Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz z późn. zm. ) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przyjmuje się prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Ostróda. 2. ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas Data przekazania do publikacji: r. Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

2 L.p. Miejscowość (adres) Obiekt 1. Bałcyny 15 dwór w zespole budynek 2. Bałcyny 16 mleczarnia z częścią mieszkalną w zespole dworsko-folwarcznym, murowana, 3. Bałcyny chlewnia murowana w gospodarczy 4. Bałcyny nr dom ogrodnika, w 5. Bałcyny budynek gospodarczy przy domu ogrodnika, w gospodarczy przydomowy 6. Bałcyny stajnia i wozownia, murowana w zespole budynek gospodarczy 7. Bałcyny spichlerz w ob. magazyn 8. Bałcyny obora i paszarnia murowana w gospodarczy 9. Bałcyny stodoła drewniana w zespole magazyn Datowan ie Nr rejestru zabytków 1879 r. A-4074 z r. lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX

3 10. Bałcyny hala maszyn drewniana w ob. magazyn 11. Bałcyny stodoła murowano-drewniana w ob. magazyn 12. Bałcyny spichlerz w gospodarczy 13. Bałcyny obora murowana w zespole budynek gospodarczy 14. Bałcyny stajnia murowano-drewniana w gospodarczy 15. Bałcyny przechowalnia owoców murowano-drewniana w gospodarczy 16. Bałcyny 7 dom robotników folwarcznych, w 17. Bałcyny 8 dom robotników folwarcznych, w 18. Bałcyny 9 dom robotników folwarcznych, w lata 70-te XIX lata 70-te XIX około 1900 r. lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX 19. Bałcyny 10 dom robotników folwarcznych, w zespole dworskolata 70-te XIX

4 folwarcznym, 20. Bałcyny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 21. Bednarki pozostałości budynku gorzelni w murowanej, ob. budynek gospodarczy 22. Bednarki obora i stajnia murowana w gospodarczy 23. Bednarki park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 24. Brzydowo 7 budynek, 25. Brzydowo 9/9c budynek, 26. Brzydowo 12 budynek, 27. Brzydowo 19 budynek, i i A-2451 z r r. lata te 28. Brzydowo 27 budynek szkolny, 29. Brzydowo 46 budynek, drewniany 30. Brzydowo cmentarz ewangelicki, dawny (z pozostałościami pomnika poległych) 31. Brzydowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 32. Durąg 12 kościół murowano-drewniany, ewangelicki, ob. - połowa XIX połowa XIX 1713 r., 1962 r. A-3972 z r. A-769 z r.

5 rzymskokatolicki, parafialny p. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 33. Durąg wiadukt drogowy, 34. Durąg 15 budynek szkolny, 35. Durąg 18 budynek, 36. Durąg 29 budynek, 37. Durąg 30 budynek, gliniano-drewniany 38. Durąg 31 budynek, 39. Durąg 31 budynek gospodarczy, 40. Durąg 35 budynek, 41. Durąg obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 42. Durąg stodoła drewniano-murowana w gospodarczy 43. Durąg pozostałości parku krajobrazowego w zespole dworsko-folwarcznym 44. Durąg cmentarz ewangelicki, dawny z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej, ob. cmentarz rzymskokatolicki, parafialny 1912 r r r. połowa XIX A-2831 z r. 45. Durąg kaplica grobowa, murowana 1820 r. A-765 z

6 w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 46. Dziadyk 4 budynek, r. 47. Dziadyk 5 stajnia murowana 1935 r. 48. Dziadyk 5 stodoła drewniana 49. Dziadyk cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 50. Giętlewo 2 budynek, 51. Giętlewo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 52. Glaznoty 1 kościół, rzymskokatolicki, parafialny p. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 53. Glaznoty 1 dzwonniczka drewniana w zespole kościoła rzymskokatolickiego, parafialnego. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 54. Glaznoty kościół, ewangelicki, ob. metodystyczny około 1903 r., rozbudowa r. około 1400 r., XVIII, rest r. A-3000 z r. A-3001 z r. A-770 z r. 55. Glaznoty cmentarz przykościelny w zespole kościoła ewangelickiego XV 56. Glaznoty ogrodzenie cmentarza przykościelnego w zespole kościoła ewangelickiego 57. Glaznoty wiadukt kolejowy, (duży) 58. Glaznoty wiadukt kolejowy, (mały) XIX A-3004 z r.

7 59. Glaznoty 15 budynek, 60. Glaznoty cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 61. Glaznoty cmentarz rodowy, dawny z kaplicą grobową 62. Górka budynek, wielofunkcyjny w zespole folwarcznym, ob. magazyn 63. Grabin 17 pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek administracyjny 64. Grabin spichlerz w zespole pałacowofolwarcznym, ob. magazyn 65. Grabin stajnia i obora murowana w zespole pałacowofolwarcznym, gospodarczy 66. Grabin park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym 67. Grabinek dwór w zespole budynek administracyjno 68. Grabinek park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 69. Grabinek 28 budynek, 70. Grabinek 29 budynek, lata te połowa XIX XIX? po 1879 r r. i i A-3016/O z r r. 71. Grabinek cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 72. Idzbark kaplica murowana

8 73. Idzbark pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 74. Idzbark 23 budynek, 1922 r., rest r r. 75. Idzbark 30 budynek szkolny, 76. Idzbark 34 budynek, drewniano- 77. Idzbark 52 budynek, 78. Idzbark 53 budynek, 79. Idzbark 61 budynek, 80. Idzbark 67 budynek, drewniano r r. 81. Idzbark cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 82. Jankowice 6 budynek, 83. Janowo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 84. Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Jeziorna Kajkowo, ul. Jeziorna Kajkowo, ul. Jeziorna 13 budynek, budynek, drewniano- budynek, budynek, budynek, budynek, lata te lata te lata te lata te

9 90. Kajkowo, ul. Świetlińska 25 obora murowana, ob. budynek gospodarczy 91. Kątno 1 budynek, 92. Kątno 2 budynek, 93. Kątno 6 budynek, lata te 94. Kątno 10 budynek szkolny, 95. Kątno 11 budynek, 96. Kątno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 97. Klonowo dwór w zespole budynek biurowy 98. Klonowo stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany 99. Klonowo kuźnia murowano-drewniana w ob. obora 100. Klonowo gorzelnia z kominem, murowana w zespole budynek gospodarczomagazynowy 101. Klonowo magazyn w gospodarczo-magazynowy 102. Klonowo dom robotników folwarcznych, w XIX 1900 r. i 1925 r. A-2787 z r. A-4148 z r. A-4148 z r r. A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r.

10 103. Klonowo 4 dom robotników folwarcznych, w 1911 r. A-4148 z r Klonowo 5 dom robotników folwarcznych (dwojak), w 105. Klonowo 9 dom robotników folwarcznych (czworak), w 106. Klonowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r Kraplewo kościół metodystyczny, drewniano-, p. Trójcy Świętej 108. Kraplewo cmentarz przykościelny w zespole kościoła metodystycznego (cmentarz zatarty) 1848 r. A-29 z r. XVI-XVIII A-29 z r Kraplewo dzwonnica drewniana w zespole kościoła metodystycznego 110. Kraplewo 12 budynek, 111. Kraplewo 13 budynek, 112. Kraplewo 22 budynek, w zespole stacji kolejowej 113. Kraplewo 22 budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej połowa XIX A-768 z r.

11 114. Kraplewo przepust wody pod nasypem kolejowym, 115. Kraplewo dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek hotelowy 116. Kraplewo spichlerz w obecnie budynek magazynowy 117. Kraplewo obora murowana w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek magazynowy 118. Kraplewo stajnia-wozownia murowana w obecnie budynek magazynowy 119. Kraplewo 15 mleczarnia murowana w obecnie budynek 120. Kraplewo chlewnia murowana w obecnie budynek gospodarczy 121. Kraplewo czworak w obecnie budynek 122. Kraplewo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 1919 r. A-3435 z r r r Kraplewo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 124. Lichtajny 1 dwór w zespole budynek 2.połowa XIX 125. Lichtajny 18 oficyna murowana w zespole A-2786 z r. A-3974 z r.

12 budynek mieszkalnogospodarczy 126. Lichtajny stajnia i obora, murowanodrewniana w zespole obora 127. Lichtajny obora murowana w zespole obora 128. Lichtajny stodoła drewniana w zespole stodoła 129. Lichtajny budynek wielofunkcyjny, w zespole obora 130. Lichtajny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 131. Lipowo 12 budynek,, mieszkalno-handlowy 132. Lipowo 16 budynek szkolny,, szkolny 133. Lipowo 37 budynek, tz Gemeindenhaus, od 1922 r. kaplica ewangelicka 134. Lipowo 53 budynek, 135. Lipowo 11 stajnia i obora murowana w nieużytkowany 136. Lipowo 11 obora murowana w zespole obora XIX XIX XIX r. lata 20-te lata 20-te lat 20-tych XX A-3537/O z r.

13 Lipowo 11 budynek gospodarczy, w zespole garaże Lipowo 11 owczarnia murowana w ob. chlew Lipowo 11 stodoła drewniana w zespole stodoła Lipowo 11 kuźnia murowana w zespole budynek gospodarczy Lipowo 11 hala maszyn, drewniana w gospodarczy Lipowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym lata 30-te 1928 r Lipowo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 144. Lubajny 12 budynek, 145. Lubajny 14 budynek szkolny,, 146. Lubajny 35 (zespół dworskofolwarczny) dwór w zespole w stanie ruiny Lubajny obora murowana w zespole budynek nie użytkowany Lubajny spichlerz w nie użytkowany Lubajny kuźnia murowana w zespole 3.ćwierć XIX A-2455 z r. A-4165 z r.

14 budynek gospodarczy 150. Lubajny 28 dwojak w zespole budynek 151. Lubajny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 152. Lubajny cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 153. Miejska Wola rządcówka murowana w 154. Miejska Wola stodoła drewniana w zespole budynek nie użytkowany 155. Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy 156. Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy 157. Miejska Wola 1 czworak w 158. Miejska Wola 3 czworak w Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole i

15 budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 163. Młyn Idzbarski 2 młyn wodny, murowanodrewniany, usługowy 164. Morliny chlew w zespole budynek gospodarczy 165. Morliny spichlerz w gospodarczy Morliny mleczarnia murowana w gospodarczy Morliny obora murowana w zespole obora 168. Morliny 4 dwojak w zespole budynek 169. Morliny 6 sześciorak w 170. Morliny 8 sześciorak w 171. Morliny trojak w zespole budynek 172. Morliny 13 trojak w zespole i i i i i i i i

16 budynek i 173. Morliny 14 dwojak w zespole budynek 174. Morliny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 175. Naprom 23 budynek szkolny,, 176. Naprom pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 177. Naprom spichlerz w gospodarczy 178. Naprom 13 ruiny gorzelni z kominem, murowanej w zespole dworsko-folwarcznym 179. Naprom 12 dom gorzelanego, w 180. Naprom budynek inwentarski, w zespole budynek nie użytkowany 181. Naprom 3 dom robotników folwarcznych, w 182. Naprom 5 trojak w zespole budynek 183. Naprom 7 trojak w zespole budynek 184. Naprom 9 trojak w zespole budynek i 2. dziesięciolecie i i i i i i i i

17 185. Naprom 18 budynek w zespole budynek 186. Naprom 19 budynek w zespole budynek 187. Naprom 20 dwojak w zespole budynek i i i 188. Naprom cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 189. Nastajki stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany 190. Nastajki stodoła murowana w zespole budynek nie użytkowany 191. Nastajki młyn w zespole budynek nie użytkowany 192. Nastajki dom młynarza, w 193. Nastajki 4 czworak w 194. Nastajki 5 czworak w 195. Nastajki 6 czworak w

18 196. Nastajki 7 czworak w Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy 200. Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek nie użytkowany 201. Ornowo kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, filialny p. MB Częstochowskiej, murowano-drewniany 202. Ornowo cmentarz przykościelny w zespole kościoła filialnego p. MB Częstochowskiej 203. Ornowo 4 budynek, XV, wieża XIX XV 204. Ornowo 4 obora murowana 1902 r Ornowo 9 budynek drewniany Ornowo 10 budynek, handlowy A-23 z r.

19 Ornowo 11 budynek, Ornowo 14 budynek drewniany Ornowo 24 budynek Ostrowin 32 budynek 211. Ostrowin schron betonowy z garażem na armatę p.panc. (Niemiecka Linia Fortyfikacyjna, Pozycja Olsztynecka) 212. Ostrowin pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. w ruinie Ostrowin wozownia murowana w zespole pałacowofolwarcznym, nie użytkowany Ostrowin stajnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin budynek wielofunkcyjny, w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin stajnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany r. XVIII, rozbudowa XIX A-3182/O z r. ok r.

20 Ostrowin obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin rządcówka murowana w zespole pałacowofolwarcznym, Ostrowin kuźnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Ostrowin czworak w zespole pałacowofolwarcznym, Ostrowin 11 dwojak w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Ostrowin park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym 224. Ostrowin cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 225. Ostrowin cmentarz ewangelicki, dawny 226. Pancerzyn dwór w zespole budynek 227. Pancerzyn 5 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, 228. Pancerzyn 3 sześciorak w zespole pałacowofolwarcznym, 4.ćwierć XIX A-3980 z r.

21 229. Pancerzyn park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 230. Pancerzyn cmentarz ewangelicki, rodzinny, dawny w zespole dworsko-folwarcznym 231. Pietrzwałd kościół drewniany, ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, parafialny p. ś Piotra w Okowach 232. Pietrzwałd 1 budynek, 233. Pietrzwałd 7 budynek, 234. Pietrzwałd 8 budynek, 235. Pietrzwałd 35 budynek, 236. Pietrzwałd 38 budynek, 237. Pietrzwałd 68 budynek, drewniany XVI/XVII/XI X 238. Pietrzwałd cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 239. Pobórze cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 240. Reszki 4 budynek, 241. Reszki 19 budynek szkolny,, szkolny 242. Reszki 23 budynek, lata A-3531/O z r. A-959 z r. A-2781 z r.

22 te 243. Reszki cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 244. Rudno 5 budynek szkolny,, 245. Rudno 10 budynek, 246. Rudno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 247. Rudno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 248. Ruś Mała śluza komorowa oraz stopień wodny na rz. Szelążnicy w systemie drogi wodnej systemu warmińskiego, odcinek Miłomłyn Ostróda jez. Szeląg 249. Ruś Mała budynek administracyjno, w zespole stopnia wodnego 250. Ruś Mała budynek, w zespole stacji kolejowej, 251. Ruś Mała 5 budynek, , 1926 r. A-2784 z r. c A-1274 z (jako część Kanału Elbląskiego) 1932 r Ruś Mała cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 253. Ryn dwór w zespole budynek 254. Ryn obora murowana w zespole budynek gospodarczy 255. Ryn budynek wielofunkcyjny w zespole dworsko-

23 folwarcznym, gospodarczy 256. Ryn park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 257. Ryńskie stajnia murowana w zespole budynek gospodarczy 258. Ryńskie stodoła drewniana w zespole stodoła 259. Samborowo wieża obronne mostu kolejowego I 260. Samborowo wieża obronne mostu kolejowego II 261. Samborowo młyn i elewator zbożowy, murowane i i r r Samborowo jaz piętrzący r Samborowo most drogowy, kamiennobetonowy 264. Samborowo, ul. Szkolna 265. Samborowo, ul. Dworcowa 266. Samborowo, ul. Dworcowa 267. Samborowo, ul. Dworcowa 268. Samborowo, ul. Dworcowa Samborowo, ul. Dworcowa 14 pomnik poległych w trakcie I wojny światowej (przekształcony) budynek dworca, w zespole stacji kolejowej magazyn w zespole stacji kolejowej strażnica kolejowa, murowana w zespole stacji kolejowej budynek, wielorodzinny, w zespole stacji kolejowej budynek,, ob. usługowo - A-3970 z r. A-4452 z r. A-4452 z r r. 2. dziesięciolecie

24 270. Samborowo, ul. Dworcowa Samborowo, ul. Odrodzenia Samborowo, ul. Ostródzka Samborowo, ul. Szkolna 274. Samborowo, ul. Szkolna 14/ Samborowo, ul. Tartaczna Samborowo, ul. Zatorze Samborowo, ul. Zatorze Samborowo, ul. Ostródzka budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej, budynek, budynek, budynek szkolny, budynek, budynek, murowano-drewniany budynek, budynek, murowano-drewniany cmentarz ewangelicki, dawny 279. Samborowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 280. Smykowo 14 budynek szkolny,, 281. Smykowo spichlerz w ob. magazyn 282. Smykowo obora murowana w zespole magazyn 283. Smykowo stajnia murowana w zespole budynek nie użytkowany 1913 r. połowa XIX 1913 r. ok r. ok r.

25 284. Smykowo stajnia murowana w zespole budynek nie użytkowany 285. Smykowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 286. Smykowo cmentarz ewangelicki, rodzinny dawny ok r. połowa XIX A-2527 z r Smykowo cmentarz ewangelicki dawny 288. Smykówko budynek gorzelni,, ob. w ruinie A-3074 z r Stare Jabłonki, ul. Kolejowa 3 strażnica kolejowa, przejazdowa, murowana 1893 r Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 20 budynek szkolny, 291. Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 24 budynek, lata te 292. Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 8 budynek szkolny,, przedszkola lata te 293. Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 25 budynek, murowano-drewniany 1928 r Stare Jabłonki, 1 budynek, 295. Stare Jabłonki budynek dworca, w zespole stacji kolejowej 296. Stare Jabłonki budynek dróżniczówki, w zespole stacji kolejowej 297. Stare Jabłonki, ul. Turystyczna budynek gospodarczy, murowano-drewniany w zespole stacji kolejowej 298. Stare Jabłonki budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej lata te 299. Stare Jabłonki cmentarz ewangelicki, dawny

26 300. Staszkowo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 301. Szafranki spichlerz, ob. budynek ok r Szyldak pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek administracyjny XIX A-3958 z r Szyldak, ul. Parkowa 1 rządcówka murowana w zespole pałacowofolwarcznym, 304. Szyldak spichlerz w zespole pałacowofolwarcznym, ob. magazyn 305. Szyldak obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek gospodarczy 306. Szyldak gorzelnia murowana w zespole pałacowofolwarcznym, magazynowy Szyldak służbówka murowanodrewniana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Szyldak pralnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Szyldak, ul. Parkowa Szyldak, ul. Parkowa 4 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, czworak w zespole pałacowofolwarcznym,

27 311. Szyldak, ul. Parkowa 2 czworak murowanodrewniany w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek 312. Szyldak, ul. Parkowa 10 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, 313. Szyldak park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym A-3720/O z r Szyldak cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 315. Szyldak cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 316. Turznica 27 budynek, drewniany 317. Turznica pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 318. Turznica 33 dwór w zespole budynek 319. Turznica obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo rozebrany 320. Turznica obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo rozebrany 321. Turznica 34 czworak w 322. Turznica dwojak w zespole budynek 2. dziesięciolecie XIX, i XIX, i XIX, i XIX, i XIX,

28 i 323. Turznica cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 324. Turznica Stary Las przepust wody pod nasypem kolejowym 325. Tyrowo pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 1909 r. 2. dziesięciolecie 326. Tyrowo budynek szkolny, 327. Tyrowo 44 budynek, 328. Tyrowo 48 budynek, 329. Tyrowo 62 budynek, 330. Tyrowo 62 obora murowana 331. Tyrowo 66 budynek, 332. Tyrowo obora murowana w zespole folwarcznym, nie użytkowany, częściowo w ruinie 333. Tyrowo stodoła drewniana w zespole folwarcznym, nie użytkowany 334. Tyrowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 335. Wirwajdy 29 budynek szkolny,, połowa XIX A-4379 z r Wirwajdy 15 budynek gospodarczy,

29 w zespole gospodarczy przydomowy 337. Wirwajdy obora murowano-drewniana w nie użytkowany 338. Wirwajdy stodoła drewniana w zespole budynek nie użytkowany 339. Wirwajdy stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany, częściowo w ruinie XIX XIX XIX 340. Wirwajdy cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 341. Worniny rządcówka murowana w 342. Worniny obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 343. Worniny chlewnia murowana w nie użytkowany 344. Worniny kuźnia murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 345. Worniny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 346. Wygoda 4 budynek, A-2785 z r.

30 347. Wygoda 19 budynek, 348. Wysoka Wieś budynek szkolny,, ob. pensjonat 349. Wysoka Wieś 12 stajnia murowana, ob. budynek gospodarczy 350. Wysoka Wieś 17 budynek, 351. Wysoka Wieś cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 352. Wyżnice dwór w zespole budynek 353. Wyżnice owczarnia murowana w ob. obora 354. Wyżnice dwojak w zespole budynek 355. Wyżnice park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 356. Zajączki 14 budynek, murowano-drewniany 357. Zajączki 15 budynek, murowano-drewniany 358. Zajączki wiadukt kolejowy, murowanobetonowy r. XIX XIX A-3981 z r. A-3719/O z r r Zajączki wiadukt kolejowy, 1909 r Zajączki przepust wody pod nasypem kolejowym 1909 r.

31 361. Zajączki kurnik w zespole budynek gospodarczy 362. Zajączki gorzelnia murowana w nie użytkowany 363. Zajączki waga w zespole dworskofolwarcznym 364. Zajączki dom gorzelanego w 365. Zajączki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy 366. Zajączki owczarnia murowana w ob. obora 367. Zajączki obora murowana w zespole obora 368. Zajączki stajnia-spichlerz murowana w ob. obora 369. Zajączki hala maszyn murowana w ob. garaże 370. Zajączki park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym lata 30-te

32 371. Zajączki cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 372. Zajączki kaplica grobowa murowana w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 373. Zajączki brama murowana w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 3.ćwierć XIX 374. Zajączki Nowy Folwark wiadukt drogowy, murowanobetonowy 1909 r Zawady Małe cmentarz ludności cywilnej, wojenny 376. Zwierzewo pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 1945 r. A-2783 z r. 2. dziesięciolecie 377. Zwierzewo 28/28A budynek, murowano-drewniany 1911 r. A-4466 z r Zwierzewo 31 budynek, 379. Zwierzewo 33 budynek, 380. Zwierzewo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 381. Żurejny cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 382. Droga nr 1245N Zwierzewo Lubajny odcinki wjazdowy i wyjazdowy do/ze wsi Zwierzewo; odcinki wjazdowy i wyjazdowy do/ze wsi Lubajny; starodrzew lipowy we wsiach Zwierzewo i Lubajny (jako element krajobrazu kulturowego) 383. Bednarki aleja

33 384. Droga nr 15 (Smykówko) Naprom Pietrzwałd Wysoka Wieś Klonowo droga nr Droga nr 1243N Lichtajny Grabinek - Grabin 386. Warlity Wielkie skrzyżowanie z drogą nr 1228N - Ostróda 387. Warlity Wielkie skrzyżowanie z drogą nr 1228N - Ostróda 388. Droga nr 1922N Kraplewo - Lichtajny 389. Droga nr 1216N Ryn Bednarki Pietrzwałd Zajączki Wiśniewo Wałdyki - Złotowo 390. Droga nr 1216N Ryn Bednarki Pietrzwałd Zajączki Wiśniewo Wałdyki - Złotowo 391. Droga nr 1232N Wirwajdy Smykowo Brzydowo Kraplewo Ostrowin Wigwałd Gaj odcinek Klonowo droga nr 537 odcinek wjazdowy do majątku Lichtajny szpaler dębowy do majątku Warlity Wielkie starodrzew lipowy we wsi Warlity na całej długości odcinek Ryn Bednarki (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Pietrzwałd Zajączki (jako element krajobrazu kulturowego) na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego)

34 Elgnówko Tolejny Wilkowo - Olsztynek 392. Droga nr 1233N Wirwajdy Turznica Reszki Lipowo Zajączki Glaznoty - Wygoda 393. Droga nr 1235N droga nr 15 (Smykówko) Naprom Pietrzwałd Wysoka Wieś Klonowo droga nr Droga nr 1239N Smykowo Rudno - Naprom 395. Droga nr 1243 N Lichtajny Grabinek - Grabin 396. Droga nr 1243N Ostróda Kajkowo Lichtajny Durąg Glądy Szczepankowo Jędrychowo Dylewo - Tułodziad na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego) na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Smykowo Rudno (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Lichtajny Grabinek o wybitnych walorach aleja o wybitnych walorach na całej długości

35

36 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW Miejscowość Obiekt Nr rej. zabytków Data decyzji o wpisie do rejestru zabytków DURĄG GRODZISKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 NIEOBWAŁOWANE DZIADYK 3 KURHANY Z WCZESNEJ EPOKI C marca 1989 ŻELAZA LUB BRĄZU GRABIN ZAMCZYSKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 PÓŁWYSPOWE LICHTAJNY GRODZISKO WYŻYNNE C grudnia 1969 LIPOWIEC GRODZISKO PÓŁWYSPOWE, C maja 1949 WYŻYNNE MORLINY GRODZISKO WYŻYNNE C czerwca 1949 ORNOWO GRODZISKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 OBWAŁOWANE ZAJĄCZKI GRODZISKO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE C stycznia 1996 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE NIE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW L.p. Obiekt Adres 1. Stanowisko archeologiczne Bednarki AZP 28-56, stan. I/8 2. Stanowisko archeologiczne Bednarki AZP 28-56, stan. II/85 3. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. I/1 4. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. II/2 5. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. III/22 6. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. IV/23

37 7. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. V/24 8. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. VI/25 9. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 28-57, stan. VIII/1 11. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 28-57, stan. IX/7 12. Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. I/1 17. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. VIII/4 24. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. IX/5 25. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. X/6 26. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. IX/33

38 37. Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Kraplewo AZP 27-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. I/2 42. Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. II/3 43. Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 25-57, stan. I/6 45. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. I/5 46. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 25-57, stan. II/7 47. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. II/6 48. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. III/7 49. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. IV/8 50. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. V/9 51. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. II/10

39 67. Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. III/9 68. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. I/1 69. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. II/2 70. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. III/3 71. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. IV/4 72. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. IV/7 93. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. V/8 94. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. VI/9 95. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. I/32

40 97. Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. II/3 98. Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. III/4 99. Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVIII/43

41 127. Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XL/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. L/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. LI/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VII/17

42 157. Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Rudno ZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. III/75

43 187. Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-57, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-57, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIX/24

44 217. Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 27-55, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXV/ Stanowisko archeologiczne Stare Jabłonki AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Stare Jabłonki AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Szafranki AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. I/29

45 247. Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 26-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. I/81

46 277. Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. VI/8

47

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bruny park dworski 2. Bruny spichlerz w zespole folwarcznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bąkowice bramka w ogrodzeniu kościoła 2. Bąkowice plebania

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa Załącznik do części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy obiekty architektury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WIEŚ KONECK LP OBIEKT LOKALIZACJA FORMA OCHRONY 1 KOSCIÓŁ PARAFIALNY w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ Gostyń 2011 rok MIASTO GOSTYŃ ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE MIASTA, XIII w. (nr rej. 53, decyzja z 27.01.1956 r.) 1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. PW. ŚW. MAŁGORZATY: a.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Numer 1 B C X D BLINEK Numer pocztowy Numer działki 81 CMENTRZ EWNGLICKI Czas powstania XIX w. Skarb Państwa Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 cmentarz grzebalny cmentarz nieczynny bardzo zły Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Bąków kościół filialny pw. św. Katarzyny 2. Bąków ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW BISKUPICE 1. PAŁAC w zespole pałacowo-parkowym 2. PARK o charakterze krajobrazowym w zespole pałacowo-parkowym 3. BRAMA WJAZDOWA Z FRAGMENTEM OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT INOWROCŁAWSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU DĄBROWA BISKUPIA PARCHANIE Założenie dworskoparkowe: 04.09.1995 A/1004 PIERANIE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie

Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ADRES NR 1 Strzelce Opolskie dom Budowlanych 4 2 Strzelce Opolskie kamienica F. Chopina 1, 1a 3

Bardziej szczegółowo

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi ANEKS 4. Gminna ewidencja wykaz L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi 1. Białęgi wieś układ ruralistyczny placowy/ Białęgi GEZ (gminna 1248 r. (Belgen) wielodrożny ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R.

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R. G M I N N A E W I D E N C J A Z A B Y T K Ó W - G M I N A K O Ś C I E R Z Y N A WYKAZ ZABYTKÓW: ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, CMENTARZY, KAPLICZEK, PARKÓW, UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH opracowanie: mgr Ewa Bożejewicz

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT CHEŁMIŃSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU CHEŁMNO DOLNE Cmentarz poewangelicki 01.06.1987 A/227 WYMIARY przy dawnym zborze

Bardziej szczegółowo

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW L.p Nr GEZ Obiekt Adres Fotografia - MIASTO OŚWIĘCIM Datowanie Informacje o wpisie do rejestru zabytków 1 1/32 Zamek Piastowski ul. Zamkowa 1 XIII/XIV w., XVI w., XX w. A-279/78

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin. Znak sprawy: ZCE/OKK/01/2012 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne 71 699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie ul. Hoża 6 www.zce.szczecin.pl Szczecin 2012-02-13 Dotyczy: Informacji

Bardziej szczegółowo

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków ZAŁĄCZNIK NR 1 GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. BRZEZIMIERZ Kościół fil.

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/58/08 RADY GMINY w ROGOWIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami gminy Rogowo na lata 2009-202. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r.

Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY STĘSZEW NA LATA 2011 2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY STĘSZEW NA LATA 2011 2014 Załącznik do Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2011 2014. GMINNY PROGRAM OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Walce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Brożec kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5, 7 dom 2. budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego

Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5, 7 dom 2. budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Zduńska Wola, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków (zaznaczone wytłuszczonym drukiem): Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/303/09 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 28 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/303/09 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 28 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 167 16060 Poz. 2835, 2836, 2837 2. Traci moc uchwała Nr XI/55/03 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów

Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Wykaz obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów Nr 1. CHRZANÓW 1 kamienica mieszkalna 2. Aleja Henryka 2/4 kamienica mieszkalna 3. 3 kamienica mieszkalna 4. 5 kamienica mieszkalna 5. 6 dom mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu Nr stanowiska na mapie Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i w jego otoczeniu Województwo Gmina Miejscowość Lokalizacja Nr stanowiska w ewid. Rodzaj stanowiska

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków. Gminy Czastary

Gminna Ewidencja Zabytków. Gminy Czastary Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Czastary GEZ-1 KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 3. Miejscowość C Z A S T A R Y 1. Nazwa KOŚCIÓL PARAFIALNY p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

3 3 Augustów augustowski Augustów M ul. Studzieniczna nr 10 kościół p.w. MB Szkaplerznej x x 77 z dn. 15.03.1980 r. KL.

3 3 Augustów augustowski Augustów M ul. Studzieniczna nr 10 kościół p.w. MB Szkaplerznej x x 77 z dn. 15.03.1980 r. KL. nr ewi lp miejscowosc powiat gmina adres zabytek włączony data włączenia wyłączony data wyłączenia 1 1 Augustów augustowski Augustów M część układu urbanistycznego miasta x x wpisany do rejestru nr rej

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW WIRÓW KARTY ADRESOWE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW WIRÓW KARTY ADRESOWE KARTY ADRESOWE...2 Kościół fil. p.w. św. Anny...2 Cmentarz przykościelny...3 Budynek mieszkalny nr 7...4 Budynek mieszkalny nr 8...5 Budynek mieszkalny nr 9...6 Budynku mieszkalny nr 12...7 Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4355 UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 28 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4355 UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4355 UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010 Załącznik do uchwały nr L/426/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2006 2010 I. SPIS POJĘĆ Ilekroć w niniejszym programie

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO PIŁA PIERWSZA Piła Pierwsza Kaplica przydrożna murowana początek XX w. Piła Pierwsza (działka nr ewid. 85) Piła Pierwsza lata 20-te XX w. Piła Pierwsza 3 (działka nr ewid. 7) Piła Pierwsza lata 20-te XX

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Powiatu Ostródzkiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Powiatu Ostródzkiego Załącznik do uchwały Nr XI/91/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 października 2015r. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Powiatu Ostródzkiego Dokument przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków

Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków Zabytki miasta i gminy Solec Kujawski wpisane do ewidencji zabytków Lp. Przedmiot ochrony Zakres ochrony 1 Budynek dawnej szkoły 2 Dom nr 8 (dawny dwór) z częścią gospodarczą Ochrona Miejsce położenia

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Bielawy 1. Uchwała Nr XLV/326/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zabytków - Jelenia Góra - 27.08.2015

Rejestr Zabytków - Jelenia Góra - 27.08.2015 Lp. OBSZARY MIASTA OBIEKT ADRES NR FUNKCJA NUMER REJE- STROWY DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 1 Jelenia Góra willa Armii Krajowej 9 dom mieszkalny A/4971/1076/J 18.06.91 2 Jelenia Góra bank i lokale usługowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 2013-2016 Bydgoszcz 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Cel opracowania powiatowego

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY PAWŁÓW

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY PAWŁÓW GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY PAWŁÓW 1 ZABYTKI WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW 2 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY PAWŁÓW KARTY ADRESOWE Park Podworski w Chybicach 4 Park Podworski w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

1. Historyczny uk ad przestrzenny przysió ka Zespó folwarczny:

1. Historyczny uk ad przestrzenny przysió ka Zespó folwarczny: ZA CZNIK A Wykaz obiektów w ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Wo ów Lp. Obiekt Adres Rejestr Zabytków BORASZYN Dom mieszkalny Nr 6 Dom mieszkalny Nr 7 Dom

Bardziej szczegółowo

X edycji Wojewódzkiego Konkursu Polska w NATO

X edycji Wojewódzkiego Konkursu Polska w NATO KURATORIUM OŚWIATY Rzeszów, 2013-06-15 ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów SO.5563.3.2013 X edycji Wojewódzkiego Konkursu Polska w NATO W dniu 15 czerwca 2013 roku w Klubie Wojskowym 21. Brygady Strzelców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOTLIN NA LATA 2008-2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOTLIN NA LATA 2008-2011 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOTLIN NA LATA 2008-2011 Spis treści: 1. Wstęp. Postanowienia ogólne. Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami. 1.2 Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Postanowienia ogólne. Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest poprawa stanu

1. WSTĘP. 1.1. Postanowienia ogólne. Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest poprawa stanu 1. WSTĘP 1.1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: a) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L /271/2009 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr L /271/2009 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 29 grudnia 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 40 4172 Poz. 985 985 UCHWAŁA Nr L /271/2009 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 Załącznik do Uchwały Nr XXI/85/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2008 roku GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 WOKISS Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR 2007

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BUDYNKÓW ZAKŁADU PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNEGO W BAŁCYNACH Lp. Numer ewidencyjny Przeznaczenie budynku 1 S-003671 Budynek mieszkalny 2 rodzinny 2 S-003672 Budynek mieszkalny 5 rodzinny 3 S-003676

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2009 r. Nr 46 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY OSTRÓDA: 741 Nr XXVIII/166/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku

WYKAZ ZATWIERDZAJĄCA. Uchwała Nr XXXIX(451)97 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 listopada 1997 roku WYKAZ Obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Lp. Nr planu wg rejestru TREŚĆ PLANU UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY MUROWANA GOSLINA na lata 2008 2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY MUROWANA GOSLINA na lata 2008 2011 Załącznik do uchwały Nr XIX/178/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2008 roku GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA I GMINY MUROWANA GOSLINA na lata 2008 2011 URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ NA TERENIE MIASTA

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ NA TERENIE MIASTA Tabela nr 2 WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ NA TERENIE MIASTA Lp Adres Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków - numer Rejestr zabytków - data 1 2 3 4 5 6 1. układ urbanistyczny XIII XX w.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok

Zarządzenie Nr 29/2014. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

7. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY ZAWADZKIE

7. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY ZAWADZKIE 7. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY ZAWADZKIE W skład gminy wchodzą miasto Zawadzkie i 2 sołectwa: Żędowice, Kielcza 7.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAWADZKIE Gmina Zawadzkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Opracowała Marta Podgórska Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE. Opracowała Marta Podgórska Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Opracowała Marta Podgórska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski.

Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. 2.1.4. Miasto i Gmina Sompolno Na terenie miasta i gminy Sompolno biegnie jedna droga rowerowa znakowany szlak niebieski. Rysunek 5. Mapa turystyczna miasta i gminy Sompolno z przebiegiem dróg rowerowych.

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny KAMIONKA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła l. 30-te XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Lębork

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Lębork 1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Lębork Lp. Miasta Lęborka 1. XLVIII-453/2006 z dnia 17.03.2006r. 2. LIV-575/2002 z dnia 22.02.2002r. 3. LXIII-628/2002 z dnia 30.08.2002r 4. XIX/165/99

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice

Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 176/2013/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8.08.2013 r. Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice L.p. Adres Nazwa Funkcja obecna Rejestr Zabytków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/ 265/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r.

Uchwała Nr XLV/ 265/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. Uchwała Nr LV/ 265/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA 45-837 OPOLE ul. Wrocławska 107 p. 3 tel/fax 474 24 58 lub 0605652153 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA Opole kwiecień 1999 r. 2 OPRACOWANIE WYKONAŁ ZESPÓŁ W

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Lp. Obiekt Adres uwagi 1. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 31 2. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 37 3. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 49

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 1 Poz. 938 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Rok 2013 Numery 1 8000* do Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie "Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego" wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Mapa turystyczna Powiatu Konińskiego wyd. I, 2013 r. ISBN - 978-83-63691-02-8, ARTEM Janusz Malinowski 2.1.8. Gmina Kramsk Na terenie gminy Kramsk biegnie jeden rowerowy szlak łącznikowy oraz w ramach inwestycji gminnych utworzono ponad 5 km ścieżek rowerowych (częściowo z nową nawierzchnią z kostki betonowej).

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Łagiewniki. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łagiewniki

Gmina Łagiewniki. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łagiewniki Gmina Łagiewniki Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Łagiewniki Łagiewniki 2012 Spis treści: 1. Wstęp 2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 3. Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS... 11 WPROWADZENIE... 17. Część pierwsza ZAGADNIENIA WSTĘPNE

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS... 11 WPROWADZENIE... 17. Część pierwsza ZAGADNIENIA WSTĘPNE SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS........................................... 11 WPROWADZENIE.............................................. 17 Część pierwsza ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. pojęcie I RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami GMINA TARNOWO PODGÓRNE Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XLVII / 600 / 2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2013 roku 1. WSTĘP 1.1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2132 OGŁOSZENIE NR 2/2014 WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU. z dnia 31 marca 2014 r.

Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2132 OGŁOSZENIE NR 2/2014 WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 2132 OGŁOSZENIE NR 2/2014 WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wpisania do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 11 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 11 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno części I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE

Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE Trasa krajowa pałaców i zamków LP ODCINEK 1. Wolin (Wyspa Wikingów ) Recław DŁUGOŚĆ (KM) INTERESUJĄCE OBIEKTY KRAJOZNAWCZOTURYSTYCZNE 0,30 Kościół św. Mikołaja, z końca XIII w. Ratusz neogotycki z 1880

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 33/2013. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2012 rok. Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo