Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji"

Transkrypt

1 Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji MODEL: GAZOWE PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE HGC-10/21 HGV-10/21 20/21 HGP-10/21 20/21 HEI-10/21 HEM-10/21 HEP-10/21

2 SZANOWNY KLIENCIE. Gratulujemy wyboru jednego z produkowanych przez nas urządzeń, spełniającego wysokie wymagania techniczne i jakościowe. Uwaga: Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji wyrobu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Życzymy Państwu satysfakcji z użytkowania naszego wyrobu. WARUNKI INSTALACJI URZĄDZENIA FAGOR GASTRO POLSKA Produkowane przez naszą firmę urządzenia gazowe są urządzeniami typu A (bez odprowadzenia spalin do komina) i dlatego norma PN-90/A nakazuje użytkowanie ich pod sprawnie działającymi wyciągami miejscowymi z okapami. Jeżeli urządzenie pracuje pod okapem z wentylacją wymuszoną wymagane jest zabezpieczenie odcinające dopływ gazu do urządzenia w przypadku przerwy w pracy wentylacji spowodowanej np. zanikiem prądu. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych należy stosować się do przepisów obowiązujących w kraju instalacji. Oraz przeprowadzenie raz w roku przeglądu serwisowego wraz z próba szczelności Pozycjonowanie Pozycjonowanie pieca i instalacja elektryczna muszą być zawsze wykonywane przez UPRAWNIONEGO TECHNIKA. Zachowaj zgodność z normami obowiązującymi w danym kraju. Zalecane jest zainstalowanie okapu wentylacyjnego, celem umożliwienia odprowadzania pary. Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ustaw poziome położenie i wysokość urządzenia. (Rys. 2). Zaleca się zainstalowanie urządzenia na podstawie która służy zarazem do przechowywania gastropojemników. Rys. 2 WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. 2

3 MODELE I WYMIRY HGC Przyłącze miękkiej wody Ø ¾ (gwint zewn.) 2- Odpływ do kanalizacji- Ø1 cal (gwint zewn.) 3- Komin spalinowy Ø Przyłącze elektryczne 5- Odpływ zasyfonowania 6- Przyłącze gazu Ø ¾ cala (gwint zewn.) 3

4 MODELE I WYMIRY PIECY GAZOWYCH HGV- HGP 10/ Przyłącze miękkiej wody Ø ¾ (gwint zewn.) 2- Odpływ do kanalizacji- Ø1 cal (gwint zewn.) 3- Komin spalinowy Ø Przyłącze elektryczne 5- Odpływ zasyfonowania 6- Przyłącze gazu Ø ¾ cala (gwint zewn.) 4

5 HGV-HGP 20/21 5

6 Wymiary piece elektryczne HEI- HEM- HEP 10/21 6- Korek wlewu środka odkamieniającego do generatora pary. 7- Odpływ do kanalizacji- Ø1" 8- Przyłącze elektryczne 9- Przyłącze wody- Ø ¾ 6

7 MINIMALNE ODLEGŁOŚCI Minimalna odległość ustawienia urządzenia od ścian wynosi 50 mm. Z lewej strony urządzenia trzeba zachować co najmniej odległość 400 mm. od źródła ciepła i oparów gotowanych lub pieczonych potraw. Z lewej strony urządzenia zaleca się pozostawienie około 500 mm. odległości od ściany w celu zapewnienia dostępu do urządzenia osobom serwisującym, bądź dokonującym naprawy. Ustaw i wypoziomuj podstawę przez wykręcenie nóżek przed postawieniem urządzenia. Ustaw piec na podstawie dokonując regulacji ustawienia przez wykręcenie bądź wkręcenie jego nóżek. Wypoziomuj urządzenie. 7

8 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE. Rys. 1 Napięcie zasilania musi być takie same, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej. Kabel zasilający musi być wykonany w izolacji polichloroprenowej lub o podobnych własnościach (HO5RN-F). Urządzenie należy wyposażyć w główny wyłącznik zasilania, niezależny od urządzenia, o odległości między otwartymi kontaktami wynoszącej co najmniej 3 mm. W instalacji musi znajdować się wyłącznik różnicowo-prądowy. Urządzenie musi być podłączone do przewodu ochronnego (żółto-zielony) lub uziemione. Jeżeli kilka urządzeń instalowanych jest równolegle, powinny one być połączone ze sobą przewodem uziemiającym. Jak dostać się do listwy łączeniowej pokazano na rys odkręć górne śruby mocujące prawą osłonę. 2. odkręć dolne śruby mocujące prawą osłonę. 3. zdejmij osłonę. UWAGA! Wszelkie czynności związane z podłączeniem urządzenia powinny być wykonane przez uprawnionego autoryzowanego technika. 8

9 Doprowadzenie wody. Urządzenie powinno być podłączone tylko do źródła wody do zastosowań spożywczych. Podłącz urządzenie do sieci wodociągowej, przy użyciu dostarczonego z urządzeniem węża przyłączeniowego. Ciśnienie wody w sieci wodociągowej musi zawierać się w zakresie 0.5 do 4 bar. Na wejściu wody powinien zostać zainstalowany filtr oraz zawór odcinający. W przypadku zasilania wodą o twardości powyżej 7 º Niemieckich, musi zostać zainstalowane urządzenie do zmiękczania wody. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek działania kamienia kotłowego Przy twardości wody zasilającej, przekraczającej 6 HD, zalecane jest zainstalowanie urządzenia zmiękczającego, co znacznie wydłuży okres żywotności i niezawodności urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, naprawa będzie traktowana jako nie gwarancyjna. Przewodność wody powinna wynosić µs, zalecana jest niższa przewodność. Maksymalne stężenie chlorków (Cl) powinno być mniejsze, niż 150 mg/l. W przypadku poziomu przewodności większego niż 2000 µs lub stężenia chlorków większego od granicznego, zainstaluj wymieniacz jonów wodorowych. Potencjał redukcyjno-utleniający wody powinien być mniejszy niż 300 mv, (ewentualnie stężenie chloru (Cl 2 ) mniejsze niż 0.1 mg/l). W przypadku większych poziomów potencjału redukcyjno-utleniającego od 300 mv, zainstaluj filtr z węgla aktywowanego (stosuj się do zalecanego okresu wymiany filtru). W przypadku dużego zanieczyszczenia wody zastosuj filtr sedymentacyjny (0.08 mm). Zalecane urządzenia pomiarowe: miernik przewodności, miernik potencjału redukcyjnoutleniającego, miernik stężenia Cl 2 (wyposażenie basenu pływackiego). 9

10 ODPROWADZENIE WODY (SKROPLIN). Rysunek przedstawia sposób wykonania odprowadzenia wody z urządzenia w przypadku odpływu umieszczonego w ścianie. Rysunek przedstawia sposób wykonania odprowadzenia wody z urządzenia w przypadku odpływu umieszczonego w tzw. rynnie zbiorczej umieszczonej w podłodze 10

11 DANE TECHNICZNE PIECE GAZOWE MODEL HGC- 10/21 HGV 20/21 HGV- 10/21 HGP- 10/21 Szerokośc Głębokośc WYMIARY mm Wysokośc bez komina Wysokośc z kominem Waga netto kg 250 kg 550 kg 278 kg 283 kg Moc elektryczna kw 1.2 kw 1,2 kw 1.2 kw 1.2 kw Przyłącze elektryczne V Hz przewód bezpiecznik Zabezpieczenie różnicowe 3 x N + T 10 A 30 ma Moc gazowa Kw Zużycie gazu kg/h (37 mb) gaz GPB , m 3./h (25 mb) gaz GZ , gastropojemniki GN Maksymalny załadunek kg Maksymalne zużycie wody litr/godz Ciśnienie wody zasilającej

12 DANE TECHNICZNE PIECE ELEKTRYCZNE WYMIARY MODEL HEI-10/21 HEM-10/21 HEP-10/21 mm. Szerokość Głębokość Wysokość WAGA ( Kg ) 225 Kg 239 Kg 244 Kg MOC ELEKTRYCZNA ( Kw ) 31,5 Kw 31,5 Kw 31,5 Kw ILOŚĆ TAC GN 2/ MAX. ŁADOWNOŚĆ KOMORY (Kg) ZUŻYCIE WODY (litr/ godz.) CIŚNIENIE WODY ZASILAJĄCEJ (bar) 0,5-6 0,5-6 0,5-6 PARAMETRY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZASILANIE 400 V 3N Hz 230 V Hz PRZEKRÓJ PRZEWODÓW ZASIL. WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA ZABEZP. RÓŻNICOWO- PRĄDOWE 3x 10 mm² +N +T 63 A 300 ma 3x 25 mm² +T 100 A 300 ma MOC CAŁKOWITA (KW) 31,5 12

13 PANEL STERUJĄCY HGC-HEI W piecu elektrycznym HEI nie występuje przycisk resetu błędu odpalania palnika Wyłącznik główny i załączenie programu Wyświetlacz temperatury rzeczywistej Wyświetlacz temperatury zadanej Pokrętło modyfikacji temperatury Czas zadany Czas pozostały do końca programu Pokrętło nastawy czasu Przełącznik wyboru mocy Pół mocy grzewczej / pełna moc wentylatora Pełna moc wentylatora i grzewcza Połowa mocy wentylatora / połowa mocy grzewczej Przycisk i dioda załączenia chłodzenia komory Przycisk RESET błedu odpalenia palnika Ręczny wtrysk wody do komory 13

14 PANEL STERUJĄCY HGV-HEM W piecu elektrycznym HEM nie występują przyciski 27/28/ Wyłącznik główny Pozycja wyłączony Program gotowania w parze Para o temp. regulowanej regeneracja Program MIX (para / gorące powietrze Konwekcja (gorące powietrze Regulator temp. komory Temperatura zadana Temp. rzeczywista Nastawa czasu lub temp. Sondy potrawy Czas zadany / temp. Sondy zadana Czas pozostały / temp sondy potrawy Przycisk wyboru funkcji czas / sonda / delta Wybrana funkcja czasu Wybrana funkcja sondy potrawy Wybrana funkcja delta Przełącznik wyboru mocy Max. Moc / max. Predkośc wentylatora Pół mocy wentylatora / pół mocy grzałek Max. moc wentylatora / połowa mocy grzał Sygnalizacja stop pieca Dioda konieczności odkamienienia Przycisk załącz. odkamienienia Dioda załącz. Schładzania komory Przycisk zał. Schładzania komory Dioda blokady palnika bojlera Dioda blokady palnika konwekcji Przycisk reset błędu odpal. palników Ręczny wtrysk wody 14

15 PANEL STERUJĄCY HGP-HEP 0 Włącznik włącz / wyłącz 1 31 Przycisk wyboru programu Kontrola zaparowania komory 32 Zwiększanie zaparowania 33 Zmniejszanie zaparowania Przycisk wyboru mocy Wyświetlacz programowania Włączenie zaprogramowanego progr. Krok w tył Przewijanie menu Przewijanie menu Wyświetl wybranego progr. Zapis lub zmiana zapisanego programu 15

16 INFORMACJE OGÓLNE. Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, oraz jego elementów elektronicznych, pomieszczenie w którym urządzenie jest instalowane, musi być wyposażone w wentylacje nawiewno wywiewna zapewniającą usuwanie z pomieszczenia gromadzących się oparów tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się czy woda zasilająca jest odkręcona Przed przystąpieniem do pracy na nowym urządzeniu, należy jego wnętrze dokładnie wymyć wodą z detergentem w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Po czynności mycia i opłukania komory przy pomocy ręcznego spryskiwacza, piec powinien być załączony przez okres ½ godziny w programie gotowania w parze. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy. Unikaj gwałtownego otwarcia drzwi komory w czasie pracy urządzenia aby nie zostać poparzonym. Gdy zachodzi konieczność otwarcia drzwi podczas pracy, należy w pierwszej kolejności uchylić je ustawiając rączkę drzwi w połowie pozycji otwarty, dopiero po upuszczeniu pary otworzyć je w pełni. Gdy urządzenie ma być nie używane przez dłuższy czas, należy zakręcić dopływ wody zasilającej, oraz opróżnić generator pary z wody. W celu opróżnienia generatora z wody, należy przycisnąć jednocześnie przy załączonym urządzeniu przycisk 14 i 26 (patrz opis panela ster. HGV-HEM) przez okres około 5 sek. Przy otwartych drzwiach komory. Urządzenie które nie pracuje przez dłuższy czas musi być przechowywane z opróżnionym generatorem pary z wody oraz zakonserwowane środkiem chemicznym do natłuszczania powierzchni ze stli nierdzewnej, w pomieszczeniach ogrzewanych i nie zawilgoconych w okresie zimy ze względu na elektronikę zastosowaną wewnątrz. 16

17 Dostępne tryby pracy w modelu HGV, HGP, HEM, HEP GORĄCE POWIETRZE ( konwekcja) temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez palnik wewnątrz komory. Od 35º C do 300º C. PARA temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez generator pary przy ciśnieniu atmosferycznym i temp. 99º C. PARA REGULOWANA temperatura wytwarzana jest przez generator pary przy ciśnieniu atmosferycznym i elementy grzejne komory temp º C. MIX- temperatura jest wytwarzana przez palnik komory i bojler jednocześnie, lecz przy większej mocy grzałek komory. Temp º C REGENERACJA temperatura wytwarzana jest jednocześnie przez palnik komory i generatora pary, lecz przy większym udziale palnika generatora pary. Temp º C Oprócz wyboru pięciu programów w modelu HGV, HGP, piec może pracować w trzech niezależnych funkcjach: CZAS regulowany od minut, bądź czas nielimitowany. SONDA RDZENIOWA - temperatura na sądzie regulowana do 99º C DELTA temperatura regulowana od 0-50 lub 90º C w zależności od wybranego programu. GENERATOR PARY w momencie włączenia pieca na wyświetlaczu może ukazać się komunikat VAC 3 co oznacza że urządzenie automatycznie opróżnia generator. Działanie takie jest automatyczne co 24 godziny pracy urządzenia. Cykl ten po czasie trwającym około 3 min. Zakończy się automatycznie, po czym generator zostanie ponownie napełniony wodą i urządzenie będzie gotowe do pracy. Dostępne tryby pracy w modelu HGC, HEI. GORACE POWIETRZE (konwekcja)- temperatura wytwarzana jest wyłącznie przez palnik wewnątrz komory. Od 35º C do 300º C. 17

18 OBSŁUGA Przełącznikiem wyboru funkcji dokonaj wyboru żądanego programu pracy. Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HGV, HEM. Przełącznik wyboru trybu pracy. Pozycja wyłączony. Gotowanie w parze. Para o regulowanej temp. Regeneracja. MIX. Konwekcja. Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HGC, Pozycja wyłączony. Konwekcja. Przełącznik wyboru trybu pracy Przełącznik wyboru trybu pracy w modelu HEI Przełącznik wyboru trybu pracy Pozycja wyłączony. Gotowanie w parze. MIX. Konwekcja. 18

19 Nastaw żądaną temperaturę w komorze. Pokrętło nastawy temperatury. Wyświetlacz temperatury zadanej Wyświetlacz temperatury realnej Nastaw żądany czas / temperaturę osiągniętą na sondzie potrawy / deltę. Model HGV, HEM. Funkcja CZAS Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Czas zadany. Czas pozostały do końca procesu. Przycisk wyboru funkcji. Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. Po każdorazowym włączeniu urządzenia automatycznie zostaje wybrana funkcja czasu. Jeżeli zamierzamy skorzystać z innej funkcji należy przycisnąć wielokrotnie przycisk 14 aby dokonać wyboru żądanej, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody przy wybranym parametrze. Następnie za pomocą regulatora 11 dokonaj żądanych nastaw. Wybierając funkcję CZASU, mamy do dyspozycji czas od 1 do 120 min. Który po upłynięciu zostanie zasygnalizowany dźwiękiem, bądź gdy regulatorem przekręcimy do położenia max. Na wyświetlaczu 12 i 13 ukażą się po trzy poziome kreski, co oznacza wybór czasu nielimitowanego, czyli uruchomiony program zakończy się tylko w momencie wyłączenia urządzenia bądź otwarcia drzwi. 19

20 Funkcja SONDA Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Temperatura zadana. Temperatura wewnątrz produktu. Przycisk wyboru funkcji. W przypadku wyboru funkcji SONDY POTRAWY, obracając regulatorem 11, na wyświetlaczu 12 zostanie pokazana wartość temperatury która ma zostać osiągnięta wewnątrz przygotowanego produktu. Natomiast na wyświetlaczu 13 zostanie pokazana wartość temperatury panującej obecnie wewnątrz potrawy (sonda wbita w przygotowywany produkt tak aby ostre zakończenie sondy znajdowało się możliwie w środkowym miejscu produktu) Zakończenie wybranego programu nastąpi po osiągnięciu nastawionej żądanej temperatury wewnątrz produktu co zostanie zasygnalizowane dźwiękiem. Niezależnie od opisanych nastaw należy regulatorem temp. Komory nastawić żądaną temp. W komorze. Funkcja DELTA Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. SONDA Regulator nastawy czasu / sondy / delty. Temperatura zadana. Temperatura wewnątrz produktu. Przycisk wyboru funkcji. Dioda sygnalizująca wybrana funkcję. DELTA Wybierając funkcję DELTA ( sonda umieszczona w potrawie ) regulatorem 11 nastawiamy żądaną temperaturę która ma być uzyskana wewnątrz produktu (wyświetlacz 12), natomiast na wyświetlaczu 13 zostanie pokazana temperatura obecna wewnątrz produktu. Urządzenie automatycznie zada temperaturę komory, która wraz ze wzrostem temperatury w produkcie będzie rosła utrzymując zawsze różnicę 50º C pomiędzy temperaturą komory, a temperaturą odczytywaną wewnątrz produktu. Proces zakończy się sygnałem dźwiękowym po uzyskaniu tych samych wartości na wyświetlaczu 12 i 13. W programie PARY regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-50º C W programie PARY REGULOWANEJ regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-75º C W programie MIX i KONWEKCJA regulatorem 11 możemy nastawić temp. Od 0-99º C 20

21 PRZEŁĄCZNIK WYBORU MOCY Model HGC, HGV, HEP, HEP W przypadku konieczności zredukowania mocy urządzenia lub zmniejszenia prędkości obrotowej wentylatora komory wybierz jedną z trzech możliwych opcji. Przełącznik wyboru mocy Pełna moc i obroty wentylatora Pol. Mocy urządzenia i poł. Mocy wentylatora Pełna moc wentyl. I poł mocy palników urzadzenia W momencie uruchomienia urządzenia, do czasu uzyskania temperatury pracy, zaleca się wybór pełnej mocy. Natomiast po uzyskaniu temperatury roboczej i po umieszczeniu produktów poddawanych obróbce wewnątrz komory, moc urządzenia można zredukować, co służy większej ekonomiczności urządzenia. Przy wypieku ciast, po nagrzaniu komory do żądanej temperatury, zaleca się zredukowanie mocy grzałek i mocy wentylatora. PRZYCISK RĘCZNEGO WTRYSKU WODY DO KOMORY Przycisk stosuje się do ręcznego nawilżenia produktu który jest przygotowywany przy użyciu programu konwekcji. Wtrysk wody do komory następuje tak długo, jak długo trzymamy przyciśnięty przycisk. STOP Przycisk ręcznego wtrysku wody do komory 21

22 PRZYCISK SCHŁĄDZANIA KOMORY W przypadku konieczności szybkiego przejścia z pracy przy wysokich temperaturach, na pracę z temperaturami niższymi, bądź z parą należy schłodzić komorę używając do tego celu przycisku 26. Przycisk schładzania komory. STOP Dioda sygnalizująca chłodzenie. W celu schłodzenia komory, przy zamkniętych drzwiach przyciśnij przycisk 26. Następnie z zachowaniem ostrożności otwórz drzwi. Zostanie zapalona dioda 25 sygnalizująca trwanie cyklu schładzania komory. Cykl schładzania zostanie zakończony automatycznie, w momencie uzyskania w komorze temperatury 45º C. Schładzanie można przerwać ręcznie, przez naciśnięcie ponownie przycisku 26, lub zamkniecie drzwi. Komora jest schładzana jedynie przez wymianę powietrza. PODCZAS SCHŁADZANIA KOMORY OBUDOWA WENTYLATORA MUSI BYĆ ZAMKNIETA. Pamiętaj aby przy pracy rozmieszczać gastropojemniki z produktami w sposób równomierny, tak aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz komory DOTYCZY PIECY GAZOWYCH WAŻNE: Przynajmniej co 4 miesiące przeczyść żeberka wymiennika ciepła generatora pary, ponieważ mogą się na nich osadzić nieczystości z pomieszczenia (kurz, lub osady tłuszczu). Przy nadmiernym zaleganiu w/w osadów może dojść do przegrzania wymiennika, i w konsekwencji do uszkodzenia. Jest to czynność płatna którą powinien wykonac autoryzowany serwis wpisując jej wykonanie wraz z datą w karcie gwarancyjnej. 22

23 ODKAMIENIANIE GENERATORA PARY. Piece- HGV, HEM, HEP Konieczność odkamienienia generatora pary zostanie sygnalizowana w fazie początkowej, pojedynczym miganiem diody 22, następnie po braku reakcji ze strony obsługi i upływie pewnego czasu podwójnym miganiem, następnie potrójnym. W przypadku nie podjęcia ze strony obsługi czynności odkamienienia po potrójnym sygnale, dioda 22 zapali się światłem ciągłym, i urządzenie zostanie wyłączone. Ponownego załączenia urządzenia może dokonać po uprzednim odkamienieniu pracownik autoryzowanego serwisu. STOP Dioda 22 sygnalizująca konieczność odkamienienia generatora pary. ODKAMIENIANIE. Piec jest wyposażony w program odkamieniania, który po załączeniu krok po kroku przeprowadzi Cię do końca procesu. Przycisk włączenia procesu odkamieniania. Dioda sygnalizująca trwanie procesu. Korek wlewu środka odkamieniającego do generatora pary (umieszczony na górze urządzenia). Aby uruchomić program odkamieniania, przyciśnij przycisk 24 przez 5 sek. Uruchomienie programu zostanie zasygnalizowane zapaleniem diody

24 PRZEBIEG PROCESU ODKAMIENIANIA KROK 1. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone następujące komunikaty. ( patrz rys obok) Komunikat ten oznacza rozpoczęcie procesu opróżniania generatora z wody, który potrwa 3 min. KROK 2. Po całkowitym opróżnieniu generatora zostanie wyświetlony pokazany na rys. obok komunikat, z przesuwającymi się w dwóch prawych wyświetlaczach kreskami poziomymi dążącymi ku górze co symbolizuje napełnianie generatora środkiem odkamieniajacym. W tym czasie poprzez korek wlewowy pokazany na str.18 należy nalać około 1,5 litra środka odkamieniającego i zakręcić korek. Po tej czynności przyciśnij przycisk odkamieniania 24 przez około 5 sek. KROK 3. W tym kroku generator dopełni się automatycznie wodą do poziomu roboczego, i automatycznie przejdzie do kroku 4. KROK 4. W tej fazie, generator podgrzeje wodę wraz z środkiem odkamieniajacym do temperatury 60º C i będzie ja utrzymywał przez 120 min. O ile nie został zaprogramowany inny czas (instrukcja serwisowa). Nie zaleca się skracania zadanego czasu poniżej 120 min. Z uwagi na skuteczność procesu. Po upłynięciu zadanego czasu odkamieniania urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. 24

25 KROK 5. W tym kroku generator zostanie automatycznie opróżniony, co potrwa około 3 min, poczym urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. KROK 6. Następuje kolejne napełnienie wodą do poziomu roboczego ( płukanie) i automatyczne przejście do kolejnego kroku. KROK 7. Kolejny raz generator zostaje opróżniony z wod, co trwa około 3 min. I następuje automatyczne przejście do kolejnego kroku. KROK 8. Kolejne napełnienie generatora wodą, i automatyczne przejście do kolejnego kroku. 25

26 KROK 9. W tym kroku programu, następuje podgrzanie wody w generatorze do momentu uzyskania w komorze pieca temp. 95º C. Po uzyskaniu temperatury w komorze, urządzenie automatycznie przejdzie do kolejnego kroku. KROK 10. Ten krok sygnalizuje zakończenie procesu odkamiemieniania. Należy ponownie przez około 5 sek. Nacisnąć przycisk 24 str. 24 Aby zakończyć proces. Jeżeli w czasie trwania procesu odkamieniania, w dowolnym momencie urządzenie zostanie wyłączone, lub zostaną otwarte drzwi, po ponownym włączeniu urządzenie powróci do kroku w który proces odkamieniania został przerwany. Do odkamieniania należy stosować chemię przeznaczoną do urządzeń profesjonalnych, w żadnym przypadku środków takich jak OCET, czy KALGON stosowanych w urządzeniach domowych. 26

27 FUNKCJA HACCP dsc HAC dto CP (Tylko w trybie z sondą i deltą temperatury) Piec zachowuje wszystkie ustawienia, wilgotność (w zależności od wersji), temperaturę sondy i komory, co minutę przez 24 godziny. Również zapamiętuje moment osiągnięcia zadanej temperatury na sondzie i 15 sekund później. Select OC SI Gdy specjalnie zaprojektowana do tego celu karta pamięci zostanie podłączona, kontroler wyczuje ją i rozpocznie sczytywanie danych z ostatnich 24 godzin. HAC CP Podczas sczytywania danych, na wyświetlaczu miga [dsc][dto], [HAC][CP] a gdy proces się zakończy pojawia się [OC][SI], [HAC][CP]. Select Wybór zaparowania (tylko piece-hep) Funkcja nastawy zaparowania będzie aktywna tylko wtedy gdy przełącznik I2=1 na karcie elektronicznej urządzenia. Wybór tej funkcji jest wywołany przez przycisk umieszczony po każdej stronie wyświetlacza, jeden po lewej stronie do zmniejszania zaparowania, drugi po prawej stronie do zwiększania zaparowania %HR + Wciskając przycisk [-] i [+] jednocześnie jest wyświetlone aktualne zaparowanie mierzone przez czujnik(sensor) zaparowania. W ustawieniu Para 100st.C: Wszystkie diody będą się świeciły na niebiesko. Nie ma w tym przypadku możliwości dopasowania zaparowania. W ustawieniu MIX : diody świecą się na niebiesko i czerwono. W tym ustawieniu istnieje możliwość regulacji zaparowania. W ustawieniu KONWEKCJA : Wszystkie diody świecą się na czerwono. W tym przypadku mamy możliwość dopasowania zaparowania. 27

28 Używanie pieca w opcji programowania Po wciśnięciu przycisku Ø zostanie wyświetlone Menu. Przyciski do programowania: włącznie lub potwierdzenie pokaż krok do tyłu poruszanie się po głównym Menu lub programach poruszanie się po głównym Menu lub programach M program lub zmiana 28

29 PROGRAMY PROGRAM 99 FAZA 1 FAZA 2 PROGRAM 99 FAZA 9 MYCIE SZYBKIE MYCIE DELIKATNE MYCIE ŚREDNIE MYCIE INTENSYWNE MYCIE ZAPIS CAŁKOWITY H. 3 GODZIN PARA H. 1 GODZINY WYBÓR JĘZYKA TN max 150 ºC TG max 120 ºC HISZPAŃSKI ANGIELSKI FRANCUSKI NIEMIECKI WŁOSKI 29

30 Aby włączyć ustawienia programowania należy wcisnąć przycisk Ø. Gdy jest się w Menu, można wybrać pomiędzy 4-ma głównymi opcjami używając przycisków. Gdy jest się już w głównym Menu, jeśli przycisk jest wciśnięty, mamy możliwość poruszania się po istniejących programach, w ten sam sposób jak poprzednio i przy użyciu tych samych przycisków. Jeśli chcemy cofnąć się, należy przycisnąć przycisk tyle razy ile potrzebujemy aby dojść do właściwego momentu. Jeśli jest ustawiony żądany program aby go uruchomić należy wcisnąć Ø. Aby zatrzymać wybraną operację w jakimkolwiek momencie należy nacisnąć przycisk Ø ponownie. Aby przejść do trybu manualnego należy przyciskać do momentu gdy wyświetlacz wyłączy się, za wyjątkiem przypadku gdy program jest w trakcie. W takim przypadku wciskamy Ø. Zmiana lub dodanie programu gotowania. Najpierw należy wybrać numer programu, który chcemy zaprogramować lub zmodyfikować. Następnie wcisnąć M. W kolejnym etapie wyświetlacz wyboru programu miga i należy wpisać żądaną nazwę programu. Należy dokonać tego wybierając znaki od A do Z,., spacja,-, używając przycisków. Gdy nazwa jest wpisana należy przycisnąć Ø. Następnie należy podać żądane parametry jakie mają być uzyskane na poszczególnych etapach przygotowywania potraw. Aby to zrobić należy manualnie ustawić wartości temperatury, zaparowania itp. jakie chcemy uzyskać. Maksymalnie można ustawić 9 kroków. Gdy programowanie jest zakończone i wszystkie kroki są ustalone należy wcisnąć Ø. Nie trzeba programować wszystkich kroków. Jeśli zamiast przycisku Ø wciśniemy M zostaną wykasowane wszystkie kroki jakie zostały zaprogramowane i należy jeszcze raz zaprogramować ustawienia. Główne menu ma 4 różne opcje: Programy gotowania, Mycie, nagrywanie i wybór języka. Możemy ustawić 99 programów, każdy składający się z 9 kroków. Występuje 5 programów mycia, które nie mogą być modyfikowane. Są to następujące programy: Szybkie płukanie 10 minut Płukanie z rozjaśniaczem 46 minut Delikatne mycie 85 minut Średnie mycie 118 minut Mycie intensywne 173 minuty Mycie półautomatyczne 28 minut (spray) 30

31 W programie nagrywania poprzez wciśnięcie przez 5 sekund wyświetla się następujące menu: Adjustible Steam Oven= Wszystkie godziny pracy w parze Regeneration Oven= Wszystkie godziny pracy w programie regeneracji Mixed Movens= Wszystkie godziny pracy w programie mieszanym Convection Oven= Wszystkie godziny pracy w programie konwekcji H.CV= wszystkie godziny pracy w parze. H.CC= wszystkie godziny pracy w konwekcji. N o.c.cv- liczba cykli CV N o.c.cc- liczba cykli CC N o.c.ms/mb- liczba cykli otwierania komina N o.c.des- liczba cykli odkamieniania N a.c.lav.10m= Liczba cykli mycia 10min N a.c.lav.46m= Liczba cykli mycia 46min Nª.c.lav.85M= Number of 85 minute washing cycles N a.c.lav.85m= Liczba cykli mycia 85min N a.c.lav.118m= Liczba cykli mycia 118min N a.c.lav.173m= Liczba cykli mycia 1073min N o.c.lp=liczba otwarcia drzwi N o.cal.=liczba przeprowadzonych kalibracji Tcmax=Maksymalna temperatura osiągnięta przez Tc (sondę komory) Tvmin= temperatura restartowa Tv (sonda kondensacji pary) Tvmax= Maksymalna osiągnięta temperatura osiągnięta przez sondę TV (sonda kondensacji pary) TNmax= Maksymalna temperatura osiągnięta przez TN (sonda) TGmax= Maksymalna temperatura osiągnięta przez TG (sonda generatora pary) po ostatnim odkamienianiu 31

32 KONSERWACJA Czyszczenie codzienne Urządzenie musi być wyłączone. Oczyść urządzenie codziennie za pomocą profesjonalnych środków chemicznych do usuwania tłuszczu. BARDZO WAŻNE. Nigdy nie używaj sproszkowanych detergentów lub produktów rysujących powierzchnię. Nigdy nie używaj strumienia wody pod ciśnieniem do mycia urządzenia z zewnątrz. Zawsze używaj chemii przeznaczonej do urządzeń profesjonalnych. Otwór spustowy pieca powinien być zawsze utrzymywany w czystości. Piec powinien być myty w następujący sposób: 1.- Ochłodź komorę pieca do 60 C, następnie usuń wszelkie pozostałości pokarmów w stanie stałym. 2.- Spryskaj równomiernie całe wnętrze pieca detergentem. 3.- Zamknij drzwi i pozwól detergentowi działać przez około 20 minut. 4.- Włącz cykl naparowania przez 5 do 10 minut. Następnie wyłącz piec i otwórz drzwi. 5.- OSTRZEŻENIE: Detergenty są wysoce aktywnymi środkami i mogą powodować podrażnienie skóry lub oczu. Dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta. 6.- Wypłucz piec dokładnie bieżącą wodą. Użyj w tym celu urządzenia natryskowego dostarczonego wraz z piecem.(opcja). 7.- Wysusz piec, nastawiając go na grzanie z nadmuchem przez 5 minut. Następnie odłącz piec, zamknij zawory wodne i pozostaw drzwiczki pół otwarte, aby wnętrze pieca było wentylowane. Aby oczyścić drzwi wraz z szybą otwieraną: 8.- Usuń jakiekolwiek zanieczyszczenia z powierzchni szkła. 9.- Spryskaj powierzchnię szkła środkiem myjącym Wytrzyj szkło ściereczką. UWAGA: Nie używaj żadnych środków, które mogą porysować powierzchnię szkła. W żadnym przypadku nie wolno polewać rozgrzanej szyby drzwi zimną wodą, co maże doprowadzić do jej zniszczenia 32

33 WYŚWIETLANE BŁĘDY DZIAŁANIA ERROR 1. Snd. CC1. Uszkodzenie sondy temperatury komory. ERROR 2. Snd. Ncl. Uszkodzona sonda potrawy. ERROR 3. TEM. FLI. Występuje gdy temp. Komory przekroczyła 330º C Zadziałał termostat bezpieczeństwa komory. ERROR 4. Snd. Nil. Problem z poziomem wody w generatorze pary. Sondy poziomu wody nie działają prawidłowo. 33

34 ERROR 5. Snd. UAP. Uszkodzona sonda temperatury skroplin. ERROR 6. Snd. Gnd. Uszkodzona sonda temperatury generatora pary. 34

35 35

36 Err 13 FLL tco Kiedy styczniki grzania komory CC pracują ( sterownik zapłonu konwekcji dostaje zasilanie) przez 12 min. a sonda Tc komory nie wyczuwa wzrostu temperatury o 3º-lub więcej. Err 14 PIM FLI Temperatura wewnątrz komory elektroniki osiągnęła 60º błąd wyłącza piec. W momencie gdy temp. wewnątrz komory elektroniki osiągnie 50º na panelu będą migac 4 diody sygnalizujące problem. GENERATOR PARY w momencie włączenia pieca na wyświetlaczu może ukazać się komunikat VAC 3 co oznacza że urządzenie automatycznie opróżnia generator. Działanie takie jest automatyczne co 24 godziny pracy urządzenia. Cykl ten po czasie trwającym około 3 min. Zakończy się automatycznie, po czym generator zostanie ponownie napełniony wodą i urządzenie będzie gotowe do pracy. Błąd odpalenia palników (tylko piece gazowe) STOP Diody sygnalizujące błąd odpalenia palnika Konwekcji / bojlera W czasie eksploatacji może wystąpić błąd odpalenia jednego z palników, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody nad przyciskiem pokazanym na rysunku. W celu ponownego uruchomienia palnika należy przycisnąć przycisk pod diodami (patrz rys.) 36

37 ZASADY PRACY W PRZEMYŚLE GASTRONOMICZNYM PRZY URZĄDZENIACH WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ..- Zawsze dbaj aby powierzchnia urządzeń ze stali nierdzewnej była czysta I miała dostęp powietrza. W momencie kiedy urządzenie nie jest używane powinno być otwarte aby powietrze miało dostęp do jego wnętrza..-regularnie USUWAJ WARSTWY WAPNIA, TŁUSZCZU, SKTOBI I BIAŁEK. Urządzenia mogą korodować wskutek braku dostępu powietrza pod tymi warstwami. Nie wolno używać do czyszczenia urządzeń środków utleniających, jak też zawierających chlor..-nie można dopuścić do kontaktu elementów ze stali nierdzewnej ze stężonymi kwasami, barwnikami, solami itp. przez długi okres czasu. Opary kwasów, które powstają podczas mycia mogą również powodować korozję części wykonanych ze stali nierdzewnej. Umyj powierzchnie świeżą wodą. Odnosi się to również do czynności po używaniu urządzenia, zwłaszcza po gotowaniu ziemniaków, makaronu, ryżu itp. które są gotowane w wodzie zawierającej sól. Powierzchnie wody tworzą mieszaniny silnie skoncentrowanej soli, która może powodować miejscową korozję. Z tych względów natychmiast po gotowaniu należy umyć komorę pieca świeżą wodą..-nie ZALECA SIĘ WYPEŁNIANIA KOMORY PIECA WYŁĄCZNIE POTRAWAMI ZAWIERAJĄCYMI DUŻE ILOŚCI SOLI. Lepiej jest gdy w komorze pieca znajdują się różne rodzaje potraw np. Zupy zawierające tłuszcze lub warzywa zawierające kwasy..-należy unikać uszkodzeń powierzchni ze stali nierdzewnej w szczególności przez inne metale inne niż ze stali nierdzewnej. Pozostałości po obcych metalach tworzą chemiczne związki, które mogą powodować korozję. ŚWIEŻA KOROZJA MOŻE BYĆ USUNIĘTA PRZY UŻYCIU DELIKATNIE ŚCIERAJĄCEGO ŚRODKA LUB PAPIERU ŚCIERNEGO. Cięższą rdzę można usunąć przy pomocy ciepłej mieszaniny 2-3% kwasu acetylenowego. JEŚLI TE ŚRODKI NIE POMOGĄ, RDZĘ NALEŻY USUNĄĆ PRZY POMOCY MIESZANINY 10 % KWASU NITROWEGO. OSTROŻNIE! Musi być to wykonywane wyłącznie przez przeszkolony technicznie personel przestrzegający odpowiednich przepisów. 37

38 Naprawy i zgłoszenia reklamacji. WAŻNE: W celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego działania urządzenia, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia potwierdzony protokołem serwisowym Wymiana jakichkolwiek części roboczych urządzenia, musi być każdorazowo przeprowadzana przez pracowników autoryzowanego serwisu mających odpowiednie uprawnienia techniczne. W przypadku wymiany części roboczych należy sprawdzić, czy został zakręcony główny zawór gazu oraz czy w pobliżu nie pali się nieosłonięty płomień. a) Zgłoszenia wszelkich usterek w działaniu urządzeń i awarii oraz wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na adres sprzedawcy, którego dane znajdują się na dokumencie potwierdzającym nabycie urządzenia (faktura). Gwarancji nie podlegają: Żarówki, elementy gumowe, elementy grzejne zniszczone poprzez działanie kamienia kotłowego, szyby, elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: palniki, uszczelnienia pomp, rury odpływowe, amortyzatory, pokrycia wałków, pasy filcowe, oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne urządzeń i ich elementów, jak również uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, niezgodnego z powyższą instrukcją. Czynności obsługowe takie jak: Odkamienianie i dbałość o czystość urządzenia nie są wykonywane przez serwis w ramach gwarancji. 38

39 39

40 40

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa...4 2. Opis urządzenia...5 2.1. Wydawanie kawy...5 2.2. Wydawanie wrzątku oraz pary...5 2.3. Używanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo