IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80"

Transkrypt

1 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE TC-001-PL

2 Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy... 1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 2 Działanie i właściwości produktu... 2 Dane techniczne... 3 Zastosowanie zgodne i niezgodne z przeznaczeniem... 4 Warunki dotyczące ustawienia... 4 Opis urządzenia... 4 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 6 Odprowadzenie spalin... 6 Funkcje i obsługa... 7 Transport... 8 Utrzymanie i konserwacja... 8 Utylizacja... 8 Serwis i naprawy... 8 Poszukiwanie usterek... 9 Usterki i ich usuwanie... 9 Deklaracja zgodności (Tłumaczenie oryginału) Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi Poniższa instrukcja obsługi zawiera wszystkie ważne informacje, których uwzględnienie jest warunkiem bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji olejowego agregatu grzewczego. Instrukcja jest pomocna w trakcie eksploatacji urządzenia, usuwania ewentualnych usterek oraz zawiera informacje dotyczące utylizacji i serwisu. Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem olejowego agregatu grzewczego. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu łatwo dostępnym. Zastosuj się do wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i utrzymania urządzenia. Instrukcja obsługi winna być przechowywana w pobliżu urządzenia, jeżeli ma ono być obsługiwane przez inne osoby. Zakres dostawy Do zakresu dostawy olejowego agregatu grzewczego należą: 6 1 Nr Oznaczenie 1 Przyłącze kominowe 2 Olejowy agregat grzewczy IDE 3 Uchwyt 4 Uchwyt przewodu zasilania (nie należy do zakresu dostawy modelu IDE 20) 5 Wspornik 6 Koło, 2 szt. + Elementy montażowe (bez ilustracji) + Instrukcja obsługi (bez ilustracji) PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 1

3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosuj się do następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Niezastosowanie się do tych wskazówek może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia osób oraz może spowodować poważne szkody materialne lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo eksplozji! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Nie ustawiaj urządzenia w takich miejscach. Nie ustawiaj urządzenia na łatwopalnym podłożu. Usuń materiały łatwopalne i chemikalia z bezpośredniego położenia agregatu. Pogorszenie parametrów roboczych oraz uszkodzenie urządzenia! Ustaw urządzenie w sposób zapewniający stabilność. Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych. Nie przykrywaj urządzenia w trakcie jego pracy. Odłączaj urządzenie od sieci zasilania dopiero po jego całkowitym schłodzeniu. Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych chemikaliów. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych w wyniku eksploatacji uszkodzonych urządzeń! Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia sprawdź, czy jego wyposażenie oraz elementy przyłączeniowe nie są uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń lub podzespołów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj urządzenia. Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych urządzenia. Nie wkładaj rąk do otworów. Nie pozostawiaj dzieci ani zwierząt w pobliżu pracującego urządzenia bez opieki! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach bez odpowiedniej instalacji doprowadzającej świeże powietrze. Unikaj nieprawidłowego obchodzenia się z paliwami. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego! Nie dopuszczaj do przedostania się rozlanych płynów do gruntu lub do kanalizacji. Działanie i właściwości produktu Olejowe agregaty grzewcze IDE 20, IDE 30, IDE 50, IDE 60 lub IDE 80 służą do szybkiego ogrzewania powietrza w dużych pomieszczeniach. Olejowy agregat grzewczy może być zasilany wyłącznie olejem opałowym EL lub olejem napędowym. Urządzenie wykorzystuje zasadę pośredniego spalania i jest wyposażone w przyłącze wylotu spalin za pośrednictwem komina. Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia elektrycznego! Podłączaj urządzenie wyłącznie do sprawnych źródeł zasilania. W żadnym wypadku nie korzystaj z uszkodzonych wtyczek i gniazdek! Wyciągaj przewód zasilający z gniazdka pociągając za wtyczkę. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma! Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniami np. przez zwierzęta. W żadnym wypadku nie dokonuj żadnych zmian ani napraw urządzenia! Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z żadnymi płynami. Nie wprowadzaj do wnętrza urządzenia żadnych płynów. Gdy sytuacja taka wystąpi, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka i zleć sprawdzenie urządzenia przez wykwalifikowany serwis. 2 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

4 Dane techniczne Typ IDE 20 IDE 30 IDE 50 IDE 60 IDE 80 Numer części Oznaczenie Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Przyłącze sieciowe 1/N/PE~ 230 V 50 Hz Pobór prądu 0,8 A 1,5 A 3,2 A 3,7 A 3,7 A Nominalna moc grzewcza 20 kw 30 kw 50 kw 60 kw 80 kw Przepływ powietrza 600 m³/h 760 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h Wentylator osiowy osiowy osiowy osiowy osiowy Przyrost temperatury ΔT 85 C 80 C 95 C 75 C 90 C Zużycie paliwa 1,6 l/h 3,4 l/h 4,6 l/h 5,2 l/h 7,8 l/h Pojemność zbiornika paliwa 24 l 50 l 68 l 68 l 68 l Przyłącze kominowe ø 120 mm ø 120 mm ø 150 mm ø 150 mm ø 150 mm Przyłącze termostatu Seria Seria Seria Seria Seria Spalanie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie Poziom hałasu (odległość 1 m) 65 db(a) 75 db(a) 75 db(a) 85 db(a) 85 db(a) Długość 835 mm mm mm mm mm Szerokość 360 mm 445 mm 560 mm 505 mm 505 mm Wysokość 515 mm 565 mm 995 mm 795 mm 795 mm Masa 20,9 kg 34,6 kg 59,5 kg 59,5 kg 59,4 kg Paliwa Atest do zasilania olejowych agregatów grzewczych IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 posiadają następujące rodzaje paliwa: olej opałowy EL lub olej napędowy PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 3

5 Zastosowanie zgodne i niezgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Olejowy agregat grzewczy IDE jest przeznaczony do wytwarzania ciepłego powietrza w celu ogrzewania wnętrz pomieszczeń, hal i obszarów zewnętrznych. Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania dużych przestrzeni, jak np. pomieszczenia magazynowe, warsztaty, budowy, hale i szklarnie. Urządzenie nie jest przystosowane do częstej zmiany miejsca eksploatacji. Wszelkie zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem urządzenia jest zabronione! Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Urządzenie nie może być ustawiane lub eksploatowane w pomieszczeniach i obszarach zagrożonych wybuchem. Urządzenie nie może być eksploatowane w pomieszczeniach o niedostatecznym doprowadzeniu świeżego powietrza. Minimalna odległość do materiałów łatwopalnych musi wynosić min. 3 m. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zakryte. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ściany lub duże przedmioty. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości gaśnic przeciwpożarowych. W przypadku ustawienia na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, konieczne jest zapewnienie zadaszenia urządzenia w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi. Opis urządzenia Olejowe agregaty grzewcze IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 składają się z następujących komponentów: Olejowy agregat grzewczy Warunki dotyczące ustawienia Wybór miejsca ustawienia olejowego agregatu grzewczego jest podyktowany szeregiem uwarunkowań przestrzennych i technicznych. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub elementów jego wyposażenia oraz łączyć się z niebezpieczeństwem wypadków z udziałem ludzi oraz szkód materialnych. W trakcie wyboru miejsca ustawienia uwzględnij następujące wskazówki: Urządzenie musi zostać ustawione na niepalnym podłożu i w sposób zapewniający jego stabilność. Urządzenie musi być ustawione w pobliżu komina lub ściany zewnętrznej. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazda elektrycznego o odpowiednim zabezpieczeniu. Pomieszczenie, w którym urządzenie jest ustawione, musi posiadać odpowiednią wentylację. Minimalna odległość do otworu wlotowego do ściany musi wynosić min. 2 m (patrz rysunek). min. 2 m Nr A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Oznaczenie Wylot powietrza Górna pokrywa Uchwyt Przyłącze kominowe Wieszak przewodu zasilającego Pokrywa dolna Wskaźnik zbiornika Korek wlewu paliwa Rad Panel sterowania Wskaźnik temperatury Regulator temperatury Wyłącznik główny Rama rurowa dolna Zbiornik Pompa Filtr paliwa Wentylator 4 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

6 Montaż końcowy Montaż kół Urządzenie jest dostarczane w stanie niemalże gotowym do pracy. W celu uruchomienia urządzenia konieczne jest jedynie zamontowanie ramy rurowej oraz kół. Wykonaj następujące kroki: Wsuń oś kół (H) w mocowania w ramie dolnej (B). Nasuń podkładki (G) na osie i zamontuj oba koła (E) na oś (H). Zmocuj je za pomocą zaślepek (E). Ustaw urządzenie (I) na dolnej ramie rurowej i włóż dołączone do zestawu śruby (C) w kierunku od dołu przez ramę rurową / otwory montażowe zbiornika. Zamontuj górną ramę rurową (A) na zbiorniku i zamocuj ramę rurową za pomocą załączonych do zestawu nakrętek. Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe i zaciskowe są prawidłowo dokręcone i zamocowane. Montaż przewodu spalinowego Urządzenie nie może być uruchamiane bez połączenia przewodu spalinowego z kominem! Montaż adaptera kominowego W przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń lub w pomieszczeniach częściowo zamkniętych o dobrej wentylacji lecz bez przewodu spalinowego, konieczne jest zamontowanie prostego adaptera kominowego (B) do przyłącza kominowego (C). Uwzględnij następujące informacje: Adapter (B) musi posiadać długość co najmniej 1 m. Przewód ten nie może posiadać zagięć lub kolan. W przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń, na końcu przewodu konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia pogodowego (A). A >1m B C Montaż zamkniętego przewodu spalinowego W przypadku eksploatacji wewnątrz pomieszczeń i odprowadzania spalin do komina, konieczne jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza o wydajności ok. 80 m³/h (otwór wlotowy ok 0,5 m²). Niezależnie od warunków pogodowych, konieczne jest zapewnienie podciśnienia w przewodzie spalinowym powyżej > 0,1 mbar. Podciśnienie to gwarantuje bezpieczne odprowadzanie spalin z pomieszczenia. Przewody spalinowe muszą być prowadzone z kierunku ku górze. Pierwsze 3 metry przewodu spalinowego nie mogą posiadać kolan lub zakrętów! Poniżej zamieszczono przykłady prawidłowego i nieprawidłowego prowadzenia przewodu spalinowego: >3m >5m >3m >6m max.10m >3m 10% PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 5

7 Instalacja i pierwsze uruchomienie Sprawdź, czy zawartość pakietu dostawy jest kompletna. W przypadku stwierdzenia braku elementów wyposażenia, skontaktuj się z serwisem firmy Trotec lub z przedstawicielem, u którego dane urządzenie zostało zakupione. Sprawdź, czy olejowy agregat grzewczy oraz jego elementy przyłączeniowe nie są uszkodzone. Zamontuj do olejowego agregatu grzewczego uchwyt oraz kółka. Zwróć uwagę na wymagania zamieszczone w rozdziale Warunki dotyczące ustawienia. Wykonaj prawidłowe przyłącze wylotu spalin do komina lub za ścianę zewnętrzną zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale Odprowadzenie spalin. Napełniaj zbiornik paliwa po wyłączeniu i schłodzeniu się urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź urządzenie i wykonuj regularne kontrole w trakcie eksploatacji. Sprawdź, czy dane techniczne przyłącza elektrycznego odpowiadają parametrom zamieszczonym na tabliczce znamionowej. Przed każdym włączeniem urządzenia oraz przed każdym podłączeniem wtyczki zasilania sprawdzaj, czy wentylator może poruszać się swobodnie. Podłącz przewód zasilania elektrycznego do odpowiednio zabezpieczonego gniazda (230 V / 50 Hz / 10 A). W przypadku eksploatacji na budowach, zgodnie z normą VDE 0100/0105, konieczne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego. Olejowy agregat grzewczy jest gotowy do eksploatacji. Eksploatację urządzenia przeprowadzaj zgodnie z rozdziałem Funkcje i obsługa. Odprowadzenie spalin Zgodnie z normą DIN 18160, przed wykonaniem projektu odprowadzenia spalin, skontaktuj się z obsługującym budynek kominiarzem. Zagrożenie zdrowia i życia w wyniku zatrucia! Nieprawidłowa instalacja odprowadzenia spalin może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Zleć specjaliście wykonanie odprowadzenia spalin! Zapewnij doprowadzenie świeżego powietrza (np. wykonując otwory wentylacyjne w drzwiach, sufitach, oknach, ścianach lub kanałach wentylacyjnych). Regularnie zlecaj kontrolę składu spalin. Przepust kominowy 5 Przepust ścienny E A 6 C A min. 2 m 1 Przyłącze kominowe B min. 1 m 2 Przepust ścienny z kolanem C jak najmniejsza długość min. 5. D ø 120 mm/150 mm 3 Komin - wewn. min. 20x20 cm E min. 1 m 4 Otwór rewizyjny z klapą przeciwwybuchową 5 Ściana zewnętrzna 6 Wzmacniacz ciągu, typ H 2 A D C D B 1 B 1 6 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

8 Funkcje i obsługa Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego obsługą. Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu. Włączanie olejowego agregatu grzewczego Temperatura pomieszczenia: 21 C 20 C 19 C 0 5s 5s 0-60s 0-60s 5s 0-60s 10s 10s 10s 5s 5s 5s Odczekaj do zakończenia się fazy dobiegu wentylatora! Wyłączanie olejowego agregatu grzewczego Wyłącz urządzenie ustawiając wyłącznik w położeniu "0". W przypadku zastosowania termostatu, wyłącz urządzenie korzystając z ustawienia sterownika (np. ustawiając termostat na niską wartość temperatury). Płomień zgaśnie a wentylator będzie pracował przez ok. 90 sekund w celu schłodzenia palnika. Uszkodzenie urządzenia przez przegrzanie! W żadnym wypadku nie wyłączaj urządzenia wyciągając wtyczkę zasilania z gniazda. Może to spowodować przegrzanie urządzenia. Wyłączaj urządzenie wykonując prawidłowe czynności. Wyciągnij wtyczkę zasilania dopiero po zatrzymaniu się silnika wentylatora. Rozpoczynanie pracy po usunięciu usterki Przy pierwszym uruchomieniu lub po całkowitym opróżnieniu obiegu oleju opałowego, dopływ oleju opałowego do dyszy może być zbyt mały. Spowoduje to reakcję układu kontroli płomienia i zablokowanie urządzenia. Odczekaj około 1 minuty. Włącz urządzenie. Jeżeli urządzenie nie rozpocznie pracy: Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się paliwo. Zapoznaj się z treścią rozdziałów Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz Poszukiwanie usterek. Elementy bezpieczeństwa Olejowy agregat grzewczy jest wyposażony w elektroniczny układ kontroli płomieniaoraz maksymalnej temperatury, działający z zastosowaniem fotokomórki oraz termostatu bezpieczeństwa. PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 7

9 Transport Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału Funkcje i obsługa. Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia. Przed rozpoczęciem transportu lub zmiany ustawienia urządzenia sprawdź, czy wlew paliwa jest szczelnie zamknięty. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego! W trakcie transportu lub przesuwania urządzenia może dojść do wycieku oleju. Korek wlewu paliwa nie zapewnia szczelności, ponieważ służy także do odpowietrzania zbiornika i umożliwia pobieranie paliwa. Transportuj lub przesuwaj urządzenie dopiero po całkowitym uszczelnieniu wlewu paliwa. Utrzymanie i konserwacja W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, konieczne jest regularne przeprowadzanie czyszczenia komory spalania, palnika oraz wentylatora. Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału Funkcje i obsługa. Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia. Czyszczenie po każdych 50 godzinach pracy Zdemontuj filtr oleju opałowego. Wyjmij wkład filtra i oczyść go za pomocą czystego oleju opałowego. Zdemontuj górną część obudowy i oczyść wnętrze urządzenia oraz łopatki wentylatora za pomocą tkaniny czyszczącej, lub, w przypadku silnego zanieczyszczenia, za pomocą mosiężnej szczotki drucianej. Sprawdź stan wszystkich przewodów i wtyczek wysokiego napięcia. Zdemontuj palnik i oczyść jego elementy za pomocą mosiężnej szczotki drucianej. Sprawdź stan elektrod. Sprawdź szczelinę elektrod i w razie potrzeby, wyreguluj ją (patrz ilustracja). Czyszczenie olejowego agregatu grzewczego Oczyść urządzenie z zewnątrz za pomocą wilgotnego kawałka tkaniny. Powierzchnie pokryte lakierem lub powierzchnie z tworzywa sztucznego nie mogą być poddawane szorowaniu. Nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Utylizacja Spuść paliwo ze zbiornika olejowego agregatu grzewczego do specjalnego pojemnika. Olejowy agregat grzewczy Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Paliwa Utylizacja oleju opałowego lub napędowego musi być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Opakowanie Opakowanie urządzenia składa się z papieru/tektury i tworzywa sztucznego. Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami i z zastosowaniem odpowiednich pojemników lub poprzez przekazanie odpadów do punktu skupu. Serwis i naprawy Przed zwróceniem się o pomoc w usunięciu usterki przez nasz serwis, wykonaj próbę naprawy urządzenia w sposób opisany w rozdziale Poszukiwanie usterek. Prosimy o kontakt w przypadku dalszych pytań dotyczących funkcji i działania olejowego agregatu grzewczego oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowania w razie awarii. Adres kontaktowy: Trotec GmbH Co KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: 49 (0) 2452 / Faks: 49 (0) 2452 / Zleć czyszczenie komory spalania przez serwis. Zamontuj elementy w odwrotnej kolejności. 8 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

10 Poszukiwanie usterek Zagrożenie życia wynikające z nieprawidłowego przeprowadzenia napraw! W żadnym wypadku nie dokonuj zmian lub napraw urządzenia. Samodzielne zmiany mogą prowadzić do wypadków z narażeniem zdrowia lub życia. Zlecaj naprawy w certyfikowanym serwisie. Usterki i ich usuwanie Problem Przyczyna Sposób usunięcia usterki Wentylator nie pracuje i płomień nie zapala się. Wentylator nie pracuje lub wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Nieprawidłowe ustawienie sterownika. Uszkodzony sterownik. Brak zasilania elektrycznego. Płomień zapalony przed włączeniem transformatora. Uszkodzona fotokomórka. Przerwane lub przepalone uzwojenie silnika. Zablokowane łożyska silnika. Przepalony kondensator silnika. Brak zapłonu. Sprawdź, czy sterownik został prawidłowo ustawiony (np. temperatura ustawiona na termostacie musi być wyższa niż temperatura w pomieszczeniu). Zleć wymianę sterownika przez serwis. Sprawdź parametry zasilania elektrycznego (230 V - 1~ - 50 Hz). Sprawdź sprawność i ustawienie przełącznika. Sprawdź, czy zainstalowano bezpiecznik. Zleć oczyszczenie urządzenia przez serwis w celu usunięcia resztek paliwa z komory spalania. Zleć wymianę fotokomórki przez serwis. Zleć wymianę silnika przez serwis. Zleć wymianę łożysk silnika przez serwis. Zleć wymianę kondensatora silnika przez serwis. Sprawdź połączenie przewodu zapłonowego z elektrodami oraz z transformatorem. Sprawdź ustawienie i szczelinę pomiędzy elektrodami. Sprawdź czystość elektrod. Problem Przyczyna Sposób usunięcia usterki Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator pracuje, płomień powoduje powstawanie dużej ilości dymu. Urządzenie nie wyłącza się. Brak lub zbyt mały dopływ paliwa do palnika. Uszkodzony zawór elektromagnetyczny. Wewnętrzny błąd sterownika elektronicznego. Niewystarczający dopływ powietrza zasilającego. Stosowany olej opałowy jest zanieczyszczony lub zawiera wodę. Zapowietrzona instalacja oleju opałowego. Niewystarczające zasilanie palnika w olej opałowy. Zbyt duża ilość oleju opałowego w palniku. Uszkodzona uszczelka zaworu elektromagnetyczne go. Zleć w serwisie sprawdzenie, czy zainstalowano złączkę pomiędzy pompą a silnikiem, Zleć w serwisie sprawdzenie, czy nie doszło do zapowietrzenia instalacji oleju opałowego lub rozszczelnienia przewodów lub do rozszczelnienia filtra. Zleć w serwisie czyszczenie lub wymianę dysz. Zleć w serwisie sprawdzenie połączeń elektrycznych. Zleć w serwisie sprawdzenie termostatu zabezpieczającego LI. Zleć w serwisie czyszczenie lub wymianę elektromagnesu. Zleć w serwisie wyzerowanie sterownika. Wykonaj co najmniej dwie próby rozruchu. W przypadku dalszego występowania usterki konieczna jest wymiana sterownika. Usuń niedrożności i przeszkody kanałów wlotowych lub/i wylotowych. Zleć czyszczenie tarczy palnika przez serwis. Wymień zużyty olej opałowy na czysty. Oczyść filtr oleju opałowego. Zleć w serwisie sprawdzenie szczelności przewodów i filtra oleju opałowego. Zleć w serwisie: Sprawdzenie ciśnienia tłoczenia pompy. Czyszczenie lub wymianę dyszy. Zleć w serwisie: Sprawdzenie ciśnienia tłoczenia pompy. Wymianę dyszy. Zleć wymianę zaworu elektromagnetycznego przez serwis. Zleć wymianę transformatora przez serwis. Uszkodzony układ kontroli płomienia Uszkodzona fotokomórka. Zleć wymianę układu kontroli płomienia przez serwis. Zleć czyszczenie lub wymianę fotokomórki przez serwis. PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 9

11 Deklaracja zgodności (Tłumaczenie oryginału) Deklaracja zgodności EU zgodnie z dyrektywą maszynową EG-MRL 2006/42/EG TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg niniejszym deklaruje, że konstrukcja i budowa poniżej opisanej olejowej dmuchawy grzewczej w wersji przeznaczonej do sprzedaży, odpowiada wymaganiom odpowiednich, wyszczególnionych poniżej norm UE. Ważna wskazówka: Nieprawidłowe zastosowanie urządzenia, ustawienie, konserwacja lub dokonanie samodzielnych zmian fabrycznie dostarczonego urządzenia powoduje utratę ważności poniższej deklaracji. Wersja urządzenia: Olejowa dmuchawa grzewcza zasilana olejem napędowym / kerozyną Seria: IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 Obowiązujące normy: 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG 2011/65/EG Dyrektywa maszynowa Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa EMV RoHS Zastosowane normy: EN 13842:2004 EN :2012 EN :2006+A1 EN 62233:2008 EN :2006+A1+A2 EN :1997+A1+A2 EN :2006+A1+A2 EN :2013 EN 62321:2009 Producent i upoważniony do przechowywania dokumentacji technicznej: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Heinsberg, Dyrektor: Detlef von der Lieck 10 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

12 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL

BN30 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL BN30 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT GNIAZDKOWY TRT-BA-BN30-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA SPALINOWA NA OLEJ NAPĘDOWY

NAGRZEWNICA SPALINOWA NA OLEJ NAPĘDOWY NAGRZEWNICA SPALINOWA NA OLEJ NAPĘDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI BGO-30,SPARK-45 PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU NIE WOLNO NAPĘDZAĆ BENZYNĄ UŻYWAĆ PRZY DOBREJ WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110 INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER TEC DX 20 POWER TEC DX 30 POWER TEC DX 50 POWER TEC D-MAX 50 POWER TEC D-MAX 70 POWER TEC D-MAX 110 1 Uwaga! Przed użyciem urządzenia, przeczytaj uważnie poniższą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi

Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi 11241031 Kominek elektryczny Bianco Kominek elektryczny Bianco Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem kominka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc do niej zajrzeć w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Original instructions CAT. 3 kw

Original instructions CAT. 3 kw Original instructions AT 3 kw AT A B min 300 mm 10 A B 3 335 55 76 5 335 55 76 9 405 315 335 min 300 mm min 1,8 m Minimalna odległość przy montażu stacjonarnym 3-5 3-5 9 9 104 104 17 17 94 Ø7 11 Ø7 94

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 3560 B / KCH 3590 B www.kernau.com 2 S3 S1 S4 S2 S5 3 SZANOWNI KLIENCI, staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego typu KCH 3560

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

www.creon.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJONARNY PIEC NADMUCHOWY Z PALNIKIEM OLEJOWYM LUB GAZOWYM SP 60B Wydanie 12/10

www.creon.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJONARNY PIEC NADMUCHOWY Z PALNIKIEM OLEJOWYM LUB GAZOWYM SP 60B Wydanie 12/10 www.creon.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJONARNY PIEC NADMUCHOWY Z PALNIKIEM OLEJOWYM LUB GAZOWYM SP 60B Wydanie 12/10 www.creon.pl Przed uruchomieniem pieca należy najpierw zapoznać się z treścią niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL

BA06 INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL BA06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI ANEMOMETR TRT-BA-BA06-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL

BC06 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL BC06 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOHIGROMETR TRT-BA-BC06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL

BF06 INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL BF06 PL INSTRUKCJA OBSLUGI LUKSOMIERZ TRT-BA-BF06-TC-002-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Informacje dotyczące urządzenia... 1 Dane techniczne... 2 Bezpieczeństwo... 2 Transport

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL

BE38 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL BE38 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY TRT-BA-BE38-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 1 Bezpieczeństwo... 2 Informacje dotyczące urządzenia... 3 Dane techniczne... 4 Transport

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta grillowa MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Płyta grillowa MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Płyta grillowa MODEL: 777173, 777174 v2.0-04.14 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE WENTYLATORY KOMINKOWE Seria Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy

ZHQ1821SH-MI. Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy Instrukcja Obsługi Elektryczny Ogrzewacz Ogrodowy ZHQ1821SH-MI Należy rozapakować ogrzewacz halogenowy i upewnić się, że posiada on wszystkie części i że żadna część nie pozostała w pudełku a z reflektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater

Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater PL Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater PLANAR-2D PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-Р PLANAR-8DM-12/24-Р Szanowni Klienci! Dziękujemy za Wasz wybór! Zrobiliśmy wszystko,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

SPAWARKA RĘCZNA LEISTER TRIAC S. Instrukcja obsługi. BODENPROFI ul. Głowackiego 5B Gliwice tel : fax:

SPAWARKA RĘCZNA LEISTER TRIAC S. Instrukcja obsługi. BODENPROFI ul. Głowackiego 5B Gliwice tel : fax: SPAWARKA RĘCZNA LEISTER TRIAC S Instrukcja obsługi BODENPROFI ul. Głowackiego 5B 44-100 Gliwice tel : 502500780 fax: 32 279 34 04 bodenprofi@wp.pl www.boden-profi.pl Ostrze7enia Demontaż urządzenia znajdującego

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji.

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji. Spis treści 1. Przeznaczenie urządzenia 2. Dane techniczne 3. Konstrukcja 4. Bezpieczeństwo 5. Przygotowanie 6. Podłączenie urządzenia 7. Ustawienie urządzenia 8. Uruchomienie urządzenia 9. Parametry nastawcze

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo