Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY SPIS RŚCI Izabela owacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności studentów Działalność sportowa na UP Rozwój kadr naukowych Klub Partnera UP ISS asi absolwenci Współpraca z zagranicą Copyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Uchwały Senatu Wydawnictwo WYDAWICW UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań statnie pożegnanie ZAKŁAD GRAFICZY UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. owarowa 53, Poznań, tel

3 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z ŻYCIA UCZLI Wydział konomii pierwszy w Polsce decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i ytułów z dnia 30 maja 2011 roku, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał prof. dra hab. inż. Witolda Abramowicza, prof. zw. UP, oraz JM Rektora Uczelni, prof. dra hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UP, w skład Kapituły IX edycji agrody Gospodarczej Prezydenta RP. Profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz, prof. zw. UP, został powołany na stanowisko prezesa Zarządu ddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas Pierwszego Dnia lektronicznego Biznesu na WIG, 13 maja 2011 roku, odbył się cykl czterech wykładów prowadzonych przez absolwentów specjalności elektroniczny biznes, kończących studia w roku Dzień ten był okazją do zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami z dziedziny elektronicznego biznesu, a także zobaczenia, jak przebiega kariera zawodowa po ukończeniu specjalności elektroniczny biznes. 5

4 Symbolicznym zapaleniem znicza w parku Maciejewskiego (naprzeciwko Gmachu Głównego Uczelni), 10 maja 2011 roku, rozpoczął się Dzień Sportu UP oraz Majówka Skrzypcowa. Po ceremonii otwarcia wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w turnieju w bule. Motywem przewodnim tego dnia były Igrzyska limpijskie. Rywalizacji i pokazom sportowym towarzyszyła muzyka w ramach Majówki na finał, czyli ostatniego koncertu aucz się kochać skrzypce. Dodatkową atrakcją były występy dzieci pracowników UP. 6 7

5 W auli Uczelni 21 maja 2011 roku Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zaśpiewał Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia swej działalności. Z tej okazji JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, skierował na ręce dyrygenta Chóru, pani Hanny Malickiej list gratulacyjny, podkreślając w nim, że Chór Sonantes był obecny podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń w życiu Uczelni, nadając im artystyczną oprawę. Z tej wyjątkowej okazji rektor przekazał także serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim chórzystkom za wspaniałą działalność, wielkie poświęcenie i wiele laurów, które przysparzają splendoru również Uczelni. nię im. Jerzego Libana. d lat uważany za najbardziej prestiżowy polski konkurs chóralny kolejny raz (po 8 latach) okazał się dla chóru bardzo szczęśliwy. Chór Musica Viva zdobył I miejsce i nagrodę im. Henryka Karlińskiego oraz nagrodę specjalną Polskiego Związku Chórów i rkiestr Zarządu Głównego. W auli Uczelni 17 maja 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Victorii oraz Gala Sportowca, połączona z wręczeniem nagród dla najlepszych sportowców UP. rganizatorem uroczystość był Parlament Studencki UP oraz Akademicki Związek Sportowy. Wyniki Gali Victorii 2011! Wyróżnienia w kategoriach: W dniu 26 maja 2011 roku, przekazaniem studentom kluczy do bram miasta, rozpoczęło się święto młodzieży akademickiej Poznania JUW- ALIA Jury oceniało Pochód Juwenaliowy z balkonu Auli UAM. W jury Pochodu zasiadł prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP, a w pochodzie uczestniczył JM Rektor, prof. Marian Gorynia. W dniach maja 2011 roku odbył się w Legnicy gólnopolski urniej Chórów Legnica Cantat 42 o nagrodę przechodnią Rubinową Lut- Wykładowca roku: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UP dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. UP dr omasz Bojkowski prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UP Ćwiczeniowiec roku: dr Marcin Bartkowiak dr Robert Romanowski dr Krzysztof Szwarc dr Jacek Jastrzębski biekt westchnień: dr inż. Jakub Jasiczak mgr Magdalena Dolata 8 9

6 I ajlepszy pracownik administracyjny: mgr inż. Grażyna Rutkowska Wyróżnienie Parlamentu Studenckiego: dr hab. Piotr Banaszyk prof. nadzw. UP prorektor ds. edukacji i studentów dr Jerzy Kur pełnomocnik rektora ds. animacji kultury mgr Jadwiga Jagiełło kierownik Działu Spraw Studenckich R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z PSIDZŃ RAD WYDZIAŁÓW WYDZIAŁ KMII Posiedzenie Rady Wydziału konomii odbyło się w dniu 6 maja 2011 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: kolokwium habilitacyjne dr Izabeli Bludnik, wniosek dra Waldemara Rydzaka o otwarcie przewodu habilitacyjnego, powołanie komisji doktorskiej mgra Krzysztofa Kucharskiego, powołanie komisji doktorskiej mgra Piotra Strusia, powołanie komisji doktorskiej mgr Anny Wiśniewskiej, wniosek mgra Adama Majchrzaka o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Zmiany zasobów i struktur ziemi rolniczej w krajach Unii uropejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UP), wniosek mgra Marka Gałązki o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Wpływ dochodów na wydatki na żywność gospodarstw domowych w Polsce po akcesji do U, proponowany promotor: dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UP), wniosek mgra Macieja Stępińskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Pozycja społeczno-zawodowa absolwentów szkół wyższych na rynku pracy na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. lżbieta Jantoń-Drozdowska, prof. zw. UAM) (warunkowo), sprawa nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego dra Bartosza Mickiewicza. wniosek dr Katarzyny Perez o przyznanie stypendium habilitacyjnego, 11

7 12 wniosek dr dyty Małeckiej-Ziembińskiej o przyznanie stypendium habilitacyjnego, zaopiniowanie sprawozdania dra Michała Jurka o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej, zaopiniowanie sprawozdania dra Pawła Marszałka o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze dukacji i Rozwoju Kadr, wniosek dra hab. Jerzego Handschke, prof. nadzw. UP, o zatrudnienie dra hab. Jacka Lisowskiego na etacie adiunkta (warunkowo), wniosek dra Piotra Manikowskiego o udzielenie urlopu naukowego, analiza zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2010/2011, powołanie przedstawicieli Rady Wydziału do Kapituły Konkursu Fundacji UP na najlepsze prace: magisterską i dyplomową, magisterską z zakresu zarządzania i pracę doktorską, obronione na UP w roku akademickim 2009/2010, powołanie XXVIII edycji Studiów Podyplomowych Bankowość, sprawy komisji wydziałowych. WYDZIAŁ GSPDARKI MIĘDZYARDWJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 20 maja 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Marcina lszewskiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Adama Dymitrowskiego, zaopiniowanie wniosku dr Idy Musiałkowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze uropeistyki na czas określony, rozstrzygnięcie konkursu na trzy stanowiska adiunkta w Katedrze uropeistyki, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Międzynarodowych, zaopiniowanie wniosku dr Katarzyny awrot o udzielenie urlopu szkoleniowego, sprawa powierzenia dr hab. wie Małuszyńskiej, prof. nadzw. UP funkcji kierownika V i VII edycji Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilno-prawnej. WYDZIAŁ IFRMAYKI I GSPDARKI LKRICZJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej odbyło się w dniu 13 maja 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: opinia Komisji Konkursowej w sprawie wniosku dra hab. inż. Krzysztofa Walczaka o przyznanie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze echnologii Informacyjnych oraz zatwierdzenie zaproponowanego przez Komisję recenzenta, sprawa wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr lżbiety Rychłowskiej-Musiał i wyznaczenia recenzentów, powołanie komisji doktorskiej mgra Radosława Hofmana, powołanie komisji doktorskiej mgra Romana Kosmalskiego, powołanie przedstawicieli Rady Wydziału do kapituły konkursu Fundacji UP na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką, sprawy Wydziałowej Komisji ds. ceny auczycieli Akademickich (sprawozdanie z okresowej oceny nauczycieli akademickich), raport Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: System naboru na studia, a wyniki nauczania studentów WIG, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej. WYDZIAŁ WARZAWSWA Posiedzenie Rady Wydziału owaroznawstwa odbyło się w dniu 20 maja 2011 roku w sali 236 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. inż. Ryszardowi Żywicy, prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, powołanie zespołu ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dla dr Joanny Kulczyckiej, 13

8 rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. Zenona Foltynowicza, prof. nadzw. UP, na etacie profesora zwyczajnego, rozstrzygnięcie konkursu na obsadzenie stanowiska adiunkta w Katedrze echnologii Żywności, zaopiniowanie wniosku dziekana Z. Foltynowicza o powołanie p.o. kierownika Katedry Instrumentalnych Metod ceny Jakości, zaopiniowanie wniosku komisji doktorskiej mgr inż. Magdaleny Szczupak-Woźniczki, uruchomienie XIII edycji Studiów Doktoranckich na W, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym, powołanie kierownika Studiów Podyplomowych Menedżer jakości w łańcuchu żywnościowym, omówienie wizytacji zespołu oceniającego FPAK na W w dniach 17 i 18 kwietnia, zatwierdzenie tematyki seminariów dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, a także niestacjonarnych drugiego stopnia kierunek: towaroznawstwo, specjalność: menedżer produktów kosmetycznych. WYDZIAŁ ZARZĄDZAIA wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Soni Huderek-Glapskiej, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Matuszewskiej, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Smolińskiej, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Wojciecha Augustyniaka, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Mazurczak, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Woźny, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. ceny auczycieli Akademickich, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, bieżące sprawy Komisji ds. ostryfikacji Dyplomów i ytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zmiana koordynatorów specjalności organizacja i zarządzanie w biznesie oraz specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, zmiana składu Komisji ds. Strategii Wydziału, rozstrzygnięcie konkursu na publikacje naukowe pracowników Wydziału Zarządzania, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej. Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 13 maja 2011 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. 14 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Katedrze Handlu i Marketingu, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Katedrze Mikroekonomii, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Katedrze Usług, sprawa wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyjnego dra Leszka Kędzierskiego, powołanie zespołu ds. przewodu habilitacyjnego dra Bogusława Śliwczyńskiego,

9 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY PRJK KADRY DLA GSPDARKI 6. Uruchomienie serwisu z sylwetkami absolwentów. 7. Uruchomienie mediateki. 8. Prace koncepcyjne nad prezentacją KdG w przygotowywanym nowym projekcie wirtualnego zwiedzania Uczelni. Zadanie 2. Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki Maj był okresem bardzo intensywnych działań w ramach wszystkich zadań projektu Kadry dla Gospodarki. Poniżej w celu pełniejszego ukazania skali przedsięwzięcia przedstawiono niektóre z podejmowanych działań, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu. Zadanie 1. rganizacja pracy biura projektu Dzień promocji projektu Kadry dla Gospodarki 19 maja br. w holu głównym Gmachu Głównego pracownicy projektu prowadzili akcję informacyjną, zachęcając studentów do korzystania z licznych ofert proponowanych w projekcie. Wykonane zadania w zakresie promocji: 1. Prace nad finalnym kształtem graficznym zaświadczeń uczestnictwa dla osób partycypujących w warsztatach i wykładach realizowanych w ramach projektu KdG. Projekt obejmuje zarówno przewodnie motywy graficzne wspólne dla całości wizualnych działań KdG, jak i dodatkową ornamentykę podkreślającą oficjalny charakter dokumentu. 2. Wsparcie w realizacji nagrań z absolwentami UP w ramach Dnia lektronicznego Biznesu (ustawianie planów zdjęciowych, pomoc kamerzyście w filmowaniu). 3. Wsparcie w realizacji Dnia Promocji KdG : przygotowanie projektu i zredagowanie zawartości tekstowej ulotek formatu A5 - druk z drukarki, kalibracja do druku, przygotowanie plakatu promującego wydarzenia realizowane w ramach KdG do końca roku akademickiego 2010/ Przygotowanie koncepcji promocji programu KdG oraz osobnej kampanii kierunku gospodarka turystyczna w mediach elektronicznych. 5. Uruchomienie modułu audio-wideo na portalu KdG. W ramach tego zadania opracowano nowy syllabus do ćwiczeń z: fizyka-wstęp, oraz przygotowano wytyczne dla potencjalnych prowadzących przedmiot: fizyka-wstęp w roku akademickim 2011/2012. Zadanie 3. Udział pracodawców w dostosowywaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy Przeprowadzono badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców oraz badanie losów absolwentów. bie grupy badawcze stworzyły wstępne wersje kwestionariuszy ankietowych. Ustalono również zakres podmiotowy badania. kreślono harmonogram przeprowadzania badań. Dla każdego z tych badań opracowano osobne warianty kwestionariuszy ankietowych. W zespole odpowiedzialnym za badanie stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców podjęto decyzję, że kwestionariusze ankietowe będą rozesłane do trzech grup: stażystów z UP, ich opiekunów w firmach podczas staży oraz pracowników UP. Dla każdej z tych grup opracowano osobną wersję kwestionariusza ankietowego. Rozesłano także pierwsze numery newslettera. W ramach projektu Kadry dla Gospodarki w maju odbyły się następujące wykłady otwarte: 9 V 2011 Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański, B&A 11 V 2011 Uwarunkowania prowadzenia biznesu w Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Wietnamu czyli co trzeba wiedzieć, prowadząc biznes w Wietnamie, Van Pham, VIAAPL sp. z o o., menedżer ds. sprzedaży i marketingu 16 17

10 11 V lat polskiego konsultingu doświadczenia i prognozy, Andrzej Głowacki, DGA, prezes Zarządu 13 V 2011 User experience w procesie tworzenia produktów interaktywnych, Wojciech Chojnacki, Symetria sp.j., Senior Project Manager 13 V 2011 Zarządzanie usługami I na przykładach, czyli IIL w praktyce, Aleksandra neje, Mergers et sp. z o.o., menedżer ds. rozwoju aplikacji 13 V 2011 W kierunku chmury konsolidacja serwerów i korzyści biznesowe, Agnieszka nuchowska, GlaxoSmithKline I Consultant Change, Configuration & Release Management 16 V 2011 ptymalizacja podatkowa a oszustwo podatkowe przy realizacji transakcji kapitałowych, Grzegorz Szysz, G Frąckowiak 16 V 2011 Rola revenue management w działalności firm usługowych na przykładzie Hotelu Sheraton, Justyna biegło, Sheraton Poznań, kierownik działu revenue managment 18 V 2011 Marketing mobilny istota i perspektywy rozwoju, Jarosław Przybyła, Sky Share sp. z o.o., dyrektor zarządzający 23 V 2011 Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą, Przemysław Powierza, KZWS-RSM International, doradca podatkowy 25 V 2011 Lojalność zewnętrzna i wewnętrzna klientów firmy wdrożeniowej, rozwiązania informatyczne, Jan Dal, Asseco Poland Konsultant SAP SD Wykłady prowadzone 13 maja br. odbyły się w ramach dnia -biznes Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie W dniach od 29 kwietnia do 27 maja przeprowadzono drugą rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki. Prowadząc przy tym zakrojoną na szeroką skalę akcję promocyjną na portalu e-learningowego UP (Moodle), a także plakaty promujące staże i informujące o rekrutacji. Informacja o stażach pojawiła się także w Aktualnościach zarówno na stronie www Projektu, jak i na stronie UP oraz na ekranach LCD w Gmachu Głównym UP oraz w budynku Altum. głoszenia o rekrutacji umieszczono również na portalu społecznościowym Facebook na profilu Projektu, a także na profilu Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej. Kontynuowano również nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki zapraszamy do współpracy. Zadanie 5. Rozwój biura karier Internetowa giełda tematów prac licencjackich i magisterskich Stworzono formularze w wersji elektronicznej ułatwiające zarządzanie zadaniem. Zamieszczono także na stronach projektu 5 obszarów tematycznych zaproponowanych przez firmę Autostrada Wielkopolska SA. awiązano również współpracę z dyrektorem ds. personalnych firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o., w związku z zainteresowaniem firmy współpracą w tym zakresie. Kursy e-learningowe wybrano 3 pozostałe tematy kursów e-learningowych, opracowano formatkę dotyczącą schematu kursu e-learningowego dla autorów treści merytorycznych, skontaktowano się z 20 autorami kursów i umówiono 2 spotkania organizacyjne (25 i 30 maja 2011 r.) z przedstawicielami firmy Mediakursy, wyłoniono 4 tematy kursów, które zostaną zrealizowane do września 2011 r. Prezentacje sylwetek absolwentów Skontaktowano się z organizatorem Dnia lektronicznego Biznesu na WIG celem przekazania pytań do wywiadów 5 absolwentom rocznika 2007, którzy odnieśli sukces zawodowy. agrano 5 wywiadów z absolwentami. Zebrano biogramy i przekazano do opracowania. Zwrócono się także do wszystkich dziekanów wszystkich wydziałów z prośbą o wska

11 I zanie trzech najlepszych studentów kończących studia II stopnia wraz z pismem skierowanym do studentów informującym o możliwości skorzystania z oferty projektu Warsztaty umiejętności miękkich Zrealizowano dwa warsztaty umiejętności miękkich: Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy Udzielono konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzono rekrutacje na warsztaty wewnętrzne Wsparcia Karier Jak tworzyć dokumenty aplikacyjne? Giełda ofert pracy dla studentów Wspólnie z Biurem Karier UP wypełniono formularz Uczelnia przyjazna pracodawcom. Podjęto współpracę z osobą odpowiedzialną na Uczelni za działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ustalono strategię dotarcia z informacją o możliwości podjęcia staży przez osoby niepełnosprawne (informacje zamieszczono na stronach projektu); w działaniu tym weźmie udział również Biuro Karier UP. R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Uniwersytet konomiczny w Poznaniu, 13 maja 2011 roku, wspólnie z Solidarnością Wielkopolską, Wielkopolskim Związkiem Pracodawców oraz kręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, zorganizował konferencję pod hasłem Profesjonalizacja zarządzania bhp warunkiem ograniczania zagrożeń zawodowych w ramach Wielkopolskiej Strategii graniczania Wypadków przy Pracy. Z okazji jubileuszu 20-lecia Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania, 17 maja 2011 roku, w murach Uniwersytetu konomicznego KFRCJ AUKW I SMIARIA 21

12 w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju. Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Zaproszenie na konferencję przyjęło ponad stu gości, w tym wybitni eksperci, przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej, między innymi: dr inż. omasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu ormalizacyjnego, Henryk Szymański, dyrektor generalny Ministerstwa Gospodarki, Anna Gruszka, ekspert w dziedzinie systemów zarządzania w PK. Do tego grona dołączyli także przedstawiciele ośrodków akademickich z kraju, między innymi prof. lżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Krystyna Lisiecka z Uniwersytetu konomicznego w Katowicach, prof. Jerzy Żuchowski z Politechniki Radomskiej, prof. Stefan Doroszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. adeusz Wawak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem licznej grupy studentów zainteresowanych problematyką znormalizowanych systemów zarządzania. W dniach 17 i 18 maja br. odbyła się na Uczelni konferencja naukowa owaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta zorganizowana z okazji 50-lecia funkcjonowania Katedry owaroznawstwa Żywności i wpisująca się w jubileusz 85-lecia Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor UP, prof. dr hab. Marian Gorynia. W konferencji uczestniczyło około 120 osób z piętnastu uczelni w kraju. Wygłoszono 17 referatów i przedstawiono 76 komunikatów naukowych. Dominowały zagadnienia dotyczące oceny jakości i bezpieczeństwa żywności, wykorzystania bioaktywnych składników w projektowaniu żywności prozdrowotnej, a także, głównie w komunikatach, zachowań konsumentów na rynku produktów spożywczych. W dyskusjach podkreślano wielokrotnie zagrożenia wynikające między innymi z innowacyjnych technologii, a także konieczność intensyfikacji prac w kierunku pogłębiania świadomości żywieniowej konsumentów. Podczas konferencji odbył się też panel dyskusyjny, którego celem była wymiana poglądów dotyczących definiowania efektów kształcenia w obszarze towaroznawstwa żywności, zgodnie z systemem ram kwalifikacji

13 24 Konferencja Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty Katedra Zarządzania Strategicznego, w dniach maja 2011 roku w Hotelu ovotel Centrum Poznań, w ramach obchodów jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zorganizowała konferencję naukową pt. Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty. Inicjatorem konferencji była prof. dr hab. lżbieta Urbanowska-Sojkin, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął JM Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP. Konferencja była zwieńczeniem zespołowych badań Katedry Zarządzania Strategicznego, a których rezultatem była publikacja monografii pod red.. Urbanowskiej-Sojkin, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PW, Warszawa Głównym celem konferencji była wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań wskazująca na dominujące wybory strategiczne, ich uwarunkowania oraz ekonomiczne skutki. Istotnym zadaniem konferencji było powiązanie strategicznych opcji z określonymi wynikami przy uwzględnieniu dynamiki otoczenia i nowych wyzwań menedżerskich. Problematyka konferencji obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z dokonywaniem wyborów strategicznych, głównie w przedsiębiorstwach, ale także w innych podmiotach, którym została poświęcona jedna z sesji konferencji. W konferencji uczestniczyło ponad 140 naukowców z 25 wyższych uczelni, którzy przygotowali 136 referatów opublikowanych w formie zwartej w czterech Zeszytach aukowych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Problematyka konferencji została podzielona na pięć sesji tematycznych, w których zaprezentowano wybrane referaty, będące podstawą do dyskusji. W pierwszej sesji nt. Współczesne wyzwania i uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, kierowanej przez prof. dr hab. Marię Romanowską, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezentowano referaty, których treści koncentrowały się wokół determinantów wyborów strategicznych przedsiębiorstw. W drugiej sesji konferencji nt. Procesu wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, pod przewodnictwem prof. dra hab. Rafała Krupskiego z Politechniki Częstochowskiej, dyskutowano istotę i problemy formułowania strategii przedsiębiorstw. rzecia sesja, w drugim dniu obrad, obejmowała zagadnienia dotyczące wyborów strategicznych przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i konkurowania. Rolę moderatora w sesji pełnił prof. dr hab. Andrzej Kaleta z Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu. Przedmiotem dyskusji były referaty, w których omawiano różnorodne aspekty strategii, wśród nich dylematy strategiczne polskich przedsiębiorstw w zakresie wyboru geograficznego rynku działania (referat M. Jarosińskiego). Czwarta sesja pod hasłem Strategie funkcjonalne a sukces przedsiębiorstwa, kierowana przez prof. dra hab. Jana W. Wiktora z Uniwersytetu konomicznego w Krakowie, była poświęcona dyskusji nad wpływem wybranych strategii funkcjonalnych i ich uwarunkowań na powodzenie przedsiębiorstw. W trzecim dniu obrad odbyła się ostatnia, piąta sesja konferencji nt. Wyborów strategicznych w organizacjach innych niż przedsiębiorstwa. Sesji przewodniczyła prof. dr hab. Krystyna Poznańska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. a zakończenie konferencji, prof. lżbieta Urbanowska-Sojkin podsumowała główne nurty wystąpień i dyskusji oraz sformułowała syntetycznie zidentyfikowane w trakcie konferencji luki poznawcze, będące dobrą inspiracją dla podejmowania dalszych wysiłków badawczych w zarządzaniu strategicznym. 25

14 W dniach 23 i 24 maja 2011 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa Handel we współczesnej gospodarce II. owe trendy w sektorze, której organizatorem była Katedra Handlu i Marketingu. Konferencja miała na celu prezentację najnowszych trendów w sektorze oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa handlowe, wymianę poglądów i dyskusję dotyczącą aktualnych problemów funkcjonowania sfery handlu instytucjonalnego oraz integrację środowiska identyfikującego się z handlem jako przedmiotem badań naukowych. rganizatorom konferencji udało się zgromadzic liczne grono przedstawicieli ośrodków naukowych w Polsce i na Słowacji, w których są prowadzone badania w zakresie handlu, oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Konferencja odbyła się w ramach obchodów 85-lecia Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Konferencja dydaktyczna na UP W Sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni, 25 maja 2011 roku, odbyła się kolejna edycja konferencji dydaktycznej na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu, zorganizowanej przez prorektora ds. edukacji i studentów, dra hab. Piotra Banaszyka, prof. nadzw. UP, we współpracy z Senacką Komisją ds. Kształcenia pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogny Pilarczyk, prof. zw. UP. rganizatorzy tegorocznej edycji konferencji szczególny nacisk położyli na omówienie zagadnień poświęconych skutkom nowych regulacji formalnoprawnych w dziedzinie edukacji w szkolnictwie wyższym. W tym roku szczególnie zależało im na poznaniu opinii pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w dziedzinie kształtowania oferty kierunków studiów oraz planów i programów kształcenia na UP. Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP. 26

15 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI KADR W majowym numerze nergii lektrycznej ukazał się wywiad z prof. Henrykiem Mrukiem na temat marketingu na rynku energii elektrycznej. 26 maja 2011 Profesor H. Mruk wygłosił wykład adresowany do partnerów Pioneer na temat Sposobów budowania wizerunku marki na zaproszenie amerykańskiego koncernu Pioneer, w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. 28 Katedra Handlu Międzynarodowego Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu wydało pracę pt. Proces i techniki sprzedaży na rynku dóbr trwałych, przygotowaną przez zespół autorski pod redakcją prof. dra hab. Henryka Mruka, prof. zw. UP, wydaną jako owoc wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwem Amica Wronki. 25 maja 2011 Profesor Henryk Mruk wziął udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconym pracy pt. Marketingowe zarządzanie apteką, wydanej przez Wolters Kluwer, Warszawa 2011, przygotowanej pod redakcją profesora H. Mruka. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim. 20 maja 2011 Profesor Henryk Mruk wygłosił wykład na temat Roli przywództwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla członków Biznes Club Lech Poznań. 10 maja 2011 Profesor Henryk Mruk wygłosił wykład na temat Sposobów skutecznej promocji pieczywa na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Młynarzy i Piekarzy w Miedzeszynie. Profesor Henryk Mruk przewodniczy Radzie kwartalnika Forum Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, którego pierwszy numer ukazał się w maju bieżącego roku. a przełomie kwietnia i maja br. Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu wydało pracę pod red. prof. Henryka Mruka i dr Renaty estorowicz pt. Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw. pracowanie jest rezultatem badań realizowanych w ramach grantu przyznanego przez rektorów czterech uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Praca została wydana jako efekt międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Poznaniu, na UP, w grudniu 2009 roku. Profesor H. Mruk, na wniosek Rady Wydziału Informatyki i Finansów Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu, przygotował ocenę dorobku naukowego dra hab. Marka Prymona, w związku z wszczętą procedurą o nadanie tytułu naukowego profesora. Katedra Informatyki konomicznej 10 maja 2011 Profesor dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UP, odebrał nagrodę w kategorii podręczniki akademickie, przyznaną przez Komitet auk i rganizacji Zarządzania PA za podręcznik Filtrowanie informacji. 16 maja 2011 Profesor Witold Abramowicz został powołany w skład Kapituły agrody Gospodarczej Prezydenta RP. Uroczyste wręczenie powołania odbyło się w Belwederze. 29

16 Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych W Katedrze Informatyki konomicznej 20 maja 2011 roku odbyło się spotkanie inaugurujące zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy Uniwersytetem konomicznym w Poznaniu, a firmą SAP AG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu echnicznego w Monachium oraz Centrum szkoleniowego firmy SAP w Monachium prof. Helmut Krcmar i Sonja Hecht, SAP ducation Poland Anna Gorzkowska oraz przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Andrzej Kobyliński i dr Jędrzej Wieczorkowski. Z ramienia Uniwersytetu konomicznego w Katowicach w spotkaniu udział wzieli: prof. Jerzy Gołuchowski i mgr Radosław Kowal. Uniwersytet konomiczny w Poznaniu reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Maciej Żukowski, dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej prof. mil Panek, prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej prof. Dorota Appenzeller, a także prof. Witold Abramowicz i dr Monika Kaczmarek. Uniwersytet konomiczny w Poznaniu, jako pierwszy uniwersytet w Polsce, został członkiem SAP University Alliance, uzyskując dostęp do oferowanego przez firmę systemu zintegrowanego, materiałów szkoleniowych oraz wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie. System SAP RP będzie wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych już w semestrze zimowym 2011/2012. Dzięki temu studenci Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu będą mieli możliwość uzyskania uznanego na całym świecie certyfikatu znajomości systemu SAP RP kwietnia 2011 roku Doktor hab. Adam Szyszka, prof. nadzw. UP, uczestniczył w 18th Annual Global Finance Conference, która odbyła się w Bangkoku. ematem przewodnim konferencji było: he Global Imbalances, Sustainability and ides of Change. Poprzednia edycja konferencji z tego cyklu odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, a jej gospodarzem był Uniwersytet konomiczny w Poznaniu. W konferencji uczestniczył także prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UP. 3-5 kwietnia 2011 roku Profesor Adam Szyszka wygłosił prelekcję pt. Systemic changes in the financial world and the search for the new paradigm of finance podczas he uropean Money and Finance Forum 29 SURF Colloquium»ew Paradigms in Money and Finance?«, które odbyło się w Brukseli. Katedra Marketingu Międzynarodowego maja 2011 roku Doktor Milena Ratajczak-Mrozek i mgr Łukasz Małys wzięli udział w IV gólnopolskiej Konferencji aukowej z cyklu Zarządzanie rozwojem organizacji pod tytułem Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału rganizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Artykuł autorstwa mgra Łukasza Małysa pt. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi a wyniki rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw analiza empiryczna zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy artykuł młodego naukowca organizowany w ramach Konferencji maja 2011 roku Doktor Robert Szczepański wziął udział w konferencji Wybory strategiczne przedsiębiorstw, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu maja 2011 roku Katedra Marketingu Międzynarodowego gościła profesora marketingu Stanleya Paliwodę z Uniwersytetu Strathclyde. Podczas wizyty podjęto kolejny etap rozmów na temat przyszłej współpracy w zakresie badań naukowych. 31

17 Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Doktor Katarzyna awrot została powołana na APC Senior xpert, Asia-Pacific C Association, Worldwide przez Zheng Xiongwei, Global xecutive Chairman, Asia-Pacific C Association, Worldwide maja 2011 roku Doktor Katarzyna awrot przedstawiła referat pt. he perspectives of cooperation between astern uropean Markets and China in outsourcing industry as a possibility for bilateral growth and development podczas konferencji pn. 4 th Global utsourcing Summit, Ministry of Commerce, China, MaAnShan Municipal Government, Anhui Province Government, APC Association Worldwide maja 2011 Doktor Katarzyna awrot, na zaproszenie Shanghai Forum rganizing Committee, przedstawiła referat pt. he Role of China in integration processes in ast Asia podczas Sub-forum ast Asian Cooperation and Asia s Governance Shanghai Forum 2011 pn. conomic globalization and the Choice of Asia, Market, Government and Global Governance. rganizatorem wydarzenia był Fudan University & Korean Foundation for Advanced Studies. 31 maja 2011 roku Doktor Katarzyna awrot wzięła udział w Symposium on the Rise of China and India and changing Asia-Pacific geopolitics, na zaproszenie Centre for South Asian Studies, Fudan University & Institute of South Asian Studies, ational University of Singapore, Shanghai, PRC. Katedra Publicystyki konomicznej i Public Relations Doktor Waldemar Rydzak wydał pracę habilitacyjną pt. Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych a determinanty ich wyboru. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 2-3 maja 2011 Doktor hab. adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, zorganizował na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu międzynarodowe warsztaty na temat Implications of the Global Financial Crisis for ew Member States. W warsztatach uczestniczyli goście z uniwersytetów w Birmingham, Loughborough i ottingham. 6 maja 2011 Doktor hab. adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, został powołany w skład Komitetu Monitorującego arodowy Plan Rozwoju. 16 maja 2011 roku Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do Kapituły IX dycji agrody Gospodarczej Prezydenta RP. Wręczenie nominacji odbyło się w Belwederze. 27 maja 2011 roku Doktor hab. adeusz Kowalski, prof. nadzw. UP, wygłosił wykład na temat Post-crisis economy na Walnym Zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, które odbyło się w Warszawie w siedzibie RACL Polska. Katedra Strategii Marketingowych 5-7 maja 2011 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński zaprezentowali referat pt. rade fairs a tool for the spread of innovations podczas 4th International Conference for ntrepreneurship, Innovation and Regional Development zorganizowanej w hrid w Macedonii. 11 maja 2011 Studenci I roku SUM specjalności komunikacja w biznesie, działającej przy katedrze Strategii Marketingowych Wydziału Zarządzania, zorganizowali wieczorne warsztaty oraz wykłady z cyklu b4kwb. Wydarzenie b4kwb zostało zorganizowane przez studentów z myślą o studentach nie tylko młodszych roczników, ale także o tych, którzy studiują na ścisłych specjalnościach. Celem wykładów i warsztatów było szeroko zakrojone poszerzanie zdolności w ramach promocji oraz efektywnego komunikowania się zarówno z klientami, jak i wewnątrz firmy. rganizatorzy chcieli pokazać, że skuteczne wykorzystywanie umiejętności miękkich jest nieodzownym elementem sukcesu. Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy części. Dla osób zainteresowanych praktycznymi 32 33

18 zajęciami, Marysia Brzozowska i Michał Pasterski, studenci II roku SUM specjalności komunikacja w biznesie, poprowadzili warsztaty pt. Klucz do umysłu rozmówcy komunikuj się skutecznie. W szkoleniu wzięło udział 15 osób, które na zakończenie otrzymały certyfikaty uczestnictwa. W tym samym czasie, dla uczestników pragnących zgłębić wiedzę teoretyczno-metodyczną oraz poznać sekrety komunikacji, przygotowano serię wykładów. W roli prelegentów zaproszono prof. Henryka Mruka z Katedry Handlu Międzynarodowego Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Artura Brzęczkowskiego dyrektora ds. marketingu Allegro, Joannę Leśnierowską z Art Stations Foundation (Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar), Bartłomieja Malinowskiego kierownika ds. marek międzynarodowych Kompanii Piwowarskiej oraz dr Piotra Drygasa dyrektora ds. marketingu i sprzedaży ickel Development. Uroczystego otwarcia b4kwb dokonała prof. Bogna Pilarczyk, kierownik Katedry Strategii Marketingowych. astępnie prelegenci w interesujący sposób podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu umiejętności miękkich, marketingu i promocji. W programie uwzględniono także pokaz reklam, wyselekcjonowanych, skategoryzowanych i opatrzonych komentarzem przez studentów SUM specjalności komunikacja w biznesie. W celu odpoczynku po intensywnych zajęciach oraz podziękowania za tak liczną obecność zorganizowano imprezę w klubie muzycznym Baker Street. Dochód z biletów (917 zł) przeznaczono na pomoc dla schroniska dla zwierząt przy ul. Bukowskiej w Poznaniu maja 2011 Doktor Piotr Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński uczestniczyli w 5th International Conference on Business Market Management (BMM 2011) zorganizowanej w ampere (Finlandia). W trakcie konferencji zaprezentowali główne tezy swojego referatu pt. Salespeople as a source of information for business buyers maja 2011 Doktor Renata estorowicz wzięła udział w konferencji naukowej Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu maja 2011 Doktor hab. Lilianna owak brała udział w zjeździe byłych stypendystów DAAD zorganizowanym przez Deutscher Akademischer Austausch Dienst (iemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) pod hasłem 20 Jahre deutsch-polnischer achbarschaftsvertrag aus akademischer Sicht rtrag und Perspektiven, który odbył się w Krakowie maja 2011 Profesor dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. zw. UP, dr hab. Lilianna owak, dr Magdalena Stefańska i mgr Anna Rogala uczestniczyły w konferencji naukowej Handel we współczesnej gospodarce II. owe trendy w sektorze organizowanej przez Katedrę Handlu i Marketingu Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu. Profesor Pilarczyk przewodniczyła sesji pod hasłem Innowacje w handlu perspektywa praktyków, a dr Stefańska zaprezentowała główne tezy swojego referatu pt. ożsamość a wizerunek w handlu detalicznym - implikacje dla skuteczności realizowanej strategii pozycjonowania maja 2011 Doktor Maciej Koczerga uczestniczył w IV gólnopolskiej Konferencji aukowej z cyklu Zarządzanie Rozwojem rganizacji pod tytułem Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie przedstawił referat iedoceniane naśladownictwo rozwój nowych przedsiębiorstw a konkurencja. Katedra echnologii Informacyjnych 7 maja 2011 Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, został powołany w skład Zespołu kspertów Rady arodowego Centrum auki oceniających wnioski w konkursie na granty badawcze w panelu tematycznym HS4 Jednostka, instytucje, rynki. 9 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary przewodniczył posiedzeniu Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MSWiA w Warszawie. 9 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary wziął udział w otwartej debacie pt. Government must be innovative, zorganizowanej przez Centrum Strategii uropejskiej demosurpa i ambasadę Belgii. Gościem debaty był Vincent Van Quickenborne, belgijski minister gospodarki, który wygłosił przemówienie wprowadzające na temat roli administracji jako motoru innowacyjności w społeczeństwie. astępnie odbyła się otwarta debata z udziałem 35

19 publiczności na temat głównych założeń, szans i wyzwań związanych z promowaniem innowacyjności w administracji centralnej maja 2011 Doktor inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w lokalnej edycji konferencji Google I 2011, podczas której zapoznał się z najnowszymi trendami i technologiami związanymi z budową interfejsów na różnorodne urządzenia dostępowe. 12 maja 2011 Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w charakterze niezależnego eksperta Komisji uropejskiej w audycie projektu europejskiego FI, realizowanego w ramach 7 PR. Audyt miał miejsce w Liège (Belgia) 13 maja 2011 Studenci Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej uczestniczyli w cyklu wykładów otwartych w ramach Dnia lektronicznego Biznesu na WIG wygłoszonych przez absolwentów specjalności elektroniczny biznes z lat ubiegłych. Wojciech Chojnacki z firmy Symetria wygłosił wykład pt. Zarządzanie doświadczeniem użytkownika w procesie tworzenia produktu, Aleksandra Porębska z firmy Mergers et sp. z o.o. przedstawiła wykład pt. Zarządzanie usługami I na przykładach, czyli IIL w praktyce. Piotr Sekulski i Jakub abędzki z firmy Allegro wykład pt. Współpraca analityka biznesowego i kierownika projektu w projektach kaskadowych. Przypadek Grupy Allegro, a Agnieszka nuchowska, omasz Jakubowski i Remik Mikuła z firmy GlaxoSmithKline wykład pt. W kierunku chmury konsolidacja serwerów i korzyści biznesowe. Wszystkie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Pierwsze dwa wykłady były poświęcone aspektom teoretycznym używanych metod, a kolejne dwa stanowiły studium praktycznie realizowanych projektów. Zespół z Allegro wręczył studentom zadającym pytania pendrive y, pozostałym smycze i podkładki pod myszki oraz przedstawił ofertę praktyk. Wykłady zostały zarejestrowane w formie audiowizualnej. Po wygłoszeniu wykładów prelegenci udzielili wywiadów przed kamerą dla Projektu Kadry dla Gospodarki, a ich CV oraz historie zostały umieszczone na stronie Projektu. Inicjatorem przedsięwzięcia był mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz z Katedry echnologii Informacyjnych maja 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w spotkaniu przedstawicieli rządu i parlamentu z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego na temat wzajemnych oczekiwań administracji państwowej i sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania uropejskiej Agendy Cyfrowej w czasie polskiej prezydencji w U. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, organizowanego przez Polskie owarzystwo Informatyczne i Polską Izbę Informatyki i elekomunikacji pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Parlamentu uropejskiego, sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku elekomunikacyjnego oraz marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 18 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii auk w Warszawie. 19 maja 2011 Katedra echnologii Informacyjnych gościła przedstawicieli dyrekcji i grona pedagogicznego Gimnazjum nr 61 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki w ZS nr 10. Doktor inż. Rafał Wojciechowski przedstawił prezentację pt. Zastosowanie środowisk wzbogaconej rzeczywistości w interaktywnym nauczaniu, zademonstrował również przykładowy scenariusz użycia technologii wzbogaconej rzeczywistości na lekcji chemii. Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski zaprezentował nauczycielom unikatowe laboratorium Internetu rzeczy, w którym odbywają się zajęcia z przedmiotu Internet rzeczy. 19 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. Czy komputery będą robić biznes? dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w projekcie Informatyka +, realizowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, w którym uczestniczy prawie 1000 liceów i techników z pięciu województw (mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego). 20 maja 2011 Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego MiSW ds. spraw oceny merytorycznej projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Działania 2.3 Programu peracyjnego Innowacyjna Gospodarka, oraz w posiedzeniu Zespołu MiSW ds. Infrastruktury Informatycznej. 37

20 19-20 maja 2011 Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, dr inż. Wojciech Wiza i dr inż. Adam Wójtowicz złożyli roboczą wizytę w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji wspólnego projektu naukowego. 20 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary wziął udział w posiedzeniu Komisji erminologii auk Informatycznych Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii auk w Warszawie maja 2011 Doktor inż. Wojciech Wiza złożył wizytę naukową na University of Sussex w Brighton (UK). Celem wizyty była wspólna realizacja projektu badawczego pt. Reanimacja spuścizny kulturowej: repatriacja cyfrowa, sieci wiedzy i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego po konflikcie w Sierra Leone, będącego częścią przedsięwzięcia realizowanego przez University of Sussex i University College of London polegającego na zbudowaniu portalu reanimującego wspólnotę kulturową społeczności Sierra Leone z wykorzystaniem oprogramowania ARC do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych. 24 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary, w ramach cyklu spotkań studentów UW z ciekawymi ludźmi Problemy społeczne i zawodowe informatyki, wygłosił wykład pt. Zasoby wiedzy dobrem ekonomicznym w społeczeństwie wiedzy dla studentów Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. 24 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary złożył wizytę roboczą w warszawskiej siedzibie IBM Polska. W trakcie wizyty spotkał się z panią Jolantą Jaworską, dyrektorem Programów Publicznych w uropie Centralnej i Wschodniej, oraz z panią Kamilą Giedrojć, menedżerem C Global Business Services and Sectors Marketing. ematem spotkania były możliwości nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej. 31 maja 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w VI Kongresie Gospodarki lektronicznej organizowanym przez Związek Banków Polskich w Warszawie. Profesor Cellary pełnił funkcję moderatora panelu pt. Wykluczenie cyfrowe obywateli klientów. 38 Katedra Ubezpieczeń Katedra Ubezpieczeń, we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa PZU SA i PZU Życie SA, po raz kolejny zorganizowała warsztaty poświęcone problematyce przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. rzecia edycja piętnastogodzinnego cyklu spotkań zakończyła się 20 maja br. Za cel warsztatów przyjęto uwrażliwianie przyszłych pracowników sfery finansowej (szczególnie branży ubezpieczeniowej) na problem przestępczości ubezpieczeniowej i jej skutków zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i klientów ubezpieczycieli. Warsztaty miały się przede wszystkim przyczyniać do zmiany świadomości społecznej postrzegania problemu spadku przyzwolenia społecznego na popełnianie przestępstw ubezpieczeniowych. Stąd zaproszenie do udziału w warsztatach zostało skierowane do wszystkich studentów UP oraz seminarzystów zaprzyjaźnionej Katedry UAM Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Zajęcia prowadzili specjaliści związani z Katedrą Ubezpieczeń oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa PZU. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali testy kompetencyjne i studium przypadku z zakresu identyfikacji próby popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego. Dla najlepszych uczestników warsztatów przygotowano nagrody. Całość została sfinansowana z Funduszu Prewencyjnego PZU SA. 18 maja 2011 Katedra Ubezpieczeń, we współpracy z SBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jedną z największych firm brokerskich w Polsce, zorganizowała wykład poświęcony problematyce ubezpieczeń morskich. Wykład prowadził Zbigniew Foltyński prezes Zarządu SBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Podczas dwugodzinnego spotkania studenci UP mogli się dowiedzieć o historii ubezpieczeń morskich (szczególnie instytucji awarii wspólnej) oraz rodzajach tych ubezpieczeń przez pryzmat konstrukcji zakresu ubezpieczenia na bazie dominujących w uropie Klauzul Instytutowych i warunków klubowych Protection & Indemnity. Ważną częścią wykładu było ukazanie międzynarodowych regulacji w zakresie przeciwdziałania i ograniczania szkód środowiskowych wywoływanych katastrofami morskimi. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć kwestii piractwa morskiego jako ryzyka obejmowanego ochroną w ubezpieczeniach morskich. Wykład odbył się w ramach Brokerowni umiejętności autorskiego programu edukacyjnego SBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Celem programu, którego partnerem z ramienia UP jest Katedra Ubezpieczeń, jest stwarzanie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 39

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo