Przedmiar robót Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: Paweł Latek,...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,..."

Transkrypt

1 Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej. Część elektryczna. Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor: AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA; Ul. Willowa 2, Bielsko-Biała Jednostka opracowująca kosztorys: P.T.H. ELKENT-SYSTEM Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Paweł Latek,...

2 strona nr: 2 Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej. Część elektryczna. 1 Prowadzenie zewnętrznych lini kablowych 1.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE CPV KNP 1901/101/1 Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty 295 m Robotnicy r-g 0,0185 5, KNRW 510/316/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 75 m3 Robotnicy r-g 0,1 7,50000 Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 7,50000 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,18 13, KNRW 510/316/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 8 m3 Robotnicy r-g 2,24 17, KNRW 510/321/3 Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z betonu, grubości 15 cm, ręcznie 31 m2 Robotnicy r-g 1,81 56, KNRW 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m 118 m Robotnicy r-g 0,0126 1,48680 Piasek do betonów zwykłych m3 0,056 6,60800 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,008 0, KNRW 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, Układanie rury ochronnej DVK m Robotnicy r-g 0,128 6,78400 Rura ochronna DVK232 m 1,04 55,12000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0095 0, KNRW 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, Układanie rury ochronnej DVK m Robotnicy r-g 0,128 3,45600 Rura ochronna DVK100 m 1,04 28,08000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0095 0,

3 strona nr: KNRW 510/102/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych. Kable jednożyłowe układane mechanicznie, z naczepy kablowej, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią; Kabel YAKY4x m Robotnicy r-g 0, ,63700 Kabel YAKY4x240 m 1,04 447,20000 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,008 3,44000 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0, ,33333 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0, ,66667 Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 0,0093 4,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,0139 5,97700 Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 0,0086 3,69800 Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0086 3,69800 Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0082 3, KNRW 510/102/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych. Kable jednożyłowe układane mechanicznie, z naczepy kablowej, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią; Kabel YKY4x25 80 m Robotnicy r-g 0,0759 6,07200 Kabel YKY4x25 m 1,04 83,20000 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,008 0,64000 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0, ,66667 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0, ,33333 Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 0,0125 1,00000 Bednarka FeZn25x4 m 1 80,00000 Środek transportowy (1) m-g 0,0139 1,11200 Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 0,0086 0,68800 Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0086 0,68800 Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0082 0, KNRW 510/315/6 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu, z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 20 cm, Fi do 150mm; Przepust Roxtec H3-150 Robotnicy r-g 1,88 1,88000 Przepust Roxtec H3-150 szt 1 1, KNRW 510/317/5 Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 83 m3 Robotnicy r-g 0,03 2,49000 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,06 4, KNRW 510/322/2 (1) Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubości 3 cm, masa grysowa 31 m2 Robotnicy r-g 0,192 5,95200 Masa z asfaltu lanego grysowa t 0,0765 2,37150 Piasek m3 0,002 0,06200 Środek transportowy (1) m-g 0,0241 0,

4 strona nr: KNRW 510/601/12 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 400 mm2 16 szt krotność = 0,4 Robotnicy r-g 4,76 30,46400 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400 mm2 szt 1 6,40000 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 6,40000 Końcówka kablowa AL K 240/12 - RADPOL szt 1,25 8,00000 Końcówka kablowa AL K 25/10 - RADPOL szt 1,25 8, BADANIA I POMIARY CPV KNR 1321/201/3 Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kv 2 odcinek Elektromonter grupa III r-g 0,79 1,58000 Elektromonter grupa IV r-g 1,57 3, Nadzór pracownika TP nad pracami w kolizji lub w bezpośrednim zbliżeniu z ewentualną infrastrukturą TP(inwentaryzacja Wykonawcy) Robocizna 1 1,00000 Materiały 1 1,00000 Sprzęt 1 1, Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - analiza własna Robocizna 1 1,00000 Materiały 1 1,00000 Sprzęt 1 1, Modernizacja pola odpływowego w rozdzielnicy RGnn(bud.K) - POLE "Dział Techniczny" 2.1 PRACE DEMONTAŻOWE CPV KNNRW 9/812/7 Odłączanie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, do 240 mm2 9 szt Robotnicy r-g 0,138 1, KNNRW 9/1309/2 Demontaż układu odłącznikowego i wyłacznikowego Robotnicy r-g 7,43 7,43000 Środek transportowy (1) m-g 2,04 2, KNRW 508/223/1 (1) Demontaż przewodów szynowych 1000 A (AM13, DM13) na gotowej konstrukcji wsporczej, element prosty 1 m 6 szt Robotnicy r-g 2,94 17, KNP 1901/182/1 (4) Ręczne załadowanie materiałów, osprzętu i innych ładunków na środek transportu z przemieszczeniem do 5 m, ciężar do 20 kg/szt 5 szt Robotnicy r-g 0,666 3, Pole "Dział Techniczny" CPV KNP 1813/1302/10 Oczyszczenie jednego pola rozdzielnicy Robotnicy r-g 8 8, KNR 734/118/1 Roboty pomocnicze, malowanie, czyszczenie konstrukcji; 2 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,254 0,50800 CTx-02 Środek do czyszczenia i regeneracji urządzeń elektroenergetycznych l 0, ,09375 CTx-501 S Środek do czyszczenia szaf elektrycznych l 0, ,

5 strona nr: KNNRW 9/1106/6 Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, w metalu grubości ponad 3 mm 150 cm Robotnicy r-g 0,0357 5, KNR 514/405/1 Montaż wyłączników kompletnie zmontowanych z napędem sprzężonym z wyłącznikiem, Wyłącznik KOMPAKT NSX630 3P+MIC Dźwignia + elem. montażowy(po stronie Wykonawcy) 1 KPL Elektromonter grupa II r-g 0,51 0,48705 Elektromonter grupa III r-g 4,85 4,63175 Elektromonter grupa IV r-g 0,46 0,43930 Wyłącznik KOMPAKT NSX630 3P+MIC Dźwignia + elem. montażowy(po stronie Wykonawcy) kpl 1 1,00000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,12 0, KNR 514/411/2 Montaż przekładników pomiarowych szynowych na wysokości do 3 m, masa do 10 kg, 4 śruby mocujące, 4 podłączenia przewodów obwodów wtórnych; Przekładnik TI 600/5A na szynę 3 szt Elektromonter grupa II r-g 0,05 0,14325 Elektromonter grupa III r-g 1,12 3,20880 Elektromonter grupa IV r-g 0,13 0,37245 Przekładnik TI 600/5A na szynę szt 1 3,00000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,01 0, KNR 514/314/6 Szyny zbiorcze ceownikowe łączone śrubami na zakładkę lub 2 nakładki, montaż szyn płaskich 1000A; Szyna płaska 1000A 8 m Elektromonter grupa III r-g 0,5204 3,97586 Szyna płaska 1000A m 1,14 9,12000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0009 0, KNNRW 9/1105/2 Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych, szyny łączeniowe pojedyncze płaskie szerokości do 100 mm 8 m Robotnicy r-g 0,074 0,59200 Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 0,044 0, KNR 514/326/1 Szyny odgałęźne do 1 m, montaż szyn odgałęźnych uprzednio zdemontowanych do transportu oraz złączy elastycznych, szyny; Szyna elastyczna SEI8x63x1/2 3 szt Elektromonter grupa III r-g 0,22 0,63030 Szyna elastyczna SEI8x63x1/2 szt 1 3, KNNR 5/407/4 (1) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Rozłącznik STI 3P 10,3x38 500V z wkładkami 6A Robotnicy r-g 0,34 0,34000 Rozłącznik STI 3P 10,3x38 500V z wkładkami 6A kpl 1 1,

6 strona nr: KNR 514/502/1 (1) Montaż mierników wskazujących wielkości elektryczne, Miernik parametrów sieci elektrycznych PM710MG Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,62075 Elektromonter grupa IV r-g 0,12 0,11460 Miernik parametrów sieci elektrycznych PM710MG kpl 1 1, KNR 514/516/3 (2) Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach, przewód DYc 450/750V 4,0 mm2 Elektromonter grupa III r-g 0,4611 3,52280 Przewód jednożyłowy do układania na stałe 450/750V DYc 4 (H07V2-U) kilometr 0, ,00832 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0001 0, KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 Robotnicy r-g 0,0525 0,52500 Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu szt 1,03 10, KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 Robotnicy r-g 0,0158 0, KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, Bednarka FeZn30x4 Robotnicy r-g 0,344 1,37600 Bednarka FeZn30x4 m 1,04 4,16000 Wsporniki ścienne szt 1,01 4,04000 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,006 0, BADANIA I POMIARY CPV KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie Elektromonter grupa III r-g 0,14 0,13370 Tablica opisowa szt 1 1, KNNR 5/1307/1 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny Robotnicy r-g 0,34 0, KNP 1813/1301/2 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pól Robotnicy r-g 10,2 10, KNP 1813/1310/2 Wyłącznik nn do 2500A z napędem silnikowym lub elektromagnetycznym Robotnicy r-g 19,3 19, KPL 8 m 10 szt 10 szt 4 m 1 pomiar

7 strona nr: 7 3 Modernizacja Złącza ZK PRACE DEMONTAŻOWE CPV KNNRW 9/812/7 Odłączanie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, do 240 mm2 24 szt Robotnicy r-g 0,138 3, KNNRW 9/1309/2 Demontaż układu odłącznikowego i wyłacznikowego Robotnicy r-g 7,43 7,43000 Środek transportowy (1) m-g 2,04 2, KNP 1901/182/1 (4) Ręczne załadowanie materiałów, osprzętu i innych ładunków na środek transportu z przemieszczeniem do 5 m, ciężar do 20 kg/szt 3 szt Robotnicy r-g 0,666 1, Złącze ZK-3 CPV KNNR 5/407/4 (1) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wkładka gg WT200A Robotnicy r-g 0,34 0,34000 Wkładka gg WT200A szt 3 3, KNNR 5/407/4 (1) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Wkładka gg WT100A Robotnicy r-g 0,34 0,34000 Wkładka gg WT100A szt 3 3, KNR 514/517/9 (5) Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach, Przewód LgY 450/750V 1x150mm2 8 m Elektromonter grupa III r-g 0,6017 4,59699 Przewód LgY 450/750V 1x150 mm2 m 1,04 8,32000 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,001 0, KNRW 510/601/12 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 400 mm2 36 szt krotność = 0,1 Robotnicy r-g 4,76 17,13600 Końcówka kablowa AL K 150/12 - RADPOL szt 0,45 1,62000 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400 mm2 szt 1 3,60000 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 3, KNNR 5/1203/7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240 mm2 36 szt Robotnicy r-g 0,0693 2, Inwentaryzacja i opisanie istniejących obwodów - analiza własna Robocizna 1 1,00000 Materiały 1 1,00000 Sprzęt 1 1,

8 strona nr: BADANIA I POMIARY CPV KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie Elektromonter grupa III r-g 0,14 0,13370 Tablica opisowa szt 1 1, KNP 1813/1301/1 Pomiay ochrony przeciwporażeniowej złącza ZK-3 Robotnicy r-g 6,3 6, KNP 1813/1301/1 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej projektowanej pompowni Robotnicy r-g 6,3 6,30000 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość 1. Elektromonter grupa II r-g 0, Elektromonter grupa III r-g 23, Elektromonter grupa IV r-g 4, Robotnicy r-g 299, Robotnicy grupa I r-g 0,508 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 327,9274 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 1. Bednarka FeZn25x4 m Bednarka FeZn30x4 m 4,16 3. CTx-02 Środek do czyszczenia i regeneracji urządzeń elektroenergetycznych l 0, CTx-501 S Środek do czyszczenia szaf elektrycznych l 0, Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 0, Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m Kabel YAKY4x240 m 447,2 8. Kabel YKY4x25 m 83,2 9. Końcówka kablowa AL K 150/12 - RADPOL szt 1, Końcówka kablowa AL K 240/12 - RADPOL szt Końcówka kablowa AL K 25/10 - RADPOL szt Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu szt 10,3 13. Masa z asfaltu lanego grysowa t 2, Miernik parametrów sieci elektrycznych PM710MG kpl Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt Piasek m3 0, Piasek do betonów zwykłych m3 6, Przekładnik TI 600/5A na szynę szt Przepust Roxtec H3-150 szt Przewód jednożyłowy do układania na stałe 450/750V DYc 4 (H07V2-U) kilometr 0, Przewód LgY 450/750V 1x150 mm2 m 8, Rozłącznik STI 3P 10,3x38 500V z wkładkami 6A kpl Rura ochronna DVK100 m 28, Rura ochronna DVK232 m 55,

9 strona nr: 9 Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość 25. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt Szyna elastyczna SEI8x63x1/2 szt Szyna płaska 1000A m 9, Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0, Tablica opisowa szt Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400 mm2 szt Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4, Wkładka gg WT100A szt Wkładka gg WT200A szt Wsporniki ścienne szt 4, Wyłącznik KOMPAKT NSX630 3P+MIC Dźwignia + elem. montażowy(po stronie Wykonawcy) kpl 1 Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 1. Ciągnik kołowy (1) m-g 4, Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 7,5 3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 18,48 4. Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t m-g 4, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,76 6. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 11, Żuraw samochodowy (1) m-g 4,182 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 52,7201 Tabela elementów scalonych Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S Zysk 11,20%(R+Kp(R))+11,20%(S+Kp(S)) VAT 23,00% Nazwa elementu 1 Prowadzenie zewnętrznych lini kablowych 1.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE CPV BADANIA I POMIARY CPV Modernizacja pola odpływowego w rozdzielnicy RGnn(bud.K) - POLE "Dział Techniczny" 2.1 PRACE DEMONTAŻOWE CPV Pole "Dział Techniczny" CPV BADANIA I POMIARY CPV Modernizacja Złącza ZK PRACE DEMONTAŻOWE CPV Złącze ZK-3 CPV BADANIA I POMIARY CPV Wartość z narzutami

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo