Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA"

Transkrypt

1 Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

2 Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne urządzenia) elastyczność zastosowania: dostępnych jest 14 modeli co stanowi razem 89 wersji dodatkowo dostępny jest szeroki zakres akcesoriów (patrz lista opcji) bezpieczeństwo: urządzenie jest zgodne z normami międzynarodowymi (patrz deklaracja zgodności) funkcjonalność i niezawodność działania: urządzenie już podczas produkcji poddawane jest dużej ilości testom (patrz lista testów w fabryce) faktyczne dane techniczne: podane dane techniczne są testowane w odpowiednich laboratoriach (patrz referencje danych technicznych) jakość: wysoka jakość użytych materiałów. Restrykcyjne przestrzeganie faz produkcji oraz dokonywania testów łatwość instalacji: urządzenie dostarczane jest wraz z akcesoriami do montażu, należy jedynie zrealizować połączenia mechaniczne, wodne i elektryczne (patrz instrukcja instalacji) łatwość konserwacji: łatwo dostępne elementy urządzenia ułatwiające niezbędną ich konserwację (patrz instrukcja konserwacji) Na zamówienie (wersje niestandardowe). specjalne wersje napięcia zasilania specjalne wersje z niestandardowym indeksem ochrony IP specjalne wersje silników elektrycznych specjalne schematy podłączeń elektrycznych specjalne komory powietrza, podłączenia do kanałów i komory mieszania możliwość wybrania koloru z palety RAL dla specjalnych aplikacji obudowa wykonana jest z blachy stalowej AISI 430 duże jednostki o większej niż katalogowa wydajności na zapytanie dostępne są niestandardowe wykonania, konstrukcji, użytych materiałów i akcesoriów instalacja komponentów przez klienta w zależności od jego wymagań Serwis i doradztwo. doradztwo mające na celu rozwiązywanie problemów klienta w poszczególnych projektach, stosowanie nowych niestandardowych akcesoriów wybór najlepszego rozwiązania według specyfikacji klienta doradztwo w sprawach doboru wyposażenia elektrycznego takiego jak : przewody, wyłączniki bezpieczeństwa, zdalne sterowanie, modulacyjny system regulacji, itp. asystowanie w sprzedaży: dostępność katalogów, dokumentacji, deklaracji zgodności z normami i obowiązującymi przepisami. Lista testów przeprowadzanych w fabryce dla wszystkich urządzeń. wymienniki ciepła: szczelność wymiennika sprawdzana ciśnieniem 30 bar (ciśnienie robocze to 15bar) zespół wentylacyjny: wentylatory SA wyważane statycznie i dynamicznie. Sprawdzenie poboru energii, oporności elektrycznej, impedancji, odporności dielektrycznej, sprawdzania tych parametrów dla różnych prędkości obrotowych. Sprawdzenie uziemienia i punktu startowego przy minimalnej prędkości i zasilaniu 185V. elementy stalowe: sprawdzenie grubości blach, sprawdzenie obróbki antykorozyjnej oraz malowania. termostaty: sprawdzenie poprawności nastawy żądanej temperatury. kontrola jakości: sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, uziemienia, izolacji, odporności dielektrycznej. 30 minutowy test wentylatora praca przy różnych prędkościach. Zgodność wykonania elementów mechanicznych z projektem. Sprawdzenie niestandardowych warunków wykonania wg żądania klienta. normy: sprawdzenie zgodności z europejskimi normami (CE), standardami wewnętrznymi, elektrycznymi normami bezpieczeństwa. Urządzenia posiadają certyfikat CE, wszystkie są testowane zgodnie ze standardami norm: CEI EN , CEI EN , EN Deklaracja zgodności (DC R00) urządzenia dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w zastosowaniach cywilnych, rezydencyjnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Normy CE wyznaczone zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi dyrektywami bezpieczeństwa. Urządzenia są zgodne z: - 98/37/CE dyrektywa maszynowa (ex 89/392/CEE oraz 91/368/CEE 93/44/CEE 93/68/CEE) - 73/23/CEE dyrektywa niskonapięciowa - EMC/89/336/CEE dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

3 urządzenia wyprodukowane i testowane zgodnie z : dyrektywami 92/31/CEE 92/59/CEE oraz standardami EN/292/1 EN/292/2 EN/294 EN/55014 EN/60555/2 EN/60204/1 CEI/EN/60335/1 CEI/EN/60335/2/40. Parametry pracy. Zasilanie (urządzenia) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (zdalnego sterowania) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (komory elektrycznej ZRE/PRE - 230V) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (komory elektrycznej ZRE/PRE - 400V) 400V+/-15%/1Ph/50Hz (max 460V; min340v) Temperatury pracy C do C Warunki wilgotnościowe 10% do 90% U.R-H.R. (bez kondensacji) Maksymalna temp. wlotu wody C (wysoka temp. wody gorącej) Możliwość pracy z nawilżaczem NIE (na zapytanie dostępna wersja z możliwością pracy z nawilżaniem) Maksymalne ciśnienie pracy (po stronie wodnej) 15 bar Maksymalne stężenie glikolu etylenowego 80% Limity przepływu wody, limity spadków ciśnienia przy przepływie wody przez wymiennik. Średnia minimalna temperatura wody: aby zapobiec wykraplaniu wilgoci na zewnętrznych powierzchniach urządzenia, średnia minimalna temperatura wody nie może mieć wartości niższej od przedstawionych w poniższej tabeli limitów, limity te zostały opracowane na podstawie warunków wilgotności i temperatury jakie mogą wystąpić w pomieszczeniu. Podane wartości odnoszą się do urządzeń pracujących przy najniższej prędkości octowej wentylatora (najbardziej niekorzystne warunki). Gdy temperatura wody przepływającej przez wymiennik jest stała, w przypadku gdy zatrzymana jest praca wentylatorów a woda nadal płynie przez wymiennik, wówczas możliwe jest wykraplanie się wilgoci na zewnętrznych powierzchniach urządzenia. Aby zapobiec temu efektowi, należy zastosować regulację przepływu wody tak aby zatrzymać jej przepływ w momencie gdy żądana temperatura otoczenia została osiągnięta (wentylatory SA zatrzymane) (można zastosować zawory 2- drogowe, 3- drogowe, wyłączenie pompy obiegowej, wyłączenie agregatu wody lodowej), lub wyposażyć urzadzenie w dodatkową izolacje cieplną.

4 Aby zapewnić poprawne i bezpieczne użytkowanie urządzenia, instalator, użytkownik, serwisant, posiadający odpowiednie kwalifikację muszą przestrzegać zaleceń zawartych w tej instrukcji. instrukcję należy przechowywać w suchym miejscu, tak aby zapobiec jej zniszczeniu, instrukcja powinna być zachowana do dyspozycji przez następne 10 lat po zakupie urządzenia. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji zalecenia muszą być uważnie przeczytane i zrozumiane: są one bardzo użyteczne zarówno dala bezpiecznego zainstalowania urządzenia jak i poprawnego użytkowania i konserwacji Zwróć szczególną uwagę na czynności oznaczone NIEBEPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: niestosowanie się do zaleceń przy nich opisanych może skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz zagrożeniem zdrowia ludzi W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania nieopisanego w tej instrukcji należy skontaktować się z serwisem producenta. Instrukcja ta zawsze musi być dostępna w pobliżu urządzenia Ta instrukcja jest integralną częścią produktu i musi być przekazana do użytkownika końcowego Urządzenie powinno być sprzedawane i dostarczane do klienta wraz z instrukcją Firma BPS S.r.l. nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia, lub nie zapoznania się z informacjami i zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne, charakterystyka, komponenty i akcesoria opisane nie są zobowiązaniem firmy BPS. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych w celu udoskonalenia produktu. Zgodne z prawem referencje, standardy techniczne i zasady wymienione w tej instrukcji są danymi informacyjnymi i obowiązują na dzień druku instrukcji. Jeśli po tym czasie będą obowiązywały inne przepisy i wymagania wówczas firma BPS nie jest zobligowana do wprowadzania zmian. Firma BPS bierze odpowiedzialność za zgodność produktu z przepisami, dyrektywami i standardami konstrukcji obowiązującymi na dzień produkcji urządzenia. Projektant, instalator i użytkownik powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje pozwalające na odpowiednio zaprojektowanie, zainstalowanie i użytkowanie urządzenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami. UWAGA!! konieczne jest sprawdzenie czy zaprojektowanie i zainstalowanie urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem. Symbole bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Podczas instalacji, uruchomienia, użytkowania i serwisowania urządzenia należy stosować się do poniższych zaleceń: instalacja powinna być wykonana ściśle według przepisów obowiązujących w kraju w którym urządzenie jest instalowane, będzie używane, oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi w tej instrukcji. Instalacje może wykonać jedynie wykwalifikowany personel autoryzowanego serwisu. Instalacja i konserwacja jednostki może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel. W każdym przypadku można zasięgnąć informacji w biurze technicznym producenta, u wykwalifikowanych inżynierów mających doświadczenie w ogrzewaniu i chłodzeniu powietrza oraz instalacjach budowanych w tym celu.

5 zasilanie wodne urządzenia, zasilanie elektryczne oraz mocowanie urządzenia należy zamontować zgodnie z projektem instalacji. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się że całe urządzenie i wszystkie jego komponenty zasilane elektrycznie SA odpowiednio uziemione. Podczas pracy przy urządzeniu należy używać środków ochrony osobistej Należy zwrócić szczególną ostrożność na ostre krawędzie mogące znajdować się wewnątrz urządzenia Należy zwrócić szczególną ostrożność na narożniki urządzenia Kratki zasysające powietrza muszą być czyste Nie włączaj wentylatorów jeśli urządzenie nie jest zamknięte i dostęp do niego nie jest ograniczony ( konieczność użycia odpowiednich narzędzi w celu otwarcia urządzenia) Wentylatory mogą osiągnąć prędkość około 1000 obrotów na minutę. Nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów w obszar pracy wentylatora. Zalecane jest zainstalowanie, blisko urządzenia, wyłącznika bezpieczeństwa umożliwiającego łatwe odłączenie zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, serwisu urządzenia koniecznie odłącz zasilanie Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się że wszystkie elementy elektryczne są odłączone od zasilania, w szczególności czy wyłączony jest wentylator który nie może być włączony przez osoby trzecie podczas pracy przy urządzeniu. SPRAWDŹ UZIEMIENIE!! Upewnij się że zawór wodny jest zamknięty Upewnij się że wymiennik ciepła nie jest goracy Urządzenie to zostało zaprojektowanie jedynie w celu chłodzenia lub grzania powietrza. Jakiekolwiek inne użycie jest niedozwolone i może być niebezpieczne. Urządzenie musi być zainstalowane bezpiecznie z dala od zasięgu dzieci. Upewnij się czy pokrywa otworu inspekcyjnego jest odpowiednio zabezpieczona. Nieprawidłowa instalacja urządzenia może być przyczyną zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalacje urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem, instalacją, konserwacją lub serwisem, itp., urządzenia. - nigdy nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta - nigdy nie zostawiaj narzędzi lub innych przedmiotów wewnątrz jednostki - upewnij się że wszystkie panele inspekcyjne są prawidłowo zamknięte - nie narażaj urządzenia na działanie gazów łatwopalnych - w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania: wyłącz urządzenie, nie próbuj naprawiać samodzielnie, skontaktuj się z serwisem - w przypadku długiej przerwy w pracy urządzenia należy przede wszystkim upewnić się że nie jest możliwe spowodowanie szkody osobom postronnym NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE GWRANACJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZPADKU DOKONANIA MODYFIKACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, MECHANICZNEJ LUB OGÓLNEJ BUDOWY URZĄDZENIA!!

6 Opakowanie Transport, składowanie, przenoszenie. transport musi być przeprowadzany według zaleceń: - zapakowane urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone na podłodze ciężarówki - opakowanie musi być odpowiednio osłonięte urządzenie posiada specjalne opakowanie zabezpieczające je podczas transportu które musi być utrzymane w dobrym stanie aż do ustawienia urządzenia w miejscu instalacji upewnij się że dostarczono wszystkie zamówione elementy sprawdź czy nie ma żadnych uszkodzeń i czy dostarczono zamawiany model urządzenia każde urządzenie jest testowane w fabryce przed dostarczeniem, dlatego też jeśli powstały uszkodzenia to są to uszkodzenia transportowe dostarczanie, przenoszenie urządzenia musi być wykonywane z należytą ostrożnością tak aby nie spowodować jego uszkodzenia podczas podnoszenia urządzenia należy pamiętać że środek ciężkości może nie pokrywać się ze środkiem geometrycznym urządzenia urządzenia są dostarczane w kartonowych pudełkach, ustawione na palecie; akcesoria dostarczane są oddzielnie w osobnych opakowaniach lub są zamontowane na urządzeniu (patrz cennik). Wewnątrz urządzenia umieszczona jest koperta zawierająca instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancję oraz dokumenty serwisowe Na tabliczce znamionowej każdej jednostki umieszczone są informacje: - data produkcji - model i kod identyfikacyjny - główne dane techniczne - schemat podłączenia NIE ZOSTAWIAJ NIEZABEPIECZONYCH URZĄDZEŃ PODCZAS ICH TRANPORTU Magazynowanie urządzenie musi być magazynowane wewnątrz budynku. NIE PODNOŚ URZĄDZENIA SAM JEŚLI JEGO WAGA JEST WIĘKSZA NIŻ 35 KG Instalacja : informacje dla wykwalifikowanego instalatora. INSTALACJA MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA ZGDONIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI konieczne jest zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa budynku sprawdź czy jednostka i jej charakterystyka techniczna odpowiadają opisowi w projekcie rozpakuj urządzenie uważnie sprawdzając czy nie zostało uszkodzone w przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą rozpakowane elementy zawsze należy trzymywać z dla od dzieci gdyż mogą być one niebezpieczne UWAGA!! Jednostka morze być przenoszona przy pomocy wózka widłowego, lub wózka paletowego, upewnij się że jest ona odpowiednio zbalansowana na wózku. Z powodów bezpieczeństwa nie należy podnosić urządzenia ręcznie. Nie podnoś jednostki przy pomocy lin lub zawiesi nie będących odpowiednio zakotwiczonych Przed rozpoczęciem instalacji zaopatrz się w środki ochrony osobistej. Używaj odpowiednich maszyn i narzędzi aby uniknąć wypadków podczas instalacji.

7 Instalacja: Warunki użycia Jednostki firmy BPS z serii UTA mogą być użyte do budowy instalacji zawierających jedną lub więcej jednostek. Jednostki mogą być instalowane w pomieszczeniach takich jak: biura, pokoje hotelowe, laboratoria jak również w większych pomieszczeniach takich jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, kościoły, oraz hale sportowe. Tak duża różnorodność zastosowania powoduje konieczność dokonania odpowiedniego doboru urządzenia w zależności od wymagań otoczenia. Przy doborze urządzenia należy wziąć pod uwagę takie wielkości jak: moc chłodnicza, moc grzewcza, przepływ powietrza, obecność przyłączy do kanałów wentylacyjnych, itp. Wysoka jakość oraz użytych do budowy urządzeń materiałów zapewnia odpowiedni czas pracy urządzenia zarówno jego komponentów jak i całości, pod warunkiem iż urządzenie zostało odpowiednio zainstalowane i nie jest narażone na mechaniczne, chemiczne lub gazowe środki mogące uszkodzić urządzenie. UWAGA!! Urządzenia serii UTA nie mogą być instalowane w otoczeniach do których nie są specjalnie zaprojektowane : np. w agresywnym otoczeniu, lub dużym zasoleniu. Nie wolno instalować jednostek w miejscach gdzie SA one narażone na działanie gazów łatwopalnych, kwasów, substancji agresywnych lub korodujących, mogą one uszkodzić urządzenie w sposób nienaprawialny. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku konieczne jest użycie opcjonalnej ochrony deszczowej (ZTP lub PTP), która została zaprojektowana specjalnie dla takich montaży. Instalacja: Lokalizacja urządzenia. z powodu ciężaru urządzenia należy podnosić je przy pomocy podnośników mechanicznych. Przed przystąpieniem do zawieszenia urządzenia zalecane jest przestudiowanie poszczególnych etapów instalacji opisanych w instrukcji zawartej w każdym zestawie. Po wyborze miejsca położenia jednostki należy ulokować ją na solidnej strukturze która będzie odporna na wibracje oraz mogąca utrzymać ciężar urządzenia. Wersja do zabudowy z obudową typu D: biorąc pod uwagę 4 uchwyty rozmieszczone na obudowie urządzenia oznacz miejsca występowania kołków rozporowych utrzymujących jednostkę. Wersja z obudową F K H: biorąc pod uwagę 4 uchwyty rozmieszczone na zestawie mocującym urządzenia oznacz miejsca występowania kołków rozporowych utrzymujących jednostkę. wykonaj otwory pod kołki ustalające zainstaluj urządzenie przy pomocy śrub 8 MA lub prętów gwintowanych o średnicy 8mm Wersje z obudową typu D : jednostki do zabudowy Instalator zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych kroków w celu zabudowania urządzenia panelami (w suficie podwieszanym, ściance, lub pod podłogą) będącymi jednocześnie ochroną urządzenia. Panele ochraniające muszą być odpowiednio przymocowane tak aby otworzenie ich było możliwe jedynie przy pomocy odpowiednich narzędzi, zapewni to ochronę przed kontaktem ludzi z niebezpiecznymi elementami urządzenia (98/37/CEE) takimi jak: ostre krawędzie, części elektryczne, elementy ruchome, itp. Jednocześnie panele muszą być łatwo wyjmowane tak aby zapewnić dostęp do środka urządzenia (konserwacja).

8 Urządzenie powinno być zainstalowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie późniejszej konserwacji lub naprawy. Panele obudowy jednostki powinny pozwalać na otworzenie otworu inspekcyjnego, umieszczonego w dolnej części urządzenia, w celu umożliwienia inspekcji filtrów i wentylatorów. Po stronie podłączeń hydraulicznych należy zostawić co najmniej 200 mm miejsca dla podłączenia odprowadzenia skroplin oraz około 400 mm na podłączenia hydrauliczne do wymiennika ciepła. Instalacja : podłączenie do kanałów. UWAGA!! zabronione jest używanie urządzenia jeśli wentylatory nie są podłączone do kanałów lub zabezpieczone odpowiednimi kratkami dyrektywa 98/37/CEE i kolejne. Wszystkie wersje urządzeń serii UTA SA przystosowane do podłączenia kanału nawiewnego i wywiewnego powietrza: zapobiega to dostępowi niepowołanych osób do niebezpiecznych części wewnątrz urządzenia takich jak wentylatory, części elektryczne, ostre krawędzie, 98/37/CEE. Upewnij się że kratki ochraniające (wlotowa i wylotowa) są odpowiednio przykręcone przy pomocy wkrętów. wymiary kanałów powinny być odpowiednie dla systemu oraz podłączeń powietrznych do urządzenia. Błędne obliczenie wielkości kanałów może spowodować niską wydajności urządzenia lub nieprawidłową pracą wyposażenie urządzenia aby uniknąć nadmiernego hałasu zaleca się stosowanie kanałów powietrznych obudowanych aby uniknąć możliwego przenoszenia wibracji z urządzenia na system dystrybucji powietrza, zalecane jest użycie antywibracyjnych wkładek pomiędzy urządzeniem a podłączonymi kanałami. Wkładki należy przymocować do kołnierzy przyłączeniowych za pomocą samogwintujących wkrętów. Należy zapewnić uziemienie zarówno urządzenia jak i kanału powietrznego (prowadząc przewód łączący kanał z urządzeniem). Odcinek prosty kanałów powinien być co najmniej 2 raz dłuższy niż najkrótszy bok kanału, wszelkie łuki, kolana i odgałęzienia powodują dodatkowe opory przepływu powietrza zmniejszając wydajność wentylatora Odgałęzienia nie powinny być robione pod kątem większym 7 0. Wersja z obudową typu B Wersja z obudowami typu K- H - F

9 Instalacja : podłączenia wodne. wykonaj podłączenia hydrauliczne. Odnieś się do danych technicznych zawartych w tym dokumencie odnoście wymiarów przyłazi ich umiejscowienia. UWAGA: zawsze używaj klucze kontrującego przy dokręcaniu połączeń rurowych. zainstaluj zawory odcinające aby móc wyizolować wymiennik od reszty układu hydraulicznego w przypadku konieczności konserwacji wymiennika. Podłącz na wlocie zawór odcinający a na wylocie zawór regulacyjny (lub 2 zawory odcinające) zamontuj zawór odpowietrzający i zawór spustowy wymiennik wodny jest testowany ciśnieniem 30 bar, jego maksymalne ciśnienie robocze to 15bar ułóż i zamocuj przewody hydrauliczne tak aby nie obciążały swoją wagą wymiennika ciepła Zainstaluj wyposażenie przeciwzmrożeniowe. Jeśli jednostka jest zainstalowana w pomieszczeniu czasowo zimnym, należy opróżnić wymiennik z wody podczas długiej przerwy w pracy. Instalacja : odprowadzenie skroplin. zaizoluj przewody wodne aby zabezpieczyć je przed wykraplaniem się wilgoci na ich powierzchniach podczas trybu chłodzenia zainstaluj system odprowadzenia skroplin o odpowiednim rozmiarze (spadek min 3%), bez wzniesień lub elementów dławiących swobodny przepływ wykonaj syfon na przewodzie odprowadzającym skropliny odprowadzenie skroplin powinno być podłączone do systemu odprowadzania wody z budynku nie należy podłączać odpływ skroplin do systemu kanalizacji może to spowodować dostawanie się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczenia w przypadku odparowania wody z syfonu. Po skończeniu pracy przy instalacji urządzenia sprawdź drożność systemu odprowadzenia skroplin poprzez wlanie niewielkiej ilości wody do tacki skroplin. Tacka skroplin posiada odpływ o średnicy 30mm System odprowadzenia skroplin musi być wyposażony w syfon o odpowiednim rozmiarze aby zapewnić: swobodny odpływ kondensatu zapobiegać wlotowi powietrza z zewnątrz do urządzenia w wyniku podciśnienia w jednostce zapobiegać wyciekowi powietrza przez syfon w przypadku nadciśnienia w jednostce zapobiegać dostępowi nieprzyjemnych zapachów lub insektów do urządzenia UWAGA: syfon powinien być wyposażony w otwarcie umożliwiające jego czyszczenie oraz powinien być łatwo wyjmowany. Rysunek poniżej przedstawia wykonanie syfonu:

10 Instalacja : podłączenia elektryczne. UWAGA: przed rozpoczęciem realizacji połączeń elektrycznych upewnij się że urządzenie jest odłączone od prądu. UWAGA: podłączenia elektryczne urządzenia i jego akcesoriów mogą być realizowany jedynie przez wyspecjalizowanych instalatorów. Należy pamiętać że gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzeni Ado urządzenia modyfikacji mechanicznych lub elektrycznych. Urządzenia są produkowane zgodnie ze standardem CEE 73/23 upewnij się co do zgodności norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w kraju gdzie jednostka jest instalowana upewnij się że parametry sieci zasilającej są odpowiednie dla zasilania jednostki (dane techniczne na tabliczce znamionowej). Zasilanie urządzenia i zdalnego sterowania: upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 230 V/1Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 195 V do 265V. Zasilanie :komora z grzałkami zasilanymi napięciem 230 V (ZRE/PRE- /230) : upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 230 V/1Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 195 V do 265V. Zasilanie :komora z grzałkami zasilanymi napięciem 400V (ZRE/PRE- /400) : upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 400 V/3Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 340 V do 460V. Jednostka podłączona do napięcia niezgodnego z powyższymi parametrami traci gwarancję Upewnij się że sieć zasilająca pozwala na podłączenie dodatkowego obciążenia w postaci instalowanego urządzenia, biorąc pod uwagę wszystkie urządzenia podłączone do sieci. Sprawdź uziemienie: bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest zapewnione tylko wtedy gdy jest ono poprawnie podłączone do zasilania i gdy jest efektywnie uziemione zgodnie z obowiązującymi standardami. Podczas instalacji upewnij się że długość przewodu uziemiającego jest większa niż przewodu zasilającego, zapewni to ciągłość przewodu uziemienia w przypadku gdy przewód zostanie poddany rozciąganiu. Specyfikacja przewodów połączeniowych. dokładnie wykonaj wszystkie połączenia elektryczne urządzenia przewodami o odpowiednim przekroju poprzecznym w stosunku do przenoszonej mocy elektrycznej. Wymiary przewodu musza zapewnić że spadek napięcia na przewodach nie będzie większy niż 3 % napięcia nominalnego. Należy użyć przewodów izolowanych H05V-K lub N07V-K 300/500V, poprowadzonych w przewodzie plastikowym lub korytku. Wszystkie przewody, na długości poza urządzeniami, powinny znajdować się w osłaniających korytkach lub rurkach plastikowych. Przewody wychodzące z korytka lub rurki nie powinny być skręcane lub rozciągane. Musza być zabezpieczone przed wpływem otoczenia. Przewody plecione powinny być zaopatrzone w końcówki powalające na podłączenia ich do terminali zacisków. Upewnij się że każdy przewód jest poprawnie podłączony do terminala zacisków. Podłączenia elektryczne: dokładnie wykonaj wszystkie podłączenia elektryczne zgodnie ze schematem elektrycznym urządzenia Wszystkie schematy elektryczne podlegają zamianom: zalecane jest odnoszenie się do schematu dla każdej jednostki oddzielnie. nie należy używać do podłączenia zasilania adapterów ani rozgałęźników instalator urządzenia jest odpowiedzialny za umiejscowienie go możliwie blisko głównego wyłącznika zasilania!! Aby zapobiec skutkom zwarć, urządzenie powinno być podłączone do zasilania poprzez wyłącznik magnetyczno termiczny z minimalnym otwarciem 3mm (patrz dane elektryczne aby dobrać odpowiednik bezpiecznik). Zastosowany bezpiecznik musi być dwu polowy tak aby jednocześnie rozłączyć linię zasilającą oraz linię 0. Bezpiecznik musi być zainstalowany w miejscy łatwo dostępnym. Każdy panel sterowania może regulować pracę jednego urządzenia. Dla zainstalowania panelu sterowania wybierz miejsce gdzie temp. zawiera się w przedziale: 0 do 45 0 C, przy wilgotności do 85% H.R. Nie instaluj panelu sterowania na ścianach metalowych jeśli ściana nie jest odpowiednio uziemiona. Akcesoria : termostat niskiej temperatury wody: Termostat niskiej temperatury wody automatycznie wyłączy wentylator gdy temperatura wody zasilającej wymiennik spadnie poniżej 40 0 C dla grzania (praca w zimie).

11 Instalacja : podłączenia elektryczne. W poniższej instrukcji znajdują się główne schematy połączeń elektrycznych urządzenia i zdalnego sterowania, w celu osiągnięcia dodatkowych schematów należy skontaktować się z biurem technicznym. Aby uniknąć skutków zwarć należy zastosować na linii zasilającej odpowiedni bezpiecznik IG-2p lub IG-4P (patrz dane elektryczne w celu dobrania odpowiedniego bezpiecznika). Legenda: Ph - faza N - neutralny MV silnik wentylatora C kondensator Mors terminal zacisków Com przewód ComI przewód lato ComE przewód zima I prędkość minimalna II prędkość średnia III prędkość maksymalna G/V żółty/zielony MA brązowy BL niebieski NE czarny RO czerwony BI biały GR szary VI fioletowy AR pomarańczowy E-Est lato I Inv - zima TS termostat zabezpieczający RES-1 grzałka elektryczna 1 RES-2 - grzałka elektryczna 2 RES-3 - grzałka elektryczna 3 EV-F elektrozawór chłodzenia EV-C elektrozawór grzania EV-CF elektrozawór grzania/chłodzenia TM termostat minimalnej temperatury wody SDI Interfejs dla regulacji 4 jednostek TM-1, TM-2, TS-1, TS-2, EV-C-1, EV-C-2, itp. oznaczenia na terminalu zacisków CR1, CR2, CR3, itp. różne typy sterownika zdalnego sterowania Komponenty nie zawarte razem z urządzeniem bądź dostarczane na specjalne zamówienie. R-2no przekaźnik z dwoma stykami normalnie otwartymi (z siłownikiem 220V) R-4no - przekaźnik z czterema stykami normalnie otwartymi (z siłownikiem 220V) IG-2p bezpiecznik magnetyczno termiczny (230V 2 styki : Faza i Neutralny) IG-4p - bezpiecznik magnetyczno termiczny (400V 4 styki Faza 1, Faza 2, Faza 3, Neutralny) (patrz dane elektryczne w celu doboru odpowiedniego bezpiecznika). Dane techniczne zdalnego termostatu i regulatora. Zasilanie : 230 v +/- 15% /1Ph/50Hz; 1 VA Przekaźnik : 5(1) A, 250V Dyferencjał : 0,5 0 C +/- 0,1 0 C dla typu CR1 Zakres : +6 do 30 0 C dla typu CR1 Warunki otoczenia: do 50 0 C; R.H. 10 do 90% bez kondensacji Stopień ochrony : IP 30 Schematy elektryczne jednostek : UTA 430/ / / /732: Schematy elektryczne jednostek : UTA 830/ / /1032::

12 Instalacja : podłączenia elektryczne. AKCESORIA: ZDALNE STEROWANIE CR1 Schemat elektryczny podłączenia zdalnego sterowania CR1 do jednostki UTA + TM Działanie: OFF wyłączanie wentylatora Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. Schemat elektryczny podłączenia zdalnego sterowania CR1 do 4 jednostek UTA + SDI Działanie: OFF wyłączanie wentylatora Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON)

13 Instalacja : podłączenia elektryczne. AKCESORIA: ZDALNE STEROWANIE CR2 Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + TM + EV-F + EV-C. Działanie: OFF wyłączanie wentylatora, - wyłączanie zaworu elektromagnetycznego dla chłodzenia,- wyłączanie zaworu elektromagnetycznego dla grzania Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. wyłączony zawór elektromagnetyczny dla chłodzenia. Termostatyczne sterowanie zaworem elektromagnetycznym dla grzania Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM, wyłączony zawór elektromagnetyczny dla chłodzenia. Termostatyczne sterowanie zaworem elektromagnetycznym dla chłodzenia Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + SDI + EV-CF.

14 Instalacja : podłączenia elektryczne. 230V. Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + EV-F +ZRE (PRE) zasilanie zasilanie 400V. Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + EV-F +ZRE (PRE)

15 Pierwsze uruchomienie. UWAGA! Pierwsze uruchomienie jednostki oraz test działania musza być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ : zamocowanie urządzenia przy suficie, ścianie lub pod podłogą itp. przewód uziemienia oraz wszystkie podłączenia elektryczne podłączenie kanałów powietrznych, mocowanie paneli inspekcyjnych obecność napięcia zasilania czy zawory odcinające wodne znajdujące się przy wymienniku są otwarte. Upewnij się że układ hydrauliczny został poprawnie odpowietrzony sprawdź poprawność dokonanych połączeń układu hydraulicznego upewnij się że podczas instalacji zostały zastosowane wszelkie zasady i przepisy obowiązujące na danym terenie. CZYNNOŚCI PIERWSZEGO URUCHOMIENIA : włącz bezpiecznik różnicowy zasilania doprowadź napięcie zasilania do urządzenia. Lato: ustaw temperaturę na termostacie pokojowym o kilka stopni niżej od obecnie panująca w otoczeniu. Zima : ustaw temperaturę na termostacie pokojowym o kilka stopni wyższą niż obecnie panująca w otoczeniu. zalecane jest ustawienie pracy urządzenia z maksymalna prędkością przez pierwsze kilka godzin, po instalacji oraz po długotrwałej przerwie w użytkowaniu. SPRAWDZENIE URZĄDZENIA PODCZAS PRACY : należy sprawdzić wartość prądu pracy oraz wielkość przepływu powietrza. POTRZEBNE INFORMACJE Zalecane jest zapoznanie użytkownik z wszystkimi operacjami koniecznymi do prawidłowego użytkowania urządzenia, w szczególności o konieczności dokonywania okresowych testów działania, które muszą być przeprowadzana raz w roku przez wykwalifikowany personel. Informacje dla użytkownika. URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE URZĄDZENIA. UWAGA : Pierwsze uruchomienie jednostki oraz test działania musza być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny. Niezastosowanie się do tego warunku powoduje utratę gwarancji oraz powoduje nie ponoszenie żadnej odpowiedzialności producenta za nieprawidłowe działanie urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić czy wszelkie prace znajdujące się w kompetencjach instalatora zostały wykonane poprawnie. Podczas gdy urządzenie jest nieużywane należy odłączyć od niego zasilanie. NIEPRAWIDŁOWA PRACA LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy: odizolować urządzenie (odłączyć zasilanie) nie należy próbować naprawy we własnym zakresie skontaktować się z autoryzowanym serwisem wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis producenta przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować niebezpieczeństwo. UWAGA: aby zapewnić efektywną i bezpieczną pracę urządzenia konieczne jest przeprowadzanie przez inżynierów serwisu, okresowej konserwacji urządzenia.

16 Informacje dla użytkownika nieprawidłowe użytkowanie Informacje dla użytkownika konserwacja i czyszczenie urządzenia firmy BPS są nowoczesną konstrukcją zgodną z najnowszymi technologiami, zapewniającą długotrwałe i efektywne działanie urządzenia. Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest przeprowadzanie specyficznych czynności inspekcyjnych i konserwacyjnych w czasie pracy urządzenia. Opisany poniżej program konserwacji urządzenia bierze pod uwagę pracę urządzenia w optymalnych warunkach jakości powietrza oraz instalacji. Częstotliwość przeprowadzania czynności konserwacyjnych w bardzo dużym stopniu zależy od warunków pracy. Najbardziej agresywne warunki występują wówczas gdy w powietrzu znajdują się znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, soli, substancji chemicznych, oraz pyłu. UWAGA: Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilanie od urządzenia. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA: Nigdy nie polewaj urządzenia wodą może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać gorącej wody, proszków ścierających lub silnych detergentów, do czyszczenie jednostki można użyć miękkiej tkaniny. Jeśli to możliwe należy unikać pracy w pomieszczeniu gdzie czyszczone jest urządzenie. RUTYNOWA KONSERWACJA PRZEPROWADZANA PRZEZ UŻYTOWNIKA. UWAGA: Odpowiednia konserwacja zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii! Ważnym jest aby w sposób dokładny przeprowadzić poniższe czynności na początku każdego z sezonów : chłodzenia i grzania, oraz po każdym miesiącu pracy urządzenia. czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia, przy pomocy miękkiej tkaniny FILTR POWIETRZA (jeśli występuje należy go czyścić co 15 dni): filtry mogą być czyszczone przez wytrzepanie lub mycie wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, lub poprzez czyszczenie sprężonym powietrzem. WAŻNE: podczas czyszczenia filtrów należy uważać aby strumień wody lub powietrza przepływający przez filtr miał kierunek przeciwny do normalnego kierunku przepływu podczas pracy urządzenia. Źródło przepływającego powietrze lub wody nie może znajdować się zbyt blisko powierzchni filtra i nie może być zbyt silny może to spowodować uszkodzenie filtra. Jeśli filtry SA czyszczone wodą z dodatkiem detergentu, należy, przed zainstalowaniem filtra, wysuszyć go bardzo dokładnie, zapewni to odpowiednią efektywność urządzenia.

17 WODNY WYMIENNIK CIEPŁA: wymiennik ciepła musi być utrzymywany w perfekcyjnie dobrej kondycji aby zagwarantować zaprojektowane parametry pracy urządzenia. Konieczne jest okresowe sprawdzanie czy zanieczyszczenie powierzchni wymiennika nie powoduje ograniczenia przepływu powietrza, jeśli to konieczne należy je wyczyścić uważając aby ich nie uszkodzić. Podczas czyszczenia lameli należy używać małego pędzelka lub odkurzacza. Jeśli jednostka jest zamontowana w pomieszczeniach okresowo nie ogrzewanych należy opróżnić wymiennik ciepła jeśli przewidywany jest długi okres przerwy w pracy. TACKA ODPŁYWU SKROPLIN: podczas pracy letniej urządzenia należy sprawdzać czy tacka odpływu skroplin jest zablokowana oraz czy jest wolna od zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia mogą zablokować odpływ skroplin z urządzenia co może być przyczyną przelania się wody z tacki na zewnątrz urządzenia. ZESPÓŁ WENTYLATORA: silnik wentylatora pracuje na samosmarujących się łożyskach i nie wymaga on dodatkowego smarowania. Należy jedynie sprawdzać jego czystość. Jeśli jest zabrudzony należy użyć do czyszczenia sprężonego powietrza uważając jednocześnie aby go nie uszkodzić. SPRAWDZENIE RAZ DO ROKU: Aby zagwarantować odpowiednią wydajność pracy urządzenia i niskie koszty utrzymania, należy przeprowadzać okresową konserwację roczną. Pamiętaj że ten rodzaj konserwacji urządzenia może być przeprowadzony jedynie przez wykwalifikowany personel : sprawdzenie instalacji elektrycznej : sprawdzeni wszystkich podzespołów elektrycznych oraz w szczególności kondycji podłączeń elektrycznych. Sprawdzenie stanu wszystkich nakrętek, śrub i kołnierzy które mogą się poluzować w wyniku drgań. Sprawdzenie czy silnik wentylatora nie nosi śladów kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. Okresowo należy sprawdzić czy nie pracuje on wytwarzając nie standardowe dźwięki, oraz czy obieg wentylacyjny ( jeśli występuje ) nie jest zasłonięty jakąś przeszkodą ograniczającą przepływ może to spowodować przegrzanie się silnika wentylatora. Sprawdzenie czy wirnik wentylatora jest czysty i wolny od ciął obcych. Informacje dla użytkownika serwis po sprzedażowy. UWAGA: Wszystkie czynności związane z instalację, uruchomienie itp.: należy zawsze skonsultować z wykwalifikowanym inżynierem serwisu. Możliwe jest uzyskanie asysty, przy zgłoszeniu zarówno do sprzedawcy jak i bezpośrednio do producenta, którzy to powinni udzielić informacji na temat kontaktu do najbliższego autoryzowanego serwisu. Przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się że dostępne są informacje: model jednostki numer seryjny urządzenia opis typu instalacji urządzenia Z powodów bezpieczeństwa oraz zachowania jakości produktu należy używać do wymiany jedynie oryginalnych części od producenta. Przy zamawianiu części należy zawsze podać model urządzenia oraz opis potrzebnej cześci. CZEŚCI ZAMIENNE: Ponieważ w celu wymiany części konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, należy skontaktować się w tym celu z autoryzowanym serwisem. UWAGA!: wszystkie czynności związane z wymianą części powinny być przeprowadzane podczas gdy urządzenie nie pracuje, oraz odłączone jest zasilanie wodne i elektryczne. Wykrywanie usterek. Usterka Możliwe przyczyny 1. Słaby przepływ - źle ustawiona prędkość na panelu sterowania : ustaw odpowiednią prędkość na panelu powietrza - zablokowany filtry ( jeśli jest obecny): wyczyść filtr - ograniczony przepływ powietrza, zasłonięty wlot lub wylot powietrza : usuń przeszkodę - obciążenie systemu dystrybucji powietrza zostało niedokładnie obliczone : zwiększ prędkość obrotową wentylatora - odwrócony jest kierunek obrotów wentylatora: sprawdź schemat połączeń elektrycznych i połączenia 2. zbyt duży przepływ - obciążenie systemu dystrybucji powietrza zostało niedokładnie obliczone : zmniejsz powietrza prędkość obrotową wentylatora 3. niedostateczne - Zbyt niska prędkość obrotowa wentylatora: zwiększ prędkość ciśnienie statyczne - odwrócony jest kierunek obrotów wentylatora: sprawdź schemat połączeń elektrycznych i połączenia 4. nadmierny hałas - Zbyt duży przepływ powietrza : zmniejsz przepływ - uszkodzenie elementów metalowych: sprawdź stan elementów metalowych i wymień uszkodzone części - części rotacyjne nie są wyważone: wyważ wirnik wentylatora

18 5. silnik/wentylator nie pracuje 6. urządzenie nie grzeje tak jak dotychczas 7. urządzenie nie chłodzi tak jak dotychczas 8. wypływ wody z urządzenia 9. wda wykrapla się na zewnętrznych powierzchniach urządzenia - przerwa w zasilaniu : sprawdź zasilanie - wentylator został wyłączony przez termostat minimalnej temp. wody, temp. wody spadła poniżej wartości 40 0 C (przy pracy w zimie): sprawdź źródło ciepła - upewnij się że wentylator jest włączony : ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji - sprawdź czy nie ma obcych ciał blokujących ruch obrotowy wentylatora - spadek temp. wody zasilającej: sprawdź źródło ciepła lub pompę ciepłej wody - nieprawidłowe ustawienia na panelu sterowania : patrz ustawienia - upewnij się że filtr powietrza (jeśli jest ) oraz wymiennik są czyste - upewnij się że układ hydrauliczny nie jest zapowietrzony, sprawdź przy pomocy zaworów odpowietrzających - upewnij się że instalacja działa poprawnie : działa źródło ciepła oraz pompa obiegowa ciepłej wody - Wzrost temp. wody zasilającej : sprawdź źródło chłodu - nieprawidłowe ustawienia na panelu sterowania : patrz ustawienia - upewnij się że filtr powietrza (jeśli jest ) oraz wymiennik są czyste - upewnij się że układ hydrauliczny nie jest zapowietrzony, sprawdź przy pomocy zaworów odpowietrzających - upewnij się że instalacja działa poprawnie : działa źródło chłodu oraz pompa obiegowa zimnej wody - zablokowany syfon : wyczyść syfon - brak syfonu : załóż syfon - warunki wilgotności i temperatury opisane w biuletynie technicznym zostały przekroczone: podnieś temperaturę do jej dolnej granicy opisanej w biuletynie technicznym - problem z odprowadzeniem skroplin kondensatu : sprawdź tackę skroplin oraz przewód odprowadzający - gdy żądana temperatura otoczenia zostanie osiągnięta wówczas system sterowania wyłącza wentylatory podczas gdy woda nadal krąży w obiegu : należy wyposażyć wymiennik ciepła w regulacje przepływu wody zatrzymującą jej obieg w momencie zatrzymania wentylatora (zawór 3 drogowy, zawór 2 drogowy, wyłączenie pompy obiegowej, wyłączenie agregatu wody lodowej). Utylizacja odpadów. Gwarancja 1- letnia Po skończeniu czasu pracy urządzenia musi być ono zutylizowane w sposób zgodny z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Urządzenia są wyprodukowane z następujących materiałów: blach aluminiowo cynkowych blach ze stali nierdzewnej blach galwanizowanych miedzi aluminium poliestru poliuretanu włókna szklanego stali nierdzewnej plastiku Główne warunki gwarancji (CGG R00): 1. gwarancja na jednostki UTA obejmuje wady fabryczne urządzenia. Zakresie gwarancji są wszystkie części urządzenia które zostały bezsprzecznie uszkodzone wyniku błędu w procesie produkcji lub wady materiału. Części te zostaną wymienione lub naprawione, uruchomienie urządzenia nie jest objęte gwarancją. 2. Jakikolwiek manipulowanie przy systemie elektrycznym przez osoby niepowołane lub zmiany w budowie urządzenia powodują utratę gwarancji. 3. Instalator lub instalatorzy odpowiedzialni za instalacje urządzenia muszą dokonać jej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami, oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma BPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń i zasad opisanych w instrukcji. 4. Instalacja musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia, tak aby możliwe było dokonanie czynności, związanych z konserwacją, wymiana części lub całego urządzenia, w sposób szybki prosty i bez ryzyka uszkodzenia innych części urządzenia i jego otoczenia (ścian, sufitu podwieszanego, osłon). Jakiekolwiek dodatkowe koszty lub obciążenia wynikające z niestosowania się do tego zalecenia nie będą respektowane przez producenta.

19 5. Gwarancja nie dotyczy części które zostały uszkodzone w wyniku niedopatrzenia, nieuwagi lub zaniedbania podczas użytkowania urządzenia, jego instalacji, konserwacji, przeprowadzania konserwacji przez osoby niewykwalifikowane, uszkodzeń w wyniku wypadku, podczas transportu, uszkodzeń w wyniku nieprzewidzianych wypadków, lub jakichkolwiek innych które nie mogą być uznane za wady fabryczne. 6. Zgodnie z artykułem 1495 Włoskiego kodeksu cywilnego, użytkownik traci prawa gwarancji jeśli uszkodzenie nie zostało raportowane do firmy BPS w ciągu 8 dni od daty powstania uszkodzenia, przekazanie wiadomości musi potwierdzone przez obie ze stron. 7. gwarancja nie obejmuje rutynowych czynności koniecznych do przeprowadzenia konserwacji urządzenia (czyszczenie, filtrów itp.) wynikających z normalnego użytkowania urządzenia. 8. jakiekolwiek wady, uszkodzenia, uszkodzone komponenty, zniszczenia bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez osoby, zwierzęta lub przedmioty nie powodują prawa klienta do nie płacenia za urządzenie. Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie za urządzenie spowoduje utratę praw do gwarancji. 9. gwarancja nie obejmuje kompensacji kosztów związanych z czasową zmiana kolorów urządzenia. 10. urządzenia UTA posiadają gwarancje : 1 lata: wymiennik; 1-rok : wentylatory, silniki, łożyska, części elektryczne, komponenty stalowe i części obudowy. Urządzenia podlegają gwarancji w tym okresie licząc od daty uruchomienia urządzenia (które to użytkownik powinien udowodnić: protokół odbioru, faktura) w innym przypadku urządzenia są objęte gwarancją licząc od daty wyprodukowania. 11. w przypadku wystąpienia usterki nie jest możliwa wymiana całego urządzenia. Jakiekolwiek czynności związane z reperacją i wymianą części nie powodują zamiany czasu obowiązywania gwarancji, wykluczone jest wydłużenie gwarancji. Wymienione części są własnością sprzedającego. 12. w przypadku upływu czasu gwarancji, jakakolwiek wymiana części będzie pełnopłatna zgodnie z aktualnym cennikiem 13. jakakolwiek dostawa w ramach gwarancji która, powoduje akceptację ogólnych warunków gwarancji. Ewentualne odstępstwa od warunków gwarancji są ważne tylko po poświadczeniu pisemnym przez sprzedającego. 14. wersja w języku włoskim powyższych warunków gwarancji jest autorytatywnym dokumentem dla wszystkich późniejszych tłumaczeń. 15. jakiekolwiek spory dotyczące powyższych warunków gwarancji będą rozpatrywane w jurysdykcji sadu Treviso (Włochy). Uwaga: Wszystkie diagramy zawarte w dokumentacji technicznej są poddawane ulepszeniom: sugerujemy zapoznanie się ze schematami zawartymi w każdej jednostce. Wszystkie dane techniczne zawarte w biuletynie technicznym nie są wiążące dla producenta. Firma BPS do wprowadzania zmian (technicznych, wydajności, wymiarów itp.) bez powiadamiania. Całkowite lub częściowe kopiowanie tej instrukcji jest zabronione. Pamiętaj że gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w zakresie instalacji elektrycznej, mechanicznej, lub innej. UWAGA: podłączenia elektryczne należy wykonać dokładnie i poprawnie. NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE POŁACZEŃ ELEKTRYCZNYCH MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ URZĄDZENIA Copyright by ALFACO POLSKA Sp. z o.o.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH

CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH CHŁODNICE KANAŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I PRAC SERWISOWYCH www.amalva.lt Chłodnice wodne oraz bezpośredniego odparowania Chłodnica powietrza montowana jest poza obrysem centrali wentylacyjnej. Obudowa chłodnicy

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

CLIMA CANAL HYBRID / CLIMA CANAL Instrukcja montażu. Prosimy o dokładne przeczytanie przed instalacją.

CLIMA CANAL HYBRID / CLIMA CANAL Instrukcja montażu. Prosimy o dokładne przeczytanie przed instalacją. CLIMA CANAL HYBRID / CLIMA CANAL Instrukcja montażu Prosimy o dokładne przeczytanie przed instalacją. Informacje ogólne Budowa 1 Płyta zabezpieczająca w trakcie montażu 7 Wymiennik ciepła Low-H 2 O 2 Aluminiowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

3-drogowy zawór z siłownikiem

3-drogowy zawór z siłownikiem Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 1 3-drogowy zawór z siłownikiem Model SBMV32/SBMV38 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25 Strona 2 2 Salus SBMV32/38 PL_Layout 1 31.07.2014 14:25

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

OKRĄGŁE CHŁODNICE KANAŁOWE CWK

OKRĄGŁE CHŁODNICE KANAŁOWE CWK OKRĄGŁE CHŁODNICE KANAŁOWE CWK DANE TECHNICZNE TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Urządzenia są pakowane w fabryce na potrzeby normalnego sposobu transportu i przechowywania. Stosowane są odpowiednie techniki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE WENTYLATORY KOMINKOWE Seria Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products

QAF63.2 QAF63.6. Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 821 1821P01 Czujniki przeciwzamrożeniowe do stosowania po stronie powietrza Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT

NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT NAGRZEWNICE STACJONARNE SERIA KOT 2 Zastosowanie Nagrzewnica serii KOT ma zwartą i mocną obudowę. Zaprojektowana jest jako nagrzewnica stacjonarna. Przewidziana jest do ogrzewania takich pomieszczeń jak:

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Turbina kominkowa Instrukcja

kratki.pl Turbina kominkowa Instrukcja kratki.pl Instrukcja kratki.pl Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli kupując nasz produkt. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że spełni on wszystkie Państwa oczekiwania. W razie pytań

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC GDYNIA APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY - AGC 2012 1/8 APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl GDYNIA, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

21 bar maksymalna temperatura: -otoczenia 40 ºC -cieczy 93 ºC ciepła i zimna woda, woda z dodatkiem 50% glikolu Klasa szczelności:

21 bar maksymalna temperatura: -otoczenia 40 ºC -cieczy 93 ºC ciepła i zimna woda, woda z dodatkiem 50% glikolu Klasa szczelności: ZAWORY BELIMO ZASTOSOWANIE: Zawory silnikowe EXT-SW są używane w systemach sterowania włącz /wyłącz instalacji ciepłej i zimnej wody, glikolu, instalacji solarnej, odzysku ciepła. DZIAŁANIE: Każdy zawór

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI Separator Olej/woda OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 02/14 Separator PURO MINI został zaprojektowany do oddzielania oleju z kondensatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA

Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Wentylatory kanałowe INSTRUKCJA Diagram demontażu Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modelu DV-PP-L-100 / DV-PP-L-125 Zdejmij klamrę zaciskową Dotyczy modeli DV-PP-L-150

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo