Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST"

Transkrypt

1 Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

2 I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością. Nie zawsze jednak działania w obszarze sportu stanowią jasną, przemyślaną i zaplanowana koncepcję działań. Wydatkowanie środków publicznych oparte jest nadal w głównej mierze o budzący zawsze wiele dyskusji system punktowy, przesłanki polityczne lub lobbing. Działania marketingu miejsc w naszym kraju ograniczają się praktycznie tylko do intensywnego i szerokiego promowania walorów i atrakcji za pomocą różnych form i środków. Miasta są więc jeszcze na etapie tzw. orientacji promocyjnej, a nie orientacji marketingowej. W jaki sposób można kształtować wizerunek miasta lub regionu w oparciu o sport? Kluczowe jest zidentyfikowanie grup docelowych. Pod kątem wydawania środków publicznych na sport można przyjąć następujący podział: sport amatorski sport młodzieżowy sport profesjonalny wydarzenia sportowe infrastruktura sportowa Wobec tych lub podobnych działań powinien zostać określone strategiczne działania wizerunkowe. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ponad 2000 boisk, kilkanaście dużych stadionów i hal oraz rosnąca liczba mniejszych obiektów to tylko marzenie. Jednak Polska przede wszystkim dzięki przyznaniu organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz umiejętnemu wykorzystaniu środków unijnych zwłaszcza przez małe miasta i gminy posiada coraz bogatszą infrastrukturę sportową. Władze wielu ośrodków samorządowych przekonały się, że obiekt sportowy może wpłynąć pozytywnie na odczucia lokalnej społeczności, a przede wszystkim wizerunek miasta, czy jednak również sukces wizerunkowy? Koncepcja wykorzystania sportu w strategii wizerunkowej miasta polega na określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczenia pożądanego zadowolenia mieszkańcom w sposób bardziej efektywny i wydajny niż konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu lub podnoszeniu dobrobytu konsumenta i dobra ogólnospołecznego. Jednym ze sposobów budowania długotrwałych, silnych relacji opartych na partnerstwie jest właśnie sport, który ze względu na posiadane cechy, takie jak: 2

3 uniwersalność (narodowa, kontynentalna, światowa); prostota przekazu; emocje; medialność; wielopłaszczyznowość odbioru i uczestnictwa; egalitaryzm; ekskluzywność; naturalna obecność reklamy; prostota skojarzenia potęgująca efekt kreowania wizerunku (siła, dynamika, szybkość, lekkość, wdzięk, zwycięstwo, miejsce na podium, złoty medal, itd.); międzynarodowy zasięg oddziaływania; może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium, obrazując poczucie ich przynależności do danej społeczności, a co najważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne. Sport dołącza do ważnych elementów strategii miast. Korzyści jakie ze sobą niesie jest kilka: kreowanie / rewitalizacja wizerunku; budowanie relacji z partnerami; aktywizacja gospodarcza; przyciągnięcie kapitału; rozwój infrastruktury; rozwój turystyki; tworzenie pozytywnych nastrojów lokalnej społeczności; budowanie relacji z firmami; eventy biznesowe. Coraz więcej miast lokuje sport w swoich strategiach promocji, ale czy robią to profesjonalnie? Zmiany prawne umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego wydawanie znacznych środków publicznych na sport zawodowy, a to wiąże się z czysto komercyjnym podejściem. Aby myśleć o budowaniu przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu narzędzi promocji, miasto powinno zaadoptować koncepcję marketingowego zarządzania firmą na sferę sektora publicznego i instytucji nie nastawionych na zysk. Zarządzając społecznością lokalną (gminą, miastem, powiatem, regionem), należy dążyć do podnoszenia efektywności realizowanych zadań publicznych i zaspokojenia potrzeb mieszkańców w możliwie najlepszy sposób. Jednostki administracji publicznej muszą uwzględniać wymogi rynku (potrzeby i preferencje nabywców), a więc wprowadzić elementy marketingu, takie jak badania rynku oraz instrumenty marketingu mix i wykorzystać je w budowaniu

4 przewagi konkurencyjnej. Ważnym elementem działalności w obszarze sportu jest monitorowanie wykorzystania zasobów i środków przeznaczonych na konkretny cel oraz weryfikowanie i kontrola efektów realizacji określonych celów polityki lokalnej w obszarze sportu i rekreacji. Sport należy potraktować jako narzędzie komunikacji i promocji miast oraz biznesu z wielu powodów, m.in.: wzrost natężenia komunikatów prowadzi do poszukiwania narzędzi najbardziej skutecznych i efektywnych pośród których sport jest coraz częściej wykorzystywany; rosnące zainteresowanie sportem i rosnące nakłady na sport wpływają na jego znaczenie jako instrumentu komunikacji; zaangażowanie zmysłów oraz emocji zwiększa skuteczność komunikacji sport angażuje zmysły i emocje; wieloaspektowość sportu jako narzędzia komunikacji promocja miasta na zewnątrz i do wewnątrz, promocja przedsiębiorstw, przyciąganie inwestorów, turystów; kluby i wydarzenia sportowe zwiększają spontaniczną i asystowaną znajomość miast. Fakt, że nie możemy sobie czegoś przypomnieć nie oznacza, że nasz mózg tego nie pamięta; cykliczność i powtarzalność imprez sportowych ułatwia pozycjonowanie miasta w tzw. pamięci płytkiej; wydarzenia sportowe budzą zainteresowanie mediów, co wpływa na synergię efektów komunikacji; organizacja wydarzeń sportowych pobudza efektywność gospodarczą tak bezpośrednią jak i pośrednią; udział w wydarzeniach sportowych tworzy nowe przestrzenie komunikacyjne wyjazdy, spotkania, wspólne przeżywanie, partnerstwo, relacje biznesowe, kreuje nowe rozwiązania czy cały sektor jakim jest turystyka sportowa; sport umożliwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów bezpośrednich ważnego i skutecznego narzędzia komunikacji, partnerstwa i zaufania w biznesie; wydarzenia sportowe i związane z nimi spotkania budują zrozumienie dla różnic międzykulturowych; powiązania między sportem, biznesem i rozwojem miast są wielopoziomowe, wieloaspektowe oraz współzależne. Określanie i mierzenie związków oraz ich siły wymaga rozwoju metod badawczych oraz uruchamiania projektów badawczych. 4

5 W dzisiejszych czasach każde miasto, gmina, a nawet dzielnica - o ile pragną rozwoju - powinny prowadzić aktywny marketing i promocję. Miasto należy potraktować jako produkt do sprzedaży, za którym stoją określone atuty oraz przyjazny wizerunek. II. PUBLIC RELATIONS W DZIAŁALNOŚCI MIAST Korzenie public relations sięgają bardzo głęboko. Od zawsze przecież politykom, osobom sprawującym władzę, przedsiębiorcom, ale i zwykłym ludziom, zależało na dobrej opinii. Panowało i nadal panuje przekonanie, że reputacja i dobre imię może być gwarantem wszelkiego powodzenia. Działania z zakresu PR powinny opierać się na rzetelności i prawdziwości, a rzetelne informowanie, to nie tylko generowanie informacji, ale także umiejętność słuchania i szacunek dla odbiorcy, a więc branie pod uwagę zdania opinii publicznej i dostosowywanie przekazu do odbiorcy. Dla wielu potocznie PR rozumiany jest jako budowania relacji z otoczeniem. Głębsza analiza definicji wskaże na rolę działań całkowicie świadomych, wynikających z analizy sytuacji, w której się znajdujemy i opartych na strategii mającej doprowadzić nas do ściśle określonego celu. PR wymaga przemyślnego wprowadzania planu w życie. Najbliższa rozważaniom, powiązania Public Relations z działalnością marketingową miasta, jest definicja brytyjskiego Instytutu Public Relations, w której PR to świadome, planowe i ciągłe wysiłki mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem. Działania miast związane z PR w kontekście sportu mają na celu: ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między zarządzającymi a jej otoczeniem; przekonanie otoczenia, że miasto i jego władze zasługuje na dobrą opinię; przystosowanie działań miasta do środowiska oraz oczekiwań społecznych; polepszenie społecznego stosunku do decyzji urzędników; pozyskiwanie przychylności różnych grup społecznych oraz podmiotów ich bliższego i dalszego otoczenia; stworzenie atmosfery zaufania do miasta i jego władz; ukształtowanie poparcia społecznego dla inicjatyw związanych ze sportem. Z nieco innym podejściem do PR mamy w miastach aniżeli w przedsiębiorstwach. Strategia wizerunkowa firm wymaga zgody zarządzających i musi przynieść konkretny efekt - często wymierny, mimo, że w wielu opracowaniach możemy znaleźć określenia dotyczące PR-u jako jednego z

6 najtańszych, a zarazem trudno mierzalnych elementów marketingu mix. W przypadku miast władze przede wszystkim powinny liczyć się z głosem mieszkańców. Strategia związania z działaniami PR jest wtórna do ogólnej strategii miasta, tej od której zależy wieloletni rozwój. Jej tworzenie poparte powinno być badaniami zwłaszcza opinii społecznej oraz wnikliwą analizą, o czym w dalszej części artykułu. Najważniejsza jest jednak kreatywność i pomysł na to, w którym kierunku zmierzać i w jaki sposób rozwiązywać pojawiające się problemy w kontekście sportu. Choć niejednokrotnie polskie miasta chwaliły się tym, że sport jest niezwykle ważny i zdecydowanie wspierają jego rozwój była to raczej forma reklamy bądź promocji. To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Dobrze stworzone logo czy ciekawe hasło nie wystarczy aby mieszkańcy poczuli się lepiej dzięki przedsięwzięciom sportowym. Bo kiedy miasto stawia na sport wydając spore pieniądze i twierdzi, że jest w tym doskonałe i wyjątkowe wtedy jest to reklama. Jeśli natomiast chwali się mówiąc, jak świetnie spisują się zawodnicy i wspaniale wyglądają obiekty sportowe, to jest to promocja. Ale jeśli mieszkaniec innej miejscowości zdecyduje się na przyjazd i zwiedzanie innego miasta bo słyszał od znajomego, że jest tam ciekawa baza sportowa oraz wielu znanych sportowców wywodzi się stamtąd, a przy tym panuje fajna sportowa atmosfera to jest to właśnie public relations. Nie wystarczy, że mieszkańcy myślą dobrze o mieście, oni powinni myśleć dobrze o sobie dzięki miastu, a temu służy m.in. rozwój sportu dzieci i młodzieży, imprezy sportowe dla amatorów, czy wspieranie silnych i historycznych marek sportowych. Komunikacja do wewnątrz jest równie ważna, co promocja miasta na zewnątrz. Nawet największe imprezy kiedyś się kończą, goście wyjadą, a mieszkańcy zostaną. Jedni chcą organizować mistrzostwa świata w piłce nożnej, inni przedstawienia teatralne lub też imprezy studenckie. W wielu miastach również dziedzina sportu stanowi ważny obszar. Aby strategia promocji przyniosła efekt, oparta musi być na kreatywności osób ją tworzących, na pomyśle, który będzie budował wizerunek miasta czy regionu, a w efekcie stanie się elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Polskie miasta popełniają zasadniczy błąd, który polega na rywalizacji z sąsiadem. Na przykład Poznań nigdy nie zbuduje przewagi, jeśli we wszelkich swoich działaniach będzie konkurował tylko i wyłącznie z Wrocławiem. Jednak w naszym kraju nawet taka postawa nie jest powszechna. Władze samorządowe powinny zacząć podglądać i rywalizować z innym ośrodkami miejskimi w Europie i nie tylko. W Polsce stać na to najbogatsze miasta, ale warto wspomnieć o gminach, które poprzez dobry plan zagospodarowania oraz atrakcyjne położenie, ściągnęły nie tylko kapitał, ale umiejętnie wykorzystały go do budowania infrastruktury sportowej. 6

7 Dochodzi nawet do paradoksu, że małe miasteczko ma halę sportową, o której może pomarzyć duża aglomeracja. Zatem jak budować wizerunek? Wiele miast posiada swoją cechę, symbol ukształtowany przez historię. Toruń ma pierniki, Poznań chwali się koziołkami, Częstochowa kojarzona jest z kultem religijnym oraz klasztorem... A które polskie miasto słynie ze sportu? Kreując wizerunek poprzez sport, pamiętajmy, że musi on być oparty na inności, na czymś wyjątkowym oraz zastanówmy się, co jest naszą mocną stroną. Jeśli stwierdzimy, że oferta naszego miasta jest zbliżona do konkurencyjnego, dla inwestora będzie to sygnał, że nie osiągnie dodatkowych korzyści. Poprzedni system polityczny, w jakim rozwijały się miasta, przyczynił się do centralizacji struktur, co wypływało również na podejmowanie decyzji związanych ze sportem oraz infrastrukturą i brak ich autonomiczności. Mało które miasto w Polsce jest w stanie udźwignąć ciężar finansowania budowy obiektów sportowych bez korzystania z środków centralnych. Miasta coraz częściej tworzą specjalnie wydzielone komórki do spraw promocji, których celem jest opracowanie wieloletniej strategii budowania wizerunku. Jednak powszechną praktyką na Zachodzie staje się wynajmowanie agencji marketingowej czy public relations, która szuka sposobów komunikacji z otoczeniem w celu określenia, rozwinięcia i rozpowszechnienia silnego, pozytywnego wizerunku miasta lub regionu. Niezwykle ważna w działalności marketingowej jednostek państwowych jest dobra organizacja biura prasowego oraz funkcja rzecznika prasowego. Potrzebni są profesjonaliści w dziedzinie PR, którzy znają środowisko dziennikarskie, potrafią przygotowywać informacje prasowe. Rzecznik dzięki współpracy z mediami dociera do potencjalnych inwestorów, przekazując informacje o przygotowanej ofercie, a jednocześnie zachęca do współpracy przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Niezwykle ważną rolę pełni również w przypadku wydarzeń sportowych. Często nawet dobra organizacja i szereg podjętych, profesjonalnych działań marketingowych nie przyniesie oczekiwanego efektu ze względu na brak informacji w mediach. Sprawny rzecznik oraz rozsądna i mądra polityka informacyjna to klucz do prowadzenia wszelkich działań promocyjnych. Coraz częściej jego rolę dostrzegają mniejsze miasta i samorządy. Obowiązkiem władz jest bowiem prowadzenie przede wszystkim wewnętrznej polityki informacyjnej, skierowanej do własnych mieszkańców, o podejmowanych przez nią działaniach. Każde zaangażowanie miasta w sport powinno zostać poparte działaniami public relations, które polegają na zarządzaniu informacją, mającą na celu wywarcie wpływu na uczucia, opinie lub przekonania społeczności wobec danej organizacji i jej działań, jak również stworzenie atrakcyjnego wizerunku. Działania public relations mogą pomóc władzom w realizacji celów, rozwiązywaniu problemów i konfliktów społecznych, a jednym z najlepszych sposobów jest sport. Wśród celów działań public relations w obszarze sportu należy wymienić:

8 budowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej, sprzyjającego jej rozwojowi; budowanie świadomości mieszkańców, zwracających przez to uwagę na działania władz lokalnych w obszarze sportu; zwiększenie poczucia zadowolenia i tożsamości mieszkańców z ich miejscem zamieszkania; budowanie wiarygodności i zwiększenie zaufania do władz samorządowych; łagodzenie konfliktów zapobieganie powstawaniu negatywnych odczuć wobec instytucji; obrona przedsięwzięć, które natrafiły na opór społeczny, np. przedstawienie argumentów dotyczących inwestycji w obiekty sportowe; upowszechnianie zainteresowania określonymi produktami, usługami; wspieranie nowych usług i ofert; wpływanie na określone grupy docelowe; motywowanie pracowników urzędu pobudzanie entuzjazmu; utrzymywanie wydatków na promocję na niższym poziomie public relations kosztuje mniej niż inne narzędzia promocji. Niezwykle ważne w obszarze PR jest planowanie i organizacja, na co składają się: określenie celów; wybranie właściwych informacji, opracowanie treści przekazu i doboru środków przekazu; szacowanie rezultatów planowanych działań; utrzymywanie kontaktów z prasą, umieszczanie informacji zwracających uwagę na realizowane projekty; komunikacja wewnątrz i na zewnątrz; nadawanie rozgłosu, popularyzacja działań władz samorządowych; doradzanie władzom w kwestiach związanych z wpływem sportu na ich wizerunek. Spróbujmy zatem określić rolę sportu w funkcjonowaniu polskich miast i jego wpływ na wizerunek. 8

9 III. ROLA SPORTU W ROZWOJU MIASTA Sport jako rekreacja i nieodłączny element życia mieszkańców miasta Zadaniem miasta jest mobilizowanie mieszkańców do uprawiania sportu poprzez różnego rodzaju imprezy otwarte o charakterze masowym. Brakuje jednak nadal w Polsce rodzinnych imprez sportowych, gdzie dziecko kilkuletnie, jak i osoba starsza mogliby spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. W tym celu należy wykorzystać znanych sportowców gwiazdy do promocji wszelkich imprez dla amatorów. Jednak, aby to się powiodło, niezbędna jest infrastruktura. W ten sposób propagowany jest aktywny tryb życia, co wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. W myśl zasady, choć nie zawsze prawdziwej mniej chorych, mniej środków wydawanych na opiekę zdrowotną. Sport to również alternatywa dla agresji, patologii społecznych oraz środek wychowawczy. Zanim władze miasta wydadzą środki na promocję sportowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców, powinny dokonać weryfikacji systemu kształcenia, a przede wszystkim w wielu przypadkach ocenić już w szkołach podstawowych profesjonalizm w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego. Oczywiście, że są pozytywne przykłady, ale gdzie, jeśli nie w szkołach, wytłumaczymy nie tylko, jak gra się w piłkę, ale jak dba się o zdrowie? Każdy sportowiec wie również, że profesjonalną przygodę ze sportem należy rozpocząć od odżywiania. Miasto, sprawując formalny nadzór nad szkolnictwem, bez ponoszenia dodatkowych wydatków może zadbać o kondycję fizyczną lokalnej społeczności. Powrót do szkół popularnych kiedyś SKS-ów, z pewnością pomoże w wychowywaniu młodzieży poprzez sport i kształtowaniu ich charakterów jeśli tylko zajęcia prowadzone będą profesjonalnie. Sport w wymiarze społecznym i kulturowym Świadomość wartości społecznych, jakie niesie ze sobą sport, implikuje kolejne działania wyższej rangi w jego obszarze, a wśród nich wspieranie rozwoju sportu profesjonalnego. Nie bez znaczenia jest podkreślane przez wielu sportowców hasło: sport dla kibiców, kibice dla sportu. Obowiązkiem władz miasta jest dbanie o tradycje i ich podtrzymywanie. W ostatnich latach obserwuje się upadek działalności klubów zasłużonych dla polskiego sportu, w wielu przypadkach marek o dużej wartości, z którymi przez lata związani byli mieszkańcy. Zasadnym jest zatem powrót najpopularniejszych dyscyplin, zakorzenionych głęboko w świadomości konsumenta do najwyższej klasy rozgrywek pod znanymi, historycznymi nazwami. Aby rozwój sportu profesjonalnego w wymiarze społecznym miał sens, należy wspólnie z klubami podjąć szereg działań pro-sportowych powiązanych z kampaniami promocyjnymi. Za przykład może posłużyć program Bezpieczne miasto,

10 w którym sport jako wentyl bezpieczeństwa pełni kluczową rolę alternatywnej formy spędzania czasu, głównie dla młodzieży. Należy uważać, aby promując się przez sport, nie zapomnieć o promocji sportu. Naturalną konsekwencją zaangażowania miasta w sport powinien być jego rozwój. Krótkowzroczność działań promocyjnych, bazujących na jednorazowym sukcesie, nie przyniesie najważniejszego efektu, jakim jest rozwój sportu oraz wzrost zainteresowania jego uprawianiem. Poza wykorzystaniem narzędzi marketingowych równie ważna jest rozbudowa sfery oświatowej związanej ze szkoleniem. Przez wiele lat sprawdzały się tzw. patronackie szkoły klubów sportowych, od czego odeszło wiele miast. Nie można zapomnieć również o młodzieży szkolnej oraz studentach, stanowiących bardzo ważną grupę społeczną, a jednym ze sposobów dotarcia do nich są wszelkie imprezy sportowe. Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej i promocja miasta wymiar gospodarczy i ekonomiczny Celem organizacji komercyjnych imprez sportowych jest budowa przewagi konkurencyjnej nad innymi miastami, niekoniecznie z kraju. Projekt sponsorski może stanowić jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej dla miast i regionów, jeżeli stanowić będzie unikalny zasób. Aby impreza sportowa stanowiła źródło przewagi konkurencyjnej, powinna być: rzadka (najlepiej niedostępny dla konkurencji), trudna do imitacji, cenna (pozwalający na efektywną realizację celów biznesowych, budowę wartości dla mieszkańców), efektywnie wykorzystana, zgodnie z celami biznesowymi. Ostatnia cecha pozwala budować relacje z firmami potencjalnymi inwestorami, oraz przyciągnąć kapitał. Wielu imprezom coraz częściej towarzyszą eventy skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli mediów czy też artystów. Naturalną konsekwencją organizacji imprezy sportowej jest aktywizacja gospodarcza w wielu sektorach, m.in. hotelarstwie i gastronomii, transporcie, reklamie itd. Spełnienie wszystkich w/w uwarunkowań jest niezmiernie trudne, ale obranie właśnie takiej strategii gwarantuje sukces. Jeśli jedno z konkurencyjnych miast słynie z międzynarodowego turnieju tenisowego, to czy warto podjąć próbę organizacji podobnego wydarzenia? Niezmiernie trudno jest nie tylko znaleźć środki na taką imprezę, tym bardziej w cieszącej się dużą popularnością dyscyplinie, ale przede wszystkim wpasować się w napięty terminarz przyjęty przez daną federację. Tylko wydarzenie, które ma charakter cykliczny, odnosi sukces. Udowodniły to takie wydarzenia w polskim sporcie, jak Orange Prokom Open, Tour de Pologne, Grand Prix w żużlu i inne, które na stałe wpisały się w kalendarz krajowych i międzynarodowych imprez sportowo-kulturalnych. Poprzez wyjątkowość imprezy budujemy 10

11 przewagę konkurencyjną nie tylko nad polskimi miastami, ale przede wszystkim nad ośrodkami innych krajów europejskich. Sport a inwestorzy Wizerunek to również postrzeganie miasta w środowisku przedsiębiorców. Niemal w każdym ośrodku pojawia się firma skłonna do zaangażowania się w sport. Kluczowym zagadnieniem jest jednak kwestia przekonania jej do długofalowego zaangażowania a przynajmniej nie zrażania. Wspieranie rozwoju sportu profesjonalnego powinno odbywać się z myślą o kibicach, którzy oczekują rywalizacji na wysokim poziomie. Niestety, wielokrotnie sponsor angażował się w klub i po roku odchodził, a w ten sposób nie uda się zbudować podstaw silnego zespołu, a tym bardziej strategii rozwoju klubu. Przyczyną odejścia inwestorów w wielu przypadkach było miasto, którego władze nie realizowały obietnic związanych chociażby z zakupem gruntów, zaangażowaniem kapitałowym czy przekazaniem większych środków. Ten sposób pozyskiwania funduszy jest często praktykowany, ale w dłuższym okresie nie przyniesie rozwoju produktu sportowego. Złym sposobem jest, praktykowane w wielu miastach, wywieranie przez władze presji na firmie, że jeśli nie zainwestuje w sport lokalny lub kulturę, nie skorzysta z ulg, specjalnie wydzielonej strefy ekonomicznej bądź uniemożliwi się jej zakup akcji państwowej firmy. Sport ma pomóc i stać się dodatkowym elementem oferty. Musi jednak zostać przedstawiony w sposób profesjonalny wieloletni program jego rozwoju. W wielu przypadkach to właśnie sport stanowi przeszkodę w pozyskaniu inwestora, jeśli przedstawiciele władz żądają, a nie przedstawiają oferty współpracy przy budowaniu sportu nie tylko profesjonalnego, ale również amatorskiego. Stanowi to również poważne zagrożenie wizerunkowe zarówno od strony biznesowej, postrzeganie władz miasta na zewnątrz przez innych inwestorów, jak i społecznej, rodzenie konfliktów między pracownikami firmy a pracodawcą czy władzami miasta. W historię protestów konsumenckich wpisał się otwarty konflikt pomiędzy kibicami Lecha a sponsorem Kompanią Piwowarską producentem marki piwa Lech, który był wyrazem sprzeciwu wobec, zdaniem kibiców, zbyt niskiej kwoty środków finansowych przekazywanych klubowi wówczas przez jednego z głównych sponsorów. Aby przygotować ofertę dla potencjalnych inwestorów, władze muszą wiedzieć o niezagospodarowanych możliwościach w mieście. Dlatego też coraz istotniejszym aspektem aktywności samorządów będzie ich działalność autopromocyjna, w tym sportowa.

12 Marketing terytorialny, zwany sztuką sprzedawania miejsc, musi koncentrować się na materialnych i niematerialnych walorach, takich jak: infrastruktura, ludzie, atrakcje, jakość, a także turystyka, rekreacja i sport. IV. SPORTOWY WIZERUNEK MIAST Kiedy osiągniemy przewagę nad innymi miastami? Strategia pro-sportowa musi być użyteczna społecznie, tzn. mieszkańcy wiedzą, że osiągają korzyści oraz doceniają i dostrzegają wkład władz lokalnych w rozwój sportu. Jednym ze składowych elementów budowania wizerunku w oparciu o sport jest infrastruktura. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i uwzględnienie w nim obiektów sportowych, to kolejny element przewagi nad innymi ośrodkami, nie radzącymi sobie z wyjaśnieniem praw do terenów, które mogą zostać wykorzystane przez inwestora czy pod rozbudowę infrastruktury sportowej. Przewagę budują również gwiazdy sportu, ale żeby je wychować należy przez wiele lat tworzyć sport u podstaw i wspierać działania szkoleniowe. Zasadnym wydaje się objęcie specjalnym programem najbardziej utalentowanych sportowców oraz stworzenie niezbędnych warunków do szkolenia i nauki. Zmiany uregulowań prawnych umożliwiają miastom wspieranie sportu profesjonalnego bezpośrednio ze środków publicznych. Dla wielu klubów to główne źródło przychodów. Dotacje dla klubów na obecnym etapie rozwoju struktur organizacyjnych całego sportu są niezbędne, jednak w wielu przypadkach w ten sposób pozyskane środki nie motywują włodarzy klubów do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności. Miasto, rozważając możliwości organizacji wydarzenia, powinno dokonać analizy obecnego stanu infrastruktury i perspektyw jej rozbudowy. Kolejnym zagadnieniem jest wykorzystanie marketingowe i promocja miasta. Jeśli oba warunki są spełnione i miasto chce zorganizować imprezę od podstaw, jego władze muszą zastanowić się czy pracownicy wydziałów sportu lub też promocji gwarantują sukces organizacyjny. W wielu wypadkach łatwiej i pewniej jest zlecić wykonanie określonych prac zwłaszcza z zakresu marketingu i PR profesjonalnym agencjom zewnętrznym. Aby myśleć o rozwoju sportu, należy rozbudowywać infrastrukturę. Jeśli takowa jest istnieje większe prawdopodobieństwo organizacji ciekawszych imprez sportowych o wyższej randze, a jeśli uda się zorganizować profesjonalnie imprezę sportową, specjaliści muszą wykorzystać ją do promocji miasta i budowy jego przewagi konkurencyjnej. 12

13 Strategia promocji poprzez sport powinna obejmować następujące elementy: wyznaczenie celów; stworzenie optymalnych warunków do rozwoju sportu; tworzenie świadomości wśród kibiców o udziale miasta w budowaniu pozytywnych emocji związanych z kibicowaniem drużynie/sportowcowi (najlepiej zwycięskiej); nie wystarczy, że kibic-klient myśli dobrze o mieście. Kibic powinien myśleć dobrze o sobie dzięki miastu; oparcie koncepcji marketingowej imprezy o jej poziom sportowy (istnieją imprezy, których opakowanie promocyjne jest lepsze od rzeczywistej wartości sportowej); towarzyszące imprezy sportowe i artystyczne oraz sama impreza jako wydarzenie towarzyskie traktowane są jako ważne, ale wtórne płaszczyzny promocji całej imprezy; budowanie brandu/wizerunku samej imprezy jako prestiżowego i markowego wydarzenia sportowego i medialnego, w którym wypada uczestniczyć (uczestnictwo nobilituje); sprzężenie zwrotne: prestiżowa impreza prestiżowi sponsorzy; koncepcja/polityka medialna turnieju. Każde sportowe wydarzenie gwarantuje marketingową wartość dodaną, na którą składają się: promocja miasta i kraju; pozycjonowanie w mediach; atrakcja turystyczna. Coraz więcej miast w naszym kraju posiada wieloletnie strategie rozwoju obejmujące kolejne kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat. Zbyt często jednak zapisy w niej zawarte są zbyt ogólne, bez konkretnych terminów realizacja, a kolejne zmiany władz poparte są prywatnymi interesami różnych grup, zwłaszcza w kontekście zagospodarowania przestrzennego terenów. W wielu wypadkach nawet bardzo dobre strategie rozwoju sportu trafiają do szuflady, bo są jedynie niezbędne do ubiegania się o dotacje lub środki unijne. Jednocześnie należy podkreślić, że ostatnie lata pokazały, że polskie miasta zdecydowanie lepiej definiują potrzebę wspierania sportu określając cele oraz kryteria podziału środków finansowych. Można wskazać na kilka czynników, które decydują o sportowym wizerunku miasta, lepiej lub gorzej wpływając na jego rozwój: Brak jasnych reguł wydatkowania środków publicznych na sport Dotacje przyznawane są często w oparciu o systemy punktowe i kryteria opracowanie oraz akceptowane przez radnych, nie zawsze specjalistów. W wielu wypadkach procedura zliczania i porównywania dyscyplin oraz ich społecznego oraz marketingowego wymiaru budzi wiele

14 kontrowersji. Po pierwsze rynek badań marketingowych w kontekście sportu jest w naszym kraju bardzo słaby. Po drugie nie dokonuje się rzetelnych analiz frekwencji na imprezach sportowych oraz struktury kibiców jeśli chodzi chociażby o miejsce zamieszkania. Po trzecie nie uwzględnia się roli klubów i ich wpływu na lokalną społeczność poprzez dokonania i tradycje oraz szkolenie młodzieży. Środowisko sportowe dużo obiecuje sobie po uregulowaniach ustawy o sporcie, która ma ułatwić samorządom podejmowanie decyzji o wydatkach na sport profesjonalny. Dotychczas było jednak tak, że te kluby, które funkcjonują w formie spółek mogły liczyć na wsparcie z budżetów promocyjnych. Biura promocji wybierały podmioty, którym na podstawie specjalnie rozpisywanych konkursów przydzielały środki w ramach strategii promocji miasta. Aby jednak nie stracić dotacji na młodzież kluby powoływały stowarzyszenia skupiające się na szkoleniu młodzieży i ściśle powiązane ze spółką zazwyczaj na podstawie umowy oraz osób zasiadających we władzach obu podmiotów. W rzeczywistości ze względu na obowiązujące dotychczas przepisy, źródła finansowania działalności klubów sportowych ze środków publicznych nie do końca były jasne i przejrzyste, a poprzez rozdzielanie środków z różnych wydziałów i komórek organizacyjnych urzędów, mieszkaniec finansujący działalność nie był informowany w sposób rzetelny o wydatkach na sport. Poza środkami przeznaczanymi na sport kwalifikowany funkcjonuje dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą środki przeznaczane na walkę z patologiami poprzez działalność sportową. Istnieją również precedensowe decyzje władz, już w trakcie realizacji zadań budżetowych, o jednorazowym dofinansowaniu działalności konkretnego klubu w związku z trudną sytuacją. Podejmowane są one często w obawie przed protestami społecznymi czy presją mediów, a nawarstwiają się zazwyczaj przed wyborami samorządowymi. Najczęściej przyznane na mocy specjalnej uchwały radnych i rozdzielone w ramach konkursu. Lobby budowlano-infrastrukturalne W związku z rozbudową bazy sportowej w wielu miastach obserwuje się duży wpływ głównych wykonawców inwestycji i firm z branży zwłaszcza budowlanej na rozwój sportu. W wielu miastach wykonawcy zazwyczaj strategicznych inwestycji budowlanych niekoniecznie związanych ze sportem dołączają do grona firm finansujących działalność klubów. Ma to znamiona tzw. sponsoringu politycznego czy biznesowego, zdecydowanie dominujących rodzajów sponsoringu w naszym sporcie. Zazwyczaj takie formy pozbawione są podstawowych elementów realizacji programu sponsorskiego. Finansowanie w ten dość świadomy sposób rozwoju sportu jest niebezpieczne gdyż uzależnia często funkcjonowanie wielu klubów od jednego podmiotu lub niewielkiej grupy firm, których rezygnacja z dalszych nakładów oznacza upadek klubów. 14

15 Sport martwe narzędzie w strategii rozwoju miasta Nie wszystkie miasta potrafią wykorzystać sukces sportowy klubu lub sportowca w celach marketingowych. Mimo, iż sport już od kilku lat wykorzystywany jest jako narzędzie w rękach biur promocji, w niewielu przyczynia się do rozwoju miast lub w znaczący sposób pływa na ich strategię oraz wizerunek. Obawa przed presją społeczną i mediami Kluby, które dysponują dużym potencjałem kibicowskim, często wywierają presję na władzach miasta, czy to w kontekście rozbudowy infrastruktury lub dodatkowego wsparcia organizując protesty czy bezpośrednio podczas meczu wyrażając swoja dezaprobatę albo poparcie dla działań miasta. Kibice są na tyle podatnymi konsumentami na sugestie liderów grup, że nie stanowi problemu aby cały stadion wykrzyczał imię kandydata na prezydenta czy radnego. To kolejny obszar styku sportu z polityką, niezwykle niebezpieczny w kontekście wizerunku. Brak współpracy między wydziałami miasta Wspomniany już sposób i zakres wydatkowania środków publicznych na sport sprawia, że w wielu wypadkach nie ma współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami miast finansujących lokalny sport, w celu jak najlepszego wykorzystania tego faktu i zakomunikowania go mieszkańcom. Inwestować czy sponsorować? Zadając pytanie, czy mamy inwestować czy sponsorować, należy wyraźnie określić formułę współpracy przy współorganizacji przez miasto imprezy sportowej. Wychodzimy przy tym z założenia, że każdy profesjonalnie przygotowany program sponsorski to dobra inwestycja. Problem pojawia się zatem w sferze realizacji i podjęcia decyzji o wydatkowaniu środków. Postawienie na sport w regionie to długoterminowa inwestycja w lokalną społeczność, również elektorat, gdyż kibice to również wyborcy. To także inwestycja, jeżeli sport jest elementem strategii marketingowej oraz narzędziem w rękach biura promocji. Sport stanowi coraz poważniejsza pozycję w budżetach miast Środki przeznaczane przez jednostki publiczne na sport z roku na rok rosną. Pojawia się coraz więcej podmiotów sportowych. Miasta często same nieświadomie i pośrednio przyczyniają się do powstawania klubów w różnych dyscyplinach często niszowych lub nowych na polskim rynku dotując ich działalność. Tak się dzieje chociażby z klubami pływackimi powstającymi w ramach czy przy nowo wybudowanych basenach, szkółkami różnych dyscyplin czy klubami futbolu

16 amerykańskiego. Chętnych do pozyskania środków publicznych jest coraz więcej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że finansowanie sportu ma również charakter pośredni czy to w formie udostępniania nieodpłatnego obiektów lub, co jest częściej praktykowane, wynajmu za określoną symboliczną opłatę. Z innych środków finansuje się działalności organizacji sportowych poprzez zgodę na powstawanie i utrzymywanie klas partnerskich klubów. Miasta wówczas akceptują nie zawsze korzystną i sprawdzoną strategię edukowania poprzez sport. Pośrednio wpływają w ten sposób na wychowanie konsumentów konkretnej dyscypliny czy marki sportowej w danym mieście, budując siłę nabywczą za środki publiczne. Łatwiej pieniądze wydać w sporcie niż na sporcie zarabiać Wszelkie analizy finansowe związane z organizacją imprez zwłaszcza rangi międzynarodowej dowodzą, ze sport przynosi straty w ujęciu finansowym. Niemal każde miasto osiąga korzyści wizerunkowe, ale wyznacznikiem jest tak naprawdę dodatkowych dochód generowany przez kibiców i rozwój turystyki. Rozwój turystyki sportowej Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki turystyka sportowa to aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych w roli zawodnika lub pasywny udział w roli widza - podczas pobytu poza miejscem zamieszkania dłużej niż 1 dobę. W Wielkiej Brytanii zaobserwowano pięciokrotny wzrost tego sektora na przestrzeni ostatniej dekady. Obecnie turystyka sportowa stanowi 7% ruchu turystycznego oraz generuje 9% przychodów z turystyki. Jest tak, ponieważ turysta sportowy zostaje na dłużej i wydaje więcej i zazwyczaj jest młodszy od innych. Problem infrastrukturalny brak strategii zarządzania i rozwoju obiektów Rozbudowa infrastruktury sportowej, poza oczywistymi korzyściami dla lokalnej społeczności, pociąga za sobą wiele problemów, zwłaszcza w przypadku państwowych inwestycji. Przetargi wygrywają najtańsi, nie mający doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych. W wielu wypadkach jeszcze na etapie realizacji sama inwestycja traci na wizerunku poprzez powtórzone przetargi, opóźnienia w jej oddaniu czy niedostosowanie obiektu do standardów europejskich lub też uprawiania konkretnej dyscypliny. Nie konsultuje się dużych inwestycji z doświadczonymi w tym obszarze zagranicznymi firmami, a błędy architektoniczne mają wpływ na wykorzystanie komercyjne obiektu w przyszłości. W Polsce niewiele jest inicjatyw związanych z pozyskaniem środków z sektora prywatnego bądź innych źródeł (partnerstwo publiczno-prywatne, 16

17 środki unijne, kredyty inwestycyjne). Po części wiąże się to z brakiem biznesplanu uwzględniającego strategię rozwoju obiektu pod kątem organizowanych imprez oraz wartości dodanej, jaką bez wątpienia jest zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu. Niewiele inwestycji zostaje zrealizowanych na czas. Problemy głównych wykonawców i ich podwykonawców są w naszym kraju na porządku dziennym. Niestety, korupcja nie omija również inwestycji sportowych, dlatego niezwykle ważna jest kontrola wydawanych środków oraz prowadzonych przetargów. Wiele do życzenia pozostawia również sposób zarządzania obiektami miejskimi, a właściwie jego brak oraz dobór kadry kierowniczej, która dogląda obiekty, a nie rozwija i myśli o pozyskaniu dodatkowych środków, chociażby z reklamy zewnętrznej czy działalności komercyjnej mimo, iż w kilku miastach wzorowo funkcjonują zakłady budżetowe lub tez spółki z udziałem miasta powołane w celu profesjonalizacji zarządzania i generowania przychodów. Krótkowzroczność marketingowa decyduje o tym, że mimo bardzo interesujących wzorców zachodnich popełnia się zbyt dużo błędów w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej. W głównej mierze spowodowane to jest zamówieniami publicznymi. Niewiele obiektów sportowych w Polsce należy do prywatnych właścicieli. Infrastruktura to jeden z kluczowych elementów wpływających na wizerunek i postrzeganie miasta. Bo nawet jest Pruszków może pochwalić się najnowocześniejszym w Europie torem kolarskim to kwestia ekonomii i modelu biznesowego budzi wiele kontrowersji. Wysokie koszty utrzymania sprawiają, że związek który zarządza obiektem popadł w tarapaty, a tor który miał szkolić zwłaszcza polskich sportowców służy głównie innym reprezentacjom narodowym. Nie da się ukryć, iż mimo cennej inicjatywy miasto jak i sponsor tytularny hali cierpi wizerunkowo na tym projekcie. W tym miejscu warto skonfrontować powyższy sposób rozwoju dyscypliny z przykładem brytyjskiego kolarstwa torowego, którego reprezentacja regularnie zdobywa po kilka medali na ważnych imprezach międzynarodowych. Jednak brytyjski model to budowanie dyscypliny od podstawa. Najpierw stworzenie systemu szkolenia opartego o wykwalifikowaną kadrę, nie trenerów, ale kogoś więcej czyli coachów, którzy wyszukują utalentowaną młodzież, a ta trafia do specjalnych ośrodków szkolenia. Powstanie obiektów było następstwem pojawienia się dużej liczby utalentowanych zawodników i długofalową polityką związaną z określeniem celów i potraktowaniem kolarstwa torowego jako jednej z flagowych dyscypliny w sporcie narodowym. Podobnych przykładów ukazujących przewagę argumentów stricte politycznych nad racjonalną przemyślana koncepcję można mnożyć. Jest oczywiście wiele pozytywnych działań, w których umiejętnie zarządzany obiekt sportowy wpływa na rozwój dyscypliny. Pełnowymiarowy basen w Gorzowie (jeden z niewielu w kraju) sprawił, że miasto zasłynęło już niejednokrotnie organizacją imprez międzynarodowych budując przy tym program związanych z obowiązkowymi zajęciami dla określonych klas szkół podstawowych. Przykład strategii

18 win-win-win. Miasto przeznacza środki na oświatę finansując zajęcia dla uczniów, tym samym dofinansowuje niezależną spółkę zarządzającą basenem. Miasto dba w ten sposób o zdrowie najmłodszych mieszkańców sprawiając, że zadowolenie lokalnej społeczności i poparcie dla inwestycji wzrasta pośrednio rzutując na wizerunek władz. Brak sportowych twarzy miast Nie wszystkie miasta chcą promować się w oparciu o twarze sportowe. Jednak nie ma lepszej i tańszej formy promocji niż wychowanek rodzimych klubów. Przykłady Ostrowa czy Krakowa wskazują na umiejętne wykorzystanie sukcesów sportowców urodzonych w regionie w celu budowania wizerunku miasta. Jest to jednak forma promocji tożsama z wykupieniem praw do wizerunku aktora czy innego celebryty, nie zawsze jednak wiąże się z rozwojem danej dyscypliny. Najczęściej podawanym przykładem się osoba Adama Małysza, którego niemal dekada sukcesów nie spowodowała rozwoju obiektów sportowych dla skoków narciarskich. Wystarczy wspomnieć że jedyna nowa skocznia została otwarta dopiero po wielu latach odnoszenia sukcesów przez Małysza. Dyscyplinę uratował sponsor, firma Lotos, tworząc interesujący projekt szkolenia młodych skoczków, ale czy bez infrastruktury uda się wychować następców Mistrza? Problemy prawne? Do kogo należy marka, historia tradycja, barwy Znikanie z rynku historycznych marek sportowych to poważne zagrożenie w obliczu którego stanęło wiele miast, również tych o największych budżetach. Problemem jak się okazuje nie są tylko pieniądze, ale także prawa do nazwy, herbu i wartości niematerialnych oraz prawnych, które w wielu wypadkach są nieuregulowane lub prawa do nich przejęły w sprytny sposób podmioty lub osoby prywatne. Warto przy tym podkreślić, że aby zastrzec nazwę klub dwuczłonową, w której jest nazwa miasta zgodę taką muszą wydać jego władze. Kadencyjność Największa bolączka nie tylko sportu, ale także innych dziedzin życia uzależnionych od środków publicznych. Nie ma złotego środka, gdyż z drugiej strony rządy tych samych osób przez 3 kadencje również nie służą rozwojowi sportu, jeśli nie ma opracowanej strategii, która byłaby realizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem. Sport stał się nieodłącznym elementem tworzenia kampanii politycznych. Obietnice związane z powstaniem hali sportowej, boiska czy wsparciem dla określonego klubu stanowią ważny czynnik przekonywania elektoratu. Jednak niewiele ma to wspólnego z realizacją strategii rozwoju 18

19 sportu. Sport stał się elementem walki politycznej, która ma niestety negatywny wpływ na jego zrównoważony rozwój. System punktowy W jednostkach publicznych w dużej mierze decyzja związana z postawieniem na konkretną dyscyplinę zależy od osób decyzyjnych, a nie profesjonalistów. Obserwuje się to zwłaszcza w kontekście dysproporcji przeznaczanych środków w ramach dotacji lub ogłaszanych konkursów na określone organizacje. System podziału środków publicznych zależy od decyzji radnych i w dużej mierze siły przetargowej klubów sportowych. Za jednymi stoi potencjał elektoratu (obawa polityków o przeciwstawienie się), za innymi poważny biznes (obawa przed największymi przedsiębiorstwami), czasami popularność dyscypliny nie zawsze wpisująca się w historie i tradycje miasta (środki wydawane ad hoc na nowe kluby bez biznes planu). Powinno nastąpić również wyraźne rozdzielenie wydatków na sport amatorski i młodzieżowym finansowanie, którego ma przyczynić się do kształtowania zdrowia mieszkańców i nawyków uprawiania sportu od wydatków na sport profesjonalny czy wydarzenia sportowe, służące osiąganiu celów marketingowych. Wśród innych czynników kształtujących rozwój sektora sportowego w ostatnich latach w Polsce należy wymienić: rosnący rynek praw transmisyjnych; rosnący rynek reklam sportowych; słabość na rynku imprez sportowych; brak globalnej koncepcji rynkowej; sport nie jest traktowany jeszcze jak przemysł; marzenia o wielkich sukcesach; wizerunek polskich kibiców oraz związków sportowych; rosnące zainteresowanie sportem. Nie do przecenienia a jednocześnie wycenienia z punktu marketingowego jest fakt odnoszenia sukcesów na arenach międzynarodowych przez sportowców w najpopularniejszych europejskich dyscyplinach sportu. Pozycjonowanie w mediach dzięki grze drużyny w rozgrywkach międzynarodowych to olbrzymia wartość marketingowa. Dotychczas w Polsce działa zaledwie kilka klubów, które stworzyły solidne podstawy biznesowe i mogłoby sprawnie funkcjonować bez wsparcia środków publicznych, jednak połowa z nich to podmioty finansowane ze środków spółek Skarbu Państwa. Trudno poddać jednoznacznej ocenie wielkość przeznaczanych środków przez spółki państwowe na sport, których forma i zakres

20 wydatkowania określa ustawa, jednak pewnym jest, że zyskują wizerunkowo miast w których zazwyczaj ulokowane są zakłady bądź siedziby takich podmiotów. Jeszcze mniej jest imprez sportowych rangi międzynarodowej, które odbywają się bez wsparcia środków publicznych, czy to w formie dotacji, wynajmu obiektów lub uzyskania niezbędnych pozwoleń. Tym bardziej wszelkie pomysły i projekty związane z profesjonalnym wykorzystaniem sportu w celach wizerunkowych powinny być poważnie rozważane. W najbliższych latach polski sport będzie niestety nadal utrzymywany głównie ze środków publicznych. Biura promocji miast powinny korzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie tworzenia strategii marketingowych i osadzenia w nich sportu. Bardzo poważnym problemem większości jednostek publicznych jest brak narzędzi kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na sport. Oznacza to, że miasto nie ma wpływu na kreowanie wizerunku wspieranych podmiotów, a co poważniejsze na profesjonalizację działań wielu dofinansowywanych organizacji lub wydarzeń. Zasadniejszym rozwiązaniem wydaje się wskazanie kilku ogólnych kierunków rozwoju miasta. Na przykład jeśli chcemy być miastem studenckim warto przede wszystkim przyciągać wykwalifikowaną kadrę naukowców, rozbudowywać infrastrukturę uczelni, co siłą rzeczy wymusi opracowanie rozwiązań sportowych, które w dłuższej perspektywie mogą stanowić ważne narzędzie wizerunkowe i sprzedażowe założonego celu głównego. V. ROLA MARKI SPORTOWEJ W STARTEGII WIZERUNKOWEJ MIASTA Co daje silna sportowa marka miastu? W największych polskich miastach obserwuje się upadek historycznych marek sportowych. Trudno uznać to za celowe działanie władz miasta, choć pośrednio przyczyniają się do upadku klubów posiadających duże poparcie społeczne, ze względu na historie i tradycje. Nie do końca docenia się rolę i wartość historycznych marek w budowaniu przyzwolenia społecznego do innych działań władz. A przecież silna marka pozwala zbudować wizerunek miasta, zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz, troszczącego się o historię i tradycję tworzoną przez mieszkańców - kibiców i zawodników. Co więcej to doskonały mechanizm marketingowy narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej. Dobre funkcjonowanie i rozwój klubu sportowego daje również szanse na uporządkowanie i uaktywnienie atrakcyjnych terenów, niejednokrotnie położnych w centrum miast, czy to przez rozbudowę infrastruktury czy wyjaśnienie prawa do własności oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Określona strategia marketingowa pozwala również na stworzenie mody na inny sposób kibicowania 20

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków 2011 Zaprezentowane wyniki bazują na założeniu, że uzyskane informacje ze źródeł innych niż PwC, są kompletne i dokładne we wszystkich aspektach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w marketingu sportowym

Nowe trendy w marketingu sportowym ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Bolesław Iwan Nowe trendy w marketingu sportowym New trends in sport marketing Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo