Kontrola obrazu o manipulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola obrazu o manipulacji"

Transkrypt

1 Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Katedra Europeistyki Uniwersytet Jagielloński Pracownia Technologii Nauczania (współpraca) Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków Kontrola obrazu o manipulacji Istotnym aspektem edukacji medialnej i informatycznej jest uwrażliwienie uczących się na zjawisko manipulacji w cyberprzestrzeni. Eksploatacji tego rodzaju poddani są użytkownicy traktujący Internet jako medium informacyjne, komunikacyjne, edukacyjne i rozrywkowe. Zgodnie z zasadą działania manipulacji ludzie ulegają presji manipulatora nieświadomie odpowiadając pozytywnie na sygnały wywołujące reakcje zamierzone, korzystne dla nadawcy. Jak zatem potencjalny uczestnik życia społecznego ma się ustrzec przed wszechobecną manipulacją i w jakim stopniu edukacja może stać się sojusznikiem w postrzeganiu rzeczywistości prawdziwej, w demaskowaniu zachowań określanych jako manipulacyjne? W. Warecki definiuje manipulację jako formę zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę czy grupę w taki sposób, aby ta realizowała, nie zdając sobie z tego sprawy, działania zaspokajające potrzeby manipulatora [Warecki, Warecki, 2006]. Wprowadzenie Główne zadanie edukacji medialnej i informatycznej alfabetyzacja w zakresie odbioru i tworzenia komunikatów medialnych zawiera w sobie również ten wymiar kształcenia. Z dydaktycznego punktu widzenia problem dotyka zarówno treści, metod, jak i celów nauczania. Zakres programowy kształcenia medialnego obejmuje umiejętności rozpoznawania technik manipulacyjnych stosowanych w celu przekształcania obrazu świata oraz intencji, którym tak przedstawiana informacja o rzeczywistości służy. Chodzi zarówno o wizualny przekaz tekstowy, jak i o informację przy użyciu obrazu. Techniki manipulacyjne wchodzą w zakres umiejętności socjotechnicznych charakterystycznych dla zjawisk społecznych typu propaganda, opinia publiczna, perswazja i oddziaływanie. Wszędzie tam gdzie występują mechanizmy pozwalające na częściową lub pełną kontrolę poglądów i stanowisk ma miejsce sytuacja sterowania emocjami, a celem działań jest uzyskanie określonych korzyści. Znane są ekonomiczne skutki, psychologiczne uwarunkowania i historyczna geneza działań manipulacyjnych. Pierwotne instynkty człowieka wynikające z zachowania, takie jak wywieranie wpływu, badane z dystansu człowieka współczesnego, występują na przestrzeni wieków i są podsycane użyciem środków uznawanych jako zdobycze cywilizacji, której rozwój mierzony jest poziomem zaawansowania technologicznego. 1

2 Perspektywa historyczna Manipulacyjne oddziaływanie wspomagane psychologicznymi elementami komunikowania interpersonalnego i umiejętnościami socjotechnicznymi dynamicznie ewoluowało od czasów Szamszi Amana, króla asyryjskiego żyjącego w latach p.n.e., który ugiął się, jak podają źródła, pod presją opinii publicznej i dostosował do potrzeb ogólnospołecznych swoje poglądy w obawie przed publicznym oburzeniem. Odwrotny kierunek przybrała perswazja w starożytnych Indiach, kiedy maharadżdża wysyłał szpiegów w tłum, aby poznać, przekazać i ukształtować opinię o sobie. Starożytna Grecja stworzyła szkoły retoryki, w których przekonywano, oddziaływano, perswadowano słowem. Te wspaniałe wzorce, które legły u podstaw współczesnych demokracji europejskich kontynuowano w starożytnym Rzymie, gdzie powstał pierwszy podręcznik retoryki: Kształcenie mówcy Kwantyliana wszystko w celu zjednania sobie populus Romanum (lud rzymski), którego opinia miała moc obalania i wyłaniania władców. W średniowiecznej Europie krucjat, inicjowane zapewne przez feudałów, instynktowne, oparte na prawdzie oraz zgodne z prawami boskimi opinie ludu i okrzyki poddanych: Deus volt. Deus volt (Bóg tego chce) oraz Vox populi. Vox Dei (Głos ludu jest głosem boga), kierowały losem człowieka i historią świata [Goban-Klas, 2005]. Kolejną innowacją było przejęcie inicjatywy przez intelektualistów, takich jak Dante Aligieri lider ludu wśród rodzącego się społeczeństwa gospodarki rynkowej i tworzenia podstaw kapitalizmu. Potem nastąpiło wykorzystanie intelektualistów l immortalité, jak w Akademii Francuskiej przez kardynała Riechelieu, do celów kształtowania opinii publicznej aprobującej działania dworu królewskiego oraz artystów upowszechniających pozytywny wizerunek rządzących w dziełach sztuki. Taki kierunek zmian spowodował wyniesienie na wysoki poziom umiejętności manipulacji, nad której perfekcją miały odtąd pracować najwybitniejsze jednostki ze świata nauki, sztuki i polityki, oddając swoje zdolności w imię osiągnięcia skuteczności zamierzonego działania. Rys. 1. Sztuka prezentowania potęgi władzy. Dolina Królów. Egipt [źródło: Wikimedia] Sztuka od zawsze wykorzystywana była jako narzędzie do manipulowania. Starożytne, monumentalne dzieła architektoniczne czy rzeźbiarskie Egiptu, Grecji i Rzymu 2

3 służyły promocji władzy, która miała pochodzić od Boga. Kreacja twórcy i artysty ma podobne proweniencje, co predestynowało ją do głoszenia idei wielkości i chwały władców. Idąc tym tropem dwudziestowieczne totalitaryzmy zabłysły dzięki artystycznym kreacjom swoich twórców. Mam tu na myśli, np. film Triumf woli lub Olimpia Leni Riefenschtahl, który był gloryfikacją faszyzmu i Hitlera, a przecież pod względem artystycznym oceniany jest bardzo wysoko. Możemy również wspomnieć o komunistycznych fascynacjach Charlie Chaplina, Pablo Picassa, Andrzeja Wróblewskiego czy Andrzeja Wajdy [Gryglewicz, 2005]. 1 Już wkrótce w trakcie Olimpiady w Pekinie będziemy świadkami podobnych praktyk podczas medialnych i interaktywnych relacji z zawodów sportowych, gdzie technika wprzęgnięta w mechanizm kreacji rzeczywistości może zaowocować: próbą kontroli poglądów i stanowisk, sterowaniem emocjami, uzyskaniem określonych korzyści [Manipulacja..., 2007]. Współczesne manipulacje artystyczne w postaci sztuki video, instalacji, performance, visualart mimo, że też posługują się manipulacją i przekształcaniem prawdziwego obrazu, są jedynie próbą mediacji z rzeczywistością [Budak, 2007]. Budują nowy, wykreowany świat, który jest wprawdzie w pewnym stopniu zafałszowany, ale tym sposobem proponują czytanie jego nowych wersji wynegocjowanych w zderzeniu z historią, z obecną sytuacją polityczną, z otaczającymi ludźmi. W tym kontekście każdy stworzony obraz wywołuje pozytywne emocje przygotowujące do rozszyfrowania w oparciu o wnikliwą analizę tego, co przedstawia i jaką ma strukturę, co w konsekwencji doprowadzi do odgadnięcia, jaka strategia była punktem wyjścia do realizacji dzieła są to, tzw. treści ukryte tworzące konstruktywną teorię nowej rzeczywistości [Wieczorek-Tomaszewska, 2007]. Manipulacyjny model przekazu Mechanizm manipulacji medialnej bazuje na innych przesłankach niż przekształcenia artystyczne jest ukryty i wykorzystuje wzory stylu życia człowieka. W przypadku nadawcy, według koncepcji W. McDougalla ( ), instynkt stadny (plemienny) podporządkowania i dominacji prowokuje do podjęcia działania przekształcającego za pomocą odpowiednio zaplanowanych działań. Skuteczność postępowania manipulacyjnego polega na wyborze środków odwołujących się do standardowych modeli zachowań ludzkich, 1 Faszyzm zauroczył m.in. włoskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Luigi Pirandello; norweskiego pisarza, laureata nagrody Nobla, Knuta Hamsuna, który z kolaboracji tłumaczył się w książce Na zarośniętych ścieżkach (1949); niemieckiego fizyka, twórcę podstaw mechaniki kwantowej, laureata nagrody Nobla, Wernera Karla Heisenberga; amerykańskiego poetę i tłumacza literackiego, Ezra W. L. Pounda (pomimo, że był pacyfistą); filozofa niemieckiego Martina Heideggera; religioznawcę Mircea Eliade; architektów Ludwiga Mies van der Rohe i Le Corbusiera (autora projektu siedziby Ligi Narodów i ONZ); szwedzkiego reżysera filmowego i teatralnego Ingmana Bergmana i innych. Komunizm znalazł jeszcze więcej inteligentnych apologetów, jak J. Tuwim, P. Picasso, Ch. Chaplin, A. Słonimski, F. Joliot-Curie, G. B. Shaw, R. Rolland, L. Kołakowski i wielu, wielu innych. [http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,3924, dostęp: ] 3

4 polegających na ciągłym porządkowaniu, uogólnianiu i budowaniu schematów poznawczych. Człowiek jako obdarzony rozumem uzależnia selekcję bodźców (informacji) od swoich biologicznych predyspozycji intelektualnych, od stopnia świadomości sytuacyjnej (lub jej braku), zainteresowań i opinii oraz od warunków kulturowych otoczenia, w którym funkcjonuje (mity, światopogląd, stereotypy). Wszystkie wymienione składniki osobowościowe mogą zostać poddane działaniom zewnętrznym, których celem jest zmiana lub uformowanie naszych poglądów a potem podjęcie czynności uskuteczniających zamiary manipulatora. W przypadku reklamy schemat ten wygląda następująco: Rys. 2. Reguła AIDAS. Oprac. własne [źródło: Ferrell O.C., Hartline M.D., 2005]. Oddziaływanie na zmysły, psychikę, pobudzanie utajonych pragnień, tworzenie marzeń wszystko to leży w zakresie operacji marketingowej, którą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu [Golka, 2007]. Tłumaczenie nazwy reklamy (z łac. clamo, clamare przywoływać, głośno krzyczeć) oznacza rozpoznawalność tej formy epatowania odbiorcy. Mimo, że metody i środki są zbieżne z technikami używanymi w manipulacji, to jednak jawność intencji podkreślona identyfikowaną formą wywierania wpływu kwalifikuje ją jako podlegającą naszemu świadomemu wyborowi akceptacji lub odrzucenia, a więc niemanipulacyjną. Klasyczny manipulacyjny model przekazu osadzony jest na bazie aktu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów, jak: intencje nadawcy, rodzaj komunikatu, treść komunikatu, forma przekazu, rodzaj użytych mediów: interaktywne lub bierne, charakterystyka odbiorcy i zachowanie grupy [Manipulacja..., 2007]. 4

5 Rys. 2. Manipulacyjny model przekazu w edukacji. Oprac. własne według B. Siemienieckiego [Manipulacja, 2007] Przekaz manipulacyjny odbywa się w kilku etapach, z których pierwszy, określany jako faza wstępna, charakteryzuje się intencjonalnością. Nadawca przejmuje kontrolę nad sytuacją komunikowania, definiuje sposób jej prowadzenia i cel komunikacji, następnie nadaje komunikatom określone znaczenie, stwarzając u odbiorcy wrażenie samodzielności w decyzjach i działaniach oraz dokonuje wyboru medium. W fazie podstawowej następuje odpowiednie spreparowanie informacji w celu stworzenia wrażenia jej wiarygodności. Uzupełnieniem jest użycie środków niewerbalnych, takich jak miła aparycja oraz postawa sprawiająca wrażenie dysponowania rozległą wiedzą. Często mają miejsce działania odwracające uwagę od informacji przeczącej argumentom i komunikaty perswazyjne. Faza emocjonalna to przede wszystkim tworzenie u odbiorcy emocji oraz podsuwanie mu sposobu reagowania. Tworzywo komunikatu manipulacyjnego Medialny, wirtualny świat zarejestrowany oraz wzmocniony obrazem i dźwiękiem pozostaje w świadomości odbiorcy jako uprawomocniony przekaz utożsamiany z otaczającą rzeczywistością. W komunikacyjnym działaniu manipulacyjnym zasadniczą rolę odgrywają informacje medialne, których plastycznym tworzywem są właśnie słowa, obrazy i muzyka, zapewniając wypowiedziom właściwy sens. Ze względu na znaczenie i rodzaj użytych znaków wyróżnia się trzy rodzaje komunikatów: ikoniczny, indeksowy, symboliczny (Eco, Peirce, Barthes, Saussure) [Semiologia..., 2008]. Semiotyczna analiza znaku przenosi akt komunikacyjny na płaszczyznę odczytywania znaczeń. Odpowiednio sterując dobranymi znakami, nadając ich elementom stosowną rangę sytuacyjną można osiągnąć kontekstowy i mentalnościowy nakaz podprogowy komunikatów o pożądanych dla manipulatora skutkach. Płaszczyzna znaków obrazów kreuje komunikat przez kształt i właściwości. Ikona jest obrazem odnoszącym się do całej reprezentowanej rzeczywistości, to schemat obrazowy dotyczący zespołu znaczeń, np. fotografia osoby, portret, perfumy sygnalizujące 5

6 podniecenie seksualne. Indeks /wskaźnik/ posiada bezpośredni związek fizyczny z przedmiotem, do którego się odnosi; indeksem ognia jest dym, przeziębienia jest kichanie. Symbol oznacza jakiś przedmiot w wyniku przyjętej konwencji; wszystkie słowa i cyfry arabskie są symbolami, krzyż narzędzie śmierci Chrystusa, symbolizuje chrześcijaństwo (nie przez podobieństwo) [Mikułowski Pomorski, 2006]. Rys. 3. Ikony kultury. Oprac. własne [źródło: Wikimedia, dostęp ] Powyżej przedstawione zostały właściwości przekazu wizualnego, który coś znaczy nie dzięki czytelności swojego języka, bo ten jest warunkowany czynnikami natury mentalnościowej i kulturowej, lecz jedynie przez sugerowanie określonej zinterpretowanej rzeczywistości. Dzieje się tak przez obrazy, które wtargnęły w życie człowieka i w życie całych tworzonych przez niego cywilizacji, po dzień dzisiejszy skutecznie uchylają się ponawianym raz po raz próbom normowania ich i porządkowania. Jeżeli są językiem, to językiem bez stałego słownictwa i składni, jeżeli systemem, to systemem szczególnie płynnym, w którym nic nie powtarza się w sposób całkowicie identyczny, jeżeli wytworem, to wytworem w równym stopniu procesów naturalnych, co technologicznych [Porębski, 1972]. Obrazy przywołują idee funkcjonujące w obrębie ikonosfery, tworząc nieograniczoną przestrzeń oddziaływania na ludzi. Właśnie dzięki swoim specyficznym cechom tak łatwo stają się narzędziem w rękach sprawnego, wykształconego i świadomego manipulatora. Formy manipulacji Techniki manipulacji społecznej szczegółowo omówione w książce, która jako bestseller ukazała się na polskim rynku, pt. Wywieranie wpływu na ludzi [Cialdini, 1996], sklasyfikowane zostały w postaci sześciu zasad: 1. Zasada wzajemności. 2. Zobowiązanie i konsekwencja. 6

7 3. Dowód społeczny ( inni tak robią ). 4. Lubienie kogoś (przeniesienie uczuć dotyczących osoby na przekazywaną przez nią propozycję). 5. Autorytet (oceniamy go według atrybutów, a nie merytorycznej wartości przekazu). 6. Niedobór czegoś ( może zabraknąć ). Dokładna analiza sposobu wykonania poszczególnych czynności w obrębie strategii manipulacyjnych pozwala na przełożenie tego typu oddziaływań na wszelkie komunikaty, w tym również medialne. Cel technik manipulacyjnych jest wymierzony w psychikę, w emocjonalne, nieintuicyjne odczucia człowieka. Współczesna technika, nowe media, Internet operują nieograniczonymi możliwościami warsztatowymi w kreowaniu komunikatów medialnych i przekształcaniu obrazu świata w taki sposób, by uwiarygodnić sytuacje manipulacyjne. Bazą dla nich jest rzeczywistość zbudowana w oparciu o mity funkcjonujące kontekstualnie w każdym społeczeństwie. Na przykład, w telewizji amerykańskiej, w latach 70. XX wieku, treść przekazów budował mit indywidualizmu i osobistego wyboru, mit neutralności, mit niezmiennej natury ludzkiej, mit braku konfliktu społecznego i mit masowych środków manipulowania [Schiller, 1976]. Sposób konstruowania informacji podlega również strategiom manipulacyjnym, wśród których wyróżnia się fragmentację, natychmiastowość w informowaniu, ingracjację, kliszę negatywową, sugestię, dezinformację, manipulację podświadomością, kreowanie wroga i zatrucie informacyjne [Lepa, 1997]. Wszystkie one już w nazwie określają ukrytą procedurę wzbudzania zainteresowania treścią informacji i w konsekwencji wywołanie reakcji na tak podaną wiadomość. Techniczna perfekcyjność nowych mediów skutkuje innowacyjnymi formami manipulowania treściami dystrybuowanymi w sieci. Podobnie, jak w reklamie realizowane jest hasło: być, aby mieć, tak w cyberprzestrzeni obowiązuje zasada dopasowana do charakteru manualnych czynności sprzętowych tupnięcie myszką [Neffe, 2008]: Wyszukaj dobre rzeczy odrzucaj złe W przestrzeni Internetu decydenci, moderatorzy, politycy, przedsiębiorcy wykorzystując sprzęt cyfrowy, oprogramowanie, sieć, infostrady oddziaływają na internautów stosując niekonwencjonalne techniki manipulacyjne. Wymienia się niżej opisane sposoby oddziaływania sterowanego w cyberprzestrzeni. Personalizacja o Historia wyszukiwania umożliwia zapisywanie każdej aktywności z użyciem usług Google. o Wyszukiwanie spersonalizowane i spersonalizowana strona główna umożliwia tworzenie indywidualnych wyników wyszukiwania użytkownika oraz osobistej strony głównej wyszukiwarki Google. Marketing behawioralny o Konsolidacyjne wyszukiwanie (collaborative-filterning). 7

8 o Analiza zwyczajów w odniesieniu do poczty elektronicznej. o Analiza treści w darmowych skrzynkach pocztowych. Sponsoring o Pozycjonowanie umieszczanie na liście rezultatów wyszukiwań wyszukiwarki adresów tych stron, których właściciele wnieśli opłaty. o Zwiększanie popularności określonej witryny przez liczbę wskazanych linków na innych stronach. o Blokada wykupywanie słów kluczowych strategicznych dla konkurencji. Gry komputerowe o Wpływ na wirtualną tożsamość graczy. o Wykorzystanie siły perswazyjnej gier [Gogołek, 2007]. Autokreacja sieciowa manipulowanie tożsamością Internetowe manipulacje instrumentami finansowymi i informacją bankową Plagiat w pracach naukowych i przeglądowo-poglądowych Manipulacja polityczna manipulacja sondażami przedwyborczymi Cyberterroryzm Buzz marketing (marketing szeptany) to forma promocji, bazująca na przekazie ustnym Psychomanipulacja na stronach WWW, kawiarenkach internetowych, czatach, komunikatorach Upowszechnianie patologii w Internecie (pornografia dziecięca, pedofilia, zboczenia i przestępstwa) Manipulacja prowadzona przez sekty, ruch kultowy satanizm, faszyzm Obrona przed manipulacją Internet jako nowe medium masowe stanowi podstawę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, które nie posiada całkowicie skutecznych mechanizmów obrony przed zmasowanym atakiem manipulacji, będącej ukrytym narzędziem do zdobycia władzy ideologicznej, politycznej i materialnej. Proponowane działania to: kategoryczny sprzeciw, poznanie mechanizmów, bezwzględne ujawnianie, skuteczne reagowanie, solidarność z krytyką, budowanie logosfery [ Lepa, 1997]. Inaczej zadania antymanipulacyjne określa program edukacji medialnej i informatycznej, którego głównym celem jest wypracowanie dystansu intelektualnego do otrzymywanych za pośrednictwem mediów informacji. W związku z tym wskazana jest umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji komunikatów w kontekście teorii znaku, indeksu i symbolu (opis, ikonografia, ikonologia). Niesie to z sobą konieczność poznania sposobów konstrukcji przekazu medialnego pod względem rodzaju użytego środka technologicznego (radio, telewizja, Internet, film), możliwości języka (obraz, tekst, animacje, 8

9 kadry filmowe, programy komputerowe) oraz warsztatu, struktury i strategii tworzenia. Po tak zrealizowanej analizie wyłoni się cel komunikatu, który przybliży odpowiedzi na pytania: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? skierował wiadomość oraz skąd to wiadomo? [Dziennikarstwo..., 2000]. Niezbędna też jest wiedza rozpoznająca media jako instytucje społeczne, edukacyjne, gospodarcze i masowe, która pozwala na określenie profilu ideowego, proweniencji oraz skali wpływów i zależności struktur medialnych. Całość zadań edukacyjnych alfabetyzacji medialnej i informatycznej zaowocuje biegłością poruszania się w gąszczu informacji, selekcją ilościową i jakościową oraz umiejętnością porządkowania i budowania schematów poznawczych. Tylko w ten sposób przebiegający proces komunikacji ma szanse nadać prawidłowe znaczenia docierającym drogą medialną wiadomościom. Nowe wyzwania niesie ze sobą cyberprzestrzeń i sieciowość połączeń przestrzennych. Tutaj zmuszeni jesteśmy do dyscypliny w relacjach komunikacyjnych i umiejętności adaptacji wśród społeczności sieciowej [Jarosz, 2008]. Biorąc pod uwagę fakt, że mimo pozorów wolności, nigdy w Internecie nie jesteśmy anonimowi i pozostawiamy po sobie ślady obecności, możemy być wmanipulowani w niezależne od nas działania komunikacyjne, wykorzystujące tożsamość bądź zasoby intelektualne. W związku z tym trzeba zachować daleko idącą ostrożność w ujawnianiu danych, co zapewni nam prywatność i bezpieczeństwo. Kolejne umiejętności adaptacyjne dotyczą warsztatu informatycznego, precyzji wypowiedzi tekstowej koniecznej ze względu na asynchroniczność komunikacji sieciowej, jak również znajomość innych pozatekstowych sposobów przesyłu informacji (dźwięk, obraz). Literatura Budak A.: Wideo: sztuka manipulacji. Manipulacja sztuką /manipulacje.htm html [dostęp: ] Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996 Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego. UNIWERSITAS, Kraków 2000 Ferrell O. C. Hartline M.: Marketing Strategy. Wydaw. South Western Educational Publishing Cincinnati [ dostęp: ] Goban-Klas T.: Cywilizacja medialna. WSiP, Warszawa 2005 Gogołek W.: Manipulacja w sieci. [W:] Manipulacja. Media. Edukacja. Red. B. Siemieniecki. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007; dok. el. [dostęp: ] Golka M.: Socjologia kultury. SCHOLAR, Warszawa

10 Gryglewicz T.: Komunizm w sztuce polskiej. subjects&func=viewpage&pageid=346 Data publikacji 19-Wrz-2005 [dostęp: ] Jarosz B.: Portal Nasza-klasa fenomen wielopokoleniowy czy nasza umarła klasa? [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa. J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna Kraków 2008 [w druku] Manipulacja. Media. Edukacja. Red. B. Siemieniecki. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007 Mikułowski Pomorski J.: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. UNIVERSITAS, Kraków 2006 Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa interaktywnego. [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa. J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008 [w druku] Lepa A. bp: Świat manipulacji. Biblioteka niedzieli. Częstochowa 1997 Porębski M.: Ikonosfera. PIW, Warszawa 1972 Semiologia w teorii komunikacji. Semiologia_w_teorii_komunikacji.ppt [dostęp: ] Schiller H. I.: Sternicy świadomości. Wydaw. Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1976 Warecki M., Warecki W.: Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony. Poltext, Warszawa 2006 Wieczorek-Tomaszewska M.: Nowe media. Komunikacyjna funkcja obrazu. [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna, Kraków

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo