WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ."

Transkrypt

1 WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. CO SIĘ ZMIENIA? JAK CHCEMY CHRONIĆ NASZĄ PRYWATNOŚĆ? JAK KORZYSTAĆ Z POTENCJAŁU DANYCH? JAKI MA BYĆ GŁOS POLSKI? Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

2

3 DANE OSOBOWE CZYLI CO? 2-3 PRAWA OBYWATELI 4-12 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU POTENCJAŁ DANYCH DEBATA 23-28

4 Szanowni Państwo, Tocząca się w Europie debata o ochronie prywatności jest jedną z ważniejszych rzeczy, które nas, Europejczyków, dziś dotyczą. Świat gwałtownie się zmienia: internet zmienia umysły, zmienia wzorce kulturowe, nawyki społeczne, zmienia także gospodarkę - a procesy te zachodzą szybciej i szybciej. Mamy do czynienia z rewolucją, z tektonicznymi zmianami, które zmieniają model demokracji, zwiększają udział obywateli w podejmowaniu decyzji, ale także ZMIENIAJĄ NASZE ZACHOWANIA. Za chwilę większość urządzeń będzie miała charakter mobilny. Tu królem jest smartfon - to, jak go używamy, sprawia, że internet nabywa większego znaczenia we wszystkich dziedzinach życia. W tym świecie można błyskawicznie przetwarzać ogromne ilości informacji. To, jak będą w nim traktowane DANE O NAS, ma kluczowe znaczenie. Tego właśnie dotyczy debata w Europie. Rozmawiajmy więc o tym w kraju - bo dzięki temu mocniejszy będzie głos Polski w Europie. Zapraszam Państwa do debaty nad nowym prawem europejskim o ochronie prywatności. Michał Boni 1

5 PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE W CYFROWYM ŚWIECIE Dziś nie ma nowoczesnych usług bez danych osobowych: Płacę kartą kredytową - bank wie, co i jak często kupuję, Rozmawiam przez komórkę serwery rejestrują, z kim, jak długo i z jakiego miejsca, Wysyłam maile - już z adresu można czasem poznać, kim jestem i gdzie pracuję, Kupuję książkę w sieci - sklep wie, co mnie interesuje, Serwis społecznościowy zapisuje listę moich znajomych, Komentuję i lajkuję - ujawniam poglądy i pasje, Rezerwuję bilety lotnicze - mój komputer zostawia wiadomość o tym, jakiego jest typu, jakim programem się posługuję, jakie są w nim ustawienia, Żeby słuchać ulubionej muzyki, podłączam komórkę do radia w samochodzie, Czy przy okazji zgrywają się tam numery telefoniczne i zobaczy je mechanik w czasie przeglądu? Co się dzieje z danymi o mnie? Co można z nich wywnioskować, kiedy się je zestawi? Kto je analizuje? Po co? Abyśmy mieli zaufanie do nowych usług cyfrowych, musimy mieć stabilne i jasne ramy prawne, które będą chronić nasze prawo do prywatności. O tym jest ta debata. 2 DANE OSOBOWE CZYLI CO?

6 EUROPA BĘDZIE MIAŁA NOWE PRAWO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W Unii Europejskiej trwają prace nad nowym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Wprowadzi ono jednolite standardy ochrony prywatności w cyfrowym świecie. Ma zapewnić obywatelom Unii jak najpełniejszą kontrolę nad ich danymi i dostosować przepisy do wyzwań rozwoju społeczeństwa cyfrowego nowych form komunikacji, nowych modeli przetwarzaniach danych. Rozporządzenie nie będzie wdrażane do polskiego prawa tak jak dyrektywy, tylko od wejścia w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii stosowane będzie bezpośrednio. Dlatego Polska bierze aktywny udział w pracach nad nowymi przepisami w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Debata o ochronie danych osobowych nie powinna odbyć się bez głosu każdego z nas. Chodzi o Twoją prywatność i Twoje dane. DANE OSOBOWE CZYLI CO? 3

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRAWEM PODSTAWOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ 4 PRAWA OBYWATELI

8 CO TO SĄ DANE OSOBOWE W CYFROWYM ŚWIECIE Indywidualne preferencje - Ulubione marki - Ulubiona muzyka - Zainteresowania Co on/ona lubi? Cechy nabyte - Adres - Dane medyczne - Historia zakupów Cechy naturalne - Data urodzenia - Płeć - Narodowość Co on/ona robi? Skąd on/ona pochodzi? CYFROWA TOŻSAMOŚĆ: Suma wszystkich dostępnych danych cyfrowych o jednostce, niezależna od ich stopnia ważności ale od stopnis ich dostępności PRAWA OBYWATELI 5

9 JAK DZIŚ DZIELIMY SIĘ NASZĄ CYFROWĄ TOŻSAMOŚCIĄ, CZYLI EUROPEJCZYCY Z DWÓCH GENERACJI Według Eurobarometru gotowość do dzielenia się danymi osobowymi jest większa wśród młodych: 43% młodych, wychowanych w erze cyfrowej, nie przejmuje się ujawnianiem informacji o sobie w sieci, a 48% nie ma obiekcji przed ujawnianiem danych w zamian za darmowe usługi. 27% tych, którzy obycie z internetem zdobyli w pracy i dorosłym życiu, nie ma problemu z udostępnianiem danych osobowych w sieci. Starsi obywatele Unii najmocniej też chronią swoją tożsamość w życiu prywatnym i w sieci. (Eurobarometr Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union 2010). 6 PRAWA OBYWATELI

10 JAK DZIŚ CHRONIONE SĄ NASZE DANE OSOBOWE W POLSCE? Ochronę prywatności gwarantuje Konstytucja (artykuły 47 i 51), Od 1997 r. obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, Na straży tych przepisów stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - jest nim obecnie dr Wojciech Wiewiórowski. PRAWA OBYWATELI 7

11 JAK CHRONIONE SĄ NASZE DANE OSOBOWE W UNII EUROPEJSKIEJ? Ochronę gwarantuje Europejczykom artykuł 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ochrona danych osobowych jest też prawem podstawowym wynikającym z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej Art.8 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do spowodowania ich sprostowania. 3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu. Dyrektywa o ochronie danych osobowych z 1995 r. (dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE) jest podstawową regulacją dotyczącą danych osobowych. Państwa Unii wprowadziły ją u siebie przyjmując odpowiednie przepisy w prawie krajowym. W Polsce to właśnie ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. 8 PRAWA OBYWATELI

12 REFORMA PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ Dyrektywa z 1995 roku ustaliła zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Od tego czasu jednak wiele zmieniło się w świecie technologii. Zaczyna też przeszkadzać to, że procedury w różnych krajach są różne. Dlatego teraz trwają prace nad reformą prywatności w Unii. Projekt nowego rozporządzenia przygotowała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa PRAWA OBYWATELI 9

13 VIVIANE REDING PODKREŚLA, ŻE: Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej, a prywatność stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej. Reforma ma pomóc w budowaniu zaufania do usług internetowych, ponieważ ludzie będą lepiej poinformowani o swoich prawach i będą mieli lepszą kontrolę nad swoimi danymi. Reforma pozwoli to osiągnąć ułatwiając jednocześnie życie przedsiębiorcom i ograniczając ich koszty. Silne, jasne i jednolite prawo w całej Unii pomoże uwolnić potencjał rynku cyfrowego i będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu miejsc pracy. Nowe rozporządzenie otworzy europejski rynek cyfrowy. Chodzi także o to, by wszystkie firmy oferujące produkty lub usługi obywatelom Unii stosowały się do jednego europejskiego prawa. 10 PRAWA OBYWATELI

14 JAK PRZEBIEGAJĄ PRACE NAD ROZPORZĄDZENIEM? Projektem rozporządzenia zajmują się teraz Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (składająca się z przedstawicieli rządów krajów członkowskich). Komisje Parlamentu analizują 4 tysiące zgłoszonych poprawek, a głosowanie nad raportem w wiodącej Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Komisja LIBE) planowane jest na 29 maja 2013 r. Parlament Europejski < > Rada Unii Europejskiej < > Komisja Europejska Efekty prac Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej zostaną przedyskutowane w tzw. trialogach. W ten sposób zostanie wypracowany ostateczny kształt rozporządzenia. Ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się najwcześniej wiosną 2014 roku. Do wejścia w życie przepisów konieczne będzie również ostateczne przyjęcie tekstu przez Radę Unii Europejskiej. Od wejścia w życie, które planowane jest na 2016 rok, rozporządzenie obowiązywać będzie bezpośrednio we wszystkich państwach Unii. PRAWA OBYWATELI 11

15 JAK POWSTAJE PRAWO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH? 12 PRAWA OBYWATELI

16 NOWE ROZPORZĄDZENIE - JEDNO DLA WSZYSTKICH PRAWO CHRONIĄCE PRYWATNOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 13

17 JAKIE ZMIANY MA PRZYNIEŚĆ NOWA REGULACJA? Projekt rozporządzenia wprowadza wiele rozwiązań, które jeśli regulacja wejdzie w życie, poprawią ochronę danych osobowych obywateli: Te same, jednolite przepisy dotyczące ochrony danych, będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej, Unijne przepisy będą miały zastosowanie także do przedsiębiorstw spoza UE, które oferują towary lub usługi obywatelom w UE (np. za pośrednictwem internetu), lub monitorują ich zachowania (Facebook czy Google), Dostęp do informacji o tym, jak są przetwarzane nasze dane osobowe będzie łatwiejszy, a odpowiedzialność podmiotów przetwarzających nasze dane zostanie zwiększona, Każdy obywatel będzie mógł wnieść skargę o naruszeniu przepisów rozporządzenia w swoim kraju, niezależnie od tego w jakim kraju UE jego dane osobowe są przetwarzane. Wysoki poziom ochrony danych osobowych przyniesie również korzyści przedsiębiorcom. Jeśli obywatele będą mieli większe zaufanie i kontrolę nad tym, co dzieje się z ich danymi, chętniej będą korzystali z usług, które wymagają podania takich danych. To z kolei sprzyja innowacyjności, wzrostowi gospodarczemu i powstawaniu miejsc pracy; skorzysta na tym cała gospodarka. 14 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

18 DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH Czy pojęcie dane osobowe powinno obejmować wszelkie dane identyfikujące osobę, w tym także takie jak numer IP komputera, pliki cookies czy tzw. nicki? Trwają rozmowy, co objąć definicją danych osobowych. Od tego zależy bowiem cały kształt ochrony naszych danych. Zmiana i rozszerzenie tej definicji to fundament projektowanego rozporządzenia. Aktualny projekt stara się być jak najbardziej ogólny: dane osobowe to każda informacja dotycząca podmiotu danych, natomiast sam podmiot danych to każda osoba, którą ktoś gdzieś może zidentyfikować. W wielu przypadkach, szczególnie w internecie, do identyfikacji użytkownika wcale nie jest potrzebne imię i nazwisko - wystarcza tymczasowy identyfikator. To wystarcza do zebrania informacji o nas. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 15

19 JAK SILNA MA BYĆ OCHRONA DANYCH? Rozporządzenie wprowadzi zasadę ochrony domyślnej, a więc na dzień dobry. Usługi w nowych urządzeniach (np. komputery, tablety, telefony) musiałyby być ustawione w taki sposób, by w pełni chronić naszą prywatność. Usługodawcy czyli administratorzy naszych danych mogliby zbierać nasze dane ale tylko ich niezbędne minimum. Tak samo byłoby z usługami. Musiałyby one zakładać maksymalną ochronę użytkownika. To obowiązkiem firm byłoby zadbanie o jak najlepszą ochronę naszych danych. Dzięki zasadzie ochrony domyślnej nie musielibyśmy przedzierać się przez gąszcz skomplikowanych ustawień, aby jak najlepiej chronić i kontrolować informacje na swój temat. Do nas należałaby decyzja, czy i jakie dane udostępniać. TAK NIE 16 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

20 JAK MAMY SIĘ ZGADZAĆ NA PRZETWARZANIE DANYCH? Nasze dane osobowe podajemy na każdym kroku, korzystając z nowych usług, ściągając oprogramowanie, uruchamiając nowy sprzęt. Projekt zakłada, że żeby nasze dane były chronione, zgoda na przetwarzanie danych powinna być wyraźna - nie może być milcząca czy dorozumiana. W niektórych przypadkach można skorzystać z danych osobowych nie mając wprost zgody (bo np. jest umowa i zgoda nie jest już potrzebna, bo firma chce dochodzić roszczeń, albo myśli o marketingu swoich produktów). Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych ale wszystkie są jednakowo ważne. Jeśli ktoś jednak chciałby się np. powołać na tzw. uzasadniony interes administratora, to powinien w myśl projektu - udowodnić taką potrzebę, a także poinformować obywatela o przetwarzaniu jego danych. Obywatel mógłby w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych na tej podstawie. Debata w Unii dotyczy i tego, jaką formę nadać udzielaniu zgody (część państw chciałaby domniemania zgody - tzn. wyinterpretowania zgody z innego działania i tego, jak opisać dodatkowe podstawy do przetworzenia danych. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 17

21 TWORZENIE CHARAKTERYSTYK CZYLI PROFILI Na jakich zasadach powinno odbywać się profilowanie, czyli zbieranie z różnych źródeł danych do charakterystyki osoby lub całych grup? Robi się to dziś, by przewidzieć zachowanie, sytuację materialną, zdrowotną, sposób realizacji zainteresowań itd. Do tak stworzonego profilu klienta firmy dopasowują wysyłane reklamy produktów i usług. Dzięki profilowaniu reklamy i same usługi mogą być szyte na miarę : zakupy w sieci mogą być wygodniejsze, bo sklepy same podsuną produkty, które nas interesują. Z drugiej strony profilowanie rodzi obawy, że użytkownik może być widziany przez przedsiębiorców tylko przez pryzmat kilku cech, a podejmowane przez przedsiębiorców decyzje będą go dyskryminowały lub ograniczały swobodę wyboru. Rozporządzenie zakłada generalny zakaz profilowania polegającego na automatycznym przetwarzaniu danych. Nie zakazuje jednak profilowania w ogóle, poddaje je szeregowi ograniczeń. 18 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

22 CZY WPROWADZAĆ PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM? Kto by nie chciał, aby głupi komentarz, zdjęcie w niefortunnej okoliczności, informacja o przykrym wydarzeniu, zniknęły z sieci? To dlatego w początkowej wersji rozporządzenia znalazło się prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do żądania usunięcia danych u wszystkich którzy je obecnie przetwarzają (czyli posiadają). Jednak technicznie usuwanie danych może się okazać się nie tylko bardzo kosztowne, ale i niewykonalne - platformy internetowe nie są w stanie sprawdzać, kto miał dostęp do upublicznionej informacji i gdzie mogła być ona następnie opublikowana. Prawo do bycia zapomnianym mogłoby również prowadzić do odwrotnego efektu: zwrócić uwagę na dane, które podmiot danych próbuje usunąć (stanowisko PKPP Lewiatan i Fundacji Panoptykon z 20 stycznia 2013 r.). Są też branże, w których zapomnienie miałoby katastrofalne skutki - np. nie dałoby się udzielać kredytu osobom bez historii kredytowej, nie sposób byłoby też egzekwować spłaty długów. Trwa debata, czy prawo do bycia zapomnianym powinno się znaleźć w ostatecznym tekście rozporządzenia i w jakiej postaci. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 19

23 DOBRA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NIE TYLKO GWARANTUJE PRAWA OBYWATELI UNII, STWARZA TEŻ NOWE SZANSE DLA BIZNESU? 20 POTENCJAŁ DANYCH

24 SZANSE DLA GOSPODARKI Przetwarzanie informacji i danych cyfrowych napędza całą gospodarkę. Od 2008 r. tradycyjne gałęzie przemysłu, handlu i usług nie rozwijają się w Europie, a nawet notują spadki. Rośnie za to cały sektor oparty na przetwarzaniu danych: usługi społecznościowe o 100% rocznie (!) i sektor przetwarzania informacji i rozrywki o 22 proc. (dane Eurostatu). Jeśli europejski sektor aplikacji wykorzystujących dane osobowe będzie nadal rósł w takim tempie, to w roku 2020 może zarobić nawet 330 mld euro! (The Value of our Digital Identity, The Boston Consulting Group 2013) Już dziś dzięki nim wiele serwisów internetowych działa bezpłatnie to znaczy, że nie trzeba za korzystanie z nich płacić pieniędzmi. Wystarczającą wartość mają dane dostarczane przez nas, użytkowników. Np. wyszukiwarki i usługodawcy poczty mailowej świadczą te usługi za darmo, dzięki przychodom z reklam i usług, które są spersonalizowane dzięki wykorzystaniu naszych danych. Liczba miejsc pracy, które opierają się na reklamach w internecie, podwoiła się w latach do 5,1 milionów. Przemysł marketingu interaktywnego przyniósł amerykańskiej gospodarce 530 miliardów dolarów w 2011 r. To daje więcej niż 1200 dolarów za użytkownika Internetu. (IAB, Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem; data_and_landscape/economicvalue) POTENCJAŁ DANYCH 21

25 W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się nowe sposoby wykorzystywania danych. Korzyści z dzielenia się, czyli SHARING ECONOMY Pewne przedsięwzięcia stały się dziś możliwe właśnie dlatego, że łatwo możemy się dzielić - dobrami i naszymi opiniami o nich. Kierowca samochodu osobowego może np. dzięki aplikacjom komputerowym znaleźć godnych zaufania pasażerów, a ci dopłacą mu do paliwa na długiej trasie. Warunkiem podobnych przedsięwzięć jest zaufanie i wymiana informacji o sobie na platformach umożliwiających wymianę usług. Wiedza z wielkich liczb, czyli BIG DATA Kiedyś zbierania okruchów informacji nie miało sensu - bo nie dało się ich analizować. Teraz to możliwe, dzięki zbieranym danym można więc np. wychwytywać trendy gospodarcze, robić analizy polityki zdrowotnej czy badać ruch drogowy. 22 POTENCJAŁ DANYCH

26 DOBRA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GWARANTUJĄCA PRAWA OBYWATELI UNII I DAJĄCA GOSPODARCE SZANSE ROZWOJU NIE JEST MOŻLIWA BEZ PUBLICZNEJ DEBATY DEBATA 23

27 JAK SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ? Szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michał Boni podkreśla, że w tej niezwykle ważnej dyskusji, jaka toczy się dziś w Europie, musimy szukać równowagi między ochroną obywateli i bezpieczeństwem ich danych osobowych a swobodą działania podmiotów gospodarczych. 24 Musimy więc szukać takich rozwiązań, które będą chroniły obywateli, ale nie będą obciążały nadmiernie sektora biznesowego tak w rozwoju, jak i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz dostarczaniu różnego rodzaju usług. Budowanie jednolitego rynku cyfrowego musi więc odpowiadać europejskim standardom ochrony wolności obywatelskich i prywatności. Nowe prawo będzie tylko wtedy skuteczne i realnie stosowane, jeśli wszyscy obywatele zrozumieją, dlaczego ochrona danych osobowych jest dla nich ważna, i jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą reforma prywatności UE. DEBATA

28 DEBATA W UNII A DEBATA W POLSCE W ciągu najbliższych miesięcy projekt rozporządzenia Unii będzie przybierać coraz bardziej ostateczny kształt. W maju będziemy przygotowywać polskie stanowisko przed pierwszymi decyzjami: - w Parlamencie Europejskim: 29 maja głosowanie w Komisji LIBE, - w Radzie Unii: 6-7 czerwca posiedzenie Rady Unii ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, na którym zapadną decyzje dotyczące projektu. Potem polscy przedstawiciele uczestniczyć będą w kolejnych pracach w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER, uczestniczą w nim przedstawiciele krajów członkowskich w randze ambasadorów), a także w Parlamencie Europejskim. Stanowisko Polski musi być jasne i dobrze argumentowane w czasie trialogów Komisja Europejska - Rada Unii Europejskiej - Parlament Europejski. Będziemy też prowadzić analizy prawne, co trzeba zmienić w polskim prawie, żeby dostosować polskie ustawy do nowego rozporządzenia. DEBATA 25

29 ROLA MAC Chcielibyśmy, by w wyniku europejskiej debaty publicznej powstały przepisy, które dadzą możliwie wysoki poziom ochrony prywatności i danych osobowych, będą w zgodzie z wymogami społeczeństwa informacyjnego i nie zwiększą nadmiernie obciążeń i kosztów po stronie przedsiębiorców. Dlatego ważne są wszystkie argumenty, które uda się zebrać w czasie dyskusji w naszym kraju. To - jak uczy nas doświadczenie choćby z niedawnych negocjacji nad Międzynarodowymi Regulacjami Telekomuniacyjnymi ITR wzmacnia siłę polskiego głosu na arenie międzynarodowej. MAC koordynuje polską debatę o ochronie prywatności, ściśle współpracując przy tym z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. MAC uczestniczy też negocjacjach w sprawie rozporządzenia na forum Rady Unii Europejskiej. 26 DEBATA

30 JAK I KIEDY MOŻNA ZABRAĆ GŁOS? MAC organizuje robocze spotkania ekspertów z administracji, biznesu i organizacji pozarządowych, które mające na celu przeprowadzenie merytorycznej dyskusji i zebranie uwag dotyczących planowanego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. Równocześnie staramy się informować o stanie prac w Unii Europejskiej. Wszystkie informacje o spotkaniach Ministra Administracji i Cyfryzacji, działaniach resortu, debatach publicznych i eksperckich o ochronie danych osobowych udostępniamy na stronie: mac.gov.pl/ochronadanychosobowych Uwagi do publikowanych dokumentów można zgłaszać wprost do MAC, pod adresem: DEBATA 27

31 GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PROJEKT I WIĘCEJ INFORMACJI Redakcja: Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, Warszawa Maj DEBATA

32

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00909/10/PL WP 171 Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Przyjęta w dniu 22 czerwca 2010 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na

Bardziej szczegółowo

Big Data w świecie finansów aspekty etyczne

Big Data w świecie finansów aspekty etyczne Big Data w świecie finansów aspekty etyczne ETYKA W FINANSACH Nagroda Robina Cosgrove 2013 Wraz z powstaniem Internetu ilość wytwarzanych i jednocześnie gromadzonych danych zaczęła gwałtownie rosnąć. Do

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI

JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI CO ZROBILIŚMY OD 2011 ROKU, BY PAŃSTWO LEPIEJ SŁUŻYŁO OBYWATELOM MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI CYFRYZACJA TO ŹRÓDŁO IMPETU ROZWOJOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym Izba Wydawców Prasy Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym 1. Prawa autorskie Potrzebne są silne przepisy dotyczące praw autorskich, gdyż tworzą one podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swój dom!

Zbuduj z nami swój dom! Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo