SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska Świebodzice, tel.: (074) , fax (0-74) adres strony internetowej: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Tytuł zamówienia publicznego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Nr zamówienia publicznego: ZGK - ZP / 03 / 14 [ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dostawy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zatwierdzono:... Świebodzice, dnia r

2 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 2.1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu -śmieciarki dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu śmieciarki dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30, Świebodzice Wymagania dotyczące leasingu: 1) Leasing w walucie: złoty polski (PLN), 2) Okres leasingu: 48 miesięcy, 3) Rodzaj rat leasingowych: 47 równych rat miesięcznych, 4) Opłata wstępna: 15% wartości netto przedmiotu leasingu, 5) Opłata końcowa: 7% wartości netto przedmiotu leasingu, 6) Stopa procentowa stała, 7) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, 8) Wykup przedmiotu leasingu: za opłatę końcową, 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, 10) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz Kodeks Cywilny Wymagania dotyczące pojazdu: Wymagania dotyczące podwozia 1) Podwozie 2 osiowe, o DMC min.18 ton, napęd 4x2 2) Kabina krótka 3-osobowa, fotel kierowcy pneumatyczny + dwuosobowy fotel dla pasażerów, w kolorze białym, z systemem klimatyzacji 3) kierownica wielofunkcyjna-z opcją tempomatu umieszczoną na kole kierownicy, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, blokada położenia umieszczona na kolumnie kierownicy, sterowanie funkcjami komputera pokładowego umieszczone na desce rozdzielczej 4) Przedni zderzak stalowy. 5) Reflektory przednie halogenowe z tworzywa odpornego na uszkodzenia. 6) Oś przednia paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7500kg 7) Oś tylna napędzana, z regulowanym zawieszeniem 4 miechowym, sterowana elektronicznie. Maks. obciążenie 11500kg 8) Rozstaw osi 4150 mm. 9) Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej

3 10) Podwozie wyposażone w układ wskaźników ciśnienia w ogumieniu. Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu LCD na tablicy przyrządów. 11) Silnik o pojemności min. 6 litrów, 6 cylindrowy, rzędowy, 4 zawory na cylinder, układ wtryskowy common rail, moc min. 280KM. Norma emisji spalin min EURO 5 uzyskane dzięki technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna) 12) Rura wydechowa skierowana do góry 13) Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85km/h 14) Podwozie przystosowane pod zabudowę komunalna 15) System atyblokujacy ABS 16) Koła: R22,5 17) Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 200 litrów 18) Zbiornik AdBlue min.25l 19) Sygnał ostrzegawczy o cofaniu, 20) Komputer pokładowy z menu w języku polskim, posiadający min. licznik pracy PTO, zużycie paliwa średnie i chwilowe. 21) Szyba przednia barwiona elektrycznie podgrzewana, osłona przeciwsłoneczna 22) Szyby boczne i lusterka sterowane elektrycznie, lusterka podgrzewane 23) Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej - 18 ºC 24) Ręczny wyłącznik główny prądowy umieszczony na ramie podwozia 25) Sterowanie PTO na desce rozdzielczej, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały wejściowe stanu włączenia i wyłączenia PTO oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO 26) Przystawka odbioru mocy dostosowana do wymogów zabudowy 27) Centralny zamek z pilotem 28) radioodtwarzacz Wymagania dotyczące zabudowy: 1) Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych o pojemności 110 do 1100 dm 3, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych. 2) Zabudowa fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2014 roku (Zamawiający dopuszcza zabudowę fabrycznie nowe z 2013r) 3) Skrzynia ładunkowa oraz jej podłoga o owalnych kształtach. 4) Ściany boczne wyposażone w szyny wzdłużne 5) Kolor skrzyni ładunkowej RAL 2011 (pomarańcz) 6) Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m 3. 7) Objętość kosza zasypowego maks. 1,8 m 3. 8) Stopień ugniatania odpadów 1:6 z możliwością jego regulacji z pulpitu wyposażonego w ciekłokrystaliczny ekran z kolorowym wyświetlaczem 9) Pulpit sterowniczy wyposażony w pokrętło i przyciski funkcyjne z wizualizacją pracy śmieciarki 10) Sterowanie urządzeniem zasypowym po obu stronach odwłoka. 11) Króciec odpływowy w wannie załadowczej. 12) Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy 13) Płynna regulacja stopnia zgniotu 14) Układ autodiagnozy instalacji elektrycznej nadbudowy 15) Funkcja automatycznego otrzepywania pojemników. 16) Automatyczne ustawianie płyty wypychającej do ładowania śmieci przy opuszczaniu odwłoka 17) Mechanizm ugniatania zsynchronizowany z mechanizmem wywrotu (automatyczne załączanie mechanizmu ugniatania po opróżnieniu pojemnika)

4 18) Rama pośrednia na całej długości zabudowy 19) Główna konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana z zamkniętego profilu o min. wymiarach 150x100x4 20) Wanna i jej boki wykonane ze stali HARDOX 21) Podłoga skrzyni ładunkowej o grubości blachy min 4 mm i twardości min. 400 HB 22) Ściany skrzyni ładunkowej o grubości blachy min 3 mm i twardości min. 400 HB 23) Wanna załadowcza o grubości blachy min 6mm i twardości min. 400 HB 24) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową. 25) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami. 26) Ciśnienie w układzie hydraulicznym max 210 bar 27) Siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka 28) Siłowniki podnoszenia odwłoka umieszczone na jego bocznej ścianie 29) Pneumatycznie sterowany mechanizm otwierania pojemników ) Uszczelnienie płyty wypychające (podłoga, ściany, dach) 31) Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 98/37/EWG, posiadać znak CE i być wykonana zgodnie z normą PN-EN ) Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne przy dostawie przedmiotu zamówienia Wymogi dodatkowe: 1) Dostawca musi posiadać własny, funkcjonujący w sposób udokumentowany nie krótszy niż trzy lata, autoryzowany przez producenta pojazdu serwis w promieniu nie większym niż 150 km od siedziby Zamawiającego, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawiany pojazd przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi, 2) Wskazać adres, telefon i fax tej placówki, 3) Dostawca wraz z pojazdem winien dostarczyć zmawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu na terenie Polski, 4) w dniu dostarczenia wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego pojazdu, 2.7. Wymagania dodatkowe: 1) Dostawca winien dostarczyć na własny koszt do siedziby zamawiającego wraz z pojazdem instrukcję obsługi w języku polskim oraz przeszklić w dniu dostawy pracowników zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu 2) Dostawca musi posiadać własny, funkcjonujący w sposób udokumentowany nie krócej niż 3 lata, autoryzowany przez producenta śmieciarki serwis w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawianą śmieciarką przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi. Wskazać adres, telefon i fax placówki serwisowej 3) pisemna gwarancja na dostarczony sprzęt (kompletny) musi być nie krótsza niż 24 miesiące na zabudowę i 12 miesięcy na podwozie 4) oferent składający ofertę wyraża zgodę, że Zamawiający może we własnym zakresie zamontować w dostarczonym pojeździe dowolny system GPS i nie utraci z tego tytułu gwarancji udzielonej przez dostawcę 5) czas reakcji w przypadku awarii maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia 6) w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w miejscu postoju (siedziba Zamawiającego) w okresie gwarancji, transport pojazdu do naprawy oraz z naprawy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego 7 dni

5 roboczych. W okresie gwarancji lub w razie przekroczenia terminu naprawy sprzęt zamienny. 7) Zamawiający ma podpisaną umowę z Ubezpieczycielem w zakresie OC, AC, NNW, Assistance STU ERGO HESTIA S.A. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3.1. Okres trwania leasingu wynosi 48 miesięcy licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego Termin dostawy pojazdu do 4 tygodni od dania podpisania umowy. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (z wyłączeniem sytuacji ekonomicznej), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.1. mogą spełniać łącznie. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

6 4.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24b ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)- (załącznik nr 5 do SIWZ),

7 5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. lit. a, c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 5.3. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4.1., Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 5.7. Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów: LP. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi

8 załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24b ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) (załącznik nr 5 do SIWZ). 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa Wszystkie dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9 5.12. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo Jeżeli oferta wspólna złożona przez Wykonawców, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem potwierdzając pismem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub pisma Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia upoważnione są następujące osoby: Józef Żukrowski. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10 Sposób składania ofert: 1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4) Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub wydrukowana na komputerze oraz musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę inną niż wskazana w dokumencie wymienionym 5.1. ppkt 2 niniejszej SIWZ, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopi. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa będą podlegać uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy. 5) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, we właściwej kolejności i zabezpieczone przed dekompletacją. 6) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 7) Oferta musi zawierać: a) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ, c) Stosowne pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w SIWZ. 8) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy nieodpowiadająca treści formularzy będących załącznikami do SIWZ, może podlegać odrzuceniu. 9) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania Wykonawca może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części: a) części jawnej, b) części niejawnej w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien ja oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa, nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. 10) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 11) Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) z

11 umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego i dopiskiem: ZGK ŚWIEBODZICE SP. Z O.O. Ul. Strzegomska Świebodzice OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. NIE OTWIERAĆ DO GODZ: 11:00 DNIA r W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub inne. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIA Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia r. godz. 10:30 lub przesyłać na adres Zamawiającego: ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska 30, Świebodzice wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz. 11:00 w gabinecie prezesa. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oceny ofert zamówienia będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w ofercie w zakresie i trybie określonym postanowieniami art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium cena w zł (W C ).

12 12.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskała całkowitą największą ilość punktów w kryterium cena. Kryterium ceny - 100% Cena najniższej zaproponowanej oferty x 100 = liczba punktów Cena badanej oferty Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty w wymaganym terminie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy po zakończeniu całej procedury udzielenia zamówienia. 13. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY / WYCOFANIE OFERTY Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y uprawnione Zwrot oferty: Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w

13 wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 16.1 są odwołanie oraz skarga do sądu. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści mowy wzorca Leasingodawcy. 1. Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy należne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłaty leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram opłat leasingowych zawierać będą m. in. wszystkie kwoty wyrażone z w PLN, szczegółowe terminy i zasady płatności 2. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu 1. ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Leasingobiorca na swój koszt, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela 2. warunki ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi u Leasingodawcy polityką w zakresie ochrony przed rynkiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub odpowiedzialnością cywilną za używanie przedmiotu leasingu 3. szczegółowe zobowiązania w zakresie zawarcia umowy będą integralną częścią Umowy 3. Umowa będzie zawierać następujące wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj.: Leasingodawca zapłaci Leasingobiorcy kary umowne: 1. za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Leasingodawcy wysokość 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 2. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu leasingu w wymaganym terminie 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 4. Leasingobiorca zapłaci Leasingodawcy kwotę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Leasingobiorcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy 5. Kary umowne określone powyżej mogą zostać potrącone przez Leasingobiorcę z wynagrodzenia Leasingodawcy 6. Gwarancja: 1. Leasingodawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu zgodne z gwarancją producenta na okres min. 18 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 2. Leasingodawca gwarantuje realizację zobowiązania dotyczącego bezpłatnego usunięcia usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym 3. Leasingodawca gwarantuje czas fizycznej realizacji serwisu (tj. przyjazd na miejsce awarii) do 48 godzin od daty zgłoszenia awarii (liczone dni robocze) 4. okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo