IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80"

Transkrypt

1 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE TC-001-PL

2 Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy... 1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 2 Działanie i właściwości produktu... 2 Dane techniczne... 3 Zastosowanie zgodne i niezgodne z przeznaczeniem... 4 Warunki dotyczące ustawienia... 4 Opis urządzenia... 4 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 6 Odprowadzenie spalin... 6 Funkcje i obsługa... 7 Transport... 8 Utrzymanie i konserwacja... 8 Utylizacja... 8 Serwis i naprawy... 8 Poszukiwanie usterek... 9 Usterki i ich usuwanie... 9 Deklaracja zgodności (Tłumaczenie oryginału) Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi Poniższa instrukcja obsługi zawiera wszystkie ważne informacje, których uwzględnienie jest warunkiem bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji olejowego agregatu grzewczego. Instrukcja jest pomocna w trakcie eksploatacji urządzenia, usuwania ewentualnych usterek oraz zawiera informacje dotyczące utylizacji i serwisu. Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem olejowego agregatu grzewczego. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu łatwo dostępnym. Zastosuj się do wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i utrzymania urządzenia. Instrukcja obsługi winna być przechowywana w pobliżu urządzenia, jeżeli ma ono być obsługiwane przez inne osoby. Zakres dostawy Do zakresu dostawy olejowego agregatu grzewczego należą: 6 1 Nr Oznaczenie 1 Przyłącze kominowe 2 Olejowy agregat grzewczy IDE 3 Uchwyt 4 Uchwyt przewodu zasilania (nie należy do zakresu dostawy modelu IDE 20) 5 Wspornik 6 Koło, 2 szt. + Elementy montażowe (bez ilustracji) + Instrukcja obsługi (bez ilustracji) PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 1

3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosuj się do następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Niezastosowanie się do tych wskazówek może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia osób oraz może spowodować poważne szkody materialne lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo eksplozji! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchem. Nie ustawiaj urządzenia w takich miejscach. Nie ustawiaj urządzenia na łatwopalnym podłożu. Usuń materiały łatwopalne i chemikalia z bezpośredniego położenia agregatu. Pogorszenie parametrów roboczych oraz uszkodzenie urządzenia! Ustaw urządzenie w sposób zapewniający stabilność. Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych. Nie przykrywaj urządzenia w trakcie jego pracy. Odłączaj urządzenie od sieci zasilania dopiero po jego całkowitym schłodzeniu. Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych chemikaliów. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych w wyniku eksploatacji uszkodzonych urządzeń! Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia sprawdź, czy jego wyposażenie oraz elementy przyłączeniowe nie są uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń lub podzespołów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj urządzenia. Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych urządzenia. Nie wkładaj rąk do otworów. Nie pozostawiaj dzieci ani zwierząt w pobliżu pracującego urządzenia bez opieki! Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach bez odpowiedniej instalacji doprowadzającej świeże powietrze. Unikaj nieprawidłowego obchodzenia się z paliwami. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego! Nie dopuszczaj do przedostania się rozlanych płynów do gruntu lub do kanalizacji. Działanie i właściwości produktu Olejowe agregaty grzewcze IDE 20, IDE 30, IDE 50, IDE 60 lub IDE 80 służą do szybkiego ogrzewania powietrza w dużych pomieszczeniach. Olejowy agregat grzewczy może być zasilany wyłącznie olejem opałowym EL lub olejem napędowym. Urządzenie wykorzystuje zasadę pośredniego spalania i jest wyposażone w przyłącze wylotu spalin za pośrednictwem komina. Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia elektrycznego! Podłączaj urządzenie wyłącznie do sprawnych źródeł zasilania. W żadnym wypadku nie korzystaj z uszkodzonych wtyczek i gniazdek! Wyciągaj przewód zasilający z gniazdka pociągając za wtyczkę. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma! Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniami np. przez zwierzęta. W żadnym wypadku nie dokonuj żadnych zmian ani napraw urządzenia! Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z żadnymi płynami. Nie wprowadzaj do wnętrza urządzenia żadnych płynów. Gdy sytuacja taka wystąpi, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka i zleć sprawdzenie urządzenia przez wykwalifikowany serwis. 2 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

4 Dane techniczne Typ IDE 20 IDE 30 IDE 50 IDE 60 IDE 80 Numer części Oznaczenie Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Przyłącze sieciowe 1/N/PE~ 230 V 50 Hz Pobór prądu 0,8 A 1,5 A 3,2 A 3,7 A 3,7 A Nominalna moc grzewcza 20 kw 30 kw 50 kw 60 kw 80 kw Przepływ powietrza 600 m³/h 760 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h 2000 m³/h Wentylator osiowy osiowy osiowy osiowy osiowy Przyrost temperatury ΔT 85 C 80 C 95 C 75 C 90 C Zużycie paliwa 1,6 l/h 3,4 l/h 4,6 l/h 5,2 l/h 7,8 l/h Pojemność zbiornika paliwa 24 l 50 l 68 l 68 l 68 l Przyłącze kominowe ø 120 mm ø 120 mm ø 150 mm ø 150 mm ø 150 mm Przyłącze termostatu Seria Seria Seria Seria Seria Spalanie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie Poziom hałasu (odległość 1 m) 65 db(a) 75 db(a) 75 db(a) 85 db(a) 85 db(a) Długość 835 mm mm mm mm mm Szerokość 360 mm 445 mm 560 mm 505 mm 505 mm Wysokość 515 mm 565 mm 995 mm 795 mm 795 mm Masa 20,9 kg 34,6 kg 59,5 kg 59,5 kg 59,4 kg Paliwa Atest do zasilania olejowych agregatów grzewczych IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 posiadają następujące rodzaje paliwa: olej opałowy EL lub olej napędowy PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 3

5 Zastosowanie zgodne i niezgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Olejowy agregat grzewczy IDE jest przeznaczony do wytwarzania ciepłego powietrza w celu ogrzewania wnętrz pomieszczeń, hal i obszarów zewnętrznych. Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania dużych przestrzeni, jak np. pomieszczenia magazynowe, warsztaty, budowy, hale i szklarnie. Urządzenie nie jest przystosowane do częstej zmiany miejsca eksploatacji. Wszelkie zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem urządzenia jest zabronione! Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Urządzenie nie może być ustawiane lub eksploatowane w pomieszczeniach i obszarach zagrożonych wybuchem. Urządzenie nie może być eksploatowane w pomieszczeniach o niedostatecznym doprowadzeniu świeżego powietrza. Minimalna odległość do materiałów łatwopalnych musi wynosić min. 3 m. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zakryte. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ściany lub duże przedmioty. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości gaśnic przeciwpożarowych. W przypadku ustawienia na zewnątrz pomieszczeń lub budynków, konieczne jest zapewnienie zadaszenia urządzenia w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi. Opis urządzenia Olejowe agregaty grzewcze IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 składają się z następujących komponentów: Olejowy agregat grzewczy Warunki dotyczące ustawienia Wybór miejsca ustawienia olejowego agregatu grzewczego jest podyktowany szeregiem uwarunkowań przestrzennych i technicznych. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub elementów jego wyposażenia oraz łączyć się z niebezpieczeństwem wypadków z udziałem ludzi oraz szkód materialnych. W trakcie wyboru miejsca ustawienia uwzględnij następujące wskazówki: Urządzenie musi zostać ustawione na niepalnym podłożu i w sposób zapewniający jego stabilność. Urządzenie musi być ustawione w pobliżu komina lub ściany zewnętrznej. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazda elektrycznego o odpowiednim zabezpieczeniu. Pomieszczenie, w którym urządzenie jest ustawione, musi posiadać odpowiednią wentylację. Minimalna odległość do otworu wlotowego do ściany musi wynosić min. 2 m (patrz rysunek). min. 2 m Nr A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Oznaczenie Wylot powietrza Górna pokrywa Uchwyt Przyłącze kominowe Wieszak przewodu zasilającego Pokrywa dolna Wskaźnik zbiornika Korek wlewu paliwa Rad Panel sterowania Wskaźnik temperatury Regulator temperatury Wyłącznik główny Rama rurowa dolna Zbiornik Pompa Filtr paliwa Wentylator 4 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

6 Montaż końcowy Montaż kół Urządzenie jest dostarczane w stanie niemalże gotowym do pracy. W celu uruchomienia urządzenia konieczne jest jedynie zamontowanie ramy rurowej oraz kół. Wykonaj następujące kroki: Wsuń oś kół (H) w mocowania w ramie dolnej (B). Nasuń podkładki (G) na osie i zamontuj oba koła (E) na oś (H). Zmocuj je za pomocą zaślepek (E). Ustaw urządzenie (I) na dolnej ramie rurowej i włóż dołączone do zestawu śruby (C) w kierunku od dołu przez ramę rurową / otwory montażowe zbiornika. Zamontuj górną ramę rurową (A) na zbiorniku i zamocuj ramę rurową za pomocą załączonych do zestawu nakrętek. Sprawdź, czy wszystkie połączenia śrubowe i zaciskowe są prawidłowo dokręcone i zamocowane. Montaż przewodu spalinowego Urządzenie nie może być uruchamiane bez połączenia przewodu spalinowego z kominem! Montaż adaptera kominowego W przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń lub w pomieszczeniach częściowo zamkniętych o dobrej wentylacji lecz bez przewodu spalinowego, konieczne jest zamontowanie prostego adaptera kominowego (B) do przyłącza kominowego (C). Uwzględnij następujące informacje: Adapter (B) musi posiadać długość co najmniej 1 m. Przewód ten nie może posiadać zagięć lub kolan. W przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń, na końcu przewodu konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia pogodowego (A). A >1m B C Montaż zamkniętego przewodu spalinowego W przypadku eksploatacji wewnątrz pomieszczeń i odprowadzania spalin do komina, konieczne jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza o wydajności ok. 80 m³/h (otwór wlotowy ok 0,5 m²). Niezależnie od warunków pogodowych, konieczne jest zapewnienie podciśnienia w przewodzie spalinowym powyżej > 0,1 mbar. Podciśnienie to gwarantuje bezpieczne odprowadzanie spalin z pomieszczenia. Przewody spalinowe muszą być prowadzone z kierunku ku górze. Pierwsze 3 metry przewodu spalinowego nie mogą posiadać kolan lub zakrętów! Poniżej zamieszczono przykłady prawidłowego i nieprawidłowego prowadzenia przewodu spalinowego: >3m >5m >3m >6m max.10m >3m 10% PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 5

7 Instalacja i pierwsze uruchomienie Sprawdź, czy zawartość pakietu dostawy jest kompletna. W przypadku stwierdzenia braku elementów wyposażenia, skontaktuj się z serwisem firmy Trotec lub z przedstawicielem, u którego dane urządzenie zostało zakupione. Sprawdź, czy olejowy agregat grzewczy oraz jego elementy przyłączeniowe nie są uszkodzone. Zamontuj do olejowego agregatu grzewczego uchwyt oraz kółka. Zwróć uwagę na wymagania zamieszczone w rozdziale Warunki dotyczące ustawienia. Wykonaj prawidłowe przyłącze wylotu spalin do komina lub za ścianę zewnętrzną zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale Odprowadzenie spalin. Napełniaj zbiornik paliwa po wyłączeniu i schłodzeniu się urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź urządzenie i wykonuj regularne kontrole w trakcie eksploatacji. Sprawdź, czy dane techniczne przyłącza elektrycznego odpowiadają parametrom zamieszczonym na tabliczce znamionowej. Przed każdym włączeniem urządzenia oraz przed każdym podłączeniem wtyczki zasilania sprawdzaj, czy wentylator może poruszać się swobodnie. Podłącz przewód zasilania elektrycznego do odpowiednio zabezpieczonego gniazda (230 V / 50 Hz / 10 A). W przypadku eksploatacji na budowach, zgodnie z normą VDE 0100/0105, konieczne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego. Olejowy agregat grzewczy jest gotowy do eksploatacji. Eksploatację urządzenia przeprowadzaj zgodnie z rozdziałem Funkcje i obsługa. Odprowadzenie spalin Zgodnie z normą DIN 18160, przed wykonaniem projektu odprowadzenia spalin, skontaktuj się z obsługującym budynek kominiarzem. Zagrożenie zdrowia i życia w wyniku zatrucia! Nieprawidłowa instalacja odprowadzenia spalin może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Zleć specjaliście wykonanie odprowadzenia spalin! Zapewnij doprowadzenie świeżego powietrza (np. wykonując otwory wentylacyjne w drzwiach, sufitach, oknach, ścianach lub kanałach wentylacyjnych). Regularnie zlecaj kontrolę składu spalin. Przepust kominowy 5 Przepust ścienny E A 6 C A min. 2 m 1 Przyłącze kominowe B min. 1 m 2 Przepust ścienny z kolanem C jak najmniejsza długość min. 5. D ø 120 mm/150 mm 3 Komin - wewn. min. 20x20 cm E min. 1 m 4 Otwór rewizyjny z klapą przeciwwybuchową 5 Ściana zewnętrzna 6 Wzmacniacz ciągu, typ H 2 A D C D B 1 B 1 6 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

8 Funkcje i obsługa Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego obsługą. Zapewnij odpowiednie przeszkolenie personelu. Włączanie olejowego agregatu grzewczego Temperatura pomieszczenia: 21 C 20 C 19 C 0 5s 5s 0-60s 0-60s 5s 0-60s 10s 10s 10s 5s 5s 5s Odczekaj do zakończenia się fazy dobiegu wentylatora! Wyłączanie olejowego agregatu grzewczego Wyłącz urządzenie ustawiając wyłącznik w położeniu "0". W przypadku zastosowania termostatu, wyłącz urządzenie korzystając z ustawienia sterownika (np. ustawiając termostat na niską wartość temperatury). Płomień zgaśnie a wentylator będzie pracował przez ok. 90 sekund w celu schłodzenia palnika. Uszkodzenie urządzenia przez przegrzanie! W żadnym wypadku nie wyłączaj urządzenia wyciągając wtyczkę zasilania z gniazda. Może to spowodować przegrzanie urządzenia. Wyłączaj urządzenie wykonując prawidłowe czynności. Wyciągnij wtyczkę zasilania dopiero po zatrzymaniu się silnika wentylatora. Rozpoczynanie pracy po usunięciu usterki Przy pierwszym uruchomieniu lub po całkowitym opróżnieniu obiegu oleju opałowego, dopływ oleju opałowego do dyszy może być zbyt mały. Spowoduje to reakcję układu kontroli płomienia i zablokowanie urządzenia. Odczekaj około 1 minuty. Włącz urządzenie. Jeżeli urządzenie nie rozpocznie pracy: Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się paliwo. Zapoznaj się z treścią rozdziałów Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz Poszukiwanie usterek. Elementy bezpieczeństwa Olejowy agregat grzewczy jest wyposażony w elektroniczny układ kontroli płomieniaoraz maksymalnej temperatury, działający z zastosowaniem fotokomórki oraz termostatu bezpieczeństwa. PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 7

9 Transport Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału Funkcje i obsługa. Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia. Przed rozpoczęciem transportu lub zmiany ustawienia urządzenia sprawdź, czy wlew paliwa jest szczelnie zamknięty. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego! W trakcie transportu lub przesuwania urządzenia może dojść do wycieku oleju. Korek wlewu paliwa nie zapewnia szczelności, ponieważ służy także do odpowietrzania zbiornika i umożliwia pobieranie paliwa. Transportuj lub przesuwaj urządzenie dopiero po całkowitym uszczelnieniu wlewu paliwa. Utrzymanie i konserwacja W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, konieczne jest regularne przeprowadzanie czyszczenia komory spalania, palnika oraz wentylatora. Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału Funkcje i obsługa. Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia. Czyszczenie po każdych 50 godzinach pracy Zdemontuj filtr oleju opałowego. Wyjmij wkład filtra i oczyść go za pomocą czystego oleju opałowego. Zdemontuj górną część obudowy i oczyść wnętrze urządzenia oraz łopatki wentylatora za pomocą tkaniny czyszczącej, lub, w przypadku silnego zanieczyszczenia, za pomocą mosiężnej szczotki drucianej. Sprawdź stan wszystkich przewodów i wtyczek wysokiego napięcia. Zdemontuj palnik i oczyść jego elementy za pomocą mosiężnej szczotki drucianej. Sprawdź stan elektrod. Sprawdź szczelinę elektrod i w razie potrzeby, wyreguluj ją (patrz ilustracja). Czyszczenie olejowego agregatu grzewczego Oczyść urządzenie z zewnątrz za pomocą wilgotnego kawałka tkaniny. Powierzchnie pokryte lakierem lub powierzchnie z tworzywa sztucznego nie mogą być poddawane szorowaniu. Nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Utylizacja Spuść paliwo ze zbiornika olejowego agregatu grzewczego do specjalnego pojemnika. Olejowy agregat grzewczy Urządzenia elektroniczne nie mogą być utylizowane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Na terenie Unii Europejskiej, urządzenia elektroniczne muszą być, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG Unii Europejskiej, z 27 stycznia 2003, dostarczane do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. Prosimy o utylizację urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Paliwa Utylizacja oleju opałowego lub napędowego musi być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Opakowanie Opakowanie urządzenia składa się z papieru/tektury i tworzywa sztucznego. Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami i z zastosowaniem odpowiednich pojemników lub poprzez przekazanie odpadów do punktu skupu. Serwis i naprawy Przed zwróceniem się o pomoc w usunięciu usterki przez nasz serwis, wykonaj próbę naprawy urządzenia w sposób opisany w rozdziale Poszukiwanie usterek. Prosimy o kontakt w przypadku dalszych pytań dotyczących funkcji i działania olejowego agregatu grzewczego oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowania w razie awarii. Adres kontaktowy: Trotec GmbH Co KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Tel.: 49 (0) 2452 / Faks: 49 (0) 2452 / Zleć czyszczenie komory spalania przez serwis. Zamontuj elementy w odwrotnej kolejności. 8 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

10 Poszukiwanie usterek Zagrożenie życia wynikające z nieprawidłowego przeprowadzenia napraw! W żadnym wypadku nie dokonuj zmian lub napraw urządzenia. Samodzielne zmiany mogą prowadzić do wypadków z narażeniem zdrowia lub życia. Zlecaj naprawy w certyfikowanym serwisie. Usterki i ich usuwanie Problem Przyczyna Sposób usunięcia usterki Wentylator nie pracuje i płomień nie zapala się. Wentylator nie pracuje lub wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Nieprawidłowe ustawienie sterownika. Uszkodzony sterownik. Brak zasilania elektrycznego. Płomień zapalony przed włączeniem transformatora. Uszkodzona fotokomórka. Przerwane lub przepalone uzwojenie silnika. Zablokowane łożyska silnika. Przepalony kondensator silnika. Brak zapłonu. Sprawdź, czy sterownik został prawidłowo ustawiony (np. temperatura ustawiona na termostacie musi być wyższa niż temperatura w pomieszczeniu). Zleć wymianę sterownika przez serwis. Sprawdź parametry zasilania elektrycznego (230 V - 1~ - 50 Hz). Sprawdź sprawność i ustawienie przełącznika. Sprawdź, czy zainstalowano bezpiecznik. Zleć oczyszczenie urządzenia przez serwis w celu usunięcia resztek paliwa z komory spalania. Zleć wymianę fotokomórki przez serwis. Zleć wymianę silnika przez serwis. Zleć wymianę łożysk silnika przez serwis. Zleć wymianę kondensatora silnika przez serwis. Sprawdź połączenie przewodu zapłonowego z elektrodami oraz z transformatorem. Sprawdź ustawienie i szczelinę pomiędzy elektrodami. Sprawdź czystość elektrod. Problem Przyczyna Sposób usunięcia usterki Wentylator wyłącza się w fazie rozruchu lub pracy. Wentylator pracuje, płomień powoduje powstawanie dużej ilości dymu. Urządzenie nie wyłącza się. Brak lub zbyt mały dopływ paliwa do palnika. Uszkodzony zawór elektromagnetyczny. Wewnętrzny błąd sterownika elektronicznego. Niewystarczający dopływ powietrza zasilającego. Stosowany olej opałowy jest zanieczyszczony lub zawiera wodę. Zapowietrzona instalacja oleju opałowego. Niewystarczające zasilanie palnika w olej opałowy. Zbyt duża ilość oleju opałowego w palniku. Uszkodzona uszczelka zaworu elektromagnetyczne go. Zleć w serwisie sprawdzenie, czy zainstalowano złączkę pomiędzy pompą a silnikiem, Zleć w serwisie sprawdzenie, czy nie doszło do zapowietrzenia instalacji oleju opałowego lub rozszczelnienia przewodów lub do rozszczelnienia filtra. Zleć w serwisie czyszczenie lub wymianę dysz. Zleć w serwisie sprawdzenie połączeń elektrycznych. Zleć w serwisie sprawdzenie termostatu zabezpieczającego LI. Zleć w serwisie czyszczenie lub wymianę elektromagnesu. Zleć w serwisie wyzerowanie sterownika. Wykonaj co najmniej dwie próby rozruchu. W przypadku dalszego występowania usterki konieczna jest wymiana sterownika. Usuń niedrożności i przeszkody kanałów wlotowych lub/i wylotowych. Zleć czyszczenie tarczy palnika przez serwis. Wymień zużyty olej opałowy na czysty. Oczyść filtr oleju opałowego. Zleć w serwisie sprawdzenie szczelności przewodów i filtra oleju opałowego. Zleć w serwisie: Sprawdzenie ciśnienia tłoczenia pompy. Czyszczenie lub wymianę dyszy. Zleć w serwisie: Sprawdzenie ciśnienia tłoczenia pompy. Wymianę dyszy. Zleć wymianę zaworu elektromagnetycznego przez serwis. Zleć wymianę transformatora przez serwis. Uszkodzony układ kontroli płomienia Uszkodzona fotokomórka. Zleć wymianę układu kontroli płomienia przez serwis. Zleć czyszczenie lub wymianę fotokomórki przez serwis. PL Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 9

11 Deklaracja zgodności (Tłumaczenie oryginału) Deklaracja zgodności EU zgodnie z dyrektywą maszynową EG-MRL 2006/42/EG TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg niniejszym deklaruje, że konstrukcja i budowa poniżej opisanej olejowej dmuchawy grzewczej w wersji przeznaczonej do sprzedaży, odpowiada wymaganiom odpowiednich, wyszczególnionych poniżej norm UE. Ważna wskazówka: Nieprawidłowe zastosowanie urządzenia, ustawienie, konserwacja lub dokonanie samodzielnych zmian fabrycznie dostarczonego urządzenia powoduje utratę ważności poniższej deklaracji. Wersja urządzenia: Olejowa dmuchawa grzewcza zasilana olejem napędowym / kerozyną Seria: IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 Obowiązujące normy: 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG 2011/65/EG Dyrektywa maszynowa Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa EMV RoHS Zastosowane normy: EN 13842:2004 EN :2012 EN :2006+A1 EN 62233:2008 EN :2006+A1+A2 EN :1997+A1+A2 EN :2006+A1+A2 EN :2013 EN 62321:2009 Producent i upoważniony do przechowywania dokumentacji technicznej: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: Heinsberg, Dyrektor: Detlef von der Lieck 10 Instrukcja obsługi Nagrzewnica olejowa IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 / IDE 60 / IDE 80 PL

12 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo