Six Sigma Black Belt, edycja 19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Six Sigma Black Belt, edycja 19"

Transkrypt

1 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE października 2015 MEASURE listopada 2015 (KARPACZ) ANALYSE grudnia 2015 IMPROVE stycznia 2016 (KARPACZ) CONTROL 29 luty 4 marca 2016 Terminy kolejnych edycji na stronie Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, Wrocław KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Kapitał zakładowy PLN, NIP: , REGON:

2 Dlaczego Six Sigma Black Belt? Black Belt, to człowiek do zadań specjalnych, dla którego LICZBY, DANE i FAKTY to drogowskaz w podejmowaniu decyzji w interesie Klienta oraz Biznesu. Cechuje go biegła znajomość metodyki DMAIC, opanowany szeroki wachlarz narzędzi, efektywne prowadzenie zespołów i co najważniejsze - unikalny sposób pracy. Szkolenie Six Sigma Black Belt to: 200 godzin intensywnego szkolenia w małej grupie. Doświadczeni trenerzy. Praca w oparciu o realizację własnego projektu. Testy weryfikujące wiedzę i przeglądy projektów weryfikujące zdobywane umiejętności. Duża ilość nauki. Zmiana sposobu myślenia i postępowania w rozwiązywaniu problemów. Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do obecnej i przyszłej kadry zarządzającej wszystkich poziomów oraz wybranych pracowników, stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa. Cel szkolenia: Rozwój kompetencji: Technicznych (metodyka DMAIC i narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów). Przywódczych (planowanie, organizowanie, motywowanie, rozwój i kontrola pracy zespołów). Zarządzania projektem (planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektu). Biznesowych (umiejętność powiązania działań doskonalących z celami biznesowymi przedsiębiorstwa). 2

3 Zakres szkolenia: DEFINE (zdefiniowanie problemu biznesowego do rozwiązania) Six sigma w przedsiębiorstwie Analiza biznesowa problemów Opracowanie kontraktu ze sponsorem Wstępna analiza procesu Określenie głosu klienta Budowanie zaangażowania zespołu Podpisanie kontraktu MEASURE (zamiana problemu biznesowego na problem statystyczny) Opracowanie szczegółowej mapy procesu Generowanie i wybór zmiennych Opracowanie planu zbierania danych Motywowanie i właściwe delegowanie zadań Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego Opracowanie statystycznego obrazu procesu ANALYSE (identyfikacja przyczyn źródłowych problemu) Wstępna analiza zależności Weryfikacja hipotez dotyczących zależności y=f(x) Opracowanie listy przyczyn źródłowych problemu IMPROVE (przygotowanie, sprawdzenie i wdrożenie rozwiązania) Generowanie rozwiązań Ocena i wybór rozwiązania Kreatywność i innowacja Ocena ryzyk Projekt pilotażowy Wdrożenie rozwiązania Radzenie sobie z konfliktem i różnicą zdań oraz negocjacje i wywieranie wpływu podczas wprowadzania zmian CONTROL (weryfikacja uzyskanych wyników oraz ustanowienie nowego standardu) Ocena uzyskanych wyników Ustanowienie nowego standardu Wprowadzenie zmian Ocena rezultatów biznesowych Aspekty psychologiczne zamknięcia projektu Zamknięcie projektu 3

4 Specyfika szkolenia: 1. Realizacja projektu DMAIC, w trakcie szkolenia jest jego nieodłącznym i kluczowym elementem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie rozwinąć i zweryfikować w praktyce nowe kompetencje. 2. Projekt = realny problem biznesowy z firmy klienta, przeznaczony do rozwiązania w trakcie szkolenia. Rekomendujemy, aby przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników posiadał przygotowany wstępnie zdefiniowany projekt. Projekt ten powinien spełniać następujące kryteria: Powinien dotyczyć istotnego problemu biznesowego Powinien to być problem o nieznanej przyczynie/rozwiązaniu, wymagający analizy Powinien być mierzalny Powinien być spójny z celami biznesowymi organizacji Powinien posiadać wsparcie najwyższego kierownictwa 3. Podczas drugiego dnia pierwszej sesji szkolenia (faza DEFINE) przygotowane tematy będą weryfikowane przez trenera. 4. Poszczególne sesje, poświęcone są kolejnym etapom metodyki DMAIC: Wsparcie KLIENTA Wybrani liderzy Wybrane projekty D projek t M projek t A projek t I projek t C projek t Wsparcie ABK Wsparcie ze strony KLIENTA: Sesja szkoleniowa (5 dni) Praca indywidualna nad Przeglądy projektów od strony biznesowej Zapewnienie zgodności projektów ze strategią biznesową Zapewnienie liderom niezbędnych zasobów (czas, ludzie, decyzje, etc.) projektem pomiędzy sesjami (ok 4 tygodni) Wsparcie ABK: Przeglądy i konsultacje merytoryczne projektów w trakcie każdej sesji szkolenia W razie potrzeby, wsparcie merytoryczne koordynatora programu 5. Pomiędzy sesjami uczestnicy stosują zdobytą wiedzę w realnej sytuacji biznesowej. 6. Postępy w projekcie szkoleniowym są monitorowane i rozliczane w ramach każdej sesji. 7. Projekt jest przedmiotem wsparcia ze strony naszych konsultantów. 4

5 Korzyści: 6 miesięcy budowania kompetencji Program rozłożony jest na okres ok. 6 miesięcy. To wystarczający dla nas czas, aby spowodować trwały wzrost kompetencji i wykształcić pożądane nawyki. Nauka przez praktykę Integralnym elementem szkolenia jest projekt realizowany przez każdego uczestnika w swojej organizacji. W oparciu o rzeczywiste działania, budujemy kompetencje. Projekt realizowany jest z naszym wsparciem i zaangażowaniem. Nie przekazujemy tylko wiedzy - rozwijamy umiejętności, budujemy pierwsze doświadczenia, zmieniamy postawy i zachowania. Inwestycja Dobrze wybrany i prowadzony projekt szkoleniowy, swoim wynikiem pozwala na szybki zwrot inwestycji w szkolenie. Nie pracujemy teoretycznie. Pracujemy na rzeczywistych procesach naszych Klientów. Wysokie wymagania Program Black Belt to jak pójście po raz kolejny do szkoły. Realizacja projektu, testy weryfikujące wiedzę, dużo nauki i indywidualnej pracy. Statystyka jest łatwa Dążymy do zmiany mitu mówiącego, że statystyka to coś skomplikowanego i nieprzyjaznego. Wiemy, że można jej uczyć w sposób przyjazny, w oparciu o rzeczywiste przykłady i realne zastosowania. Staje się wówczas ciekawa, interesująca, a często i intrygująca. Duża ilość przykładów Pierwszy program Six Sigma Black Belt uruchomiliśmy w 2003 roku. Od tamtej pory przepracowaliśmy z naszymi Klientami ponad 800 różnych projektów. Dużo widzieliśmy, doświadczyliśmy i sprawdziliśmy. Chętnie o tym opowiemy. Zawsze odpowiadamy Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości. Certyfikacja Six Sigma Black Belt W cenie szkolenia zawarty jest egzamin certyfikacyjny, połączony z obroną projektów. Po ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji. 5

6 Certyfikacja Aby uzyskać certyfikat Six Sigma Black Belt, wydany przez Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących warunków: Ukończenie szkolenia (90% obecności, zaliczenie testów z wiedzy po każdej sesji, przedstawienie postępów w projekcie szkoleniowym podczas przeglądów projektów, przesłanie na adres wypełnionego dokumentu Project Summary oraz karty projektu). Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Ukończenie pierwszego projektu Six Sigma uruchomionego w trakcie trwania szkolenia (z dużym wsparciem konsultantów). Samodzielna realizacja drugiego projektu Six Sigma (bez wsparcia konsultantów). Prezentacja i obrona obu projektów. Końcowy egzamin z wiedzy obejmujący cały cykl DMAIC oraz inne kluczowe kompetencje Black Belta (kierowania, zarządzania projektem i biznesowe). Egzamin certyfikacyjny jest bezpłatny dla uczestników szkolenia w terminie do 24 miesięcy od ukończenia szkolenia. Liczebność grupy: Nie więcej niż 16 osób Miejsce szkolenia: Szkolenie odbywać się będzie we Wrocławiu (sesje D, A, C) i w Karpaczu (sesje M i I). Wrocław: Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera przy Parku Szczytnickim, 500 m od Hali Stulecia. Zdjęcia, dojazd i wszelkie informacje pod adresem: Karpacz: położony w sercu Karpacza Hotel Greno*** (http://hotelgreno.pl/). Nocleg w hotelu nie jest wliczony w cenę szkolenia. Często zadawane pytania: Czy muszę posiadać certyfikat Green Belt, aby uczestniczyć w szkoleniu Black Belt? Nie, można rozpocząć swoją edukację od razu na poziomie Black Belt. Czy muszę posiadać wiedzę ze statystyki, aby rozpocząć szkolenie Black Belt? Nie ma takiej potrzeby potrzebnych narzędzi statystycznych uczymy od podstaw. Czy potrzebny mi będzie laptop i jakieś oprogramowanie? Tak. Począwszy od sesji MEASURE, szereg zajęć prowadzonych jest z użyciem komputerów, w oparciu o narzędzie do statystycznej analizy danych. Niezbędne jest posiadanie oprogramowania MiniTab. 30 dniową wersję testową programu MiniTab można pobrać ze strony producenta: 6

7 Informacje o trenerach Jarosław Siarkiewicz Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w koncernach ABB i ALSTOM, jako Business Performance Improvement Manager, Six Sigma Champion, Black Belt, Szef Działu Strategii i Systemów Zarządzania, a także Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania. Posiada certyfikat Black Belt. Wdrażał program Six Sigma do doskonalenia procesów biznesowych, rozwijał struktury organizacyjne oraz grupy funkcyjne Czarnych i Zielonych Pasów. Auditor systemów zarządzania: jakością (cert. DGQ&PCBC), środowiskowego, (cert. DGQ&PCBC), bezpieczeństwa i higieny pracy (cert. BSI&CIOP), Menadżer i Auditor Jakości EOQ (European Organization for Quality). Konsultant projektowania, wdrażania i rozwoju systemów zarządzania w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Przez 10 lat współpracował z Politechnika Wrocławską jako trener i wykładowca w ramach programów strukturalnych EFS oraz Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością. Autor kilkunastu publikacji nt. organizacji i zarządzania. Obecnie konsultant wiodący w Akademii Białego Kruka. KamiL Torczewski Od 11 lat pracuje z ludźmi początkowo jako trener Six Sigma, następnie konsultant w obszarze doskonalenia procesów, dziś również jako coach. Specjalizuje się w metodach i technikach zespołowego rozwiązywania problemów. Zrealizował blisko 4000 godzin szkoleń i konsultacji, pracując z menedżerami i Zarządami firm różnych branż, w Polsce i za granicą. Autor licznych programów szkoleniowych związanych z rozwiązywaniem problemów, rozwojem osobistym, a także wdrażaniem zmian w firmach. Współtworzył i przewodził wielu inicjatywom, mającym sprzyjać upowszechnianiu dobrych praktyk w biznesie. Absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme". Współtwórca, trener i koordynator wrocławskiej Akademii Six Sigma. Wykładowca i koordynator Studium Podyplomowego "Zarządzanie Jakością" prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej. Wykładowca studium podyplomowego Lean Manufacturing na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Six Sigma in Logistics (WSB, Wrocław). Partner w programie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, prowadzonego przez fundację Humanites. Autor ponad 30 publikacji z zakresu Six Sigma i doskonalenia procesów. Prywatnie podróżnik, nie tylko motocyklowy, pasjonat krajów dawnego ZSRR. 7

8 Michał Baranowicz Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz konsultacji w ramach programu Six Sigma. W swojej karierze jako trener, spędził przeszło 2000 godzin na salach szkoleniowych w różnych miejscach w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje zarówno branżę produkcyjną jak i usługową. Jest autorem i trenerem programów szkoleniowych obejmujących zarówno metody statystyczne, jak również podstawowe metody i techniki rozwiązywania problemów. Autor i współautor publikacji oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących problematyki Six Sigma. Od roku wykładowca Studium Podyplomowego Zarządzanie Jakością prowadzonego na Politechnice Wrocławskiej. W latach trener i koordynator, utworzonej przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Akademii Six Sigma. W Akademii Białego Kruka odpowiada za zarządzanie portfelem projektów: zarówno produktów szkoleniowych jak i wewnętrznych projektów wpływających na sprzedaż i wizerunek firmy. Prywatnie miłośnik włoskiej piłki nożnej oraz podróżnik bez wyraźnie określnego kierunku - wszędzie jest pięknie. Adam Jednoróg Jest członkiem zespołu badawczego Systemów Wytwarzania i Jakości w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Jest wykładowcą i koordynatorem podyplomowego Studium Zarządzania Jakością prowadzonego od przeszło 10 lat na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent "ISRU Six Sigma Black Belt Programme" oraz trener Lean Manufacturing certyfikowany przez Center for Robotics and Manufacturing Systems, University of Kentucky. Posiada certyfikat auditora zewnętrznego, wydany przez TÜV Rheinland. Posiada wieloletnie doświadczenie, a jego dorobek obejmuje szereg przeprowadzonych szkoleń, seminariów i warsztatów, doradztwa przemysłowego, realizacji projektów dydaktycznych, naukowobadawczych oraz przemysłowych z obszaru zarządzania jakością. Prowadził wiele szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorstw przemysłowych. Główny obszar zainteresowań zawodowych to praktyczne zastosowanie statystycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów i nadzorowaniu procesów (SPC, DOE, MSA), a także metody Inżynierii Jakości (Robust Design). Autor licznych publikacji z tego zakresu. 8

9 Julita Urbaniuk Psycholog i pedagog. Autorka wielu artykułów z zakresu diagnozy psychologicznej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania personelem, ocen pracowniczych, zarządzania konfliktem oraz technikach uczenia osób dorosłych (szkolenia dla trenerów). Posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji projektów dla przedsiębiorstw różnych branż, a także jednostek administracji publicznej. W 1997 roku ukończyła trzyletnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu a w 2005 WIFI Osterreich, szkołę Trenerów w Wiedniu organizowaną przez Instytut Międzynarodowego Transferu Know-How Federalnej Izby Gospodarczej Austrii. 9

10 Propozycja warunków finansowych Pakiet Platynowy Pakiet Złoty 200 godzin intensywnego szkolenia + + Wsparcie konsultantów przy realizacji pierwszego projektu + + Komplet materiałów szkoleniowych + + Bezpłatny egzamin certyfikacyjny + + Dodatkowe sesje konsultacji po szkoleniu (4 godziny lekcyjne, skype lub telekonferencja) + Książka Rewolucja Six Sigma + Cena netto (nie zawiera podatku VAT) zł zł W cenie szkolenia zapewniamy: Komplet materiałów szkoleniowych, każdy z uczestników w trakcie trwania kursu otrzymuje obszerny zestaw materiałów szkoleniowych, dedykowany kolejnym etapom metodyki DMAIC. Dodatkowe materiały, użyteczne szablony, prezentacje, dostępne jedynie dla uczestników szkolenia za pośrednictwem witryny internetowej Konsultacje projektów szkoleniowych, w trakcie każdej z sesji, 4 godziny poświęcone są wyłącznie na przeglądy i konsultacje realizowanych projektów. Możliwość udziału w organizowanych przez Akademię Białego Kruka inicjatywach typu non-profit takich jak Otwarte Forum Wymiany Doświadczeń, mających na celu ustawiczne wzmacnianie kompetencji kształconych osób. Egzamin certyfikacyjny połączony z obroną projektów (bezpłatny w terminie do 24 miesięcy od ukończenia szkolenia). 10

11 Zgłoszenie i warunki płatności: Uczestnik zostanie poinformowany, na wskazany przez niego adres lub numer faksu o zaakceptowaniu uczestnictwa oraz o opłacie za udział w szkoleniu (faktura pro-forma). Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty (najpóźniej 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia) na rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK S.A., nr z dopiskiem: Six Sigma Black Belt, październik Termin wpłaty może być uzależniony od ewentualnych ustaleń indywidualnych z osobami wskazanymi w ofercie do kontaktu z Akademią. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej kwoty za szkolenie, bądź udział w szkoleniu w innym, wyznaczonym przez organizatora terminie. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego (ostatnia strona niniejszej oferty), oraz przesłanie go do Organizatora na adres faksem lub pocztą: Akademia Białego Kruka Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1/125, Wrocław, tel./fax.: (071) Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. 11

12 Skontaktuj się z nami Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. W tym celu prosimy o kontakt: Dorota Leśniak Koordynator ds. Szkoleń tel tel. kom Natalia Daszek Specjalista ds. Szkoleń tel. kom Jest sposób na wszystko! Oferujemy również pełne wsparcie i obsługę procesu wdrożenia programów: Six Sigma/ Lean/ Human Sigma w przedsiębiorstwie. Zachęcamy do lektury naszego bloga na Polecane artykuły: Pytania fundamentalne cz1.: Czym jest program Six Sigma? Pytania fundamentalne cz2.: Co to jest ten Dimejk? Six Sigma w weekend? Certyfikat tanio sprzedam! Szukaj nas na 12

13 Formularz zgłoszeniowy Six Sigma Black Belt X 2015 III 2016 Informacja o instytucji zgłaszającej Pełna nazwa firmy: Adres: Kod: Miejscowość: Tel.: Fax: NIP: Zgłaszamy udział następujących osób (proszę zaznaczyć X pakiet): Pakiet Imię i nazwisko Stanowisko Platynowy zł + VAT Złoty zł + VAT Kwota netto razem: W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu. Upoważniamy Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wszelkie zmiany do warunków zamówienia wymagają pisemnej zgody obu stron. Przesłanie formularza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Akademię Białego Kruka Sp. z o.o. powyższych danych osobowych. Pieczęć firmy Data i podpis osoby upoważnionej Zgłoszenie prosimy przesłać pocztą, em lub faksem na adres: tel./fax: (71) Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, Wrocław KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Kapitał zakładowy zł., NIP: , REGON:

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska WSTĘP O KONFERENCJI Szanowni Państwo, Lean Management znajduje obecnie zastosowanie w każdej dziedzinie życia ekonomicznego, i to nie tylko jako zestaw narzędzi czy lista zasad, ale także jako najlepszy

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo