Kontrola obrazu o manipulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola obrazu o manipulacji"

Transkrypt

1 Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska Katedra Europeistyki Uniwersytet Jagielloński Pracownia Technologii Nauczania (współpraca) Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków Kontrola obrazu o manipulacji Istotnym aspektem edukacji medialnej i informatycznej jest uwrażliwienie uczących się na zjawisko manipulacji w cyberprzestrzeni. Eksploatacji tego rodzaju poddani są użytkownicy traktujący Internet jako medium informacyjne, komunikacyjne, edukacyjne i rozrywkowe. Zgodnie z zasadą działania manipulacji ludzie ulegają presji manipulatora nieświadomie odpowiadając pozytywnie na sygnały wywołujące reakcje zamierzone, korzystne dla nadawcy. Jak zatem potencjalny uczestnik życia społecznego ma się ustrzec przed wszechobecną manipulacją i w jakim stopniu edukacja może stać się sojusznikiem w postrzeganiu rzeczywistości prawdziwej, w demaskowaniu zachowań określanych jako manipulacyjne? W. Warecki definiuje manipulację jako formę zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę czy grupę w taki sposób, aby ta realizowała, nie zdając sobie z tego sprawy, działania zaspokajające potrzeby manipulatora [Warecki, Warecki, 2006]. Wprowadzenie Główne zadanie edukacji medialnej i informatycznej alfabetyzacja w zakresie odbioru i tworzenia komunikatów medialnych zawiera w sobie również ten wymiar kształcenia. Z dydaktycznego punktu widzenia problem dotyka zarówno treści, metod, jak i celów nauczania. Zakres programowy kształcenia medialnego obejmuje umiejętności rozpoznawania technik manipulacyjnych stosowanych w celu przekształcania obrazu świata oraz intencji, którym tak przedstawiana informacja o rzeczywistości służy. Chodzi zarówno o wizualny przekaz tekstowy, jak i o informację przy użyciu obrazu. Techniki manipulacyjne wchodzą w zakres umiejętności socjotechnicznych charakterystycznych dla zjawisk społecznych typu propaganda, opinia publiczna, perswazja i oddziaływanie. Wszędzie tam gdzie występują mechanizmy pozwalające na częściową lub pełną kontrolę poglądów i stanowisk ma miejsce sytuacja sterowania emocjami, a celem działań jest uzyskanie określonych korzyści. Znane są ekonomiczne skutki, psychologiczne uwarunkowania i historyczna geneza działań manipulacyjnych. Pierwotne instynkty człowieka wynikające z zachowania, takie jak wywieranie wpływu, badane z dystansu człowieka współczesnego, występują na przestrzeni wieków i są podsycane użyciem środków uznawanych jako zdobycze cywilizacji, której rozwój mierzony jest poziomem zaawansowania technologicznego. 1

2 Perspektywa historyczna Manipulacyjne oddziaływanie wspomagane psychologicznymi elementami komunikowania interpersonalnego i umiejętnościami socjotechnicznymi dynamicznie ewoluowało od czasów Szamszi Amana, króla asyryjskiego żyjącego w latach p.n.e., który ugiął się, jak podają źródła, pod presją opinii publicznej i dostosował do potrzeb ogólnospołecznych swoje poglądy w obawie przed publicznym oburzeniem. Odwrotny kierunek przybrała perswazja w starożytnych Indiach, kiedy maharadżdża wysyłał szpiegów w tłum, aby poznać, przekazać i ukształtować opinię o sobie. Starożytna Grecja stworzyła szkoły retoryki, w których przekonywano, oddziaływano, perswadowano słowem. Te wspaniałe wzorce, które legły u podstaw współczesnych demokracji europejskich kontynuowano w starożytnym Rzymie, gdzie powstał pierwszy podręcznik retoryki: Kształcenie mówcy Kwantyliana wszystko w celu zjednania sobie populus Romanum (lud rzymski), którego opinia miała moc obalania i wyłaniania władców. W średniowiecznej Europie krucjat, inicjowane zapewne przez feudałów, instynktowne, oparte na prawdzie oraz zgodne z prawami boskimi opinie ludu i okrzyki poddanych: Deus volt. Deus volt (Bóg tego chce) oraz Vox populi. Vox Dei (Głos ludu jest głosem boga), kierowały losem człowieka i historią świata [Goban-Klas, 2005]. Kolejną innowacją było przejęcie inicjatywy przez intelektualistów, takich jak Dante Aligieri lider ludu wśród rodzącego się społeczeństwa gospodarki rynkowej i tworzenia podstaw kapitalizmu. Potem nastąpiło wykorzystanie intelektualistów l immortalité, jak w Akademii Francuskiej przez kardynała Riechelieu, do celów kształtowania opinii publicznej aprobującej działania dworu królewskiego oraz artystów upowszechniających pozytywny wizerunek rządzących w dziełach sztuki. Taki kierunek zmian spowodował wyniesienie na wysoki poziom umiejętności manipulacji, nad której perfekcją miały odtąd pracować najwybitniejsze jednostki ze świata nauki, sztuki i polityki, oddając swoje zdolności w imię osiągnięcia skuteczności zamierzonego działania. Rys. 1. Sztuka prezentowania potęgi władzy. Dolina Królów. Egipt [źródło: Wikimedia] Sztuka od zawsze wykorzystywana była jako narzędzie do manipulowania. Starożytne, monumentalne dzieła architektoniczne czy rzeźbiarskie Egiptu, Grecji i Rzymu 2

3 służyły promocji władzy, która miała pochodzić od Boga. Kreacja twórcy i artysty ma podobne proweniencje, co predestynowało ją do głoszenia idei wielkości i chwały władców. Idąc tym tropem dwudziestowieczne totalitaryzmy zabłysły dzięki artystycznym kreacjom swoich twórców. Mam tu na myśli, np. film Triumf woli lub Olimpia Leni Riefenschtahl, który był gloryfikacją faszyzmu i Hitlera, a przecież pod względem artystycznym oceniany jest bardzo wysoko. Możemy również wspomnieć o komunistycznych fascynacjach Charlie Chaplina, Pablo Picassa, Andrzeja Wróblewskiego czy Andrzeja Wajdy [Gryglewicz, 2005]. 1 Już wkrótce w trakcie Olimpiady w Pekinie będziemy świadkami podobnych praktyk podczas medialnych i interaktywnych relacji z zawodów sportowych, gdzie technika wprzęgnięta w mechanizm kreacji rzeczywistości może zaowocować: próbą kontroli poglądów i stanowisk, sterowaniem emocjami, uzyskaniem określonych korzyści [Manipulacja..., 2007]. Współczesne manipulacje artystyczne w postaci sztuki video, instalacji, performance, visualart mimo, że też posługują się manipulacją i przekształcaniem prawdziwego obrazu, są jedynie próbą mediacji z rzeczywistością [Budak, 2007]. Budują nowy, wykreowany świat, który jest wprawdzie w pewnym stopniu zafałszowany, ale tym sposobem proponują czytanie jego nowych wersji wynegocjowanych w zderzeniu z historią, z obecną sytuacją polityczną, z otaczającymi ludźmi. W tym kontekście każdy stworzony obraz wywołuje pozytywne emocje przygotowujące do rozszyfrowania w oparciu o wnikliwą analizę tego, co przedstawia i jaką ma strukturę, co w konsekwencji doprowadzi do odgadnięcia, jaka strategia była punktem wyjścia do realizacji dzieła są to, tzw. treści ukryte tworzące konstruktywną teorię nowej rzeczywistości [Wieczorek-Tomaszewska, 2007]. Manipulacyjny model przekazu Mechanizm manipulacji medialnej bazuje na innych przesłankach niż przekształcenia artystyczne jest ukryty i wykorzystuje wzory stylu życia człowieka. W przypadku nadawcy, według koncepcji W. McDougalla ( ), instynkt stadny (plemienny) podporządkowania i dominacji prowokuje do podjęcia działania przekształcającego za pomocą odpowiednio zaplanowanych działań. Skuteczność postępowania manipulacyjnego polega na wyborze środków odwołujących się do standardowych modeli zachowań ludzkich, 1 Faszyzm zauroczył m.in. włoskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Luigi Pirandello; norweskiego pisarza, laureata nagrody Nobla, Knuta Hamsuna, który z kolaboracji tłumaczył się w książce Na zarośniętych ścieżkach (1949); niemieckiego fizyka, twórcę podstaw mechaniki kwantowej, laureata nagrody Nobla, Wernera Karla Heisenberga; amerykańskiego poetę i tłumacza literackiego, Ezra W. L. Pounda (pomimo, że był pacyfistą); filozofa niemieckiego Martina Heideggera; religioznawcę Mircea Eliade; architektów Ludwiga Mies van der Rohe i Le Corbusiera (autora projektu siedziby Ligi Narodów i ONZ); szwedzkiego reżysera filmowego i teatralnego Ingmana Bergmana i innych. Komunizm znalazł jeszcze więcej inteligentnych apologetów, jak J. Tuwim, P. Picasso, Ch. Chaplin, A. Słonimski, F. Joliot-Curie, G. B. Shaw, R. Rolland, L. Kołakowski i wielu, wielu innych. [http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,3924, dostęp: ] 3

4 polegających na ciągłym porządkowaniu, uogólnianiu i budowaniu schematów poznawczych. Człowiek jako obdarzony rozumem uzależnia selekcję bodźców (informacji) od swoich biologicznych predyspozycji intelektualnych, od stopnia świadomości sytuacyjnej (lub jej braku), zainteresowań i opinii oraz od warunków kulturowych otoczenia, w którym funkcjonuje (mity, światopogląd, stereotypy). Wszystkie wymienione składniki osobowościowe mogą zostać poddane działaniom zewnętrznym, których celem jest zmiana lub uformowanie naszych poglądów a potem podjęcie czynności uskuteczniających zamiary manipulatora. W przypadku reklamy schemat ten wygląda następująco: Rys. 2. Reguła AIDAS. Oprac. własne [źródło: Ferrell O.C., Hartline M.D., 2005]. Oddziaływanie na zmysły, psychikę, pobudzanie utajonych pragnień, tworzenie marzeń wszystko to leży w zakresie operacji marketingowej, którą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu [Golka, 2007]. Tłumaczenie nazwy reklamy (z łac. clamo, clamare przywoływać, głośno krzyczeć) oznacza rozpoznawalność tej formy epatowania odbiorcy. Mimo, że metody i środki są zbieżne z technikami używanymi w manipulacji, to jednak jawność intencji podkreślona identyfikowaną formą wywierania wpływu kwalifikuje ją jako podlegającą naszemu świadomemu wyborowi akceptacji lub odrzucenia, a więc niemanipulacyjną. Klasyczny manipulacyjny model przekazu osadzony jest na bazie aktu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów, jak: intencje nadawcy, rodzaj komunikatu, treść komunikatu, forma przekazu, rodzaj użytych mediów: interaktywne lub bierne, charakterystyka odbiorcy i zachowanie grupy [Manipulacja..., 2007]. 4

5 Rys. 2. Manipulacyjny model przekazu w edukacji. Oprac. własne według B. Siemienieckiego [Manipulacja, 2007] Przekaz manipulacyjny odbywa się w kilku etapach, z których pierwszy, określany jako faza wstępna, charakteryzuje się intencjonalnością. Nadawca przejmuje kontrolę nad sytuacją komunikowania, definiuje sposób jej prowadzenia i cel komunikacji, następnie nadaje komunikatom określone znaczenie, stwarzając u odbiorcy wrażenie samodzielności w decyzjach i działaniach oraz dokonuje wyboru medium. W fazie podstawowej następuje odpowiednie spreparowanie informacji w celu stworzenia wrażenia jej wiarygodności. Uzupełnieniem jest użycie środków niewerbalnych, takich jak miła aparycja oraz postawa sprawiająca wrażenie dysponowania rozległą wiedzą. Często mają miejsce działania odwracające uwagę od informacji przeczącej argumentom i komunikaty perswazyjne. Faza emocjonalna to przede wszystkim tworzenie u odbiorcy emocji oraz podsuwanie mu sposobu reagowania. Tworzywo komunikatu manipulacyjnego Medialny, wirtualny świat zarejestrowany oraz wzmocniony obrazem i dźwiękiem pozostaje w świadomości odbiorcy jako uprawomocniony przekaz utożsamiany z otaczającą rzeczywistością. W komunikacyjnym działaniu manipulacyjnym zasadniczą rolę odgrywają informacje medialne, których plastycznym tworzywem są właśnie słowa, obrazy i muzyka, zapewniając wypowiedziom właściwy sens. Ze względu na znaczenie i rodzaj użytych znaków wyróżnia się trzy rodzaje komunikatów: ikoniczny, indeksowy, symboliczny (Eco, Peirce, Barthes, Saussure) [Semiologia..., 2008]. Semiotyczna analiza znaku przenosi akt komunikacyjny na płaszczyznę odczytywania znaczeń. Odpowiednio sterując dobranymi znakami, nadając ich elementom stosowną rangę sytuacyjną można osiągnąć kontekstowy i mentalnościowy nakaz podprogowy komunikatów o pożądanych dla manipulatora skutkach. Płaszczyzna znaków obrazów kreuje komunikat przez kształt i właściwości. Ikona jest obrazem odnoszącym się do całej reprezentowanej rzeczywistości, to schemat obrazowy dotyczący zespołu znaczeń, np. fotografia osoby, portret, perfumy sygnalizujące 5

6 podniecenie seksualne. Indeks /wskaźnik/ posiada bezpośredni związek fizyczny z przedmiotem, do którego się odnosi; indeksem ognia jest dym, przeziębienia jest kichanie. Symbol oznacza jakiś przedmiot w wyniku przyjętej konwencji; wszystkie słowa i cyfry arabskie są symbolami, krzyż narzędzie śmierci Chrystusa, symbolizuje chrześcijaństwo (nie przez podobieństwo) [Mikułowski Pomorski, 2006]. Rys. 3. Ikony kultury. Oprac. własne [źródło: Wikimedia, dostęp ] Powyżej przedstawione zostały właściwości przekazu wizualnego, który coś znaczy nie dzięki czytelności swojego języka, bo ten jest warunkowany czynnikami natury mentalnościowej i kulturowej, lecz jedynie przez sugerowanie określonej zinterpretowanej rzeczywistości. Dzieje się tak przez obrazy, które wtargnęły w życie człowieka i w życie całych tworzonych przez niego cywilizacji, po dzień dzisiejszy skutecznie uchylają się ponawianym raz po raz próbom normowania ich i porządkowania. Jeżeli są językiem, to językiem bez stałego słownictwa i składni, jeżeli systemem, to systemem szczególnie płynnym, w którym nic nie powtarza się w sposób całkowicie identyczny, jeżeli wytworem, to wytworem w równym stopniu procesów naturalnych, co technologicznych [Porębski, 1972]. Obrazy przywołują idee funkcjonujące w obrębie ikonosfery, tworząc nieograniczoną przestrzeń oddziaływania na ludzi. Właśnie dzięki swoim specyficznym cechom tak łatwo stają się narzędziem w rękach sprawnego, wykształconego i świadomego manipulatora. Formy manipulacji Techniki manipulacji społecznej szczegółowo omówione w książce, która jako bestseller ukazała się na polskim rynku, pt. Wywieranie wpływu na ludzi [Cialdini, 1996], sklasyfikowane zostały w postaci sześciu zasad: 1. Zasada wzajemności. 2. Zobowiązanie i konsekwencja. 6

7 3. Dowód społeczny ( inni tak robią ). 4. Lubienie kogoś (przeniesienie uczuć dotyczących osoby na przekazywaną przez nią propozycję). 5. Autorytet (oceniamy go według atrybutów, a nie merytorycznej wartości przekazu). 6. Niedobór czegoś ( może zabraknąć ). Dokładna analiza sposobu wykonania poszczególnych czynności w obrębie strategii manipulacyjnych pozwala na przełożenie tego typu oddziaływań na wszelkie komunikaty, w tym również medialne. Cel technik manipulacyjnych jest wymierzony w psychikę, w emocjonalne, nieintuicyjne odczucia człowieka. Współczesna technika, nowe media, Internet operują nieograniczonymi możliwościami warsztatowymi w kreowaniu komunikatów medialnych i przekształcaniu obrazu świata w taki sposób, by uwiarygodnić sytuacje manipulacyjne. Bazą dla nich jest rzeczywistość zbudowana w oparciu o mity funkcjonujące kontekstualnie w każdym społeczeństwie. Na przykład, w telewizji amerykańskiej, w latach 70. XX wieku, treść przekazów budował mit indywidualizmu i osobistego wyboru, mit neutralności, mit niezmiennej natury ludzkiej, mit braku konfliktu społecznego i mit masowych środków manipulowania [Schiller, 1976]. Sposób konstruowania informacji podlega również strategiom manipulacyjnym, wśród których wyróżnia się fragmentację, natychmiastowość w informowaniu, ingracjację, kliszę negatywową, sugestię, dezinformację, manipulację podświadomością, kreowanie wroga i zatrucie informacyjne [Lepa, 1997]. Wszystkie one już w nazwie określają ukrytą procedurę wzbudzania zainteresowania treścią informacji i w konsekwencji wywołanie reakcji na tak podaną wiadomość. Techniczna perfekcyjność nowych mediów skutkuje innowacyjnymi formami manipulowania treściami dystrybuowanymi w sieci. Podobnie, jak w reklamie realizowane jest hasło: być, aby mieć, tak w cyberprzestrzeni obowiązuje zasada dopasowana do charakteru manualnych czynności sprzętowych tupnięcie myszką [Neffe, 2008]: Wyszukaj dobre rzeczy odrzucaj złe W przestrzeni Internetu decydenci, moderatorzy, politycy, przedsiębiorcy wykorzystując sprzęt cyfrowy, oprogramowanie, sieć, infostrady oddziaływają na internautów stosując niekonwencjonalne techniki manipulacyjne. Wymienia się niżej opisane sposoby oddziaływania sterowanego w cyberprzestrzeni. Personalizacja o Historia wyszukiwania umożliwia zapisywanie każdej aktywności z użyciem usług Google. o Wyszukiwanie spersonalizowane i spersonalizowana strona główna umożliwia tworzenie indywidualnych wyników wyszukiwania użytkownika oraz osobistej strony głównej wyszukiwarki Google. Marketing behawioralny o Konsolidacyjne wyszukiwanie (collaborative-filterning). 7

8 o Analiza zwyczajów w odniesieniu do poczty elektronicznej. o Analiza treści w darmowych skrzynkach pocztowych. Sponsoring o Pozycjonowanie umieszczanie na liście rezultatów wyszukiwań wyszukiwarki adresów tych stron, których właściciele wnieśli opłaty. o Zwiększanie popularności określonej witryny przez liczbę wskazanych linków na innych stronach. o Blokada wykupywanie słów kluczowych strategicznych dla konkurencji. Gry komputerowe o Wpływ na wirtualną tożsamość graczy. o Wykorzystanie siły perswazyjnej gier [Gogołek, 2007]. Autokreacja sieciowa manipulowanie tożsamością Internetowe manipulacje instrumentami finansowymi i informacją bankową Plagiat w pracach naukowych i przeglądowo-poglądowych Manipulacja polityczna manipulacja sondażami przedwyborczymi Cyberterroryzm Buzz marketing (marketing szeptany) to forma promocji, bazująca na przekazie ustnym Psychomanipulacja na stronach WWW, kawiarenkach internetowych, czatach, komunikatorach Upowszechnianie patologii w Internecie (pornografia dziecięca, pedofilia, zboczenia i przestępstwa) Manipulacja prowadzona przez sekty, ruch kultowy satanizm, faszyzm Obrona przed manipulacją Internet jako nowe medium masowe stanowi podstawę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, które nie posiada całkowicie skutecznych mechanizmów obrony przed zmasowanym atakiem manipulacji, będącej ukrytym narzędziem do zdobycia władzy ideologicznej, politycznej i materialnej. Proponowane działania to: kategoryczny sprzeciw, poznanie mechanizmów, bezwzględne ujawnianie, skuteczne reagowanie, solidarność z krytyką, budowanie logosfery [ Lepa, 1997]. Inaczej zadania antymanipulacyjne określa program edukacji medialnej i informatycznej, którego głównym celem jest wypracowanie dystansu intelektualnego do otrzymywanych za pośrednictwem mediów informacji. W związku z tym wskazana jest umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji komunikatów w kontekście teorii znaku, indeksu i symbolu (opis, ikonografia, ikonologia). Niesie to z sobą konieczność poznania sposobów konstrukcji przekazu medialnego pod względem rodzaju użytego środka technologicznego (radio, telewizja, Internet, film), możliwości języka (obraz, tekst, animacje, 8

9 kadry filmowe, programy komputerowe) oraz warsztatu, struktury i strategii tworzenia. Po tak zrealizowanej analizie wyłoni się cel komunikatu, który przybliży odpowiedzi na pytania: kto? co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? skierował wiadomość oraz skąd to wiadomo? [Dziennikarstwo..., 2000]. Niezbędna też jest wiedza rozpoznająca media jako instytucje społeczne, edukacyjne, gospodarcze i masowe, która pozwala na określenie profilu ideowego, proweniencji oraz skali wpływów i zależności struktur medialnych. Całość zadań edukacyjnych alfabetyzacji medialnej i informatycznej zaowocuje biegłością poruszania się w gąszczu informacji, selekcją ilościową i jakościową oraz umiejętnością porządkowania i budowania schematów poznawczych. Tylko w ten sposób przebiegający proces komunikacji ma szanse nadać prawidłowe znaczenia docierającym drogą medialną wiadomościom. Nowe wyzwania niesie ze sobą cyberprzestrzeń i sieciowość połączeń przestrzennych. Tutaj zmuszeni jesteśmy do dyscypliny w relacjach komunikacyjnych i umiejętności adaptacji wśród społeczności sieciowej [Jarosz, 2008]. Biorąc pod uwagę fakt, że mimo pozorów wolności, nigdy w Internecie nie jesteśmy anonimowi i pozostawiamy po sobie ślady obecności, możemy być wmanipulowani w niezależne od nas działania komunikacyjne, wykorzystujące tożsamość bądź zasoby intelektualne. W związku z tym trzeba zachować daleko idącą ostrożność w ujawnianiu danych, co zapewni nam prywatność i bezpieczeństwo. Kolejne umiejętności adaptacyjne dotyczą warsztatu informatycznego, precyzji wypowiedzi tekstowej koniecznej ze względu na asynchroniczność komunikacji sieciowej, jak również znajomość innych pozatekstowych sposobów przesyłu informacji (dźwięk, obraz). Literatura Budak A.: Wideo: sztuka manipulacji. Manipulacja sztuką /manipulacje.htm html [dostęp: ] Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996 Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego. UNIWERSITAS, Kraków 2000 Ferrell O. C. Hartline M.: Marketing Strategy. Wydaw. South Western Educational Publishing Cincinnati [ dostęp: ] Goban-Klas T.: Cywilizacja medialna. WSiP, Warszawa 2005 Gogołek W.: Manipulacja w sieci. [W:] Manipulacja. Media. Edukacja. Red. B. Siemieniecki. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007; dok. el. [dostęp: ] Golka M.: Socjologia kultury. SCHOLAR, Warszawa

10 Gryglewicz T.: Komunizm w sztuce polskiej. subjects&func=viewpage&pageid=346 Data publikacji 19-Wrz-2005 [dostęp: ] Jarosz B.: Portal Nasza-klasa fenomen wielopokoleniowy czy nasza umarła klasa? [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa. J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna Kraków 2008 [w druku] Manipulacja. Media. Edukacja. Red. B. Siemieniecki. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007 Mikułowski Pomorski J.: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. UNIVERSITAS, Kraków 2006 Neffe I.: Systemy zarządzania treścią (CMS) szansą dla rozwoju dziennikarstwa interaktywnego. [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa. J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008 [w druku] Lepa A. bp: Świat manipulacji. Biblioteka niedzieli. Częstochowa 1997 Porębski M.: Ikonosfera. PIW, Warszawa 1972 Semiologia w teorii komunikacji. Semiologia_w_teorii_komunikacji.ppt [dostęp: ] Schiller H. I.: Sternicy świadomości. Wydaw. Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1976 Warecki M., Warecki W.: Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony. Poltext, Warszawa 2006 Wieczorek-Tomaszewska M.: Nowe media. Komunikacyjna funkcja obrazu. [W:] Komputer w edukacji. Red. naukowa J. Morbitzer. Wydawca: PTN, Akademia Pedagogiczna, Kraków

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia internetu 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cyberpsychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Kielce, 6-7 listopada 2013 roku Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej Dominik

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marzena Banaszek

dr inż. Marzena Banaszek Podstawy komunikacji personalnej dr inż. Marzena Banaszek mail: banaszek@mech.pg.gda.pl tel.: 58 347 21 99 KONSULTACJE: PONIEDZIAŁEK 13:15-14:00 PIĄTEK 11:15-12:00 pokój 18, budynek Hydromechaniki, Katedra

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st.

KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. studia społeczne, kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Komunikacja społeczna wywieranie wpływu na innych, techniki manipulacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wpływ mediów masowych na odbiorców dr Anna Adamus-Matuszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. O Czym będziemy mówić? Czym są i jaką pełnią rolę?

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY Kierunek: ZARZADZANIE Specjalność: KOMUNIKACJA I REKLAMA Lp. Pytania kierunkowe 1 Inwentaryzacja - pojęcie, istota, termin stosowania. 2 Wymień koszty układu rodzajowego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2-KRK-ZINM-D2 /

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2-KRK-ZINM-D2 / ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2KRKZINMD2 / studia magisterskie, 2letnie (II stopień) STUDIA STACJONARNE y podstawowe PROGRAM STUDIÓW ogółem w ćw. Komunikacja społeczna 5 5 E 3 Człowiek i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów

Stanowisko Grupy S&D w sprawie umiejętności korzystania z mediów S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Parlament Europejski Rue Wiertz 60 B-1047 Bruksela T +32 2 284 2111 F +32 2 230 6664 www.socialistsanddemocrats.eu Stanowisko

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Między Ja a światem społecznym umiejętność komunikowania się w zawodzie psychologa./ Moduł 105.: Kompetencje interpersonalne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor

Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Autorka prezentacji: Magdalena Buzor Pojęcie wychowania Wychowanie w szerokim znaczeniu wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społ. i przyr. na człowieka, kształtujące jego tożsamość,

Bardziej szczegółowo

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji?

Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Język perswazji w praktyce Jak skutecznie wpływać na rozmówców i przekonywać ich do swoich racji? Szkolenie opracowane na podstawie najnowszych odkryć programowania neurolingwistycznego i wywierania wpływu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Język w mediach - opis przedmiotu

Język w mediach - opis przedmiotu Język w mediach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język w mediach Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP- JME-Ć-S14_pNadGenYIQAF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem Kod szkolenia: 170315 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2190.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok I -

Bardziej szczegółowo