Mo-Bruk działa zgodnie z prawem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mo-Bruk działa zgodnie z prawem"

Transkrypt

1 NAKŁAD: EGZEMPLARZY ISSN: NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Mo-Bruk działa zgodnie z prawem - Nie znajduję podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wstrzymania działalności prowadzonej przez Mo-Bruk napisał Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska do prezydenta Romana Szełemeja. Zwracam również uwagę, że Pan Prezydent myli się twierdząc, iż władze samorządowe mają tylko kompetencje ogólne, planistyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Świadczy to tylko o braku swoich kompetencji, jako organu ochrony środowiska. To właśnie Pan, jako organ ochrony środowiska w drodze decyzji ustala środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia czytamy w dokumencie. 7 SIERPNIA 2015, NR 567 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Remonty w szkołach wydarzenia str. 3 Największe dożynki wydarzenia str. 6 Trzeźwy piknik region str. 11 O najwyższe cele sport str. 13 Końca sporu o zamknięcie składowiska odpadów nadal nie widać. Żadnych efektów nie dała piątkowa manifestacja skromnej grupy mieszkańców, którzy spacerując po przejściu dla pieszych wyrażali niezadowolenie z funkcjonowania firmy Mo- -Bruk. Chodząc przez pasy wznosili różne okrzyki. Co kilka minut schodzili z drogi, aby przepuścić kolejną grupę kierowców. Na miejscu obecna była policja, która nie podjęła żadnej interwencji. - Chcemy normalnie żyć. Dzisiaj będziemy protestować do godziny Pojawimy się również przed samym składowiskiem, aby tam wyrazić swoje niezadowolenie. Kolejny etapem naszej manifestacji będzie całkowita blokada drogi dojazdowej do Mo-Bruku. Rozpoczniemy ją w najbliższym czasie. Przez cały tydzień non stop trzyosobowe grupy będą dyżurowały przed bramą wjazdową uniemożliwiając wjazd jakiejkolwiek ciężarówce - zapewniał w piątek Mateusz Rambacher, organizator akcji. Zapewniał, że grupa mieszkańców będzie zabiegała również o organizację referendum w sprawie zamknięcia składowiska. Podczas pikiety uczestnicy odczytali także petycję skierowaną do prezydenta miasta. Domagają się w niej natychmiastowego zamknięcia Mo-Bruku. - Pod petycją zebraliśmy już kilka tysięcy podpisów - zapewniali organizatorzy. W tym samym dniu do urzędu miejskiego wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Nie pomaga miastu w walce z firmą. - Wstrzymanie działalności na podstawie artykułu 364 ustawy Prawo ochrony środowiska wymaga bowiem stwierdzenia pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Okoliczności te, w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego nie muszą zostać udowodnione, bowiem temu służy samo postępowanie administracyjne, natomiast okoliczności te muszą być uprawdopodobnione, aby w ogóle zaistniała podstawa do wszczęcia postępowania. Tymczasem jakiekolwiek pomiary nie wykazały takiego zagrożenia, zarówno te prowadzone przez Państwową Straż Pożarną, czy te prowadzone przez WIOŚ w ramach systemu monitoringu powietrza, czy tez oględziny miejsca dokonane w 7 i 15 lipca br. Powołując się na zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi nie uprawdopodobnił Pan dotychczas w jakikolwiek sposób tych czynności. Ponadto należy mieć na uwadze, że nadrzędnym celem wstrzymania działalności w trybie art. 364 jest wyłączenie funkcjonowania źródeł, które powodują pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Od dni pożaru, do chwili obecnej, zarówno składowisko odpadów, jak i Zakład Recyklingu Odpadów nie funkcjonują. Do obu tych instalacji nie są przyjmowane odpady z zewnątrz, nie jest również prowadzone zbierania odpadów. Na terenie firmy Mo-Bruk trwa przemieszczanie odpadów i przelewanie ich woda w celu całkowitej eliminacji ewentualnych źródeł ponownego pożaru. Działalność prowadzona przez firmę Mo-Bruk S.A. W Wałbrzychu była i nadal jest pod nadzorem inspekcji Ochrony Środowiska. Na przestrzeni lat inspekcja przeprowadziła 28 kontroli instalacji związanych z zagospodarowaniem odpadami na terenie firmy Mo-Bruk w Wałbrzychu. W wyniku tych kontroli wydano wiele zarządzeń pokontrolnych, wszczynano postępowania administracyjne, mające za zadanie doprowadzenie działalności do stanu zgodnego z posiadanym zezwoleniem. Nasze działania przyczyniły się m.in. do wprowadzenia ograniczeń w zmienionym pozwoleniu zintegrowanym, a także zainicjowały wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji. Na przestrzeni tych lat inspekcja wykonała również szereg badań i analiz środowiskowych, które nie stwierdziły negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Nie potwierdziły się również częste doniesienia medialne o rzekomym negatywnym oddziaływaniu instalacji na środowisko. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Pana Prezydenta, że tylko w ramach postępowania administracyjnego najefektywniej zabezpieczyć można materiał dowodowy, a kontrole są najefektywniejsze dla działań prewencyjnych oraz, że obecna sytuacja i już ujawnione naruszenia wymagają czynności administracyjnych. To właśnie w ramach postępowania kontrolnego inspektorzy WIOŚ posiadają szerokie uprawnienia pozwalające m.in. na wstęp na teren prowadzenia działalności gospodarczej, wstęp przez całą dobę z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. Te i inne wymienione w ustawia działania mogą być przeprowadzane przez Inspekcję bez uprzedniego zawiadamiania przedsiębiorcy (w sytuacjach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej) podczas gdy w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego istnieje konieczność np. powiadomienia strony o terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Ustalenia wynikłe z kontroli i zebrane w jej toku dowody stanowią materiał dowodowy wykorzystywany następnie w postępowaniu administracyjnym. Zwracam również uwagę, że Pan Prezydent myli się twierdząc, iż władze samorządowe mają tylko kompetencje ogólne, planistyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Świadczy to tylko o braku swoich kompetencji, jako organu ochrony środowiska. To właśnie Pan, jako organ ochrony środowiska w drodze decyzji ustala środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzją, która jest podwaliną dla decyzji innych organów. Decyzji, w której określone warunki szczegółowe (nie ogólne) przenoszone są do dalszych pozwoleń. Twierdzenie, iz to wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa konkretne warunki prowadzenia instalacji i innych urządzeń środowiskowych jest niezgodne z prawdą, bowiem WIOŚ nigdy nie ustala takich warunków, a jedynie dokonuje kontroli ich przestrzegania czytamy w dokumencie.

2 v wydarzeniaponad 12 lat myśli/sek Mine of house Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0729/15 Wielka bitwa Oddając ten numer do druku mam już nowego Prezydenta. Czy na niego głosowałem? Moja sprawa. Czy jest z mojej bajki? Nie, jak poprzedni i zapewne następny. Ale co nie zmienia faktu, to najmłodszy prezydent na świecie. Dokładnie 16 maja skończył 43 lata. Młodszą prezydent od Andrzeja Dudy jest jedynie przywódczyni Kosowa Atifete Jahjaga, która ma 40 lat i prezydentem jest od 2011 roku. Nie będę jednak stawiał w jednym szeregu kobiet i mężczyzn, bo jakie podejście do facetów w spódnicach ma ugrupowanie Prezydenta RP - każdy Czytelnik zapewne wie. Czy będę miał nowych posłów i senatorów, którzy godnie reprezentować będą moje interesy w Warszawie? Przekonamy się już za kilka miesięcy. Wynagrodzenie prezydenckie i poselskie podobne około 12 tysięcy złotych plus dodatki. W przypadku Prezydenta wypłata o rok dłużej. Niestety on może pracować tylko dwa razy z rzędu. Poseł bez limitu. Rekordzistą jest Stanisław Żelichowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego 30 lat. To nie jego wiek, ale poselski staż. Sam Żelichowski ma bowiem 71 lat. Bez problemu mógłby być nie tylko ojcem, ale i dziadkiem najmłodszego posła tej kadencji 26-letniego Jana Ziobry, który w wyborach parlamentarnych w 2011 startował z 17 (przedostatniego) miejsca na liście PiS w okręgu tarnowskim. Otrzymał 9347 głosów, uzyskując mandat poselski. Skoro już o miejscach na listach. W naszym okręgu, decyzją dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, jedynką ma być Katarzyna Mrzygłocka. Dalej odpowiednio: Tomasz Smolarz, Robert Jagła, Monika Wielichowska i Agnieszka Kołacz Leszczyńska. Obecna posłanka ze Świdnicy Teresa Świło dostała dopiero ósme miejsce. Czwórka czyli Monika Wielichowska już zapowiedziała odwołanie. Podobnie jak poseł Ewa Wolak z Wrocławia, która znalazła się na ósmym miejscu listy do sejmu z Wrocławia. Przyjęta przez władze dolnośląskie kolejność nie musi oznaczać, że nie będzie zmian. - Można się spodziewać dość radykalnej przebudowy kształtu list PO w wyborach parlamentarnych. Te zaproponowane przez regionalne władze PO nie są ostateczne - mówił we wtorek wicepremier Tomasz Siemoniak. Ten, który przez media był przez chwilę jedynką w naszym okręgu wyborczym. - Premier Ewa Kopacz zamierza podjąć dość kategoryczne decyzje w tej sprawie dodał Siemoniak, który jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej być może otrzyma jedynkę w Kielcach, drugim co wielkości, po Warszawie, okręgu wyborczym (16 mandatów). A jeszcze PiS, PSL, Zjednoczona Lewica, czy kandydaci Pawła Kukiza. Ja z automatu dałbym reelekcję prof. Tadeuszowi Iwińskiemu. Mimo że z wieloma jego wypowiedziami się nie zgadzam podziwiam za to, iż jest największym poliglotą w sejmie. Zna m.in. angielski, hiszpański, portugalski, japoński, rosyjski, ukraiński, białoruski, arabski, suahili i kilka języków martwych, w tym grekę czy łacinę. To chyba tyle, co wszyscy pozostali wspólnie... Rafał Pawłowski ul. Ludowa 1C, p Wałbrzych tel.: tel.: fax: Redaktor Naczelny: Rafał Pawłowski Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak, Marcin Klat, Marcin Białas, Magdalena Przepiórka Foto: Agencja Art-A Dział Handlowy: tel.: tel.: , Wydawca: Centrum sp. z o.o., ul. Ludowa 1C, p. 111, Wałbrzych redakcja NIe ODPOWIaDa Za TreŚĆ reklam I OGŁOSZeŃ Gwiazdą wieczoru była Katarzyna Nowicka - Novika wraz z zespołem, która równo o północy wprawiła całą Starą Kopalnię we wspaniałą, chillout ową atmosferę prezentując najlepsze, house owe utwory ze swojego dorobku. W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopania odbyło się wydarzenie Mine of house czyli kopalnia muzyki house. Impreza wystartowała o godzinie 20:00 i trwała niemal do niedzielnego świtu tj. do godziny rano. Ponad 500 uczestników przez osiem godzin bawiło się przy najlepszych setach muzyki house granych przez DJ ów z Londynu, Wrocławia oraz Wałbrzycha. Londyn reprezentował DJ-ski duet Blazer and Jeans, znany prestiżowego, londyńskiego klubu Ministry of Sound. Z Wrocławia przybył do Starej Kopalni DJ D Vision - rezydent klubu Grey, wałbrzyskim reprezentantem na imprezie był DJ Novicky, a cały koncert zakończył DJ Mono. Gwiazdą wieczoru była Katarzyna Nowicka - Novika wraz z zespołem, która równo o północy wprawiła całą Starą Kopalnię we wspaniałą, chillout ową atmosferę prezentując najlepsze, house owe utwory ze swojego dorobku. Podczas Mine of house każdy z miłośników tego rodzaju muzyki mógł znaleźć coś dla siebie: od typowo klubowych dynamicznych i energetycznych kawałków, po bardziej refleksyjne, koncertowe utwory. reklama R0730/15 POŻYCZKI GOTÓWKOWE I UBEZPIECZENIA Nowoczesna biblioteka Proces komputeryzacji czarnoborskiej biblioteki został zakończony. Od tej pory czytelnicy mogą mieć wgląd do swojego konta czytelniczego rejestrując się na platformie elektronicznej szukamksiążki.pl dostępnej na stronie internetowej biblioteki www. biblioteka.czarnybor.pl w zakładce z prawej strony: Katalog książek MAK+. Usługa ta umożliwia czytelnikowi sprawdzenie bieżącego statusu książki ( tzn. czy jest w zasobach naszej bądź innej biblioteki, czy jest na półce lub w wypożyczeniu), sprawdzić, kiedy upływa termin zwrotu książki do biblioteki, wypożyczoną książkę w razie potrzeby ją prolongować. System również na kilka dni przed upływem terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych automatycznie przypomina mailowo lub sms. Można też dokonać rezerwacji książek Zatrudnimy doradców *Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora System na kilka dni przed upływem terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych automatycznie przypomina mailowo lub sms. Cyrk Korona w Wałbrzychu Już 12 sierpnia największy w Polsce Cyrk Korona odwiedzi Wałbrzych. Artyści zaprezentują mieszkańcom nowy, multimedialny spektakl pt. Cyrkowo- -Bajkowo. To wspaniała dwugodzinna zabawa dla całej rodziny. Podczas widowiska będzie można podziwiać artystów z Anglii, Czech, Danii, Szkocji, Ukrainy i Polski. Gwiazdy światowych aren zaprezentują m.in: gimnastykę na sztrabatach, ewolucje na wysokich masztach, akrobacje z pieskiem, hula hoop, żonglerkę akrobatyczną, kaskaderskie wyczyny na wysokiej linie poziomej! Program wzbogacony będzie o wielką rewię wielbłądów i zwierząt egzotycznych, pokaz koni i kuców Little Pony oraz bajkową farmę. Jedną z atrakcji mają być foki. Cyrk stanie na Podzamczu (ul.forteczna/al.jana Pawła II). Początek widowiska o godzinie 18:00. UWAGA KONKURS Do wygrania mamy 6 dwuosobowych zaproszeń. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze punktualnie o godzinie (decyduje godzina w komputerze naszej redakcji) prześlą maila na adres: o treści Korona. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.

3 Piątek, 7 sierpnia 2015 Remonty w szkołach ponad 12 lat wydarzenia v reklama R0731/15 Okres wakacyjny to najlepszy moment na remonty w szkołach. W zeszłym roku w Boguszowie Gorcach wyremontowano szereg sal lekcyjnych. W tym roku remonty objęły przede wszystkim korytarze oraz klatki schodowe. W Zespole Szkół Samorządowych w Gorcach wymieniono instalację elektryczną, przeprowadzono remont korytarza na I piętrze oraz klatek schodowych prowadzących na I piętro. W Zespole Szkolno- -Przedszkolnym w Boguszowie remontem objęto korytarz na I piętrze wraz z instalacją elektryczną oraz klatki schodowe prowadzące na I piętro w budynku przy ul. Szkolnej 3. Ciągi komunikacyjne oraz klatki schodowe pięknieją również w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Remont ten będzie uwieńczeniem trwającego od kilku lat remontu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Kopernika 7. Poza wyżej wymienionymi remontami w szkołach trwają również intensywne prace nad poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W okresie wakacji Zabił matkę Prokurator Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich oskarżył tymczasowo aresztowanego 33-letniego Przemysława C. o dokonanie w dniu 21 stycznia 2015r. zabójstwa swojej matki. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony zacisnął na szyi matki skakankę, powodując jej niewydolność krążeniowo-oddechową, skutkującą zgonem. Zwłoki kobiety zostały ujawnione na strychu budynku, w którym zamieszkiwał oskarżony z matką. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony udusił matkę przy użyciu skakanki, kiedy po raz kolejny przyszła do niego żądając pieniędzy na alkohol. Z zebranych dowodów wynika, że relacje pomiędzy synem a matką układały się źle z uwagi na nadużywanie przez kobietę od wielu lat alkoholu. W toku śledztwa zasięgnięto opinii biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa, na podstawie których ustalono, że oskarżony nie działał pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami sprawy. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa będzie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Świdnicy. wszystkie budynki PSP Nr 6 (ul. Kopernika 7 oraz Reymont 4) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ul. Szkolna 3, Szkolna 4 oraz sala gimnastyczna) zostaną wyposażone w nowe hydranty. Równocześnie trwają prace zmierzające do wyposażenia pozostałych szkół Zespołu Szkół Samorządowych oraz Gimnazjum Nr 1 w nowe spełniające wymagania przeciwpożarowe hydranty. Remonty wykonywane są ze środków budżetu miasta Boguszów-Gorce. Fitdiet to nie tylko dieta to styl życia. Zdrowie, racjonalne żywienie oraz ćwiczenia, które poprawiają nie tylko stan zdrowia, ale i ducha. Oferujemy: konsultacje dietetyczne - analiza żywienia, profesjonalny pomiar masy ciała (analizator BIA Tanita), wywiad żywieniowy diety odchudzające opierające się na zdrowym, rozsądnym jadłospisie dopasowanym do indywidualnych potrzeb pacjenta, treningi fitness indywidualne i grupowe. Gabinet dietetyczny Treningi fitness tel Prekursorzy bezpłatnej komunikacji Mieroszów stał się pierwszą gminą w powiecie wałbrzyskim i jedną z niewielu na Dolnym Śląsku, w której mieszkańcy i turyści mogą korzystać z darmowej komunikacji. Trzy kursy dziennie obejmują trasę pomiędzy sołectwami gminy Mieroszów. Rozkład jazdy jest zsynchronizowany z rozkładem autobusów, które kursują między Mieroszowem a Wałbrzychem, w związku z czym będzie to istotne ułatwienie dla mieszkańców okolicznych wsi chcących dojechać do wałbrzyskich urzędów, sklepów itp. Warto zaznaczyć, że do tej pory mieszkańcy Rybnicy Leśnej mogli dostać się do Mieroszowa jedynie przez Wałbrzych. Mieroszowska Komunikacja Gminna to także duży ukłon dla turystów pragnących odwiedzić gminę Mieroszów i Góry Suche. Bus umożliwi łatwy dojazd do największych atrakcji turystycznych gminy. - Teraz bez problemu będzie można dojechać z Andrzejówki, będącej jednym z najlepszych schronisk górskich w Polsce, do Zoo Farmy w Łącznej, która jest drugim ogrodem zoologicznym na Dolnym Śląsku mówią urzędnicy. Rozkład jazdy umożliwia także powrót do Wałbrzycha w godzinach popołudniowych. reklama R0732/15 Dotyk, który przynosi ludziom zdrowie Dłonie pełne energii Uzdrowieni przez dotyk - Miałam w piersi guza. Wielkości mandarynki. Lekarze mówili, że być może potrzebna będzie operacja, a ja się bałam. Więc koleżanka namówiła mnie żeby spróbować energoterapii. Oczywiście u pana Darka. On powiedział, żebym po czwartej wizycie zrobiła USG. I rzeczywiście, badanie pokazało, że guzek jest o połowę mniejszy. Po kolejnych pięciu był już maluteńki, jak pestka wiśni. Po jeszcze czterech znikł. opowiada pani Monika Koczyńska ze Świdnicy. Teraz chodzi tu nadal, ale z chorym ojcem. Ojciec, Wojciech, ma od lat problemy kadriologiczne i cukrzycę. Ostatnio jej powikłaniem jest stopa cukrzycowa. Przyszedłem do pana Darka niemal prosto ze szpitala. Wy- Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. Rejestracja tylko telefoniczna, nr reklama R0733/15 Domena.plGRATIS! Szczegóły: (74) Mieroszowska Komunikacja Gminna to inicjatywa poprawiająca jakość życia mieszkańców gminy Mieroszów i propozycja zdecydowanie ułatwiająca podróżowanie po Górach Suchych. pisali mnie, ale chorego. Ciśnienie skakało jak oszalałe, poziom cukru tak samo, gniotło mnie w klatce piersiowej, jat tylko wszedłem na pierwsze piętro. Choć czasem nie mogłem chodzić, bo prawa stopa piekła do wścieknięcia, swędziała, puchła i siniała a do tego pękała skóra. Od tego czasu minęło sześć wizyt u pana Darka. I co najważniejsze, noga znacznie mniej dolega, nie puchnie, a rany się zagoiły. Badania potwierdzają też, że ciśnienie się ustabilizowało, podobnie jak cukier, chociaż pan Wojtek, po konsultacjach ze swoim lekarzem, obniżył dawki leków. - Ale poczułem też, że jestem mocniejszy. Ostatnio graliśmy w piłkę z wnukami, a najmłodszego miałem na barana. Pół roku temu podczas takiej zabawy chyba bym dostał zawału, a teraz nawet mnie w mostku nie zakłuło! Ludzi, którzy mówią, że ten dotyk ich uzdrowił, jest bardzo dużo. Opowiadaj o chorobach, na które cierpieli, a których już nie mają. O tym, jak próbowali najróżniejszych terapii. Bezskutecznie. Aż trafili tutaj. I dotyk pana Darka okazał się skuteczny. - Po prostu sprawił cud opowiada z radością pani Dorota Pilśniak z Kamiennej Góry. Jej mama miała trzy lata temu udar mózgu. Dość szybko zaczęła mówić, choć niezbyt wyraźnie, ale ruchowo było bardzo źle. Praktycznie nie chodziła, czasem metr czy dwa podpierając się o meble. Do prawej ręki nie potrafiła wziąć kubka, widelca. I mimo różnych form rehabilitacji poprawy specjalnie nie było. Podobnie opowiada pan Stefan Michalec, który też był po wylewie i też widać wyraźną poprawę. Najskromniej do sprawy podchodzi sam uzdrowiciel: - To prawda, ale z drugiej strony chodziły do mnie w Wałbrzychu dwie osoby po udarze mózgu, którym nie udało mi się pomóc. Więc to nie jest tak, że zdołam pomóc każdemu. - A ja tam jestem u niego dość często i w poczekalni słyszę, że pomaga praktycznie każdemu mówi pan Michalec. (ego)

4 v wydarzeniaponad 12 lat Rozmowy o dyskryminacji Za nami pierwsze spotkanie członków Rady Ochrony Pracy X kadencji. Inauguracyjne posiedzenie, podczas którego marszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła nominacje. Głównym tematem posiedzenia była dyskryminacja w miejscu pracy. - Kwestie związane z dyskryminacją w miejscu pracy bardzo leżą mi na sercu mówi poseł Katarzyna Mrzygłocka, członek Rady Ochrony Pracy. Cieszę się, że ten temat poruszony został podczas naszego pierwszego spotkania - podkreślała. Gościem była główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz, która szczegółowo omówiła zagadnienie wyjaśniając, iż PIP nie odnotowuje wielu skarg w tym zakresie. Sama instytucja nie prowadzi też kontroli, ponieważ to sąd decyduje o ewentualnych aktach dyskryminacji. - Bardzo ważny jest tu jednak aspekt promocyjny i szkoleniowy. Obywatele muszą wiedzieć, Nasze miasto odwiedzili przedstawiciele ukraińskiej administracji samorządowej i organizacji pozarządowych pochodzących z północnej Ukrainy (obwody: czernihowski, sumski, połtawski, iwanofrankowski). Celem wizyty studyjnej było przekazanie ukraińskim uczestnikom wiedzy na temat polskich doświadczeń Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0734/15 Bank Ci odmówił? Przyjdź do nas! KREDYT NA SPŁATĘ KOMORNIKA BEZ OGRANICZEŃ WIEKU NA DOWOLNY CEL wysoka przyznawalność szybka decyzja niezależnie od BIK Wałbrzych, ul. Broniewskiego 73/307 tel , Wczoraj w Atelier Amaro, od dzisiaj w BOHEMIE reklama R0735/15 Michał Koszycki i Bartosz Tymanowski - mimo młodego wieku - swoje kulinarne umiejętności kształcili m.in. we Włoszech i we Francji, a ostatnio w słynnej warszawskiej restauracji Atelier Amaro, jedynej w Polsce oznaczonej prestiżową gwiazdką Michelin. W Restauracji BOHE- MA w Szczawni-Zroju wprowadzili od początku sierpnia nowe menu. - W czasie, kiedy prawie wszystko jest w proszku, skondensowane i pełne chemii, my mamy ambicje żeby naszych Gości nie tylko karmić, ale i żywić twierdzą zgodnie. Dlatego nasze dania przygotowujemy ze świeżych, naturalnych produktów najczęściej rodzimych, tradycyjnych i gdzie szukać pomocy i jakie mają prawa dodaje poseł Mrzygłocka. O tym mogą dowiedzieć się z ulotek i broszur, które wyjaśniają kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją a także do jakich instytucji się zwrócić się po pomoc. Jeśli dochodzi do kontroli w danym zakładzie pracy to sprawdzana jest legalności zatrudnienia oraz zgłaszana kwestia dyskryminacji. W ubiegłym roku inspektorzy pracy skierowali 11 wniosków do agencji w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz podwyższenia jakości świadczonych usług publicznych, opartych na partycypacji społecznej. dobrze znanych. By nie zmieniać tego co tak doskonale stworzyła natura, my tylko je delikatnie przetwarzamy, układamy na talerzu i podajemy do stołu. Tworząc naszą autorską kartę menu korzystamy z naszych umiejętności, dotychczasowego doświadczenia oraz wyobraźni niezbędnej w kreowaniu nowych dań. Życząc smacznego, mamy nadzieję nakłonić naszych Gości do slow food - delektowania się daniami i czerpania radości z jedzenia dodają. Michał Koszycki ma 24 lata, a za sobą już staże m.in. u Roberta Sowy i we Włoszech u Peppe Zullo, uznanego w europejskim świecie gastronomii Szefa Kuchni, którego dewizą jest,,proste jedzenie dla inteligentnych ludzi. Nauczyłem się u Peppe Zullo obsesyjnej dbałości o jakość zatrudnienia nakazując zaprzestania nielegalnych praktyk dyskryminacyjnych. Badano także kwestie zatrudniania obcokrajowców w kwestii zawartych z nimi umów. Okazuje się bowiem, że częściej przystają oni na zawieranie umów cywilnoprawnych niż o pracę. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zajmowała się 475 skargami dotyczącymi dyskryminacji. Najczęściej dotyczyły one spraw związanych z płcią, najrzadziej religią. Ukraińcy odwiedzili Wałbrzych Podczas wizyty w Wałbrzychu, gości z Ukrainy zapoznano z zagadnieniem form współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz zaprezentowano 2 przykłady takiej współpracy: Aglomerację Wałbrzyską - jako formę porozumienia międzygminnego oraz Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (WZWiK) - jako przykład związku międzygminnego. Na koniec uczestnicy od- produktów: tylko świeże i wysokogatunkowe gwarantują intensywny i niepowtarzalny smak opowiada Michał i dodaje, że wcale nie oznacza to, iż kuchnia musi być droga. - Jeśli korzystamy z tego, co daje nam natura w sezonie, to mamy gwarancję, że jest to świeże i zdrowe. Z Bartkiem, studentem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, poznał się i zaprzyjaźnił na stażu w Atelier Amaro. - Zdecydowałem się na gotowanie w BOHEMIE, bo dostałem tu,,wolną rękę do autorskiej karty, którą stworzyliśmy wspólnie z Michałem mówi Bartek. Dla kucharza to nie tylko szansa na rozwój, ale przede wszystkim sprawdzian dojrzałości i odpowiedzialności: decyduje się bowiem zarówno o wyborze produktu, sposo- Bartosz Tymanowski wiedzili jedną z inwestycji WZWiK oczyszczalnię ścieków Ciernie pod Świebodzicami. Ukraina przygotowuje się do reformy samorządowej, której celem jest decentralizacja władzy. Liczne przyjazdy przedstawicieli tego kraju do Polski mają za zadanie zapoznanie się z dobrymi praktykami i wdrożonymi rozwiązaniami w tym zakresie. Wizyta studyjna ukraińskich gości była częścią projektu Dialog obywatelski - współpraca samorządów - lepsza jakość usług publicznych, który jest realizowany przez Ośrodek Współpracy Europejskiej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju. Michał Koszycki bie jego przetworzenia, jak i formie wyserwowania finalnego dania. Obydwaj mają w sobie wiele wytrwałości i pokory, ale - jak zgodnie podkreślają - to przychodzi z czasem. Na początku przygody kulinarnej wydaje się, że wszystko robi się najlepiej i trudno znieść krytykę. Dopiero praktykowanie u Mistrzów sztuki kulinarnej uświadamia, ile wysiłku i zaangażowanie trzeba włożyć w pracę, aby finalny produkt dobrze smakował, świetnie wyglądał i - co najważniejsze - znalazł uznanie u gości. - Kuchnia wciąż się zmienia, ewoluuje, chce się nadąża za aktualnymi trendami, ale nie można zgubić tego, co najważniejsze: naturalnego smaku potraw i pamiętać o niekonwencjonalnym podaniu. Bo przecież gotowanie to też sztuka - tłumaczą. Wśród dań, jakie polecają, znajdziemy m.in. filet z kurczaka kukurydzianego serwowany z makaronem tagiatelle w delikatnym sosie śmietanowym, z boczniakami, fasolką szparagową i płatkami białej rzepy marynowanej w oliwie truflowej oraz risotto na bulionie warzywnym z białym winem, parmezanem i masłem, serwowane z karmelizowanym fenkułem, agrestem, brokułami i wędzoną makrelą, oprószone pudrem z palonego siana. Warto spróbować i ocenić, czy młodzi adepci sztuki kulinarnej są w stanie nas zaskoczyć. Zapraszamy więc do usytuowanej w Parku Zdrojowym w Szczawnie Zdroju Restauracji BOHEMA. Stoliki można rezerwować pod numerem tel. 074/

5 Piątek, 7 sierpnia 2015 Prezenty dla bibliotek ponad 12 lat wydarzenia v reklama R0736/15 Jacek Cichura, starosta powiatu wałbrzyskiego i jego zastępca Krzysztof Kwiatkowski przekazali zbiory audiowizualne dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pod Atlantami. Obecni na spotkaniu przedstawiciele bibliotek z terenu powiatu otrzymali albumy i książkę lokalnego pisarza Krzysztofa Parfieńczyka Templariusz- dwa życia jedna miłość opatrzonej autografem autora. W spotkaniu uczestniczyła również poseł Anna Zalewska. - Sama od wielu lat jestem czytelniczką biblioteki w Świebodzicach, uwielbiam zapach książek i szelest kart. Bardzo dużo czytam - mówiła Anna Zalewska., która otrzymała egzemplarz wciągającej opowieści o miłości. Druga tura zakupów wzbogacających MiPBP Biblioteka pod Atlantami już we wrześniu. - Serdecznie zachęcam do korzystania z zasobów naszych bibliotek. Jak powiedział Wolter: Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. Musimy więc poszukiwać książek wyjątkowych, takich które nas wzbogacą, zmienią nasz punkt widzenia, zaznaczą się w naszej pamięci - mówi Starosta Jacak Cichura. Zakończenie półkolonii Druga tura zakupów wzbogacających MiPBP Biblioteka pod Atlantami odbędzie się już we wrześniu. od 7 sierpnia wyprzedaż -50% MARKOWA ODZIEŻ UŻYWANA, NOWA BIŻUTERIA, KOSMETYKI, OBUWIE I INNE Sklep czynny: Pon-Pt 9:00-17:00, Sobota 9:00-16:00 ul. Solicka 6 Szczawno Zdrój ZAPRASZAMY!!! Na terenie obiektu Klubu Sportowego MKS w Szczawnie- -Zdroju zakończył się I turnus półkolonii dla miejscowych dzieci. Organizatorem półkolonii był Urząd Miejski w Szczawnie- -Zdroju. Pod okiem wychowawców w uzdrowisku wypoczywało blisko 40 dzieci. Dzieci brały udział w różnych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz wyjeżdżały na wycieczki do atrakcyjnych miejsc w naszym regionie. Podczas uroczystego zakończenia burmistrz Marek Fedoruk wręczył uczestnikom zorganizowanego wypoczynku pamiątkowe medale i dyplomy, a najlepszym w testach sprawnościowych nagrody rzeczowe. Na zakończenie półkolonii, przygotowano poczęstunek z kiełbaskami z grilla i ciastem upieczonym przez rodziców. Następny II turnus półkolonii dla szczawieńskich dzieci odbędzie się w terminie od 17 sierpnia do Dzięki półkoloniom nie ma czasu na nudę. Jesteśmy przekonani, że wypoczęci i bogatsi w wakacyjne wrażenia koloniści, z energią przystąpią do nauki w nowym roku szkolnym mówią organizatorzy., fot. (Szczawno-Zdrój) Poznaj świat internetu rozwiń swoją firmę Zakładasz własną działalność i zastanawiasz się co zrobić by przyciągnąć potencjalnych Klientów? Nic prostszego zacznij od założenia swojej strony firmowej. W dobie wszechobecnego internetu, smartfonów i tabletów brak strony www jest narażaniem firmy na pozostanie anonimową działalnością i zamykaniem sobie drogi do szerokiego grona odbiorców. Obecnie każdy ma internet albo w komputerze albo w telefonie i pierwszą rzeczą jaką odbiorca robi po usłyszeniu nazwy firmy jest wpisanie jej w przeglądarkę (choćby tylko po to by sprawdzić jej adres). Zastanówmy się zatem jak powinna wyglądać i co zawierać nasza strona firmowa? Na początek powinniśmy zastanowić się nad wyborem nazwy domeny dla strony. Nazwa strony firmowej Najlepiej żeby była krótka i zwięzła, ale żeby oddawała istotę naszej działalności. Jeśli firma ma długą nazwę lub składającą się z kilku słów to nie wykupujmy dla niej takiej domeny ponieważ będzie ona trudna do zapamiętania (można utworzyć skrót z pierwszych liter lub wybrać jakieś jedno charakterystyczne słowo). Do końca sierpnia hostedby. pl ma promocję rejestracji domeny za darmo (www.hostedby.pl/domeny), jest to doskonała okazja by bez żadnych kosztów zarejestrować sobie na rok nazwę dla swojej strony firmowej. Nawet jeśli strony jeszcze nie posiadamy, domenę możemy wykupić już wcześniej by mieć pewność, że konkurencja nam jej nie podbierze. Mając swoją domenę możemy również założyć na niej swój adres mailowy. Załóżmy, że kupujemy domenę krawiec.walbrzych.pl. Możemy sobie założyć swoją firmową pocztę np. Dobrze dobrany adres mailowy jest jak wizytówka naszej firmy. Zawartość strony oczywiście jest to uzależnione od charakteru naszej działalności, może to być np. sklep internetowy. Są jednak elementy, które każda firma powinna na swojej stronie umieścić: Pełna nazwa firmy i opis jej działalności wraz z świadczonymi usługami (czym się zajmujemy, czy jesteśmy zakładem produkcyjnym, sklepem, fryzjerem, pralnią itp.) Jak się z nami skontaktować (numer telefonu, adres mailowy, profil na FB). Bardzo użytecznym narzędziem jest umieszczona na stronie mapka dojazdu do naszej lokalizacji oraz formularz kontaktowy, który pozwala Klientowi na bezpośrednie wysłanie do nas zapytania. Zdjęcia przedstawiające nasze produkty lub usługi. Dobrze dobrane obrazy oddziałują bardzo pozytywnie na odbiorcę i zachęcają do skorzystania z oferty, którą reklamują. Referencje, jeśli takie posiadamy to jak najbardziej trzeba je umieścić na stronie, by klienci wiedzieli, że mogą nam zaufać. Należy jednak pamiętać by nie przesadzić na stronie z ilością treści i zdjęć ponieważ odbiorcy zostaną zniechęceni do czytania całej zawartości. Istnieje tzw. reguła 3 kliknięć, co znaczy, że Użytkownik strony powinien znaleźć wszelkie informacje maksymalnie po trzech kliknięciach różnych zakładek na stronie. Pozycjonowanie Cóż nam po samej stronie internetowej jeśli jest ona niewidoczna w internecie? To tak jakby jej nie było. Pozycjonowanie polega na tym, że nasza strona zostanie zaindeksowana przez wyszukiwarki i będzie się pojawiać osobą wpisującym jej nazwę, lub inne słowo powiązane z naszą stroną np. Fryzjer Wałbrzych po wpisaniu tych słów w Google pojawi nam się lista wszelkich zakładów fryzjerskich w Wałbrzychu. A dlaczego akurat w Google? Otóż ta wyszukiwarka zdominowała polski rynek, aż 97% polskich użytkowników Internetu wyszukuje potrzebne informacje za pomocą tej właśnie wyszukiwarki. Nie bez powodu wzięło się powiedzenie Nie ma Cię w Google nie ma Cię w internecie. Dobre pozycjonowanie spowoduje, że nasz strona będzie widoczna dla Odbiorców spośród szeregu innych podobnych domen. Hostedby. pl również świadczy tego typu usługi z bardzo dobrą skutecznością pozycjonowanych fraz (www.hostedby. pl/pozycjonowanie). Zapraszamy do kontaktu hb.pl lub (74) Doradzimy w wyborze domen, poczty czy hostingu dla strony firmowej. (J.A)

6 v wydarzeniaponad 12 lat Festiwal sera 2015 W sobotę 15 sierpnia 2015 roku o godzinie 14.00, na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach, w Gminie Walim odbędzie się kolejna, 9 edycja Festiwalu Sera. Wydarzenie to cieszy się dużą popularnością, a z roku na rok przyciąga coraz liczniejsze grono miłośników sera oraz przetworów mleczarskich. Na gości czekają tradycyjne degustacje i konkurs na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego producenta sera. Impreza ma na celu integracje społeczną oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele sera i jego wytwórcy. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez wójta gminy Walim. Pod uwagę będą brane nie tylko wrażenia smakowe, ale również walory estetyczne sposobu prezentacji swej pracy oraz jej nawiązania do tradycji i elementów ludowych. Rywalizacji wystawców towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów folklorystycznych, konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci. Organizatorzy zadbali też o takie detale jak profesjonalny, wieczorny pokaz sztucznych ogni, bezpłatny parking dla gości, zjeżdżalnie i dmuchane zamki dla dzieciaków. Atrakcją smakową będzie także specjalnie przygotowana przez wójta Walimia Zupa serowa. Główna nagrodą dla zwycięzcy w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z sera jest czek o wartości 2 tysięcy złotych ufundowany przez gospodarza gminy z przeznaczeniem na wyjazd turystyczny. Zapraszamy chętnych mieszkańców Dolnego Śląska do wystawienia swoich wyrobów rękodzielniczych, artystycznych oraz płodów rolnych podczas największych w regionie Dożynek Gminnych i Święta Pieroga, które odbędą się 6 września na stadionie w Czarnym Borze. - Jeśli wytwarzasz samodzielnie produkty rękodzielnicze w przeróżnych dziedzinach, pieczesz chleby lub samodzielnie wykonujesz przetwory, malujesz obrazy lub rzeźbisz, wyplatasz kosze lub robisz biżuterię, haftujesz albo szyjesz pluszowe misie, hodujesz płody rolne lub robisz pyszne przetwory...jednym słowem jeśli chcesz nieodpłatnie zaprezentować i sprzedawać swoje wyroby podczas Dożynek zgłoś się do 24 sierpnia do dyrektora Centrum Kultury Grzegorza Łuczko pod nr tel. 74/ zachęcają organizatorzy. Na gości czekają tradycyjne degustacje i konkurs na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego producenta sera Największe dożynki w regionie Każdego roku czarnoborskie dożynki przyciągają do gminy tysiące turystów Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0737/15 PRACA DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH w Świdnicy Obowiązki opiekuna obejmują wsparcie osoby starszej w codziennych czynnościach życiowych - prowadzeniu domu oraz załatwianiu spraw Firma Gwarant - Tomczyk sp.j. tel.: Weekend ze św. Anną Grupa parafian ze Starych Bogaczowic pod przewodnictwem ks. Jacka Biernackiego zorganizowała kolejny Weekend ze św. Anną. Tym razem pogoda dopisała, a zabawa trwał do nocy. Celem imprezy było zgromadzenie środków finansowych na remont kościoła parafialnego. Główną atrakcją były rozgrywki piłkarskie o puchar kapelana policji ks. Jacka Biernackiego. Po serii potyczek zwycięzcą turnieju została drużyna Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, przed Parafią Stare Bogaczowice i Pocztą Polską. W imprezie uczestniczył posłanki Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Przygotowano wiele zabaw i konkursów dla dzieci. Dorośli mogli skorzystać z usług stoisk gastronomicznych oraz mogli skosztować wypieków przygotowanych przez lokalne mieszkanki. Można też było sprawdzić swoją celność na strzelnicy. reklama R0738/15

7 Piątek, 7 sierpnia 2015 ponad 12 lat wydarzenia v Przedszkole Wiolinka zaprasza reklama R0739/15 PRZEDSZKOLE WIOLINKA ZAPRASZA ul. Dunikowskiego 13a naprzeciwko Ogródka Jordanowskiego Tel PRZEDSZKOLE NAJWCZEŚNIEJ OTWARTE NA PIASKOWEJ GÓRZE od 5:45 do 17:00 NAJNIŻSZE CZESNE 260 ZŁ (Drugie dziecko -75 % taniej) WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE ZA DARMO 17:00. Domowa kuchnia oraz najniższe czesne- już od 260 zł to dodatkowy atut. Drugie dziecko 75 % taniej. Bezpłatny oddział 0 - to możliwość rocznego przygotowania przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy do Wiolinki na ul. Dunikowskiego 13 a ( naprzeciwko Ogródka Jordanowskiego). Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie lub pod numerem tel Przedszkole dla dziecka jest jak drugi dom, właśnie dlatego dla większości rodziców jego wybór jest bardzo kłopotliwy. Kiedy jednak natrafiają na Przedszkole Niepubliczne w Wałbrzychu Wiolinka wybór ten staje się prostszy. To właśnie w tym miejscu, najważniejszy jest całościowy rozwój dziecka, harmonia, spokój oraz dobra, rodzinna atmosfera. Przedszkole, w którym dziecko ma spędzać kilka godzin dziennie, ma się czuć bezpiecznie, być otoczone troskliwym wsparciem nauczycieli oraz rozwijać swoje zainteresowania i talenty w miłej rodzinnej atmosferze to niewątpliwie Wiolinka na Piaskowej Górze. Przedszkole to, stwarza możliwość wspólnego przebywania dziecka z rodzicami w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Dzieci powierzone są fachowo przygotowanej kadrze pedagogicznej, która w swej działalności realizuje twórcze koncepcje programowe zmierzające do rozwoju dziecka twórczego, aktywnego, a przede wszystkim zdrowego i szczęśliwego. Dzieci w Wiolince czują się współpartnerami i organizatorami zabaw i zajęć oraz mają możliwość zaistnienia w grupie. U dzieci wspomagane są ich potencjalne możliwości fizyczne, psychiczne i społeczne oraz wzmocnienie poczucia ich własnej wartości. Dbając o rozwój ekspresji twórczej, rozwijana i podtrzymywana jest u dzieci wiara we własne siły. Właśnie dlatego przedszkole Będą nowe przystanki proponuje tak bogatą ofertę programową. Wszystkie zajęcia dodatkowe w przedszkolu proponowane są za darmo: język angielski, taniec towarzyski, nowoczesny, hip- hop, rytmika, religia, zajęcia z mini- piłki nożnej, mini- koszykówki, gimnastyki korekcyjnej. W cenie czesnego oferowane są również: wycieczki autokarowe i piesze, wyjścia do kina, spotkania z Mikołajem na którym rozdawane są prezenty, zabawy karnawałowe, teatrzyki, spotkania z Teatralną Akademią Dobrych Manier im. Sowy Mądrali, dzień dziecka i wiele innych atrakcji. Wiolinka współpracuje również z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną zapewniając dzieciom konsultacje ze specjalistami. Przedszkole Wiolinka otwarte jest już od godziny 5:45 do Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Stan istniejącej infrastruktury przystankowej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej wymaga stworzenia dokumentacji, która w przyszłości pozwoli zrealizować inwestycje podnoszące poziom świadczonych przewozów. Celem zadania jest poprawa skomunikowania gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie infrastruktury przystankowej do wzrostu potrzeb i oczekiwań pasażerów komunikacji publicznej. Ponadto zadbanie o estetykę istniejących już punktów przystankowych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni w ich obrębie, będzie skutkowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz wygody pasażerów. W dniu 21 lipca 2015 r. zawarto umowę z firmą TTAT architekt Magdalena Tokarska, z siedzibą w Katowicach, na wykonanie ww. dokumentacji o różnym zakresie dla 25 przystanków komunikacji publicznej. Zakończenie prac projektowych przewidziano na r. Na opracowanie ww. dokumentacji Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/ MOF/2/2013 pod tytułem Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Lokalizacja nowych przystanków: Boguszów Gorce: ul. Fornalska, ul. Traugutta, ul. Kamiennogórska; Głuszyca: ul. Grunwaldzka 26, ul. Kłodzka 13-15, ul. Bolesława Chrobrego 1; Jedlina-Zdrój: pl. Zwycięstwa (Rondo), ul. Kłodzka, przy zbiegu ul. Kłodzkiej i ul. Pokrzywianka (Kamieńsk); Mieroszów: ul. Sportowa; Sokołowsko: pętla przy ul. Głównej; Kowalowa: ul. Wałbrzyska przy korcie; Szczawno-Zdrój: ul. Solicka (kierunek Wałbrzych Centrum), ul. Solicka (przystanek dla wysiadających i linii nr 18), ul. Kolejowa (ok. nr 14); Świdnica: ul. Ridla nr , ul. Szarych Szeregów , ul. Szarych Szeregów ; Świebodzice, ul. Wałbrzyska 24 (oba kierunki), ul. Mieszka I, ul. Os. Sudeckie 6, Aleje Lipowe (skrzyżowanie z ul. Kolejową); Walim: działka nr 368; Dziećmorowice: działki nr 134 i 187 obręb Dziećmorowice II oraz Rzeczka: działka nr 119/23. reklama R0740/15 TWOJA domena.pl 0zł Szczegóły: (74)

8 v wydarzeniaponad 12 lat sekund Wakacje nad morzem Kolejny rok Gmina Boguszów-Gorce jest organizatorem bezpłatnej kolonii letniej dla dzieci z Boguszowa-Gorc. W tym roku na kolonie pojedzie aż 30 dzieci. Dzieci spędzą czas wypoczynku w miejscowości Władysławowo nad Morzem Bałtyckim. W programie kolonii przewidziane jest szereg atrakcji takich jak zwiedzanie Trójmiasta, wycieczki autokarowe na Półwysep Helski, do Pucka, Rozewia i Ocean Parku oraz rejs statkiem po otwartym morzu. Program kolonii oprócz bogatej oferty wycieczek i różnych aktywności obejmować będzie także zajęcia profilaktyczne o szkodliwości i skutkach spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, a także stosowania przemocy. Ośrodek Natalia, w którym zostaną zakwaterowane dzieci, spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno- -sanitarnych oraz ochrony środowiska. Wypoczynek dzieci zostanie sfinansowany z funduszy gminnych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień. Wyjazd planowany jest w okresie od r. do r. Będzie boisko Jeszcze trwają wakacje a uczniowie Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach już mogą użytkować nowy obiekt sportowy. Tuż przy budynku szkoły wykonano boisko z bezpieczną kolorową nawierzchnią poliuretanowo-gumową z naniesionymi liniami. Zamontowano bramki do piłki ręcznej i demontowalne słupy z osprzętem do koszykówki Możliwy jest też montaż słupków do zawieszenia osprzętu do piłki siatkowej i tenisa. Festiwal Ensemble W dniach sierpnia na Zamku Książ w Wałbrzychu, odbędzie się XII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy. Tegoroczna edycja poświęcona jest sztuce tworzonej na przestrzeni wieków w Paryżu. W programie znajdą się dzieła m.in. Igora Strawińskiego, Maurica Ravela, Siergieja Prokofiewa. Aktorzy pracować będą nad piosenką francuską oraz dziełami Moliera. W tym roku, po raz pierwszy, uruchomiono sprzedaż biletów na poszczególne wydarzenia. Ilość miejsc jest mocno ograniczona. II Wyścig MTB Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy i burmistrz Głuszycy Roman Głód zapraszają na trzeci etapu II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015 do Głuszycy. Drugi Wyścig MTB Podziemia Osówki Głuszyca 2015 odbędzie się w sobotę 8 sierpnia. Zawodnicy startują o godz Biuro zawodów, start i meta wyścigu znajdować się będą przy Podziemnym Mieście Osówka w Głuszycy (ul. Świerkowa 29d, Sierpnica). Zgłoszenia zawodników przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: oraz w biurze zawodów w dniu imprezy w godz Startujący w wyścigu mają do wyboru trasę mini o długości 24 km lub 50 km trasy mega. Wyścig dla dzieci rozpocznie się o Zapraszamy do startu w głuszyckim etapie II Pucharu Strefy MTB Sudety i do kibicowania wszystkim zawodnikom. Mieszkańcy Głuszycy tradycyjnie zwolnieni są z opłaty startowej. Szczegółowe informacje na stronie reklama R0741/15 NOWOCZESNE APARTAMENTY Stan deweloperski wysoki standard budynku Możliwość wykończenia pod klucz Idealna lokalizacja Powierzchnia od m 2 Mieszkania dwupoziomowe Winda z poziomu 0 Możliwość kredytu MDM Cena od 2950zł/m 2 brutto / / DORADCA FINANSOWY DOBIERZE DLA CIEBIE NAJKORZYSTNIEJSZY KREDYT NA ZAKUP! Rodzinne igrzyska Tu nie chodziło o wynik, ale wyłącznie o dobrą zabawę. Dlatego każdy kto wystartował w rodzinnych igrzyskach w Boguszowie Gorcach otrzymał pamiątkowy dyplom. Zmagania drużyn obejmowały m. in. bieg dobierany, bieg z hula- -hoop, sumowane skoki w dal, rzut woreczkami do celu oraz szereg innych sprawnościowych konkurencji. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów trzem najlepszym drużynom. Wszystkim startującym w rozgrywkach ekipom wręczono także dyplomy za udział w igrzyskach. Oprócz udziału w konkurencjach sportowych można było poślizgać się na ślizgawkach, które nawadniali strażacy z Remizy OSP w Boguszowie, pograć w piłkę, złowić rybę w WapFiN 2015 W każdy piątek sierpnia, o godz zapraszamy do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Starej Kopalni na wieczory kina plenerowego. wędce szczęścia czy zbudować jak najwyższą wieżę. Najmłodsi mogli zaś poszaleć w basenie pod palmami. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez OSIR były koszyki z cukierkami dla wszystkich dzieciaków. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy i pod koniec igrzysk po boisku biegały już tylko myszki, kotki, motylki, piraci i inne bajkowe postaci. - Igrzyska były dopiero początkiem wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez OSIR. Wakacje z OSIR-em będą trwały do końca sierpnia. Zachęcamy więc do sprawdzania szczegółowego harmonogramu zajęć WAKA- CJE 2015, który jest już dostępny na plakatach oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach mówią organizatorzy. W tym roku pokazane będą filmy polskie, które kręcone były m.in. w Wałbrzychu: 7.08 Magnat, Sztuczki, Pora mroku, Ida. Kino Plenerowe to część Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów Niekonwencjonalnych WaPFiN 2015, konkursu, który od 2006 roku zaprasza młodych adeptów sztuki filmowej do przygotowania amatorskiej produkcji. W tym roku temat konkursu to Moje miasto na pierwszym planie. W piątek 28 sierpnia podczas gali Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów Niekonwencjonalnych zaprezentowane zostaną najlepsze prace, a najzdolniejsi otrzymają nagrody finansowe. Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0742/ Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c, tel Wałbrzych ul. Konopnickiej 16, tel Świdnica ul. Budowlana 2, tel Zmagania drużyn obejmowały m. in. bieg dobierany, bieg z hula-hoop, sumowane skoki w dal, rzut woreczkami do celu oraz szereg innych sprawnościowych konkurencji. reklama R0743/15

9 Piątek, 7 sierpnia 2015 Jaki grzejnik Wamiwydarzenia v ponad 12 lat razem z reklama R0744/15 do mieszkania? Podstawowym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać przed wyborem grzejnika jest to, jaką funkcję ma on pełnić. Czy tylko ma służyć do ogrzewania pomieszczenia czy również jako dekoracja? W pierwszym przypadku podstawowym typem grzejników stosowanych w instalacjach grzewczych są grzejniki płytowe. Zbudowane są one ze zgrzanych ze sobą blach stalowych pomiędzy którymi znajduje się pofalowana płyta fachowo zwana radiatorem, która zwiększa powierzchnię grzejną, a co za tym idzie również wydajność. Niestety w tym miejscu trzeba uczulić klientów, iż na rynku pokazały się mniej wydajne wersje grzejników za dużo niższą cenę. Niektórzy producenci odchudzają grzejnik zmniejszając drastycznie powierzchnię radiatora. Produkt z zewnątrz wygląda identycznie co standardowy grzejnik płytowy, jednakże jego moc grzewcza jest dużo niższa, o czym klient przekonuje się dopiero podczas sezonu grzewczego. Grzejniki płytowe, w porównaniu do żeliwnych, posiadają znacznie mniejszą pojemność wodną, a co za tym idzie są lżejsze, dzięki czemu nie występuje tutaj problem z montażem na ścianach o lżejszych konstrukcjach. Dostępne w naszych sklepach grzejniki panelowe są najwyższej jakości posiadają 10 lat gwarancji i co warto zaznaczyć są produkcji polskiej. W przypadku grzejników dekoracyjnych wybór jest ogromny. Od standardowych grzejników łazienkowych drabinkowych, poprzez grzejniki do kuchni, po których można pisać aż po grzejniki w formie obrazu. Bogaty wybór zarówno form jak i barw sprawi, że każde pomieszczenie nabierze charakteru i indywidualności. Jednym czynnikiem ograniczającym wybór klienta jest cena. W ofercie posiadamy grzejniki dekoracyjne m.in. takich firm jak Instal-Projekt, Gorgiel, Purmo czy Mika. Po szczegóły zapraszamy do naszych sklepów. Listę oddziałów oraz godziny otwarcia można znaleźć na stronie reklama R0745/15

10 v wydarzeniaponad 12 lat Wizyta Węgrów Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0746/15 SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Do Walimia przyjechała grupa młodzieży wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej gminy Harkakötöny. Gości przywitali wójt Adam Hausman, sekretarz Aleksandra Ignaszak oraz przewodnicząca rady gminy Zuzanna Bodurka. - Szczególną przyjemność mamy gościć wójta gminy Harkakötöny Imre Brassó -.mówił gospodarza Walimia. Podczas pobytu goście zwiedzą gminę i jej największe atrakcje. Wśród nich Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie i Jezioro Bystrzyckie. W planach jest również objazd okolicy. - Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej gminie będzie nie tylko odpoczynkiem, ale także pozwoli młodym mieszkańcom Harkakötöny na poznanie naszej Krainy Sowiogórskich Gra w piłkę, badmintona, zajęcia kulinarne, taneczno-muzyczne czy plastyczne to tylko część atrakcji, jakie czekała na młodzież, która spędzała pierwszy miesiąc wakacji w gminie Czarny Bór. Wakacyjne zajęcia w Centrum Kultury w Czarnym Borze rozpoczęły się w ostatnim dniu czerwca wspólnym ogniskiem, w trakcie którego prelekcję o bezpieczeństwie wygłosił dzielnicowy Mariusz Taras. Później rozpoczęła się realizacja harmonogramu przygotowanego dla dzieci, które w lipcu zostały w do- Pracowity lipiec reklama R0747/15 UZDROWICIEL z FILIPIN JUN LITAWEN JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spinitual Regeneration Movement i stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez istniejącą koncentrację wytworzyć ogromna energię eteryczną wokół swoich rąk, którą pokazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bółe kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, ze dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u Uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc. Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00 JUN LITAWEN przyjmuje: 20 sierpnia - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC, 21 sierpnia - JELENIA GÓRA, 22 sierpnia - WAŁBRZYCH, 23 sierpnia - WROCŁAW Podczas pobytu goście zwiedzą gminę i jej największe atrakcje. Wśród nich Zamek Grodno, Sztolnie Walimskie i Jezioro Bystrzyckie , Tajemnic, odkrycie jej piękna i zabytków, a także przyczyni się do dalszej kontynuacji naszych ciepłych przyjacielskich stosunków mówią urzędnicy z Walimia. Podczas zajęć kulinarnych dzieci przygotowywały ulubione potrawy między innymi tortille, tosty, sałatki i gofry. mach lub przyjechały do gminy na wakacje. W poniedziałki - pod hasłem Sportowe poniedziałki - prowadzone były zajęcia ruchowe i sportowe na świetlicach. Młodzież grała m.in. w piłkę, zbijaka czy badmintona. Pod koniec lipca w Witkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej w którym wzięło udział około. 60 dzieci podzielonych na 8 drużyn w 2 kategoriach wiekowych. Przyznano też puchary dla najlepszych strzelców i bramkarzy turnieju. Wtorki należały do miłośników gotowania. Dzieci przygotowywały ulubione potrawy między innymi tortille, tosty, sałatki i gofry. W środy na świetlicach prowadzone były gry i zabawy takie jak kalambury, krzyżówki czy gry planszowe.w czwartki w Centrum Kultury w Czarnym Borze spotykały się dzieci ze wszystkich świetlic, by wspólnie uczestniczyć w zajęciach taneczno-muzycznych, na których każda świetlica prezentowała przygotowany układ choreograficzny i uczyła jego wykonania pozostałych uczestników. Prowadzone też były zabawy z karaoke, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W piątki na świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczno - techniczne, na których dzieci wytwarzały ozdoby, uczyły się zdobienia techniką decoupage, a także malowały farbami, kredkami i węglem. Poza zajęciami odbyły się też 2 wyjazdy wycieczkowe. W połowie lipca dzieci bawiły się zwiedzając Zamek Legend w Pławnej Dolnej, uczestnicząc w warsztatach średniowiecznych i zwiedzając rekonstrukcję Arki Noego. Wycieczka zawitała też do muzeum Samych Swoich w Lubomierzu. Drugi wyjazd odbył się 20 lipca - był to całodzienny wyjazd na basen do Strzegomia. DOŚWIADCZENIE na rynku od 1997 r. BEZPIECZEŃSTWO nadzór prawnika polisa oc JAKOŚĆ licencja nr 2410 członek DOSPON SOWA ul. Słowackiego Wałbrzych tel.: kom.: VICTORIA Al. Wyzwolenia Wałbrzych tel.: kom.: Spędzałeś wakacje w Boguszowie Gorcach i nie miałeś co robić? Wystarczyło przyjść do biblioteki lub jednej z jej filii, aby znaleźć coś dla siebie. Wakacje w bibliotece Wspólne zabawy rozpoczęły się już 1 lipca, kiedy to zorganizowano pierwsze zajęcia pn. Wakacje bez uzależnień. W ruch poszły skakanki, piłki i kreda. Dużym powodzeniem cieszyły się też stare i nowe zabawy podwórkowe. W każdej z filii biblioteki dzieci mogły znaleźć coś dla siebie. W filii nr 1 i 5 Natalia Łagan przygotowała dla najmłodszych wiele atrakcji. Były zajęcia plastyczne gdzie dzieci uczyły się wykonywania kamiennych stworków, wakacyjnych ramek, muszelkowych świeczników, balonowych gniotków oraz tworzenia metodą origami. Nie brakowało również turnieju szarad, zagadek, quizów. W filii nr 2 Mariola Kunach przygotowała dla swoich podopiecznych zarówno zajęcia plastyczne, ruchowe jak i zajęcia literackie. Dzieci mogły zapoznać się m.in. z twórczością Juliana Tuwima. Maryla Owcarz, bibliotekarka z filii nr 3, zaproponowała w te wakacje zarówno warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne i literackie oraz zabawy kreatywne. Dzieci mogły wykorzystać swoją wyobraźnię do tworzenia szkatułek czy wakacyjnych podkładek. Natomiast u Kasi Pierzchały w Filii nr 4 na zajęciach z cyklu biblioteka dla ciekawych świata, każdy z uczestników mógł poczuć się jak prawdziwy odkrywca. W Centrali MBP-CK Katarzyna Latus - Gruszka prowadziła zajęcia plastyczne, na których uczyła tworzyć z masy solnej oraz papierowej, a także układać piękne obrazy z guzików czy wyplatać bransoletki z muliny. W każdy bajkowy piątek jak sama nazwa wskazuje, przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej prezentowano milusińskim przepiękne i lubiane przez nich bajki. W środy wszystkie dzieci z każdej filii bibliotecznej gościły w Centrali MBP-CK, aby wspólnie spędzić czas podczas warsztatów teatralnych czy spektaklu teatralnego,,leśne Ludki, który przedstawiła Bożena Oleszkiewicz aktorka Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. fot. U Kasi Pierzchały w Filii nr 4 na zajęciach z cyklu biblioteka dla ciekawych świata, każdy z uczestników mógł poczuć się jak prawdziwy odkrywca.

11 Piątek, 7 sierpnia 2015 ponad 12 lat region v reklama R0748/15 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA EVENTÓW Zapewniamy : - atrakcje dla dzieci : gigantyczne zabawki dmuchane animatorzy (mega bańki mydlane, malowanie twarzy, balonowe kreacje, konkursy, zabawy sportowe itp.) - niepowtarzalne scenariusze - zawodowych DJ i zespoły muzyczne - profesjonalne zaplecze techniczne - catering Masz pomysł na imprezę? My zajmiemy się jej sprawną organizacją - kreatywnie i z pasją zaplanujemy przebieg każdego przedsięwzięcia! Zapraszamy do kontaktu GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ! Piknik pod wezwaniem Świętego Krzysztofa Piękna pogoda, mnóstwo atrakcji - tak było podczas Pikniku Trzeźwy kierowca, bezpieczna rodzina, który odbył się na stadionie miejskim przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach. Bez względu na to, kto czym przyjechał: samochodem, motocyklem, skuterem, mógł wjechać na płytę główną stadionu. Tam ksiądz Andrzej Białek pobłogosławił kierujących. Każdy otrzymał także pamiątkowy wizerunek opiekuna zmotoryzowanych. Szczególnie widowiskowy był przejazd motocyklistów z Klubu Riders w Świdnicy, którzy nie żałowali gazu, a później z chęcią zabierali na przejażdżki najmłodszych uczestników festynu. Atrakcji nie brakowało także dla starszych - można było np. sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia auta pod okiem instruktorów z Wyższej Szkoły Jazdy w Świebodzicach. Zwłaszcza jazda w autogoglach cieszyła się wielką popularnością - wiele osób wprost nie mogło uwierzyć, że można wsiąść za kółko mając 2 promile alkoholu we krwi. - Nie mogłam zrobić kroku, kręciło mi się w głowie - przyznała jedna z pań. Szczególnie widowiskowy był także pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu strażaków. Ratownicy uwalniali uwięzionych w aucie pasażerów, samochód płonął i trzeba było użyć specjalnych nożyc, by dostać się do ludzi. Nie zabrakło także występów - zobaczyliśmy na scenie utalentowanego Adama Mladenisa, a instruktorka Marta Kierowców pobłogosławił i pokropił ksiądz Andrzej Białek. Jasińska poprowadziła plenerową zumbę. Dzieci chętnie brały udział w rozlicznych konkursach i zabawach. Dla wszystkich uczestników reklama R0749/15 Domena.plGRATIS! Szczegóły: (74) Szczególnie widowiskowy był przejazd motocyklistów z Klubu Riders w Świdnicy przygotowano pyszną grochówkę, słodycze, watę cukrową i lody; można było także zrobić sobie zabawne zdjęcie w fotobudce. Organizatorami pikniku byli: Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie oraz Klub Abstynenta Odnowa w Świebodzicach.

12 v regionponad 12 lat Najpiękniej ukwiecone miasto Do 24 sierpnia można głosować na Świebodzice, które startują w konkursie Terra Flower Power, organizowanym przez portal inspirowaninatura.pl. Celem zmagań jest wyłonienie i nagrodzenie miejscowości, która w tym roku stworzyła najpiękniejszą dekorację kwiatową swojej przestrzeni. Plebiscyt to również podsumowanie całego roku prac nad tym, by nasza wspólna przestrzeń stawała się bardziej przyjazna. Aby odpowiednio uhonorować włodarzy najpiękniej ukwieconych miast, zarządów wspólnot mieszkaniowych, a także uczestników zgłaszających kandydatów do tytułu, organizatorzy przygotowali ciekawe nagrody. Lista zgłoszeń została już zamknięta - w plebiscycie bierze udział ponad 100 miast, teraz można już głosować na swoich faworytów za pośrednictwem profilu na Facebooku. Aby oddać głos na Świebodzice, zapraszamy na facebook.com/inspirowani. Wystarczy kliknąć na aplikację Terra Flower Power, odszukać swoje miasto i oddać głos. Zabawa potrwa do 24 sierpnia. Festiwal Kucy w Stragonie Wrzesień będzie w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie prawdziwym festiwalem dla najmłodszych zawodników oraz ich kucyków i koni. Zawodnicy reprezentujący kluby z całej Polski będą walczyć o medale Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w trzech dyscyplinach: skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jest nowy właściciel Ostatecznie, po dwunastu rokowaniach i dwóch przetargach, sprzedano budynek byłego Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej. Nowy właściciel zapłacił za obiekt 465 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg na budynek, w którym mieścił się Dom Dziecka ogłoszony został w połowie lipca 2012 roku. - Niestety, do tej pory nie zgłosił się żaden chętny na nabycie tego pięknego budynku - mówi starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Operat szacunkowy opiewał na kwotę 1 mln 618 tysięcy złotych. - Nie oznacza to jednak, że mogliśmy sprzedać budynek za taką kwotę. Z racji tego, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków przy jego sprzedaży oferentowi przysługuje 50% bonifikata - dodaje starosta. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość zbycia nieruchomości nie może być niższa niż 40% jego wartości i po bonifikatach nie mogła wynieść mniej niż 386 tys. złotych. Zarząd stanął przed bardzo trudnym wyborem. Dalej prowadzić rokowania czy sprzedać budynek teraz?. - Po 3 latach bezowocnych prób i praktycznie zerowym zainteresowaniu stwierdziliśmy, że nie możemy czekać kolejne lata na następnego oferenta. Utrzymanie budynku, Czy Świebodzice zostaną najpiękniej ukwieconym miastem w Polsce? Zależy od Państwa. jego zabezpieczenie, ogrzewanie i ochrona kosztują, wartość budynku spada. Oczywiście, najlepiej by było gdybyśmy sprzedali nieruchomość za maksymalną kwotę z operatu szacunkowego (po odliczeniu bonifikat Pierwszy weekend września, 4-6 września dzieci w wieku od 9 do 16 lat będą rywalizować w skokach przez przeszkody. W ramach każdej konkurencji zawodnicy są podzieleni na grupy, uwzględniające ich wiek oraz wzrost kuców i koni, na których startują. W tym samym czasie odbędzie się IV Czempionat Hodowlany Kucy oraz II Czempionat Użytkowy kucy. Kolejne rozgrywki odbędą się w dniach września. Tym razem o medale będą walczyć zawodnicy w ujeżdżeniu i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W dyscyplinie ujeżdżenia rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Kucy i Mistrzostwa Polski Młodzików. W dyscyplinie wkkw odbędą się Mistrzostwa Polski kucy oraz Mistrzostwa Polski Młodzików na kucach i dużych koniach.emocje na pewno sięgać będą zenitu, bo dla wielu zawodników to pierwsza w życiu szansa, by stanąć na najwyższym stopniu podium i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. byłaby to kwota 966 tys. zł.). Jednak wartość zapisana na papierze, nie zawsze koreluje z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości - dodaje Piotr Fedorowicz. Operat szacunkowy opiewał na kwotę 1 mln 618 tysięcy złotych. Piątek, 7 sierpnia 2015 reklama R0750/15 24 do godz. decyzja wstępna małe raty Kredyt niezależnie od BIK na dowolny cel z komornikiem od 4,9% Konsolidacje Oddłużenia Pożyczki tel , Święto chleba i piernika czynne: pn.-pt Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26 Chcesz wziąć udział we wspaniałej, smacznej zabawie? Poczuć klimat wielkiego święta? Przeżyć niezwykłą podróż do świata wykwintnych smaków i zapachów, z chlebem i piernikiem w roli głównej? Już w ostatni weekend sierpnia ( ) w dolnośląskim Jaworze odbędzie się kolejna edycja Święta Chleba i Piernika. To szczególne wydarzenie, które za każdym razem sprawia, że miasto zamienia się w Polską Stolicę Chleba, wypełnioną bogactwem smaków, gatunków i metod wypiekania chleba, ciast i pierników. Przez trzy dni na uczestników imprezy czekać będzie wiele niespodzianek i atrakcji dla osób w każdym wieku. Na Rynku pojawią się liczne stoiska z wypiekami z rzemieślniczych piekarni i cukierni. Wśród nich będzie dominowało stoisko animacji piekarniczych, gdzie nie zabraknie prawdziwych mistrzów polskiego piekarnictwa i cukiernictwa, którzy zaprezentują kunszt tworzenia dekoracji na chleb oraz torty, ale i zaproszą zwiedzających do wspólnego ich tworzenia. Zaprzyjaźnieni z miastem rękodzielnicy i rzemieślnicy prezentować będą swoje wyroby, nie zabraknie żywności ekologicznej i produktów lokalnych, tj. miody, rzeźby, naczynia gliniane. - Zapach cynamonu i przypraw zaprowadzi Państwa wprost do Piernikowa, czyli miejsca pełnego własnoręcznie tworzonych i ozdabianych pierników o finezyjnych kształtach i wybornym smaku. Palce lizać zapewniają organizatorzy. Święto Chleba i Piernika, jak przystało na kontynuatora Międzynarodowych Targów Chleba, po raz kolejny będzie sceną dla ważnych branżowych konkursów. Piekarze i cukiernicy po raz kolejny staną w szranki w konkursie na Rzeźbę Piekarsko - Cukierniczą, w którym jurorami będą zwiedzający. Przekonamy się także kto dołączy do grona najlepszych piekarzy w Polsce i zdobędzie tytuł Piekarza Roku. Niezwykle widowiskową, zarazem smaczną, niespodzianką tegorocznej edycji będzie bicie rekordu na Najdłuższy piernik w Polsce. Tego wyzwania podejmą się cukiernicy z jaworskiej firmy Martex Stanisława Furtaka, wspólnie z zaprzyjaźnionymi najlepszymi fachowcami z baraży cukierniczej. Mistrzyni sztuki kulinarnej, znana z programów Masterchef i Pyszne 25, Anna Starmach zaprosi nas do krainy wykwintnych smaków i zapachów, które można i należy połączyć z chlebem, które wspólnie z uczestnikami przygotuje na wielkiej patelni. Na deser - jak przystało na święto piernika - będzie piernik w nowej odsłonie. Przez cały czas imprezy w tle rozbrzmiewać będzie różnorodna muzyka, od folkloru, przez country, pop i rock. Wieczorem świetną zabawę zapewnią dwa mocne głosy, gwiazdy polskiej sceny muzycznej - Mrozu i Ewelina Lisowska.

13 Piątek, 7 sierpnia 2015 ponad 12 lat sport v Terminarz rundy jesiennej III ligi dolnośląsko- -lubuskiej 1 kolejka Niedziela 9 sierpnia, godz. 18: Górnik Wałbrzych Karkonosze Jelenia Góra 2 kolejka Sobota/niedziela 15/16 sierpnia: Piast Karnin Górnik Wałbrzych 3 kolejka Sobota 22 sierpnia, godz. 17: Górnik Wałbrzych Lechia Dzierżoniów 4 kolejka Sobota/niedziela 29/30 sierpnia: Foto-Higiena Gać Górnik Wałbrzych 5 kolejka Środa 2 września, godz. 17: Górnik Wałbrzych Formacja Port 2000 Mostki 6 kolejka Sobota/niedziela 5/6 września: Bystrzyca Kąty Wrocławskie Górnik Wałbrzych 7 kolejka Sobota 12 września, godz. 17: Górnik Wałbrzych Stilon Gorzów Wlk. 8 kolejka Sobota/niedziela 19/20 września: Polonia Stal Świdnica Górnik Wałbrzych 9 kolejka Sobota 26 września, godz. 16: Górnik Wałbrzych Budowlani Lubsko 10 kolejka Środa 30 września: Ślęza Wrocław Górnik Wałbrzych 11 kolejka Sobota 3 października, godz. 15: Górnik Wałbrzych Miedź II Legnica 12 kolejka Sobota/niedziela 10/11 października: KS Polkowice Górnik Wałbrzych 13 kolejka Sobota 17 października, godz. 15: Górnik Wałbrzych Śląsk II Wrocław 14 kolejka Sobota/niedziela 24/25 października: Ilanka Rzepin Górnik Wałbrzych 15 kolejka Sobota 31 października, godz. 14: Górnik Wałbrzych KP Brzeg Dolny 16 kolejka Sobota 7 listopada, godz. 14: Górnik Wałbrzych Piast Żmigród 17 kolejka Sobota/niedziela 14/15 listopada: Zagłębie II Lubin Górnik Wałbrzych 18 kolejka Sobota/niedziela 21/22 listopada: Karkonosze Jelenia Góra Górnik Wałbrzych 19 kolejka Sobota 28 listopada, godz. 13: Górnik Wałbrzych Piast Karnin RECEPCJONISTKA: Hotel Maria Helena w Szczawnie- Zdroju poszukuje osób do pracy na recepcji. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego. CV prosimy słać na Tel Kupię płyty gramofonowe - winylowe oraz gramofony i magnetofony szpulowe. Tel O najwyższe cele Pojedynkiem z jedenastą drużyną ubiegłego sezonu piłkarze Górnika zainaugurują walkę o III-ligowe punkty. Na mecz z Karkonoszami Jelenia Góra zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Jedynie 1200 osób obejrzy niedzielny pojedynek Górnika z Karkonoszami Jelenia Góra. To oznacza, iż warto już dzisiaj zaopatrzyć KUCHARZ: Poszukujemy kucharzy do pracy w Restauracji Maria Helena w Szczawnie- Zdroju oraz szefa kuchni Restauracji Tureckiej. CV proszę słać Tel się w bilet, tym bardziej że mimo spadku z II ligi zainteresowanie meczem jest naprawdę spore. Dość powiedzieć, iż swój przyjazd zapowiedziało około 150 kibiców z Jeleniej Góry. Wydaje się, że podopieczni Roberta Bubnowicza są faworytem zbliżającego się spotkania z Karkonoszami. Za miejscowymi przemawia niezły skład, gdyż między innymi udało się zatrzymać Marcina Jestem zadowolony z dotychczasowych przygotowań, widać, że zespół robi postępy i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o ewentualne cele Górnika w zbliżającym się sezonie, to chcemy powalczyć o najwyższe miejsca. Mamy silną kadrę i zdajemy sobie sprawę z naszych możliwości. Co prawda chyba nie ma trenera na świecie, który otwarcie powiedziałby, że osiągnie taki lub inny wynik, ale naszym zadaniem jest miejsce w ścisłej czołówce, dla nas każdy mecz będzie najważniejszy. Jeśli chodzi o sam zespół, to nie przewiduję jakiś eksperymentów. Do swej dyspozycji mam doświadczonych zawodników, a z drugiej strony również głodną sukcesów młodzież. Nasz skład prezentuje się całkiem dobrze, co powinno się przełożyć na odpowiednie wyniki. Liczę, że liderem drużyny będzie Marcin Orłowski, odpowiednią jakość gry powinien zagwarantować również Marcin Morawski, który dobrze się prezentuje, a na pewno znacznie lepiej niż na początku przygotowań i przynajmniej jesienią może być brany pod uwagę pod kątem regularnych występów. Do wspomnianej dwójki należy dodać równie doświadczonych Adriana Mrowca, Bartosza Tyktora, Grzegorza i Dariusza Michalaków czy Mateusza Sawickiego. Myślę, że nie powinno być źle, choć wiadomo, że rywale nastawiają się na szczególną walkę ze spadkowiczem z II ligi. Wysłuchał Bartłomiej Nowak Firma handlowa ZATRUDNI młode, dyspozycyjne osoby do pracy przy promocjach i wyprzedażach. Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg. Tel Orłowskiego oraz Bartosza Tyktora, do których kilka tygodni temu dołączył niezwykle doświadczony defensor Adrian Mrowiec. Szkoleniowiec Górnika otwarcie przyznał, iż celem jego zespołu jest walka w każdym meczu o zwycięstwo, co powinno przełożyć się na czołowe miejsca w III lidze. Bez względu na wynik rywalizacji z Karkonoszami przed wałbrzyszanami naprawdę trudny sezon. A to za sprawą nad- O szansach Górnika w nowym sezonie trener Robert Bubnowicz powiedział:!!! UWAGA!!! SZYBKA POŻYCZKA DLA KAŻDEGO DLA OBCIĄŻONYCH KOMORNICZO RATY MIESIĘCZNE chodzącej reorganizacji, w efekcie której maksymalnie 6 drużyn (choć może się okazać, że jedynie 3 najlepsze ekipy) zdoła zachować dotychczasowy status, a tym samym w sezonie 2016/2017 wystąpi w grupie lubusko-dolnośląsko-opolsko-śląskiej III ligi. Zapowiadają się zatem naprawdę ciekawe i zacięte rozgrywki, w których miejmy nadzieję, że kluczowe role odgrywać będą biało-niebiescy. Bartłomiej Nowak Skarb kibica Górnika Wałbrzych Zarząd klubu: Tomasz Jakacki prezes Krzysztof Urbański członek zarządu Sławomir Piątek członek zarządu Sztab szkoleniowy: Robert Bubnowicz trener Marcin Morawski asystent trenera Piotr Przerywacz asystent trenera Jarosław Kowalczyk kierownik organizacyjny klubu Czesław Zapart kierownik drużyny Jan Wodzyński masażysta Skład Górnika Bramkarze: Damian Jaroszewski Kamil Jarosiński Gracjan Błaszczyk Obrońcy: Dariusz Michalak Sławomir Orzech Mateusz Krzymiński Mateusz Sawicki Bartosz Tyktor Sebastian Surmaj Adrian Mrowiec Kamil Misiak Michał Tytman Pomocnicy: Dominik Radziemski Jan Rytko Michał Oświęcimka Grzegorz Michalak Napastnicy: Damian Migalski Marcin Orłowski Kamil Śmiałowski Damian Uszczyk Ubyli: Przemysław Cichocki (szuka klubu), Tomasz Wepa (Odra Opole), Rafał Figiel, Dominik Bronisławski (obaj Raków Częstochowa), Krystian Stolarczyk (powrót z wypożyczenia do GKS-u Bełchatów), Damian Lenkiewicz (powrót z wypożyczenia do Miedzi Legnica), Marcin Gawlik (wypożyczenie do Victorii Świebodzice) Przybyli: Jan Rytko (powrót z wypożyczenia do Polonii Stali Świdnica), Adrian Mrowiec (Miedź Legnica), Damian Uszczyk (Zjednoczeni Żarów), Gracjan Błaszczyk, Michał Tytman, Kamil Misiak, Marcin Gawlik (z drużyny juniorów) Pracuj jako Opiekun seniorów w Niemczech lub w Anglii Zadzwoń i sprawdź Wysokie zarobki tel reklama R0751/15 TWOJA domena.pl 0zł Szczegóły: (74)

14 v ogłoszenia WSZYWANIE ESPERALU SKUP NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ (również zadłużonych) Tel WYMIEŃ STARE USZCZELKI W OKNACH PCV TANIO! Tel GOTÓWKA DLA KAŻDEGO KREDYTY Gotówkowe, konsolidacyjne CHWILÓWKI na dowód POŻYCZKI bez BIK Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2 Tel SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH I USZKODZONYCH Tel Laboratoria Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. pobrania w domu pacjenta, mgr analityki medycznej Bogdan Leśniak tel , od 6:00 do 22:00 tel od 10:00 do 15:00 BIURO OGŁOSZEŃ KREDYTY oferta wielu banków, konsolidacja i gotówka bez zabezpieczeń do 200 tys. na 150 m-cy, dla emerytów, rencistów, osób pracujących i rolników, bez ograniczenia wieku, dla firm na oświadczenie, bez zaświadczeń z ZUS i US, pożyczki bez BIK-u sprawdzonych firm do 15 tys. zł, oferta na PIT, chwilówki, także dla osób bez dochodu. ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu), tel ul. 1 Maja 4 (50 m od Rynku), tel Biuro Podróży OMNIBUS zaprasza: wycieczka do Pragi 9 sierpnia Cena: 79 zł wycieczka do Miśni 15 sierpnia Cena: 109 zł wycieczka do Małopolski września Cena: 340 zł Pozostałe wycieczki na stronie: tel do wynajęcia lokale użytkowe pl. Tuwima 1 Wałbrzych parter, 100 m 2 i 170 m 2 ATRAKCYJNE CENY i ponad 12 lat Okna LUCH - najtańsze okna, które polubisz! 5 lat gwarancji, perfekcyjny montaż. Przystępna cena! Raty! Ponadto wymieniamy stare uszczelki w oknach PCV. Kontakt: Okna LUCH, ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój, , BIURO RACHUNKOWE pl. Tuwima 1 Wałbrzych Główna 9 Piaskowa Góra księgowość firm, PIT-y szybki zwrot rozliczenia sprzedaży, nabycia nieruchomości tel tel USŁUGI (4) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO- BY, ZABUDOWA I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL (7) Montaż i ustawianie anten satelitarnych i dvbt. Szybko, solidnie, tanio. Tel (3) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE ELEKTRYCZ- NE, HYDRAULICZNE, OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! (8) REJESTRACJA POJAZDÓW - GRATIS + UBEZPIECZENIE / (4) MEBLE NA WYMIAR - kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne - TANIO! TEL (3) Czyszczenie dywanów i tapicerki meblowej SOLIDNIE I TANIO. Tel (2) Usługi dekarsko-blacharskie, naprawy, remonty dachów, przebudowy kominów. Tel (4) USŁUGI REMONTOWE ŁAZIEN- KI, KUCHNIE KOMPLEKSOWO TEL (4) Naprawa TELEWIZORÓW LCD i innych, również w domu klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARA- TÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. Czynne od 9-17 w sobotę do lub (22) SZOP - PRACZ, PRANIE TA- PICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHO- DOWEJ, DYWANÓW, SPRZĄTANIE MIESZKAŃ I BIUR. PROFESJONAL- NIE, TANIO TEL (1) Naprawa, sprzedaż maszyn do szycia, domowe i przemysłowe. Sklep, części zamienne. Ul. Hetmańska 1, Wałbrzych. Tel lub (4) PRZEPROWADZKI KOMPLEK- SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ- DÓW. TRANSPORT KAS PANCER- naprawa rys i pęknięć betonu ścinka i pielęgnacja drzew czyszczenie dachów i kostki brukowej izolacja tarasów i balkonów iniekcja niskociśnieniowa iniekcja wysokociśnieniowa ozonowanie (neutralizacja zapachów) Piątek, 7 sierpnia 2015 architektura ogrodowa czyszczenie elewacji likwidacja wilgoci osuszanie pomieszczeń nawiewniki okienne pomieszczenia do wynajecia renowacja dachówki tel: lub Aspen- firma sprzątająca zatrudni osobę do sprzątanie w obiekcie wielkopowierzchniowym przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu. Tel SKUP AUT CAŁYCH I USZKODZONYCH - ZA GOTÓWKĘ TEL NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL ; (0) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt: (9) KOMPUTERY,LAPTOPY-SERWIS- -NAPRAWA Całodobowo tel tanio, szybko, profesjonalnie www. speed24h.info Pogotowie Introligatorskie!!! Tel PRACA Warsztat samochodowy poszukuje blacharza/ lakiernika samochodowego. Wymagane doświadczenie w zawodzie. tel (21) Opiekunki do Niemiec, wymagany niemiecki komunikatywny, do 1500 euro/ mies. AMBERCARE, TEL lub (4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt , e- -mail: MOTORYZACJA (2) SPRZEDAM FORD FOCUS 2004r, TDCI, POJ. 1,8 cena 8200 zł do negocjacji, tel NIERUCHOMOŚCI (1) Wynajmę mieszkanie na Paskowej Górze (bezpośrednio). Tel (2) Sprzedam okazyjnie ładne, słoneczne mieszkanie w spokojnej okolicy ( boczna ul. Żeromskiego) 45 m2, po remoncie, niski czynsz, kontakt (3) Mieszkanie do wynajęcia, małe, wyposażone, obok strefy. Tel (2) Sprzedam mieszkanie na Podzamczu, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 39,5 m2, parter w budynku IV piętrowym. Cena 115 tyś zł do negocjacji. Tel (2) Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, ładne, słoneczne w cichej dzielnicy, 51m2 z dodatkowymi pomieszczeniami do zagospodarowania. W pobliżu ogród rekreacyjny. Tel (2) Sprzedam mieszkanie 52 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, duży przedpokój oraz dodatkowe pomieszczenie idealne na garderobę, balkon. Mieszkanie po remoncie, VI piętro w budynku z windą. Biały Kamień. tel ul. Józefa Lewartowskigo Wałbrzych JASIAK STARY ZDRÓJ, 42M2, 2 POKOJE, DO ZAMIESZKANIA.KUCHNIA OSOBNA Z OKNEM, BALKON, OGRZEWANIE MIEJSKIE. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL JASIAK ŚRÓDMIEŚCIE, KLIMATYCZNE, 113M2, 4 POKOJE, KAMIENICA PO REMON- CIE. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL MS-0857K JASIAK WAŁBRZYCH, SZCZAWIENKO, DLA CENIĄCYCH CISZĘ. 38M2, 1 POKÓJ, KUCHNIA Z ZABUDOWĄ, ŁAZIENKA I WC. OGRODEK PRZY BUDYNKU. CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL MS 145K/G JASIAK - BOGUSZÓW-GORCE, DOM 230M2, DZIAŁKA 380M2, KUCHNIA ZABUDOWA- NA Z JAD ALNIĄ, SALON Z KOMINKIEM, 3 SYPIALNIE. FUNKCJONALNY, WYGODNY. ROK BUDOWY CENA ,- DO NEGOCJACJI. TEL DS - 191K JASIAK- SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 37M2, BARDZO DOBRA LOKALIZACJA, 75,000 ZŁ DO NE- GOCJACJI TEL: JASIAK- UNISŁAW ŚLĄSKI, SPRZEDAMY 4 POKOJOWY DOM WRAZ Z KAWIARNIĄ, CENA: 380,000 ZŁ, TEL: JASIAK JEDLINA ZDRÓJ, 2 POKOJE Z ANEKSEM KUCHENNYM,GARAŻ, OGRÓ- DEK 54M2, CENA: ZŁ TEL; JASIAK- JEDLINA-ZDRÓJ, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, MIESZKANIE DO REMONTU, 81M2, CENA: 120,000 ZŁ TEL: JASIAK WAŁBRZYCH, GAJ, PILNIE SPRZE- DAM 43 M2, 2 POKOJE W TYM JEDEN Z ANEKSEM, GARAŻ, OGRÓDEK DO ZA- MIESZKANIA, GARAŻ, CENA ,-ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL JASIAK- GÓRNA CZĘŚĆ SOBIĘCINA, 3 PO- KOJE ROZKŁADOWE KUCHNIA, ŁAZIENKA, BALKON, OGRÓDEK 46M2, 1 PIĘTRO, DO WPROWADZENIA CENA DO NEGO- CJACJI, TEL JASIAK- STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE, SŁONECZNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, PO REMONCIE, 33M2, CENA ZŁ DO NEGOCJACJI, TEL JASIAK- PODZAMCZE- 52M2, 2 POKOJE, 6 PIĘTRO, BALKON, DO WPROWADZENIA, CENA 135,000ZŁ, TEL: JASIAK-NOWE MIASTO, 42,5M2, PO KAPI- TALNYM REMONCIE, WYSOKI PARTER, ŻALUZJE ANTYWŁAMANIOWE, DO NEG

15 Piątek, 7 sierpnia 2015 ponad 12 lat ogłoszenia drobne v JASIAK- PIASKOWA GÓRA- 45M2, 2 PIĘTRO W 4 PIĘTROWCU, 3 POKOJE, CENA TEL: JASIAK- NOWE MIASTO, 45M2, OKOLICE KOŚCIOŁA, PO KAPITALNYM REMONCIE + KUCHNIA W ZABUDOWIE TEL JASIAK-PODZAMCZE, WOLNO STOJĄCY LOKAL HANDLOWO USŁUGOWY, 86M2, CENA DO NEGOCJACJI, TEL JASIAK- BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE, 1 PIĘTRO, OGRÓDEK, DO KAPITALNEGO REMONTU, 63M2, CENA: ZŁ DO NEGOCJACJI TEL: JASIAK- SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM WOL- NOSTOJĄCY, 2 KONDYGNACJE, 6 POKOI, 167M2, DO ZAMIESZKANIA, CENA: , TEL: JASIAK- NOWE MIASTO, CICHA OKOLICA, PO KAPITALNYM REMONCIE, 2 POKOJE, 44M2, CENA ZŁ TEL: JASIAK- ŚRÓDMIEŚCIE, PO KAPITLANYM REMONCIE, 4 POKOJE, TARAS, OGRÓD 130M2, ZŁ, TEL: BON Stary Zdrój, 45 m2, wysoki parter, 2 pokoje, jasna kuchnia w zabudowie, łazienka z wanną oraz wc. Cena: zł (nr: 2017)- (74) , (74) , (74) BON - Nieruchomoci za spłatę zadłużenia: ródmiecie zł, Podgórze zł, Piaskowa Góra zł. (74) , (74) , (74) BON Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz WC. Cena: zł ( nr: 1949) - (74) , (74) , (74) BON - Biały Kamień, 69 m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Cena: zł (nr: 2045) - (74) , (74) , (74) BON - Nowe Miasto, 57 m2, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, wc.cena: zł. (nr: 2011) (74) , (74) BON Szczawienko, 70 m2, wysoki parter,3 pokoje, kuchnia w zabudowie, łazienka z wanną, wc. Cena: zł (nr: 2047)- (74) , (74) , (74) BON Stary Zdrój, 45 m2, 1 pietro, 2 pokoje, jasna kuchnia oraz wc z natryskiem. Cena: zł (nr:2052) - (74) , (74) BON - Podzamcze, 75,5 m2, 4 piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia w zabudowie, łazienka z kabiną prysznicową oraz bidetem, osobno wc, balkon. Cena: zł (nr: 2025) - (74) , (74) BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon. Zamienię na mieszkanie w Wałbrzychu lub w Szczawnie Zdroju. - (74) , (74) BON - Biały Kamień,45 m2, parter, 2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.cena: zł.(nr: 1731) - (74) , (74) BON - Nowe Miasto, 40 m2, 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. (nr: 2006). Cena: zł. - (74) , (74) BON - wiebodzice, 51,5 m2, wysoki parter, 2 pokoje, widna kuchnia w zabudowie, jasna łazienka z wc i wanną, przedpokój oraz balkon. Cena: zł (nr:2053) - (74) , (74) BON Szczawno Zdrój,Dom w zabudowie szeregowej, 120 m2, działka od 170 do 220 m2. Garaż w bryle budynku. Cena: zł (nr: 1593) - (74) , (74) , (74) BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2, garaż w bryle budynku. Cena: zł (nr: 2004) - (74) , (74) , (74) BON- Szczawno Zdrój, obiekt, 273 m2, działka 2500 m2. Cena: zł (nr: 2033) - (74) , (74) , (74) BON - Lubomin, dom wolnostojący, 110 m2, cena zł. (nr: 1915) - (74) , (74) , (74) BON - Boguszów-Gorce, dom wolnostojący, 170 m2, działka 540 m2.cena: zł (nr: 916) - (74) , (74) , (74) BON - Piaskowa Góra, dom w zabudowie szeregowej, 107 m2, działka 170 m2, garaż. Cena: zł (nr:2049) - (74) , (74) , (74) BON Boguszów-Gorce, działka inwestycyjna, 3167 m2. Media: woda na działce, energia elektryczna ok 10 m od działki, cieki na sąsiedniej działce. Droga dojazdowa: gminna. Cena: zł (nr: 1993) - (74) , (74) , (74) BON - ródmiecie, 50 m2, parter, 3 pomieszczenia biurowe, wc, hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1600 zł netto. Cena sprzedaży: zł (nr: 1124) - (74) , (74) , (74) BON - ródmiecie, lokal, 120 m2, parter, sala sprzedaży, toaleta, 2 pomieszczenia socjalne, magazyn. Ogrzewanie elektryczne. Cena: (nr: 2034) - (74) , (74) BON - Grzędy, budynek gospodarczy, strumień, 250 m2, działka 2500 m2. Cena: zł ( nr: 2023) - (74) , (74) , (74) BON - Zagórze ląskie, działka budowlana, 1774 m2. Media: prąd na drodze, woda ze studni na działce. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: zł (nr: 2040) - (74) , (74) , (74) BON - Konradów, działka budowlana, uzbrojona, ok m, cena zł. - (74) , (74) PLAC ZAMENHOFA 1/28 (HALA TARGOWA MANHATAN) Skupujemy mieszkania za gotówkę na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym!!! tel OKAZJA!!! Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2, w pełni rozkładowe, PO KAPITALNYM REMONCIE, nowa kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD, piętro 3/4, cena 139 tys. Tel OKAZJA!!! Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, PO KAPITALNYM REMONCIE, nowa kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD, cena 144 tys. Tel MS-2226 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, 4 piętro, do remontu, cena 89 tys. Tel MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, do wprowadzenia, cena 95 tys. Tel MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKOJE, 29m2, do wejścia, cena tys. Tel MS-1086 Piaskowa Góra, kawalerka 18m2, 2 piętro, cena 49 tys. Tel MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje, 2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel MS-2174 Podzamcze, 3 pokoje, pełen rozkład, 3 piętro, 119 tys. Tel MS-2217 Podzamcze, 2 pokoje, 42m2, pełen rozkład, wysoki parter, do remontu, cena 94 tys. Tel OKAZJA!!! MS-2225 Podzamcze, 2 pokoje, 36 m2, po remoncie, 5 piętro, cena 112 tys. Tel OKAZJA!!! MS-2183 Stary Zdrój, kawalerka PO KAPITALNYM REMONCIE z zabudową kuchenną, 33m2, 1 piętro, 55 tys. Tel MS Biały Kamień, kawalerka, pow. 24m2, DO WPROWADZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie gazowe, cena: 49 tys. Tel MS-2091 Dom skrajny szereg z ogródkiem Biały Kamień, 100m2, do wprowadzenia, dobra lokalizacja, cena 249 tys. Polecam, tel SUPER OFERTA!!! MS-1996 Dom wolnostojący z działką ok. 1000m2, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja cisza, spokój, cena 387 tys. Polecam. Tel MW-2194 Szczawno Zdrój, mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, w pełni umeblowane, bardzo dobra lokalizacja, wolne od zaraz, czynsz 1000 zł + kaucja Polecam.Tel MW-2202 Piaskowa Góra, 2 pokoje, kuchnia w zabudowie, pokoje do umeblowania, czynsz 900 zł + kaucja 900 zł. Tel LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu w mieście, cena tel Szukasz nieruchomości we Wrocławiu zadzwoń bogata oferta deweloperów.tel JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 171 m2 parter przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha , JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 100 m2 parter przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha , JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 420 zł brutto , JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 260 zł brutto , JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń 57,40 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha , JM DOM do wynajęcia 1 pokojowe mieszkanie 30 m2 Piaskowa Góra 750 zł , JM DOM do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe 1100 zł Piaskowa Góra po remoncie , JM DOM sprzedam mieszkanie 1 pokojowe 34 m2 Nowe Miasto Psie Pole , JM DOM sprzedam 2 pokoje z balkonem 33 m2 Piaskowa Góra 1 piętro zł , JM DOM sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 60 m2, 4 piętro Głuszyca nowe budownictwo , JM DOM sprzedam dom Stare Bogaczowice z działką i garażem zł , JM DOM sprzedam mieszkanie 85 m2 a ogrodem i garażem Ciernie Świebodzice zł , JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina Zdrój 3 pokoje, zł , JM DOM dom na Podgórzu okolice ul. Fałata z ogrodem i garażem , , JMDOM mieszkanie 2 pokojowe 60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej zł , JM DOM mieszkanie 3-pokojowe 10 piętro Biały Kamien 55 m z JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 41 m2 9 piętro Podzamcze zł , JM DOM kawalerka 18 m 2 Piaskowa Góra zł , JM DOM mieszkanie 98 m2 3 pokoje z ogrodem, bezczynszowe Szczawno Zdrój zł , JM DOM mieszkanie 3 pokojowe Szczawno Zdrój zl , Wałbrzych ul. Broniewskiego 73/307 (mrówkowiec) SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ SPRZEDAM MIESZKANIA-PODZAMCZE zł, 36 m2, 2 pokoje, atrakcyjne nieszkanie w dzielnicy Podzamcze z dużym balkonem. Z okna rozciąga się pzepiękny widok. Mieszkanie jest dostępne od zaraz. Oferta naprawdę warta uwagi. Telefon zł, 54 m2, 3 pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie. Bardzo ciepłe, gorąco polecam. Telefon MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA zł, 42 m2, 2 pokoje, bardzo ładne mieszkanie na Piaskowej Górze po remoncie. Wszystko pięknie wykończone. Naprawdę bardzo interesująca oferta. Telefon kontaktowy zł, 45 m2, 3 pokojowe mieszkanie do sprzedaży w dzielnicy Piaskowa Góra. Oferta bardzo korzystna, serdecznie polecam. Telefon zł, 29 m2, bardzo ładne mieszkanie na sprzedaż, 2 pokoje. Bardzo serdecznie polecam. Telefon zł, 52,14 m2, bardzo komfortowe mieszkanie z balkonem do sprzedania.. Serdecznie polecam. Telefon zł, 35 m2, 2 pokojowe mieszkania do sprzedania, bardzo ustawne, wymaga tylko remontu. Serdecznie polecam. Telefon zł, 3 pokojowe mieszkanie, bardzo ładne do remontu. Serdecznie polecam. Telefon MIESZKANIA BIAŁY KAMIEŃ zł 30,5 m2, bardzo ładna kawalerka do sprzedania po kapitalnym remoncie. Oferta godna polecenia. Telefon MIESZKANIA NOWE MIASTO zł, 75 m 2, bardzo ładne mieszkanie 3 pokojowe z łazienką i WC, częściowo tylko do remontu. Oferta godna uwagi, serdecznie polecam. Telefon zł, 42 m2, ładne mieszkanie, 2 pokojowe, do remontu. Znajduje się w bardzo cichej i spokojnej dzielnicy. Serdecznie polecam. Telefon zł, 3 pokojowe mieszkanie na sprzedaż, 80 m2, przeznaczone do remontu. Serdecznie polecam. Telefon MIESZKANIA ŚRÓDMIEŚCIE zł, 67 m2, mieszkanie znajduje się na II piętrze, jest po kapitalnym remoncie. Oferta naprawdę godna uwagi. Telefon MIESZKANIA BOGUSZÓW GORCE zł, 89 m2, bardzo ladne mieszkanie na sprzedaż, 4 pokoje, po kapitalnym remoncie. Gorąco polecam. Telefon MIESZKANIA ŚWIEBODZICE zł, 84 m2, mieszkanie na wysokim parterze, 3 pokoje z dużym balkonem na Osiedlu Piastowskim Telefon MIESZKANIA PODGÓRZE ZŁ, 59 m2, bardzo ładne mieszkanie do wprowadzenia, skłaajace się z 2 pokoji. Serdecznie polecam. Telefon DZIAŁKI JEDLINA ZDRÓJ Do sprzedania 800 m2 działki, bardzo atrakcyna cena zł. Serdebcznie polecam. Telefon WYNAJMĘ 1. PIASKOWA GÓRA umeblowane kawalerki 2 i 3 pokojowe od 700 zł. Telefon KUPIĘ 1. Mieszkanie do kwoty zł, do wprowadzenia. Telefon POSZUKUJĘ 1. Mieszkań dla zdecydowanych klientów 2 i 3 pokojowych. Telefon SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w atrakcyjnej części Świdnicy wraz z ogrodem i dwoma garażami, 118 m2 powierzchni użytkowej, 151 m2 powierzchni całkowitej. 380,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: SOWA&VICTORIA Biały Kamień, w najbliższym sąsiedztwie Szczawna Zdroju, zielona i spokojna okolica, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, bardzo wysoki standard! 105,000 zł SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2 pokoje 45 m2, do wprowadzenia, w cenie 68,000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel: SOWA&VICTORIA Gaj, BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje z garażem i ogródkiem na wysokim parterze, do odświeżenia, 110,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 32 m2 na bardzo wysokim parterze, 75,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: SOWA&VICTORIA Rusinów, 2 pokoje, 60m2 z bezpośrednim wyjściem na ogród, 159,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 45m2, 2 pokoje po remoncie, wraz z ogródkiem. 85,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: SOWA&VICTORIA Śródmieście, okolice Parku Sobieskiego, 3 pokoje z balkonem 58 m2, ogrzewanie z lokalnej kotłowni, 145,000 zł. Tel: SOWA&VICTORIA Podzamcze, 54 m2, 3 pokoje po kapitalnym remoncie w świetnej lokalizacji! Tel SOWA&VICTORIA Sokołowsko, mieszkanie o powierzchni 36 m2, z dwustanowiskowym garażem i ogródkiem, ogrzewanie z lokalnej kotłowni, I piętro, 85,000 zł. Tel: SOWA&VICTORIA Ustawne 4- pokojowe mieszkanie na Podzamczu, dobra lokalizacja, 72m2, cena: zł Tel: SOWA&VICTORIA 2- pokojowe mieszkanie na Piaskowej Górze, SUPER CENA! zł, Tel: SOWA&VICTORIA Piękne 2 pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie, w zielonej okolicy Nowego Miasta, cena: zł Tel: SOWA&VICTORIA Świebodzice, 53 m2 do wprowadzenia na II piętrze w cenie: 155,000 zł. Tel: SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 45 m2, 3 pokoje na IV piętrze w cenie 115,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 42 m2, po kapitalnym remoncie na wysokim parterze, w cenie 80,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: SOWA&VICTORIA Podzamcze, 2 pokoje, 48 m2 z dużym balkonem i widną kuchnią w świetnej lokalizacji, okna PCV, stan mieszkania do odświeżenia. 99,000 zł. Tel: SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra - mieszkanie po remoncie, 42m2, 2 pokoje, 4 piętro cena zł. mieszkanie do sprzedaży z całym wyposażeniem. Tel: SOWA&VICTORIA Boguszów - Stery Lesieniec. Mieszkanie po remoncie w 4-rodzinnym domu, 89m2, 4 pokoje cena zł. do mieszkania przynależy ogródek. Tel: SOWA&VICTORIA Podzamcze - mieszkanie po remoncie, 55m2, 3 pokoje, 1 piętro w czteropiętrowym budynku, cena zł Tel: O.K. Home Nieruchomości, ul. Marii Konopnickiej 1 Wałbrzych, SUPER OFERTA, Biały Kamień, mieszkanie o pow. 33,22 m2, po remoncie, blok ocieplony, dach nowy, 2 piętro, doskonała lokalizacja, Cena: 79 tys. zł, Tel: Podzamcze, mieszkanie 54 m2, 1 piętro w 4pietrowym bloku, do odświeżenia, meble w kuchni, szafa pod zabudowę, Cena: 145 tys. zł, Tel: Piaskowa Góra, mieszkanie 38 m2, 2 pokoje, jasna kucnia, piekne widoki, duży balkon, do remontu, okna pcv, Cena: 95 tys. zł, Tel: Nowe Miasto, mieszkanie 35m2, 2 piętro, do wprowadzenia, mieszkanie słonecze, Cena: 75 tys. zł, Tel: Biały Kamień, mieszkanie 83 m2, 3 pokoje, 1 pietro, do odświeżenia, ogrzewanie gazowe i kominkowe, ogródek, garaż, Cena: 215 tys. zł, Tel: Stary Zdrój,mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, 2 piętro, po generalnym remoncie, Koszty aktu notarialnego w cenie mieszkania, Cena: 108 tys. zł, Tel: Nowe Miasto, mieszkanie 38 m2, pokój, kuchnia, łazienka, okna pcv, 1 piętro, do wykończenia, Cena: 41 tys. zł, Tel: Piaskowa Góra, mieszkanie 51 m2, 3 pokoje, po remoncie, do wprowadzenia, 1 pietro w 4pietrowym bloku, b.dobra lokalizacja, Cena: 155 tys. zł, Tel: Podzamcze, mieszkanie 35,5 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,rozkładowe, do remontu, 10 piętro w bloku po termomodernizacji, Cena: 85 tys. zł, Tel: Podzamcze, mieszkanie 48 m2, 2 pokoje, rozkładowe, ciepłe, 4 pietro, świetna lokalizacja, Cena: 96 tys. zł, Tel: Nowe Miasto, okolice Pisiego Pola, mieszkanie 65 m2, 2 pokoje, okna pcv, ogrzewanie gazowe, Cena: 110 tys. zł, Tel: Podzamcze, mieszkanie 36 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, po generalnym remoncie, 7 piętro, Cena: 117 tys.zł, Tel: Podzamcze, 62 m2, 3 pokoje, do prowadzenia, 5 piętro, blok po termomodernizacji, Cena: 165 tys, zł, Tel: Biały Kamień, mieszkanie 41 m2, 2 pokoje, 1 piętro, 2pietrowy budynek, do remontu, Cena: 75 tys. zł, tel: Konradów, DOM pow. 127 m2, do wprowadzenia, działka 600 m2, 5 pokoi, taras, garaż w bryle budynku, Cena: 510 tys. zł, Tel: Piaskowa Góra, DOM, pow. 141 m2, 3 sypialnie, salon, kuchnia, taras, ogród, do odświeżenia, okna pcv, rolety antywłamaniowe, ogrzewanie miejskie i gazowe, Cena: 420 tys. zł, Tel: Biały Kamień, DOM, nowy w stanie deweloperskim, doskonała lokalizacja, 160 m2, działka 1000 m2, do wykończenia, Cena: 325 tys.zł, Tel: LOKALE DO WYNAJĘCIA, Biały Kamień, 65 m2 oraz 30 m2, po generalnym remoncie, wejście z poziom0,duże witryny wystawowe, rolety antywłamaniowe, doskonała lokalizacja, główna ulica Mijanka., Tel: LOKAL DO WYNAJĘCIA, Centrum, pow. 65 m2, po generalnym remoncie, główna sala sprzedażowa, zaplecze, wc. Cena: 2300 zł/ miesięcznie +media wg zużycia Tel: WILLA Okazja! Sprzedamy kawalerkę, Piaskowa Góra po remoncie, 26m2, czteropiętrowiec, 2 piętro, cena zł. jeszcze do negocjacji! , WILLA Sprzedamy 3 pokoje z ogrodem Szczawno - Zdrój, 50m2, 1 piętro, cena 139 tys.zł. - po remoncie!! , WILLA Sprzedamy 2 pokoje, 55m2, Rusinowa, Oś. Górnicze, 3piętro, cena 60tys.zł. - do negocjacji, , WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 34m2, Rusinowa, parter, cena zł. do negocjacji! co gaz, , WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, wnętrza po remoncie, cena 265 tys.zł , WILLA Do sprzedania 3 pokoje, Nowe Miasto, 53 m2, 4 piętro, cena 59900zł. cicha lokalizacja, , WILLA- Sprzedamy Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, parter, cena 85 tys.zł. do negocjacji, , WILLA - Sprzedamy dom wolno stojący na Podgórzu, po remoncie 119m2, działka: 722m2 cena 210 tys.zł , WILLA Sprzedamy kawalerkę w dzielnicy Nowe miasto 25m2, 37 tys.zł. do negocjacji! , WILLA Sprzedam 2 pokoje na P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł , WILLA Sprzedamy kawalerkę z łazienką i wc w Śródmieściu, 3 piętro, 34m2, cena 55 tys. zł. ogrzewanie miejskie, , WILLA Sprzedamy po remoncie 2 pokoje, Podgórze, 44m2, 2p. cena 70 tys.zł , WILLA - Sprzedamy 3 pokoje po remoncie z ogrodem i garażem, 42m2, Podgórze, cicha lokalizacja, cena 79 tys.zł., , WILLA Sprzedamy 2 pokoje, 31m2, Piaskowa Góra, 1 piętro w (4), 85 tys.zł. jasna kuchnia, balkon, , WILLA Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z werandą, 68,5m2, N.Miasto, cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł., , WILLA Sprzedamy pół domu na Poniatowie, 4 pokoje, działka 765m2, cena 310 tys. zł. - do negocjacji, , WILLA- OKAZJA! N.Miasto, 36m2, pokój z kuchnią, łazienką i wc, po remoncie, cena 55 tys.zł , WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami gospodarczymi w Głuszycy, 12 pokoi, działka 5000m2, cena 199tys.zł. do negocjacji! , WILLA Sprzedamy 2 pokoje, 40m2, w Śródmieściu, z ogródkiem, do wprowadzenia, cena 59 tys.zł. do negocjacji! , WILLA - Sprzedamy 3 pokoje na Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.zł. po remoncie, ,

16 v promocjaponad 12 lat Piątek, 7 sierpnia 2015 Tygodnik 30 minut zaprasza do udziału w akcji pod hasłem Gościniec Nowa Wioska Nowa Wieś 155 Dziećmorowice tel.: Sudecka Noc Restauracja Maria Helena ul. Kolejowa 1 Szczawno- Zdrój tel.: Restauratorów Restauracja Lorien ul. Sienkiewicza 14 Szczawno- Zdrój tel.: Dworzysko Aleja Spacerowa 24 Szczawno- Zdrój tel.: Tylko 27 sierpnia 2015 od godz do wszystkie potrawy i desery za połowę ceny! Restauracja PopArt Hotel Ibis ul. 1 maja Wałbrzych tel.: Gościniec Sudecki ul. Warszawska, Głuszyca tel.: Restauracja & Pizzeria Diavollo ul. Kasztelańska 11 Wałbrzych (Podzamcze) tel.: Gospoda Pod Wieżą ul. Zacisze 2a Szczawno- Zdrój tel.: Restauracja Pod Lwami ul. Kościuszki 15 Szczawno- Zdrój tel.: Hotel przy Oślej Bramie ul. Piastów Śląskich 1 Wałbrzych tel.: Orient Express Ul. Kolejowa 1 Szczawno- Zdrój tel Stara Kuźnia & Karczma Rycerska ul. Piastów Śląskich 1 Wałbrzych tel.: SKORZYSTAJ Z PROMOCJI I ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ Gospoda Hubertus ul. Jeździecka 3 Wałbrzych tel.: Cafe Inspiracja ul. Piastów Śląskich 1 Wałbrzych tel.:

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0549/13 12 LIPCA 2013, NR 466 WAŁBRZYCH Kolejni absolwenci Nie kuś losu wydarzenia str. 5 Dzisiaj w Głuszycy na cmentarzu komunalnym

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Tęczowa Gromada Zmiana warty

Tęczowa Gromada Zmiana warty NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY REKLAMA RR1074/14 ISSN: 17300878 5 GRUDNIA 2014, NR 535 (163) ŚWIDNICA Tęczowa Gromada Zmiana warty wydarzenia str. 2 Beata Moskal-Słaniewska (SLD) wygrała II turę wyborów samorządowych

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne,

DB2010.PL U NAS JUŻ WIOSNA! Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej ISSN: 17300878 NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. 7 WRZEŚNIA 2012, NR 423 WAŁBRZYCH REKLAMA R0833/12 Palmiarnia Grodzkość w Trybunale w Zamku Książ wydarzenia str. 3 Państwo nas niańczy

Bardziej szczegółowo

Poszkodowani zgodnie zapowiadają, że jeżeli płatności nie zostaną uregulowane rozpoczną blokadę terenu budowy.

Poszkodowani zgodnie zapowiadają, że jeżeli płatności nie zostaną uregulowane rozpoczną blokadę terenu budowy. NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. reklama R0119/14 14 LUTEGO 2014, NR 495 WAŁBRZYCH Wszystkiego najlepszego Grożą blokadą Kolarstwo górą wydarzenia str. 2 - Jeśli nie otrzymamy

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH

DB2010.PL REKLAMA BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH nr 14 (237) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE

Bardziej szczegółowo

Bosch Service (obok salonu Skoda), Wałbrzych, Al. Ch. De Gaulle a 2,

Bosch Service (obok salonu Skoda), Wałbrzych, Al. Ch. De Gaulle a 2, NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 30 STYCZNIA 2015, NR 540 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Bal Sportu: wybierz sportowca, trenera i działacza sportowego nasz plebiscyt str. 4-5 Ślubna

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA

DB2010.PL REKLAMA. Aż 11 miejsc dla pacjentów. im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Inwestycja jest realizowana w ramach Wałbrzyskiego PROWIZJA nr 5 (228) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info na oświadczenie KREDYTY POZABANKOWE DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!! CHWILÓWKA NA DOWÓD (PIERWSZA DARMOWA)

Bardziej szczegółowo

Doniesienie do prokuratury na Szełemeja i Kosióra

Doniesienie do prokuratury na Szełemeja i Kosióra NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezydent Ordynator 13 STYCZNIA 2012, NR 389 WAŁBRZYCH Wałbrzych chce grodzkości Wciąż walczą o szkoły wydarzenia str. 3 Z przodu prezydent

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Czwartek, 19 marca 2015 r. nr 11 (163) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info KREDYTY gotówkowe konsolidacyjne BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY

Bardziej szczegółowo

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha.

DB2010.PL. Protest został poprzedzony złożeniem w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienia. z Wałbrzycha. STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW DARWÓD S.C. ul.sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria Złomowanie Skup Pojazdów bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, GOTÓWKA do ręki Decyzja nr 15 Wojewody

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się pożytecznym odpadem. To kwestia ustawy i zdrowego rozsądku. Od edukacji ekologicznej nie uciekniemy. O skali problemu mówi

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

- Idziemy w dobrym. kierunku! Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę

- Idziemy w dobrym. kierunku! Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę Aglomeracja z widokiem na Śnieżkę Do Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiły gmina wiejska Kamienna Góra i Lubawka. 20 tysięcy mieszkańców pięknych górskich terenów z Krzeszowem i Chełmskiem oraz dominującą

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920. egzemplarz bezpłatny

ORKA. 9 (246) wrzesień 2013 Gmina Czernichów ISNN 1428-6920. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 9 (246)

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka. korekcyjna tylko dla wybranych. na jesień. wiedzieć. wyborcze starcie dwóch koleżanek. To jednak możliwe

Gimnastyka. korekcyjna tylko dla wybranych. na jesień. wiedzieć. wyborcze starcie dwóch koleżanek. To jednak możliwe wyborcze starcie dwóch koleżanek REMONT DROGI Str. 6-7 Str. 9 za darmo To jednak możliwe Dom i ogród na jesień co musisz wiedzieć? Str. 10-13 TYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 23 000 EGZ. 15 SIERPNIA 2011 R. NR

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo