Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle"

Transkrypt

1 EN INSTRUKCJA OBSłUGI I MONTAŻU INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania parowego Condenser tumble dryer and steam wrinkle remover

2

3 Szanowny Kliencie: Pragniemy podziękować za zakup suszarki firmy MASTERCOOK. Nasze zaangażowanie i wiedzę wykorzystaliśmy do zaprojektowania urządzenia, które jak najlepiej spełniałoby Państwa oczekiwania. Innowacyjny projekt i różnorodność funkcji połączone zostały z prostotą obsługi. W gamie urządzeń MASTERCOOK znajdą Państwo również szeroki wybór piekarników, kuchni mikrofalowych, płyt grzewczych, okapów, kuchni, zmywarek, pralek, lodówek i zamrażarek, które można połączyć w zestawie z zakupioną przez Państwa suszarką MASTERCOOK. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej na której będą mogli Państwo znaleźć użyteczne informacje na temat wszystkich naszych wyrobów. MASTERCOOK Z myślą o stałym rozwoju naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ich parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz estetycznych uwarunkowanych postępem technicznym. Ważne : Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi, co pozwoli Państwu na szybkie zapoznanie się z jego działaniem. 2

4 SPIS TREŚCI 1 / ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA Instrukcje bezpieczeństwa 4 Ochrona środowiska 5 Oszczędzanie energii 5 2 / OPIS URZĄDZENIA Prezentacja suszarki 6 Zbiornik pary 7 3 / INSTALACJA URZĄDZENIA Wybór miejsca instalacji 8 Poziomowanie 8 Przed pierwszym uruchomieniem programu pary 9 Zabudowa 9 Instalacja w zestawie z pralką 9 Podłączenie do sieci elektrycznej 10 4 / PRZYGOTOWANIE ODZIEŻY DO SUSZENIA Sprawdzenie stanu odzieży 11 Wkładanie odzieży do bębna 11 Zalecana wielkość wsadu 11 5 / PROGRAMOWANIE Prezentacja panelu sterowania 12 Programy suszenia 12 Programy Parowe 14 Programy suszarki 17 Opcje 18 6 / KONSERWACJA BIEŻĄCA Napełnianie zbiornika pary 20 Czyszczenie zbiornika pary 21 Czyszczenie filtra 22 Opróżnianie zbiornika na wodę 22 Bezpośrednie podłączenie do instalacji kanalizacyjnej 23 Czyszczenie skraplacza 24 Czyszczenie urządzenia 24 Wymiana żarówki 25 7 / KONSERWACJA OKRESOWA Czyszczenie gniazda filtra 26 Czyszczenie gniazda skraplacza 26 8 / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 28 9 / SERWIS POSPRZEDAŻOWY 30 3

5 1 / ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać razem z urządzeniem. W momencie jego sprzedaży lub przekazania innej osobie, należy upewnić się, że nowy właściciel otrzyma niniejszą instrukcję. Proszę zapoznać się z niniejszymi zaleceniami przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zostały one przygotowane z myślą o bezpieczeństwie Państwa oraz innych osób INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Instalacja Po otrzymaniu urządzenia należy je niezwłocznie rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie, a następnie dokonać ogólnej kontroli. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy wpisać do karty dostawy i koniecznie zachować kopię tego formularza. Nigdy nie należy włączać uszkodzonego urządzenia. Jeśli Państwa urządzenie jest uszkodzone, prosimy o skontaktowanie się z jego sprzedawcą. Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją instalacji W czasie instalacji suszarka powinna być odłączona od zasilania elektrycznego. Należy sprawdzić czy parametry podłączenia elektrycznego przedstawione na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Należy zapewnić dostęp do gniazdka elektrycznego po zakończeniu instalacji urządzenia. Nie należy modyfikować lub wykonywać prób modyfikacji parametrów urządzenia. Może to być niebezpieczne. Jeżeli podłączenie urządzenia wymaga jakichkolwiek modyfikacji instalacji elektrycznej i hydraulicznej, prace związane z tymi modyfikacjami należy powierzyć wykwalifikowanym elektrykom i hydraulikom. Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio za drzwiami, drzwiami rozsuwanymi lub drzwiami z zasuwą. Urządzenie przeznaczone jest do standardowego użytku domowego. Nie można używać go do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do żadnych innych celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Bezpieczeństwo dzieci: Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania przez osoby dorosłe. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę z suszarką. Nie należy pozwalać zwierzętom domowym na zbliżanie się do urządzenia. Nie należy pozwalać, aby małe dzieci zbliżały się do włączonego urządzenia; Opakowanie oraz jego elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci (na przykład: plastykowe worki, styropian, etc). Mogą być one niebezpieczne: ryzyko uduszenia. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wystarczającej informacji lub doświadczenia, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Użytkowanie Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego, do suszenia odzieży nadającej się tego celu. Należy przestrzegać poniższych zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie gwarantem w przypadku ich nieprzestrzegania i powstania szkód materialnych i fizycznych. Urządzenie należy użytkować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, co pozwoli na uniknięcie szkód osobistych i zniszczenia pranej odzieży. W urządzeniu nie należy używać rozpuszczalników (ryzyko zapalenia i wybuchu) n W z n p n z z w n l o M w s I t D z g n t 4

6 1 / ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA Należy ściśle stosować się do zaleceń producenta odzieży dotyczących jej czyszczenia. Jeśli zachodzi konieczność otwarcia drzwi suszarki w trakcie wykonywania cyklu suszenia, należy uważać, aby nie dotykać bębna, ponieważ może on być bardzo gorący. Zalecenia dotyczące używania produktów wywabiających plamy: Wstępne czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników, wywabiaczy plam lub aerozoli jest zabronione ze względu na łatwopalność tych produktów. Jeśli Państwa odzież wymaga wstępnego czyszczenia musi być ono wykonane przed praniem. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, wymienione produkty nie powinny być przechowywane w pobliżu suszarki lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego, w słabo wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, które nie mogą być usunięte zgodnie zaleceniami z rozdziału ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, prosimy o skontaktowanie się z wykwalifikowanych technikiem W przypadku zużytej suszarki należy ją doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jej dalsze wykorzystanie: odłączyć i odciąć przewód zasilania tuż przy urządzeniu oraz zdemontować zamknięcie drzwi. Ze względów bezpieczeństwa wymiana przewodu zasilania powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania i skontaktować się z serwisem posprzedażowym. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały użyte do produkcji opakowania tego urządzenia nadają się do recyklingu. Biorąc udział w recyklingu, poprzez składowanie tych materiałów w odpowiednich pojemnikach, przyczyniasz się do ochrony środowiska Urządzenie zawiera również wiele komponentów nadających się do recyklingu, dlatego oznaczone jest symbolem wskazującym, iż po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy go mieszać z innym rodzajem odpadów, co pozwala na przeprowadzanie recyklingu urządzeń, organizowanego przez ich producentów, w optymalnych warunkach, zgodnie z dyrektywą EC/ 2002/ 96 dotyczącą odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacja na temat punktów recyklingu najbliższych miejscu zamieszkania można uzyskać kontaktując się z właściwymi organami lub ze sprzedawcą sprzętu. Dziękujemy za współpracę w ramach programu ochrony środowiska OSZCZĘDZANIE ENERGII Zalecamy odwirowanie odzieży z dużą prędkością: pozwoli to na zmniejszenie jej wilgotności i na zaoszczędzenie energii. Nawet materiały syntetyczne powinny być odwirowane przed suszeniem. Należy maksymalnie wykorzystywać pojemność suszarki, co powoli na optymalne zużycie energii. Należy przy tym pamiętać o przestrzeganiu zaleceń dotyczących wielkości wsadu przedstawionych w niniejszej instrukcji. Wysoka temperatura otoczenia i zbyt mały wsad zwiększają czas suszenia i zużycie energii elektrycznej. Po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtr. Skraplacz należy czyścić dwa razy w miesiącu. 5

7 2 / OPIS URZĄDZENIA PREZENTACJA SUSZARKI B A E D C Rys. 01 F A B Panel sterowania Zbiornik na odzyskiwaną wodę E Tabliczka znamionowa (informacje dla serwisu poprzedażowego) C Kratka skraplacza F Regulowane nóżki D Filtr 6

8 2 / OPIS URZĄDZENIA ZBIORNIK PARY Zbiornik pary Rys. 02 Zbiornik pary może być wypełniony wyłącznie zdemineralizowaną wodą lub wodą ze zbiornika na odzyskiwaną wodę, która została przefiltrowana przez specjalny filtr zamontowany do tego celu na wejściu zbiornika pary. 7

9 3 / INSTALACJA URZĄDZENIA WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI Wskazówka: W czasie użytkowania suszarka nagrzewa się. Jeśli ustawiona jest obok innego urządzenia lub mebla zalecamy pozostawienie wolnej przestrzeni miedzy nimi tak, aby zapewnić swobodny prze-pływ powietrza. (Rys. 03). Gorąco odradzamy: Instalowania urządzenia na podłodze z wykładziną podłogową. Jeśli jest to konieczne, należy zapewnić przepływ powietrza w dolnej części urządzenia. Instalowania urządzenia w miejscu, w którym może być ono narażone na zachlapanie. Instalowania suszarki w małym, zamkniętym pomieszczeniu (w takim przypadku należy w czasie suszenia otworzyć drzwi lub okno). Instalowania suszarki w słabo wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura pomieszczenia nie może w trakcie suszenia przekraczać 30oC. POZIOMOWANIE Ważne : Urządzenie należy wypoziomować przy użyciu poziomicy: Suszarka wyposażona jest w cztery regulowane nóżki (Rys. 04). W celu jej wypoziomowania i zapewnienia stabilności należy: Lekko przechylić suszarkę do tyłu W zależności od stanu podłogi przykręcić lub odkręcić jedną lub kilka nóżek przy pomocy klucza lub śrubokręta, aby wyregulować wysokość suszarki (Rys.04) Ponownie ustawić urządzenie na nóżkach i sprawdzić jego stabilność. Rys cm mini P p n Z l Z I U K s d Rys. 04 8

10 3 / INSTALACJA URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM PROGRAMU PARY Urządzenie dostarczane jest z pustym zbiornikiem pary Zbiornik pary jest pusty po dostarczeniu urządzenia. Przed pierwszym użyciem programu pary zbiornik należy napełnić zdemineralizowaną wodą lub wodą ze zbiornika na jej odzyskiwanie (patrz rozdział Konserwacja bieżąca ). ZABUDOWA Jeśli suszarka montowana jest pod blatem kuchennym należy pozostawić oryginalny blat laminowany lub zastąpić go węższym blatem wykorzystując kit dostępny u sprzedawcy sprzętu. Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie nie może być użytkowane bez górnej pokrywy. INSTALACJA W ZESTAWIE Z PRALKĄ Kit adaptacyjny dostępny jest u sprzedawcy sprzętu. Wykorzystywany jest on do zamontowania suszarki na pralce. Należy sprawdzić czy kit jest kompatybilny z posiadaną przez Państwa pralką. Ze względów bezpieczeństwa instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika. 9

11 3 / INSTALACJA URZĄDZENIA PODłĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ Niebezpieczeństwo: Przy podłączeniu urządzenia: Nie należy wykorzystywać przedłużaczy, adapterów, listew podłączeniowych ani programatorów czasowych Gniazdko przyłączeniowe powinno być łatwo dostępne i pozostawać poza zasięgiem dzieci. W przypadku wątpliwości, co do stanu instalacji należy skontaktować się z instalatorem lub wykwalifikowanym technikiem autoryzowanym przez producenta. Nigdy nie należy eliminować podłączenia do uziemienia. Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązujących norm oraz zaleceń właściwych organów danego kraju, zwłaszcza, jeśli chodzi o uziemienie oraz instalację urządzenia w łazience Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zdarzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją elektryczną. WYMIANA PRZEWODU ZASILANIA W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiana przewodu zasilania powinna być wykonana przez pracowników serwisu technicznego lub wykwalifikowanego technika. Wskazówka: Aby ułatwić odnalezienie numerów referencyjnych urządzenia zalecamy ich zapisanie na stronie Serwis posprzedażowy i obsługa klienta (na stronie wyjaśniono również gdzie można znaleźć potrzebną informację) Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw europejskich 2006/95/CE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2004/108/CE (kompatybilność elektromagnetyczna). S z p t z z P d u w p w g n W k w a M c m i w 10

12 4 / PRZYGOTOWANIE ODZIEŻY DO SUSZENIA SPRAWDZENIE STANU ODZIEŻY Wskazówka: Jeśli przed włożeniem odzieży do suszarki, zauważą Państwo plamy, nawet bezpośrednio po zakończeniu prania, odzieży tej nie należy suszyć. Z reguły plamy, które zostały zaprasowane lub wysuszone w suszarce nie mogą być usunięte. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi postępowania z trudnymi do usunięcia plamami, znajdującymi się w większości instrukcji obsługi pralek a przede wszystkim zalecamy powtórne wypranie zaplamionej odzieży. Przygotowanie odzieży: Zasunąć wszystkie zamki i zapiąć zatrzaski Usunąć źle przyszyte guziki, agrafki i haftki Zapiąć paski, zawiązać fartuchy, etc. Opróżnić kieszenie Specjalne zalecenia dotyczące programów parowych: Posortować pranie wg rodzajów tkanin Nie mieszać tkanin kolorowych (zwłaszcza nowych) z białymi W suszarce nie należy suszyć: Rzeczy zawierające gumę (np. czepki kąpielowe, wodoodporna odzież, wykładzina etc.) Rzeczy posiadające usztywnienie, które mogłoby się odczepić Rzeczy o dużych rozmiarach (materace, kołdry) Nieodwirowanej odzieży Odzieży pranej w łatwopalnych produktach chemicznych. Prosimy stosować się do wskazówek zawartych na metkach producentów odzieży. Sprawdzić etykietę na odzieży Suszenie normalne Suszenie delikatne Nie suszyć w suszarce bębnowej WKłADANIE ODZIEŻY DO BĘBNA Otworzyć drzwi naciskając w miejscu, w którym znajduje się etykieta (Rys. 05) Sprawdzić czy filtr jest poprawnie zamontowany Włożyć wypraną i odwirowaną odzież tak, aby była luźno rozłożona i nieprzyciśnięta. Zalecana wielkość wsadu: Maksymalna pojemność suszarki wynosi 8kg. Aby ograniczyć zagniecenia i zoptymalizować czasy suszenia zalecamy przestrzeganie maksymalnej pojemności suszarki. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty prasowania i zoptymalizować czasy zalecamy ograniczenie wsadu podczas programów parowych do 2 kg. Rys

13 5 / PROGRAMOWANIE PREZENTACJA PANELU STEROWANIA Pause Stop + - w N c W z N c A B C D Pokrętło wyboru programów Bez zagnieceń Sygnał dźwiękowy Suszenie dodatkowe PROGRAMY SUSZENIA A B C D E F G H E F G H Opóźniony start - Opóźniony start + Start/Pause On/Off Urządzenie wyposażone jest w dwie funkcje: Funkcje suszenia złożone z 7 programów Funkcja suszenia przy użyciu pary złożone z 3 programów Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system określania poziomu wysuszenia. Suszarka wyłączy się w momencie, w którym ustawiony poziom wysuszenia zostanie osiągnięty (patrz tabela programów na następnych stronach). Uruchamianie urządzenia: Sprawdzić podłączenie do sieci elektrycznej. Urządzenie nie może być uruchomione, jeśli drzwi nie są dokładnie zamknięte. Nacisnąć przycisk On/ Off H Przy użyciu pokrętła wyboru programów A (obraca się w dwie strony) wybrać żądany program (patrz tabela na następnych stronach) Świecąca się dioda wskazuje wybrany program. Aby rozpocząć wykonywanie programu należy nacisnąć przycisk Start/ Pause G (zaświeci się wskaźnik pracuje ). Czas pozostały do zakończenia cyklu: Czas wyświetlany na początku cyklu odpowiada pełnemu wsadowi. Podawany jest on w celach informacyjnych. Rzeczywisty czas regulowany jest w trakcie wykonywania cyklu w zależności od wielkości wsadu. W momencie rozpoczęcia cyklu suszenia, miga symbol Pozostały czas. Wskaźnik przestaje migać w momencie ustawienia właściwego czasu pozostałego do zakończenia cyklu m w J m N w W N c W c s k u P n z p N z W Przebieg programu Pozostały czas 12 Pause Stop + - d

14 5 / PROGRAMOWANIE Wyjmowanie lub dodawanie odzieży w trakcie suszenia: Nacisnąć przycisk Start/Pause G aby przerwać cykl suszenia i bezpośrednio otworzyć drzwi. Włożyć lub wyciągnąć element odzieży a następnie zamknąć drzwi suszarki. Nacisnąć przycisk Start/Pause G aby wznowić cykl suszenia. Wskazówka: W celu zapewnienia skuteczności programów parowych nie zalecamy ich przerywania. Zatrzymanie programu Pozostały czas Pause Stop + - Zmiana programowania lub suszenia w trakcie wykonywania cyklu: Jeśli wybrali Państwo niewłaściwy program można go zmienić w trakcie wykonywania cyklu. Nacisnąć przycisk Start/Pause G aby przerwać suszenie. Wybrać inny program Nacisnąć przycisk Start/Pause G aby wznowić cykl suszenia. Cykl chłodzący : Wszystkie programy kończą się krótkim cyklem chłodzenia, który trwa kilka minut i stopniowo schładza pranie. Prosimy nie zatrzymywać suszarki przed końcem procesu chłodzenia. Cykl chłodzący Pause Stop + - Zakończenie programu i zatrzymanie urządzenia: Po zakończeniu programu wyświetlacz pokazuje 0:00. Wskaźniki Filtr i Pełny zbiornik migają na przemian przypominając o konieczności wyczyszczenia filtra i opróżnienia zbiornika na wodę po każdym cyklu suszenia. Nacisnąć przycisk On/Off H i opróżnić suszarkę. Wyczyścić filtr i opróżnić zbiornik (patrz rozdział Konserwacja bieżąca ). Zakończenie programu Pause Stop Migajądiody Filtr i Pełny zbiornik + - Wskazówka: Prosimy o skonsultowanie tabeli programów w celu wybrania najwłaściwszego programu dla suszonej przez Państwa odzieży. 13

15 5 / PROGRAMOWANIE PROGRAMY PAROWE Urządzenie wyposażone jest w 3 programy wykorzystujące parę: Bawełna Mieszany Odświeżanie Dzięki działaniu pary, programy Bawełna i Mieszany pozwalają na delikatne wygładzenie i usunięcie zagnieceń niezależnie od tego czy pranie było suszone w sposób tradycyjny czy w suszarce. W rezultacie prasowanie jest szybsze i łatwiejsze a w przypadku niektórych tkanin czasami nawet nie jest konieczne. Odświeżanie parowe to program pozwalający na przewietrzenie odzieży przechowywanej przez dłuższy czas w szafie. Programy parowe mogą być używane w przypadku wysuszonej odzieży, tuż przed prasowaniem. Zalecamy przestrzeganie maksymalnej wielkości wsadu (patrz tabela w dalszej części instrukcji). Programów parowych nie należy używać do suszenia następujących materiałów: dzianin, skóry, odzieży z elementami metalowymi, drewnianymi lub plastykowymi, odzieży wykonanej z metalu mogącego rdzewieć, płótna nasączonego olejem lub innych podobnych pokrywanych materiałów. Zbiornik pary jest pusty po dostarczeniu urządzenia. Przed pierwszym użyciem programu pary zbiornik należy napełnić zdemineralizowaną wodą lub wodą ze zbiornika na jej odzyskiwanie (patrz rozdział Konserwacja bieżąca). Przed uruchomieniem programu z użyciem pary należy upewnić się czy: Poziom wody w zbiorniku jest od wyższy od poziomu Min. Filtr został wyczyszczony Program Bawełna : Dzięki jednoczesnemu działaniu pary i bębna, program ten pozwala na usunięcie zagnieceń w przypadku odzieży z bawełny i ułatwia jej prasowanie. Czas trwania programu wynosi 18 minut Wybrać żądany program przy użyciu pokrętła wyboru programów A. Niebieska obwódka wokół pokrętła, wskaźniki Para oraz Bawełna zaczynają migać. Zatwierdzić ustawienia naciskając przycisk Start/Pause G. Program Mieszany Dzięki jednoczesnemu działaniu pary, bębna i wstępnemu podgrzewaniu odzieży, program ten pozwala na usunięcie zagnieceń w przypadku odzieży Mieszanej (poliester, syntetyczna, etc) i ułatwia jej prasowanie. Czas trwania programu wynosi 20 minut Wybrać żądany program przy użyciu pokrętła wyboru programów A. Niebieska obwódka wokół pokrętła, wskaźniki Para oraz Bawełna zaczynają migać. Zatwierdzić ustawienia naciskając przycisk Start/Pause G. w n m n 14

16 5 / PROGRAMOWANIE Odświeżanie przy użyciu pary: Dzięki działaniu pary program ten pozwala na wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu z odzieży przechowywanej przez dłuższy czas w szafie. Czas trwania programu wynosi 20 minut Wybrać żądany program przy użyciu pokrętła wyboru programów A. Niebieska obwódka wokół pokrętła, wskaźniki Para oraz Bawełna zaczynają migać. Zatwierdzić ustawienia naciskając przycisk Start/Pause G. Zakończenie programu i automatyczne uruchomienie bębna po zakończeniu programu z użyciem pary: Po zakończeniu programów z użyciem pary i w czasie wirowania, na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat End. Po zakończeniu wybranego programu aktywowane jest wirowanie. W czasie wirowania bęben obraca się w sposób ciągły, zabezpieczając w tren sposób odzież przed zagnieceniami. Faza wirowania trwa 30 minut. W czasie wirowania mogą Państwo wyciągnąć odzież z bębna, po naciśnięciu przycisku Start/Pauza G. Wirowanie zostaje przerwane umożliwiając w ten sposób opróżnienie bębna przy włączonym oświetleniu. Wskaźnik Filtr i Pełny zbiornik migają na przemian, przypominając o wyczyszczeniu filtra i opróżnienia zbiornika po każdym cyklu. Zakończenie programu Pause Miga dioda Filtr i Pełny zbiornik Stop + - Uwagi: Jeśli w czasie wirowania wybrana została opcja Sygnał dźwiękowy, co minutę emitowany będzie sygnał dźwiękowy. Wskazówka: W celu zwiększenia wydajności programów z użyciem pary zalecamy: Wyciągnięcie całego wsadu, pojedynczo, tuż po zakończeniu programu lub w czasie wirowania. Zawieszenie odzieży na wieszakach Jeśli jest to konieczne, niezwłoczne wyprasowanie odzieży. Uwagi: Zawilgocenie odzieży po zakończeniu programów z użyciem pary jest całkowicie normalne. Ułatwia to prasowanie. Podobnie w przypadku małego wsadu istnieje możliwość obecności mokrych plam po zakończeniu suszenia. 15

17 5 / PROGRAMOWANIE W czasie trwania cyklu: 1 - Pełny zbiornik: Zbiornik napełnia się w czasie trwania cyklu. Urządzenie zatrzymuje się w czasie wykonywania programu. Wskaźnik Pełny zbiornik świeci, czas pozostały do zakończenia programu miga. Należy opróżnić zbiornik (patrz rozdział Konserwacja bieżąca ) Nacisnąć przycisk Start/Pauza wznowienia programu. G w celu Zatrzymanie programu Pause Stop Zapalony wskaźnik Pełny zbiornik + - P 2 - Pusty zbiornik: W czasie cyklu usuwania zagnieceń przy użyciu pary zbiornik pary zostaje opróżniony. Urządzenie zatrzyma się podczas cyklu. Zostaną podświetlone symbole Zbiornik pusty i Pauza, wyświetlony zostanie wykrzyknik a czas pozostały do końca będzie migał na wyświetlaczu. W takim wypadku prosimy uzupełnić wodę w zbiorniku ( patrz rozdział Konserwacja bieżąca ) Po uzupełnieniu wody prosimy nacisnąć przycisk Start/Pauza G w celu wznowienia programu. Zatrzymanie programu Zostaną podświetlone symbole Zbiornik pusty i Pauza, na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wykrzyknik. Pause Stop + - Zbiornik pary należy wypełniać tylko wodą destylowaną lub całkowicie zdemineralizowaną. Nie należy używać wody z kranu lub wody zawierającej dodatki. Woda ze zbiornika na odzyskiwanie wody może być również wykorzystana po uprzednim jej przefiltrowaniu przy użyciu specjalnego filtra zainstalowanego na wejściu zbiornika pary. Przerwa w zasilaniu urządzenia powoduje anulowanie aktualnie wykonywanego programu. W takim przypadku należy powtórzyc wszystkie czynności zwiazane z programowaniem. Wskazówka: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, ze względów bezpieczeństwa zalecamy jego odłączenie od zasilania elektrycznego. 16

18 5 / PROGRAMOWANIE PROGRAMY SUSZARKI Programy suszenia: Programy Rodzaj tkaniny Rezultat suszenia BAWEŁNA Jeans Bawełna Suche Suche Bawełna Suche Wilgotne Bawełna Wilgotne MIESZANE Suche Tkaniny zwykłe Suche Wilgotne Tkaniny zwykłe Lekko wilgotne Pozostałe programy suszenia Sport Fitness Sztuczne Suche Delikatne Delikatne, sztuczne Suche Wełna Wełna Suche Programy parowe : Programy Bawełna Mieszane Odświeżanie parowe Rodzaj wsadu Maksymalny ciężar Czas trwania (min) Zużycie woda (litry) energia (kwh) Koszule bawełniane 10 sztuk 18 0,4 0,20 Bielizna bawełniana 2 kg 18 0,4 0,20 Koszule syntetyczne 10 sztuk 20 0,4 0,35 Bielizna syntetyczna 2 kg 20 0,4 0,35 Bawełna lub syntetyk 2 kg 20 0,1 0,06 PROGRAMY ZALECANE DO PRÓB EN 6112 DYREKTYWA EEC Wsad I Sucha bawełna 8 kg... choisir Bawełna - Suche Wsad II Bawełna do prasowania 8 kg... choisir Bawełna - Wilgotne Wsad III Tkaniny łatwe w utrzymaniu 3 kg... choisir Sport Fitness 17

19 5 / PROGRAMOWANIE OPCJE Start z opóźnieniem: Opcja niedostępna dla programów parowych. Pokrętłem wyboru programów A wybrać żądany program. Naciskać przycisk Opóźniony start + F aby opóźnić rozpoczęcie programu o 30 minut za każdym naciśnięciem przycisku aż do ustawienia żądanego czasu. (maksymalnie 23,5 godziny). Aby zmniejszyć opóźnienie należy nacisnąć przycisk Opóźniony start - E Zatwierdzić ustawienie przyciskiem Start/ Pauza F. Po upłynięciu ustawionego czasu opóźnienia rozpocznie się program suszenia. Wyświetlacz pokazuje orientacyjny czas pozostały do zakończenia programu. Ekran LCD wyświetla czas pozostały do zakończenia cyklu. Czas pozostały jest precyzyjniejszy w miarę postępu procesu suszenia. Czas pozostały do rozpoczęcia cyklu Opóźniony start Pause Stop + - O F p o w T n P n Opcja Bez zagnieceń : Funkcja Bez zagnieceń podrzuca odzież co 10 minut aż do 24h lub czasu otwarcia drzwi i wyłączenia suszarki. Funkcja włącza się po skończeniu procesu suszenia i zapobiega zbijaniu się prania, zmniejsza zagniecenia. Aby aktywować funkcję należy nacisnąć przycisk B. Wskaźnik na panelu sterowania zostanie zaświecony. Opcja Bez zagnieceń Pause Stop + - Opcja Sygnał dźwiękowy : Nacisnąć przycisk Sygnał dźwiękowy C. Po zakończeniu suszenia trzy sygnały dźwiękowe będą emitowane co 10 minut w ciągu jednej godziny aż do otwarcia drzwi suszarki lub jej zatrzymania. W dolnej części wyświetlacza świeci się dioda odpowiadająca tej opcji, informująca o aktywacji opcji Sygnał dźwiękowy. Opcja Sygnał dźwiękowy Pause Stop + - Uwagi: Opcja Sygnał dźwiękowy pozostaje aktywna po zmianie programu. Opcja może być wyłączona poprzez naciśniecie przycisku nawet w czasie trwania programu. 18

20 5 / PROGRAMOWANIE Opcja Dodatkowe suszenie : Opcja niedostępna dla programów parowych. Funkcja umożliwia zwiększenie czasu suszenia po zakończeniu programu. Czas zwiększany jest o 10 minut po każdym naciśnięciu przycisku Dodatkowe suszenie D. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Dodatkowe suszenie dostosowane jest do ustawionego programu Dodatkowy czas Pause Stop + - Funkcja MEMO ACTIV : Twoja suszarka zapamiętuje programy używane najczęściej. Po kilku cyklach suszenia podpowiada (wyświetla najczęściej używany program). 19

21 6 / KONSERWACJA BIEŻĄCA NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PARY Zbiornik o pojemności 1,2 litra wystarcza na wykonanie około trzech cykli suszenia Zbiornik wyposażony jest w filtr oczyszczający. Właściwie filtrowana woda jest konieczna w celu zapewnienia poprawnego działania generatora pary. Przpominamy o napełnieniu zbiornika przed pierwszym użyciem programu parowego. Zbiornik pary możnapełniać wyłącznie wodą destylowaną lub calkowicie zdemineralizowaną. Nie należy używać wody z kranu lub wody zawierającej dodatki. Woda ze zbiornika na odzyskiwanie wody może być również wykorzystana po uprzednim jej przefiltrowaniu przy użyciu specjalnego filtra zainstalowanego na wejściu zbiornika pary. W celu napełnienia zbiornika należy wykonać nastepujące czynności: Aby wyciągnąć zbiornik należy nacisnąć jego górną część (Rys. 06) Napełnić zbiornik (Rys. 07). Nacisnąć górną część zbiornika w celu jego ponownego zamontowania. Mogą Państwo użyć również wody ze zbiornika na wodę: Wyciągnąć zbiornik na wodę (Rys. 20 na stronie 22.) Ze zbiornika wyciągnąć rurkę (Rys. 08) Napełnić zbiornik (Rys. 09) Nacisnąć górną część zbiornika, aby ponownie go zamontować. Rys. 06 Rys. 07 Rys. 08 Rys. 09 Jeśli wykorzystują Państwo wodę ze zbiornika należy regularnie czyścić filtr zbiornika (Rys. 10). Rys

22 6 / KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE ZBIORNIKA PARY Wskazówka: Jesli program z użyciem pary nie był wykorzystywany przez kilka miesięcy zalecamy wymianę wody w zbiorniku. Rys. 11 Aby całkowicie wyczyścić wnętrze zbiornika należy wyciągnąć go z gniazda, zamknięcie osłony zbiornika znajduje się wewnątrz drzwi (Rys. 11) W celu wyczyszczenia zbiornika należy wykonać następujące czynności: Nacisnąć zbiornik w celu jego otwarcia Użyć monety w celu odblokowania osłony zbiornika (Rys. 12) Wyciągnąć zbiornik chwytając za jego dolną część (Rys. 13) Pociągać jednocześnie obydwie strony górnej części zbiornika i zdjąć pokrywkę (Rys. 14) Wyczyścić wnętrze zbiornika oraz filtr, który może być czyszczony w wodzie (Rys. 15) Ponownie założyć pokrywkę zbiornika. Ponownie zamontować zbiornik, wkładając w pierwszej kolejności jego dolną część. Docisnąć górną część zbiornika, aby zapewnić poprawne jego zamontowanie w gnieździe. Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14 Rys

23 6 / KONSERWACJA BIEŻĄCA CZYSZCZENIE FILTRA Nie należy użytkować urządzenia bez zamontowanego filtra. Przypominamy, że filtr należy czyścić po zakończeniu każdego suszenia lub cyklu przy użyciu pary. Filtr znajduje się w dolnej części otworu suszarki. Aby wyczyścić filtr należy: Wyciągnąć filtr pociągając do góry (Rys. 16) Otworzyć (Rys. 17) Wyczyścić filtr, usuwając warstwę kłaczków, która go pokrywa (Rys. 18) Filtr nie może być myty w wodzie (Rys. 19). Ponownie zamontować zbiornik dociskając go do oporu. Rys. 16 Rys. 17 Rys. 18 B W z P w k z s u I l ( 2 W n j 2 OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ Zbiornik ten znajduje się w górnej części urządzenia. W zbiorniku tym zbierana jest woda pochodząca z suszonej odzieży. Aby opróżnić zbiornik należy go pociągnąć do siebie (Rys. 20). Opróżnić zbiornik lub wykorzystać wodę do napełnienia zbiornika pary (Rys. 21). Zbiornik na wodę należy opróżniać po wykonaniu każdego cyklu suszenia. Jeśli istnieje ryzyko spadku temperatury poniżej zera należy opróżnić zbiornik na wodę. Rys. 19 Rys. 20 Rys. 21 Jeśli chcą Państwo przesunąć lub przechylić suszarkę, zbiornik na wodę należy opróżnić. p a w t w Wskazówka: Wodę ze zbiornika można przechowywac w oddzielnym pojemniku. Może być ona później wykorzystana do napełnienia zbiornika pary. 22

24 6 / KONSERWACJA BIEŻĄCA BEZPOŚREDNIE PODłĄCZENIE DO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W celu wyeliminowania konieczności opróżniania zbiornika po każdym użyciu urządzenia, mają Państwo do dyspozycji zestaw do odprowadzania wody ze skraplacza bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej (wąż + Przegroda). Aby zamontować zestaw należy: zdjąć istniejący przewód i wcisnąć go do wnętrza suszarki (Rys. 22). Zainstalować przegrodę (Rys. 23). Podłączyć wąż znajdujący się w zestawie do spustu urządzenia (Rys. 24). Rys. 22 Istnieją dwie możliwości podłączenia węża do instalacji kanalizacyjnej za pośrednictwem syfonu z odpowietrzeniem (Rys. 25). Za pośrednictwem syfonu kanalizacyjnego (Rys. 26). W czasie podłączania syfonu należy zdjąć zaślepkę, następnie założyc gumową końcówkę węża. Jesli jest to konieczne założyc dodatkową obejmę (Rys. 26). Rys. 23 Przegroda musi być zainstalowana przed podłączeniem przewodu odprowadzającego, tak, aby uniknąć rozlania wody przy demontowaniu węża. Rys. 24 Bezpośrednie odprowadzanie wody do instalacji kanalizacyjnej uniemożliwia jej powtórne wykorzystanie do napełniania zbiornika pary. 90 cm maxi Rys. 25 Rys

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR IWM60 POLSKI 4 TÜRKÇE 29 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 11 Codzienna

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR IWM60 POLSKI 4 TÜRKÇE 29 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5 Opis urządzenia 7 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 11 Codzienna

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo