Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/ km 26.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26."

Transkrypt

1 Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/ LCS GDYNIA od km do km linii 202 km linii 202 E 65 E 59 km linii 202 E 20 E 20 E 30 E 30 E 65 PROJEKT WYKONWACZY LCS GDYNIA TG-5 Stacja SOPOT Instalacja wod.- kan. w budynku nastawni BPK Poznań Maj 2009 r. CBPBBK Warszawa Warszawa BPKiUI Łódź EGZ. nr

2 KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK Warszawa Warszawa BPKiUI Łódź KARTA INFORMACYJNA Tytuł projektu: Przebudowa linii kolejowej E 65 Odcinek Warszawa-Gdynia. Etap I w Polsce Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/ LCS GDYNIA Lokalizacja projektu: Inwestor: Nazwa opracowania: Zleceniodawca: Autor opracowania: Kraj POLSKA województwo pomorskie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, Poznań CBPBBK KOLPROJEKT Sp. z o.o. ul. Boremlowska 40a, WARSZAWA Jacobs Polska. Sp. z o.o. al. Niepodległości Warszawa Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Tuwima 28, ŁÓDŹ Data opracowania: maj 2009 r. str. 2

3 K O N T O : Bank Millennium Spółka Akcyjna nr N I P : Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Wysokość Kapitału zakładowego: PLN c e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Spółka z o. o WARSZAWA, ul. BOREMLOWSKA 40A tel ; fax Jacobs Polska Sp. z o.o Warszawa Al. Niepodległości 58 Tel.: ( ) Fax: (+48 22) Biuro Projektów w Krakowie Kraków ul. Kraszewskiego 36 Tel./Fax: (+48 12) BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH Spółka z o.o. EN ISO Łód ź, ul. Tuwima 28 tel.: (0-42) KRS: fax: (0-42) NIP: tel. kol.: (942) Regon: Dział Na: tel. (0-42) tel. kol. (942) UMOWA FS 2004/PL/16/C/PT/ ZADANIE: OBIEKT: OBIEKT TG KWALIFIKACJA AKT Przebudowa linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa Gdynia Etap I w Polsce LCS GDYNIA TG-5 Stacja SOPOT od km do km KOD ARCHIWALNY Instalacja wod.-kan. w budynku nastawni Egzemplarz Nr USYTUOWANY NA DZIAŁKACH: ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Dz. nr 8/48 obr. 39 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., ul. Targowa 74, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE WYKONAWCA OPRACOWANIA: Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych w Łodzi ul. Tuwima Łódź ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. Sylwester Faliszek 166/78/WMŁ Sprawdzający mgr inż. Lech Majewski SUW-5/95 Generalny projektant inż. A. Smogór 286/90/Pw Łódź, maj 2009 r. str. 3

4 KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK Warszawa Warszawa BPKiUI ódź WYKAZ PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH TG-5 Stacja SOPOT od km do km TG Układ torowy TG Roboty odwodnieniowe TG Sterowanie ruchem kolejowym Telekomunikacja TG Telekomunikacja PLK TG Telekomunikacja TK TG TG TG Budowa urządzeń telekomunikacyjnych w nastawni dysponującej Budowa urządzeń sygnalizacji włamania w nastawni dysponującej Budowa urządzeń sygnalizacji pożaru i gaszenia pożaru w nastawni dysponującej Elektroenergetyka nietrakcyjna TG Elektroenergetyka nietrakcyjna TG Sterowanie lokalne odłączników sieci trakcyjnej TG Zasilanie trakcji i odbiorów nietrakcyjnych TG Sieć trakcyjna Obiekty inżynieryjne TG Przepust w km 10,706 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Wiadukt kolejowy w km 10,927 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Przejście podziemne w km 11,384 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - konstrukcja TG Przejście podziemne w km 11,384 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - architektura TG Instalacje elektryczne w przejściu podziemnym w km 11,384 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Przepust w km 11,438 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - konstrukcja TG Przepust w km 11,438 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - -część instalacyjna TG Przejście podziemne w km 11,580 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński konstrukcja TG Przejście podziemne w km 11,580 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński architektura str. 4

5 Stargard Szczeciński architektura TG Instalacje elektryczne w przejściu podziemnym w km 11,580 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG a Odwodnienie liniowe w przejściu podziemnym w km 11,580 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński i TG Przejście podziemne w km 11,644 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Wiadukt kolejowy w km 11,747 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Przejście podziemne w km 11,817 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - konstrukcja TG Przejście podziemne w km 11,817 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński - architektura TG Instalacje elektryczne w przejściu podziemnym w km 11,817 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG a Odwodnienie i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w przejściu podziemnym w km 11,817linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG b Przebudowa sieci wod-kan w przejściu podziemnym w km 11,817linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG c Przebudowa sieci gazowej w przejściu podziemnym w km 11,817linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński TG Przepust w km 12,004 linii nr 202 Gdańsk Stargard Szczeciński Konstrukcje inżynierskie TG Wiata peronowa na peronie dalekobieżnym Obiekty kubaturowe TG Przebudowa nastawni Sp-1 TG Instalacja wod.-kan. w budynku nastawni TG Instalacja wentylacji, klimatyzacji i c.o. w budynku nastawni oraz wentylacji w kontenerze agregatu TG Posadowienie kontenera dla agregatu prądotwórczego i SRK TG Instalacje elektryczne w budynku nastawni TG Instalacje elektryczne w kontenerze agregatu Mała architektura, elementy zagospodarowania terenu, informacja podróżnych TG Informacja wizualna na peronie dalekobieżnym Sieci, urządzenia sanitarne i przemysłowe zewnętrzne TG Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nastawni TG Usunięcie kolizji teletechnicznych zewnętrznych operatorów str. 5

6 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce PROJEKT WYKONAWCZY TG-5 STACJA SOPOT Instalacja wod.-kan. w budynku nastawni Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 6

7 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel i zakres opracowania 1.3. Uzgodnienia 1.4. Stan istniejący 1.5. Projektowana instalacja wod.- kan Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna 1.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1.7. Warunki wykonania i BHP II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan sytuacyjny rys. nr 1/5 2. Rzut parteru rys. nr 2/5 3. Rzut I piętra rys. nr 3/5 4. Rzut II piętra rys. nr 4/5 5. Instalacje wod.- kan. rozwinięcie i aksonometria rys. nr 5/5 Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 7

8 I. CZĘŚĆ OPISOWA Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce 1.1. Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: - Umowy zawartej z Inwestorem nr FS 2004/PL/16/C/PT/006-01; - Koncepcji na rozbudowę stacji Sopot w zakresie instalacji sanitarnych opracowanej przez B.P.Komunikacyjnych w Poznaniu; - P.B. przebudowy układu torowego na stacji Sopot; - P.B. instalacji wod-kan w budynku nastawni; - Planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń pod i nadziemnych; - Badań podłoża gruntowego opracowanych przez Geopartner sp. z o.o. w Krakowie; - Projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji bud. nastawni dysponującej; - Inwentaryzacji i pomiarów w terenie; - Norm, normatywów i przepisów w danym zakresie: o BN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. o PN-77/H Próby szczelności. o PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu o PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. o PN-92/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. o PN-80/C Rury z tworzywa sztucznego (PVC). o Wytyczne stosowania i projektowania - Instalacje z rur miedzianych wydane przez COBRTI Instal. o Warunki techniczne wykonania i odbioru roboty budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe Cel i zakres opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje: - projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, - projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 8

9 1.3. Uzgodnienia Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce Uzgodnienie rzeczoznawcy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii rys. nr 2/5. Uzgodnienie zgodności projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej rys. nr 2/ Stan istniejący Istniejący budynek nastawni jest budynkiem murowanym, w części o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z kotłownią elektryczną. Instalacja wodociągowa w budynku wykonana jest z rur miedzianych, zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Istniejąca instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana jest z rur i kształtek żeliwnych i PVC. Ścieki z budynku odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego (szambo). W budynku nastawni zamontowana jest miska ustępowa, zlewozmywak oraz umywalka. Woda z dachu odprowadzana jest poprzez układ rynien i rur spustowych nad teren Projektowana instalacja wod.-kan. W ramach modernizacji stacji PKP Sopot istniejący budynek nastawni zostanie przebudowany i przystosowany dla potrzeb centralnego lokalnego sterowania ruchem. W budynku nastawni przewiduje się wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wodociągowej w części parterowej budynku. Istniejące przyłącze wodociągowe zasilane z gminnej sieci wodociągowej pozostaje bez zmian. Ścieki bytowo-sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić poprzez przepompownię do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w rejonie nastawni wody opadowe z budynku odprowadzone zostaną na teren nieutwardzony zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 28 ust Instalacja wodociągowa Projektuje się przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej w części parterowej budynku. Instalację wodociągową na wyższych piętrach pozostawia się bez zmian. Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku polegać będzie na: - zamontowaniu zestawu wodomierzowego; - doprowadzeniu wody do projektowanego zlewu w pomieszczeniu kotłowni. Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 9

10 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce Do zestawu wodomierzowego instalację wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych, za zestawem instalację wodociągową wykonać z rur miedzianych. Na wysokości. 1,0 m od podłogi zamontować zestaw wodomierzowy złożony z zaworów odcinających kulowych, wodomierza, zaworu zwrotnego antyskażeniowego oraz z zaworu odcinającego kulowego z filtrem skośnym. Wodomierz zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie go w metalowej szafce o wymiarach 65 x 15 x 20 cm zamykanej na klucz. W modernizowanym budynku nastawni na II piętrze znajduje się węzeł sanitarny dla potrzeb pracowników (umywalka, W.C. i zlewozmywak). Dla przygotowania ciepłej wody zamontowany jest elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody V = 50 dm 3 N = 1,5 kw. Instalację wodociągową na II piętrze budynku pozostawia się bez zmian i przeznacza do dalszego wykorzystania. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się zamontowanie zlewu blaszanego jednokomorowego, nad który należy doprowadzić przewód wody zimnej zakończony zaworem ze złączką do węża φ 15 mm. Przewody montować po licu ścian budynku na przesuwnych podporach ślizgowych. Przy wszystkich odgałęzieniach przewodu montować punkty stałe, odpowiednie do średnicy przewodu, na którym są montowane. W pomieszczeniach gdzie układane będą płytki ceramiczne przewody montować w bruzdach. Przewody w bruzdach należy zabezpieczyć karbowanymi rurami osłonowymi peszel. Przewody prowadzone po licu ścian należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej grub. 13 mm. Po zmontowaniu instalację wodociągową należy przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 6 atn. Zbędne fragmenty istniejącej instalacji wodociągowej należy zdemontować. - Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku nastawni: Q d = q x n x l q zapotrzebowanie wody dla jednego pracownika na zmianę q = 15 l/dobę wg Dz.U. nr 8 z dn r. n ilość pracowników na zmianie n = 2 l ilość zmian w ciągu doby l = 3 Q d = 15 x 2 x 3 = 90 l/dobę Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 10

11 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce - Sekundowy miarodajny rozbiór wody q s q s 0,4 (Σq n ) 0,54 + 0,48 - wg PN-92/B Instalacje wodociągowe Σq n suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych l/sek. - bateria umywalkowa - q = 1 x 0,07 = 0,07 - bateria zlewozmywakowa - q = 1 x 0,07 = 0,07 - płuczki zbiornikowe - q = 1 x 0,13 = 0,13 Razem = 0,27 q s = 0,4 x (0,27) 0,54 + 0,48 q s = 0,68 l/s = 2448 l/h - Dobór wodomierza q = 0,27 l/s = 0,972 m 3 /h Dobrano wodomierz skrzydełkowy typu WS-1,5 φ 15 mm dla którego nominalny strumień objętości wynosi Q n = 1,5 m 3 /h a strumień objętości minimalny wynosi Q min = 30,0 l/h. Q max > Q n > Q min Przepustowość zaprojektowanego wodomierza jest wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania budynku na wodę. Dobrano zestaw wodomierzowy składający się z zaworów odcinających kulowych φ20 wodomierza oraz ze stożkowo-membranowego zaworu zwrotnego antyskażeniowego Instalacja kanalizacyjna Istniejącą wewnętrzną kanalizację sanitarną w budynku łącznie z urządzeniami sanitarnymi projektuje się zdemontować i wykonać nową z rur i kształtek PVC SDR o złączach uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Pion kanalizacyjny P1 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC φ 110 mm. W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanalizacji na pionie kanalizacyjnym 50 cn nad posadzką zamontować czyszczak rewizyjny. W budynku zamontowane będą następujące urządzenia sanitarne: - umywalka porcelanowa szt. 1 - zlewozmywak jednokomorowy blaszany z płytą ociekową szt. 1 - miska ustępowa typu kompakt szt. 1 Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 11

12 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce Przyjęto odpływ ścieków z budynku w wysokości 95% zapotrzebowania wody. Q ść = 0,95 x 90 = 85,5 dm 3 /d Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać z rur PVC φ40, φ50 i φ110 Ścieki z budynku projektuje się odprowadzić rurą φ 160 PVC grawitacyjnie do przepompowni, a następnie przewodem tłocznym do gminnej kanalizacji sanitarnej. Projekt przyłącza kanalizacyjnego stanowi odrębne opracowanie Warunki ochrony przeciwpożarowej Niniejsze warunki określono w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.). Charakterystyka obiektu: - kubatura budynku m 3, - powierzchnia użytkowa 136 m 2 - powierzchnia zabudowy - 75,1 m 2, - liczba kondygnacji - 3, - budynek nastawni występuje, jako pojedynczy obiekt. 1. Kwalifikacja obiektu - obiekt nie jest kwalifikowany do kategorii ZL, - budynek kwalifikowany do kategorii PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m 2, - zagrożenie wybuchem nie występuje. 2. W projekcie architektoniczno budowlanym określono warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej obiektu zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami. 3. W niniejszych warunkach rozpatrzono: - Wyposażenie obiektu w stałe instalacje przeciwpożarowe. Zgodnie z Rozporządzenie MSWiA Dz. U. Nr 80 poz.563 z dnia 11 maja 2006r. stosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku j.w. nie jest wymagane - 15 ust.2. - Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 12

13 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I w Polsce Budynek wyposażony zostanie w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA Dz. U. Nr 80 poz.563 z dnia 11 maja 2006 r. Dobór sprzętu gaśniczego ujęto w projekcie architektoniczno-budowlanym Warunki wykonania i BHP Wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną w budynku nastawni należy wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Wytycznymi stosowania i projektowania Instalacji z rur miedzianych wydanymi przez COBRTI - Instal oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż. w danym zakresie. Opracował: Sprawdził: mgr inż. Sylwester Faliszek mgr inż. Lech Majewski Projekt wykonawczy Instalacja wod-kan. w budynku nastawni str. 13

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo