Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz z późn. zm. ) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przyjmuje się prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Ostróda. 2. ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas Data przekazania do publikacji: r. Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

2 L.p. Miejscowość (adres) Obiekt 1. Bałcyny 15 dwór w zespole budynek 2. Bałcyny 16 mleczarnia z częścią mieszkalną w zespole dworsko-folwarcznym, murowana, 3. Bałcyny chlewnia murowana w gospodarczy 4. Bałcyny nr dom ogrodnika, w 5. Bałcyny budynek gospodarczy przy domu ogrodnika, w gospodarczy przydomowy 6. Bałcyny stajnia i wozownia, murowana w zespole budynek gospodarczy 7. Bałcyny spichlerz w ob. magazyn 8. Bałcyny obora i paszarnia murowana w gospodarczy 9. Bałcyny stodoła drewniana w zespole magazyn Datowan ie Nr rejestru zabytków 1879 r. A-4074 z r. lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX

3 10. Bałcyny hala maszyn drewniana w ob. magazyn 11. Bałcyny stodoła murowano-drewniana w ob. magazyn 12. Bałcyny spichlerz w gospodarczy 13. Bałcyny obora murowana w zespole budynek gospodarczy 14. Bałcyny stajnia murowano-drewniana w gospodarczy 15. Bałcyny przechowalnia owoców murowano-drewniana w gospodarczy 16. Bałcyny 7 dom robotników folwarcznych, w 17. Bałcyny 8 dom robotników folwarcznych, w 18. Bałcyny 9 dom robotników folwarcznych, w lata 70-te XIX lata 70-te XIX około 1900 r. lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX lata 70-te XIX 19. Bałcyny 10 dom robotników folwarcznych, w zespole dworskolata 70-te XIX

4 folwarcznym, 20. Bałcyny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 21. Bednarki pozostałości budynku gorzelni w murowanej, ob. budynek gospodarczy 22. Bednarki obora i stajnia murowana w gospodarczy 23. Bednarki park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 24. Brzydowo 7 budynek, 25. Brzydowo 9/9c budynek, 26. Brzydowo 12 budynek, 27. Brzydowo 19 budynek, i i A-2451 z r r. lata te 28. Brzydowo 27 budynek szkolny, 29. Brzydowo 46 budynek, drewniany 30. Brzydowo cmentarz ewangelicki, dawny (z pozostałościami pomnika poległych) 31. Brzydowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 32. Durąg 12 kościół murowano-drewniany, ewangelicki, ob. - połowa XIX połowa XIX 1713 r., 1962 r. A-3972 z r. A-769 z r.

5 rzymskokatolicki, parafialny p. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 33. Durąg wiadukt drogowy, 34. Durąg 15 budynek szkolny, 35. Durąg 18 budynek, 36. Durąg 29 budynek, 37. Durąg 30 budynek, gliniano-drewniany 38. Durąg 31 budynek, 39. Durąg 31 budynek gospodarczy, 40. Durąg 35 budynek, 41. Durąg obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 42. Durąg stodoła drewniano-murowana w gospodarczy 43. Durąg pozostałości parku krajobrazowego w zespole dworsko-folwarcznym 44. Durąg cmentarz ewangelicki, dawny z mogiłą wojenną z czasów I wojny światowej, ob. cmentarz rzymskokatolicki, parafialny 1912 r r r. połowa XIX A-2831 z r. 45. Durąg kaplica grobowa, murowana 1820 r. A-765 z

6 w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 46. Dziadyk 4 budynek, r. 47. Dziadyk 5 stajnia murowana 1935 r. 48. Dziadyk 5 stodoła drewniana 49. Dziadyk cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 50. Giętlewo 2 budynek, 51. Giętlewo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 52. Glaznoty 1 kościół, rzymskokatolicki, parafialny p. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 53. Glaznoty 1 dzwonniczka drewniana w zespole kościoła rzymskokatolickiego, parafialnego. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 54. Glaznoty kościół, ewangelicki, ob. metodystyczny około 1903 r., rozbudowa r. około 1400 r., XVIII, rest r. A-3000 z r. A-3001 z r. A-770 z r. 55. Glaznoty cmentarz przykościelny w zespole kościoła ewangelickiego XV 56. Glaznoty ogrodzenie cmentarza przykościelnego w zespole kościoła ewangelickiego 57. Glaznoty wiadukt kolejowy, (duży) 58. Glaznoty wiadukt kolejowy, (mały) XIX A-3004 z r.

7 59. Glaznoty 15 budynek, 60. Glaznoty cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 61. Glaznoty cmentarz rodowy, dawny z kaplicą grobową 62. Górka budynek, wielofunkcyjny w zespole folwarcznym, ob. magazyn 63. Grabin 17 pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek administracyjny 64. Grabin spichlerz w zespole pałacowofolwarcznym, ob. magazyn 65. Grabin stajnia i obora murowana w zespole pałacowofolwarcznym, gospodarczy 66. Grabin park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym 67. Grabinek dwór w zespole budynek administracyjno 68. Grabinek park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 69. Grabinek 28 budynek, 70. Grabinek 29 budynek, lata te połowa XIX XIX? po 1879 r r. i i A-3016/O z r r. 71. Grabinek cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 72. Idzbark kaplica murowana

8 73. Idzbark pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 74. Idzbark 23 budynek, 1922 r., rest r r. 75. Idzbark 30 budynek szkolny, 76. Idzbark 34 budynek, drewniano- 77. Idzbark 52 budynek, 78. Idzbark 53 budynek, 79. Idzbark 61 budynek, 80. Idzbark 67 budynek, drewniano r r. 81. Idzbark cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 82. Jankowice 6 budynek, 83. Janowo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 84. Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Henrykowska Kajkowo, ul. Jeziorna Kajkowo, ul. Jeziorna Kajkowo, ul. Jeziorna 13 budynek, budynek, drewniano- budynek, budynek, budynek, budynek, lata te lata te lata te lata te

9 90. Kajkowo, ul. Świetlińska 25 obora murowana, ob. budynek gospodarczy 91. Kątno 1 budynek, 92. Kątno 2 budynek, 93. Kątno 6 budynek, lata te 94. Kątno 10 budynek szkolny, 95. Kątno 11 budynek, 96. Kątno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 97. Klonowo dwór w zespole budynek biurowy 98. Klonowo stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany 99. Klonowo kuźnia murowano-drewniana w ob. obora 100. Klonowo gorzelnia z kominem, murowana w zespole budynek gospodarczomagazynowy 101. Klonowo magazyn w gospodarczo-magazynowy 102. Klonowo dom robotników folwarcznych, w XIX 1900 r. i 1925 r. A-2787 z r. A-4148 z r. A-4148 z r r. A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r.

10 103. Klonowo 4 dom robotników folwarcznych, w 1911 r. A-4148 z r Klonowo 5 dom robotników folwarcznych (dwojak), w 105. Klonowo 9 dom robotników folwarcznych (czworak), w 106. Klonowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym A-4148 z r. A-4148 z r. A-4148 z r Kraplewo kościół metodystyczny, drewniano-, p. Trójcy Świętej 108. Kraplewo cmentarz przykościelny w zespole kościoła metodystycznego (cmentarz zatarty) 1848 r. A-29 z r. XVI-XVIII A-29 z r Kraplewo dzwonnica drewniana w zespole kościoła metodystycznego 110. Kraplewo 12 budynek, 111. Kraplewo 13 budynek, 112. Kraplewo 22 budynek, w zespole stacji kolejowej 113. Kraplewo 22 budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej połowa XIX A-768 z r.

11 114. Kraplewo przepust wody pod nasypem kolejowym, 115. Kraplewo dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek hotelowy 116. Kraplewo spichlerz w obecnie budynek magazynowy 117. Kraplewo obora murowana w zespole dworsko-folwarcznym, obecnie budynek magazynowy 118. Kraplewo stajnia-wozownia murowana w obecnie budynek magazynowy 119. Kraplewo 15 mleczarnia murowana w obecnie budynek 120. Kraplewo chlewnia murowana w obecnie budynek gospodarczy 121. Kraplewo czworak w obecnie budynek 122. Kraplewo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 1919 r. A-3435 z r r r Kraplewo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 124. Lichtajny 1 dwór w zespole budynek 2.połowa XIX 125. Lichtajny 18 oficyna murowana w zespole A-2786 z r. A-3974 z r.

12 budynek mieszkalnogospodarczy 126. Lichtajny stajnia i obora, murowanodrewniana w zespole obora 127. Lichtajny obora murowana w zespole obora 128. Lichtajny stodoła drewniana w zespole stodoła 129. Lichtajny budynek wielofunkcyjny, w zespole obora 130. Lichtajny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 131. Lipowo 12 budynek,, mieszkalno-handlowy 132. Lipowo 16 budynek szkolny,, szkolny 133. Lipowo 37 budynek, tz Gemeindenhaus, od 1922 r. kaplica ewangelicka 134. Lipowo 53 budynek, 135. Lipowo 11 stajnia i obora murowana w nieużytkowany 136. Lipowo 11 obora murowana w zespole obora XIX XIX XIX r. lata 20-te lata 20-te lat 20-tych XX A-3537/O z r.

13 Lipowo 11 budynek gospodarczy, w zespole garaże Lipowo 11 owczarnia murowana w ob. chlew Lipowo 11 stodoła drewniana w zespole stodoła Lipowo 11 kuźnia murowana w zespole budynek gospodarczy Lipowo 11 hala maszyn, drewniana w gospodarczy Lipowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym lata 30-te 1928 r Lipowo cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 144. Lubajny 12 budynek, 145. Lubajny 14 budynek szkolny,, 146. Lubajny 35 (zespół dworskofolwarczny) dwór w zespole w stanie ruiny Lubajny obora murowana w zespole budynek nie użytkowany Lubajny spichlerz w nie użytkowany Lubajny kuźnia murowana w zespole 3.ćwierć XIX A-2455 z r. A-4165 z r.

14 budynek gospodarczy 150. Lubajny 28 dwojak w zespole budynek 151. Lubajny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 152. Lubajny cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 153. Miejska Wola rządcówka murowana w 154. Miejska Wola stodoła drewniana w zespole budynek nie użytkowany 155. Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy 156. Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy 157. Miejska Wola 1 czworak w 158. Miejska Wola 3 czworak w Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole i

15 budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy, przydomowy Miejska Wola park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 163. Młyn Idzbarski 2 młyn wodny, murowanodrewniany, usługowy 164. Morliny chlew w zespole budynek gospodarczy 165. Morliny spichlerz w gospodarczy Morliny mleczarnia murowana w gospodarczy Morliny obora murowana w zespole obora 168. Morliny 4 dwojak w zespole budynek 169. Morliny 6 sześciorak w 170. Morliny 8 sześciorak w 171. Morliny trojak w zespole budynek 172. Morliny 13 trojak w zespole i i i i i i i i

16 budynek i 173. Morliny 14 dwojak w zespole budynek 174. Morliny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 175. Naprom 23 budynek szkolny,, 176. Naprom pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 177. Naprom spichlerz w gospodarczy 178. Naprom 13 ruiny gorzelni z kominem, murowanej w zespole dworsko-folwarcznym 179. Naprom 12 dom gorzelanego, w 180. Naprom budynek inwentarski, w zespole budynek nie użytkowany 181. Naprom 3 dom robotników folwarcznych, w 182. Naprom 5 trojak w zespole budynek 183. Naprom 7 trojak w zespole budynek 184. Naprom 9 trojak w zespole budynek i 2. dziesięciolecie i i i i i i i i

17 185. Naprom 18 budynek w zespole budynek 186. Naprom 19 budynek w zespole budynek 187. Naprom 20 dwojak w zespole budynek i i i 188. Naprom cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 189. Nastajki stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany 190. Nastajki stodoła murowana w zespole budynek nie użytkowany 191. Nastajki młyn w zespole budynek nie użytkowany 192. Nastajki dom młynarza, w 193. Nastajki 4 czworak w 194. Nastajki 5 czworak w 195. Nastajki 6 czworak w

18 196. Nastajki 7 czworak w Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy przydomowy 200. Nastajki budynek gospodarczy w zespole budynek nie użytkowany 201. Ornowo kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, filialny p. MB Częstochowskiej, murowano-drewniany 202. Ornowo cmentarz przykościelny w zespole kościoła filialnego p. MB Częstochowskiej 203. Ornowo 4 budynek, XV, wieża XIX XV 204. Ornowo 4 obora murowana 1902 r Ornowo 9 budynek drewniany Ornowo 10 budynek, handlowy A-23 z r.

19 Ornowo 11 budynek, Ornowo 14 budynek drewniany Ornowo 24 budynek Ostrowin 32 budynek 211. Ostrowin schron betonowy z garażem na armatę p.panc. (Niemiecka Linia Fortyfikacyjna, Pozycja Olsztynecka) 212. Ostrowin pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. w ruinie Ostrowin wozownia murowana w zespole pałacowofolwarcznym, nie użytkowany Ostrowin stajnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin budynek wielofunkcyjny, w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin stajnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany r. XVIII, rozbudowa XIX A-3182/O z r. ok r.

20 Ostrowin obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek nie użytkowany Ostrowin rządcówka murowana w zespole pałacowofolwarcznym, Ostrowin kuźnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Ostrowin czworak w zespole pałacowofolwarcznym, Ostrowin 11 dwojak w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Ostrowin park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym 224. Ostrowin cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 225. Ostrowin cmentarz ewangelicki, dawny 226. Pancerzyn dwór w zespole budynek 227. Pancerzyn 5 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, 228. Pancerzyn 3 sześciorak w zespole pałacowofolwarcznym, 4.ćwierć XIX A-3980 z r.

21 229. Pancerzyn park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 230. Pancerzyn cmentarz ewangelicki, rodzinny, dawny w zespole dworsko-folwarcznym 231. Pietrzwałd kościół drewniany, ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, parafialny p. ś Piotra w Okowach 232. Pietrzwałd 1 budynek, 233. Pietrzwałd 7 budynek, 234. Pietrzwałd 8 budynek, 235. Pietrzwałd 35 budynek, 236. Pietrzwałd 38 budynek, 237. Pietrzwałd 68 budynek, drewniany XVI/XVII/XI X 238. Pietrzwałd cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 239. Pobórze cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 240. Reszki 4 budynek, 241. Reszki 19 budynek szkolny,, szkolny 242. Reszki 23 budynek, lata A-3531/O z r. A-959 z r. A-2781 z r.

22 te 243. Reszki cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 244. Rudno 5 budynek szkolny,, 245. Rudno 10 budynek, 246. Rudno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 247. Rudno cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 248. Ruś Mała śluza komorowa oraz stopień wodny na rz. Szelążnicy w systemie drogi wodnej systemu warmińskiego, odcinek Miłomłyn Ostróda jez. Szeląg 249. Ruś Mała budynek administracyjno, w zespole stopnia wodnego 250. Ruś Mała budynek, w zespole stacji kolejowej, 251. Ruś Mała 5 budynek, , 1926 r. A-2784 z r. c A-1274 z (jako część Kanału Elbląskiego) 1932 r Ruś Mała cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 253. Ryn dwór w zespole budynek 254. Ryn obora murowana w zespole budynek gospodarczy 255. Ryn budynek wielofunkcyjny w zespole dworsko-

23 folwarcznym, gospodarczy 256. Ryn park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 257. Ryńskie stajnia murowana w zespole budynek gospodarczy 258. Ryńskie stodoła drewniana w zespole stodoła 259. Samborowo wieża obronne mostu kolejowego I 260. Samborowo wieża obronne mostu kolejowego II 261. Samborowo młyn i elewator zbożowy, murowane i i r r Samborowo jaz piętrzący r Samborowo most drogowy, kamiennobetonowy 264. Samborowo, ul. Szkolna 265. Samborowo, ul. Dworcowa 266. Samborowo, ul. Dworcowa 267. Samborowo, ul. Dworcowa 268. Samborowo, ul. Dworcowa Samborowo, ul. Dworcowa 14 pomnik poległych w trakcie I wojny światowej (przekształcony) budynek dworca, w zespole stacji kolejowej magazyn w zespole stacji kolejowej strażnica kolejowa, murowana w zespole stacji kolejowej budynek, wielorodzinny, w zespole stacji kolejowej budynek,, ob. usługowo - A-3970 z r. A-4452 z r. A-4452 z r r. 2. dziesięciolecie

24 270. Samborowo, ul. Dworcowa Samborowo, ul. Odrodzenia Samborowo, ul. Ostródzka Samborowo, ul. Szkolna 274. Samborowo, ul. Szkolna 14/ Samborowo, ul. Tartaczna Samborowo, ul. Zatorze Samborowo, ul. Zatorze Samborowo, ul. Ostródzka budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej, budynek, budynek, budynek szkolny, budynek, budynek, murowano-drewniany budynek, budynek, murowano-drewniany cmentarz ewangelicki, dawny 279. Samborowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 280. Smykowo 14 budynek szkolny,, 281. Smykowo spichlerz w ob. magazyn 282. Smykowo obora murowana w zespole magazyn 283. Smykowo stajnia murowana w zespole budynek nie użytkowany 1913 r. połowa XIX 1913 r. ok r. ok r.

25 284. Smykowo stajnia murowana w zespole budynek nie użytkowany 285. Smykowo park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 286. Smykowo cmentarz ewangelicki, rodzinny dawny ok r. połowa XIX A-2527 z r Smykowo cmentarz ewangelicki dawny 288. Smykówko budynek gorzelni,, ob. w ruinie A-3074 z r Stare Jabłonki, ul. Kolejowa 3 strażnica kolejowa, przejazdowa, murowana 1893 r Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 20 budynek szkolny, 291. Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 24 budynek, lata te 292. Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 8 budynek szkolny,, przedszkola lata te 293. Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 25 budynek, murowano-drewniany 1928 r Stare Jabłonki, 1 budynek, 295. Stare Jabłonki budynek dworca, w zespole stacji kolejowej 296. Stare Jabłonki budynek dróżniczówki, w zespole stacji kolejowej 297. Stare Jabłonki, ul. Turystyczna budynek gospodarczy, murowano-drewniany w zespole stacji kolejowej 298. Stare Jabłonki budynek gospodarczy, w zespole stacji kolejowej lata te 299. Stare Jabłonki cmentarz ewangelicki, dawny

26 300. Staszkowo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 301. Szafranki spichlerz, ob. budynek ok r Szyldak pałac w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek administracyjny XIX A-3958 z r Szyldak, ul. Parkowa 1 rządcówka murowana w zespole pałacowofolwarcznym, 304. Szyldak spichlerz w zespole pałacowofolwarcznym, ob. magazyn 305. Szyldak obora murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek gospodarczy 306. Szyldak gorzelnia murowana w zespole pałacowofolwarcznym, magazynowy Szyldak służbówka murowanodrewniana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Szyldak pralnia murowana w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek Szyldak, ul. Parkowa Szyldak, ul. Parkowa 4 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, czworak w zespole pałacowofolwarcznym,

27 311. Szyldak, ul. Parkowa 2 czworak murowanodrewniany w zespole pałacowo-folwarcznym, ob. budynek 312. Szyldak, ul. Parkowa 10 czworak w zespole pałacowofolwarcznym, 313. Szyldak park krajobrazowy w zespole pałacowo-folwarcznym A-3720/O z r Szyldak cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 315. Szyldak cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 316. Turznica 27 budynek, drewniany 317. Turznica pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 318. Turznica 33 dwór w zespole budynek 319. Turznica obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo rozebrany 320. Turznica obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo rozebrany 321. Turznica 34 czworak w 322. Turznica dwojak w zespole budynek 2. dziesięciolecie XIX, i XIX, i XIX, i XIX, i XIX,

28 i 323. Turznica cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 324. Turznica Stary Las przepust wody pod nasypem kolejowym 325. Tyrowo pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 1909 r. 2. dziesięciolecie 326. Tyrowo budynek szkolny, 327. Tyrowo 44 budynek, 328. Tyrowo 48 budynek, 329. Tyrowo 62 budynek, 330. Tyrowo 62 obora murowana 331. Tyrowo 66 budynek, 332. Tyrowo obora murowana w zespole folwarcznym, nie użytkowany, częściowo w ruinie 333. Tyrowo stodoła drewniana w zespole folwarcznym, nie użytkowany 334. Tyrowo cmentarz ewangelicki, dawny, ob. rzymskokatolicki, parafialny 335. Wirwajdy 29 budynek szkolny,, połowa XIX A-4379 z r Wirwajdy 15 budynek gospodarczy,

29 w zespole gospodarczy przydomowy 337. Wirwajdy obora murowano-drewniana w nie użytkowany 338. Wirwajdy stodoła drewniana w zespole budynek nie użytkowany 339. Wirwajdy stodoła murowano-drewniana w nie użytkowany, częściowo w ruinie XIX XIX XIX 340. Wirwajdy cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 341. Worniny rządcówka murowana w 342. Worniny obora murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 343. Worniny chlewnia murowana w nie użytkowany 344. Worniny kuźnia murowana w zespole budynek nie użytkowany, częściowo w ruinie 345. Worniny park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 346. Wygoda 4 budynek, A-2785 z r.

30 347. Wygoda 19 budynek, 348. Wysoka Wieś budynek szkolny,, ob. pensjonat 349. Wysoka Wieś 12 stajnia murowana, ob. budynek gospodarczy 350. Wysoka Wieś 17 budynek, 351. Wysoka Wieś cmentarz ewangelicki, dawny połowa XIX 352. Wyżnice dwór w zespole budynek 353. Wyżnice owczarnia murowana w ob. obora 354. Wyżnice dwojak w zespole budynek 355. Wyżnice park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym 356. Zajączki 14 budynek, murowano-drewniany 357. Zajączki 15 budynek, murowano-drewniany 358. Zajączki wiadukt kolejowy, murowanobetonowy r. XIX XIX A-3981 z r. A-3719/O z r r Zajączki wiadukt kolejowy, 1909 r Zajączki przepust wody pod nasypem kolejowym 1909 r.

31 361. Zajączki kurnik w zespole budynek gospodarczy 362. Zajączki gorzelnia murowana w nie użytkowany 363. Zajączki waga w zespole dworskofolwarcznym 364. Zajączki dom gorzelanego w 365. Zajączki budynek gospodarczy w zespole budynek gospodarczy 366. Zajączki owczarnia murowana w ob. obora 367. Zajączki obora murowana w zespole obora 368. Zajączki stajnia-spichlerz murowana w ob. obora 369. Zajączki hala maszyn murowana w ob. garaże 370. Zajączki park krajobrazowy w zespole dworsko-folwarcznym lata 30-te

32 371. Zajączki cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 372. Zajączki kaplica grobowa murowana w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 373. Zajączki brama murowana w zespole cmentarza ewangelickiego, dawnego 3.ćwierć XIX 374. Zajączki Nowy Folwark wiadukt drogowy, murowanobetonowy 1909 r Zawady Małe cmentarz ludności cywilnej, wojenny 376. Zwierzewo pomnik ku czci poległych w czasie I wojny światowej 1945 r. A-2783 z r. 2. dziesięciolecie 377. Zwierzewo 28/28A budynek, murowano-drewniany 1911 r. A-4466 z r Zwierzewo 31 budynek, 379. Zwierzewo 33 budynek, 380. Zwierzewo cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 381. Żurejny cmentarz ewangelicki, dawny 2.połowa XIX 382. Droga nr 1245N Zwierzewo Lubajny odcinki wjazdowy i wyjazdowy do/ze wsi Zwierzewo; odcinki wjazdowy i wyjazdowy do/ze wsi Lubajny; starodrzew lipowy we wsiach Zwierzewo i Lubajny (jako element krajobrazu kulturowego) 383. Bednarki aleja

33 384. Droga nr 15 (Smykówko) Naprom Pietrzwałd Wysoka Wieś Klonowo droga nr Droga nr 1243N Lichtajny Grabinek - Grabin 386. Warlity Wielkie skrzyżowanie z drogą nr 1228N - Ostróda 387. Warlity Wielkie skrzyżowanie z drogą nr 1228N - Ostróda 388. Droga nr 1922N Kraplewo - Lichtajny 389. Droga nr 1216N Ryn Bednarki Pietrzwałd Zajączki Wiśniewo Wałdyki - Złotowo 390. Droga nr 1216N Ryn Bednarki Pietrzwałd Zajączki Wiśniewo Wałdyki - Złotowo 391. Droga nr 1232N Wirwajdy Smykowo Brzydowo Kraplewo Ostrowin Wigwałd Gaj odcinek Klonowo droga nr 537 odcinek wjazdowy do majątku Lichtajny szpaler dębowy do majątku Warlity Wielkie starodrzew lipowy we wsi Warlity na całej długości odcinek Ryn Bednarki (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Pietrzwałd Zajączki (jako element krajobrazu kulturowego) na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego)

34 Elgnówko Tolejny Wilkowo - Olsztynek 392. Droga nr 1233N Wirwajdy Turznica Reszki Lipowo Zajączki Glaznoty - Wygoda 393. Droga nr 1235N droga nr 15 (Smykówko) Naprom Pietrzwałd Wysoka Wieś Klonowo droga nr Droga nr 1239N Smykowo Rudno - Naprom 395. Droga nr 1243 N Lichtajny Grabinek - Grabin 396. Droga nr 1243N Ostróda Kajkowo Lichtajny Durąg Glądy Szczepankowo Jędrychowo Dylewo - Tułodziad na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego) na całej długości (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Smykowo Rudno (jako element krajobrazu kulturowego) odcinek Lichtajny Grabinek o wybitnych walorach aleja o wybitnych walorach na całej długości

35

36 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW Miejscowość Obiekt Nr rej. zabytków Data decyzji o wpisie do rejestru zabytków DURĄG GRODZISKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 NIEOBWAŁOWANE DZIADYK 3 KURHANY Z WCZESNEJ EPOKI C marca 1989 ŻELAZA LUB BRĄZU GRABIN ZAMCZYSKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 PÓŁWYSPOWE LICHTAJNY GRODZISKO WYŻYNNE C grudnia 1969 LIPOWIEC GRODZISKO PÓŁWYSPOWE, C maja 1949 WYŻYNNE MORLINY GRODZISKO WYŻYNNE C czerwca 1949 ORNOWO GRODZISKO WYŻYNNE, C czerwca 1949 OBWAŁOWANE ZAJĄCZKI GRODZISKO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE C stycznia 1996 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE NIE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW L.p. Obiekt Adres 1. Stanowisko archeologiczne Bednarki AZP 28-56, stan. I/8 2. Stanowisko archeologiczne Bednarki AZP 28-56, stan. II/85 3. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. I/1 4. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. II/2 5. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. III/22 6. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. IV/23

37 7. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. V/24 8. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. VI/25 9. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 28-57, stan. VIII/1 11. Stanowisko archeologiczne Durąg AZP 28-57, stan. IX/7 12. Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Górka AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. I/1 17. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. VIII/4 24. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. IX/5 25. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. X/6 26. Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Grabin AZP 27-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. IX/33

38 37. Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Idzbark AZP 26-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Kraplewo AZP 27-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. I/2 42. Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. II/3 43. Stanowisko archeologiczne Lipowiec AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 25-57, stan. I/6 45. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. I/5 46. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 25-57, stan. II/7 47. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. II/6 48. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. III/7 49. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. IV/8 50. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. V/9 51. Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Lubajny AZP 26-57, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Miejska Wola AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. II/10

39 67. Stanowisko archeologiczne Morliny AZP 26-56, stan. III/9 68. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. I/1 69. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. II/2 70. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. III/3 71. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. IV/4 72. Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Naprom AZP 28-56, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ornowo AZP 26-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 26-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. IV/7 93. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. V/8 94. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. VI/9 95. Stanowisko archeologiczne Ostrowin AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. I/32

40 97. Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. II/3 98. Stanowisko archeologiczne Pancerzyn AZP 28-57, stan. III/4 99. Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXVIII/43

41 127. Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XXXIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XL/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLV/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVI/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLVIII/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. XLIX/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. L/ Stanowisko archeologiczne Pietrzwałd AZP 28-56, stan. LI/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VII/17

42 157. Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Reszki AZP 27-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Rudno ZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Rudno AZP 28-56, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Ruś Mała AZP 25-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. III/75

43 187. Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-56, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-57, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Ryn AZP 28-57, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XIX/24

44 217. Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 27-55, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXIV/ Stanowisko archeologiczne Samborowo AZP 26-55, stan. XXV/ Stanowisko archeologiczne Stare Jabłonki AZP 26-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Stare Jabłonki AZP 26-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Szafranki AZP 26-56, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Szyldak AZP 27-57, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Turznica AZP 27-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. I/29

45 247. Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. VIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. IX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. X/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XV/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XVIII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XIX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-55, stan. XX/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXI/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXII/ Stanowisko archeologiczne Tyrowo AZP 26-56, stan. XXIII/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 26-55, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. VI/ Stanowisko archeologiczne Wirwajdy AZP 27-55, stan. VII/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. I/81

46 277. Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Wysoka Wieś AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zajączki AZP 28-56, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. I/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-56, stan. II/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-56, stan. III/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. IV/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. V/ Stanowisko archeologiczne Zwierzewo AZP 25-57, stan. VI/8

47

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art.

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Ostróda na lata

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Ostróda na lata Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Ostróda na lata 2017-2021 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE CZERWIEŃSK 2015 BĘDÓW ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ: Rejestr zabytków nr 3291 z dnia 21.02.1994 r. a.

Bardziej szczegółowo

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Lp. Miejscowość (sołectwo), obiekt Adres Numer działki Bandlów (Zgorzelec) 1. Zagroda młyńska: młyn z domem młynarza Mały Buczek (Wielki Buczek) 2. Zespół folwarczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU)

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Czas powstania 1 Brześć Kujawski Brzezie kościół filialny rzymskokatolicki murowany

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA Załącznik do Zarządzenia SOI.KR.317.VII.2016 Lp Gmina Miejscowość Ulica Obiekt Daty WEZ* rejestru KW 1 Krokowa Białogóra Morska 5a budynek mieszkalny pocz. XX 1 196/3 GD2W/00037177/3 2 Krokowa Białogóra

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bruny park dworski 2. Bruny spichlerz w zespole folwarcznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PEŁNY WYKAZ OBIEKTÓW

PEŁNY WYKAZ OBIEKTÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2010 Wójta Gminy Tczew z dnia 8 kwietnia 2010r. L.P. Nazwa obrębu nazwa wsi Numer ewidenc. działki PEŁNY WYKAZ OBIEKTÓW Gminnej Ewidencji Zabytków GMINY TCZEW wg stanu

Bardziej szczegółowo

RAZEM:

RAZEM: GMINA JONKOWO WYKAZ GNIAZD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Załącznik nr 2 do SIWZ Sektor II p miejscowo lokalizacja Rodzaj pojemnika ść plastik papier białe kolorowe metal 1 Jonkowo Za Urzędem Gminy 2 1 1 1 1 Za Zakładem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Załącznik nr 1 WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Miejscowość Obiekt Datowanie Bucholcowo MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ 1939 Chlebno ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY: - pałac, ob. Dom

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Andrzej Wiczkowski. Id: 128E3EB5-5C CD9-B291FBA5EC7B. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Andrzej Wiczkowski. Id: 128E3EB5-5C CD9-B291FBA5EC7B. Podpisany Uchwała Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014-2018. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bąkowice bramka w ogrodzeniu kościoła 2. Bąkowice plebania

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ROZOGI SPIS ZABYTKÓW. L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G. budynek mieszkalny murowany

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ROZOGI SPIS ZABYTKÓW. L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G. budynek mieszkalny murowany L.p. Miejscowość Obiekt Datowanie Ewiden cja W/G Nr rejestru zabytków 1. Borki Rozowskie 4 budynek mieszkalny lata 20-30-te XX 2. Borki Rozowskie 5 3. Borki Rozowskie 6 4. Borki Rozowskie 23 budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Gminna Ewidencja Zabytków Mirosław Burak, 31.10.2011 Wykaz zabytków nieruchomych Gminy Żukowo: Banino: 1. Budynek gospodarczy w zespole dworskim 2. Park w zespole dworskim 3. Stajnia w zespole dworskim

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁMŻA

PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁMŻA S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I K I E R U N K Ó W Z A G O S P O D A R O W A N I A PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁMŻA Z A Ł Ą C Z N I K N R 1 D O C Z Ę Ś C I I U W A R U N K O W A N I A W Y K A Z Y Z A

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Zarządzenie nr Or.I.0050.69.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków :

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków : Załącznik do Uchwały Nr XI/104./08 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 marca.2008 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE GMINY SUBKOWY I. W Gminie Subkowy opiece podlegają: A. obiekty wpisane do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie ZESTAWIENIE kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki IDENTYF. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR. LOKALIZACJA DATA 1 Mikołajki Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego Kościelna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa Załącznik do części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy obiekty architektury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

kapliczka przydrożna, figura Chrystusa droga brukowa

kapliczka przydrożna, figura Chrystusa droga brukowa LP POWIAT GMINA MIEJSCO-WOŚĆ ULICA NR OBIEKT 1 starogardzki Smętowo Graniczne Bobrowiec park 2 starogardzki Smętowo Graniczne Czerwińsk Polna 4 dom-poniatówka 3 starogardzki Smętowo Graniczne Frąca park

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KONSERWATORSKA OBIEKTÓW CHRONIONYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SKOKI

EWIDENCJA KONSERWATORSKA OBIEKTÓW CHRONIONYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SKOKI Załącznik nr 2 EWIDENCJA KONSERWATORSKA OBIEKTÓW CHRONIONYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SKOKI SKOKI UKŁAD URBANISTYCZNY 1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MIKOŁAJA BPA: a. kościół, szach.-cegl., 1737, restaur.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia Zarządzenie Nr OR.0050.139.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28.04.2017 zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.477.2013 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA KONECK POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WIEŚ KONECK LP OBIEKT LOKALIZACJA FORMA OCHRONY 1 KOSCIÓŁ PARAFIALNY w zespole kościoła

Bardziej szczegółowo

zabytki gminy Jasieniec

zabytki gminy Jasieniec zabytki gminy Jasieniec Wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków w Jasieńcu aktualny na dzień 15.10.2010; ilość kart w ewidencji gminnej: 67. Wykaz zabytków realizowany jest przez Urząd Gminy Jasieniec. Materiały

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ. Gostyń 2011 rok GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTO I GMINA GOSTYŃ Gostyń 2011 rok MIASTO GOSTYŃ ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE MIASTA, XIII w. (nr rej. 53, decyzja z 27.01.1956 r.) 1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. PW. ŚW. MAŁGORZATY: a.

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT ŚWIECKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU BUKOWIEC BUDYŃ Założenie pałacowoparkowe: 31.08.1995 A/1063 Pałac Ptaszarnia, ob.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyo nad Wisłą

Wykaz zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyo nad Wisłą Załącznik do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 Wykaz zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyo nad Wisłą Lp. Miejscowośd Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice OBIEKTY KUBATUROWE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OI.0050.0071.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2017 r. 1. 1

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE NR \~ WÓJTA GMINY LUBASZ. z dnia 10 czerwca 2016 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE NR \~ WÓJTA GMINY LUBASZ. z dnia 10 czerwca 2016 r. ;.; t> 5,.Ą!- 'T Grl\. ~, _. J 03/ ul P. en. '. -Z G4-720 Lut3 S. ZAR ZĄ D ZEN IE NR \~4.2016 WÓJTA GMINY LUBASZ z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubasz Na

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO BUDYNEK MIESZKALNY PRACOWNIKÓW KOLEI NR 2 kon. XIX w. Gącz 2 BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO Z ZABUDOWANIAMI, ob. budynek mieszkalny nr 3 kon. XIX w. Gącz 3 TOALETY DWORCOWE przy budynku dawnego dworca kolejowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice

Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Numer 1 B C X D BLINEK Numer pocztowy Numer działki 81 CMENTRZ EWNGLICKI Czas powstania XIX w. Skarb Państwa Urząd Miejski Osiedle Drzymały 25, 62-067 cmentarz grzebalny cmentarz nieczynny bardzo zły Numer

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki

Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIASTO SOCHACZEW SOCHACZEW 2016 Podstawa prawna Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 WYKAZ OBIEKTÓW GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

ZAŁĄCZNIK 4 WYKAZ OBIEKTÓW GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ZAŁĄCZNIK 4 WYKAZ OBIEKTÓW GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW L.P. MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT NR KARTY 1. Angowice - dzwonnica gch 001 2. Angowice - kapliczka gch 002 3. Angowice nr 36 gch 003 4. Angowice nr 48-48A

Bardziej szczegółowo

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY WYKAZ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 1. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 7 2. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 22 3. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. MICKIEWICZA 16 4. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WYKAZ OBIEKTÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW BISKUPICE 1. PAŁAC w zespole pałacowo-parkowym 2. PARK o charakterze krajobrazowym w zespole pałacowo-parkowym 3. BRAMA WJAZDOWA Z FRAGMENTEM OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Sosnowica Załącznik do Zarządzenia nr 79 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 31 grudnia 2012 roku Lp Nazwa zabytku Czas powstania Miejscowość Adres / obszar AZP Numer wpisu do

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych obiektów budowlanych - znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków gminy Biała Podlaska.

Wykaz obiektów zabytkowych obiektów budowlanych - znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków gminy Biała Podlaska. Załącznik do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy iała Podlaska (zmiana z 2015 r.) Wykaz obiektów zabytkowych obiektów budowlanych - znajdujących się w gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Ozimek kościół ewangelicko - augsburski ul. Cmentarna 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Grodków. Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Bąków kościół filialny pw. św. Katarzyny 2. Bąków ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 3374 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Udanin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Borzysławice dwór w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody

Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody Wykaz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody nr 157/13 z dnia 22 maja 2013 r. Lp. Powiat Gmina Miejscowość Adres: Nazwa obiektu: Nr działki:

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT TORUŃSKI ZIEMSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI CHEŁMŻA BRĄCHNÓWKO Zespół pałacowo-parkowy: DŹWIERZNO Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław

ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wodzisław Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

B A B I N KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO KRZYŻ-1664 ROK, PODBUDOWA KAPLICZKI 1841 ROK KAPLICZKA PRZYDROŻNA

B A B I N KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO KRZYŻ-1664 ROK, PODBUDOWA KAPLICZKI 1841 ROK KAPLICZKA PRZYDROŻNA GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO KAPLICZKA PRZYDROŻNA 8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym KRZYŻ-1664 ROK, PODBUDOWA KAPLICZKI 1841

Bardziej szczegółowo

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. XIII/XIV w., 1840 r., folwarcznym, ob. nieużytkowany.

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. XIII/XIV w., 1840 r., folwarcznym, ob. nieużytkowany. ANEKS 1. Rejestr zabytków nieruchomych wykaz L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi 1. Białęgi kościół spichlerz w zespole Białęgi XIII/XIV w., 1840 r., folwarcznym, ob. nieużytkowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART ADRESOWYCH

ZESTAWIENIE KART ADRESOWYCH ZESTAWIENIE KART ADRESOWYCH GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp MIEJSCO- WOŚĆ ADRES OBIEKT Rejestr Zabytków Wojewódz ka Ewidencja Zabytków Gminna ewidencja zabytków BIELAWY 1 Nr 26

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.)

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Załącznik nr 2 Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr 1. Biadacz Dom z częścią Kolanowska 1 2. Biadacz Dom z częścią Rzeczna 2 3. Biadacz Dom mieszkalny Szeroka

Bardziej szczegółowo

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi. Białęgi. 1248 r. (Belgen) Białęgi ANEKS 4. Gminna ewidencja wykaz L.p. Miejscowość Obiekt Adres Forma ochrony Czas powstania Uwagi 1. Białęgi wieś układ ruralistyczny placowy/ Białęgi GEZ (gminna 1248 r. (Belgen) wielodrożny ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW POWIAT INOWROCŁAWSKI ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW GMINA MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT DATA DECYZJI NR REJESTRU DĄBROWA BISKUPIA PARCHANIE Założenie dworskoparkowe: 04.09.1995 A/1004 PIERANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Kaniów kapliczka-dzwonnica ul. Wiejska/Szkolna 2. Kaniów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r.

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO WIELKOPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW BOROWO 1. ZESPÓŁ FOLWARCZY wł. prywatny a.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie. UCHWAŁA NR 133/XXIII/09 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2009 2014 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie

Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie Tabela nr 4. Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków w gminie Strzelce Opolskie LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ADRES NR 1 Strzelce Opolskie dom Budowlanych 4 2 Strzelce Opolskie kamienica F. Chopina 1, 1a 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskie - pow. szamotulski

woj. wielkopolskie - pow. szamotulski DUSZNIKI gm. Brzoza - zespół dworski, 2 poł. XIX:, nr rej.: 2095/A z 22.07.1986, nr rej.: 1825/A z 05.02.1981 Ceradz Dolny, poł. XIX, nr rej.: 1832/A z 20.02.1981 Duszniki - kościół par. p.w. św. Marcina,

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE EWIDENCJA ZABYTKÓW KARTY ADRESOWE ZABYTKÓW GMINA WIEJSKA ZAKRZEWO POWIAT ALEKSANDROWSKI WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WSIE: GĘSIN, KOBIELICE, KOLONIA BODZANOWSKA, KOLONIA ZAKRZEWO STARE, LEPSZE, SEROCZKI,

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 2 2. Tułowice

Bardziej szczegółowo

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. CHRZĄSTAWA Dom mieszk. ul. Kolejowa 4 p. XX. naprzeciw nr 3

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. CHRZĄSTAWA Dom mieszk. ul. Kolejowa 4 p. XX. naprzeciw nr 3 GMINA C Z E R N I C A L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. CHRZĄSTAWA Dom mieszk. ul. Kolejowa 4 p. XX 2. CHRZĄSTAWA Dom mieszk. ul. Leśna 3 p. XX 3. CHRZĄSTAWA Dom mieszk.-gosp. ul.

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA KOLBUSZOWA

MIASTO i GMINA KOLBUSZOWA EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ARCHEOLOGII MIASTO i GMINA KOLBUSZOWA Pogrubiono zabytki zachowane, dla których przygotowano karty ewidencji. Oznaczenia na dzień 30 lipca 2008 Lp. Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Lubawa Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R.

LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES. FINGEROWA HUTA (Fingershütte) Fingerowa Huta 95 KAPLICZKA JERECZKÓW PO 1945 R. G M I N N A E W I D E N C J A Z A B Y T K Ó W - G M I N A K O Ś C I E R Z Y N A WYKAZ ZABYTKÓW: ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, CMENTARZY, KAPLICZEK, PARKÓW, UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH opracowanie: mgr Ewa Bożejewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ZESPOŁY FOLWARCZNE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 - ZESPÓŁ FOLWARCZNY NOWE MIASTECZKO UL. GOŁASZYN 25...... 3 1. OBIEKT: zespół folwarczny...3

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ r r.

REJESTR UCHWAŁ r r. REJESTR UCHWAŁ W SPRAWIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZE ZMIANAMI ORAZ W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZE ZMIANAMI 1995 r. - 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz budynków i budowli wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Szczytno

Załącznik nr 1 Wykaz budynków i budowli wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Szczytno lp Załącznik nr 1 Wykaz budynków i budowli wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Szczytno Adres zabytku: ulica, nr porządkowy nieruchomości Obiekt Nr rejestru zabytków/ Nr karty adresowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 1043

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 1043 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 1043 Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. oraz wykaz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA PUCK

BURMISTRZ MIASTA PUCK BURMISTRZ MIASTA PUCK Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrz Miasta Puck z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Puck na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. Uwaga: tabela nie obejmuje stanowisk archeologicznych Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA

URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA Załącznik nr 4 Spis zabytków gminy Nekla wraz z wykazem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz spisem zabytkowych cmentarzy 84 Spis zabytków w gminie Nekla BARCZYZNA 1) ZAGRODA NR 13, wł. Pelagia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 0Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zlokalizowanych na terenie gm. Baborów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Babice kościół parafialny pw. św. Katarzyny 2. Babice kaplica

Bardziej szczegółowo

or ex: ZARZĄDZENIE Nr in/ 53.53/ 17 BURMISTRZA KONSIANTYNOWA ŁÓDZKIEGO miasta Konstantynów Łódzki Na podstawie art. 30 ust.

or ex: ZARZĄDZENIE Nr in/ 53.53/ 17 BURMISTRZA KONSIANTYNOWA ŁÓDZKIEGO miasta Konstantynów Łódzki Na podstawie art. 30 ust. . ex: ZARZĄDZENIE Nr in/ 53.53/ 7 BURMISTRZA KONSIANTYNOWA ŁÓDZKIEGO :: dnia Uśkmceł'nwą 207 roku W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Konstantynów Łódzki Na podstawie art. 30 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Numer Lokalizacja Kościół filialny p.w. 1. Goszczowice Matki Bożej Różańcowej

Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Numer Lokalizacja Kościół filialny p.w. 1. Goszczowice Matki Bożej Różańcowej Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Numer Lokalizacja Kościół filialny p.w. 1. Goszczowice Matki Bożej Różańcowej 2. Goszczowice 3. Goszczowice 4. Goszczowice 5. Goszczowice Stodoła 5 6. Goszczowice 7. Goszczowice

Bardziej szczegółowo

2. Czas powstania. XIX w.

2. Czas powstania. XIX w. 1/N ALEJA LIPOWA WZDŁUŻ ULICY CMENTARNEJ XIX w. E N A K Ł O Ś L Ą S K I ul. Cmentarna (działka nr 142/4 k.m.2) Województwo śląskie Widok od strony południowo- zachodniej 2/N ZIELEŃ WYSOKA PRZY KOŚCIELE

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków ZARZĄDZENIE NR B.0050.217.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień rok)

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień rok) Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Skórcz (wg. danych na dzień 10.08.2015 rok) Numer 1. budynek mieszkalny ( d.nr 40) Barłożno 1 54 początek XX w. 2. budynek mieszkalny Barłożno 3 55 ćwierć

Bardziej szczegółowo

KLESZCZELE Dasze Dobrowoda Saki KLUKOWO Gródek Kostry, Lubowicz-Byzie Kuczyn Wyszynki Kościelne KNYSZYN

KLESZCZELE Dasze Dobrowoda Saki KLUKOWO Gródek Kostry, Lubowicz-Byzie Kuczyn Wyszynki Kościelne KNYSZYN K KLESZCZELE układ przestrzenny z XVI w., murowana cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z około 1870 r., drewniana dzwonnica obecnie cerkiew p.w. św. Mikołaja z 1709 r., murowany kościół p.w. św. Zygmunta Burgundzkiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 zestawienie obiektów w GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY STRYSZÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4 zestawienie obiektów w GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY STRYSZÓW ZAŁĄCZNIK NR 4 zestawienie obiektów w GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY STRYSZÓW 1. DĄBRÓWKA 1/42 Kaplica mszalna, dworska, p.w. Chrystusa Nazareńskiego 2/42 Rzeźba kamienna Pieta przy kaplicy mszalnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Bierawa. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Bierawa. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Bierawa. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bierawa układ ruralistyczny wsi 2. Bierawa kościół parafialny

Bardziej szczegółowo

DATA UCHAWALENIA PLANU

DATA UCHAWALENIA PLANU Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Szczecina. LP. NAZWA O MIEJSCE 1. PS.08 XIV/149/95 1995-07-31 XXXIX/483/97 1997-10-27 DUWSz Nr 14 poz.135 1997-12-09

Bardziej szczegółowo

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU

NR UCHWAŁY UCHWALAJĄCEJ DATA UCHAWALENIA PLANU Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Szczecina. LP. NAZWA O MIEJSCE 1. PS.08 XIV/149/95 1995-07-31 XXXIX/483/97 1997-10-27 DUWSz Nr 14 poz.135 1997-12-09

Bardziej szczegółowo