Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji."

Transkrypt

1 Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

2 rubriken Przybliżony sposób postępowania przy wykonywaniu obliczeń dla instalacji ściekowych z uwzględnieniem wytycznych normatywnych. PN EN DIN Przepisy lokalne Przepisy krajowe Wyjaśnić kryteria wstępne PN EN DIN Przepisy lokalne Przepisy krajowe Wyjaśnić kryteria ustawienia PN EN PN EN EN 752 PN EN PN EN Ustawienie wewnątrz Ustawienie na zewnątrz EN 752 DIN EN 1610, ATV-DVWK PN EN PN EN DIN Zawierające fekalia Bez fekaliów Zawierające fekalia Bez fekaliów DIN System otwarty System zamknięty PN EN Z jedną pompą Z dwoma pompami Z jedną pompą Z dwoma pompami Z jedną pompą Z dwoma pompami Z jedną pompą Z dwoma pompami Z jedną pompą Z dwoma pompami Parametry studzienki Akcesoria Akcesoria 2 Zmiany zastrzeżone

3 Spis treści Informacje podstawowe Normy obowiązujące przy odprowadzenia ścieków z budynków 5 Pojęcia podstawowe 6 Podstawowe pojęcia z zakresu hydrauliki i rurociągów 17 Podstawowe pojęcia z zakresu elektryki i ich znaczenie 2 Instalacje i przykłady obliczeń Ogólne wskazówki dotyczące obliczeń 31 Wskazówki projektowe dla instalacji wewnętrznych 32 Wskazówki projektowe dla instalacji zewnętrznych 0 Dalsze wskazówki projektowe Peryferia 63 Wybór urządzeń sterujących dla pomp zatapialnych 6 Projektowanie szachtu 66 Diagnoza błędów 67 Aneks Listy kontrolne montażu, eksploatacji i konserwacji 69 Tabele i wykresy do przykładów obliczeń 76 Tabele przeliczania średnic 85 Skróty 86 Zastosowane normy 86 Indeks 88 Metryczka 91 Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 3

4

5 Informacje podstawowe Normy obowiązujące przy odprowadzaniu ścieków z budynków PN EN PN EN PN EN ATV-DVWK DIN DIN EN 752 Granica budynku Granica działki Ze względu na zmiany strukturalne w Europie normy opracowane zostały ponownie w taki sposób, aby odnosiły się do wielu krajów (do wszystkich krajów członkowskich UE). Właściwe dla poszczególnych krajów normy przerobione zostały na obowiązujące normy międzynarodowe EN, które tylko w swoim indywidualnym wstępie wykazują nieznaczne dostosowanie do warunków typowych dla danego kraju. Nadal obowiązywać mogą krajowe normy uzupełniające, o ile nie kolidują z obowiązującymi normami EN ani ich nie ograniczają. Normy są oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zakresu obowiązywania, zastosowań, instalacji, środków bezpieczeństwa i konserwacji i obowiązują jako uznane zasady techniczne. Nie stanowią one prawa, które musi być przestrzegane. Te standardy znajdują jednak zastosowanie w razie trudności przy ustalaniu sprawców. Dzięki temu w razie ich nieprzestrzegania może przestać obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa albo można pociągnąć do odpowiedzialności osobę wykonującą instalację. Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 5

6 Informacje podstawowe Pojęcia podstawowe Współczynnik odpływu C Podaje wartość lub współczynnik dla opadów w odniesieniu do właściwości powierzchni np. bruku, na którą spada deszcz i z której jest odprowadzany. Wskaźnik odpływu K Podaje wartość częstotliwości użytkowania instalacji służących do odprowadzania ścieków. Każdej instalacji służącej do odprowadzania ścieków przyporządkowywany jest według tego bezwymiarowy współczynnik (patrz Aneks, tabela 1 Wartości dla charakterystycznych odpływów K ). Abrazja Wycieranie/ścieranie materiału na skutek tarcia cząsteczek stałych zawartych w ściekach o ściany wewnętrznych powierzchni instalacji (np. podzespoły pompy i rurociągi). Najczęstszą przyczyną abrazji jest piasek. Ilość ścieków Ilość odprowadzanych ścieków zmienia się w zależności od typu budynku, czasowego wykorzystywania instalacji oraz przyzwyczajeń mieszkańców. Dodatkowo do ilości ścieków dolicza się wodę pochodzącą z opadów (patrz System mieszany, str. 12, System rozdzielny str. 1). Rodzaje ścieków Pod pojęciem ścieków rozumiany jest każdy rodzaj zanieczyszczonej wody, jaka pojawia się w obrębie gospodarstw domowych i obiektów przemysłowych. Obejmuje to wodę deszczową, wodę zanieczyszczoną w wyniku jej użytkowania, wodę używaną do celów przemysłowych itd. Ścieki z gospodarstw domowych Ścieki z gospodarstw domowych są mieszanką wody pitnej, substancji organicznych i nieorganicznych w formie stałej i rozpuszczonej. Substancjami występującymi w ściekach z gospodarstw domowych są przede wszystkim fekalia, włosy, odpady spożywcze, środki czyszczące i piorące oraz różnorodne chemikalia, papier, ścierki oraz piasek (np. w systemach mieszanych ze względu na wymywanie go przez wodę deszczową). Doświadczenie wskazuje jednak, że ze względu na niewiedzę lub nieprzestrzeganie zaleceń do ścieków wprowadzane są wszelkie odpady, które muszą zostać następnie odprowadzone przez instalację ściekową. Poniższe substancje nie powinny jednak dostać się do ścieków z gospodarstw domowych, gdyż w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji i dalej sieci kanalizacyjnej: odpady o dużych rozmiarach, jak odpady z gospodarstw domowych składniki ciał stałych jak piasek, popiół, skorupy domowe organiczne odpady stałe jak resztki warzyw, obierki, kości itp. strzępy materiałów, damskie artykuły higieniczne substancje, które stanowią zagrożenie (np. rozpuszczalniki agresywne chemicznie) Woda deszczowa Nieużywana woda pochodząca z opadów, która zanieczyszczona jest jedynie przez zanieczyszczenia z powietrza, brud na powierzchni odpływowej lub inne warunki ekologiczne. Stopień zanieczyszczenia zależny jest w pierwszej linii od położenia geograficznego, sąsiedztwa miast (zanieczyszczenie powietrza i powierzchni) oraz częstotliwości opadów. Zanieczyszczenia zawierają często oleje, sole, piasek lub smary. DIN ATV-DVWK A 118 Ze względu na bardzo różne warunki klimatyczne wartości opadów mogą się odpowiednio różnić. Wartości opadów rozróżniane są w oparciu o częstotliwość i intensywność. Szacunkowo można liczyć się z wartością 300 l/(s x ha), jeśli koniecznie należy unikać zalania. 6 Zmiany zastrzeżone

7 Informacje podstawowe ATV-DVWK A 251 Przy obliczaniu ilości opadów wychodzi się z doświadczenia, że silne opady deszczu trwają krótko i mają formę nawałnicy deszczowej. Dłuższe deszcze nie mają za to takiej intensywności. Ilość deszczu zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się czasu trwania opadów. (patrz Obliczeniowa ilość deszczu, str. 9) Ścieki przemysłowe (ścieki zakładowe) Ścieki przemysłowe wymagają szczegółowej analizy medium, ponieważ ich skład chemiczny może się bardzo różnić, a poprzez to stanowić zagrożenie dla instalacji. Uszkodzenia na skutek korozji są tu najczęściej obserwowane. Szczególną uwagę należy poświęcić ściekom z przemysłu tekstylnego i spożywczego. Typ wirnika (np. zapchanie), wielkość studzienki (ze względu na bardzo różne wypływy) oraz kombinacja materiałów (np. korozja) instalacji stanowią tu centralne punkty krytyczne. Skropliny Ze względu na zmniejszoną zawartość składników mineralnych wartość ph skroplin jest mniejsza niż wartość neutralna (wartość neutralna = ph 7). Agresywność zwiększa się wraz ze zmniejszającą się zawartością składników mineralnych. Zgodnie z niemieckimi wytycznymi (np. ATV A251) skroplin nie należy odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji, jeśli proporcje mieszanki pomiędzy ściekami zawierającymi fekalia (wysoki współczynnik ph przed wydzieleniem siarkowodoru) a skroplinami (niski współczynnik ph) klasyfikowane są jako wątpliwe. Właściwości skroplin (wartość orientacyjna) Opalanie olejem: 1,8 do 3,8 ph (obowiązek neutralizacji) Opalanie gazem: 3,8 do 5,3 ph Woda morska Mianem wody morskiej określa się ogólnie wodę z oceanów o różnym zasoleniu. Warunkiem wyboru materiałów przy projektowaniu instalacji jest znajomość stężenia poszczególnych składników. Ze względu na wysoką jonizację przewodnictwo może wynosić do 7500 µs/m. Przy przewodnictwie powyżej 3200 µs/m medium ma zwiększone oddziaływanie korozyjne. To w połączeniu z wpływem temperatury powoduje zwiększoną korozję, ponieważ wzrost temperatury działa jako przyspieszacz reakcji. Poniżej podano orientacyjne wartości różnych stężeń jonów dla jonów chlorku sodu. Atlantyk 3,0-3,7 % = g/l Pacyfik 3,6 % = 36 g/l Ocean Indyjski 3,5 % = 35 g/l Morze Północne 3,2 % = 32 g/l Morze Bałtyckie <2 % = < 20 g/l Morze Kaspijskie 1,0-3,0 % = g/l Morze Śródziemne 3,6-3,9 % = g/l Morze Martwe 29 % = 290 g/l Morze Czerwone 3,7 -,3 % = 37-3 g/l Woda słonawa Mianem wody słonawej określa się mieszankę różnych rodzajów wód i rodzajów medium z wo dą morską jako substancją podstawową. Woda słonawa może być przy tym równie do brze mieszaniną wody słodkiej i morskiej jak i mieszaniną wody morskiej z olejami, benzyną lub składnikami zawierającymi fekalia. Nierównomierne (również czasowo) stężenie składników wymaga kompleksowego doboru zastosowanych materiałów. Bez analizy wody nie wolno dokonywać wyboru produktu! Instalacje o mocy do 25 kw kwalifikowane są jako bez zastrzeżeń, ponieważ można założyć dostateczne przemieszanie powstających skroplin. Instalacje o mocy do 200 kw kwalifikowane są jako bez zastrzeżeń, o ile 25-krotna objętość ścieków w stosunku do skroplin wprowadzana jest do tego samego punktu wejściowego, gdyż również i w tym przypadku stosunek przemieszania jest wystarczający. Większe instalacje wymagają ogólnej neutralizacji przed wprowadzeniem do urządzenia przetłaczającego skropliny lub do kanalizacji. Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 7

8 Informacje podstawowe PN EN i PN EN Urządzenia o ograniczonym zastosowaniu Te małe urządzenia przetłaczające (np. Wilo-DrainLift KH 32) instalowane są bezpośrednio za toaletą położoną poniżej poziomu odpływu (patrz str. 12). Zastosowanie tych systemów wiąże się jednak z pewnymi warunkami. Jedna alternatywna toaleta musi znajdować się powyżej poziomu odpływu, aby mogła być używana w razie awarii małego urządzenia przetłaczającego. Ponadto dopływy ograniczone są przez dodatkowo maks. 1 umywalkę, 1 prysznic i jeden bidet (pisuar), przy czym wszystkie te urządzenia muszą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Wanny, pralki i zmywarki są niedozwolone. Instalacja powyżej poziomu odpływu dozwolona jest tylko w szczególnych wypadkach, jak np. modernizacja. Współczynnik odbioru DU Oznacza średnią ilość odpływu ścieków z poszczególnych urządzeń sanitarnych. Wartości podaje się w l/s (patrz Aneks, tabela 2 Współczynniki odbioru DU dla urządzeń sanitarnych ). Rodzaje ustawienia Wykonanie jako stacjonarne ustawienie mokre W przypadku tych oferowanych przez większość producentów rozwiązań kompleksowych (np. Wilo-Drain WS) studzienki mają już optymalną geometrię, aby zagwarantować pompie bezpieczną i długotrwałą pracę. Ponadto wszystkie komponenty są już dostosowane wzajemnie do siebie, a wszystkie elementy wyposażenia wchodzą w zakres dostawy. Wykonanie jako stacjonarne pionowe ustawienie suche Wykonanie jako stacjonarne poziome ustawienie suche W ostatnich latach znaczną popularność zyskały gotowe studzienki pompowe z betonu lub tworzywa sztucznego, gdyż można je łatwo i szybko zainstalować a tym samym zaoszczędzić na kosztach instalacyjnych. Zalety pomp ustawionych na mokro leżą po stronie kosztów i miejsca, ponieważ nie jest konieczne oddzielne pomieszczenie techniczne do ustawienia pompy tak jak w przypadku ustawienia suchego. Z drugiej strony podczas konserwacji nakład pracy w celu kontroli lub naprawy pompy jest większy ze względu na konieczność podniesienia pompy. W przeszłości wiele przepompowni wyposażanych było w pompy dławnicowe. Jednak z przyczyn wymienionych w dalszej części nastąpiła zmiana, tak że instalowanych jest więcej przepompowni z suchym ustawieniem pomp zatapialnych niezależnie od tego czy montowane są poziomo czy pionowo. 8 Zmiany zastrzeżone

9 Informacje podstawowe Przyczyny > Zalety: Zabezpieczenie przed zalaniem > bezpieczeństwo użytkowe. Brak uszczelnienia dławnicowego, zamiast nich bezobsługowe uszczelnienie pierścieniem ślizgowym SiC/SiC > redukcja kosztów. Brak sprzęgieł lub pasów klinowych, dzięki temu mniej części podlegających zużyciu i mniejsze nakłady na konserwację > redukcja kosztów. Wbudowany płaszcz chłodzący > redukcja szumów, możliwy montaż poza komorą ścieków. Łatwy dostęp w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych > redukcja kosztów. Zabezpieczenie wyporowe Zabezpieczenie wyporowe jest zamocowaniem urządzenia/pompy do podłoża lub w przypadku studzienki pompowej w ziemi, aby zapobiec ich wyporowi w razie zalania terenu (lub podwyższonego poziomu wód gruntowych), gdyż w wy niku tego mogą wystąpić uszkodzenia na połą czeniach/rurociągach, które mogą prowadzić do wycieku medium. Zabezpieczenie wyporowe znajduje się bezpośrednio na zbiornikach lub montowane jest dodatkowo. Napowietrzanie Zawory napowietrzające dozwolone są z uwzglę dnieniem pren dla instalacji z odwadnianiem grawitacyjnym. Zwymiarowanie należy przeprowadzić w połączeniu z przewodem przyłączeniowym lub przewodem grawitacyjnym wody zanieczyszczonej. Napowietrzanie urządzeń przetłaczających należy wykonać zgodnie z EN EN PN EN Wersja jako przenośne ustawienie mokre W przypadku przenośnego ustawienia mokrego urządzenia wyposażane są w stopę. Przyłącze ciśnieniowe wykonywane jest albo w wersji elastycznej (wąż wysokociśnieniowy) lub sztywnej (rurociąg). W celu opróżniania wykopu lub zbiornika pompy opuszczane są na krótko do medium. Należy zwrócić uwagę na to, aby pompy stały stabilnie na podłożu i były zabezpieczone przed obróceniem się i by nie mogły się przesuwać. Ponadto agregaty nie mogą wisieć swobodnie, jak również niedopuszczalne jest zawieszanie pomp na kablach zasilających. Powyższy montaż możliwy jest i stosowany dla krótkotrwałej pracy. Jeśli zastosujemy taki sposób montażu jako docelowy, należy się liczyć ze zmniejszeniem żywotności na skutek zwiększonych drgań i ich szkodliwy wpływ na pompę. Obliczeniowa ilość deszczu Wartość ta ustalana jest przez miejscowe urzędy. Wartości orientacyjne znajdują się w przypadku Niemiec w normie DIN i ATV-DVWK A 118, Tab.3. Należy wychodzić od minimalnej wartości r5 (0,5). Jeśli nie podano żadnej wartości dla r, wówczas w przypadku powierzchni z ograniczonym zezwoleniem na spiętrzenie należy wyjść od 200 l/(s x ha). Jeśli ogólnie istnieje konieczność zapobiegania zalaniu wówczas zgodnie z doświadczeniem należy liczyć się z wartością 300 l/(s x ha). W każdym razie należy dostosować się do danych pochodzących z urzędów (patrz Ilość ścieków woda deszczowa). DIN i ATV-DVWK A118 Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 9

10 Informacje podstawowe Powierzchnia dachu (skuteczna) DIN 1986 PN EN Konieczna do obliczeń powierzchnia dachu ustalana jest w wyniku przemnożenia długości okapu dachu przez poziomy rzut głębokości dachu. W zasadzie oddziaływania wiatru nie uwzględnia się, chyba że jest to wymagane w przepisach krajowych. To obliczenie należy przeprowadzać dla każdej powierzchni dachu. Bez uwzględnienia działania wiatru Części normy DIN obowiązują dziś w Niemczech jako pozostałości tej normy. DIN 1986 zastąpiona została przez nowe normy, takie jak PN EN i PN EN i stosowana jest dziś w Niemczech jeszcze w formie normy DIN jako norma uzupełniająca do EN 752. PN EN Obszarem obowiązywania tej międzynarodowej normy jest Unia Europejska. Wszystkie kraje wzywane są do przestrzegania danych i zaleceń tej normy. Norma PN EN dotyczy swoimi częściami zasad konstrukcji i kontroli urządzeń i zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym. PN EN Długość okapu Z uwzględnieniem działania wiatru Długość okapu 1 Długość okapu 2 Głębokość dachu (rzut) Głębokość dachu (rzut poziomy) Głębokość dachu (rzut pionowy) Współczynnik DU Patrz Współczynnik odbioru DU, str. 8 Odwadnianie ciśnieniowe Jeśli kanalizacja grawitacyjna ze względów geograficznych lub finansowych nie jest możliwa lub uzasadniona, wówczas odwadnianie można przeprowadzać przy pomocy przepompowni. Rurociągi można wówczas ułożyć jako sieć pierścieniową lub jako sieć rozgałęzioną od odwadnianego obszaru do oczyszczalni ścieków. EN 1671 W przypadku deszczu pod kątem prostym do powierzchni dachu: Powierzchnia dachu = = Długość okapu 1 x Długość okapu 2 Opady deszczu pod kątem 26 do prostopadłej: Powierzchnia dachu = = Długość okapu 2 x Głębokość dachu (w poziomie) + 0,5 x Głębokość dachu (w pionie) Ponadto przy uwzględnieniu działania wiatru należy wziąć pod uwagę powierzchnię ściany, na którą wiatr spycha deszcz. Jest ona dodawana do powierzchni dachu. Oznacza to: Powierzchnia ściany do obliczenia deszczu = = 0,5 x powierzchnia ściany Powierzchnia całkowita = powierzchnia dachu + powierzchnia ściany do obliczenia deszczu Wykonanie Średnica rur powinna wynosić w przypadku urządzeń tłoczących bez rozdrabniarek DN 80 przy PN 10. W przypadku pomp z nożami tnącymi można zastosować rurociągi o średnicy DN 32. Stacje przepłukiwania sprężonym powietrzem wspomagają usuwanie wody zanieczyszczonej poprzez regulację procesu przepływu i ciśnienia. Skrócenie czasu przebywania wody zanieczyszczonej i zmniejszenie zarastania osadami oraz wdmuchiwanie tlenu stanowią zalety takiej instalacji. Całkowita wymiana objętości powinna być zagwarantowana co -8 godzin (co godziny w głównych lub zbiorczych przewodach ciśnieniowych, co 8 godzin w spustowym przewodzie ciśnieniowym). EN 1671 i PN EN ATV-DVWK A 116 i ATV-DVWK A Zmiany zastrzeżone

11 Informacje podstawowe Dalszymi przyczynami stosowania systemów odwadniania ciśnieniowego są: brak spadku terenu wysoki poziom wód gruntowych niewielka gęstość zasiedlenia trudne podłoże okresowa obecność ścieków (pola campingowe, domy wycieczkowe itp.) zagadnienia ekologiczne Ocena rodzajów instalacji i technik odwadniania Ustawienie* Ustawienie* Odwadnianie wewnętrzne zewnętrzne ciśnieniowe Dokuczliwe zapachy o o Dokuczliwe dźwięki o + + Koszty rurociągów o + (koszty ułożenia) Koszty instalacyjne + Łatwość konserwacji ++ o + Koszty następcze o o w przypadku niewłaściwego działania, np. awarii zasilania Woda mieszana nie + nie (z wodą deszczową) możliwa możliwa * bez rozdrabniania ++ bardzo dobrze + dobrze o średnio słabo bardzo słabo PN EN Przewodność elektryczna Przewodność elektryczna ma znaczenie zarówno dla niektórych systemów kontroli poziomu jak również dla żywotności agregatów. Oznacza ono stężenie soli w medium. Przewodność wyrażana jest ogólnie w µs/cm (=10- S/m) lub w µs/m. PN EN Obszarem obowiązywania tej międzynarodowej normy jest Unia Europejska. Wszystkie kraje wzywane są do przestrzegania danych i zaleceń tej normy. Przed tą normą obecny jest krajowy wstęp w każdym z krajów członkowskich. Poszczególne części tej normy odnoszą się do zastosowania grawitacyjnych instalacji odwadniających w budynkach. Ustalona jest w niej np. przestrzeń montażowa, jaka powinna zostać zachowana dla urządzeń przetłaczających zgodnie z , oraz montaż bez naprężeń, tzn. stosowne do masy podparcie armatur i rurociągów. Ponadto opisana jest częstotliwość prac konserwacyjnych, jaka powinna być przestrzegana w celu bezawaryjnej eksploatacji. Przetłaczane medium W celu właściwego doboru pompy niezbędna jest dokładna znajomość przetłaczanego medium. Nie musi chodzić przy tym w przypadku zastosowania pompy wyłącznie o ścieki. Dzięki właściwemu doborowi pompy możliwe jest przetłaczanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. W celu dokładnego zdefiniowania ścieków patrz Ilość ścieków (str. 6), Właściwości materiałów (str. 16), Swobodny przelot kuli (str. 19), Rodzaje wirników (str. 21). Emisja dźwięków (patrz również izolacja dźwiękowa) Należy uwzględnić hałaśliwość instalacji przy projektowaniu w budynkach, ponieważ poprzez to na dłuższy czas wytwarza się czynnik stresogenny. Poszczególne spodziewane obciążenia zgodnie z PN EN zdefiniowane są w odpowiednich przepisach krajowych i regionalnych. W Niemczech stosowana jest tu norma DIN 109. W oparciu o nią w sąsiednim pomieszczeniu dozwolone jest obciążenie dźwiękowe o natężeniu maks. 30 db(a). Korozja Pojęcie korozji opisuje reakcję materiału z jego gazowym lub ciekłym otoczeniem. Ta reakcja powoduje strukturalne zmiany powierzchni materiału, a tym samym niekorzystny wpływ na pierwotną funkcję. Siła korozji zależna jest od kombinacji materiału z agresywnością przetłaczanego medium. W oparciu o doświadczenia stwierdzono, że tworzywa sztuczne i ceramiczne są w znacznym stopniu odporne na korozję. Słabymi punktami w przypadku materiałów metalicznych są uszkodzenia powierzchni oraz spoiny spawalnicze i łączące. Chlorki Jony chlorków mają agresywne działanie na materiały metaliczne, co wyraża się pod postacią korozji wżerowej materiału metalicznego przy stężeniu powyżej 150 mg/l. DIN 109 PN EN Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 11

12 Informacje podstawowe Azotany Azotany atakują materiały metaliczne już w niewielkim stężeniu. Stężenia przy niewielkiej twardości wody do 30 mg/l są już wystarczające, aby spowodować korozję. Azotyny są składnikami ścieków zawierających fekalia i wywołują korozję już w niewielkich stężeniach. Siarczany Jony siarczanów są agresywne w stosunku do wszystkich materiałów o strukturze metalicznej jak i w stosunku do betonu. Powodują one korozję wżerową od stężenia 250 mg/l i rozkładają również beton już przy niskich stężeniach. W takich wypadkach zalecane są studzienki z polietylenu. System mieszany System odprowadzania ścieków, który odprowadza wodę deszczową, wodę zanieczyszczoną oraz wodę zawierającą fekalia przez jeden rurociąg. Informacje na temat możliwości zastosowania systemu mieszanego znaleźć można w miejscowych przepisach lub uzyskać w urzędzie miejskim. Objętość użyteczna (wymagana objętość czynna) Jako objętość użyteczna określana jest ogólnie objętość pomiędzy punktem włączenia i wyłączenia pompy. W szczególnych przypadkach, gdzie dopływ do przepompowni znajduje się poniżej punktu włączenia pompy, a tym samym jest spiętrzany, objętość dopływu może być wykorzystana do pokrycia wymaganej objętości martwej. Powinna być ona wymieniana przy każdym procesie pompowania. Współczynnik ph Współczynnik ph opisuje kwasowość wody lub stężenie jonów wodorowych. Składnikami wody mogą być m.in. składniki kwasu solnego, azotowego, siarkowego lub węglowego. Ponadto na agresywność wody wpływ mają siarczany, tłuszcze, benzyny i rozpuszczalniki. Z drugiej strony brak minerałów, np. w skroplinach albo częściowo lub całkowicie zdemineralizowanej wodzie również oznacza wzrost agresywności (w tym przypadku np. spadek wartości ph poniżej neutralnego poziomu). ph 0 do 3,9 = silna kwasowość (np. ścieki z produkcji piwa* skropliny ze spalania gazu ~3,5 skropliny ze spalania paliw ciekłych ~2,0) ph do 6,9 = słaba kwasowość (np. woda z rzek lub zbiorników słodkowodnych* ~5,5, ścieki po wytrąceniu węglowodorów < 6,5) ph 7 = neutralne ph 7,1 do 10 = słaba zasadowość (np. ścieki z ubojni * ~8,2, woda morska ~8) ph 10,1 do 1 = stark alkalisch (np. zawierające fekalia ścieki przed wytrąceniem węglowodorów ~10,5) *Dane przy temp. ok. 20 C Woda zanieczyszczona z gospodarstw domowych ma zazwyczaj współczynnik ph pomiędzy 6,5 a 7,5. W przypadku systemów mieszanych woda uboższa w minerały (niski współczynnik ph) mieszana jest z wodą bogatą w sole i minerały, przez co dochodzi do zbliżenia do poziomu neutralnego (w zależności od proporcji mieszania). Poziom przepływu zwrotnego V [m 3 ] = Q [l/s] x 0,9 z Strumień przepływu największej pompy Częstotliwość załączania Najwyższy punkt instalacji, do którego może podnieść się zanieczyszczona woda. Poziom przepływu zwrotnego znajduje się w strefie największego rozszerzenia przekroju. Instalacje powinny być projektowane w taki sposób, aby woda z kanalizacji nie mogła powracać do przepompowni. Mogłoby się to zdarzyć w przypadku burz, powodzi i silnych opadów deszczu, jeśli kanalizacja komunalna nie byłaby zaprojektowana na takie ilości medium. Szkody powstające w wyniku tego zjawiska nie są pokrywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i tylko w rzadkich przypadkach udaje się dojść swoich roszczeń sądownie z pozytywnym skutkiem. Zabezpieczenie jest obowiązkiem użytkownika/właściciela. Informacja o poziomie przepływu zwrotnego ustalana jest w lokalnych przepisach. Według doświadczeń za poziom przepływu zwrotnego we wstępnych kalkulacjach można przyjąć poziom ulicy. PN EN Zmiany zastrzeżone

13 Informacje podstawowe Instalacja powyżej poziomu przepływu zwrotnego 1 Poziom przepływu zwrotnego Instalacja poniżej poziomu przepływu zwrotnego 2 Poziom przepływu zwrotnego 3 Poziom przepływu zwrotnego Instalacja poniżej poziomu przepływu zwrotnego bez naturalnego spadku do kanalizacji Poziom przepływu zwrotnego Niekonieczna instalacja przetłaczająca Zastosowanie urządzenia zapobiegającego przepływowi zwrotnemu w pomieszczeniach technicznych jest dozwolone, nie gwarantuje jednak 100% zabezpieczenia. Zastosowanie urządzenia przetłaczającego gwarantuje zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym medium oraz bezpieczne odprowadzanie ścieków dzięki zastosowaniu lewara lub syfonu zapobiegającej przepływowi zwrotnemu. Odprowadzanie ścieków możliwe jest tylko przy zastosowaniu urządzenia przetłaczającego. Lewar lub syfon zapobiegający przepływowi zwrotnemu Pętla zapobiegająca przepływowi zwrotnemu stanowi sztucznie podniesione wyprowadzenie rur (powyżej poziomu przepływu zwrotnego), (patrz Poziom przepływu zwrotnego str. 12, rys. 3 i ) po to, aby spiętrzająca się woda mogła najpierw rozlać się do wszystkich niżej położonych pustych przestrzeni. Ponieważ wychodzi się z założenia, że w całym systemie sieci rur obecna jest wystarczająco duża pojemność, pętla zapobiegająca przepływowi zwrotnemu stanowi najpewniejsze zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. W razie braku lub niewłaściwego zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym odpowiedzialność ponosi osoba wykonująca instalację, przy czym właściciel domu traci swoją ochronę ubezpieczeniową. Przykrycie studzienki Studzienki dzieli się na różne klasy nośności. Na te klasy znaczny wpływ ma konstrukcja stropnicy i pokrywy, podczas gdy odporność samej studzienki określana jest bezpośrednio przez nacisk ziemi. Klasa A: do obciążenia chodniki, drogi rowerowe w ruchu pieszym Klasa B: warunkowo chodniki, deptaki, do obciążenia powierzchnie parkingowe przez pojazdy dla samochodów osobowych Klasa C: do obciążenia strefa przykrawężnikowa przez pojazdy (wystająca na ulicę w ograniczonym na szerokość do 0,5 m) stopniu Klasa D: do obciążenia jezdnie, pasy boczne, parkingi przez pojazdy przystosowane dla ciężarówek, powierzchnie logistyczne i przemysłowe, przeznaczony do ruchu wózków widłowych Klasa E: do obciążenia powierzchnie dokowe, przez pojazdy pasy startowe lotnisk Klasa F: do obciążenia pasy startowe lotnisk przez pojazdy Izolacja dźwiękowa (patrz również Emisja dźwięków ) EN 12 Przyczynami przepływu zwrotnego mogą być np. nadzwyczaj obfite opady deszczu, redukcja swobodnego przelotu rurociągu ze względu na zarastanie osadem lub zapchanie oraz techniczne awarie przepompowni. W instalacjach należy od początku podjąć odpowiednie działania, aby zmniejszyć ich hałaśliwość. Jest to uzasadnione faktem, iż późniejsze zmiany związane są z wysokimi kosztami lub oznacza zmniejszenie wartości całej strefy. Wytyczną jest tu norma DIN 109. DIN 108 Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 13

14 Informacje podstawowe Dzięki odpowiednio zwymiarowanym armaturom i właściwym prędkościom przepływu w rurociągach oraz odpowiedniemu prowadzeniu rur w ścianach można z góry zredukować hałaśliwość instalacji. W pomieszczeniach mieszkalnych i sypialnych w przypadku instalacji wodnych dozwolone jest maks. natężenie dźwięku 30 db(a) a w pomieszczeniach wykładowych i roboczych maks. 35 db(a). Nie zostały tu uwzględnione krótkotrwałe skoki natężenia dźwięku powodowane przez klapy, armaturę itp. Dźwięki napełniania (np. gdy strumień wody natrafia na ściankę) lub dźwięki opróżniania (zbyt duża prędkość przepływu, silna zmiana kierunku przepływu itd.) mogą powodować dużą hałaśliwość. Należy zapobiegać im za pomocą odpowiednich środków (płytki rozpryskowe, przestrzeganie wytycznych dot. prędkości przepływu, materiału rurociągów itd.), gdyż dźwięki te ze względu na wibracje przenoszone są przez rury i medium dalej. System rozdzielny System odwadniania w którym woda deszczowa i woda zanieczyszczona odprowadzane są oddzielnymi rurociągami. Rozdzielenie ścieków musi mieć miejsce również wówczas, jeśli urządzenie do przetłaczania ścieków znajduje się w budynku. Woda deszczowa nie może być odprowadzana do budynku! Stopień twardości wody Mianem stopnia twardości wody określa się stężenie jonów berylowców. Są to głównie chlorki, siarczany, wodorowęglany itd. Dodatkowo rozróżnia się tutaj wodę miękką (do 7 d twardości całkowitej), średnio twardą (do 1 d), twardą (do 21 d) i bardzo twardą (powyżej (do 21 d). Im wyższy stopień twardości tym więcej jonów obecnych jest w wodzie. Dziś nie używa się już jednostki d (niemiecki stopień twardości), lecz określenia technicznego mmol/l. Twardość [ d] Ocena całkowita (w zaokrągleniu) [mmol/l] bardzo miękka miękka średnio twarda twarda > >22 bardzo twarda Materiały ABS (kopolimer styrenu z butadienem i akrylonitrylem) Odporne na wysokie temperatury, niepalne tworzywo sztuczne, które wyróżnia się wysoką odpornością udarową i dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Znajduje zastosowanie m.in. w urządzeniu do przetłaczania skroplin Wilo-DrainLift Con. PN EN Konserwacja Opisuje techniczne kontrole i w razie potrzeby wymianę podzespołów/części ulegających zużyciu, które gwarantują długotrwałą eksploatację instalacji i chronią przed uszkodzeniami i awarią. W zależności od warunków roboczych i typu urządzenia właściwa lub wymagana przez normę PN EN będzie poniższa częstotliwość prac konserwacyjnych. Częstotliwość prac konserwacyjnych Użytek prywatny w małych budynkach; domy jednorodzinne Domy wielorodzinne i apartamenty Użytek przemysłowy co rok co pół roku co kwartał Beton Materiał do wykonywania studzienek zgodnie z DIN Jakość betonu wykorzystywana przez Wilo odpowiada normie DIN EN 206 (poprzednio DIN 105). Dokładne określenie to B5WU o zalecanej zgodnie z normą głębokości przenikania wody 30 mm. Według wartości doświadczalnych maksymalna głębokość przenikania Wilo-DrainLift WB wynosi 20 mm. Substancjami, które atakują beton są: media o wartości ph < 6,5, kwas siarkowy, solny, masłowy i mlekowy, siarczany, sole tłuszcze oraz oleje zwierzęce i roślinne. Żeliwo Żeliwo jest standardowym materiałem wykorzystywanym do budowy pomp. Od lat większość agregatów wytwarzanych jest z żeliwa. Głównymi zaletami żeliwa są przedewszystkim niska cena i masywność. DIN EN 206 i DIN Zmiany zastrzeżone

15 Informacje podstawowe Stal nierdzewna V 2 A (AISI30 X 5 CrNi ) Określenie V 2 A pochodzi z definicji koncernu Thyssen Krupp (Versuchsreihe 2 Typ Austenit seria doświadczalna 2 typ austenit) dla stali chromowo-niklowej. Jest ona ogólnie obowiązującym standardem dla stali nierdzewnej w przemyśle produkcji pomp, gdyż łączy w sobie dobre właściwości wytrzymałościowe z wysoką odpornością na wysokie temperatury. Ponadto materiał ten wykazuje bardzo dobrą odporność na roztwory organiczne (patrz Właściwości materiałów, str. 16). Stal nierdzewna 1.0 V A (AISI316L X 2 CrNiMo ) Określenie V A pochodzi z definicji koncernu Thyssen Krupp (Versuchsreihe Typ Austenit seria doświadczalna typ austenit) i oznacza wysokostopową stal nierdzewną (w porównaniu do 1.301) z udziałem molibdenu, która częściowo może być stosowana również w wodzie morskiej. Wysoka odporność i elastyczność są charakterystycznymi cechami, które stanowią o przewadze stali nierdzewnej nad żeliwem (patrz Właściwości materiałów, str. 16). PE-HD (polietylen high density) Najczęściej stosowany materiał do budowy rurociągów ściekowych o bardzo dobrej odporności chemicznej i bardzo niskiej chropowatości powierzchni, zapobiegającej Koszty 100 % 50 % 0 % Wciąganie rur z PE Układanie rur z PE Układanie rur z żeliwa osadom i zmniejszeniu przepływu. Wysoka udarność i wydłużenie przy zrywaniu przy niewielkim wpływie temperatury są kolejnymi zaletami. Materiał PE100 znajduje w praktyce coraz większe zastosowanie i zastępuje przy tym PE 80 i GGG. Zalety takie jak wciąganie rur przy renowacjach niosą z sobą duży potencjał oszczędności kosztów (patrz Właściwości materiałów, str. 16). PP (Polipropylen) Materiał ten wyróżnia odporność temperaturowa oraz chemiczna. Jest on też bardzo mocny ze względu na wysoką udarność (patrz Właściwości materiałów, str. 16). PUR (Poliuretan) Poliuretan dostępny jest w wielu wersjach. Wysuwającymi się na czoło zaletami stosowanego przez Wilo i wykorzystywanego w aplikacjach przemysłowych sprawdzonego materiału Baydur GS, takie jak wysoka odporność na chemikalia np. rozcieńczone kwasy, ługi, oleje silnikowe, smary, benzyny, itd. oraz odporność na korozję i drobnoustroje predestynują go do zastosowania w agresywnych mediach. Ponadto wyróżnia się on większą odpornością na zużycie, odpornością na rozkład, odpornością na warunki atmosferyczne, odpornością na odkształcenia cieplne i udarnością od materiałów metalicznych, jak np. żeliwa, mając przy tym znacznie mniejszą masę (patrz Właściwości materiałów, str. 16). PVC (Polichlorek winylu) Studzienki z PE wykonywane są zgodnie z DIN i posiadają ogromne zalety w porównaniu z tradycyjnymi studzienkami betonowymi, takie jak długowieczność, elastyczność, łatwość montażu, i niewielkie koszty instalacyjne. Trudnopalny materiał, który łączy w sobie jednocześnie odporność mechaniczną i chemiczną (patrz Właściwości materiałów, str. 16). DIN 8078 DIN i DIN 8075 DIN 8061 Tabela norm materiałowych Oznaczenie DIN Oznaczenie US Skrócona nazwa Norma chemiczna Europejska Amerykańska Nr materiału AISI EN ASTM Stale austenityczne X 5 CrNi A 167 / X 5 CrNiMo A 167 / L X 2 CrNiMo A 167 / Ti X 6 CrNiMoTi A 167 / 276 Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 15

16 Informacje podstawowe Właściwości materiałów Nazwa Temperatury Odporny na Nieodporny na Zakres zastosowania użytkowe [ C] Materiały uszczelniające EPDM -30 do do +120 woda bez dodatków chem., ługi sodowe, kwas solny, kwas fosforowy, woda zawierająca sole paliwa, nafta świetlna kwas siarkowy kwas azotowy uszczelnienia obudowy, mieszki uszczelnienia pierścieniem ślizgowym FPM (= Viton) -25 do +10 ścieki o ph 3 do ph 10, paliwa, oleje mineralne, kwas fosforowy i kwas siarkowy kwas octowy, kwas azotowy benzol uszczelnienia obudowy, mieszki uszczelnienia pierścieniem ślizgowym NBR -30 do +100 ścieki o ph 6 do ph 10, woda bez dodatków chemicznych, paliwa, oleje mineralne, woda zawierająca sole kwas azotowy kwas siarkowy uszczelnienia obudowy, mieszki uszczelnienia pierścieniem ślizgowym Materiały na obudowy PE 0 do +90 ścieki o ph do ph 9, woda bez dodatków chemicznych, słabe media nieorganiczne stężone kwasy i ługi obudowy pompy, wirniki, rurociągi, studzienki pompowe i armaturowe PP 0 do +90 ścieki o ph do ph 9, woda bez dodatków chemicznych, słabe media nieorganiczne, woda zawierająca sole stężone kwasy i ługi obudowy pompy, wirniki, klapy przeciwzwrotne, studzienki pompowe PUR 0 do +80 woda morska* ), kwasy, zasady, ph 3 do 13, tłuszcze, oleje maszynowe, benzyna bardzo żrące kwasy i zasady obudowy pompy, wirniki, elementy połączeniowe, mieszadła Stal nierdzewna (AISI 30, V2A) -20 do +120 oleje mineralne, woda bez dodatków chemicznych, alkohole woda morska* ), kwas solny, stężone kwasy i ługi obudowy silnika, obudowy hydrauliki, wirniki Stal nierdzewna 1.0 (AISI 316, VA) -20 do +120 oleje mineralne, woda bez dodatków chemicznych, alkohole, woda morska* ) woda morska* ), kwas solny, stężone kwasy i ługi obudowy silnika, obudowy hydrauliki, wirniki * ) Materiał warunkowo odporny w zależności od temperatury medium i dalszych składników organicznych i nieorganicznych. 16 Zmiany zastrzeżone

17 Informacje podstawowe Podstawowe pojęcia z zakresu hydrauliki i rurociągów Charakterystyka instalacji (charakterystyka rurociągu) H charakterystyka instalacji Zmiana punktu pracy następuje wówczas, gdy np. w stacjonarnej przepompowni ścieków geodezyjna wysokość podnoszenia waha się pomiędzy wartością maksymalną i minimalną. Poprzez to zmienia się wydajność pompy, gdyż może ona realizować jedynie punkty pracy na charakterystyce pompy. Przyczynami wahania punktu pracy mogą być m.in. różny poziom wody w studzience lub zbiorniku, ponieważ w takim przypadku ze względu na różne poziomy zmienia się ciśnienie dopływu do pompy. Po stronie ciśnienia wyjściowego ta zmiana może być spowodowana również przez zapchanie się rurociągów (zarastanie osadem) lub przez przydławienie przez zawory lub odbiorniki. H VL = straty ciśnienia w rurociągach Q H VL +H VA H geo H całk. DIN 05 H VA = straty ciśnienia na armaturach H geo = geodezyjna różnica wysokości (wysokość geometryczna, jaką trzeba pokonać) H całk. = całkowita wysokość strat Charakterystyka instalacji wskazuje wymaganą przez system wysokość podnoszenia H całk. Składa się ona ze składników H geo, H VL i H VA. Podczas gdy H geo (statyczna) pozostaje niezmienna niezależnie od strumienia przepływu H VL i H VA (dynamiczne) wzrastają ze względu na uwarunkowane przez różne czynniki straty w rurociągach, armaturach kształtkach, wzrost tarcia spowodowany przez temperaturę itd. Kanał/przewód przyłączeniowy Według DIN 05 pojęcie to opisuje połączenie pomiędzy publicznym kanałem ściekowym a granicą działki. Punkt pracy Punkt pracy jest punktem przecięcia charakterystyki instalacji i charakterystyki pompy. Punkt pracy ustawia się w przypadku pomp ze stałą prędkością obrotową samoczynnie. Przykład: wahania poziomu wody w zbiorniku Przewód ciśnieniowy Pojęcie to opisuje prowadzące dalej przewody za urządzeniami lub pompami. W normach PN EN lub w PN EN ustalono, jakie powinny być wykorzystywane średnice przewodów. Dla instalacji bez rozdrabniarki minimalna przewidziana średnica to DN 80 a dla instalacji z rozdrabniarką DN 32. Uderzenie hydrauliczne Uderzenia hydrauliczne spowodowane przez nagłe zmiany prędkości cieczy wewnątrz systemu rurociągów, które w zależności od siły mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie instalacji. Szczególnie narażone na nie są instalacje, w których rurociągi nie są ułożone z ciągłym nachyleniem w górę lub z ciągłym nachyleniem w dół. Ponieważ w punktach wysokościowych może dojść do przerwania słupa wody (i powstania próżni) lub przy spotkaniu się słupów wody do powstania podwyższonego ciśnienia, rurociągi mogą pęknąć. Szczególnie narażone są tu bardzo długie rurociągi i układy o zbyt dużych prędkościach przepływu. PN EN i PN EN H charakterystyka pompy charakterystyka instalacji 2 B charakterystyka instalacji 1 A, B = punkty pracy A H geo poziom maksymalny Q H geo poziom minimalny Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 17

18 Informacje podstawowe Straty ciśnienia w rurociągach i na armaturach Straty ciśnienia oznaczają zmniejszenie ciśnienia pomiędzy wejściem a wyjściem podzespołu. Do tych podzespołów należą rurociągi i armatury. Straty występują ze względu na zawirowania i tarcie. Każdy rurociąg i armatura ma, w zależności od materiału i przekroju, swoją własną, specyficzną wartość straty ciśnienia. Dane na ten temat można znaleźć w dokumentacji producenta. Przegląd armatur stosowanych przez Wilo oraz ich start znajduje się w aneksie. (patrz Tabela 6 Straty ciśnienia w stosunku do strumienia przepływu w rurociągach z tworzyw sztucznych PE-HD ). Tryb pracy z jedną pompą Oznacza pracę z jedną pompą w jednej instalacji podczas której punkt pracy pompy znajduje się w punkcie przecięcia charakterystyki pompy i charakterystyki instalacji. H 1 A 3 W instalacjach do przetłaczania wody zanieczyszczonej należy zaplanować odpowietrzanie, przy czym norma PN EN nie podaje informacji na temat jej rodzaju. Należałoby zalecić odpowietrzanie przez dach lub wyposażenie w filtr z węglem aktywnym. Przewód grawitacyjny Oznacza wszelkie znajdujące się w budynku pionowe przewody, czasem wyposażone również w odpowietrzanie przez dach. Prędkość przepływu Znajdujące się w ściekach substancje stałe i osadzająca się zawiesina mogą osadzać się w rurociągach i w ten sposób prowadzić do zapchania systemu odprowadzania ścieków. Aby zapobiec zapychaniu się rurociągów, zaleca się zachowanie następujących minimalnych prędkości przepływu: Grawitacyjne odprowadzanie ścieków Norma Wartość wg. normy Zalecenie Poziome rurociągi V min = 0,7-1,0 m/s Pionowe rurociągi V min = 1,0-1,5 m/s Rurociągi syfonowe wartość wg. normy V min = 2,0-3,0 m/s 2 Ciśnieniowe odprowadzanie ścieków Norma Wartość wg. normy Zalecenie 1 = charakterystyka pompy 2 = wymagana geodezyjna wysokość podnoszenia Q Przewód płukany 0,6 V min 0,9 0,7 V min sprężonym powietrzem EN 1671 Przewód nie płukany 0,5 < V min < 0,9 0,7 V min 2,5 sprężonym powietrzem ATV-DVWK A 13 PN EN i PN EN = straty na armaturze i rurociągach spowodowane przez prędkość przepływu/ strumień przepływu. A = punkt pracy pompy Odpowietrzanie Wykonanie przewodu wentylacyjnego opisane zostało w normie PN EN ,2,3 dla instalacji w budynkach. Zgodnie z normą dziś dla urządzeń przetłaczających fekalia wystarczający jest przewód wentylacyjny (odpowietrzanie przez dach) o średnicy co najmniej 50 DN, podczas gdy stara wytyczna krajowa DIN 1985 nakazywała średnicę DN 70. Ten przewód odpowietrzający może być wykonany zarówno jako przewód pierwotny jak i przewód wtórny. Zawór napowietrzający/odpowietrzający nie jest dozwolony jako zastępstwo dla przewodu odpowietrzającego w urządzeniach przetłaczających fekalia. W zależności od składu przetłaczanego medium (np. wysoki procent piasku, tłoczenie szlamu) powyższe wartości mogą być większe. Należy jednak przestrzegać odpowiednich norm regionalnych i krajowych. Prędkość przepływu określana jest przez przetłaczany strumień przepływu (m 3 /s) na jednostkę powierzchni (m 2 ) i ogólnie powinna wynosić pomiędzy 0,7 m/s a 2,5 m/s. Przy wyborze średnicy rur należy uwzględnić poniższe informacje. Im większa prędkość przepływu, tym mniejsze osady i mniejsze niebezpieczeństwo zapychania się instalacji. Jednak wraz ze wzrostem prędkości przepływu zwiększają się opory w rurociągu, co prowadzi do nieekonomiczności systemu a przy obecności składników powodujących abrazję może powodować przedwczesne uszkodzenie komponentów systemu. EN 1671 i DIN Zmiany zastrzeżone

19 Informacje podstawowe Swobodny przelot (kuli) Ze względu na różne cechy i odpowiednie składniki przetłaczanych mediów dostosowywane są do nich elementy hydrauliczne pomp ściekowych. Należy jednak przy tym pamiętać, jaki kształt konstrukcyjny wirnika najlepiej nadaje się dla danego medium o określonym składzie. Należy tu jednak pamiętać, że zwiększenie swobodnego przelotu kuli oznacza redukcję sprawności hydraulicznej. Prowadzi to do zwiększania mocy silnika przy takich samych wynikach hydraulicznych, co odbija się na kosztach użytkowych i kosztach zakupu. Ze względów ekonomicznych konieczne jest więc sumienne zaprojektowanie instalacji. Ścieki zawierające fekalia (=woda zanieczyszczona) Niezbędny Zalecana Przykładowa swobodny przelot hydraulika seria Wilo Woda drenażowa, 10 1 mm swobodny przelot, TMW, TS, CP, TC 0 wielokanałowa VC Woda przesiąkająca 10 1 mm swobodny przelot, TMW, TS, CP, TC 0, wielokanałowa VC Woda zanieczyszczona z gospodarstw domowych mm swobodny przelot TMW, TS, CP, TC 0 wielokanałowa Woda deszczowa, mniejsze powierzchnie spływowe 1), większe powierzchnie spływowe 2) mm swobodny przelot, TMW, TS, CP, TC 0, mm 1) jednokanałowa TP 50-65, TP , mm 2) wielokanałowa STC Przemysłowa woda zanieczyszczona mm swobodny przelot TC 0, TS, TP 50-65, wielokanałowa 0, TP , STC , STS Ścieki z przepompowni 100 mm swobodny przelot, TP , jednokanałowa STS 100, TP 80 wielokanałowa Woda zanieczyszczona zawierająca fekalia, woda mieszana (=ścieki) Niezbędny Zalecana Przykładowa swobodny przelot hydraulika seria Wilo Ścieki z gospodarstw domowych mm swobodny przelot, MTS 0, TP rozdrabniarka jednokanałowa Ścieki przemysłowe < 80 mm swobodny przelot, TP , jednokanałowa STC , STS Przewód grawitacyjny W przypadku przewodu grawitacyjnego odwadnianie powodowane jest przez spadek geodezyjny. Przewód napełniony jest przy tym częściowo tylko do punktu szczytowego rurociągu. Wysokość podnoszenia Jako wysokość podnoszenia H pompy określa się różnicę energii pomiędzy wlotem i wylotem pompy. Jednostką wysokości podnoszenia jest m lub bar (10 m ~ 1 bar). Składowe energii wyrażane są przy tym jako wysokości energii (=wysokość podnoszenia). Ciśnienie jest przy tym składnikiem wysokości energii, jednak potocznie określane jest jako synonim różnicy energii (różnica energii = ciśnienie). Wysokość podnoszenia, jaka powinna być dostarczana przez pompę (różnica energii) jest sumą geodezyjnej różnicy wysokości (=statyczna różnica wysokości) i strat ciśnienia (wysokość strat) w rurociągach i armaturach. H VL H VL H VL H VA H VL = straty ciśnienia w rurociągach (liniowe) H VL = Druckverluste in Rohrleitungen VA = straty ciśnienia na armaturach (miejscowe) H VA = Druckverluste in Armaturen und Bögen (patrz Charakterystyka instalacji, str. 17) Przy podawaniu wysokości podnoszenia należy zwrócić uwagę na dokładne określenie ciśnienia. Istnieje podstawowa różnica pomiędzy ciśnieniem w optymalnym punkcie pracy, ciśnieniem przy najlepszej sprawności pompy (H opt ) a maksymalnym ciśnieniem pompy (H maks. ). Ze względu na omyłkowe dane, których skutkiem jest nadmierne zwymiarowanie lub wybór zbyt małych pomp, wystąpić mogą uszkodzenia w instalacji i w pompie a systemy mogą ulec chwilowej awarii. Należy uwzględnić przy tym ewentualne wysoko położone punkty, tzn. najwyżej położony punkt rurociągu to H geo - max. EN 76 DIN Wylot Straty ze względu na różnicę wysokości H geo Średni poziom wody Wilo Inżynieria Ścieków. Podręcznik projektowania instalacji 19

20 Informacje podstawowe NN D 0 m Strata ciśnienia Przepompownia W przypadku rurociągów ciśnieniowych układanych w sposób nieciągły bez odpowietrzania poszczególne wartości należy zsumować zgodnie ze zmianami wysokości. Jest to uwarunkowane tym, że ze względu na poszczególne różnice wysokości częściowe napełnienia przewodów są najbardziej prawdopodobne, a z tego względu sumuje się kilka słupów wody. 1 NN 1 10,0 m 2 3 NN 2 5,0 m NN -1,0 m Poziom wody po wyłączeniu pompy NN 3 11,0 m Przy częściowym napełnieniu sumuje się wznoszące się piony: H geo-max = (NN1 - NN) + (NN3 - NN2) = [10 m - (-1 m)] + (11 m - 5 m) = 17 m Gdyby należało wyjść z założenia całkowitego napełnienia, trzeba by obliczyć tylko geodezyjną różnicę wysokości pomiędzy średnim poziomem wody a zbiornika a punktem przekazywania. W przypadku całkowitego napełnienia: H geo = NNA - NN = 6 m - (-1 m) = 7 m Pomoc przy obliczeniach: Dla rozruchu pompy bez odpowietrzania: sumowanie wszystkich wznoszących się pionów (pion 1 + pion 3), ponieważ powietrze jest sprężane w opadającym pionie (pion 2). Dlatego w celu pokonania wysoko położonych punktów konieczne jest wysokie ciśnienie. Podczas pracy bez odpowietrzania: po wyparciu powietrza z rurociągu będzie on całkowicie napełniony. Dlatego ciśnienie, jakie powinna dawać pompa jest jeszcze tylko maksymalną geodezyjną różnicą wysokości H geo pomiędzy wylotem/punktem przekazywania NNA a poziomem wody w studzience NN po wyłączeniu pompy. Rozruch pompy z odpowietrzaniem: należy tutaj uwzględnić różnicę ciśnień pomiędzy poziomem wody w studzience (punkt włączenia pompy) a najwyższym punktem instalacji H geo-max. NN A 6,0 m Punkt przekazania H geo Przy całkowitym napełnieniu g H geo-max Podczas pracy z odpowietrzaniem: podczas pracy pompa zachowuje się w taki sam sposób jak w opisie bez odpowietrzania. W celu właściwej eksploatacji pompy należy obliczyć napełnienie całkowite i częściowe, gdyż punkt pracy może się drastycznie zmienić, a poprzez to pompa może być użytkowana w niedozwolonych zakresach. Wydajność pompy (=ilość przetłaczanej cieczy = strumień przepływu) Wydajność pompy Q jest osiąganym przez pompę hydraulicznym strumieniem przepływu (ilością przetłaczanego medium) w określonej jednostce czasu jak np. l/s lub m 3 /h. Cyrkulacja niezbędna dla wewnętrznego chłodzenia lub straty wskutek wycieku są stratami wydajności, które nie są doliczane do wydajności pompy. Przy podawaniu ilości cieczy, jaka ma być przetłaczana, należy zaznaczyć, czy chodzi tu o szczyt sprawności pompy, (Q opt ), maksymalny wymagany strumień przepływu (Q maks ), czy najmniejszy wymagany strumień przepływu (Q min ) podczas pracy pompy. Ze względu na omyłkowe dane, których skutkiem jest nadmierne zwymiarowanie lub wybór zbyt małych pomp, wystąpić mogą uszkodzenia w instalacji i w pompie i mogą one ulec chwilowej awarii. Przykanalik Oznacza ułożony w ziemi przewód odwadniający aż do kanału. 20 Zmiany zastrzeżone

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift S Opis serii: Wilo-DrainLift S H[m] 5,0 Wilo-DrainLift S 4,0 3,0 2,0 S 1/5 1,0 Budowa Kompaktowe urządzenie do przetłaczania ścieków ze zintegrowaną pompą Zastosowanie W pełni funkcjonalne, gotowe do podłączenia

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32 H[m] 10 Wilo-Drain TS/TSW 32 8 6 4 2 0 0 2 4 6 TSW 32/11 TS 32/12 TSW 32/8 TS 32/9 8 10 12 14Q[m³/h] Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Budowa Pompa do odwadniania piwnic, chłodzona wodą Zastosowanie Tłoczenie

Bardziej szczegółowo

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach

iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Wrocław 2016 Instalacja kanalizacyjna typu grawitacyjnego Projektowanie kanalizacji sanitarnej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków 4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2

Bardziej szczegółowo

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32 Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Pompy VL (z okładziną gumową)

Pompy VL (z okładziną gumową) Pompy VL (z okładziną gumową) pompy do najbardziej ściernych mediów Seria pomp VULO (VL) jest zaprojektowana do tłoczenia cieczy o wysokiej ścieralności. Żeliwny korpus pompy pokryty jest odpornym na ścieranie

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy:

Nr katalogowy: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SLV.65.65.0.A.2.51D Na życzenie Nr katalogowy: 96872137 Zaawansowane technologicznie pompy charakteryzujące się wieloma unikalnymi rozwiązaniami. Pompy Grundfos z

Bardziej szczegółowo

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompa głębinowa ze stali szlachetnej 4 Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m Pompy głębinowe STÜWA 4 zaprojektowano w sprawdzonej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 6) VL 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VL 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VL 2 VL 3 Zawory VL 2 i VL 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami AMV(E)

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory VZWF, ze sterowaniem wymuszonym

Elektrozawory VZWF, ze sterowaniem wymuszonym Główne cechy i przegląd Funkcja Normalnie zamknięty elektrozawór zmembranąiwymuszonym podnoszeniem. Załączenie cewki elektrozaworu powoduje, że ciśnienie różnicowe po stronie wtórnej membrany zmniejsza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn. Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

System grawitacyjnego odwadniania dachów

System grawitacyjnego odwadniania dachów Ecoguss z podwójnym i pojedynczym uszczelnieniem według PN EN 123 / DIN EN 1986-1 do grawitacyjnego odwadniania dachów System 2 System grawitacyjnego odwadniania dachów Rodzaje przewodów do grawitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny

Pompy wody. Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wody Typowe uszkodzenia i ich przyczyny Pompy wodne marki MEYLE innowacyjna technika zamiast technicznego zastoju Co moja bryczka nosi pod spodem? Tylko najlepsze części. Prawidłowy dobór wysokowartościowych

Bardziej szczegółowo

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ GŁĘBINOWYCH III. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ ODKRYWKOWYCH IV. POMPY WIROWE IV.1. Podział pomp IV.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGî LNE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO HERMETYCZNEGO ZASADA DZIAŁANIA POMP MAGNETYCZNYCH WSTĘP POMPY MAGNETYCZNE 3

INFORMACJE OGî LNE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO HERMETYCZNEGO ZASADA DZIAŁANIA POMP MAGNETYCZNYCH WSTĘP POMPY MAGNETYCZNE 3 INFORMACJE OGî LNE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO HERMETYCZNEGO I BEZPIECZNEGO TRANSPORTU CIECZY Przenoszenie napędu za pomocą pola magnetycznego brak uszczelnienia mechanicznego WSTĘP Brak wycieków wyższe bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

iglidur W300 Długodystansowy

iglidur W300 Długodystansowy Długodystansowy Asortyment Materiał charakteryzuje duża odporność na zużycie, nawet w niesprzyjających warunkach i z chropowatymi wałami. Ze wszystkich materiałów iglidur, ten jest najbardziej odporny

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 1500 Układy dwupompowe Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 2500 Układy dwupompowe.

Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 1500 Układy dwupompowe Kompaktowa przepompownia ścieków typu compli 2500 Układy dwupompowe. Zastosowanie Kompaktowe przepompownie ścieków typu compli 1500 i compli 2500 przeznaczone są do stosowania w przypadkach dużego napływu ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również do podłączania ciągów

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50

Bardziej szczegółowo

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce

Instalacje wodne BERMAD Sejcom autoryzowany dystrybutor w Polsce Zasady działania Tryby otwarty/zamknięty (On/Off) Pozycja zamknięta Ciśnienie w rurociągu zaaplikowane do górnej komory regulacyjnej zaworu, stwarza siłę, która przesuwa zawór do pozycji zamkniętej i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe 400 MS edycja: 2011 r. ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treści Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyścienny OWCS str. 7 Okap przyścienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów.

Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Okresowe kontrole kominów dymowych,spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Przepisy prawne a praktyka wykonywania przeglądów. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI

IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCY DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT. 9822/9823 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. DOBÓR ZAWORÓW

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników Wymiarowanie Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników losowych; Wymiarowanie sieci rurociągów odbywa się metodą wskaźnikową

Bardziej szczegółowo

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość

Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich. Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Rola przeglądów kominiarskich dla bezpieczeństwa użytkowników. aspekty prawne a rzeczywistość 1 Wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106 EWG,ustawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 220 MS 210 MS MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET Sp. z o.o. Brzeg MIESZADŁA Karty katalogowe Mieszadła śmigłowe MS 1 MS edycja: 1 r. Mieszadła (1) MS ZASTOSOWANIE Mieszadła stosowane są przede wszystkim w gospodarce komunalnej - np. oczyszczalniach ścieków

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze Pompy zanurzeniowe, urządzenia 4.1 P 21 Wys. podnosz. H (mh 2 O) Wys. podnoszenia H (mh 2 O) Landesgewerbeanstalt Bayern Landesgewerbeanstalt Bayern Pompy zanurzeniowe do ścieków bez fekaliów do Aqualift

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti.

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti. METALOWE WĘŻE ELASTYCZNE Elastyczny wąż stalowy powstaje poprzez formowanie rurowego przewodu stalowego do formy falistej umożliwiającej dowolne wyginanie w każdym kierunku i na każdym odcinku. Ze względu

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE

SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE HZS / HZSA SAMOZASYSAJĄCE POMPY ODŚRODKOWE Ogólnie Pompy wielostopniowe samozasysające HZS/HZSA są przewidziane do pompowania węglowodorów i innych cieczy lotnych. Pompa typu HZS stosowana jest w bazach

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy typu C 3068-3800 Zatapialne pompy do wody i ścieków Pompy zatapialne o szerokim zakresie zastosowań. Zatapialne urządzenia firmy ITT Flygt są przystosowane do pracy bezpośrednio w pompowanym medium,

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

Pompa inżektorowa typ P 20

Pompa inżektorowa typ P 20 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * 2-48 Wrocław Tel./Fax: +48 64 4 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał uszczelnienia EPDM FKM Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA. www.lfp.com.pl

Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA. www.lfp.com.pl Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory, Kompensatory ARMATURA www.lfp.com.pl Przepustnice, Zasuwy, Filtry, Zawory zwrotne, Kompensatory Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. oferuje Państwu szeroki asortyment

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo