Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji"

Transkrypt

1 Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21 HGP-10/21 20/21 HEI-10/21 HEM-10/21 HEP-10/21

2 SZANOWNY KLIENCIE. Gratulujemy wyboru jednego z produkowanych przez nas urządzeń, spełniającego wysokie wymagania techniczne i jakościowe. Uwaga: Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA FAGOR GASTRO POLSKA Produkowane przez naszą firmę urządzenia gazowe są urządzeniami typu A (bez odprowadzenia spalin do komina) i dlatego norma PN-90/A nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych należy stosować się do przepisów obowiązujących w kraju instalacji. Oraz przeprowadzenie raz w roku przeglądu serwisowego wraz z próba szczelności Pozycjonowanie Pozycjonowanie pieca i instalacja elektryczna muszą być zawsze wykonywane przez UPRAWNIONEGO TECHNIKA. Zachowaj zgodność z normami obowiązującymi w danym kraju. Zalecane jest zainstalowanie okapu wentylacyjnego, celem umożliwienia odprowadzania pary. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ustaw poziome położenie i wysokość urządzenia. (Rys. 2). Zaleca się zainstalowanie urządzenia na podstawie która służy zarazem do przechowywania gastropojemników. Rys. 2 WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. 2

3 MODELE I WYMIRY HGC Przyłącze miękkiej wody Ø ¾ (gwint zewn.) 2- Odpływ do kanalizacji- Ø1 cal (gwint zewn.) 3- Komin spalinowy Ø Przyłącze elektryczne 5- Odpływ zasyfonowania 6- Przyłącze gazu Ø ¾ cala (gwint zewn.) 3

4 MODELE I WYMIRY PIECY GAZOWYCH HGV- HGP 10/ Przyłącze miękkiej wody Ø ¾ (gwint zewn.) 2- Odpływ do kanalizacji- Ø1 cal (gwint zewn.) 3- Komin spalinowy Ø Przyłącze elektryczne 5- Odpływ zasyfonowania 6- Przyłącze gazu Ø ¾ cala (gwint zewn.) 4

5 HGV-HGP 20/21 5

6 Wymiary piece elektryczne HEI- HEM- HEP 10/21 6- Korek wlewu środka odkamieniającego do generatora pary. 7- Odpływ do kanalizacji- Ø1" 8- Przyłącze elektryczne 9- Przyłącze wody- Ø ¾ 6

7 MINIMALNE ODLEGŁOŚCI Minimalna odległość ustawienia urządzenia od ścian wynosi 50 mm. Z lewej strony urządzenia trzeba zachować co najmniej odległość 400 mm. od źródła ciepła i oparów gotowanych lub pieczonych potraw. Z lewej strony urządzenia zaleca się pozostawienie około 500 mm. odległości od ściany w celu zapewnienia dostępu do urządzenia osobom serwisującym, bądź dokonującym naprawy. Ustaw i wypoziomuj podstawę przez wykręcenie nóżek przed postawieniem urządzenia. Ustaw piec na podstawie dokonując regulacji ustawienia przez wykręcenie bądź wkręcenie jego nóżek. Wypoziomuj urządzenie. 7

8 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE. Rys. 1 Napięcie zasilania musi być takie same, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej. Kabel zasilający musi być wykonany w izolacji polichloroprenowej lub o podobnych własnościach (HO5RN-F). Urządzenie należy wyposażyć w główny wyłącznik zasilania, niezależny od urządzenia, o odległości między otwartymi kontaktami wynoszącej co najmniej 3 mm. W instalacji musi znajdować się wyłącznik różnicowo-prądowy. Urządzenie musi być podłączone do przewodu ochronnego (żółto-zielony) lub uziemione. Jeżeli kilka urządzeń instalowanych jest równolegle, powinny one być połączone ze sobą przewodem uziemiającym. Jak dostać się do listwy łączeniowej pokazano na rys odkręć górne śruby mocujące prawą osłonę. 2. odkręć dolne śruby mocujące prawą osłonę. 3. zdejmij osłonę. UWAGA! Wszelkie czynności związane z podłączeniem urządzenia powinny być wykonane przez uprawnionego autoryzowanego technika. 8

9 Doprowadzenie wody. Urządzenie powinno być podłączone tylko do źródła wody do zastosowań spożywczych. Podłącz urządzenie do sieci wodociągowej, przy użyciu dostarczonego z urządzeniem węża przyłączeniowego. Ciśnienie wody w sieci wodociągowej musi zawierać się w zakresie 0.5 do 4 bar. Na wejściu wody powinien zostać zainstalowany filtr oraz zawór odcinający. W przypadku zasilania wodą o twardości powyżej 7 º Niemieckich, musi zostać zainstalowane urządzenie do zmiękczania wody. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek działania kamienia kotłowego Przy twardości wody zasilającej, przekraczającej 6 HD, zalecane jest zainstalowanie urządzenia zmiękczającego, co znacznie wydłuży okres żywotności i niezawodności urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, naprawa będzie traktowana jako nie gwarancyjna. Przewodność wody powinna wynosić µs, zalecana jest niższa przewodność. Maksymalne stężenie chlorków (Cl) powinno być mniejsze, niż 150 mg/l. W przypadku poziomu przewodności większego niż 2000 µs lub stężenia chlorków większego od granicznego, zainstaluj wymieniacz jonów wodorowych. Potencjał redukcyjno-utleniający wody powinien być mniejszy niż 300 mv, (ewentualnie stężenie chloru (Cl 2 ) mniejsze niż 0.1 mg/l). W przypadku większych poziomów potencjału redukcyjno-utleniającego od 300 mv, zainstaluj filtr z węgla aktywowanego (stosuj się do zalecanego okresu wymiany filtru). W przypadku dużego zanieczyszczenia wody zastosuj filtr sedymentacyjny (0.08 mm). Zalecane urządzenia pomiarowe: miernik przewodności, miernik potencjału redukcyjnoutleniającego, miernik stężenia Cl 2 (wyposażenie basenu pływackiego). 9

10 ODPROWADZENIE WODY (SKROPLIN). Rysunek przedstawia sposób wykonania odprowadzenia wody z urządzenia w przypadku odpływu umieszczonego w ścianie. Rysunek przedstawia sposób wykonania odprowadzenia wody z urządzenia w przypadku odpływu umieszczonego w tzw. rynnie zbiorczej umieszczonej w podłodze 10

11 DANE TECHNICZNE PIECE GAZOWE MODEL HGC- 10/21 HGV 20/21 HGV- 10/21 HGP- 10/21 Szerokośc Głębokośc WYMIARY mm Wysokośc bez komina Wysokośc z kominem Waga netto kg 250 kg 550 kg 278 kg 283 kg Moc elektryczna kw 1.2 kw 1,2 kw 1.2 kw 1.2 kw Przyłącze elektryczne V Hz przewód bezpiecznik Zabezpieczenie różnicowe 3 x N + T 10 A 30 ma Moc gazowa Kw Zużycie gazu kg/h (37 mb) gaz GPB , m 3./h (25 mb) gaz GZ , gastropojemniki GN Maksymalny załadunek kg Maksymalne zużycie wody litr/godz Ciśnienie wody zasilającej

12 DANE TECHNICZNE PIECE ELEKTRYCZNE WYMIARY MODEL HEI-10/21 HEM-10/21 HEP-10/21 mm. Szerokość Głębokość Wysokość WAGA ( Kg ) 225 Kg 239 Kg 244 Kg MOC ELEKTRYCZNA ( Kw ) 31,5 Kw 31,5 Kw 31,5 Kw ILOŚĆ TAC GN 2/ MAX. ŁADOWNOŚĆ KOMORY (Kg) ZUŻYCIE WODY (litr/ godz.) CIŚNIENIE WODY ZASILAJĄCEJ (bar) 0,5-6 0,5-6 0,5-6 PARAMETRY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZASILANIE 400 V 3N Hz 230 V Hz PRZEKRÓJ PRZEWODÓW ZASIL. WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA ZABEZP. RÓŻNICOWO- PRĄDOWE 3x 10 mm² +N +T 63 A 300 ma 3x 25 mm² +T 100 A 300 ma MOC CAŁKOWITA (KW) 31,5 12

13 PANEL STERUJĄCY HGC-HEI W piecu elektrycznym HEI nie występuje przycisk resetu błędu odpalania palnika Wyłącznik główny i załączenie programu Wyświetlacz temperatury rzeczywistej Wyświetlacz temperatury zadanej Pokrętło modyfikacji temperatury Czas zadany Czas pozostały do końca programu Pokrętło nastawy czasu Przełącznik wyboru mocy Pół mocy grzewczej / pełna moc wentylatora Pełna moc wentylatora i grzewcza Połowa mocy wentylatora / połowa mocy grzewczej Przycisk i dioda załączenia chłodzenia komory Przycisk RESET błedu odpalenia palnika Ręczny wtrysk wody do komory 13

14 PANEL STERUJĄCY HGV-HEM W piecu elektrycznym HEM nie występują przyciski 27/28/ Wyłącznik główny Pozycja wyłączony Program gotowania w parze Para o temp. regulowanej regeneracja Program MIX (para / gorące powietrze Konwekcja (gorące powietrze Regulator temp. komory Temperatura zadana Temp. rzeczywista Nastawa czasu lub temp. Sondy potrawy Czas zadany / temp. Sondy zadana Czas pozostały / temp sondy potrawy Przycisk wyboru funkcji czas / sonda / delta Wybrana funkcja czasu Wybrana funkcja sondy potrawy Wybrana funkcja delta Przełącznik wyboru mocy Max. Moc / max. Predkośc wentylatora Pół mocy wentylatora / pół mocy grzałek Max. moc wentylatora / połowa mocy grzał Sygnalizacja stop pieca Dioda konieczności odkamienienia Przycisk załącz. odkamienienia Dioda załącz. Schładzania komory Przycisk zał. Schładzania komory Dioda blokady palnika bojlera Dioda blokady palnika konwekcji Przycisk reset błędu odpal. palników Ręczny wtrysk wody 14

15 PANEL STERUJĄCY HGP-HEP 0 Włącznik włącz / wyłącz 1 31 Przycisk wyboru programu Kontrola zaparowania komory 32 Zwiększanie zaparowania 33 Zmniejszanie zaparowania Przycisk wyboru mocy Wyświetlacz programowania Włączenie zaprogramowanego progr. Krok w tył Przewijanie menu Przewijanie menu Wyświetl wybranego progr. Zapis lub zmiana zapisanego programu 15

16 INFORMACJE OGÓLNE. Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, oraz jego elementów elektronicznych, pomieszczenie w którym urządzenie jest instalowane, musi być wyposażone w wentylacje nawiewno wywiewna zapewniającą usuwanie z pomieszczenia gromadzących się oparów tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się czy woda zasilająca jest odkręcona Przed przystąpieniem do pracy na nowym urządzeniu, należy jego wnętrze dokładnie wymyć wodą z detergentem w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Po czynności mycia i opłukania komory przy pomocy ręcznego spryskiwacza, piec powinien być załączony przez okres ½ godziny w programie gotowania w parze. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy. Unikaj gwałtownego otwarcia drzwi komory w czasie pracy urządzenia aby nie zostać poparzonym. Gdy zachodzi konieczność otwarcia drzwi podczas pracy, należy w pierwszej kolejności uchylić je ustawiając rączkę drzwi w połowie pozycji otwarty, dopiero po upuszczeniu pary otworzyć je w pełni. Gdy urządzenie ma być nie używane przez dłuższy czas, należy zakręcić dopływ wody zasilającej, oraz opróżnić generator pary z wody. W celu opróżnienia generatora z wody, należy przycisnąć jednocześnie przy załączonym urządzeniu przycisk 14 i 26 (patrz opis panela ster. HGV-HEM) przez okres około 5 sek. Przy otwartych drzwiach komory. Urządzenie które nie pracuje przez dłuższy czas musi być przechowywane z opróżnionym generatorem pary z wody oraz zakonserwowane środkiem chemicznym do natłuszczania powierzchni ze stli nierdzewnej, w pomieszczeniach ogrzewanych i nie zawilgoconych w okresie zimy ze względu na elektronikę zastosowaną wewnątrz. 16

17 Dostępne tryby pracy w modelu HGV, HGP, HEM, HEP GORĄCE POWIETRZE ( konwekcja) temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez palnik wewnątrz komory. Od 35º C do 300º C. PARA temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez generator pary przy ciśnieniu atmosferycznym i temp. 99º C. PARA REGULOWANA temperatura wytwarzana jest przez generator pary przy ciśnieniu atmosferycznym i elementy grzejne komory temp º C. MIX- temperatura jest wytwarzana przez palnik komory i bojler jednocześnie, lecz przy większej mocy grzałek komory. Temp º C REGENERACJA temperatura wytwarzana jest jednocześnie przez palnik komory i generatora pary, lecz przy większym udziale palnika generatora pary. Temp º C Oprócz wyboru pięciu programów w modelu HGV, HGP, piec może pracować w trzech niezależnych funkcjach: CZAS regulowany od minut, bądź czas nielimitowany. SONDA RDZENIOWA - temperatura na sądzie regulowana do 99º C DELTA temperatura regulowana od 0-50 lub 90º C w zależności od wybranego programu. GENERATOR PARY w momencie włączenia pieca na wyświetlaczu może ukazać się komunikat VAC 3 co oznacza że urządzenie automatycznie opróżnia generator. Działanie takie jest automatyczne co 24 godziny pracy urządzenia. Cykl ten po czasie trwającym około 3 min. Zakończy się automatycznie, po czym generator zostanie ponownie napełniony wodą i urządzenie będzie gotowe do pracy. Dostępne tryby pracy w modelu HGC, HEI. GORACE POWIETRZE (konwekcja)- temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez palnik wewnątrz komory. Od 35º C do 300º C. 17

18 OBSŁUGA Przełącznikiem wyboru funkcji dokonaj wyboru żądanego programu pracy. Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HGV, HEM. Przełącznik wyboru trybu pracy. Pozycja wyłączony. Gotowanie w parze. Para o regulowanej temp. Regeneracja. MIX. Konwekcja. Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HGC, Pozycja wyłączony. Konwekcja. Przełącznik wyboru trybu pracy Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HEI Przełącznik wyboru trybu pracy Pozycja wyłączony. Gotowanie w parze. MIX. Konwekcja. 18

19 Nastaw żądaną temperaturę w komorze. Pokrętło nastawy temperatury. Wyświetlacz temperatury zadanej Wyświetlacz temperatury realnej Nastaw żądany czas / temperaturę osiągniętą na sondzie potrawy / deltę. Model HGV, HEM. Funkcja CZAS Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Czas zadany. Czas pozostały do końca procesu. Przycisk wyboru funkcji. Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. Po każdorazowym włączeniu urządzenia automatycznie zostaje wybrana funkcja czasu. Jeżeli zamierzamy skorzystać z innej funkcji należy przycisnąć wielokrotnie przycisk 14 aby dokonać wyboru żądanej, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody przy wybranym parametrze. Następnie za pomocą regulatora 11 dokonaj żądanych nastaw. Wybierając funkcję CZASU, mamy do dyspozycji czas od 1 do 120 min. Który po upłynięciu zostanie zasygnalizowany dźwiękiem, bądź gdy regulatorem przekręcimy do położenia max. Na wyświetlaczu 12 i 13 ukażą się po trzy poziome kreski, co oznacza wybór czasu nielimitowanego, czyli uruchomiony program zakończy się tylko w momencie wyłączenia urządzenia bądź otwarcia drzwi. 19

20 Funkcja SONDA Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Temperatura zadana. Temperatura wewnątrz produktu. Przycisk wyboru funkcji. W przypadku wyboru funkcji SONDY POTRAWY, obracając regulatorem 11, na wyświetlaczu 12 zostanie pokazana wartość temperatury która ma zostać osiągnięta wewnątrz przygotowanego produktu. Natomiast na wyświetlaczu 13 zostanie pokazana wartość temperatury panującej obecnie wewnątrz potrawy (sonda wbita w przygotowywany produkt tak aby ostre zakończenie sondy znajdowało się możliwie w środkowym miejscu produktu) Zakończenie wybranego programu nastąpi po osiągnięciu nastawionej żądanej temperatury wewnątrz produktu co zostanie zasygnalizowane dźwiękiem. Niezależnie od opisanych nastaw należy regulatorem temp. Komory nastawić żądaną temp. W komorze. Funkcja DELTA Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. SONDA Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Temperatura zadana. Temperatura wewnątrz produktu. Przycisk wyboru funkcji. Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. DELTA Wybierając funkcję DELTA ( sonda umieszczona w potrawie ) regulatorem 11 nastawiamy żądaną temperaturę która ma być uzyskana wewnątrz produktu (wyświetlacz 12), natomiast na wyświetlaczu 13 zostanie pokazana temperatura obecna wewnątrz produktu. Urządzenie automatycznie zada temperaturę komory, która wraz ze wzrostem temperatury w produkcie będzie rosła utrzymując zawsze różnicę 50º C pomiędzy temperaturą komory, a temperaturą odczytywaną wewnątrz produktu. Proces zakończy się sygnałem dźwiękowym po uzyskaniu tych samych wartości na wyświetlaczu 12 i 13. W programie PARY regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-50º C W programie PARY REGULOWANEJ regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-75º C W programie MIX i KONWEKCJA regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-99º C 20

21 PRZEŁĄCZNIK WYBORU MOCY Model HGC, HGV, HEP, HEP W przypadku konieczności zredukowania mocy urządzenia lub zmniejszenia prędkości obrotowej wentylatora komory wybierz jedną z trzech możliwych opcji. Przełącznik wyboru mocy Pełna moc i obroty wentylatora Pol. Mocy urządzenia i poł. Mocy wentylatora Pełna moc wentyl. I poł mocy palników urzadzenia W momencie uruchomienia urządzenia, do czasu uzyskania temperatury pracy, zaleca się wybór pełnej mocy. Natomiast po uzyskaniu temperatury roboczej i po umieszczeniu produktów poddawanych obróbce wewnątrz komory, moc urządzenia można zredukować, co służy większej ekonomiczności urządzenia. Przy wypieku ciast, po nagrzaniu komory do żądanej temperatury, zaleca się zredukowanie mocy grzałek i mocy wentylatora. PRZYCISK RĘCZNEGO WTRYSKU WODY DO KOMORY Przycisk stosuje się do ręcznego nawilżenia produktu który jest przygotowywany przy użyciu programu konwekcji. Wtrysk wody do komory następuje tak długo, jak długo trzymamy przyciśnięty przycisk. STOP Przycisk ręcznego wtrysku wody do komory 21

22 PRZYCISK SCHŁĄDZANIA KOMORY W przypadku konieczności szybkiego przejścia z pracy przy wysokich temperaturach, na pracę z temperaturami niższymi, bądź z parą należy schłodzić komorę używając do tego celu przycisku 26. Przycisk schładzania komory. STOP Dioda sygnalizująca chłodzenie. W celu schłodzenia komory, przy zamkniętych drzwiach przyciśnij przycisk 26. Następnie z zachowaniem ostrożności otwórz drzwi. Zostanie zapalona dioda 25 sygnalizująca trwanie cyklu schładzania komory. Cykl schładzania zostanie zakończony automatycznie, w momencie uzyskania w komorze temperatury 45º C. Schładzanie można przerwać ręcznie, przez naciśnięcie ponownie przycisku 26, lub zamkniecie drzwi. Komora jest schładzana jedynie przez wymianę powietrza. PODCZAS SCHŁADZANIA KOMORY OBUDOWA WENTYLATORA MUSI BYĆ ZAMKNIETA. Pamiętaj aby przy pracy rozmieszczać gastropojemniki z produktami w sposób równomierny, tak aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz komory DOTYCZY PIECY GAZOWYCH WAŻNE: Przynajmniej co 4 miesiące przeczyść żeberka wymiennika ciepła generatora pary, ponieważ mogą się na nich osadzić nieczystości z pomieszczenia (kurz, lub osady tłuszczu). Przy nadmiernym zaleganiu w/w osadów może dojść do przegrzania wymiennika, i w konsekwencji do uszkodzenia. Jest to czynność płatna którą powinien wykonac autoryzowany serwis wpisując jej wykonanie wraz z datą w karcie gwarancyjnej. 22

23 ODKAMIENIANIE GENERATORA PARY. Piece- HGV, HEM, HEP Konieczność odkamienienia generatora pary zostanie sygnalizowana w fazie początkowej, pojedynczym miganiem diody 22, następnie po braku reakcji ze strony obsługi i upływie pewnego czasu podwójnym miganiem, następnie potrójnym. W przypadku nie podjęcia ze strony obsługi czynności odkamienienia po potrójnym sygnale, dioda 22 zapali się światłem ciągłym, i urządzenie zostanie wyłączone. Ponownego załączenia urządzenia może dokonać po uprzednim odkamienieniu pracownik autoryzowanego serwisu. STOP Dioda 22 sygnalizująca konieczność odkamienienia generatora pary. ODKAMIENIANIE. Piec jest wyposażony w program odkamieniania, który po załączeniu krok po kroku przeprowadzi Cię do końca procesu. Przycisk włączenia procesu odkamieniania. Dioda sygnalizująca trwanie procesu. Korek wlewu środka odkamieniającego do generatora pary (umieszczony na górze urządzenia). Aby uruchomić program odkamieniania, przyciśnij przycisk 24 przez 5 sek. Uruchomienie programu zostanie zasygnalizowane zapaleniem diody

24 PRZEBIEG PROCESU ODKAMIENIANIA KROK 1. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone następujące komunikaty. ( patrz rys obok) Komunikat ten oznacza rozpoczęcie procesu opróżniania generatora z wody, który potrwa 3 min. KROK 2. Po całkowitym opróżnieniu generatora zostanie wyświetlony pokazany na rys. obok komunikat, z przesuwającymi się w dwóch prawych wyświetlaczach kreskami poziomymi dążącymi ku górze co symbolizuje napełnianie generatora środkiem odkamieniajacym. W tym czasie poprzez korek wlewowy pokazany na str.18 należy nalać około 1,5 litra środka odkamieniającego i zakręcić korek. Po tej czynności przyciśnij przycisk odkamieniania 24 przez około 5 sek. KROK 3. W tym kroku generator dopełni się automatycznie wodą do poziomu roboczego, i automatycznie przejdzie do kroku 4. KROK 4. W tej fazie, generator podgrzeje wodę wraz z środkiem odkamieniajacym do temperatury 60º C i będzie ja utrzymywał przez 120 min. O ile nie został zaprogramowany inny czas (instrukcja serwisowa). Nie zaleca się skracania zadanego czasu poniżej 120 min. Z uwagi na skuteczność procesu. Po upłynięciu zadanego czasu odkamieniania urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. 24

25 KROK 5. W tym kroku generator zostanie automatycznie opróżniony, co potrwa około 3 min, poczym urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. KROK 6. Następuje kolejne napełnienie wodą do poziomu roboczego ( płukanie) i automatyczne przejście do kolejnego kroku. KROK 7. Kolejny raz generator zostaje opróżniony z wod, co trwa około 3 min. I następuje automatyczne przejście do kolejnego kroku. KROK 8. Kolejne napełnienie generatora wodą, i automatyczne przejście do kolejnego kroku. 25

26 KROK 9. W tym kroku programu, następuje podgrzanie wody w generatorze do momentu uzyskania w komorze pieca temp. 95º C. Po uzyskaniu temperatury w komorze, urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. KROK 10. Ten krok sygnalizuje zakończenie procesu odkamiemieniania. Należy ponownie przez około 5 sek. Nacisnąć przycisk 24 str. 24 Aby zakończyć proces. Jeżeli w czasie trwania procesu odkamieniania, w dowolnym momencie urządzenie zostanie wyłączone, lub zostaną otwarte drzwi, po ponownym włączeniu urządzenie powróci do kroku w który proces odkamieniania został przerwany. Do odkamieniania należy stosować chemię przeznaczoną do urządzeń profesjonalnych, w żadnym przypadku środków takich jak OCET, czy KALGON stosowanych w urządzeniach domowych. 26

27 FUNKCJA HACCP dsc HAC dto CP (Tylko w trybie z sondą i deltą temperatury) Piec zachowuje wszystkie ustawienia, wilgotność (w zależności od wersji), temperaturę sondy i komory, co minutę przez 24 godziny. Również zapamiętuje moment osiągnięcia zadanej temperatury na sondzie i 15 sekund później. Select OC SI Gdy specjalnie zaprojektowana do tego celu karta pamięci zostanie podłączona, kontroler wyczuje ją i rozpocznie sczytywanie danych z ostatnich 24 godzin. HAC CP Podczas sczytywania danych, na wyświetlaczu miga [dsc][dto], [HAC][CP] a gdy proces się zakończy pojawia się [OC][SI], [HAC][CP]. Select Wybór zaparowania (tylko piece-hep) Funkcja nastawy zaparowania będzie aktywna tylko wtedy gdy przełącznik I2=1 na karcie elektronicznej urządzenia. Wybór tej funkcji jest wywołany przez przycisk umieszczony po każdej stronie wyświetlacza, jeden po lewej stronie do zmniejszania zaparowania, drugi po prawej stronie do zwiększania zaparowania %HR + Wciskając przycisk [-] i [+] jednocześnie jest wyświetlone aktualne zaparowanie mierzone przez czujnik(sensor) zaparowania. W ustawieniu Para 100st.C: Wszystkie diody będą się świeciły na niebiesko. Nie ma w tym przypadku możliwości dopasowania zaparowania. W ustawieniu MIX : diody świecą się na niebiesko i czerwono. W tym ustawieniu istnieje możliwość regulacji zaparowania. W ustawieniu KONWEKCJA : Wszystkie diody świecą się na czerwono. W tym przypadku mamy możliwość dopasowania zaparowania. 27

28 Używanie pieca w opcji programowania Po wciśnięciu przycisku Ø zostanie wyświetlone Menu. Przyciski do programowania: włącznie lub potwierdzenie pokaż krok do tyłu poruszanie się po głównym Menu lub programach poruszanie się po głównym Menu lub programach M program lub zmiana 28

29 PROGRAMY PROGRAM 99 FAZA 1 FAZA 2 PROGRAM 99 FAZA 9 MYCIE SZYBKIE MYCIE DELIKATNE MYCIE ŚREDNIE MYCIE INTENSYWNE MYCIE ZAPIS CAŁKOWITY H. 3 GODZIN PARA H. 1 GODZINY WYBÓR JĘZYKA TN max 150 ºC TG max 120 ºC HISZPAŃSKI ANGIELSKI FRANCUSKI NIEMIECKI WŁOSKI 29

30 Aby włączyć ustawienia programowania należy wcisnąć przycisk Ø. Gdy jest się w Menu, można wybrać pomiędzy 4-ma głównymi opcjami używając przycisków. Gdy jest się już w głównym Menu, jeśli przycisk jest wciśnięty, mamy możliwość poruszania się po istniejących programach, w ten sam sposób jak poprzednio i przy użyciu tych samych przycisków. Jeśli chcemy cofnąć się, należy przycisnąć przycisk tyle razy ile potrzebujemy aby dojść do właściwego momentu. Jeśli jest ustawiony żądany program aby go uruchomić należy wcisnąć Ø. Aby zatrzymać wybraną operację w jakimkolwiek momencie należy nacisnąć przycisk Ø ponownie. Aby przejść do trybu manualnego należy przyciskać do momentu gdy wyświetlacz wyłączy się, za wyjątkiem przypadku gdy program jest w trakcie. W takim przypadku wciskamy Ø. Zmiana lub dodanie programu gotowania. Najpierw należy wybrać numer programu, który chcemy zaprogramować lub zmodyfikować. Następnie wcisnąć M. W kolejnym etapie wyświetlacz wyboru programu miga i należy wpisać żądaną nazwę programu. Należy dokonać tego wybierając znaki od A do Z,., spacja,-, używając przycisków. Gdy nazwa jest wpisana należy przycisnąć Ø. Następnie należy podać żądane parametry jakie mają być uzyskane na poszczególnych etapach przygotowywania potraw. Aby to zrobić należy manualnie ustawić wartości temperatury, zaparowania itp. jakie chcemy uzyskać. Maksymalnie można ustawić 9 kroków. Gdy programowanie jest zakończone i wszystkie kroki są ustalone należy wcisnąć Ø. Nie trzeba programować wszystkich kroków. Jeśli zamiast przycisku Ø wciśniemy M zostaną wykasowane wszystkie kroki jakie zostały zaprogramowane i należy jeszcze raz zaprogramować ustawienia. Główne menu ma 4 różne opcje: Programy gotowania, Mycie, nagrywanie i wybór języka. Możemy ustawić 99 programów, każdy składający się z 9 kroków. Występuje 5 programów mycia, które nie mogą być modyfikowane. Są to następujące programy: Szybkie płukanie 10 minut Płukanie z rozjaśniaczem 46 minut Delikatne mycie 85 minut Średnie mycie 118 minut Mycie intensywne 173 minuty Mycie półautomatyczne 28 minut (spray) 30

31 W programie nagrywania poprzez wciśnięcie przez 5 sekund wyświetla się następujące menu: Adjustible Steam Oven= Wszystkie godziny pracy w parze Regeneration Oven= Wszystkie godziny pracy w programie regeneracji Mixed Movens= Wszystkie godziny pracy w programie mieszanym Convection Oven= Wszystkie godziny pracy w programie konwekcji H.CV= wszystkie godziny pracy w parze. H.CC= wszystkie godziny pracy w konwekcji. N o.c.cv- liczba cykli CV N o.c.cc- liczba cykli CC N o.c.ms/mb- liczba cykli otwierania komina N o.c.des- liczba cykli odkamieniania N a.c.lav.10m= Liczba cykli mycia 10min N a.c.lav.46m= Liczba cykli mycia 46min Nª.c.lav.85M= Number of 85 minute washing cycles N a.c.lav.85m= Liczba cykli mycia 85min N a.c.lav.118m= Liczba cykli mycia 118min N a.c.lav.173m= Liczba cykli mycia 1073min N o.c.lp=liczba otwarcia drzwi N o.cal.=liczba przeprowadzonych kalibracji Tcmax=Maksymalna temperatura osiągnięta przez Tc (sondę komory) Tvmin= temperatura restartowa Tv (sonda kondensacji pary) Tvmax= Maksymalna osiągnięta temperatura osiągnięta przez sondę TV (sonda kondensacji pary) TNmax= Maksymalna temperatura osiągnięta przez TN (sonda) TGmax= Maksymalna temperatura osiągnięta przez TG (sonda generatora pary) po ostatnim odkamienianiu 31

32 KONSERWACJA Czyszczenie codzienne Urządzenie musi być wyłączone. Oczyść urządzenie codziennie za pomocą profesjonalnych środków chemicznych do usuwania tłuszczu. BARDZO WAŻNE. Nigdy nie używaj sproszkowanych detergentów lub produktów rysujących powierzchnię. Nigdy nie używaj strumienia wody pod ciśnieniem do mycia urządzenia z zewnątrz. Zawsze używaj chemii przeznaczonej do urządzeń profesjonalnych. Otwór spustowy pieca powinien być zawsze utrzymywany w czystości. Piec powinien być myty w następujący sposób: 1.- Ochłodź komorę pieca do 60 C, następnie usuń wszelkie pozostałości pokarmów w stanie stałym. 2.- Spryskaj równomiernie całe wnętrze pieca detergentem. 3.- Zamknij drzwi i pozwól detergentowi działać przez około 20 minut. 4.- Włącz cykl naparowania przez 5 do 10 minut. Następnie wyłącz piec i otwórz drzwi. 5.- OSTRZEŻENIE: Detergenty są wysoce aktywnymi środkami i mogą powodować podrażnienie skóry lub oczu. Dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta. 6.- Wypłucz piec dokładnie bieżącą wodą. Użyj w tym celu urządzenia natryskowego dostarczonego wraz z piecem.(opcja). 7.- Wysusz piec, nastawiając go na grzanie z nadmuchem przez 5 minut. Następnie odłącz piec, zamknij zawory wodne i pozostaw drzwiczki pół otwarte, aby wnętrze pieca było wentylowane. Aby oczyścić drzwi wraz z szybą otwieraną: 8.- Usuń jakiekolwiek zanieczyszczenia z powierzchni szkła. 9.- Spryskaj powierzchnię szkła środkiem myjącym Wytrzyj szkło ściereczką. UWAGA: Nie używaj żadnych środków, które mogą porysować powierzchnię szkła. W żadnym przypadku nie wolno polewać rozgrzanej szyby drzwi zimną wodą, co maże doprowadzić do jej zniszczenia 32

33 WYŚWIETLANE BŁĘDY DZIAŁANIA ERROR 1. Snd. CC1. Uszkodzenie sondy temperatury komory. ERROR 2. Snd. Ncl. Uszkodzona sonda potrawy. ERROR 3. TEM. FLI. Występuje gdy temp. Komory przekroczyła 330º C Zadziałał termostat bezpieczeństwa komory. ERROR 4. Snd. Nil. Problem z poziomem wody w generatorze pary. Sondy poziomu wody nie działają prawidłowo. 33

34 ERROR 5. Snd. UAP. Uszkodzona sonda temperatury skroplin. ERROR 6. Snd. Gnd. Uszkodzona sonda temperatury generatora pary. 34

35 35

36 Err 13 FLL tco Kiedy styczniki grzania komory CC pracują ( sterownik zapłonu konwekcji dostaje zasilanie) przez 12 min. a sonda Tc komory nie wyczuwa wzrostu temperatury o 3º-lub więcej. Err 14 PIM FLI Temperatura wewnątrz komory elektroniki osiągnęła 60º błąd wyłącza piec. W momencie gdy temp. wewnątrz komory elektroniki osiągnie 50º na panelu będą migac 4 diody sygnalizujące problem. GENERATOR PARY w momencie włączenia pieca na wyświetlaczu może ukazać się komunikat VAC 3 co oznacza że urządzenie automatycznie opróżnia generator. Działanie takie jest automatyczne co 24 godziny pracy urządzenia. Cykl ten po czasie trwającym około 3 min. Zakończy się automatycznie, po czym generator zostanie ponownie napełniony wodą i urządzenie będzie gotowe do pracy. Błąd odpalenia palników (tylko piece gazowe) STOP Diody sygnalizujące błąd odpalenia palnika Konwekcji / bojlera W czasie eksploatacji może wystąpić błąd odpalenia jednego z palników, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody nad przyciskiem pokazanym na rysunku. W celu ponownego uruchomienia palnika należy przycisnąć przycisk pod diodami (patrz rys.) 36

37 ZASADY PRACY W PRZEMYŚLE GASTRONOMICZNYM PRZY URZĄDZENIACH WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ..- Zawsze dbaj aby powierzchnia urządzeń ze stali nierdzewnej była czysta I miała dostęp powietrza. W momencie kiedy urządzenie nie jest używane powinno być otwarte aby powietrze miało dostęp do jego wnętrza..-regularnie USUWAJ WARSTWY WAPNIA, TŁUSZCZU, SKTOBI I BIAŁEK. Urządzenia mogą korodować wskutek braku dostępu powietrza pod tymi warstwami. Nie wolno używać do czyszczenia urządzeń środków utleniających, jak też zawierających chlor..-nie można dopuścić do kontaktu elementów ze stali nierdzewnej ze stężonymi kwasami, barwnikami, solami itp. przez długi okres czasu. Opary kwasów, które powstają podczas mycia mogą również powodować korozję części wykonanych ze stali nierdzewnej. Umyj powierzchnie świeżą wodą. Odnosi się to również do czynności po używaniu urządzenia, zwłaszcza po gotowaniu ziemniaków, makaronu, ryżu itp. które są gotowane w wodzie zawierającej sól. Powierzchnie wody tworzą mieszaniny silnie skoncentrowanej soli, która może powodować miejscową korozję. Z tych względów natychmiast po gotowaniu należy umyć komorę pieca świeżą wodą..-nie ZALECA SIĘ WYPEŁNIANIA KOMORY PIECA WYŁĄCZNIE POTRAWAMI ZAWIERAJĄCYMI DUŻE ILOŚCI SOLI. Lepiej jest gdy w komorze pieca znajdują się różne rodzaje potraw np. Zupy zawierające tłuszcze lub warzywa zawierające kwasy..-należy unikać uszkodzeń powierzchni ze stali nierdzewnej w szczególności przez inne metale inne niż ze stali nierdzewnej. Pozostałości po obcych metalach tworzą chemiczne związki, które mogą powodować korozję. ŚWIEŻA KOROZJA MOŻE BYĆ USUNIĘTA PRZY UŻYCIU DELIKATNIE ŚCIERAJĄCEGO ŚRODKA LUB PAPIERU ŚCIERNEGO. Cięższą rdzę można usunąć przy pomocy ciepłej mieszaniny 2-3% kwasu acetylenowego. JEŚLI TE ŚRODKI NIE POMOGĄ, RDZĘ NALEŻY USUNĄĆ PRZY POMOCY MIESZANINY 10 % KWASU NITROWEGO. OSTROŻNIE! Musi być to wykonywane wyłącznie przez przeszkolony technicznie personel przestrzegający odpowiednich przepisów. 37

38 Naprawy i zgłoszenia reklamacji. WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. a) Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na dokumencie potwierdzającym nabycie urządzenia (faktura). Gwarancji nie podlegają: Żarówki, elementy gumowe, elementy grzejne zniszczone poprzez działanie kamienia kotłowego, szyby, elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy filcowe, oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne urządzeń i ich elementów, jak również uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z powyższą instrukcją. Czynności obsługowe takie jak: Odkamienianie i dbałość o czystość urządzenia nie są wykonywane przez serwis w ramach gwarancji. 38

39 39

40 40

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI Kuchnie elektryczne Model CE9-20 CE9-40 CE9-41 HE9-10 HE9-20 CE7-20 CE7-40 CE7-41 1 CE9-20 M: pokrętło palnika P: lampka kontrolna R: przyłącze elektryczne C:

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji ZMYWARKI DO GARNKÓW Modele.: LP-60 LP-60 H LP-70

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU KUCHNIA ELEKTRYCZNA CE6-20 CE6-40 CE6-41 J036501 0 DANE TECHNICZNE CE6-20 M: pokrętło nastawy mocy P: kontrolka pracy E: przyłacze zasilania elektrycznego CE6-40 M: pokrętło

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁÓW BANKIETOWYCH GRZEWCZYCH MODELE: MC-120 MC-180 MCP-120 MPC-180 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Automatyczna łuskarka do lodu

Automatyczna łuskarka do lodu Automatyczna łuskarka do lodu 24480 ed. 11-2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Zabrania się wprowadzanie jakichkolwiek zmian w tej instrukcji Szanowni Państwo, Gratulujemy wyboru najwyższej jakości produktów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

PIECE AIR-O-STEAM AIR-O-STEAM: 6 GN 1/1

PIECE AIR-O-STEAM AIR-O-STEAM: 6 GN 1/1 AIR-O-STEAM: 6 GN 1/1 Piece AIR-O-STEAM z panelem sterowania typu A- charakterystyka Piece konwekcyjno-parowe Electrolux airosteam z panelem sterowania typu A: piece konwekcyjno-parowe z bojlerem, programowalne.

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piece konwekcyjno-parowe

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piece konwekcyjno-parowe INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piece konwekcyjno-parowe MODEL E: AE-061, AE-061, AG-061 AE-101, AG-101 AE-201, AG-201 AE-102, AG-102 AE-202, AG-202 SPIS TREŚCI PODZIĘKOWANIA I INFORMACJE WSTĘPNE... 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA

UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA ZAŁACZNIK NR 1 UKŁAD STEROWNICZY OBSŁUGA REGULATORA MODEL Bentrup TC66 Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka Kepka Group Produkcja Pieców Producent regulatora: Bentrup Wersja 1/2012 2012 CCiT Kepka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji ZMYWARKA OGRZEWANA GAZEM Model: ECO - 120 Atest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCA OBSŁUGI I MONTAŻU FRYTOWNICA GAZOWA

INSTRUKCA OBSŁUGI I MONTAŻU FRYTOWNICA GAZOWA INSTRUKCA OBSŁUGI I MONTAŻU FRYTOWNICA GAZOWA FG6-05 FG6-10 1 WYMIARY I DANE TECHNICZNE FG6-05 G: Entrada de gas M: Mando válvula P: Piezoeléctrico G: Przyłącze gazu M: Zawór sterujący P: Element piezoelektryczny

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo