IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT"

Transkrypt

1 IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

2 PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS

3 Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics Forum 2014 Mamy nadzieję, że ten dzień spędzony razem z partnerami konferencji oraz IDC będzie dla Państwa udany. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji organizacyjnych: 1. Ankiety: prosimy o dokładne wypełnienie ankiet, które otrzymaliście Państwo wraz z materiałami konferencyjnymi. Każda osoba, która odda wypełnioną ankietę na recepcji otrzyma drobny upominek. 2. Identyfikatory: bardzo prosimy o noszenie identyfikatora w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatora nie zostaną wpuszczone na salę konferencyjną. 3. Telefony komórkowe: prosimy pamiętać o wyciszeniu telefonów komórkowych przed rozpoczęciem wykładów. 4. Lunch: serdecznie zapraszamy na lunch z udziałem prelegentów, który odbędzie się o 12: Pytania, dodatkowe informacje, pomoc: prosimy o kontakt na stanowisku recepcyjnym. Organizatorzy konferencji z chęcią udzielą Państwu dodatkowych informacji. Zespół ds. konferencji IDC Polska Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w innych konferencjach IDC prosimy o kontakt: IDC IT Security Roadshow czerwca 2014 IDC Datacenter Transformation Roadshow września 2014 Informacje oraz rejestracja: WEB: TEL.:

4 AGENDA PL 09:30 Rejestracja. Przerwa kawowa 10:00 Big Data tu i teraz! Szanse i wyzwania w erze Nowego Internetu Tomasz Słoniewski, Research Manager, Software, IDC Poland 10:20 Ekscytująca podróż, czyli od wykorzystania Big Data na własne potrzeby po strumień przychodów z innowacji Meltem Demirturk, Head of Corporate Mobile Business Product Marketing, Turkcell 10:55 Big Data i analityka w nowej epoce poznawczej Lawrence Weber, Program Director, Competitive Strategy, Big Data & Analytics, IBM 11:20 Big Data i czas Dariusz Klar, Specjalista w zakresie pamięci masowych, Dell 11:45 Big Data zmierzyć się z wyzwaniami i zyskać przewagę Greg Nakos, Senior Manager, Ernst & Young 12:10 Lunch 13:10 Praktyczne przykłady wykorzystania BigData Grzegorz Oleś, Big Data Sales Executive, IBM 13:30 Przedstawienie wyników badania IDC. Komentarz Ekspertów Edyta Kosowska, Senior Research Analyst, Software, IDC Poland 13:55 Zakończenie konferencji AGENDA ENG 09:30 Registration. Coffee break 10:00 Big Data here and now! Opportunities and challenges in the era of the New Internet Tomasz Słoniewski, Research Manager, Software, IDC Poland 10:20 An exciting journey from internal use of big data to innovative revenue streams Meltem Demirturk, Head of Corporate Mobile Business Product Marketing, Turkcell 10:55 Big Data & Analytics in the New Cognitive Era Lawrence Weber, Program Director, Competitive Strategy, Big Data & Analytics, IBM 11:20 Big Data and the Time Dariusz Klar, Storage specialist, Dell 11:45 Big Data - Facing the challenges & gaining value Greg Nakos, Senior Manager, Ernst & Young 12:10 Lunch 13:10 BigData - implementation case studies Grzegorz Oleś, Big Data Sales Executive, IBM 13:30 Presentation of the IDC Survey Results. Experts' Commentary Edyta Kosowska, Senior Research Analyst, Software, IDC Poland 13:55 Close of Conference

5 Tomasz Słoniewski, Research Manager, Software, IDC Poland Dołączył do zespołu IDC CEMA w styczniu 2003 roku. Pracuje w dziale zajmującym się oprogramowaniem, przygotowując raporty na temat tego rynku w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Brał udział w wielu projektach konsultingowych, w ramach których badał wiele obszarów funkcjonalnych oprogramowania komputerowego. Tomasz Słoniewski publikował artykuły w prasie branżowej w Polsce m.in. na temat oprogramowania bezpieczeństwa, systemów ERP, oraz rozwiązań Businesss Intelligence. Jest regularnie cytowany w polskiej prasie; występuje jako prelegent na wielu konferencjach, omawiając zagadnienia związane z rynkiem IT. Przed dołączeniem do IDC, Tomasz Słoniewski pracował jako specjalista ds. dokumentacji w firmie dostarczającej oprogramowanie medyczne na rynek amerykański. Posiada tytuł magistra uzyskany w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Big Data tu i teraz! Szanse i wyzwania w erze Nowego Internetu Wytworzenie się nowego ekosystemu narzędzi i aplikacji w świecie Nowego Internetu oraz wzrost ilości zdarzeń wpływających na nasz biznes powoduje, że coraz większe znaczenie dla sukcesu firm mają innowacje w zakresie IT. Systemy sprzedażowe i marketingowe będą w coraz większym stopniu obszarem innowacyjnym, gdzie rozstrzygać będzie się to, która firma zostanie liderem a która wypadnie z rynku. Większe możliwości jakie zapewniają technologie związane z Big Data pozwolą nie tylko szerzej spojrzeć na firmowe zbiory danych, czyli przyspieszyć i udoskonalić firmowe systemy BI. Będą one także przyczyniały się do lepszego funkcjonowania takich obszarów jak administracja publiczna, środowisko miejskie czy monitorowanie produktów złożonych (np. samochodów czy samolotów). Analizy Big Data umożliwiają również tworzenie nowych produktów i modeli biznesowych, pozwalających na utworzenie nowych źródeł przychodu. Tomasz Słoniewski, Research Manager, Software, IDC Poland Joined IDC in January He researches and analyzes the software markets in Poland and the Baltic States and oversees standard software research for Central and Eastern Europe. As a research manager, Słoniewski helps to set the research agenda and engages in strategic consulting for IT organizations looking to expand their businesses in Central and Eastern Europe. Sloniewski is also a leader of the big data research group in IDC CEMA, which monitors and analyses the development of related technologies in CEE. Słoniewski has had articles published in the IT press in Poland covering topics such as business intelligence, big data, IT security, and enterprise resource planning. He is quoted regularly in the Polish press and on Internet portals, and he frequently delivers presentations covering IT market issues at various events and conferences. Tomasz Słoniewski holds a master's degree in international relations from the University of Warsaw, Poland. Big Data here and now! Opportunities and challenges in the era of the New Internet Emergence of new ecosystem of tools and applications in the world of New Internet and increase in the number of events influencing the businesses causes that innovations in the field of IT are more and more crucial for the success of the enterprises. Sales and marketing systems will become an innovative battlefield, where leaders and losers of the marketplace will emerge. Better performance provided by technologies related to Big Data will not only enable companies to accelerate and enhance internal BI systems, but also contribute in such fields as public administration, urban environments or complex products' management (cars, planes etc.). Big Data analytics enables also creation of new products and business models which generate new revenue streams.

6 Meltem Demirturk, Head of Corporate Mobile Business Product Marketing, Turkcell Jest szefem marketingu produktów Corporate Mobile Business w Turkcell.Jest odpowiedzialna za przygotowanie i zarządzanie produktami dla biznesu oraz ich pozycjonowaniem w oparciu o potrzeby klientów. Dodatkowo, zarządza inicjatywą Big Data, w szczególności tworzeniem nowego produktu oraz modeli biznesowych. Projekt otwiera nowe możliwości rynkowe skierowane do nowych branż oraz pozwala na monetyzację rozwiązania Big Data. Pani Demirturk ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu produktem oraz w marketingu. W Turkcell była opowiedzialna nie tylko za zarządzanie produktem, ale również za rozwój i strategie produktu. Była także Audytorem Projektów w Vanenburg, Certification Authority w Nortel, oraz Inżynierem ds. Badań I Rozwoju w Ñetas. Meltem z sukcesem tworzyła i zarządzała nowymi produktami i modelami biznesowymi głównie z zakresu: Smart Enablers, Smart Education, Mobile Signature, Mobile Enterprise Applications. Demirturk posiada dyplom magistra inżyniera z zakresu biomedycyny Uniwersytetu w Bogazici oraz stopień licencjata z informatyki Uniwersytetu Technicznego w Stambule. Ekscytująca podróż, czyli od wykorzystania Big Data na własne potrzeby po strumień przychodów z innowacji Podczas tej sesji można się dowiedzieć, jak Turkcell rozpoczynał swoją podróż w świecie Big Data poprzez stworzenie jednej z największych na świecie kompleksowej bazy danych umożliwiającej prowadzenie marketingu za przyzwoleniem. Dzięki bazie danych Turkcell, marki przeprowadzają swoje kampanie marketingowe i reklamowe z wykorzystaniem sieci Turkcell, która zapewnia interaktywność i mierzalność parametrów. Aby marki mogły dotrzeć do swoich odbiorców docelowych, baza danych wyposażona jest w liczne funkcje (komunikaty targetowane, lokalizacja targetu, reklamy targetowane w oknach wyskakujących, inteligentne profilowanie itd.) i opcje powiadamiania (SMS, MMS, wideo, ekran monitora itd.). Odbiorców docelowych można z góry zdefiniować na podstawie informacji demograficznych, urządzeń mobilnych i sposobu ich wykorzystywania, zmian lokalizacyjnych i stylu życia. Oprócz selekcjonowania danych wielowymiarowych w sposób interaktywny z różnych perspektyw, Smart Profiling Application umożliwia również optymalny dobór odbiorców poprzez modelowanie ich skłonności na podstawie historii reakcji na kampanie. Turkcell opracował również kolejną usługę z dziedziny Big Data poprzez wykorzystanie zdolności do śledzenia całości informacji o lokalizacji klienta. Smartmap to nowatorski produkt umożliwiający wizualizację danych lokalizacyjnych w sposób anonimowy na mapie geograficznej, umożliwiając wykorzystywanie wielu filtrów do podejmowania decyzji marketingowych i inwestycyjnych. Produkt ten został nominowany do nagrody GSMA 2014 Awards. Meltem Demirturk, Head of Corporate Mobile Business Product Marketing, Turkcell She is Head of Corporate Mobile Business Product Marketing for Turkcell where she leads defining and executing B2B, B2B4C, B2B4E corporate products and positioning the products based on customer needs in the market. Additionally, she manages big data initiative which includes new product creation, creating new business models with partners, new vertical opportunities and big data monetization. Mrs. Demirturk has over 15 years of product and marketing experience in various positions by managing Product Marketing, Product Development, Product Strategies, Program Management at Turkcell ; as a Project Auditor at Vanenburg; as a Certification Authority at Nortel; as a Research&Development Engineer at Netaş. Consistently delivered and grew new products and new business such as Smart Enablers, Smart Education, Mobile Signature, Mobile Enterprise Applications. Demirturk graduated with a MS degree in Biomedical Engineering from Bogazici University and BSc degree in Computer Engineering from Istanbul Technical University. A exciting journey from internal use of big data to innovative revenue streams You will learn in this session how Turkcell started it's big data journey initially by creating one of the world's comprehensive permission data base. Via Turkcell permission database, brands execute their marketing and advertising campaigns using interactive and measurable competencies of Turkcell network. In order to enable brands reach their target audience; This permission database is equipped with various features (Target Messaging, Target Location, Target Popup, Smart Profiling, etc. ), and messaging options (SMS, MMS, Video, Display, etc.). The target audience can be pre-defined according to demographic information, mobile equipment and usage, location changes and life style of the audience. In addition to selecting multidimensional data interactively from multiple perspectives, The Smart Profiling Application also supports to choose optimal audiences by propensity modelling using historic campaign responses. Turkcell further more developed another big data service by capitalizing on it's capabilities to track the whole customer location information. "Smartmap" is an innovate product, visualizing this location information in anonymous way on a geographical map, enabling use of several filters to take decisions for marketing and investment decisions. This product is shortlisted for GSMA 2014 Awards.

7 Lawrence Weber, Program Director, Competitive Strategy, Big Data & Analytics, IBM Pełni funkcję Program Director of Strategy działu Big Data & Analytics IBM. Przedtem prowadził marketing produktów z portfela Big Data IBM, w tym technologii Hadoop and Streams IBM oraz uzyskał rozległe doświadczenie w dziale hurtowni danych IBM, wprowadzając na rynek oryginalne platformy hurtowni danych IBM. Posiadając ponad 15 lat doświadczenia w rozwoju biznesu rozwiązań na rynek, Lawrence Weber zna korzyści płynące z analityki biznesowej i wykorzystywania nowych źródeł danych w celu kształtowania przewagi konkurencyjnej. Można go spotkać na blogu lub na Twitterze pod adresem twitter.com/weberlarry. Big Data i analityka w nowej epoce poznawczej Dane stają się nowym zasobem naturalnym świata i nową podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. Rozwój Wielkich Zbiorów Danych jest zjawiskiem naszych czasów, napędzanym przez powszechność urządzeń, mediów społecznościowych oraz przenikanie technologii do wszystkich przedmiotów i procesów. Jednocześnie Big Data bez analityki to po prostu surowe dane jak je analizować? Zakres zaawansowanej analityki staje się coraz szerszy, sięgając od informacji potwierdzającej przeprowadzenie transakcji po udzielanie odpowiedzi przez inteligentne systemy. Podczas tej sesji zastanowimy się, jak wykorzystać analitykę wielkich zbiorów danych w taki sposób, aby stała się wyróżnikiem konkurencyjności w nowej epoce poznawczej. Lawrence Weber, Program Director, Competitive Strategy, Big Data & Analytics, IBM He is the Program Director of Strategy for IBM's Big Data & Analytics category. Prior to this role, Mr. Weber ran product marketing for IBM's big data portfolio, including IBM's Hadoop and Streams technologies and spent considerable time with IBM's data warehousing business launching IBM's original data warehouse appliances. With over 15 years of experience growing businesses and bringing new products to market, Lawrence understands the benefit of business analytics and tapping into new data sources for competitive advantage. You can reach Lawrence at his blog at or on twitter at twitter.com/weberlarry. Big Data & Analytics in the New Cognitive Era Data is becoming the world's new natural resource and the new basis of competitive advantage. The emergence of big data is the phenomenon of our time. It is fueled by the proliferation of devices, the rise of social media and the infusion of technology into all things and processes. At the same time, big data without analytics is just data how do you perform the analytics? Advanced analytics are expanding, from providing information as evidence that a transaction took place all the way to providing answers based on learning systems. In this session, we will cover how to leverage analytics with big data as a competitive differentiator in this new cognitive era. Dariusz Klar, Specjalista w zakresie pamięci masowych, Dell Specjalista w zakresie pamięci masowych, zatrudniony w Dell od 2010 roku. Od 12 lat związany z technologiami macierzy dyskowych oraz data protection. Wcześniej przez ponad 8 lat w Sun Microsystems Poland. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Big Data i czas Wyzwania związane z długoterminowym przechowywaniem danych. Wpływ czasu na dane. Technologie platform obiektowych. Analiza trendów rynkowych i przegląd obecnych technologii. Dariusz Klar, Storage specialist, Dell Storage specialist working for Dell since For more than 12 years worked with storage and data protection technologies. Before Dell, Sun Microsystems Poland employee for 8 years. Politechnika Czestochowska graduate. Big Data and the Time The challenges of long-term storage of data. Effect of time on the data. Object-oriented technology platforms. Analysis of market trends and an overview of current technologies.

8 Greg Nakos, Senior Manager, Ernst & Young Pełni funkcję Senior Manager w EY Advisory Practice, prowadząc zespół Data Management w Enterprise Intelligence Center of Excellence, obsługując Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. Przed przejściem do EY był dyrektorem usług profesjonalnych w SAS Institute w Grecji i na Cyprze; posiada doświadczenie wielobranżowe zdobyte podczas wykonywania dużych zleceń doradczych, m.in. w ciągu 8 lat spędzonych w NCR Corp/ Teradata w Wielkiej Brytanii, Irlandii, jak również w Grecji, na Cyprze i w innych krajach regionu MEA. Prowadził szeroko zakrojone projekty z dziedziny hurtowni danych i Business Intelligence dla dużych firm z branż finansowej (banki i firmy ubezpieczeniowe) telekomunikacyjnej, detalicznej i in. Greg posiada MBA ze specjalizacją finanse, tytuł magistra inżynierii systemów ze specjalizacją w aplikacjach informatycznych oraz licencjat z inżynierii systemów. Big Data zmierzyć się z wyzwaniami i zyskać przewagę Big Data to stare podejście do starego problemu jak radzić sobie z rosnącą ilością danych i jak je wykorzystywać. Zwrócimy uwagę na spostrzeżenia naszych klientów, przedstawimy pomysły na to, jak analizować dane i tworzyć wartość oraz przedstawimy nasz pogląd na przyszłość architektury enterprise intelligence. Greg Nakos, Senior Manager, Ernst & Young He is a Senior Manager within the EY Advisory Practice, leading the Data Management team of the Enterprise Intelligence Center of Excellence serving Central SouthEast Europe. Prior to joining EY, he was Professional Services Director at SAS Institute in Greece and Cyprus and has cross industry experience backed up through significant consulting engagements including 8 solid years at NCR Corp/ Teradata in the UK, Ireland as well as Greece, Cyprus and other countries in the MEA region. He has led major Data Warehousing and Business Intelligence projects for major companies across Financial (Banks & Insurance companies), Telco, Retail and other industries. Greg holds an MBA with major in Finance, an MSc in Systems Engineering with IT Applications and a BSc in Systems Engineering. Big Data - Facing the challenges & gaining value Big data is an old approach to an old problem; how to manage and exploit the ever increasing amount of data. We will highlight insights from our customers, we will provide ideas about ways of analyzing data and creating value and we will present our view regarding the future enterprise intelligence architecture.

9 Grzegorz Oleś, IBM Big Data Sales Executive, IBM Odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój oferty IBM w obszarze IBM Big Data / Information Management w tym produktów z rodziny IBM PureData System. Wcześniej odpowiadał w IBM za rozwój sprzedaży rozwiązań Netezza. Posiada wieloletnie doświadczenie w konsultingu i sprzedaży rozwiązań Business Intelligence i Data Warehouse zdobyte w firmach MicroStrategy i SAS Institute, gdzie pełnił odpowiednio funkcje Country Managera i Dyrektora Działu. Praktyczne przykłady wykorzystania BigData BigData jest obecnie bardzo popularnym terminem, ważnym tematem dla wielu przedsiębiorstw. Podstawowym pytaniem, jakie nasuwa się w związku z BigData pozostaje: od czego zacząć i jak obrócić je w sukces i zysk dla fir my? W prezentacji autor skupi się na wybranych obszarach zastosowania i przykładach wdrożeń, gdzie BigData pomogły w zwiększeniu korzyści. Grzegorz Oleś, IBM Big Data Sales Executive, IBM Responsible for sale and development of IBM Big Data offer including IBM PuraData System. Previously responsible for Netezza solutions sale. He has strong background in consulting and sale of Bussiness Inteligence and Data Warehouse products. Prior to joining IBM he held an office of the Country Manager in MicrosStrategy and Department Director in SAS Institute. BigData - implementation case studies The BigData is very popular term nowadays and hot topic for many companies. The problem with BigData is where to start with and how to transform it into company`s success and profit. Presentation will focus on some selected areas and real cases where BigData helped to drive business forward.

10 PLATINUM PARTNER Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne. W ogłoszonej strategii biznesowej do 2015 roku firma kładzie nacisk na analitykę biznesową, cloud computing, wzrost udziału rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodach oraz agendę budowy Mądrzejszego Świata (z ang. Smarter Planet). W jej ramach, wspólnie z Partnerami Biznesowymi, przy ścisłej współpracy z klientami, na całym świecie wdraża systemy inteligentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu energii. Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Usług IT we Wrocławiu, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku. IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych. In 2011 IBM celebrated its centennial. The company offers a wide range of consulting and IT services, software, systems and technologies. Looking ahead to 2015, IBM will continue its transformation to growth and focus on key plays of business analytics, cloud computing, growth markets (including Polish market) and Smarter Planet agenda. For 2015 Road Map IBM will closely cooperate with Business Partners in delivering to its clients smarter solutions, e.g. smarter cities solutions, smarter congestion solutions and smarter energy solutions. IBM established its first operations in Poland in 1991 with its headquarters in the country's capital Warsaw. Today IBM also has a number of key facilities across Poland serving clients around the world such as IBM's Delivery Centre in Wroclaw, IBM's BTO Centre in Krakow, the IBM Software Laboratory in Krakow and the IBM Regional Competence-Implementation Centre in Gdansk. IBM works closely with customers of all major sectors: finance, telecommunications, industry, energy, automotive, public administration, as well as Mid Market. GOLD PARTNER Dell jest globalnym producentem komputerów, który oferuje, rozwiązania End-to-End, innowacyjne produkty i usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych i firm, w tym laptopy i komputery biurkowe, rozwiązania z zakresu pamięci masowych, serwery, projektory i drukarki. Dell jest na 51 miejscu Fortune 500 listy największych firm świata. Firmę założył w 1984 r. Michael Dell, kierując się prostym założeniem: dzięki sprzedaży systemów komputerowych bezpośrednio użytkownikom końcowym można poznać ich potrzeby i zaoferować najlepsze rozwiązania komputerowe. Siedziba firmy znajduje się w USA, w Austin w stanie Teksas. Dell jest pionierem sprzedaży internetowej każdy może skonfigurować komputer w zależności od swoich potrzeb, od podzespołów wewnętrznych po kolor obudowy, a następnie śledzić postępy produkcji i dostawy. Podlegająca ciągłym zmianom strategia biznesowa Dell łączy w sobie rewolucyjny model sprzedaży bezpośredniej z nowymi kanałami dystrybucji, aby dotrzeć do firm i klientów indywidualnych na całym świecie. Dell is a global computer manufacturer which offers End to End Solutions provider innovative products and services for consumers and businesses, including laptop and desktop computers, storage solutions, servers, projectors and printers. It is at 51st place of Fortune 500 list of the largest companies in the world Dell was founded in 1984 by Michael Dell on a simple concept: by selling computer systems directly to customers it could understand their needs and provide the most effective computing solutions. Company headquarter is based in Austin, Texas, USA. The company is a pioneer of Internet sales anyone can create computer according to their needs, from internal components to cover colour and track production stage and delivery. Dell evolving business strategy combines revolutionary direct customer model with new distribution channels, to reach commercial customers and individual consumers around the world. PARTNER EY jest światowym liderem w dziedzinach audytu, doradztwa podatkowego, transakcyjnego i biznesowego. Zgromadzona wiedza oraz jakość naszych usług przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach na całym świecie. Rozwijamy wyjątkowych liderów, którzy łączą swoje siły, by dotrzymać słowa danego naszym klientom i partnerom. W ten sposób odgrywamy kluczową rolę w budowaniu lepszego świata dla pracowników, klientów i społeczeństw. Więcej informacji o naszej organizacji można znaleźć pod adresem ey.com. EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. For more information about our organization, please visit ey.com.

11 MEDIA PARTNERS decyzje-it.pl to serwis branży IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu. Jego celem jest kompleksowe wsparcie w wyborze systemów wspomagających zarządzanie (m.in. klasy ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Skierowany dla kadry zarządzającej, dyrektorów działów IT, menedżerów, którzy decydują o rozwoju i wykorzystaniu w swoich organizacjach najnowocześniejszej technologii informatycznej. Serwis zawiera obszerne Centrum Wiedzy obejmujące ciekawe artykuły, najnowsze informacje branżowe, raporty, opisy wdrożeń, a także Katalog Dostawców prezentujący firmy i oferowane przez nie rozwiązania informatyczne. Jako jedyny serwis branży IT oferuje bezpłatny dostęp on-line do analitycznego Narzędzie TEC, pozwalającego na wielopłaszczyznowe i obiektywne porównywanie aplikacji biznesowych. decyzje-it.pl is a vertical portal specialized in IT business solutions. It is dedicated to the management board, IT department directors and managers, who care for progressive and efficient development of their organization by using up-to-date IT technology. The target of our portal is to deliver comprehensive support in selection of IT solutions (i.e. ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Our Research Center contains news, articles, white papers and case studies, as well as Vendor Showcase presenting companies and their IT solutions. decyzje-it.pl offers exclusive on-line access to TEC Selection Tool, which allows deep analysis and comparison of business applications. ITReseller magazyn o charakterze edukacyjno-poradniczo-informacyjnym, business-to-business jest efektywnym środkiem komunikacji pomiędzy ogniwami kanału dystrybucyjnego branży teleinformatycznej. ITReseller dostarcza informacje na temat produktów i technologii teleinformatycznych pod kątem ich zastosowania i pozycjonowania dla poszczególnych grup klientów. Pokazuje trendy mające wpływ na sprzedaż poszczególnych technologii i konkretnych produktów. Doradza w zakresie obsługi klienta i sprzedaży, finansowania działalności, aspektów prawnych. Przekazuje praktyczną wiedzę, oraz dostarcza narzędzia związane z prowadzeniem biznesu. Wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania. Analizuje i komentuje procesy i wydarzenia zachodzące na rynku, które mają bezpośredni wpływ na działania resellerów IT. Przedstawia ludzi i firmy. Jest forum wymiany doświadczeń i poglądów osób działających w branży. ITR a business-to-business bi-weekly serves as an effective means of communication among distribution channel participants. ITR a business-to-business bi-weekly serves as an effective means of communication among distribution channel participants. ITR provides product and technology related news, advising at the same time, how the products and technologies should be positioned and targeted at selected segments of customers. The magazine presents trends that influence the level of sale of certain products and technologies. ITR provides advice in such fields as customer service, financing, legislative issues. ITR presents practical knowledge and provides the means to run a business. The magazine answers to distributors' and resselers' questions and doubts. ITR analyses and comments market processes that have direct impact on IT resselers and presents people from IT industry. The magazine is a forum on which experience and opinions are shared. CRN Polska to prestiżowy i opiniotwórczy magazyn dla branży IT. Publikuje wywiady z najważniejszymi osobistościami świata IT oraz profesjonalne raporty i analizy rynku. CRN.pl to serwis internetowy zawierający wiarygodne informacje i przydatne narzędzia biznesowe oraz forum branżowe łączące producentów, dystrybutorów, integratorów i resellerów IT. CRN Polska is an opinion leader, prestigious magazine for IT industry. It publishes interviews with the most influential people from IT companies and organizations as well as professional reports and market analysis. CRN.pl is a internet website containing reliable information about IT market, useful B2B tools and business forum connecting IT producers, distributors, integrators and resellers. e-biznes.pl to najstarszy i najdłużej działający polski serwis poświęcony prowadzeniu biznesu w internecie. e-biznes.pl umożliwia zdobywanie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń, a także pozwala nawiązywać kontakty biznesowe. Każdego dnia użytkownicy serwisu otrzymują najświeższe wiadomości z obszarów Internetu i e-biznesu.

12 IDC jest jedną z największych firm zajmujących się badaniem rynku teleinformatycznego oraz twórcą wielu analiz sektorowych, a także strategicznym doradcą w wielu projektach. Głównym zadaniem firmy jest dostarczanie analiz na temat przyszłych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów rynku. Obecnie dla IDC pracuje ponad 1000 analityków w 110 krajach. Klientami IDC są czołowe firmy IT, organizacje badawcze oraz instytucje finansowe. Od ponad 46 lat prezesi, dyrektorzy oraz kierownicy działów informatycznych polegają na badaniach oraz analizach przygotowywanych przez ekspertów IDC. Dodatkowe informacje: International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. More than 1,000 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For more than 46 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2015. Atos Fusion Workshops & Fusion Night. technologie IT, uroczysta gala

10 czerwca 2015. Atos Fusion Workshops & Fusion Night. technologie IT, uroczysta gala 10 czerwca 2015 Atos Fusion Workshops & Fusion Night technologie IT, uroczysta gala Szanowni Państwo, jesteśmy w finalnej fazie integracji spółek AMG.net i Atos, która jest następstwem ubiegłorocznej akwizycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo