OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH"

Transkrypt

1 OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE BLOK TEMATYCZNY 1: ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BLOK TEMATYCZNY 2: TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ BLOK TEMATYCZNY 3: TWORZENIE BIZNES PLANU BLOK TEMATYCZNY 4: UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE... 10

2 I. SZKOLENIA MIĘKKIE 1.BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ Czas trwania modułu: 2 dni Cele szkolenia: Opanowanie umiejętności ustalania dla siebie nowych celów zawodowych i planowania ich relacji, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji. Identyfikacja własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności gospodarczej. Uświadomienie sobie wpływu na funkcjonowanie negatywnego myślenia o własnej osobie i sytuacji. Identyfikacja marzeń. Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: Umiejętność określania celów, Dyscyplina wewnętrzna motywacja wewnętrzna, Umiejętność dążenie do realizacji celu. Program: Program obejmuje 2 dni szkoleniowe 15 godzin zegarowych i 10 minut (w tym 16 godzin zajęć dydaktycznych 1 godzina lekcyjna=45 minut) 1. Wstęp do szkolenia. Przekazanie podstawowych informacji na temat programu szkolenia oraz organizacji warsztatu. Przedstawienie trenera. Przedstawienie uczestników. Ustalenie zasad pracy i funkcjonowania grupy na szkoleniu. Określenie oczekiwań uczestników odnośnie szkolenia. 2. Identyfikacja marzeń, jako jednego z źródeł inspiracji i siły napędowej do dalszych działań. Myślenie, które zmienia rzeczywistość wpływ myśli na nasze samopoczucie i zachowania Określenie własnych ograniczeń i podjęcie próby ich neutralizacji lub zamiany na atuty. 3. Zmiana postaw rozwijanie umiejętności zastępowania negatywnych wyrażeń stwierdzeniami pozytywnymi. Rola wartości w życiu osobistym i zawodowym.

3 4. c.d. Rola wartości w życiu osobistym i zawodowym. 5. Rozwiązywanie problemów 6. Motywacyjna rola celów. Zasady określania celów. Rodzaje celów. 7. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. 8. c.d. Określanie celów - rozwijanie umiejętności określania celów w oparciu o zasadę SMART 9. Motywacja do otwarcia działalności gospodarczej. Rola posiadanych kompetencji we właściwych wyborach zawodowych. Odkrywanie własnych możliwości i atutów. 10. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności gospodarczej. 11. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności gospodarczej. 12. c.d. określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności gospodarczej. Identyfikacja deficytów w zakresie wiedzy, umiejętności i uprawnień potrzebnych do planowanego przedsięwzięcia. 13. c.d. Określanie własnych zasobów i poszukiwanie w nich potencjału dla działalności gospodarczej. Podsumowanie bloku szkoleniowego. Otrzymanie od uczestników informacji zwrotnej dot. bloku Mapa celów i marzeń. 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY Cele szkolenia: Zdobycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w często zmieniających się sytuacjach zawodowych, uelastycznienie postaw i zachowań w obszarze zawodowym Podniesienie umiejętności skutecznego działania w warunkach stresu, negatywnych emocji, zidentyfikowanie czynników stresu związanych z zakładaniem firmy i byciem przedsiębiorcą. Poznanie zasad skutecznego planowania i zarządzania sobą w czasie. Rozwój umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Poznanie i zasad zachowania asertywnego. Rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań.

4 Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: asertywność, komunikacja interpersonalna, organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem Program: Program obejmuje 2 dni szkoleniowe 15 godzin zegarowych i 20 minut (w tym 16 godzin i 10 minut zajęć dydaktycznych 1 godzina lekcyjna = 45 minut) 1. Wstęp do szkolenia. Przekazanie podstawowych informacji na temat programu szkolenia oraz organizacji warsztatu. Ustalenie zasad pracy i funkcjonowania grupy na szkoleniu. Określenie oczekiwań uczestników odnośnie szkolenia. 2. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Zasady efektywnego planowania czasu. Metody, zasady i reguły wspierające zarządzanie realizacją zadań. 3. c.d. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Efektywne planowanie czasu, wybór priorytetów. Pożeracze czasu 4. c.d. Planowanie zadań i zarządzanie sobą w czasie. Skuteczne delegowanie zadań. Wstęp do kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów 5. c.d. kreatywne rozwiązywanie zadań i problemów 6. Efektywne radzenie sobie ze stresem. Źródła stresu. Rodzaje stresu. Techniki radzenia sobie ze stresem. 7. c.d. Efektywne radzenie sobie ze stresem. Podsumowanie pierwszego dnia II bloku szkolenia 8. Techniki radzenia sobie ze stresem 9. Komunikacja interpersonalna. Komunikacja werbalna. 10. c.d. Komunikacja interpersonalna. Aktywne słuchanie 11. Asertywność. 12. Podsumowanie szkolenia. Sprawdzenie wiedzy uczestników przeprowadzenie testu. Uzyskanie opinii uczestników na temat szkolenia. Ankieta ewaluacyjna.

5 II. SZKOLENIA TWARDE BLOKI TEMATYCZNE: Blok 1: Zakładanie działalności gospodarczej Blok 2: Tworzenie strategii marketingowej Blok 3: Tworzenie biznes planu Blok 4: Umiejętności sprzedażowe Czas trwania modułu: 2 dni 3. BLOK TEMATYCZNY 1: ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Cele szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie kluczowych aspektów formalnych i prawnych zakładania, prowadzenia i zamykania działalności gospodarczej. Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje biznesowe obejmujące takie umiejętności i postaw jak:: Poprawne wypełnianie dokumentacji, Znajdowanie informacji na temat przepisów związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy, Wskazywanie instytucji istotnych dla zakładania i prowadzenia działalności biznesowej Przestrzeganie zasad etyki biznesowej, choć okoliczności sprzyjają ich łamaniu lub omijaniu, Sprawiedliwe traktowanie współpracowników. Program: 1. Aspekty psychologiczne dotyczące zakładania działalności gospodarczej: Cechy dobrego przedsiębiorcy, Rodzaje postaw 2. Źródła pomysłów na własną firmę

6 3. Wskazówki do korzystania ze źródeł pomysłów 4. Ocena pomysłu i praca nad metodami oceny 5. Otoczenie firmy: Rynek produktów i usług Rynek zaopatrzenia Rynek finansowy podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej (dotacje, pożyczki, kredyty, leasing) Rynek pracy obowiązki pracodawcy, podstawowe rodzaje umów o pracę,; 6. Formalności związane z zakładaniem działalności: Wpis do CEIDG lub KRS Wpis do CEIDG drogą elektroniczną: epuap, profil zaufany, Instytucja jednego okienka, Podstawowe formy prawne związane z zakładaniem działalności gospodarczej: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna; G.U.S. numer REGON Urząd Skarbowy: podatki od działalności gospodarczej : podatek dochodowy od osób fizycznych; VAT, wybór formy opodatkowania: zasady ogólne - skala podatkowa, zasady ogólne podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa rozliczenia z Urzędem Skarbowym; Z.U.S. niezbędne formalności, rozliczenia z ZUS Konto gospodarcze, pieczątka 4. BLOK TEMATYCZNY 2: TWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ Cele szkolenia: Poznanie metod budowania marketingowej strategii wejścia i rozwoju firmy na rynku w oparciu, między innymi, o zasadę 4P (dystrybucja, promocja, produkt i cena).

7 Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje to kompetencje biznesowe w zakresie takich umiejętności i postaw jak:: Dążenie do optymalizowania wysiłku w celu podnoszenia korzyści, Poszukiwanie okazji do podnoszenia atrakcyjności oferowanych produktów, czy usług, Bieżące analizowanie rynku oraz działań konkurencji, Identyfikacja i ocena ryzyka, Podejmowanie działań ograniczających ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji, Podejmowanie działań pomimo obaw i niepewności, Podejmowanie ryzykownych działań ukierunkowanych na konkretny cel Utrzymywanie trwałych relacji z kooperantami i dostawcami Unikanie manipulacji Proponowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron interesów. Program: Co to jest marketing? Pomysł na firmę nazwa/logo; specjalizacja w branży; lokalizacja Otoczenie firmy najważniejsze aspekty Jakie są potrzeby, preferencje, oczekiwania klientów? Co należy o nich wiedzieć? Tworzenie bazy danych konkurencji Analiza SWOT Cele firmy zasady ich tworzenia Zasady prowadzenia własnego biznesu: organizacja, zarządzanie, polityka finansowa, polityka personalna.

8 Cele marketingowe firmy kim są nasi klienci/segmentacja rynku; obszar geograficzny na którym działać będzie firma; jakie potrzeby klientów możemy zaspokajać? Reguły marketingu i ich stosowanie: Unikalna Propozycja Sprzedaży, Kooperacja Koncentracja lub dywersyfikacja, Segmentacja rynku, Szanse rynkowe / cykl życia produktu. Narzędzia Marketing Mix 4P: Produkt, / Oferta Cena Dystrybucja / Sprzedaż i jej wspieranie Promocja / Reklama / Praca z szeroką publicznością 5. BLOK TEMATYCZNY 3: TWORZENIE BIZNES PLANU Cele szkolenia: Poznanie zasad opracowywania i roli profesjonalnego biznes planu na etapie poprzedzającym zakładanie działalności gospodarczej. Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: Rozwijane w trakcie szkolenia kompetencje to kompetencje biznesowe w zakresie takich umiejętności i postaw jak: Dążenie do optymalizowania wysiłku w celu podnoszenia korzyści, Dokonywanie bilansu potencjalnych kosztów i korzyści podejmowanych działań, Podejmowanie opłacalnych działań, czyli takich, które przynoszą korzyści, Identyfikacja i podejmowanie ryzyka, Podejmowanie działań pomimo obaw i niepewności, Inwestowanie zasobów w działania obarczone ryzykiem, ale dające szanse na zysk, Podejmowanie ryzykownych działań ukierunkowanych na konkretny cel,

9 Przestrzeganie zasad etyki biznesowej, choć okoliczności sprzyjają ich łamaniu lub omijaniu. Program: 1) Planowanie w firmie: Przygotowanie i wdrożenie planu działania firmy Analiza strategiczna i wybór strategii Planowanie w małej firmie (model II Fazowy) 2) Co to jest biznes plan? Funkcje biznes planu Zasady konstrukcji biznes planu 3) Proponowany struktura biznes planu Streszczenie projektu przedsięwzięcia Profil i zakres działania firmy Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia Plan techniczny Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy Wnioski i podsumowanie Załączniki 4) Plan Finansowy Jak opracować plan finansowy? Założenia wstępne Bilans Przedsiębiorcy Koszty uruchomienia przedsięwzięcia Koszty bieżące funkcjonowania firmy/miesiąc Uproszczony rachunek wyników i przepływy finansowe

10 5) Praca warsztatowa (w grupach) nad planowanymi prze uczestników przedsięwzięciami. 6. BLOK TEMATYCZNY 4: UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE Czas trwania modułu: 2 dni Cele szkolenia: a) Wzmocnienie pozytywnej postawy wśród uczestników wobec podejmowania roli sprzedawcy. b) Rozwój umiejętności pozyskiwania klientów i budowania trwałych relacji biznesowych. c) Poznanie kluczowych zasad zapewniających skuteczną realizację procesu sprzedaży. d) Poznanie technik i metod negocjacji handlowych. e) Rozwój umiejętności profesjonalnej autoprezentacji. f) Poznanie zasad obsługi podstawowych urządzeń biurowych. g) Poznanie najważniejszych informacji dotyczących korzystania z Internetu (wyszukiwanie informacji, możliwości wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej). h) Rozwinięcie kluczowych umiejętności elektronicznej skrzynki pocztowej. i) Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących opracowywania ofert oraz prezentacji handlowych z wykorzystaniem edytora tekstu oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Kompetencje, które będą rozwijane dzięki szkoleniu: 1) Umiejętności sprzedażowe 2) Nastawienie biznesowe 3) Budowanie relacji biznesowych 4) Kultura i etyka w biznesie 5) Obsługa komputera i urządzeń biurowych

11 Program: DZIEŃ 1 1) WIZERUNEK PROFESJONALISTY, czyli jak Cię widzą tak o Tobie mówią: Podstawowe elementy autoprezentacji Poznanie najważniejszych zasad etyki biznesowej (wizytówki, nawiązywanie kontaktu) Efekt pierwszego wrażenia Jak zbudować swój BRAND: Struktura ZORRO Jakimi cechami charakteryzuje się doskonały przedsiębiorca 2) UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE, czyli jak z sukcesem prowadzić proces: Poznanie standardu rozmowy handlowej Jak przygotować się do rozmowy handlowej Jak nawiązywać relacje i wzbudzać zaufanie klienta Czym jest rozpoznanie potrzeb i dlaczego aktywne słuchanie jest tak istotne Umiejętne zadawanie pytań Prezentowanie oferty: Metoda Cecha-Zaleta-Korzyść Wątpliwości jako element rozmowy: Metoda Trójkąta Bermudzkiego Zakończenie rozmowy, czyli finalizacja Dbanie o długotrwałe relacje zarządzanie relacjami z klientem: Wskaźnik Zadowolenia/Satysfakcji Analiza najczęściej popełnianych błędów w kontakcie z klientem 3) NEGOCJACJE HANDLOWE, czyli zaawansowane umiejętności handlowca: Podstawowe zasady prowadzenia negocjacji Wybrane techniki negocjacyjne: Technika Bagatelki, Technika Ultimatum, Technika Różowego Słonia, Technika Założeń Symulacja spotkania negocjacyjnego DZIEŃ 2 4) BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH Co to jest Prospekting i czemu ma służyć Jak szukać potencjalnych klientów

12 Metody i źródła docierania do klientów Tworzenie sieci kontaktów Standardy i ćwiczenia rozmów, różne scenariusze 5) PROFESJONALNA OFERTA HANDLOWA Analiza części składowych oferty handlowej Co powinno znaleźć się na stronie internetowej W jaki sposób wysyłać ofertę handlową Standardy tworzenia profesjonalnych maili stopka, treść, załączniki. 6) PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI W INTERNECIE Źródła i narzędzia marketingu internetowego: banery, newsletter, mailing internetowy Pozycjonowanie czym jest, jak dobierać słowa kluczowe Domena definicja i propozycja stworzenia własnej Hosting jak i gdzie szukać optymalnych rozwiązań

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

conceptree SZKOLENIA

conceptree SZKOLENIA SZKOLENIA Spis treści z zakresu doradztwa zawodowego i planowania ścieżki zawodowej... 2 psychologiczne... 2 Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie lub NGO... 3 Prawne aspekty prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Program Ekonomia na co dzień

Program Ekonomia na co dzień Program Ekonomia na co dzień Założenia ogólne Program obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego i przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Celem programu jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MARKETINGOWE

SZKOLENIA MARKETINGOWE ZYSKOWNA MARKA SZKOLENIA MARKETINGOWE Toruń 2012 lp. Tytuł szkolenia Str. 1. Skuteczny marketing w sprzedaży 6 2. Strategia marketingowo-sprzedażowa 9 3. Kampania marketingowo-sprzedażowa 12 4. Zyskowna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo