Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego Dyplom ukończenie studiów z oceną celującą. Poznań, marzec 2003

2 Summary Wstęp Formy działania małych i średnich przedsiębiorstw w Internecie Charakterystyka małego i średniego przedsiębiorstwa Wykorzystanie Internetu i WWW do prowadzenia działalności gospodarczej Modele działań przedsiębiorstw w Internecie Formy reklamy w Internecie Uwarunkowania działania przedsiębiorstw w Internecie w Polsce Uwarunkowania prawne Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania technologiczne Uwarunkowania społeczne Kryteria wyboru formy działania przedsiębiorstwa w Internecie Rodzaj oferowanego produktu lub usługi i zasięg terytorialny jej dostarczania Skala działalności oraz zasoby kapitałowe Kwalifikacje pracowników i możliwości ich podnoszenia Kontakty MŚP z administracja państwową Wnioski...75 Bibliografia

3 Summary An active sector of small and medium sized enterprises SME is a prerequisite of a properly functioning market economy. It creates workplaces for a large part of society and plays an important role in the creation of wealth. This sector encompasses various companies: those producing very simple goods and products as well as technologically advanced ones, which take advantage of the newest scientific achievements. A large part of these businesses in Poland is having a very hard time competing with large companies. The multinationals have lower production costs, more points of sale, can spend more on advertising and operate on thinner profit margins. The Internet can help even the odds. This paper shows the legal, technological, economic and social conditions, which will allow ubiquitous use of new technologies and whose creation should be a priority for the state. So far, there is still much to be done in this area in Poland. The telecommunications market is a virtual monopoly and therefore prices for Internet access are high. Laws passed to regulate electronic signatures are faulty and have been presented for review before the Constitutional Tribunal. Copyright laws have not been adapted to suit the arrival of the Internet. Hacking is treated lightly, with people being persecuted not for breaking in, but only if they viewed information on the computer, which is hard to prove. Access to government agencies through the Internet would reduce the number of paperwork for companies. Unfortunately, it is not available in most cases. The paper also aims to show the forms of doing business on the Internet, which are most appropriate for different types of companies, depending on the type of product they offer, the geographical area which they can serve, the scale of operations, the capital they possess, and how qualified their employees are. Use of the Internet will very soon be not a means for SME to gain an advantage, but to simply keep up. 3

4 1. Wstęp Prężnie działający sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w skrócie MŚP, jest podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej. Tworzy on miejsca pracy dla dużej części społeczeństwa oraz napędza koniunkturę. Także w Polsce MŚP wytwarzają znaczną część PKB i zapewniają byt milionom mieszkańców kraju. Są wśród nich najróżniejsze rodzaje przedsiębiorstw, od zajmujących się bardzo prostymi i mało zaawansowanymi technicznie czynnościami, do bardzo innowacyjnych, korzystających z najnowszych osiągnięć nauki i potrzebujących wysoko wykwalifikowanych pracowników. Duża część tych podmiotów ma obecnie problemy z konkurowaniem z wielkimi przedsiębiorstwami. Giganci produkują taniej, mają więcej punktów sprzedaży, mogą mieć większe nakłady na promocję i operować przy mniejszych marżach. Zastosowanie Internetu pozwala MŚP na częściowe wyrównanie szans wobec dużych przedsiębiorstw. Umożliwia firmie łatwe zaprezentowanie się i przedstawienie swojej oferty oraz wszelkich innych informacji, które mogą być przydatne dla klienta. Kupujący może także w łatwy sposób nawiązać kontakt z firmą i wyrazić swoją opinię lub uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytanie. Witryna WWW może także pozwalać na dokonanie zakupu, dokonanie rezerwacji lub ustalenie terminu spotkania z pracownikiem firmy. Takie udogodnienia dla klienta oferowane tradycyjnymi metodami wymagałyby większej liczby pracowników i były o wiele kosztowniejsze. Mniej znaczące stają się ograniczenia terytorialne, które zwykle odgrywają dużą rolę w działalności MŚP. Te cechy sprawiają, że dzięki Internetowi MŚP mają dostęp do szerszych rynków i większej liczby klientów. Internet umożliwia MŚP dotarcie niskim kosztem do tysięcy ludzi na całym świecie, zatem małe przedsiębiorstwo, jeśli posiada dobry pomysł i ludzi, którzy mogą go zrealizować, może znakomicie funkcjonować na rynku, a czasami nawet osiągnąć większy sukces niż duża korporacja. Technologie internetowe ułatwiają także współpracę na płaszczyźnie przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Elektroniczne platformy wymiany pozwalają dużym przedsiębiorstwom na korzystanie z wielu małych źródeł zaopatrzenia, zamiast kilku wielkich dostawców. Stopień koordynacji potrzebny do takiego 4

5 postępowania nie jest możliwy do osiągnięcia tradycyjnymi metodami. Dzięki technologiom internetowym nawet najmniejsze podmioty mają szansę stać się dostawcami wielkich firm, jeśli tylko oferują produkty odpowiedniej jakości po odpowiedniej cenie. Możliwe jest również szybkie i sprawne zawieranie transakcji z licznymi kontrahentami na dużym obszarze geograficznym. Używanie Internetu jest konieczne dla przetrwania mniejszych podmiotów gospodarczych. Być może jeszcze nie teraz, lecz za kilka lat istnienie na rynku bez wykorzystywania tych technologii będzie prawie niemożliwe. Dlatego MŚP powinny już teraz nauczyć się jak stosować Internet oraz wykorzystywać jego możliwości w swojej działalności biznesowej. Nie jest ani celowe, ani racjonalne czekanie, aż każdy podmiot będzie z niego korzystał, gdyż wówczas obecność w Internecie nie będzie stanowić przewagi konkurencyjnej. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa nie powinny traktować Internetu jako panaceum na wszystkie swoje problemy. Takie podejście bardzo często powoduje tylko rozczarowanie. Ważne jest, aby MŚP były świadome co może przynieść im Internet, ale także jakie są jego ograniczenia. Celem tej pracy jest wskazanie form działania w Internecie, odpowiednich dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, skali tej działalności oraz stopni wykształcenia pracowników. W pracy ukazano kiedy należy wprowadzić funkcje informacyjne, komunikacyjne i transakcyjne na witrynie przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono również uwarunkowania zależne od państwa prawne, technologiczne, gospodarcze i społeczne, które wpływają na stosowanie nowych technologii. W pracy wykorzystano źródła z literatury zwartej oraz publikacje z prasy specjalistycznej. Ze względu na dynamiczny rozwój poruszanej tematyki, w dużej mierze opierano się także na witrynach WWW, które dostarczały najświeższych informacji, często niedostępnych z innych źródeł. Przydatne okazały się także własne doświadczenia autora z prowadzenia działalności gospodarczej. Praca składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale zdefiniowano pojęcia podstawowe niezbędne do przedstawienia poruszanej tematyki. Drugi rozdział zawiera opis uwarunkowań prowadzenia działalności w Internecie. Opisuje stan obecny oraz zmiany, które powinny nastąpić, aby wspierać 5

6 stosowanie nowych technologii. Rozdział trzeci jest przeglądem form działania w Internecie podmiotów prowadzących różną działalność. Ostatnia część pracy przedstawia obecne możliwości wykorzystania technologii internetowych do kontaktów podmiotów gospodarczych z administracją państwową. 6

7 2. Formy działania małych i średnich przedsiębiorstw w Internecie 2.1 Charakterystyka małego i średniego przedsiębiorstwa Cechy charakteryzujące małe i średnie przedsiębiorstwa możemy podzielić najogólniej na ilościowe oraz jakościowe. Do tych pierwszych zaliczamy: liczbę zatrudnionych, wielkość zaangażowanych środków obrotowych, wartość majątku trwałego, wielkość produkcji i dochodu 1. Wymienione mierniki nie przedstawiają pełnego obrazu. Możliwe jest wyróżnienie dalszych, jakościowych, cech charakteryzujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich: koncentracja własności w rękach niewielu wspólników, uproszczone metody zarządzania, czyli sposób kierowania przedsiębiorstwem, najczęściej bezpośrednio przez właścicieli, brak rozbudowanej struktury organizacyjnej, elastyczność działania 2, łatwość wprowadzania innowacji. Mierniki ilościowe są najbardziej wymierną metodą określenia, czy dane przedsiębiorstwo jest małe lub średnie. 3 Przyjmiemy normy obowiązujące w Unii Europejskiej, które Polska w przyszłości będzie musiała stosować. W dalszej części pracy, kiedy nie będzie celowe wyróżnianie przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, będziemy stosować termin Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1 Jan Adamczyk, Rozwój i funkcjonowanie small business u w Polsce, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2000, strona 21 2 Jan Adamczyk, Rozwój i funkcjonowanie small business u w Polsce, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2000, strona 21 3 Jan Adamczyk, Rozwój i funkcjonowanie small business u w Polsce, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2000, strona 21

8 w skrócie MŚP. Będzie on oznaczał przedsiębiorstwa mieszczące się w jakiejkolwiek z tych kategorii. Tabela 1 przedstawia te kategorie. Maksymalna liczba pracowników Maksymalne obroty w mln Euro Maksymalna suma bilansowa w mln Euro Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Tabela 1 - Definicja małych i średnich przedsiębiorstw wg Unii Europejskiej 4 Aby podmiot mieścił się w danej kategorii, musi spełniać normę co do liczby pracowników i jedną z dwóch podanych w Tabeli 1 norm finansowych. Ponadto przedsiębiorstwo musi być niezależne, tzn. podmioty nie mieszczące się w kryteriach zamieszczonych w Tabeli 1 nie mogą posiadać więcej niż 25% udziałów. Wątpliwości może nasunąć sytuacja małego przedsiębiorstwa, którego znaczącym udziałowcem jest fundusz venture capital, inwestujący spore sumy. Dla potrzeb tej pracy nie będziemy jednak takich podmiotów traktować jako małe przedsiębiorstwa, gdyż otrzymują one finansowanie często w milionach Euro, jest do nich wprowadzana profesjonalna kadra zarządzająca, a często wszystkie ważne decyzje podejmuje fundusz. Cechy jakościowe pozwalają dokładniej opisać specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszą wymienioną cechą MŚP jest koncentracja własności. Jest ona związana z prostotą takiego rozwiązania. Małe przedsiębiorstwa to często spółki cywilne lub pojedyncze osoby. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w takiej formie wymaga małych nakładów, o wiele mniejszych niż np. w przypadku spółki akcyjnej (przynajmniej 500 tys. zł 5 ). Zaletą MŚP jest stosowanie uproszczonych schematów organizacyjnych i metod zarządzania. Umożliwiają one bliższy kontakt z pracownikami i otoczeniem, w tym klientami. Małe firmy mogą więc często szybciej spełnić 4 The European Union Online, SME Definition, 5 Jan Kufel, Wojciech Siuda, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań, 2001, strona 92 8

9 nowe wymagania klienta i szybciej go obsłużyć. Przedsiębiorstwa małe i średnie charakteryzuje także szybszy przepływ informacji, a co za tym idzie szybsze reagowanie na zmiany. Wadą uproszczonych schematów organizacyjnych jest centralizacja władzy. Wszystkie decyzje, od operacyjnych po planowanie, podejmują zwykle właściciele przedsiębiorstwa, którzy jednak siłą rzeczy nie mogą być specjalistami we wszystkich obszarach działalności. Specyficzna struktura organizacyjna MŚP powoduje, że często nie istnieje sformalizowany podział zadań. Zarówno pracownicy jak i właściciele często wykonują zadania równoległe i różnych typów: wykonawcze, nadzorcze, kontrolne lub wymagające podejmowania ryzyka. Trudno też o równomierne obciążenie pracą. Trudne staje się więc znalezienie pracowników, którzy mają predyspozycje do tego typu pracy, a jednocześnie przystaną na nie zawsze duże wynagrodzenie. Z kolei właściciele muszą się zajmować tak dużą liczbą bieżących działań, że czasami skupiają się jedynie na celach krótkookresowych i nie są w stanie zająć się długotrwałą strategią działania. Ostatnia z wymienionych cech jakościowych elastyczność działania pozwala teoretycznie na wprowadzanie innowacji w podmiocie, lecz nie zawsze ma to miejsce. Przejdziemy obecnie do omówienia problemu innowacji. Innowacja jest to przekształcenie nowego pomysłu w nową firmę, wyrób lub usługę 6. Pomysł ten może być wynikiem procesów technicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych oraz kulturowych. Innowacyjność natomiast jest zdolnością organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji 7. Innowacje podzielić możemy na dwa typy. Pierwszy z nich to wprowadzanie wielu, lecz małych zmian. Drugi to innowacje radykalne, oznaczające dokonywanie niewielu, ale znaczących zmian istniejących procesów i produktów. Rozpatrując innowacje z innej strony możemy podzielić je na: 6 Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, pod redakcją Ewy Bittnerowej, Katedra Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1997, strona 43 7 Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacyjnością, PWN, Warszawa-Łódź, 2001, strona 18 9

10 innowacje w sferze zarządzania lepsze sposoby organizowania i zarządzania działalnością badawczą, produkcyjną i usługową; innowacje produktu wprowadzenie na rynek produktu o lepszym działaniu, mogącego dostarczyć konsumentowi obiektywnie nowych lub zwiększonych korzyści; innowacje procesowe przyjęcie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji albo dostarczania produktów. Wymienione rodzaje zazwyczaj łączą się ze sobą 8. Ze względu na innowacyjność możemy dokonać podziału przedsiębiorstw na dwa rodzaje: nieinnowacyjne, innowacyjne. Pierwsza grupa jest liczniejsza. Podmioty te często oferują produkty i usługi schodzące, na które nie będzie już niedługo zapotrzebowania. Część sprzedaje rzeczy, na które ciągle jest zapotrzebowanie, np. osoba sprzedająca warzywa na targu, lecz trudno w ich przypadku mówić o innowacyjności. Takie małe podmioty są coraz częściej wypierane przez duże przedsiębiorstwa, lub przez takie, które są w stanie zaoferować coś więcej. Klient spodziewa się coraz lepszej obsługi, coraz obszerniejszej informacji oraz szerszego asortymentu. Często bywa też tak, że produkt, który wcześniej naprawiał, teraz wyrzuca i zastępuje nowym, zmniejszając zapotrzebowanie na usługi napraw. Dlatego przykładowy szewc ma małe szanse przetrwania, jeśli w jakiś sposób nie urozmaici swojej oferty i nie zaoferuje wartości dodanej. Ta grupa podmiotów nie jest interesująca z punktu widzenia tej pracy. Przedsiębiorstwa innowacyjne mają znacznie większe szanse odnoszenia sukcesów, mogą one bowiem łatwiej osiągnąć przewagę konkurencyjną. W małym podmiocie jest łatwiej niż w dużym wprowadzić nowe rozwiązania, pomysły i sposoby działania. Pozwala na to brak sztywnych schematów i struktur, a także mały zespół ludzi, które łatwiej przekonać do nowego pomysłu i zdynamizować. Konieczne jest jednak także wysokie wykształcenie pracowników. Tylko tacy ludzie są w stanie wymyślać nowe rozwiązania oraz 8 Jak wyżej, strona 20 10

11 skutecznie wprowadzać je w życie. Przedsiębiorstwa innowacyjne odróżniają się od nieinnowacyjnych m.in. wysoko wykwalifikowaną kadrą. Przedsiębiorstwa innowacyjne można podzielić na dwa typy: innowacyjne oferujące tradycyjne produkty, innowacyjne nowej gospodarki, oferujące produkty cyfrowe. Do pierwszej grupy należą wszystkie przedsiębiorstwa, których produkty i usługi mają charakter materialny. Firmy te jednak ciągle udoskonalają je lub korzystają z nowoczesnych technologii aby je sprzedawać. Drugiej grupie przedsiębiorstw najłatwiej idzie stosowanie nowych technologii i wprowadzanie ulepszeń. Oferują oni bowiem produkty niematerialne, takie jak programy komputerowe, publikacje, raporty, lub innego rodzaju informacje lub usługi. Te usługi nie wymagają fizycznego kontaktu między dwiema stronami ani fizycznego dostarczania jakiegoś przedmiotu. Dla przykładu można podać dostawcę usług internetowych, na którego komputerach umieszcza się swoją witrynę WWW. Tutaj ulepszenie swojej usługi lub produktu wymaga w wielu przypadkach pracy umysłowej, a nie dużego kapitału, którego MŚP najczęściej brak. Przykładami podmiotów z drugiej grupy mogą być także: architekt, inżynier zajmujący się projektowaniem układów scalonych na zlecenie i sklep oferujący swoje produkty przez Internet. Ze względu na swoje właściwości firmy te mogą, przynajmniej teoretycznie, działać globalnie bez dużych nakładów. Jest osobną kwestią czy znajdą one klientów na swoje usługi w innych krajach. 11

12 2.2 Wykorzystanie Internetu i WWW do prowadzenia działalności gospodarczej Internet to ogólnoświatowy system sieci komputerowych, połączonych ze sobą. Każdy użytkownik może w obrębie tej sieci, jeśli ma uprawnienia, uzyskać informacje z każdego komputera. Został on początkowo zaprojektowany w celach militarnych i dlatego nie posiada centralnego komputera, aby móc funkcjonować w przypadku zniszczenia części sieci. Ta cecha jest bardzo przydatna również dzisiaj, gdy Internet służy głównie celom cywilnym, gdyż pozwala na szybkie rozrastanie się sieci oraz nieprzerwane działanie, nawet w wypadku problemów w jakiejś części świata. Do Internetu mają dostęp setki milionów osób i liczba ta ciągle rośnie. Połączenia między komputerami odbywają się w dużej mierze na istniejących łączach telekomunikacyjnych. World Wide Web (w skrócie WWW), czyli Ogólnoświatowa Pajęczyna, to najczęściej używana usługa Internetu. Termin ten najogólniej mówiąc oznacza informacje przekazywane za pomocą hipertekstu. Hipertekst to sposób prezentacji informacji, w którym wyróżnione fragmenty, takie jak słowa lub obrazy, prowadzą do dalszych informacji. Tworzy się w ten sposób sieć przeplatających się informacji. Hipertekst pozwala na łatwe łączenie tekstu, grafiki i dźwięku. WWW pozwala na dostęp do ogromnej ilości informacji, pogrupowanej w tzw. witryny 9. WWW powstał długo po Internecie. Pierwsza przeglądarka WWW (czyli program do oglądania informacji z World Wide Web), została zaprojektowana dopiero w 1993 r., był to Mosaic, podczas gdy początku Internetu sięgają lat sześćdziesiątych. Poczta elektroniczna, inaczej , to usługa polegająca na wymianie przez Internet wiadomości zapisanych w formie elektronicznej. Jej początkiem było napisanie programu do przesyłania wiadomości tekstowych w sieci w 1974 r. przez Raya Tomlinsona. Za pomocą poczty elektronicznej możemy przesyłać zarówno tekst jak i każdą inną informację w postaci 9 Internet a searchwebmanagement Definition, 12

13 elektronicznej do innego użytkownika, który posiada swoje konto pocztowe. Pozwala to na bardzo szybką wymianę informacji, gdyż przesłanie wiadomości na drugi koniec świata trwa zwykle nie więcej niż parę minut. Pozwala także na dostępność pod tym samym adresem bez względu na miejsce pobytu, gdyż wystarczy komputer podłączony do Internetu, aby odebrać pocztę. Internet pozwala na łatwą wymianę informacji, dlatego jest bardzo potężnym narzędziem, który mogą stosować przedsiębiorstwa w swojej działalności. Niesie ze sobą jednak także niebezpieczeństwa. Każda osoba mająca do niego dostęp może umieścić w nim dowolne informacje, a oglądać je będą mogli wszyscy Internauci. Wszelkie niedociągnięcia firmy lub wieści o wadach produktów mogą się szybko rozprzestrzenić. Niezadowolony klient może bardzo łatwo opowiedzieć o swoich przeżyciach innym. Nawet firmy, którym nie można nic zarzucić muszą się jednak mieć na baczności. Równie prosto jest bowiem rozpuścić nieprawdziwą plotkę i zepsuć reputację. Znany jest przypadek firmy Emulex, o której w sierpniu 2000 roku ktoś rozprowadził fałszywą informację. Akcje spółki spadły ze $110 do $43 w przeciągu minut, póki nie wstrzymano obrotu 10. Ma to oczywiście mniejsze znaczenie dla firm małych, działających na lokalnym rynku, lecz nie jest do pominięcia także dla nich. Internet nie jest przez nikogo centralnie zarządzany. Każdy podłączony do niego komputer stanowi niezależną jednostkę, której administrator podlega jedynie lokalnym prawom. Jest to jednak skomplikowany organizm, stąd też wymaga pewnej współpracy poszczególnych jego elementów, chociażby w zakresie wdrażania jednolitych zasad działania. Istnieje szereg nierządowych i niekomercyjnych organizacji czuwających nad poprawnością działania Internetu. Do ich podstawowych zadań należy formułowanie jednolitych zasad komunikacji między komputerami włączonymi do Sieci (np. rozdział adresów komputerów tak, by były one niepowtarzalne w skali całej Sieci) oraz koordynacja rozwoju nowych technologii internetowych 11. Jedną z najbardziej znanych takich organizacji jest World Wide Web Consortium (W3C), które 10 Anette Cardwell, Strangling the Grapevine, Ziff David Smart Business, Listopad 2001, 11 TechTech.pl, Internet, 13

14 ustala normy obowiązujące dla WWW. Odrębnym problemem jest kwestia prawa obowiązującego dany podmiot działający w Internecie. Nie jest bowiem technicznie możliwe, aby sprostać wymogom we wszystkich krajach, w których witryna jest dostępna. Rozwój Internetu jest bardzo dynamiczny. Najlepiej przedstawia go liczba jego użytkowników, która rośnie w błyskawicznym tempie z roku na rok, jak to przedstawiono na. Rysunku 1: Liczba użytkowników w mln Data 254,29 513,41 451,04 gru-95 gru-96 gru-97 gru-98 sty-00 gru-00 sie-01 Rysunek 1, Liczba użytkowników Internetu na świecie. Opracowanie własne na podstawie danych z NUA (http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/world.html) W Polsce pierwsze komputery zostały podłączone do Internetu 17 sierpnia 1990 roku, a pierwszy serwer WWW został uruchomiony w 1993 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo Internet był dostępny jedynie na uczelniach, lecz wkrótce, podobnie jak miało miejsce wcześniej w Stanach Zjednoczonych, inicjatywę zaczęły przejmować prywatne firmy. W chwili obecnej około 80% połączeń jest generowanych na zasadach komercyjnych. Tempo wzrostu jest imponujące, co widać po liczbie użytkowników. Według Instytutu Badania Opinii Gfk odsetek Polaków deklarujących regularne korzystanie z Internetu wzrósł z 5,3% w pierwszym kwartale 2000 roku do 8,6% w identycznym okresie w roku Wiadomości Wirtualnej Polski, 14

15 Identyfikacja osoby w Internecie jest dość trudna. W łatwy sposób można podszywać się pod cudzy adres owy. Kontakty biznesowe wymagają jednak jednoznacznego określenia tożsamości drugiej strony, w przeciwnym wypadku są możliwe straty. Trudno podjąć ważną decyzję dotyczącą działalności przedsiębiorstwa kiedy nie jesteśmy pewni, czy osoba przekazująca nam wiadomość jest rzeczywiście tą, za którą się podaje. Kwestia wszelkich umów i faktur jest jeszcze poważniejsza, gdyż wymagany jest podpis obu stron. Rozwiązaniem tych problemów jest podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny opiera się na tzw. szyfrowaniu asymetrycznym, w którym są wykorzystywane dwa klucze prywatny i publiczny. Klucze to specjalne ciągi bitów o szczególnych właściwościach matematycznych. Jeśli zaszyfrujemy dokument, podając jako parametr jeden klucz z pary, aby go odszyfrować musimy użyć drugiego klucza 13. Każda osoba otrzymuje dwa klucze. Pierwszy z nich to prywatny, którego nie powinna nikomu udostępniać, a drugi publiczny, który może być dostępny dla wszystkich. Podpisanie dokumentu przebiega w następujący sposób: szyfrujemy dokument, podając jako parametr klucz prywatny, przesyłamy zaszyfrowany dokument drugiej stronie, druga strona odszyfrowuje dokument korzystając z naszego klucza publicznego, który udostępniamy wszystkim chętnym; jeśli dokument jest poprawny, a nie jest ciągiem przypadkowych znaków, to potwierdzone zostaje, że to my go podpisaliśmy. Z tą metodą związane są dwa problemy. Pierwszy z nich to to, że szyfrowanie asymetryczne jest dość czasochłonne. Dlatego w przypadku dłuższych dokumentów nie kodujemy ich całych, lecz tylko tzw. wyciągi z nich. Przetwarzamy dokument za pomocą odpowiedniej funkcji i otrzymujemy wyciąg, który jest ciągiem znaków. Funkcja ma taką właściwość, że najmniejsza zmiana w dokumencie spowodowałaby uzyskanie innego wyciągu. Podpisanie dokumentu wygląda w tym przypadku następująco: tworzymy wyciąg z dokumentu za pomocą tzw. funkcji haszującej, szyfrujemy wyciąg naszym kluczem prywatnym, 13 Wojciech Cellary, Tadeusz Piątek, Klucze do przyszłości, Rzeczpospolita, nr

16 przesyłamy cały dokument oraz zaszyfrowany wyciąg drugiej stronie, druga strona odszyfrowuje wyciąg, druga strona tworzy wyciąg z całego dokumentu za pomocą tej samej funkcji, której my używaliśmy, jeśli wyciągi rozszyfrowany oraz utworzony przez drugą stronę są identyczne, to stanowi to potwierdzenie, że to my podpisaliśmy dokument. Drugi problem związany z podpisywaniem dokumentów tą metodą to brak potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej. Wiadomo, że jest to za każdym razem ta sama osoba, ale nie wiemy na pewno kto nią jest. Powiązanie danych osobowych z podpisem umożliwiają certyfikaty. Są one wydawane przez instytucje, do których obie strony mają zaufanie. Certyfikat zawiera informacje identyfikujące daną osobę oraz jej klucz publiczny. Certyfikat jest zakodowany kluczem prywatnym instytucji wydającej certyfikat. Podpisujący dołącza do zaszyfrowanego dokumentu lub jego wyciągu także swój certyfikat. Druga strona rozszyfrowuje go, korzystając z klucza publicznego instytucji i w ten sposób otrzymuje klucz publiczny osoby podpisującej, wiedząc jednocześnie kim ona jest. 16

17 2.3 Modele działań przedsiębiorstw w Internecie Elektroniczny biznes, inaczej e-biznes, to integracja systemów, procesów, organizacji a nawet całych rynków za pomocą technologii opartych albo związanych z Internetem 14. Wchodzą tutaj w grę sprzedaż i relacje z klientami, ale także kontakty z partnerami biznesowymi. Dlatego termin może dotyczyć nie tylko firm, które oferują swoje produkty jedynie w Internecie, jak np. elektronicznej księgarni Amazon.com, lecz również tradycyjnych przedsiębiorstw, które usprawniły swoje działanie dzięki nowym technologiom. Pojęcie e-biznes może się odnosić do najróżniejszych procesów biznesowych, jeśli wspomagają je technologie internetowe, a więc do następujących: marketing, sprzedaż, finanse i rachunkowość, logistyka, kadry. Prowadzenie działalności w Internecie można też sklasyfikować według stron występujących w relacjach. Możemy wymienić działania biznesowe oparte na relacjach: przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo-konsument, konsument-konsument, przedsiębiorstwo-pracownik. Wymienione procesy biznesowe oraz relacje najczęściej zazębiają się i różne ich kombinacje dają podstawę różnych modeli biznesowych, czyli opisów metod prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo trwa na rynku. Można wyróżnić dziewięć podstawowych modeli prowadzenia działalności w Internecie, mianowicie: brokerski, 14 Pricewaterhouse Coopers, E-business made in Switzerland, Zürich,

18 promocyjny, pośrednictwa informacyjnego, handlowca, producenta, stowarzyszenia, wspólnoty, abonencki. użyteczności 15 Marketing to najczęstsza forma zastosowania Internetu przez MŚP. Pojęcie to jest bardzo szerokie i może oznaczać uruchomienie prostej witryny WWW, ale również zrobienie bardzo zaawansowanych serwisów, przeprowadzenie kampanii owych lub badań opinii przez Internet. Już prosta witryna może pomóc w uzyskaniu klientów, gdyż ci, którzy preferują zdobywanie wiedzy w Sieci będą mogli uzyskać dane kontaktowe firmy i zapoznać się najogólniej z jej gamą produktów. Takie działanie trudno jednak nazwać w pełni e-biznesem, jest to najwyżej namiastka, choć wiele małych firm na tym kończy. Przedsiębiorstwa, które poważniej podchodzą do swoich witryn mogą posiadać na nich katalogi produktów, ich zdjęcia i opisy. Umożliwiają potencjalnym klientom kontakt, odpowiadają na zapytania. Jest to wygodne od strony konsumenta i powinno przynieść korzyści w postaci większej sprzedaży. Klient może bowiem zapoznać się dokładnie z ofertą, bez konieczności wychodzenia z domu lub telefonowania. Internet umożliwia także prowadzenie najróżniejszych programów lojalnościowych lub promowanie marki. Witryny mogą być bardziej zaawansowane i pozwalać na przeprowadzanie transakcji, a więc sprzedaży przez Internet. Klient może wtedy składać zamówienia na produkty i usługi. W przypadku klienta indywidualnego może to oznaczać sklep internetowy. Powinno to pozwolić na obniżenie kosztów i pozyskanie wielu nowych klientów. Witryny można wykorzystywać nie tylko w kontaktach z klientami indywidualnymi, ale także z innymi przedsiębiorstwami. 15 Michal Rappa, Managing the Digital Enterprise, Business Models, 18

19 Odpowiednie systemy mogą usprawnić stałym kontrahentom składanie zamówień na produkty, sprawdzanie stanu realizacji zamówienia, itp. Finanse i rachunkowość mogą być znacznie usprawnione dzięki technologiom internetowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z zewnętrznych usług dużych podmiotów, nie musząc same inwestować w kosztowną infrastrukturę. Księgi mogą być prowadzone na zewnątrz, tak samo jak zarządzanie środkami finansowymi. Duże podmioty korzystające z efektów skali oferują te usługi taniej niż gdyby ich klienci mieli sami zatrudniać księgowych oraz doradców. Logistyka dostaw surowców i materiałów jak również transportu sprzedawanych produktów i towarów może być kontrolowana przez systemy informatyczne. Zapewniają one szybsze reagowanie na zmiany popytu oraz utrzymanie zapasów na optymalnym poziomie. Technologia internetowa służy także usprawnianiu zamówień materiałów i surowców. Dotyczy to przedsiębiorstw posiadających kilkuset pracowników, a takie zaliczają się do średnich, które składają regularnie zamówienia na materiały eksploatacyjne. Możliwe jest obniżenie kosztów przez korzystanie ze wspólnego systemu zamówień, który agreguje potrzeby ze wszystkich działów i wysyła jedno zamówienie do dostawcy. Często jest on oparty na technologiach WWW. Każdy pracownik ma przypisane odpowiednie uprawnienia co do rodzaju produktów, jakie może zamawiać. Przykładowo sekretarka może zamówić papier i zszywacze, natomiast dyrektor działu może złożyć zamówienie na droższe produkty. Osoba odwiedza odpowiednią witrynę i tam składa zamówienie. System może działać po stronie przedsiębiorstwa zamawiającego, lub może być oferowany przez sprzedających. Podobnie można rozwiązać kwestię zapotrzebowania na surowce produkcyjne. Technologie internetowe mogą ułatwić także wszelkie procesy związane z pracownikami. Problemami listy płac i wypłat mogą zająć się podobnie jak w przypadku rachunkowości zewnętrzne podmioty, które uczynią to taniej. W przypadku gdy wszyscy pracownicy nie znajdują się w jednym mieście Internet można stosować do komunikacji i koordynacji bieżących zadań. E-biznes oparty na relacjach przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo polega na wprowadzaniu technologii internetowych do kontaktów z dostawcami, 19

20 odbiorcami instytucjonalnymi oraz innymi współpracującymi firmami. Zaletą takiego postępowania jest usprawnienie i ułatwienie koordynacji działań a w efekcie obniżenie kosztów. Często wprowadzenie takich rozwiązań nie jest jednak proste. Wymaga ono przygotowania obu stron, nic nie da więc zaawansowanie technologiczne danego przedsiębiorstwa jeśli kontrahenci nie są przygotowani na działanie w Internecie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku MŚP, które mogą nie posiadać niezbędnych środków na inwestycje w sprzęt i wyszkolenie. Duże firmy współpracujące w licznymi małymi i średnimi dostawcami czasami narzucają im swój system, ale też często pomagają w jego wprowadzeniu. Na dłuższa metę opłaca im się wspomaganie dostawców. Relacje przedsiębiorstwo-konsument oznaczają wszelkie przypadki gdzie przedsiębiorstwo ma do czynienia z indywidualnymi klientami, z którymi komunikuje się przez Internet. Najpowszechniejszą formą tych relacji są sklepy internetowe. Pozwalają one na dotarcie do klientów na dużych obszarach bez konieczności tworzenia fizycznych sklepów w wielu miejscowościach. To umożliwia oprócz zmniejszenia koniecznych inwestycji w placówki także obniżenie stałych kosztów czynszu i personelu. Asortyment oferowany przez taki sklep może być szerszy niż w zwykłym sklepie gdyż nie jest konieczne utrzymywanie zapasów wszelkich towarów i nie ma ograniczeń miejsca. Należy jednak pamiętać, że konsumenci, szczególnie w Polsce, nie są przekonani do zakupów przez Internet. Konieczne jest także rozwiązanie problemów logistycznych, odpowiedniej obsługi klientów (np. problem zwrotów towarów) oraz bezpieczeństwa danych kupujących. Oszczędności, które osiągnie firma będą musiały być w dużej mierze przekazane konsumentowi w postaci niższych cen, które są wynagrodzeniem chociażby za niemożność dokładnego zbadania kupowanego produktu. Działania w Internecie na płaszczyźnie przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo odnoszą obecnie więcej sukcesów niż przedsiębiorstwo-konsument. Po ewentualnych początkowych oporach przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że opłaca się stosować Internet we wzajemnych relacjach i tak też czynią. W przypadku klientów indywidualnych nie działa prosty rachunek ekonomiczny, ważne są także opory psychiczne, obawy o bezpieczeństwo i sam rytuał zakupów, który jest ważny dla wielu, a nie do osiągnięcia przez Internet. 20

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu w Internecie

Modele biznesu w Internecie Tworzenie wartości w biznesie internetowym: informacje/zawartość (content) ruch w sieci (traffic) produkty i usługi Charakterystyka dziedziny (problemy) Brak powszechnie akceptowanego standardu klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich pól. Wyczerpujące informacje pozwolą nam nie tylko Państwa poznać, ale i znaleźć najciekawsze

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard Wygoda. Szybkość. Bezpieczeństwo. Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal - solidny partner w płatnościach internetowych

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY!

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! nr.: 1 OD ROKU 2001 PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Pozycjonowania UWAGA! Płacisz jedynie za pozycje 1 10 w Pozycjonowaniu Organicznym Ciągłym opłaty uzależnione są jedynie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń

PizzaPolska.pl. Zaproszenie do współpracy. Państwa serwis dostawczy w Internecie. Wyszukaj Delektuj się Oceń PizzaPolska.pl Zaproszenie do współpracy Wyszukaj Delektuj się Oceń Państwa serwis dostawczy w Internecie PizzaPolska jest... PizzaPolska.pl jest specjalistycznym portalem internetowym, skupiającym restauracje,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25)

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Technologia wykorzystywana przez dużych w służbie małych i średnich firm ² Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce to 1.859.211 firm! ² Ponad 6 mln Polaków

Bardziej szczegółowo

WHITEPAPER www.nextoapi.pl

WHITEPAPER www.nextoapi.pl WHITEPAPER www.nextoapi.pl 1 Spis treści 1. Kim jest firma Nexto? 2. nextoapi hurtownia cyfrowych produktów z oferty Nexto 3. nextoapi w kontekście globalnym 4. Jakie produkty udostępniamy poprzez nextoapi?

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo