SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego)

2 2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; Gryfino fax (091) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego: Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie ul. Ku Słońcu 2/2; Szczecin Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino obejmujące: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami; 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 3) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 4) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów; 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków; 8) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, KR, WD. Kod wg CPV DANE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Wykaz nazw i adresów ubezpieczanych jednostek Lp. Nazwa Adres 1. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, Gryfino 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, Gryfino 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ul. Sportowa 3, Gryfino 4. Ochotnicza Straż Pożarna Chwarstnica, Sobieradz, Wełtyń, Radziszewo 5. Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Niepodległości 20, Gryfino w Gryfinie 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie ul. Łużycka 22, Gryfino 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie ul. 9 Maja 4, Gryfino 8. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie ul. Kościuszki 17, Gryfino

3 3 Lp. Nazwa Adres 9. Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, Gryfino 10. Szkoła Podstawowa w Żabnicy Żabnica, ul. Długa 20, Gryfino 11. Szkoła Podstawowa w Gardnie Gardno, ul. Niepodległości Gryfino 12. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Radziszewo, ul. Szczecińska 54, Daleszewo 13. Gimnazjum w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70, Gryfino 14. Przedszkole nr 1 w Gryfinie ul. Wojska Polskiego 11, Gryfino 15. Przedszkole nr 2 w Gryfinie ul. Krzywoustego 5, Gryfino 16. Przedszkole nr 3 w Gryfinie ul. Krasińskiego 29, Gryfino 17. Przedszkole nr 4 w Gryfinie ul. Łużycka 21, Gryfino 18. Przedszkole nr 5 w Gryfinie ul. Żeromskiego 12, Gryfino 19. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza 70, Gryfino Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie administruje wszystkimi szkołami, przedszkolami i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Gryfinie. 2. Liczba zatrudnionych osób: 874 (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 118; Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 50; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 25; Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie (wszystkie placówki) 681, w tym 438 nauczycieli pracowników administracji i obsługi). 3. Liczba dzieci / uczniów w przedszkolach / szkołach: Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Przedszkole Nr 2 w Gryfinie Przedszkole Nr 3 w Gryfinie Przedszkole Nr 4 w Gryfinie Przedszkole Nr 5 w Gryfinie - 97 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy Szkoła Podstawowa w Żabnicy - 82 Szkoła Podstawowa w Radziszewie - 90 Szkoła Podstawowa w Gardnie Gimnazjum w Gryfinie Liczba kilometrów dróg publicznych gminnych: 1) poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina 102,20 km, w tym o nawierzchni: bitumicznej 15,71 km, płyty betonowe 2,74 km, brukowcowej 6,6 km, tłuczniowej 3,3 km, żużlowej 5,46 km, gruntowej 67,79 km, kostka betonowa 0,6 km,

4 4 2) w granicach administracyjnych miasta Gryfina 10,99 km, w tym o nawierzchni: bitumicznej 5,76 km, płyty betonowe 0,64 km, kostka betonowa 2 km, brukowcowej 0,1 km, tłuczniowej 0,6 km, żużlowej 1,25 km, gruntowej 0,64 km. 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie prowadzi działalność hotelarską 120 miejsc noclegowych. 6. Gmina Gryfino nie posiada w swoim bezpośrednim zarządzie cmentarzy. 7. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj zabezpieczenia 1. Urząd Miasta i Gminy system alarmowy, całodobowy dozór Straż Miejska budynek posiada alarm przeciwwłamaniowy z powiadomieniem policji. Pomieszczenie, w którym 2. znajduje się serwer posiada rolety antywłamaniowe na Ośrodek Pomocy oknie i drzwi antywłamaniowe. Pomieszczenie, w którym Społecznej znajduje się kasa posiada drzwi antywłamaniowe, a okna są zabezpieczone kratami. Dokumenty, licencje i oprogramowania znajdują się w metalowych szafach. 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji obiekty przy ul. Sportowej 3 oraz Targowisko Miejskie przy ul. Kościuszki w Gryfinie zabezpieczane są przez firmę Solid Security Zakład Ekonomiczno- instalacja alarmowa i monitorowanie przez firmę Solid 4. Administracyjny Szkół Security 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 dozorowanie (dozorca) w godz pracownia informatyczna alarm, biura - drzwi 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 zewnętrzne metalowe z dwoma zamkami pracownia komputerowa w pomieszczeniu zakratowanym 7. Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz alarm dźwiękowy, biblioteka alarm dźwiękowy całodobowe dozorowanie (dozorca), monitoring, 8. Gimnazjum w Gryfinie w pracowni komputerowej szyby antywłamaniowe Szkoła Podstawowa zasuwy na oknach na parterze, krata metalowa 9. w Radziszewie w magazynie sprzętu elektronicznego, alarm 10. Szkoła Podstawowa 11. instalacja alarmowa w sali komputerowej w Chwarstnicy Szkoła Podstawowa instalacja alarmowa w sali komputerowej, drzwi 12. w Gardnie antywłamaniowe, dozór nocny instalacja alarmowa i monitorowanie przez firmę Solid 13. Przedszkola (wszystkie) Security Szkoła Podstawowa instalacja alarmowa składająca się z 7 czujników, w Żabnicy obejmująca swoim zasięgiem większość budynku

5 5 Lp. Nazwa jednostki Rodzaj zabezpieczenia 14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Biuro MOS jest zabezpieczone podwójnymi drzwiami zewnętrznymi (trzy zamki) oraz kratami na oknach, biuro znajduje się w budynku gimnazjum posiadającym monitoring i stróża; przystań wodna w sezonie silnik przechowywany jest w kasie pancernej z zamkami posiadającymi atest, zimą silnik przechowywany jest w piwnicy domu kierownika sekcji w Wirowie 8. Sposób przechowywania i transportowania gotówki: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj zabezpieczenia Kasa ogniotrwała, drzwi i okna antywłamaniowe, 1. Urząd Miasta i Gminy urządzenia alarmowe. Gotówka jest transportowana przy udziale pracowników Straży Miejskiej 2. Ośrodek Pomocy Metalowa kasa pancerna. Gotówka jest transportowana Społecznej przez pracowników Straży Miejskiej i kasjera 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji Kasa pancerna Kasa pancerna na stałe przytwierdzona do podłoża, drzwi i okna antywłamaniowe, urządzenia alarmowe. Gotówka jest transportowana samochodem służbowym przy udziale 4. 2 lub 3 osób: z banku do Zakładu Ekonomiczno- Zakład Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół - kasjer, kierowca i z reguły Administracyjny Szkół dodatkowo pracownik Straży Miejskiej; z Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do jednostek (mniejsze kwoty) - kierowca i osoba odpowiedzialna za wypłaty

6 6 Lp. Nazwa jednostki Rodzaj zabezpieczenia 5. Jednostki administrowane przez Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół W większości placówek administrowanych przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół nie przechowuje się gotówki. w Gimnazjum w Gryfinie - maksymalny stan gotówki to kwota pobierana za obiady, przechowywana w sejmiku z blachy w pomieszczeniu bez okien, drzwi do tego pomieszczenia są na korytarzu, który jest monitorowany; w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie kwota pobierana za obiady, przechowywana jest w kasetce w archiwum, które jest okratowane; w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie zł w kasie pancernej, w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie 250 zł, przechowywana jest w ogniotrwałym sejfie w metalowej szafie; w Szkole Podstawowej w Gardnie zł w metalowej szafie; w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy 300 zł w komodzie metalowej; w Szkole Podstawowej w Żabnicy 800 zł w sejfie mieszczącym się w metalowej szafie w sekretariacie, gdzie zainstalowany jest alarm; w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie 200 zł w kasie pancernej; w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie nie przechowuje się gotówki z wyjątkiem dni, w których zbiera się składki na fundusz Rady Rodziców, opłaty za zajęcia dodatkowe, wtedy maksymalny stan gotówki wynosi 200 zł, przechowywana jest w metalowej kasetce w szafie w pokoju administracyjnym (z okratowanymi drzwiami i oknami), inne składki zbierane przez pracowników przedszkola pozostają pod ich dozorem. 9. Zabezpieczenia p.pożarowe W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie znajduje się system monitoringu przeciwpożarowego centrala sygnalizacji pożarowej typu ANX 95E. We wszystkich placówkach - podstawowy sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, wewnętrzna instalacja hydrantowa - w Gimnazjum, Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, Szkole Podstawowej w Chwarstnicy, Szkole Podstawowej w Gardnie, Szkole Podstawowej w Żabnicy oraz we wszystkich przedszkolach.

7 7 10. Szkodowość 1) Szkody majątkowe: 2004 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie po pęknięciu rury został zalany parkiet. Odszkodowanie: zł; szkoda z dnia r. uszkodzenie witacza. Odszkodowanie: zł; szkoda z dnia r. pożar budynku przy ul. Sportowej 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: ,79 zł; szkoda z dnia r. wybita szyba i kradzież w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie. Odszkodowanie: 226 zł; szkoda z dnia r. wybita szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 85 zł; szkoda z dnia r. dewastacja placu zabaw przy ul. Rapackiego w Gryfinie. Odszkodowanie: 2 079,99 zł; szkoda z dnia r. dewastacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 580, 07 zł + 374,10 zł (szyby); 2005 r. szkoda z dnia r. włamanie do Szkoły Podstawowej w Żabnicy. Odszkodowanie: 1 136,82 zł; szkoda z dnia r. włamanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 6 383,15 zł; szkoda ( r.) stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 174 zł; szkoda z dnia r. - stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 120 zł; szkoda z dnia r. - stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 120 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie. Odszkodowanie: 270 zł; szkoda z dnia r. zalanie 6 pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 3 918,27 zł; szkoda z dnia r. szkoda ogniowa w remizie strażackiej w Chwarstnicy. Odszkodowanie: ,65 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie. Odszkodowanie: 239 zł; szkoda z dnia r. stłuczone szyby w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: zł; szkoda z dnia r. stłuczone szyby w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 240,48 zł; szkoda powstała w okresie r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 105 zł; szkoda z dnia r. dewastacja ławek w Parku Miejskim w Gryfinie. Odszkodowanie: 815,29 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 61,00 zł;

8 r. szkoda z dnia r. zalanie lokalu handlowego mieszczącego się przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 14/80 w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9 w wyniku pęknięcia rury. Odszkodowanie: zł; szkoda z 18/ r. stłuczone szyby w Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 512,00 zł; szkoda z dnia r. uszkodzony notebook Aristo (upuszczony na schodach w wyniku potknięcia), model Smart 300S. Odszkodowanie: 4 861,70 zł; szkoda z dnia r. uszkodzenie mieszkań gminnych w wyniku wybuchu gazu w budynku zarządzanym przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie w Sobiemyślu 17B. Odszkodowanie: ,00 zł; szkoda z dnia 26/ r. włamanie do lokali użytkowych znajdujących się w Gryfinie przy ul. 1 Maja 10, dewastacja zabezpieczeń i wnętrza. Odszkodowanie: 969,65 zł; szkoda z dnia r. uszkodzona wiata przystankowa przy stacji PKP w Daleszewie (uderzenie pojazdu). Odszkodowanie: 1 563,65 zł; 2007 r. szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Odszkodowanie: 200,00 zł; szkoda z dnia r. zalana część pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy. Odszkodowanie: ,76 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Odszkodowanie: 230,00 zł; szkoda z dnia r. dewastacja wiaty przystankowej w miejscowości Radziszewo. Odszkodowanie: 1 714,97 zł; szkoda z dnia r. dewastacja wiaty przystankowej w miejscowości Czepino. Odszkodowanie: 1 699,93 zł; szkoda z dnia r. dewastacja wiaty przystankowej w miejscowości Bartkowo. Odszkodowanie: 2 358,76 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 161,13 zł; szkoda z dnia r. zalanie w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie. Odszkodowanie: 1 020,12 zł; 2008 r. szkoda z dnia r. uszkodzone wiaty przystankowe w miejscowościach Dębce i Wirów. Odszkodowanie: 1 621,32 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Odszkodowanie: 200,00 zł; szkoda z dnia r. pożar lokalu mieszkalnego położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 32/3. Sprawa w toku (rezerwa zł); szkoda z dnia r. pożar pawilonu nr V na terenie byłego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Odszkodowanie: 2 644,11 zł; szkoda z dnia r. stłuczona szyba w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Odszkodowanie: 416,42 zł; szkoda z dnia r. nadpalenie obudowy drewnianej grzejnika i oczernienie ścian i sufitu. Sprawa w toku.

9 9 2) Szkody komunikacyjne: 2005 r. szkoda z r. - pożar wozu strażackiego w OSP w Chwarstnicy autocasco. Odszkodowanie: zł; szkoda z r. - pożar wozu strażackiego w OSP w Chwastnicy OC. Odszkodowanie: ,02 zł; 2007 r. szkoda z dnia r., uszkodzony samochód osobowy Renault Kangoo. Odszkodowanie: 5 713,13 zł; szkoda z dnia r. uszkodzona lampa w samochodzie osobowym Peugeot 607 Diamant. Odszkodowanie: 272,42 zł; szkoda z dnia r. uszkodzony błotnik w samochodzie osobowym Opel Ascona, nr rej. ZGR 31GA. Wypłacono poszkodowanemu odszkodowanie: 500,00 zł; szkoda z dnia r. uszkodzony samochód osobowy Skoda Favorit, nr rej. ZGR F563. Szkoda z OC Renault Kangoo. Poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie: 600,00 zł; szkoda z dnia r. szkoda z ubezpieczenia OC Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół VW, nr rej. ZGR J365. Poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie: 573,90 zł; szkoda z dnia r. szkoda komunikacyjna. Odszkodowanie: AC ,96 zł, OC 1 000,00 zł; 3) Szkody z odpowiedzialności cywilnej: 2003 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie poszkodowana schodząc po schodach zahaczyła nogą o uszkodzony stopień, upadła i złamała nogę. Odszkodowanie: ,68 zł; 2007 r. szkoda z dnia r. uszkodzone okno w lokalu mieszkalnym w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 13/16. Odszkodowanie: 62,29 zł + 230,00 zł. 4) Roszczenia oddalone jako niezasadne: 2004 r. szkoda z dnia r. wypadek (szkoda na osobie i mieniu) na drodze krajowej Nr 31 w Gryfinie z powodu betonowego kosza znajdującego się na jezdni; 2005 r. szkoda z dnia r. - wypadek rowerowy na drodze nr 31 w kierunku m. Nowe Czarnowo z powodu dziury w drodze szkoda osobowa; 2006 r. szkoda z dnia r. uszkodzenie pojazdu Opel Kadet o wystającą obudowę zaworu kanalizacyjnego. Sprawa została skierowana do Budimex Dromex S.A.; szkoda z dnia r. uszkodzenie pojazdu Mercedes Sprinter. Gmina nie przyjęła odpowiedzialności za szkodę; szkoda z dnia r. zniszczenie nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie. Gmina nie przyjęła odpowiedzialności za szkodę, roszczenie zostało przekazane do zarządcy cmentarza;

10 10 szkoda z dnia r. wypadek na chodniku, poszkodowana złamała rękę. Gmina nie przyjęła odpowiedzialności za szkodę, roszczenie zostało przekazane do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; szkoda z dnia r. uszkodzone zawieszenie w pojeździe Opel Omega; 2007 r. szkoda z września 2001 r. - uszkodzony budynek mieszkalny w miejscowości Czepino w wyniku modernizacji drogi krajowej 31. PZU odmówiło wypłaty odszkodowania; szkoda z dnia r. uszkodzony samochód VW nr rej. ZGR 09CX. Sprawa nie dotyczy Gminy Gryfino. PZU odnalazło winnego; szkoda z dnia r. - kradzież łodzi ratowniczych. Odmowa wypłaty odszkodowania; szkoda z dnia r. dewastacja fontanny miejskiej w Gryfinie. Odmowa wypłaty odszkodowania; szkoda z dnia r. uszkodzony dźwig, poszkodowany kierowca wypadek na ul. Jana Pawła II w Gryfinie. Gmina nie przyjęła odpowiedzialności za szkodę; szkoda z dnia r. niedopełnienie obowiązków przez Straż Miejską w Gryfinie w zakresie podjęcia interwencji dotyczącej bezpańskiego psa pogryzienie dziecka. Gmina nie przyjęła odpowiedzialności za szkodę; 2008 r. szkoda z dnia r. dewastacja części budynku przy ul. Nadodrzańskiej 1 w Gryfinie. Odmowa wypłaty odszkodowania. RODZAJE UBEZPIECZEŃ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami. Założenia do ubezpieczenia (wymagania minimalne): /A/ Ubezpieczający: Gmina Gryfino. /B/ Ubezpieczony: Gmina Gryfino wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz OSP. /C/ Okres ubezpieczenia: r r. /D/ Przedmiot i zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami oraz OC produktu. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych. Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, śmierci, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody bez względu na to czy ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność na podstawie OC delikt czy też OC kontrakt.

11 11 Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, obejmującą: 1) wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz w innych aktach prawnych, 2) szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo z realizacji zadań na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, a w szczególności dotyczące: a) pomocy społecznej, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, b) oświaty, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych placówek oświatowo-wychowawczych, c) kultury, w tym placówek upowszechniania kultury, d) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, e) targowisk i hal targowych, f) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, g) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. W szczególności ochroną objęte będą szkody: 1) osobowe i rzeczowe obejmujące rzeczywiste straty i utracone korzyści, 2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, 3) szkody pomiędzy podmiotami objętymi jedną umową ubezpieczenia (tzw. crossliability), 4) szkody wynikłe z tytułu posiadania mienia znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gryfino oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne gminy i OSP, 5) szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych (nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z włączeniem szkód powstałych w wyniku przeprowadzania pokazów sztucznych ogni lub innych pokazów pirotechnicznych, 6) odpowiedzialność cywilna szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu prowadzonej działalności oświatowej lub posiadanego mienia, 7) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością hotelarską, w tym odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, 8) odpowiedzialność cywilna za produkt za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu wytwarzanego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 9) szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art Kodeksu cywilnego), z włączeniem kar sądowych lub administracyjnych o charakterze odszkodowawczym, 10) czyste straty finansowe (rozumiane jako szkody nie wynikające ze szkód osobowych lub rzeczowych), 11) szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich (w nieruchomościach i mieniu ruchomym), z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy,

12 12 12) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (rowery, ciągnik kosiarka), 13) szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, 14) szkody wynikające z tytułu uszkodzenia, wybicia, kradzieży pokryw studni kanalizacji, pokryw wodociągowych i kratek wpustów kanalizacji, 15) szkody z tytułu zalania w związku z awarią urządzeń kanalizacji deszczowej, 16) szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami publicznymi oraz drogami wewnętrznymi będącymi własnością Gminy Gryfino, w tym związane z nienależytym stanem technicznym dróg. Odpowiedzialność w zakresie zarządzania drogami ma obejmować m.in.: chodniki, oznakowania pionowe, sygnalizację świetlną, pozostałości po robotach służb miejskich, obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty, kładki będące w bezpośrednim zarządzie Gminy i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy. W zakresie szkód wynikłych z tytułu zarządzania drogami zamawiający wymaga objęcia odpowiedzialnością szkód powstałych: 1) wskutek nienależytego stanu technicznego jezdni wynikającego z uszkodzeń w postaci pojedynczych wyboi lub zapadnięcia części ziemi, 2) z powodu śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej, 3) na skutek przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów, porzuconych pojazdów i materiałów lub naniesionych na jezdnię, w tym także rozlanie na jezdni śliskiej cieczy, 4) na skutek leżących na jezdni lub poboczu wywróconych drzew lub oderwanych konarów, 5) w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową, 6) wskutek braku znaku drogowego, 7) wskutek złego stanu technicznego urządzeń organizacji ruchu, 8) wskutek aktów wandalizmu lub aktów kradzieży urządzeń organizacji ruchu, 9) wskutek błędnych decyzji dotyczących lokalizacji, zajęcia pasa drogowego, jego przywrócenia, 10) w związku z uszkodzeniem i kradzieżą włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 11) w związku z administrowaniem zielenią w pasie ciągów komunikacyjnych, 12) wskutek złego stanu technicznego chodników, 13) wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających ze zużycia technicznego budowli, 14) wskutek awarii i katastrof budowlanych wynikających z obsunięć gruntu, jeżeli te awarie i katastrofy będą skutkiem błędnie prowadzonych prac. Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel pokryje (w ramach sumy gwarancyjnej): 1) uzasadnione i niezbędne koszty mające na celu zapobieżenie powstaniu szkody lub zwiększeniu się szkody, 2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,

13 13 3) koszty procesu z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony pozwanej przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. /E/ Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren Polski. /F/ Franszyza integralna / redukcyjna / udział własny: 1) szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art Kodeksu cywilnego), z włączeniem kar sądowych lub administracyjnych o charakterze odszkodowawczym - franszyza redukcyjna 1 000,00 zł 2) czyste straty finansowe - franszyza redukcyjna 1 000,00 zł 3) pozostałe - brak /G/ Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z uwzględnieniem poniższych podlimitów. Podlimity: 1) szkody powstałe na skutek błędnie wydanych aktów normatywnych, orzeczeń lub decyzji bądź na skutek ich nie wydania (art Kodeksu cywilnego), z włączeniem kar sądowych lub administracyjnych o charakterze odszkodowawczym ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 2) czyste straty finansowe ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 3) szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 4) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością hotelarską zł na jedno i wszystkie zdarzenia, ,00 zł limit odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, 5) szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich (w nieruchomościach i mieniu ruchomym), z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi ,00 zł. /H/ Klauzule dodatkowe Obligatoryjne: AB08, AB13, AB21; AB30. Fakultatywne: AB Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Założenia do ubezpieczenia (wymagania minimalne): /A/ Ubezpieczający: Gmina Gryfino. /B/ Ubezpieczony: Gmina Gryfino wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz OSP. /C/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. /D/ Okres ubezpieczenia: r r. /E/ Zakres ubezpieczenia: Zakres ochrony ubezpieczeniowej pełny, o ile ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego, zawierający minimum: pożar, uderzenie

14 14 pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, huragan (działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek.), deszcz nawalny, zalanie w wyniku opadów atmosferycznych (przez nieszczelny dach, stolarkę okienną i drzwiową, w tym szkody zalaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu), trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, śnieg, grad, dym, sadzę, huk ponaddźwiękowy, wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych (minimum z takich przyczyn jak: awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń - w tym powstała wskutek ich zamarznięcia, pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub tym podobnych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub rozerwania przewodów lub urządzeń, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą - w tym rozmrożeniem), uderzenie pojazdu lądowego, przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i indukcji elektromagnetycznej, upadek drzew, budynków lub budowli. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody polegające na: 1) skażeniu lub zanieczyszczeniu mienia, spowodowanym zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, 2) zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia (bez ograniczeń, lecz do wysokości sumy ubezpieczenia). /F/ System ubezpieczenia: 1) wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) na pierwsze ryzyko, 2) pozostałe na sumy stałe. /G/ Wartość ubezpieczeniowa: 1) budynki - wg wartości księgowej brutto albo szacunkowej odtworzeniowej, 2) budowle - wg wartości księgowej brutto, 3) środki trwałe wg wartości księgowej brutto, 4) wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) wg wartości księgowej brutto albo szacunkowej odtworzeniowej, 5) gotówka wg wartości nominalnej. /H/ Franszyza integralna /redukcyjna / udział własny brak.

15 15 /I/ Przedmiot i suma ubezpieczenia (stan na 31 marca 2008 r.): WKB wartość księgowa brutto, WO wartość odtworzeniowa (szacunkowa) Lp. Nazwa jednostki Suma ubezpieczenia w zł Budynki WKB / WO ,99 1 Urząd Miasta i Gminy i pozostałe budynki komunalne w tym: ,99 WKB, ,00 WO 2 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,0 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 WO ,21 4 Ochotnicza Straż Pożarna w tym: ,21 WKB, ,00 WO 5 Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ,00 WO 6 Szkoła Podstawowa Nr ,00 WO 7 Szkoła Podstawowa Nr ,00 WO 8 Szkoła Podstawowa Nr ,00 WO 9 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy ,00 WO 10 Szkoła Podstawowa w Gardnie ,00 WO 11 Szkoła Podstawowa w Radziszewie ,00 WO 12 Szkoła Podstawowa w Żabnicy ,00 WO 13 Gimnazjum ,00 WO 14 Przedszkole nr ,00 WO 15 Przedszkole nr ,00 WO 16 Przedszkole nr ,00 WO 17 Przedszkole nr ,00 WO 18 Przedszkole nr ,00 WO 19 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,00 WO Razem budynki: ,20 Budowle - WKB 1 Urząd Miasta i Gminy i pozostałe budowle komunalne ,68 2 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,0 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 4 Ochotnicza Straż Pożarna ,93 5 Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 0,0 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,0 7 Szkoła Podstawowa Nr 2 0,0 8 Szkoła Podstawowa Nr ,00 9 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 0,0 10 Szkoła Podstawowa w Gardnie ,00 11 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 0,0 12 Szkoła Podstawowa w Żabnicy 0,0 13 Gimnazjum ,00 14 Przedszkole nr ,00

16 16 Lp. Nazwa jednostki Suma ubezpieczenia w zł Budowle - WKB 15 Przedszkole nr ,40 16 Przedszkole nr ,53 17 Przedszkole nr ,20 18 Przedszkole nr ,80 19 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 0,0 Razem budowle: ,54 Lp. Nazwa jednostki Suma Podział sumy ubezpieczenia ubezpiecz. w zł środki trwałe wyposażenie Środki trwałe i wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) WKB / WO 1 Urząd Miasta i Gminy , ,36 WKB ,64 WO 2 Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 WKB ,11WKB 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,36 KB ,00 WKB 4 Ochotnicza Straż Pożarna , ,54 WKB ,00 WO 5 Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół , ,75 WKB ,52 WKB 6 Szkoła Podstawowa Nr , ,18 WKB ,62 WKB 7 Szkoła Podstawowa Nr , ,25 WKB ,15 WKB 8 Szkoła Podstawowa Nr , ,44 WKB ,06 WKB 9 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy , ,82 WKB ,62 WKB 10 Szkoła Podstawowa w Gardnie , ,80 WKB ,26 WKB 11 Szkoła Podstawowa w Radziszewie , ,78 WKB ,44 WKB 12 Szkoła Podstawowa w Żabnicy , ,00 WKB ,04 WKB 13 Gimnazjum , ,88 WKB ,23 WKB 14 Przedszkole nr , ,99 WKB 8 809,00 WKB 15 Przedszkole nr , ,20 WKB 8 815,46 WKB 16 Przedszkole nr , ,40 WKB 5 863,60 WKB 17 Przedszkole nr , ,01 WKB ,40 WKB 18 Przedszkole nr , ,82 WKB ,62 WKB 19 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy , ,02 WKB 8 950,00 WKB Razem środki trwałe i wyposażenie: , , ,77

17 17 Lp. Nazwa jednostki Suma ubezpieczenia w zł Gotówka 1 Urząd Miasta i Gminy ,00 2 Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 3 Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 000,00 4 Ochotnicza Straż Pożarna 0,00 5 Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 5 000,00 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00 7 Szkoła Podstawowa Nr ,00 8 Szkoła Podstawowa Nr 4 250,00 9 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 300,00 10 Szkoła Podstawowa w Gardnie 1 000,00 11 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 0,00 12 Szkoła Podstawowa w Żabnicy 800,00 13 Gimnazjum 0,00 14 Przedszkole nr 1 0,00 15 Przedszkole nr 2 0,00 16 Przedszkole nr 3 200,00 17 Przedszkole nr 4 0,00 18 Przedszkole nr 5 200,00 19 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 0,00 Razem gotówka: ,00 /J/ Postanowienia i informacje dodatkowe 1) Na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania. 2) Szkody powstałe na skutek przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (zgodnie z klauzulą AB 28) oraz w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, indukcji elektromagnetycznej - limit odpowiedzialności ,00 zł. 3) Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie w trakcie drobnych (tj. nie wymagających pozwolenia na budowę) remontów, napraw, modernizacji, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 4) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlano-montażowych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku / budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość materiałów i kosztów robocizny) do limitu ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

18 18 b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 5) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej wysokości. 6) Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, nawet jeżeli nie będzie remontowane lub odtwarzane. 7) Ochroną ubezpieczeniową objęte będą pustostany (ok m 2 powierzchni). 8) Ubezpieczyciel akceptuje ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej bez względu na wiek, stopień umorzenia lub stopień zużycia technicznego. 9) Do wyliczenia sumy ubezpieczenia budynków wg wartości odtworzeniowej przyjmuje się przelicznik: a) 500,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej (ewentualnie całkowitej) dla pustostanów w Nowym Czarnowie, b) 3 000,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej (ewentualnie całkowitej) dla budynków Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wraz z administrowanymi placówkami, OSP, Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych budynków komunalnych, c) 2 000,00 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej (ewentualnie całkowitej) dla budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. /K/ Klauzule dodatkowe Obligatoryjne: AB01, AB02, AB03, AB08, AB09, AB10, AB11, AB12, AB13, AB18, AB20, AB21, AB23, AB28 (w ramach limitu przepięć), AB Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Założenia do ubezpieczenia (wymagania minimalne): /A/ Ubezpieczający: Gmina Gryfino. /B/ Ubezpieczony: Gmina Gryfino wraz z jednostkami organizacyjnymi i OSP. /C/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. /D/ Okres ubezpieczenia: r r. /E/ Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek (dokonane lub usiłowane), dewastacja, kradzież zwykła, rabunek gotówki podczas przenoszenia lub przewożenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą również koszty naprawy zabezpieczeń (bez ograniczeń, do wysokości sumy ubezpieczenia). W zakresie dewastacji ochroną ubezpieczeniową objęte będą również elementy budynków i budowli, środki trwałe i pozostałe środki pozostające poza budynkami, m.in. tablice informacyjnoogłoszeniowe, wiaty, kosze i ławki, wyposażenie placów zabaw, boiska i obiekty sportowe. W zakresie kradzieży zwykłej ochroną ubezpieczeniową objęte będą: elementy budynków i budowli, środki trwałe i pozostałe środki pozostające poza budynkami, m.in.

19 19 tablice informacyjno-ogłoszeniowe, wiaty, kosze i ławki, wyposażenie placów zabaw, boiska i obiekty sportowe, fontanna. /F/ System ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. /G/ Wartość ubezpieczeniowa: odpowiednio jak w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: 1) budynki - wg wartości księgowej brutto albo szacunkowej odtworzeniowej, 2) budowle - wg wartości księgowej brutto, 3) środki trwałe wg wartości księgowej brutto, 4) wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) wg wartości księgowej brutto albo szacunkowej odtworzeniowej, 5) gotówka wg wartości nominalnej. /H/ Franszyza integralna / redukcyjna / udział własny brak. /I/ Przedmiot i suma ubezpieczenia w zł: Nazwa jednostki Urząd Miasta i Gminy i pozostałe budynki i budowle komunalne Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochotnicza Straż Pożarna Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy budynki i budowle - od kradzieży z włamaniem, dewastacji środki trwałe oraz wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji od kradzieży z włamaniem gotówka od rabunku od rabunku w transporcie elementy budynków i budowli, środki trwałe i pozostałe środki pozostające poza budynkami - od kradzieży zwykłej , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,00 0,0 0,0 0, , , , , , , , , ,00 250,00 250,00 250, , , ,00 300,00 300,00 300, ,00

20 20 Nazwa jednostki budynki i budowle - od kradzieży z włamaniem, dewastacji środki trwałe oraz wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (niskocenne) od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji od kradzieży z włamaniem gotówka od rabunku od rabunku w transporcie elementy budynków i budowli, środki trwałe i pozostałe środki pozostające poza budynkami - od kradzieży zwykłej Szkoła Podstawowa w Gardnie 5 000, , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 5 000, ,00 0,0 0,0 0, ,00 Szkoła Podstawowa w Żabnicy 5 000, ,00 800,00 800,00 800, ,00 Gimnazjum 5 000, ,00 0,0 0,0 0, ,00 Przedszkole nr , ,00 0,0 0,0 0, ,00 Przedszkole nr , ,00 0,0 0,0 0, ,00 Przedszkole nr , ,00 200,00 200,00 200, ,00 Przedszkole nr , ,00 0,0 0,0 0, ,00 Przedszkole nr , ,00 200,00 200,00 200, ,00 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 5 000, ,00 0,0 0,0 0, ,00 razem , , , , , ,00 /J/ Postanowienia i informacje dodatkowe 1) Na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania. 2) Dewastacja rozumiana jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, bez względu na sposób dostania się sprawcy do lokalu. W odniesieniu do budynków, budowli i środków trwałych oraz pozostałych środków pozostających poza budynkami - rozumiana jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczeniem nie będą objęte szkody polegające na uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti). 3) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej wysokości. 4) Transport gotówki teren województwa zachodniopomorskiego. 5) Ubezpieczeniem objęty będzie także silnik przechowywany poza sezonem w piwnicy domu kierownika sekcji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. 6) Na wniosek zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo