EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97 Podpis inż. Krystyna Szczekareicz Opracoał Imię i nazisko Podpis mgr inż. Krzysztof Klimczak Data ydania r. Kogut usługi komunalne, Ksenia Tyszyńska Wykonaca KOGUT - USŁUGI KOMUNALNE SPIS TREŚCI MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI...2 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...2 KRYTERIA DOBORU TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI... 2 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW...3 OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU I DOBÓR TECHNOLOGII RENOWACJI...4 PRACE RENOWACYJNE...5 Udrażnianie stępne...5 Czyszczenie mechaniczne kanałó (frezoanie, szczotkoanie)... 5 Udrażnianie końcoe...5 Czyszczenie hydrodynamiczne studni...6 INSTALACJA WYKŁADZINY Z RUR UTWARDZANYCH NA PLACU BUDOWY CIPP...6 Utardzanie za pomocą gorącej ody...7 Otarcie ykładziny...7 ZAŁĄCZNIKI 1. Inspekcja CCTV raz z raportami z inspekcji

2 MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI Inestycja zlokalizoana jest mieście Elblągu na terenie cmentarza komunalnego. Przedmiotem niniejszego opracoania jest renoacja kanalizacji deszczoej. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA Opracoanie zostało ykonane ramach zlecenia czyszczenia, inspekcji oraz oceny stanu technicznego kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego mieście Elblągu za pomocą: - renoacji z ykorzystaniem technologii ykładziny CIPP, - ymiany ykopie otartym, - napra punktoych technologii tz. "pakera". Podstaę dla niniejszego opracoania stanoiły następujące materiały: zlecenie i ytyczne Inestora, izja lokalna, inspekcja CCTV kanalizacji. KRYTERIA DOBORU TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI Optymalna technologia ykonania renoacji została ybrana oparciu o następujące kryteria: podstaoe informacje o istniejącym kanale - rodzaj kanału, średnica, materiał, z którego jest ykonany, stan techniczny kanału płyający na łaściości funkcjonalne, przebieg kanału terenie, ymagana ytrzymałość na obciążenia zenętrzne i enętrzne, przemieszczenia promienioe (uskoki połączeniach), przemieszczenia osioe, pęknięcia, zaały, zużycie ścierne, korozja, długość poszczególnych odcinkó. analiza istniejących spadkó kanału OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW Stan techniczny istniejących kanałó jest określany na podstaie ATV-DVWK-M127P-część 2

3 na podstaie ykonanych inspekcji CCTV. I stan techniczny istniejący przeód zachoał soją nośność. Dopuszczalne są drobne uszkodzenia np. postaci nieszczelnych złączy lub łosoatych rys ściance II stan techniczny - układ istniejący przeód ośrodek gruntoy, zachoał zdolność do przenoszenia obciążeń. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podłużne przy nieielkich deformacjach przekroju. III stan techniczny - układ istniejący przeód ośrodek gruntoy, utracił zdolność do samodzielnego przenoszenia obciążeń. Głóne uszkodzenia to: szerokie rysy pierścienioe, szerokie rysy podłużne kluczu, yszczerbienia i dziury, przesunięcia złączu itp. W tym przypadku liner bierze udział przenoszeniu obciążeń. Do przeproadzenia obliczeń statyczno-ytrzymałościoych oprócz oceny stanu kanału należy rónież określić: rodzaj materiału konstrukcyjnego, arunki gruntoo-odne, ysokość ody gruntoej poyżej dna kanału - hw,so [m], promień zenętrzny ykładziny CIPP - ral [mm], grubość ścianki ykładziny CIPP - sl [mm], materiał ykładziny CIPP. Dla przeodu I i II stanie technicznym możlie są następujące przypadki obciążeń: zenętrzne ciśnienie ody działające na ykładzinę CIPP W przypadku przeodó zarysoanych podłużnie i dodatkoego udziału otaczającego gruntu przenoszeniu obciążeń (III stan techniczny) można yróżnić następujące oddziałyania: obciążenia yołane ciężarem gruntu ciśnienie ody gruntoej działające na poierzchnię zenętrzną ykładziny CIPP ciężar łasny

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU I DOBÓR TECHNOLOGII RENOWACJI Lp. Odcinek DN [mm] Długość z CCTV [m] Materiał Stan ATV korzenie ubytki ścianach kanału Uszkodzenia korozja zasyfonoanie przesunięcia na złączach 1. D 1 - D ,0 beton III x x x Metoda napray ymiana ykopie 2. D 3 - D ,9 beton II x x CIPP 3. D 3 - D ,5 beton II x x x CIPP 4. D 5 - D ,0 beton III x x CIPP 5. D 6 - D ,0 beton III x x x x CIPP 6. D 8 - D ,8 beton III x x x x CIPP + napraa punktoa ykopie 7. D 9 - D ,0 beton II x x CIPP 8. D 10 - D ,3 beton II x x CIPP 9. D 10 - D ,7 beton II x x CIPP 10. D 12 - D ,0 beton II x x CIPP 11. D 14 - D ,0 beton III x x x CIPP 12. D 15 - D ,1 beton II x x CIPP 13. Wp 1 - D beton III x x 14. Wp 2 - D beton III x x ymiana ykopie ymiana ykopie 15. Wp 3 - D ,2 beton II x x CIPP 16. Wp 4 - D ,6 beton II x x CIPP 17. Wp 5 - D ,5 beton II x x x CIPP 18. Wp 6 - D ,5 beton II x x CIPP (paker) 19. Wp 7 - D ,5 beton II x x CIPP 20. Wp 8 - D ,0 beton II x x CIPP 21. Wp 9 - D ,5 beton II x x CIPP 22. Wp 10 - D ,0 beton III x x CIPP 23. Wp 11 - D beton III x x ymiana ykopie 24. Wp 12 - D ,0 beton II x x CIPP 25. Wp 13 - D ,5 beton II x x CIPP Wnioski: Wykonaca na podstaie inspekcji CCTV zaleca na iększości odcinkó ykonanie renoacji technologii rur utardzanych na placu budoy (ykładzina poliestroa o strukturze filcoej nasączana na placu budoy żyicami epoksydoymi). Napraa. technologii ze zględu na ciągłość na całym odcinku enętrznej połoki renoacyjnej (brak złączy) pozala na uniknięcie przyszłości najczęstszych uszkodzeń postaci przerastania złączy korzeniami, rozsunięć złączy, zasyfonoań, infiltracji ód gruntoych. Sugeroana metoda napray kanalizacji deszczoej pozala na przyrócenie stanu pierotnego sieci bez ykonyania kłopotliych ykopó przy minimalizacji utrudnień. odcinkó

5 PRACE RENOWACYJNE przez istniejącą studzienkę reizyjną Na czterech odcinkach ykonaca sugeruje ymianę metodą tradycyjną ykopie otartym ze zględu na ich zaalenie. PRACE PRZYGOTOWAWCZE W ramach prac przygotoaczych poprzedzających proces bezykopoej renoacji kanalizacji należy ykonać następujące roboty: Udrażnianie stępne Udrażnianie stępne polega na spłukianiu kanałó strumieniem ody o ysokim ciśnieniu. Wykonuje się to przy pomocy gumoego ęża, na którego końcu zamontoana jest specjalna dysza kierująca strumień ody do tyłu. W ten sposób postaje siła ciągająca ąż głąb kanału. Ze zględu na postający układ sił, ąż proadzany jest pod prąd stosunku do płynących ściekó tak, aby po osiągnięciu doceloej studzienki ciągany był zgodnie ze spadkiem kanału. Wypłukane osady przemieszczają się do studzienki, z której proadzany był ąż, raz z odą użytą do czyszczenia. Tam ypłukane osady usuane są podciśnienioo z kanału. Udrażnianie stępne ma na celu stępne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczeń. Usunięty osad zostanie zagospodaroany zgodnie z opracoanym planem gospodarki odpadami. Czyszczenie mechaniczne kanałó (frezoanie, szczotkoanie) Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia stałe, należy mechanicznie usunąć, a następnie sfrezoać ostre elementy kanałó postałych na skutek przesunięcia zględem siebie segmentó rur kamionkoych mogących uszkodzić ręka podczas ciągania. Ponadto ystające do środka kanału elementy przykanalikó należy sfrezoać na róno ze ścianą kanału. Mechaniczne czyszczenie oraz frezoanie kanałó ykonyane jest za pomocą urządzeń samojezdnych yposażonych odpoiednie głoice frezujące lub czyszczące albo przy pomocy skrobakó przeciąganych przez odcinek od studni do studni ciągarkami mechanicznymi. Usunięty osad zostanie zagospodaroany zgodnie z opracoanym planem gospodarki odpadami. Udrażnianie końcoe Udrażnianie końcoe odbya się taki sam sposób jak udrażnianie stępne. Dla udrażniania końcoego stosoane są metody płukania i odsysanie, czyli: Kombi, Tandem i Sam Truck. Udrażnianie końcoe ma na celu usunięcie pozostałości po czyszczeniu mechanicznym. Usunięty osad zostanie zagospodaroany zgodnie z opracoanym planem gospodarki odpadami. INSPEKCJA PRZED INSTALACJĄ WYKŁADZINY Po ykonaniu udrożnienia końcoego należy przedmiotoy odcinek poddać inspekcji teleizyjnej ostatecznie potierdzającej możliość rozpoczęcia łaściych prac renoacyjnych tzn. instalacji ykładziny CIPP.

6 Czyszczenie hydrodynamiczne studni Przed przystąpieniem do ykonyania napra należy oczyścić podłoże z szelkich luźnych i skorodoanych arst batonu/cegły. Należy usunąć szelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze także stare połoki. Do ykonania przygotoania edług poyższych zasad należy stosoać odę pod ysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub odę pod ysokim ciśnieniem z użyciem granulatu (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosoania urządzeń do czyszczenia odą niezapeniających podanych ciśnień roboczych. INSTALACJA WYKŁADZINY Z RUR UTWARDZANYCH NA PLACU BUDOWY CIPP W celu praidłoego proadzenia ykładziny do kanału należy: umieścić ykładzinę na rusztoaniu inersyjnym ustaionym nad studzienką kanalizacyjną bezpośrednio z samochodu, zamontoać na rusztoaniu inersyjnym przeód z filcu, pełniący rolę słupa ody i zapeniający odpoiednie ciśnienie (słup ciśnienia ody), następnie dolać środek smarujący i poddać ykładzinę procesoi inersji. proadzić ykładzinę do studzienki i kanału przy użyciu ciśnienia ody; inersja przeproadzona zostaje przy zastosoaniu słupa ciśnienia ody 5 m, tzn. hydrostatycznego ciśnienia ody ielkości ody 0,5 bar, zakończyć ykładzinę od strony studni startoej poprzez zroloanie końcóki i mocne sklejenie specjalną taśmą, umocoać pętlę liny na ierzchu ykładziny za pomocą taśm metaloych; taśmy mają rónocześnie zadanie uszczelnienia końcóki rękaa, przymocoać na końcu ykładziny przy użyciu karabinka mocoanego śrubą, linkę bezpieczeństa oraz ąż dogrzeający, proadzić ykładzinę raz z ężem dogrzeającym, za pomocą linki bezpieczeństa, do komina filcoego (słupa) umocoanego na rusztoaniu, podczas przejścia przez studzienki pośrednie, jeden z operatoró musi znajdoać się ejściu do studzienki, aby razie potrzeby zapenić sprane przesuanie noej ykładziny. poinformoać operatora stojącego przy studzience końcoej, trzymającego linkę bezpieczeństa o osiągnięciu przez ykładzinę punktu doceloego; linka umocoana zostaje następnie do rusztoania inersyjnego. Utardzanie za pomocą gorącej ody Po zakończeniu procesu inersji należy:

7 podłączyć ąż dogrzeający do urządzenia grzeczego, podłączyć rury doproadzające odę z hydrantem, odpoietrzyć system grzeczy, a następnie uruchomić cyrkulację ody, dokonać kontroli słupa ody pod kątem procesu inersji czy poziom jest stabilny, ypełnić protokół dotyczący rozmieszczenia punktó pomiaroych, uruchomić ogrzeanie, dokonać pisu godzin do dokumentacji, kontynuoać rozgrzeanie dopóki temperatura obiegu stecznego osiągnie temperaturę 80 C, utrzymyać temperaturę rzędu 80 C przez ok. 5 h, od rozpoczęcia fazy rozgrzeania odstępach czasoych rzędu minut dokonyać pomiaró temperatury cyrkulacji ody podczas rozgrzeania i porotu, jak rónież laminatu e szystkich studzienkach pośrednich, schłodzić ykładzinę po zakończeniu utardzania przy bieżącej cyrkulacji ody aż temperatura laminatu yniesie 25 C, po zakończonym procesie schładzania zaprzestać dokonyania pomiaró temperatury. Otarcie ykładziny Po zakończeniu procesu utardzania celu otarcia ykładziny należy: dokonać nacięć ykładzinie i umożliić odpły ody, zakończenia ykładziny oddzielić narzędziami pneumatycznymi, po dokonaniu kontroli szczelności otorzyć boczne dopłyy za pomocą robota, zdemontoać pompy, uporządkoać teren budoy, dokonać rekultyacji terenu i utylizacji pozostaionych resztek. Inspekcja TV po renoacji. Kanał po montażu ykładziny poddany jest poykonaczej inspekcji CCTV.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne JS i mokrobieżne JM DN 15 40 CE Dziękując za wybór naszego produktu prezentujemy Państwu instrukcję eksploatacji wodomierzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A.

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A. Spis treści: Skład zestau... 2 Wyieramy miejsce dla noego komputera Komputer... 3 Monitor... 3 Instalacja elektryczna... 4 Instalacja sprzętoa Elementy znajdujące się na przodzie komputera... 4 Tył komputera...

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo