Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych"

Transkrypt

1

2

3 Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych +Witamina D Kwas foliowy Magnez Backaldrin Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 32, Warszawa, tel , tel do 83, fax

4

5 5 Walne Zebranie Członków SRzP RP Gdańsk, 22 maja 2013 Stowarzyszeniowy bilans roku 22 maja 2013 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się przewidziane statutem Walne Zebranie Członków SRzP RP. Głównym tematem obrad będzie ocena działalności Stowarzyszenia w 2012 roku; ponadto, w wyniku dyskusji, ustalony zostanie program działania Zarządu Głównego oraz poszczególnych ogniw Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość. A oto omówienie sprawozdania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP z działalności za rok 2012, które przedstawione zostanie w Gdańsku. Władze Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej działał w niezmienionym 10-osobowym składzie, tj.: Prezes Stanisław Butka, wiceprezesi: Witold Grela, Lech Jędryka, Andrzej Wojciechowski, sekretarz: Barbara Schroeder, skarbnicy: Tadeusz Fogiel, Zbigniew Mikulewicz, członkowie: Andrzej Danek, Piotr Koperski, Leszek Meler. Zarząd Główny w minionym roku podejmował i realizował zadania wynikające z planu przyjętego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w maju 2012 r. Nadto, skupiono się na działaniach mających na celu propagowanie spożycia pieczywa w naszym kraju poprzez m.in. organizację imprez, tj. Święta Chleba, w wielu miejscach naszego kraju. Zajmowano się również problematyką kryzysu gospodarczego, który ma istotny wpływ na kondycję polskich rzemieślników. Działania Zarządu, a także członków Stowarzyszenia, były realizowane na wielu płaszczyznach i dotyczyły wielu przedsięwzięć. Jednym z ważniejszych wydarzeń poprzedniego roku było przygotowanie i poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się 24 czerwca na Jasnej Górze w Częstochowie. Poczet sztandarowy stanowili: Andrzej Szydłowski z Gdańska, Lech Jędryka z Częstochowy oraz Aleksander Dolczewski z Gostynia. W odświętnych piekarskich strojach dumnie prezentowali sztandar z wizerunkiem patronów piekarzy św. Anny i św. Klemensa oraz znakiem i datą powołania Stowarzyszenia na jego rewersie. Podniosłe dla Stowarzyszenia wydarzenie uświetniła obecność władz kościelnych, a także Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb i Cechów. Nie zabrakło również członków Stowarzyszenia, którzy przybyli ze sztandarami cechowymi. Ciąg dalszy na str. 6 Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo, nowa siedziba MTG SA. Tutaj odbędzie się Walne Zebranie Członków SRzP RP.

6 6 Stowarzyszeniowy bilans roku Ciąg dalszy ze str W zakresie szkolenia i oświaty zawodowej A. Działania w tym zakresie prowadzone były przez zespół Stowarzyszenia pod egidą Członka Zarządu Piotra Koperskiego oraz Wiceprezesa Andrzeja Wojciechowskiego, przy dużym wsparciu Członka Wspierającego Stowarzyszenia firmę Lesaffre Polska. W dn. 3-7 marca 2012r. w czasie Salonu Europain w Paryżu odbył się finał Mistrzostw Pucharu Świata w Piekarstwie. Skład ekipy stanowili: Marcin Surowiecki i Paweł Chojecki, pracownicy warszawskiej piekarni Polpain-Putka oraz Przemysław Koperski z Piekarni-Cukierni Piotr Koperski z Suchego Lasu; kierownikiem ekipy był Piotr Koperski, trenerem Andrzej Borycki z firmy Lesaffre Polska. Ostatecznie jednak polska drużyna zajęła dopiero 9. miejsce. Nie ulega wątpliwości, że sam udział w tak prestiżowym konkursie jest nobilitujący. B. W zakresie szkolenia i oświaty zawodowej członkowie naszego Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach organizowanych np. przez Związek Rzemiosła Polskiego, bądź poszczególne Izby Rzemieślnicze, w sprawie proponowanych zmian w ustawodawstwie obejmującym kształcenie zawodowe. 2. W zakresie marketingu i reklamy W roku 2012r., w wielu regionach kraju zorganizowano obchody Świąt Chleba, które cieszyły się dużą popularnością wśród lokalnych mieszkańców i turystów. A. Święto Chleba w Gdańsku odbyło się 29 VII 2012 r. Organizatorami były Międzynarodowe Targi Gdańskie wraz z Cechem Piekarzy w Gdańsku. Zadbano o ciekawy program imprezy, jak i znakomitą atmosferę. Na zaproszenie Prezesa Honorowego A. Szydłowskiego, w obchodach Święta Chleba wziął udział Chrystian Vabret pełniący funkcję wiceprezydenta UIB; B. Święto Chleba w Radomiu zorganizowano w dniu 2 IX 2012 r. O sukcesie organizatorów może m.in. zaświadczyć uczestnictwo kilku tysięcy mieszkańców Radomia i jego okolic. Ważnym elementem dopracowanego w każdym szczególe programu wydarzeń, czy też uzyskania znakomitych patronatów nad imprezą, jak i udziału niejednokrotnie znamienitych gości, jest złożenie podziękowań działaczom i sponsorom, którzy zaangażowali się w przygotowania; C. W Lublinie w dniu 9 IX 2012 r. odbyło się Święto Chleba. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia impreza miała wymiar ogólnopolski (IV edycja). Po raz pierwszy pozyskano na jej organizację środki finansowe z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W ramach założonego planu wydarzeń przeprowadzono akcje promocyjne w przedszkolach i szkołach, zorganizowano także konkursy dla dzieci i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami, degustacje wyrobów regionalnych, powstała także strona internetowa poświęcona imprezie. Zgodnie z tradycją imprezę rozpoczęła uroczysta msza św. oraz przemarsz ze sztandarami. W Święcie Chleba wzięło udział 40 zakładów, które wyrobami i oprawą stoisk przyciągnęły wielu smakoszy dobrego pieczywa. D. Poznań również zorganizował Święto Chleba, które odbyło się w dniu 8 IX 2012 r. Po raz kolejny na organizację Święta Chleba w Poznaniu uzyskano dotację z Urzędu Miasta Poznania. Ponadto udało się pozyskać środki finansowe z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Odprawiona została uroczysta msza św., po której na Stary Rynek, z korowodem pocztów sztandarowych, przeszli goście Święta Chleba oraz działacze organizacji rzemieślniczych. Zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych częstowali zwiedzających wyrobami piekarskimi, m.in. charakterystycznym dla Wielkopolski rogalem świętomarcińskim. Wręczono także podziękowania i puchary zasłużonym działaczom Stowarzyszenia, organizacjom partnerskim, sponsorom oraz wspierającym działalność Stowarzyszenia władzom samorządowym; E. Również Gostyń w Wielkopolsce zorganizował w dniu 15 VIII 2012 r. Święto Chleba, które odbyło się u stóp historycznego klasztoru. Stoiska wystawiennicze zostały przygotowane przez piekarzy z Gostynia i okolic. W przygotowanie obchodów zaangażowani byli także zakonnicy prowadzący ww. 500-letni klasztor. W czasie mszy św. zostały poświęcone nie tylko wyroby piekarskie, ale też kwas piekarski, plony i ziarna zbóż. F. Święto Chleba przygotował również cech ze Szczecina, święto odbyło się w dniu 20 VII 2012 r., w ramach Jarmarku św. Jakuba. Uczestniczyło 9 szczecińskich piekarni, kolejne 20 zakładów było wystawcami, m.in. z Kurpi i Podlasia. Oprawa imprezy była tradycyjna: msza św., korowód pocztów sztandarowych, konkursy o tematyce piekarskiej, spotkania z władzami miasta. 3. W zakresie ekonomiczno-społecznym Członkowie Zarządu Głównego podczas posiedzeń omawiali najistotniejsze problemy, z jakimi borykają się członkowie Stowarzyszenia. Tematem jednego z posiedzeń Zarządu był problem związany z wykryciem przez organy państwowe procederu sprzedaży producentom żywności soli wypadowej oraz nielegalnego suszu jajecznego. Zarząd Główny wystosował oświadczenie, w którym informuje się opinię publiczną, iż kupiona przez zakłady rzemieślnicze do produkcji pieczywa sól posiada atest producenta potwierdzający, że jest to środek spożywczy dozwolony do stosowania w przetwórstwie żywności. Omawiano także zagrożenia, tak dla piekarstwa rzemieślniczego, jak i dla zdrowia społeczeństwa, wynikające ze stosowania pieczywa mrożonego. 4. W zakresie organizacyjnym Organizowano spotkania członków Stowarzyszenia z okazji Świąt, Nowego Roku oraz targów i innych imprez okolicznościowych, przy udziale przedstawicieli władz świeckich i kościelnych. Należy zaznaczyć, że z roku na rok rośnie liczba imprez promujących spożycie pieczywa, a w szczególności coraz bardziej popularne święta chleba organizowane przez zarządy kół regionalnych bądź członków niezrzeszonych w kołach, zyskujących swe indywidualne tradycje oraz uznanie lokalnych społeczności, jak i piekarskich producentów. Dokonano podsumowania i oceny działalności Stowarzyszenia za 2012 r., czego dowodem jest dokumentacja opracowana pod obrady dzisiejszego Walnego Zebrania.

7 7 5. W zakresie współpracy z zagranicą Stowarzyszenie, działając w strukturach UIB, uczestniczy w spotkaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez tę międzynarodową organizację piekarzy. Tym samym podtrzymuje kontakty z organizacjami piekarskimi innych krajów, których osiągnięcia w kształtowaniu korzystnych dla branży piekarskiej warunków prawno-organizacyjnych, pozwalają polskim przedsiębiorcom korzystać ze zdobytego przez nie doświadczenia. W ramach współpracy Stowarzyszenia z UIB ułatwione jest także uczestnictwo polskich piekarzy w międzynarodowych prestiżowych mistrzostwach i konkursach zawodowych, dzięki którym promowany jest kunszt polskiej sztuki piekarskiej. 6. W zakresie wydawniczym Kontynuowano wydawanie i kolportaż wewnątrz Stowarzyszenia czasopisma Piekarz Polski ; współdziałano z wydawnictwem Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego z dalszym pomocnym i aktywnym zaangażowaniem redakcji. 7. W zakresie finansowym Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Zarząd Główny przyjął bez uwag i zastrzeżeń. Rok 2012 zamknięty został ujemnym wynikiem finansowym. Od lat środki finansowe, jakimi dysponuje Stowarzyszenie, nie wystarczają na pokrycie wszystkich planowanych zadań Stowarzyszenia. Podkreślić należy, że działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na wpływach ze składek członkowskich, które niestety przez wielu członków w dalszym ciągu nie są regulowane. Aby zniwelować wysokość kosztów działalności, jak co roku Biuro Stowarzyszenia opracowało wniosek o dotację na składkę do UIB przyznawaną w drodze konkursu przez Ministerstwo Gospodarki z funduszy UE. Otrzymana dotacja w całości pokryła składkę do UIB za 2012r. (3 000 ). AmberExpo pierwszy rok działalności Dokładnie dwa lata temu, 16 maja 2011 roku, odbyło się uroczyste wmurowanie bursztynowego kamienia węgielnego, natomiast wiecha zawisła 26 września 2011 roku, a 25 kwietnia 2012 roku nastąpiło otwarcie nowego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo. Poprzednia siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich w Oliwie przy ul. Beniowskiego to wielce zasłużony obiekt, ale już nie na te czasy. Realizacja planowanych zadań stała się możliwa dzięki budowie AmberExpo. Niezwykle funkcjonalna i charakteryzująca się najwyższym standardem powierzchnia wystawiennicza łącznie ok. 12 tys. mkw., to trzy hale o powierzchni około 3900 mkw. każda, oddzielone przesuwanymi ścianami, umożliwiającymi elastyczne dopasowanie wielkości wystawienniczej do aktualnych potrzeb. Dużym walorem jest także 14,5-metrowa wysokość części wystawowej hali poszerzająca możliwości eksponowania wielkogabarytowych eksponatów. Atutem jest także jego funkcja kongresowa. Znakomite uzupełnienie przestrzeni wewnętrznej stanowi otoczenie. To nie tylko dogodne, bezkolizyjne drogi dojazdowe, ale również zewnętrzne tereny wystawiennicze. Szczególnym atrybutem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo jest jego lokalizacja, także w kontekście sąsiedztwa stadionu piłkarskiego PGE Arena, co stwarza szerokie możliwości współpracy, zarówno przy organizacji wspólnych projektów, jak i w zakresie wzajemnego wykorzystania posiadanej infrastruktury. Od inauguracji działalności w nowej siedzibie minął rok warto przyjrzeć się, jak MTG SA wykorzystują nowe możliwości. W 2012 roku MTG, realizując 11 imprez targowych własnych, osiągnęły bardzo dobre wyniki, dotyczy to zwłaszcza projektów o zasięgu międzynarodowym, takich jak: Jarmark św. Dominika, AMBERMART, czy BALT-MILITARY-EXPO. W ubiegłym roku wprowadzono także nowy tytuł Targi Gra i Zabawa, osiągając znaczący sukces frekwencyjny. Zaplecze konferencyjne Centrum AmberExpo umożliwiło także poszerzenie dotychczasowych działań o projekty konferencyjne, w tym konferencje naukowe. W AmberExpo odbyło się także blisko 30 różnorodnych wydarzeń organizowanych przez zewnętrznych operatorów, spółka była również beneficjentem korzyści wynikających z organizacji przez Gdańsk Mistrzostw EURO MTG SA kreują także nowe tytuły w tym roku odbędą się Targi Sportowe oraz Targi Łowiectwa i Wędkarstwa. Szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego zostanie dokonane przez Księgową Stowarzyszenia. PODSUMOWANIE Przedstawione wyżej sprawozdanie Zarządu Głównego obrazuje jedynie zarys pracy, jaki został wykonany przez zarząd oraz poszczególnych członków naszej organizacji. Wszystkie przedsięwzięcia wymagały poświęcenia cennego czasu i zaangażowania, a to wszystko na rzecz rzemieślników i organizacji którą reprezentują. Wszystkie realizowane cele trudno byłoby realizować, gdyby nie finansowe i rzeczowe wsparcie podmiotów wspierających naszą organizację, a także pracowników Biura Stowarzyszenia. Dlatego też w imieniu Członków Zarządu Głównego, pragnę złożyć wszystkim, szczere podziękowania oraz uznanie za czas i poświęcenie bez którego trudno by było osiągnąć przyjęte cele i założenia stwierdził kończąc sprawozdanie Stanisław Butka, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

8 maja 2013, w Centrum Wystawienniczo- -Kongresowym AmberExpo GDAŃSKIE TARGI W dniach maja 2013 r. w Centrum Wystawienniczo- -Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędą się: 15. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK 17. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów GASTROEXPO 16. Targi Mleczarstwa MLECZNA REWIA 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH jedyna w Polsce i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej impreza targowa poświęcona branży rybnej. Targi BALTPIEK odbędą się w nowo wybudowanym, nowoczesnym Centrum AmberExpo. KONFERENCJA PIEKARZY W ramach 15 Targów Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK 2013 w dn. 24 maja odbędzie się konferencja, której organizatorami są: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Międzynarodowa Unia Piekarstwa i Ciastkarstwa UIB. Konferencja ma charakter sesji poświęconej nabrzmiałym tematom nurtującym środowisko piekarzy rzemieślników. Dla przykładu: Gdzie koncentrować wysiłki i gdzie kierować pieniądze? Co jest ważniejsze: czy podnoszenie kwalifikacji menadżerskich osób kierujących piekarniami rzemieślniczymi, czy ciągłe doskonalenie jakości rzemieślniczych wyrobów i podnoszenie rangi zawodu piekarza? Czy promować konsumpcję każdego pieczywa, czy tylko pieczywa produkowanego od a do z w piekarniach rzemieślniczych? Jak walczyć z niegodziwymi praktykami wielkich powierzchni handlowych? Mamy nadzieję mówią w imieniu organizatorów Henryk Piesiewicz i Andrzej Szydłowski iż nasza konferencja pozwoli udzielić sensownych odpowiedzi na powyższe pytania, jak również przyczyni się do dalszej integracji środowiska piekarzy rzemieślników w Polsce i na świecie. Honorowy patronat nad Targami sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Gospodarki. Wspólny program imprez obejmie zarówno liczne spotkania dla branży, profesjonalne szkolenia, seminaria, jak i skierowane do odbiorców indywidualnych konsultacje. Nie zabraknie kulinarnego i piekarskiego show, w ramach którego zobaczymy: pokazy na żywo sztuki piekarniczej Irlandczyków i Węgrów, gotowania Drużyny Olimpijskiej Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, trików barmańskich Flair Brothers (uczestnika programu Mam Talent), mistrzowskiej sztuki cukiernictwa czy dietetycznego gotowania. Podczas targów odbędzie się kilka konkursów dla wystawców, młodych adeptów sztuki kulinarnej i cukierniczej, utalentowanych carvingowców, czy barmanów i baristów, m.in.: III edycja konkursu Kuźnia Słodkich Talentów pt. Majówka, I Ogólnopolska Olimpiada Dekoracji z Warzyw i Owoców, II Ogólnopolska Sztafeta Kulinarna Młodych Kucharzy, którą poprowadzi znany muzyk, showman i znawca sztuki kulinarnej Krzysztof Skiba, Konkursy o Medal Mercurius Gedanesis oraz Nagrody Specjalne (Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na najlepsze produkty prezentowane na targach. Szczególnej uwadze naszych Czytelników polecamy międzynarodową konferencję skierowaną do branży piekarniczej i cukierniczej pt. Pierwszoplanowe działania na rzecz rozwoju piekarstwa rzemieślniczego (piszemy o niej obok), jak również konkurs dla piekarzy na najlepszy wypiek prezentowany na Targach o Puchar Prezesa MTG SA. Galerię wypieków podziwiać będzie można na stoisku Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku przez wszystkie trzy dni targowe. W nowym centrum odbyło się już kilka udanych imprez targowych. Dużym powodzeniem cieszyły się targi Gra i zabawa, organizatorzy oczekują, że podobnie będzie podczas Baltpieku.

9 9 Bakepol, 7-10 września, 2013 W Lublinie wypieką się w tym roku fantastyczne targi Wypełniają się już plany stoisk nowoczesnych hal wystawienniczych Targów Lublin. Ogromne zainteresowanie nową lokalizacją targów Bakepol i możliwościami zdobycia nowych kontaktów biznesowych, zarówno z tego regionu Polski, jak i krajów zza wschodniej granicy, spowodowało, że oferta wystawiennicza organizatorów jest na wyczerpaniu. Targi Bakepol od pierwszej ich odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z faktu, że nowa lokalizacja i termin zostały tak dobrze przyjęte przez branżę podkreśla dyrektor targów Bakepol, Joanna Jasińska. Choć do targów pozostało jeszcze kilka miesięcy, większość oferowanej powierzchni wystawienniczej została już zarezerwowana. Wśród wystawców tegorocznych targów Bakepol nie zabraknie niekwestionowanych liderów branży, jak np.: Cream, Hert, Credin, Backaldrin, Fritsch, Jeremy, Komplet, Winkler Wachtel czy też Zeelandia. Jak wynika z rozmów z firmami, które zdecydowały się na udział w wydarzeniu, targi obfitować będą w nowości produktowe, a to z całą pewnością przełoży się również na liczbę zwiedzających. Organizatorzy targów już od jakiegoś czasu prowadzą szerokie działania promocyjne, a ich efektem jest zapowiadane przybycie grup piekarzy, między innymi z Ukrainy, Białorusi czy też Kaliningradu. Nie zabraknie oczywiście przedstawicieli branży piekarskiej i cukierniczej ze wschodniej i południowej części Polski, dla których lokalizacja wydarzenia w Lublinie zdecydowanie ułatwi nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zapoznanie się z najnowszą ofertą i rozwiązaniami technologicznymi. Przyjazd gości zza wschodniej granicy, szereg zapytań od przedstawicieli branży piekarskiej i cukierniczej z bliższych i dalszych okolic Lublina wskazuje na ogromne zainteresowanie ofertą wystawców targów Bakepol podkreśla Joanna Jasińska. Z całą odpowiedzialnością mogę już dzisiaj powiedzieć, że w Lublinie wypieką się w tym roku fantastyczne targi, do udziału w których gorąco zapraszam. IV edycja targów Bakepol, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbędzie się w dn września 2013, w Lublinie. Wiele wskazuje na to, że stolica Lubelszczyzny rozpoznawalna będzie nie tylko z pięknych budynków i okolic, ale również gwaru rozmów biznesowych i świeżego zapachu chleba, który na długo zostanie w pamięci targowych gości. Ewa Kozłowska Zdjęcia: - Marketing Miasta Lublin

10 10 Święto patrona piekarzy i cukierników GDAŃSK Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 sierpnia A.D. 2006, podczas gdańskich obchodów Święta Chleba, brać piekarska z całej Polski wzięła udział w poświęceniu ołtarza swojego patrona św. Klemensa Dworzaka, znajdującego się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku. Obecnie mija 7 lat od chwili, gdy piekarze i cukiernicy ufundowali ołtarz swojemu patronowi. Wokół idei budowy, dzięki zaangażowaniu proboszcza tej parafii księdza prałata Cezarego Annusewicza oraz grupy inicjatywnej w osobach piekarzy: Sławomira Mielnika, Jana Prangi i Piotra Gotowały, udało się wówczas skupić rzeszę ludzi z branży, życzliwych, pełnych pomysłów, chętnych do pracy i szczodrych. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, będący jednym z największych kościołów w Gdańsku zrujnowany, ograbiony i przez wiele lat zamknięty, miał niewiele zabytków. W magazynie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków leżał, niszczejąc, piękny dębowy XVII-wieczny portal drzwiowy z kościoła św. Bartłomieja, natomiast piekarze i cukiernicy potrzebowali swojego ołtarza. Z takiej właśnie kombinacji potrzeb zrodził się pomysł zbudowania ołtarza św. Klemensa Dworzaka. Projekt adaptacji portalu wykonała Joanna Labenz, prace konserwatorskie prowadził Andrzej Paczesny, znakomity rzeźbiarz snycerz Stanisław Wyrostek dorobił i uzupełnił uszkodzone ubytki portalu. W centralnej części ołtarza umieszczony został duży (wys. 1,55 m, szer.1,10 m) obraz pędzla Wojciecha Czerniewskiego, twórcy znamienitych dzieł, w tym: Galerii Portretów Królów Polskich w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska, portretu Jana Pawła II w Katedrze Oliwskiej, św. Józefa z chłopcem Jezusem w kościele św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, portretu Józefa Wybickiego w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i wielu innych. Nasz Patron przedstawiony jest jako rozmodlony kapłan z różańcem w ręku na tle starego warsztatu piekarskiego z jego czasów _(św. Klemens w pewnym okresie życia był również piekarzem). Obraz ten stał się już wzorem ikoną dla innych obrazów podejmujących tę tematykę. Od siedmiu lat budujemy również tradycję uczczenia wspomnienia św. Klemensa z okazji święta patronalnego Gdańsk. Uczestnicy patronalnej uroczystości na tle ołtarza św. Klemensa. przypadającego 15 marca. W tym roku w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku uroczystość ta odbyła się w niedzielę, 17 marca. Brać piekarska włączyła się w przygotowanie tego święta. Wokół ołtarza zgromadziło się wiele osób z pocztami sztandarowymi i przedstawicielami cechów: Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni oraz Rzemiosł Różnych w Pruszczu Gdańskim. Uroczystość w całości przygotowana została przez środowisko piekarskie: oprawa mszy św., czytania, modlitwa wiernych w wykonaniu Leszka Melera z Piekarni w Pelplinie, dary ofiarne: chleb dekoracyjny upieczony i złożony w ofierze przez Wiolettę Toruńczak z Piekarni Bambułka w Rotmance, chleb starowileński ofiarowany przez Sławomira Mielnika ze Straszyna oraz pozostałe dary: wino, wodę i komunikanty zaniesione przez piekarzy: Jana Prangę i Leszka Melera. Ołtarze: główny i św. Klemensa ozdobione zostały przywiezionymi przez piekarzy wypiekami, które po mszy św. otrzymali wierni. W czasie uroczystej mszy św. dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy o błogosławieństwo w trudnej pracy naszego rzemiosła. Była to również wspaniała okazja do towarzyskiego spotkania braci piekarskiej przy gorącym barszczyku oraz kawie i słodkich smakołykach. Gdańsk. Pieczywo ofiarowane przez trójmiejskich piekarzy można było zabrać do domów. Wszystkim Koleżankom i Kolegom piekarzom i cukiernikom, którzy tak pięknie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości w imieniu jej uczestników z całego serca dziękujemy! Jesteśmy też przekonani, że św. Klemens czeka na piekarzy, cukierników, mieszkańców i wszystkich odwiedzających Wybrzeże. Przy Jego ołtarzu można podziękować za otrzymane dary i prosić o potrzebne łaski. Hanna Świeczkowska SZCZECIN 17 marca 2013 roku zachodniopomorscy piekarze po raz kolejny oddali hołd patronowi piekarzy- Świętemu Klemensowi. Tegoroczne obchody, w odróżnieniu od lat ubiegłych, miały miejsce w bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

11 11 Msza koncelebrowana była przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. W uroczystości brali udział przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, zaprzyjaźnione organizacje cechowe z regionu oraz delegacja z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. Dzięki uprzejmości rzemieślników (firmy: Asprod sp. z o.o., Bagietka sp. j., Cukiernia Domowa Romany Mierzwińskiej, Piekarnia Marek Kozłowski, Piekarnia Sebastian Graczyk, Piekarnia Cukiernia Lwowska, Cukiernia Alojzego Lodzińskiego) stoły uginały się pod ciężarem chlebów, ciast, chałek, bułeczek i innych wypieków, zaś wierni mieli okazję spróbować produktów piekarskich wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Piekarze zaprezentowali również wypieki przygotowywane z myślą o świętach wielkanocnych. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, rzemieślnicy wraz z zaproszonymi gości udali się na słodkie co nieco. W podsumowaniu święta piekarze zgodnie stwierdzili, iż była to wyjątkowo udana uroczystość. Czyniąc zadość wielowiekowej tradycji piekarze przeznaczyli dużą ilość pieczywa dla wiernych, tak więc każdy mógł wrócić do domu z pięknym bochenkiem aromatycznie pachnącego chleba czy porcją smakowitego ciasta. Aleksandra Jaszczuk Dyrektor Biura Cech Rzemiosł Spożywczych Szczecin. Starszyzna cechowa podczas uroczystości. Po prawej: Podstarszy Cechu Alojzy Ludziński częstuje wiernych pieczywem. Poniżej: Chleb upamiętniający postać św. Klemensa. WARSZAWA W niedzielę, 17 marca br., spotkaliśmy się w kościele św. Klemensa na warszawskiej Woli, przy ul. Karolkowej z okazji imienin patrona piekarzy. Uroczystą mszę św. koncelebrował ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz parafii św. Józefa. Warszawski Cech Piekarzy reprezentowali: prezes Stefan Putka oraz po- czet sztandarowy, który tworzyli Mariusz Goszczyński i Krzysztof Dąbrowski. We mszy św. uczestniczyli również członkowie cechu wraz z rodzinami oraz wierni z parafii. Odświętną dekorację kościoła będącą kompozycją chlebów, bułek oraz pieczywa artystycznego wykonały piekarnie: Putka, Dojutrek, Mamaj, Goszczyński, Dąbrowski, Pozorek oraz SPC Społem. Po zakończeniu Eucharystii każdy z obecnych mógł zabrać ze sobą pieczywo, które piekarze ofiarowali na tę uroczystość. Tradycyjnie już proboszcz parafii o. Andrzej Kryger zaprosił nas wszystkich na świąteczny obiad w salach parafialnych. Zapewne za rok z takiej samej okazji spotkamy się znowu. Grażyna Dąbrowska-Pozorek Uroczystość patronalna w kościele przy ul. Karolkowej w Warszawie. Świąteczna dekoracja ołtarza.

12 12 Kraków, 8-9 czerwca Kulinarna podróż po Małopolsce chlebie napisano już O chyba wszystko. Że codzienny, że nasz powszedni, że trzeba być dobrym jak chleb... Jego kromka w dłoni, to wciąż synonim sytości i bezpieczeństwa. Z nim wiążą się cudowne wspomnienia czasów dzieciństwa, wakacji u babci, która sama piecze chleb i stojąc na straży, abyśmy nie zjedli gorącego chleba, osładza smutek oczekiwania na pierwszą świeżą kromkę podpłomykiem ze śmietaną i cukrem. Pamiętamy wizyty w małej lokalnej piekarni, do której prowadzi nas cudowna woń pieczywa, i z której zabieramy do domu jeszcze ciepły bochenek, tak dobry, że nie można mu się oprzeć i donosimy go do domu mocno nadszarpnięty... Kto z nas nie pamięta tych zapachów i smaków? Tę magię i niepowtarzalne smaki starają się, jak śpiewał krakowski piosenkarz i poeta Marek Grechuta, ocalić od zapomnienia, organizatorzy krakowskiego Święta Chleba. W tym roku, jubileuszowe X święto, które patronatem honorowym objęli Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski i Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Wojciech Nowak, odbywać się będzie pod hasłem Chleb i Wino. Organizatorzy: Stowarzyszenie Małopolska Izba Fot. Stoisko mistrza Antoniego Madeja, wielkiego miłośnika i propagatora polskiego chleba i zdrowego żywienia.

13 13 Fot. Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa, w drugą sobotę i niedzielę czerwca, (8 i 9) zapraszają do Krakowa, na krakowski Kazimierz, na plac Wolnica. Po raz kolejny zabierzemy naszych gości w kulinarną podróż po Małopolsce, w której przewodnikami będą wspaniali znawcy i miłośnicy Krakowa i regionu, redaktorzy Mieczysław Czuma i Leszek Mazan. Będziemy poznawać historię i kosztować wypieków krakowskich i małopolskich mistrzów piekarskich, a wśród nich ten najbardziej utytułowany zarejestrowany w Unii Europejskiej chleb królów chleb prądnicki oraz krakowski obwarzanek, wojskowy komiśniak z cesarską łzą, chałkę żydowską z Kazimierza i bajgle, lisieckie kukiełki, chleb jurajski, żarnowy chleb z Łomnej i inne nie wymienione tu z nazwy, a nie mniej wyśmienite wyroby. Oprócz chleba pojawią się też inne smakołyki regionalne z apetyczną i wonną kiełbasą lisiecką, którą przygotują członkowie Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej z Prezydentem Stanisławem Mądrym, owczymi serami: buncem, bryndzą podhalańską i legendarnym już oscypkiem z bacówki Kazimierza Furczonia, karpiem zatorskim, miodami. W tym roku gościem specjalnym święta jest wino. Odtwarzane z pietyzmem małopolskie winiarskie tradycje będą prezentować: Winnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Winnica Srebrna Góra z kra- Wojskowa parada zapiera dech w piersiach uczestnikom krakowskiego. Święta Chleba kowskich Bielan oraz Winnica Zadora. Producenci i sprzedawcy win nie tylko opowiedzą, jak wina powstają, ale udowodnią, że polskie wina nie ustępują wcale tym powszechnie znanym z Węgier, Rumunii czy Moraw. Święto Chleba to zwyczajowo święto rodzinne. Znajdą się tu więc atrakcje dla wszystkich. W polowej piekarni znów stanie mistrz piekarski Antoni Madej, wielki miłośnik i propagator polskiego chleba i zdrowego żywienia, który w 2004 roku po latach zapomnienia przywrócił na nasze stoły chleb prądnicki. W tym roku zaprezentuje wypiek chleba zakopiańskiego, a najmłodsi w czasie edukacyjnego warsztatu piekarskiego staną w szranki konkursu Sami pieczemy chleb. Świętu Chleba od lat towarzyszą krakowskie półfinały Festiwalu Małopolski Smak, w którym producenci małopolskich specjałów uczestniczą w konkursie i plebiscycie publiczności. Kto wygra w tym roku? Zobaczcie i wybierzcie Państwo sami... Oprócz strawy dla ciała będzie i strawa dla ducha. W sobotę, 8 czerwca, w godzinach porannych na placu Wolnica odbędzie się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i zapierający dech pokaz musztry paradnej Podhalańczyków. Wieczorem w świat walca zabierze nas Orkiestra Straussowska Obligato, pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, z koncertem muzyki wiedeńskiej Wino, Kobieta i Śpiew. W niedzielę zagra zaprzyjaźniona od lat Orkiestra Reprezentacyjna Kopalni Soli Wieliczka. W sobotę i niedzielę po placu hasał będzie konik zwierzyniecki Lajkonik, uderzając dzieci na szczęście w lewe ramię. A wszystko to na przekór trudnościom i problemom, dzięki życzliwości dobrodziejów, którym bliska jest Małopolska Tradycja Kulinarna. Zapraszamy więc do wspólnego świętowania, do smakowania tego, co w Małopolsce najsmaczniejsze. Dobrodzieje Święta Chleba to: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Polskie Młyny, Irex Prokopowicz, Backaldrin Polska, Komplet Polska, EcoTrade, Zeelandia, Drukarnia Kraków. Joanna Jakubowska-Łazęcka

14 14 Piekarze rzemieślnicy muszą wiedzieć, jak odbiorcy postrzegają ich produkty i co tak naprawdę jest dla konsumentów ważne, bo... Dzisiejszy rynek pieczywa to rynek nabywcy Na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia sprzedaż chleba wcale nie była taka trudna. Piekarnie dostarczały do sklepików świeże pieczywo. Rynek był na tyle chłonny, że przyjmował niemal każdą ilość wyprodukowanego pieczywa, a piekarnie nie nadążały z produkcją. Jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił w Polsce rozwój handlu i zaczęły powstawać hipermarkety wyposażone we własne piekarnie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił również niesamowity wzrost mrożenia pieczywa. Piekarze rzemieślnicy stracili monopol. Nastąpiło nasilenie się konkurencji, zaczęły znikać małe sklepiki. Markety narzuciły swój styl działania promocje. Zasady działalności gospodarczej niby nie zmieniły się, ale narastająca rywalizacja rynkowa zaczęła wymuszać na piekarzach nowe formy zachowań. Coraz częściej małe i średnie firmy, chcąc konkurować z dużo większymi podmiotami, zmuszane będą do stosowania w praktyce planu marketingowego, który skonstruowany przy pomocy wiedzy i doświadczenia, pozwoliłby osiągnąć przewagę rynkową. Do tej pory pieczywo samo się sprzedawało, bez zbytniego wysiłku marketingowego ze strony producentów. Jednak znaczące zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły w strukturze handlu spowodowały, że to, co jeszcze parę lat temu wydawało się zbyteczne, teraz staje się koniecznością. Bowiem dzisiejszy rynek pieczywa to rynek nabywcy, przewagę mają kupujący, a piekarze muszą wykazać się dużą aktywnością, by przyciągnąć nowych klientów oraz zatrzymać dotychczasowych. Tą koniecznością jest promocja i sięganie przez właścicieli nawet małych firm po nowoczesne formy zarządzania, w celu lepszego od konkurencji kształtowania pola rynkowej aktywności, tak, aby orientować swoje działania na klienta, zaspakajając jego potrzeby. Czyli: musimy na nowo określić rolę piekarza rzemieślnika. Efektywne zarządzanie sprzedażą przestaje być dziedziną elitarną, a parafrazując słowa Adama Mickiewicza można powiedzieć, że marketing trafia pod strzechy. Piekarnia dbająca o rozwój, musi stworzyć dobrą ofertę dla klienta. Jest to możliwe jedynie przez wzmocnienie doświadczenia właściciela firmy wiedzą teoretyczną. Powstaje zatem pytanie: jak tego dokonać? Pomocnym środkiem w zdobyciu przewagi rynkowej może być opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej. Jedną z metod budowania strategii jest pozycjonowanie marki, jako psychologiczny proces tworzenia poznawczej reprezentacji produktu. Takim produktem może być (powinno być?) pieczywo. Piekarze rzemieślnicy muszą wiedzieć, jak odbiorcy postrzegają ich produkty i co tak naprawdę jest dla konsumentów ważne, zrozumieć ich potrzeby i pragnienia. Zbierając dane powinniśmy oprzeć się Fot. na wieloaspektowym badaniu postaw konsumenckich. Postawy osób badanych są dobrym wskaźnikiem wyróżniania marki, na podstawie którego można budować strategię marketingową. Poza tym, poznanie przyczyn słabej lub nasilonej postawy wobec danego produktu, zwiększa pole manewru tworzenia skutecznej kampanii reklamowej. Niniejsze badania możemy przeprowadzić w całym kraju, wśród mieszkańców miast oraz mniejszych miejscowości. Wykorzystując podobieństwo procesów, dowiemy się a ma to dla nas znaczenie praktyczne co skłania konsumentów do zakupu pieczywa rzemieślniczego, czym się kierują podczas wyboru produktu, wreszcie co decyduje o wyborze danej marki. Jarosław Gajda Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa PS Zapraszam na stronę fundacji

15 15 Ojczyzna w wyobraźni młodych cukierników i piekarzy Finał uczniowskich turniejów We Wrocławiu, w dniach r., odbył się finał XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorami byli: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu oraz rodzinna Cukiernia Carolin&Simon Sergiusza, Władysławy i Gabrieli Siemionko z Wrocławia, Zakład Piekarsko-Cukierniczy Ryszarda, Agnieszki i Łukasza Grabarczyków z Kątów Wrocławskich, Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP we Wrocławiu, Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. W turnieju rywalizowali uczniowie klas trzecich szkół zawodowych, wyłonieni w wieloetapowych eliminacjach. W finale o miano najlepszych młodych rzemieślników walczyło 17 cukierników i 13 piekarzy. Na uroczystym rozpoczęciu turniejów przywitała ich oraz ich opiekunów dyrektor ZSZ Nr 5 Czesława Gersztyn. Przedstawiła ona przewodniczących jury: turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik Wojciecha Biegańskiego oraz w zwodzie piekarz Mariana Nowetę. Pierwszego dnia zarówno cukiernicy, jak i piekarze, mieli za zadanie wykazać się zdobytą w szkole wiedzą teoretyczną, rozwiązując test obejmujący 30 zadań. W zależności od stopnia przygotowania dla jednych uczestników zadania wydawały się łatwiejsze, dla innych trudne. W związku z tym rozpiętość w liczbie zdobytych punktów była znaczna. Żaden z finalistów nie uzyskał maksymalnej liczby punktów, czyli 30. Najwięcej spośród cukierników zdobyła Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 29 pkt, zaś wśród piekarzy Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 24 pkt. W drugim dniu zawodnicy mogli zdobyć po 70 punktów, realizując następujące zadania, w grupie cukierników: 1. Wykonanie tortu o wadze od 3 do 4 kg. 2. Wykonanie 6 sztuk ciastek bankietowych. 3. Wykonanie eksponatu z karmelu lub czekolady. 4. Wykonanie dwóch rodzajów pralinek po 10 sztuk. 5. Wykonanie 6 sztuk figurek z marcepanu. Miejscem pracy była Cukiernia Carolin&Simon p.p. Siemionko z Wrocławia, w której od sześciu lat jurorzy i przedstawiciele mediów przyglądają się, jak młodzi cukiernicy radzą sobie z realizacją zadań turniejowych. Uczniowie mieli wcześniej przemyślane dekoracje tortów, hasło przewodnie konkursu brzmiało: Ciąg dalszy na str. 16 Jurorzy w cukierni przy pracy.

16 16 Finał uczniowskich turniejów Moja Mała Ojczyzna. Każdy z uczestników inaczej przygotował swoje eksponaty. Jagoda Urbańska, dumna z bogatej historii Gdańska, w swej pracy ukazała Żurawia gdańskiego na torcie oraz czekoladowy pomnik Trzech Krzyży. Wykonane przez nią marcepanowe stworzenia wodne zachwycały kształtami i barwami. Z kolei Agnieszka Domań z Białegostoku oczarowała nas wykonanym z karmelu żubrem, a leśne zwierzęta z marcepanu przeniosły nas w knieje Puszczy Białowieskiej. Jurorzy stwierdzili, że uczniowie rzetelnie przygotowali się do turnieju, a na swoich stanowiskach pracy utrzymywali czystość i porządek, wyroby były dopracowane. Poziom prac był niezwykle wyrównany, o czym świadczy punktacja: 1. Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 63,0 pkt. 2. Iwona Charytańska, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie 62,2 pkt. 3. Izabela Bukowska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 62,0 pkt. Część praktyczna turnieju piekarzy odbyła się w Zakładzie Piekarsko-Cukierniczym p.p. Grabarczyków w Kątach Wrocławskich. Państwo Grabarczykowie również po raz szósty goszczą finalistów tego turnieju. Trzynastka finalistów miała okazję popisywania się swoimi umiejętnościami przed jurorami w doskonale przygotowanym zakładzie. Jak nam powiedzieli czuje się tu rodzinną atmosferę, dzięki czemu łatwiej pokonali stres i z większą swobodą wykonywali zadania podlegające ocenie jurorów. Ci podkreślali, że uczniowie pra- Laureaci w zawodzie piekarz odebrali puchary dla mistrzów szkolących ufundowane przez Stanisława Kibałę (na zdjęciu pierwszy z prawej). cowali w skupieniu, racjonalnie gospodarowali surowcami, a także wzorowo dbali o czystość na stanowiskach pracy. Młodzi piekarze otrzymali zadania: 1. Uformować w ciągu 5 minut jak największą liczbę rogalików wyborowych. 2. Wykonać chleb okolicznościowy o wadze do 2 kg, ozdobiony elementami z ciasta martwego. 3. Uformować drobne pieczywo wyborowe pszenne: kajzerki, bułki dowolne, plecionki, solanki. 4. Wykonać z ciasta półcukierniczego dowolny wyrób. 5. Uformować z ciasta półcukierniczego chałki tureckie i żydowskie. Wszyscy zawodnicy przygotowali interesujące kompozycje i prezentacje swoich prac. Chleby okolicznościowe były pięknie udekorowane ozdobami z ciasta martwego. Można było dostrzec herby miast, wizerunki charakterystycznych budowli dla miast, w których mieszkają uczestnicy turnieju, krakowski lajkonik nie lękał się smoka z ciasta półcukierniczego, równo uplecione chałki, starannie wykonane bułki godne były finału. Najlepsi uczniowie w części praktycznej w zawodzie piekarz, to: 1. Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 64,4pkt. 2. Łukasz Krefta z Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 60,4pkt. 3. Bartosz Bugajski z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 56,2 pkt. Uroczyste zakończenie obydwu turniejów odbyło się w Hali Orbita we Wrocławiu. Ekspozycja wszystkich prac finalistów XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz wzbudzała zainteresowanie licznie przybyłych na uroczystość gości, sponsorów, rzemieślników, nauczycieli. Zanim przewodniczący komisji ogłosili wyniki tegorocznej rywalizacji, wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać kunsztownie wykonane torty, eksponaty z karmelu i czekolady, figurki z marcepanu. Pralinki i ciasteczka bankietowe kusiły, by ich skosztować. Dumnie prezentowały się bardzo okazałe okolicznościowe chleby, chałki i wyroby dowolne z ciasta półcukierniczego. Natomiast uczniowie nie mogli doczekać się wyników klasyfikacji generalnej odczytanej przez przewodniczących komisji. Zwycięzcy XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik to: I miejsce: Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 92 pkt. II miejsce: Justyna Wawrzyniak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Łodzi 85.2 pkt. III miejsce: Mateusz Twardzik z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach 85.2 pkt.

17 17 Zwycięzcami XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz zostali: I miejsce Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 88,4 pkt. II miejsce Łukasz Krefta z Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 83,4 pkt. III miejsce Bartosz Bugajski z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 78,2 pkt. Ekspozycję prac finalistów turnieju w zawodzie piekarz mogli podziwiać również wrocławianie w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, w dniu r., w trakcie kampanii Z szacunku do chleba, która jest organizowana od trzech lat przez CIRS we Wrocławiu. Wszyscy finaliści zostali obdarowani pamiątkowymi medalami, fachowymi czasopismami i książkami. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu konkursach otrzymali puchary i wiele cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez Komitet Główny Turnieju oraz przez licznych patronów i sponsorów, bez hojności których przeprowadzenie turnieju byłoby niemożliwe. Tradycyjnie pan Ryszard Łuźniak ufundował pucha- Tort Jagody Urbańskiej z Gdańska, I miejsce w turnieju. Praca JustynyWawrzyniak, II miejsce w turnieju. ry dla mistrzów szkolących najlepszych uczniów w części praktycznej w zawodzie cukiernik. Fundatorem pucharów dla mistrzów szkolących najlepszych uczniów w części praktycznej w zawodzie piekarz był pan Stanisław Kibało. I na zakończenie wielu finalistów, o czym mówili, bardzo świadomie podjęło decyzję o podjęciu nauki w zawodach piekarza i cukiernika. Wielu z nich pragnie kontynuować tradycje rodzinne. Wszyscy zostali wychowani w szacunku do chleba i swojej przyszłej pracy. Cudownie było słuchać, jak młody piekarz z pasją opowiada o cudzie przemiany kęsa ciasta w okazały pachnący bochen chleba. A Łukasz Krefta, laureat II miejsca w zawodzie piekarz, marzy, by wymyślić jakiś produkt piekarniczy i wprowadzić go do produkcji; w wakacje pracuje on na Jarmarku Dominikańskim. Przygoda z piekarstwem dla Bartosza Bugajskiego (III miejsce) również zaczęła się od pracy wakacyjnej i spodobała mu się tak, że stara się być coraz lepszy w swoim zawodzie. Gdy mamy taką ambitną, pozytywnie umotywowaną, wspieraną przez rodziców, nauczycieli i rzemieślników młodzież, możemy być spokojni o rozwój i przyszłość polskiego rzemiosła. ILN Chleb okolicznościowy Bartosza Ireneusza Kazimierczaka. Chleb okolicznościowy Bartosza Bugajskiego.

18 18 SŁODKIE ZMAGANIA W POZNANIU Szesnaste ogólnopolskie turnieje: Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego... Niezmiennie od 16 lat, w kwietniu, pracownia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, wypełnia się wyłonionymi w eliminacjach uczniami w zawodzie cukiernika i piekarza. W tym roku, 23 kwietnia, 20 adeptów sztuki cukierniczej stanęło w szranki, aby walczyć o tytuł najlepszego. W ciągu siedmiu godzin pracy powstało dwadzieścia trzypiętrowych tortów, czterysta bankietowych ciastek i sześćdziesiąt różnorodnych figurek marcepanowych. Cieszyły oko nie tylko swym wyglądem, doskonale dobraną paletą barw, ale także nowatorskim podejściem do tematu. Ważne było również, aby zachwyciły smakiem. Pomysłów na to, aby wygrać konkurs nie brakowało. Młodzi cukiernicy przedstawiali prace o różnorodnej tematyce. Znalazły się m.in.: letni powiew wiosny, taniec moja pasja, dziadek do orzechów czy czekoladowe inspiracje. Zdobywczyni I miejsca w turnieju piekarskim Daria Małecka z Gdańska. Torty i ciastka kusiły najrozmaitszymi smakami. Wśród figurek można było podziwiać m.in. zwierzątka i bajkowe postaci. W turnieju tym pierwsze miejsce zajął Mikołaj Kiliński z ZSPS w Poznaniu, który uczy się praktycznej nauki zawodu w zakładzie Kandulski sp. j. Przygotował on pracę zatytułowaną Asterix i Obelix. Jego tort kusił smakami tiramisu i truskawki, natomiast ciastka bankietowe mango, marakują i czarnym bzem. Drugie miejsce przypadło w udziale Agacie Cegielskiej z cukierni Mariana Webera, również uczennicy ZSPS w Poznaniu. Jej tort o smaku czekolady i marakui oraz ciasteczka czekoladowo-kokosowe i czekoladowo-malinowe okazały się strzałem w dziesiątkę. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została Magdalena Kubik z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, z cukierni Staromiejskiej Police. Tort przygotowany z myślą o miłośnikach Disneya kusił smakiem truskawki i czekolady. Ciastka bankietowe natomiast łączyły w sobie nutę pomarańczy i czekolady. Uczniowie biorący udział w turnieju obserwowani byli przez czujne jury, zwracające uwagę nie tylko na smak i wygląd wyrobów, ale także pomysłowość, dokładność wykonania, organizację pracy oraz czystość. Częścią składową końcowej punktacji była także odpowiedź ustna z teorii. II miejsce w turnieju piekarskim zdobył Radosław Skoczylas z Chełma. III miejsce w turnieju piekarskim zajął Patryk Krzemiński z Radomia.

19 19 Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, praktykująca w Piekarni-Cukierni Eugeniusza Lipińskiego w Gdańsku. Drugie miejsce zajął Radosław Skoczylas z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Natomiast trzecie Patryk Krzemiński z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia, uczący się praktycznej nauki zawodu w piekarni Mariusza i Tadeusza Foglów w Radomiu. W turnieju cukierniczym I miejsce zajął Mikołaj Kiliński z Poznania, autor oryginalnej pracy Asterix i Obelix...oraz Piekarski im. Anny Butki Organizatorami tych konkursów była tradycyjnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, przy znaczącym udziale sponsorów. Z satysfakcją podkreślano podczas pożegnalnego spotkania, że zarówno turniej cukierniczy, jak i piekarski cieszą się niesłabnącą popularnością, a uczestnicząca w nich młodzież z pasją wykonuje powierzone Wydawać by się mogło, że stoły w pracowni ZSPS w Poznaniu jeszcze nie odpoczęły po turnieju cukierniczym, że jeszcze unosi się zapach ciast, a tu już 25 kwietnia dwudziestu dwóch uczestników piekarskiego turnieju rozpoczęło swą pracę. Niebawem całe pomieszczenie wypełniło się zapachem świeżego pieczywa. Jasnym było, że każdy ze startujących uczniów chciał jak najlepiej zaprezentować umiejętności zdobyte podczas praktyk zawodowych. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego, sprawdzony i niezmienny od lat, ściśle przewiduje, co należy wykonać. Dlatego też spod sprawnych dłoni młodych piekarzy wyszły: bułki zwykłe, knypelki i kajzerki, powstały też piękne chałki, rogale, drożdżówki i plecionki. Uczniowie musieli kierować rozrostem i wypiekiem przygotowywanych przez siebie wyrobów, dodatkową trudność stanowiło wyprodukowanie pieczywa o ściśle określonej gramaturze. Największe możliwości pokazania zdobytego kunsztu piekarskiego dało jak zwykle przygotowanie wyrobu artystycznego. Niektórzy ze startujących wykonali prace z ciasta chlebowego, inni zaś z ciasta martwego. Wśród eksponatów artystycznych pojawiły się m.in. tradycyjne chleby ozdobne, ale także te mniej popularne, jak: piekarz, wielkanocny zając, wiosenny kapelusz, mrówka czy żółw. W tym roku niektórzy uczniowie zdecydowali się wykorzystać szerszą paletę barw dla ozdobienia pieczywa. I tak: np. czerwone róże, wykonane z naturalnych barwników, czy fioletowe winogrona przyozdobiły dodatkowo niektóre piekarskie wyroby artystyczne. Także i podczas tego turnieju uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą praktyczną, jak i teoretyczną. Filmowa praca jednej z uczestniczek turnieju piekarskiego Magdaleny Kubik. Fot. Dominika Bieniasz. Po zliczeniu punktów 26 kwietnia, w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, ogłoszono wyniki piekarskiego turnieju. Zwyciężyła Daria Małecka z Zespołu im zadania i potrafi nie tylko przygotować doskonałej jakości wyroby, ale także pięknie je wyeksponować. Katarzyna Mojzykiewicz

20 20 Sezon turystyczny rozpoczęty! Na Huculszczyźnie J est tylko jedno takie miejsce w świecie, w którym zamiast Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa, można parafrazując słowa znanej pieśni Czerwony pas zaśpiewać Tu szum Prutu Tym miejscem są progi czy też malowniczy wodospad na tej rzece, koło miejscowości Jaremcze. Górska rzeka szumi na nich, że hej! Na zaproszenie Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie mieliśmy okazję dotrzeć tam, aby na własne uszy posłuchać szumów na Prucie, ale także zobaczyć Huculszczyznę, ostatnie krańce dawnej Rzeczpospolitej. Imponujące są walory turystyczne tego pięknego, o bogatej historii regionu. Obiektem naszego zainteresowania była zarówno stolica województwa, 230-tysięczne miasto Iwano- -Frankowsk (przedwojenny polski Stanisławów), jak też takie miejscowości jak: Halicz, Kołomyja, czy zupełnie nowo powstały ośrodek sportów zimowych Bukowel, pałożony obok tak znanych kiedyś miejscowości jak: Polanica, Jabłonica, Tatarów, czy Kosów. Bukowel powstał od podstaw 10 lat temu i wciąż się rozwija, ale już dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w nowych obiektach wybudowanych z drewna, o ciekawej architekturze. Na okolicznych stokach jest 16 tras zjazdowych, o łącznej długości 54 km, obsługiwanych przez kilka wyciągów, 16 ratraków i aż 350 armatek śnieżnych. Bukowel, dzięki dobrej bazie sanatoryjnej, wydaje się być miejscem odpowiednio przygotowanym na przyjęcie turystów o każdej porze roku. Inne sąsiednie miejscowości zresztą też. Mnóstwo w nich obiektów agroturystycznych. Kołomyja nadal jest pełna polskości i Polaków, Iwano-Frankowsk sprawia wrażenie jednego z najładniejszych miast Ukrainy, a przełom Prutu przez góry Karpaty zachwyca na każdym kroku. Tylko to nie nowina -- drogi ukraińskie wymagają poprawy. Krzysztof Stankiewicz Fot: Zbigniew Miazga Malowniczy wodospad na rzece Prut, koło miejscowości Jaremcze. Willa Oleńka w Niechorzu przypadła do gustu piekarzom i ich rodzinom. Niechorze Piekarskie urlopy rodzinne nad polskim morzem Pensjonat zapewnia maksimum wygody swoim gościom. Niechorze to mała, ale jakże urokliwa osada rybacka na przepięknym Wybrzeżu Rewalskim. Już drugi rok z rzędu Niechorze staje się urlopową bazą wypoczynkową piekarzy i ich rodzin. Największa i najbardziej prężna polska firma piekarska Polpain-Putka z Warszawy, zaproponowała swoim pracownikom, wyróżniającym się przede wszystkim wieloletnim stażem, urlopowy wypoczynek nad Bałtykiem. Wypoczynek dofinansowywany jest z funduszu socjalnego. Po nieciekawych doświadczeniach wcześniejszych wyjazdów do Bułgarii, wiele rodzin postanowiło spędzić część urlopów nad polskim morzem. Wybór padł na Willę Oleńkę w Niechorzu, kameralny pensjonat mogący pomieścić jednorazowo 35 osób, położony zaledwie 200 m od klifowego morskiego brzegu. Co nie bez znaczenia, pensjonat oddalony jest od zgiełku, jaki w czasie sezonu panuje w centrum. Tym samym cisza i spokój gwarantują doskonały wypoczynek. Natomiast zainteresowani zakupem pamiątek czy amatorzy atrakcji gastronomicznych, jak i nocnych dyskotek mogą skorzystać z nieodpłatnego dojazdu do centrum Niechorza czy Rewala kolejką retro. Dobrze zorganizowana kuchnia w Willi Oleńka zapewnia smaczne domowe posiłki. Raz w tygodniu odbywa się grillowanie. Wydzielony teren dla najmłodszych, wyposażony w wiele dziecięcych atrakcji, pozwoli maluchom na wspaniałą i bezpieczną zabawę. Zainteresowani znajdą pełniejszy opis oraz sposób kontaktu w Internecie, na stronie Wybrzeże Rewalskie, pod hasłem pensjonat Willa Oleńka Niechorze.

piekarnie 5(30) POLSKIE DOBRO NAKŁAD 6 000 EGZ. / maj 2013/

piekarnie 5(30) POLSKIE DOBRO NAKŁAD 6 000 EGZ. / maj 2013/ 5(30) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / maj 2013/ w numerze: MIESZANKI PIECZYWA FUNKCJONALNEGO WYDARZENIA POLSKIE ELIMINACJE WORLD CHOCOLATE MASTERS 2013 MARKETING I ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach

w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach 11(0) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. /LISTOPAD 2010/ w numerze: Miliard złotych można zarobić na lodach B&S Business News Kilkaset punktów w całym kraju zamierza otworzyć sieć Gorąco

Bardziej szczegółowo

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY

Więcej na str. 16-17 i 71-72. wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM 10(23) RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY NADCHODZI CZAS NA KLASTRY 10(23) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE NAKŁAD 6 000 EGZ. / październik 2012/ wydarzenia TARGI IBA 2012 W MONACHIUM RAPORT RÓŻNE OBLICZA SZAREJ STREFY MARKETING NADCHODZI CZAS NA KLASTRY DODATKI I SUROWCE

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010

Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia 25 listopada 2010 roku w w w. c e c h g d y n i a. p l Numer 25 Rok VII Adam Pstrągowski Złotnikiem Roku 2010 Medal Św. Eligiusza po raz trzeci w

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO

PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO 6(43) piekarnie CUKIERNIE LODZIARNIE gastronomia NAKŁAD 6 000 EGZ. / czerwiec 2014 PRODUKTY TRADYCYJNE DOBRY BIZNES DLA KAŻDEGO B&S BUSSINES NEWS TO CO DOBRE MUSI KOSZTOWAĆ B&S BUSSINES NEWS CZY CUKIER

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Garowanie pod kontrolą

Garowanie pod kontrolą PIŁKARSKIE EMOCJE z lodowym asortymentem UNIFINE F&BI szczegóły na IV okładce 1 NR 12 (10) GRUDZIEŃ 2011 Garowanie pod kontrolą Lep reklamę, złap klienta W NUMERZE M.IN. POZYCJONOWANIE realny zysk w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 30/31/2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) BIZNES EKOLOGIA JAKOŚĆ STRATEGIE GOSPODARCZE ZARZĄDZANIE 50 LAT INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN instytut włókien Naturalnych i roślin zielarskich ul. wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Znów milionowy zysk! Wysłuchanie Spółdzielców

Znów milionowy zysk! Wysłuchanie Spółdzielców 100-lecie gmachu Społem str. 4 Zebrania Przedstawicieli str. 5 Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok 51 nr 76 (557) WARSZAWA, lipiec 2013 r. Cena 4,

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo