Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA"

Transkrypt

1 Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

2 Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne urządzenia) elastyczność zastosowania: dostępnych jest 14 modeli co stanowi razem 89 wersji dodatkowo dostępny jest szeroki zakres akcesoriów (patrz lista opcji) bezpieczeństwo: urządzenie jest zgodne z normami międzynarodowymi (patrz deklaracja zgodności) funkcjonalność i niezawodność działania: urządzenie już podczas produkcji poddawane jest dużej ilości testom (patrz lista testów w fabryce) faktyczne dane techniczne: podane dane techniczne są testowane w odpowiednich laboratoriach (patrz referencje danych technicznych) jakość: wysoka jakość użytych materiałów. Restrykcyjne przestrzeganie faz produkcji oraz dokonywania testów łatwość instalacji: urządzenie dostarczane jest wraz z akcesoriami do montażu, należy jedynie zrealizować połączenia mechaniczne, wodne i elektryczne (patrz instrukcja instalacji) łatwość konserwacji: łatwo dostępne elementy urządzenia ułatwiające niezbędną ich konserwację (patrz instrukcja konserwacji) Na zamówienie (wersje niestandardowe). specjalne wersje napięcia zasilania specjalne wersje z niestandardowym indeksem ochrony IP specjalne wersje silników elektrycznych specjalne schematy podłączeń elektrycznych specjalne komory powietrza, podłączenia do kanałów i komory mieszania możliwość wybrania koloru z palety RAL dla specjalnych aplikacji obudowa wykonana jest z blachy stalowej AISI 430 duże jednostki o większej niż katalogowa wydajności na zapytanie dostępne są niestandardowe wykonania, konstrukcji, użytych materiałów i akcesoriów instalacja komponentów przez klienta w zależności od jego wymagań Serwis i doradztwo. doradztwo mające na celu rozwiązywanie problemów klienta w poszczególnych projektach, stosowanie nowych niestandardowych akcesoriów wybór najlepszego rozwiązania według specyfikacji klienta doradztwo w sprawach doboru wyposażenia elektrycznego takiego jak : przewody, wyłączniki bezpieczeństwa, zdalne sterowanie, modulacyjny system regulacji, itp. asystowanie w sprzedaży: dostępność katalogów, dokumentacji, deklaracji zgodności z normami i obowiązującymi przepisami. Lista testów przeprowadzanych w fabryce dla wszystkich urządzeń. wymienniki ciepła: szczelność wymiennika sprawdzana ciśnieniem 30 bar (ciśnienie robocze to 15bar) zespół wentylacyjny: wentylatory SA wyważane statycznie i dynamicznie. Sprawdzenie poboru energii, oporności elektrycznej, impedancji, odporności dielektrycznej, sprawdzania tych parametrów dla różnych prędkości obrotowych. Sprawdzenie uziemienia i punktu startowego przy minimalnej prędkości i zasilaniu 185V. elementy stalowe: sprawdzenie grubości blach, sprawdzenie obróbki antykorozyjnej oraz malowania. termostaty: sprawdzenie poprawności nastawy żądanej temperatury. kontrola jakości: sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych, uziemienia, izolacji, odporności dielektrycznej. 30 minutowy test wentylatora praca przy różnych prędkościach. Zgodność wykonania elementów mechanicznych z projektem. Sprawdzenie niestandardowych warunków wykonania wg żądania klienta. normy: sprawdzenie zgodności z europejskimi normami (CE), standardami wewnętrznymi, elektrycznymi normami bezpieczeństwa. Urządzenia posiadają certyfikat CE, wszystkie są testowane zgodnie ze standardami norm: CEI EN , CEI EN , EN Deklaracja zgodności (DC R00) urządzenia dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w zastosowaniach cywilnych, rezydencyjnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Normy CE wyznaczone zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi dyrektywami bezpieczeństwa. Urządzenia są zgodne z: - 98/37/CE dyrektywa maszynowa (ex 89/392/CEE oraz 91/368/CEE 93/44/CEE 93/68/CEE) - 73/23/CEE dyrektywa niskonapięciowa - EMC/89/336/CEE dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

3 urządzenia wyprodukowane i testowane zgodnie z : dyrektywami 92/31/CEE 92/59/CEE oraz standardami EN/292/1 EN/292/2 EN/294 EN/55014 EN/60555/2 EN/60204/1 CEI/EN/60335/1 CEI/EN/60335/2/40. Parametry pracy. Zasilanie (urządzenia) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (zdalnego sterowania) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (komory elektrycznej ZRE/PRE - 230V) 230V+/-15%/1Ph/50Hz (max 265V; min 195V) Zasilanie (komory elektrycznej ZRE/PRE - 400V) 400V+/-15%/1Ph/50Hz (max 460V; min340v) Temperatury pracy C do C Warunki wilgotnościowe 10% do 90% U.R-H.R. (bez kondensacji) Maksymalna temp. wlotu wody C (wysoka temp. wody gorącej) Możliwość pracy z nawilżaczem NIE (na zapytanie dostępna wersja z możliwością pracy z nawilżaniem) Maksymalne ciśnienie pracy (po stronie wodnej) 15 bar Maksymalne stężenie glikolu etylenowego 80% Limity przepływu wody, limity spadków ciśnienia przy przepływie wody przez wymiennik. Średnia minimalna temperatura wody: aby zapobiec wykraplaniu wilgoci na zewnętrznych powierzchniach urządzenia, średnia minimalna temperatura wody nie może mieć wartości niższej od przedstawionych w poniższej tabeli limitów, limity te zostały opracowane na podstawie warunków wilgotności i temperatury jakie mogą wystąpić w pomieszczeniu. Podane wartości odnoszą się do urządzeń pracujących przy najniższej prędkości octowej wentylatora (najbardziej niekorzystne warunki). Gdy temperatura wody przepływającej przez wymiennik jest stała, w przypadku gdy zatrzymana jest praca wentylatorów a woda nadal płynie przez wymiennik, wówczas możliwe jest wykraplanie się wilgoci na zewnętrznych powierzchniach urządzenia. Aby zapobiec temu efektowi, należy zastosować regulację przepływu wody tak aby zatrzymać jej przepływ w momencie gdy żądana temperatura otoczenia została osiągnięta (wentylatory SA zatrzymane) (można zastosować zawory 2- drogowe, 3- drogowe, wyłączenie pompy obiegowej, wyłączenie agregatu wody lodowej), lub wyposażyć urzadzenie w dodatkową izolacje cieplną.

4 Aby zapewnić poprawne i bezpieczne użytkowanie urządzenia, instalator, użytkownik, serwisant, posiadający odpowiednie kwalifikację muszą przestrzegać zaleceń zawartych w tej instrukcji. instrukcję należy przechowywać w suchym miejscu, tak aby zapobiec jej zniszczeniu, instrukcja powinna być zachowana do dyspozycji przez następne 10 lat po zakupie urządzenia. Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji zalecenia muszą być uważnie przeczytane i zrozumiane: są one bardzo użyteczne zarówno dala bezpiecznego zainstalowania urządzenia jak i poprawnego użytkowania i konserwacji Zwróć szczególną uwagę na czynności oznaczone NIEBEPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: niestosowanie się do zaleceń przy nich opisanych może skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz zagrożeniem zdrowia ludzi W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania nieopisanego w tej instrukcji należy skontaktować się z serwisem producenta. Instrukcja ta zawsze musi być dostępna w pobliżu urządzenia Ta instrukcja jest integralną częścią produktu i musi być przekazana do użytkownika końcowego Urządzenie powinno być sprzedawane i dostarczane do klienta wraz z instrukcją Firma BPS S.r.l. nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia, lub nie zapoznania się z informacjami i zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne, charakterystyka, komponenty i akcesoria opisane nie są zobowiązaniem firmy BPS. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych w celu udoskonalenia produktu. Zgodne z prawem referencje, standardy techniczne i zasady wymienione w tej instrukcji są danymi informacyjnymi i obowiązują na dzień druku instrukcji. Jeśli po tym czasie będą obowiązywały inne przepisy i wymagania wówczas firma BPS nie jest zobligowana do wprowadzania zmian. Firma BPS bierze odpowiedzialność za zgodność produktu z przepisami, dyrektywami i standardami konstrukcji obowiązującymi na dzień produkcji urządzenia. Projektant, instalator i użytkownik powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje pozwalające na odpowiednio zaprojektowanie, zainstalowanie i użytkowanie urządzenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami. UWAGA!! konieczne jest sprawdzenie czy zaprojektowanie i zainstalowanie urządzenia jest zgodne z obowiązującym prawem. Symbole bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Podczas instalacji, uruchomienia, użytkowania i serwisowania urządzenia należy stosować się do poniższych zaleceń: instalacja powinna być wykonana ściśle według przepisów obowiązujących w kraju w którym urządzenie jest instalowane, będzie używane, oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi w tej instrukcji. Instalacje może wykonać jedynie wykwalifikowany personel autoryzowanego serwisu. Instalacja i konserwacja jednostki może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel. W każdym przypadku można zasięgnąć informacji w biurze technicznym producenta, u wykwalifikowanych inżynierów mających doświadczenie w ogrzewaniu i chłodzeniu powietrza oraz instalacjach budowanych w tym celu.

5 zasilanie wodne urządzenia, zasilanie elektryczne oraz mocowanie urządzenia należy zamontować zgodnie z projektem instalacji. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się że całe urządzenie i wszystkie jego komponenty zasilane elektrycznie SA odpowiednio uziemione. Podczas pracy przy urządzeniu należy używać środków ochrony osobistej Należy zwrócić szczególną ostrożność na ostre krawędzie mogące znajdować się wewnątrz urządzenia Należy zwrócić szczególną ostrożność na narożniki urządzenia Kratki zasysające powietrza muszą być czyste Nie włączaj wentylatorów jeśli urządzenie nie jest zamknięte i dostęp do niego nie jest ograniczony ( konieczność użycia odpowiednich narzędzi w celu otwarcia urządzenia) Wentylatory mogą osiągnąć prędkość około 1000 obrotów na minutę. Nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów w obszar pracy wentylatora. Zalecane jest zainstalowanie, blisko urządzenia, wyłącznika bezpieczeństwa umożliwiającego łatwe odłączenie zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, serwisu urządzenia koniecznie odłącz zasilanie Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się że wszystkie elementy elektryczne są odłączone od zasilania, w szczególności czy wyłączony jest wentylator który nie może być włączony przez osoby trzecie podczas pracy przy urządzeniu. SPRAWDŹ UZIEMIENIE!! Upewnij się że zawór wodny jest zamknięty Upewnij się że wymiennik ciepła nie jest goracy Urządzenie to zostało zaprojektowanie jedynie w celu chłodzenia lub grzania powietrza. Jakiekolwiek inne użycie jest niedozwolone i może być niebezpieczne. Urządzenie musi być zainstalowane bezpiecznie z dala od zasięgu dzieci. Upewnij się czy pokrywa otworu inspekcyjnego jest odpowiednio zabezpieczona. Nieprawidłowa instalacja urządzenia może być przyczyną zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalacje urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem, instalacją, konserwacją lub serwisem, itp., urządzenia. - nigdy nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta - nigdy nie zostawiaj narzędzi lub innych przedmiotów wewnątrz jednostki - upewnij się że wszystkie panele inspekcyjne są prawidłowo zamknięte - nie narażaj urządzenia na działanie gazów łatwopalnych - w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania: wyłącz urządzenie, nie próbuj naprawiać samodzielnie, skontaktuj się z serwisem - w przypadku długiej przerwy w pracy urządzenia należy przede wszystkim upewnić się że nie jest możliwe spowodowanie szkody osobom postronnym NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE GWRANACJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZPADKU DOKONANIA MODYFIKACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, MECHANICZNEJ LUB OGÓLNEJ BUDOWY URZĄDZENIA!!

6 Opakowanie Transport, składowanie, przenoszenie. transport musi być przeprowadzany według zaleceń: - zapakowane urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone na podłodze ciężarówki - opakowanie musi być odpowiednio osłonięte urządzenie posiada specjalne opakowanie zabezpieczające je podczas transportu które musi być utrzymane w dobrym stanie aż do ustawienia urządzenia w miejscu instalacji upewnij się że dostarczono wszystkie zamówione elementy sprawdź czy nie ma żadnych uszkodzeń i czy dostarczono zamawiany model urządzenia każde urządzenie jest testowane w fabryce przed dostarczeniem, dlatego też jeśli powstały uszkodzenia to są to uszkodzenia transportowe dostarczanie, przenoszenie urządzenia musi być wykonywane z należytą ostrożnością tak aby nie spowodować jego uszkodzenia podczas podnoszenia urządzenia należy pamiętać że środek ciężkości może nie pokrywać się ze środkiem geometrycznym urządzenia urządzenia są dostarczane w kartonowych pudełkach, ustawione na palecie; akcesoria dostarczane są oddzielnie w osobnych opakowaniach lub są zamontowane na urządzeniu (patrz cennik). Wewnątrz urządzenia umieszczona jest koperta zawierająca instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancję oraz dokumenty serwisowe Na tabliczce znamionowej każdej jednostki umieszczone są informacje: - data produkcji - model i kod identyfikacyjny - główne dane techniczne - schemat podłączenia NIE ZOSTAWIAJ NIEZABEPIECZONYCH URZĄDZEŃ PODCZAS ICH TRANPORTU Magazynowanie urządzenie musi być magazynowane wewnątrz budynku. NIE PODNOŚ URZĄDZENIA SAM JEŚLI JEGO WAGA JEST WIĘKSZA NIŻ 35 KG Instalacja : informacje dla wykwalifikowanego instalatora. INSTALACJA MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA ZGDONIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI konieczne jest zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa budynku sprawdź czy jednostka i jej charakterystyka techniczna odpowiadają opisowi w projekcie rozpakuj urządzenie uważnie sprawdzając czy nie zostało uszkodzone w przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą rozpakowane elementy zawsze należy trzymywać z dla od dzieci gdyż mogą być one niebezpieczne UWAGA!! Jednostka morze być przenoszona przy pomocy wózka widłowego, lub wózka paletowego, upewnij się że jest ona odpowiednio zbalansowana na wózku. Z powodów bezpieczeństwa nie należy podnosić urządzenia ręcznie. Nie podnoś jednostki przy pomocy lin lub zawiesi nie będących odpowiednio zakotwiczonych Przed rozpoczęciem instalacji zaopatrz się w środki ochrony osobistej. Używaj odpowiednich maszyn i narzędzi aby uniknąć wypadków podczas instalacji.

7 Instalacja: Warunki użycia Jednostki firmy BPS z serii UTA mogą być użyte do budowy instalacji zawierających jedną lub więcej jednostek. Jednostki mogą być instalowane w pomieszczeniach takich jak: biura, pokoje hotelowe, laboratoria jak również w większych pomieszczeniach takich jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, kościoły, oraz hale sportowe. Tak duża różnorodność zastosowania powoduje konieczność dokonania odpowiedniego doboru urządzenia w zależności od wymagań otoczenia. Przy doborze urządzenia należy wziąć pod uwagę takie wielkości jak: moc chłodnicza, moc grzewcza, przepływ powietrza, obecność przyłączy do kanałów wentylacyjnych, itp. Wysoka jakość oraz użytych do budowy urządzeń materiałów zapewnia odpowiedni czas pracy urządzenia zarówno jego komponentów jak i całości, pod warunkiem iż urządzenie zostało odpowiednio zainstalowane i nie jest narażone na mechaniczne, chemiczne lub gazowe środki mogące uszkodzić urządzenie. UWAGA!! Urządzenia serii UTA nie mogą być instalowane w otoczeniach do których nie są specjalnie zaprojektowane : np. w agresywnym otoczeniu, lub dużym zasoleniu. Nie wolno instalować jednostek w miejscach gdzie SA one narażone na działanie gazów łatwopalnych, kwasów, substancji agresywnych lub korodujących, mogą one uszkodzić urządzenie w sposób nienaprawialny. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku konieczne jest użycie opcjonalnej ochrony deszczowej (ZTP lub PTP), która została zaprojektowana specjalnie dla takich montaży. Instalacja: Lokalizacja urządzenia. z powodu ciężaru urządzenia należy podnosić je przy pomocy podnośników mechanicznych. Przed przystąpieniem do zawieszenia urządzenia zalecane jest przestudiowanie poszczególnych etapów instalacji opisanych w instrukcji zawartej w każdym zestawie. Po wyborze miejsca położenia jednostki należy ulokować ją na solidnej strukturze która będzie odporna na wibracje oraz mogąca utrzymać ciężar urządzenia. Wersja do zabudowy z obudową typu D: biorąc pod uwagę 4 uchwyty rozmieszczone na obudowie urządzenia oznacz miejsca występowania kołków rozporowych utrzymujących jednostkę. Wersja z obudową F K H: biorąc pod uwagę 4 uchwyty rozmieszczone na zestawie mocującym urządzenia oznacz miejsca występowania kołków rozporowych utrzymujących jednostkę. wykonaj otwory pod kołki ustalające zainstaluj urządzenie przy pomocy śrub 8 MA lub prętów gwintowanych o średnicy 8mm Wersje z obudową typu D : jednostki do zabudowy Instalator zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych kroków w celu zabudowania urządzenia panelami (w suficie podwieszanym, ściance, lub pod podłogą) będącymi jednocześnie ochroną urządzenia. Panele ochraniające muszą być odpowiednio przymocowane tak aby otworzenie ich było możliwe jedynie przy pomocy odpowiednich narzędzi, zapewni to ochronę przed kontaktem ludzi z niebezpiecznymi elementami urządzenia (98/37/CEE) takimi jak: ostre krawędzie, części elektryczne, elementy ruchome, itp. Jednocześnie panele muszą być łatwo wyjmowane tak aby zapewnić dostęp do środka urządzenia (konserwacja).

8 Urządzenie powinno być zainstalowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie późniejszej konserwacji lub naprawy. Panele obudowy jednostki powinny pozwalać na otworzenie otworu inspekcyjnego, umieszczonego w dolnej części urządzenia, w celu umożliwienia inspekcji filtrów i wentylatorów. Po stronie podłączeń hydraulicznych należy zostawić co najmniej 200 mm miejsca dla podłączenia odprowadzenia skroplin oraz około 400 mm na podłączenia hydrauliczne do wymiennika ciepła. Instalacja : podłączenie do kanałów. UWAGA!! zabronione jest używanie urządzenia jeśli wentylatory nie są podłączone do kanałów lub zabezpieczone odpowiednimi kratkami dyrektywa 98/37/CEE i kolejne. Wszystkie wersje urządzeń serii UTA SA przystosowane do podłączenia kanału nawiewnego i wywiewnego powietrza: zapobiega to dostępowi niepowołanych osób do niebezpiecznych części wewnątrz urządzenia takich jak wentylatory, części elektryczne, ostre krawędzie, 98/37/CEE. Upewnij się że kratki ochraniające (wlotowa i wylotowa) są odpowiednio przykręcone przy pomocy wkrętów. wymiary kanałów powinny być odpowiednie dla systemu oraz podłączeń powietrznych do urządzenia. Błędne obliczenie wielkości kanałów może spowodować niską wydajności urządzenia lub nieprawidłową pracą wyposażenie urządzenia aby uniknąć nadmiernego hałasu zaleca się stosowanie kanałów powietrznych obudowanych aby uniknąć możliwego przenoszenia wibracji z urządzenia na system dystrybucji powietrza, zalecane jest użycie antywibracyjnych wkładek pomiędzy urządzeniem a podłączonymi kanałami. Wkładki należy przymocować do kołnierzy przyłączeniowych za pomocą samogwintujących wkrętów. Należy zapewnić uziemienie zarówno urządzenia jak i kanału powietrznego (prowadząc przewód łączący kanał z urządzeniem). Odcinek prosty kanałów powinien być co najmniej 2 raz dłuższy niż najkrótszy bok kanału, wszelkie łuki, kolana i odgałęzienia powodują dodatkowe opory przepływu powietrza zmniejszając wydajność wentylatora Odgałęzienia nie powinny być robione pod kątem większym 7 0. Wersja z obudową typu B Wersja z obudowami typu K- H - F

9 Instalacja : podłączenia wodne. wykonaj podłączenia hydrauliczne. Odnieś się do danych technicznych zawartych w tym dokumencie odnoście wymiarów przyłazi ich umiejscowienia. UWAGA: zawsze używaj klucze kontrującego przy dokręcaniu połączeń rurowych. zainstaluj zawory odcinające aby móc wyizolować wymiennik od reszty układu hydraulicznego w przypadku konieczności konserwacji wymiennika. Podłącz na wlocie zawór odcinający a na wylocie zawór regulacyjny (lub 2 zawory odcinające) zamontuj zawór odpowietrzający i zawór spustowy wymiennik wodny jest testowany ciśnieniem 30 bar, jego maksymalne ciśnienie robocze to 15bar ułóż i zamocuj przewody hydrauliczne tak aby nie obciążały swoją wagą wymiennika ciepła Zainstaluj wyposażenie przeciwzmrożeniowe. Jeśli jednostka jest zainstalowana w pomieszczeniu czasowo zimnym, należy opróżnić wymiennik z wody podczas długiej przerwy w pracy. Instalacja : odprowadzenie skroplin. zaizoluj przewody wodne aby zabezpieczyć je przed wykraplaniem się wilgoci na ich powierzchniach podczas trybu chłodzenia zainstaluj system odprowadzenia skroplin o odpowiednim rozmiarze (spadek min 3%), bez wzniesień lub elementów dławiących swobodny przepływ wykonaj syfon na przewodzie odprowadzającym skropliny odprowadzenie skroplin powinno być podłączone do systemu odprowadzania wody z budynku nie należy podłączać odpływ skroplin do systemu kanalizacji może to spowodować dostawanie się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczenia w przypadku odparowania wody z syfonu. Po skończeniu pracy przy instalacji urządzenia sprawdź drożność systemu odprowadzenia skroplin poprzez wlanie niewielkiej ilości wody do tacki skroplin. Tacka skroplin posiada odpływ o średnicy 30mm System odprowadzenia skroplin musi być wyposażony w syfon o odpowiednim rozmiarze aby zapewnić: swobodny odpływ kondensatu zapobiegać wlotowi powietrza z zewnątrz do urządzenia w wyniku podciśnienia w jednostce zapobiegać wyciekowi powietrza przez syfon w przypadku nadciśnienia w jednostce zapobiegać dostępowi nieprzyjemnych zapachów lub insektów do urządzenia UWAGA: syfon powinien być wyposażony w otwarcie umożliwiające jego czyszczenie oraz powinien być łatwo wyjmowany. Rysunek poniżej przedstawia wykonanie syfonu:

10 Instalacja : podłączenia elektryczne. UWAGA: przed rozpoczęciem realizacji połączeń elektrycznych upewnij się że urządzenie jest odłączone od prądu. UWAGA: podłączenia elektryczne urządzenia i jego akcesoriów mogą być realizowany jedynie przez wyspecjalizowanych instalatorów. Należy pamiętać że gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzeni Ado urządzenia modyfikacji mechanicznych lub elektrycznych. Urządzenia są produkowane zgodnie ze standardem CEE 73/23 upewnij się co do zgodności norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w kraju gdzie jednostka jest instalowana upewnij się że parametry sieci zasilającej są odpowiednie dla zasilania jednostki (dane techniczne na tabliczce znamionowej). Zasilanie urządzenia i zdalnego sterowania: upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 230 V/1Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 195 V do 265V. Zasilanie :komora z grzałkami zasilanymi napięciem 230 V (ZRE/PRE- /230) : upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 230 V/1Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 195 V do 265V. Zasilanie :komora z grzałkami zasilanymi napięciem 400V (ZRE/PRE- /400) : upewnij się że linia zasilająca posiada parametry: 400 V/3Ph/50Hz i napięcie zawiera się w przedziale : od 340 V do 460V. Jednostka podłączona do napięcia niezgodnego z powyższymi parametrami traci gwarancję Upewnij się że sieć zasilająca pozwala na podłączenie dodatkowego obciążenia w postaci instalowanego urządzenia, biorąc pod uwagę wszystkie urządzenia podłączone do sieci. Sprawdź uziemienie: bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest zapewnione tylko wtedy gdy jest ono poprawnie podłączone do zasilania i gdy jest efektywnie uziemione zgodnie z obowiązującymi standardami. Podczas instalacji upewnij się że długość przewodu uziemiającego jest większa niż przewodu zasilającego, zapewni to ciągłość przewodu uziemienia w przypadku gdy przewód zostanie poddany rozciąganiu. Specyfikacja przewodów połączeniowych. dokładnie wykonaj wszystkie połączenia elektryczne urządzenia przewodami o odpowiednim przekroju poprzecznym w stosunku do przenoszonej mocy elektrycznej. Wymiary przewodu musza zapewnić że spadek napięcia na przewodach nie będzie większy niż 3 % napięcia nominalnego. Należy użyć przewodów izolowanych H05V-K lub N07V-K 300/500V, poprowadzonych w przewodzie plastikowym lub korytku. Wszystkie przewody, na długości poza urządzeniami, powinny znajdować się w osłaniających korytkach lub rurkach plastikowych. Przewody wychodzące z korytka lub rurki nie powinny być skręcane lub rozciągane. Musza być zabezpieczone przed wpływem otoczenia. Przewody plecione powinny być zaopatrzone w końcówki powalające na podłączenia ich do terminali zacisków. Upewnij się że każdy przewód jest poprawnie podłączony do terminala zacisków. Podłączenia elektryczne: dokładnie wykonaj wszystkie podłączenia elektryczne zgodnie ze schematem elektrycznym urządzenia Wszystkie schematy elektryczne podlegają zamianom: zalecane jest odnoszenie się do schematu dla każdej jednostki oddzielnie. nie należy używać do podłączenia zasilania adapterów ani rozgałęźników instalator urządzenia jest odpowiedzialny za umiejscowienie go możliwie blisko głównego wyłącznika zasilania!! Aby zapobiec skutkom zwarć, urządzenie powinno być podłączone do zasilania poprzez wyłącznik magnetyczno termiczny z minimalnym otwarciem 3mm (patrz dane elektryczne aby dobrać odpowiednik bezpiecznik). Zastosowany bezpiecznik musi być dwu polowy tak aby jednocześnie rozłączyć linię zasilającą oraz linię 0. Bezpiecznik musi być zainstalowany w miejscy łatwo dostępnym. Każdy panel sterowania może regulować pracę jednego urządzenia. Dla zainstalowania panelu sterowania wybierz miejsce gdzie temp. zawiera się w przedziale: 0 do 45 0 C, przy wilgotności do 85% H.R. Nie instaluj panelu sterowania na ścianach metalowych jeśli ściana nie jest odpowiednio uziemiona. Akcesoria : termostat niskiej temperatury wody: Termostat niskiej temperatury wody automatycznie wyłączy wentylator gdy temperatura wody zasilającej wymiennik spadnie poniżej 40 0 C dla grzania (praca w zimie).

11 Instalacja : podłączenia elektryczne. W poniższej instrukcji znajdują się główne schematy połączeń elektrycznych urządzenia i zdalnego sterowania, w celu osiągnięcia dodatkowych schematów należy skontaktować się z biurem technicznym. Aby uniknąć skutków zwarć należy zastosować na linii zasilającej odpowiedni bezpiecznik IG-2p lub IG-4P (patrz dane elektryczne w celu dobrania odpowiedniego bezpiecznika). Legenda: Ph - faza N - neutralny MV silnik wentylatora C kondensator Mors terminal zacisków Com przewód ComI przewód lato ComE przewód zima I prędkość minimalna II prędkość średnia III prędkość maksymalna G/V żółty/zielony MA brązowy BL niebieski NE czarny RO czerwony BI biały GR szary VI fioletowy AR pomarańczowy E-Est lato I Inv - zima TS termostat zabezpieczający RES-1 grzałka elektryczna 1 RES-2 - grzałka elektryczna 2 RES-3 - grzałka elektryczna 3 EV-F elektrozawór chłodzenia EV-C elektrozawór grzania EV-CF elektrozawór grzania/chłodzenia TM termostat minimalnej temperatury wody SDI Interfejs dla regulacji 4 jednostek TM-1, TM-2, TS-1, TS-2, EV-C-1, EV-C-2, itp. oznaczenia na terminalu zacisków CR1, CR2, CR3, itp. różne typy sterownika zdalnego sterowania Komponenty nie zawarte razem z urządzeniem bądź dostarczane na specjalne zamówienie. R-2no przekaźnik z dwoma stykami normalnie otwartymi (z siłownikiem 220V) R-4no - przekaźnik z czterema stykami normalnie otwartymi (z siłownikiem 220V) IG-2p bezpiecznik magnetyczno termiczny (230V 2 styki : Faza i Neutralny) IG-4p - bezpiecznik magnetyczno termiczny (400V 4 styki Faza 1, Faza 2, Faza 3, Neutralny) (patrz dane elektryczne w celu doboru odpowiedniego bezpiecznika). Dane techniczne zdalnego termostatu i regulatora. Zasilanie : 230 v +/- 15% /1Ph/50Hz; 1 VA Przekaźnik : 5(1) A, 250V Dyferencjał : 0,5 0 C +/- 0,1 0 C dla typu CR1 Zakres : +6 do 30 0 C dla typu CR1 Warunki otoczenia: do 50 0 C; R.H. 10 do 90% bez kondensacji Stopień ochrony : IP 30 Schematy elektryczne jednostek : UTA 430/ / / /732: Schematy elektryczne jednostek : UTA 830/ / /1032::

12 Instalacja : podłączenia elektryczne. AKCESORIA: ZDALNE STEROWANIE CR1 Schemat elektryczny podłączenia zdalnego sterowania CR1 do jednostki UTA + TM Działanie: OFF wyłączanie wentylatora Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. Schemat elektryczny podłączenia zdalnego sterowania CR1 do 4 jednostek UTA + SDI Działanie: OFF wyłączanie wentylatora Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON)

13 Instalacja : podłączenia elektryczne. AKCESORIA: ZDALNE STEROWANIE CR2 Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + TM + EV-F + EV-C. Działanie: OFF wyłączanie wentylatora, - wyłączanie zaworu elektromagnetycznego dla chłodzenia,- wyłączanie zaworu elektromagnetycznego dla grzania Zima (grzanie)- wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM. wyłączony zawór elektromagnetyczny dla chłodzenia. Termostatyczne sterowanie zaworem elektromagnetycznym dla grzania Lato (chodzenie) wentylator nie jest sterowany termostatem (zawsze włączony, ON) + TM, wyłączony zawór elektromagnetyczny dla chłodzenia. Termostatyczne sterowanie zaworem elektromagnetycznym dla chłodzenia Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + SDI + EV-CF.

14 Instalacja : podłączenia elektryczne. 230V. Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + EV-F +ZRE (PRE) zasilanie zasilanie 400V. Schemat połączeń zdalnego sterowania CR2 dla jednostki UTA + EV-F +ZRE (PRE)

15 Pierwsze uruchomienie. UWAGA! Pierwsze uruchomienie jednostki oraz test działania musza być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ : zamocowanie urządzenia przy suficie, ścianie lub pod podłogą itp. przewód uziemienia oraz wszystkie podłączenia elektryczne podłączenie kanałów powietrznych, mocowanie paneli inspekcyjnych obecność napięcia zasilania czy zawory odcinające wodne znajdujące się przy wymienniku są otwarte. Upewnij się że układ hydrauliczny został poprawnie odpowietrzony sprawdź poprawność dokonanych połączeń układu hydraulicznego upewnij się że podczas instalacji zostały zastosowane wszelkie zasady i przepisy obowiązujące na danym terenie. CZYNNOŚCI PIERWSZEGO URUCHOMIENIA : włącz bezpiecznik różnicowy zasilania doprowadź napięcie zasilania do urządzenia. Lato: ustaw temperaturę na termostacie pokojowym o kilka stopni niżej od obecnie panująca w otoczeniu. Zima : ustaw temperaturę na termostacie pokojowym o kilka stopni wyższą niż obecnie panująca w otoczeniu. zalecane jest ustawienie pracy urządzenia z maksymalna prędkością przez pierwsze kilka godzin, po instalacji oraz po długotrwałej przerwie w użytkowaniu. SPRAWDZENIE URZĄDZENIA PODCZAS PRACY : należy sprawdzić wartość prądu pracy oraz wielkość przepływu powietrza. POTRZEBNE INFORMACJE Zalecane jest zapoznanie użytkownik z wszystkimi operacjami koniecznymi do prawidłowego użytkowania urządzenia, w szczególności o konieczności dokonywania okresowych testów działania, które muszą być przeprowadzana raz w roku przez wykwalifikowany personel. Informacje dla użytkownika. URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE URZĄDZENIA. UWAGA : Pierwsze uruchomienie jednostki oraz test działania musza być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny. Niezastosowanie się do tego warunku powoduje utratę gwarancji oraz powoduje nie ponoszenie żadnej odpowiedzialności producenta za nieprawidłowe działanie urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić czy wszelkie prace znajdujące się w kompetencjach instalatora zostały wykonane poprawnie. Podczas gdy urządzenie jest nieużywane należy odłączyć od niego zasilanie. NIEPRAWIDŁOWA PRACA LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy: odizolować urządzenie (odłączyć zasilanie) nie należy próbować naprawy we własnym zakresie skontaktować się z autoryzowanym serwisem wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis producenta przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować niebezpieczeństwo. UWAGA: aby zapewnić efektywną i bezpieczną pracę urządzenia konieczne jest przeprowadzanie przez inżynierów serwisu, okresowej konserwacji urządzenia.

16 Informacje dla użytkownika nieprawidłowe użytkowanie Informacje dla użytkownika konserwacja i czyszczenie urządzenia firmy BPS są nowoczesną konstrukcją zgodną z najnowszymi technologiami, zapewniającą długotrwałe i efektywne działanie urządzenia. Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest przeprowadzanie specyficznych czynności inspekcyjnych i konserwacyjnych w czasie pracy urządzenia. Opisany poniżej program konserwacji urządzenia bierze pod uwagę pracę urządzenia w optymalnych warunkach jakości powietrza oraz instalacji. Częstotliwość przeprowadzania czynności konserwacyjnych w bardzo dużym stopniu zależy od warunków pracy. Najbardziej agresywne warunki występują wówczas gdy w powietrzu znajdują się znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, soli, substancji chemicznych, oraz pyłu. UWAGA: Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilanie od urządzenia. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA: Nigdy nie polewaj urządzenia wodą może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać gorącej wody, proszków ścierających lub silnych detergentów, do czyszczenie jednostki można użyć miękkiej tkaniny. Jeśli to możliwe należy unikać pracy w pomieszczeniu gdzie czyszczone jest urządzenie. RUTYNOWA KONSERWACJA PRZEPROWADZANA PRZEZ UŻYTOWNIKA. UWAGA: Odpowiednia konserwacja zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii! Ważnym jest aby w sposób dokładny przeprowadzić poniższe czynności na początku każdego z sezonów : chłodzenia i grzania, oraz po każdym miesiącu pracy urządzenia. czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia, przy pomocy miękkiej tkaniny FILTR POWIETRZA (jeśli występuje należy go czyścić co 15 dni): filtry mogą być czyszczone przez wytrzepanie lub mycie wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, lub poprzez czyszczenie sprężonym powietrzem. WAŻNE: podczas czyszczenia filtrów należy uważać aby strumień wody lub powietrza przepływający przez filtr miał kierunek przeciwny do normalnego kierunku przepływu podczas pracy urządzenia. Źródło przepływającego powietrze lub wody nie może znajdować się zbyt blisko powierzchni filtra i nie może być zbyt silny może to spowodować uszkodzenie filtra. Jeśli filtry SA czyszczone wodą z dodatkiem detergentu, należy, przed zainstalowaniem filtra, wysuszyć go bardzo dokładnie, zapewni to odpowiednią efektywność urządzenia.

17 WODNY WYMIENNIK CIEPŁA: wymiennik ciepła musi być utrzymywany w perfekcyjnie dobrej kondycji aby zagwarantować zaprojektowane parametry pracy urządzenia. Konieczne jest okresowe sprawdzanie czy zanieczyszczenie powierzchni wymiennika nie powoduje ograniczenia przepływu powietrza, jeśli to konieczne należy je wyczyścić uważając aby ich nie uszkodzić. Podczas czyszczenia lameli należy używać małego pędzelka lub odkurzacza. Jeśli jednostka jest zamontowana w pomieszczeniach okresowo nie ogrzewanych należy opróżnić wymiennik ciepła jeśli przewidywany jest długi okres przerwy w pracy. TACKA ODPŁYWU SKROPLIN: podczas pracy letniej urządzenia należy sprawdzać czy tacka odpływu skroplin jest zablokowana oraz czy jest wolna od zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia mogą zablokować odpływ skroplin z urządzenia co może być przyczyną przelania się wody z tacki na zewnątrz urządzenia. ZESPÓŁ WENTYLATORA: silnik wentylatora pracuje na samosmarujących się łożyskach i nie wymaga on dodatkowego smarowania. Należy jedynie sprawdzać jego czystość. Jeśli jest zabrudzony należy użyć do czyszczenia sprężonego powietrza uważając jednocześnie aby go nie uszkodzić. SPRAWDZENIE RAZ DO ROKU: Aby zagwarantować odpowiednią wydajność pracy urządzenia i niskie koszty utrzymania, należy przeprowadzać okresową konserwację roczną. Pamiętaj że ten rodzaj konserwacji urządzenia może być przeprowadzony jedynie przez wykwalifikowany personel : sprawdzenie instalacji elektrycznej : sprawdzeni wszystkich podzespołów elektrycznych oraz w szczególności kondycji podłączeń elektrycznych. Sprawdzenie stanu wszystkich nakrętek, śrub i kołnierzy które mogą się poluzować w wyniku drgań. Sprawdzenie czy silnik wentylatora nie nosi śladów kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń. Okresowo należy sprawdzić czy nie pracuje on wytwarzając nie standardowe dźwięki, oraz czy obieg wentylacyjny ( jeśli występuje ) nie jest zasłonięty jakąś przeszkodą ograniczającą przepływ może to spowodować przegrzanie się silnika wentylatora. Sprawdzenie czy wirnik wentylatora jest czysty i wolny od ciął obcych. Informacje dla użytkownika serwis po sprzedażowy. UWAGA: Wszystkie czynności związane z instalację, uruchomienie itp.: należy zawsze skonsultować z wykwalifikowanym inżynierem serwisu. Możliwe jest uzyskanie asysty, przy zgłoszeniu zarówno do sprzedawcy jak i bezpośrednio do producenta, którzy to powinni udzielić informacji na temat kontaktu do najbliższego autoryzowanego serwisu. Przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się że dostępne są informacje: model jednostki numer seryjny urządzenia opis typu instalacji urządzenia Z powodów bezpieczeństwa oraz zachowania jakości produktu należy używać do wymiany jedynie oryginalnych części od producenta. Przy zamawianiu części należy zawsze podać model urządzenia oraz opis potrzebnej cześci. CZEŚCI ZAMIENNE: Ponieważ w celu wymiany części konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, należy skontaktować się w tym celu z autoryzowanym serwisem. UWAGA!: wszystkie czynności związane z wymianą części powinny być przeprowadzane podczas gdy urządzenie nie pracuje, oraz odłączone jest zasilanie wodne i elektryczne. Wykrywanie usterek. Usterka Możliwe przyczyny 1. Słaby przepływ - źle ustawiona prędkość na panelu sterowania : ustaw odpowiednią prędkość na panelu powietrza - zablokowany filtry ( jeśli jest obecny): wyczyść filtr - ograniczony przepływ powietrza, zasłonięty wlot lub wylot powietrza : usuń przeszkodę - obciążenie systemu dystrybucji powietrza zostało niedokładnie obliczone : zwiększ prędkość obrotową wentylatora - odwrócony jest kierunek obrotów wentylatora: sprawdź schemat połączeń elektrycznych i połączenia 2. zbyt duży przepływ - obciążenie systemu dystrybucji powietrza zostało niedokładnie obliczone : zmniejsz powietrza prędkość obrotową wentylatora 3. niedostateczne - Zbyt niska prędkość obrotowa wentylatora: zwiększ prędkość ciśnienie statyczne - odwrócony jest kierunek obrotów wentylatora: sprawdź schemat połączeń elektrycznych i połączenia 4. nadmierny hałas - Zbyt duży przepływ powietrza : zmniejsz przepływ - uszkodzenie elementów metalowych: sprawdź stan elementów metalowych i wymień uszkodzone części - części rotacyjne nie są wyważone: wyważ wirnik wentylatora

18 5. silnik/wentylator nie pracuje 6. urządzenie nie grzeje tak jak dotychczas 7. urządzenie nie chłodzi tak jak dotychczas 8. wypływ wody z urządzenia 9. wda wykrapla się na zewnętrznych powierzchniach urządzenia - przerwa w zasilaniu : sprawdź zasilanie - wentylator został wyłączony przez termostat minimalnej temp. wody, temp. wody spadła poniżej wartości 40 0 C (przy pracy w zimie): sprawdź źródło ciepła - upewnij się że wentylator jest włączony : ustaw przełącznik w odpowiedniej pozycji - sprawdź czy nie ma obcych ciał blokujących ruch obrotowy wentylatora - spadek temp. wody zasilającej: sprawdź źródło ciepła lub pompę ciepłej wody - nieprawidłowe ustawienia na panelu sterowania : patrz ustawienia - upewnij się że filtr powietrza (jeśli jest ) oraz wymiennik są czyste - upewnij się że układ hydrauliczny nie jest zapowietrzony, sprawdź przy pomocy zaworów odpowietrzających - upewnij się że instalacja działa poprawnie : działa źródło ciepła oraz pompa obiegowa ciepłej wody - Wzrost temp. wody zasilającej : sprawdź źródło chłodu - nieprawidłowe ustawienia na panelu sterowania : patrz ustawienia - upewnij się że filtr powietrza (jeśli jest ) oraz wymiennik są czyste - upewnij się że układ hydrauliczny nie jest zapowietrzony, sprawdź przy pomocy zaworów odpowietrzających - upewnij się że instalacja działa poprawnie : działa źródło chłodu oraz pompa obiegowa zimnej wody - zablokowany syfon : wyczyść syfon - brak syfonu : załóż syfon - warunki wilgotności i temperatury opisane w biuletynie technicznym zostały przekroczone: podnieś temperaturę do jej dolnej granicy opisanej w biuletynie technicznym - problem z odprowadzeniem skroplin kondensatu : sprawdź tackę skroplin oraz przewód odprowadzający - gdy żądana temperatura otoczenia zostanie osiągnięta wówczas system sterowania wyłącza wentylatory podczas gdy woda nadal krąży w obiegu : należy wyposażyć wymiennik ciepła w regulacje przepływu wody zatrzymującą jej obieg w momencie zatrzymania wentylatora (zawór 3 drogowy, zawór 2 drogowy, wyłączenie pompy obiegowej, wyłączenie agregatu wody lodowej). Utylizacja odpadów. Gwarancja 1- letnia Po skończeniu czasu pracy urządzenia musi być ono zutylizowane w sposób zgodny z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Urządzenia są wyprodukowane z następujących materiałów: blach aluminiowo cynkowych blach ze stali nierdzewnej blach galwanizowanych miedzi aluminium poliestru poliuretanu włókna szklanego stali nierdzewnej plastiku Główne warunki gwarancji (CGG R00): 1. gwarancja na jednostki UTA obejmuje wady fabryczne urządzenia. Zakresie gwarancji są wszystkie części urządzenia które zostały bezsprzecznie uszkodzone wyniku błędu w procesie produkcji lub wady materiału. Części te zostaną wymienione lub naprawione, uruchomienie urządzenia nie jest objęte gwarancją. 2. Jakikolwiek manipulowanie przy systemie elektrycznym przez osoby niepowołane lub zmiany w budowie urządzenia powodują utratę gwarancji. 3. Instalator lub instalatorzy odpowiedzialni za instalacje urządzenia muszą dokonać jej zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami, oraz zasadami bezpieczeństwa. Firma BPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń i zasad opisanych w instrukcji. 4. Instalacja musi zapewnić swobodny dostęp do urządzenia, tak aby możliwe było dokonanie czynności, związanych z konserwacją, wymiana części lub całego urządzenia, w sposób szybki prosty i bez ryzyka uszkodzenia innych części urządzenia i jego otoczenia (ścian, sufitu podwieszanego, osłon). Jakiekolwiek dodatkowe koszty lub obciążenia wynikające z niestosowania się do tego zalecenia nie będą respektowane przez producenta.

19 5. Gwarancja nie dotyczy części które zostały uszkodzone w wyniku niedopatrzenia, nieuwagi lub zaniedbania podczas użytkowania urządzenia, jego instalacji, konserwacji, przeprowadzania konserwacji przez osoby niewykwalifikowane, uszkodzeń w wyniku wypadku, podczas transportu, uszkodzeń w wyniku nieprzewidzianych wypadków, lub jakichkolwiek innych które nie mogą być uznane za wady fabryczne. 6. Zgodnie z artykułem 1495 Włoskiego kodeksu cywilnego, użytkownik traci prawa gwarancji jeśli uszkodzenie nie zostało raportowane do firmy BPS w ciągu 8 dni od daty powstania uszkodzenia, przekazanie wiadomości musi potwierdzone przez obie ze stron. 7. gwarancja nie obejmuje rutynowych czynności koniecznych do przeprowadzenia konserwacji urządzenia (czyszczenie, filtrów itp.) wynikających z normalnego użytkowania urządzenia. 8. jakiekolwiek wady, uszkodzenia, uszkodzone komponenty, zniszczenia bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez osoby, zwierzęta lub przedmioty nie powodują prawa klienta do nie płacenia za urządzenie. Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie za urządzenie spowoduje utratę praw do gwarancji. 9. gwarancja nie obejmuje kompensacji kosztów związanych z czasową zmiana kolorów urządzenia. 10. urządzenia UTA posiadają gwarancje : 1 lata: wymiennik; 1-rok : wentylatory, silniki, łożyska, części elektryczne, komponenty stalowe i części obudowy. Urządzenia podlegają gwarancji w tym okresie licząc od daty uruchomienia urządzenia (które to użytkownik powinien udowodnić: protokół odbioru, faktura) w innym przypadku urządzenia są objęte gwarancją licząc od daty wyprodukowania. 11. w przypadku wystąpienia usterki nie jest możliwa wymiana całego urządzenia. Jakiekolwiek czynności związane z reperacją i wymianą części nie powodują zamiany czasu obowiązywania gwarancji, wykluczone jest wydłużenie gwarancji. Wymienione części są własnością sprzedającego. 12. w przypadku upływu czasu gwarancji, jakakolwiek wymiana części będzie pełnopłatna zgodnie z aktualnym cennikiem 13. jakakolwiek dostawa w ramach gwarancji która, powoduje akceptację ogólnych warunków gwarancji. Ewentualne odstępstwa od warunków gwarancji są ważne tylko po poświadczeniu pisemnym przez sprzedającego. 14. wersja w języku włoskim powyższych warunków gwarancji jest autorytatywnym dokumentem dla wszystkich późniejszych tłumaczeń. 15. jakiekolwiek spory dotyczące powyższych warunków gwarancji będą rozpatrywane w jurysdykcji sadu Treviso (Włochy). Uwaga: Wszystkie diagramy zawarte w dokumentacji technicznej są poddawane ulepszeniom: sugerujemy zapoznanie się ze schematami zawartymi w każdej jednostce. Wszystkie dane techniczne zawarte w biuletynie technicznym nie są wiążące dla producenta. Firma BPS do wprowadzania zmian (technicznych, wydajności, wymiarów itp.) bez powiadamiania. Całkowite lub częściowe kopiowanie tej instrukcji jest zabronione. Pamiętaj że gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w zakresie instalacji elektrycznej, mechanicznej, lub innej. UWAGA: podłączenia elektryczne należy wykonać dokładnie i poprawnie. NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE POŁACZEŃ ELEKTRYCZNYCH MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ URZĄDZENIA Copyright by ALFACO POLSKA Sp. z o.o.

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo