DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH KOSMETOLOGIA

2 2 S t r o n a Obowiązki studenta Student jest zobowiązany: - do godnego reprezentowania uczelni, - przestrzegania regulaminu pracy gabinetu go oraz traktowania z szacunkiem pracowników i mienia gabinetu, w którym odbywa praktykę, - do posiadania aktualnej polisy NW, aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualnych badań lekarskich, - do posiadania własnej odzieży ochronnej, zmiennego obuwia, identyfikatora oraz dziennika praktyk, - prowadzenia dziennika praktyk, - do punktualności oraz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i danych klientów, - wykonywania wszelkich czynności zawodowych pod kierunkiem i za zgodą opiekuna praktyki, - powiadomienia opiekuna praktyki oraz przedstawiciela uczelni o nieobecności oraz jej usprawiedliwienia.

3 S t r o n a 3 Prawa studenta Student ma prawo do: 1. korzystania z bazy placówek, z którymi uczelnia ma podpisane umowy o organizacji praktyk zawodowych, w terminach wskazanych przez uczelnię, 2. samodzielnego znalezienia gabinetu go w celu odbycia obligatoryjnej praktyki zawodowej, o ile gabinet ten spełnia wymogi programu praktyki zawodowej i nie obciąża finansowo uczelni, 3. ubiegania się o uznanie praktyki za odbytą i zaliczenia jej na podstawie poświadczenia o pracy zawodowej, stażu lub wolontariacie z dziedziny kosmetologii, 4. samooceny. Obowiązki gabinetu go i osoby odpowiedzialnej za nadzór nad praktyką zawodową 1. Gabinet kosmetyczny zobowiązuje się zapewnić warunki zgodne z założeniem programowym praktyki, a w szczególności: udostępnić stanowiska pracy, urządzenia, pomieszczenia oraz narzędzia niezbędne do realizacji jej programu. 2. Gabinet kosmetyczny zobowiązuje się do zapoznania studentów z regulaminem pracy, przepisami BHP oraz zasadami ochrony tajemnicy służbowej i danych klientów 3. Gabinet kosmetyczny zobowiązuje się do wyznaczenia opiekuna praktyk zawodowych. 4. Gabinet kosmetyczny zobowiązuje się do umożliwienia studentowi odbycia praktyki w wypadku usprawiedliwionej nieobecności. 5. Gabinet kosmetyczny zobowiązuje się do powiadomienia uczelni w wypadku naruszenia przez studenta w sposób rażący dyscypliny pracy. 6. Godzina praktyki zawodowej trwa 45 minut.

4 4 S t r o n a praktyki nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej przygotowujących do samodzielnego wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki: - nawiązanie kontaktu z pacjentem, - prowadzenie dokumentacji pacjenta, - zorganizowanie stanowiska pracy i przygotowanie pacjenta do, - rozpoznawanie rodzaju skóry, - pielęgnacja oprawy oczu, - stosowanie masek kosmetycznych, - zabiegi nawilżające, - zabiegi przeznaczone dla skóry dojrzałej, łojotokowej i wrażliwej, - pielęgnacja stóp i dłoni, - pielęgnacja dekoltu i biustu, - metody usuwania zbędnego owłosienia, - makijaż podstawowy, - modelowanie za pomocą podkładu i pudru Student, który zaliczył praktykę zawodową w zakresie wiedzy: 1. zna teoretyczne podstawy zabiegów wykonywanych na ciało 2. zna podstawy poprawnego stosowania preparatów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych 3. zna budowę i funkcje skóry oraz zasady właściwej pielęgnacji skóry zdrowej i zmienionej chorobowo 4. posiada wiedzę z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej z uwzględnieniem pielęgnacji całego ciała, jak i podziału na poszczególne jego części 5. posiada wiedzę z zakresu analizy kolorystycznej, typów urody oraz zna dostępne metody upiększania i korekty poszczególnych partii ciała 6. zna zasady BHP obowiązujące kosmetologa 7. zna organizację i zasady prowadzenia gabinetu go

5 S t r o n a 5 umiejętności: 1. umie dobrać i wykonać odpowiedni zabieg pielęgnacyjny (np.: nawilżający, regenerujący czy oczyszczający). 2. potrafi planować rodzaj go i stosować kosmetyki zgodnie ze wskazaniami. 3. umie prawidłowo wykonać makijaż podstawowy. 4. umie prawidłowo wykonać odpowiednio dobrany zabieg na ciało. 5. potrafi poprawnie wykonać zabieg kosmetyczny: pielęgnacyjny, upiększający i korekcyjny z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 6. potrafi wykonać makijaż podstawowy oraz makijaż korekcyjny defektów kosmetycznych. 7. potrafi przeprowadzać zabiegi poprawiające sylwetkę. 8. potrafi udzielić porady w zakresie sposobów kształtowania sylwetki, służących poprawie wyglądu. 9. potrafi przeprowadzić metody mechaniczne i chemiczne usuwania zbędnego owłosienia twarzy, szyi, dekoltu oraz ciała. 10. potrafi współpracować z lekarzem dermatologiem. 11. potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą kosmetyczną. 12. potrafi przeprowadzić prawidłowo zabieg pielęgnacji dłoni i stóp. 13. potrafi udzielać podstawowych porad w zakresie trybu życia, diety i stosowanych kosmetyków sprzyjających poprawie wyglądu skóry, a uzyskane informacje właściwie odnotować w karcie. 14. umie rozpoznać rodzaje skóry (cera normalna, sucha, wrażliwa, tłusta, mieszana, łojotokowa, dziecięca, młoda, dojrzała). 15. potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce j. kompetencji: 1. potrafi pracować w zespole 2. okazuje klientowi szacunek 3. potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonaniem pracy zawodowej oraz potrafi dbać o bezpieczeństwo swoje i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy 4. potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z mi, współpracownikami i pracownikami służby zdrowia

6 6 S t r o n a KRYTERIA OCEN ZA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Opiekun praktyk dokonuje oceny studenta na podstawie wiedzy i umiejętności przy kliencie, realizacji zleconego zadania, przedłużonej obserwacji oraz oceny (opinia opiekuna,, innych współpracowników). Student ma prawo do samooceny. Stopnie oceny i ich kryteria Przy ocenie praktykanta stosuje się 5-stopniową skalę ocen: - bardzo dobry (5) - dobry (4) - dostateczny (3) - niedostateczny (2) OCENĘ BARDZO DOBRĄ za: - bardzo dobrze ocenioną wiedzę teoretyczną wykorzystywaną podczas realizacji praktyki; - bardzo dobre wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków i wysoką aktywność; - wykazywaną samodzielność, inwencję, twórcze podejście do stawianych zadań; - bardzo dobrze ocenioną umiejętność komunikowania się z klientem oraz członkami zespołów terapeutycznych; - wykazywaną empatię wobec ; - przestrzeganie regulaminu pracy i BHP OCENĘ DOBRĄ za: - dobre sprawowanie na praktyce; - lepszą niż przeciętną wiedzę teoretyczną wykorzystywaną na praktyce; - dobre wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków i wysoką aktywność; - dobrze ocenioną umiejętność komunikowania się z klientem oraz członkami zespołów terapeutycznych; - wykazywaną empatię wobec ; przestrzeganie regulaminu pracy i bhp.

7 S t r o n a 7 OCENĘ DOSTATECZNĄ za: - ograniczone wywiązywanie się z powierzonych obowiązków; - niewykazanie dostatecznego opanowania wiedzy i umiejętności zgodnie z programem praktyki; - wykazywanie miernych postępów w realizacji zaleceń zwierzchników na praktyce. OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ za: - niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków; - niewykazywanie postępów w realizacji zaleceń zwierzchników na praktyce; - niewłaściwe zachowanie się (stosowanie używek, spóźnianie się, nieobecność w pracy itp.)

8 8 S t r o n a Opis

9 S t r o n a 9 Opis

10 10 S t r o n a Opis

11 S t r o n a 11 Opis

12 12 S t r o n a Opis

13 S t r o n a 13 Opis

14 14 S t r o n a Opis

15 S t r o n a 15 Opis

16 16 S t r o n a Opis

17 S t r o n a 17 Opis

18 18 S t r o n a Opis

19 S t r o n a 19 Opis

20 20 S t r o n a Opis

21 S t r o n a 21 Opis

22 22 S t r o n a Opis

23 S t r o n a 23 Opis

24 24 S t r o n a ROZLICZENIE PRAKTYKI zrealizowanej w semestrze w... Opinia opiekuna praktyk o pracy studenta: pieczątka i podpis prowadzącego praktykę

25 S t r o n a 25 NOTATKI...

26 26 S t r o n a Opis

27 S t r o n a 27 Opis

28 28 S t r o n a Opis

29 S t r o n a 29 Opis

30 30 S t r o n a Opis

31 S t r o n a 31 Opis

32 32 S t r o n a Opis

33 S t r o n a 33 Opis

34 34 S t r o n a Opis

35 S t r o n a 35 Opis

36 36 S t r o n a Opis

37 S t r o n a 37 ROZLICZENIE PRAKTYKI zrealizowanej w semestrze w... Opinia opiekuna praktyk o pracy studenta: pieczątka i podpis prowadzącego praktykę

38 38 S t r o n a NOTATKI...

39 S t r o n a 39 Opis

40 40 S t r o n a Opis

41 S t r o n a 41 Opis

42 42 S t r o n a Opis

43 S t r o n a 43 Opis

44 44 S t r o n a Opis

45 S t r o n a 45 Opis

46 46 S t r o n a Opis

47 S t r o n a 47 Opis

48 48 S t r o n a Opis

49 S t r o n a 49 Opis

50 50 S t r o n a Opis

51 S t r o n a 51 Opis

52 52 S t r o n a Opis

53 S t r o n a 53 Opis

54 54 S t r o n a Opis

55 S t r o n a 55 Opis

56 56 S t r o n a Opis

57 S t r o n a 57 Opis

58 58 S t r o n a Opis

59 S t r o n a 59 Opis

60 60 S t r o n a Opis

61 S t r o n a 61 Opis

62 62 S t r o n a Opis

63 S t r o n a 63 Opis

64 64 S t r o n a Opis

65 S t r o n a 65 Opis

66 66 S t r o n a Opis

67 S t r o n a 67 Opis

68 68 S t r o n a Opis

69 S t r o n a 69 Opis

70 70 S t r o n a Opis

71 S t r o n a 71 Opis

72 72 S t r o n a Opis

73 S t r o n a 73 Opis

74 74 S t r o n a Opis

75 S t r o n a 75 Opis

76 76 S t r o n a Opis

77 S t r o n a 77 Opis

78 78 S t r o n a Opis

79 S t r o n a 79 Opis

80 80 S t r o n a Opis

81 S t r o n a 81 Opis

82 82 S t r o n a Opis

83 S t r o n a 83 Opis

84 84 S t r o n a Opis

85 S t r o n a 85 Opis

86 86 S t r o n a ROZLICZENIE PRAKTYKI zrealizowanej w semestrze w... Opinia opiekuna praktyk o pracy studenta: pieczątka i podpis prowadzącego praktykę

87 S t r o n a 87 NOTATKI...

88 88 S t r o n a NOTATKI...

89 S t r o n a 89 NOTATKI...

90 90 S t r o n a NOTATKI...

91 S t r o n a 91 NOTATKI...

92 92 S t r o n a NOTATKI...

93 S t r o n a 93 NOTATKI...

94 94 S t r o n a NOTATKI...

95 S t r o n a 95 NOTATKI...

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Terapia Zajęciowa DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII Kierunku Terapia Zajęciowa AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU IMIĘ INAZWISKO STUDENTA : ROK

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Załącznik Nr 4 do Regulaminu praktyk TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział... Kierunek.. Specjalność.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko... Nr albumu.... Rok studiów/ semestr.. podpis Dziekana lub opiekuna praktyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów 5-letnich jednolitych studiów magisterskich Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu imię i nazwisko studentki/studenta rok akademicki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów studiów drugiego stopnia Wydziału Fizjo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu imię i nazwisko studentki/studenta rok akademicki SPIS RZECZY Dekalog studenta

Bardziej szczegółowo

dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu SPIS RZECZY 1. Obowiązki studenta 4 2. Prawa studenta 4 3. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 Załącznik nr 4 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW DRGIEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Kosmetologia

DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW DRGIEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII. Kierunku Kosmetologia DZIENNIK STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW DRGIEGO STOPNIA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII Kierunku Kosmetologia AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROC ŁAWIU IMIĘ INAZWISKO STUDENTA : ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Załącznik Nr 4 do Regulaminu praktyk TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział... Kierunek.. Specjalność.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko... Nr albumu.... Rok studiów/ semestr.. podpis Dziekana lub opiekuna praktyk

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Załącznik Nr 4 do Regulaminu praktyk TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział... Kierunek.. Specjalność.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko... Nr albumu.... Rok studiów/ semestr.. podpis Dziekana lub opiekuna praktyk

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów kosmetologia należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Załącznik nr 1 Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Czas trwania praktyki klinicznej: Praktyka dla kierunku KOSMETOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Średniozaawansowany. Nr albumu Tryb studiów...

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Średniozaawansowany. Nr albumu Tryb studiów... KARTA PRAKTYK Kosmetologia Moduł Średniozaawansowany Imię i nazwisko studenta... Nr albumu Tryb studiów... Rok akademicki rozpoczęcia studiów.. Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie Kształcenie praktyczne może być realizowane w: gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze.

1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze. 1. Praktyka zawodowa Technik Usług kosmetycznych 160 h/ 4 tygodnie/ powinna się odbyć na III semestrze. 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK PO PIERWSZYM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA. nr indeksu. specjalizacja

KARTA PRAKTYK PO PIERWSZYM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA. nr indeksu. specjalizacja KARTA PRAKTYK PO PIERWSZYM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK Po Pierwszym Semestrze Trychologia Kosmetologiczna

KARTA PRAKTYK Po Pierwszym Semestrze Trychologia Kosmetologiczna KARTA PRAKTYK Po Pierwszym Semestrze Trychologia Kosmetologiczna Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w wybranej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK PO TRZECIM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA. nr indeksu. specjalizacja

KARTA PRAKTYK PO TRZECIM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA. nr indeksu. specjalizacja KARTA PRAKTYK PO TRZECIM SEMESTRZE KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja .. ROK STUDIÓW każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 4 tygodni

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa KARTA PRAKTYK Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja PROGRAM PRAKTYK Czynności: 1 praktyka 2 praktyka

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki zawodowej,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW. nr indeksu. specjalizacja

KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW. nr indeksu. specjalizacja KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil: praktyczny KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK. Po Trzecim Semestrze Trychologia Kosmetologiczna. Imię i nazwisko studenta... nr indeksu.

KARTA PRAKTYK. Po Trzecim Semestrze Trychologia Kosmetologiczna. Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. KARTA PRAKTYK Po Trzecim Semestrze Trychologia Kosmetologiczna Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w wybranej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Wydział Promocji Zdrowia Kierunek: KOSMETOLOGIA DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (imię i nazwisko studenta)... (nr albumu)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KOSMETYCZNA

PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1.2. Forma przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA I STOPNIA 2013-2016: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Kosmetologia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w pracowni fizykoterapii realizowana po czwartym semestrze studiów; Wymiar praktyki 90 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1. Miejsce praktyk nazwa i adres instytucji pieczątka

Bardziej szczegółowo

[V] Praktyka Zawodowa

[V] Praktyka Zawodowa 1. Ogólne informacje o module Sylabus z modułu [V] Praktyka Zawodowa Nazwa modułu PRAKTYKA ZAWODOWA Kod modułu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE. Numer albumu..

KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE. Numer albumu.. KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE MANAGER PRODUKTU KOSMETYCZNEGO EGO Imię i nazwisko studenta... Numer albumu.. Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Zaawansowany

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Zaawansowany KARTA PRAKTYK Kosmetologia Moduł Zaawansowany Imię i nazwisko studenta... Nr indeksu Tryb studiów... Bieżący rok akademicki.. Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

RAMOWY PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 1 Załącznik nr 1 do umowy z pracodawcą. RAMOWY Imię i nazwisko uczestnika stażu/praktyki: Nazwa zawodu/stanowisko:..... Technik usług kosmetycznych/kosmetyczka Nazwa Przedsiębiorcy:...... Numer porozumienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów studiów pierwszego stopnia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu imię i nazwisko studentki/studenta rok akademicki SPIS RZECZY Dekalog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH. KIERUNEK Kosmetologia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH. KIERUNEK Kosmetologia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK Kosmetologia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE 1 1 INFORMACJA OGÓLNA 1. Program praktyk jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Józefa Piłsudskiego w Warszawie WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA Filii w Białej Podlaskiej DZIENNIK PRAKTYK studenckich Kierunek: KOSMETOLOGIA... Imię i nazwisko studenta....

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego mgr. inż. Bernadeta Surosz tel lub adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego mgr. inż. Bernadeta Surosz tel lub adres Cel praktyki Zapoznanie studentów ze strukturą przestrzenną zasadami funkcjonowania, oraz rodzajem działalności szpitala. Zaznajomienie się z obowiązującymi procedurami postępowania wobec osób przyjmowanych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas dwóch

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (100 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii I (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii II (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk o Zdrowiu DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Kosmetologia studia pierwszego stopnia... Nazwisko i imię studenta.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci HARMONOGRAM SZKOLENIA Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci Termin realizacji: 08.0.07 r. 09.0.07 r. Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA Katowice, al. Korfantego Data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA, STUDIA I STOPNIA w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA, STUDIA I STOPNIA w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU..

Bardziej szczegółowo

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie DZIENNIK PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kierunek kształcenia Kosmetologia studia pierwszego stopnia.. Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych w ortopedii realizowana po szóstym semestrze studiów; Wymiar praktyki 50 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Program Praktyk dla Studentów na Kierunku Kosmetologia. Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie

Regulamin i Program Praktyk dla Studentów na Kierunku Kosmetologia. Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie Regulamin i Program Praktyk dla Studentów na Kierunku Kosmetologia Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie Student jest zobowiązany do zrealizowania 480 godzin w ramach praktyk zawodowych.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów kosmetologia, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program na kursie dokształcającym `Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Kosmetologii dokształcający Nazwa kursu WizaŜ z elementami stylizacji Typ kursu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (80 godz.) Praktyka wstępna kliniczna (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii (210godz.) Praktyka z kinezyterapii (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka wstępna kliniczna (80 godz.) Praktyka z fizykoterapii (260godz.) Praktyka z kinezyterapii (260 godz.) Praktyka kliniczna (320 godz.) Imię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

Kraków 1. X r.

Kraków 1. X r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCY STUDENTA w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Kraków 1. X. 2013 r. Zatwierdzony uchwałą Senatu KWSPZ

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W CHEŁMIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student kierunku pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko studenta, nr albumu..

Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. Karta praktyk praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii realizowana po ósmym semestrze studiów; Wymiar praktyki 60 godzin Imię i nazwisko studenta, nr albumu.. 1. Miejsce praktyk nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA

KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Zał. nr 1 do Zarz. Nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia r. Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 3/2019 z dnia 30.01.2019 r. REGULAMIN PRAKTYK SEMESTRALNYCH REALIZOWANYCH NA 5 LETNICH JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie Warszawa, dnia... (pieczątka uczelni) Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych wdrożeniowych po I roku studiów Imię i nazwisko studenta/ki Nr albumu semestr tryb studiów... Miejsce realizacji ćwiczeń (nazwa

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2019-04-07 07:36:13.426382, K-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca I Kod K-1-3,5 Status Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia studia jednolite magisterskie Warszawa, dnia... (pieczątka uczelni) Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych z fizjoterapii ogólnej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego po II roku studiów Imię i nazwisko studenta/ki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów kosmetologia o profilu praktycznym przypisano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA DZIENNICZKA PRAKTYK

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA DZIENNICZKA PRAKTYK Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA Cel kształcenia: Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa poprzez nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Kosmetologia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Kosmetologia załącznik do uchwały nr XLV/260/16 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 16 czerwca 2016 roku Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Kosmetologia Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut

Bardziej szczegółowo

[1PZ/KII] Praktyki zawodowe

[1PZ/KII] Praktyki zawodowe 1. Ogólne informacje o module [1PZ/KII] Praktyki zawodowe Nazwa modułu PRAKTYKI ZAWODOWE Kod modułu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil kształcenia Semestr Status

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Wydział Promocji Zdrowia Kierunek: KOSMETOLOGIA DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (imię i nazwisko studenta)... (nr albumu)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady odbywania praktyk

Organizacja i zasady odbywania praktyk Regulamin odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia studia I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Dziekana nr 19/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PKZ(A.aa) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

PKZ(A.aa) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych technik usług kosmetycznych 514207 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Podstawowy. nr indeksu. specjalizacja

KARTA PRAKTYK. Kosmetologia Moduł Podstawowy. nr indeksu. specjalizacja KARTA PRAKTYK Kosmetologia Moduł Podstawowy Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w wybranej placówce..

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej

Postanowienia ogólne i zadania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZASAD ICH ORGANIZACJI W INSTYTUCIE MEDYCZNYM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPINIA O STUDENCIE W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI (I)

OPINIA O STUDENCIE W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI (I) zał 5 c studia II poziomu kształcenia na kierunku fizjoterapia OPINIA O STUDENCIE W CZASIE TRWANIA PRAKTYKI (I) 1. Czy student osiągnął przewidziane Efekty Kształcenia [EK]: a. EK 1 (Wiedza: Student zna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne:

Postanowienia ogólne: Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 205/18 z dn. 30.10.2018 r. Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia (studia I stopnia) na I i

Bardziej szczegółowo

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Cykl kształcenia: 2015/16 2017/18 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r.

Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r. Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626). 2. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Kierunek: Technik usług kosmetycznych

Praktyki zawodowe Kierunek: Technik usług kosmetycznych Praktyki zawodowe Kierunek: Technik usług kosmetycznych Wymiar praktyk: II semestr - 2 tygodnie (80 godzin) I. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Wymiar praktyk: IV semestr - 2 tygodnie (80 godzin)

Bardziej szczegółowo