, przetwarzać, przechowywać

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Program rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu Program Akademii 2 Certyfikat 7 Terminy zjazdów.. 8 Formularz zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRAKTYCZNY WARSZTAT GRUPY INVESTIN Termin: 8 grudnia 2016 roku. Miejsce: Warszawa Siedziba INVESTIN, ul. Sapieżyńska 10, I piętro POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016. Polska firma szkoleniowa od 6 lat na rynku szkoleń dla biznesu. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 06. PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ AKTUALNYCH, CIEKAWYCH I PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym Szkolenie otwarte Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym 2 3 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel.

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Profesjonalna obsługa klienta! Cele szkolenia: Zwiększenie profesjonalizmu w

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill Program szkoleniowy WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych Sztuka wystąpień publicznych Budowanie wizerunku Relacje z mediami Szkolenie jest interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

lub na email zgloszenia@novaskills.pl

lub na email zgloszenia@novaskills.pl Warsztaty: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym Warszawa, 19 czerwca 2015 r Zarządzanie ryzykiem to obecnie obligatoryjny wymóg dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Jednak poza

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji

Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji Profesjonalna obsługa klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/03/8493/7366 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne WARSZTATY Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne 29 czerwca 2016, Warszawa Jak efektywnie negocjować? W jaki sposób negocjują najlepsi? Co zapewnia Ci sukces w negocjacjach? Czy ja jestem

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Zmiany w Rekomendacjach T i S - Konsekwencje dla banków Warszawa, 25 września 2013 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.12.2016, wtorek - środa, I dzień: 10.00-15.30, II dzień: 9.00 14.30

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skutecznego zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca Narzędzia skutecznego zakupowca O nas LUQAM Quality Service Group jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sztuka udanych negocjacji Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu

Sztuka udanych negocjacji Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu Sztuka udanych Program tego szkolenia realizujemy w Poznaniu i we Wrocławiu Szkolenie ma postać praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Typowa sesja szkoleniowa opiera się na konkretnych

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli. Radosław Pruszowski

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli. Radosław Pruszowski www.dlaadministracji.pl Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli Radosław Pruszowski Starszy Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 23 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

23-24 PRAWNIK JAKO NEGOCJATOR PAŹDZIERNIKA WARSZAWA. Strategie, narzędzia i umiejętności WARSZTATY

23-24 PRAWNIK JAKO NEGOCJATOR PAŹDZIERNIKA WARSZAWA. Strategie, narzędzia i umiejętności WARSZTATY 23-24 PAŹDZIERNIKA WARSZAWA WARSZTATY Strategie, narzędzia i umiejętności Rozwiń systemowe rozumienie negocjacji Podnieś swoją świadomość na temat własnych mocnych i słabych stron jako negocjatora Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych. Trening kreatywności

Twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych. Trening kreatywności Termin szkolenia: 13-14 grudnia 2012 r. Miejsce szkolenia: Warszawa Opiekun szkolenia Agnieszka Jaworska Tel. 22 579 8242 Agnieszka.jaworska@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Menadżer w roli coacha! Cele szkolenia: Poznanie nowoczesnych technik zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne

Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym warsztaty praktyczne BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Jak budować systemy ocen pracowniczych oparte na modelu kompetencyjnym DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Temat: Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie

Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Efektywność przedstawicieli handlowych - organizacja pracy, badanie rynku, negocjacje handlowe, raportowanie Terminy szkolenia Cele szkolenia Głównym założeniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 w godz. 10.00-15. 49 305 Brzeg, ul. Struga 24, tel. 728 816 215 adk szkolenia@o2.pl, www.adk-szkolenia.pl Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży

Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży Cel warsztatów: Są to warsztaty, na których uczestnicy poznają profesjonalne techniki sprzedaży, zwiększające skuteczność działań handlowych.celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo