OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting"

Transkrypt

1 OFERTA doradztwo szkolenia konsulting

2 Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu potencjału Państwa organizacji. Proponujemy między innymi: KOMPLEKSOWO optymalizację struktury i wydajności organizacji firmy renegocjacje umów z pracownikami, zmianę struktury zatrudnienia SZYBKO poprawę skuteczności sprzedaży poprawę efektywności pracy pracowników przygotowanie organizacyjne do realizacji inwestycji oraz ewentualnych fuzji czy przejęć PROFESJONALNIE audyt i optymalizację procesów biznesowych renegocjacje umów z dostawcami ODPOWIEDZIALNIE Podnoszenie kwalifikacji kadry na wszystkich szczeblach zarządzania Wdrażanie wiedzy, zarządzanie kompetencjami oraz ewentualne inne działania, które w wyniku analiz okażą się konieczne. Co mogą Państwo uzyskać dzięki naszemu wsparciu? skracacie Państwo czas osiągniecia efektu zmiany w przedsiębiorstwie minimalizujecie koszty przeprowadzenia efektywnej zmiany w firmie unikacie Państwo prawie trafionych szkoleń oraz prawie odpowiadającego potrzebom doradztwa skracacie czas, jaki zewnętrzni doradcy muszą poświęcić na poznanie firmy, zanim będą w stanie przystąpić do efektywnych konsultacji Kupujecie bezpieczeństwo i gwarancję sukcesu

3 Kompleksowo i elastycznie W wyniku przeprowadzonej przez profesjonalnego konsultanta diagnozy Państwa problemów i potrzeb zaproponujemy Państwu dobór takich narzędzi, które zapewnią najwyższą efektywność działań. DIAGNOZA Indywidualna diagnoza strategiczna Indywidualna diagnoza operacyjna Nasza Misja: DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFOR- MACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I PODNIESIENIE POZIOMU DOJRZA- ŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje, jakość i wiarygodność. Mamy doświadczenia praktyczne i aktualną wiedzę. Działamy rzetelnie, szybko i profesjonalnie. DOBÓR NARZĘDZI Zindywidualizowany dobór środków Opracowanie Road mapy wdrożenia Proponujemy różne warianty współpracy dostosowane do potrzeb: Szkolenia, warsztaty coaching [pojedyncze, powiązane w programy edukacyjne, indywidualne czy seminaria dla kilkuset osób] Analiza i wdrażanie wiedzy [analiza problemów i potrzeb w organizacji, zaproponowanie kompleksowych: szkolenia, konsultacje, wdrożenia narzędzi IT, i inne] WDROŻENIE Pełne przejęcie odpowiedzialności za projekty, bądź: Dostęp do pakietu usług [mix szkoleń, doradztwa, konsultacji] Delegowanie zasobów na zasadzie Time&Material indywidualna opieka konsultanta elastyczne zmiany kierunku działań

4 WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Monitoring 350 projektów konkursowych realizowanych w ramach dofinansowania POKL. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie do aplikowania o środki unijne dla 80 Partnerów sieci. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Szkolenia z komunikacji wewnętrznej z elementami kultury organizacji dla 196 pracowników. Główny Instytut Górnictwa Szkolenia z zakresu ewidencji księgowej i rozliczania projektów unijnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowanie instrukcji przy przekazywaniu zarządu dróg samorządom. Urząd Miasta Józefów Szkolenia z zakresu obsługi komputera, Internetu, e-społeczeństwa i e-usług. POLKOMTEL S.A. (z BZ WBK) Wdrożenie usługi mbanking; wdrożenie Procesu Zarządzania Zmianą w Pionie IT. KGHM Polska Miedź S.A. Rekomendacja strategii zarządzania portfelem projektów inwestycyjnych KGHM. PZU Życie S.A. Szkolenia miękkie (przywództwo, komunikacja), szkolenia MS Office. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Projekt wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej komórkami kontroli w administracji rządowej. TIM S.A. Wdrożenie e-commerce, wdrożenie zasad zarządzania projektami (PMO). Urząd Miasta Łodzi Opracowanie biznesplanu inwestycji oraz działalności Camerimage Łódź Center. Telekomunikacja Polska S.A. I&M wdrożenie systemu zarządzania dostępem ITIM; LLU uwalnianie lokalnych pętli. Media For Business S.A. Wdrożenie systemu elearning w zakresie zarządzania projektami; szkolenia informatyczne. TVP Sport Organizacja masowych imprez sportowych; organizacja konferencji prasowych. Grupa Medort S.A. Zaplanowanie wdrożenia systemu ERP w Grupie Medort; zarządzanie projektem. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Podnoszenie kwalifikacji pracowników OPS, ponad osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej Szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów Priorytetu III POKL. Warszawska Kolej Dojazdowa Wsparcie w negocjacjach z Komisją EU oraz w realizacji projektu wymiany taboru. Urząd Miasta Ostrołęka Studium wykonalności projektu przebudowy drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce. WYG International Projekty doradztwa strategicznego: planowanie Strategiczne MŚP; Instrument Szybkiego Reagowania.

5 DORADZTWO i KONSULTING Właściwe analizowanie wprowadzanych rozwiązań to proces, który jest wykonywany zawsze. Jak ze wszystkim, doświadczenie i praktyka daje przewagę jakości i czasu. My wykonaliśmy dziesiątki Studiów Możliwości, Wykonalności, analiz ryzyka, audytów projektów ex ante. Podejmując je z nami Klienci dostają nasz know-how, obniżając ryzyko własnych przedsięwzięć. Poniżej przedstawiamy przykłady naszych usług doradczych i konsultingowych: Produkt Skrótowy opis Analizy rynkowe Analiza trendów rynkowych Analiza makrootoczenia Analiza uwarunkowań ekonomicznych Analiza i określenie potencjalnych grup nabywców wraz z bazami danych klientów Analiza konkurencji, prognoza wartości rynku nabywców Wybory strategiczne Określenie wybranych działań strategicznych, Wskazanie celów i wskaźników strategii marketingowo sprzedażowej, Stworzenie optymalnego modelu biznesowego, Plan wdrożenia strategii i mechanizmów monitorowania Zarządzanie sprzedażą Podejście do procesu sprzedażowego Prognozy sprzedaży Zarządzanie relacjami z klientami kluczowymi Kontrole wewnętrzne poszukiwanie okazji Negocjacje Opieka posprzedażowa i budowanie wartości dodanej w procesie sprzedaży Poprawa ściągalności należności Korespondencja z dłużnikiem Zawieranie ugód Monitoring płatności Sporządzanie raportów dla wierzyciela Ustalenie możliwości skutecznej egzekucji Sporządzenie raportu z uzyskanych danych Wybór kancelarii prawnej i komorniczej do prowadzenia sprawy Najtańszym źródłem rozwoju jest wykorzystanie doświadczeń innych

6 Optymalizacja procesów Analizy due dilligence (jako wstęp do M&A) Analiza procesów biznesowych Mapowanie procesów Modelowanie procesów biznesowych Optymalizacja procesów biznesowych Modyfikacja procesów biznesowych Wdrożenia systemów BPM wspierających procesy biznesowe Analiza dostawców i odbiorców Analiza budżetów Analiza trendów Kwantyfikacja ryzyk i ich wpływ na wartość podmiotu objętego due diligence Analiza efektywności struktury zatrudnienia, zarządzanie kompetencjami Analiza obecnego stanu zatrudnienia i/lub struktury organizacyjnej przy uwzględnieniu obecnych procesów biznesowych Analiza efektywności i kosztów systemu wynagrodzeń Analiza efektywności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Analiza możliwości prawnych uelastycznienia zatrudnienia i/lub zmiany systemu wynagrodzeń Analiza stanu zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze Analiza źródeł wewnętrznego prawa pracy determinującego możliwe do wprowadzenia zmiany Analiza ryzyk społecznych związanych z wprowadzaniem zmian Rekomendacje rozwiązań Przygotowanie organizacji do zmian zatrudnienia, redefinicja procesów, rekomendacje działań outsourcingowych Prawne wsparcie w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia (np.: kryteria zwalniania, dokumentacji towarzysząca wypowiedzeniom umów o pracę, negocjacje z partnerem społecznym, porozumienia zmieniające, obsługa procesowa oraz kontakt z urzędem pracy i/lub inspekcją pracy) Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wprowadzanych zmian - doradztwo Warsztaty dla menedżerów o komunikowaniu zwolnień i jak zarządzaniu zmianą Planowanie działań marketingowych i metod ich wrażania Budowanie strategii marki. Budowanie strategii komunikacji z otoczeniem. Działania wizerunkowe- PR. Budowanie strategicznego planu marketingowego. Budowanie operacyjnego planu marketingowego. Badania rynku. Badanie preferencji klientów. Badanie możliwości wprowadzenia nowych produktów na rynek. Systemy lojalnościowe. E-marketing tworzenie zawartości serwisów internetowych.

7 Doradztwo strategiczne Etap I - Przeprowadzenie wnikliwej inwentaryzacji sytuacji wewnętrznej firmy. Identyfikacja kluczowych problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Etap II - Analiza otoczenia bliższego i dalszego przedsiębiorstwa. Analizy trendów panujących w branży wraz z określeniem najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju tendencji w mikrootoczeniu posiadającym wpływ na przedsiębiorstwo. Analizy produktów, nabywców, dostawców oraz konkurenci przedsiębiorstwa. Etap III - Definicja strategii firmy. Na podstawie przeprowadzonych analiz określane są: misja, domena oraz przewaga strategiczna przedsiębiorstwa. Etap IV - Ocena opcji oraz określenie harmonogramu działań i mierników efektywności w BSC Przejście całego procesu strategicznego to efekt wspólnej pracy zespołu strategicznego w firmie (kluczowi menadżerowie) oraz konsultantów i analityków Akademii ASAP. Zarządzanie ryzykiem Opracowanie i wdrożenie jednolitej metody zarządzania ryzykiem dla projektów, które mają wchodzić w skład portfela projektów. Metodyka zarządzania ryzykiem będzie opracowana na podstawie: Obecnie stosowanych w Spółce zasadach zarządzania ryzykiem oraz wspierających ten proces narzędziach informatycznych. Metodyki zarządzania ryzykiem stosowanej przez Akademię ASAP w projektach wysokiego ryzyka. Wniosków z projektów zrealizowanych przez Akademię Wsparcie doświadczonego kierownika projektu w zarządzaniu ryzykiem w kluczowych projektach realizowanych przez Spółkę

8 SZKOLENIA Pełne, profesjonalne wsparcie w procesie analizy potrzeb Każde szkolenie skrojone na miarę zgodnie z oczekiwaniami i założonymi celami do osiągnięcia Jakość - najsurowsze pod względem efektywności kryteria doboru trenerów Podniesienie kompetencji i umiejętności Twoich pracowników Pełna elastyczność co do czasu i miejsca realizacji szkoleń Oszczędność czasu Klient nie będzie musiał przeszukiwać ofert z rynku, tylko dostanie skrojone na miarę propozycje szkoleń, specjalnie dla niego Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji po zakończeniu każdego szkolenia z tre- Metodologia szkoleń: Szkolenia realizowane przez Akademię ASAP charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktyczno treningowych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. W przewadze występują ćwiczenia, prace zespołowe, eksperymenty i case study. Metodologię realizacji szkoleń przeprowadzamy kompleksowo, wykorzystując i opierając się na następujących etapach współpracy:

9 ETAP I SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Te działania realizowane są na etapie analizy potrzeb firmy oraz aktualizowane podczas trwania umowy. Analiza przeprowadzana jest na początku współpracy po podpisaniu umowy a czas jej wykonania nie jest wliczany do godzin doradztwa ETAP II PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SZKOLENIA Na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia, w ustalonym z Klientem miejscu i czasie przeprowadzamy szkolenia. Nasze szkolenia realizujemy zgodnie z następującą zasadą: 20% teorii 80 % praktyki ETAP III BADANIE EFEKTÓW SZKOLENIOWYCH Trójpoziomowa ewaluacja szkolenia polegająca na ocenie jakości szkolenia przez uczestników oraz sprawdzeniu nabyt przez uczestników wiedzy i umiejętności. Badając efekty szkolenia wykorzystujemy następujące narzędzia: Ankietę poszkoleniową, przeprowadzoną bezpośrednio na zakończenie szkolenia, badającą zadowolenie i poziom satysfakcji Uczestników szkolenia Test wiedzy sprawdzający stan wiedzy przed i po zakończeniu szkolenia Raport podsumowujący przygotowany na podstawie uwag, obserwacji trenera, ankiet poszkoleniowych i testów wiedzy, podsumowujący szkolenia i dający rekomendację dalszych działań ETAP IV KONSULTACJE POSZKOLENIOWE Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, dostępny jest adres e mail przygotowany specjalnie dla Uczestników szkolenia, za pomocą którego mogą oni zadawać pytania, konsultować się z Trenerem i Koordynatorem Szkolenia. Czas trwania konsultacji: 2 miesiące od zakończenia szkolenia. ETAP V POGŁĘBIONA ANALIZA EFEKTÓW SZKOLENIA FOLLOW UP Przeprowadzona w terminie 2 miesięcy od zakończenia szkolenia wraz z przekazaniem wskazówek w zakresie dalszego rozwoju, kształcenia i planowania ścieżek kariery. Follow up zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch miesięcy od momentu zakończenia szkolenia, w formie elektronicznej ankiety, która zostanie przygotowana przez Trenerów prowadzących szkolenia.

10 Jest wiele dróg budowania efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Wybór skutecznego podejścia wymaga uwzględnienia kultury organizacyjnej, dojrzałości kadry oraz stawianych przed nią wyzwań. Wierzymy, że odpowiednie sprofilowanie szkoleń i stworzenie procesu rozwoju wychodzącego poza ramy samego szkolenia (portfolio narzędzii pre work, follow up) pozwoli dokonać realnej, oczekiwanej zmiany. REAKCJA Bezpośrednio po szkoleniu sprawdzamy poziom satysfakcji uczestników. Prosimy ich o wypełnienie ankiety, dotyczącej organizacji, programu i samego trenera prezentowanego przez niego poziomu merytorycznego i umiejętności. UCZENIE SIĘ Ocenie podlegają zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników. Jest to bardzo trudne zadanie, wymaga rzetelnych narzędzi i ostrożności interpretacyjnej. Stosujemy pre- i post-testy, aby zbadać stan interesujących nas sfer przed i po szkoleniu. Dodatkowo przeprowadzamy wywiady i obserwacje. ZMIANA Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce to podstawa. Zbieramy informacje przed szkoleniem i po jego zakończeniu. Oprócz tradycyjnych metod stosujemy również nowoczesne narzędzia internetowe. Najważniejsze jest przyswojenie wiedzy na takim poziomie, aby znalazła ona odzwierciedlenie w codziennej pracy.

11 WYBRANE NARZĘDZIA I METODY PRACY Sesja kreatywna stosowna jest w celu wypracowania najlepszego rozwiązania określonego problemu bądź stworzenia innowacyjnego projektu/modelu. Sesja audio-video stosowana jest w celu umożliwienia uczestnikom dokonania autodiagnozy umiejętności oraz doświadczenia i analizy zastosowania nowych technik i metod działania. Studium Przypadku stosowane jest w celu poznania różnych doświadczeń oraz nabycia i przetrenowania umiejętności analizy, wnioskowania oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań określonego problemu. Sesja coachingowa stosowana jest w celu stworzenia planu działania drogi do celu, kolejnego kroku, poprzez autoanalizę w oparciu o współpracę z coachem. Feedback indywidualny stosowany jest w celu udzielenia konstruktywnej informacji zwrotnej uczestnikowi oraz wzmocnienia jego motywacji do stosowania poznanych technik w działaniach zawodowych Gra szkoleniowa stosowana jest w celu doświadczenia złożonych mechanizmów występujących w praktyce zawodowej uczestników Symulacja biznesowa stosowana jest w celu nabycia umiejętności stosowania określonych technik i standardów poprzez trening symulowanych sytuacji zawodowych Pozostałe metody treningowe: burza mózgów, dyskusja, interaktywna prezentacja, akwarium

12 TEMATYKA SZKOLEŃ Tematyka Przykładowe szkolenia MARKETING Social Media Marketing Efektywny plan marketingowy Nowoczesne metody marketingowe Public relations kreowanie wizerunku firmy Wizerunek instytucji w mediach społecznościowych FINANSE Zarządzanie ryzykiem Analiza finansowa z arkuszem kalkulacyjnym Optymalizacja kosztów Finanse dla menedżerów niefinansistów Konsolidacja sprawozdań finansowych MS Excel w praktyce finansowej Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej PRAWO Aspekty prawne i praktyczne zawierania umów w obrocie gospodarczym Ochrona danych osobowych po nowelizacji ustawy Prawo dla nieprawników Prawo umów w języku angielskim Prawo umów w języku niemieckim UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE Emisja głosu jako fundament retoryki, profesjonalne wystąpienia Etykieta i protokół dyplomatyczny Inteligencja emocjonalna, efektywne budowanie relacji Kompetencje menadżera, strategia osiągnięć osobistych, kreatywność Profesjonalna Asystentka / Sekretarka Sztuka efektywnej komunikacji interpersonalnej Technika mapowania umysłu w kreatywnym rozwiązywaniu problemów Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie stresem Perswazja i wpływ, zarządzanie zespołem, efektywne motywowanie i delegowanie zadań

13 GRAFIKA KOMPUTEROWA Adobe Illustrator - poziom podstawowy i zaawansowany Adobe Photoshop - poziom podstawowy KOMPUTEROWE (IT) Aplikacja biurowa według standarów ECDL Komputerowe wspomaganie pracy menedżera MS Access - poziom podstawowy i zaawansowany, tworzenie baz danych i aplikacji opartych na bazach danych, tworzenie aplikacji przy użyciu VBA MS Excel - automatyzacja pracy dzięki wykorzystaniu VBA, podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym, zaawansowane rozwiązania w arkuszach kalkulacyjnych, zewnętrzne źródła danych MS Outlook - organizacja czasu pracy i zarządzanie informacją MS Word - podstawy pracy z edytorem tekstów, tworzenie profesjonalnych dokumentów Wykorzystanie MS Office do pracy grupowej Wykorzystanie MS Visio w pracy analityka i kierownika projektu Zastosowanie Mind Managera do tworzenia dokumentów UNIA EUROPEJSKA Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów unijnych Lista płac osób zatrudnionych w ramach projektów współfinansowanych z UE Praktyczne zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków PO IG Wydatki strukturalne i zasady sporządzania Rb - WS Perspektywa funduszy unijnych Studia Wykonalności w projektach unijnch Zasady przygotowanie projektów w nowej perspektywie

14 SPRZEDAŻ Budowanie relacji z klientami Efektywne zarządzanie zespołem handlowym Negocjacje handlowe Obsługa klienta Skuteczna prezentacja handlowa Skuteczne techniki sprzedaży z elementami obsługi trudnych klientów Techniki perswazji i wywierania wpływu w sprzedaży Zaawansowane techniki sprzedaży Zarządzanie zespołem handlowym na odległość ZARZĄDZANIE Zarządzanie w kryzysie Jak przygotować skuteczny biznes plan? Jak zarządzać zespołem? Skuteczne przywództwo Skuteczny lider w otoczeniu kryzysowym Zarządzanie wiekiem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zespołem pracowników Zarządzanie zespołem sprzedaży Zarządzanie zmianą Zarządzanie zespołem pracowników ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie projektem z MS Project przy użyciu VBA, MS Project od A do Z Porównanie metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz PMI Praktyczne zarządzanie projektami dla Kierowników Projektów Warsztat Zarządzania Ryzykiem w projektach (ujęcie jakościowe) Wprowadzenie do metodyki PRINCE2 Wprowadzenie do metodyki PMI Six Sigma - zarządzanie jakością Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie ryzykiem w projektach Zaprezentowane powyżej szkolenia to jedynie przykłady. Tematyka szkoleń wynikać będzie każdorazowo ze zdiagnozowanych potrzeb Klienta i będzie indywidualnie uzgadniana.

15 Procedura obsługi klienta W trosce o najwyższą jakość obsługi każdemu z naszych Klientów przydzielany jest indywidualny Opiekun. Opiekun pozostaje do dyspozycji Klienta, służy radą, pomocą oraz dzieli się doświadczeniem zdobytym zarówno w naszej firmie, jak i w kontakcie z innymi Klientami. Klienci Akademii wyposażeni są w możliwość zwrócenia się z każdą sprawą do swojego Opiekuna. Wreszcie, rolą Opiekuna Klienta jest zapewnienie indywidualizacji usługi dzięki dobrej znajomości Klienta jest on w stanie rozpoznać jego potrzeby, do których dopasowuje zakres poszczególnych usług oferowanych w ramach Pakietu. Od momentu zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania na daną usługę Opiekun ma 48 h na przygotowanie zindywidualizowanej propozycji. Opiekun wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat Klienta na różnych etapach przygotowywania oferty np. dobierając określonych doradców bądź trenerów. Siłą produktu Akademii ASAP jest więc nie tylko znakomita jakość oferowanych usług, ale także ich dostosowanie do potrzeb i specyfiki Klienta. Proces przygotowania zindywidualizowanej usługi ilustruje poniższy schemat: KLIENT Kontakt mailowy bądź telefoniczny - w przypadku wiadomości elektronicznej reakcja nastąpi w czasie do 12 godzin OPIEKUN KLIENTA W ciągu 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania Opiekun Klienta przesyła propozycję kształtu usługi KLIENT Zaakceptowany przez klienta kształt usługi wraca do Opiekuna Klienta OPIEKUN KLIENTA Opiekun Klienta niezwłocznie koordynuje wdrożenie usługi w firmie Doradztwo, Szkolenia,

16 TRENERZY DORADCY KONSULTANCI TRENERZY i KONSULTANCI Rozwijamy się, dlatego liczba ekspertów, z którymi współpracujemy, stale rośnie. Zawsze dopasowujemy zespół do specyfikacji realizowanej usługi i firmy dla jakiej ją prowadzimy. Dzięki temu mają Państwo pewność, że do realizacji usługi dedykowany jest zespół bądź osoba, której doświadczenie praktyczne i umiejętności najlepiej odpowiadają Państwa potrzebom. Łączy nas pasja, szybkość działania oraz dążenie do osiągania realnych rezultatów w codziennej pracy. to kilkadziesiąt osób z wybitnymi osiągnięciami zarówno w pracy zawodowej (kadra menadżerska, dyrektorzy, osoby zarządzające firmami) jak i przedstawiciele nauki (doktorzy, adiunkci znanych polskich uczelni, szefowie katedr finansów, ekonomii, zarządzania i strategii). W swoich szeregach mamy także osoby znające z własnego doświadczenia instytucje przyznające środki europejskie one najlepiej wiedzą jak pisać wnioski o dotacje. to nasz najbardziej zróżnicowany wiekowo zespół. Mamy analityków, asystentów ludzi młodych i pełnych energii, całkowicie poświęcających się pracy, która jest ich pasją. Budują oni wciąż swoje kompetencje pod opieką naszych ekspertów czerpiących inspirację z dziesiątek projektów i firm, którym pomagali zrozumieć zachodzące procesy i wdrożyć pożądane zmiany. Cieszymy się także doświadczonym zespołem Kierowników Projektu oraz osób zarządzających Portfelami Projektów wszyscy mają certyfikaty PRINCE2 lub PMI. największą radość sprawiają nam te chwile, kiedy Klient mówi, że chce nasze szkolenie, ale koniecznie z tym, wybranym trenerem to znacznie więcej niż dobre oceny w ankietach. My z takimi ludźmi właśnie współpracujemy, a osobowości wybitne zatrudniamy na stałe. Atmosfera w Akademii sprzyja wymianie wiedzy, czerpiemy inspiracje z projektów do szkoleń, zaś ze szkoleń przenosimy wiedzę do projektów. To naprawdę działa i nasi Klienci to dostrzegają i z tego korzystają.

17 Wybrani konsultanci i trenerzy Jarosław Petz Koncentruje się na zarządzaniu projektami i optymalizacji procesów. Ma również duże doświadczenie w roli lidera zespołu i zarządzania strategicznego. Specjalizuje się w i wyzwaniach procesu optymalizacji produkcji. Grzegorz Pośpieszczyk Mentor i trener biznesu. Prowadzi szkolenia doradcze oraz specjalistyczne z zakresu Project Managementu, koordynacji i zarządzania projektami. Szkolił i doradzał w największych polskich i międzynarodowych firmach. Marcin Stachura Ekspert z zakresu Project Management, posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów. Specjalizuje się w projektach doradczych w obszarze biznesu oraz IT. Konsultant i analityk biznesowy. Krzysztof Sosnowski Konsultant w dziale doradztwa. Zajmuje się doradztwem w obszarze zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami i procesami (analizą, modelowaniem i optymalizacją procesów) dla klientów z wielu sektorów. Rafał Kolczyński Specjalista w obszarze zarządzania wizerunkiem, pracy głosem, pracy z kamerą a także zarządzania i organizacji pracy. Zajmuje się wsparciem w obszarze doradczym oraz w obszarze marketingu i public relations. Wanda Chyrczakowska-Wilamska Jestem doradcą i trenerem. Prowadzę szkolenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem, współpracy zespołowej, zarządzania kompetencjami pracowników oraz doradztwa zawodowego. Elżbieta Sutkowska Jestem doradcą, coachem i trenerem. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu MS Office, m.in. Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, MS Project, Lotus Notes, IFS Applications oraz innych informatycznych narzędziach biurowych. Kazimierz Nalepa Jestem doradcą, coachem i trenerem. Mam ponad 35 letni staż pracy w biznesie i administracji publicznej. Pomagam firmom w prowadzeniu projektów o znaczeniu strategicznym. Specjalizuję się w szkoleniach Działu Sprzedaży. Paweł Niezgodzki Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w dużych korporacjach w budowaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Specjalizuje się we wdrażaniu nowych rozwiązań i współpracy biznes-it. Coach kariery i mentor menadżerów. Bartosz Berendt Coach akredytowany przez International Coach Federation (ICF). Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy. Sabrina Kowalczyk Jestem Certyfikowanym Trenerem Biznesu i Rozwoju Osobistego. Mam ponad 8 letni staż pracy w branży szkoleniowej. Specjalizuję się w szkoleniach dla działów obsługi klienta, działów sprzedaży oraz kierowników i menadżerów. Justyna Anuszewska Stańczak Jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania. Specjalizuję się w doradztwie w obszarze pozyskiwania środków unijnych dla firm i organizacji.

18 REFERENCJE

19

20

21 Akademia ASAP sp. z o.o. ul. Złota 61 lok Warszawa Tel.: FAX: o/wrocław Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wrocław ASCO Business Centre Tel.:

22

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo