SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro dla dostaw, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim. (Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./) Postępowanie opublikowano: a) Biuletyn Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: b) Strona internetowa w dniu: r. c) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu: r. 1

2 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jana Gapskiego. Adres: ul. Targowa Solec Kujawski województwo kujawsko-pomorskie NIP , REGON tel ; fax www: zgksoleckujawski.pl Godziny pracy (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp) o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, t.j. poniżej euro dla dostaw. I. Opis przedmiotu zamówienia Pojazd specjalistyczny, dwufunkcyjny do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji metodą hydrodynamiczną. Pojazd typu kombi (ssąco-ciśnieniowy) wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego czyszczenia przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje na przyłączach kanalizacyjnych), usuwanie osadów z przepompowni, zatorów, pompowania ścieków (cieczy i szlamu) ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych, czyszczenia wpustów ulicznych itp. Podwozie oraz zabudowa fabrycznie nowa. 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego pojazdu specjalnego (ssąco-ciśnieniowego) do czyszczenia i udrażniania kanalizacji ZABUDOWA Układ tłoczenia wody Pompa wysokociśnieniowa napędzana mechanicznie Minimalne ciśnienie robocze 150 bar Minimalna wydajność wody 100 l./min Pompa musi mieć możliwość utrzymania stałego maksymalnego ciśnienia przy maksymalnej wydajności (minimalne parametry to 150 bar przy wydajności 100 l/min) Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody (bezstopniowy regulator ciśnienia) Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym kończenia się wody w zbiorniku. 2

3 Układ umożliwiający cyrkulację wody podczas jazdy samochodu praca w warunkach zimowych Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy min. DN16 ( Ø 5/8 cala) i długości min. 100 m Zabudowany w tylnej części samochodu na dennicy, umożliwiający pracę operatora za samochodem Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu kierunkach i pozycją wolnego biegu, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża Bęben uchylny co najmniej pod kątem Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy min. DN16 o ciśnieniu rozrywania będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości min. 100 m Reflektor roboczy zamontowany na dużym bębnie umożliwiający oświetlenie dna (kiniety) studni kanalizacyjnej, odporny na opady deszczu i dużą wilgotność powietrza W wyposażeniu dodatkowym komplet dysz kanałowych czyszczących: 2 głowice czyszczące standard ( ślepa oraz z pilotem ), głowica ciężka granat, udrażniająca stożkowa, obrotowa, nożowa do usuwania korzeni w zakresie średnic mm Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy min. DN13 ( ؽ cala) i długości min.60 m Zabudowany w tylnej części samochodu po prawej lub lewej stronie pojazdu. Napęd bębna ręczny lub hydrauliczny Wąż gumowy wysokociśnieniowy o średnicy min. DN13 o ciśnieniu rozrywania będącym trzykrotnością ciśnienia roboczego i długości min. 60 m W wyposażeniu dodatkowym pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek W wyposażeniu dodatkowym komplet dysz czyszczących kanałowych: 2 głowice czyszczące standard ( ślepa oraz z pilotem ) Układ ssania Wydajność pompy ssącej minimum 850 m3/h, pompa chłodzona cieczą Max podciśnienie 0,9 bar Max nadciśnienie 0,5 bar Możliwość ssania ścieków i osadów (szlamów) z głębokości min. 8 m od powierzchni terenu Rura ssąca (na końcówce węża ssącego) o średnicy Obrotowe ramię teleskopowe ssące montowane na samochodzie o napędzie hydraulicznym, obracane o kąt min. 270º, wysuwane, opuszczane i podnoszone hydraulicznie W wyposażeniu dodatkowym przedłużki o średnicy takiej jak rura ssąca o długości 3,0 m w ilości 5 szt. z przyłączami oraz rura ssąca z rozdrabniaczem twardych osadów przewożone w skrzynkach umieszczonych wzdłuż zbiornika Wąż i przedłużki powinny być wykonane z tworzywa zbrojonego drutem metalowym w sposób zabezpieczający przed spłaszczeniem na skutek podciśnienia lub przed rozerwaniem na skutek nadciśnienia. Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien mieć końcówkę typu PERROT. Przedłużki do węża powinny być zaopatrzone w komplet końcówek typu PERROT (męska i żeńska) Zbiornik Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna wynosić nie mniej niż 4,8 m Zbiornik w kolorze niebieskim (RAL5010) Podział zbiornika min l woda czysta i 3000 l woda brudna i osad Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów, podnoszony pod kątem w celu łatwiejszego usuwania osadów Dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika do jego mycia Połączenie zbiorników umożliwiające napełnienie całego zbiornika wodą czystą Możliwość zrzutu cieczy nadosadowej dodatkowe zawory spustowe zakończone złączami typu PERROT na pokrywie zbiornika umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości dennicy. 3

4 Możliwość spuszczenia osadów przez dolny króciec Ø100 mm zakończony złączem typu PERROT Zbiornik zamykany dennicą w tylnej części. Automatyczny, sterowany ze skrzynki sterującej umieszczonej w tylnej części pojazdu Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od 0,9 bar do + 0,5 bar Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie i zamykanie rygli ręczne możliwe tylko przy ciśnieniu atmosferycznym) Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji Wskaźnik ilości wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji Fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej wystający poza obrys samochodu (zabezpieczający przy spuście osadów) Właz inspekcyjny o średnicy min. 500 mm do wodnej części zbiornika, umożliwiający inspekcję zbiornika Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: powłoka ochronna wnętrze zbiornika, malowanie na zewnątrz zbiornika Wymagania dodatkowe Części wirujące zabezpieczone osłonami Wszystkie funkcje opisane w języku polskim Silnik oraz pompy obudowane zintegrowaną ze zbiornikiem osłoną otwieraną z obu stron, zamykaną na klucz Możliwość jednoczesnej pracy węża ciśnieniowego i węża ssącego, z jednoczesnym przesuwem tych węży, jak również pełna możliwość pracy jedynie wysięgnika na wąż ssący bez obracania na wąż wysokociśnieniowy Wyposażenie dodatkowe Bęben z automatycznym systemem zwijania wraz z linką stalową o długości co najmniej 10 m, zamontowany z tylu pojazdu. Na bębnie zamontowany zaczep ratunkowy Światła ostrzegawcze z przodu na kabinie i z tyłu na zabudowie Reflektor halogenowy przenośny z kablem dł. min. 10 m o min. mocy 75 W i napięciu 24V Rolka dolna i górna do prowadzenia węża wysokociśnieniowego w studni kanalizacyjnej Skrzynie na węże ssące i osprzęt wykonane ze stali nierdzewnej zamykane na klucz, zamontowane po obu stronach zbiornika Sterowanie Urządzenie sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie na wodoszczelnym panelu. Możliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora (w tylnej części pojazdu, w bezpośredniej bliskości dużego bębna) Sterowanie urządzeniem sekwencyjne Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przed wilgocią, wyposażona w następujące urządzenia: manometr wysokociśnieniowy, manometr próżniowy, rozrusznik elektryczny, elektryczny obrotomierz prędkości (obrotów) silnika, regulacja obrotów silnika, manometr ciśnienia powietrza, wyłącznik awaryjny, sterowanie pompy wysokociśnieniowej (załącz-wyłącz oraz jej regulację), sterowanie pompy próżniowej (załącz-wyłacz oraz jej regulację), licznik motogodzin, lampki kontrolne Bezprzewodowy zdalny pilot sterowania. Samochód należy wyposażyć w pilot zdalnego sterowania z podstawowymi funkcjami zabudowy tj.: zasadniczego węża wysokociśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej, płynna regulacja ciśnienia wody, odwijanie/nawijanie węża ciśnieniowego, włączanie/wyłączanie pompy próżniowej, awaryjne wyłączanie zabudowy, belka świetlna włączanie/wyłączanie Sterowanie wysięgnikiem ssącym oraz funkcjami związanymi z obsługą węża ssącego oddzielne, przy życiu pilota kablowego System sterowania zabudową załączany z miejsca pracy operatora - bez konieczności załączania w kabinie kierowcy Ładowarka (podłączona do instalacji elektrycznej podwozia) i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania POJAZD. 4

5 Parametry Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2013) Homologacja na podwozie - po zabudowie dopuszczenie jednostkowe Moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (fabryczna przystawka) lub dodatkowy silnik do pracy zabudowy Kabina w kolorze białym Ładowność i wymiary pojazdu dostosowane do zabudowy Wersja pojazdu do ruchu prawostronnego Silnik wysokoprężny z doładowaniem z termicznym układem rozruchowym. Zastosowany układ wtrysku paliwa Silnik spełniający wymagania normy min. EURO5 z możliwością rejestracji pojazdu w kraju Dostarczony pojazd musi posiadać dokumentację pozwalającą na zarejestrowanie jako specjalny Zbiornik paliwa min. 140l. Korek paliwa zamykany na klucz Pionowy układ wydechowy (do góry za kabiną) Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody, podgrzewany Elektroniczny system hamulcowy hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej Hamulec silnikowy System wspomagania nagłego hamowania ABS System antypoślizgowy kół ASR Boczne osłony przeciw wjazdowe Sygnał akustyczny ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego Mechaniczny wyłącznik główny prądu Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie Płomieniowe urządzenie rozruchowe Osuszacz powietrza Tachograf cyfrowy Koło zapasowe Fartuchy przeciwbłotne Oświetlenie przednie i tylne (światła do jazdy dziennej, tylne światło przeciwmgielne, światła cofania) Skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa Przednie i tylne zawieszenie paraboliczne, wzmocnione (oś przednia min 4,7 t, oś tylna min. 8,7 t) Stabilizator przedniej i tylnej osi Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi Akumulatory 12/v min. 150 Ah, 2 szt Alternator min. 120A Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi Kabina krótka trzymiejscowa Tylna ściana kabiny z oknami Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem Siedzenie kierowcy zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasami bezpieczeństwa Siedzenia pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa Regulowane lusterka szerokokątne (kierowcy i pasażera) Regulacja położenia świateł Światła główne halogenowe podwójne Elektroniczny ogranicznik prędkości 89 km/h Przyłącze sprężonego powietrza pod maską Komputer pokładowy Radio CD Wyposażenie dodatkowe Belka świetlna ostrzegawcza koloru białego zamontowana na dachu kabiny z napisem ZGK Sp. z o.o. uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej Gaśnica z atestem. 5

6 Trójkąt ostrzegawczy Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu Kliny pod koła Zestaw narzędzi podstawowych do obsługi pojazdu WARUNKI DOSTAWY I GWARANCJI Dostawca zapewni katalog części zamiennych do urządzenia w wersji elektronicznej oraz papierowej w języku polskim Wykonawca zapewni dokumentację techniczno-ruchową do urządzenia oraz podwozia w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej Wykonawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej do urządzenia oraz podwozia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce oddzielnie dla podwozia i zabudowy Bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego do 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną lub faksem w celu naprawy lub ustalenia zakresu napraw (w razie uszkodzenia urządzenia lub podwozia) Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia (dotyczy podwozia i urządzenia) Gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące od daty odbioru Gwarancja na podwozie min. 12 miesięcy Wykonawca po dostawie pojazdu zobowiązuje się do przeprowadzenia przeszkolenia pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu (5 pracowników). Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do rejestracji pojazdu. CPV pojazdy specjalne. 1. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2. Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i alternatywnych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp. II.Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: 120 dni od dnia zawarcia umowy. III.Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 6

7 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 3. Wykonawca dysponuje: a) potencjałem technicznym: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. IV. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie musi dotyczyć każdego z wykonawców i winno być złożone przez: każdego z nich odrębnie jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, bądź przez pełnomocnika występującego w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) załącznik nr 2 do SIWZ; 7

8 Uwaga: informacje w złożonych dokumentach powinny potwierdzać wszystkie kryteria oceny spełniania warunku opisanego w rozdziale IV specyfikacji. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innych podmiotów, wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy muszą złożyć: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca z osobna składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) załącznik nr 3 do SIWZ, 2. oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.- załącznik nr 4 do SIWZ 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ dot. tylko osób fizycznych); W przypadku wniesienia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów ich zobowiązania co do oferty oraz wykonania zamówienia są solidarne. Oferta wspólna musi spełniać następujące warunki: 1. musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta wykonawców (np. Konsorcjum) zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w rozdziale VI składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - w zakresie dokumentów wymienionych w pkt 2 Dz. VI - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa w Dz. VI pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 8

9 którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, w o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. VII. Inne dokumenty wymagane od wykonawców: 1. formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ; 2. szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego samochodu wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego średniego kursu na dzień ogłoszenia o wszczęciu postępowania. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Zamawiający informuje, że oferta wraz z wszystkimi dokumentami musi być złożona pisemnie. 2. Zamawiający i wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: W sprawach formalnych dotyczących prowadzonego postępowania: Grzegorz Nowakowski kier. dz. przygotowania produkcji tel W sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Sebastian Wrycza kierownik działu wodociągów i kanalizacji tel , Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. 6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień związanych z treścią SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zostanie złożony na adres Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Treść zapytań wraz z odpowiedziami na pytania zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 9

10 zamówienia, którą prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie wykonawców którym przekazał SIWZ. 10. Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z jej modyfikacjami, treści zapytań i odwołań wraz z odpowiedziami, zamawiający będzie zamieszczał na następującej stronie internetowej IX. Wymagania dotyczące wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: zł, słownie; piętnaście tysięcy złotych. Wykonawca wnosi wadium w wybranej prze siebie, wymienionej formie: w pieniądzu w kasie zakładu lub przelewem na rachunek bankowy, w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) w terminie do dnia otwarcia ofert przy czym w przypadku, gdy wadium wnoszone jest przelewem pieniężnym za datę wniesienia wadium przyjmuje datę uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone przelewem bankowym należy wpłacić na rachunek nr: z adnotacją wadium na dostawę sam. specj. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów, oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. X. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty. 10

11 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. XI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie istnieje możliwość poświadczenia kopii dokumentów przez pełnomocnika. 2. W przypadku poświadczenia kopii dokumentów, za zgodność z oryginałem przez osobę niewymienioną w rejestrze firmy lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 8. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 9. Oferta winna być zabezpieczona przed dekompletacją. 10. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. 11. Wszystkie zmiany i poprawki dokonane w ofercie muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 12. Do sporządzenia oferty winny być wykorzystane druki dołączone do niniejszej SIWZ. W przypadku opracowania wymaganego dokumentu przez Wykonawcę muszą być one zgodne z treścią załączonych formularzy. W przypadku złożenia oferty o niezgodnej treści z treścią określoną w SIWZ, oferta zostanie odrzucona. 13. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. Nr z 2003r. Nr 153,poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Uwaga! Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11

12 Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa. 14. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, b) Zamawiający ustali zakres informacji, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia, które mogą być udostępnione, c) po ustaleniu zakresu informacji Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 16. Składając oferty wspólne na formularzu oferty i innych dokumentach dołączonych do oferty w miejscu nazwy i adresu Wykonawcy należy wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej 3, Solec Kujawski w sekretariacie w terminie najpóźniej do dnia 7 lipca 2014r. do godz Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Targowa 3, Solec Kujawski oraz zawierać dopisek Oferta na dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji oraz nie otwierać przed 7 lipca 2014r. godz , Koperta wewnętrzna musi zawierać nazwę Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem o którym mowa w pkt 1 ponosi Wykonawca. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w: Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Targowa 3, Solec Kujawski pokój nr 7 dnia 7 lipca 2014 r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle informacje z sesji otwarcia ofert. XIII. Modyfikacja i wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem otwarcia ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w taki sam sposób jak składana oferta (rozdział XII SIWZ) z dopiskiem zmiana lub wycofanie. 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena powinna być podana: cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto. 2. Cena oferty netto jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 12

13 3. Zamawiający poprawi ewentualnie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. XV. Informacja dotycząca walut obcych Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej lub jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych. XVI. Opis kryteriów wyboru oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 100% przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena spośród złożonych ofert X 100 pkt cenę oferty badanej Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Zgodnie z art. 94 Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust 2 pkt 1 lit a. 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzić będą przesłanki o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy 13

14 Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) przedłużenie lub skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: - wystąpienia okoliczności siły wyższej jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, 2) Zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z przyczyn zależnych od zamawiającego, 3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. XX. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat. 5. Projekt umowy. 6. Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej śmieciarki. 14

15 Załącznik nr 1, dnia r. pieczątka firmowa Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dostawę: na dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim składamy następująca Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/fax... Adres e- mail... Nr telefonu/fax... Nr NIP... Nr REGON Dane dotyczące Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adres: ul. Targowa Solec Kujawski NIP , REGON

16 OFERTA Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Oświadczam, że: 1) zapoznałem się z warunkami określonymi w SIWZ, 2) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) złożone przeze mnie oświadczenia są prawdziwe, a dane zawarte w ofercie są aktualne i zgodne z danymi zawartymi w rejestrze firmy, 4) w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Oferuję dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji na podwoziu (marka, typ, model): o poj. zabudowy: woda czysta m3 i osad.m3 Oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę: 1. netto. zł Słownie 2. podatek VAT - 23%, tj.. zł Słownie 3. brutto zł Słownie... Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:... (określenie części zamówienia)jeżeli dotyczy) Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam p..... nr tel. 16

17 Ofertę niniejszą złożono na. stronach kolejno ponumerowanych; strony należy ponumerować łącznie z wszystkimi dokumentami załączonymi do oferty (zaświadczenia, odpisy, pełnomocnictwa, itp.)... Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załączniki:

18 Załącznik nr 2..., dnia..... OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu specjalistycznego do czyszczenia przepompowni ścieków i kanalizacji i dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam wiedzę i doświadczenie;* 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;* 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;* * na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.... Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 18

19 Załącznik nr 3.. (Wykonawca)... dnia..... O Ś W I A D C Z E N I E z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści: I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie umowy albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokajania wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 19

20 - 2-7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 20

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa :... Siedziba :... Adres poczty elektronicznej :... Strona internetowa :... Numer telefonu :... Numer faksu :... Numer REGON :...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo