TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY"

Transkrypt

1 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 lutego 5 marca 2019 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna Temperatury ekstremalne (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) Procentowy niedobór przepływu w odniesieniu do SNQ na wybranych stacjach na głównych rzekach (w dniu 5 marca 2019 r.)... 10

2 1. Sytuacja hydrologiczna Dorzecze Wisły W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w dniach II notowano wzrost temperatury powietrza, gdzie za dnia lokalnie notowano temperatury powyżej 10 C, a w nocy punkowo poniżej 0 C. W kolejnych dwóch dniach (1-2 III) obserwowano jej spadek (z temperaturami ujemnymi w nocy poniżej 0 C na całym obszarze), następnie rejestrowano jej znaczny wzrost. Ostatni dzień był najcieplejszy miejscami temperatury przewyższyły 15 C. Najniższe temperatury powietrza notowane były w nocy z 2 na 3 III (miejscami spadki poniżej -10 C). W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz w zlewniach rzek wpadających do Pregoły i Niemna w granicach państwa, w pierwszej połowie okresu obserwowano ochłodzenie, natomiast w ostatnich dniach ponowne ocieplenie. Temperatura maksymalna kształtowała się od ok. -1 C do ok. +17 C, minimalna zaś od ok. -11 C do ok. +6 C. W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew jedynie w dniu 1 III odnotowano lokalnie słabe opady atmosferyczne. Ostatniego dnia wystąpiły opady na większości obszaru. Były to opady na ogół słabe. Pozostałe dni były bezopadowe. Przez cały okres ubywało pokrywy śnieżnej, która występowała tylko w południowej części obszaru. Wyjątkiem były Tatry i Beskidy, gdzie wystąpiły niewielkie opady śniegu w nocy z 4 na 5 III. W dniu 5 III największa grubość ciągłej pokrywy śnieżnej została pomierzona w Tatrach na Kasprowym Wierchu i wyniosła 181 cm, na Podhalu do 40 cm, w Beskidach do 15 cm oraz w Bieszczadach do 38 cm. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz w zlewniach rzek wpadających do Pregoły i Niemna w granicach państwa, opady deszczu o natężeniu umiarkowanym (maksymalnie do 14 mm) obserwowano jedynie w dniach 3-5 III. Pokrywy śnieżnej nie odnotowano. Na Wiśle po Dęblin przez cały okres obserwowano wahania, bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich. W wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych lokalnie wahania te sięgały kilkudziesięciu centymetrów. Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku głównie opadanie poziomu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane z pracą zbiorników w Dębem i we Włocławku w strefie wody średniej, jedynie lokalnie w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin głównie obserwowano wahania, bądź spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, bądź niskich. Jednie w zlewniach jej karpackich dopływów miejscami notowane były wzrosty w strefie stanów średnich, a punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich związane ze spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej. Zjawiska lodowe w trakcie tygodnia obserwowane były jedynie punktowo. Ostatniego dnia okresu rzeki były już wolne od zjawisk lodowych. W zlewni Bugu po Krzyczew przez cały okres notowano wahania, bądź spadki poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. W zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody oraz lokalne wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w strefie wody 2

3 niskiej. Na pozostałych dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, jedynie w ostatniej dobie lokalne wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowych i z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Na dopływach Pregoły w granicach Polski obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody wysokiej i średniej, pod koniec okresu głównie w strefie wody średniej. W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew oraz w zlewniach rzek wpadających do Pregoły i Niemna w granicach państwa, lokalnie notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych: na Czarnej Włoszczowskiej, Jegrzni oraz na Jeziorze Roś. Prognoza: W ciągu najbliższych dni, na Wiśle po Dęblin, spodziewane są wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są głównie spadki poziomu wody w strefie stanów średnich, bądź niskich. Jedynie w zlewniach jej karpackich dopływów możliwe są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, bądź do dolnej części strefy stanów wysokich, związane ze spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej. W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewane są wahania bądź spadki poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku początkowo wzrosty stanu wody, następnie opadanie, poniżej zbiornika we Włocławku wahania z przewagą wzrostów w strefie wody średniej, tylko w rejonie Warszawy na pograniczu strefy stanów niskich i średnich. W zlewni Narwi i zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się głównie stabilizację i opadanie poziomu wody w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Na pozostałych dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew, przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania poziomu wody, związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Na dopływach Pregoły w granicach Polski przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania poziomu wody, związane na ogół z pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej Dorzecze Odry Początkowo Polska południowo-zachodnia znajdowała się pod wpływem wyżu w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Następnie za frontem chłodnym napłynęło z północy powietrze arktyczne. W drugiej połowie okresu przez dorzecze przemieszczały się fronty atmosferyczne, za którymi napływało powietrze polarne morskie. Średnia dobowa temperatura powietrza była wyższa od 0 C, jedynie na Śnieżce przez większą część okresu była ujemna. Początek tygodnia był bezopadowy. Od 28 II opady występowały codziennie. Były to przeważnie opady deszczu, jedynie okresami w szczytowych partiach gór (powyżej 1200 m n.p.m.) opady śniegu i śniegu z deszczem. Zarejestrowano na ogół małe dobowe sumy opadu, za wyjątkiem 1 III kiedy miejscami w górach i na Przedgórzu Sudeckim wystąpiły opady umiarkowane, a w zlewniach górnego Bobru i górnej Kwisy lokalnie dość duże. Pokrywa śnieżna stopniowo zanikała, a w obszarach powyżej m n.p.m. jej grubość zmniejszyła się od kilku do 27 cm. Dnia 5 III całkowita pokrywa śnieżna 3

4 występowała powyżej 570 m n.p.m. w zlewni Olzy i powyżej 750 m n.p.m. w Sudetach. W obszarach m n.p.m. miała miąższość od 25 cm do 67 cm, powyżej 800 m n.p.m. od 44 cm do 149 cm na Lysej Horze (Beskid Śląsko-Morawski) i 200 cm na Śnieżce (Karkonosze). Stan wody górnej i środkowej Odry układał się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie i okresowo w strefie wody niskiej (Ujście Nysy Kłodzkiej, Trestno, Ścinawa), lokalnie i przejściowo w strefie wody wysokiej (Brzeg Dolny). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody średniej, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie wody niskiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego występowało jeszcze w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy (początkowo o 17 cm) i w Odolanowie na Kurochu (o 3 cm). Stan wody górnej Odry ulegał wahaniom. Znaczniejszy wzrost spowodowany spływem wód opadowo-roztopowych zarejestrowano w połowie okresu. Na Odrze skanalizowanej stan wody wahał się w wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych. Poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej w drugiej połowie okresu miał tendencję wzrostową wywołaną zwiększonym zasilaniem z Nysy Kłodzkiej. Stan wody środkowej Odry swobodnie płynącej do Ścinawy ulegał wahaniom wywołanym pracą stopni wodnych, od Głogowa do Nietkowa w pierwszej części okresu opadał, a następnie miał tendencję wzrostową. Poniżej Cigacic początkowo przemieszczało się poprzednie wezbranie, potem przy tendencji spadkowej występowały wahania związane ze zmiennym zasilaniem z Bobru. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na rzekach nizinnych, wyżynnych i podgórskich stany wody przeważnie opadały i miały przebieg wyrównany. Na rzekach górskich zasilanych przede wszystkim topniejącym śniegiem obserwowano wahania stanu wody na ogół z tendencją wzrostową. Największe wzrosty wystąpiły po opadach deszczu w połowie okresu. Miejscami obserwowano znaczne wahania stanów wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne deszczu wystąpiły tylko w drugiej połowie okresu. Najwyższą dobową sumę opadu zanotowano 3 III w zlewni Drawy, na stacji Drawno w wysokości 7,5 mm. Stany wody w zlewni Warty układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, stany wody układały się w strefie wody średniej. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry wystąpił brak zjawisk lodowych. Stała pokrywa lodowa utrzymywała się jednie lokalnie na zbiorniku Poraj. W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko, występowały spadki i stabilizacja stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, na całej długości rzeki, obserwowano spadki i stabilizację stanów wody. Na dopływach Warty, występowały spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie wahania. Stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie. Na Noteci i jej dopływach, występowała głównie stabilizacja i spadki stanów wody. Lokalnie obserwowano wahania i spadki stanów wody. Stany wody układały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. 4

5 Na Odrze granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Bielinek, występowała głównie stabilizacja stanów wody, w Widuchowej wahania. Stany wody układały się w strefie wody średniej. Prognoza: W ciągu najbliższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie ulegał wahaniom w strefie wody średniej. Na odcinku skanalizowanym Odry mogą występować lokalne wahania, przeważnie w strefie wody średniej, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody środkowej Odry swobodnie płynącej będzie układał się w strefie wody średniej i do Głogowa początkowo będzie podnosił się. W Nowej Soli przeważać będzie tendencja wzrostowa, od Cigacic do Białej Góry przemieszczać się będzie wezbranie, w Słubicach po początkowych spadkach stan wody będzie miał tendencję wzrostową. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą miały na ogół przebieg wyrównany i tendencję spadkową z możliwością lokalnych wahań. Na rzekach górskich nadal będą występowały wahania stanów wody związane ze zmiennym zasilaniem z topniejącego śniegu. Na górnej Warcie do zbiornika Jeziorsko, prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki, prognozuje się spadki i stabilizację stanów wody. Na dopływach przewiduje się spadki i stabilizację, lokalnie wzrosty i wahania stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na stacji wodowskazowej Dębe (Swędrnia) utrzymywać się będzie stan okołoostrzegawczy. Na Noteci i dopływach prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody, lokalnie wzrosty i wahania. Większe wahania stanów wody, mogą być spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układać się będą w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich. Na Odrze granicznej do wodowskazu Bielinek, prognozowane są spadki stanów wody, w Widuchowej wahania. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu Wiślanego Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. W dniu 1 III nastąpiła chwilowa zmiana kierunku wiatru na kierunki północne. W kolejnych dniach rejestrowano wiatr z kierunku południowego i południowo-zachodniego, zaobserwowano również wzrost siły wiatru do 9 stopni w skali Beauforta (sztorm). W ciągu całego okresu obserwowano duże dobowe wahania temperatury powietrza. Od 26 II do 3 III temperatura w nocy spadała poniżej 0 C. Od 3 III nastąpiło ocieplenie. Temperatura minimalna wyniosła -7,4 C i została zarejestrowana na stacji Miastko w dniu 2 III. Najwyższe temperatury powietrza wystąpiły 27 II. Maksymalna temperatura powietrza została zarejestrowana na stacji w Trzebieży i wyniosła 16,3 C. Największe opady deszczu notowano pod koniec tygodnia. Spośród zanotowanych, najwyższa dobowa suma opadu wystąpiła 3 III na stacji Sierakowo i wyniosła 13,5 mm. 5

6 W ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Szczecińskim oraz wzdłuż Wybrzeża obserwowano wahania stanów wody głównie w strefie stanów średnich. Na Żuławach, w ujściowym odcinku Wisły oraz na Zalewie Wiślanym, stany wody układały się w strefie stanów średnich. W dniu 1 III odnotowano wzrosty do strefy stanów wysokich, w kolejnych dniach ponowne spadki do strefy stanów średnich. Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej oraz do Zalewu Wiślanego w ciągu całego okresu stany wody utrzymywały się w strefie stanów średnich i niskich, pod koniec okresu zarejestrowano wzrosty stanów wody. Na rzece Rega w Resku oraz na jeziorze Druzno w Żukowie utrzymywały się stany wysokie. Prognoza: W ciągu najbliższych dni na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewidywane są duże wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej oraz do Zalewu Wiślanego spodziewane są wzrosty stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. 6

7 2. Temperatury ekstremalne (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) 7

8 3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) 8

9 4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 26 lutego - 5 marca 2019 r.) 9

10 5. Procentowy niedobór przepływu w odniesieniu do SNQ na wybranych stacjach na głównych rzekach (w dniu 5 marca 2019 r.) Mapa publikowana w okresie braku występowania zjawisk lodowych na rzekach. 10

11 UWAGA Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. AUTORZY: Redakcja Biuletynu: Marta Bałandin (Sekcja Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych) Przygotowanie danych i opis sytuacji hydrologicznej: Przemysław Plewa (BPH w Krakowie ZHO Kraków) Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie ZHO Warszawa) Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) Anna Kubicka (BPH w Gdyni) Opracowanie map: Marta Bałandin (Sekcja Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Warszawa, ul. Podleśna tel