INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obieraczka do ziemniaków MODEL:789050, , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obieraczka do ziemniaków MODEL:789050, 789100, 789180, 789250"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Obieraczka do ziemniaków v MODEL:789050, , , Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a Warszawa tel.: fax:

2 SPIS TREŚCI 1. Instrukcje bezpieczeństwa Warunki bezpieczeństwa Informacje ogólne Budowa Przeznaczenie urządzenia OPIS BUDOWY Zabezpieczenia Dane Techniczne Wymiary Montaż Miejsce instalacji Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej Podłączenie urządzenia do sieci wodno-kanalizacyjnej Obsługa (instrukcja użytkowania) Panel sterowania Obsługa urządzenia Czyszczenie i konserwacja Codzienne czyszczenie Przestoje w pracy urządzenia Problemy, przyczyny, rozwiązania Rysunek złożeniowy Schemat elektryczny USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ GWARANCJA

3 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia. UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz opisy urządzeń mają charakter poglądowy. 1. Instrukcje bezpieczeństwa Nieprawidłowa obsługa urządzenia może poważnie uszkodzić urządzenie. Urządzenie może być używane jedynie w celu, do którego zostało stworzone. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia. Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować sytuację zagrażającą życiu. Nigdy nie otwieraj odbudowy samodzielnie. Nie wkładaj jakichkolwiek przedmiotów do obudowy urządzenia. Nie używaj urządzenia po upadku lub kiedy jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Skontaktuj się z serwisem, w celu sprawdzenia i w razie potrzeby naprawić urządzenie. Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Może to spowodować sytuację zagrażającą życiu. 2. Warunki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać uważnie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi dotyczące zasad instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia, ponieważ ich przestrzeganie zapewnia zachowanie bezpieczeństwa ludzi oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia niedozwolone jest samodzielne modyfikowanie zabezpieczeń urządzenia zaleca się przestrzeganie lokalnych regulacji prawnych związanych z użytkowaniem sprzętu gastronomicznego producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia oraz obrażenia ludzkie wynikające z nieprzestrzeganie zasad dotyczących instalacji i użytkowania urządzenia, w szczególności zasad związanych z zachowaniem warunków bezpieczeństwa prawidłowe ustawienie urządzenia, dobór oświetlenia oraz miejsca pracy stanowią podstawę bezpiecznego korzystania z urządzenia nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej oraz pierwsze uruchomienie urządzenia mogą zostać wykonane wyłącznie przez serwis techniczny przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy wartości napięcia oraz pozostałych parametrów elektrycznych w miejscu instalacji są zgodne z wartościami zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenie należy bezwzględnie podłączyć do linii uziemienia sieci elektrycznej miejsce pracy urządzenia oraz najbliższe otoczenie należy utrzymywać w czystości należy nosić ubranie ochronne przewidziane przepisami BHP wykorzystanie urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem uznawane jest za niedozwolone i niebezpieczne oraz grozi utratą gwarancji nie należy przeciążać urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących wielkości wsadu dla poszczególnych modeli urządzenia wkładanie rąk, narzędzi lub innych obiektów do urządzenia w trakcie jego pracy jest zabronione urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest użytkowane w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia należy skontaktować się z pracownikami serwisu technicznego, samodzielne wykonywanie naprawy jest zabronione należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od źródła zasilania urządzenia nie należy czyścić pod bieżącą woda oraz za pomocą myjek ciśnieniowych - 3 -

4 3. Informacje ogólne Urządzenie jest transportowane w kartonowym opakowaniu którego wnętrze powinno być wypełnione pianką poliestrową, aby uniknąć obicia urządzenia. Z opakowaniem należy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na w/w. opakowaniu. Po otworzeniu opakowania należy się upewnić, czy znajdują się w nim wszystkie zamówione elementy urządzenia. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności przeniesienia urządzenia. W modelach i w zestawie znajduję się podstawa. Istnieje możliwość dokupienia separatora na obierzyny. (nr. kat ) 4. Budowa 4.1. Przeznaczenie urządzenia Urządzenie zostało wyprodukowane w celu codziennego obierania warzyw bulwiastych, spełniając potrzeby małych i średnich punktów gastronomicznych. Małe wymiary urządzenia oraz łatwa obsługa pozwalają na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na ręczne obieranie przy jednoczesnym zachowaniu stałej jakości efektu obierania bulwy rys. Opis 1 budowy rys. 1 A - Przezroczysta pokrywa B - Drzwi wylotowe C - Kontrolka włączenia urządzenia D - Zegar E - Kontrolka pracy urządzenia G - Przycisk zwalniania produktów W modelu panel sterowania znajduje się na boku urządzenia rys. Zabezpieczenia 2 rys. 2 Przycisk RESET zadziała po nieoczekiwanym odcięciu prądu elektrycznego, po zadziałaniu przycisku wymagany jest specjalny restart urządzenia.. Mikroprzycisk bezpieczeństwa wyłączy urządzenie w przypadku wykrycia otworzenia pokrywy urządzenia. Mikroprzycisk bezpieczeństwa - wyłączy urządzenie w przypadku wykrycia podniesienia drzwi wylotowych urządzenia

5 5. Dane Techniczne MODEL Zasilanie (V Hz fazy) 400V 50Hz 3 fazy / 3 fazy+n Moc znamionowa (kw (KM)) 0.37 (0.5) 0.75 (1) 1.1 (1.5) 1.1 (1.5) Wsad ziemniaków (kg) Wydajność (kg/h) ~60 ~120 ~220 ~450 Waga netto urządzenia (kg) Waga zapakowanego urządzenia (kg) Poziom hałasu (db (A)) poniżej 70 db (A) Miejsce montażu na podłodze Klasa bezpieczeństwa IPX3 Zabezpieczenie prądowe Klasa I 5.1. Wymiary Ø 90 Ø Ø 90 Ø Montaż 6.1. Miejsce instalacji Miejsce instalacji powinno być wyposażone w oświetlenie i przyłącze elektryczne (gniazdo). Powinno równiez być wypoziomowane i zawsze suche. Należy zadbać o to, aby powierzchnia robocza była wystarczająco duża. Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym nie występują materiały wybuchowe lub łatwopalne. Przy instalacji urządzenia należy brać pod uwagę regulacje prawne związane z warunkami bezpieczeństwa. Tabela wymagań dotyczących miejsca instalacji urządzenia Parametry Temperatura otoczenia w trakcie pracy urządzenia Temperatura otoczenia w trakcie przechowywania urządzenia Wartość 0 35 C od -15 do +65 C - 5 -

6 Parametry Wartość Wilgotność Maksymalnie 80% przy temperaturze otoczenia 20 C Maksymalnie 50% przy temperaturze otoczeni C Zapylenie pomieszczenia poniżej 0,003 g/m Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej UWAGA-NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podłączenie urządzenia do źródła zasilania prądem elektrycznym powinno być wykonywane wyłącznie przez pracowników serwisu technicznego. Należy się upewnić, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do linii uziemienia sieci elektrycznej. Należy się również upewnić, że wartość napięcia i częstotliwości w miejscu instalacji, są zgodne z wartościami zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia oraz podanymi na schemacie podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Gniazdko elektryczne, do którego podłączone zostanie urządzenie musi być wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania należy włączyć je na kilka sekund, aby sprawdzić, czy talerz ścierny obraca się w prawą stronę. W przeciwnym wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania prądem elektrycznym i zamienić miejscami dwa z trzech przewodów fazowych. rys. 4 Podłączenie 400V 3 fazy/3 fazy+n S R T N 6.3. Podłączenie urządzenia do sieci wodno-kanalizacyjnej Urządzenie należy podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej za pomocą wężyka (1500 mm) i złączki ¾ postępując z godnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniżej: wężyk należy podłączyć do otworu wlotowego wody A (rys. 5) znajdującego się z tyłu urządzenia drugi koniec wężyka należy podłączyć do zaworu połączonego z siecią wodno-kanalizacyjną otwór odpływowy C (rys. 5) należy przechylić, aby ułatwić odprowadzanie nieczystości. Podziemna rura kanalizacyjna powinna mieć średnicę 90 mm. rys A - wlot wody B - zawór wody C - otwór odpływowy D - otwór odpływowy - 6 -

7 7. Obsługa (instrukcja użytkowania) 7.1. Panel sterowania rys. 6 C E G D C. - Kontrolka włączenia urządzenia Kontrolka włączenia urządzenia świeci po włączeniu urządzenia. E. - Kontrolka pracy urządzenia Kontrolka pracy urządzenia świeci, gdy trwa cykl pracy urządzenia. D. - Zegar W celu wybrania odpowiedniego czasu trwania cyklu pracy urządzenia należy przekręcić pokrętło zegara do właściwej pozycji. G. - Przycisk zwalniania produktów W celu wydobycia produktów z wnętrza urządzenia należy nacisnąć przycisk zwalniania produktów po zakończonym cyklu pracy urządzenia Obsługa urządzenia Należy otworzyć przeźroczysta pokrywę poprzez ciągnięcie za uchwyt A (rys. 7) do momentu usłyszenia kliknięcia. Należy włożyć talerz (dołączony do urządzenia) do środka urządzenia a następnie załadować produkty do zbiornika Należy zamknąć i zablokować pokrywę upewniając się, że drzwi wylotowe B (rys. 7) są zamknięte. Urządzenie należy włączyć, kontrolka włączenia urządzenia C (rys. 7) zacznie świecić. Należy uruchomić urządzenie poprzez ustawienie czasu trwania cyklu pracy za pomocą pokrętła zegara. Po ustawieniu czasu zielona kontrolka pracy urządzenia E (rys. 7) zacznie świecić. Należy się upewnić, czy do urządzenia dopływa woda. W modelach , , i po rozpoczęciu cyklu pracy woda zaczyna automatycznie płynąć do urządzenia. Po zakończeniu cyklu pracy urządzenie wyłączy się automatycznie i zielona kontrolka E (rys. 7) pracy urządzenia przestanie świecić. rys. rys , , W celu wydobycia produktów z urządzenia należy pod drzwi wylotowe B (rys. 7) podstawić odpowiedniej wielkości pojemnik a następnie otworzyć drzwi B. (rys. 7) Po otworzeniu drzwi należy nacisnąć przycisk zwalniania produktów G (rys. 7), który powoduje rotację talerza umożliwiająca wydostanie się produktów na zewnątrz urządzenia. Cały czas należy trzymać drzwi wylotowe i sprawdzać, czy wydostające się produkty nie obijają się o nie. UWAGA: Niedozwolone jest wkładanie ręki do wnętrza urządzenia w celu wyjęcia produktów

8 8. Czyszczenie i konserwacja 8.1. Codzienne czyszczenie Na koniec dnia, po zakończeniu pracy z urządzeniem, należy je odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym. Urządzenie należy dokładnie oczyścić za pomocą nieszkodliwych detergentów. Zewnętrzne części urządzenia należy przetrzeć wilgotną gąbką. Wykorzystywanie drucianych zmywaków oraz środków żrących jest zabronione Przestoje w pracy urządzenia W przypadku, gdy przewidziany jest długi okres przestoju w pracy urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania prądem elektrycznym, dokładnie oczyścić a następnie przykryć, aby ochronić przed osadzaniem kurzu. 9. Problemy, przyczyny, rozwiązania W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy je niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania prądem elektrycznym a następnie skontaktować się z pracownikiem serwisu technicznego. Niedozwolone jest samodzielne demontowanie części urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki urządzenia oraz uszczerbek na zdrowiu ludzi w przypadku samodzielnej próby naprawy urządzenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym użytkownik powinien sprawdzić, czy nie zaistniała jedna lub kilka z sytuacji przedstawionych w poniższej tabeli. Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie się nie włącza Przełącznik główny jest wyłączony. Ustawienie przełącznika w pozycji I. Brak zasilania urządzenia prądem Zakręcony zawór dolotowy wody elektrycznym. Urządzanie nie pobiera wody Zakręcony zawór dolotowy wody Odkręć zawór Zakręcony zawór dolotowy wody przy Odkręć zawór przy urządzeniu urządzeniu (789050) Nie działa elektrozawór (789100, ) Zakręcony zawór dolotowy wody - 8 -

9 10. Rysunek złożeniowy , , ,

10 G x42x RS F G G j12 V-559 Poly 36G (PPN10-18) 36G (LCN10-18) 36G V x5x20 SL V/3Ph/50Hz(PPN10) SL V/1Ph/50Hz(PPN10) SL V/3Ph/50Hz(PPN18) 32M V/1Ph/50Hz(PPN18) 32M V/3Ph/50Hz(LCN10) SL V/1Ph/50Hz(LCN10) SL V/3Ph/50Hz(LCN18) SL V/1Ph/50Hz(LCN18) SL1524 ø88 ø ø90 (PPN-LCN) SL ø90 (PPF-LCF) 35X ø15xø25x F-F 3/4" 33M D71 230V/50-60Hz 3/4" M 32D PG21 32D Q V D plastic (PTA) 32D x 25 35M kW 230V/50-60Hz 32Z W M-F 1/4" 33Q M-F 1/4" L 90 33Q M ø12 1/4" 33Q ø12 33M D G (PPN-LCN10) 30W (PPN-LCN18) SL SL C Q x 39 SL x 41 SA D SL25 44 ACPTA 45 (PPF-LCF) ACCI 46 36M SL Z x 50 35V Unstable SL A M D Z G M Nr. na rysunku Kod Charakterystyka ACPPC 61 ø100-ø50 SL ø50 SL V 2W green 32W V 2W white 32W SL Schemat elektryczny , , ,

11 12. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U Nr 180 poz. 1495). GWARANCJA Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji

12 - 12 -

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18

PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 PL PPN/PPF5-10-18-25 LCN/LCF5-10-18 A120181 / A120186 / A120188 / A120190 OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW I URZĄDZENIE DO MYCIA MUSZLI OSTRYG SPIS TREŚCI 1 OGÓLNE WSKAZÓWKI 3 UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rozdrabniacz odpadków

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rozdrabniacz odpadków INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdrabniacz odpadków v1,0.08.2011 MODEL: 650010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo