WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt VII K 703/09. Przewodniczący: SSR Alina Dryl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt VII K 703/09. Przewodniczący: SSR Alina Dryl"

Transkrypt

1 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt VII K 703/09 Przewodniczący: SSR Alina Dryl Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny przy udziale Prokuratora Marka Moskala po rozpoznaniu dnia 13.11, r., r. sprawy Filipa Piotra B. oskarżonego o to, że: w dniu 16 maja 2009 roku w B. na ul. Al. Solidarności, kierując samochodem marki Volkswagen Multivan nr rej. FZI umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, przez co nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez przejście pieszemu Janowi F., skutkiem czego potrącił na przejściu dla pieszych w/wymienionego pieszego, który w wyniku tego zdarzenia doznał między innymi urazu głowy z krwawieniem podtwardówkowym i podpajęczynówkowym oraz stłuczenia kory okolicy czołowej po stronie lewej, z krwawieniem do komór i następowym obrzękiem mózgu, urazu klatki piersiowej z wielomiejscowym złamaniem żeber z krwawieniem do obu jam opłucnowych, pęknięcia aorty w łuku, stłuczenia podstawy płuca prawego płata dolnego, galaretowatego krwiaka wnęki płuc, urazu brzucha z pęknięciem miąższu wątroby, urazu miednicy po stronie prawej, co skutkowało jego zgonem, tj. o czyn z art kk I. Oskarżonego Filipa Piotra B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i na mocy art kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. II. Na mocy art i 2 kk, art pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat. III. Na mocy art kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych. IV. Na mocy art kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat. V. Na mocy art.43 3 kk zobowiązuje oskarżonego do zwrotu prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w Z. G. VI. Powództwo cywilne zgłoszone przez Jarosława F. pozostawia bez rozpoznania. VII. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 złotych tytułem opłaty oraz kwotę 2858,35 złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych w sprawie. 1

2 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy Sąd ustalił i uznał za udowodniony następujący stan faktyczny: W dniu 16 maja 2009 roku około godziny w B. Filip Piotr B. wyjechał samochodem marki Volkswagen Multivan nr rej. FZI z ulicy Białówny w B. w kierunku hotelu Turkus. Razem z nim w tym samochodzie podróżowali jego koledzy- Cezary Ch. i Wiktor Dominik K. Filip Piotr B. poruszał się ul. Lipową. Następnie przejechał przez wiadukt i jechał ul. Al. Solidarności. Tego dnia panowały złe warunki atmosferyczne - padał deszcz i było ciemno. Mimo późnej pory na tej ulicy panowało duże natężenie ruchu. W tym czasie na pasie ruchu po którym jechał Filip Piotr B. oraz na sąsiednim lewym pasie ruchu poruszały się również inne pojazdy. Filip Piotr B. poruszał się prawym pasem ruchu ulicy Al. Solidarności z prędkością km/h. Filip Piotr B. kierowanym pojazdem zbliżał się do oznakowanego przejścia dla pieszych położonego na ul. Al. Solidarności na wysokości sklepu Top Market w pobliżu skrzyżowania z ul. Tuwima. W tym czasie na to przejście dla pieszych wszedł Jan F. Poruszał się on z lewej na prawą stronę jezdni dla kierunku jazdy pojazdu Filipa Piotra B. Po przekroczeniu lewego pasa ruchu Jan F. wszedł na prawy pas ruchu po którym poruszał się kierowanym pojazdem Filip Piotr B. Filip Piotr B. nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Na prawym pasie ruchu Filip Piotr B. potrącił środkową częścią kierowanego pojazdu marki Volkswagen Multivan nr rej FZI pieszego Jana F. W wyniku przedmiotowego zdarzenia Jan F. doznał urazu głowy z krwawieniem podtwardówkowym i podpajęczynówkowym oraz stłuczenia kory okolicy czołowej po stronie lewej, z krwawieniem do komór i następowym obrzękiem mózgu, urazu klatki piersiowej z wielomiejscowym złamaniem żeber z krwawieniem do obu jam opłucnych, pęknięcia aorty w łuku, stłuczenia podstawy płuca prawego płata dolnego, galaretowatego krwiaka wnęki płuc, urazu brzucha z pęknięciem miąższu wątroby, urazu miednicy po stronie prawej, co skutkowało jego zgonem. W trakcie zdarzenia Filip Piotr B. był trzeźwy. Natomiast we krwi Jana F. stwierdzono 1,4 alkoholu etylowego. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o notatkę urzędową (k. 1), protokół z sekcji zwłok wraz z opinią sądowo lekarską (k ), protokół oględzin miejsca wypadku (k. 2-3), protokół oględzin pojazdu (k. 6-7) protokół okazania (k ), materiał poglądowy (k-48), szkic (k-49),opinię z zakresu wypadków drogowych (52-61), sprawozdania z badań pojazdu wraz z opinią (k ), protokół pobrania krwi wraz z opinią (k.28-29, protokół użycia urządzenia kontrolno pomiarowego (k. 4-5), zeznania świadka Jarosława F. (k , 84-84v) oraz częściowo w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego Filipa Piotra B. (k , 63-64), zeznania świadków Cezarego Ch. (k. 121, 15-16) i Wiktora Dominika K. (k. 122, 13-14v). Oskarżony Filip Piotr B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu (k-63-64, ). W postępowaniu przygotowawczym wyjaśnił (k-63-65), że w dniu zdarzenia jechał on swoim samochodem marki VW Multivan ze znajomymi Wiktorem K. i Cezarym Ch. Warunki pogodowe były złe, padał deszcz i było ciemno. On jechał prawym pasem na dwupasmowej drodze. Lewym pasem jechał jakiś samochód -mógł być to VW Passat koloru szarego. Tył tego samochodu był około 2 metry przed jego samochodem. W momencie gdy 2

3 ten samochód wjechał na przejście dla pieszych zaraz sprzed tego samochodu z lewej strony wyszedł pieszy który był ubrany na szaro i był niewidoczny. On miał małe szanse żeby zahamować. Znak oznaczający przejście dla pieszych był słabo widoczny. On jechał z prędkością około km/h. Ruch na drodze był duży a samochody jechały przed i za nim. Przed Sądem oskarżony wyjaśnił (k ), że nie widział jak pieszy nadchodzi. Zobaczył go dopiero, gdy pojawił się na jego pasie jezdni wychodząc sprzed samochodu który jechał lewym pasem. On miał wtedy około 2 metrów do przejścia dla pieszych. On zaczął hamować, ale koła się zblokowały i on nie miał żadnej szansy by uniknąć uderzenia. On poruszał się z prędkością około km/h. Wtedy padał deszcz i było ciemno. Jego samochód miał ważne badania techniczne i ubezpieczenie. Oskarżony wskazał (k-114), że Jan Firsowicz był pod wpływem alkoholu w dniu zdarzenia, co rzutuje na percepcję i zachowanie człowieka. Sąd zważył, co następuje: Wyjaśnienia oskarżonego Filipa Piotra B. w tej części w której przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu na wiarę zasługują. Podany przez oskarżonego przebieg zdarzenia potwierdzili podróżujący wraz z nim w tym samochodzie - świadkowie Cezary Ch. (k-15-16,121) i Wiktor Dominik K. (k-13-14v, 122). Zarówno oskarżony jak i wskazani świadkowie wskazywali zgodnie na słabą widoczność w dacie zdarzenia wynikającą z późnej pory i padającego deszczu oraz podkreślali panujący duży ruch pojazdów w miejscu zdarzenia (k-13v-14,15,64,113,114) Oskarżony Filip Piotr B. i świadkowie Cezary Ch. i Wiktor Dominik K. wskazywali, że do potrącenia pieszego doszło na przejściu dla pieszych. Podali, że pieszy nadchodził z ich lewej strony i do momentu potrącenia pokonał około 2/3 jezdni licząc od początku pasa po lewej stronie. Wiktor Dominik K. wskazał, że do potrącenia pieszego doszło środkiem ich pojazdu.(k-122). Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w protokole oględzin miejsca wypadku (k-2-3), protokole oględzin pojazdu (k-6-7) materiale poglądowym z miejsca wypadku (k-47,48) oraz szkicu (k-49). W chwili wypadku oskarżony był trzeźwy (k-4,5) a kierowany przez niego pojazd posiadał ważne badania techniczne i ubezpieczenie (k-49). Z opinii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w B. wynika (k-69-80), że przeprowadzone badania uczestniczącego w wypadku samochodu osobowego marki Volkswagen Multivan nr FZI nie wykazały w układach bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy tj. układzie kierowniczym, zawieszenia kół, hamulcowym, jezdnym i oświetlenia śladów wskazujących na ich nieprawidłowe działanie w czasie bezpośrednio poprzedzającym zdarzenia drogowe. Niewątpliwie do wypadku drogowego doszło na przejściu dla pieszych na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h (k-53). Pieszy Jan F. został potrącony w prawy bok przodem samochodu Volkswagen okolicą środka pojazdu, miejscem odległym około 1 m od prawego boku samochodu (k-57). W opinii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w B. (k-58,61) ustalono prędkość pojazdu oskarżonego w momencie potrącenia pieszego na km/h. W momencie wejścia pieszego na przejście samochód oskarżonego był w odległości około 70 metrów przed miejscem potrącenia. Droga zatrzymania tego pojazdu jadącego z prędkością 55 km/h (15,3 m/s ) na mokrej asfaltowej nawierzchni wynosiła około 41m. Z powyższej opinii wynika jednoznacznie, iż przyczyną wypadku było zachowanie kierującego pojazdem oskarżonego polegające na niezachowaniu szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu (k-61). 3

4 Z treści regulacji art. 13 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym wynika ogólna zasada pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych przed nadjeżdżającymi pojazdami. Natomiast regulacja art. 26 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę zbliżającego się do przejścia dla pieszych obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, który ma prawo przekroczyć jezdnię w całości, bez konieczności przyspieszania, zwalniania lub zatrzymywania. Prowadzący pojazd na podstawie art. 19 ust 1 Prawa o ruchu drogowym jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem - z prędkością bezpieczną. Kierujący pojazdem powinien zachować bezpieczną prędkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1983 roku IV KR 113/83 OSNPG 1984 nr 4 poz. 24). Należy podkreślić, że oskarżony w dacie zdarzenia kierował pojazdem typu Volkswagen Multiwan (k-48, 54, 71-73) w którym to pojeździe kierowca z racji budowy pojazdu i usytuowania siedzenia kierowcy ma większy zakres widoczności w porównaniu z kierowcami prowadzącymi pojazdy osobowe. Nie sposób uznać za wiarygodne twierdzeń świadka Cezarego Ch. (k-121), że ten samochód jadący lewym pasem zasłonił pieszego (k-121) skoro oskarżony bezpośrednio po zajściu stwierdził (k-1), że ten samochód wyprzedził go kilka metrów przed przejściem co w świetle opinii biegłego (k-59) wskazuje, że wówczas pieszy ewidentnie znajdował się na przejściu dla pieszych. Wypada również zaznaczyć, że oskarżony posiada prawo jazdy od 1996 roku (k-127) i pracuje jako kierowca zawodowy (k-13). Z tych względów mając również na uwadze rejon zdarzenia (przejście dla pieszych) oskarżony nie może skutecznie powoływać się na fakt, że nie spodziewał się takiej sytuacji, że pieszy wyjdzie mu zza samochodu jadącego na jego lewym pasie. Oskarżony zbliżając się tym pojazdem do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególna ostrożność polegającą na zmniejszeniu prędkości i uważnej obserwacji przejścia (k-59). W wyniku potrącenia przez samochód kierowany przez oskarżonego pieszy Jan F. doznał urazu głowy z krwawieniem podtwardówkowym i podpajęczynówkowym oraz stłuczenia kory okolicy czołowej po stronie lewej, z krwawieniem do komór i następowym obrzękiem mózgu, urazu klatki piersiowej z wielomiejscowym złamaniem żeber z krwawieniem do obu jam opłucnowych, pęknięcia aorty w łuku, stłuczenia podstawy płuca prawego płata dolnego, galaretowatego krwiaka wnęki płuc, urazu brzucha z pęknięciem miąższu wątroby, urazu miednicy po stronie prawej, co skutkowało jego zgonem (k-38-45). We krwi Jana F. stwierdzono 1,4 alkoholu etylowego(k-42v). Nie sposób w przekonujący sposób zanegować zeznań świadka Jarosława F. (k- 84, ). Wskazał on, że samochody na tym odcinku ul Al. Solidarności bardzo często jeżdżą szybciej niż jest dozwolone gdyż spieszą się aby zdążyć na zielone światła na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Wierzbowej. Podkreślił on, że w miejscu zdarzenia ulica jest oświetlona a dodatkowo oświetla ją znajdujący się przy tym przejściu sklep spożywczy. Jarosław F. podkreślił (k-115), że oskarżony jechał w tym miejscu za szybko i nie obserwował drogi. Zaznaczył, że skoro jeden samochód przepuścił na przejściu pieszego to musiał przyhamować a oskarżony nie obserwował drogi w wyniku czego spowodował wypadek śmiertelny. Jarosław F. jako absurdalne wskazał wyjaśnienia oskarżonego, że zobaczył jego ojca 2 m od maski podając, że przy prędkości 50 km/h to nawet palcem się nie ruszy i nie ma możliwości wciśnięcia hamulca (k-115). Ostatnie twierdzenia Jarosława F. znajdują oparcie w precyzyjnych wyliczeniach opinii biegłego odnośnie drogi zatrzymywania 4

5 pojazdu oskarżonego przy prędkości 55 km /h wynoszącej 15,3 m/s oraz średniostatystycznym czasie reakcji psychoficznej kierowcy wynoszącym 0,8 s i czasie narastania opóźnienia dla układów hamulcowych wynoszącym 0,4 s. Należy mieć na względzie, że zarówno oskarżony jak i przebywający wraz z nim w tym samochodzie jego koledzy Cezary Ch. i Wiktor Dominik K. poprzez swoje relacje starali się poprawić sytuację procesową oskarżonego. Dotyczy to w szczególności podanej w ich relacjach odległości z jakiej dostrzegli pieszego na przejściu dla pieszych oraz zachowania kierowcy na sąsiednim -lewym pasie ruchu. Wyjaśnienia oskarżonego i zeznania świadków pozostają bowiem w opozycji do przywołanych wyżej ustaleń opinii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w B. Jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego należy uznać opisane przez te osoby zachowanie kierowcy pojazdu na sąsiednim lewym pasie ruchu wobec pieszego poruszającego się na przejściu dla pieszych który w ocenie tych osób nie tylko nie zmniejszył prędkości a nawet jak początkowo twierdził oskarżony zwiększył prędkość skoro go wyprzedzał (k-1). Oczywistym jest, że w takiej sytuacji kierowcy zmniejszają prędkość a nie przyspieszają pojazd. Znamienny jest również fakt, że zarówno oskarżony jak i towarzyszący mu w samochodzie jego koledzy nie potrafi bliżej określić wyglądu i danych pojazdu poruszającego się na lewym pasie ograniczając się w tych relacjach do stwierdzeń, że zza tego samochodu wyszedł pieszy. Wypada również zaznaczyć, że pokrzywdzony Jan F. do momentu okazania synowi (k-30-31,32) występował jako n/n mężczyzna. Nie było w tej sprawie innych świadków zdarzenia ani zapisu z monitoringu. Mając na uwadze powyższe Sąd uznał winę oskarżonego Filipa Piotra B. za udowodnioną i przyjął, że działaniem swoim wyczerpał on dyspozycję art kk. Filip Piotr B. w dniu 16 maja 2009 r. w B. na ul. Al. Solidarności, kierując samochodem marki Volkswagen Multivan nr rej. FZI umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, przez co nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez oznakowane przejście dla pieszych Janowi F. skutkiem czego potrącił na przejściu dla pieszych Jana F. który w wyniku tego zdarzenia doznał między innymi urazu głowy z krwawieniem podtwardówkowym i podpajęczynówkowym oraz stłuczenia kory okolicy czołowej po stronie lewej, z krwawieniem do komór i następowym obrzękiem mózgu, urazu klatki piersiowej z wielomiejscowym złamaniem żeber z krwawieniem do obu jam opłucnych, pęknięcia aorty w łuku, stłuczenia podstawy płuca prawego płata dolnego, galaretowatego krwiaka wnęki płuc, urazu brzucha z pęknięciem miąższu wątroby, urazu miednicy po stronie prawej, co skutkowało jego zgonem. Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające Sąd uwzględnił społeczną szkodliwość udowodnionego mu czynu przejawiającą się w okolicznościach i skutkach tego zdarzenia. Oskarżony w sposób umyślny naruszył podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Potrącił on pieszego na przejściu dla pieszych, który w wyniku doznanych ciężkich obrażeń zmarł. Oskarżony był już uprzednio karany sądownie (k-88-89). Jako okoliczności łagodzące Sąd uwzględnił przyznanie się oskarżonego do winy. W trakcie postępowania w tej sprawie oskarżony okazał żal i skruchę z powodu tego zdarzenia. 5

6 Oskarżony pracuje zawodowo. Związał się z dziewczyną z którą planuje wspólną przyszłość (k-132). Powyższe okoliczności pozwalają na sformułowanie wobec oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej na przyszłość i tym samym na zastosowanie wobec niego dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności. Na mocy art kk Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. W ocenie Sądu z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez oskarżonego zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Za takim stanowiskiem Sądu przemawiają okoliczności przedmiotowego zdarzenia i jego ciężkie skutki oraz waga naruszonych przez oskarżonego podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto oskarżony był już uprzednio karany za przestępstwo związane z bezpieczeństwem w komunikacji (k-88-89). Na mocy art.43 3 kk Sąd zobowiązał oskarżonego do zwrotu prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w Z. G. (k-127). Aby oskarżony ekonomicznie odczuł dolegliwość skazania Sąd wymierzył mu karę grzywny której wysokość jest adekwatna do jego sytuacji rodzinnej, majątkowej i możliwości płatniczych. Ponieważ materiał dowodowy w sprawie nie wystarczał do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego a uzupełnienie tego materiału powodowałoby znaczną przewlekłość postępowania -zgodnie z treścią art kpk Sąd orzekł o pozostawieniu bez rozpoznania powództwa cywilnego zgłoszonego przez Jarosława F. pouczając go o treści regulacji art kpk. W ocenie Sądu wymierzona oskarżonemu kara jest współmierna do jego zawinienia oraz społecznej szkodliwości jego czynu. Powinna ona spełnić swe cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej O kosztach procesu w tym opłacie Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 i art. 3 Ustawy z r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zmianami). 6

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09. Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel.

UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09. Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel. UCHWAŁA Z DNIA 30 LIPCA 2009 R. SNO 49/09 Przewodniczący: sędzia SN Dariusz Świecki (sprawozdawca). Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Andrzej Wróbel. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c y p l i n a r n y z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do SN Dariusz Kala Sygn. akt IV KK 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSA del. do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz Czajkowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz Czajkowski Sygn. akt II KK 69/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 października 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSA del. do SN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 209/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 października 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Małgorzata Gierszon

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Parchimowicza

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Parchimowicza Sygn. akt IV KK 49/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 167/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2012 R. III KK 311/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2012 R. III KK 311/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2012 R. III KK 311/11 1. Poruszanie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samochodem zarejestrowanym w innym kraju i spełniającym obowiązujące w nim wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

SSR Szczęsny Szymański

SSR Szczęsny Szymański WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 02 października 2009 r. sygn. akt III K 981/09 Przewodniczący: SSR Szczęsny Szymański Sąd Rejonowy w Białymstoku III Wydział Karny przy udziale Prokuratora Agaty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 czerwca 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSA del. do SN Mariusz Młoczkowski

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 84/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy Izba Karna w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSA del. do SN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt VII K 159/10

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt VII K 159/10 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 30 lipca 2010 r. sygn. akt VII K 159/10 Przewodniczący: SSR Alina Krejza - Aleksiejuk Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny przy udziale Prokuratora Joanny

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1)

Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych (laboratorium ćw. nr 1) Zad.1 Kierowca, samochodu osobowego o masie całkowitej m=1400 kg, na skutek zauważonej przeszkody rozpoczął intensywne hamowanie pojazdu

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Michał

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 430/09. Przewodniczący: SSR Alina Dryl

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 430/09. Przewodniczący: SSR Alina Dryl WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 430/09 Przewodniczący: SSR Alina Dryl Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny przy udziale Prokuratora Joanny Sańczuk-

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 478/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 kwietnia 2014 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Roman Sądej SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Wojnicka

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Wojnicka Sygn. akt SNO 76/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 26 stycznia 2016 r. SSN Wiesław Błuś (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Jerzy Kuźniar Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 256/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 1137/09

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 1137/09 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 lutego 2010 r. sygn. akt VII K 1137/09 Przewodniczący: SSR Alina Krejza - Aleksiejuk Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny przy udziale Prokuratora Marka

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XV K 1398/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w XV Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący SSR Małgorzata Sawicka Protokolant w obecności

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu.

samochodu. Do wyznaczenia drogi zatrzymania i czasu zatrzymania wykorzystać idealizowany wykres hamowania samochodu. Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych laboratorium (ćw. nr 1) Zad.1 Samochód osobowy o masie całkowitej 1600 kg wjeżdża na wzniesienie na biegu IV ruchem przyspieszonym z przyspieszeniem 0.8 m/s 2.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 382/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 lutego 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 302/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy W. C. i M. J. skazanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 290/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2015 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Dariusz Świecki Protokolant Jolanta

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika Sygn. akt IV KK 56/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 maja 2013 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VI Karnym w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Małasiak Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 146/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Stanisław Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 184/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Roman Sądej Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSA del. do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 44/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2013 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

- WYPIS - W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- WYPIS - W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - WYPIS - Sygn. akt W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2008 r. Sąd w Wydziale Karnym w składzie: w obecności Prokuratora po rozpoznaniu w dniu 2008 r. sprawy Pana Oskarżonego o to, że:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 137/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Edward Matwijów Protokolant Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło Sygn. akt SNO 60/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 11 grudnia 2014 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 443/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 lutego 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu:.05.05 Nazwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /N) punktów4) ) punktów) /N) punktów4) 487 49 4508 455 670

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 90/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 kwietnia 2013 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Tomasz Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo