NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Robert MALMUR Adam KISIEL Maciej MROWIEC Instytut inżynierii Środowiska Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Brzeźnicka 60a, Częstochowa NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH MODERN HYDRAULIC METHODS OF FLUSHING OUT SLUDGE SETTLING AT THE BOTTOM OF RETENTION CHAMBERS IN SEWAGE RESERVOIRS Abstract Long lasting rain falls and thaw periods supply stormwater reservoirs with large quantities of mud and solids, therefore it s important to work out effective and reliable cleaning system which operate after each emptying avoids that solids settle at the walls and on the bottom of the reservoir. This paper presents principles of operation and structure of innovative cleaning devices. Presented devices are patented and their main adnvantage is operation without any external power or tap water supply and require no complicated controls. Prevent settlement processes is basic activity in operation of retention reservoirs but is still a problem poorly described in professional literature, so development of subject matter is currently crucial and justified. Key words: sewage reservoirs, drainage system, retention, flushing out sludge Streszczenie Intensywne opady deszczu, a takżre roztopy śniegowe powodują dopływ do kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych dużej ilości zanieczyszczeń, dlatego istotnym jest opracowanie efektywnego i niezawodnego systemu czyszczącego, który będzie powodował płukanie zbiornika po każdym jego opróżnieniu. W artykule przedstawiono propozycje nowych rozwiązań, których istotą jest polepszenie samoczynnego i niezawodnego ich działania oraz uzyskanie maksymalnej efektywności płukania. Zaprezentowano konstrukcje komór płuczących i różne sposoby hydraulicznego sterowania procesem płukania dna komór zbiorników retencyjnych. Sugerowane metody płukania dna komór retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych nie stanowią rozwiązań ostatecznych, albowiem opracowywane są nadal modyfikacje dotychczasowych, najlepszych rozwiązań w celu uzyskania coraz lepszych ich wariantów. Słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne, kanalizacja, retencja, wypłukiwanie osadów. WPROWADZENIE Zbiorniki retencyjne stosowane w systemach kanalizacyjnych mają za zadanie zredukowanie odpływu wód, pochodzących ze spływu powierzchniowego podczas nawalnych opadów deszczowych bądź też z intensywnych roztopów śnieżnych. Normalna eksploatacja systemu kanalizacyjnego nie zakłada takich parametrów technicznych, by mogły być przeprowadzane znaczne, choć krótkotrwałe objętości przepływów, dlatego też zachodzi potrzeba, a raczej konieczność stosowania zbiorników retencyjnych wynikająca z ekonomicznie uzasadnionych przesłanek [1, 2, 3]. Zbiorniki retencyjne zatrzymując wymaganą objętość wody, opróżniane są w taki sposób, by zredukowany odpływ odpowiadał zdolności przepustowej głównego kolektora odpływowego. Przetrzymywana w zbiorniku retencyjnym woda zawiera z reguły znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci zawiesin części stałych. Zanieczyszczenia takie mają czas i możliwość,

2 by w formie osadów pozostać na dnie zbiornika po jego opróżnieniu. Po wyschnięciu mogą one tworzyć na tyle twardą skorupę, by kolejne napełniania zbiornika nie były zdolne przywrócić jej do stanu zawiesiny i odprowadzić na zewnątrz. W zbiorniku natomiast, ze względu na sprzyjające warunki będą powstawać kolejne warstwy osadów [4]. Przy braku odpowiedniego przeciwdziałania, po pewnym okresie eksploatacji, proces taki wymusi na użytkowniku konieczność mechanicznego oczyszczania zbiorników retencyjnych z nagromadzonych osadów. Ilość nagromadzonych osadów w zbiorniku retencyjnym będzie uzależniony od uwarunkowań terenowych zlewni, które sprzyjają unoszeniu cząstek stałych zanieczyszczeń oraz od częstości wypełniania zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny należy zapewnić taką możliwość, by bezpośrednio po każdym opróżnieniu zbiornika następowało spłukiwanie dna z jednoczesnym odprowadzeniem popłuczyn na zewnątrz. Zabieg taki jest ze wszech stron pożądany i tym bardziej uzasadniony, jeżeli płukanie dokonywane by było samoczynnie bez bezpośredniej czy pośredniej ingerencji człowieka. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Pojemność zbiornika płuczącego została wydzielona z pojemności zbiornika retencyjnego. Zbiornik płuczący umiejscowiony jest zawsze po przeciwległej stronie w odniesieniu do kolektora odpływowego. Zbiornik ten jest podciśnieniowy, a jego napełnienie następuje poprzez denny otwór syfonowy, przy jednoczesnym odprowadzeniu nadmiaru powietrza rurą odpowietrzającą umieszczoną w jego stropie (rys. 1) [5, 6]. Proces płukania zbiornika, a tym samym wypływ wody ze zbiornika płuczącego następuje w chwili, kiedy zostanie dokonane całkowite opróżnienie zbiornika retencyjnego i za pośrednictwem rury napowietrzającej wyrówna się podciśnienie powietrza nad zwierciadłem wody w zbiorniku płuczącym do ciśnienia atmosferycznego. Końcówka rury odpowietrzającej jest instalowana w takim punkcie strumienia odpływowego, gdzie występują największe wartości podciśnień (rys. 2). Rozwiązanie takie sprzyja szybszemu wznoszeniu się zwierciadła wody w zbiorniku płuczącym niż w zbiorniku retencyjnym. Rura odpowietrzająca powinna stanowić oddzielną instalację z rurą napowietrzającą, aby zapobiec zadziałaniu jej jako lewara w trakcie opróżniania zbiornika retencyjnego. Podczas napełniania zbiornika retencyjnego i płuczącego w oddzielnej instalacji napowietrzającej następuje sprężenie powietrza, a to skutecznie zapobiega przed wypełnieniem jej wodą. Zasadę działania systemu przepływu powietrza przedstawiają rysunki 4 i 5.

3 PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY B C-C A A-A ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY WIDOK CZOŁOWY B A B-B C WNĘTRZE CZOŁOWE ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO p < t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY p = t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY NAPOWIETRZAJĄCY Rys. 1. Schemat ideowy konstrukcji zbiornika płuczącego C RURA ODPOWIETRZAJĄCA p < t Rys. 2. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy swobodnym wypływie

4 ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA Rys. 3. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy ciśnieniowym opróżnianiu klasycznego zbiornika retencyjnego ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY ODPŁYW CIŚNIENIOWY Rys. 4. Schemat działania systemu przepływu powietrza w klasycznych zbiornikach retencyjnych

5 ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY KOMORA PRZEPŁYWOWA ODPŁYW KOLEKTOREM Rys. 5 Schemat działania systemu przepływu powietrza w zbiorniku typu Contrakt z odpływem bezciśnieniowym ZASADA DZIAŁANIA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Zasadę działania podciśnieniowego zbiornika płuczącego na przykładzie wersji podstawowej przedstawiają poniższe rysunki 6 a, b, c, d [5, 6]. Zbiornik retencyjny składający się z dwóch komór grawitacyjnych, przy czym jedną z nich stanowi komora przepływowa o niewielkiej objętości w odniesieniu do komory drugiej retencyjnej, posiada zbiornik płuczący wydzielony z części komory retencyjnej. Napełnianie komory płuczącej odbywa się na zasadzie naczyń połączonych przez wnękę znajdującą się w dnie pomiędzy komorami: płuczącą a retencyjną. W tej podstawowej wersji zbiornika rura odpowietrzająca i napowietrzająca są elementami wspólnego układu odpowietrzająco napowietrzającego. Rozwiązanie takie jest mniej efektywne od proponowanego, za to jest modelowe w prezentacji istoty działania tego rodzaju urządzeń. Wlot do układu odpowietrzająco napowietrzającego znajduje się w stropie komory płuczącej. Natomiast końcówka rury napowietrzającej oraz odpowietrzającej zainstalowane są kolejno: w pobliżu dna komory retencyjnej i w studzience (w stojącej wodzie) za otworem spustowym. W sytuacji, gdy dopływ ścieków do komory przepływowej jest większy niż odpływ, następuje jej napełnianie. We wszystkich trzech komorach zbiornika panuje ciśnienie atmosferyczne (rys. 6a). Po napełnieniu komory przepływowej ścieki przelewają się przez krawędź przelewową do komory retencyjnej, a stąd z kolei przez wspomnianą wnękę do komory płuczącej. Zwierciadła ścieków w podtopionej rurze napowietrzającej i komorze płuczącej znajdują się na tym samym poziomie (jest to spowodowane jednakowym ciśnieniem, wyższym od atmosferycznego, panującym w komorze płuczącej i w układzie odpowietrzająco napowietrzającym), niższym od zwierciadła ścieków w komorze retencyjnej. Różnica (h x ) równa jest głębokości zanurzenia wylotu rury odpowietrzającej (rys. 6b). Komora retencyjna napełnia się do momentu wyrównania zwierciadeł ścieków w komorach przepływowej i retencyjnej (rys. 6c), wówczas samoczynnie, różnicą ciśnień hydrostatycznych, otwiera się zawór klapowy zainstalowany w przydennej części przegrody przelewowej dzielącej

6 obie komory zbiornika. Umożliwia on przepływ ścieków jedynie w kierunku z komory retencyjnej do komory przepływowej. W trakcie opróżniania zbiornika poziom ścieków w komorze płuczącej nieco się obniża (rys. 6d), a powstałe w niej podciśnienie zasysa ścieki do rury odpowietrzającej. Po całkowitym opróżnieniu komory retencyjnej następuje zrzucenie ścieków z rury napowietrzającej, a tym samym rozpoczyna się proces płukania. a). b). p x p x hx hx A Rys. 6 a, b. Idea pracy zbiornika płuczącego

7 c). hx hx p x p x * V x A hx d). p 1 * V 1 p 1 A Rys. 6 c, d. Idea pracy zbiornika płuczącego UKŁAD NAPOWIETRZAJĄCO ODPOWIETRZAJĄCY Z MECHANIZMEM PRZECIWWAGI Kolejnym rozwiązaniem mającym usuwać przerywanie płukania jest zastosowanie specjalnie ukształtowanego przewodu rurowego w komorze płuczącej. Poniższy rysunek, w ujęciu schematycznym, przedstawia to rozwiązanie (rys. 7) [5, 6].

8 1 ZO 3 4 ZO 2 hmax 5 hw ŻRÓDŁO PODCIŚNIENIA; 2 - KOMORA PŁUCZĄCA; 3 - PRZEWÓD RUROWY; 4 - KOMORA RETENCYJNA; 5 - KANAŁ WLOTOWY; 6 - KOMORA PRZEPŁYWOWA; 7 - KANAŁ WYLOTOWY; 8 - ZAWÓR KLAPOWY; 9 - RURA IMPULSOWA; 10 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA; 11 - OTWORY WYLOTOWE; 12 - WNĘKA; ZO - ZESPÓŁ ODCIĄŻAJĄCY Rys. 7. Instalacja hydraulicznego systemu sterowania opróżnianiem komory płuczącej w zbiorniku o działaniu grawitacyjnym typu Contrakt. Komora przepływowa oddzielona jest od komory retencyjnej przegrodą przelewową wyposażoną w otwór spustowy przysłonięty samoczynnym, jednokierunkowym zaworem klapowym. Zawór otwierany jest wyłącznie w kierunku do komory przepływowej różnicą ciśnień hydrostatycznych. Komora płucząca przylega do ściany oddzielającej komorę retencyjną. Przez tą ścianę, wzdłuż krawędzi z dnem komory retencyjnej, wyprowadzone są poprzez układ syfonowy otwory wylotowe. W strefie podstropowej komora płucząca połączona jest ze źródłem podciśnienia, którego działanie sterowane jest sygnałami czujników poziomu ścieków. Układ opróżniający komory płuczącej zaopatrzony jest w zamocowany pod stropem przewód rurowy. Przewód jednym końcem wprowadzony jest do komory płuczącej a drugim, w pobliże przegrody przelewowej w komorze retencyjnej. Do przewodu rurowego przyłączone są dwa pionowe, skierowane w dół odgałęzienia. Jedno z odgałęzień usytuowane jest tuż przy ścianie oddzielającej komorę płuczącą od retencyjnej i stanowi rurę napowietrzającą. Drugie z kolei, znajdujące się przy przegrodzie przelewowej ma charakter rury impulsowej. Koniec rury impulsowej doprowadzony jest w strefę poziomu dna komory retencyjnej po stronie otworu spustowego zbiornika. Układ syfonowy otworów wylotowych z komory płuczącej ma wnękę wyprowadzoną na powierzchnię dna komory retencyjnej. W przestrzeń wnęki wprowadzony jest koniec rury napowietrzającej. Obie rury napowietrzająca i impulsowa połączone są szczelnie z przewodem rurowym za pośrednictwem teleskopowych zespołów odciążających (rys.8).

9 Δhw 1 - PRZEWÓD RUROWY; 2 - RURA FALISTA; 3 - ODCIĄŻNIK; 4 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA 5 - OGRANICZNIK Rys. 8. Schemat działania zespołu odciążającego: przed spłukiwaniem i w trakcie spłukiwania Zespół odciążający posiada elastyczną rurę falistą i odciążnik. Odciążnik zawieszony jest na dźwigni dwuramiennej, połączonej na drugim końcu przez przegub z rurą odciążaną. Zespół odciążający zachowując swoją funkcję może być również wykonany jako uszczelniony układ teleskopowy z odciążeniem sprężynowym. Długość rury napowietrzającej jest tak dobrana, że w stanie napełnionej komory płuczącej koniec rury wnika w przestrzeń wnęki. Przy wypełnionej komorze płuczącej ciężar rury napowietrzającej powiększony jest o ciężar wypełniającej ją cieczy. Kiedy zwierciadło ścieków w komorze retencyjnej opadnie do poziomu końca rury impulsowej, opróżnia się ona umożliwiając dopływ powietrza atmosferycznego do komory płuczącej. Po zrzuceniu wody rura impulsowa staje się lżejsza i zostaje uniesiona przez odciążnik o skok Δh w wyznaczony ogranicznikiem górnym. Z niewielkim opóźnieniem unosi się rura napowietrzająca. Następuje spłukiwanie dna komory retencyjnej, które nie jest przerywane, ponieważ oba końce rur są uniesione. Zatrzymanie procesu płukania może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zatopione zostaną wloty do przewodu rurowego (wloty rury napowietrzającej i impulsowej). Poziom ponownego zatopienia wlotów rur jest narzucony przez projektanta w zależności od potrzeby spowodowania wielokrotnego cyklu płukania. Wydaje się, iż na dzień dzisiejszy to rozwiązanie jest najlepsze. Zwiększa skuteczność i niezawodność spłukiwania pozwalając na stosowanie komór płuczących o mniejszej pojemności, czego efektem jest obniżenie energochłonności procesu. PODSUMOWANIE Nowe rozwiązania dotyczące sposobów płukania dna komory retencyjnej spełniają oczekiwane wymogi co do efektywnego usuwania osadów gromadzonych w procesie retencjonowania ścieków w zbiornikach kanalizacyjnych. Dalsze prace związane z tymi

10 zagadnieniami zmierzają do zwiększenia efektywności czyszczenia komór retencyjnych z równoczesnym wprowadzeniem możliwie jak najbardziej niezawodnych, samoczynnych działań elementów składających się na całość procesu płukania. Warto nadmienić, że problem dotyczący czyszczenia ścian pionowych zbiornika nadal nie posiada rozwiązań, które mogłyby zasługiwać na rekomendacje do zastosowania w praktyce. Problematyka czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych zawiera również aspekt sanitarny i wiąże się z bezpieczeństwem epidemiologicznym. Kontynuacja prac dotyczących zagadnień czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych jest zatem ważna i uzasadniona. Przedstawione systemy płuczące komory retencyjne zbiorników kanalizacyjnych prezentują jedynie podstawową ideę, nie stanowią natomiast propozycji technicznych rozwiązań tego problemu. W każdym przypadku konstrukcja urządzenia płuczącego będzie stanowić zatem indywidualne rozwiązanie, przy czym zasady i cel jego pracy pozostają takie same. Zwiększenie skuteczności płukania można uzyskać przez niezawodne sterowanie parametrami hydraulicznymi strumienia oddziałującego dynamicznie na zanieczyszczenia zalegające na dnie zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny można dobrać takie parametry konstrukcyjne komory płuczącej w odniesieniu do komory retencyjnej, aby uzyskać efekt dwukrotnego lub wielokrotnego płukania. Uzyskanie efektu kilkukrotnego płukania sterowane będzie przez przyjęcie głębokości zanurzenia końcówki rury napowietrzającej w zbiorniku płuczącym. Analizując działanie zbiorników płuczących można stwierdzić, że najbardziej skutecznym i niezawodnym rozwiązaniem jest układ napowietrzająco odpowietrzający z mechanizmem przeciwwagi, dzięki któremu można w prosty sposób sterować płukaniem komory retencyjnej. LITERATURA 1. Tabernacki J.; Deszczowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji, Nowa Technika w Inżynierii Sanitarnej, Arkady, Warszawa Dziopak J.; Wybrane problemy projektowania zbiorników retencyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2-3/1990, str Dziopak J.; Efektywne sposoby retencjonowania ścieków w kanalizacji, Ochrona Środowiska, nr 3-4/1988, Wrocław, str Kuliczkowski A., Staszewski G.; Sposoby rozwiązywania problemu przeciążeń sieci kanalizacyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10/1998, str Kisiel A.; Urządzenie do spłukiwania dna zbiornika retencyjnego cieczy, zwłaszcza ścieków kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, patent RP nr P ( r.) 6. Kisiel A.; Samoczynne urządzenie do płukania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, Gospodarka Wodna 11/94, str Praca naukowa finansowana w ramach badań własnych nr BW /05

GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA

GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA Jakub KISIEL GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie grawitacyjno-podciśnieniowej komory

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 293378 (2)Data zgłoszenia: 03.02.1992 (61) Patent dodatkowy do patentu: 167066 28.01.1991

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F28D 1/047 ( ) F28D 3/02 ( ) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F28D 1/047 ( ) F28D 3/02 ( ) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117551 (22) Data zgłoszenia: 25.06.2008 (19) PL (11) 65054 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

2. Budowa zbiornika retencyjno-przerzutowego w wersji energooszczędnej

2. Budowa zbiornika retencyjno-przerzutowego w wersji energooszczędnej Robert malmur, Maciej mrowiec * ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO DO OCHRONY ZLEWNI PRZED PODTOPIENIAMI USAGE OF THE ENERGY-SAVING TRANSFER RESERVOIR FOR the protection

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE SPOSOBY DZIAŁANIA ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO HYDRAULIC OPERATION PRINCIPLES OF THE TRANSFER RESERVOIR

HYDRAULICZNE SPOSOBY DZIAŁANIA ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO HYDRAULIC OPERATION PRINCIPLES OF THE TRANSFER RESERVOIR RBERT MALMUR, ADAM KISIEL, MACIEJ MRWIEC, JAKUB KISIEL HYAULICNE SPSBY DIAŁANIA BIRNIKA RETENCYJN-ERUTWEG HYAULIC PERATIN INCIPLES F THE TRANSFER RESERVIR Streszczenie Abstract Intensywne opady deszczu,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni

System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni Self Clean System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni Opis techniczny Wstęp Opracowany przez Hidrostal system Self Clean w prosty sposób rozwiązuje kwestię przeciwdziałania zbieraniu

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS

RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS ADAM KISIEL, JAKUB KISIEL, ROBERT MALMUR, MACIEJ MROWIEC RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS Streszczenie

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59088

m OPIS OCHRONNY PL 59088 RZECZPOSPOLITA m OPIS OCHRONNY PL 59088 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Cli) Numer zgłoszenia: 106767 13) Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.06.1997 F28D 3/02 Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164110 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 284553 Urząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia : 30.03.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) In lc l5: F25B 43/02

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i instalacji

Instrukcja montażu i instalacji Instrukcja montażu i instalacji Filtr wstępny Maximus Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 1 / 8 Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 2 / 8 Informacje ogólne Przeznaczenie Filtry Maximus służą

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL

OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182625 POLSKA (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 319119 Urząd Patentowy Data zgłoszenia: 21.03.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.7 F15B 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH zbiorniki retencyjne, analiza techniczno-ekonomiczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna, uśrednienie dopływu do oczyszczalni ścieków Kamil POCHWAT * ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych,

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197651 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351036 (51) Int.Cl. A01K 1/12 (2006.01) A01J 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL BUP 26/09

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL BUP 26/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211332 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385389 (51) Int.Cl. C10M 175/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.06.2008

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej oraz technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem wielu rodzajów filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206373 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 360216 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2003 (51) Int.Cl. F24F 13/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie własności regulacyjnych regulatorów ciśnienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 309469 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1995 (51) IntCl7. C02F

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725 Separator tłuszczu 975718, 975725 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Oczyszczanie Wody i Ścieków: 1. Skład wód powierzchniowych i wód podziemnych. 2. Układy technologiczne oczyszczania wody powierzchniowej. 3. Układy technologiczne

Bardziej szczegółowo

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert INFORMACJE OGÓLNE W celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z awariami

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184941 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322691 (22) Data zgłoszenia: 16.10.1997 (51) IntCl7 A47L 9/00 A47L

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 141 Nr 21 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA S t r e s z c z e n i e W

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)177214 (13)B1 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 320331 ( 2) Data zgłoszenia: 22.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.2016 Dane techniczne Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4 Zgodność z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PL 203490 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 01.10.2007 BUP 20/07

PL 203490 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 01.10.2007 BUP 20/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203490 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379229 (51) Int.Cl. G01N 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219636 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219636 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398453 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA INFORMACJA TECHNICZNA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA Opis ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA służą do zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody, poprzez odłączanie od wodociągu głównego sieci

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników

Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników Wymiarowanie Dokładne obliczenia hydrauliczne są niemożliwe ze względu na złożoność procesu przepływu i jego zależność od czynników losowych; Wymiarowanie sieci rurociągów odbywa się metodą wskaźnikową

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków. 4. Bilans ścieków dla budynku mieszkalnego dla 4 osób 5.

Bardziej szczegółowo

Studnia chłonna Igloo DORW / 8

Studnia chłonna Igloo DORW / 8 Instrukcje montażu i instalacji Studnia chłonna typu Igloo S900 Studnia chłonna Igloo DORW3008 18.05.2009 1 / 8 Rys.1 Studnia chłonna Igloo: wersja Standard/ Profi Ważna uwaga: Aby uniknąć błędów przy

Bardziej szczegółowo

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań

2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Rolnicza,Lublin,PL BUP 21/04. Witold Kliszczeski,Lublin,PL WUP 02/09

PL B1. Akademia Rolnicza,Lublin,PL BUP 21/04. Witold Kliszczeski,Lublin,PL WUP 02/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200893 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359581 (51) Int.Cl. A01J 5/00 (2006.01) A01J 5/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

12^ OPIS OCHRONNY PL 59822

12^ OPIS OCHRONNY PL 59822 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA 12^ OPIS OCHRONNY PL 59822 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2\) Numer zgłoszenia: 109467 m) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.03.1999

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy

Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy Ć w i c z e n i e 1 Wyznaczanie charakterystyk przepływu cieczy przez przelewy 1. Wprowadzenie Cele ćwiczenia jest eksperyentalne wyznaczenie charakterystyk przelewu. Przelew ierniczy, czyli przegroda

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 60824 WZORU UŻYTKOWEGO

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 60824 WZORU UŻYTKOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 60824 WZORU UŻYTKOWEGO (2\\ Numer zgłoszenia: 110780 (22) Data zgłoszenia: 22.03.2000 13) Y1 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. Fig. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 PL B1. Fig. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167272 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293584 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E03F 5/22 E03F

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE CENTRALNE OGRZEWANIE urządzenie, którego zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Wybrane aparaty do rozdzielania zawiesin. Odstojniki

Wybrane aparaty do rozdzielania zawiesin. Odstojniki Wybrane aparaty do rozdzielania zawiesin Odstojniki Dr inż. Henryk Bieszk Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego PG 1 Określenie zawiesina odnosi się do układu złożonego z cieczy, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjno-przerzutowy jako nowe rozwiązanie przerzutu ścieków opadowych do odbiorników wodnych

Zbiornik retencyjno-przerzutowy jako nowe rozwiązanie przerzutu ścieków opadowych do odbiorników wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom 15.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32 Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem.

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

* OpfZW(ffiń51W PL 60723

* OpfZW(ffiń51W PL 60723 - RZECZPOSPOLITA POLSKA * OpfZW(ffiń51W PL 60723 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej WZORU UŻYTKOWEGO f21j Numer zgłoszenia: 108902 @ Data zgłoszenia: 13.11.1998 13) Y1 Intel7: B01D 29/31 BO ID 35/02

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "M E R A - P IA P ", Warszawa, PL

(73) Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów M E R A - P IA P , Warszawa, PL R Z E C Z P O S P O L I T A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158407 P O L S K A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 2 7 4 2 5 3 (51)IntCl5: B 0 1 D 5 3 / 2 6 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 7. 0 8.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo