WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ."

Transkrypt

1 WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. CO SIĘ ZMIENIA? JAK CHCEMY CHRONIĆ NASZĄ PRYWATNOŚĆ? JAK KORZYSTAĆ Z POTENCJAŁU DANYCH? JAKI MA BYĆ GŁOS POLSKI? Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

2

3 DANE OSOBOWE CZYLI CO? 2-3 PRAWA OBYWATELI 4-12 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU POTENCJAŁ DANYCH DEBATA 23-28

4 Szanowni Państwo, Tocząca się w Europie debata o ochronie prywatności jest jedną z ważniejszych rzeczy, które nas, Europejczyków, dziś dotyczą. Świat gwałtownie się zmienia: internet zmienia umysły, zmienia wzorce kulturowe, nawyki społeczne, zmienia także gospodarkę - a procesy te zachodzą szybciej i szybciej. Mamy do czynienia z rewolucją, z tektonicznymi zmianami, które zmieniają model demokracji, zwiększają udział obywateli w podejmowaniu decyzji, ale także ZMIENIAJĄ NASZE ZACHOWANIA. Za chwilę większość urządzeń będzie miała charakter mobilny. Tu królem jest smartfon - to, jak go używamy, sprawia, że internet nabywa większego znaczenia we wszystkich dziedzinach życia. W tym świecie można błyskawicznie przetwarzać ogromne ilości informacji. To, jak będą w nim traktowane DANE O NAS, ma kluczowe znaczenie. Tego właśnie dotyczy debata w Europie. Rozmawiajmy więc o tym w kraju - bo dzięki temu mocniejszy będzie głos Polski w Europie. Zapraszam Państwa do debaty nad nowym prawem europejskim o ochronie prywatności. Michał Boni 1

5 PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE W CYFROWYM ŚWIECIE Dziś nie ma nowoczesnych usług bez danych osobowych: Płacę kartą kredytową - bank wie, co i jak często kupuję, Rozmawiam przez komórkę serwery rejestrują, z kim, jak długo i z jakiego miejsca, Wysyłam maile - już z adresu można czasem poznać, kim jestem i gdzie pracuję, Kupuję książkę w sieci - sklep wie, co mnie interesuje, Serwis społecznościowy zapisuje listę moich znajomych, Komentuję i lajkuję - ujawniam poglądy i pasje, Rezerwuję bilety lotnicze - mój komputer zostawia wiadomość o tym, jakiego jest typu, jakim programem się posługuję, jakie są w nim ustawienia, Żeby słuchać ulubionej muzyki, podłączam komórkę do radia w samochodzie, Czy przy okazji zgrywają się tam numery telefoniczne i zobaczy je mechanik w czasie przeglądu? Co się dzieje z danymi o mnie? Co można z nich wywnioskować, kiedy się je zestawi? Kto je analizuje? Po co? Abyśmy mieli zaufanie do nowych usług cyfrowych, musimy mieć stabilne i jasne ramy prawne, które będą chronić nasze prawo do prywatności. O tym jest ta debata. 2 DANE OSOBOWE CZYLI CO?

6 EUROPA BĘDZIE MIAŁA NOWE PRAWO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W Unii Europejskiej trwają prace nad nowym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Wprowadzi ono jednolite standardy ochrony prywatności w cyfrowym świecie. Ma zapewnić obywatelom Unii jak najpełniejszą kontrolę nad ich danymi i dostosować przepisy do wyzwań rozwoju społeczeństwa cyfrowego nowych form komunikacji, nowych modeli przetwarzaniach danych. Rozporządzenie nie będzie wdrażane do polskiego prawa tak jak dyrektywy, tylko od wejścia w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii stosowane będzie bezpośrednio. Dlatego Polska bierze aktywny udział w pracach nad nowymi przepisami w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Debata o ochronie danych osobowych nie powinna odbyć się bez głosu każdego z nas. Chodzi o Twoją prywatność i Twoje dane. DANE OSOBOWE CZYLI CO? 3

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRAWEM PODSTAWOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ 4 PRAWA OBYWATELI

8 CO TO SĄ DANE OSOBOWE W CYFROWYM ŚWIECIE Indywidualne preferencje - Ulubione marki - Ulubiona muzyka - Zainteresowania Co on/ona lubi? Cechy nabyte - Adres - Dane medyczne - Historia zakupów Cechy naturalne - Data urodzenia - Płeć - Narodowość Co on/ona robi? Skąd on/ona pochodzi? CYFROWA TOŻSAMOŚĆ: Suma wszystkich dostępnych danych cyfrowych o jednostce, niezależna od ich stopnia ważności ale od stopnis ich dostępności PRAWA OBYWATELI 5

9 JAK DZIŚ DZIELIMY SIĘ NASZĄ CYFROWĄ TOŻSAMOŚCIĄ, CZYLI EUROPEJCZYCY Z DWÓCH GENERACJI Według Eurobarometru gotowość do dzielenia się danymi osobowymi jest większa wśród młodych: 43% młodych, wychowanych w erze cyfrowej, nie przejmuje się ujawnianiem informacji o sobie w sieci, a 48% nie ma obiekcji przed ujawnianiem danych w zamian za darmowe usługi. 27% tych, którzy obycie z internetem zdobyli w pracy i dorosłym życiu, nie ma problemu z udostępnianiem danych osobowych w sieci. Starsi obywatele Unii najmocniej też chronią swoją tożsamość w życiu prywatnym i w sieci. (Eurobarometr Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union 2010). 6 PRAWA OBYWATELI

10 JAK DZIŚ CHRONIONE SĄ NASZE DANE OSOBOWE W POLSCE? Ochronę prywatności gwarantuje Konstytucja (artykuły 47 i 51), Od 1997 r. obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, Na straży tych przepisów stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - jest nim obecnie dr Wojciech Wiewiórowski. PRAWA OBYWATELI 7

11 JAK CHRONIONE SĄ NASZE DANE OSOBOWE W UNII EUROPEJSKIEJ? Ochronę gwarantuje Europejczykom artykuł 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ochrona danych osobowych jest też prawem podstawowym wynikającym z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej Art.8 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do spowodowania ich sprostowania. 3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu. Dyrektywa o ochronie danych osobowych z 1995 r. (dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE) jest podstawową regulacją dotyczącą danych osobowych. Państwa Unii wprowadziły ją u siebie przyjmując odpowiednie przepisy w prawie krajowym. W Polsce to właśnie ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. 8 PRAWA OBYWATELI

12 REFORMA PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ Dyrektywa z 1995 roku ustaliła zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych osobowych. Od tego czasu jednak wiele zmieniło się w świecie technologii. Zaczyna też przeszkadzać to, że procedury w różnych krajach są różne. Dlatego teraz trwają prace nad reformą prywatności w Unii. Projekt nowego rozporządzenia przygotowała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa PRAWA OBYWATELI 9

13 VIVIANE REDING PODKREŚLA, ŻE: Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej, a prywatność stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej. Reforma ma pomóc w budowaniu zaufania do usług internetowych, ponieważ ludzie będą lepiej poinformowani o swoich prawach i będą mieli lepszą kontrolę nad swoimi danymi. Reforma pozwoli to osiągnąć ułatwiając jednocześnie życie przedsiębiorcom i ograniczając ich koszty. Silne, jasne i jednolite prawo w całej Unii pomoże uwolnić potencjał rynku cyfrowego i będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, innowacjom i tworzeniu miejsc pracy. Nowe rozporządzenie otworzy europejski rynek cyfrowy. Chodzi także o to, by wszystkie firmy oferujące produkty lub usługi obywatelom Unii stosowały się do jednego europejskiego prawa. 10 PRAWA OBYWATELI

14 JAK PRZEBIEGAJĄ PRACE NAD ROZPORZĄDZENIEM? Projektem rozporządzenia zajmują się teraz Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (składająca się z przedstawicieli rządów krajów członkowskich). Komisje Parlamentu analizują 4 tysiące zgłoszonych poprawek, a głosowanie nad raportem w wiodącej Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Komisja LIBE) planowane jest na 29 maja 2013 r. Parlament Europejski < > Rada Unii Europejskiej < > Komisja Europejska Efekty prac Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej zostaną przedyskutowane w tzw. trialogach. W ten sposób zostanie wypracowany ostateczny kształt rozporządzenia. Ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się najwcześniej wiosną 2014 roku. Do wejścia w życie przepisów konieczne będzie również ostateczne przyjęcie tekstu przez Radę Unii Europejskiej. Od wejścia w życie, które planowane jest na 2016 rok, rozporządzenie obowiązywać będzie bezpośrednio we wszystkich państwach Unii. PRAWA OBYWATELI 11

15 JAK POWSTAJE PRAWO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH? 12 PRAWA OBYWATELI

16 NOWE ROZPORZĄDZENIE - JEDNO DLA WSZYSTKICH PRAWO CHRONIĄCE PRYWATNOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 13

17 JAKIE ZMIANY MA PRZYNIEŚĆ NOWA REGULACJA? Projekt rozporządzenia wprowadza wiele rozwiązań, które jeśli regulacja wejdzie w życie, poprawią ochronę danych osobowych obywateli: Te same, jednolite przepisy dotyczące ochrony danych, będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej, Unijne przepisy będą miały zastosowanie także do przedsiębiorstw spoza UE, które oferują towary lub usługi obywatelom w UE (np. za pośrednictwem internetu), lub monitorują ich zachowania (Facebook czy Google), Dostęp do informacji o tym, jak są przetwarzane nasze dane osobowe będzie łatwiejszy, a odpowiedzialność podmiotów przetwarzających nasze dane zostanie zwiększona, Każdy obywatel będzie mógł wnieść skargę o naruszeniu przepisów rozporządzenia w swoim kraju, niezależnie od tego w jakim kraju UE jego dane osobowe są przetwarzane. Wysoki poziom ochrony danych osobowych przyniesie również korzyści przedsiębiorcom. Jeśli obywatele będą mieli większe zaufanie i kontrolę nad tym, co dzieje się z ich danymi, chętniej będą korzystali z usług, które wymagają podania takich danych. To z kolei sprzyja innowacyjności, wzrostowi gospodarczemu i powstawaniu miejsc pracy; skorzysta na tym cała gospodarka. 14 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

18 DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH Czy pojęcie dane osobowe powinno obejmować wszelkie dane identyfikujące osobę, w tym także takie jak numer IP komputera, pliki cookies czy tzw. nicki? Trwają rozmowy, co objąć definicją danych osobowych. Od tego zależy bowiem cały kształt ochrony naszych danych. Zmiana i rozszerzenie tej definicji to fundament projektowanego rozporządzenia. Aktualny projekt stara się być jak najbardziej ogólny: dane osobowe to każda informacja dotycząca podmiotu danych, natomiast sam podmiot danych to każda osoba, którą ktoś gdzieś może zidentyfikować. W wielu przypadkach, szczególnie w internecie, do identyfikacji użytkownika wcale nie jest potrzebne imię i nazwisko - wystarcza tymczasowy identyfikator. To wystarcza do zebrania informacji o nas. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 15

19 JAK SILNA MA BYĆ OCHRONA DANYCH? Rozporządzenie wprowadzi zasadę ochrony domyślnej, a więc na dzień dobry. Usługi w nowych urządzeniach (np. komputery, tablety, telefony) musiałyby być ustawione w taki sposób, by w pełni chronić naszą prywatność. Usługodawcy czyli administratorzy naszych danych mogliby zbierać nasze dane ale tylko ich niezbędne minimum. Tak samo byłoby z usługami. Musiałyby one zakładać maksymalną ochronę użytkownika. To obowiązkiem firm byłoby zadbanie o jak najlepszą ochronę naszych danych. Dzięki zasadzie ochrony domyślnej nie musielibyśmy przedzierać się przez gąszcz skomplikowanych ustawień, aby jak najlepiej chronić i kontrolować informacje na swój temat. Do nas należałaby decyzja, czy i jakie dane udostępniać. TAK NIE 16 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

20 JAK MAMY SIĘ ZGADZAĆ NA PRZETWARZANIE DANYCH? Nasze dane osobowe podajemy na każdym kroku, korzystając z nowych usług, ściągając oprogramowanie, uruchamiając nowy sprzęt. Projekt zakłada, że żeby nasze dane były chronione, zgoda na przetwarzanie danych powinna być wyraźna - nie może być milcząca czy dorozumiana. W niektórych przypadkach można skorzystać z danych osobowych nie mając wprost zgody (bo np. jest umowa i zgoda nie jest już potrzebna, bo firma chce dochodzić roszczeń, albo myśli o marketingu swoich produktów). Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych ale wszystkie są jednakowo ważne. Jeśli ktoś jednak chciałby się np. powołać na tzw. uzasadniony interes administratora, to powinien w myśl projektu - udowodnić taką potrzebę, a także poinformować obywatela o przetwarzaniu jego danych. Obywatel mógłby w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych na tej podstawie. Debata w Unii dotyczy i tego, jaką formę nadać udzielaniu zgody (część państw chciałaby domniemania zgody - tzn. wyinterpretowania zgody z innego działania i tego, jak opisać dodatkowe podstawy do przetworzenia danych. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 17

21 TWORZENIE CHARAKTERYSTYK CZYLI PROFILI Na jakich zasadach powinno odbywać się profilowanie, czyli zbieranie z różnych źródeł danych do charakterystyki osoby lub całych grup? Robi się to dziś, by przewidzieć zachowanie, sytuację materialną, zdrowotną, sposób realizacji zainteresowań itd. Do tak stworzonego profilu klienta firmy dopasowują wysyłane reklamy produktów i usług. Dzięki profilowaniu reklamy i same usługi mogą być szyte na miarę : zakupy w sieci mogą być wygodniejsze, bo sklepy same podsuną produkty, które nas interesują. Z drugiej strony profilowanie rodzi obawy, że użytkownik może być widziany przez przedsiębiorców tylko przez pryzmat kilku cech, a podejmowane przez przedsiębiorców decyzje będą go dyskryminowały lub ograniczały swobodę wyboru. Rozporządzenie zakłada generalny zakaz profilowania polegającego na automatycznym przetwarzaniu danych. Nie zakazuje jednak profilowania w ogóle, poddaje je szeregowi ograniczeń. 18 PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU

22 CZY WPROWADZAĆ PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM? Kto by nie chciał, aby głupi komentarz, zdjęcie w niefortunnej okoliczności, informacja o przykrym wydarzeniu, zniknęły z sieci? To dlatego w początkowej wersji rozporządzenia znalazło się prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do żądania usunięcia danych u wszystkich którzy je obecnie przetwarzają (czyli posiadają). Jednak technicznie usuwanie danych może się okazać się nie tylko bardzo kosztowne, ale i niewykonalne - platformy internetowe nie są w stanie sprawdzać, kto miał dostęp do upublicznionej informacji i gdzie mogła być ona następnie opublikowana. Prawo do bycia zapomnianym mogłoby również prowadzić do odwrotnego efektu: zwrócić uwagę na dane, które podmiot danych próbuje usunąć (stanowisko PKPP Lewiatan i Fundacji Panoptykon z 20 stycznia 2013 r.). Są też branże, w których zapomnienie miałoby katastrofalne skutki - np. nie dałoby się udzielać kredytu osobom bez historii kredytowej, nie sposób byłoby też egzekwować spłaty długów. Trwa debata, czy prawo do bycia zapomnianym powinno się znaleźć w ostatecznym tekście rozporządzenia i w jakiej postaci. PRAWA OBYWATELI W ROZPORZĄDZENIU 19

23 DOBRA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NIE TYLKO GWARANTUJE PRAWA OBYWATELI UNII, STWARZA TEŻ NOWE SZANSE DLA BIZNESU? 20 POTENCJAŁ DANYCH

24 SZANSE DLA GOSPODARKI Przetwarzanie informacji i danych cyfrowych napędza całą gospodarkę. Od 2008 r. tradycyjne gałęzie przemysłu, handlu i usług nie rozwijają się w Europie, a nawet notują spadki. Rośnie za to cały sektor oparty na przetwarzaniu danych: usługi społecznościowe o 100% rocznie (!) i sektor przetwarzania informacji i rozrywki o 22 proc. (dane Eurostatu). Jeśli europejski sektor aplikacji wykorzystujących dane osobowe będzie nadal rósł w takim tempie, to w roku 2020 może zarobić nawet 330 mld euro! (The Value of our Digital Identity, The Boston Consulting Group 2013) Już dziś dzięki nim wiele serwisów internetowych działa bezpłatnie to znaczy, że nie trzeba za korzystanie z nich płacić pieniędzmi. Wystarczającą wartość mają dane dostarczane przez nas, użytkowników. Np. wyszukiwarki i usługodawcy poczty mailowej świadczą te usługi za darmo, dzięki przychodom z reklam i usług, które są spersonalizowane dzięki wykorzystaniu naszych danych. Liczba miejsc pracy, które opierają się na reklamach w internecie, podwoiła się w latach do 5,1 milionów. Przemysł marketingu interaktywnego przyniósł amerykańskiej gospodarce 530 miliardów dolarów w 2011 r. To daje więcej niż 1200 dolarów za użytkownika Internetu. (IAB, Economic Value of the Advertising-Supported Internet Ecosystem; data_and_landscape/economicvalue) POTENCJAŁ DANYCH 21

25 W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się nowe sposoby wykorzystywania danych. Korzyści z dzielenia się, czyli SHARING ECONOMY Pewne przedsięwzięcia stały się dziś możliwe właśnie dlatego, że łatwo możemy się dzielić - dobrami i naszymi opiniami o nich. Kierowca samochodu osobowego może np. dzięki aplikacjom komputerowym znaleźć godnych zaufania pasażerów, a ci dopłacą mu do paliwa na długiej trasie. Warunkiem podobnych przedsięwzięć jest zaufanie i wymiana informacji o sobie na platformach umożliwiających wymianę usług. Wiedza z wielkich liczb, czyli BIG DATA Kiedyś zbierania okruchów informacji nie miało sensu - bo nie dało się ich analizować. Teraz to możliwe, dzięki zbieranym danym można więc np. wychwytywać trendy gospodarcze, robić analizy polityki zdrowotnej czy badać ruch drogowy. 22 POTENCJAŁ DANYCH

26 DOBRA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GWARANTUJĄCA PRAWA OBYWATELI UNII I DAJĄCA GOSPODARCE SZANSE ROZWOJU NIE JEST MOŻLIWA BEZ PUBLICZNEJ DEBATY DEBATA 23

27 JAK SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ? Szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Michał Boni podkreśla, że w tej niezwykle ważnej dyskusji, jaka toczy się dziś w Europie, musimy szukać równowagi między ochroną obywateli i bezpieczeństwem ich danych osobowych a swobodą działania podmiotów gospodarczych. 24 Musimy więc szukać takich rozwiązań, które będą chroniły obywateli, ale nie będą obciążały nadmiernie sektora biznesowego tak w rozwoju, jak i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz dostarczaniu różnego rodzaju usług. Budowanie jednolitego rynku cyfrowego musi więc odpowiadać europejskim standardom ochrony wolności obywatelskich i prywatności. Nowe prawo będzie tylko wtedy skuteczne i realnie stosowane, jeśli wszyscy obywatele zrozumieją, dlaczego ochrona danych osobowych jest dla nich ważna, i jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą reforma prywatności UE. DEBATA

28 DEBATA W UNII A DEBATA W POLSCE W ciągu najbliższych miesięcy projekt rozporządzenia Unii będzie przybierać coraz bardziej ostateczny kształt. W maju będziemy przygotowywać polskie stanowisko przed pierwszymi decyzjami: - w Parlamencie Europejskim: 29 maja głosowanie w Komisji LIBE, - w Radzie Unii: 6-7 czerwca posiedzenie Rady Unii ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, na którym zapadną decyzje dotyczące projektu. Potem polscy przedstawiciele uczestniczyć będą w kolejnych pracach w ramach Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER, uczestniczą w nim przedstawiciele krajów członkowskich w randze ambasadorów), a także w Parlamencie Europejskim. Stanowisko Polski musi być jasne i dobrze argumentowane w czasie trialogów Komisja Europejska - Rada Unii Europejskiej - Parlament Europejski. Będziemy też prowadzić analizy prawne, co trzeba zmienić w polskim prawie, żeby dostosować polskie ustawy do nowego rozporządzenia. DEBATA 25

29 ROLA MAC Chcielibyśmy, by w wyniku europejskiej debaty publicznej powstały przepisy, które dadzą możliwie wysoki poziom ochrony prywatności i danych osobowych, będą w zgodzie z wymogami społeczeństwa informacyjnego i nie zwiększą nadmiernie obciążeń i kosztów po stronie przedsiębiorców. Dlatego ważne są wszystkie argumenty, które uda się zebrać w czasie dyskusji w naszym kraju. To - jak uczy nas doświadczenie choćby z niedawnych negocjacji nad Międzynarodowymi Regulacjami Telekomuniacyjnymi ITR wzmacnia siłę polskiego głosu na arenie międzynarodowej. MAC koordynuje polską debatę o ochronie prywatności, ściśle współpracując przy tym z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. MAC uczestniczy też negocjacjach w sprawie rozporządzenia na forum Rady Unii Europejskiej. 26 DEBATA

30 JAK I KIEDY MOŻNA ZABRAĆ GŁOS? MAC organizuje robocze spotkania ekspertów z administracji, biznesu i organizacji pozarządowych, które mające na celu przeprowadzenie merytorycznej dyskusji i zebranie uwag dotyczących planowanego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. Równocześnie staramy się informować o stanie prac w Unii Europejskiej. Wszystkie informacje o spotkaniach Ministra Administracji i Cyfryzacji, działaniach resortu, debatach publicznych i eksperckich o ochronie danych osobowych udostępniamy na stronie: mac.gov.pl/ochronadanychosobowych Uwagi do publikowanych dokumentów można zgłaszać wprost do MAC, pod adresem: DEBATA 27

31 GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PROJEKT I WIĘCEJ INFORMACJI Redakcja: Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, Warszawa Maj DEBATA

32

Reforma ochrony danych osobowych w UE

Reforma ochrony danych osobowych w UE Reforma ochrony danych osobowych w UE Konsultacje projektu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych Marcin Olender Naczelnik Wydziału Unii Europejskiej i Spraw Międzynarodowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych Polityka prywatności dla klientów indywidualnych 1. Administrator zbioru danych osobowych Tikkurila Polska S.A. (zwana dalej Tikkurila) Ul. Ignacego Mościckiego 23 39-200 Dębica Tel: 14 680 56 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI ODZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 ISBN : 978-92-79-22665-6 DOI: 10.2838/51886

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRYWATNOŚCI W SIECI

PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRYWATNOŚCI W SIECI PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRYWATNOŚCI W SIECI Rozwój technologii ma swoją cenę: dzisiaj na każdym kroku jesteśmy obserwowani przez kamery, śledzeni w sieci, a nasze dane są zbierane przez państwo

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv RocketCv to platforma umożliwiająca utworzenie osobom ich CV w postaci wizytówki internetowej oraz otrzymywania ogłoszeń rekrutacyjnych od potencjalnych pracodawców. W ramach serwisu przetwarzane są dane

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Data wejścia w życie 1.10.2015 r ; ostatnia aktualizacja listopad 2014 Nestle Waters Polska S.A. ( Nestlé ) stawia sobie za cel zabezpieczenia Twojej prywatności oraz zapewnienie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Marzec 2015 issn 2391-5781 nr 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Wywiad z Andrzejem Lewińskim p.o. GIODO Współpraca ABI z GIODO po nowelizacji Nie wszystkie zbiory

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I

OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI SPIS TREŚCI 2-3 WSTĘP 4-7 JAKIE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa cel zbierania danych osobowych od Użytkowników Sklepu Internetowego Miraculum, uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać.

Polityka prywatności. Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. 2012 Polityka prywatności Celem niniejszego kompendium jest wyjaśnienie, czym jest polityka prywatności i jakie elementy powinna zawierać. Autor Fundacja Veracity 2012-06-01 2 Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Obyś żył w ciekawych czasach

Obyś żył w ciekawych czasach Obyś żył w ciekawych czasach Polska i europejska ochrona danych osobowych remont czy przebudowa? Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 26 stycznia 2012 VII Internetowe Spotkanie ABI Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

(Dz.U.UE L z dnia 18 października 2014 r.) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

(Dz.U.UE L z dnia 18 października 2014 r.) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. Dz.U.UE.L.2014.300.63 ZALECENIE KOMISJI z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Luty 2016 issn 2391-5781 nr 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Podstawa prawna powołania ASI Nadzorowanie opracowania i aktualizowanie dokumentacji Dobre prognozy

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory Polityka Prywatności Konkursu Lotostory Pragniemy Państwa zapewnić, iż Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana również LOTOS lub Administratorem) szanuje Internautów (zwanych łącznie Uczestnikami),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów

Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów Bruksela, dnia 15 maja 2014 r. Sprawozdanie nr 48/2014 Sprawozdanie nt. wyników kontroli portali turystycznych i przestrzegania praw konsumentów 1. Wstęp W ramach skoordynowanej akcji przeprowadzonej wspólnie

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 15.3.2013 2012/0192(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. Przepisy prawa i przydatne informacje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych Dane osobowe - pojęcie Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE!

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! PROGRAM BONUSOWY www.payback.pl ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! Ochrona danych w Programie Bonusowym PAYBACK OCHRONA DANYCH JEST NASZYM PRIORYTETEM PAYBACK nie sprzedaje danych. PAYBACK nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone!

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone! m r a d PATRONI MEDIALNI: e m g a r f y w o t n PARTNERZY: SPONSOR: Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Niniejsza pubikacja chroniona jest prawami autorskimi. Dystrybucja publikacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Kwiecień 2016 issn 2391-5781 nr 19 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Praktyczne porady Instrukcje krok po kroku Wzory Kontrola służbowej poczty 3 warunki do spełnienia Jak zapoznać pracowników z ochroną danych

Bardziej szczegółowo

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki:

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Ciasteczka Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Usunięcie plików cookie spowoduje konieczność aktualizacji twoich preferencji. Jeśli użyjesz innego urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi marketingowych dla handlowców. Zwiększ sprzedaż. Poinformuj klientów, że akceptujesz płatności PayPal.

Zestaw narzędzi marketingowych dla handlowców. Zwiększ sprzedaż. Poinformuj klientów, że akceptujesz płatności PayPal. Zestaw narzędzi marketingowych Zwiększ sprzedaż. Poinformuj klientów, że akceptujesz płatności PayPal. Wytyczne i najlepsze praktyki Naszym celem jest pomoc w rozwoju Twojej firmy. Klienci szukają witryn

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Program 1. Strategia bezpieczeństwa w szkole/placówce. 2. Realizacja polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji Specjalistyczny kurs dla przyszłych i obecnych ABI Na kurs zapraszamy zarówno

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona Danych Osobowych. Poradnik Dla Przedsiębiorców

Ochrona Danych Osobowych. Poradnik Dla Przedsiębiorców Ochrona Danych Osobowych. Poradnik Dla Przedsiębiorców Niniejsza publikacja chroniona jest prawami autorskimi. Dystrybucja publikacji, a także jej powielanie, wypożyczanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I

OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I OCHRONA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE CO SIĘ DZIEJE Z INFORMACJAMI O TOBIE W INTERNECIE? JAK MOŻESZ CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ? MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI SPIS TREŚCI 2-3 WSTĘP 4-7 JAKIE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo