SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO Normy i przepisy związane SPIS RYSUNKÓW 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO SPIS RYSUNKÓW ZAKRES PROJEKTU OPIS TECHNICZNY Charakterystyka jazu Zasilanie jazu Agregat prądotwórczy Systemy podtrzymania zasilania (UPS) Rozdzielnica główna RG Rozdzielnica agregatu RAG - TRA Rozdzielnice pomocnicze R1 - R Pomocnicze rozdzielnice awaryjne RA1 RA Rozdzielnice napędowe 1RN1, 1RN2, 2RN1, 2RN2, 3RN1, 3RN Instalacja odladzania Odwodnienie maszynowni Kable i trasy kablowe Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne kładki i jazu Ogrzewanie pomieszczeń Instalacje połączeń wyrównawczych Ochrona od porażeń Systemy sterowania i nadzoru Rozmieszczenie urządzeń napędowych i sterowniczych Konfiguracja układu sterowania Rodzaje sterowania Pomiary odczytywane przez system automatyki Sterowanie lokalne z panelu operatorskiego Sterowanie zdalne z komputera w dyspozytorni śluzy Budowa i zasada działania systemu Zasilanie systemu pomiarów i zdalnego przekazu stanów wód Czujniki pomiaru poziomu wody i temperatury na jazie i na śluzie System telewizji przemysłowej System SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) System sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach jazu System telefoniczny System światłowodowej transmisji danych Zasilanie szafy telekomunikacyjnej 21 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 2

2 3. OPIS - TOM III/D. MOERNIZACJA ŚLUZY POCIĄGOWEJ WRAZ Z AWANPORTAMI SPIS RYSUNKÓW ZAKRES PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ENERGETYKA Zasilanie śluzy Rozdzielnica główna RS Rozdzielnice peronowe R1, R2, R3, R Zasilacze hydrauliczne Sterowanie i sygnalizacja zamknięć Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku sterowni Instalacja odgromowa budynku sterowni Oświetlenie zewnętrzne awanportów górnego i dolnego, komory śluzy Trasy kablowe Semafory Ochrona od porażeń prądem elektrycznym, ochrona przepięciowa Obliczenia OPIS TECHNICZNY AUTOMATYKA I STEROWANIE Układ sterowania śluzy Rodzaje sterowania Struktura wizualizacji śluzy System zdalnego przekazu stanów wód i sytuacji alarmowych na stopniu wodnym Chróścice Zasilanie systemu pomiarów i zdalnego przekazu stanów wód Czujniki pomiaru poziomu wody i temperatury na jazie i na śluzie SYSTEM ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTU System telewizji przemysłowej System SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) System sygnalizacji pożaru System telefoniczny System światłowodowej transmisji danych Zasilanie szafy telekomunikacyjnej OPIS - TOM IV/D. OBIEKTY NA LEWYM BRZEGU SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA I ZAKRES PROJEKTU Przedmiot opracowania Zakres projektu OPIS TECHNICZNY Charakterystyka obiektu Stacja transformatorowa Szafka rozdzielcza Pomiar energii 34 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 3

3 Dane techniczne stacji Wyposażenie stacji po stronie SN Transformator Wyposażenie po stronie nn Wyprowadzenia liniowe Ochrona od porażeń i uziemienia stacji Ochrona przeciwprzepięciowa stacji Linia napowietrzna 15 kv OBLICZENIA Obliczenie mocy szczytowej Obliczenie uziemienia stacji JAZ OPIS - TOM V/A. BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA I ZAKRES PROJEKTU Zakres opracowania OPIS TECHNICZNY Zasilanie i rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej Złącza kablowe i skrzynki pomiarowe Rozdzielnice TG, T1, T2 i T3 w budynku socjalno-gospodarczym Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku socjalno-gospodarczym Ogrzewanie budynku socjalno-gospodarczego Ochrona od porażeń prądem elektrycznym, ochrona przepięciowa Ochrona odgromowa budynku socjalno-gospodarczego Linia kablowa Oświetlenie zewnętrzne osiedla OBLICZENIA OPIS - TOM V/C. MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA PRAWYM BRZEGU SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA I ZAKRES PROJEKTU Przedmiot opracowania Zakres projektu OPIS TECHNICZNY Charakterystyka obiektu Stan istniejący Założenia do modernizacji Przebudowa stacji Wymiana transformatora Przebudowa istniejącej szafki nn Nowa szafka rozdzielcza z urządzeniami pomiaru energii Wyprowadzenia liniowe Pomiar energii Wyposażenie elektryczne stacji 47 Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 4

4 Ochrona od porażeń i uziemienia stacji OBLICZENIA Zapotrzebowanie mocy Obliczenie uziemienia stacji ŚLUZA UWAGI KOŃCOWE OPRACOWANIE ZWIĄZANE: UWAGA: Integralną częścią dokumentacji przetargowej, jest będące w posiadaniu RZGW we Wrocławiu, Inspektorat w Opolu opracowanie pt.: Modernizacja stopnia wodnego Chróścice na rz. Odrze przystosowanie do III kl. drogi wodnej. Dokumentacja przetargowa. Wytyczne techniczno-eksploatacyjne dla dostaw aparatury i urządzeń. Systemy automatycznego i zdalnego sterowania jazem klapowym, centralnego sterowania urządzeniami śluzy oraz automatycznego pomiaru i przekazu stanów wody, wraz z zabezpieczeniem technicznym budowli stopnia wodnego. Nr umowy 12-IR/2008/835/PB, p.prel b, nr arch Hydroprojektu HS/08. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 5

5 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Normy i przepisy związane Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. nr poz r, poz. 2016, w raz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ustaw Nr 75/2002, poz Zm. Dz. U Nr 33 poz. 270,Dz. U nr 109 poz Ustawa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Energetyczne z dnia 16 maja 2006r. - Dz. U. Nr89/2006, poz. 625 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. Nr 21/1997 poz. 111 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. Ustaw Nr 121/2003, poz. nr Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Dz. U. Nr 55/1993, poz. 250, Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez Wydawnictwa Przemysłowe WEMA Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Przepisy Przeciwpożarowe Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 153,, z 2006r, poz. 1118, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 86/2007 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. Ustaw Nr 80/2006, poz. nr 563 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o systemie zgodności Dz. U nr 204 poz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [ DzU ogłoszony dnia 30 maja 2006 r.] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [DzU ogłoszony dnia 17 września 2004 r.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. - Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego. [Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Nr 155, poz ] Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 6

6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [DzU ogłoszony dnia 8 października 1999 r.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego [DzU ogłoszony dnia 28 grudnia 2005 r.] Normy PN/IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie zeszyty PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zeszyty nr 01 i 02. PN-EN Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego :2005 (U) powyżej 1 kv do 45 kv włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi P-SEP-E-0001 Prenorma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. N SEP-E-004 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. PN-EN :2003 (U) PN PN-EN60947 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Część 11: Urządzenia do pomiarów Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1 i 3 PN-EN 60446: 2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 7

7 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO SPIS RYSUNKÓW II/D-2. Schemat zasilania jazu II/D-4. Rozdzielnica główna RG II/D-6. Rozdzielnica pomocnicza Rx/RAx II/D-8. Jaz plan II/D-9. Przyczółek prawy plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-10. Przyczółek prawy plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-11. Przyczółek prawy plan instalacji technologicznych II/D-12. Przyczółek prawy plan instalacji technologicznych II/D-13. Filar plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-14. Filar plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-15. Filar plan instalacji technologicznych II/D-16. Filar plan instalacji technologicznych II/D-17. Przyczółek lewy plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-18. Przyczółek lewy plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych II/D-19. Przyczółek lewy plan instalacji technologicznych II/D-20. Przyczółek lewy plan instalacji technologicznych II/D-21. Przekrój przykładowy II/D-22. Plany instalacji odgromowych II/D-23. Schemat zasilania systemów sterowania jazu II/D-25. Rozdzielnica napędu klapy xrnx II/D-27. Rozdzielnica RAG II/D-29. Obudowa boczna rozmieszczenie elementów grzejnych 2.2. ZAKRES PROJEKTU W zakres części elektrycznej projektu wchodzą : zewnętrzne kable zasilające od stacji transformatorowych oświetlenie podstawowe pomieszczeń na jazie oświetlenie awaryjne pomieszczeń na jazie gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach jazu instalacje siłowe i sterownicze dla zasilania i sterowania systemami napędów klap rezerwowe zasilanie z agregatu prądotwórczego systemy odladzania blach bocznych uziemienia i połączenia wyrównawcze instalacje odgromowe sterowni i budek maszynowni system sterowania automatycznego jazu systemy pomiarów poziomów wody system monitorowania Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 8

8 2.3. OPIS TECHNICZNY Charakterystyka jazu Jaz wyposażony będzie w trzy identyczne światła, zamykane klapami. Każda klapa wyposażona będzie w dwustronny, symetryczny napęd hydrauliczny z cylindrami wyposażonymi w system pozycjonowania typu CIMS służący do pomiaru położenia tłoczyska. Wszystkie pomieszczenia jazu (sterownia, nadbudówki, maszynownie) wyposażone będą w elektryczne instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje ogrzewania i wentylacji oraz instalacje odwodnienia. Dla ogrzewania obudów bocznych klap zaprojektowano elektryczną instalację przeciwoblodzeniową Zasilanie jazu Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, projektowany jaz zasilany będzie dwoma liniami kablowymi wyprowadzonymi z dwóch niezależnych stacji: - zasilanie podstawowe ze stacji ŚLUZA - zasilanie rezerwowe ze stacji JAZ. Linie zasilające ze stacji transformatorowych wprowadzone będą do rozdzielnicy głównej RG jazu, z której zasilane będą: rozdzielnice pomocnicze na filarach i przyczółkach: R1- R4 rozdzielnice napędów: 1RN1, 1RN2, 2RN1, 2RN2, 3RN1, 3RN2 rozdzielnica agregatu RAG obwody oświetlenia zewnętrznego jazu i kładki komunikacyjnej Schemat zasilania jazu przedstawiono na rysunku nr II/D Agregat prądotwórczy Dla zapewnienia zasilania instalacji i urządzeń wymagających bezprzerwowej dostawy energii, w wydzielonym pomieszczeniu w nadbudówce na lewym przyczółku jazu, ustawiony będzie mały agregat prądotwórczy z automatycznym rozruchem. Moc agregatu 12kVA jest wystarczająca do awaryjnego zasilania odwodnienia maszynowni, automatyki jazu, oświetlenia awaryjnego oraz instalacji zabezpieczenia przeciw-włamaniowego. Pomieszczenie agregatu wyposażone będzie w system wentylacji oraz system automatycznie otwieranych żaluzji umożliwiających dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczenia agregatu Systemy podtrzymania zasilania (UPS) System automatyki sterowania jazu będzie wyposażony w dodatkowe urządzenia podtrzymania zasilania (UPS), umożliwiające zakończenie rozpoczętych procesów technologicznych w przypadku zaniku napięcia w sieci energetyki zawodowej. Systemy automatyki pomiarów poziomów wody i przekazu stanów alarmowych będą dodatkowo wyposażone w baterie słoneczne umożliwiające pomiar i przekaz danych do systemu centralnego za pomocą łączy telefonii analogowej (TPSA), łączy satelitarnych lub sieci Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 9

9 komórkowej GSM nawet w przypadku całkowitego odcięcia jazu przez wysokie wody powodziowe Rozdzielnica główna RG Zgodnie z załączonym schematem, linie zasilające wprowadzone będą do rozdzielni głównej jazu. Rozdzielnica RG wyposażona będzie układ SZR umożliwiający wybór czynnego źródła zasilania. Schemat rozdzielnicy i zestawienie pokazano na rys nr wg rys nr II/D-4 Z rozdzielnicy RG w sposób promieniowy zasilane będą rozdzielnice pomocnicze R1-R4 umieszczone na filarach i przyczółkach jazu oraz rozdzielnica awaryjna RAG Rozdzielnica agregatu RAG - TRA Rozdzielnicę usytuowano w pomieszczeniu maszynowni przyczółka lewego. Rozdzielnia RAG służy do zasilania instalacji wymagających rezerwowania t.j.: rozdzielnice awaryjne RA1 RA4, szafa sterownika centralnego (PLC) z zespołem podtrzymania zasilania (UPS) instalacje odwodnienia Wewnątrz szafy zabudowana będzie modułowa aparatura zabezpieczająca i kontrolna. Schemat rozdzielnicy RAG pokazano na rys. nr II/D-27. Tablica TRA jest dostarczana łącznie z agragatem przez producenta. Zaprojektowany agregat wyposażony jest w tablicę elektryczną, którą w niniejszym opracowaniu oznaczono TRA. Tablica ta wyposażona jest w moduł odbioru mocy, wyłącznik główny oraz układ sterowania automatycznego SZR zapewniającego pełna kontrolę pracy zespołu. Na elewacji tablicy TRA zainstalowane są niezbędne wskaźniki parametrów agregatu Rozdzielnice pomocnicze R1 - R4 Rozdzielnice pomocnicze R1,2,3,4 tworzą zestawy rozdzielcze łącznie z rozdzielnicami awaryjnymi RA1,2,3,4. Schemat przykładowej rozdzielnicy pokazano na rys. nr II/D-6. Rozdzielnice wykonane będą jako dwuszafowe zestawy w obudowach blaszanych, stopień ochrony IP 55. Przedziały rozdzielnic pomocniczych R1(2,3,4) muszą być oddzielone od przedziałów rozdzielni RA1(2,3,4) pełnymi przegrodami metalowymi. Rozdzielnice pomocnicze R1 R4 służą do zasilania: obwodów oświetlenia podstawowego, oświetlenia zewnętrznego (oprawy na zewnętrznych ścianach nadbudówek), obwodów gniazd wtyczkowych, obwodów ogrzewania pomieszczeń, obwodów ogrzewania blach bocznych (odladzania), obwodów ogrzewania stacji hydraulicznych, Pomocnicze rozdzielnice awaryjne RA1 RA4 Rozdzielnice awaryjne RA1 RA4 zasilane będą z rozdzielnicy RAG i służą do: zasilania instalacji odwodnienia maszynowni na przyczółkach i filarach Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 10

10 zasilania instalacji oświetlenia awaryjnego pomieszczeń na filarach i przyczółkach zasilania instalacji kamer telewizyjnych Rozdzielnice napędowe 1RN1, 1RN2, 2RN1, 2RN2, 3RN1, 3RN2 Rozdzielnice napędów xrnx przeznaczone są do zasilania głównych napędów klap oraz aparatury z napędami związanej t.j. rozłączników, wyłączników silnikowych, aparatury zabezpieczającej i sterowniczej, bloków wejść i wyjść sterowników, przetworników itp. rozdzielnice pokazano na rys. nr II/D-25. Na elewacjach rozdzielnic będą umieszczone analizatory sieci, terminale komunikacyjne wyświetlające niezbędne informacje o sterowanym napędzie kasety sygnalizacyjne, przełączniki i przyciski sterownicze oraz przycisk STOP AWARIA, pozwalający na wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia w przypadku awarii lub zagrożenia życia. Wewnątrz rozdzielnic napędowych xrnx zabudowane będą sterowniki lokalne wyposażone w interfejsy dla kabli światłowodowych, moduły wejść i wyjść cyfrowych, moduły wejść analogowych Instalacja odladzania Blachy boczne klap wyposażone będą w instalację grzewczą zapobiegającą oblodzeniu i w razie konieczności pozwalające na usunięcie zalodzenia. Instalacje zaprojektowano w postaci pętli grzewczych wykonanych z płaskowników stalowych zasilanych z sześciu 3-fazowych transformatorów bezpieczeństwa, o mocy 12kVA, 400/24V. Przewidziane są dwa stopnie grzania: dla odladzania ciągłego i szybkiego (układ zasilania z przełącznikiem gwiazda / trójkąt). Pętle grzewcze zabetonowane będą łącznie z blachami bocznymi. Rysunek blachy bocznej z rozmieszczeniem elementów grzejnych przedstawiono na rys. nr II/D Odwodnienie maszynowni W każdej maszynowni na filarze lub przyczółku umieszczone będą pompy zatapialne przystosowane do sterowania ręcznego i automatycznego. Przy obu rodzajach sterowania działać będzie zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz system wyłączenia pomp w przypadku spracowania poziomu wody do zadanego poziomu. Pompy odwadniające maszynownie zasilane będą z rozdzielnic awaryjnych RA, które w przypadku przerw w zasilaniu podstawowym lub rezerwowym, zasilane będą z agregatu prądotwórczego. Przy zasilaniu instalacji z agregatu prądotwórczego będzie blokowana jednoczesna praca kilku pomp Kable i trasy kablowe W maszynowniach oraz w ciągach pionowych, w pomieszczeniach filarów i przyczółków jazu kable układane będą na drabinkach kablowych. Pomiędzy filarami kable prowadzone będą w kanalizacji rurowej ułożonej w konstrukcji kładki. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 11

11 Oświetlenie wewnętrzne Do oświetlenia pomieszczeń na jazie będą zastosowane świetlówkowe oprawy tunelowe 2x36W IP65 oraz kanałowe oprawy żarowe do 100W. Na ścianach zewnętrznych nadbudówek i sterowni umieszczone będą plafoniery IP65, z świetlówkami kompaktowymi 22W. We wszystkich pomieszczeniach jazu będą zastosowane oprawy awaryjne wyposażone w inwertery umożliwiające pracę opraw przez 3h w przypadku awarii systemu zasilania. Rozmieszczenie opraw oraz trasy przewodów pokazano na planach instalacyjnych Oświetlenie zewnętrzne kładki i jazu Dla oświetlenia kładki i jazu zastosowane będą słupy składane, z sodowymi oprawami oświetleniowymi, o mocy 50 W. Obwód oświetleniowy wyprowadzony będzie z głównej rozdzielnicy jazu. Dodatkowo w warunkach awaryjnych lub w czasie prac remontowych przewiduje się montaż na filarach oraz na barierze kładki reflektorów przenośnych o mocy ok. 1000W Ogrzewanie pomieszczeń Pomieszczenia maszynowni jazu ogrzewane będą przy pomocy systemów grzewczowentylacyjnych. Dodatkowo, w budkach na filarach oraz w sterowni jazu zainstalowane będą ogrzewacze akumulacyjne Instalacje połączeń wyrównawczych W pomieszczeniach jazu na filarach i przyczółkach wykonane będą instalacje połączeń wyrównawczych. Wszystkie części metalowe: elementy konstrukcyjne napędów, drabinki, poręcze oraz inne części metalowe będą połączone z instalacją uziemiającą Ochrona od porażeń W projektowanych instalacjach zastosowano: w sieci zasilającej - ochrona przez szybkie wyłączenie w sieci odbiorczej - ochrona przy pomocy wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 30mA Szynę PEN w rozdzielnicy RG należy połączyć z instalacją uziemiającą bednarką Fe/Zn 30x Systemy sterowania i nadzoru System sterowania jazu przystosowany będzie do następujących rodzajów sterowania: sterowanie automatyczne zrealizowane przez system sterownikowy sterowanie ręczne zdalne za pomocą przycisków na ekranie panelu operatorskiego zrealizowane z udziałem PLC sterowanie automatyczne ze stacji operatorskiej w sterowni śluzy, zrealizowane przez system sterownikowy sterowanie ręczne zdalne ze stacji operatorskiej w sterowni śluzy, zrealizowane Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 12

12 z udziałem PLC sterowanie ręczne miejscowe za pomocą przycisków sterowniczych na elewacji rozdzielnicy napędowej RN, zrealizowane z udziałem PLC sterowanie ręczne miejscowe za pomocą przycisków sterowniczych na elewacji rozdzielnicy napędowej RN, bez udziału PLC sterowanie ręczne miejscowe typu próby zrealizowane bez udziału PLC Zasadniczym rodzajem sterowania jest starowanie automatyczne, którego podstawowym zadaniem jest automatyczne utrzymywanie zadanego poziomu wody górnej na jazie Rozmieszczenie urządzeń napędowych i sterowniczych Każda klapa wyposażona będzie w obustronny napęd złożony z siłowników hydraulicznych usytuowanych w pomieszczeniach na filarach. Na poziomie zasilaczy, w ich pobliżu, ustawione będą rozdzielnice napędowe RN. W rozdzielnicach napędowych zabudowane będą sterownikowe moduły peryferyjne wejść i wyjść, które za pośrednictwem magistrali światłowodowej połączone będą z głównym sterownikiem jazu zabudowanym w szafie PLC usytuowanej w pomieszczeniu sterowni. Na zaciski wejściowe systemów sterownikowych doprowadzone będą sygnały stanów pracy urządzeń zasilacza, sygnały ustawienia trybów sterowania i obsługi napędu oraz informacje z wyłączników krańcowych klapy i rygla blokady. Na elewacjach rozdzielnic napędowych będą umieszczone terminale tekstowe pozwalające na komunikację z systemem sterownikowym oraz umożliwiające lokalne sterowanie klapy za pośrednictwem sterownika. Na cylindrach siłowników zabudowane będą systemy CIMS służące do pozycjonowania tłoczyska a w konsekwencji ciągłego pomiaru położenia klapy Konfiguracja układu sterowania Sterowanie automatyczne jazu będzie realizowane poprzez sterownik SIMATIC S7-300 firmy SIEMENS oraz moduły peryferyjne wejść/wyjść firmy Phoenix Contact. Moduły te wraz z zasilaczami i drobnym osprzętem elektrycznym zostaną zabudowane w przewidzianych do tego celu częściach szafy PLC oraz szaf RN rozmieszczonych w przyczółkach i filarach jazu. Szafa PLC oraz szafy RN wraz z osprzętem elektrycznym zostaną dostarczone przez wykonawców części elektrycznej. W systemie sterowania przewidziano 3 rodzaje sieci informatycznych: - Sieć Industrial ETHERNET - do komunikacji pomiędzy sterownikiem głównym jazu a komputeremi wizualizacyjnymi umiejscowionymi w sterowni śluzy Chróścice. Za pośrednictwem tej sieci i systemu wizualizacyjnego dyspozytor w śluzie będzie miał możliwość monitorowania parametrów jazu, podglądu stanów alarmowych, a także wpływania na pracę jego podzespołów. System wizualizacji będzie umożliwiał również rejestrację i archiwizację wybranych parametrów odczytywanych na jazie, takich jak poziom WG, WD, temperaturę powietrza itp. Sieć Industral Ethernet wykonana zostanie jako sieć światłowodowa. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 13

13 - Sieć PROFIBUS do podłączenia sterownika centralnego z: panelem operatorskim TP277-6 analizatorami sieci zasilającej, które pozwolą na monitorowanie parametry sieci zasilającej poszczególne odbiory na jazie. Sieć PROFIBUS pomiędzy filarami i przyczółkami zostanie wykonana jako sieć światłowodowa, pomiędzy przyczółkiem prawym a szafą PLC oraz między sąsiadującymi szafami w standardzie elektrycznym. - Sieć INTERBUS - do połączenia sterownika centralnego z modułami peryferyjnymi wejść/wyjść realizującymi następujące zadania: Lokalizacja Sterownik Funkcja Przyczółek prawy Sterownik STN1 (w szafie PLC0): - sterowanie ogólne - współpraca z układem zdalnego przekazu stanu wód - uruchomienie sygnalizacji awaryjnej Sterownik STN2 (w szafie 1RN1): - sterowanie napędami prawej strony klapy 1 Filar prawy Filar lewy Przyczółek lewy sterownik STN8 (w szafie 1RN1): Sterownik STN3 (w szafie 1RN2): sterownik STN9 (w szafie 1RN2): sterownik STN4 (w szafie 2RN1): sterownik STN10 (w szafie 2RN1): sterownik STN5 (w szafie 2RN2): sterownik STN11 (w szafie 2RN2): Sterownik STN6 (w szafie 3RN1): Sterownik STN12 (w szafie 3RN1): Sterownik STN7 (w szafie 3RN2): Sterownik STN13 (w szafie 3RN2): - sterowanie odladzaniem prawej strony klapy 1 - sterowanie ogrzewania sterowni jazu i maszynowni - sterowanie odwodnieniem prawego przyczółka - sterowanie napędami lewej strony klapy 1 - sterowanie odladzaniem lewej strony klapy 1 - sterowanie ogrzewaniem maszynowni - sterowanie odwodnieniem prawego filaru - sterowanie napędami prawej strony klapy 2 - sterowanie odladzaniem prawej strony klapy 2 -sterowanie napędami lewej strony klapy 2 - sterowanie odladzaniem lewej strony klapy 2 - sterowanie ogrzewaniem maszynowni - sterowanie odwodnieniem lewego filaru - sterowanie napędami prawej strony klapy 3 - sterowanie odladzaniem prawej strony klapy 3 - sterowanie napędami prawej strony klapy 3 - sterowanie odladzaniem prawej strony klapy 3 - sterowanie odwodnieniem lewego przyczółka - sterowanie ogrzewaniem maszynowni Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 14

14 Na obiektach sieć INTERBUS w obrębie jednej maszynowni wykonana zostanie jako sieć elektryczna, natomiast pomiędzy maszynowniami na przyczółkach i filarach jazowych jako sieć światłowodowa Rodzaje sterowania Przewiduje się następujące rodzaje sterowania : 1. Sterowanie z panelu operatorskiego umieszczonego na szafie PLC w prawym przyczółku jazu: - sterowanie automatyczne realizowane przez sterownik - sterowanie ręczne za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie 2. Sterowanie z komputera umieszczonego w sterowni śluzy: - sterowanie automatyczne realizowane przez sterownik - sterowanie ręczne za pomocą przycisków wyświetlanych na ekranie 3. Sterowanie z szafy RN: - sterowanie miejscowe z udziałem PLC za pomocą lokalnych przycisków - sterowanie miejscowe bez udziału PLC sterowanie jednym lub dwoma napędami klap bez kontroli położenia siłowników i pracy systemu oraz urządzeń. - sterowanie próby sprawdzenie pracy poszczególnych elementów wykonawczych (pomp, rozdzielaczy) bez możliwości uruchomienia napędu. Zasadniczym rodzajem sterowania będzie sterowanie automatyczne. Sterowanie automatyczne oraz sterowanie ręczne z udziałem sterownika PLC realizowane będzie z zachowaniem wszystkich blokad elektrycznych i technologicznych. Na drzwiach szafy PLC zostanie zainstalowany panel operatorski, który pozwoli na ingerencję w parametry sterowania automatycznego (np. zmiana wartości zadanych). Dodatkowo stanowisko wizualizacji wyposażone będzie w system alarmowy, który wyświetli i zarejestruje wszystkie zdarzenia, jakie wystąpią w trakcie pracy jazu. W takich przypadkach operator będzie mieć możliwość wyświetlania wszystkich aktualnych meldunków jak również przeglądania alarmów historycznych Pomiary odczytywane przez system automatyki W systemie automatyki przewidziano następujące pomiary: 1. Parametry pracy napędów hydraulicznych klap ( pomiary ciśnienia oleju, poziom oleju, temperatura oleju, drożność filtrów ) 2. Położenia graniczne otwarcia klap łączniki krańcowe ( klapa podniesiona, klapa opuszczona, rygiel wysunięty ) 3. Parametry prądu zasilającego poszczególne odbiory jazu za pośrednictwem analizatorów sieci 4. Poziom wody górnej, dolnej, temperatura wody oraz powietrza Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 15

15 Sterowanie lokalne z panelu operatorskiego Panel operatorski będzie umieszczony na drzwiach szafy PLC umiejscowionej w przyczółku prawym jazu. W ramach unifikacji dla poszczególnych jazów każdy ekran wizualizacji powinien składać się z trzech części: górnej - pasek tytułowy powinien zawierać logo firmy, nazwę użytkownika jazu, datę i zegar dolnej - przyciski służące do poruszania się po poszczególnych ekranach systemu wizualizacji centralnej - funkcje dostępne z aktualnego ekranu. W przypadku konieczności wyprowadzenia dodatkowych informacji na ekranie powinny się wyświetlać okna dialogowe. Część górna stanowi element stały, widoczna przez cały czas na ekranie, natomiast część środkowa oraz dolna są elementami zmieniającymi się na skutek czynności wykonywanych przez operatora. Na ekranie powinien być przedstawiony ogólny widok jazu z wyprowadzonymi bieżącymi pomiarami. Dane pomiarowe Woda górna 1, Woda górna 2, Woda dolna powinny być wyświetlane w centymetrach, w odniesieniu do zera wodowskazu, lub też w metrach w odniesieniu do poziomu morza.. Dane pomiarowe Klapa 1, Klapa 2 oraz Klapa 3 oznaczają wysokość górnych krawędzi klap odniesioną do zera wodowskazu Sterowanie zdalne z komputera w dyspozytorni śluzy Sterowanie zdalne jazu będzie odbywać się z komputera umieszczonego w dyspozytorni Śluzy. Ekran Jaz na Odrze Na rysunku jest przedstawiony przykładowy ekran Jaz na Odrze, z którego można przejść do innych ekranów. Każdy taki ekran powinien składać się z trzech części: - w górnej części pasek tytułowy z okienkiem podglądu ostatnich kilku alarmów na obu budowlach, nazwą użytkownika jazu, przyciskiem Dostęp, bieżącą datą i zegarem. - w dolnej części przyciski służące do poruszania się po poszczególnych ekranach. Najniższy pasek z przyciskami powinien być wyświetlany zawsze w całej wizualizacji, natomiast nad nim jest pasek z przyciskami dostępnymi tylko do aktualnie wybranej budowli. - centralna część przedstawia funkcje dostępne z aktualnego ekranu. W przypadku potrzeby wyprowadzenia dodatkowych informacji na ekranie wyświetlane będą okna dialogowe. W okresie zimowym ( od 1 listopada do 31 marca ) przy temperaturze powietrza -5 C automatyczna praca jazu zostanie zablokowana ze względu na możliwość oblodzenia klap. Na ekranach klap zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat: MOŻLIWOŚĆ OBLODZENIA oraz uruchomi się sygnalizacja optyczno-akustyczna. Zezwolenie na ponowne załączenie pracy automatycznej nastąpi przy temperaturze powietrza 0 C. Załączenie automatycznej pracy jazu dokona operator jazu. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 16

16 System zdalnego przekazu stanów wód i sytuacji alarmowych na stopniu wodnym Chróścice Budowa i zasada działania systemu System pomiarów oraz przekazu stanów wód będzie pełnił dwie podstawowe funkcje: pomiar stanów wody do sterowania ostrzeganie przeciwpowodziowe Pomiar stanów wody będzie wykonywany w następujących miejscach: B1 - pomiar poziomu wody górnej 1 na jazie WG1 B2 - pomiar poziomu wody górnej 2 na jazie WG2 (redundancja) B3 - pomiar poziomu wody dolnej na jazie WD B4 - pomiar poziomu wody górnej na śluzie WGS B5 - pomiar poziomu wody w basenie śluzy WK B6 - pomiar poziomu wody dolnej na śluzie WDS Dodatkowo wykonywany będzie pomiar temperatury wody i powietrza: B7 - pomiar temperatury wody na jazie B8 - pomiar temperatury powietrza System ostrzegania przeciwpowodziowego i zdalnego przekazu stanów wody będzie wykorzystywał pomiary B1, B2 i B3. Sygnały te będą doprowadzone do rejestratora cyfrowego zabudowanego w szafie pomiarów w sterowni jazu. Rejestrator cyfrowy będzie odpowiedzialny za rejestrację pomiarów stanów wód oraz o udostępnianie danych pomiarowych poprzez telefon analogowy (TPSA) GSM i łącze satelitarne. Rejestracja stanów wód będzie odbywała się na zasadzie próbkowania tzn. wykonywany będzie pomiar jeden raz na 15 minut, a następnie 4 próbki będą uśredniane arytmetycznie i zapisywane w pamięci rejestratora. Pomiary poziomów wody na śluzie B4, B5, B6 oraz pomiary temperatury wody i powietrza B7 i B8 będą doprowadzone bezpośrednio do sterownika systemu automatyki śluzy i jazu Zasilanie systemu pomiarów i zdalnego przekazu stanów wód Podstawowym źródłem zasilania systemu pomiarów i zdalnego przekazu stanów wód będzie bateria sucha żelowa o napięciu 12V DC i pojemności 55Ah zabudowana w szafie pomiarów w sterowni jazu. Bateria żelowa będzie doładowywana za pośrednictwem panelu fotowoltaicznego o mocy 55Wp zabudowanego na wysięgniku na prawym przyczółku oraz napięcia 230 V AC z szafy zasilania sterownika. Układy pomiarowe oraz rejestrator cyfrowy zasilane są napięciem 12 V DC 4A z zasilacza stabilizowanego Polwat PWS 40RM. Czujnik B1 pomiaru poziomu wody górnej 1 na jazie zasilany jest bezpośrednio poprzez rejestrator cyfrowy OTT LogoSens 2. W sytuacjach awaryjnych przy braku zasilania zawsze będzie możliwy odczyt zdalny pomiaru poziomu wody górnej 1, który jest priorytetowym pomiarem na jazie. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 17

17 Obwody pomiarowe czujników poziomu B2, B3, B7, B8 na jazie i B4, B5, B6 na śluzie zasilane są napięciem sterowniczym 24 V DC poprzez układ pomiarowy sterownika automatyki Czujniki pomiaru poziomu wody i temperatury na jazie i na śluzie Pomiar B1, B3, B4, B5, (WG1, WD jaz, WGS, WK, śluza) OTT RLS radarowy czujnik poziomu wody pomiar B2, B6 (WG2 jaz WD śluza) Endress & Hauser Waterpilot FMX 167 pomiar B7 (TW jaz) Endress & Hauser Waterpilot FMX 167 (czujnik wbudowany do sondy WG2) pomiar B8 (TP jaz) APTOPZ-850 Limatherm. SYSTEM ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTU System telewizji przemysłowej System telewizji przemysłowej obejmie instalację 6 kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości typu dzień noc na jazie oraz 4 kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczości typu dzień-noc na śluzie i jedną kamerę z głowicą szybkoobrotową na dachu sterowni śluzy. Kamery zainstalowane będą na filarach i przyczółkach jazu na słupach oświetleniowych na jazie oraz na słupach oświetleniowych na awanporcie dolnym i górnym śluzy..p. obiekt Nr kamery Typ kamery Sposób montażu (zalecane) Lewy przyczółek K6, K5 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy Lewy filar K4 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy Prawy filar K3 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy Prawy przyczółek K6 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy Awanport górny K7, K8 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy I1 Awanport dolny K9, K10 Dmax DCC-501F Słup oświetleniowy J1 Sterownia śluzy K11 Dmax DSC- Dach sterowni 300Se5 Obraz z kamer nagrywany będzie na dysku twardym rejestratora CCTV zainstalowanego w sterowni śluzy. Rejestrator będzie wyposażony w monitor LCD 24 oraz drążek do obsługi kamery szybkoobrotowej K11. Sygnał wizyjny z kamer jazu będzie przesłany do sterowni śluzy poprzez kabel światłowodowy. Sygnał wizyjny z kamer na awanporcie górnym na śluzie przesłany będzie do sterowni śluzy przewodem koncentrycznym RG-59 o oporności 75ohm. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 18

18 Sygnał wizyjny z kamer na awanporcie dolnym przesłany będzie do sterowni śluzy przewodem typu FTPkat5e (skrętka) Kamery na jazie zasilane będą z rozdzielni RA1, RA2, RA3, RA4. Zasilanie kamer należy wykonać przewodami typu YKSYżo 3x2,5mm 2. Przewody należy poprowadzić trasami kablowymi do słupów oświetleniowych na przyczółkach i filarach. Przewody sygnału wizyjnego z kamer będą prowadzone przewodami koncentrycznymi RG-59 75ohm. Sygnały wizyjne kamer będą konwertowane na sygnał optyczny poprzez konwertery APPV300T, a następnie konwertowane na sygnał analogowy w sterowni śluzy poprzez konwertery APPV300AR. Kamery K7, K8, K9 i K10 na śluzie zasilane będą z rozdzielni R1 i R3. Sygnały wizyjne z kamer należy doprowdzić do szafy sterownika PLC sterowni śluzy System SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) System sygnalizacji włamania i napadu będzie składał się z: Centrala alarmowa Satel Integra 64 Manipulator Satel INT-KLCD-BL Manipulatory strefowe SATEL INT-S-BL Ekspandery wejść i wyjść SATEL INT-IORS na szynę DIN Czujniki ruchu PIR klasy C SATEL Kobalt Sygnalizatory optyczno akustycze SATEL SPLZ-1011 Centrala Satel Integra 64 zostanie zamontowana w obudowie PCV wyposażonej w styk sabotażowy i zamontowana w szafie sterownika PLC w sterowni śluzy. Magistrala centrali zostanie rozszerzona i podzielona na strefy (Lewy przyczółek, lewy filar, prawy filar, prawy przyczółek, budynek gospodarczy, sterownia śluzy). Czujniki ruchu - montaż wewnątrz pomieszczeń na przyczółkach i filarach jazu, budynku gospodarczego i sterowni jazu. Klawiatury - montaż wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach Sygnalizatory optyczno akustyczne - montaż na elewacji na przyczółkach i filarach jazu, budynku gospodarczym i budynku sterowni śluzy. System sygnalizacji włamania i napadu będzie podzielony na następujące strefy: strefa 1: sterownia śluzy strefa 2: budynek gospodarczy strefa 3: przyczółek prawy strefa 4: filar prawy strefa 5: filar lewy strefa 6: przyczółek lewy Strefy będą chronione czujnikami ruchu PIR klasy C. Dostęp do chronionych pomieszczeń będzie możliwy poprzez wpisanie hasła dostępu na terminalach klawiaturowych. Możliwe będzie Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 19

19 wyłączenie poszczególnych stref indywidualnie lub wyłączenie całego systemu zabezpieczenia jednocześnie. Nadrzędną jednostką sterowania systemu będzie komputer klasy PC z oprogramowaniem zarządzającym Satel GuardX zainstalowany w sterowni śluzy. Oprogramowanie będzie umożliwiało zdalny podgląd wszystkich stref, zdarzeń i alarmów na jazie oraz budowlach towarzyszących. Ponadto będzie umożliwiało zdalną kontrolę nad całością systemu. Oprogramowanie Satel DloadX będzie umożliwiało zdalną konfigurację i administrację całego SSWiN Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) DSO będzie zbudowany w oparciu o głośniki tubowe zainstalowane na elewacjach budynków na przyczółkach i filarach jazu, oraz głośnik na słupie oświetleniowym J1 i na elewacji sterowni śluzy. System DSO będzie używany do wydawania głosowych ostrzeżeń osobom niepowołanym znajdującym się na obiekcie oraz poleceń obiektom pływającym. Komunikaty będą wydawane słownie przez obsługę śluzy poprzez mikrofon pulpitowy. Komunikaty nadawane będą ze sterrowni śluzy poprzez głośnik pulpitowy NR-12KS, który będzie podłączony do wzmacniacza miksującego PA Głośniki 1szej strefy (DSO śluza) będą podłączone bezpośrednio do kanału strefy pierwszej wzmacniacza. Głośniki 2giej strefy (DSO jaz) będą podłączone do wzmacniacza miksującego PA-4040 znajdującego się w szafie pomiarów w sterowni jazu. Sygnał audio będzie przesyłany ze wzmacniacza systemu DSO ze śluzy do wzmacniacza systemu DSO jazu poprzez światłowód z wykorzystaniem konwerterów światłowodowych APP-AD System sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach jazu Dla sygnalizacji pożaru zastosowano optyczne czujki dymu. Czujki włączone będą do centralki zainstalowanej w pomieszczeniu sterowni. Z centralki wyprowadzone będą 4 linie dozorowe: Linia 1 obejmująca pomieszczenia na przyczółku lewym. Linia 2 obejmująca pomieszczenia na filarze lewym. Linia 2 obejmująca pomieszczenia na filarze prawym. Linia 2 obejmująca pomieszczenia na przyczółku prawym ze sterownią Z centralki p.poż. wyprowadzona będzie linia RS232 w kierunku sterownika centralnego PLC (STN-0). Następujące pomieszczenia jazu objęto ochroną p-poż. Pomieszczenie wejścia do sterowni jazu Sterownia jazu Pomieszczenie agregatu Pomieszczenie rozdzielni - 1szt - 1szt - 1szt - 1szt Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 20

20 Pomieszczenie zasilaczy na rzyczółku prawym Pomieszczenia zasilaczy na filarach - 1szt - 3szt System telefoniczny Do sterowni jazu od strony sterowni śluzy, wprowadzony będzie kabel telefoniczny typu XZTKMXpwFtlx 5x4x0,5. Kabel ujęty jest w odrębnym opracowaniu pt. Przebudowa stopnia wodnego Chróścice na rz. Odrze Przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Projekt budowlany. Tom VI Przyłącze telefoniczne. Część teletechniczna. Nr umowy 12-IR/2008/835/PB. P.prel Opr. Hydroprojekt Sp. z o.o. Nr arch HS/08. Telefoniczny kabel zewnętrzny od strony m. Narok wprowadzony będzie do jazu na lewym przyczółku. Kabel zakończony będzie w łączówce KRONE LSA 2/10., do której podłączona będzie automatyczna centralka telefoniczna. Z centrali wyprowadzone będą wewnętrzne linie do wewnętrznych aparatów telefonicznych. Rozmieszczenie aparatów pkazano na planach instalacyjnych. W sterowni zainstalowana będzie automatyczna centralka dla 5 linii wejściowych, oraz do min. 10 nr wewnętrznych System światłowodowej transmisji danych Systemy technicznego zabezpieczenia stopnia wodnego Chróścice (z wyjątkiem kablowej sieci telefonicznej) będą połączone za pośrednictwem systemu światłowodowej transmisji danych Zasilanie szafy telekomunikacyjnej Szafa telekomunikacyjna będzie zasilana z szafy zasilającej zespołu PLC usytuowanej również w pomieszczeniu sterowni jazu. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, Wrocław 21

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan instalacji elektrycznych. Rys. 2 Schemat ideowy tablicy kotłowni TRK. 1. Opis techniczny Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH PRZY ULICY WRZESIŃSKIEJ W POZNANIU DZIAŁKA NR 12/8, OBR. GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH PRZY ULICY WRZESIŃSKIEJ W POZNANIU DZIAŁKA NR 12/8, OBR. GŁÓWNA AK NOVA Sp. z o.o. UL. Ostrowska 42 63-43 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 Biuro handlowe 6-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Zakład Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tadeusz Rzeszotek Upr.: nr ew. ST-832/89, MAZ/IE/4542/01

mgr inż. Tadeusz Rzeszotek Upr.: nr ew. ST-832/89, MAZ/IE/4542/01 Nr umowy 12-IR/2008/835/PB Pkt prel. 2.05.03.b Nr archiwalny Stadium PW WARSZAWA ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU ODDZIAŁ W SOSNOWCU HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa, tel. centr. +22 6354884,

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo