TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 11 czerwca 18 czerwca 2019 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna Temperatury ekstremalne (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) Procentowy niedobór przepływu w odniesieniu do SNQ na wybranych stacjach na głównych rzekach (w dniu 18 czerwca 2019 r.)... 10

2 1. Sytuacja hydrologiczna Dorzecze Wisły W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew przez cały tydzień (oprócz ostatniego dnia), utrzymywały się wysokie średnie dobowe temperatury powietrza. Najcieplejszym dniem był 15 VI, gdzie miejscami maksymalna temperatura powietrza przekraczała 34 C. Ostatniego dnia odnotowano ochłodzenie i temperatury maksymalne notowano w przedziale od 10 C (Tatry) do 25 C (na Śląsku). Najniższe temperatury powietrza wynoszące 5-10 C, zostały odnotowane nad ranem w dniu 18 VI. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz w zlewniach rzek wpadających do Pregoły i Niemna w granicach państwa było bardzo ciepło, miejscami upalnie. Temperatura maksymalna kształtowała się w przedziale od ok. 17 do ok. 35 C, minimalna zaś od ok. 9 C do ok. 22 C. W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew jedynie dni 13 i 15 VI były bezopadowe. Przez pozostały okres notowano opady (głównie burzowe) o zróżnicowanej wielkości i miejscu wystąpienia. W ciągu tygodnia płaty śnieżne notowano jedynie w najwyższych partiach Tatr (na ich szczytach), w dniu 18 VI płaty śnieżne zostały zaobserwowane jedynie w Dolinie Pięciu Stawów. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz w zlewniach rzek wpadających do Pregoły i Niemna w granicach państwa występowały przelotne opady deszczu, głównie o charakterze burzowym, lokalnie intensywne i bardzo intensywne (do 77 mm w Mikołajkach, 13 VI). W minionym tygodniu na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody z przewagą spadków w strefie stanów średnich, bądź na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół opadanie poziomu wody, tylko na dolnej Wiśle lokalnie i okresowo notowano nieznaczne wahania. Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Do dnia 16 VI na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin głównie obserwowano wahania, bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Jedynie lokalnie notowano niewielkie, krótkotrwałe wzrosty poziomu wody wywołane opadami deszczu. W dniu 16 VI na skutek opadów burzowych, w górnej części zlewni Dunajca oraz lokalnie w zlewniach Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka, odnotowano wzrosty poziomu wody, punktowo gwałtowne, w strefie stanów średnich, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Na Białce w Trybszu został przekroczony stan ostrzegawczy. Na pozostałym obszarze rejestrowano dalsze spadki poziomu wody. W dniu 17 VI, po opadach, wzrosty poziomu wody odnotowano lokalnie w zlewni górnego Dunajca w strefie stanów średnich oraz do dolnej części stanów wysokich, punktowo z krótkotrwałym przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalne wzrosty obserwowano także w zlewni Szreniawy, Nidy, Łęgu i Sanu, a wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich i niskich, punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Na pozostałym obszarze notowano dalsze spadki poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Przez cały tydzień stopniowo zwiększała się liczba stacji z przepływem poniżej średniego niskiego przepływu (poniżej SNQ) ostatniego dnia przepływy poniżej SNQ notowano punktowo w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, 2

3 górnego Dunajca, Sanu, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej oraz Wieprza. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Narwi obserwowano wahania poziomu wody z przewagą wzrostów związanych ze spływem wód opadowych. Na Pisie w Giżycku, na Węgorapie w Węgorzewie i na Łynie w Olsztynie zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Łynie w Olsztynie również chwilowe przekroczenie stanu alarmowego (16 VI). Poziom wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej. Na pozostałych dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie poziomu wody oraz lokalne wzrosty związane ze spływem wód opadowych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w wysokiej. W zlewni Bugu na odcinku po Strzyżów odnotowano spadek poziomu wody w strefie stanów wysokich (w Strzyżowie poziom wody obniżył się poniżej stanu ostrzegawczego). Na Bugu w Dorohusku początkowo obserwowano stabilizację a następnie spadek poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Poniżej Dorohuska po Krzyczew notowano niewielkie wahania poziomu wody w strefie stanów wysokich, bądź średnich. Na dopływach Bugu po Krzyczew przez cały tydzień obserwowano niewielkie wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew rejestrowano wahania poziomu wody z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych. Na dopływach Pregoły w granicach Polski obserwowano wahania poziomu wody związane ze spływem wód opadowych, miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej. Przepływ poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia zanotowano (w ostatnim dniu tygodnia) na Drzewiczce w Odrzywole, na Narwi w Wiźnie i na Rawce w Kęszycach. Prognoza: W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po profil w Dęblinie spodziewane są spadki poziomu wody, bądź wahania w strefie stanów średnich lub na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie poziomu wody do ujścia Narwi w strefie wody średniej i niskiej, poniżej ujścia Narwi w średniej. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są głównie spadki, bądź wahania poziomu wody w aktualnych strefach stanu. W miejscach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych mogą wystąpić wzrosty poziomu wody, na ogół krótkotrwałe, w strefie stanów średnich, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych do strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na pozostałych dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Istnieje możliwość lokalnych wzrostów, związanych z przewidywanymi miejscami intensywnymi opadami o charakterze burzowym. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. Na Bugu po Krzyczew spodziewane są spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich, bądź średnich, w Dorohusku przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na jego dopływach obserwowane będą niewielkie wahania, bądź spadki poziomu wody w strefie stanów 3

4 średnich. W zlewni Narwi i zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Istnieje możliwość lokalnych wzrostów, związanych z przewidywanymi intensywnymi opadami o charakterze burzowym. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. Na dopływach Pregoły w granicach Polski przewiduje się stabilizację poziomu wody, miejscami zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. Istnieje możliwość lokalnych wzrostów, związanych z przewidywanymi intensywnymi opadami o charakterze burzowym. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Dorzecze Odry W okresie od 11 do 18 VI opady atmosferyczne wystąpiły w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry, przy czym najczęściej pojawiały się w zlewniach: Nysy Łużyckiej oraz Bobru z Kwisą. Opady miały charakter przelotny, w wielu miejscach gwałtowny z towarzyszącymi burzami. Lokalnie występował grad, a deszcz osiągał duże wartości natężenia sięgające mm/godz. (deszcz ulewny i nawalny), przez co na dobowe wartości sumy opadów atmosferyczny składały się przeważnie opady 1-3-godz. Najwyższe sumy dobowe wystąpiły w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej, Kaczawy i górnej Nysy Kłodzkiej, gdzie miejscami wyniosły mm, a lokalnie sięgnęły mm (wg pola opadu kombinowanego GRS). Stan wody na górnej Odrze układał się przeważnie w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej dominowała strefa wody średniej, a na Odrze środkowej swobodnie płynącej stan wody układał się zwykle w strefie stanów niskich. W zlewniach prawostronnych dopływów Odry górnej i środkowej stan wody układał się na ogół w strefie wody niskiej albo średniej. W zlewniach dopływów lewostronnych górnej Odry dominowała strefa stanów niskich lub średnich, natomiast w zlewniach lewostronnych dopływów środkowej Odry, w związku z intensywnymi opadami przelotnymi, stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, a przejściowo w drugiej połowie tygodnia, w strefie stanów wysokich (zlewnia górnej Nysy Kłodzkiej, Strzegomki i Kaczawy) lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Dunino na Kaczawie) lub alarmowych (Świebodzice na Pełcznicy). Stany wody na górnej Odrze opadały w strefie stanów niskich lub średnich. Na Odrze środkowej skanalizowanej stan wody ulegał wahaniom w strefie wody średniej, okresami i lokalnie niskiej poniżej Brzegu Dolnego z tendencją spadkową. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stan wody ulegał wahaniom z tendencją spadkową w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowała przeważnie tendencja spadkowa stanu wody. Wahania występowały głównie w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych (głównie zlewnia Kłodnicy, środkowej Bystrzycy, środkowego i dolnego Bobru, dolnej Kwisy i Nysy Łużyckiej). W związku z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie, wystąpiły gwałtowne wzrosty stanu wody. Największe zaznaczyły się w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej i Kaczawy w drugiej połowie tygodnia i wyniosły cm. 4

5 W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, większe opady atmosferyczne występowały jedynie lokalnie i głównie w środkowej części tygodnia. Opady miały przede wszystkim charakter opadów burzowych. Stany wody w zlewni Warty układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Na Odrze granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko, obserwowano głównie spadki stanów wody. W dniu 14 VI na zbiorniku Jeziorsko, został zmniejszony odpływ z 22 na 16 m³/s (godz. 13:00 UTC). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki, występowały spadki stanów wody, lokalnie stabilizacja, a po opadach deszczu zaznaczyły się także wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty także obserwowano spadki stanów wody, stabilizację, a po opadach deszczu wzrosty stanów wody. Lokalnie występowały wahania stanów wody, wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Na Noteci i jej dopływach, występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody, oraz wahania spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Lokalnie, po opadach deszczu, zaznaczyły się wzrosty stanów wody. Stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, do wodowskazu Bielinek występowały spadki stanów wody, w Widuchowej zaznaczyły się spadki i wahania stanów wody. Stany wody układały się w strefie wody średniej i niskiej. Prognoza: W ciągu kolejnych 3 dni stan wody na górnej Odrze będzie miał przebieg wyrównany (możliwe niewielkie wahania) w strefie wody niskiej albo średniej. Na Odrze środkowej wystąpią wahania stanu wody spowodowane głównie pracą urządzeń piętrzących. Stan wody będzie się układał na ogół w strefie stanów średnich (odcinek skanalizowany) lub niskich (Odra środkowa swobodnie płynąca). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stan wody będzie miał przeważnie przebieg wyrównany lub będzie ulegał wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych (szczególnie: zlewnia Kłodnicy, Widawy, Baryczy, środkowa Bystrzyca, środkowy i dolny Bóbr, dolna Kwisa). W związku z prognozowanymi przelotnymi opadami deszczu, w miejscach ich wystąpienia możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w małych zlewniach górskich, podgórskich i zurbanizowanych. Na górnej Warcie do zbiornika Jeziorsko, prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki, prognozowane są głównie spadki i lokalnie w odcinku ujściowym stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie wzrosty i wahania. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody niskiej, lokalnie średniej. Na Noteci prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody, lokalnie wzrosty. Na dopływach spadki i stabilizacja stanów wody. Większe wahania stanów wody mogą być spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układać się będą w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. 5

6 Na Odrze granicznej, poniżej Słubic, prognozuje się spadki stanów wody, w Widuchowej wahania. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej. Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu Wiślanego Na początku tygodnia nad Bałtykiem Południowym przeważał słaby i umiarkowany wiatr z sektora północnego i wschodniego, a nad Bałtykiem Południowo-Wschodnim słaby i umiarkowany wiatr z sektora południowego. W następnych dniach notowano słabe i umiarkowane wiatry z kierunków zmiennych, jedynie 16 VI nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora zachodniego. Na początku tygodnia zaobserwowano najwyższe temperatury powietrza, na większości obszaru powyżej 30 C. Maksymalna temperatura została zarejestrowana na stacji w Ustce w dniu 12 VI i wyniosła 33,8 C. Minimalną temperaturę powietrza równą 7,8 C odnotowano na stacji Karżniczka w dniu 14 VI. W ciągu tygodnia obserwowano opady atmosferyczne o charakterze burzowym. Najwyższe opady wystąpiły 15 VI prawie na całym obszarze i 13 VI w zlewni rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego. Największa dobowa suma opadu równa 50,5 mm została odnotowana na stacji Jemiołowo w dniu 13 VI. Wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i w ujściu Odry w pierwszej połowie tygodnia poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich a w drugiej połowie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. W Trzebieży 12 VI obserwowano krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego. W ujściowym odcinku Wisły stany wody układały się w strefie stanów średnich z tendencją spadkową. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie z tendencją wzrostową w drugiej połowie tygodnia. Na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego notowano wahania stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją wzrostową w związku z występującymi opadami. Największe dobowe wzrosty stanów wody odnotowano na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w dniach 16 i 17 VI. Prognoza: Wzdłuż Wybrzeża, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach stany wody będą się wahać w strefie stanów średnich, lokalnie na Wybrzeżu Wschodnim w strefie stanów niskich. Na rzekach Przymorza stany wody będą się układały w strefie stanów średnich i niskich. Na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i do Zalewu Wiślanego spodziewane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 6

7 2. Temperatury ekstremalne (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) 7

8 3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) 8

9 4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 11 czerwca - 18 czerwca 2019 r.) 9

10 5. Procentowy niedobór przepływu w odniesieniu do SNQ na wybranych stacjach na głównych rzekach (w dniu 18 czerwca 2019 r.) Szczegółowe objaśnienia do mapy zostały zawarte w tabeli poniżej. 10

11 Tabela do mapy niedoboru przepływu w odniesieniu do SNQ (średni niski przepływ) na rzekach Polski: Nr stacji (mapa pkt. 5) Nazwa stacji hydrologicznej Nazwa cieku Nazwa województwa SNQ [m 3 /s] Wskaźnik niedoboru przepływu* [%] 1 GOLENIÓW Ina zachodniopomorskie 5,63 8,2 2 BĄGART Elbląg pomorskie 0,55 8,9 3 KULE Liswarta śląskie 2,95 23,4 4 BOBRY Warta łódzkie 4,79 15,0 5 DZIAŁOSZYN Warta łódzkie 11,3 29,2 6 BURZENIN Warta łódzkie 14,9 20,8 7 SIERADZ Warta łódzkie 21,3 7,0 8 UNIEJÓW Warta łódzkie 24,1 27,8 9 SŁAWSK Warta wielkopolskie 30,1 22,3 10 PYZDRY Warta wielkopolskie 28,1 18,1 11 NOWA WIEŚ PODGÓRNA Warta wielkopolskie 39,6 33,1 12 ŚREM Warta wielkopolskie 42,7 30,7 13 POZNAŃ-MOST ROCHA Warta wielkopolskie 40,1 12,0 14 OBORNIKI Warta wielkopolskie 47,8 14,2 15 WRONKI Warta wielkopolskie 52,3 26,6 16 SKWIERZYNA Warta lubuskie 52,6 3,4 17 GORZÓW WIELKOPOLSKI Warta lubuskie ,8 18 PIWONICE Prosna wielkopolskie 3,07 14,7 19 BOGUSŁAW Prosna wielkopolskie 3,84 43,8 20 OŁOBOK Ołobok wielkopolskie 0,26 3,8 21 TRĄBCZYN Bawół wielkopolskie 0,15 53,6 22 ODRZYWÓŁ Drzewiczka mazowieckie 1,72 2,3 23 WIZNA Narew podlaskie 22,9 4,8 24 KĘSZYCE Rawka łódzkie 1,98 1,0 25 MALCZYCE Odra dolnośląskie 57,6 3,5 26 GLIWICE Kłodnica śląskie 3,07 35,5 27 BUKOWNA Czarna Woda dolnośląskie 0,31 38,7 28 OSETNO Barycz dolnośląskie 1,61 10,6 29 KORZEŃSKO Orla dolnośląskie 0,34 14,7 30 ŻAGAŃ Czerna Wielka lubuskie 1,37 1,5 31 PRZEWOŹNIKI Skroda lubuskie 0,15 40,0 32 GÓRKI WIELKIE Brennica śląskie 0,26 61,5 33 CZECHOWICE-BESTWINA Biała śląskie 1,14 71,9 34 PIWOŃ Przemsza śląskie 0,21 14,3 35 SZABELNIA Brynica śląskie 3,30 18,5 36 LUDŹMIERZ Lepietnica małopolskie 0,17 76,5 37 RAKÓW Czarna świętokrzyskie 0,41 12,2 38 RUDA JASTKOWSKA Bukowa podkarpackie 1,11 8,1 39 BZIN Kamienna świętokrzyskie 0,38 13,2 40 TRAWNIKI Wieprz lubelskie 4,39 0,9 41 KOŚMIN Wieprz lubelskie 16,1 13,7 * - wskaźnik niedoboru przepływu obliczony wg wzoru: (SNQ Q) 100 SNQ 11

12 UWAGA Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. AUTORZY: Redakcja Biuletynu: Emilia Szewczak (Sekcja Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych) Przygotowanie danych i opis sytuacji hydrologicznej: Przemysław Plewa (BPH w Krakowie Obszar Kraków) Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie Obszar Warszawa) Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu Obszar Poznań) Wojciech Krasowski (BPH we Wrocławiu Obszar Wrocław) Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) Opracowanie map: Emilia Szewczak (Sekcja Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Warszawa, ul. Podleśna tel