Regulamin korzystania z serwisu Promocja za Rogiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z serwisu Promocja za Rogiem"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z serwisu Promocja za Rogiem 1. USTALENIA OGÓLNE (1) Firma Pyramid Software (dalej zwana Pyramid), z siedzibą w Katowicach, ul. LIGOCKA 103, KATOWICE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON oświadcza, że: a) Jest producentem i właścicielem serwisu Promocja za rogiem, zwanego dalej PzR, którego funkcjonalność polega na udostępnianiu przygotowanych przez Klientów treści promocyjnych do wyświetlenia na ekranach urządzeń mobilnych (smartfon) użytkowników serwisu, którzy zainstalowali Oprogramowanie. b) Jest właścicielem domeny za pośrednictwem której Klient ma dostęp do Panelu Klienta, a Użytkownik może pobrać Oprogramowanie. c) Przysługują jej majątkowe prawa autorskie w rozumieniu art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Oprogramowania i Panelu Klienta. (2) Pyramid zobowiązuje się względem Klienta do świadczenia Usługi, zgodnie z jej definicją podaną w p2.(1) poniżej. (3) Usługa świadczona jest w oparciu o Oprogramowanie, Panel Klienta i infrastrukturę pozostające własnością Pyramid 2. DEFINICJA STOSOWANYCH POJĘĆ I TERMINÓW (1) Usługa udostępnienie na zlecenie Klienta treści promocyjnych (Ogłoszeń) do pobrania i wglądu przez Użytkownika za pomocą Oprogramowania. Pobranie następuje na życzenie Użytkownika, pod warunkiem, że definicja Ogłoszenia spełni warunki: a) Odległość między fizyczną lokalizacją podaną w definicji Ogłoszenia a wskazanym w Oprogramowaniu miejscem jest nie większa, niż ustawiona przez Użytkownika. b) Kategoria, do jakiej Klient przypisał dane Ogłoszenie znajduje się wśród wybranych przez Użytkownika w Oprogramowaniu. c) Okres ważności Ogłoszenia nie upłynął w momencie w którym Użytkownik wykonał czynność skutkującą pobraniem informacji z serwera PzR. (2) Klient dostawca treści promocyjnych, które udostępniane będą do pobrania za pośrednictwem serwisu PzR Strona 1/5

2 (3) Partner podmiot upoważniony przez Pyramid Software Sp. z o.o. do oferowania pozyskanym przez siebie klientom Usługi, na warunkach zdefiniowanych przez Pyramid. (4) Użytkownik osoba fizyczna, która pobrała na swój telefon (smartfon) bezpłatne oprogramowanie mobilne serwisu PzR (5) Ogłoszenie definiowane jest za pośrednictwem następujących informacji: a) Nazwa b) Zdjęcie c) Opis skrócony d) Opis szczegółowy e) Okres(y) ważności: data od, data do f) Adres miejsca, którego dotyczy treść ogłoszenia g) Lokalizacja (współrzędne geograficzne) h) Adres mailowy i adres strony www i) Telefon(y) (6) Oprogramowanie program dla smartfonów, udostępniany przez Pyramid do pobrania. (7) Panel Klienta dedykowany serwis internetowy, dostępny za pośrednictwem witryny pozwalający Klientom na aktywne, samodzielne korzystanie z usług serwisu PzR, w tym publikowanie i edycję treści Ogłoszeń. (8) Konto każdy nowy Klient, aby móc rozpocząć publikowanie Ogłoszeń musi dokonać rejestracji w Panelu Klienta. W efekcie tej rejestracji, po podaniu wszystkich wymaganych informacji, tworzone jest Konto, w ramach którego Klient może następnie definiować Ogłoszenia i zarządzać ich treścią. Adres podany w trakcie rejestracji otrzymuje uprawnienia administratora Konta. (9) Żeton to wewnętrzna waluta serwisu PzR, pozwalająca na dodawanie nowych lub przedłużanie okresu ważności istniejących Ogłoszeń. (10) Baner graficzna forma reklamy, dostępna do pobrania w Panelu Klienta. Rolą banera jest zwrócenie uwagi osób odwiedzających stronę internetową Klienta na nowy, mobilny kanał komunikacji, jakim Klient się posługuje. 3. ZASADY WSPÓŁPRACY (1) Rozpoczęcie współpracy wymaga od Klienta rejestracji własnego Konta za pośrednictwem strony - opcja nowy klient. W trakcie rejestracji Klient może wskazać Partnera, dzięki któremu dowiedział się o serwisie. Strona 2 / 5

3 (2) Jeżeli Klient rozpoczyna współpracę dzięki pośrednictwu jednego z Partnerów firmy Pyramid, rejestrację Klienta może również przeprowadzić Partner. (3) W trakcie rejestracji o której mowa powyżej w punkcie 3.(3) Partner jest zobowiązany do stworzenia konta z uprawnieniami Administratora dla jednego Użytkownika wskazanego przez Klienta. Użytkownik ten otrzyma mailem powiadomienie i link do aktywacji konta. (4) Na żadnym etapie współpracy nie wymagamy podawania danych osobowych. (5) Po zalogowaniu na swoje konto Administrator Klienta może przyznać Partnerowi prawo do zarządzania Kontem w imieniu Klienta. W tej sytuacji Partner będzie mieć prawo do zarządzania Ogłoszeniami swojego Klienta. Administrator Klienta może w dowolnym momencie to prawo Partnerowi odebrać. (6) Każdemu Klientowi przysługuje jeden tydzień bezpłatnego okresu testowego. Po zakończeniu testów Klient może zakończyć współpracę bez żadnych konsekwencji lub podjąć decyzję o kontynuacji. (7) Jeżeli po zakończeniu okresu testowego Klient zdecyduje się na kontynuację współpracy na zasadach komercyjnych, to będzie ona możliwa w oparciu o jeden z wybranych modeli: a) Model Ryczałtowy, definiujący Okres trwania współpracy (Data od Data do), maksymalną liczbę aktywnych jednocześnie Ogłoszeń i kwotę. b) Model Detaliczny Użytkownik płaci za czas aktywności każdego Ogłoszenia indywidualnie, za pomocą Żetonów. Żetony można kupować na potrzeby bieżące i na zapas za pośrednictwem Panelu Klienta. Płatności obsługuje serwis DotPay. (8) Partner może w imieniu Pyramid przyznać Klientowi rabat na zakup Żetonów. W takiej sytuacji wysokość rabatu zostanie wpisana przez Partnera w odpowiednim polu w Danych Firmowych Konta Klienta. (9) Klienci prowadzący działalność o charakterze non-profit, po zgłoszeniu tego Pyramid za pomocą linku w Danych Firmowych Konta Klienta, otrzymują status Konto bezpłatne, który uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez cały okres jej świadczenia. a) Status Konto bezpłatne widoczny jest w Danych firmowych, w Panelu Klienta i w nagłówku Panelu Klienta. b) Konto po nadaniu statusu Konto bezpłatne jest w pełni aktywne, a co za tym idzie pozbawione ograniczeń czasowych konta testowego. (10) Naszych Klientów prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na swoich stronach Internetowych Banera PzR, i utrzymania go tam przez cały czas korzystania z serwisu. Banery można pobrać po zalogowaniu się w Panelu Klienta. Pyramid, bądź Partner, po uzgodnieniu z Klientem może również dostarczyć naklejki do naklejenia w widocznym miejscu (drzwi, witryna). Strona 3 / 5

4 (11) Nazwa Ogłoszenia, treść opisów oraz zdjęcia nie mogą zawierać: a) treści uznanych powszechnie za niewłaściwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, b) treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, c) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawniony, d) treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go, treści obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści. e) odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd. (12) Pyramid dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność usług PzR w trybie 24x7, z wyłączeniem niezbędnych okresów serwisowych. (13) Pyramid nie odpowiada za niewyświetlenie Ogłoszenia lub wyświetlenie go w niepełny sposób, wynikające z niespełnienia przez telefon Użytkownika wymagań technicznych w tym niedostosowania oprogramowania telefonu Użytkownika. (14) Pyramid nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną przez Klienta treść. (15) Pyramid uprawniony jest do zaprzestania publikowania Ogłoszenia, jeżeli wejdzie w posiadanie informacji, że rzeczywiście prowadzona w podanej lokalizacji działalność w istotny sposób odbiega od opisu. 4. PŁATNOŚĆ (NIE DOTYCZY KONT POSIADAJĄCYCH STATUSU KONTO BEZPŁATNE ) (1) Pyramid rezerwuje sobie prawo do zmiany Cennika, o czym Klient zostanie poinformowany z minimum miesięcznym wyprzedzeniem mailową pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie rejestracji. (2) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. (3) Zakupione Żetony będą aktywne niezwłocznie po uzyskaniu przez Pyramid potwierdzenia płatności z serwisu DotPay. (4) Klient upoważnia Pyramid do udostępniania Faktur VAT w formie elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (5) Faktura dostępna będzie za pośrednictwem Panelu Klienta. Jeżeli Klient cofnie zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, będą one przygotowywane zbiorczo i wysyłane po zakończeniu każdego miesiąca, w którym nastąpił zakup Żetonów. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Klienta Pyramid traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej po upływie terminu 30 dni poczynając od dnia następującego po dniu, w którym Pyramid otrzymał powiadomienie od Klienta o cofnięciu akceptacji. Strona 4 / 5

5 (6) Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu w terminie 10 dni od dnia zakupu, pod warunkiem, że zakupione Żetony nie zostały użyte do dodania nowego Ogłoszenia lub przedłużenia okresu ważności Ogłoszenia. Rezygnację należy złożyć na piśmie. Zwrot kwoty odpowiadającej wartości nabytych Żetonów, zrealizowany zostanie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. 5. WYMAGANIA TECHNICZNE (1) Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania co do formatu oraz wielkości: a) Format PNG lub JPG, b) Rozmiar pliku najchętniej 400x400, nie większy niż 300KB c) W przypadku zmiany zdjęcia nazwa nowego pliku musi być różna od nazw plików użytych poprzednio. Najprościej uzyskać to dodając w nazwie pliku datę np _NazwaZdjęcia.png (2) Do działań na Panelu klienta Klient musi dysponować a) przeglądarką internetową i łączem internetowym (3) Użytkownik, w celu skorzystania z usług serwisu i przeglądania ogłoszeń, musi zainstalować i uruchomić w swoim smartfonie aplikację mobilną dostępną za pośrednictwem witryny 6. REKLAMACJE (1) Reklamacje należy składać na piśmie, mailowo lub listownie. (2) Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w tym czasie Pyramid nie ustosunkuje się do żądania Klienta, zostaje ono uznane za uzasadnione. (3) Jeśli reklamacja zostanie uznana, Klientowi przysługuje zwrot kosztów zakupu Żetonów. 7. KONTAKT (1) Kontakt Klienta z obsługą serwisu PzR możliwy jest za pomocą adresu lub drogą pisemną na adres siedziby Pyramid. Pyramid Software Sp. z o.o. Ul. Ligocka 103 / budynek Katowice 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (1) Rejestracja konta w serwisie jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie. Strona 5 / 5

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo