TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT Oferta szkoleń i doradztwa

2 Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie funkcjonować nie korzystając z wyspecjalizowanych służb funkcjonować nie korzystając z wyspecjalizowanych służb informatycznych? informatycznych? Czy pielęgnacja i utrzymanie systemów informatycznych Czy utrzymanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz wsparcie oraz wsparcie pracy ich użytkowników mogą zostać powierzone niefachowemu zespołowi? pracy użytkowników może zostać powierzone niefachowemu zespołowi? Czy możliwe jest prowadzenie projektów rozwojowych Czy do wyobrażenia jest, że w projektach rozwojowych związanych z zastosowaniem informatyki w działalności związanych zastosowaniem informatyki w działalności firmy bez uczestnictwa specjalistów - informatyków? firmy nie uczestniczą specjaliści - informatycy? Na naszych oczach zachodzą istotne zmiany w zakresie oczekiwań organizacji wobec roli i zadań informatyki. Działy IT przestają być centrami kosztów i stają się jednostkami biznesowymi, stawiane są przed nimi zadania i cele biznesowe. Jednocześnie ciągłym zmianom podlegają technologie i narzędzia informatyczne. Są one tak bardzo różnorodne i zaawansowane, że z jednej strony wymagają od członków zespołów informatycznych szerokich umiejętności, z drugiej zaś wysokiej specjalizacji. Od menedżerów IT oczekuje się sprawnego zarządzania opartego na zdefiniowanych procesach i usługach. Dokształcanie staje się w tym zawodzie jednym z podstawowych kryteriów profesjonalizmu. Oferta szkoleniowa w zakresie specjalności informatycznych nosi tytuł TECHNOLOGIE i podzielona została na dwa obszary: Zarządzanie infrastrukturą IT Inżynieria oprogramowania

3 Zarządzanie infrastrukturą IT Ponoszą Państwo zbyt wysokie koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą IT? Systemy informatyczne niedostatecznie wspierają procesy biznesowe Państwa przedsiębiorstwa? Powtarzające się awarie systemów uniemożliwiają Państwu realizowanie bieżących zadań? Ponieśli Państwo duże straty związane z utraceniem cennych danych biznesowych, przechowywanych w systemach informatycznych? Dane rozproszone są w różnych systemach, co utrudnia szybkie podejmowanie decyzji? Rozwiązania pochodzące od różnych dostawców, mimo zapewnień o kompatybilności, nie współpracują ze sobą poprawnie? Każda migracja systemu na nowszą wersję lub inną platformę kończy się bolesną porażką i niepotrzebnymi kosztami? Pracownicy mają utrudniony dostęp do systemów lub danych niezbędnych w codziennej pracy? Jeżeli któreś z wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe, oznaczać to może, że dział IT nie wspiera wystarczająco skutecznie przedsiębiorstwa w efektywnym wykonywaniu codziennych zadań oraz realizowaniu strategii firmy. Nie spełnia tym samym swoich biznesowych zadań w organizacji. Zadania takie realizować może jedynie kompetentny, dobrze zarządzany zespół specjalistów.

4 zarządzanie W obszarze Zarządzania infrastrukturą IT Altkom Akademia oferuje szkolenia dostarczające umiejętności właściwego planowania i projektowania oraz efektywnego wdrażania i zarządzania infrastrukturą IT, podnoszenia jej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Oferujemy szkolenia o różnym stopniu zaawansowania dla menedżerów IT, inżynierów i projektantów, administratorów, analityków, specjalistów usług IT oraz zespołów wsparcia technicznego. Nasze szkolenia obejmują wszystkie aktualne technologie wykorzystywane we współczesnych przedsiębiorstwach i koncentrują się wokół dziesięciu obszarów tematycznych: Zarządzanie usługami IT Systemy operacyjne Rozwiązania do wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych Systemy centralnego zarządzania infrastrukturą Systemy pocztowe i praca grupowa Systemy ujednoliconej komunikacji Infrastruktura sprzętowa Bazy danych

5 Oferta szkoleniowa Jeśli mają Państwo wrażenie, że dział IT w strukturze całej organizacji stanowi swoistą samotną wyspę, która rządzi się własnymi prawami i nie realizuje stawianych mu celów biznesowych; inwestycje w sprzęt lub oprogramowanie są realizowane doraźnie i bez dostatecznego uzasadnienia biznesowego; incydenty zgłaszane przez pracowników do działu wsparcia IT rozwiązywane są stanowczo zbyt długo i często tylko połowicznie, to skutecznym środkiem zaradczym będzie wiedza przekazywana na szkoleniach z obszaru Zarządzanie usługami IT. W ramach tego obszaru oferujemy szkolenia autorskie i akredytowane na poziomie podstawowym (Foundation) oraz zaawansowanym (Intermediate) z zakresu wdrażania i stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT Service Management), zapisanych w bibliotece ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL stanowi standard zarządzania usługami IT w kazdej wielkości firmie. Kładzie nacisk na organizację zorientowaną procesowo i skoncentrowaną na dostarczaniu usług (wartości), a nie technologii. Szkolenia przeznaczone są dla: kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL, pracowników firm świadczących usługi IT, osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.

6 Jeśli występują u Państwa awarie systemów informatycznych, zbyt wolno działają komputery i aplikacje, zdarzają się incydenty związane z nieuprawnionym dostępem osób do chronionych dokumentów i systemów, brak jest zdalnego dostępu do pism firmowych lub pojawiają się zdarzenia utraty danych, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Systemy operacyjne. Zakres szkoleń obejmuje serwerowe i klienckie systemy operacyjne firm: Microsoft, Red Hat (Red Hat Enterprise Linux), Novell (SUSE Enterprise Linux) oraz Canonical (Ubuntu Server oraz Desktop Edition), IBM (Aix, z/os AS/400 I5/OS). Uczestnicy naszych szkoleń zdobędą umiejętności związane z prawidłowym zaplanowaniem, wdrożeniem, zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej dostępności oraz zarządzaniem systemami operacyjnymi, zarówno w małej firmie, jak i w dużym przedsiębiorstwie. Szkolenia skierowane są do: administratorów IT, osób odpowiedzialnych za administrację serwerami oraz usługi katalogowe i sieciowe, dystrybucję aktualizacji, a także monitorowanie i rozwiązywanie problemów.

7 Jeśli mają Państwo przekonanie, że nadmierny i niekontrolowany rozrost infrastruktury IT pochłania znaczne nakłady finansowe, firmowe aplikacje wykorzystują zasoby sprzętowe zaledwie w połowie, wysokie rachunki za energię elektryczną potrzebną do zasilania rozbudowanej infrastruktury IT stanowią problem dla kierownictwa firmy, a jednocześnie pracownicy mają niedostateczne możliwości pracy zdalnej lub korzystania z danych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Rozwiązania do wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze (cloud computing). W ramach tego obszaru polecamy szkolenia z oferty VMware, dostarczające umiejętności zarządzania rozwiązaniami do wirtualizacji dla centrów przetwarzania danych oraz szkolenia z zarządzania usługami Microsoft Online Services, jak również szkolenia z rozwią zań wirtualizacyjnych firm Red Hat, Novell, Microsoft oraz Canonical/Ubuntu. Szkolenia skierowane są do: administratorów i inżynierów systemowych, operatorów i integratorów odpowiedzialnych za wirtualizacje infrastruktury IT. Szkolenia z obszaru Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych pomogą zidentyfikować i znaleźć rozwiązanie problemów nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych firmy. Skupią się na incydentach związanych z wyciekiem wrażliwych informacji oraz uświadomią konsekwencje, jakie mogą dotknąć kierownictwo przedsiębiorstwa, które w niewłaściwy sposób przetwarza dane osobowe podlegające ochronie z mocy prawa. Proponujemy techniczne warsztaty z zakresu monitorowania i zabezpieczania systemów teleinformatycznych, w tym systemów operacyjnych, aplikacji oraz sieci, jak również szkolenia z projektowania systemów wysokiej dostępności, tworzenia planów ciągłości działania, tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz audytowania systemów IT. Szkolenia skierowane są do: osób zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury i/lub systemów informatycznych w firmie, pełniących funkcje Security Manager a, tworzących polityki bezpieczeństwa i plany ciągłości działania w zakresie zapewnienia funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej oraz zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

8 Jak zminimalizować niebezpieczeństwo strat spowodowane brakiem dostępności systemów informatycznych przez dłuższy okres? Jak ograniczyć ryzyko związane ze zbyt długim czasem odtwarzania danych po awarii lub utratą części danych w jej wyniku? Odpowiedzi na powyższe pytania przyniosą szkolenia z obszaru Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych. W ramach tego obszaru tematycznego realizujemy szkolenia pozwalające zdobyć w krótkim czasie zaawansowane umiejętności dotyczące zagadnień wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych oraz usług, w tym wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, odtwarzania środowiska oraz zbiorów danych po awarii. W ramach oferty realizujemy szkolenia obejmujące uznane na rynku rozwiązania, m.in. firmy Symantec. Szkolenia skierowane są do: osób odpowiedzialnych za projektowanie, administrację, instalację, konfigurację oraz zarządzanie zaawansowanym środowiskiem kopii zapasowych i usług wysokodostępnych (HA).

9 Jeśli odczuwają Państwo niewystarczającą kontrolę nad inwestycjami w sprzęt i oprogramowanie. Mają Państwo problem z szybką dystrybucją nowego oprogramowania do użytkowników, brakiem dostępności do systemów informatycznych oraz pojawiają się problemy z instalacją nieautoryzowanych aplikacji lub monitoringiem aktualnej infrastruktury IT, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Systemy centralnego zarządzania infrastrukturą. W ramach tego obszaru proponujemy szkolenia dostarczające umiejętności związanych z właściwym zaprojektowaniem oraz administrowaniem produktami firmy Microsoft oraz IBM, umożliwiającymi scentralizowane zarządzanie infrastrukturą w dużych organizacjach. Szkolenia skierowane są do: zaawansowanych administratorów, inżynierów systemowych i sieciowych oraz projektantów systemów IT. W zakresie produktów IBM zapraszamy na szkolenia z zarządzania infrastrukturą serwerową, bibliotek taśmowych i macierzy, obejmujące zarówno infrastrukturę jak i oprogramowanie wspierające zarządzanie usługamii IT (Tivoli), w tym: Cloud Management Virtualization Management Storage Management IT Service Management Application Performance Management Network Management System and Workload Automation Server, Desktop, Mobile Device Management & Security Enterprise Asset Management Facilities Management

10 Jeśli występują u Państwa problemy z lokalnym, zdalnym lub mobilnym dostępem do poczty elektronicznej, obsługą i udostępnianiem kalendarzy elektronicznych lub utratą wiadomości pocztowych, a w pracy zespołowej mnożą się wersje plików, nad którymi trudno zapanować, to zapraszamy na szkolenia z grupy Systemy pocztowe i praca grupowa. W ramach tego obszaru oferujemy szkolenia, które dostarczą umiejętności właściwego zaprojektowania, a następnie wdrożenia i zarządzania systemami firmy Microsoft odpowiadającymi za procesy współpracy i wymiany informacji w przedsiębiorstwie - serwerem pocztowym Exchange Server oraz portalem SharePoint Portal Server. Z grupy produktów IBM oferujemy szkolenia z zakresu administracji i oprogramowania serwerów Lotus Domino. Szkolenia skierowane są do: administratorów oraz inżynierów systemów pocztowych odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych oraz do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie, wybór i administrowanie aplikacjami biznesowymi.

11 Jeśli źle zaprojektowane i napisane aplikacje wykorzystujące bazy danych powodują stałą frustrację użytkowników; pojawiają się przestoje w pracy spowodowane powolnym dostępem do zasobów informacyjnych firmy składowanych w bazach danych lub jeśli pojawia się przekonanie, że praca na danych archiwalnych firmy byłaby bardziej efektywna, gdyby dane składowane były w dobrze zaprojektowanych hurtowniach danych, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Bazy danych. Szkolenia z tego obszaru dostarczą umiejętności umożliwiających właściwe zaprojektowanie baz oraz hurtowni danych firm Microsoft i Oracle i IBM (DB2, Informix oraz Cognos BI), ich wdrożenie i zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej dostępności. Szkolenia skierowane są do: projektantów, administratorów oraz analityków baz i hurtowni danych.

12 Inżynieria oprogramowania Ponoszą Państwo zbyt wysokie koszty zarządzania infrastrukturą IT? Mapa kompetencji członków zespołów tworzących oprogramowanie nie pokrywa wystarczająco Państwa potrzeb, aby bezproblemowo realizować zlecenia klientów? Kompetencje pracowników nie nadążają za rynkiem wymuszającym częste zmiany technik realizacyjnych, narzędzi programistycznych i zastosowanych technologii? Koszty realizacji systemów informatycznych w Państwa firmie są zbyt wysokie? Rezultat analizy i zebrane wymagania systemu informatycznego klienta nie odpowiadają jego potrzebom biznesowym? Zespół programistów nie rozumie spisanych przez analityków wymagań systemu informatycznego? Czas poświęcany przez zespół programistów na zadania R&D, a więc i związane z tym koszty, są u Państwa niepokojąco duże? Jeśli powyższe tezy dają się zastosować do Państwa przedsiębiorstwa i potwierdzają obawy odnośnie jakości i sposobu pracy programistów tworzących, rozwijających i utrzymujących systemy informatyczne, to znak, iż należy podjąć zdecydowane działania prowadzące do podniesienia i ujednolicenia ich kompetencji. Dobrym i skutecznym rozwiązaniem, gwarantującym powodzenie w procesie zmian w zakresie rozwoju profesjonalnych kwalifikacji, motywacji i sprawności zespołu realizacyjnego jest współpraca z firmą edukacyjną, doświadczoną w prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie Inżynierii oprogramowania.

13 W obszarze Inżynierii oprogramowania Altkom Akademia oferuje szkolenia i doradztwo skierowane do wszystkich uczestników procesu wytwórczego oprogramowania: analityków, projektantów, architektów, programistów i testerów. Szkolenia wprowadzają w tajniki tworzenia oprogramowania, wiodąc od zagadnień zarządzania projektem informatycznym, poprzez analizę, zbieranie wymagań i modelowanie, sprawne posługiwanie się językami programowania w różnych środowiskach programistycznych, aż po techniki testowania i rozwiązywania problemów jakości oprogramowania. Altkom Akademia zaprasza Państwa do współpracy w zakresie: Budowania kompetencji w obszarze inżynierii oprogramowania. Rozwijania pojedynczych, najbardziej potrzebnych umiejętności koniecznych do realizacji konkretnych projektów. Budowania zespołów programistów sprawnie posługujących się różnymi technikami i językami programowania. Rozwijania kompetencji programistów przez zaznajomienie ich z nowymi narzędziami i framework ami. Wyrównywania wiedzy pracowników, w celu polepszenia komunikacji, wzajemnego zrozumienia i łatwiejszej zastępowalności członków zespołu przy realizowanych zadaniach. Budowania jednoznacznego języka komunikowania się pomiędzy zespołem analitycznym, programistów i testerskim.

14 Oferta szkoleniowa Nasze szkolenia obejmują wszystkie aktualne technologie wykorzystywane w inżynierii oprogramowania i koncentrują się wokół następujących obszarów tematycznych: Analiza biznesowa i zarządzanie wymaganiami Metodyki realizacyjne i zarządzanie realizacją systemów informatycznych Języki programowania Architektura i projektowanie Usability Testowanie systemów informatycznych Jeśli mają Państwo problemy z zapewnieniem terminowości i rentowności realizowanych projektów wytwórczych systemów informatycznych wynikające z błędów zbierania wymagań i wykonywania analizy potrzeb odbiorców, nie radzą sobie Państwo z minimalizacją ryzyka błędnej analizy wymagań, nie potrafią Państwo wkalkulować tego ryzyka w projekt czy zapewnić finansowania ponownej realizacji funkcjonalności, to w celu wyeliminowania zagrożeń zapraszamy na szkolenia z zakresu Analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami. W ramach tego obszaru koncentrujemy się na realizacji szkoleń pozwalających zdobyć w krótkim czasie zaawansowane umiejętności: komunikacji pomiędzy zespołami analityków i programistów, przeprowadzania poprawnej analizy wymagań, dobrego zrozumienia i zamodelowania za pomocą notacji UML konkretnych przypadków użycia oraz odwzorowania procesów w rzeczywistym środowisku biznesowym. Szkolenia skierowane są: zarówno do analityków, programistów, jak i kadry odpowiedzialnej za realizację projektów deweloperskich.

15 Jeśli zauważają Państwo, że w realizowanych projektach nie wszystkie działania przeprowadzane są optymalnie, w trakcie realizacji przedsięwzięć występują nieporozumienia, gdyż osoby uczestniczące w procesie nie wiedzą co i jak robić, to odpowiedzią na problemy jest zastosowanie odpowiedniej metodyki do zarządzania projektem wytwórczym. Nasza oferta szkoleniowa w obszarze Metodyki realizacyjne i zarządzanie realizacją systemów informatycznych daje możliwość zapoznania się z wieloma sposobami realizacji systemów informatycznych. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania realizacją systemów, porównać i wybrać metodę najbardziej adekwatną do potrzeb oraz szczegółowo zapoznać się i wdrożyć konkretną metodykę w Państwa organizacji. Oferujemy szkolenia dotyczące realizacji systemów informatycznych za pomocą metodyk Waterfall, Test Driven Development, Extreme Programming, RUP oraz narzędzi do tworzenia oprogramowania służących do projektowania i konstruowania aplikacji oraz do wspomagania procesów programistycznych i wdrożeniowych takich jak: SPARX Enterprise Architect, IBM Rational. Szkolenia przygotowane są dla: osób pracujących według powyższych metodyk, osób odpowiedzialnych za analizę biznesową, wymagania oraz za ich wdrożenie i stosowanie. Nasza oferta jest przystosowana w szerokim zakresie do wspierania zespołów programistycznych w przekwalifikowaniu i uzupełnianiu posiadanej wiedzy z zakresu technik i języków programowania, wykorzystywania środowisk deweloperskich do szybkiego i taniego tworzenia aplikacji, między innymi z tworzenia systemów klasy enterprise wykorzystujących serwery aplikacyjne Red Hat JBoss i IBM Webshpere wspieranych przez silniki procesowe. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie szkoleń dla zespołów programistycznych tworzących systemy informatyczne w językach: Java, C#, Perl, PHP, C++, Objective-C, Groovy, Scala, Python oraz w środowisku programistycznym Visual Studio.NET. Szkolenia są adresowane do zespołów programistów na różnym poziomie zaawansowania.

16 Oferta szkoleniowa Jeśli zdarzyło się Państwu, że modyfikacja systemu była kosztowna albo jego wdrożenie wymagało zmian pochłaniających niezaplanowane zaangażowanie zespołu; jeśli planowali Państwo stworzyć produkt łatwy do modyfikacji, ewoluujący wraz z biznesem, a w rzeczywistości, przy każdej wdrażanej zmianie, prace nad systemem zaczynają się od nowa albo jego modyfikacje są drogie i czasochłonne, to aby przeciwdziałać takim problemom, zapraszamy na szkolenia z grupy Architektura i projektowanie. W ramach tego obszaru proponujemy szkolenia dotyczące architektury systemu i jego projektu - najważniejszego i podstawowego elementu każdego systemu informatycznego. Dostarczamy szkolenia, które rozwijają wiedzę na temat wzorców architektonicznych i projektowych, a także najważniejszych koncepcji implementowania systemów informatycznych w oparciu o metodyki zajmujące się architekturą całej organizacji, umiejętności doboru najbardziej korzystnych technologii, narzędzi i technik projektowania oraz budowania systemów informatycznych od podstaw. Szkolenia przygotowane są dla: projektantów, architektów i zaawansowanych programistów.

17 Jeśli spotykają się Państwo z problemem, że odbiorca użytkownik zarzuca twórcom systemu informatycznego trudności w jego obsłudze, jeśli w ramach budżetu projektu trzeba zapewnić długie i kosztowne szkolenia w celu nauczenia klienta używania przygotowanego systemu, jeśli poniesione olbrzymie koszty na reklamę i pozycjonowanie portalu internetowego nie przekładają się na oczekiwaną liczbę odwiedzin generujących zysk, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Usability. W naszej ofercie kładziemy szczególny nacisk na tę tematykę w celu zaszczepienia i przekazania wiedzy z obszaru projektowania systemów informatycznych przyjaznych dla użytkownika. Oferujemy szkolenia z zakresu projektowania interfejsów aplikacji konsolowych, webowych i mobilnych oraz warsztaty z narzędzia AXURE do prototypowania i modelowania interfejsów graficznych aplikacji. Szkolenia są adresowane do: projektantów interakcji, projektantów systemów informatycznych oraz programistów. Jeśli ponoszą Państwo poważne konsekwencje z powodu stwierdzonych przez użytkowników błędów systemu lub niedziałających funkcjonalności opisanych w procesie analizy; jeśli obciążają Państwa koszty ponownej realizacji wadliwej funkcjonalności generujące straty w projekcie, to dla zminimalizowania tych zagrożeń zapraszamy na szkolenia z zakresu Testowanie. W ramach szkoleń z tego obszaru przekazujemy wiedzę i umiejętności dotyczące testowania systemów informatycznych, zarządzania testami, przygotowywania i zarządzania danymi do testów, testów funkcjonalności, wydajności oraz automatyzacji procesu testowego. Szkolenia przygotowane są dla: pracowników zespołów testerskich. Zapewnią im wiedzę o organizacji stanowiska pracy, automatyzacji procesu testowego, przeprowadzaniu testu funkcjonalności, wydajności, zarządzaniu procesem testów. Odpowiedzą na pytanie - jak dobrać dane testowe.

18 Metody szkoleniowe zespół trenerów Metody szkoleniowe wykorzystywane w obszarze TECHNOLOGIE kładą nacisk na interaktywny charakter zajęć, uwzględniają praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy, jej zastosowanie i ćwiczenie umiejętności, nadzór nad realizacją zadań indywidualnych i grupowych oraz sprawdzanie postępów wiedzy w trakcie realizacji zajęć. Programy szkoleń są autoryzowane przez wiodących dostawców technologii informatycznych twórców standardów, lub autorskie przygotowane przez własny zespół ekspertów. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach. Sale szkoleniowe przygotowane są zgodnie z wymogami programowymi i technicznymi dla każdego szkolenia. Trenerzy w swojej pracy wykorzystują wiele technik, w tym wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, demonstracje, laboratoria i warsztaty. Szkolenia realizujemy w modelu stacjonarnym oraz zdalnym. W modelu stacjonarnym, zajęcia prowadzone są przez trenera dla grupy słuchaczy w sali szkoleniowej dostosowanej dla danego typu szkolenia. W modelu zdalnym, uczestnik używając aplikacji do wideokonferencji, uczestniczy na bieżąco w szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez trenera, fizycznie przebywając w innym ośrodku Altkom Akademii. Zajęcia transmitowane są w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu do punktu, w którym znajduje się uczestnik. Szkolenie zdalne posiada wszystkie zalety szkolenia tradycyjnego: osobisty przekaz wiedzy przez trenera, możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, pracę w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty. Nasze szkolenia prowadzą trenerzy będący najwyższej klasy specjalistami, praktykami w swojej dziedzinie, którzy są do dyspozycji klientów na etapie podejmowania decyzji o szkoleniu i jego programie, podczas realizacji zajęć oraz po ich zakończeniu.

19 Metodyka pracy z klientem szkolenia otwarte według standardowych programów w wielu różnych terminach we wszystkich ośrodkach Altkom Akademii, szkolenia zamknięte zakresem tematycznmy, poziomem zaawansowania oraz terminami i lokalizacją dostosowane są do potrzeb klienta, projekty edukacyjne są odpowiedzią na precyzyjnie zbadane potrzeby szkoleniowe klienta. Wspólnie z klientem określamy: zakres szkoleń, dopasowanie do specyfiki, metody i terminy realizacji, sposób pomiaru efektywności procesu edukacyjnego oraz wsparcie poszkoleniowe. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w doborze szkoleń najlepiej dopasowanych do warunków technologicznych firmy, posiadanej wiedzy i potrzeb uczestników szkoleń. Organizacja szkoleń Zajęcia realizowane są w profesjonalnie wyposażonych ośrodkach Altkom Akademii, dostosowanych do prowadzenia szkoleń z najnowszych technologii informatycznych. Ośrodki zapewniają komfortowe sale z możliwością dostępu do komputerów i Internetu oraz catering w trakcie zajęć. Na życzenie klienta możemy zorganizować szkolenie w jego siedzibie lub innej lokalizacji. Terminy realizacji szkoleń otwartych planujemy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i publikujemy na bieżąco na stronie Terminy szkoleń zamkniętych dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta.

20 Kontakty Warszawa , ul. Chłodna 51 telefon: Gdynia , ul. Władysława IV 43 telefon: Poznań , ul. Baraniaka 88B telefon: Łódź , Al. Kościuszki 103/105 telefon: Infolinia Kraków , ul. Mogilska 65 telefon: Wrocław , ul. Bema 2 telefon: Katowice , ul. Sobieskiego 11 telefon:

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 Szanowni Państwo! Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości. Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

Kontraktor - Analityk Biznesowy

Kontraktor - Analityk Biznesowy Kontraktor - Analityk Biznesowy Imię i nazwisko: Antal International_JC Lokalizacja: Warszawa Dostępność: 1 miesiąc Godzinowy koszt współpracy: 110 PLN + VAT Znajomość języków obcych: Angielski - Bardzo

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG podstawowa znajomość języka Bash lub JAVA podstawowa znajomość środowiska Linux (rzeczywista) umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia Następujące cechy

Bardziej szczegółowo

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12. Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r.

Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12. Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22) 598 12 80 DZC/AS/708/12 Warszawa, dn. 27 listopada 2012 r. Do wszystkich firm zainteresowanych złożeniem oferty dla Banku Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne szkolenia dla branży IT. www.cts.com.pl

Specjalistyczne szkolenia dla branży IT. www.cts.com.pl Specjalistyczne szkolenia dla branży IT www.cts.com.pl SZANOWNI PAŃSTWO! Firma CTS Customized Training Solutions od przeszło 20 lat prowadzi wysokospecjalistyczne szkolenia dla osób w branży IT. W CTS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace.

NASZA MISJA. wszystkie nasze dzialania sfokusowane sa na efektywną, partnerską współprace. NASZA MISJA Aby tworzyć najbardziej użyteczne, najlepsze aplikacje ściśle dopasowane do Państwa wymagań i potrzeb oraz budżetu, który chcecie Państwo zainwestować. podstawa satysfakcjonujacej współpracy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów.

Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Szanowni Państwo Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów. Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do egzaminów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko* Rola wskazanej osoby Minimalne wymagania dla każdej z osób Czy wskazana osoba spełnia podane wymaganie?

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Automatyzacja testowania

Szkolenie: Automatyzacja testowania Szkolenie: Automatyzacja testowania Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria systemów mobilnych

Inżynieria systemów mobilnych Przedmiot: Rok: 3 Inżynieria systemów mobilnych Semestr: VI Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI Wydział Architektury Celem stażu jest zdobycie umiejętności projektowych, wiedzy z dziedziny budownictwa, umiejętności projektowania urbanistycznego,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński

Edukacja on demand przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów Marek Graczyk Jacek Jabłoński Spis treści 1 Altkom Akademia 2 Rynek pracy, wyzwania edukacyjne 3 Edukacja on demand doświadczenia

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Oferta usług coachingowych firmy Code Sprinters

Oferta usług coachingowych firmy Code Sprinters Oferta usług coachingowych firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.22.52.206 206-04666 Warszawa, 206-05-06 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych

PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych Łódź, 2012 SPECJALNOŚĆ: Informatyka w Biznesie Opiekun specjalności: Prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo