Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych"

Transkrypt

1

2

3 Mamma Mia z dodatkiem witamin i substancji mineralnych +Witamina D Kwas foliowy Magnez Backaldrin Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 32, Warszawa, tel , tel do 83, fax

4

5 5 Walne Zebranie Członków SRzP RP Gdańsk, 22 maja 2013 Stowarzyszeniowy bilans roku 22 maja 2013 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się przewidziane statutem Walne Zebranie Członków SRzP RP. Głównym tematem obrad będzie ocena działalności Stowarzyszenia w 2012 roku; ponadto, w wyniku dyskusji, ustalony zostanie program działania Zarządu Głównego oraz poszczególnych ogniw Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość. A oto omówienie sprawozdania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP z działalności za rok 2012, które przedstawione zostanie w Gdańsku. Władze Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej działał w niezmienionym 10-osobowym składzie, tj.: Prezes Stanisław Butka, wiceprezesi: Witold Grela, Lech Jędryka, Andrzej Wojciechowski, sekretarz: Barbara Schroeder, skarbnicy: Tadeusz Fogiel, Zbigniew Mikulewicz, członkowie: Andrzej Danek, Piotr Koperski, Leszek Meler. Zarząd Główny w minionym roku podejmował i realizował zadania wynikające z planu przyjętego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w maju 2012 r. Nadto, skupiono się na działaniach mających na celu propagowanie spożycia pieczywa w naszym kraju poprzez m.in. organizację imprez, tj. Święta Chleba, w wielu miejscach naszego kraju. Zajmowano się również problematyką kryzysu gospodarczego, który ma istotny wpływ na kondycję polskich rzemieślników. Działania Zarządu, a także członków Stowarzyszenia, były realizowane na wielu płaszczyznach i dotyczyły wielu przedsięwzięć. Jednym z ważniejszych wydarzeń poprzedniego roku było przygotowanie i poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się 24 czerwca na Jasnej Górze w Częstochowie. Poczet sztandarowy stanowili: Andrzej Szydłowski z Gdańska, Lech Jędryka z Częstochowy oraz Aleksander Dolczewski z Gostynia. W odświętnych piekarskich strojach dumnie prezentowali sztandar z wizerunkiem patronów piekarzy św. Anny i św. Klemensa oraz znakiem i datą powołania Stowarzyszenia na jego rewersie. Podniosłe dla Stowarzyszenia wydarzenie uświetniła obecność władz kościelnych, a także Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb i Cechów. Nie zabrakło również członków Stowarzyszenia, którzy przybyli ze sztandarami cechowymi. Ciąg dalszy na str. 6 Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo, nowa siedziba MTG SA. Tutaj odbędzie się Walne Zebranie Członków SRzP RP.

6 6 Stowarzyszeniowy bilans roku Ciąg dalszy ze str W zakresie szkolenia i oświaty zawodowej A. Działania w tym zakresie prowadzone były przez zespół Stowarzyszenia pod egidą Członka Zarządu Piotra Koperskiego oraz Wiceprezesa Andrzeja Wojciechowskiego, przy dużym wsparciu Członka Wspierającego Stowarzyszenia firmę Lesaffre Polska. W dn. 3-7 marca 2012r. w czasie Salonu Europain w Paryżu odbył się finał Mistrzostw Pucharu Świata w Piekarstwie. Skład ekipy stanowili: Marcin Surowiecki i Paweł Chojecki, pracownicy warszawskiej piekarni Polpain-Putka oraz Przemysław Koperski z Piekarni-Cukierni Piotr Koperski z Suchego Lasu; kierownikiem ekipy był Piotr Koperski, trenerem Andrzej Borycki z firmy Lesaffre Polska. Ostatecznie jednak polska drużyna zajęła dopiero 9. miejsce. Nie ulega wątpliwości, że sam udział w tak prestiżowym konkursie jest nobilitujący. B. W zakresie szkolenia i oświaty zawodowej członkowie naszego Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach organizowanych np. przez Związek Rzemiosła Polskiego, bądź poszczególne Izby Rzemieślnicze, w sprawie proponowanych zmian w ustawodawstwie obejmującym kształcenie zawodowe. 2. W zakresie marketingu i reklamy W roku 2012r., w wielu regionach kraju zorganizowano obchody Świąt Chleba, które cieszyły się dużą popularnością wśród lokalnych mieszkańców i turystów. A. Święto Chleba w Gdańsku odbyło się 29 VII 2012 r. Organizatorami były Międzynarodowe Targi Gdańskie wraz z Cechem Piekarzy w Gdańsku. Zadbano o ciekawy program imprezy, jak i znakomitą atmosferę. Na zaproszenie Prezesa Honorowego A. Szydłowskiego, w obchodach Święta Chleba wziął udział Chrystian Vabret pełniący funkcję wiceprezydenta UIB; B. Święto Chleba w Radomiu zorganizowano w dniu 2 IX 2012 r. O sukcesie organizatorów może m.in. zaświadczyć uczestnictwo kilku tysięcy mieszkańców Radomia i jego okolic. Ważnym elementem dopracowanego w każdym szczególe programu wydarzeń, czy też uzyskania znakomitych patronatów nad imprezą, jak i udziału niejednokrotnie znamienitych gości, jest złożenie podziękowań działaczom i sponsorom, którzy zaangażowali się w przygotowania; C. W Lublinie w dniu 9 IX 2012 r. odbyło się Święto Chleba. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia impreza miała wymiar ogólnopolski (IV edycja). Po raz pierwszy pozyskano na jej organizację środki finansowe z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. W ramach założonego planu wydarzeń przeprowadzono akcje promocyjne w przedszkolach i szkołach, zorganizowano także konkursy dla dzieci i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami, degustacje wyrobów regionalnych, powstała także strona internetowa poświęcona imprezie. Zgodnie z tradycją imprezę rozpoczęła uroczysta msza św. oraz przemarsz ze sztandarami. W Święcie Chleba wzięło udział 40 zakładów, które wyrobami i oprawą stoisk przyciągnęły wielu smakoszy dobrego pieczywa. D. Poznań również zorganizował Święto Chleba, które odbyło się w dniu 8 IX 2012 r. Po raz kolejny na organizację Święta Chleba w Poznaniu uzyskano dotację z Urzędu Miasta Poznania. Ponadto udało się pozyskać środki finansowe z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Odprawiona została uroczysta msza św., po której na Stary Rynek, z korowodem pocztów sztandarowych, przeszli goście Święta Chleba oraz działacze organizacji rzemieślniczych. Zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych częstowali zwiedzających wyrobami piekarskimi, m.in. charakterystycznym dla Wielkopolski rogalem świętomarcińskim. Wręczono także podziękowania i puchary zasłużonym działaczom Stowarzyszenia, organizacjom partnerskim, sponsorom oraz wspierającym działalność Stowarzyszenia władzom samorządowym; E. Również Gostyń w Wielkopolsce zorganizował w dniu 15 VIII 2012 r. Święto Chleba, które odbyło się u stóp historycznego klasztoru. Stoiska wystawiennicze zostały przygotowane przez piekarzy z Gostynia i okolic. W przygotowanie obchodów zaangażowani byli także zakonnicy prowadzący ww. 500-letni klasztor. W czasie mszy św. zostały poświęcone nie tylko wyroby piekarskie, ale też kwas piekarski, plony i ziarna zbóż. F. Święto Chleba przygotował również cech ze Szczecina, święto odbyło się w dniu 20 VII 2012 r., w ramach Jarmarku św. Jakuba. Uczestniczyło 9 szczecińskich piekarni, kolejne 20 zakładów było wystawcami, m.in. z Kurpi i Podlasia. Oprawa imprezy była tradycyjna: msza św., korowód pocztów sztandarowych, konkursy o tematyce piekarskiej, spotkania z władzami miasta. 3. W zakresie ekonomiczno-społecznym Członkowie Zarządu Głównego podczas posiedzeń omawiali najistotniejsze problemy, z jakimi borykają się członkowie Stowarzyszenia. Tematem jednego z posiedzeń Zarządu był problem związany z wykryciem przez organy państwowe procederu sprzedaży producentom żywności soli wypadowej oraz nielegalnego suszu jajecznego. Zarząd Główny wystosował oświadczenie, w którym informuje się opinię publiczną, iż kupiona przez zakłady rzemieślnicze do produkcji pieczywa sól posiada atest producenta potwierdzający, że jest to środek spożywczy dozwolony do stosowania w przetwórstwie żywności. Omawiano także zagrożenia, tak dla piekarstwa rzemieślniczego, jak i dla zdrowia społeczeństwa, wynikające ze stosowania pieczywa mrożonego. 4. W zakresie organizacyjnym Organizowano spotkania członków Stowarzyszenia z okazji Świąt, Nowego Roku oraz targów i innych imprez okolicznościowych, przy udziale przedstawicieli władz świeckich i kościelnych. Należy zaznaczyć, że z roku na rok rośnie liczba imprez promujących spożycie pieczywa, a w szczególności coraz bardziej popularne święta chleba organizowane przez zarządy kół regionalnych bądź członków niezrzeszonych w kołach, zyskujących swe indywidualne tradycje oraz uznanie lokalnych społeczności, jak i piekarskich producentów. Dokonano podsumowania i oceny działalności Stowarzyszenia za 2012 r., czego dowodem jest dokumentacja opracowana pod obrady dzisiejszego Walnego Zebrania.

7 7 5. W zakresie współpracy z zagranicą Stowarzyszenie, działając w strukturach UIB, uczestniczy w spotkaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez tę międzynarodową organizację piekarzy. Tym samym podtrzymuje kontakty z organizacjami piekarskimi innych krajów, których osiągnięcia w kształtowaniu korzystnych dla branży piekarskiej warunków prawno-organizacyjnych, pozwalają polskim przedsiębiorcom korzystać ze zdobytego przez nie doświadczenia. W ramach współpracy Stowarzyszenia z UIB ułatwione jest także uczestnictwo polskich piekarzy w międzynarodowych prestiżowych mistrzostwach i konkursach zawodowych, dzięki którym promowany jest kunszt polskiej sztuki piekarskiej. 6. W zakresie wydawniczym Kontynuowano wydawanie i kolportaż wewnątrz Stowarzyszenia czasopisma Piekarz Polski ; współdziałano z wydawnictwem Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego z dalszym pomocnym i aktywnym zaangażowaniem redakcji. 7. W zakresie finansowym Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Zarząd Główny przyjął bez uwag i zastrzeżeń. Rok 2012 zamknięty został ujemnym wynikiem finansowym. Od lat środki finansowe, jakimi dysponuje Stowarzyszenie, nie wystarczają na pokrycie wszystkich planowanych zadań Stowarzyszenia. Podkreślić należy, że działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na wpływach ze składek członkowskich, które niestety przez wielu członków w dalszym ciągu nie są regulowane. Aby zniwelować wysokość kosztów działalności, jak co roku Biuro Stowarzyszenia opracowało wniosek o dotację na składkę do UIB przyznawaną w drodze konkursu przez Ministerstwo Gospodarki z funduszy UE. Otrzymana dotacja w całości pokryła składkę do UIB za 2012r. (3 000 ). AmberExpo pierwszy rok działalności Dokładnie dwa lata temu, 16 maja 2011 roku, odbyło się uroczyste wmurowanie bursztynowego kamienia węgielnego, natomiast wiecha zawisła 26 września 2011 roku, a 25 kwietnia 2012 roku nastąpiło otwarcie nowego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo. Poprzednia siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich w Oliwie przy ul. Beniowskiego to wielce zasłużony obiekt, ale już nie na te czasy. Realizacja planowanych zadań stała się możliwa dzięki budowie AmberExpo. Niezwykle funkcjonalna i charakteryzująca się najwyższym standardem powierzchnia wystawiennicza łącznie ok. 12 tys. mkw., to trzy hale o powierzchni około 3900 mkw. każda, oddzielone przesuwanymi ścianami, umożliwiającymi elastyczne dopasowanie wielkości wystawienniczej do aktualnych potrzeb. Dużym walorem jest także 14,5-metrowa wysokość części wystawowej hali poszerzająca możliwości eksponowania wielkogabarytowych eksponatów. Atutem jest także jego funkcja kongresowa. Znakomite uzupełnienie przestrzeni wewnętrznej stanowi otoczenie. To nie tylko dogodne, bezkolizyjne drogi dojazdowe, ale również zewnętrzne tereny wystawiennicze. Szczególnym atrybutem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo jest jego lokalizacja, także w kontekście sąsiedztwa stadionu piłkarskiego PGE Arena, co stwarza szerokie możliwości współpracy, zarówno przy organizacji wspólnych projektów, jak i w zakresie wzajemnego wykorzystania posiadanej infrastruktury. Od inauguracji działalności w nowej siedzibie minął rok warto przyjrzeć się, jak MTG SA wykorzystują nowe możliwości. W 2012 roku MTG, realizując 11 imprez targowych własnych, osiągnęły bardzo dobre wyniki, dotyczy to zwłaszcza projektów o zasięgu międzynarodowym, takich jak: Jarmark św. Dominika, AMBERMART, czy BALT-MILITARY-EXPO. W ubiegłym roku wprowadzono także nowy tytuł Targi Gra i Zabawa, osiągając znaczący sukces frekwencyjny. Zaplecze konferencyjne Centrum AmberExpo umożliwiło także poszerzenie dotychczasowych działań o projekty konferencyjne, w tym konferencje naukowe. W AmberExpo odbyło się także blisko 30 różnorodnych wydarzeń organizowanych przez zewnętrznych operatorów, spółka była również beneficjentem korzyści wynikających z organizacji przez Gdańsk Mistrzostw EURO MTG SA kreują także nowe tytuły w tym roku odbędą się Targi Sportowe oraz Targi Łowiectwa i Wędkarstwa. Szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego zostanie dokonane przez Księgową Stowarzyszenia. PODSUMOWANIE Przedstawione wyżej sprawozdanie Zarządu Głównego obrazuje jedynie zarys pracy, jaki został wykonany przez zarząd oraz poszczególnych członków naszej organizacji. Wszystkie przedsięwzięcia wymagały poświęcenia cennego czasu i zaangażowania, a to wszystko na rzecz rzemieślników i organizacji którą reprezentują. Wszystkie realizowane cele trudno byłoby realizować, gdyby nie finansowe i rzeczowe wsparcie podmiotów wspierających naszą organizację, a także pracowników Biura Stowarzyszenia. Dlatego też w imieniu Członków Zarządu Głównego, pragnę złożyć wszystkim, szczere podziękowania oraz uznanie za czas i poświęcenie bez którego trudno by było osiągnąć przyjęte cele i założenia stwierdził kończąc sprawozdanie Stanisław Butka, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP.

8 maja 2013, w Centrum Wystawienniczo- -Kongresowym AmberExpo GDAŃSKIE TARGI W dniach maja 2013 r. w Centrum Wystawienniczo- -Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędą się: 15. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK 17. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów GASTROEXPO 16. Targi Mleczarstwa MLECZNA REWIA 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH jedyna w Polsce i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej impreza targowa poświęcona branży rybnej. Targi BALTPIEK odbędą się w nowo wybudowanym, nowoczesnym Centrum AmberExpo. KONFERENCJA PIEKARZY W ramach 15 Targów Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK 2013 w dn. 24 maja odbędzie się konferencja, której organizatorami są: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Międzynarodowa Unia Piekarstwa i Ciastkarstwa UIB. Konferencja ma charakter sesji poświęconej nabrzmiałym tematom nurtującym środowisko piekarzy rzemieślników. Dla przykładu: Gdzie koncentrować wysiłki i gdzie kierować pieniądze? Co jest ważniejsze: czy podnoszenie kwalifikacji menadżerskich osób kierujących piekarniami rzemieślniczymi, czy ciągłe doskonalenie jakości rzemieślniczych wyrobów i podnoszenie rangi zawodu piekarza? Czy promować konsumpcję każdego pieczywa, czy tylko pieczywa produkowanego od a do z w piekarniach rzemieślniczych? Jak walczyć z niegodziwymi praktykami wielkich powierzchni handlowych? Mamy nadzieję mówią w imieniu organizatorów Henryk Piesiewicz i Andrzej Szydłowski iż nasza konferencja pozwoli udzielić sensownych odpowiedzi na powyższe pytania, jak również przyczyni się do dalszej integracji środowiska piekarzy rzemieślników w Polsce i na świecie. Honorowy patronat nad Targami sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Gospodarki. Wspólny program imprez obejmie zarówno liczne spotkania dla branży, profesjonalne szkolenia, seminaria, jak i skierowane do odbiorców indywidualnych konsultacje. Nie zabraknie kulinarnego i piekarskiego show, w ramach którego zobaczymy: pokazy na żywo sztuki piekarniczej Irlandczyków i Węgrów, gotowania Drużyny Olimpijskiej Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, trików barmańskich Flair Brothers (uczestnika programu Mam Talent), mistrzowskiej sztuki cukiernictwa czy dietetycznego gotowania. Podczas targów odbędzie się kilka konkursów dla wystawców, młodych adeptów sztuki kulinarnej i cukierniczej, utalentowanych carvingowców, czy barmanów i baristów, m.in.: III edycja konkursu Kuźnia Słodkich Talentów pt. Majówka, I Ogólnopolska Olimpiada Dekoracji z Warzyw i Owoców, II Ogólnopolska Sztafeta Kulinarna Młodych Kucharzy, którą poprowadzi znany muzyk, showman i znawca sztuki kulinarnej Krzysztof Skiba, Konkursy o Medal Mercurius Gedanesis oraz Nagrody Specjalne (Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na najlepsze produkty prezentowane na targach. Szczególnej uwadze naszych Czytelników polecamy międzynarodową konferencję skierowaną do branży piekarniczej i cukierniczej pt. Pierwszoplanowe działania na rzecz rozwoju piekarstwa rzemieślniczego (piszemy o niej obok), jak również konkurs dla piekarzy na najlepszy wypiek prezentowany na Targach o Puchar Prezesa MTG SA. Galerię wypieków podziwiać będzie można na stoisku Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku przez wszystkie trzy dni targowe. W nowym centrum odbyło się już kilka udanych imprez targowych. Dużym powodzeniem cieszyły się targi Gra i zabawa, organizatorzy oczekują, że podobnie będzie podczas Baltpieku.

9 9 Bakepol, 7-10 września, 2013 W Lublinie wypieką się w tym roku fantastyczne targi Wypełniają się już plany stoisk nowoczesnych hal wystawienniczych Targów Lublin. Ogromne zainteresowanie nową lokalizacją targów Bakepol i możliwościami zdobycia nowych kontaktów biznesowych, zarówno z tego regionu Polski, jak i krajów zza wschodniej granicy, spowodowało, że oferta wystawiennicza organizatorów jest na wyczerpaniu. Targi Bakepol od pierwszej ich odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z faktu, że nowa lokalizacja i termin zostały tak dobrze przyjęte przez branżę podkreśla dyrektor targów Bakepol, Joanna Jasińska. Choć do targów pozostało jeszcze kilka miesięcy, większość oferowanej powierzchni wystawienniczej została już zarezerwowana. Wśród wystawców tegorocznych targów Bakepol nie zabraknie niekwestionowanych liderów branży, jak np.: Cream, Hert, Credin, Backaldrin, Fritsch, Jeremy, Komplet, Winkler Wachtel czy też Zeelandia. Jak wynika z rozmów z firmami, które zdecydowały się na udział w wydarzeniu, targi obfitować będą w nowości produktowe, a to z całą pewnością przełoży się również na liczbę zwiedzających. Organizatorzy targów już od jakiegoś czasu prowadzą szerokie działania promocyjne, a ich efektem jest zapowiadane przybycie grup piekarzy, między innymi z Ukrainy, Białorusi czy też Kaliningradu. Nie zabraknie oczywiście przedstawicieli branży piekarskiej i cukierniczej ze wschodniej i południowej części Polski, dla których lokalizacja wydarzenia w Lublinie zdecydowanie ułatwi nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i zapoznanie się z najnowszą ofertą i rozwiązaniami technologicznymi. Przyjazd gości zza wschodniej granicy, szereg zapytań od przedstawicieli branży piekarskiej i cukierniczej z bliższych i dalszych okolic Lublina wskazuje na ogromne zainteresowanie ofertą wystawców targów Bakepol podkreśla Joanna Jasińska. Z całą odpowiedzialnością mogę już dzisiaj powiedzieć, że w Lublinie wypieką się w tym roku fantastyczne targi, do udziału w których gorąco zapraszam. IV edycja targów Bakepol, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbędzie się w dn września 2013, w Lublinie. Wiele wskazuje na to, że stolica Lubelszczyzny rozpoznawalna będzie nie tylko z pięknych budynków i okolic, ale również gwaru rozmów biznesowych i świeżego zapachu chleba, który na długo zostanie w pamięci targowych gości. Ewa Kozłowska Zdjęcia: - Marketing Miasta Lublin

10 10 Święto patrona piekarzy i cukierników GDAŃSK Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 sierpnia A.D. 2006, podczas gdańskich obchodów Święta Chleba, brać piekarska z całej Polski wzięła udział w poświęceniu ołtarza swojego patrona św. Klemensa Dworzaka, znajdującego się w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku. Obecnie mija 7 lat od chwili, gdy piekarze i cukiernicy ufundowali ołtarz swojemu patronowi. Wokół idei budowy, dzięki zaangażowaniu proboszcza tej parafii księdza prałata Cezarego Annusewicza oraz grupy inicjatywnej w osobach piekarzy: Sławomira Mielnika, Jana Prangi i Piotra Gotowały, udało się wówczas skupić rzeszę ludzi z branży, życzliwych, pełnych pomysłów, chętnych do pracy i szczodrych. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, będący jednym z największych kościołów w Gdańsku zrujnowany, ograbiony i przez wiele lat zamknięty, miał niewiele zabytków. W magazynie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków leżał, niszczejąc, piękny dębowy XVII-wieczny portal drzwiowy z kościoła św. Bartłomieja, natomiast piekarze i cukiernicy potrzebowali swojego ołtarza. Z takiej właśnie kombinacji potrzeb zrodził się pomysł zbudowania ołtarza św. Klemensa Dworzaka. Projekt adaptacji portalu wykonała Joanna Labenz, prace konserwatorskie prowadził Andrzej Paczesny, znakomity rzeźbiarz snycerz Stanisław Wyrostek dorobił i uzupełnił uszkodzone ubytki portalu. W centralnej części ołtarza umieszczony został duży (wys. 1,55 m, szer.1,10 m) obraz pędzla Wojciecha Czerniewskiego, twórcy znamienitych dzieł, w tym: Galerii Portretów Królów Polskich w Ratuszu Głównym Miasta Gdańska, portretu Jana Pawła II w Katedrze Oliwskiej, św. Józefa z chłopcem Jezusem w kościele św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, portretu Józefa Wybickiego w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i wielu innych. Nasz Patron przedstawiony jest jako rozmodlony kapłan z różańcem w ręku na tle starego warsztatu piekarskiego z jego czasów _(św. Klemens w pewnym okresie życia był również piekarzem). Obraz ten stał się już wzorem ikoną dla innych obrazów podejmujących tę tematykę. Od siedmiu lat budujemy również tradycję uczczenia wspomnienia św. Klemensa z okazji święta patronalnego Gdańsk. Uczestnicy patronalnej uroczystości na tle ołtarza św. Klemensa. przypadającego 15 marca. W tym roku w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku uroczystość ta odbyła się w niedzielę, 17 marca. Brać piekarska włączyła się w przygotowanie tego święta. Wokół ołtarza zgromadziło się wiele osób z pocztami sztandarowymi i przedstawicielami cechów: Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni oraz Rzemiosł Różnych w Pruszczu Gdańskim. Uroczystość w całości przygotowana została przez środowisko piekarskie: oprawa mszy św., czytania, modlitwa wiernych w wykonaniu Leszka Melera z Piekarni w Pelplinie, dary ofiarne: chleb dekoracyjny upieczony i złożony w ofierze przez Wiolettę Toruńczak z Piekarni Bambułka w Rotmance, chleb starowileński ofiarowany przez Sławomira Mielnika ze Straszyna oraz pozostałe dary: wino, wodę i komunikanty zaniesione przez piekarzy: Jana Prangę i Leszka Melera. Ołtarze: główny i św. Klemensa ozdobione zostały przywiezionymi przez piekarzy wypiekami, które po mszy św. otrzymali wierni. W czasie uroczystej mszy św. dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy o błogosławieństwo w trudnej pracy naszego rzemiosła. Była to również wspaniała okazja do towarzyskiego spotkania braci piekarskiej przy gorącym barszczyku oraz kawie i słodkich smakołykach. Gdańsk. Pieczywo ofiarowane przez trójmiejskich piekarzy można było zabrać do domów. Wszystkim Koleżankom i Kolegom piekarzom i cukiernikom, którzy tak pięknie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości w imieniu jej uczestników z całego serca dziękujemy! Jesteśmy też przekonani, że św. Klemens czeka na piekarzy, cukierników, mieszkańców i wszystkich odwiedzających Wybrzeże. Przy Jego ołtarzu można podziękować za otrzymane dary i prosić o potrzebne łaski. Hanna Świeczkowska SZCZECIN 17 marca 2013 roku zachodniopomorscy piekarze po raz kolejny oddali hołd patronowi piekarzy- Świętemu Klemensowi. Tegoroczne obchody, w odróżnieniu od lat ubiegłych, miały miejsce w bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie.

11 11 Msza koncelebrowana była przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. W uroczystości brali udział przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, zaprzyjaźnione organizacje cechowe z regionu oraz delegacja z Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. Dzięki uprzejmości rzemieślników (firmy: Asprod sp. z o.o., Bagietka sp. j., Cukiernia Domowa Romany Mierzwińskiej, Piekarnia Marek Kozłowski, Piekarnia Sebastian Graczyk, Piekarnia Cukiernia Lwowska, Cukiernia Alojzego Lodzińskiego) stoły uginały się pod ciężarem chlebów, ciast, chałek, bułeczek i innych wypieków, zaś wierni mieli okazję spróbować produktów piekarskich wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Piekarze zaprezentowali również wypieki przygotowywane z myślą o świętach wielkanocnych. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, rzemieślnicy wraz z zaproszonymi gości udali się na słodkie co nieco. W podsumowaniu święta piekarze zgodnie stwierdzili, iż była to wyjątkowo udana uroczystość. Czyniąc zadość wielowiekowej tradycji piekarze przeznaczyli dużą ilość pieczywa dla wiernych, tak więc każdy mógł wrócić do domu z pięknym bochenkiem aromatycznie pachnącego chleba czy porcją smakowitego ciasta. Aleksandra Jaszczuk Dyrektor Biura Cech Rzemiosł Spożywczych Szczecin. Starszyzna cechowa podczas uroczystości. Po prawej: Podstarszy Cechu Alojzy Ludziński częstuje wiernych pieczywem. Poniżej: Chleb upamiętniający postać św. Klemensa. WARSZAWA W niedzielę, 17 marca br., spotkaliśmy się w kościele św. Klemensa na warszawskiej Woli, przy ul. Karolkowej z okazji imienin patrona piekarzy. Uroczystą mszę św. koncelebrował ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz parafii św. Józefa. Warszawski Cech Piekarzy reprezentowali: prezes Stefan Putka oraz po- czet sztandarowy, który tworzyli Mariusz Goszczyński i Krzysztof Dąbrowski. We mszy św. uczestniczyli również członkowie cechu wraz z rodzinami oraz wierni z parafii. Odświętną dekorację kościoła będącą kompozycją chlebów, bułek oraz pieczywa artystycznego wykonały piekarnie: Putka, Dojutrek, Mamaj, Goszczyński, Dąbrowski, Pozorek oraz SPC Społem. Po zakończeniu Eucharystii każdy z obecnych mógł zabrać ze sobą pieczywo, które piekarze ofiarowali na tę uroczystość. Tradycyjnie już proboszcz parafii o. Andrzej Kryger zaprosił nas wszystkich na świąteczny obiad w salach parafialnych. Zapewne za rok z takiej samej okazji spotkamy się znowu. Grażyna Dąbrowska-Pozorek Uroczystość patronalna w kościele przy ul. Karolkowej w Warszawie. Świąteczna dekoracja ołtarza.

12 12 Kraków, 8-9 czerwca Kulinarna podróż po Małopolsce chlebie napisano już O chyba wszystko. Że codzienny, że nasz powszedni, że trzeba być dobrym jak chleb... Jego kromka w dłoni, to wciąż synonim sytości i bezpieczeństwa. Z nim wiążą się cudowne wspomnienia czasów dzieciństwa, wakacji u babci, która sama piecze chleb i stojąc na straży, abyśmy nie zjedli gorącego chleba, osładza smutek oczekiwania na pierwszą świeżą kromkę podpłomykiem ze śmietaną i cukrem. Pamiętamy wizyty w małej lokalnej piekarni, do której prowadzi nas cudowna woń pieczywa, i z której zabieramy do domu jeszcze ciepły bochenek, tak dobry, że nie można mu się oprzeć i donosimy go do domu mocno nadszarpnięty... Kto z nas nie pamięta tych zapachów i smaków? Tę magię i niepowtarzalne smaki starają się, jak śpiewał krakowski piosenkarz i poeta Marek Grechuta, ocalić od zapomnienia, organizatorzy krakowskiego Święta Chleba. W tym roku, jubileuszowe X święto, które patronatem honorowym objęli Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski i Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor Wojciech Nowak, odbywać się będzie pod hasłem Chleb i Wino. Organizatorzy: Stowarzyszenie Małopolska Izba Fot. Stoisko mistrza Antoniego Madeja, wielkiego miłośnika i propagatora polskiego chleba i zdrowego żywienia.

13 13 Fot. Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta Krakowa, w drugą sobotę i niedzielę czerwca, (8 i 9) zapraszają do Krakowa, na krakowski Kazimierz, na plac Wolnica. Po raz kolejny zabierzemy naszych gości w kulinarną podróż po Małopolsce, w której przewodnikami będą wspaniali znawcy i miłośnicy Krakowa i regionu, redaktorzy Mieczysław Czuma i Leszek Mazan. Będziemy poznawać historię i kosztować wypieków krakowskich i małopolskich mistrzów piekarskich, a wśród nich ten najbardziej utytułowany zarejestrowany w Unii Europejskiej chleb królów chleb prądnicki oraz krakowski obwarzanek, wojskowy komiśniak z cesarską łzą, chałkę żydowską z Kazimierza i bajgle, lisieckie kukiełki, chleb jurajski, żarnowy chleb z Łomnej i inne nie wymienione tu z nazwy, a nie mniej wyśmienite wyroby. Oprócz chleba pojawią się też inne smakołyki regionalne z apetyczną i wonną kiełbasą lisiecką, którą przygotują członkowie Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej z Prezydentem Stanisławem Mądrym, owczymi serami: buncem, bryndzą podhalańską i legendarnym już oscypkiem z bacówki Kazimierza Furczonia, karpiem zatorskim, miodami. W tym roku gościem specjalnym święta jest wino. Odtwarzane z pietyzmem małopolskie winiarskie tradycje będą prezentować: Winnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Winnica Srebrna Góra z kra- Wojskowa parada zapiera dech w piersiach uczestnikom krakowskiego. Święta Chleba kowskich Bielan oraz Winnica Zadora. Producenci i sprzedawcy win nie tylko opowiedzą, jak wina powstają, ale udowodnią, że polskie wina nie ustępują wcale tym powszechnie znanym z Węgier, Rumunii czy Moraw. Święto Chleba to zwyczajowo święto rodzinne. Znajdą się tu więc atrakcje dla wszystkich. W polowej piekarni znów stanie mistrz piekarski Antoni Madej, wielki miłośnik i propagator polskiego chleba i zdrowego żywienia, który w 2004 roku po latach zapomnienia przywrócił na nasze stoły chleb prądnicki. W tym roku zaprezentuje wypiek chleba zakopiańskiego, a najmłodsi w czasie edukacyjnego warsztatu piekarskiego staną w szranki konkursu Sami pieczemy chleb. Świętu Chleba od lat towarzyszą krakowskie półfinały Festiwalu Małopolski Smak, w którym producenci małopolskich specjałów uczestniczą w konkursie i plebiscycie publiczności. Kto wygra w tym roku? Zobaczcie i wybierzcie Państwo sami... Oprócz strawy dla ciała będzie i strawa dla ducha. W sobotę, 8 czerwca, w godzinach porannych na placu Wolnica odbędzie się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i zapierający dech pokaz musztry paradnej Podhalańczyków. Wieczorem w świat walca zabierze nas Orkiestra Straussowska Obligato, pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, z koncertem muzyki wiedeńskiej Wino, Kobieta i Śpiew. W niedzielę zagra zaprzyjaźniona od lat Orkiestra Reprezentacyjna Kopalni Soli Wieliczka. W sobotę i niedzielę po placu hasał będzie konik zwierzyniecki Lajkonik, uderzając dzieci na szczęście w lewe ramię. A wszystko to na przekór trudnościom i problemom, dzięki życzliwości dobrodziejów, którym bliska jest Małopolska Tradycja Kulinarna. Zapraszamy więc do wspólnego świętowania, do smakowania tego, co w Małopolsce najsmaczniejsze. Dobrodzieje Święta Chleba to: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Polskie Młyny, Irex Prokopowicz, Backaldrin Polska, Komplet Polska, EcoTrade, Zeelandia, Drukarnia Kraków. Joanna Jakubowska-Łazęcka

14 14 Piekarze rzemieślnicy muszą wiedzieć, jak odbiorcy postrzegają ich produkty i co tak naprawdę jest dla konsumentów ważne, bo... Dzisiejszy rynek pieczywa to rynek nabywcy Na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia sprzedaż chleba wcale nie była taka trudna. Piekarnie dostarczały do sklepików świeże pieczywo. Rynek był na tyle chłonny, że przyjmował niemal każdą ilość wyprodukowanego pieczywa, a piekarnie nie nadążały z produkcją. Jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił w Polsce rozwój handlu i zaczęły powstawać hipermarkety wyposażone we własne piekarnie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił również niesamowity wzrost mrożenia pieczywa. Piekarze rzemieślnicy stracili monopol. Nastąpiło nasilenie się konkurencji, zaczęły znikać małe sklepiki. Markety narzuciły swój styl działania promocje. Zasady działalności gospodarczej niby nie zmieniły się, ale narastająca rywalizacja rynkowa zaczęła wymuszać na piekarzach nowe formy zachowań. Coraz częściej małe i średnie firmy, chcąc konkurować z dużo większymi podmiotami, zmuszane będą do stosowania w praktyce planu marketingowego, który skonstruowany przy pomocy wiedzy i doświadczenia, pozwoliłby osiągnąć przewagę rynkową. Do tej pory pieczywo samo się sprzedawało, bez zbytniego wysiłku marketingowego ze strony producentów. Jednak znaczące zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły w strukturze handlu spowodowały, że to, co jeszcze parę lat temu wydawało się zbyteczne, teraz staje się koniecznością. Bowiem dzisiejszy rynek pieczywa to rynek nabywcy, przewagę mają kupujący, a piekarze muszą wykazać się dużą aktywnością, by przyciągnąć nowych klientów oraz zatrzymać dotychczasowych. Tą koniecznością jest promocja i sięganie przez właścicieli nawet małych firm po nowoczesne formy zarządzania, w celu lepszego od konkurencji kształtowania pola rynkowej aktywności, tak, aby orientować swoje działania na klienta, zaspakajając jego potrzeby. Czyli: musimy na nowo określić rolę piekarza rzemieślnika. Efektywne zarządzanie sprzedażą przestaje być dziedziną elitarną, a parafrazując słowa Adama Mickiewicza można powiedzieć, że marketing trafia pod strzechy. Piekarnia dbająca o rozwój, musi stworzyć dobrą ofertę dla klienta. Jest to możliwe jedynie przez wzmocnienie doświadczenia właściciela firmy wiedzą teoretyczną. Powstaje zatem pytanie: jak tego dokonać? Pomocnym środkiem w zdobyciu przewagi rynkowej może być opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej. Jedną z metod budowania strategii jest pozycjonowanie marki, jako psychologiczny proces tworzenia poznawczej reprezentacji produktu. Takim produktem może być (powinno być?) pieczywo. Piekarze rzemieślnicy muszą wiedzieć, jak odbiorcy postrzegają ich produkty i co tak naprawdę jest dla konsumentów ważne, zrozumieć ich potrzeby i pragnienia. Zbierając dane powinniśmy oprzeć się Fot. na wieloaspektowym badaniu postaw konsumenckich. Postawy osób badanych są dobrym wskaźnikiem wyróżniania marki, na podstawie którego można budować strategię marketingową. Poza tym, poznanie przyczyn słabej lub nasilonej postawy wobec danego produktu, zwiększa pole manewru tworzenia skutecznej kampanii reklamowej. Niniejsze badania możemy przeprowadzić w całym kraju, wśród mieszkańców miast oraz mniejszych miejscowości. Wykorzystując podobieństwo procesów, dowiemy się a ma to dla nas znaczenie praktyczne co skłania konsumentów do zakupu pieczywa rzemieślniczego, czym się kierują podczas wyboru produktu, wreszcie co decyduje o wyborze danej marki. Jarosław Gajda Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa PS Zapraszam na stronę fundacji

15 15 Ojczyzna w wyobraźni młodych cukierników i piekarzy Finał uczniowskich turniejów We Wrocławiu, w dniach r., odbył się finał XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorami byli: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu oraz rodzinna Cukiernia Carolin&Simon Sergiusza, Władysławy i Gabrieli Siemionko z Wrocławia, Zakład Piekarsko-Cukierniczy Ryszarda, Agnieszki i Łukasza Grabarczyków z Kątów Wrocławskich, Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP we Wrocławiu, Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. W turnieju rywalizowali uczniowie klas trzecich szkół zawodowych, wyłonieni w wieloetapowych eliminacjach. W finale o miano najlepszych młodych rzemieślników walczyło 17 cukierników i 13 piekarzy. Na uroczystym rozpoczęciu turniejów przywitała ich oraz ich opiekunów dyrektor ZSZ Nr 5 Czesława Gersztyn. Przedstawiła ona przewodniczących jury: turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik Wojciecha Biegańskiego oraz w zwodzie piekarz Mariana Nowetę. Pierwszego dnia zarówno cukiernicy, jak i piekarze, mieli za zadanie wykazać się zdobytą w szkole wiedzą teoretyczną, rozwiązując test obejmujący 30 zadań. W zależności od stopnia przygotowania dla jednych uczestników zadania wydawały się łatwiejsze, dla innych trudne. W związku z tym rozpiętość w liczbie zdobytych punktów była znaczna. Żaden z finalistów nie uzyskał maksymalnej liczby punktów, czyli 30. Najwięcej spośród cukierników zdobyła Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 29 pkt, zaś wśród piekarzy Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 24 pkt. W drugim dniu zawodnicy mogli zdobyć po 70 punktów, realizując następujące zadania, w grupie cukierników: 1. Wykonanie tortu o wadze od 3 do 4 kg. 2. Wykonanie 6 sztuk ciastek bankietowych. 3. Wykonanie eksponatu z karmelu lub czekolady. 4. Wykonanie dwóch rodzajów pralinek po 10 sztuk. 5. Wykonanie 6 sztuk figurek z marcepanu. Miejscem pracy była Cukiernia Carolin&Simon p.p. Siemionko z Wrocławia, w której od sześciu lat jurorzy i przedstawiciele mediów przyglądają się, jak młodzi cukiernicy radzą sobie z realizacją zadań turniejowych. Uczniowie mieli wcześniej przemyślane dekoracje tortów, hasło przewodnie konkursu brzmiało: Ciąg dalszy na str. 16 Jurorzy w cukierni przy pracy.

16 16 Finał uczniowskich turniejów Moja Mała Ojczyzna. Każdy z uczestników inaczej przygotował swoje eksponaty. Jagoda Urbańska, dumna z bogatej historii Gdańska, w swej pracy ukazała Żurawia gdańskiego na torcie oraz czekoladowy pomnik Trzech Krzyży. Wykonane przez nią marcepanowe stworzenia wodne zachwycały kształtami i barwami. Z kolei Agnieszka Domań z Białegostoku oczarowała nas wykonanym z karmelu żubrem, a leśne zwierzęta z marcepanu przeniosły nas w knieje Puszczy Białowieskiej. Jurorzy stwierdzili, że uczniowie rzetelnie przygotowali się do turnieju, a na swoich stanowiskach pracy utrzymywali czystość i porządek, wyroby były dopracowane. Poziom prac był niezwykle wyrównany, o czym świadczy punktacja: 1. Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 63,0 pkt. 2. Iwona Charytańska, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie 62,2 pkt. 3. Izabela Bukowska, Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 62,0 pkt. Część praktyczna turnieju piekarzy odbyła się w Zakładzie Piekarsko-Cukierniczym p.p. Grabarczyków w Kątach Wrocławskich. Państwo Grabarczykowie również po raz szósty goszczą finalistów tego turnieju. Trzynastka finalistów miała okazję popisywania się swoimi umiejętnościami przed jurorami w doskonale przygotowanym zakładzie. Jak nam powiedzieli czuje się tu rodzinną atmosferę, dzięki czemu łatwiej pokonali stres i z większą swobodą wykonywali zadania podlegające ocenie jurorów. Ci podkreślali, że uczniowie pra- Laureaci w zawodzie piekarz odebrali puchary dla mistrzów szkolących ufundowane przez Stanisława Kibałę (na zdjęciu pierwszy z prawej). cowali w skupieniu, racjonalnie gospodarowali surowcami, a także wzorowo dbali o czystość na stanowiskach pracy. Młodzi piekarze otrzymali zadania: 1. Uformować w ciągu 5 minut jak największą liczbę rogalików wyborowych. 2. Wykonać chleb okolicznościowy o wadze do 2 kg, ozdobiony elementami z ciasta martwego. 3. Uformować drobne pieczywo wyborowe pszenne: kajzerki, bułki dowolne, plecionki, solanki. 4. Wykonać z ciasta półcukierniczego dowolny wyrób. 5. Uformować z ciasta półcukierniczego chałki tureckie i żydowskie. Wszyscy zawodnicy przygotowali interesujące kompozycje i prezentacje swoich prac. Chleby okolicznościowe były pięknie udekorowane ozdobami z ciasta martwego. Można było dostrzec herby miast, wizerunki charakterystycznych budowli dla miast, w których mieszkają uczestnicy turnieju, krakowski lajkonik nie lękał się smoka z ciasta półcukierniczego, równo uplecione chałki, starannie wykonane bułki godne były finału. Najlepsi uczniowie w części praktycznej w zawodzie piekarz, to: 1. Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 64,4pkt. 2. Łukasz Krefta z Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 60,4pkt. 3. Bartosz Bugajski z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 56,2 pkt. Uroczyste zakończenie obydwu turniejów odbyło się w Hali Orbita we Wrocławiu. Ekspozycja wszystkich prac finalistów XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz wzbudzała zainteresowanie licznie przybyłych na uroczystość gości, sponsorów, rzemieślników, nauczycieli. Zanim przewodniczący komisji ogłosili wyniki tegorocznej rywalizacji, wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać kunsztownie wykonane torty, eksponaty z karmelu i czekolady, figurki z marcepanu. Pralinki i ciasteczka bankietowe kusiły, by ich skosztować. Dumnie prezentowały się bardzo okazałe okolicznościowe chleby, chałki i wyroby dowolne z ciasta półcukierniczego. Natomiast uczniowie nie mogli doczekać się wyników klasyfikacji generalnej odczytanej przez przewodniczących komisji. Zwycięzcy XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik to: I miejsce: Jagoda Urbańska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 92 pkt. II miejsce: Justyna Wawrzyniak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Łodzi 85.2 pkt. III miejsce: Mateusz Twardzik z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach 85.2 pkt.

17 17 Zwycięzcami XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz zostali: I miejsce Bartosz Ireneusz Kazimierczak z Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu 88,4 pkt. II miejsce Łukasz Krefta z Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 83,4 pkt. III miejsce Bartosz Bugajski z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 78,2 pkt. Ekspozycję prac finalistów turnieju w zawodzie piekarz mogli podziwiać również wrocławianie w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, w dniu r., w trakcie kampanii Z szacunku do chleba, która jest organizowana od trzech lat przez CIRS we Wrocławiu. Wszyscy finaliści zostali obdarowani pamiątkowymi medalami, fachowymi czasopismami i książkami. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu konkursach otrzymali puchary i wiele cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez Komitet Główny Turnieju oraz przez licznych patronów i sponsorów, bez hojności których przeprowadzenie turnieju byłoby niemożliwe. Tradycyjnie pan Ryszard Łuźniak ufundował pucha- Tort Jagody Urbańskiej z Gdańska, I miejsce w turnieju. Praca JustynyWawrzyniak, II miejsce w turnieju. ry dla mistrzów szkolących najlepszych uczniów w części praktycznej w zawodzie cukiernik. Fundatorem pucharów dla mistrzów szkolących najlepszych uczniów w części praktycznej w zawodzie piekarz był pan Stanisław Kibało. I na zakończenie wielu finalistów, o czym mówili, bardzo świadomie podjęło decyzję o podjęciu nauki w zawodach piekarza i cukiernika. Wielu z nich pragnie kontynuować tradycje rodzinne. Wszyscy zostali wychowani w szacunku do chleba i swojej przyszłej pracy. Cudownie było słuchać, jak młody piekarz z pasją opowiada o cudzie przemiany kęsa ciasta w okazały pachnący bochen chleba. A Łukasz Krefta, laureat II miejsca w zawodzie piekarz, marzy, by wymyślić jakiś produkt piekarniczy i wprowadzić go do produkcji; w wakacje pracuje on na Jarmarku Dominikańskim. Przygoda z piekarstwem dla Bartosza Bugajskiego (III miejsce) również zaczęła się od pracy wakacyjnej i spodobała mu się tak, że stara się być coraz lepszy w swoim zawodzie. Gdy mamy taką ambitną, pozytywnie umotywowaną, wspieraną przez rodziców, nauczycieli i rzemieślników młodzież, możemy być spokojni o rozwój i przyszłość polskiego rzemiosła. ILN Chleb okolicznościowy Bartosza Ireneusza Kazimierczaka. Chleb okolicznościowy Bartosza Bugajskiego.

18 18 SŁODKIE ZMAGANIA W POZNANIU Szesnaste ogólnopolskie turnieje: Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego... Niezmiennie od 16 lat, w kwietniu, pracownia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, wypełnia się wyłonionymi w eliminacjach uczniami w zawodzie cukiernika i piekarza. W tym roku, 23 kwietnia, 20 adeptów sztuki cukierniczej stanęło w szranki, aby walczyć o tytuł najlepszego. W ciągu siedmiu godzin pracy powstało dwadzieścia trzypiętrowych tortów, czterysta bankietowych ciastek i sześćdziesiąt różnorodnych figurek marcepanowych. Cieszyły oko nie tylko swym wyglądem, doskonale dobraną paletą barw, ale także nowatorskim podejściem do tematu. Ważne było również, aby zachwyciły smakiem. Pomysłów na to, aby wygrać konkurs nie brakowało. Młodzi cukiernicy przedstawiali prace o różnorodnej tematyce. Znalazły się m.in.: letni powiew wiosny, taniec moja pasja, dziadek do orzechów czy czekoladowe inspiracje. Zdobywczyni I miejsca w turnieju piekarskim Daria Małecka z Gdańska. Torty i ciastka kusiły najrozmaitszymi smakami. Wśród figurek można było podziwiać m.in. zwierzątka i bajkowe postaci. W turnieju tym pierwsze miejsce zajął Mikołaj Kiliński z ZSPS w Poznaniu, który uczy się praktycznej nauki zawodu w zakładzie Kandulski sp. j. Przygotował on pracę zatytułowaną Asterix i Obelix. Jego tort kusił smakami tiramisu i truskawki, natomiast ciastka bankietowe mango, marakują i czarnym bzem. Drugie miejsce przypadło w udziale Agacie Cegielskiej z cukierni Mariana Webera, również uczennicy ZSPS w Poznaniu. Jej tort o smaku czekolady i marakui oraz ciasteczka czekoladowo-kokosowe i czekoladowo-malinowe okazały się strzałem w dziesiątkę. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została Magdalena Kubik z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, z cukierni Staromiejskiej Police. Tort przygotowany z myślą o miłośnikach Disneya kusił smakiem truskawki i czekolady. Ciastka bankietowe natomiast łączyły w sobie nutę pomarańczy i czekolady. Uczniowie biorący udział w turnieju obserwowani byli przez czujne jury, zwracające uwagę nie tylko na smak i wygląd wyrobów, ale także pomysłowość, dokładność wykonania, organizację pracy oraz czystość. Częścią składową końcowej punktacji była także odpowiedź ustna z teorii. II miejsce w turnieju piekarskim zdobył Radosław Skoczylas z Chełma. III miejsce w turnieju piekarskim zajął Patryk Krzemiński z Radomia.

19 19 Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku, praktykująca w Piekarni-Cukierni Eugeniusza Lipińskiego w Gdańsku. Drugie miejsce zajął Radosław Skoczylas z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. Natomiast trzecie Patryk Krzemiński z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia, uczący się praktycznej nauki zawodu w piekarni Mariusza i Tadeusza Foglów w Radomiu. W turnieju cukierniczym I miejsce zajął Mikołaj Kiliński z Poznania, autor oryginalnej pracy Asterix i Obelix...oraz Piekarski im. Anny Butki Organizatorami tych konkursów była tradycyjnie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, przy znaczącym udziale sponsorów. Z satysfakcją podkreślano podczas pożegnalnego spotkania, że zarówno turniej cukierniczy, jak i piekarski cieszą się niesłabnącą popularnością, a uczestnicząca w nich młodzież z pasją wykonuje powierzone Wydawać by się mogło, że stoły w pracowni ZSPS w Poznaniu jeszcze nie odpoczęły po turnieju cukierniczym, że jeszcze unosi się zapach ciast, a tu już 25 kwietnia dwudziestu dwóch uczestników piekarskiego turnieju rozpoczęło swą pracę. Niebawem całe pomieszczenie wypełniło się zapachem świeżego pieczywa. Jasnym było, że każdy ze startujących uczniów chciał jak najlepiej zaprezentować umiejętności zdobyte podczas praktyk zawodowych. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego, sprawdzony i niezmienny od lat, ściśle przewiduje, co należy wykonać. Dlatego też spod sprawnych dłoni młodych piekarzy wyszły: bułki zwykłe, knypelki i kajzerki, powstały też piękne chałki, rogale, drożdżówki i plecionki. Uczniowie musieli kierować rozrostem i wypiekiem przygotowywanych przez siebie wyrobów, dodatkową trudność stanowiło wyprodukowanie pieczywa o ściśle określonej gramaturze. Największe możliwości pokazania zdobytego kunsztu piekarskiego dało jak zwykle przygotowanie wyrobu artystycznego. Niektórzy ze startujących wykonali prace z ciasta chlebowego, inni zaś z ciasta martwego. Wśród eksponatów artystycznych pojawiły się m.in. tradycyjne chleby ozdobne, ale także te mniej popularne, jak: piekarz, wielkanocny zając, wiosenny kapelusz, mrówka czy żółw. W tym roku niektórzy uczniowie zdecydowali się wykorzystać szerszą paletę barw dla ozdobienia pieczywa. I tak: np. czerwone róże, wykonane z naturalnych barwników, czy fioletowe winogrona przyozdobiły dodatkowo niektóre piekarskie wyroby artystyczne. Także i podczas tego turnieju uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą praktyczną, jak i teoretyczną. Filmowa praca jednej z uczestniczek turnieju piekarskiego Magdaleny Kubik. Fot. Dominika Bieniasz. Po zliczeniu punktów 26 kwietnia, w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, ogłoszono wyniki piekarskiego turnieju. Zwyciężyła Daria Małecka z Zespołu im zadania i potrafi nie tylko przygotować doskonałej jakości wyroby, ale także pięknie je wyeksponować. Katarzyna Mojzykiewicz

20 20 Sezon turystyczny rozpoczęty! Na Huculszczyźnie J est tylko jedno takie miejsce w świecie, w którym zamiast Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa, można parafrazując słowa znanej pieśni Czerwony pas zaśpiewać Tu szum Prutu Tym miejscem są progi czy też malowniczy wodospad na tej rzece, koło miejscowości Jaremcze. Górska rzeka szumi na nich, że hej! Na zaproszenie Regionalnej Izby Turystyki w Lublinie mieliśmy okazję dotrzeć tam, aby na własne uszy posłuchać szumów na Prucie, ale także zobaczyć Huculszczyznę, ostatnie krańce dawnej Rzeczpospolitej. Imponujące są walory turystyczne tego pięknego, o bogatej historii regionu. Obiektem naszego zainteresowania była zarówno stolica województwa, 230-tysięczne miasto Iwano- -Frankowsk (przedwojenny polski Stanisławów), jak też takie miejscowości jak: Halicz, Kołomyja, czy zupełnie nowo powstały ośrodek sportów zimowych Bukowel, pałożony obok tak znanych kiedyś miejscowości jak: Polanica, Jabłonica, Tatarów, czy Kosów. Bukowel powstał od podstaw 10 lat temu i wciąż się rozwija, ale już dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w nowych obiektach wybudowanych z drewna, o ciekawej architekturze. Na okolicznych stokach jest 16 tras zjazdowych, o łącznej długości 54 km, obsługiwanych przez kilka wyciągów, 16 ratraków i aż 350 armatek śnieżnych. Bukowel, dzięki dobrej bazie sanatoryjnej, wydaje się być miejscem odpowiednio przygotowanym na przyjęcie turystów o każdej porze roku. Inne sąsiednie miejscowości zresztą też. Mnóstwo w nich obiektów agroturystycznych. Kołomyja nadal jest pełna polskości i Polaków, Iwano-Frankowsk sprawia wrażenie jednego z najładniejszych miast Ukrainy, a przełom Prutu przez góry Karpaty zachwyca na każdym kroku. Tylko to nie nowina -- drogi ukraińskie wymagają poprawy. Krzysztof Stankiewicz Fot: Zbigniew Miazga Malowniczy wodospad na rzece Prut, koło miejscowości Jaremcze. Willa Oleńka w Niechorzu przypadła do gustu piekarzom i ich rodzinom. Niechorze Piekarskie urlopy rodzinne nad polskim morzem Pensjonat zapewnia maksimum wygody swoim gościom. Niechorze to mała, ale jakże urokliwa osada rybacka na przepięknym Wybrzeżu Rewalskim. Już drugi rok z rzędu Niechorze staje się urlopową bazą wypoczynkową piekarzy i ich rodzin. Największa i najbardziej prężna polska firma piekarska Polpain-Putka z Warszawy, zaproponowała swoim pracownikom, wyróżniającym się przede wszystkim wieloletnim stażem, urlopowy wypoczynek nad Bałtykiem. Wypoczynek dofinansowywany jest z funduszu socjalnego. Po nieciekawych doświadczeniach wcześniejszych wyjazdów do Bułgarii, wiele rodzin postanowiło spędzić część urlopów nad polskim morzem. Wybór padł na Willę Oleńkę w Niechorzu, kameralny pensjonat mogący pomieścić jednorazowo 35 osób, położony zaledwie 200 m od klifowego morskiego brzegu. Co nie bez znaczenia, pensjonat oddalony jest od zgiełku, jaki w czasie sezonu panuje w centrum. Tym samym cisza i spokój gwarantują doskonały wypoczynek. Natomiast zainteresowani zakupem pamiątek czy amatorzy atrakcji gastronomicznych, jak i nocnych dyskotek mogą skorzystać z nieodpłatnego dojazdu do centrum Niechorza czy Rewala kolejką retro. Dobrze zorganizowana kuchnia w Willi Oleńka zapewnia smaczne domowe posiłki. Raz w tygodniu odbywa się grillowanie. Wydzielony teren dla najmłodszych, wyposażony w wiele dziecięcych atrakcji, pozwoli maluchom na wspaniałą i bezpieczną zabawę. Zainteresowani znajdą pełniejszy opis oraz sposób kontaktu w Internecie, na stronie Wybrzeże Rewalskie, pod hasłem pensjonat Willa Oleńka Niechorze.

REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU

REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU I 1. Organizatorem konkursu jest Cech Piekarzy i Cukierników w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Pracodawco, już dziś zarezerwuj swoje miejsce na Targach Pracy!

Pracodawco, już dziś zarezerwuj swoje miejsce na Targach Pracy! Pracodawco, już dziś zarezerwuj swoje miejsce na Targach Pracy! Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku zapraszają wszystkich pracodawców z województwa pomorskiego do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU CUKIERNICZEGO im. WOJCIECHA KANDULSKIEGO

REGULAMIN XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU CUKIERNICZEGO im. WOJCIECHA KANDULSKIEGO REGULAMIN XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU CUKIERNICZEGO im. WOJCIECHA KANDULSKIEGO 1. CELE TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Cukierniczy jest turniejem trzystopniowym, w którym biorą udział uczniowie kształcący

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Dobra Szkoła Zawodowa na Topie Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im.

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r.

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. W dniu 22 kwietnia jak co roku, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji RADKOM, pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja

Bardziej szczegółowo

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw.

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw. MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW Szanowni Państwo, Przed nami piąta edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław. Jest nam niezmiernie miło, że impreza

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER FUNDACJA EDF POLSKA

NEWSLETTER FUNDACJA EDF POLSKA FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW - YOU WIN JUŻ ZA NAMI. Z NADSYŁANYCH PRZEZ SENIORÓW PODZIĘKOWAŃ JASNO WYNIKA, ŻE JUŻ LICZĄ NA KOLEJNĄ EDYCJĘ. WSZYSCY JEDNYM GŁOSEM PODKREŚLAJĄ, ŻE TEGO

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Edycja (2015)

Pierwsza Edycja (2015) VR Challenge 2016 UNIT9 VR Challenge 2016, Druga edycja pierwszego w Polsce Festiwalu Wirtualnej Rzeczywistości, odbędzie się 28 października w Łodzi. W tym roku w ramach festiwalu Organizatorzy przewidzieli

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych

Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych Działalność Fundacji Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna powstała w 2010 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, nonprofit, działającą w obszarze ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.

Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere. Ul. Adama Mickiewicza 16 lok. 12A, 01-517 Warszawa, Polska tel. + 48 022 215 72 22 fax + 48 022 435 60 00 WWW.PAFERE.ORG pafere@pafere.org VOLKSWAGEN BANK DIRECT 33 2130 0004 2001 0409 4215 0001 Szanowni

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r.

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech Targi Smaki Regionów Targi Wyposażenia Hoteli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz. Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz. Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta Prawie 1500 firm z branŝy spoŝywczej, gastronomicznej, hotelowej

Bardziej szczegółowo

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55)

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55) 2014 01 BALTIC GAMES O BALTIC GAMES Dlaczego Baltic Games? - Jedyny tego typu projekt w Polsce! - Ekstremalne widowisko na najwyższym światowym poziomie - Autentyczny kanał dotarcia do potencjalnego klienta

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału Zaproszenie do udziału Beach Volleyball Business Cup Sopot 2013 Partnerzy strategiczni Patronat honorowy Partnerzy Partnerzy wspierający Partnerzy medialni O Turnieju to kolejna edycja adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. www.ojh.edu.pl 2010/11 I ETAP 2010/11 I Olimpiadę Języka Hiszpańskiego rozpoczął Etap Szkolny, który odbył się w całej Polsce 17 grudnia 2010 roku. Dyrektorzy szkół, których uczniowie chcieli spróbować swych sił w Olimpiadzie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski.

ZAŁOŻENIA eniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszka ców wybranych miast Polski. ZAŁOŻENIA Założeniem projektu Jarmark Europejski jest organizacja dwudniowego wydarzenia, otwartego dla mieszkańców wybranych miast Polski. Główną atrakcją będzie możliwość śćzapoznaniasięi degustacja

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w targach ATP Trójmiasto 2016 w roli sponsora, partnera i wystawcy. OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘP. Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w targach ATP Trójmiasto 2016 w roli sponsora, partnera i wystawcy. OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Akademickie Targi Pracy Trójmiasto to jedno z największych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego organizowane przez Biura Karier z pięciu uczelni na Pomorzu: WSTĘP OFERTA WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO VII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Wstęp Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Piknik Rodzinny w Zwierzynie.

Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Piknik Rodzinny w Zwierzynie. Data realizacji Cele operacji Partnerzy i uczestnicy operacji Liczba uczestników SPRAWOZDANIE Z IMPREZY Piknik Rodzinny w Zwierzynie. 14-16 czerwca 2013 roku promocja informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r.

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r. VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 8-10 kwietnia 2016 r. W dniach 8-10 kwietnia 2016 r. odbyły się po raz ósmy Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Ranking Marek Budowlanych 2012 Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Czy marka w branży materiałów w budowlanych ma znaczenie? Rola marki w wyborze materiałów budowlanych przez inwestorów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów

Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów promocyjnych i informacyjnych 1 Lider projektu: Partnerstwo Śląska

Bardziej szczegółowo

Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu.

Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu. Inauguracja IV części warsztatów edukacyjo-kulinarnych pod hasłem I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Domu Kultury w Jaworzu. W dniu 27 maja 2013 r. w Domu Kultury w Jaworzu, rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie.

Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. Zajęcia I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. W dniu 1 października 2012 r. Sekcja Informacji i Promocji ARR OT Kielce rozpoczęła realizację

Bardziej szczegółowo

Impreza W kraju Samurajów

Impreza W kraju Samurajów Impreza W kraju Samurajów Jeżeli chcą Państwo przeżyć naprawdę wyjątkowy wieczór proponujemy imprezę W kraju Samurajów! Nastrojowa scenografia, tradycyjna japońska kuchnia i mnóstwo atrakcji sprawią, że

Bardziej szczegółowo

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA to lokal z wieloletnią tradycją. Niezwykłe miejsce na wzór legendarnych nowojorskich klubów disco. Od 16 lat na Warszawskim rynku klubowym, tworzymy

Bardziej szczegółowo

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego Bałtyku na najwyższym poziomie polskich rozgrywek ligowych.

Bardziej szczegółowo

XX WIELKI KIERMASZ OGRODNICZY POD IGLICĄ oraz VII KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRODUKTÓW REGIONALNYCH

XX WIELKI KIERMASZ OGRODNICZY POD IGLICĄ oraz VII KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRODUKTÓW REGIONALNYCH XX WIELKI KIERMASZ OGRODNICZY POD IGLICĄ oraz 10-11 maja 2014, Plac pod Iglicą, Hala Stulecia, Wrocław Miejsce: Tereny Hali Stulecia (Plac pod Iglicą) ul. Wystawowa 1, Wrocław Data: 10-11 maja 2014 (sobota-

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu

Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku Regulamin konkursu Termin konkursu: 17.05.2009 r., niedziela, godziny 9:00 17:00 Miejsce: Białystok, Plac Miejski przed Ratuszem Organizator: Podlaska Regionalna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014 DOBRY CHLEB NA KAŻDYM STOLE W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 data modyfikacji marzec 2016 r. Ul. Długi Targ 28/29

Bardziej szczegółowo

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw.

MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW 5-7 KWIETNIA 2013 - HALA STULECIA. www.mttwroclaw. MTT WROCŁAW 2013 OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW Szanowni Państwo, Przed nami piąta edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Wrocław. Jest nam niezmiernie miło, że impreza

Bardziej szczegółowo

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac 24 maja 2013 r. PIĄTEK Rozpoczęcie Targów (od. do 17.00 zwiedzanie Targów) NA PARTERZE HALI - 14.00 PANEL EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 12.00 Seminarium dla uczniów szkół podstawowych klas I IV pt.

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Branding / Event / Pos

Branding / Event / Pos Branding / Event / Pos AromaCorp ul. Woronicza 31/78 02-640 Warszawa tel.: (22) 266-0-366 e-mail: aromacorp@aromacorp.pl Scent Branding Nie masz pomysłu na ciekawą kampanię? Twoi klienci chcą czegoś absolutnie

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA I PROJEKTY SKIEROWANE DO WROCŁAWSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYDARZENIA I PROJEKTY SKIEROWANE DO WROCŁAWSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYDARZENIA I PROJEKTY SKIEROWANE DO WROCŁAWSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 II WROCŁAWSKI KONGRES NAUKOWY DZIECI I MŁODZIEŻY 20 LISTOPADA 2015 R. uczestnicy: przedszkolaki, uczniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Preambuła Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37316,ksiazki-historyczne-roku-wybrane-po-raz-dziewiaty-warszawa-17-listopada-2016. html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:29

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie komputerowe, biblioteka i centrum multimedialne oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNYCH podczas Pikniku nad Odrą

TRADYCYJNYCH podczas Pikniku nad Odrą Szczecin, Wały Chrobrego 7-8 maja 2016 13-14 maja 2017 Oferta promocji regionów LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH podczas Pikniku nad Odrą PIKNIK NAD ODRĄ i targi MARKET TOUR 25. jubileuszowa edycja najliczniej

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo