Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 kol.5 Plan wydatków budżetu do uchwały budżetowej miasta i gminy Szydłowiec na 2006 rok polegającej na: Przeniesieniu planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikające z bieżącej realizacji wydatków oraz wydatków inwestycyjnych Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi zł w tym : plan wydatków na zadania własnych wynosi zł plan wydatków na zadania zlecone wynosi zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Wprowadza się zmiany w załączniku do budżetu gminy na 2006r. pn. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk

2 Zmiany w planie wydatków dla gminy Szydłowiec na 2006 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 wrzesnia 2006r. Stan na Stan na Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Uzasadnienie Ogółem Ogółem Ogółem 700 Gospodarka mieszkaniowa 265, ,181-47,819 Przeniesienie środków w kwocie (minus) zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 265, ,181 do działu 900 rozdz. -47, na zadanie "Organizacja rejonowego 4300 Zakup usług pozostałych 165, ,181-47,819 punktu segregacji odpadów" 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,432,438 2,480,257 47,819 Przeniesienie środków w kwocie (plus) zł z działu 700 rozdz W związku ze Gospodarka odpadami 1,070,496 1,118,315 47,819 zmianą zasad dofinansowania zadań 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535, ,959 47,819 przez WFOŚiGW w Warszawie z 90% do 70% kosztów zadania zwiększeniu ulegają środki własne na zadaniu "Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu" Razem 32,765,428 32,765,428 0

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006r.

4 PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2006 L.p Nazwa zadania Planowane nakłady na rok 2006 Planowane Finansowanie Budżet Gminy planowane dotacje celowe Budżet Państwa, FOGR, Kontrakt Wojew Komitety Społeczne wodoc. kredyty pożyczki WFOŚ i GW i pożyczka na prefinansowanie Uzasadnienie I Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec Opracowanie projektów wodociagowania we wsiach Zastronie, Omięcin Budowa sieci wodociągowej Zielonka - Wymysłów gmina Szydłowiec Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec

5 01095 Pozostała działalność Kształtowanie centrum wsi Sadek poprzez budowę boisk sportowych do piłki ręcznej i koszykowejogólnodostepnych, ciagów komunikacji pieszej-chodników, urządzenie terenów zielonych, poprzez nasadzenie liści ozdobnych Kształtowanie centrum wsi Chustki : budowa boiska, miejsc postojowych, ciagów pieszych -chodników, urządzenie terenów zielonych, nasadzenia, ustawienie urzadzeń tj.huśtawki, karuzele II Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz Drogi publiczne gminne Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód Budowa ulicy Polanki Budowa ulic-osiedle przy Zalewie ul.partyzantów -przepust Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka Budowa drogi gminnej we wsi Wola Korzeniowa

6 12 Budowa chodnika przy ul.kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego Budowa ulicy Hubala na odcinku od ul.kamiennej do drogi powiatowej Nr Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap Budowa chodnika w ul.iłżeckiej od ul.wschodniej w stronę obwodnicy Budowa chodnika przy ul.sportowej na odcinku 30m Budowa chodnika w ul.sadowej Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.spółdzielczej i Wschodniej Budowa,dokończenie drogi Jankowice-Zastronie, Stanisławów Zastronie Budowa drogi Sadek - Polanki Monitoring ulic i obiektów gminnych III Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz Urzędy Wojewódzkie Zakup kserokopiarki i wykonanie alarmu

7 Rozdz Urzędy gmin Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne IV Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz Szkoły podstawowe Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu I etap termomodernizacji Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole w Majdowie - rozpoczęcie prac projektowych Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Wysokiej - rozpoczęcie prac projektowych Rozdz Gimnazja Modernizacja - remont budynku PG 2 w Szydłowcu wymiana stolarki okiennej Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 2 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych

8 V Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w ul.wiejskiej Udział Gminy w zakupie urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej Budowa kanału deszczowego w ul.narutowicza - projekt+i etap realizacji Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze Rozdz Gospodarka odpadami Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów zakup samochodu śmieciarka W związku ze zmianą zasad udzielania preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW zwiekszeniu ulegają środki własne na zadaniu o kwotę zł. Kwota ta pochodzi z przeniesienia środkow z działu 700 rozdz Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych II etap

9 38 Zakup samochodu dostawczego i ciężarowego Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Zakup agregatu prądotwórczego Zakup spawarki migomat Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie II etapu oświetlenia ul.różanej Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oswietl.i żarówek Rozdz Pozostała dzialalność Modernizacja placów targowych nr 1 i Ogrodzenie targowicy nr VI Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód

10 RAZEM Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 714/2015. Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.64.2015 arządzenie Nr 714/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 września 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2007 r. Nr 211 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2161 Nr X/72/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo