TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT. Oferta szkoleń i doradztwa"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE NARZĘDZIA I INFRASTRUKTURA IT Oferta szkoleń i doradztwa

2 Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie Czy współczesne przedsiębiorstwo może poprawnie funkcjonować nie korzystając z wyspecjalizowanych służb funkcjonować nie korzystając z wyspecjalizowanych służb informatycznych? informatycznych? Czy pielęgnacja i utrzymanie systemów informatycznych Czy utrzymanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz wsparcie oraz wsparcie pracy ich użytkowników mogą zostać powierzone niefachowemu zespołowi? pracy użytkowników może zostać powierzone niefachowemu zespołowi? Czy możliwe jest prowadzenie projektów rozwojowych Czy do wyobrażenia jest, że w projektach rozwojowych związanych z zastosowaniem informatyki w działalności związanych zastosowaniem informatyki w działalności firmy bez uczestnictwa specjalistów - informatyków? firmy nie uczestniczą specjaliści - informatycy? Na naszych oczach zachodzą istotne zmiany w zakresie oczekiwań organizacji wobec roli i zadań informatyki. Działy IT przestają być centrami kosztów i stają się jednostkami biznesowymi, stawiane są przed nimi zadania i cele biznesowe. Jednocześnie ciągłym zmianom podlegają technologie i narzędzia informatyczne. Są one tak bardzo różnorodne i zaawansowane, że z jednej strony wymagają od członków zespołów informatycznych szerokich umiejętności, z drugiej zaś wysokiej specjalizacji. Od menedżerów IT oczekuje się sprawnego zarządzania opartego na zdefiniowanych procesach i usługach. Dokształcanie staje się w tym zawodzie jednym z podstawowych kryteriów profesjonalizmu. Oferta szkoleniowa w zakresie specjalności informatycznych nosi tytuł TECHNOLOGIE i podzielona została na dwa obszary: Zarządzanie infrastrukturą IT Inżynieria oprogramowania

3 Zarządzanie infrastrukturą IT Ponoszą Państwo zbyt wysokie koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą IT? Systemy informatyczne niedostatecznie wspierają procesy biznesowe Państwa przedsiębiorstwa? Powtarzające się awarie systemów uniemożliwiają Państwu realizowanie bieżących zadań? Ponieśli Państwo duże straty związane z utraceniem cennych danych biznesowych, przechowywanych w systemach informatycznych? Dane rozproszone są w różnych systemach, co utrudnia szybkie podejmowanie decyzji? Rozwiązania pochodzące od różnych dostawców, mimo zapewnień o kompatybilności, nie współpracują ze sobą poprawnie? Każda migracja systemu na nowszą wersję lub inną platformę kończy się bolesną porażką i niepotrzebnymi kosztami? Pracownicy mają utrudniony dostęp do systemów lub danych niezbędnych w codziennej pracy? Jeżeli któreś z wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe, oznaczać to może, że dział IT nie wspiera wystarczająco skutecznie przedsiębiorstwa w efektywnym wykonywaniu codziennych zadań oraz realizowaniu strategii firmy. Nie spełnia tym samym swoich biznesowych zadań w organizacji. Zadania takie realizować może jedynie kompetentny, dobrze zarządzany zespół specjalistów.

4 zarządzanie W obszarze Zarządzania infrastrukturą IT Altkom Akademia oferuje szkolenia dostarczające umiejętności właściwego planowania i projektowania oraz efektywnego wdrażania i zarządzania infrastrukturą IT, podnoszenia jej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Oferujemy szkolenia o różnym stopniu zaawansowania dla menedżerów IT, inżynierów i projektantów, administratorów, analityków, specjalistów usług IT oraz zespołów wsparcia technicznego. Nasze szkolenia obejmują wszystkie aktualne technologie wykorzystywane we współczesnych przedsiębiorstwach i koncentrują się wokół dziesięciu obszarów tematycznych: Zarządzanie usługami IT Systemy operacyjne Rozwiązania do wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych Systemy centralnego zarządzania infrastrukturą Systemy pocztowe i praca grupowa Systemy ujednoliconej komunikacji Infrastruktura sprzętowa Bazy danych

5 Oferta szkoleniowa Jeśli mają Państwo wrażenie, że dział IT w strukturze całej organizacji stanowi swoistą samotną wyspę, która rządzi się własnymi prawami i nie realizuje stawianych mu celów biznesowych; inwestycje w sprzęt lub oprogramowanie są realizowane doraźnie i bez dostatecznego uzasadnienia biznesowego; incydenty zgłaszane przez pracowników do działu wsparcia IT rozwiązywane są stanowczo zbyt długo i często tylko połowicznie, to skutecznym środkiem zaradczym będzie wiedza przekazywana na szkoleniach z obszaru Zarządzanie usługami IT. W ramach tego obszaru oferujemy szkolenia autorskie i akredytowane na poziomie podstawowym (Foundation) oraz zaawansowanym (Intermediate) z zakresu wdrażania i stosowania najlepszych praktyk zarządzania usługami IT (IT Service Management), zapisanych w bibliotece ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL stanowi standard zarządzania usługami IT w kazdej wielkości firmie. Kładzie nacisk na organizację zorientowaną procesowo i skoncentrowaną na dostarczaniu usług (wartości), a nie technologii. Szkolenia przeznaczone są dla: kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL, pracowników firm świadczących usługi IT, osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.

6 Jeśli występują u Państwa awarie systemów informatycznych, zbyt wolno działają komputery i aplikacje, zdarzają się incydenty związane z nieuprawnionym dostępem osób do chronionych dokumentów i systemów, brak jest zdalnego dostępu do pism firmowych lub pojawiają się zdarzenia utraty danych, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Systemy operacyjne. Zakres szkoleń obejmuje serwerowe i klienckie systemy operacyjne firm: Microsoft, Red Hat (Red Hat Enterprise Linux), Novell (SUSE Enterprise Linux) oraz Canonical (Ubuntu Server oraz Desktop Edition), IBM (Aix, z/os AS/400 I5/OS). Uczestnicy naszych szkoleń zdobędą umiejętności związane z prawidłowym zaplanowaniem, wdrożeniem, zapewnieniem bezpieczeństwa i wysokiej dostępności oraz zarządzaniem systemami operacyjnymi, zarówno w małej firmie, jak i w dużym przedsiębiorstwie. Szkolenia skierowane są do: administratorów IT, osób odpowiedzialnych za administrację serwerami oraz usługi katalogowe i sieciowe, dystrybucję aktualizacji, a także monitorowanie i rozwiązywanie problemów.

7 Jeśli mają Państwo przekonanie, że nadmierny i niekontrolowany rozrost infrastruktury IT pochłania znaczne nakłady finansowe, firmowe aplikacje wykorzystują zasoby sprzętowe zaledwie w połowie, wysokie rachunki za energię elektryczną potrzebną do zasilania rozbudowanej infrastruktury IT stanowią problem dla kierownictwa firmy, a jednocześnie pracownicy mają niedostateczne możliwości pracy zdalnej lub korzystania z danych z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Rozwiązania do wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze (cloud computing). W ramach tego obszaru polecamy szkolenia z oferty VMware, dostarczające umiejętności zarządzania rozwiązaniami do wirtualizacji dla centrów przetwarzania danych oraz szkolenia z zarządzania usługami Microsoft Online Services, jak również szkolenia z rozwią zań wirtualizacyjnych firm Red Hat, Novell, Microsoft oraz Canonical/Ubuntu. Szkolenia skierowane są do: administratorów i inżynierów systemowych, operatorów i integratorów odpowiedzialnych za wirtualizacje infrastruktury IT. Szkolenia z obszaru Bezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych pomogą zidentyfikować i znaleźć rozwiązanie problemów nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych firmy. Skupią się na incydentach związanych z wyciekiem wrażliwych informacji oraz uświadomią konsekwencje, jakie mogą dotknąć kierownictwo przedsiębiorstwa, które w niewłaściwy sposób przetwarza dane osobowe podlegające ochronie z mocy prawa. Proponujemy techniczne warsztaty z zakresu monitorowania i zabezpieczania systemów teleinformatycznych, w tym systemów operacyjnych, aplikacji oraz sieci, jak również szkolenia z projektowania systemów wysokiej dostępności, tworzenia planów ciągłości działania, tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz audytowania systemów IT. Szkolenia skierowane są do: osób zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury i/lub systemów informatycznych w firmie, pełniących funkcje Security Manager a, tworzących polityki bezpieczeństwa i plany ciągłości działania w zakresie zapewnienia funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej oraz zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

8 Jak zminimalizować niebezpieczeństwo strat spowodowane brakiem dostępności systemów informatycznych przez dłuższy okres? Jak ograniczyć ryzyko związane ze zbyt długim czasem odtwarzania danych po awarii lub utratą części danych w jej wyniku? Odpowiedzi na powyższe pytania przyniosą szkolenia z obszaru Rozwiązania dla centrów przetwarzania danych. W ramach tego obszaru tematycznego realizujemy szkolenia pozwalające zdobyć w krótkim czasie zaawansowane umiejętności dotyczące zagadnień wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych oraz usług, w tym wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, odtwarzania środowiska oraz zbiorów danych po awarii. W ramach oferty realizujemy szkolenia obejmujące uznane na rynku rozwiązania, m.in. firmy Symantec. Szkolenia skierowane są do: osób odpowiedzialnych za projektowanie, administrację, instalację, konfigurację oraz zarządzanie zaawansowanym środowiskiem kopii zapasowych i usług wysokodostępnych (HA).

9 Jeśli odczuwają Państwo niewystarczającą kontrolę nad inwestycjami w sprzęt i oprogramowanie. Mają Państwo problem z szybką dystrybucją nowego oprogramowania do użytkowników, brakiem dostępności do systemów informatycznych oraz pojawiają się problemy z instalacją nieautoryzowanych aplikacji lub monitoringiem aktualnej infrastruktury IT, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Systemy centralnego zarządzania infrastrukturą. W ramach tego obszaru proponujemy szkolenia dostarczające umiejętności związanych z właściwym zaprojektowaniem oraz administrowaniem produktami firmy Microsoft oraz IBM, umożliwiającymi scentralizowane zarządzanie infrastrukturą w dużych organizacjach. Szkolenia skierowane są do: zaawansowanych administratorów, inżynierów systemowych i sieciowych oraz projektantów systemów IT. W zakresie produktów IBM zapraszamy na szkolenia z zarządzania infrastrukturą serwerową, bibliotek taśmowych i macierzy, obejmujące zarówno infrastrukturę jak i oprogramowanie wspierające zarządzanie usługamii IT (Tivoli), w tym: Cloud Management Virtualization Management Storage Management IT Service Management Application Performance Management Network Management System and Workload Automation Server, Desktop, Mobile Device Management & Security Enterprise Asset Management Facilities Management

10 Jeśli występują u Państwa problemy z lokalnym, zdalnym lub mobilnym dostępem do poczty elektronicznej, obsługą i udostępnianiem kalendarzy elektronicznych lub utratą wiadomości pocztowych, a w pracy zespołowej mnożą się wersje plików, nad którymi trudno zapanować, to zapraszamy na szkolenia z grupy Systemy pocztowe i praca grupowa. W ramach tego obszaru oferujemy szkolenia, które dostarczą umiejętności właściwego zaprojektowania, a następnie wdrożenia i zarządzania systemami firmy Microsoft odpowiadającymi za procesy współpracy i wymiany informacji w przedsiębiorstwie - serwerem pocztowym Exchange Server oraz portalem SharePoint Portal Server. Z grupy produktów IBM oferujemy szkolenia z zakresu administracji i oprogramowania serwerów Lotus Domino. Szkolenia skierowane są do: administratorów oraz inżynierów systemów pocztowych odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych oraz do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie, wybór i administrowanie aplikacjami biznesowymi.

11 Jeśli źle zaprojektowane i napisane aplikacje wykorzystujące bazy danych powodują stałą frustrację użytkowników; pojawiają się przestoje w pracy spowodowane powolnym dostępem do zasobów informacyjnych firmy składowanych w bazach danych lub jeśli pojawia się przekonanie, że praca na danych archiwalnych firmy byłaby bardziej efektywna, gdyby dane składowane były w dobrze zaprojektowanych hurtowniach danych, to zapraszamy na szkolenia z obszaru Bazy danych. Szkolenia z tego obszaru dostarczą umiejętności umożliwiających właściwe zaprojektowanie baz oraz hurtowni danych firm Microsoft i Oracle i IBM (DB2, Informix oraz Cognos BI), ich wdrożenie i zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej dostępności. Szkolenia skierowane są do: projektantów, administratorów oraz analityków baz i hurtowni danych.

12 Inżynieria oprogramowania Ponoszą Państwo zbyt wysokie koszty zarządzania infrastrukturą IT? Mapa kompetencji członków zespołów tworzących oprogramowanie nie pokrywa wystarczająco Państwa potrzeb, aby bezproblemowo realizować zlecenia klientów? Kompetencje pracowników nie nadążają za rynkiem wymuszającym częste zmiany technik realizacyjnych, narzędzi programistycznych i zastosowanych technologii? Koszty realizacji systemów informatycznych w Państwa firmie są zbyt wysokie? Rezultat analizy i zebrane wymagania systemu informatycznego klienta nie odpowiadają jego potrzebom biznesowym? Zespół programistów nie rozumie spisanych przez analityków wymagań systemu informatycznego? Czas poświęcany przez zespół programistów na zadania R&D, a więc i związane z tym koszty, są u Państwa niepokojąco duże? Jeśli powyższe tezy dają się zastosować do Państwa przedsiębiorstwa i potwierdzają obawy odnośnie jakości i sposobu pracy programistów tworzących, rozwijających i utrzymujących systemy informatyczne, to znak, iż należy podjąć zdecydowane działania prowadzące do podniesienia i ujednolicenia ich kompetencji. Dobrym i skutecznym rozwiązaniem, gwarantującym powodzenie w procesie zmian w zakresie rozwoju profesjonalnych kwalifikacji, motywacji i sprawności zespołu realizacyjnego jest współpraca z firmą edukacyjną, doświadczoną w prowadzeniu szkoleń i doradztwa w zakresie Inżynierii oprogramowania.

13 W obszarze Inżynierii oprogramowania Altkom Akademia oferuje szkolenia i doradztwo skierowane do wszystkich uczestników procesu wytwórczego oprogramowania: analityków, projektantów, architektów, programistów i testerów. Szkolenia wprowadzają w tajniki tworzenia oprogramowania, wiodąc od zagadnień zarządzania projektem informatycznym, poprzez analizę, zbieranie wymagań i modelowanie, sprawne posługiwanie się językami programowania w różnych środowiskach programistycznych, aż po techniki testowania i rozwiązywania problemów jakości oprogramowania. Altkom Akademia zaprasza Państwa do współpracy w zakresie: Budowania kompetencji w obszarze inżynierii oprogramowania. Rozwijania pojedynczych, najbardziej potrzebnych umiejętności koniecznych do realizacji konkretnych projektów. Budowania zespołów programistów sprawnie posługujących się różnymi technikami i językami programowania. Rozwijania kompetencji programistów przez zaznajomienie ich z nowymi narzędziami i framework ami. Wyrównywania wiedzy pracowników, w celu polepszenia komunikacji, wzajemnego zrozumienia i łatwiejszej zastępowalności członków zespołu przy realizowanych zadaniach. Budowania jednoznacznego języka komunikowania się pomiędzy zespołem analitycznym, programistów i testerskim.

14 Oferta szkoleniowa Nasze szkolenia obejmują wszystkie aktualne technologie wykorzystywane w inżynierii oprogramowania i koncentrują się wokół następujących obszarów tematycznych: Analiza biznesowa i zarządzanie wymaganiami Metodyki realizacyjne i zarządzanie realizacją systemów informatycznych Języki programowania Architektura i projektowanie Usability Testowanie systemów informatycznych Jeśli mają Państwo problemy z zapewnieniem terminowości i rentowności realizowanych projektów wytwórczych systemów informatycznych wynikające z błędów zbierania wymagań i wykonywania analizy potrzeb odbiorców, nie radzą sobie Państwo z minimalizacją ryzyka błędnej analizy wymagań, nie potrafią Państwo wkalkulować tego ryzyka w projekt czy zapewnić finansowania ponownej realizacji funkcjonalności, to w celu wyeliminowania zagrożeń zapraszamy na szkolenia z zakresu Analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami. W ramach tego obszaru koncentrujemy się na realizacji szkoleń pozwalających zdobyć w krótkim czasie zaawansowane umiejętności: komunikacji pomiędzy zespołami analityków i programistów, przeprowadzania poprawnej analizy wymagań, dobrego zrozumienia i zamodelowania za pomocą notacji UML konkretnych przypadków użycia oraz odwzorowania procesów w rzeczywistym środowisku biznesowym. Szkolenia skierowane są: zarówno do analityków, programistów, jak i kadry odpowiedzialnej za realizację projektów deweloperskich.

15 Jeśli zauważają Państwo, że w realizowanych projektach nie wszystkie działania przeprowadzane są optymalnie, w trakcie realizacji przedsięwzięć występują nieporozumienia, gdyż osoby uczestniczące w procesie nie wiedzą co i jak robić, to odpowiedzią na problemy jest zastosowanie odpowiedniej metodyki do zarządzania projektem wytwórczym. Nasza oferta szkoleniowa w obszarze Metodyki realizacyjne i zarządzanie realizacją systemów informatycznych daje możliwość zapoznania się z wieloma sposobami realizacji systemów informatycznych. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania realizacją systemów, porównać i wybrać metodę najbardziej adekwatną do potrzeb oraz szczegółowo zapoznać się i wdrożyć konkretną metodykę w Państwa organizacji. Oferujemy szkolenia dotyczące realizacji systemów informatycznych za pomocą metodyk Waterfall, Test Driven Development, Extreme Programming, RUP oraz narzędzi do tworzenia oprogramowania służących do projektowania i konstruowania aplikacji oraz do wspomagania procesów programistycznych i wdrożeniowych takich jak: SPARX Enterprise Architect, IBM Rational. Szkolenia przygotowane są dla: osób pracujących według powyższych metodyk, osób odpowiedzialnych za analizę biznesową, wymagania oraz za ich wdrożenie i stosowanie. Nasza oferta jest przystosowana w szerokim zakresie do wspierania zespołów programistycznych w przekwalifikowaniu i uzupełnianiu posiadanej wiedzy z zakresu technik i języków programowania, wykorzystywania środowisk deweloperskich do szybkiego i taniego tworzenia aplikacji, między innymi z tworzenia systemów klasy enterprise wykorzystujących serwery aplikacyjne Red Hat JBoss i IBM Webshpere wspieranych przez silniki procesowe. Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie szkoleń dla zespołów programistycznych tworzących systemy informatyczne w językach: Java, C#, Perl, PHP, C++, Objective-C, Groovy, Scala, Python oraz w środowisku programistycznym Visual Studio.NET. Szkolenia są adresowane do zespołów programistów na różnym poziomie zaawansowania.

16 Oferta szkoleniowa Jeśli zdarzyło się Państwu, że modyfikacja systemu była kosztowna albo jego wdrożenie wymagało zmian pochłaniających niezaplanowane zaangażowanie zespołu; jeśli planowali Państwo stworzyć produkt łatwy do modyfikacji, ewoluujący wraz z biznesem, a w rzeczywistości, przy każdej wdrażanej zmianie, prace nad systemem zaczynają się od nowa albo jego modyfikacje są drogie i czasochłonne, to aby przeciwdziałać takim problemom, zapraszamy na szkolenia z grupy Architektura i projektowanie. W ramach tego obszaru proponujemy szkolenia dotyczące architektury systemu i jego projektu - najważniejszego i podstawowego elementu każdego systemu informatycznego. Dostarczamy szkolenia, które rozwijają wiedzę na temat wzorców architektonicznych i projektowych, a także najważniejszych koncepcji implementowania systemów informatycznych w oparciu o metodyki zajmujące się architekturą całej organizacji, umiejętności doboru najbardziej korzystnych technologii, narzędzi i technik projektowania oraz budowania systemów informatycznych od podstaw. Szkolenia przygotowane są dla: projektantów, architektów i zaawansowanych programistów.

17 Jeśli spotykają się Państwo z problemem, że odbiorca użytkownik zarzuca twórcom systemu informatycznego trudności w jego obsłudze, jeśli w ramach budżetu projektu trzeba zapewnić długie i kosztowne szkolenia w celu nauczenia klienta używania przygotowanego systemu, jeśli poniesione olbrzymie koszty na reklamę i pozycjonowanie portalu internetowego nie przekładają się na oczekiwaną liczbę odwiedzin generujących zysk, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Usability. W naszej ofercie kładziemy szczególny nacisk na tę tematykę w celu zaszczepienia i przekazania wiedzy z obszaru projektowania systemów informatycznych przyjaznych dla użytkownika. Oferujemy szkolenia z zakresu projektowania interfejsów aplikacji konsolowych, webowych i mobilnych oraz warsztaty z narzędzia AXURE do prototypowania i modelowania interfejsów graficznych aplikacji. Szkolenia są adresowane do: projektantów interakcji, projektantów systemów informatycznych oraz programistów. Jeśli ponoszą Państwo poważne konsekwencje z powodu stwierdzonych przez użytkowników błędów systemu lub niedziałających funkcjonalności opisanych w procesie analizy; jeśli obciążają Państwa koszty ponownej realizacji wadliwej funkcjonalności generujące straty w projekcie, to dla zminimalizowania tych zagrożeń zapraszamy na szkolenia z zakresu Testowanie. W ramach szkoleń z tego obszaru przekazujemy wiedzę i umiejętności dotyczące testowania systemów informatycznych, zarządzania testami, przygotowywania i zarządzania danymi do testów, testów funkcjonalności, wydajności oraz automatyzacji procesu testowego. Szkolenia przygotowane są dla: pracowników zespołów testerskich. Zapewnią im wiedzę o organizacji stanowiska pracy, automatyzacji procesu testowego, przeprowadzaniu testu funkcjonalności, wydajności, zarządzaniu procesem testów. Odpowiedzą na pytanie - jak dobrać dane testowe.

18 Metody szkoleniowe zespół trenerów Metody szkoleniowe wykorzystywane w obszarze TECHNOLOGIE kładą nacisk na interaktywny charakter zajęć, uwzględniają praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy, jej zastosowanie i ćwiczenie umiejętności, nadzór nad realizacją zadań indywidualnych i grupowych oraz sprawdzanie postępów wiedzy w trakcie realizacji zajęć. Programy szkoleń są autoryzowane przez wiodących dostawców technologii informatycznych twórców standardów, lub autorskie przygotowane przez własny zespół ekspertów. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach. Sale szkoleniowe przygotowane są zgodnie z wymogami programowymi i technicznymi dla każdego szkolenia. Trenerzy w swojej pracy wykorzystują wiele technik, w tym wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, demonstracje, laboratoria i warsztaty. Szkolenia realizujemy w modelu stacjonarnym oraz zdalnym. W modelu stacjonarnym, zajęcia prowadzone są przez trenera dla grupy słuchaczy w sali szkoleniowej dostosowanej dla danego typu szkolenia. W modelu zdalnym, uczestnik używając aplikacji do wideokonferencji, uczestniczy na bieżąco w szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez trenera, fizycznie przebywając w innym ośrodku Altkom Akademii. Zajęcia transmitowane są w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu do punktu, w którym znajduje się uczestnik. Szkolenie zdalne posiada wszystkie zalety szkolenia tradycyjnego: osobisty przekaz wiedzy przez trenera, możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, pracę w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty. Nasze szkolenia prowadzą trenerzy będący najwyższej klasy specjalistami, praktykami w swojej dziedzinie, którzy są do dyspozycji klientów na etapie podejmowania decyzji o szkoleniu i jego programie, podczas realizacji zajęć oraz po ich zakończeniu.

19 Metodyka pracy z klientem szkolenia otwarte według standardowych programów w wielu różnych terminach we wszystkich ośrodkach Altkom Akademii, szkolenia zamknięte zakresem tematycznmy, poziomem zaawansowania oraz terminami i lokalizacją dostosowane są do potrzeb klienta, projekty edukacyjne są odpowiedzią na precyzyjnie zbadane potrzeby szkoleniowe klienta. Wspólnie z klientem określamy: zakres szkoleń, dopasowanie do specyfiki, metody i terminy realizacji, sposób pomiaru efektywności procesu edukacyjnego oraz wsparcie poszkoleniowe. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w doborze szkoleń najlepiej dopasowanych do warunków technologicznych firmy, posiadanej wiedzy i potrzeb uczestników szkoleń. Organizacja szkoleń Zajęcia realizowane są w profesjonalnie wyposażonych ośrodkach Altkom Akademii, dostosowanych do prowadzenia szkoleń z najnowszych technologii informatycznych. Ośrodki zapewniają komfortowe sale z możliwością dostępu do komputerów i Internetu oraz catering w trakcie zajęć. Na życzenie klienta możemy zorganizować szkolenie w jego siedzibie lub innej lokalizacji. Terminy realizacji szkoleń otwartych planujemy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i publikujemy na bieżąco na stronie Terminy szkoleń zamkniętych dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta.

20 Kontakty Warszawa , ul. Chłodna 51 telefon: Gdynia , ul. Władysława IV 43 telefon: Poznań , ul. Baraniaka 88B telefon: Łódź , Al. Kościuszki 103/105 telefon: Infolinia Kraków , ul. Mogilska 65 telefon: Wrocław , ul. Bema 2 telefon: Katowice , ul. Sobieskiego 11 telefon:

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo